Vänersborgs kommun, Näringslivskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänersborgs kommun, Näringslivskontoret 2014-04-20"

Transkript

1 1

2 Vänern är en tillgång, en styrka och en möjlighet. Det här var samtliga grupper helt eniga om. Liksom att vi idag inte tar vara på den styrkan. Gästhamn vid Sanden/Vassbotten Vi behöver en gästhamn vid Sanden/Vassbotten. Man ska känna sig välkommen när man kommer till Vänersborg med båt från Vänern. Idag lägger man hellre till i Sunnanå i Mellerud. Där finns både trevliga bryggor, restaurang, pub och folkliv. Kallbadhus Vi måste ta vara på vattnet bättre. Vågbrytarna skulle kunna användas för att bygga ett kallbadhus med en lång brygga från stan och ut. Det här skulle kunna vara ett projekt som kommunen och näringslivet satsar på tillsammans. Utveckla Seglarklubbens stuga En duktig och stark krögare borde få utveckla Seglarklubbens stuga. Det skulle kunna bli en fantastisk marina både för båtfolk och folk som kommer från stan. I diskussionerna läggs stor vikt vid att komplettera handel och restauranger/caféer med någon typ av upplevelser. Helst som vänder sig till olika ålderskategorier. Boulebana Lekplatsen som planeras i Plantaget är bra men det räcker inte. Låt mormor och morfar spela boule i närheten. Öka attraktionsvärdet på Kungsgatan/Drottninggatan Öka attraktionsvärdet på Kungsgatan och Drottninggatan. Idag passerar man snabbt, rakt genom stan utan att tänka en tanke på att stanna bilen. Torget som upplevelseyta Det är inte parkeringsplatserna på torget som får folk att åka till Vänersborg. Använd ytan som upplevelseyta istället. Gör en skridskobana på vintern, då kan man sälja varm choklad på caféerna i närheten och varför inte en skateboardramp på sommaren så att vi får tillbaka ungdomarna in i stan. Bemötande Bemötande är en jätteviktig del av upplevelsen och den gäller inte bara för handlare. 2

3 Skräckleparken/Skräcklestugan Skräckleparken är fantastisk men förutom stugan är det ganska dött. Vi borde våga göra något mer med den delen av stan så att det blir en upplevelse att vistas där. Skräcklestugan skulle vara vinterbonad så att det gick att äta där året runt. Handel är självklart en viktig del i upplevelsen av en stad. Vänersborgs små, unika butiker nämns som en viktig styrka. Samtidigt uttrycks en oro för att det saknas stora kedjor som kan fungera som draglok. Tema för hela stan Totalupplevelsen är viktigare än enskilda butikers utbud. I till exempel Alingsås finns en röd tråd ett tema för hela stan. Kommunen har gjort sitt genom enhetliga lyktstolpar, papperskorgar och bänkar. Men handlare och fastighetsägare måste också vara med och till exempel smycka med blommor och då välja samma typ av arrangemang så att det hänger ihop. Ta nu till påsk till exempel. Då har en del butiker satt upp jättetrevligt med påskris utanför sina affärer. Varför har inte alla gjort det? Tänk vilken upplevelse en hel allé med ris och fjädrar i glada färger. Skyltfönstren är också jätteviktiga för upplevelsen. Dels att det är rent och snyggt men också att det känns lockande och välkomnande inte bara till butiken utan till hela stan. Bind ihop staden Vi behöver binda ihop Holmängen med hela stan och Sanden/Vassbotten. Trenovas utbyggnad kan bli jättebra som länk, men kulturaxeln behöver också utvecklas för att korta upplevelsen av avståndet. Spinn vidare på lyckade evenemang Oktobermarknaden är ett evenemang som drar extremt mycket människor. Ett vinnande koncept som vi kanske skulle kunna upprepa på våren som en vårmarknad. Tillåt frukt- och grönsakshandel under tak. P-skivor och skyltar som reklamplats Att använda p-skivorna som reklamplats och då slippa att besökare får köpa skivorna för 20 kr är ett sätt att både marknadsföra stan och samtidigt kunna säga att vi har gratis parkering i stan. Infartsskyltar som visar att det ligger en fantastisk pärla bara någon kilometer in från E45. Nu kan man passera hundra gånger utan att fatta att här finns en jättefin, mysig stad med en stor sjö mitt i. 3

4 Gemensamt platsvarumärke Ett gemensamt platsvarumärke borde vi ta fram. Då skulle det bli en igenkänning vem som än står bakom kampanjen enskilda handlare, företagsföreningar eller kommunen. Det är viktigt att inte bara tänka på det första besöket. Vi måste också tänka att folk vill komma tillbaka. Därför är alla aktiviteter viktiga även om de inte bär omedelbar frukt och ger klirr i min kassa samma dag. Vänersborg borde ha en trevlig folder där vi presenterar vårt utbud. Allt ifrån butiker, hotell till industrier. Vi måste marknadsföra våra campingar och butiker i andra forum än vad som görs idag. När nu Tomteparaden i Brålanda och Julmarknaden i Arenan samarbetar blir arrangemanget så stort att det värt att marknadsföra utomlands. 4

5 När det gäller Vänersborgs centrumkärna och hur man bättre kan utnyttja dess utomordentligt fina läge vid Vänern så fanns det här många intressanta tankar och funderingar kring hur man i framtiden kan förbättra situationen. Hamnkanalen De förslag som var återkommande och diskuterades flitigast rörde hamnkanalen och aktiviteten kring den, men också gästhamnens nuvarande placering. Några tagna citat: In med båtar i hamnkanalen till Fisketorget, Småbåtar tillbaks nedanför Strömmarntomten, Flytta gästhamnen alternativt en gästhamn till. Infrastruktur gällande skyltning Infrastruktur vad gäller skyltning och information för att attrahera småbåtar att lägga till i hamnen och få dem att vilja ta sig hit. Några citat: Skylta för båtar, Skylta i slussarna och i kanalen uppe i dalbobergen, Visa vad vi erbjuder, Vi måste attrahera dem att stanna hos oss. Skyltning vid E45/synliggöra Vänern för förbipasserande Grupperna diskuterade några idéer som tidigare tagits fram på området, nämligen de att man tydligare kan skylta vid E45:an och att det faktiskt bara är 5 km till vildmarken och innanhavet av Vänern. Att detta diskuterades är också av extra värde, då tidigare studier dragit samma slutsatser kring att man måste synliggöra Vänern för förbipasserande, då många kunder/besökare annars riskerar att åka förbi helt ovetandes om vad som faktiskt finns i närområdet. Delikatess-Nod En annan idé som diskuterades var den att göra Brålanda till en Delikatess- Nod där man kan nischa sig mot att erbjuda närproducerade delikatesser som kan locka och få bilister till att stanna till längs vägen. Det här kom man även fram till måste ske genom samverkan och att man finner en lämplig lokal och koncept som gynnar alla parter. 5

6 Gemensamt ansvar vid arrangemang När det är arrangemang i stan som Vårruset och Aqua Blå, måste vi alla ställa upp och visa stan från vår bästa sida. Affärer och restauranger måste ha öppet och vi andra borde vara solidariska och visa att vi tar vårt ansvar genom att vara där och delta. Samverkan mellan centrumen Att de olika centrumen såsom Vänersborg, Vargön, Brålanda etc. pratar ihop sig vid evenemang, detta för att förhindra att olika evenemang krockar (som t.ex. tomteparaden). Men även att man tar hjälp av varandra och ser vad som gör att vissa är extra bra på att lyckas, och ta efter dessa framgångsfaktorer. Detta bidrar också till att man lär känna varandra bättre, och därigenom kan hjälpa varandra t.ex. branschvis. När nu Trenova Center utvecklas är det viktigt att centrum, Trenova och Holmängen jobbar ihop. Viktigt att kulturen tas med - kulturevenemang kan vara nyckeln till hur vi binder ihop centrum med Trenova och Holmängen. Vi handlare kan vara med att bidra till att kundbesök hos våra företagare blir så positiva som möjligt. Slussa kunderna vidare till andra butiker/aktörer. T.ex. Andra kunder som har köpt den här grillen är också intresserade av att bygga altan, infravärmare och myggfångare. Det hittar du hos X. Studiebesök hos andra företagare/i varandras centrum Bra om Forum arrangerar studiebesök. Både hos liknande branscher men också till andra stadskärnor Att se hur andra gör är inspirerande. Ett första steg kan vara att besöka varandras centrum. Lära av andra kommuner/platser Titta på liknande städer och platser som t.ex. Drammen och Lidköping, Alingsås och även göra studiebesök. Låna andras idéer och därigenom få framgångsfaktorer utan att behöva göra hela resan själv. Kolla på kvalitetskommuner, dock nämndes inga namn här. Mer benchmarking med framgångsrika koncept i andra kommuner (inte alltid i närområdet). Små företagarföreningar istället för en stor Man pratade om Trollhättan, att de har mindre företagarföreningar, att detta är något som man kanske borde ta efter i stället för att ha en enda stor förening som Forum Vänersborg. I Trollhättan så delar man upp föreningarna geografiskt. Fraser som nämndes: Bättre centrum, marknadsföra, ha en 6

7 centrumförening för många i en idag. Små föreningar med företag som träffas en gång i månaden, leder till mer aktivitet. Intressant att mötas branschvis men också intressant att möta helt andra branscher. Det finns ett mervärde för mig som arbetar inom handel att också känna till stadens industrier. Sådana möten kan öppna upp för helt nya möjligheter Bomässan lockar många olika aktörer. Då behöver vi ett nätverk som inte bara innefattar handel utan som arbetar bredare. Forum Vänersborg inte bara i centrum Centrum är inte bara gågatekrysset, utan vi måste försöka få fram att det är så mycket mer. Forum Vänersborg kan ha sina möten på alla platser i kommunen så varje ort får möjlighet att visa upp sig och prata om sina områden och fördelar, och hur man tänker. En gång i t.ex. Brålanda och nästa gång i Vargön osv. Samverkan över kommungränsen Företag känner inga kommungränser, därför borde samverkan även ske över kommungränser. Nästa gång kanske man kan ha ett frukostforum ihop med t.ex. Trollhättan. Vargön, Brålanda, Öxnered etc. Det är detta man håller på att jobbar på nu i Forum Vänersborg - samarbeta på alla orter i kommunen. Man kanske behöver jobba på att ändra kulturer och attityder, att man inte ska se varandra som konkurrenter utan som ett komplement. Man bör prata med varandra mer, ha en dialog, och försöka inse att konkurrens även kan vara bra. Tvåstadsalliansen var ett bra exempel på samarbete mellan städerna. En gemensam evenemangskalender med Trollhättan skulle undvika olyckliga krockar, så väl inom Vänersborg som mellan städerna. Gemensamma paketlösningar Ta hjälp av varandra genom att t.ex. ha paketlösningar. Spela golf, hotell, camping, restauranger, caféer och butiker. Att de i centrum skickar gäster till golfbanan (gör reklam, pratar gott) och de på golfbanan pratar gott om centrum, skickar gäster vidare osv. Vore bra med fler upplevelsepaket. Massör, butiker och kulturupplevelser kan gå samman och göra ett erbjudande ihop Utpekad koordinator För att samarbetet ska gå framåt måste en erkänd koordinator finnas. Forum Vänersborg pekas ut som den givna koordinatorn, men dess ställning måste stärkas. Samtliga grupper gav många goda exempel på samverkan, vilka flera skulle kunna koordineras eller initieras av Forum Vänersborg. 7

8 Majoriteten var överens om att vi bör använda webbaserad marknadsföring bättre för nå ut till nya målgrupper och berätta vad vi gör. Gemensam E-handelsplattform Vidga kundkretsen och öka attraktionsvärdet genom gemensam E- handelsplattform för Vänersborg. Behövs någon sammanhållande kraft som tar hand om det administrativa. Gemensam hemsida för handel och e-handel i Trestad. Gemensam marknadsföringsportal vs. Sociala medier Utveckla gemensam marknadsföringsportal för t.ex. centrum. Kan vara i form av tryckt blad/tidning eller på en webb/community online där vi lyfter evenemang, erbjudanden etc. Enskilda handlade kan använda sig av Facebook eller andra kanaler för att nå ut till sina specifika målgrupper, men sedan länka/leda trafik till den gemensamma landningssidan. Krävs samverkan och att någon med webbkunskap tar ansvaret för administration av sidan. Frågan lyftes om skulle kunna utnyttjas till detta? Digital karta över de olika centrumen Våga tänk utanför rabatter och annonser i lokalpressen Skapa upplevelser och använd sociala medier för att förmedla och berätta vad som händer i vårt centrum. Lära folk att använda sociala medier Nyttja Vanerborg.nu mer Gemensamma kampanjer kan ligga under Forums webbsida Nå ut med info om Vanersborg.nu Forum borde ha en Facebookgrupp och koppla den till vanersborg.nu Förflytta lördagserbjudanden osv online. Börjat bli jobbigt att klippa ut i tidningar och häften. Riktad marknadsföring i mobilen Arbeta med riktad marknadsföring för t.ex. inresande. När jag t.ex. kör in i Vänersborgs city eller Brålanda centrum får jag riktad reklam i mobilen. T.ex. Sov på Qualiy i natt, 20 % rabatt på 8

9 Marknadsföring av nya byggnader Använd QR-koder vid nybyggnation av t.ex. byggnader som ett sätt att marknadsföra vad som är på gång. QR-koden kan t.ex. leda in till webb med kommunens dokumentation. Fundera över hur man skulle kunna använda sig av tomma lokaler som marknadsföringskanal Använda kända profiler som ambassadörer Engagera kända profiler/bloggare som ambassadörer för Vänersborg. Arbeta för att dessa systematiskt ska skriva/prata om/lovorda Vänersborg i olika forum som når ut. Man skulle kunna engagera studenter för att få igång arbetet. Fritt WiFi Fritt WiFi är bra för besöksnäringen och öppnar upp möjligheten för fler att t.ex. arbeta på caféer etc. Fritt WiFi i stan lockar unga Digitala infotavlor Blanda ny och gammal teknik och nytta digitala infartstavor som marknadsföringsplats 9

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer