FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13"

Transkript

1 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

2 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

3 Välkommen till Consensus fullmäktige Grattis till ett bra beslut! Du har blivit vald av din sektion att representera alla studenter på din utbildning i Consensus fullmäktige. Tillsammans kommer ni som utgör FUM att fatta många viktiga beslut under året som just inletts. Oavsett om det här är första gången du engagerar dig inom sektionen eller kåren eller om du varit festerist, sektionsordförande eller suttit i kårstyrelsen tidigare så kommer just DIN röst att vara viktig under året. Kåren finns till för oss studenter, och det är genom fullmäktige som studenterna bestämmer vad kåren ska göra. Är du skeptisk? Jag kan nästan lova att du kommer att tycka att kåren är rätt spännande om du ger det en chans. Det är få studenter på LiU som har så mycket makt som du just nu. Men det ligger i era händer, ju mer ni diskuterar och engagerar er - desto roligare blir det. Den här handboken är ny för i år och innehåller lite smått och gott som jag tror att ni kan ha nytta av under året. Mycket av det som står här tar vi upp under FUM-utbildningen, men det skadar nog inte att ha det skriftligt också. Vi som arbetar runt fullmäktige finns till för att göra era möten så bra som möjligt, för att ni ska kunna fatta så bra beslut som möjligt. Tveka inte att snacka med oss i pausen, eller skicka ett mail mellan mötena om du kommer på något som du tycker att vi borde ändra på. Vi testar gärna nya idéer! Och vi är måna om att ni ska hänga med under mötena, så säg till om du vill ha en ny genomgång av mötesteknik eller hjälp att skriva ett yrkande. Sara Bergqvist, Qurator för fullmäktige Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 2

4 Innehåll Consensus 4 Consensus FUM 8 Mötesteknik 11 Hälsning från KO 17 Basfakta om LiU 18 Motionsmall 21 Yrkandemall 22 Ordlista 23 FUMs verksamhetsår 24 Kontaktinformation 25 Första utgåvan Linköping, Text, lay-out och redigering Sara Bergqvist Ansvarig utgivare Sara Bergqvist Visste du att.....det var Consensus tillsammans med de andra kårerna vid LiU som tog initiativet till Campusbussen? Det var i själva verket ett krav för att LiU skulle få skapa Campus Norrköping. 3 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13

5 vad är CONSENSUS? Consensus är studentkåren vid Hälsouniversitet. Japp, det visste ni nog allihop. Men vet ni varför Consensus finns? Vad kåren är till för, egentligen? Det finns en kårordförande som springer på en massa möten hela tiden och som man nästan aldrig får tag i på kontoret, det finns någon vice som brukar synas på Nolle-P och en annan som ställer en massa krav på sektionerna och tjatar på utbildningsbevakarna? Ja, och så driver de Örat. Nja. Det stämmer nog visserligen ganska bra, men det beskriver inte riktigt syftet med kåren. Studentkårerna är studenternas röst gentemot universitetet. Det är kårerna som godkänner alla beslut som fattas bakom kulisserna på LiU, och som sätter stopp för alla idéer som inte är så genomtänkta eller som riskerar att göra tillvaron sämre för oss studenter. Det betyder att de tre studenter som under ett år jobbar heltid på Consensus går på ganska mycket möten - det är ju där besluten fattas. Och de ägnar en hel del tid åt att förbereda sig inför möten, för det gäller ju att vara påläst och insatt om någon ska lyssna på vad man har att säga. Och ofta måste man i förväg ha snackat med andra som ska på samma möten för att få dem att förstå vad studenterna vill. Förutom att träffa universitetets beslutsfattare och de som leder Hälsouniversitetet har kåren mycket interna möten. Till exempel träffar vice ordförande med ansvar för utbildningsutveckling sektionernas utbildningsbevakare regelbundet, för att samordna, stötta och pusha. Sektionerna bedriver nämligen utbildningsbevakning på uppdrag av Consensus, och får ekonomisk ersättning för det. Om Consensus märker att flera sektioner kämpar med samma sak kan vi lyfta frågan på en högre nivå och få en snabbare lösning. I stora drag jobbar Consensus med utbildningarnas kvalitet (som att alla studenter ska ha en egen, utbildad handledare när de är på VFU), studiesociala frågor (som att man ska kunna studera även om man har funktionshinder), studenters arbetsmiljö (det ska finnas lugna studiemiljöer och bra ventilation i föreläsningssalarna), generell högskolepolitik (avskaffande av kårobligatorium och hur högskolorna ska styras nationellt), interna frågor (hur Consensus organisation ska se ut, hur fler medlemmar ska rekryteras) och stöd och råd till utsatta studenter. Det sistnämnda brukar anses som den viktigaste funktionen, att en student som blivit diskriminerad, anklagad för fusk eller nekats chans till att få göra om en praktikperiod ska kunna komma till Consensus för att få hjälp att driva sin sak. Och tyvärr är det nog den minst kända funktionen. Consensus har stor makt att förändra och påverka. Glöm aldrig det. Sättet som Consensus arbetar med dessa frågor är framförallt genom en nära informell samverkan med HU:s och LiU:s ledning. Kårordförandena äter middag med rektor regelbundet, och träffar HU:s ledning minst varannan vecka. Sedan finns de formella beslutsmötena, debattartiklar i media, nationella kårsamarbeten, samarbeten med sektionerna och inte minst interna möten med till exempel er i fullmäktige för att komma fram till vad studenterna tycker och tänker i olika frågor. I riktigt viktiga frågor har det hänt att kåren tagit hjälp av studenterna för att driva igenom en fråga - till exempel dirigerade Consensus en sittstrejk utanför glasentrén när HU ville stänga HUB på helgerna. Och ja, som ni vet är HUB öppet både lördag och söndag nu för tiden. Studenterna, genom Consensus, har stor makt att förändra och påverka. Glöm aldrig det. Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 4

6 vem är CONSENSUS? Organisationen bakom Consensus kan till en början tyckas svår att överblicka, men egentligen är det inte så krångligt. Studentkåren representerar ju studenterna, och därför styrs Consensus av studenterna - genom sektionerna. Det är fullmäktige som är boss i organisationen, ingen kan gå emot det fullmäktige bestämmer. Fullmäktige har alltid sista ordet. Därför är det här sektionerna sitter. Det finns 29 platser i fullmäktige, och de fördelas ut till sektionerna baserat på hur många medlemmar sektionerna har. Alla får minst två platser, men resten sprids efter storlek. Sedan är det fullmäktige som väljer vilka studenter som ska sitta på alla andra poster. Viktigast är nog de tre posterna som innebär heltidsuppdrag; kårordförande (KO), vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor (vkos) och vice kårordförande med ansvar för utbildningsutveckling (vkou). Sektionerna Fullmäktige Styrelsen Presidiet Handläggare De tre heltidarna kallas tillsammans för presidiet, och kårordförande brukar kallas för kossan på grund av förkortningen. Presidiet är en del av styrelsen, men här finns även fem styrelseledamöter som är studenter som sköter sitt kåruppdrag vid sidan av studierna, precis som de flesta sektionsaktiva gör. Förutom genom fullmäktige har Consensus flera samarbetsorgan med sektionerna. Kårordförande träffar sektionsordförandena regelbundet, vkos har ett studiesocialt utskott och ett arbetsmiljöutskott där sektionernas ansvariga deltar och vkou har ett utbildningsutskott där sektionernas utbildningsbevakare sitter. Externt ansvarig anordnar Consensus arbetsmarknadsmässa, och även i denna projektgrupp sitter sektionsrepresentanter. För att inte tala om att sektionerna är en väldigt viktig rekryteringsbas för Consensus centrala poster. Sektionerna utgör med andra ord en stor del av Consensus organisation. Två delar av Consensus som inte syns här är Café Örat och arbetsgrupperna. Café Örat finns på Kårhus Örat och är Consensus alldeles egna café. Cafégruppen är fristående från styrelsen, men caféchefen har alltid ett nära samarbete med någon från presidiet. Arbetsgrupperna är fristående grupper som startats av Consensus, men som arbetar till största del på egen hand med stöttning från presidiet. Just nu är det bara internationella arbetsgruppen som är aktiv. Dessutom finns det studentrepresentanter som kan vara helt vanliga studenter som inte på något annat sätt är engagerade inom kåren. Det kan till exempel vara en student som är intresserad av att se till att biblioteket har rätt utbud av referensböcker som vill representera studenterna i biblioteksstyrelsen eller biblioteksrådet i Norrköping. Dessa väljs vanligtvis av styrelsen. Förutom dessa finns det tre poster som är nära knutna till styrelsen, men som inte är en del av styrelsen. Dessa kallas handläggare och utgörs av en informatör, en norrköpingsansvarig och en externt ansvarig. Sedan kan styrelsen själv knyta olika projektansvariga till sig, till exempel en mottagningsansvarig som hjälper vkos med Nolle-P. 5 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13

7 vilka samarbeten har CONSENSUS? Consensus allra främsta samarbetspartners är de andra studentkårerna vid LiU; StuFF på filosofisk fakultet och området för utbildningsvetenskap respektive Lintek på tekniska fakulteten. Om de tre kårerna har enad front gentemot universitetet kan vi driva igenom nästan vad som helst. Samarbetsorganet kallas för LUST; Linköpings universitets studentkårer. På nationell nivå är Consensus medlemmar i Sveriges förenade studentkårer, en organisation som är remissinstans för regering och riksdag och som samarbetar tätt med bland annat utbildningsministern. Ett mer informellt nationellt samarbete är Projëktet; en sammanslutning av främst de stora universitetens studentkårer. Projëktet ses några gånger per termin och diskuterar gemensamma problem, tipsar varandra om lösningar och stöttar varandra. Consensus äger tillsammans med de andra studentkårerna på LiU ett aktiebolag som heter Kårservice. Kårservice driver de fem kårhusen som finns i Linköping och Norrköping; Kårallen, Örat, Trappan, Nationernas hus och Ryds herrgård. På kårhus Örat finns PUB Örat som drivs direkt av Kårservice, precis som pub, café, lunchverksamhet och vissa nattklubbar på Trappan i Norrköping. Kårservice jobbar även med service till kårerna i form av att hålla reda på vilka som är medlemmar och inte, samt service till studenterna i form av korttidslån (till kårmedlemmar), expedition på Campus Valla och lite annat smått och gott. Mer formella samarbetspartners är såklart dels universitetet och fakulteten (Hälsouniversitetet), men även de två kommunerna som Consensus är verksamma inom samt Landstinget i Östergötland. Utöver dessa fasta samarbeten finns det lösare samarbeten som kommer och går - allt från enstaka företag som erbjuder medlemsförmåner till organisationer som man arrangerar något event tillsammans med. Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 6

8 hur styrs CONSENSUS? Som ni redan förstått är det Consensus FUM som styr och bestämmer över Consensus. Men eftersom de som sitter i FUM byts ut varje år skulle det bli ganska rörigt om verksamheten baserades på lösa beslut som ändras från år till år. Därför finns de viktiga sakerna nedskrivna i ett antal styrande dokument. Högst i hierarkin står stadgan, den reglerar organisationens sammansättning, de demokratiska principerna, regler för själva styrdokumenten och mycket annat viktigt. Stadgan ska följas i alla lägen. Sedan finns det ett åsiktsdokument som beskriver vad Consensus tycker i olika frågor, till exempel vad vi tycker i frågan om avgiftsbelagd högskoleutbildning. Åsiktsdokumentet är framförallt ett verktyg för styrelsen, men kan även användas för att visa medlemmar eller andra organisationer vad vi tycker och tänker. Consensus policydokument är en samling dokument som beskriver principiella riktlinjer inom olika frågor, oftast är det fullmäktiges riktlinjer för styrelsen. Det kan till exempel handla om kriterierna för utbetalning av bidrag och äskningar till sektioner, eller hur och till vem Consensus bil får hyras ut. Till sist finns två styrande dokument som skrivs om varje år; verksamhetsplanen och budgeten. De beskriver helt enkelt vad styrelsen ska jobba med under året, och hur årets intäkter och utgifter ska fördelas. Kort sagt - stadgan är lagen, policies är regelverket, åsiktsdokumentet är det politiska programmet och arbetsordningarna är tjänstebeskrivningar. Självklart är det fullmäktige som antagit alla dessa dokument, och självklart kan fullmäktige när som helst ändra det som står i dokumenten. Det är viktigt att dokumenten hålls uppdaterade, och därför brukar man gå igenom något av dem varje år för att se till att allt fortfarande stämmer. Särskilt åsiktsdokumentet kan ju behöva ändras då och då, om någon ny stor fråga kommer upp på högskolepolitikernas agenda. Ofta är det styrelsen som föreslår ändringar, men i slutänden är det ju FUM som representerar studenterna och som ska säga vad studenterna tycker. Arbetsordningarna beskriver hur de olika posterna inom Consensus ska arbeta, till exempel ungefär hur mycket tid som ska läggas ner. Stadgan är lagen, policies är regler och åsiktsdokumentet är det politiska programmet 7 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13

9 CONSENSUS FUM uppdrag, ansvar, makt Consensus fullmäktige består av 29 studenter som tillsätts av de nio sektionerna som är länkade till Consensus. Sektionerna får ett visst antal platser baserat på hur många medlemmar de har, men ingen kan få färre än två platser. Det är fullmäktiges valberedning som varje år räknar ut hur platserna ska fördelas. En plats kallas för ett mandat, och för varje mandat kan sektionen tillsätta en ordinarie ledamot och en suppleant. Suppleanten är alltid välkommen på mötena, även om den ordinarie ledamoten är där - men bara en av dem får rösta vid beslut. Förutom till ledamöter och suppleanter går möteskallelsen ut till kårstyrelsen och handläggare, kårens revisorer, quratorspresidiet och till alla sektionsordföranden. Alla dessa personer får närvara, prata och lägga fram förslag under mötet. Kallelsen läggs också ut på hemsidan, och alla medlemmar är välkomna att närvara på mötet. Vanliga medlemmar får dock inte prata eller lägga fram förslag under mötet om man inte fattar ett speciellt beslut om detta. Det är dock bara sektionens utsedda ledamöter som får rösta i beslut. Även suppleanterna måste vara officiellt valda av sektionen, så man kan inte be vilken kompis som helst att gå om man själv får förhinder. Varför är det då så noga med vem som får vara där, lägga fram förslag och rösta? Jo, det är för att Consensus FUM har ett oerhört stort ansvar och en stor makt att påverka viktiga frågor. Därför ska man inte kunna komma in och rösta i frågor utan att ha deltagit i FUM-utbildningen eller fått en genomgång av hur allt hänger ihop. Besluten måste hålla en hög kvalitet och vara genomtänkta. Men vad är det egentligen som FUM ansvarar för? Personval FUM ansvarar för att rätt personer företräder studenterna på HU. Kårordföranden som FUM har valt representerar alla HU:s studenter i såväl HU:s som LiU:s styrelse och just i år representerar han ALLA LiU:s studenter i rektors ledningsråd. Denna individ sitter på mycket makt, och därför är det viktigt att det är rätt person som sitter där - en person som kommer att ta uppdraget på allvar och för fram studentkollektivets åsikter istället för sina personliga åsikter. Det samma gäller för alla övriga poster. Åsikter Lika viktigt som att välja rätt person att föra fram studenternas åsikter - lika viktigt är det att komma fram till vad studenternas åsikter faktiskt är. Det här är en stor anledning till att fullmäktige består av studenter från alla olika sektioner, för att kunna representera så stor del av HU:s studenter som möjligt. Det är ju vad majoriteten av fullmäktiges ledamöter kommer fram till som blir studenternas officiella åsikt. Att kåren fungerar Många av de beslut som FUM tar handlar om interna frågor - allt från hur hög medlemsavgiften ska vara till vem som får hyra kårbilen, hur Café Örats logga ska se ut och hur mycket kårordförandens nya dator får kosta bestäms av FUM. I slutänden ska dessa beslut leda fram till att Consensus som organisation fungerar så bra som möjligt, har så många medlemmar som möjligt och har engagerade studenter som trivs med sina uppdrag och därför gör ett bra jobb. Arbetsgivarroll Slutligen har fullmäktige ett ansvar som arbetsgivare för kårens aktiva. FUM måste se till att framförallt styrelsen har drägliga arbetsförhållanden och inte blir överösta med arbete. Det är nämligen styrelsen som måste verkställa allt som FUM beslutar om. Om FUM lägger till saker utöver det som planerats för året är det viktigt att också bestämma vad som istället ska prioriteras bort. Den stora skillnaden jämfört med sektionerna är att Consensus har tre studenter som jobbar heltid. Om styrelsen lyfter arbetsmiljöproblem är det därför viktigt att FUM tar detta på allvar - vem ska annars hjälpa till? Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 8

10 möten, samarbeten, agenda Verksamhetsåret Fullmäktige ska sammanträda minst sex gånger per verksamhetsår. I praktiken brukar det bli sju-åtta möten per år, för att det inte ska bli för mycket att behandla varje gång. Det innebär ungefär en gång i månaden. I början av året kommer vi tillsammans att bestämma fullmäktiges arbetsordning. Arbetsordningen beskriver vilka tider som generellt ska gälla, när och hur ni ska anmäla er till mötet, hur lång talartid som ska gälla och mycket annat. Ta din chans att påverka! Första mötet på hösten ligger den 23 september, i direkt anslutning till FUM-utbildningen. Detta första möte handlar till stor del om att ni ska bli varma i kläderna och lära er hur ett möte går till, men självklart är det ett riktigt möte och ni kommer att fatta riktiga beslut. Vi brukar se till att ha någon intressant diskussionsfråga som ni får sätta er in i. Andra mötet brukar ligga i oktober och ska handla om att godkänna förra styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och annan formalia. Det är viktigt att detta blir gjort så att styrelsen som just slutat kan få vad som kallas för ansvarsfrihet - helt enkelt att ni säger att allt ser OK ut och att de inte kommer att ställas till svars för något i framtiden. Ibland är inte alla dokument färdiga till detta möte, då tar man det senare under året. Tredje mötet ligger oftast i början av december, vid det laget är det hög tid att välja valberedning för den stundande rekryteringskampanjen. Valberedningen utgörs av ett antal av er som är ledamöter, men ibland även av någon annan student som tycker att det verkar intressant. Fundera redan nu på vem av er från din sektion som vill sitta med i valberedningen! Det ska vara en person från varje sektion. Vårens första möte hamnar strax efter nolle-p och nu ska ni välja vilka som ska representera Consensus på Sveriges förenade studentkårers årsmöte. Det är också dags att börja fundera på nästkommande verksamhetsårs budget och verksamhetsplan, och kanske se om något annat styrdokument behöver revideras. I slutet av mars är det dags att fastställa verksamhetsplanen och budgeten som ni vid det här laget har diskuterat i flera veckor. Val-FUM i april är ett av årets roligaste möten, det är nu ni ska bestämma vilka som ska representera er och alla era medstudenter det kommande året - det är dags att välja ny styrelse! I maj ses vi för sista gången, behandlar allt som inte hunnits med tidigare under året och utvärderar året som gått. Löpande under året behandlas motioner och propositioner. Se sida 24 för schematisk illustration. Förmöten och delegationer Ert uppdrag innefattar att innan varje möte träffas tillsammans i den grupp av FUM-ledamöter och -suppleanter som finns inom din sektion. Denna lilla grupp kallar vi för delegation, så din grupp är till exempel LOG-delegationen eller AT-delegationen. Varje grupp kommer att få utse en delegationsledare som ansvarar för att sammankalla till och leda förmöten inför varje FUM-möte. Ni får ut handlingarna till varje möte senast 7 dagar innan, och helst ska alla ha hunnit läsa igenom handlingarna innan ni har ert förmöte. På förmötet diskuterar ni vad ni tycker om beslutsförslagen och kommer fram till vad ni ska föra fram för argument och åsikter på mötet. Ni behöver inte vara överens. Det är också smart att förbereda era yrkanden redan på förmötet. Jag förväntar mig att ni har tagit ställning till varje beslutsförslag och skrivit åtminstone ett yrkande till varje möte. Om det är något som är oklart i handlingarna tar ni kontakt med er kontaktperson i styrelsen och frågar om fakta. Om ni vill ha hjälp med att skriva ett yrkande kan ni vända er till samma kontaktperson, eller till någon i quratorspresidiet. 9 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13

11 engagemang, projekt, vilja Vid sidan av mötena hoppas jag att ni kommer att vilja engagera er inom något som intresserar er lite särskilt. Det kan vara allt från att sitta i valberedningen som är aktiv under ett par månader av året till att ta fram ett beslutsunderlag i någon speciell fråga, utforma en enkät till medlemmarna, fundera på hur vi kan rekrytera fler medlemmar, hålla i pausgympan eller baka fika till något av mötena. Stort som smått - om ni är villiga att göra något litet extra så kommer det att bli roligare såväl för er som för alla andra. Vi vet att många av er har fler uppdrag inom er sektion eller kåren, och att tiden är knapp. Men genom att välja ett område att lägga några extra timmar på mellan FUM-mötena kommer du att inse att mötena blir roligare - om du är den som kan allra mest om en fråga eller den som är ansvarig för ett litet projekt, då skjuter såväl engagemangsnivån som intresset i höjden. Tycker du att det är trist att läsa handlingar från styrelsen möte efter möte? Önskar du att ni diskuterade lite mer studentnära frågor ibland? Skriv en motion! Fundera själv på vad du tycker att kåren skulle kunna göra för att göra något i din studentomvärld lite bättre och skriv ett förslag till nästa möte. Då är det du som får stå där framme och berätta för alla varför din idé borde bifallas, varför kåren borde Visste du att.....det var efter att en student skickade en motion till Consensus FUM som Consensus såg till att det kom upp godisoch dryckesautomater på Campus US? lägga tid på det. Tänk så mycket roligare det blir! Och dessutom blir det bättre för studenterna. Styrelsen blir lätt lite insnöade på formalia och frågor som ligger lite längre från studenterna, det är ni som fortfarande är ute i föreläsningssalarna och på studentpubarna som ser vad som behöver förbättras. Ta din chans att påverka på riktigt! Jag hoppas att jag får in åtminstone en motion från varje sektionsdelegation under året, för jag tror att ni ganska lätt kan komma på något som ni vill påverka. Mitt mål som qurator är att det ska vara roligt att sitta i FUM. Visst är det ett viktigt och seriöst uppdrag, men det sista jag vill är att ni ska sitta och sova på mötena eller till och med hitta på ursäkter för att slippa komma för att ni tycker att det är tråkigt. Tillsammans kan vi se till att ni ser fram emot nästa kallelse - men jag kan inte göra det själv. Jag kan se till att variera mötesformerna, se till att fixa lite sociala aktiviteter ibland, ordna en bra utbildning och en snygg handbok - men det är upp till er att engagera er och ge det en rättvis chans. Jag vill att ni lär känna varandra, minglar i kaffepausen och kanske till och med hittar en ny vän från en annan utbildning. Vi får hjälpas åt att blanda upp formalian med socialisering. Vad sägs om en FUM-kväll på PUB Örat? Idéerna är många, och tillsammans tror jag att vi en gång för alla kan tvätta bort stämpeln att Consensus FUM är långtråkigt, kan se till att det är lite konkurrens om platserna nästa år snarare än att era efterträdare tjatas in på platserna som jag misstänker att en del av er som läser detta gjort. De av er som, liksom jag, är mötesnördar tycker nog att det som står på den här sidan låter jättekonstigt, ni kan helt enkelt bortse från det. Jag räknar med att ni ser fram emot året redan som det är! Hjälp mig att göra FUM roligt, mest av allt för er egen skull! Kramar från Qurator Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 10

12 din guide i MÖTES- DJUNGELN Varför göra det krångligt? Det är lätt att tycka att språket och formalian som används vid fullmäktigemöten är onödigt byråkratiskt och krångligt. Självklart är inte syftet att förvilla eller göra någon osäker, så om du vid något tillfälle under ett möte känner att du inte förstår eller inte hänger med är det viktigt att du frågar. Det allra viktigaste är att du förstår vad beslutet eller diskussionen innebär och att du vågar säga vad du tycker, inte att du använder rätt ord. Anledningen till att vi använder vissa speciella ord i mötessammanhang är att de är oladdade ord som vi inte använder i andra situationer. Det betyder att sannolikheten att vi alla har olika tolkningar av ordet är liten, till skillnad från mer vardagliga termer som vi alla kan se på lite olika sätt. Jämför till exempel ordet Reservation med andra uttryck som vi skulle använda mer vardagligt, som Jag håller inte med eller Det här går jag inte med på. Vi vet exakt vad ordet reservation betyder i mötessammanhang, det betyder att du motsätter dig beslutet och att du avsäger dig juridiskt ansvar för dess följder. De andra uttrycken skulle kunna signalera allmänt missnöje på en rad olika sätt. Formalian vi använder finns främst till för att alla ska komma till tals under mötet, för att vi ska hinna bearbeta alla ärenden inom utsatt tid och för att diskussionen ska hållas saklig och inom rimliga ramar. Den här lilla guiden går igenom de vanliga termer och den formalia som är vanliga inom studentorganisationer. Du kan ha nytta av den vid allt från fullmäktigesammanträden till mer informella möten. Texten som följer är en utförlig beskrivning, på sida 23 hittar du en kort kom-ihåg-lista. 11 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Vem gör vad? Qurator Leder och kallar till möten. Ansvarig för att allt runt fullmäktige fungerar och för kommunikation med styrelsen. Pro Qurator Qurators vice samt ansvarig för det praktiska runt varje möte. Sekreterare Skriver protokoll och håller ordning på röstlängden. Fullmäktige Högsta beslutande organ. Bestämmer. Styrelse Ansvariga för att verkställa beslut, högsta beslutande organ mellan fullmäktiges sammanträden. Skriver de flesta beslutsförslagen.

13 Föredragningslistan Rösträknare I början av mötet väljs en eller två mötesdeltagare till rösträknare. Rösträknarna är de som räknar röster om ett beslut går till votering. Justeringsperson De som väljs till rösträknare är vanligen även justeringspersoner. Som justeringsperson ska du hålla lite extra koll på vilka beslut som fattas för att kunna kontrollera att protokollet blir korrekt. När sekreteraren skrivit färdigt protokollet skickas det till dig för att du ska läsa igenom och godkänna det. Du får sedan skriva under protokollet tillsammans med sekreteraren och mötesordföranden. Mötets behöriga utlysande På den här punkten ska mötesdeltagarna godkänna att kallelserna till mötet gått till som de ska, att ni fått handlingarna utskickade i tid och att alla fått veta var och när mötet är. Om ni inte fått kallelsen eller något blivit väldigt försenat kan ni här ogiltigförklara mötet, varpå ni alla går hem och väntar på en ny kallelse. Adjungering Om ni har en gäst på mötet som inte har närvarorätt enligt stadgan måste ni adjungera in personen. Det betyder att ni ger personen rätt att vara med på mötet. Ni kan bestämma om ni adjungerar in personen med närvarorätt eller med närvaro- och yttranderätt. Det senare betyder att personen även får delta i diskussionen. Det kan begränsas till en speciell punkt på föredragningslistan om ni vill. T ex Jag yrkar att adjungera in Ivar Icke Medlem med närvaro- och yttranderätt under 10. Interpellation En interpellation är en enkel skriftlig fråga till organisationens ordförande eller styrelse. Den ska skickas in innan mötet och svaret får du på plats. Det är en bra sak att använda om du vill att något ska tydliggöras i protokollet och på så sätt bli offentligt. Förslag till beslut Motion En motion är ett beslutsförslag från en eller flera medlemmar. Om du som ledamot vill att mötet ska fatta ett visst beslut så skriver du en motion om det. I bakgrunden förklarar du din idé, den kan vara mer eller mindre utförlig. Det är bra att föra fram alla argument för varför mötet ska nappa på din idé, gärna också fakta. I att-satsen ( Jag föreslår att ) skriver du kortfattat vad själva beslutet ska vara. Tänk på att bara det som står i att-satsen täcks in i beslutet, det som står i bakgrunden är inget annat än en förklarande bakgrund för de som ska fatta beslutet. Det är smart att dela upp din idé i flera olika att-satser om det innefattar olika delar. Till exempel Jag föreslår att Consensus köper en bil OCH att denna bil hyrs ut till medlemmarna istället för Jag föreslår att Consensus köper en bil som hyrs ut till medlemmarna.. Se motionsmallen i slutet av handboken! En motion måste skickas till kårordförande och qurator senast 14 dagar innan mötet för att behandlas. Motionssvar Om du har skickat en motion till fullmäktige kommer den vanligen först att behandlas av styrelsen. De diskuterar och skriver ett svar på motionen. Styrelsens motionssvar är ett förslag på hur de tycker att fullmäktige ska besluta. I sitt motionssvar kan de skriva med lite fakta, som i exemplet ovan kanske de skriver att det finns ett budgetöverskott motsvarande kostnaden för en bil och att de därför föreslår bifall för motionen. Motionssvaret skickas ut till ledamöterna tillsammans med motionen vid den sista kallelsen. Observera att styrelsens motionssvar bara är ett förslag till beslut, det är fullmäktige som bestämmer. Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 12

14 Proposition En proposition är ett beslutsförslag från styrelsen. Den är uppbyggd på samma sätt som en motion, det enda som skiljer är att det är styrelsen som står bakom förslaget istället för en medlem. Eftersom det är styrelsens förslag från början finns det inget som motsvarar motionssvaret i det här fallet. Däremot gäller samma sak som med motionssvar; propositionen är ett förslag till beslut, det är fullmäktige som bestämmer. Propositionerna skickas ut med den sista kallelsen. Föredragning För varje punkt på föredragningslistan finns det en föredragande person/enhet. Det kan till exempel vara den person som skrivit en motion till mötet. Det vanligaste är att styrelsen föredrar en massa saker för er. Det innebär helt enkelt att de muntligen, kanske med en datorpresentation, förklarar en idé ytterligare eller informerar om något. Ibland kommer det gäster till mötena som berättar om saker som har anknytning till något ni ska behandla på mötet. Efter föredragningen finns vanligtvis utrymme att ställa frågor, så det är bra att ha läst texten innan mötet och diskuterat med sina kamrater. Under diskussionen Talarlista och talartid För att alla ska komma till tals i tur och ordning används något som kallas dubbel talarlista. Det innebär att du som vill prata visar detta för qurator, genom att vifta lite med handen och fånga dennes uppmärksamhet varpå ditt namn skrivs upp på en lista. Du får ordet när de som står uppskrivna före dig på listan har pratat. Om listan är lång kan det ta lång tid, så skriv gärna ner vad det var du tänkte säga så du inte glömmer det när du lyssnar på de andra. Dubbel talarlista betyder att qurator har två listor. På den ena skrivs alla upp som säger något för första gången under diskussionen. På den andra listan hamnar alla som sagt något tidigare och de får vänta till den första listan är tom. Det innebär att alla som inte sagt något tidigare får förtur när de vill prata för första gången. Det kan finnas en reglering av hur lång tid du får prata, två minuter är vanligt. Om det börjar bli kort om tid kan qurator införa en förkortad talartid. Denna kan då vara olika för de två olika listorna, till exempel max en minut för första listan och max 30 sekunder för andra listan. Du behöver inte hålla koll på tiden själv. Åsiktstorg När en stor fråga ska behandlas på ett möte finns det olika sätt att komma fram till beslut. Ett sätt är att diskutera i helgrupp eller i smågrupper och ett annat är att ha ett åsiktstorg. Ett åsiktstorg är ett tillfälle där alla skrivna förslag sitter uppe på väggarna i ett rum, där ni går runt och diskuterar förslagen med varandra. Om du själv har skrivit ett förslag eller står bakom en viss åsikt har du chansen att förklara för alla andra varför de ska stå bakom ditt förslag och inte någon annans. Om du inte bestämt dig än har du chans att fråga vad andra tycker och be om deras argument. Under åsiktstorget finns också möjlighet för er att tillsammans skriva ett helt nytt förslag, att kompromissa. Efter åsiktstorget återsamlas vi i helgrupp och går till beslut. Replik Om någon under diskussion i helgrupp går till personangrepp mot dig eller felciterar var du sagt kan du säga Replik. Qurator kommer då att ge dig ordet utan att skriva upp dig på listan och du får chans att rätta till det som blivit fel. Du får aldrig framföra några nya åsikter under en replik. Replik är alltså något som ytterst sällan behöver användas. Sakupplysning Ibland kan en diskussion köra fast för att ni saknar korrekt eller tillräcklig fakta, och kanske är du den som sitter på mer information? Du säger i så fall Sakupplysning varpå du får ordet utan att skriva upp dig på listan. Du får då möjlighet att lägga fram den fakta du har, men får inte framföra någon åsikt. I det tidigare förslaget om att köpa en bil får du alltså säga att Årsavgiften för bilförsäkringen skulle hamna på X kronor, men inte Årsavgiften för bilförsäkringen skulle hamna på X kronor, vilket känns lite för dyrt. 13 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer