Kistebrev - Motiv. Listan gjord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kistebrev - Motiv. Listan gjord 2011 1"

Transkript

1 Listan gjord Kistebrev - Motiv Utifrån de listor som finns över kistebrev sorterade utifrån serieordning och efter utgivningsort och tryckare har jag gjort en motivsortering. Tanken med detta arbetsdokument är att det ska bli enklare och snabbare att hitta ett enskilt kistebrev som en låntagare söker. Listan är ordnad alfabetiskt efter motivgrupper: Berättelse, Djur, Drycker, Fordon, För barn, Humor, Händelser, Jakt och sport, Kärlek, Militär, Pengar, Porträtt, Religion, Uppbyggelse, Utsikter, Yrken, Ålderstrappan, Årstiderna, Övrigt. Några av motivgrupperna är också indelade i underrubriker för att det ska bli ännu lättare att hitta. Under porträtt hittar man t ex underrubrikerna Kungliga svenska, Kungliga utländska, Enkilda svenska och Enskilda utländska. De svenska kungliga porträtten är också indelad efter namn på kung och drottning i regentordning. Även under rubriken Religion finns flera underrubriker där en stor sektion, av naturliga skäl, handlar om Jesus liv och död. Här kan man exempelvis genast hitta de bilder som föreställer nattvarden. Under rubriken Övrigt finns sådant som är svårt att placera in under någon av de nämda rubrikerna. När jag gjort denna lista har jag också delvis utgått från en äldre motivlista över kistebreven. Att jag inte helt använt mig av sortering i denna beror på att den inte var renodlat sorterad utifrån motiv, utan även t ex utifrån om det var en eller två bilder på ett ark, vem som var tryckare samt i vilken pärm ett kistebrev låg. Detta har jag helt bortsett från, eftersom jag anser att det gör listan väldigt otydligt och svårläst. Jag har istället valt att placer en bild med två motiv under flera olika motivrubriker. Exempelvis har jag placerat kistebrevet Jesus instiftar Nattwarden / Jesus, den gode Herden under rubriken Religion /Livsgärning /Allmänt, men också under rubriken Religion / Livsgärning / Nattvarden/. Gällande tryckare odyl finns fullständiga uppgifter i de två övriga listorna, som man hittar via signumnumret. Marlene

2 Listan gjord Huvudrubrik Underrubrik Titel Nummer Berättelser Djur Ljungby Troll-Horn och Pipa 43:1 Nu, Herr Malare [sic], pröfwa er konst! No :20 Erkänd Oskuld. Den heliga Genoveva No. 45a 64:26 Histoire de Paul et Virginie (Berättelse) 74:6 St.f. Allmänt Nya afmålningar ur djurens naturalhistoria No :21 Djurwerlden No :22 Nya afmålningar ur djurens naturalhistoria No :24 [utan titel; bilder av djur] No :1 Bilder ur Djurverlden No :2-3 Nya Bilder ur Djurwerlden No :15 Fåglar [utan titel; fågelplansch I] 45:8 [utan titel; fågelplansch II] 45:9 Nya afbildningar ur foglarnas naturalhistoria No. 8 52:8 Nya afmålningar ur foglarnas naturalhistoria No :20 [fågelplansch; utan titel] No :28 Vögel No 5 [Fåglar] 73:4 Husdjur [olika husdjur] No :22 Husdjur No :4-5 Hästen No :6

3 Listan gjord Djur forts. Drycker Vilda djur Björn / Warg 45:15-16 Lejonjagt i Afrika / Afrikansk Snällpost / En Adelig 52:25 Jungru i forna Tider / En Lejoninnas strid med ett Vildsvin No. 23 utan titel [vilda djur] No :9 utan titel [vilda djur] No :10 Säugethiere [Däggdjur] 73:3 Kaffe Fru von Sump född Kaffetörst 45:1 Fru Alltidtörst född Kaffekär / Hans Alltidtörst 57:8 Starkare drycker Bränwinet 46:3 [utan titel; salong med spelbord och matbord, 47:3 sällskap som ägnar sig åt kurtis och dryckenskap] Pastoral, dedicerad till kongl. secreteraren Leopold 56:3 No. 177 Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag No :7 Bacchi Concurs. No :9 En gammel soldat, som på en gästgifvarkrog, 57:5 berätter om Slagenvid Dennevitz, Gross-Beeren och Leipsig Le grand Saint Lundi 74:9 St.f. Nykterhet Dryckenskapens följder 35:9 Rosen den blommar och törnena sticka, Den, som ej 56:17 pengar har, slipper att dricka. No. 213

4 Listan gjord Fordon Olika länders fartyg, No. 63d 65:5 Russische Fuhrwerke (Hästekipage) 73:1 Le Chemin de Fer (Järnvägen) 74:4 St.f. För barn ABC Nytt Bilder-A.B.C. för Barn No. 44a 64:24, 38 Ett gyldene ABC No. 56a 64:32 Orgelspieler Obsthändlerinn Opferfest 73:5 [pedagogisk presentation av bokstaven O] [alfabete i fraktur, därefter illustration med barn (änglar?) jämte vers: Mät som med Cirkel-mått, de plikter Gud Dig gifvit, Han Staven gett sin tyngd men Spiran tyngre blifvit ] 78:1 St.f. Spel Apekattespel 45:10 Nyaste Mark.Spel 65 51:2 Korsets heliga väg 76:4 Lek Sebran i ödemarken Ny skottafla till förlustelse för 64:22 ungdomen No. 37 Maedchenspiele No II (Lekande barn) 73:2 Ländliche Kinderspiele. (Lekande barn) 73:9 [utan titel; 24 bilder av personer med skilda 51:13 egenskaper samt frågor och svar; urklippsark till sällskapslek]

5 Listan gjord För barn forts. Berättelser Övrigt Lärorika berättelser om Martin och Elsa, eller Det 55:31 lilla Pepparkakshuset No. 146 Skomakarens pojke No :30 Den unga Korpen 55:32 Barnet med Katten No :43 Grodan och ankorna, eller: Det är en strid om 64:25 brödbiten här i verlden. No. 45c Skogsblomman, eller den förtrollade Prinsessan No. 65:6 66a Die Schneekönigin. (Snödrottningen) 68:1 Soldater, lyden trumpetens röst! [ ]; undertext till 43:5 bild 1 av 12 i bilderark för barn Bilderark För Barn N:o 4 43:17 Nya Tittskåps Bilder 51:3 Vier Märchen Bilder [Aschenbrödel Blaubart Das 73:7 kleine Rothkäppchen Der gestiefelte Kater] (Askungen, Blåskägg, Rödluvan och Mästerkatten) Ankleide Puppen [pappersdockor] 68:2 Jeune Écuyer De Jonge Rijder Der junge 71:1 Stallmeister The young rider (Den unge ryttaren)

6 Listan gjord Humor Blott Ej Rädd!!! 38:1 I ett land, långt bort om Ryßland, bodde fordom ett 41:2 folk med namn Swagonier, [ ] Nymbergerskräddaren eller Skräddare! kom, laga 45:3, 51:9, 57:4 hålet här bak, [ ] Herr Stulting gick icke gärna i stora sällskap, 56:18 emedan han genom en mißvårdad uppfostran blifwit tafatt och skygg. [ ] No. 214 Nederlag För Herrar. För Damer 57:2 (rader av dassbesökare) Gubb-Qwarnen, eller Konsten att göra gamla Män 34:1, 3-6 unga och sköna Gubbqwarnen / Käringqwarnen No :16 Käring-qvarnen No :11 Händelser Svenska Teckningar ur Svenska Historien under Hedniska Tiden No. 59a Teckningar ur Svenska Historien under Katolska Tiden No. 60a Teckningar ur Svenska Historien under Katholska Tiden No. 61a 64:36 64:37 65:1 Ansgarius predikar Christna Läran i Swerige 26:1-2 Ansgarius 2:dra besök i Birka 60:1 Slaget vid Swolder år :3

7 Listan gjord Slaget vid Brunkeberg :4 Händelser forts. Stockholms Blodbad :5 Gustaf Baner [sic] Natten Före Afrättningen No. 57a 64:33 Gustaf Wasa, (sedermera Konung Gustaf den 27:1, 12, 13 Förste), dold i ett Halmlaß, räddas, genom en Dalkarls fintlighet, undan Danskarnas förföljelse Gustaf Wasa, (sedermera Konung Gustaf den 27:2, 9-11, 14 Förste), räddas, genom en Dalqwinnas rådighet, undan Danskarnas förföljelser Gustaf Wasa hos Anders Pehrsson i Rankhyttan 27:3-8 Gustaf Erikson Wasa Hos Anders Persson på 53:9 Rankhyttan, Vika socken i Dalarne No. 45 Gustaf Wasa vid Mora No. 58a 64:34-35 Gustaf I Emottager Bibel öfversättningen af 53:10 Laurentius Petri No. 46 Gustaf Erikson Wasa inför Rådet i Lübeck No :10 Riksdagen i Wästerås :6 Gustaf I s Afskedstal till Ständerna :7 Gustaf I.s Afsked Från Ständerna No. 62a 65:4 Carl IX Räddas af Henrik Wrede No. 69a 65:7 Götheborgs grundläggning genom Gustaf II Adolf år 38: Swenske Konungen Gustaf II Adolf i Tyskland 28:2-3 Slaget vid Lützen, eller Swenske Konungen Gustaf II 28:1 Adolfs Död Konung Gustaf Adolfs landstigning i Tyskland den 55:18, Juli 1630 No. 132

8 Listan gjord Händelser forts. Konung Gustaf Adolfs dödi [sic] Slaget vid Lützen den 6 November 1632 No :19 Konung Carl den Elftes Syn, på Riks-Salen i 29:1-10 Stockholm, korrt före Deß död Carl XII i Kalabaliken i Bender No :33 Maskeradbalen i Stockholm :8 Den store Fredsstiftaren och Rikens beskyddare 41:1, 45:7, 46:2 Konung Carl XIV Johans sista stunder Carl XIV. Johans Sista stunder No :32 Prins Frans Gustaf Oscar Sista stunder No :27-28 Branden i Upsala. Omkring ÅR [bortrivet] 60:2 Utländska Danskarna utdrifva insurgenterna ur deras förskansningar vid Stendrup, den 24de Juli 1850 / Danskarnas strid med insurgenternä vid Stendrup på wågen til Slesvig, den 24de Juli 1850 No. 7 Danska arméens intåg öfver Kongeån i Slesvig, den 16de Juli 1850 No :7 52:12 Turkiska Kriget. Slaget vid Suchum-Kaleh No :22 Turkiska Kriget. Slaget vid Ardahan No :23 Turkiska Kriget. Slaget vid Plewna No :24 Tell schießt den Apfel von seines Sohnes Haupt. Wilhelm Tell skjuter äpplet på sin sons hufvud 57:14

9 Listan gjord Jakt/sport [utan titel; sällskap med hund ute i naturen] 47:2 Söndagsjägaren No :11 Jagtstycken No :17 Jagten ä nog fri alltid, men - x 2 No 26 52:28 Snäpp-Jagt No :29 Fogelskjutningen, en förlustelse med blasröret [sic] 64:9 för gammal och ung No. 20a Jägarens återkomst No. 47c 64:27 Jägaren i skogen / Jägaren i hemmet No. 169a 65:41 Kläder Gustaf den III, [ ] Allerunderdånigst afbildad i den, 38:4 af Hans Kongl. Maj:t, upgifna, faststälda och til ständigt bärande, den 28 April 1778, antagna Nya Nationelle Klädedrägten / Sophia Magdalena, [ ] Allerunderdånigst afbildad i den Nya Nationelle Klädedrägten, som antogs 28 April 1778 Swenska Nationaldrägter No :4 Svenska och Norska drägter No :31 Nyrnberger Skräddaren 57:4 Spanische Trachten. (Sex bilder med olika spanska 73:6 dräkter)

10 Listan gjord Kärlek Romantik och kurtis Skördekransen, lustigt framburen af Ynglingar och 32:1-2, 4, 35:2 Flickor efter wäl slutad Skörd / Brudtal för alla dem som ärna träda i det kära Äktenskapsståndet, äfwen för ungt äkta folk Kärlekens Tempel 33:1-7, Kärlekens Träd bestormas af åtta Giftas-kära Flickor 34:2, 7-9 Älskogs-Trädet No :16, 55:14 Der Baum der Liebe 72:2 Gubb-Qwarnen, eller Konsten att göra gamla Män 34:1, 3-6 unga och sköna Gubbqwarnen / Käringqwarnen No :16 Käring-qvarnen No :11 Ha! Ha! Nu ser jag att min hustru mig fixerar, [...] / 35:1, 4, 7 En Wäderqwarn fins här, som aldrig än had like, [...] Twenne Älskare, Riddaren och Jungfrun/ Sömnens 35:5-6, 42:5 och Lättjans Skamlighet Kärlekens Lustgård 45:4 Blomster-Bruden, eller Blommornas Gudinna / 46:5 Samtal mellan twenne älskade wänner, om sitt framtida wäl [utan titel; salong med spelbord och matbord, 47:3 sällskap som ägnar sig åt kurtis och dryckenskap]. utan titel; 9 bilder av par, förälskade och grälande 51:18 Matrosen och hans flicka No. 2 52:2 Kärleken är ändå det bästa! No :18

11 Listan gjord Kärlek forts. Prest-Lotta, och den unga Hofmästaren / Krögar- 53:26 Marie, och den rika fogdesonen No. 64 Den lyckliga Inqwarteringen / Besöket på landet / 53:28 Kärlekseden / Bekännelsen No. 67 Öfwerallt Soldater / Soldater Öfwerallt No :3 (Soldat gömmer sig hos ung dam/ hunden upptäcker soldaten) Den trogna Soldaten och hans Käresta / Den unga 54:6 Mästaren och den hårda bruden No. 80 Upptågsmakaren / Smickraren No :7 Kärleken i Staden / Kärleken på Landet No :8 Lycklig Kärlek / Olycklig Kärlek No :18 Harmonien är funnen, eller frieri på bar qwist / En 54:20 Duett på Hagalund No. 116 Herr Baron och den rika Mamsellen på balen / Tag 55:12 du till harwärjan, Anton! No. 66 Fiskafänget No :17 Kärlek gjuter lågan sin I twå lika hjertan in [121 55:33 bilder med versrim kring skiftande innehåll] No. 154 Ack, hade jag dock en hjertans kär [ ] [100 bilder 55:35 med rim på temat kärlek] No. 155 Snart af kärlekens band Binds ditt hjerta och hand 55:36 [ ] [49 bilder med rim på temat kärlek] No. 156 Kärlekens frukt är så ljuflig och söt [70 bilder om 55:38 kärlek] No. 157

12 Listan gjord Kärlek forts. De blommor jag åt dig färär [ ] [28 bilder med 55:42 älskande par, blommor och kärleksverser) No. 161 Balen på Gröna Lund No :1 Fiskartorpet. No :2 Herr Stulting gick icke gärna i stora sällskap, 56:18 emedan han genom en mißvårdad uppfostran blifwit tafatt och skygg. [ ] No. 214 De stackars gamla flickornas klagan No :21 Den längtansfulla Augusta No :26 Hur man skall fria för att ej få korgen No :32 Hur man skall fria för att ej få korgen No. 81c 65:16 Afskedet 57:9 Minne. Detta är min älskade vid Infanteriregemente 57:10 bataljon kompani, garnisonerar i Dame de Cœur. Tendresse et Seduction 57:23 Dame de Pique. Beauté et Noblesse 57:24 Frieriet No. 43c 64:23 Kneckt-kurtis No. 54c 64:31 Fattig på mynt, men rik på kärlek/ Rendez-vous No. 65:17 83c Fast från mig du borta är, Har jag dig dock kär 67:1 [klippark (?) med 32 bilder, delvis i guldtryck, på temat kärlek] No. 3 Nous Étions Trois Filles 74:3 L Alambic miraculeux 74:7 St.f. Vintern. Sommaren (Kärlekspar som representerar 76:1 årstiderna) Hjärtan 81:2

13 Listan gjord Grand paysages (Fyra bilder av kurtiserande par) 81:4 Kärlek forts. Äktenskap Bilden af ett lyckligt äktenskap 33:8-11 Kärleks-Balken, eller Gyllene Reglor för Gifta Män 35:3, 8 och Hustrur Om af din hälft du hunsas [ ] 45:6 (4 bilder av hunsade makar) Stor twist emellan äkta makar om husbonde-wåldet 45:11 Lyckönskan På En Bröllopsdag 45:12 Gud välsigne dessa hjertan, Helga dessa vänners 51:7 band [bröllopsgratulation] Fordom. Nu. [om äktenskapet] 51:12 Till de nywigde 51:27 Ungkarlslifwet / Äkta lifwet No :17 Den gamle Mannen och den unga Frun / Den unge 54:19 Mannen och den gamla frun No. 115 Skräddaren och hans sju dottrar [sic] No. 22c (?) 64:11 Den sörjande / Jägarens maka No. 61c 65:2 Ogifta Trulsa, Bengta jämte Mali Gjorde alla tre rätt gali Då de i sin ungdoms tid Wackra tilbud ej tog wid, [ ]. Truls Bengt och Olle gjorde alla tri rett stolligt då de i sin ungdoms dar ogin emot flickor war [ ]. 49:7 49:8

14 Listan gjord Militär Allmänt Öfwerallt Soldater / Soldater Öfwerallt No :3 Kavalleri på Marsch. No :26 En rask husar i striden drog, [ ] 57:6 Generalmarschen 57:7 Minne. Detta är min älskade vid Infanteriregemente 57:10 bataljon kompani, garnisonerar i Militärer under marh [sic] / Militärer i het strid / 64:15 Den sårade, efter striden / Den ifrån kriget hemkomne sonen No. 27a [16 bilder av (svenska?) ryttarsoldater] No. 51a 64:29 Batali [stridsscen] 66:5-6 [ryttare med höjt svärd] 66:10-11 Svenska Jämtlands Fält-Jägare Regemente / Lif-Bevärings 51:25 Regementet Kongl. Svea Artilleri No :15 Kongl. Skånska Dragon-Regementet. No :21 Kongl. Lif-Regimentets Dragon-Corps. No :23 Kongl. Lif-Lancier-Regimentet No :34 Konungens Andra Lif-Garde / Konungens Svea Lif- 56:8 Garde No. 182 Kongl. Calmar Regte. Kongl. Nerikes Regte. [ ] / 56:10 Kongl. Skånska Dragon-Regemente No. 183 Schwedische Infanterie. Svenskt Infanteri. Infanterie 57:18 Suédoise/ Schwedische Infanterie. Swedish Infantry. Svenskt Infanteri Schwedische Leib-Garde / Konungens Svea Lif- 57:19 Garde

15 Listan gjord Militär forts. Pengar Utländska Kejserligt Ryskt Infanteri No. 5 52:5 Kejserligt Ryskt Kavalleri No :32 Fransyska Marin-soldater No. 5a 64:2 Le Grand Diable D Argent, Patron de la Finance 74:1 Jadis & Aujourd hui 74:2 Crédit est Mort Les mauvais Payeurs l ont tué 74:5 St.f Les Vérités du Jour, ou le grand Diable d Argent 74:8 St.f. Den snåle girigbuken 76:3 Porträtt mm Grupporträtt Svenska Konungars Åminnelse, Samt Deras Födelse, Ålder Och Åhr Oscar I / Fredrik den Sjunde / Nicolaus I / Victoria Alexandrine / Ernst August / Louis Napoleon Bonaparte / Franz Joseph I / Abdül Medschid No. 28 Sveriges Regenter från Gustaf Wasa till närvarande tid No. 130 Kongeliga Gustawianska Ätten [sv. kungar fr Gustaf Wasa Gustaf III; porträtten har mörk bakgrund] [porträtt av 18 statschefer och militärer (Napoleon III, drottning Victoria, Abdul Medschid, Alexander II m.fl.) med anknytning till Krim-kriget] No. 31a Alexander II., Kejsare af Ryssland. Abdul-Aziz, Turkisk Kejsare.Victoria, Drottning af England. Louis Napoleon III., Fransmännens Kejsare. No. 71a 43:2 52:30 55:11 63:5-7 64:16 66:8-9

16 Listan gjord Porträtt mm forts. Kejsaren af Marokko. Isabella II., Drottning af 65:10-11 Spanien. Pedro V., Konung af Portugal. Kejsaren i China No. 72 Carl XV., Konung af Sverige och Norige. Fredrik 65:19 VII., Konung af Danmark. Victoria, Drottning af England. Louis Napoleon III., Kejsare af Frankrike. No. 84b Konung Oscar. Kronpr. Carl och Arfprins Gustaf 51:8 Kungligheter Svenska Gustav Vasa Gustaf I / Gustaf II Adolph Konung af Sverige No. 41 Konung Gustaf den 1:s Ärestod, Uprest på Riddare- Hus Torget i Stockholm, til åminnelse af Deß Stora Förtjenster af Fädernes-Landet 53:5 43:16 Gustaf Wasa, (sedermera Konung Gustaf den 27:1, 12, 13 Förste), dold i ett Halmlaß, räddas, genom en Dalkarls fintlighet, undan Danskarnas förföljelse Gustaf Wasa, (sedermera Konung Gustaf den 27:2, 9-11, 14 Förste), räddas, genom en Dalqwinnas rådighet, undan Danskarnas förföljelser Gustaf Wasa hos Anders Pehrsson i Rankhyttan 27:3-8 Gustaf Erikson Wasa Hos Anders Persson på 53:9 Rankhyttan, Vika socken i Dalarne No. 45 Gustaf Wasa vid Mora No. 58a 64:34-35 Gustaf I Emottager Bibel öfversättningen af 53:10 Laurentius Petri No. 46

17 Listan gjord Porträtt mm forts. Gustaf Erikson Wasa inför Rådet i Lübeck No :10 Riksdagen i Wästerås :6 Gustaf I s Afskedstal till Ständerna :7 Gustaf I.s Afsked Från Ständerna No. 62a 65:4 Erik XIV Eric XIV 75:1 Karl IX Carl IX 75:2 Gustav II Adolf och Ebba Brahe/Maria Eleonora Gustaf II Adolph 19:1 Gustaf I / Gustaf II Adolph Konung af Sverige No. 53:5 41 Gustaf II. Adolph. Sweriges Konung 63:17 Gustaf II Adolf No. 22a 64:10 Gustaf Adolf och Ebba Brahe / Gustaf Adolf och 64:17-18 Maria Eleonora i Erfurt No. 32a Swenske Konungen Gustaf II Adolf i Tyskland 28:2-3 Slaget vid Lützen, eller Swenske Konungen Gustaf II 28:1 Adolfs Död Konung Gustaf Adolfs landstigning i Tyskland den 55:18, Juli 1630 No. 132 Konung Gustaf Adolfs dödi [sic] Slaget vid Lützen 55:19 den 6 November 1632 No. 133

18 Listan gjord Porträtt mm forts. Karl X Gustav Carl X Gustaf 75:3 Karl XI Konung Carl den Elftes Syn, på Riks-Salen i Stockholm, korrt före Deß död 29:1-10 Karl XII Carl XII / Gustaf III No :6-7 Carl XII i Kalabaliken i Bender No :33 Adolf Fredrik och Lovisa Adolph Friderich, Utvaldt Thronfolger og Cron- 61:4 Prinz udi Sverrig, A. A. / Lovisa Ulrica, Cron- Prinzesse udi Sverrig, fød Kongel. Prinzesse til Preussen, A. A Adolph Friedrich 63:8 Gustav III och Sophia Magdalena Gustaf den 3:dje 37:8 Gustaf den III, [ ] Allerunderdånigst afbildad i den, 38:4 af Hans Kongl. Maj:t, upgifna, faststälda och til ständigt bärande, den 28 April 1778, antagna Nya Nationelle Klädedrägten / Sophia Magdalena, [ ] Allerunderdånigst afbildad i den Nya Nationelle Klädedrägten, som antogs 28 April 1778 Konung Gustaf III 43:3, 43:10 Konung Gustaf den III / Gustaf III 43:6 Gud som nådigt på oß tänkte [ ]; om Gustav III 43:11-12

19 Listan gjord Porträtt mm forts. Carl XII / Gustaf III No :6-7 Gustafus den Tredje 61:3 Gustaf III:dje 62:1 Swea Folket sig förnöjer [ ]; porträtt av Gustav III 62:4-5, 9 Gustaf III. Sweriges, Göthes och Wendes Konung 62:7-8, 12, 63:19 Gustaf III 62:10 Gustavus III. Rex Sveciæ 63:9 Gustaf den III. Sweriges Konung x 2 63:10 Sophia Magdalena 37:9, 43:13 Alla dygder sig förena Hos Sophia Magdalena 43:18 Drottningen i Swea Rike [ ] 62:2 Sophia Magdalena, Drottning i Swerige 62:6 Sophia Magdalena 62:11 Sophia Magd. Sweriges Drottning x 2 63:14 Portraiter, Kopparstycken och Estamper ej allena, En 63:18 så stor Drottning likna kan, Sophia Magdalena, och ingen Swensker penna [ ] Maskeradbalen i Stockholm :8 Gustav IV Adolf och Fredrika Hans Kongl. Majestät Konung Gustaf den 4:de 37:3 Adolphs Födelse den 1. November 1778 Konung Gustaf Adolph, Född d. 1 November :15 Hennes Kongl. Majestät Drottningen Prinsessa af 37:4 Baden, Frederica Dorothea Wilhelminas Födelse, den 12 Martii 1781 Hennes Maj:t Fredrica Dorothea Wilhelminas 63:12 Födelse, d. 12 Mart. 1781

20 Listan gjord Porträtt mm forts. Karl XIII och Charlotta Hans Kongl. Höghet Prins Carl, [ ]. 43:9, 62:3 Carl XIII och Hedvig Elisabeth Charlotta 19:2 Prins Carl / Hedvik Elisabet Scharlotta 37:6 Hennes Kongl. Höghet Hertiginnan Hedvig 37:5 Elisabeth Charlottas Födelse, den 22 Martii 1759 Prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta, [ ] 43:14 Hedvig Elisabeth Charlotta, Hertigginna i Sverige 43:15 Hedvig Elisabet Charlotta Ifrån Hollstein Gottorp 63:13 Karl XIV Johan och Desideria Josef Frans Oscar, Sweriges och Norriges Dyre 20:1-2 Kronprins [ ]/ Carl den 14:de Johan, Sweriges och Norriges Allernådigste Konung Carl Johan, Nordens Prins! 20:3 Carl XIV Johan, Konung af Sverige och Norrige 20:4-5 Konung Carl XIV Johans Minne (efter död) 41:1 Högstsalig Hans Majestät Carl XIV Johan (efter död) 45:7 Carl XIV Johan, Sweriges och Norriges Konung 46:7-8 Carl XIV Johan No.44 53:8 Carl XIV Johan No :11 Carl XIV Johan No. 33a 64:19 Carl XIV Johan, Konung af Sverige och Norrige / 20:6 Eugenia Bernhardina Desideria, Drottning af Sverige och Norrige Den store Fredsstiftaren och Rikens beskyddare 41:1, 45:7, 46:2 Konung Carl XIV Johans sista stunder Carl XIV. Johans Sista stunder No :32

21 Listan gjord Porträtt mm forts. Oscar I och Josefina Josef Frans Oscar, Sweriges och Norriges Dyre 20:1-2 Kronprins [ ]/ Carl den 14:de Johan, Sweriges och Norriges Allernådigste Konung Joseph Frans Oscar, Sweriges och Norriges 21:4 Kronprins Oscar den 1:ste, Konung af Sverige och Norrige 21:1-3, 5-10 Oscar I. Sveriges och Norriges Konung 51:23 Oscar I Sveriges och Norriges Konung No :14 Oscar I [utan titel; uniformerad ryttare i galopp] 51:19 Joseph Frans Oscar, Sweriges och Norriges Kron- 21:11-16 Prins / Josephina Maximiliana Eugenia, Sweriges och Norriges KronPrinseßa Josephina / Oscar I 43:4 Sveriges och Norriges Prinsessa Eugenia / Hans 51:24 Majestät Konung Oscar I Oscar I. Sveriges och Norriges Konung / Josephina. 51:22, 52:1 Sveriges och Norriges Drottning Oscar I, Konge til Norge og Sverring [ ] / 57:15 Josephiene, Dronning til Norge og Sverring [ ] Josepjne [sic] Sveriges och Norriges Drottning No :15 Karl XV och Lovisa Carl Ludvig Eugene, Sveriges och Norriges 22:1-5 Kronprins Carl XV, Konung af Sverige och Norrige 22:6-8 Carl XV, Sveriges och Norriges Konung No. 13a 64:5

22 Listan gjord Porträtt mm forts. Carl XV. Konung af Swerge No. 49a 64:28 Carl Ludvig Eugene, Kronprins af Swerige och 22:9-11 Norrige / Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa, född Nederländsk Prinsessa, den 5 Augusti 1828; förmäld med Kronprinsen af Swerige och Norrige, den 19 Juni 1850 Carl, Sver. Och Norr. Kronp. Prinsessan Lovisa af 51:21 Nederl Carl Sveriges och Norriges Kronprins / Louise 52:37 Sveriges och Norriges Kronprinsessa No. 35 Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lowisa, Sweriges och Noriges Kron-Prinseßa 36:1 Oscar II och Sofia Konung Oscar. Kronpr. Carl och Arfprins Gustaf 51:8 Oscar Sveriges och Norriges Konung No :13 Oscar II, Sveriges och Noriges konung No :5 Sophia, Dronning af Sverrig og Norge. Sveriges och Noriges Drottning. Oscar II. Konge af Sverrig og Norge. Sveriges och Noriges konung. No. 189 Sophia Wilhelmina Mariana Henrietta, Oscar Fredric, Hertig af Östergöthland No :14 65:42 Sophia, Sveriges och Noriges Drottning No :6

23 Listan gjord Porträtt mm forts. Gustav V och Victoria Oscar Gustaf Adolph Sveriges och Noriges 56:16 Kronprins No. 190 Oscar Gustaf Adolf. Sveriges och Noriges Kronprins 56:35 No. 256 Gustaf Sveriges och Norriges Arfprins No :3 Victoria. Sveriges och Noriges kronprinsessan [sic]. Oscar Gustaf Adolph Sveriges och Noriges Kronprins No. 254 Sophia Maria Victoria. Sveriges och Noriges Kronprinsessa. Oscar Gustaf Adolf Sveriges och Noriges Kronprins. Prins Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf Adolf No. 262 Gustaf, Sveriges och Norges Kronprins och sin brud Victoria, Prinsessan af Baden Prinsessan Victoria af Baden. Oscar Gustaf Adolph Sveriges och Noriges Kronprins 56:34 56:36 57:22 57:25 Prinsar och prinsessor Hans Kongl. Höghet Arf-Prinsens, Hertig Carls Af 37:7 Södermanland Födelse, den 7 Oktober 1748 Oscar. Hertig af Dalarne / August. Hertig af 51:6 Östergothland Konung Oscar. Kronpr. Carl och Arfprins Gustaf 51:8 Carl. Sveriges och Norrig. Kronprins / Gustaf. 51:20 Hertig af Upland Eugenie Prinsessa af Sverige och Norrige No :2 Prins Frans Gustaf Oscar Sista stunder No :27-28

24 Listan gjord Porträtt mm forts. Fredrich Adolph. Hertig til Östergöthland, Swea 63:1-2 Rikes Arf-Förste Prints Carl, Hertig af Södermanland x 2 63:3 Carl, Hertig af Södermanland, Swea Rikes Arf-Förste 63:4 och Stor-Amiral Sophia Albertina. Swea Rikes Arf-Prinseßa, född den 63:11 8 October 1753 Övriga En Konung är sitt Lands förswar: och för sitt folk den bästa Far; [...] / Ett Rikes wäl och framtids ära Bebådas från deß Kunga Thron, [ ]. 63:16 Kungligheter Utländska Danmark Konungen af Dannemark / Drottningen af 42:3 Dannemark Fredrik den Sjunde, Konung i Danmark No :13 Christian IX Konung af Danmark No :11 Königin Carolina Mathilda 61:1 König Christian der Siebende 61:2 Fredric, Kron-Prins af Danmark 62:13 Ryssland Alexandra Josephowna, Storfurstinna af Ryßland / Konstantin Nicolajewitsch, Storfurste af Ryßland No. 3 52:3

25 Listan gjord Porträtt mm forts. Alexandra Feodorovna, Kejsarinna af Ryssland No. 52:26 24 Nicolaus I. Kejsare af Ryssland No :27 Nicolaus I 2. Alexandra Feodorowna 3. Storfursten 53:12 Alexander Nikolajewitsch 4. Maria Alexandrowna [ ] No. 48 Nicolaus I. Kejsare af Ryssland No :25 Maria, Kejsarinna af Ryßland / Alexander II, Kejsare 64:13 af Ryßland No. 24a Preussen Friedrich Wilhelm, Kronprins af Preussen No :22 K. H. Prins Fredrik Wilhelms af Preußen, Palats 65:36 Övriga Napoleon Bonaparte, före detta Kejsare i Frankrike / 24:1 Maria Lowisa, före detta Kejsarinna i Frankrike Konung Otto i Grekeland 45:13 Turkiske Sultanen 51:30 Albert, Konung af Sachsen. No :24 Ludwig, Konung af Bayern No :25 Franz Ioseph I., Kejsare af Österrike No :29 Abdul-Hamid II No :37 Carl, Prins af Heßen-Caßel, Ståthållare öfwer 62:14 Norrige Wilhelm I No. 26a 64:14 Victor Emanuel II., Konung af Italien No. 75a 65:14 Edward the First and Eleanor 69:1

26 Listan gjord Porträtt mm forts. Enskilda Svenska Enskilda Utländska Den Heliga Brigitta, eller Brita, Det namnkunnigaste 23:1-2, 40:1 Helgon i Swenska Historien C. M. Bellman / Jennÿ Lind No :14 Gustaf Baner [sic] Natten Före Afrättningen No. 57a 64:33 Fader Wrangel. General-Fältmarskalken von 65:3 Wrangel, Befälhäfvare [sic] för trupperna No. 61d Doktor Martin Luther 24:2 Doktor Martin Luther, den store relionsförbättraren 57:16 [sic], föddes i Eisleben den 10 November 1483 och dog derstädes den 18 Februari 1546 Dr. Martin Luther No. 4a 64:1 Ansgarius predikar Christna Läran i Swerige 26:1-2 Ansgarius 2:dra besök i Birka 60:1 Nordens Under, Eller Den 146 års gamle 43:8 Norrmannen Christian Jacobsen Drakenbergs Portrait Baron Georg Hindrich von Gërtz 49:2, 10 Jussuff Pascha 51:5 Påfwen Leo XIII No :25 Tell schießt den Apfel von seines Sohnes Haupt. 57:14 Wilhelm Tell skjuter äpplet på sin sons hufvud Metschunka, Abdel-Kaders Älsklingsslavinna No. 64:7 18a Garibaldi, omgifven af sina generaler No. 36a 64:21

27 Listan gjord Religion Allmänt Jesus Christus, Werldens Frälsare 3:1-10, 39:2 Frälsaren No. 90b 65:23 Jesus Christus 72:1 St.f 15 Taflor ur Frälsarens Jesu Christi Historia 51:15 Jesus heliga hjärta 81:1 De tidiga åren Familjen Die heilige Familie 72: 3 Jungfru Maria 4: 2-3 Barnavännen Jesus / Jesu Moder, Jungfru Maria 3: Joseph 4: 1 Den Heliga Trefaldigheten / Jungfru Marie 7: 9-11 Trolofning med Joseph Christus-barnet och Johannes Döparen No. 6 52:6 Den Heliga Jungfrun, Maria, med Barnet Jesus 4: 4-6 Then Heliga Jungfru Maria Tillika med Barnet 42: 8 Maria, Jesu moder No. 74a (och Jesusbarnet) 65: 12 Maria med Jesus-barnet No. 74b 65:13 Födelsen Jungfru Marie Bebådelse, eller Jesu Mandoms 7: 1-8, 12, 50:1 Anammelse / Frälsarens Jesu Födelse i Bethlehem Die Verkündigung Marias / Die Grablegung der 70: 1 heil: Jungfrau Jesu Christ Födelse Luce 2Kap: 7V 78:2 Jesu Christi födelse x 2 51:11

28 Listan gjord Bibliska Bilder. N:o 2. Jesu Födelse 37:10 Religion forts. Jesu Christi födelse / Evangelisten St. Marcus / 52:33 Aposteln St. Paulus / Jesus lärer, vid 12 års ålder, i templet No. 31 Jesu Födelse No. 90a 65:22 Herdarnas besök hos den nyß födde Frälsaren, wid 8: 12 krubban i Bethlehem / Jesu Omskärelse En morgon under Frälsarens flykt till Egypten, 8: 1 Matth. 2 Cap. 14 v. / En hwilostund under Josephs och Marià flykt med Jesus Christus läres att bedja 13:15-17, 19, 46:8 Jesu återkomst från Egypten, Matth. 2 Cap. 21, 22 / 8:11 Frälsaren Jesus läres att bedja Dopet Jesus döpes af Johannes 13:11-14 Christi Dop 44:1 Jesu dop No. 94a 65:27 Livsgärning Allmänt Jesus Döpes af Johannes / Den Hel. Andas tändande 6:4-7 / Jesus uppwäcker Lazarus från de döda / Den kananeiska Qwinnan Jesus anförtror Petrus Himmelrikets nycklar / Jesu 8:2-7 samtal med den Samaritanska Qwinnan wid Jacobs Brunn i Sichar Jesu återkomst från Egypten, Matth. 2 Cap. 21, 22 / 8:11 Frälsaren Jesus läres att bedja Rika mannen och Lazarus / Stephanus stenas 9:1, 8 Jesus öppnar ögonen på tre blinda wid wägen 9:2-6

29 Listan gjord utanför Jericho / Bröllopet i Cana Religion forts. Jesus swarar Phariseerne, som listeligen frågade 10:1-3 honom, om de äro skyldige gifwa skatt till den Romerska Keisaren / Maria, de lidandes Tröstarinna Jesu emottagning i Bethanien af Martha och Maria / 10:4-5 Jesus lärer i Templet, på sitt 12:te år Med Lammet här afbildas Jesus wårt Påska-Lam, 11:4-7 [ ] / Christus sitter till bords med de tvenne Lärljungar uti Emaus Petrus befrias genom en Ängel ur Herodis Fängelse 11:9-10 / Jesus förbannar det ofruktsamma Fikonaträdet Jesus instiftar Nattwarden / Jesus, den gode Herden 12:1 Jesus twår sina Lärljungars fötter / Wår Herres och 12:7 Frälsares Jesu Christi Bön och Styrkelse i Örtagården Jesus smörjes af Lazari syster Maria [ ] / Fariseerna 12:8-9 framföra till Jesus i Templet en Äktenskapsbryterska, [ ] Christi Inridande i Jerusalem, Matth. 21 Kap. 13:1-4 Jesus botar de Tio Spetälske män 13:5-7 Jesus mättar Fem tusen Män, [ ]. 13:10 Jesus återwänder från Egypten 13:18 Christus försökes af Phariseerne 14:10 Jesus Christus inför Stora Rådet i Jerusalem 15:1-9 Jesu Bön i Gethsemane 15:10-13 Jesus öfwerlemnar till Petrus Himmelrikets Nycklar 18:7-9 Christus insticktar Nattwarden / Christus sitter til 42:9 bords med the twenne Lärljungar uti Emaus Christus i Örtagården / Christus på korset No :21 Jesus wid sichar brunnen No. 95a 65:28 Jesu inridande i Jerusalem No. 108a 65:37

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld?

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? 1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? Elia 1. Vad kallas en bok som berättar om Jesus? Evangelium

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 DEL 4 Den rätta eller den perfekta? Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet? Välkommen! Sidan 3 1 Vem äger de kungliga slotten? 2 Varför kallas de kungliga? 3 Vad är ett kungahus? 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17 Jesus rensar templet Lateranbasilikans invigningsdag (årgång A) (9 november 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 2:13-22 Templet rensas Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I

Läs mer

-B a han disk ska nog allt gå bra...

-B a han disk ska nog allt gå bra... Man behöver inte alltid köpa diamanter till en prinsessa, tuggummin går också bra - Fredrika 7 år När man gift sig reser man bort en vecka för att beställa en bebis - Hugo 7 år Pappor köper en ring som

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Väggarna talar. Samtalshandledning. Albertus Pictors kyrkor. Av: Hans Hartman och Kerstin Selén

Väggarna talar. Samtalshandledning. Albertus Pictors kyrkor. Av: Hans Hartman och Kerstin Selén Väggarna talar Albertus Pictors kyrkor Samtalshandledning Av: Hans Hartman och Kerstin Selén Om samtalsgruppen I samtalsgruppen får vi ta del av andras perspektiv och erfarenheter. När vi talar om bilderna

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

EN SPETÄLSK BLIR REN

EN SPETÄLSK BLIR REN EN SPETÄLSK BLIR REN 6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 15 FEBRUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 1: 40-45 En spetälsk blir ren En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du, så kan du

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer