Kistebrev - Motiv. Listan gjord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kistebrev - Motiv. Listan gjord 2011 1"

Transkript

1 Listan gjord Kistebrev - Motiv Utifrån de listor som finns över kistebrev sorterade utifrån serieordning och efter utgivningsort och tryckare har jag gjort en motivsortering. Tanken med detta arbetsdokument är att det ska bli enklare och snabbare att hitta ett enskilt kistebrev som en låntagare söker. Listan är ordnad alfabetiskt efter motivgrupper: Berättelse, Djur, Drycker, Fordon, För barn, Humor, Händelser, Jakt och sport, Kärlek, Militär, Pengar, Porträtt, Religion, Uppbyggelse, Utsikter, Yrken, Ålderstrappan, Årstiderna, Övrigt. Några av motivgrupperna är också indelade i underrubriker för att det ska bli ännu lättare att hitta. Under porträtt hittar man t ex underrubrikerna Kungliga svenska, Kungliga utländska, Enkilda svenska och Enskilda utländska. De svenska kungliga porträtten är också indelad efter namn på kung och drottning i regentordning. Även under rubriken Religion finns flera underrubriker där en stor sektion, av naturliga skäl, handlar om Jesus liv och död. Här kan man exempelvis genast hitta de bilder som föreställer nattvarden. Under rubriken Övrigt finns sådant som är svårt att placera in under någon av de nämda rubrikerna. När jag gjort denna lista har jag också delvis utgått från en äldre motivlista över kistebreven. Att jag inte helt använt mig av sortering i denna beror på att den inte var renodlat sorterad utifrån motiv, utan även t ex utifrån om det var en eller två bilder på ett ark, vem som var tryckare samt i vilken pärm ett kistebrev låg. Detta har jag helt bortsett från, eftersom jag anser att det gör listan väldigt otydligt och svårläst. Jag har istället valt att placer en bild med två motiv under flera olika motivrubriker. Exempelvis har jag placerat kistebrevet Jesus instiftar Nattwarden / Jesus, den gode Herden under rubriken Religion /Livsgärning /Allmänt, men också under rubriken Religion / Livsgärning / Nattvarden/. Gällande tryckare odyl finns fullständiga uppgifter i de två övriga listorna, som man hittar via signumnumret. Marlene

2 Listan gjord Huvudrubrik Underrubrik Titel Nummer Berättelser Djur Ljungby Troll-Horn och Pipa 43:1 Nu, Herr Malare [sic], pröfwa er konst! No :20 Erkänd Oskuld. Den heliga Genoveva No. 45a 64:26 Histoire de Paul et Virginie (Berättelse) 74:6 St.f. Allmänt Nya afmålningar ur djurens naturalhistoria No :21 Djurwerlden No :22 Nya afmålningar ur djurens naturalhistoria No :24 [utan titel; bilder av djur] No :1 Bilder ur Djurverlden No :2-3 Nya Bilder ur Djurwerlden No :15 Fåglar [utan titel; fågelplansch I] 45:8 [utan titel; fågelplansch II] 45:9 Nya afbildningar ur foglarnas naturalhistoria No. 8 52:8 Nya afmålningar ur foglarnas naturalhistoria No :20 [fågelplansch; utan titel] No :28 Vögel No 5 [Fåglar] 73:4 Husdjur [olika husdjur] No :22 Husdjur No :4-5 Hästen No :6

3 Listan gjord Djur forts. Drycker Vilda djur Björn / Warg 45:15-16 Lejonjagt i Afrika / Afrikansk Snällpost / En Adelig 52:25 Jungru i forna Tider / En Lejoninnas strid med ett Vildsvin No. 23 utan titel [vilda djur] No :9 utan titel [vilda djur] No :10 Säugethiere [Däggdjur] 73:3 Kaffe Fru von Sump född Kaffetörst 45:1 Fru Alltidtörst född Kaffekär / Hans Alltidtörst 57:8 Starkare drycker Bränwinet 46:3 [utan titel; salong med spelbord och matbord, 47:3 sällskap som ägnar sig åt kurtis och dryckenskap] Pastoral, dedicerad till kongl. secreteraren Leopold 56:3 No. 177 Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag No :7 Bacchi Concurs. No :9 En gammel soldat, som på en gästgifvarkrog, 57:5 berätter om Slagenvid Dennevitz, Gross-Beeren och Leipsig Le grand Saint Lundi 74:9 St.f. Nykterhet Dryckenskapens följder 35:9 Rosen den blommar och törnena sticka, Den, som ej 56:17 pengar har, slipper att dricka. No. 213

4 Listan gjord Fordon Olika länders fartyg, No. 63d 65:5 Russische Fuhrwerke (Hästekipage) 73:1 Le Chemin de Fer (Järnvägen) 74:4 St.f. För barn ABC Nytt Bilder-A.B.C. för Barn No. 44a 64:24, 38 Ett gyldene ABC No. 56a 64:32 Orgelspieler Obsthändlerinn Opferfest 73:5 [pedagogisk presentation av bokstaven O] [alfabete i fraktur, därefter illustration med barn (änglar?) jämte vers: Mät som med Cirkel-mått, de plikter Gud Dig gifvit, Han Staven gett sin tyngd men Spiran tyngre blifvit ] 78:1 St.f. Spel Apekattespel 45:10 Nyaste Mark.Spel 65 51:2 Korsets heliga väg 76:4 Lek Sebran i ödemarken Ny skottafla till förlustelse för 64:22 ungdomen No. 37 Maedchenspiele No II (Lekande barn) 73:2 Ländliche Kinderspiele. (Lekande barn) 73:9 [utan titel; 24 bilder av personer med skilda 51:13 egenskaper samt frågor och svar; urklippsark till sällskapslek]

5 Listan gjord För barn forts. Berättelser Övrigt Lärorika berättelser om Martin och Elsa, eller Det 55:31 lilla Pepparkakshuset No. 146 Skomakarens pojke No :30 Den unga Korpen 55:32 Barnet med Katten No :43 Grodan och ankorna, eller: Det är en strid om 64:25 brödbiten här i verlden. No. 45c Skogsblomman, eller den förtrollade Prinsessan No. 65:6 66a Die Schneekönigin. (Snödrottningen) 68:1 Soldater, lyden trumpetens röst! [ ]; undertext till 43:5 bild 1 av 12 i bilderark för barn Bilderark För Barn N:o 4 43:17 Nya Tittskåps Bilder 51:3 Vier Märchen Bilder [Aschenbrödel Blaubart Das 73:7 kleine Rothkäppchen Der gestiefelte Kater] (Askungen, Blåskägg, Rödluvan och Mästerkatten) Ankleide Puppen [pappersdockor] 68:2 Jeune Écuyer De Jonge Rijder Der junge 71:1 Stallmeister The young rider (Den unge ryttaren)

6 Listan gjord Humor Blott Ej Rädd!!! 38:1 I ett land, långt bort om Ryßland, bodde fordom ett 41:2 folk med namn Swagonier, [ ] Nymbergerskräddaren eller Skräddare! kom, laga 45:3, 51:9, 57:4 hålet här bak, [ ] Herr Stulting gick icke gärna i stora sällskap, 56:18 emedan han genom en mißvårdad uppfostran blifwit tafatt och skygg. [ ] No. 214 Nederlag För Herrar. För Damer 57:2 (rader av dassbesökare) Gubb-Qwarnen, eller Konsten att göra gamla Män 34:1, 3-6 unga och sköna Gubbqwarnen / Käringqwarnen No :16 Käring-qvarnen No :11 Händelser Svenska Teckningar ur Svenska Historien under Hedniska Tiden No. 59a Teckningar ur Svenska Historien under Katolska Tiden No. 60a Teckningar ur Svenska Historien under Katholska Tiden No. 61a 64:36 64:37 65:1 Ansgarius predikar Christna Läran i Swerige 26:1-2 Ansgarius 2:dra besök i Birka 60:1 Slaget vid Swolder år :3

7 Listan gjord Slaget vid Brunkeberg :4 Händelser forts. Stockholms Blodbad :5 Gustaf Baner [sic] Natten Före Afrättningen No. 57a 64:33 Gustaf Wasa, (sedermera Konung Gustaf den 27:1, 12, 13 Förste), dold i ett Halmlaß, räddas, genom en Dalkarls fintlighet, undan Danskarnas förföljelse Gustaf Wasa, (sedermera Konung Gustaf den 27:2, 9-11, 14 Förste), räddas, genom en Dalqwinnas rådighet, undan Danskarnas förföljelser Gustaf Wasa hos Anders Pehrsson i Rankhyttan 27:3-8 Gustaf Erikson Wasa Hos Anders Persson på 53:9 Rankhyttan, Vika socken i Dalarne No. 45 Gustaf Wasa vid Mora No. 58a 64:34-35 Gustaf I Emottager Bibel öfversättningen af 53:10 Laurentius Petri No. 46 Gustaf Erikson Wasa inför Rådet i Lübeck No :10 Riksdagen i Wästerås :6 Gustaf I s Afskedstal till Ständerna :7 Gustaf I.s Afsked Från Ständerna No. 62a 65:4 Carl IX Räddas af Henrik Wrede No. 69a 65:7 Götheborgs grundläggning genom Gustaf II Adolf år 38: Swenske Konungen Gustaf II Adolf i Tyskland 28:2-3 Slaget vid Lützen, eller Swenske Konungen Gustaf II 28:1 Adolfs Död Konung Gustaf Adolfs landstigning i Tyskland den 55:18, Juli 1630 No. 132

8 Listan gjord Händelser forts. Konung Gustaf Adolfs dödi [sic] Slaget vid Lützen den 6 November 1632 No :19 Konung Carl den Elftes Syn, på Riks-Salen i 29:1-10 Stockholm, korrt före Deß död Carl XII i Kalabaliken i Bender No :33 Maskeradbalen i Stockholm :8 Den store Fredsstiftaren och Rikens beskyddare 41:1, 45:7, 46:2 Konung Carl XIV Johans sista stunder Carl XIV. Johans Sista stunder No :32 Prins Frans Gustaf Oscar Sista stunder No :27-28 Branden i Upsala. Omkring ÅR [bortrivet] 60:2 Utländska Danskarna utdrifva insurgenterna ur deras förskansningar vid Stendrup, den 24de Juli 1850 / Danskarnas strid med insurgenternä vid Stendrup på wågen til Slesvig, den 24de Juli 1850 No. 7 Danska arméens intåg öfver Kongeån i Slesvig, den 16de Juli 1850 No :7 52:12 Turkiska Kriget. Slaget vid Suchum-Kaleh No :22 Turkiska Kriget. Slaget vid Ardahan No :23 Turkiska Kriget. Slaget vid Plewna No :24 Tell schießt den Apfel von seines Sohnes Haupt. Wilhelm Tell skjuter äpplet på sin sons hufvud 57:14

9 Listan gjord Jakt/sport [utan titel; sällskap med hund ute i naturen] 47:2 Söndagsjägaren No :11 Jagtstycken No :17 Jagten ä nog fri alltid, men - x 2 No 26 52:28 Snäpp-Jagt No :29 Fogelskjutningen, en förlustelse med blasröret [sic] 64:9 för gammal och ung No. 20a Jägarens återkomst No. 47c 64:27 Jägaren i skogen / Jägaren i hemmet No. 169a 65:41 Kläder Gustaf den III, [ ] Allerunderdånigst afbildad i den, 38:4 af Hans Kongl. Maj:t, upgifna, faststälda och til ständigt bärande, den 28 April 1778, antagna Nya Nationelle Klädedrägten / Sophia Magdalena, [ ] Allerunderdånigst afbildad i den Nya Nationelle Klädedrägten, som antogs 28 April 1778 Swenska Nationaldrägter No :4 Svenska och Norska drägter No :31 Nyrnberger Skräddaren 57:4 Spanische Trachten. (Sex bilder med olika spanska 73:6 dräkter)

10 Listan gjord Kärlek Romantik och kurtis Skördekransen, lustigt framburen af Ynglingar och 32:1-2, 4, 35:2 Flickor efter wäl slutad Skörd / Brudtal för alla dem som ärna träda i det kära Äktenskapsståndet, äfwen för ungt äkta folk Kärlekens Tempel 33:1-7, Kärlekens Träd bestormas af åtta Giftas-kära Flickor 34:2, 7-9 Älskogs-Trädet No :16, 55:14 Der Baum der Liebe 72:2 Gubb-Qwarnen, eller Konsten att göra gamla Män 34:1, 3-6 unga och sköna Gubbqwarnen / Käringqwarnen No :16 Käring-qvarnen No :11 Ha! Ha! Nu ser jag att min hustru mig fixerar, [...] / 35:1, 4, 7 En Wäderqwarn fins här, som aldrig än had like, [...] Twenne Älskare, Riddaren och Jungfrun/ Sömnens 35:5-6, 42:5 och Lättjans Skamlighet Kärlekens Lustgård 45:4 Blomster-Bruden, eller Blommornas Gudinna / 46:5 Samtal mellan twenne älskade wänner, om sitt framtida wäl [utan titel; salong med spelbord och matbord, 47:3 sällskap som ägnar sig åt kurtis och dryckenskap]. utan titel; 9 bilder av par, förälskade och grälande 51:18 Matrosen och hans flicka No. 2 52:2 Kärleken är ändå det bästa! No :18

11 Listan gjord Kärlek forts. Prest-Lotta, och den unga Hofmästaren / Krögar- 53:26 Marie, och den rika fogdesonen No. 64 Den lyckliga Inqwarteringen / Besöket på landet / 53:28 Kärlekseden / Bekännelsen No. 67 Öfwerallt Soldater / Soldater Öfwerallt No :3 (Soldat gömmer sig hos ung dam/ hunden upptäcker soldaten) Den trogna Soldaten och hans Käresta / Den unga 54:6 Mästaren och den hårda bruden No. 80 Upptågsmakaren / Smickraren No :7 Kärleken i Staden / Kärleken på Landet No :8 Lycklig Kärlek / Olycklig Kärlek No :18 Harmonien är funnen, eller frieri på bar qwist / En 54:20 Duett på Hagalund No. 116 Herr Baron och den rika Mamsellen på balen / Tag 55:12 du till harwärjan, Anton! No. 66 Fiskafänget No :17 Kärlek gjuter lågan sin I twå lika hjertan in [121 55:33 bilder med versrim kring skiftande innehåll] No. 154 Ack, hade jag dock en hjertans kär [ ] [100 bilder 55:35 med rim på temat kärlek] No. 155 Snart af kärlekens band Binds ditt hjerta och hand 55:36 [ ] [49 bilder med rim på temat kärlek] No. 156 Kärlekens frukt är så ljuflig och söt [70 bilder om 55:38 kärlek] No. 157

12 Listan gjord Kärlek forts. De blommor jag åt dig färär [ ] [28 bilder med 55:42 älskande par, blommor och kärleksverser) No. 161 Balen på Gröna Lund No :1 Fiskartorpet. No :2 Herr Stulting gick icke gärna i stora sällskap, 56:18 emedan han genom en mißvårdad uppfostran blifwit tafatt och skygg. [ ] No. 214 De stackars gamla flickornas klagan No :21 Den längtansfulla Augusta No :26 Hur man skall fria för att ej få korgen No :32 Hur man skall fria för att ej få korgen No. 81c 65:16 Afskedet 57:9 Minne. Detta är min älskade vid Infanteriregemente 57:10 bataljon kompani, garnisonerar i Dame de Cœur. Tendresse et Seduction 57:23 Dame de Pique. Beauté et Noblesse 57:24 Frieriet No. 43c 64:23 Kneckt-kurtis No. 54c 64:31 Fattig på mynt, men rik på kärlek/ Rendez-vous No. 65:17 83c Fast från mig du borta är, Har jag dig dock kär 67:1 [klippark (?) med 32 bilder, delvis i guldtryck, på temat kärlek] No. 3 Nous Étions Trois Filles 74:3 L Alambic miraculeux 74:7 St.f. Vintern. Sommaren (Kärlekspar som representerar 76:1 årstiderna) Hjärtan 81:2

13 Listan gjord Grand paysages (Fyra bilder av kurtiserande par) 81:4 Kärlek forts. Äktenskap Bilden af ett lyckligt äktenskap 33:8-11 Kärleks-Balken, eller Gyllene Reglor för Gifta Män 35:3, 8 och Hustrur Om af din hälft du hunsas [ ] 45:6 (4 bilder av hunsade makar) Stor twist emellan äkta makar om husbonde-wåldet 45:11 Lyckönskan På En Bröllopsdag 45:12 Gud välsigne dessa hjertan, Helga dessa vänners 51:7 band [bröllopsgratulation] Fordom. Nu. [om äktenskapet] 51:12 Till de nywigde 51:27 Ungkarlslifwet / Äkta lifwet No :17 Den gamle Mannen och den unga Frun / Den unge 54:19 Mannen och den gamla frun No. 115 Skräddaren och hans sju dottrar [sic] No. 22c (?) 64:11 Den sörjande / Jägarens maka No. 61c 65:2 Ogifta Trulsa, Bengta jämte Mali Gjorde alla tre rätt gali Då de i sin ungdoms tid Wackra tilbud ej tog wid, [ ]. Truls Bengt och Olle gjorde alla tri rett stolligt då de i sin ungdoms dar ogin emot flickor war [ ]. 49:7 49:8

14 Listan gjord Militär Allmänt Öfwerallt Soldater / Soldater Öfwerallt No :3 Kavalleri på Marsch. No :26 En rask husar i striden drog, [ ] 57:6 Generalmarschen 57:7 Minne. Detta är min älskade vid Infanteriregemente 57:10 bataljon kompani, garnisonerar i Militärer under marh [sic] / Militärer i het strid / 64:15 Den sårade, efter striden / Den ifrån kriget hemkomne sonen No. 27a [16 bilder av (svenska?) ryttarsoldater] No. 51a 64:29 Batali [stridsscen] 66:5-6 [ryttare med höjt svärd] 66:10-11 Svenska Jämtlands Fält-Jägare Regemente / Lif-Bevärings 51:25 Regementet Kongl. Svea Artilleri No :15 Kongl. Skånska Dragon-Regementet. No :21 Kongl. Lif-Regimentets Dragon-Corps. No :23 Kongl. Lif-Lancier-Regimentet No :34 Konungens Andra Lif-Garde / Konungens Svea Lif- 56:8 Garde No. 182 Kongl. Calmar Regte. Kongl. Nerikes Regte. [ ] / 56:10 Kongl. Skånska Dragon-Regemente No. 183 Schwedische Infanterie. Svenskt Infanteri. Infanterie 57:18 Suédoise/ Schwedische Infanterie. Swedish Infantry. Svenskt Infanteri Schwedische Leib-Garde / Konungens Svea Lif- 57:19 Garde

15 Listan gjord Militär forts. Pengar Utländska Kejserligt Ryskt Infanteri No. 5 52:5 Kejserligt Ryskt Kavalleri No :32 Fransyska Marin-soldater No. 5a 64:2 Le Grand Diable D Argent, Patron de la Finance 74:1 Jadis & Aujourd hui 74:2 Crédit est Mort Les mauvais Payeurs l ont tué 74:5 St.f Les Vérités du Jour, ou le grand Diable d Argent 74:8 St.f. Den snåle girigbuken 76:3 Porträtt mm Grupporträtt Svenska Konungars Åminnelse, Samt Deras Födelse, Ålder Och Åhr Oscar I / Fredrik den Sjunde / Nicolaus I / Victoria Alexandrine / Ernst August / Louis Napoleon Bonaparte / Franz Joseph I / Abdül Medschid No. 28 Sveriges Regenter från Gustaf Wasa till närvarande tid No. 130 Kongeliga Gustawianska Ätten [sv. kungar fr Gustaf Wasa Gustaf III; porträtten har mörk bakgrund] [porträtt av 18 statschefer och militärer (Napoleon III, drottning Victoria, Abdul Medschid, Alexander II m.fl.) med anknytning till Krim-kriget] No. 31a Alexander II., Kejsare af Ryssland. Abdul-Aziz, Turkisk Kejsare.Victoria, Drottning af England. Louis Napoleon III., Fransmännens Kejsare. No. 71a 43:2 52:30 55:11 63:5-7 64:16 66:8-9

16 Listan gjord Porträtt mm forts. Kejsaren af Marokko. Isabella II., Drottning af 65:10-11 Spanien. Pedro V., Konung af Portugal. Kejsaren i China No. 72 Carl XV., Konung af Sverige och Norige. Fredrik 65:19 VII., Konung af Danmark. Victoria, Drottning af England. Louis Napoleon III., Kejsare af Frankrike. No. 84b Konung Oscar. Kronpr. Carl och Arfprins Gustaf 51:8 Kungligheter Svenska Gustav Vasa Gustaf I / Gustaf II Adolph Konung af Sverige No. 41 Konung Gustaf den 1:s Ärestod, Uprest på Riddare- Hus Torget i Stockholm, til åminnelse af Deß Stora Förtjenster af Fädernes-Landet 53:5 43:16 Gustaf Wasa, (sedermera Konung Gustaf den 27:1, 12, 13 Förste), dold i ett Halmlaß, räddas, genom en Dalkarls fintlighet, undan Danskarnas förföljelse Gustaf Wasa, (sedermera Konung Gustaf den 27:2, 9-11, 14 Förste), räddas, genom en Dalqwinnas rådighet, undan Danskarnas förföljelser Gustaf Wasa hos Anders Pehrsson i Rankhyttan 27:3-8 Gustaf Erikson Wasa Hos Anders Persson på 53:9 Rankhyttan, Vika socken i Dalarne No. 45 Gustaf Wasa vid Mora No. 58a 64:34-35 Gustaf I Emottager Bibel öfversättningen af 53:10 Laurentius Petri No. 46

17 Listan gjord Porträtt mm forts. Gustaf Erikson Wasa inför Rådet i Lübeck No :10 Riksdagen i Wästerås :6 Gustaf I s Afskedstal till Ständerna :7 Gustaf I.s Afsked Från Ständerna No. 62a 65:4 Erik XIV Eric XIV 75:1 Karl IX Carl IX 75:2 Gustav II Adolf och Ebba Brahe/Maria Eleonora Gustaf II Adolph 19:1 Gustaf I / Gustaf II Adolph Konung af Sverige No. 53:5 41 Gustaf II. Adolph. Sweriges Konung 63:17 Gustaf II Adolf No. 22a 64:10 Gustaf Adolf och Ebba Brahe / Gustaf Adolf och 64:17-18 Maria Eleonora i Erfurt No. 32a Swenske Konungen Gustaf II Adolf i Tyskland 28:2-3 Slaget vid Lützen, eller Swenske Konungen Gustaf II 28:1 Adolfs Död Konung Gustaf Adolfs landstigning i Tyskland den 55:18, Juli 1630 No. 132 Konung Gustaf Adolfs dödi [sic] Slaget vid Lützen 55:19 den 6 November 1632 No. 133

18 Listan gjord Porträtt mm forts. Karl X Gustav Carl X Gustaf 75:3 Karl XI Konung Carl den Elftes Syn, på Riks-Salen i Stockholm, korrt före Deß död 29:1-10 Karl XII Carl XII / Gustaf III No :6-7 Carl XII i Kalabaliken i Bender No :33 Adolf Fredrik och Lovisa Adolph Friderich, Utvaldt Thronfolger og Cron- 61:4 Prinz udi Sverrig, A. A. / Lovisa Ulrica, Cron- Prinzesse udi Sverrig, fød Kongel. Prinzesse til Preussen, A. A Adolph Friedrich 63:8 Gustav III och Sophia Magdalena Gustaf den 3:dje 37:8 Gustaf den III, [ ] Allerunderdånigst afbildad i den, 38:4 af Hans Kongl. Maj:t, upgifna, faststälda och til ständigt bärande, den 28 April 1778, antagna Nya Nationelle Klädedrägten / Sophia Magdalena, [ ] Allerunderdånigst afbildad i den Nya Nationelle Klädedrägten, som antogs 28 April 1778 Konung Gustaf III 43:3, 43:10 Konung Gustaf den III / Gustaf III 43:6 Gud som nådigt på oß tänkte [ ]; om Gustav III 43:11-12

19 Listan gjord Porträtt mm forts. Carl XII / Gustaf III No :6-7 Gustafus den Tredje 61:3 Gustaf III:dje 62:1 Swea Folket sig förnöjer [ ]; porträtt av Gustav III 62:4-5, 9 Gustaf III. Sweriges, Göthes och Wendes Konung 62:7-8, 12, 63:19 Gustaf III 62:10 Gustavus III. Rex Sveciæ 63:9 Gustaf den III. Sweriges Konung x 2 63:10 Sophia Magdalena 37:9, 43:13 Alla dygder sig förena Hos Sophia Magdalena 43:18 Drottningen i Swea Rike [ ] 62:2 Sophia Magdalena, Drottning i Swerige 62:6 Sophia Magdalena 62:11 Sophia Magd. Sweriges Drottning x 2 63:14 Portraiter, Kopparstycken och Estamper ej allena, En 63:18 så stor Drottning likna kan, Sophia Magdalena, och ingen Swensker penna [ ] Maskeradbalen i Stockholm :8 Gustav IV Adolf och Fredrika Hans Kongl. Majestät Konung Gustaf den 4:de 37:3 Adolphs Födelse den 1. November 1778 Konung Gustaf Adolph, Född d. 1 November :15 Hennes Kongl. Majestät Drottningen Prinsessa af 37:4 Baden, Frederica Dorothea Wilhelminas Födelse, den 12 Martii 1781 Hennes Maj:t Fredrica Dorothea Wilhelminas 63:12 Födelse, d. 12 Mart. 1781

20 Listan gjord Porträtt mm forts. Karl XIII och Charlotta Hans Kongl. Höghet Prins Carl, [ ]. 43:9, 62:3 Carl XIII och Hedvig Elisabeth Charlotta 19:2 Prins Carl / Hedvik Elisabet Scharlotta 37:6 Hennes Kongl. Höghet Hertiginnan Hedvig 37:5 Elisabeth Charlottas Födelse, den 22 Martii 1759 Prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta, [ ] 43:14 Hedvig Elisabeth Charlotta, Hertigginna i Sverige 43:15 Hedvig Elisabet Charlotta Ifrån Hollstein Gottorp 63:13 Karl XIV Johan och Desideria Josef Frans Oscar, Sweriges och Norriges Dyre 20:1-2 Kronprins [ ]/ Carl den 14:de Johan, Sweriges och Norriges Allernådigste Konung Carl Johan, Nordens Prins! 20:3 Carl XIV Johan, Konung af Sverige och Norrige 20:4-5 Konung Carl XIV Johans Minne (efter död) 41:1 Högstsalig Hans Majestät Carl XIV Johan (efter död) 45:7 Carl XIV Johan, Sweriges och Norriges Konung 46:7-8 Carl XIV Johan No.44 53:8 Carl XIV Johan No :11 Carl XIV Johan No. 33a 64:19 Carl XIV Johan, Konung af Sverige och Norrige / 20:6 Eugenia Bernhardina Desideria, Drottning af Sverige och Norrige Den store Fredsstiftaren och Rikens beskyddare 41:1, 45:7, 46:2 Konung Carl XIV Johans sista stunder Carl XIV. Johans Sista stunder No :32

21 Listan gjord Porträtt mm forts. Oscar I och Josefina Josef Frans Oscar, Sweriges och Norriges Dyre 20:1-2 Kronprins [ ]/ Carl den 14:de Johan, Sweriges och Norriges Allernådigste Konung Joseph Frans Oscar, Sweriges och Norriges 21:4 Kronprins Oscar den 1:ste, Konung af Sverige och Norrige 21:1-3, 5-10 Oscar I. Sveriges och Norriges Konung 51:23 Oscar I Sveriges och Norriges Konung No :14 Oscar I [utan titel; uniformerad ryttare i galopp] 51:19 Joseph Frans Oscar, Sweriges och Norriges Kron- 21:11-16 Prins / Josephina Maximiliana Eugenia, Sweriges och Norriges KronPrinseßa Josephina / Oscar I 43:4 Sveriges och Norriges Prinsessa Eugenia / Hans 51:24 Majestät Konung Oscar I Oscar I. Sveriges och Norriges Konung / Josephina. 51:22, 52:1 Sveriges och Norriges Drottning Oscar I, Konge til Norge og Sverring [ ] / 57:15 Josephiene, Dronning til Norge og Sverring [ ] Josepjne [sic] Sveriges och Norriges Drottning No :15 Karl XV och Lovisa Carl Ludvig Eugene, Sveriges och Norriges 22:1-5 Kronprins Carl XV, Konung af Sverige och Norrige 22:6-8 Carl XV, Sveriges och Norriges Konung No. 13a 64:5

22 Listan gjord Porträtt mm forts. Carl XV. Konung af Swerge No. 49a 64:28 Carl Ludvig Eugene, Kronprins af Swerige och 22:9-11 Norrige / Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa, född Nederländsk Prinsessa, den 5 Augusti 1828; förmäld med Kronprinsen af Swerige och Norrige, den 19 Juni 1850 Carl, Sver. Och Norr. Kronp. Prinsessan Lovisa af 51:21 Nederl Carl Sveriges och Norriges Kronprins / Louise 52:37 Sveriges och Norriges Kronprinsessa No. 35 Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lowisa, Sweriges och Noriges Kron-Prinseßa 36:1 Oscar II och Sofia Konung Oscar. Kronpr. Carl och Arfprins Gustaf 51:8 Oscar Sveriges och Norriges Konung No :13 Oscar II, Sveriges och Noriges konung No :5 Sophia, Dronning af Sverrig og Norge. Sveriges och Noriges Drottning. Oscar II. Konge af Sverrig og Norge. Sveriges och Noriges konung. No. 189 Sophia Wilhelmina Mariana Henrietta, Oscar Fredric, Hertig af Östergöthland No :14 65:42 Sophia, Sveriges och Noriges Drottning No :6

23 Listan gjord Porträtt mm forts. Gustav V och Victoria Oscar Gustaf Adolph Sveriges och Noriges 56:16 Kronprins No. 190 Oscar Gustaf Adolf. Sveriges och Noriges Kronprins 56:35 No. 256 Gustaf Sveriges och Norriges Arfprins No :3 Victoria. Sveriges och Noriges kronprinsessan [sic]. Oscar Gustaf Adolph Sveriges och Noriges Kronprins No. 254 Sophia Maria Victoria. Sveriges och Noriges Kronprinsessa. Oscar Gustaf Adolf Sveriges och Noriges Kronprins. Prins Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf Adolf No. 262 Gustaf, Sveriges och Norges Kronprins och sin brud Victoria, Prinsessan af Baden Prinsessan Victoria af Baden. Oscar Gustaf Adolph Sveriges och Noriges Kronprins 56:34 56:36 57:22 57:25 Prinsar och prinsessor Hans Kongl. Höghet Arf-Prinsens, Hertig Carls Af 37:7 Södermanland Födelse, den 7 Oktober 1748 Oscar. Hertig af Dalarne / August. Hertig af 51:6 Östergothland Konung Oscar. Kronpr. Carl och Arfprins Gustaf 51:8 Carl. Sveriges och Norrig. Kronprins / Gustaf. 51:20 Hertig af Upland Eugenie Prinsessa af Sverige och Norrige No :2 Prins Frans Gustaf Oscar Sista stunder No :27-28

24 Listan gjord Porträtt mm forts. Fredrich Adolph. Hertig til Östergöthland, Swea 63:1-2 Rikes Arf-Förste Prints Carl, Hertig af Södermanland x 2 63:3 Carl, Hertig af Södermanland, Swea Rikes Arf-Förste 63:4 och Stor-Amiral Sophia Albertina. Swea Rikes Arf-Prinseßa, född den 63:11 8 October 1753 Övriga En Konung är sitt Lands förswar: och för sitt folk den bästa Far; [...] / Ett Rikes wäl och framtids ära Bebådas från deß Kunga Thron, [ ]. 63:16 Kungligheter Utländska Danmark Konungen af Dannemark / Drottningen af 42:3 Dannemark Fredrik den Sjunde, Konung i Danmark No :13 Christian IX Konung af Danmark No :11 Königin Carolina Mathilda 61:1 König Christian der Siebende 61:2 Fredric, Kron-Prins af Danmark 62:13 Ryssland Alexandra Josephowna, Storfurstinna af Ryßland / Konstantin Nicolajewitsch, Storfurste af Ryßland No. 3 52:3

25 Listan gjord Porträtt mm forts. Alexandra Feodorovna, Kejsarinna af Ryssland No. 52:26 24 Nicolaus I. Kejsare af Ryssland No :27 Nicolaus I 2. Alexandra Feodorowna 3. Storfursten 53:12 Alexander Nikolajewitsch 4. Maria Alexandrowna [ ] No. 48 Nicolaus I. Kejsare af Ryssland No :25 Maria, Kejsarinna af Ryßland / Alexander II, Kejsare 64:13 af Ryßland No. 24a Preussen Friedrich Wilhelm, Kronprins af Preussen No :22 K. H. Prins Fredrik Wilhelms af Preußen, Palats 65:36 Övriga Napoleon Bonaparte, före detta Kejsare i Frankrike / 24:1 Maria Lowisa, före detta Kejsarinna i Frankrike Konung Otto i Grekeland 45:13 Turkiske Sultanen 51:30 Albert, Konung af Sachsen. No :24 Ludwig, Konung af Bayern No :25 Franz Ioseph I., Kejsare af Österrike No :29 Abdul-Hamid II No :37 Carl, Prins af Heßen-Caßel, Ståthållare öfwer 62:14 Norrige Wilhelm I No. 26a 64:14 Victor Emanuel II., Konung af Italien No. 75a 65:14 Edward the First and Eleanor 69:1

26 Listan gjord Porträtt mm forts. Enskilda Svenska Enskilda Utländska Den Heliga Brigitta, eller Brita, Det namnkunnigaste 23:1-2, 40:1 Helgon i Swenska Historien C. M. Bellman / Jennÿ Lind No :14 Gustaf Baner [sic] Natten Före Afrättningen No. 57a 64:33 Fader Wrangel. General-Fältmarskalken von 65:3 Wrangel, Befälhäfvare [sic] för trupperna No. 61d Doktor Martin Luther 24:2 Doktor Martin Luther, den store relionsförbättraren 57:16 [sic], föddes i Eisleben den 10 November 1483 och dog derstädes den 18 Februari 1546 Dr. Martin Luther No. 4a 64:1 Ansgarius predikar Christna Läran i Swerige 26:1-2 Ansgarius 2:dra besök i Birka 60:1 Nordens Under, Eller Den 146 års gamle 43:8 Norrmannen Christian Jacobsen Drakenbergs Portrait Baron Georg Hindrich von Gërtz 49:2, 10 Jussuff Pascha 51:5 Påfwen Leo XIII No :25 Tell schießt den Apfel von seines Sohnes Haupt. 57:14 Wilhelm Tell skjuter äpplet på sin sons hufvud Metschunka, Abdel-Kaders Älsklingsslavinna No. 64:7 18a Garibaldi, omgifven af sina generaler No. 36a 64:21

27 Listan gjord Religion Allmänt Jesus Christus, Werldens Frälsare 3:1-10, 39:2 Frälsaren No. 90b 65:23 Jesus Christus 72:1 St.f 15 Taflor ur Frälsarens Jesu Christi Historia 51:15 Jesus heliga hjärta 81:1 De tidiga åren Familjen Die heilige Familie 72: 3 Jungfru Maria 4: 2-3 Barnavännen Jesus / Jesu Moder, Jungfru Maria 3: Joseph 4: 1 Den Heliga Trefaldigheten / Jungfru Marie 7: 9-11 Trolofning med Joseph Christus-barnet och Johannes Döparen No. 6 52:6 Den Heliga Jungfrun, Maria, med Barnet Jesus 4: 4-6 Then Heliga Jungfru Maria Tillika med Barnet 42: 8 Maria, Jesu moder No. 74a (och Jesusbarnet) 65: 12 Maria med Jesus-barnet No. 74b 65:13 Födelsen Jungfru Marie Bebådelse, eller Jesu Mandoms 7: 1-8, 12, 50:1 Anammelse / Frälsarens Jesu Födelse i Bethlehem Die Verkündigung Marias / Die Grablegung der 70: 1 heil: Jungfrau Jesu Christ Födelse Luce 2Kap: 7V 78:2 Jesu Christi födelse x 2 51:11

28 Listan gjord Bibliska Bilder. N:o 2. Jesu Födelse 37:10 Religion forts. Jesu Christi födelse / Evangelisten St. Marcus / 52:33 Aposteln St. Paulus / Jesus lärer, vid 12 års ålder, i templet No. 31 Jesu Födelse No. 90a 65:22 Herdarnas besök hos den nyß födde Frälsaren, wid 8: 12 krubban i Bethlehem / Jesu Omskärelse En morgon under Frälsarens flykt till Egypten, 8: 1 Matth. 2 Cap. 14 v. / En hwilostund under Josephs och Marià flykt med Jesus Christus läres att bedja 13:15-17, 19, 46:8 Jesu återkomst från Egypten, Matth. 2 Cap. 21, 22 / 8:11 Frälsaren Jesus läres att bedja Dopet Jesus döpes af Johannes 13:11-14 Christi Dop 44:1 Jesu dop No. 94a 65:27 Livsgärning Allmänt Jesus Döpes af Johannes / Den Hel. Andas tändande 6:4-7 / Jesus uppwäcker Lazarus från de döda / Den kananeiska Qwinnan Jesus anförtror Petrus Himmelrikets nycklar / Jesu 8:2-7 samtal med den Samaritanska Qwinnan wid Jacobs Brunn i Sichar Jesu återkomst från Egypten, Matth. 2 Cap. 21, 22 / 8:11 Frälsaren Jesus läres att bedja Rika mannen och Lazarus / Stephanus stenas 9:1, 8 Jesus öppnar ögonen på tre blinda wid wägen 9:2-6

29 Listan gjord utanför Jericho / Bröllopet i Cana Religion forts. Jesus swarar Phariseerne, som listeligen frågade 10:1-3 honom, om de äro skyldige gifwa skatt till den Romerska Keisaren / Maria, de lidandes Tröstarinna Jesu emottagning i Bethanien af Martha och Maria / 10:4-5 Jesus lärer i Templet, på sitt 12:te år Med Lammet här afbildas Jesus wårt Påska-Lam, 11:4-7 [ ] / Christus sitter till bords med de tvenne Lärljungar uti Emaus Petrus befrias genom en Ängel ur Herodis Fängelse 11:9-10 / Jesus förbannar det ofruktsamma Fikonaträdet Jesus instiftar Nattwarden / Jesus, den gode Herden 12:1 Jesus twår sina Lärljungars fötter / Wår Herres och 12:7 Frälsares Jesu Christi Bön och Styrkelse i Örtagården Jesus smörjes af Lazari syster Maria [ ] / Fariseerna 12:8-9 framföra till Jesus i Templet en Äktenskapsbryterska, [ ] Christi Inridande i Jerusalem, Matth. 21 Kap. 13:1-4 Jesus botar de Tio Spetälske män 13:5-7 Jesus mättar Fem tusen Män, [ ]. 13:10 Jesus återwänder från Egypten 13:18 Christus försökes af Phariseerne 14:10 Jesus Christus inför Stora Rådet i Jerusalem 15:1-9 Jesu Bön i Gethsemane 15:10-13 Jesus öfwerlemnar till Petrus Himmelrikets Nycklar 18:7-9 Christus insticktar Nattwarden / Christus sitter til 42:9 bords med the twenne Lärljungar uti Emaus Christus i Örtagården / Christus på korset No :21 Jesus wid sichar brunnen No. 95a 65:28 Jesu inridande i Jerusalem No. 108a 65:37

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

UPPBYGGELSE OCH TRÖST

UPPBYGGELSE OCH TRÖST UPPBYGGELSE OCH TRÖST Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst. (1 Kor. 14:3) Enkel katekes från den Ortodoxa Kyrkans erfarenhet UTGIVNING VAR TREDJE

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Buddhismen. Vad betyder ordet Buddha? Det betyder den upplyste och är en titel för en upplyst person.

Buddhismen. Vad betyder ordet Buddha? Det betyder den upplyste och är en titel för en upplyst person. Buddhismen 1. Vem var prinsen Siddharta Gautama?. Siddharta Gautama, var en prins som levde i norra Indien för 2 500 år sedan. Spåmän hade sagt till hans föräldrar att om pojken mötte sjukdom, ålderdom

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA Diskussionsfrågor om Maria från Magdala baserade på evangelietexterna Mailis Janatuinen FÖRORD (som ledaren kan återberätta för gruppen) Dan Browns bok Da Vinci koden

Läs mer

GUDS TVÅ VITTNEN TEXTKOMMENTARER FORTSÄTTNING AV DEN TREDJE MELLANAKTEN GUDS TVÅ VITTNEN PROFETERAR I 3½ ÅR. Uppenbarelseboken kapitel 11A

GUDS TVÅ VITTNEN TEXTKOMMENTARER FORTSÄTTNING AV DEN TREDJE MELLANAKTEN GUDS TVÅ VITTNEN PROFETERAR I 3½ ÅR. Uppenbarelseboken kapitel 11A Uppenbarelseboken kapitel 11A GUDS TVÅ VITTNEN FORTSÄTTNING AV DEN TREDJE MELLANAKTEN BEFALLNING ATT MÄTA GUDS TEMPEL GUDS TVÅ VITTNEN PROFETERAR I 3½ ÅR TEXTKOMMENTARER BEFALLNING ATT MÄTA GUDS TEMPEL

Läs mer

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72 TRE BJÖRNAR ASKUNGE- PRINSENS SLOTT BOCKARNAS BRO TUMMAHÅLET ARBETSBYTET DVÄRGEN SNÖVIT LEK- OMRÅDE ASKUNGEN LINBANA LADUGÅRDEN *TOALETTER CAFÉ MORS LILLA OLLE KEJSARENS NYA KLÄDER SÖTGRÖTEN PRINSESSAN

Läs mer

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll 1 HATETS SÅNGER Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER Innehåll Inledning... 1 I. Den röda avstampen... 2 II. De socialistiska slynglarna... 32 III. Domedagens åskledarmontör...

Läs mer

Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism

Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism I stort sett detta I stort sett detta föredrag hölls 21.5. 2011 i Norrköping, Sverige. Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism Min uppgift är att föreläsa kring ämnet Lag och

Läs mer

Övergången av Düna Realistiska stridsförberedelser

Övergången av Düna Realistiska stridsförberedelser Slaget vid Narva Den 1 oktober 1700 avseglade kungen från Karlskrona till Pernau i norra delen av Rigaviken. Han var fast besluten att först vända sig mot ryssarna och söka befria Narva, den starkt befästa

Läs mer

Substansförlusten - något om dess rötter

Substansförlusten - något om dess rötter Anders Reinholdsson: Substansförlusten - något om dess rötter Går det att spåra rötterna till det som många upplever som en uttunning och relativisering av av kristen, tro, bekännelse och lära, som den

Läs mer

Den ende och hans egendom

Den ende och hans egendom Den ende och hans egendom Max Stirner 1910 (första tyska utgåvan 1844) 2 Innehåll Förord 7 Jag har byggt min sak på intet 11 Första delen: Människan 13 I. Ett människoliv 15 II. Den gamla och den nya tidens

Läs mer

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Ur djupen ropar vi Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Per Harling Lennart Henriksson Lennart Renöfält Catharina Segerbank Karin Wiborn Ur djupen ropar vi Ur djupen

Läs mer

Da Vinci-koden och Bibeln

Da Vinci-koden och Bibeln Da Vinci-koden och Bibeln En bok som har blivit mycket omtalad är Dan Browns bok Da Vinci-koden, utgiven av Bonniers förlag 2004 (502 sidor). Originalet heter The Da Vinci Code (New York: Doubleday, 2003)

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

rumänska kungahuset Det stärker sin ställning

rumänska kungahuset Det stärker sin ställning Det rumänska kungahuset stärker sin ställning Rumäniens monarki var en av de monarkier som försvann efter det andra världskriget. Landets siste kung, Michael I, fick ett ultimatum av den nya kommunistregimen:

Läs mer

MAGASINET FÖR BOENDE I MICASA FASTIGHETER 1/2010. Skapa SOMMAR på balkongen Renässans för TEXTIL. Kungliga bröllop

MAGASINET FÖR BOENDE I MICASA FASTIGHETER 1/2010. Skapa SOMMAR på balkongen Renässans för TEXTIL. Kungliga bröllop MAGASINET FÖR BOENDE I MICASA FASTIGHETER 1/2010 Skapa SOMMAR på balkongen Renässans för TEXTIL Kungliga bröllop Hemtjänst det är du som väljer! Med kundvalsmodellen väljer du själv vem som ska stå för

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Pingströrelsen förr och nu

Pingströrelsen förr och nu Pingströrelsen förr och nu Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 10 Torsten Bergsten Pingströrelsen förr och nu Valda publikationer 1947 2002 med anknytning till Pingströrelsens

Läs mer

E.T.A. Hoffmann. i översättning av. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104

E.T.A. Hoffmann. i översättning av. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104 E.T.A. Hoffmann Det främmande barnet i översättning av Barbara Knochenhauer Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104 E.T.A. Hoffmanns Det främmande barnet i översättning av Barbara Knochenhauer

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer