Försäljning av värdepapper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av värdepapper"

Transkript

1 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen av aktier på bilaga K. Det finns också exempel på hur du ska redovisa försäljning av obligationer, valuta och råvaror. Deklarera dina värdepappersförsäljningar via internet du också! Information om fördelarna finns på sidan!

2 Innehåll Har du sålt aktier eller andra värdepapper 0?... Deklarera dina värdepappers försäljningar via internet!... Skatteregler för aktier... Aktiehistorik på Skatte verkets webbplats... Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 0... Schablonmetoden... 8 Genomsnittsmetoden...0 Inlösen av aktier Creades och Betsson... Försäljning efter utdelning av aktier (avknoppning)... Återföring av uppskov...8 Aktieindexobligationer...9 Råvaruobligation och premieobligation...0 Deklarera valuta och råvaror... Beräkning av överskott eller underskott av kapital... Aktieinformation 0... Investeringssparkonto schablon beskattad sparform för värdepapper... Utdelning av aktier... Inlösen... Lathund var ska värdepapper redovisas?... Ordlista...8 Har du sålt aktier eller andra värdepapper 0? I den här broschyren visar vi vad du ska tänka på när du ska redovisa dina försäljningar av värdepapper. Du kan deklarera försäljningarna via internet eller på blanketten du fått hemskickad. Det finns många fördelar med att redovisa på internetbilagan (läs vidare på sidan ). Med ett flertal exempel visar vi hur du ska redovisa dina försäljningar av marknadsnoterade aktier. Det finns även exempel som visar hur du ska redovisa för säljning och inlösen av aktieindexobligationer, premie obliga tioner, valuta och råvaror. Vi visar också hur du ska beräkna ditt omkostnadsbelopp med genom snitts metoden och schablonmetoden (läs vidare på sidan ). En kort information om bestämmelserna för aktieförsäljningar m.m. finns på sidorna. Utför ligare information finns i broschyren Skatteregler för privat personer (SKV 0). Dina försäljningar av aktier och andra värdepapper, som Skatteverket har fått kontrolluppgift på, finns redovisade på specifikationen som du har fått hemskickad tillsammans med inkomstdeklarationen samt i internetbilagan. Av specifikationen och internet bilagan framgår också om och var på bilaga K du ska redovisa försäljningen. Om detta inte framgår eller om något behöver ändras finns det en förteckning (lathund) på sidan över vilken bilaga och vilket avsnitt på bilagan du ska använda när du redovisar försäljningar av värde papper. Observera att om du under 0 har sålt teckningsrätter, inlösenrätter eller uniträtter i vissa bolag (vilka bolag det gäller framgår av en lista på inlosenteckningsellerunitratter) behöver du inte redovisa detta på bilaga K. Skatteverket har förifyllt vinsten (försäljningssumman) på din inkomstdeklaration. Har du under 0 sålt aktier som inte är marknadsnoterade? Du ska då redovisa försäljningen på bilaga K0 (kvalificerade andelar) eller K (övriga onoterade). Tips! Om du har ett investeringssparkonto behöver du inte redovisa dina försäljningar. Läs mer på sidan.

3 Deklarera dina värdepappersförsäljningar via internet! Av specifikationen (som följer med inkomst deklarationen) framgår om du kan göra det. Därefter följer du dessa enkla steg. Steg : Skaffa e-legitimation Du behöver e-legitimation för att deklarera dina försäljningar av värdepapper via internet. Det räcker inte med att bara godkänna, eftersom du måste lägga till uppgifter i deklarationen. Det finns flera sätt att skaffa e-legitimation. För att se vilken lösning som passar dig bäst kan du gå in på antingen eller Steg : Titta på bankens uppgifter När du ska redovisa försäljningen behöver du de avräkningsnotor som du har fått av banken (både köpnotor och säljnotor). Dessa uppgifter kan du också få från dina depåsammandrag eller transaktionssammandrag. Steg : Deklarera Gå in på Där finns information om hur du går vidare. Vad är fördelarna med att deklarera via internet? Automatisk ifyllnad: Värdepapperets namn, antal sålda och den ersättning som du fått är ifyllda på rätt plats. Ta paus när du vill: Du kan börja att deklarera, spara dina uppgifter och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Genomsnittsmetoden: Du får hjälp med att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden. Automatisk uträkning Alla delsummor beräknas och flyttas automatiskt. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad. Du får hjälp att räkna ut underskott eller överskott i inkomst slaget Kapital. Automatisk uppdatering Du som deklarerar via internet har tillgång till dina senaste deklarationsupp gifter. Om de har ändrats sedan din blankett skickades ut, t.ex. att du har fått en ny kontrolluppgift, ser du de aktuella uppgifterna där! Tips! Är du osäker på hur du ska e-deklarera? Gå in på Där finns mer information om hur det går till! Fler möjligheter med e-legitimation När du väl har en e-legitimation så kan du använda den på andra ställen. Du kan till exempel begära föräldrapenning hos Försäkringskassan, göra en pensionsprognos, ansöka om pension och byta fonder hos Pensionsmyndigheten. Du kan även kolla trängselskatt hos Transportstyrelsen eller få koll på studieskulden hos CSN.

4 Skatteregler för aktier Försäljningspris I de flesta fall får Skatteverket kontrolluppgift på för säljningspris för värdepapper som sålts i Sverige. Det är detta belopp som ska redovisas på bilaga K. För säljnings priset, som är upptaget på kontrolluppgiften och som finns redovisat på specifikationen till din inkomst deklaration, är minskat med det cour tage ( avgiften till banken) som betalades vid försäljningen. När du deklarerar elektroniskt framgår försäljningspriset av din internetbilaga. Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som du sam manlagt har betalat för t.ex. dina aktier. Omkost nads beloppet kan påverkas av händelser i bolaget, t.ex. nyemission, fondemission, split, utdelning av aktier och inlösen. Information om händelser för dina aktier finns i Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats, aktiehistorik. Se även information på sidan. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota du fick av banken vid köpet. Även courtaget (avgiften till banken) ska räknas med. Det belopp du ska utgå ifrån när du beräknar ditt omkostnadsbelopp brukar normalt vara Att betala på avräknings notan. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Genomsnittsmetoden Denna metod använder du för att beräkna om kost nadsbeloppet om du har köpt eller fått aktier vid flera tillfällen och sålt en del av dessa under 0. Har du köpt dina aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0 behöver du inte göra en genomsnittsberäkning. Se exempel på sidorna och. Du gör en beräkning för samtliga aktier av samma slag och sort, t.ex. en beräkning för Ericsson B-aktier och en för Ericsson A-aktier, oavsett hur och när du förvärvade aktierna. Har du aktier av samma slag och sort på olika värdepapperskonton eller i olika depåer gör du ändå bara en beräkning av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktien. Beräkningen görs i tidsföljd. För att kunna göra beräkningen av omkostnadsbeloppet för en viss aktie på rätt sätt behöver du därför plocka fram alla avräkningsnotor från köp och försäljningar, utdrag från värdepapperskonton eller depåkonto utdrag från och med förvärvet av de första aktierna till och med din sista försäljning under 0. Har du fått aktierna i gåva, genom arv eller vid bodelning behöver du också den tidigare ägarens uppgifter eftersom du övertar överlåtarens omkostnadsbelopp. Du utgår från vad du har betalat för aktierna, inklusive courtage, vid olika köptillfällen och lägger ihop beloppen. Efter varje förvärv eller försäljning gör du en ny beräkning av omkostnadsbeloppet, oavsett om du köpt aktierna eller fått dem på annat sätt, t.ex. genom arv, gåva, fond- eller nyemission. Se exempel på sidan 0 och framåt. Deklarerar du elektroniskt gör du beräkningen enkelt och smidigt i din internetbilaga. Du kan även använda hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp (SKV 98). Hjälpblanketten laddar du ner direkt från Schablonmetoden För marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade aktieindexobligationer får du som alternativ till genomsnittsmetoden i stället beräkna omkost nads be loppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet. Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem i gåva. Se exempel på sidan 9. Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet. Se exempel på sidan 8. Tips! Schablonmetoden är förmånligare att använda om aktierna har gått upp mer än 00 % i värde sedan köpet. Se exempel på sidan 0. Behöver du använda mer än en K? Du vet väl att du kan e-deklarera i stället? Med e legitimation kan du enkelt redovisa hundratals försäljningar i internetbilagan K. Om du har gjort många försäljningar och den bifogade blanketten K inte räcker till, kan du fylla i och skicka in flera K-blanketter. Ytterligare K-blanketter laddar du ner direkt från eller beställer med direktval 0 i service telefonen

5 Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats På finns information om historiska händelser för aktier på Nasdaq Stockholm, NGM Equity, Nasdaq First North Sweden, Aktietorget och Nordic MTF. Det finns även information om vissa utländska bolag där det skett händelser som kan vara av intresse för svenska aktieägare samt för vissa onoterade bolag där Skatteverket lämnat brevsvar. Kontrollera gärna här om det har hänt något i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet på dina aktier innan du börjar göra dina beräkningar av omkostnadsbeloppet. Fördelen med att kontrollera i aktiehistoriken är att du får uppgifter om händelser flera år tillbaka i tiden. Nedan finns ett exempel på vad aktiehistoriken innehåller. Du får information om emissioner och splittar samt länkar till Skatteverkets allmänna råd, som du kan behöva kontrollera om du exempelvis har löst in aktier eller fått utdelade (avknoppade) aktier. Det kan också finnas annan betydelsefull information som gör det lättare för dig att redovisa dina försäljningar rätt. S (omvänd) står för en s.k. omvänd split villkoret här S : (omvänd) innebär att om du hade fem aktier före splitten så har du bara aktie efter denna. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 0 aktier efter splitten. N står för nyemission villkoret här N B:A/B, :80 kr innebär att du får köpa en ny B-aktie för varje gammal innehavd aktie (A eller B) för :80 kr. Hade du exempelvis 00 B-aktier före nyemissionen så kan du köpa 00 nyemitterade B-aktier för sammanlagt 80 kr och har i så fall 00 aktier efter emissionen. S står för split villkoret här S : innebär att du kommer att ha fyra gånger ditt tidigare innehav efter splitten. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter splitten. F står för fondemission villkoret här F : innebär att du får en ny aktie i bolaget för varje gammal innehavd aktie. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter fondemissionen.

6 Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 0 * Skatteverket Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K K Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A Namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 9 ara den ena som kopia! Skatteupplysningen 0- På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj, gärna genom att ringa, sms:a, s:a, använda vår app eller e-tjänst. Inkomster - Tjänst Då ska du redovisa försäljningen på bilaga K. I detta fall behöver du inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp..lön, förmåner, sjukpenning ng m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension nsion m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pen- sionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst frå Personnummer Anna Larsson Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Swedbank A Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p. 8. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Uppskovsbelopp som återförs Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). B Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknads- noterade fondande- lar m.m. Vinst från bilaga K avsnitt D, avsnitt E och Inkomstdeklaration 00 C Exempel : Aktieförsäljning med vinst A Anna sålde sina 00 aktier i Swedbank i april 0 för 00 kr per aktie. Försäljningspris (00 aktier x 00 kr) courtage 00 kr = kr Anna köpte aktierna i november 009 för kr per aktie. Omkostnadsbelopp (00 aktier x kr) + courtage 00 kr = 00 kr B Annas vinst blir 00 kr Anna för över sin aktievinst på 00 kr till inkomst deklarationen (vid punkt.).

7 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Fondförsäljning med vinst Försäljning av tilldelade tecknings rätter A Olle sålde 0 aktier i Sandvik i februari 0 för 88 kr per aktie. Försäljningspris (0 aktier x 88 kr) courtage 00 kr = 800 kr Olle köpte sina 0 aktier i mars 009 för 0 kr per aktie. Omkostnadsbelopp (0 aktier x 0 kr) + courtage 00 kr = 00 kr Olles vinst blir 9 00 kr B Olle har även sålt andelar i en aktiefond med vinst på 000 kr. Beloppet finns förifyllt vid punkt. på hans inkomstdeklaration. C Olle har 00 aktier i Eniro. Eniro be slu tade om nyemission under 0 och som aktie ägare blev Olle tilldelad 00 tecknings rätter i mars 0. Olle ville inte teckna några nya aktier och sålde därför sina teckningsrätter i mars för öre styck. Försäljningspris: ( 00 teckningsrätter x öre) courtage kr = 900 kr Omkostnadsbelopp: Teckningsrätter som har tilldelats på grund av aktieinnehav har ingen anskaff ningsutgift. Olles omkostnadsbelopp blir därför noll kronor 0 kr Olles vinst blir 900 kr Han behöver inte redovisa detta på bilaga K och vinsten finns förifylld vid punkt. på hans inkomst deklaration. D Vinsten på aktierna 9 00 kr lägger Olle ihop med den förifyllda vinsten på teckningsrätter och fond andelar 900 kr (900 kr kr) och fyller i total beloppet 000 kr (9 00 kr kr) vid punkt.. Samtidigt stryker han det förifyllda beloppet, 900 kr, på inkomstdeklarationen. * Skatteverket Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K K Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A Namn Spara den ena som kopia! Skatteupplysningen 0- A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 9 På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj, gärna genom att ringa, sms:a, s:a, använda vår app eller e-tjänst. Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning ng m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension nsion m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Personnummer Olle Ek 908- Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 0 Sandvik Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa fö an till den vita komstdeklar D Inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). ela kronor. Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m. Fyll i den sammanlagda vinsten vid punkt.!.överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknads- noterade fondande- lar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst Vi från bilaga K och K. ört uppskov från bilaga K C B D

8 Schablonmetoden Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablon metoden. Den kan vara förmånligare för dig om aktierna har gått upp mycket i värde sedan köpet. Exempel : Försäljning av gamla aktier A Johan sålde sina 00 aktier i Handelsbanken i januari 0 för 0 kr per aktie. Johan köpte aktierna på 0-talet och saknar sin avräk nings nota. Han använder därför schablon metoden. Försäljningspris (00 aktier x 0 kr) courtage 00 kr = 800 kr Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden 800 kr x 0 % = 0 kr B Johans vinst blir 0 kr C Johan för över vinsten på 0 kr till inkomst deklara tionen (vid punkt.). * Skatteverket Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K K Inkomstdeklaration Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. A Namn Spara den ena som kopia! Skatteupplysningen 0- På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj, gärna genom att ringa, sms:a, s:a, använda vår app eller e-tjänst. A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 9 Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning ng m.m. Har du ingen uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda scha blon metoden. Då tar du 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för cour taget) som omkostnadsbelopp..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension nsion m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pen- sionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Personnummer Johan Andersson 800- Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Handelsb. A Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). B Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknads- noterade fondande- lar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m. 0 C Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Avdrag - Tjänst.Vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..vinst från bilaga K och K8 Summa t. För över summan t n vita rutan vid p. 8. på Inkomstdeklaration. l i de ska d sum 8

9 Ärvda aktier Den som fått aktier genom arv övertar överlåtarens omkostnads belopp. I detta exempel ärvde Lennart 0 Assa Abloy-aktier av sin far våren 000. Hans far hade inga avräkningsnotor kvar. Därför känner Lennart inte till vad hans far betalat för aktierna och han kan inte ta över sin fars omkostnadsbelopp. Vid bouppteckningen var de 0 Assa Abloyaktierna värda totalt 000 kr. Lennart får inte använda detta värde som omkostnadsbelopp. Fondförsäljning och den preliminära skatteuträkningen Om du har sålt fondandelar finns vinster och förluster förifyllda på din inkomstdeklaration. På den preliminära skatteuträkningen har Skatteverket kvittat, kvoterat och summerat beloppen. Förluster har kvittats mot vinster på marknadsnoter ade fond andelar. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten får du avdrag med 0 % av resterande förlust. Om du har förluster på fondandelar som inte är marknads noterade får du avdrag med 0 % av för lusten. Vinster beskattas fullt ut. * Skatteverket Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i K Numrering vid flera K n ena som kopia! Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Namn Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fond försäljning med förlust A A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 Skatteupplysningen Lennart sålde sina 0 aktier i Assa Abloy i april 0 för kr per aktie. Försäljningspris 0- På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer 9 (0 aktier x kr) courtage 0 kr = kr Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Eftersom Lennart har ärvt sina aktier känner han inte till det faktiska omkostnadsbeloppet. Därför använder han schablonmetoden när han ska räkna ut omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden.lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension sion m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, tex t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Deklarera senast den maj, gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Försäljningspris kr x 0 % = 90 kr Lennarts vinst blir 80 kr Han för över sin vinst på 80 kr till inkomstdek la rationen (vid punkt.). Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på 800 kr. Beloppet finns förifyllt i hans inkomstdeklaration vid punkt 8. och ska inte ändras..tjänsteresor.tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner. Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån. Underlag för sk reduk Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar mm bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondandelar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K8 Avdrag - Kapital 8.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. 8. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 8.Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B 8.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. K och K 800 Personnummer Lennart Johnsson -9 Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 0 Assa Abloy Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. st. ita std Lennart vill även räkna ut sitt över skott/underskott av kapital. Hur det går till ser du i exemplet på sidan C 80 B Inkomstdeklaration 9

10 Genomsnittsmetoden Har du köpt aktier vid flera tillfällen och till olika pris? Har du sålt aktier som har varit föremål för split, ny emission eller fondemission? Då ska du först räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier. Det gör du enklast i vår beräkningshjälp i den elektroniska inkomstdeklara tionen. Där flyttas automatiskt det mest fördelaktiga omkostnadsbeloppet (genomsnittsmetoden eller schablonmetoden) till bilaga K. Självklart kan du även använda hjälpblanketten Genom snittligt omkostnadsbelopp (SKV 98), men då måste du själv jämföra vilket omkostnadsbelopp som är mest fördelaktigt för dig (se exempel nedan). Exempel : Köp, försäljning och split A Köp I januari 998 köpte Jessica 00 aktier i Hennes & Mauritz för 09 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 09 kr) + 00 kr (courtage) = 000 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev 0 kr ( 000 kr delat med 00 aktier). B Försäljning Senare under 998 sålde Jessica 0 aktier. Hon hade därefter 0 aktier kvar (00 0). Hon utnyttjade 00 kr av sitt totala omkostnadsbelopp vid försälj ningen (0 aktier x genomsnittligt omkostnads belopp 0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk därefter till 00 kr ( 000 kr 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är oför ändrat 0 kr ( 00 kr delat med 0 aktier). C Split 999 skedde en split (:) och Jessica hade därefter 00 aktier ( x 0 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till :0 kr ( 00 kr delat med 00 aktier). I juni 00 skedde ännu en split (:), och efter denna hade Jessica 00 aktier ( x 00 aktier). * Skatteverket Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk ytterligare till 8: kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Jessica ska redovisa i deklarationen 0 Jessica sålde 00 aktier i maj 0 för kr per aktie. Försäljningspriset (efter avdrag för courtage) blev 9 00 kr. Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genomsnitts metoden för de 00 aktier hon säljer. 00 x 8: kr = kr. Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt scha blonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda. Försäljningspriset 9 00 kr x 0 % = 9 0 kr. Jessica väljer schablonmetoden, eftersom det är mer fördelaktigt för henne att dra av ett omkostnadsbelopp på 9 0 kr i stället för det verkliga omkostnads beloppet på kr. Det belopp hon ska dra av som utnyttjat omkostnadsbelopp i beräkningen nedan är det verkliga be loppet med kr, trots att hon har fått använda ett högre omkostnadsbelopp genom att Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår använda schablon metoden. Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Vinsten blir då 80 kr (9 00 kr 9 0 kr). F Hon för över sin vinst på 80 kr till inkomstdeklarationen (vid punkt.). Hjälpblankett SKV 98 A B C D Namn Personnummer Jessica Lind 8-0 Beräkning Beteckning Datum Hjälpblankett Händelse * Antal +/- Total antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr 8 Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr H & M 998 Köp H & M 998 Förs H & M 999 S: :0 H & M 00 S: : H & M 0 Förs : 0

11 * Skatteverket Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i K Inkomstdeklaration 0 Numrering vid flera K Inkomståret 0 Inkomstdeklaration SKV 0 sv 00 0 Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Namn Personnummer Jessica Lind Deklarera senast den maj, 8-0 gärna genom att ringa, sms:a, Skatteupplysningen A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner använda vår app m.m. 0- eller e-tjänst. Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp På skatteverket.se får du svar Vinst Förlust på de flesta av dina frågor. 00 H & M 9 00 Person-/organisationsnummer Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital 8 9 Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! SKV sv 00 0.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett =.Inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar.resor m.m. till och i det från gula arbetet fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet Du får avdrag i den endast vita för rutan. den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Summa förlust. För över summan till den.tjänsteresor vita jrutan vid p. 8. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p. 8. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan..tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 8.Ränteutgifter m.m. hemresor.övriga utgifter K avsnitt C m.m. B. Återföring av uppskovsbelopp 8. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Uppskovsbelopp överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Beteckning på uppskovsaktie Allmänna avdrag Ange belopp som i hela återförs kronor 8.Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A,.Pensionssparande K0, K avsnitt B m.m. 8.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid Skattereduktioner p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst. i avsnitt Rot-/rutarbete A ovan och/eller en- förifylld vinst från K avsnitt D, K0A, fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska ligt du meddelande lägga ihop uppskovsbeloppet med K avsnitt E dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita eller rutan. som förmån och KA/B. Det finns information om vad som menas med. omkostnadsbelopp Underlag för skattereduktion Omkostnadsbeloppet för gåva innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet 8.Förlust till 0 % av från försäljningspriset bilaga K och K i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer,. Underlag för - Du kan använda hjälpblankett SKV 98 om du beräknar skattereduktion omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. förnybar el 8. K och optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. för K8 Underlag för fastighetsavgift Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Småhus/ägarlägenhet hel avgift 0, % Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondandelar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K8 Avdrag - Kapital 8.Investeraravdrag g från bilaga K KM---0P Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring 80 INK---0P

12 Forts. Genomsnittsmetoden Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning A Köp År 99 köpte Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 9 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 9 kr) + 00 kr (courtage) = 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev 9 kr (9 00 kr delat med 00 aktier). B Fondemission År 998 skedde en fondemission (:) i Ericsson. Kjell fick då ytterligare lika många aktier som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna. Kjell hade därefter 00 aktier. Det totala omkostnadsbeloppet var fort farande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade däre mot till 8:0 kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). C Split År 000 skedde en split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 800 aktier ( x 00 aktier). Kjell betalade inget för de splittade aktierna. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade till : kr per aktie (9 00 kr delat med 800 aktier). D Köp År 00 köpte Kjell ytterligare 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Kjell betalade totalt 00 kr för de nya aktierna, (00 aktier x 0 kr) + 00 kr (courtage). Det totala omkostnadsbeloppet blev 900 kr (9 00 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :90 kr ( 900 kr delat med 000 aktier). E Nyemission Hjälpblankett SKV 98 * Skatteverket A B C D Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. År 00 skedde en nyemission (B: A/B) i Ericsson till en teckningskurs på :80 kr per aktie. Kjell fick 000 teckningsrätter. Han valde att köpa 000 nya B-aktier för sina teckningsrätter. E F G H Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Namn Personnummer Beräkning Beteckning Datum Hjälpblankett Händelse * Antal +/- Total antal Kjell betalade 800 kr (inget courtage) för de nya aktierna ( 000 aktier x :80 kr). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 900 kr kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :8 kr ( 00 kr delat med 000 aktier). F Försäljning av aktier som Kjell redovisade i deklarationen 00 Kjell sålde 000 B-aktier i Ericsson i november 00 för 9:0 kr per aktie ([ 000 aktier x 9:0 kr] courtage 00 kr = 9 00 kr). Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genom snittsmetoden för de 000 aktier han sålde var 80 kr ( 000 aktier x genomsnittligt omkostnadsbelopp :8 kr). Förlusten blev 0 kr (9 00 kr 80 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 80 kr ( 00 kr 80 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat, :8 kr ( 80 kr delat med 000 aktier). G Omvänd split I juni 008 skedde en omvänd split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier (000/). Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 80 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ökade till : kr per aktie ( 80 kr delat med 00 aktier). H Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklara tionen 0 Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr 8 I september 0 sålde Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 80 kr per aktie. Försäljningspriset var 9 kr ([00 aktier x 80 kr] courtage 9 kr). Han ska nu dra av omkostnadsbeloppet för aktierna. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genom snitts metoden för de 00 aktier han säljer är kr (00 aktier x : kr). I Kjell får en förlust på kr ( 9 kr kr) som han för över till inkomstdeklara tionen (vid punkt 8.). 0 % av förlusten ( kr) får dras av. Kvoteringen till 0 % görs automatiskt av Skatteverket. Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Eric. B dec 9 Köp Eric. B maj 98 F: :0 Eric. B maj 00 S: : Eric. B apr 0 Köp :90 Eric. B aug 0 N: :8 Eric. B nov 0 Förs :8 Eric. B juni 08 S: : Eric. B sept Förs :

13 * Skatteverket Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K K Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. H SKV 0 sv 00 0 Namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 9 SKV 000 sv 00 0 Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! Skatteupplysningen 0- På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj, gärna genom att ringa, sms:a, s:a, använda vår app eller e-tjänst. Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning ng m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension nsion m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet överstiger r kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresorj sor.tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter överstiger r 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner. Rot-/rutarbete en- ligt meddelande eller som förmån. Underlag för skattereduktion för gåva. Underlag för skattereduktion för förnybar el Underlag för fastighetsavgift Småhus/ägarlägenhet hel avgift 0, % Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt Småhus/ägarlägenhet: ägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % Personnummer Kjell Björk Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Ericsson B 9 Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p. 8. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. - Du kan använda hjälpblankett SKV 98 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Uppskovsbelopp som återförs Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m. 9.Överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknads- noterade fondande- lar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K8 - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. KM---0P Avdrag - Kapital 8.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. 8. Förvaltningsutgifter överstiger r 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 8.Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B 8.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. 8. K och K 8. K och K8 8.Investeraravdrag avdrag från bilaga K Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring INK---0P Inkomstdeklaration 9 Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier beräknar du enklast i den elek troniska inkomst deklarationen. Där flyttas auto matiskt om kostnadsbeloppet (genomsnitts metoden eller schablonmetoden) till bilaga K. Självklart kan du även använda hjälp blanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp. Den laddar du ner direkt från

14 Inlösen av aktier Creades och Betsson Under 0 har ett antal börsbolag löst in aktier. In lösen av aktier kan ske på två sätt och beroende på hur inlösenprogrammet genomförs så blir skattesituationen lite olika. På sidan finns mer information om inlösen. Vid inlösen av aktier och försäljning av inlösenrätter ska Euroclear, din bank eller din fondkom missionär lämna kontrolluppgift och du ska normalt redovisa inlösen och försäljning på blankett K. Ytterligare exempel som visar hur du redovisar inlösen hittar du via Exempel : Försäljning av inlösenrätter i Creades samt inlösen av aktier i Betsson Försäljning av inlösenrätter i Creades I april 0 fick Janne ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades AB. Han hade då 00 aktier i Creades och fick därför 00 inlösenrätter. Janne valde att sälja dessa i april 0 i stället för att använda rätterna till att lösa in aktier. Janne fick totalt 00 kr för sina inlösenrätter. Försäljningspris 00 kr Omkostnadsbelopp 0 kr Jannes vinst blir 00 kr De inlösenrätter som har tilldelats på grund av att Janne äger aktier i Creades har ingen anskaff nings utgift och hans omkostnadsbelopp blir därför noll kronor. Janne behöver inte redovisa försäljningen av inlösenrätter på bilaga K eftersom Skatte verket för ifyllt vinsten (försäljningssumman), 00 kr, vid punkt. på inkomstdeklarationen. Läs också under rubriken Inlösen på sidan. Inlösen av aktier i Betsson I maj 0 genomförde Betsson ett inlösenprogram där Janne fick 90 kr (00 aktier x,9 kr) för sina inlösenaktier (utan courtage). Se information nedan om hur Janne beräknat omkostnadsbeloppet. Försäljningspris 00 inlösenaktier x,9 kr = 90 kr Omkostnadsbelopp 00 inlösenaktier = 8 kr Jannes vinst blir 9 kr Vinsten på de inlösta aktierna 9 kr lägger Janne ihop med den förifyllda vinsten på inlösenrätter 00 kr och fyller i totalbeloppet 9 kr ( 9 kr + 00 kr) vid punkt.. Samtidigt stryker han det för ifyllda beloppet, 00 kr, på inkomstdeklarationen. Omkostnadsbelopp Betsson A. I augusti 0 köpte Janne 00 B aktier i Betsson för totalt kr (courtage är inräknat). B. I maj 0 genomförde Betsson ett inlösenprogram där varje Betssonaktie splittades på två Betssonaktier, dels en () ordinarie aktie, dels en () inlösenaktie. Denna split innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenak tierna så att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:. Janne förde därför över 8 kr av det totala omkostnadsbeloppet (9 800 kr x, %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna 9 kr. C. I maj 0 genomförde Betsson ytterligare ett inlösenprogram där varje Betsson aktie splittades på två Betsson aktier, dels en () ordi narie aktie, dels en () inlösen aktie. Denna split innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan Betsson aktierna och inlösenaktierna så att,8 % av omkostnadsbeloppet skulle höra till in lösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:. Janne förde därför över 9 kr av det totala omkostnadsbeloppet (9 kr x,8 %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna kr. D. I maj 0 genomförde Betsson ännu en gång ett inlösenprogram där varje Betssonaktie splittades på fyra Betssonak

15 tier, dels tre () ordinarie aktier, dels en () inlösenaktie. Denna split innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenaktierna så att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:9. Janne förde därför över 8 kr av det totala omkostnadsbeloppet ( kr x, %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna 8 kr. Janne har efter splitten 00 st Betssonaktier. E. Inlösenaktierna löstes därefter in automatiskt för,9 kr per aktie. Se även B på sidan. * Skatteverket Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV.. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum när blanketten fylls i Numrering vid flera K K Hjälpblankett SKV 98 A. B. C. D. D. E. * Skatteverket Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Spara den ena som kopia! Skatteupplysningen.Lön, förmåner, sjukpenning ng m.m..schablonintäkter.ränteinkomster,.kostnadsersättningar från bilaga K utdelningar, vinst avsnitt C m.m..allmän pension och tjänstepension nsion m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.privat pension.vinst fondandelar och livränta.andra inkomster bilaga K avsnitt A som inte är penoch B, K0, K0A, sionsgrundande K, K avsnitt B.Inkomster, t.ex. hobby, som du.vinst själv ska betala ej marknadsegenavgifter för noterade fondandelar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och.inkomst från bilaga K0, K0A och K KA/B m.m. Avdrag - Tjänst.Vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den ndel som överstiger 0 00 K och 0- Samråd enligt SFS 98:8 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Namn Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Namn Personnummer Beräkning Beteckning Datum Hjälpblankett Händelse * Antal +/- Total antal 0 På skatteverket.se får du svar på de flesta av dina frågor. Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Person-/organisationsnummer orga A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 8 9 Deklarera senast den maj, gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg ngar/tillägggg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt fyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital Ange belopp ihela kronor Personnummer Janne Jansson Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Betsson B ll Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Janne Jansson Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Summama förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8. på Inkomstdeklaration. sd ndandelar delar i det gula fältet v omster - Tjänst 8 Betsson B Aug Köp :0 Maj S: : Maj S: :0 Maj S: :0 Betsson ll Maj S :0 B Juni lnl A C 00 9 Inkomstdeklaration Kan du inte fördela omkostnadsbeloppet eftersom du saknar infor mation om aktiernas anskaffningspris? Är aktierna köpta till ett lågt pris? Då kan du använda schablonmetoden. Du beräknar omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna till 0 % av inlösenbeloppet (försäljningspriset). Hade Janne i exemplet ovan inte haft kvar sin avräkningsnota från köpet av Betssonaktierna hade han kunnat beräkna omkostnadsbeloppet till 9 kr ( 90 kr x 0 %). I sådant fall skulle han ha redovisat en vinst på kr ( 90 kr 9 kr). Fyll i den sammanlagda vinsten vid punkt.!

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva 8 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen 2015-12-04 P. Rathsman / Föreningen Grupptalan mot Acta / Referens skatteverket:

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 17 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster SKV 328 utgåva 38 2017 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången. SKV 2000a 26 sv 00 01Specifikationen ska du behålla! Inkomstdeklarationen

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet SKV 313 utgåva 17 2017 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen!

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen! Deklarationsseminarium 2012 2012 Välkommen! Dagens program 10.00 Inledning Pia Blank Thörnroos 10.05 Skatteverkets uppdrag och vision Ingemar Hansson 10.20 Nyheter i 2012 års inkomstdeklaration Anna Sjöberg

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

SKV 325 utgåva Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

SKV 325 utgåva Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. SKV 325 utgåva 38 2017 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn enkelt din deklaration med Mobilt BankID i appen Skatteverket. Om du inte har Mobilt BankID

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2015 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2014 deklaration 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer