Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 9 oktober kl. 14:00-16:00 Plats: Online Närvarande: Eva Lidén, KTC USÖ, Örebro, Kassör Christian Pettersson, KTC Kristiansstad Magnus Berndtzon, Metodikum, Jönköping (pkt ) Ingela Andersson, KTC Sundsvall Torben Nordahl Amorøe, Simulatorcentrum i Väst, Göteborg, Sekr Ordningsnr. SM2014/7 Återbud: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Stefan Redéen, Clinicum, Linköping Daniel Rodriguez Santos, Simuleringsakuten, Skövde Tomas Askerud, KTC Solna, Stockholm Pia Hellberg, KTC Umeå Agenda 1. Välkomst 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justerare 4. Godkännande av dagordning 5. Genomgång av senaste protokoll 6. Genomgång av ekonomi 7. Datum för kommande möten (inkl. IRL) 8. Ändring till protokoll från föregående möte ang. KlinSim konferens 2015 (TN) 9. Rektoskopiattrapp på KlinSim konferensen 2015 (TN) 10. KlinSim konferenser 2016 och Ersättare för Pia Hedberg (EL) 12. Ersättning för kostnader, ägande m.m. i samband med instruktörsutbildningen (EL) 13. Frågor från utbildningsgruppen: Godkänns ovanstående(?) pågående arbeten i utb.gruppen samt sammanslagning av HLR och utbildningsgruppen Hemsidan utgår från Jönköping, sårbarhet i samband med sjukdom eller överbelastning med arbetsuppgifter som idag läggs på Magnus Berntzon. Uppdateringen på webben ligger lite efter i nuläget. Hur löser vi detta? Ska föreningen ha styrande dokument? Föreningen bör istället ha en tydlig "policy" för vad som gäller på KTC? Kvalitetssäkring på KTC/Simuleringsenheterna? Är det ok att utb. gruppen formulerar ett "policydokument" där KlinSim rekommenderar etiskt förhållningssätt, klädsel, förebyggande av stickskador i simulerad miljö? dvs. tydliggör ett enhetligt säkerhetstänkande som ska gälla på KTC nationellt? Vad gäller för företagsrepresentanter som ingår i KlinSim? HLR-rådet? Inkludera företag i föreningen? 14. Inbjudan till deltagning i Instruktörsutbildning steg 1 30/ KTC KS Huddinge Styrelsemöte KlinSim Online - Justerat 1/6

2 15. Granskningsformulär 16. Diskussion om samarbete med liknande eller kompletterande föreningar (Nästa möte) 17. Övriga punkter 1. Välkomst Efter kort intensiv trevlig small talk påbörjas mötet 14:05 2. Val av mötessekreterare Torben (som även fungerar som mötesordförande) 3. Val av justerare Eva 4. Godkännande av dagordning Ok 5. Genomgång av senaste protokoll Stefan har köpt och gett present till Rebecka som tack för administrationshjälp Eva kontakter Italo igen rörande utlovat resestipendium. Efter tveksamhet i valberedningen och i styrelsen skulle Torben och Italo se över styrelseledamöteshistoriken och säkre att rätt ledamöter kommer på val för rätt längd på årsmötet Detta är gjort. Dessa är på val för 2 år: Ledamöter: Torben Nordahl Amorøe (mottar omval), Pia Hedberg (mottar inte omval), Eva Lidén (mottar omval), Suppleanter: Ingela Andersson (mottar omval), Tomas Askerud (mottar omval), Daniell Rodriques (mottar omval). Hittills har valberedning och revisorer varit valda för 1 år. Magnus informerar oss om att detta är den vanliga praxis, för att förebygga att en styrelse skulle kunna missbruka sin makt genom kvarsittande kompisar i valberedning och bland revisorer. Styrelsen tillåter sig att frångå denna princip först och främst för att det i en liten förening är en utmaning att hitta personer som vill ta dessa uppdrag. Dessutom bedömer sittande styrelse att risken för maktmissbruk är obefintlig. Styrelsen ser sålunda gärna att personer i valberedning och revision sitter längre och gärna går om varandra om möjligt (1 års överlapp ). Eva informerar och ställer frågan till valberedning. Styrelsen uppmanar medlemmar ifrågasätta detta beslut i fall det väcker bekymring. 6. Genomgång av ekonomi Eva meddelar, att efter att signerat protokoll från konstituerande styrelsemöte framkom kunna hon få göra bankärenden och bankbyte nu är klart. Det var 38 personer till KlinSim Light dagarna i Örebro. Fantastiskt Bankbyte och allt det innebär i fullmakter osv är klart. Kassans ca har nu minskats med ca 9000kr för mat på arbetsdagen och present till Rebecca som avgående administratör. Resestipendium är inte utbetalad, kr. i lovade sponsorpengar har ännu inte inkommit men kontakt med sponsorerna har tagits. 7. Datum för kommande möten (inkl. IRL) Nästa fysiska-möte: Det talas om vecka 3 och onsdag 28/ Styrelsemöte KlinSim Online - Justerat 2/6

3 Vecka 3, så att vi har tid att få iordning utskick inför årsmöte 20 mars. Inbjudan till Årsmöte ska skickas senast första onsdag i februari. 28/1 för att styrelsen har fått en inbjudan till Stockholm 29/1 (se nedan) och att närvarande styrelseledamöter därför önskar att lägga styrelsemöte onsdag 28/1 i anslutning härtill. Eva pratar med Italo om detta. 8. Ändring till protokoll från föregående möte ang. KlinSim konferens 2015 (TN) Rättelse till senaste protokoll: Ny avgift för KlinSim konferensen höjs med 100 kr till 1800 kr. (inte till 1700 kr). 9. Rektoskopiattrapp på KlinSim konferensen 2015 (TN) Styrelsen har fått förslag om ämne att ta upp på nästa KlinSim konferens kring ämnet Innovation med utveckling av rektoskopiattrapp som exempel. Torben berättar att arrangörerna i Göteborg har tagit detta till sig. Eva berättar om ev önskemål från ytterligare en innovatör/ som gör simulatorer från 3D utskrifter att göra workshop eller vara utställare. Magnus berättar att han och Stefan påtänker att göra workshop om körkort i Laparoskopisk Simuleringsutbildning. Torben berättar att invitation till att inlämna förslag till workshops kommer ut inom kort. 10. KlinSim konferenser 2016 och 2017 Practicum, Lund har bekräftat för Christian att de tar KlinSim konferensen 2016, och KTC Uppsala har bekräftat för Eva att de vill ta konferensen Magnus uppmärksammar behovet för att ta fram ett ramverk för hur styrelsen ser på KlinSim konferensen och samspelet mellan förening och lokal arrangör. Det konstateras att samma behov identifierades av bl.a. Stefan vid senaste styrelsemöte. Magnus pratar med Stefan om formulering av sådan ett ramverk/polycy/guideline. 11. Ersättare för Pia Hedberg (EL) Eva har pratat med Pia, som meddelar att tiden inte räcker till för att vara aktiv i styrelsen. Pia vill därför inte ställa upp igen. Pia föreslår flera personer från Umeå som ersättare, vilket meddelats valberedningen. Eva är orienterad om att denna redan har tänkt sig att föreslå Karin Jonsson, som har meddelat sitt intresse. 12. Ersättning för kostnader, ägande m.m. i samband med instruktörsutbildningen (EL) Eva förklarar punktat, som har 2 delar: 1. Vid senaste styrelsemöte formulerades att Verksamheter som har bidragit med utvecklare bör få privilegiet att ensamt erbjuda själva kursen under en period eller ett antal gångar. Eva vill förtydliga att de personer som för närvarande håller på att utveckla en instruktörskurs inte har haft för avsikt att deras verksamheter skulle göra krav på sådana privilegier. Magnus instämmer. Detta tas ad notam. 2. När det gäller att ett antal personer ta på sig att utveckla något i KlinSim regi, ser Eva att det kan finnas behov för att dessa (eller deras verksamheter) ska kunna be KlinSim för vissa ersättningar, eftersom denna uppdragsgivna aktivitet kan bli mera än normalt belastande för hemverksamheten. Man enas om att här gäller samma reglar som omtalad tidigare gällande reseersättning. I fall det finns behov för andra typer av ersättning, som t.ex. lön eller boende, får det tas upp igen. 13. Frågor från utbildningsgruppen: Godkänns ovanstående(?) pågående arbeten i utb.gruppen samt sammanslagning av HLR och utbildningsgruppen. Styrelsemöte KlinSim Online - Justerat 3/6

4 Christian förtydligar frågan genom bl.a. läsa upp från utbildningsgruppens protokoll, där dessa frågor är beskrivit (Skönt med publicerade protokoll. (Sekreterans bemärkning)) Styrelsen stöder samarbete mellan och/eller sammanslagning av grupper, som gynnar arbetet med aktuella gemensamma eller besläktade ämnen Hemsidan utgår från Jönköping, sårbarhet i samband med sjukdom eller överbelastning med arbetsuppgifter som idag läggs på Magnus Berntzon. Uppdateringen på webben ligger lite efter i nuläget. Hur löser vi detta? Just nu läggs saker på hemsidan av Magnus, som prioriterar detta högt, men gör det i mån av tid. Han är ok med uppdraget i denna form. Det kan finnas behov för eget domän, och detta har varit diskuterad och undersökt. Styrelsen har ansett att i nuläget var behovet för annan praxis inte så stort, men det finns pågående diskussion om att deltidsanställa en administratör, som skulle kunna ha dessa uppdrag Ska föreningen ha styrande dokument? Föreningen bör istället ha en tydlig "policy" för vad som gäller på KTC? Kvalitetssäkring på KTC/Simuleringsenheterna? Är det ok att utb. gruppen formulerar ett "policydokument" där KlinSim rekommenderar etiskt förhållningssätt, klädsel, förebyggande av stickskador i simulerad miljö? dvs. tydliggör ett enhetligt säkerhetstänkande som ska gälla på KTC nationellt? Detta är en intressant fråga som styrelsen har berört tidigare. Punkten diskuteras. Synpunkten att Vårdhandboken räcker ventileras. Styrelsen är dock eniga om att framtagning av dokument med rekommendationer kan vara nyttigt och styrelsen stöder att detta görs. Samtidigt framhölls att föreningen inte bör framsätta reglar, som måste följas genom t.ex. styrande dokument. En diskussion om riktlinjer, best practises och rekommendationer och dessas eventuella allmängiltighet eller undantag anses att vara nyttig Vad gäller för företagsrepresentanter som ingår i KlinSim? HLR-rådet? Inkludera företag i föreningen? Av stadgarna framgår att personer som representerar företag kan vara medlemmar i föreningen och i arbetsgrupperna. Personer, som representerar företag har inte rösträtt. Var god se sekreterarens kommentar i bilaga. 14. Inbjudan (till deltagning) att delta i Instruktörsutbildning steg 1 29/ KTC KS Huddinge Styrelseledamöterna har fått inbjudan från utbildningsgruppen att delta i pilotkörning av den nyutvecklade instruktörsutbildningen på KTC Huddinge i Stockholm. Eva uppmärksammar att datumet är 29/1 som gäller (det stod 30/1 i någon e-post och kallelse till styrelsemöte). De närvarande styrelseledamöterna uttrycker glädje för inbjudan och stort intresse för att kunna närvara. Eva uppmanar alla som kan att anmäla sig till Marie Sunnerby. 15. Granskningsformulär Vi lämnar denna punkt till nästa möte, då Italo finns på plats och kan förklara lite mera vad det handlar om. 16. Diskussion om samarbete med liknande eller kompletterande föreningar (Nästa möte) Vi lämnar denna punkt till nästa möte, då Italo finns på plats och kan förklara lite mera vad det handlar om. 17. Övriga punkter 1. Kontaktpersonslista (EL) Eva frågar var den finns och om den är uppdaterad. Torben säger den finns i dropbox, att den visst har varit uppdaterad en gång, och det nog är bra att få en ny uppdatering. Styrelsemöte KlinSim Online - Justerat 4/6

5 Det finns önskemål om att denna kontaktlista ska finnas på hemsidan. Eva tar på sig att skriva ut till KTC serna och fråga om listens aktualitet och om det går bra att publicera på hemsidan. 2. Definitionerna (EL), som tagits fram, ligger för närvarande under protokoll på utbildningsgruppens sida. De bör få mera synlig central plats. Vi ber Magnus om att se till detta. T.ex. under vårdhandboken. 3. Gällande ekonomiskt stöd från föreningen vid deltagande i föreningsarrangemang. Senast vidtog styrelsen formuleringen i styrelseprotokoll punkt 6. Där framgår, att det bara ges bistånd till reseersättning, inte boende. Idag identifierades att det även kan finnas behov för hjälp till boende. De närvarande i styrelsen (som nu inte längre var beslutsmässiga) ansåg att denna utgångspunkt är rätt, men att det ska kunna lämnas utrymme för att ge dispens, så man i särskilda fall, även kan få tillskott till den fulla kostnaden i samband med resa dock fortfarande inte lön. Detta tas upp som punkt vid nästa styrelsemöte. Näste möte :00-16:00 online Mötet avslutas kl. 15:30 Vid pennan Torben Nordahl Amorøe Justerat av Eva Lidén Örebro, 16/ Styrelsemöte KlinSim Online - Justerat 5/6

6 Bilaga 1. Kommentar till frågan: Vad gäller för företagsrepresentanter som ingår i KlinSim? Av stadgarna framgår att personer som representerar företag kan vara medlemmar i föreningen och i arbetsgrupperna. Personer, som representerar företag har inte rösträtt. Detta kan uppfattas som kontroversiellt, eftersom detta inte är vanligt i föreningar av vårt slag. Specialistföreningar och liknande vill ofta gärna framstå som oberoende av rent vinst-drivande intressen och man vill kunna ha egna diskussioner som inte ska kunna stjälas av private företag. Man vil ofta även kunna stå enat som förening av avnämare/specialister, som kan stilla krav/önskemål till tillverkarna på andra sidan. Styrelsen har medvetet önskat att personer som representerar företag kan vara medlemmar i föreningen och i arbetsgrupperna. Motivationen är att vi tror att dessa personer kan tillföra föreningens medlemmar kunskap och information i diskussioner och dessa personer kan få inblick i användarnas synpunkter på ett direkt sätt. Vi tror på en win-win. Om tillverkare skulle gå direkt hem och utveckla sin produkt för att de har hört något inom föreningen, ja då tänker vi det är bra för alla. Vi som avnämare får snabbare en bättre produkt, och tillverkaren får möjlighet att tjäna på sin förbättrade produkt. Vi tror på full transparens i vårt arbete. Och erbjudande om medlemskap gäller lika för alla representanter. Kanske det är ett gränsöverskridande experiment för en förening, men innan vi ser konkreta exemplar på att denna princip missbrukas (t.ex. genom att en tillverkare skulle försöka att pressa igenom rekommendationer i riktning av bara att gynna den egna produkten), vill vi i styrelsen upprätthålla denna position. I fall detta anses vara ett problem, är styrelsen alltid öppna för en dialog. I fall man är bekymrad för att detta förhållningssätt ger konsekvenser för föreningen och medlemmar, finns även möjlighet att diskutera det på årsmöte eller lämna förslag om ändring av stadgarna på årsmötet. Torben Nordahl Amorøe Sekreterare KlinSim Styrelsemöte KlinSim Online - Justerat 6/6

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang.

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang. INNEHÅLL Planera rätt för stämman Vikten av ett bra motionsförfarande Öppna styrelseprotokoll orsakar problem Vem tar kostnaden för stambytet? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer