Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Movexum regional företagsinkubator Gävleborg"

Transkript

1 Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg

2 Innehåll 1. Sammanfattande projektbeskrivning Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Vad är en företagsinkubator? Inkubatorer i Sverige Uppstarten av Movexum Movexum Hur har det gått? Syfte med projektet Projektets mål Projektets målgrupp Projektorganisationen Övergripande Projektledning och ansvar Projektledarens uppgifter Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Övergripande Utveckling av huvudprocessen Övergripande om huvudprocessen Idèscouting Pre Lab Business Lab Business Accelerator Go Global Movexum Alumni

3 7.3 Super Incubation- särskilt fokuserat processtöd för mycket lovande företag Kvinnors företagande verktyg för att skapa fler tillväxtföretag som drivs av kvinnor Design för alla design som en del av affärsutvecklingen Tillgång till riskvilligt kapital- implementering av framtagen modell Projektavgränsning Koppling till det regionala näringslivet Koppling till andra projekt/insatser Den regionala processen Den nationella processen Regionala innovationssystem och kluster Företagarrådgivning FOU-miljöer Teknikparker Andra inkubatorer Finansiärer Resultatspridning Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning

4 1. Sammanfattande projektbeskrivning Movexum är Gävleborgs regionala företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag,som erbjuder stöd både i form av kvalificerad affärscoachning och vid behov kontorsplats tillsammans med andra tillväxtföretag. Movexum ger tillgång till kompetens, kontakter och kapital. Inkubatorer är idag en bevisligt framgångsrik verksamhet för att utveckla tillväxtföretag. Ett flertal inkubatorer, liksom Movexum, stöttas av svenska staten via Innovationsbron finns över hela Sverige. Movexum och startade upp sin verksamhet 2008 med finansiering ifrån Innovationsbron, Norrlandsfonden, Sparbankstiftelsen Nya, Region Gävleborg, Gävle Kommun, Söderhamns Kommun, Hudiksvalls Kommun, Fiber Optic Valley och Future Position X samt EU Strukturfonder för Norra Mellansverige (med start mars 2009). Movexum har på kort tid positionerat sig som regionens kompetensmiljö för affärsutveckling av tillväxtföretag. Ett nära samarbete finns med klustermiljöer (ex Future Position X, Triple Steelix och Fiber Optic Valley), Högskolan i Gävle och regionens teknikparker för att nämna några. Ett flertal av de företag som idag finns i Movexum kommer ifrån de kompetens- och klustermiljöer som finns i regionen. Detta är ett bevis på behovet av Movexum, och att Movexum har en väsentlig roll att fylla i det regionala innovationssystemet. För perioden avser Movexum genom detta projekt ta nästa steg i utvecklingen och med förändrade och förbättrade processer bli ett än bättre stöd för regionens framtida tillväxtföretag och entreprenörer. Projektet syfte är att skapa processer och verktyg som utvecklar och stärker Movexums inkubatorsverksamhet ytterligare. Därigenom kan Movexum än bättre stödja och affärsutveckla nya idéer och företag i regionen med tillväxtpotential från såväl näringsliv, högskola som offentlig sektor. Projektets huvudmålgrupp är individer, företag och projekt i hela Gävleborg som har behov av professionella företagsutvecklingstjänster. Särskilda antagningskriterier finns emellertid för respektive process-steg. En genomgående huvudregel är att idéerna/företagen måste ha tillväxtpotential. Projektet har fem utvecklingsområden för att uppfylla syfte och mål: 1. Utveckla Movexums huvudprocess 2. Super Incubator- särskilt fokuserat processtöd för mycket lovande företag 3. Kvinnors företagande verktyg för att skapa fler tillväxtföretag som drivs av kvinnor 4. Design för alla design som en del av affärsutvecklingen 5. Tillgång till riskvilligt kapital - implementering av framtagen modell Målet är att vid projektets slut 2013 ska den sammanlagda omsättningen år 2013 för de bolag som coachas och för de som gjort exit ifrån Movexum ska vara minst 40 mkr minst 10 bolag gjort exit från Business Lab. minst 8 bolag gjort exit från Business Accelerator. Bistått minst 6 av inkubatorföretagen med att nå internationella marknader, via Movexums process för internationalisering Go Global Medverkat till att minst 6 av inkubatorföretagen fått tillgång till riskkapital via Movexums process för såddfinansiering 4

5 2. Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet 2.1 Vad är en företagsinkubator? Som en utgångspunkt kan Vinnova:s (Verket för Innovationssystem) definition användas: En inkubator engagerar sig i, och ansvarar för, utvecklingen av affärsidéer och företag från de tidigaste skedena, idéstadiet, till dess att företaget nått en stabil kommersiell grund. En inkubator karaktäriseras av: Professionell teknisk vetenskaplig och affärsmässig kompetens, Förankring och legitimitet hos alla intressenter i innovationssystemet, Verksamhet och attityd som är utvecklande, lärande, stöttande och kravställande, Engagemang från investerare för fasen under och efter inkubatorn. Förmåga att bedöma och stärka upp grundarteam i intresseföretag, Ett aktivt arbete med urval, utveckling och leverans av växande företag. Tillgång till såddkapital. 2.2 Inkubatorer i Sverige Ansvarig för de inkubatorer som får nationellt offentligt stöd för sin verksamhet är Innovationsbron AB. I det nationella inkubatorprogrammet finansierar, utvecklar och driver Innovationsbron ett rikstäckande nätverk av inkubatorer. Programmet omfattar ett 20 tal inkubatorer som aktivt skapar morgondagens tillväxtföretag i Innovationsbrons regioner. Utöver det nationella inkubatorprogrammet stöttar och driver Innovationsbron även regionala inkubatorverksamheter. Här har Movexum fått stöd under tre års tid med kompetens och kunskap, samt finansiering (totalt kronor) Det är ingen tvekan om att en inkubator är en bra affär för samhället. Enligt Innovationsbrons beräkningar är återbetalningen på en satsad krona hela 4,60 (ROI 4,6). Vidare kan man konstatera att ett företag som finns i en inkubatormiljö utvecklas ca 5 ggr snabbare än om företaget suttit i en traditionell kontorsmiljö. 2.3 Uppstarten av Movexum Under 2005 utförde affärsängelnätverket X-Invest, på uppdrag av flera av regionens teknikparker, samt Högskolan i Gävle en förstudie avseende en regional inkubator. Förstudien fastslog att behovet fanns och skulle öka i takt med att teknikparksmiljöerna och framförallt kluster- och innovationssystemen i länet växte och utvecklades. Slutsatserna kan i korthet sammanfattas enligt följande: Det har byggts upp väldigt intressanta kompetens-, och utvecklingsmiljöer i Gävleborg Nya företag baserade på nya innovationer kommer fram 5

6 Men.. parkerna och kompetensmiljöerna saknar en inkubatormiljö, dvs. ett processtöd för tillväxtföretag underlaget för att driva en inkubator med egen struktur och process i respektive kommun är för litet Lösningen En gemensam inkubator för regionen, dvs en kreativ affärsutvecklingsmiljö där idéer förverkligas och blir livskraftiga företag. Under 2007 tog en gruppering som bland annat bestod av representanter från Gävle, Hudiksvalls och Söderhamns kommuner samt Future Position X (GIS-klustret FPX), initiativet till ett samverkanssprojekt för den regionala inkubatorn. Med en affärsplan som grund beskrevs en inkubator i skarp drift under Hösten 2008 invigdes också Movexum och startade upp sin verksamhet med finansiering ifrån Innovationsbron, Norrlandsfonden, Sparbankstiftelsen Nya, Region Gävleborg, Gävle Kommun. Söderhamns Kommun, Hudiksvalls Kommun, Fiber Optic Valley och Future Position X samt EU Strukturfonder för Norra Mellansverige (med start mars 2009). Den totala finanseringen för perioden har varit cirka 17 miljoner kronor. 2.4 Movexum Hur har det gått? En stor del av Movexums verksamhet bedrivs inom ramen för ett projekt som inte är slutfört förrän De flesta mål med verksamheten är satta utifrån detta slutdatum, varför det i skrivande stund (september 2010) är svårt att göra en fullständig avstämning mot satta mål. Det kan dock redan konstateras att verksamheten hittills varit mycket framgångsrik. Movexum har på kort tid positionerat sig som regionens kompetensmiljö för affärsutveckling av tillväxtföretag. Ett nära samarbete finns med klustermiljöer (ex Future Position X och Fiber Optic Valley), Högskolan i Gävle och regionens teknikparker för att nämna några. Ett flertal av de företag som idag finns i Movexum kommer ifrån de kompetens- och klustermiljöer som finns i regionen. Detta är ett bevis på behovet av Movexum, och att Movexum har en väsentlig roll att fylla i det regionala innovationssystemet. Vid utgången av 2009 fanns i Movexums verksamhet: - 4 företag i Pre Lab - 3 företag i Business Lab - 5 företag i Accelerator 6

7 Flera av företagen har nyanställt och visar på väsentliga omsättningsökningar. En preliminär sammanställning över detta kommer att kompletteras ansökan under maj månad Men bedömningen är att Movexum genom sin verksamhet definitivt uppfyllt sina övergripande målsättningar utifrån de olika intressentbehov som listas nedan: entreprenörers och innovatörers (kundernas) behov av kunnande och kompetens avseende företagsutveckling och affärsmannaskap stöd med finansiering, både tidigt och i senare faser att förstå marknadens behov och förutsättningar för lönsamhet en miljö med likasinnade i delvis samma situation en coach/kontaktperson med hög tillgänglighet kunnande och nätverk för internationell marknadssatsning ägarnas och finansiärernas behov av att samordna och effektivisera innovationssystemet få tillräcklig avkastning på sin satsning regionens behov av att öka sysselsättningsgraden i området positionera regionen skapa ett större skatteunderlag För perioden avser Movexum genom detta projekt ta nästa steg i utvecklingen och med förändrade och förbättrade processer bli ett än bättre stöd för regionens framtida tillväxtföretag och entreprenörer. 7

8 3. Syfte med projektet Projektet syfte är att skapa processer och verktyg som utvecklar och stärker Movexums inkubatorsverksamhet ytterligare. Därigenom kan Movexum än bättre stödja och affärsutveckla nya idéer och företag i regionen med tillväxtpotential från såväl näringsliv, högskola som offentlig sektor. 4. Projektets mål Vid projektets slut 2013 ska den sammanlagda omsättningen år 2013 för de bolag som coachas och för de som gjort exit ifrån Movexum ska vara minst 40 mkr minst 10 bolag gjort exit från Business Lab. minst 8 bolag gjort exit från Business Accelerator. Bistått minst 6 av inkubatorföretagen med att nå internationella marknader, via Movexums process för internationalisering Go Global Medverkat till att minst 6 av inkubatorföretagen fått tillgång till riskkapital via Movexums process för såddfinansiering 5. Projektets målgrupp Projektets huvudmålgrupp är individer, företag och projekt i hela Gävleborg som har behov av professionella företagsutvecklingstjänster. Dessa kan finnas och/eller nås via: Enskilda entreprenörer och innovatörer och dess nätverksorganisationer Enskilda företag Offentlig sektor Högskola och andra forskningsmiljöer Regionens kluster och innovationssystem Företagsinkubatorns finansiärer Särskilda antagningskriterier finns för respektive process-steg. En genomgående huvudregel är att idéerna/företagen måste ha tillväxtpotential. 8

9 6. Projektorganisationen 6.1 Övergripande Movexums ordinarie organisation ser ut enligt skiss nedan. En ideell förening äger ett Aktiebolag, där verksamheten bedrivs utan vinstsyfte enligt ett fastställt ägardirektiv (se bilaga).movexums ägare via medlemskap i den ideella föreningen är: Gävle Technology Park AB Hudiksvalls Näringslivs AB Söderhamns Kommun Norrlandsfonden Högskolan i Gävle Future Position X Fiber Optic Valley Organisation Gävleborg Business Incubator ideell förening Norrlandsfonden Gävle Technology Park AB Söderhamns Kommun Hudiksvalls Näringslivs AB Fiber Optic Valley Future Position X Högskolan i Gävle Pre Lab Movexum AB Styrelse 5 personer Tillsatt på kompetenskriterier Operativ ledning VD Processledare Lokala Samordnare Affärscoacher Partners via avtal Business Lab Business Accelerator Movexum AB 12 9

10 Movexum AB har en styrelse som i skrivande stund (septemberl 2010) består av: Per Laurell styrelseordförande Marita Svensson Helen Mårtensson Lasse Larsson Bengt Fahlgren Verkställande Direktör är Ulf Borbos När det gäller projektet som denna projektbeskrivning avser, så kommer den i möjligaste mån att följa den befintliga organisationens struktur. Styrgrupp för projektet blir således Movexum AB:s styrelse Projektledning utgörs av VD på del av sin tjänst Projektmedarbetare är anställd personal på del av tjänst samt kontrakterade och upphandlade affärscoacher Vissa tjänster erbjuds via avtal med partners från näringslivet 6.2 Projektledning och ansvar Projektet leds på tre nivåer strategisk, taktisk och operativ. Den strategiska nivån är styrgruppens nivå. Styrgruppen fattar övergripande strategiska beslut för projektet, informeras löpande om projektets framskridande, fattar beslut om/godkänner större förändringar om detta är nödvändigt under projektets gång, samt stödjer i övrigt projektets arbete. Den taktiska nivån är projektledarens nivå. Projektledaren är länken mellan styrgruppens intentioner/krav och projektets praktiska genomförande. Projektledaren ansvarar för planering, ledning, uppföljning och rapportering av projektgruppens arbete ur ett projektperspektiv. Projektledaren ansvarar även för övergripande rapportering avseende produktperspektiv. Den operativa nivån är projektmedarbetarens nivå. Projektmedarbetaren är ansvarig för planering, ledning, genomförande, uppföljning och rapportering av sitt arbetsområde inom projektet, ur både projekt- och produktperspektiv. 6.3 Projektledarens uppgifter Projektledaren har det taktiska ledningsansvaret och är länken mellan styrgruppens beslut och det löpande arbetet. Förankring gentemot intressenter, måluppfyllelse, lagledning och alla andra delar som hör projektledning till ingår givetvis även i detta projekt. 10

11 7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning 7.1 Övergripande Projektet har fem utvecklingsområden för att uppfylla syfte och mål: 1. Utveckla Movexums huvudprocess 2. Super Incubator- särskilt fokuserat processtöd för mycket lovande företag 3. Kvinnors företagande verktyg för att skapa fler tillväxtföretag som drivs av kvinnor 4. Design för alla design som en del av affärsutvecklingen 5. Tillgång till riskvilligt kapital - implementering av framtagen modell Metodiken för utveckling av Movexum enligt beskrivningen nedan innehåller även följande två viktiga komponenter: Benchmarking gentemot inkubatorer som varit igång en längre tid, såsom de två som finns samma strukturfondsområde, Stiftelsen Teknikdalens företagsinkubator i Dalarna, samt Inova i Värmland,. Här är det också viktigt att påpeka att vi kommer att delta i Innovationsbrons alla nätverksaktiviteter såväl regional som nationellt, och ansöka till det nationella Inkubatorsprogrammet IBIP vars nästa ansökningsomgång öppnar under inledningen av Ett antal individer och företag kommer att beviljas inträde i inkubatorn och inom ramen för projektet genomgå ett eller flera av stegen. 7.2 Utveckling av huvudprocessen Övergripande om huvudprocessen Erfarenhetsmässigt från andra inkubatorers verksamhet utvecklas en inkubators tjänsteutbud stegvis. Movexum har nu en huvudprocess som består av fyra steg. Den nya processen, som kommer att innebära att regionen har en enligt gängse definitioner fullt utvecklad inkubator kommer att utökas och innehålla totalt 6 steg: Idéscouting Pre-Lab Business Lab Business Accelerator 11

12 Go Global Movexum Alumni Inkubatorprocessen Idébärare/företag Idé scouting Pre Lab Business Lab Business Accelerator Movexum Alumni Go Global Movexum - Gävleborgs regionala företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag Idèscouting För att fånga upp idéer och bolag som är potentiella inkubatorbolag ska Movexum använda sig av ett flertal aktörer/samarbetspartners. Dessa sprider Movexums budskap och förmedlar våra kontaktuppgifter. Movexum ser till att träffa dessa aktörer med jämna mellanrum så att de blir stärkta med vad vi vill förmedla. Vi går även på nätverksträffar för att själva skapa en direktkontakt med potentiella kunder. Movexum söker idéer/bolag med hög innovationshöjd, tillväxtpotential och gärna med en driven entreprenör i spetsen. Introduktionsintervju Vår första kontakt med en potentiell kund kallar vi för introduktionsintervju. Efter en introduktionsintervju, eller i samband med denna, fyller den potentiella kunden vanligtvis i en ansökan till inkubatorn. Introduktionsintervjun kan göras av en medarbetare på Movexum eller affärscoach. 12

13 Ansökan Ansökan skickas till VD där det görs en bedömning om idén ska gå vidare till djupintervju. Djupintervju Efter att beslut tagits på att det ska göras en djupintervju tar VD beslut om vilken coach som ska genomföra djupintervjun. Djupintervjun är baserad på Innovationsbrons frågebatteri från Fokus affärsutveckling. När djupintervjun är genomförd skriver coachen en rapport, VD tar sedan ett beslut om idén/bolaget ska in i inkubatorns pre lab/pre accelerator. Från det att ansökan kommit in till att beslut tas om idén/bolaget ska in i prefasen tar det maximalt en månad. Coachurval När idén/bolaget väl fått beslut på att de kommit med i pre fasen så ska ett coachurval göras. En uppdragsförfrågan skickas till alla coacher en förfrågan. Av dem som visat intresse väljs tre coacher ut som idébäraren/bolaget blir kontaktade av för att sedan själva ta det slutgiltiga beslutet Pre Lab Krav på idén/bolaget: Kan vara person med idé/aktiebolag eller annan bolagsform. Ska innehålla en produkt eller tjänst med innovativ hög höjd. Ska finnas tillväxtpotential. Personprofil(er) ska passa. Innehåll I början av fasen ska en handlingsplan göras av coach och idébärare/ ägaren av bolaget tillsammans. Varje månad lämnar coachen sedan en statusrapport samt rapporterar nyckeltal i Anido (projektstyrningsverktyg) så Movexum kan följa projektets utveckling. Pre lab/pre acceleratorn pågår i tre månader och därefter tas ett beslut om idén/bolaget ska in i inkubatorsprogrammet. Coachen skriver en rekommendation och en slutrapport som VD tar hänsyn till vid beslutet. Beslut för ingång i Business lab tas av VD, beslut om ingång i Business Accelerator tas av Movexums styrelse Business Lab Krav på idén/bolaget: Kan vara aktiebolag eller annan bolagsform. Ska innehålla en produkt eller tjänst med innovativ hög höjd. Ska finnas tillväxtpotential. Personprofil(er) ska passa. Ska ha passerat Pre Lab. Innehåll I Business Lab tar bolaget första steget ut på marknaden. Bolaget får genom Business Lab professionell vägledning i att utveckla sitt affärskoncept och att göra marknadsundersökningar, genomföra pilotstudier, påbörja säljarbetet med mera. Business Lab befinner man sig i maximalt nio månader, i början av fasen skrivs en ny handlingsplan. Coachen rapporterar även här en gång i månaden en statusrapport samt nyckeltal. Bolaget följs upp ordentligt var tredje månad för att se 13

14 över om man ligger rätt mot målen samt om man ska avsluta bolaget, fortsätta i Business Lab eller flytta upp bolaget till Business acceleratorn Business Accelerator Krav på bolaget: Ska vara ett aktiebolag. Finansplan ett år för bolaget ska finnas. Finansiering säkrad på en 100 procent tjänst/vd i sex månader. Bolag som ska in i Acceleratorn presenterar sig vid ett styrelsemöte, styrelsen tar beslut om inträde i Acceleratorn. Ska ha passerat Pre Accelerator eller Lab. Ska vid flera ägare ha aktieägaravtal Innehåll I Business Acceleratorn befinner man sig maximalt i 24 månader. Business Acceleratorn är till för bolag som är redo för en kommersialisering.coachen rapporterar här på samma sätt som i tidigare faser och bolagen följs upp var tredje månad. När beslut tagits på avslut inleds en avlutningsfas och bolaget fasas efter ett styrelsebeslut över till Movexums alumninätverk Go Global Krav på bolaget Ska vara antaget till Business Lab eller Business Accelerator Innehåll Go Global programmet är en integrerad del av Business Lab (BL) och Business Accelerator (BA) som erbjuds de företag som bedöms ha extra stora chanser att lyckas med en internationell lansering av sina produkter och tjänster. I Go Global får företaget hjälp med att arbeta fram en skarp internationaliseringsplan. Go Global avslutas med en presentation av en internationaliseringsplan för en grupp internationella investerare och experter. Under programmet hjälper vi företaget att selektera lämpliga marknader, skapa strategier och välja lämplig expansionsform, utifrån följande huvudavsnitt: Vad är viktigt att veta om olika geografiska marknader för att framgångsrikt lyckas etablera försäljning där? Vilka legala aspekter bör företaget tänka igenom innan de etablerar försäljning i andra länder? Hur finansieras internationaliseringen? Utvärdering av företagets möjligheter att lyckas på den internationella arenan genom en presentation av ditt företags internationaliseringsplan för en panel av personer med erfarenheter av att arbeta internationellt. 14

15 7.2.7 Movexum Alumni Krav på bolaget Ska ha gjort exit från Movexums Business Lab eller Accelerator Innehåll: Movexum Alumni erbjuder en möjlighet till fortsatt affärsutveckling och kontakt med företagsinkubatorn efter att företaget har lämnat Business Lab och/eller Business Accelerator: Seminarier Företaget inbjuds till de seminarier som Movexum genomför. Seminarierna genomförs regelbundet. Deltagare är andra alumniföretag och aktiva inkubatorföretag. Affärscoacher Alumniföretagen har på egen bekostnad tillgång till de affärscoacher som finns i företagsinkubatorns nätverk. Vid behov kan handplockade affärscoacher bidra med kunskap och erfarenhet för fortsatt utveckling av företaget. Återträffar Vid återträffarna träffas företagen som ingår i inkubatorprogrammet Movexum Alumni. Även andra inkubatorföretag medverkar. Vid återträffarna presenterar alumnerna sitt företag, sin erfarenhet och kunskap och berättar hur företaget utvecklas. Återträffarna ger värdefull feedback från andra företag som är i samma utvecklingsfas. Återträffarna är också ett viktigt tillfälle att återföra kompetens och erfarenhet till företagsinkubatorn. 7.3 Super Incubation- särskilt fokuserat processtöd för mycket lovande företag Movexum har via Gävle kommun varit engagerade i ett Interreg-projekt med dryga 20- talet partners från hela Europa, som bland annat handlar om benchmarking kring innovationer och affärsutveckling, CliQ, En av deltagarna i projektet är en framgångsrik inkubator i Brighton, Storbritannien, SINC. De har tagit fram en process där extra lovande företag erbjuds ett fokuserat och mer koncentrerat program för utveckling, som de kallar för Super Incubation. Deras erfarenheter visar på bland annat ett case där omsättningen fördubblades under ett år. 15

16 Super Incubation-processen presenteras närmare i en bilaga Case Study Suber Incubation, men består kortfattad av följande steg 1. Analys 2. Planering 3. Implementering 4. Utvärdering 5. Mätning 6. Belöning 7.4 Kvinnors företagande verktyg för att skapa fler tillväxtföretag som drivs av kvinnor Det har tidigare konstaterats att det behövs särskilda utvecklingsinsatser för att stärka kvinnors företagande inom ramen för Movexums verksamhet. Tillsammans med affärsängenätverket X-Invest och klustret Future Position X (FPX) har ett projekt för att finna fler kvinnliga affärsänglar (dvs kvinnor som kan investera kapital och kompetens i nya tillväxtföretag) genomförts. Detta har resulterat i att 5 stycken kvinnliga affärsänglar rekryterats och aktiverats. Genom att sätta extra resurser på detta område hoppas Movexum få fler aktiva kvinnliga affärsänglar i regionen som kan investera kapital och kompetens i företag som drivs av kvinnliga entreprenörer, dels att förbereda ett antal kvinnliga entreprenörer för att söka kapital för tillväxt. Vi vill utökas de 5 kvinnliga affärsänglarna till åtminstone 10 stycken. De kvinnliga affärsänglarna vill vi sedan matcha mot kvinnliga entreprenörer med kapital- och tillväxtbehov. En tydlig aktivitet för att åstadkomma detta blir matchmaking-event enligt modell Draknästet där det kvinnliga affärsänglanätverket sammanförs med kvinnliga entreprenörer som söker kapital och kompetens för att expandera sitt företag. Movexum vill även bygga upp en kunskapsbas kring tillväxtfinansiering för kvinnliga företagare samt en modell för att öka samverkan mellan affärsänglar och entreprenörer. Vi avser att med stöd av bland annat ESBRI etablera ett långsiktigt samarbete med Diana- projektets grundare i USA. Diana International är ett internationellt nätverk av forskare som intresserar sig för kvinnors företagande, tillväxt och finansiering. 7.5 Design för alla design som en del av affärsutvecklingen Med Design för alla menas att utveckla produkter och tjänster med syfte att alla, oavsett ålder, kön, förmåga eller kulturell/etnisk bakgrund skall kunna bruka dem. I vår region finns ett mycket framstående kompetenscentrum inom detta område, IHT, Institutet för Humanteknologi. I ett samarbete där vi båda tillför resurser kommer vi att använda IHT:s modell för användarmedverkan (TED-modellen) där är ett av stegen att använda en indikatorgrupp. 16

17 Genom samarbete med IHT vill vi ge Movexums inkubatorföretag möjlighet att använda användarcentrerade metoder, och på så sätt få en mer användarvänlig design för sina produkter eller tjänster Med hjälp av TED modellen kan inkubatorföretagen identifiera och ge underlag för att prioritera vilka svårighetsområden det fortsatta designarbetet skall fokuseras på. Indikatorgruppen består av individer med funktionssvårigheter som är relevanta i sammanhanget. Modellen tar vara på möjligheterna i design för alla för att göra bättre produkter för människorna. 7.6 Tillgång till riskvilligt kapital- implementering av framtagen modell Under innevarande projekt kommer en modell ha tagits fram för hur Movexum kan stödja företagen med framförallt såddkapital. I projekt ska modellen implementeras, dvs användas. I skrivande stund är denna modell ej framtagen men det kommer att bygga på vad som bedöms som det effektivaste sättet för inkubatorföretagen att få tillgång till såväl offentligt som privat såddkapital. Vi avser komplettera ansökan med en närmare beskrivning av modellen. 8 Projektavgränsning Projektet kommer att bedrivas i Movexums icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av en ideell förening. Med hjälp av vårt projektledningssystem Anido särskiljer vi också projekt från reguljär verksamhet. Självfallet sker också den ekonomiska redovisningen enligt samma premisser. 9 Koppling till det regionala näringslivet För att långsiktigt kunna leverera den kompetens och de resurser som behövs för att framgångsrikt kunna utveckla lönsamma tillväxtföretag är en stark samverkansmodell med det regionala näringslivet nödvändig. Vad gäller inkubatorverksamheten kommer denna att vara beroende av ett antal kvalificerade tjänsteleverantörer inom olika affärs- och kompetensområden, exempelvis: Patent och immaterialrätt Affärsjuridik och avtalsfrågor Revision Specifik teknikkompetens Marknadsföring/Försäljning Under projektet kommer avtal med ett antal privata företag verksamma inom områdena ovan att slutas. Styrelsen i Movexum AB består också till majoritet av representanter för det regionala näringslivet, och framgångsrika entreprenörer inom olika branscher. 17

18 Den tydligaste kopplingen till det regionala näringslivet är annars avseende de framtida kunderna till verksamheten, som är innovatörer uppfinnare och etablerade företag med tillväxtpotential. Movexum ska vara en aktör som aktivt bidrar till tillväxt i det regionala näringslivet 10 Koppling till andra projekt/insatser 10.1 Den regionala processen Movexum ingår i ett samordnat system med andra aktörer som agerar i olika faser när det gäller utvecklingen av innovationer. Viktiga aktörer här är de tidigare nämnda innovationssystemen och klustren, befintliga teknikparker, samt Högskolan i Gävle. X Park regionens Teknikparker Infrastruktur för företagande Nätverk Kluster Innovationssystem Fiber Optic Valley Future Position X Triple Steelix CFL IHT m fl. Tillämpad FOU Idescouting idéutveckling - Lab Ideér Movexum AB Företagsinkubator - affärsutveckling Tillväxtföretag Högskolan i Gävle Kunskapsutveckling avknoppningar FoU Offentlig Sådd Innovationsbron Norrlandsfonden Almi Movexum AB Privat sådd X-Invest affärsänglar Labmiljöer Fiberlab Radiolab GISlab Labmiljöer HiG Den nationella processen En viktig kravställare på verksamheten är Innovationsbron. Vi kommer även fortsättningsvis att ha mycket nytta av kontakterna med Innovationsbron i Uppsala, samt de befintliga inkubatorerna i Uppsala, Dalarna och Värmland. Här finns många erfarenheter för Movexum att dra nytta av. Under 2011 kommer vi också att söka till IBIP, det nationella inkubatorprogrammet. 18

19 10.3 Regionala innovationssystem och kluster När det gäller Innovationssystem och kluster har vi ett samarbete med följande organisationer som vi avser att utveckla ytterligare: Fiber Optic Valley är en organisation med bas i Hudiksvall som arbetar för att Sverige ska bli världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik. Vinnare i Vinnovas Vinnväxtprogram. De är även en av ägarna till Movexum. Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen. Triple Steelix omfattar tretton kommuner i tre län: Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Future Position X - är ett klusterinitiativ i form av en ideell förening med fokus på innovativ användning av geografiska informationssystem. En oberoende arena för test, utveckling och marknadsföring av innovativa GIS-tjänster och kunskap. En av vinnarna i NUTEKs klusterprogram. De är även en av ägarna till Movexum Företagarrådgivning Ett antal organisationer och projekt för företagarrådgivning, främst för nyföretagare, har vi också ett samarbete med som vi avser att utveckla ytterligare: Hälsingland for Business, H4B, föddes ur företagens krav på effektiv och samordnad support från olika offentliga aktörer. Syftet med H4B är att skapa en samverkansmodell för offentliga insatser som ger innovatörer och företagare i Hälsingland bättre förutsättningar att starta, utvecklas och växa. Etablera erbjuder gratis och konfidentiell rådgivning, starta eget kurser, seminarier och personliga företags uppföljningar till företag och privatpersoner i Gästrikland Nyföretagarcentrum Gästrikland är en stiftelse som är initierad av Svenska Jobs and Society, finansierad och styrd av styrelse och intressenter i Gävle-Sandviken-regionen med deltagande av ett brett spektrum av stora och små företag och organisationer. Antalet intressenter för år 2005 är ca 85. Verksamheten startades i maj Målet är att genom ökat nyföretagande medverka till att bredda och utveckla näringslivet i regionen. Drivhuset Gävleborg ska stimulera entreprenörskap och företagsamhet bland Högskolan i Gävles studenter 10.5 FOU-miljöer Regionens olika FOU miljöer är naturligtvis viktiga för oss att samarbeta med: Högskolan i Gävle - Högskolan i Gävle är en högskola med regional förankring och ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Hållbar livsmiljö och hållbart arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofil. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd 19

20 miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Totalt studerar ca studenter vid Högskolan i Gävle. Institutet för Humanteknologi IHT verkar med målet "Design för alla". Med detta menas "att vidta åtgärder i miljöer, produkter och tjänster med syfte att alla, oavsett ålder, kön, förmåga eller kulturell/etnisk bakgrund skall kunna delta i samhällsbyggandet". IHT är ett nationellt kunskapscentrum stiftad av NITA Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala universitet, World Internet Institute och Bollnäs kommun. Här har vi ett konkret samarbete i det tidigare beskrivna området design för alla 10.6 Teknikparker Teknikparken i Gävle - En företagspark bestående av drygt 100 företag som tillsammans sysselsätter mer än 500 personer. Här kan du som företagare verka i moderna, flexibla lokaler och ta del av funktionella gemensamhetsutrymmen, konferenslokaler, hörsal, restaurang och café. Movexum har sitt huvudkontor i Teknikparken i Gävle Faxepark - är namnet på den teknikpark som finns etablerad i Söderhamn för kunskapsintensiv verksamhet. I området utvecklas en kreativ och innovativ miljö enligt den så kallade Triple Helix modellen som bygger på ett aktivt samspel mellan högre utbildning, samhälle och näringsliv. Idag är det 27 företag och organisationer etablerade inom Faxepark med en total sysselsättning på ca 470 personer. Movexum har sitt lokalkontor för Söderhamn i Faxepark Andra inkubatorer IBIP- innovationsbrons program för Inkubatorer. Vårt mål är att inom projketperioden bli fullvärdiga medlemmar i IBIP. Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator har vi haft ett väl utvecklat samarbete med under hela etableringsprocessen, bland annat sitter Teknikdalens före detta VD i Movexums styrelse. Vi avser utveckla detta samarbete ytterligare. Inova företagsinkubator i Värmland tänker vi också ha ett fördjupat samarbete med under projektet, Uppsala Innovation Centre är den inkubator i vårt närområde som haft verksamheten igång längst tid. Därmed finns det naturligtvis mycket erfarenheter att hämta därifrån Finansiärer Med finansiärer avses här sådana aktörer och organisationer som förmedlar kapital till företag i tidiga skeden (sådd) eller i tillväxtfaser. Innovationsbron stödjer forskare, innovatörer och entreprenörer med att omsätta idéer till affärer. Innovationsbrons arbete är marknadskompletterande och inriktat på projekt och företag i mycket tidiga utvecklingsskeden. Här har vi redan goda relationer, och ett flertal av dem är även finansiärer av Movexums verksamhet och medfinansiärer i detta projekt 20

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Movexum News. Movexum. Teo Härén. Kaj Mickos. Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet. En klok satsning för tillväxt

Movexum News. Movexum. Teo Härén. Kaj Mickos. Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet. En klok satsning för tillväxt Movexum News Allt från invigningen Härmed ger jag dig namnet Movexum En klok satsning för tillväxt Teo Härén Inspirera och utbilda i kreativitet Kaj Mickos Det är människor som förnyar Sverige Äntligen

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Utlysning av inkubatorprogrammet 2005-2007. Inkubatorprogrammet

Utlysning av inkubatorprogrammet 2005-2007. Inkubatorprogrammet Inkubatorprogrammet Ökad tillväxt från affärsskapande av forskningsrelaterade kunskapsintensiva affärsidéer 1 Sammanfattning Pilotprogrammet VINNKUBATOR startades av VINNOVA våren 2003. Programmet koncentrerades

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas!

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! Idébeskrivning En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! För att en idé ska komma på rätt spår från början är det viktigt att idébäraren har någon att prata med. Någon som har erfarenhet

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne Affärsutvecklingscheckar i Skåne Almis vision Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt,

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

Katalysatorprojektet. Strategisk inriktning 2014-11-23

Katalysatorprojektet. Strategisk inriktning 2014-11-23 Katalysatorprojektet Strategisk inriktning 2014-11-23 Innehåll Innehåll... 2 1 Förord... 4 2 Affärsplanen i korthet... 5 3 Utgångspunkter... 7 3.1 Samhällets utmaningar ökar kraven på innovation och förnyelse...

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6 .~. KARLSKOGA ~d( KOMMUN Ärende 6 Ansökan om ägarbidrag för Inkubera ; Örebro AB för 2012 Sammanträdesprotokoll ~. KARLSKOGA P'd'- KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-12-04 Kommunstyrelsen 13 KS 234 KS 2012.0035

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer