Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Movexum regional företagsinkubator Gävleborg"

Transkript

1 Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg

2 Innehåll 1. Sammanfattande projektbeskrivning Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Vad är en företagsinkubator? Inkubatorer i Sverige Uppstarten av Movexum Movexum Hur har det gått? Syfte med projektet Projektets mål Projektets målgrupp Projektorganisationen Övergripande Projektledning och ansvar Projektledarens uppgifter Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Övergripande Utveckling av huvudprocessen Övergripande om huvudprocessen Idèscouting Pre Lab Business Lab Business Accelerator Go Global Movexum Alumni

3 7.3 Super Incubation- särskilt fokuserat processtöd för mycket lovande företag Kvinnors företagande verktyg för att skapa fler tillväxtföretag som drivs av kvinnor Design för alla design som en del av affärsutvecklingen Tillgång till riskvilligt kapital- implementering av framtagen modell Projektavgränsning Koppling till det regionala näringslivet Koppling till andra projekt/insatser Den regionala processen Den nationella processen Regionala innovationssystem och kluster Företagarrådgivning FOU-miljöer Teknikparker Andra inkubatorer Finansiärer Resultatspridning Uppföljning/Utvärdering/Följeforskning

4 1. Sammanfattande projektbeskrivning Movexum är Gävleborgs regionala företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag,som erbjuder stöd både i form av kvalificerad affärscoachning och vid behov kontorsplats tillsammans med andra tillväxtföretag. Movexum ger tillgång till kompetens, kontakter och kapital. Inkubatorer är idag en bevisligt framgångsrik verksamhet för att utveckla tillväxtföretag. Ett flertal inkubatorer, liksom Movexum, stöttas av svenska staten via Innovationsbron finns över hela Sverige. Movexum och startade upp sin verksamhet 2008 med finansiering ifrån Innovationsbron, Norrlandsfonden, Sparbankstiftelsen Nya, Region Gävleborg, Gävle Kommun, Söderhamns Kommun, Hudiksvalls Kommun, Fiber Optic Valley och Future Position X samt EU Strukturfonder för Norra Mellansverige (med start mars 2009). Movexum har på kort tid positionerat sig som regionens kompetensmiljö för affärsutveckling av tillväxtföretag. Ett nära samarbete finns med klustermiljöer (ex Future Position X, Triple Steelix och Fiber Optic Valley), Högskolan i Gävle och regionens teknikparker för att nämna några. Ett flertal av de företag som idag finns i Movexum kommer ifrån de kompetens- och klustermiljöer som finns i regionen. Detta är ett bevis på behovet av Movexum, och att Movexum har en väsentlig roll att fylla i det regionala innovationssystemet. För perioden avser Movexum genom detta projekt ta nästa steg i utvecklingen och med förändrade och förbättrade processer bli ett än bättre stöd för regionens framtida tillväxtföretag och entreprenörer. Projektet syfte är att skapa processer och verktyg som utvecklar och stärker Movexums inkubatorsverksamhet ytterligare. Därigenom kan Movexum än bättre stödja och affärsutveckla nya idéer och företag i regionen med tillväxtpotential från såväl näringsliv, högskola som offentlig sektor. Projektets huvudmålgrupp är individer, företag och projekt i hela Gävleborg som har behov av professionella företagsutvecklingstjänster. Särskilda antagningskriterier finns emellertid för respektive process-steg. En genomgående huvudregel är att idéerna/företagen måste ha tillväxtpotential. Projektet har fem utvecklingsområden för att uppfylla syfte och mål: 1. Utveckla Movexums huvudprocess 2. Super Incubator- särskilt fokuserat processtöd för mycket lovande företag 3. Kvinnors företagande verktyg för att skapa fler tillväxtföretag som drivs av kvinnor 4. Design för alla design som en del av affärsutvecklingen 5. Tillgång till riskvilligt kapital - implementering av framtagen modell Målet är att vid projektets slut 2013 ska den sammanlagda omsättningen år 2013 för de bolag som coachas och för de som gjort exit ifrån Movexum ska vara minst 40 mkr minst 10 bolag gjort exit från Business Lab. minst 8 bolag gjort exit från Business Accelerator. Bistått minst 6 av inkubatorföretagen med att nå internationella marknader, via Movexums process för internationalisering Go Global Medverkat till att minst 6 av inkubatorföretagen fått tillgång till riskkapital via Movexums process för såddfinansiering 4

5 2. Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet 2.1 Vad är en företagsinkubator? Som en utgångspunkt kan Vinnova:s (Verket för Innovationssystem) definition användas: En inkubator engagerar sig i, och ansvarar för, utvecklingen av affärsidéer och företag från de tidigaste skedena, idéstadiet, till dess att företaget nått en stabil kommersiell grund. En inkubator karaktäriseras av: Professionell teknisk vetenskaplig och affärsmässig kompetens, Förankring och legitimitet hos alla intressenter i innovationssystemet, Verksamhet och attityd som är utvecklande, lärande, stöttande och kravställande, Engagemang från investerare för fasen under och efter inkubatorn. Förmåga att bedöma och stärka upp grundarteam i intresseföretag, Ett aktivt arbete med urval, utveckling och leverans av växande företag. Tillgång till såddkapital. 2.2 Inkubatorer i Sverige Ansvarig för de inkubatorer som får nationellt offentligt stöd för sin verksamhet är Innovationsbron AB. I det nationella inkubatorprogrammet finansierar, utvecklar och driver Innovationsbron ett rikstäckande nätverk av inkubatorer. Programmet omfattar ett 20 tal inkubatorer som aktivt skapar morgondagens tillväxtföretag i Innovationsbrons regioner. Utöver det nationella inkubatorprogrammet stöttar och driver Innovationsbron även regionala inkubatorverksamheter. Här har Movexum fått stöd under tre års tid med kompetens och kunskap, samt finansiering (totalt kronor) Det är ingen tvekan om att en inkubator är en bra affär för samhället. Enligt Innovationsbrons beräkningar är återbetalningen på en satsad krona hela 4,60 (ROI 4,6). Vidare kan man konstatera att ett företag som finns i en inkubatormiljö utvecklas ca 5 ggr snabbare än om företaget suttit i en traditionell kontorsmiljö. 2.3 Uppstarten av Movexum Under 2005 utförde affärsängelnätverket X-Invest, på uppdrag av flera av regionens teknikparker, samt Högskolan i Gävle en förstudie avseende en regional inkubator. Förstudien fastslog att behovet fanns och skulle öka i takt med att teknikparksmiljöerna och framförallt kluster- och innovationssystemen i länet växte och utvecklades. Slutsatserna kan i korthet sammanfattas enligt följande: Det har byggts upp väldigt intressanta kompetens-, och utvecklingsmiljöer i Gävleborg Nya företag baserade på nya innovationer kommer fram 5

6 Men.. parkerna och kompetensmiljöerna saknar en inkubatormiljö, dvs. ett processtöd för tillväxtföretag underlaget för att driva en inkubator med egen struktur och process i respektive kommun är för litet Lösningen En gemensam inkubator för regionen, dvs en kreativ affärsutvecklingsmiljö där idéer förverkligas och blir livskraftiga företag. Under 2007 tog en gruppering som bland annat bestod av representanter från Gävle, Hudiksvalls och Söderhamns kommuner samt Future Position X (GIS-klustret FPX), initiativet till ett samverkanssprojekt för den regionala inkubatorn. Med en affärsplan som grund beskrevs en inkubator i skarp drift under Hösten 2008 invigdes också Movexum och startade upp sin verksamhet med finansiering ifrån Innovationsbron, Norrlandsfonden, Sparbankstiftelsen Nya, Region Gävleborg, Gävle Kommun. Söderhamns Kommun, Hudiksvalls Kommun, Fiber Optic Valley och Future Position X samt EU Strukturfonder för Norra Mellansverige (med start mars 2009). Den totala finanseringen för perioden har varit cirka 17 miljoner kronor. 2.4 Movexum Hur har det gått? En stor del av Movexums verksamhet bedrivs inom ramen för ett projekt som inte är slutfört förrän De flesta mål med verksamheten är satta utifrån detta slutdatum, varför det i skrivande stund (september 2010) är svårt att göra en fullständig avstämning mot satta mål. Det kan dock redan konstateras att verksamheten hittills varit mycket framgångsrik. Movexum har på kort tid positionerat sig som regionens kompetensmiljö för affärsutveckling av tillväxtföretag. Ett nära samarbete finns med klustermiljöer (ex Future Position X och Fiber Optic Valley), Högskolan i Gävle och regionens teknikparker för att nämna några. Ett flertal av de företag som idag finns i Movexum kommer ifrån de kompetens- och klustermiljöer som finns i regionen. Detta är ett bevis på behovet av Movexum, och att Movexum har en väsentlig roll att fylla i det regionala innovationssystemet. Vid utgången av 2009 fanns i Movexums verksamhet: - 4 företag i Pre Lab - 3 företag i Business Lab - 5 företag i Accelerator 6

7 Flera av företagen har nyanställt och visar på väsentliga omsättningsökningar. En preliminär sammanställning över detta kommer att kompletteras ansökan under maj månad Men bedömningen är att Movexum genom sin verksamhet definitivt uppfyllt sina övergripande målsättningar utifrån de olika intressentbehov som listas nedan: entreprenörers och innovatörers (kundernas) behov av kunnande och kompetens avseende företagsutveckling och affärsmannaskap stöd med finansiering, både tidigt och i senare faser att förstå marknadens behov och förutsättningar för lönsamhet en miljö med likasinnade i delvis samma situation en coach/kontaktperson med hög tillgänglighet kunnande och nätverk för internationell marknadssatsning ägarnas och finansiärernas behov av att samordna och effektivisera innovationssystemet få tillräcklig avkastning på sin satsning regionens behov av att öka sysselsättningsgraden i området positionera regionen skapa ett större skatteunderlag För perioden avser Movexum genom detta projekt ta nästa steg i utvecklingen och med förändrade och förbättrade processer bli ett än bättre stöd för regionens framtida tillväxtföretag och entreprenörer. 7

8 3. Syfte med projektet Projektet syfte är att skapa processer och verktyg som utvecklar och stärker Movexums inkubatorsverksamhet ytterligare. Därigenom kan Movexum än bättre stödja och affärsutveckla nya idéer och företag i regionen med tillväxtpotential från såväl näringsliv, högskola som offentlig sektor. 4. Projektets mål Vid projektets slut 2013 ska den sammanlagda omsättningen år 2013 för de bolag som coachas och för de som gjort exit ifrån Movexum ska vara minst 40 mkr minst 10 bolag gjort exit från Business Lab. minst 8 bolag gjort exit från Business Accelerator. Bistått minst 6 av inkubatorföretagen med att nå internationella marknader, via Movexums process för internationalisering Go Global Medverkat till att minst 6 av inkubatorföretagen fått tillgång till riskkapital via Movexums process för såddfinansiering 5. Projektets målgrupp Projektets huvudmålgrupp är individer, företag och projekt i hela Gävleborg som har behov av professionella företagsutvecklingstjänster. Dessa kan finnas och/eller nås via: Enskilda entreprenörer och innovatörer och dess nätverksorganisationer Enskilda företag Offentlig sektor Högskola och andra forskningsmiljöer Regionens kluster och innovationssystem Företagsinkubatorns finansiärer Särskilda antagningskriterier finns för respektive process-steg. En genomgående huvudregel är att idéerna/företagen måste ha tillväxtpotential. 8

9 6. Projektorganisationen 6.1 Övergripande Movexums ordinarie organisation ser ut enligt skiss nedan. En ideell förening äger ett Aktiebolag, där verksamheten bedrivs utan vinstsyfte enligt ett fastställt ägardirektiv (se bilaga).movexums ägare via medlemskap i den ideella föreningen är: Gävle Technology Park AB Hudiksvalls Näringslivs AB Söderhamns Kommun Norrlandsfonden Högskolan i Gävle Future Position X Fiber Optic Valley Organisation Gävleborg Business Incubator ideell förening Norrlandsfonden Gävle Technology Park AB Söderhamns Kommun Hudiksvalls Näringslivs AB Fiber Optic Valley Future Position X Högskolan i Gävle Pre Lab Movexum AB Styrelse 5 personer Tillsatt på kompetenskriterier Operativ ledning VD Processledare Lokala Samordnare Affärscoacher Partners via avtal Business Lab Business Accelerator Movexum AB 12 9

10 Movexum AB har en styrelse som i skrivande stund (septemberl 2010) består av: Per Laurell styrelseordförande Marita Svensson Helen Mårtensson Lasse Larsson Bengt Fahlgren Verkställande Direktör är Ulf Borbos När det gäller projektet som denna projektbeskrivning avser, så kommer den i möjligaste mån att följa den befintliga organisationens struktur. Styrgrupp för projektet blir således Movexum AB:s styrelse Projektledning utgörs av VD på del av sin tjänst Projektmedarbetare är anställd personal på del av tjänst samt kontrakterade och upphandlade affärscoacher Vissa tjänster erbjuds via avtal med partners från näringslivet 6.2 Projektledning och ansvar Projektet leds på tre nivåer strategisk, taktisk och operativ. Den strategiska nivån är styrgruppens nivå. Styrgruppen fattar övergripande strategiska beslut för projektet, informeras löpande om projektets framskridande, fattar beslut om/godkänner större förändringar om detta är nödvändigt under projektets gång, samt stödjer i övrigt projektets arbete. Den taktiska nivån är projektledarens nivå. Projektledaren är länken mellan styrgruppens intentioner/krav och projektets praktiska genomförande. Projektledaren ansvarar för planering, ledning, uppföljning och rapportering av projektgruppens arbete ur ett projektperspektiv. Projektledaren ansvarar även för övergripande rapportering avseende produktperspektiv. Den operativa nivån är projektmedarbetarens nivå. Projektmedarbetaren är ansvarig för planering, ledning, genomförande, uppföljning och rapportering av sitt arbetsområde inom projektet, ur både projekt- och produktperspektiv. 6.3 Projektledarens uppgifter Projektledaren har det taktiska ledningsansvaret och är länken mellan styrgruppens beslut och det löpande arbetet. Förankring gentemot intressenter, måluppfyllelse, lagledning och alla andra delar som hör projektledning till ingår givetvis även i detta projekt. 10

11 7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning 7.1 Övergripande Projektet har fem utvecklingsområden för att uppfylla syfte och mål: 1. Utveckla Movexums huvudprocess 2. Super Incubator- särskilt fokuserat processtöd för mycket lovande företag 3. Kvinnors företagande verktyg för att skapa fler tillväxtföretag som drivs av kvinnor 4. Design för alla design som en del av affärsutvecklingen 5. Tillgång till riskvilligt kapital - implementering av framtagen modell Metodiken för utveckling av Movexum enligt beskrivningen nedan innehåller även följande två viktiga komponenter: Benchmarking gentemot inkubatorer som varit igång en längre tid, såsom de två som finns samma strukturfondsområde, Stiftelsen Teknikdalens företagsinkubator i Dalarna, samt Inova i Värmland,. Här är det också viktigt att påpeka att vi kommer att delta i Innovationsbrons alla nätverksaktiviteter såväl regional som nationellt, och ansöka till det nationella Inkubatorsprogrammet IBIP vars nästa ansökningsomgång öppnar under inledningen av Ett antal individer och företag kommer att beviljas inträde i inkubatorn och inom ramen för projektet genomgå ett eller flera av stegen. 7.2 Utveckling av huvudprocessen Övergripande om huvudprocessen Erfarenhetsmässigt från andra inkubatorers verksamhet utvecklas en inkubators tjänsteutbud stegvis. Movexum har nu en huvudprocess som består av fyra steg. Den nya processen, som kommer att innebära att regionen har en enligt gängse definitioner fullt utvecklad inkubator kommer att utökas och innehålla totalt 6 steg: Idéscouting Pre-Lab Business Lab Business Accelerator 11

12 Go Global Movexum Alumni Inkubatorprocessen Idébärare/företag Idé scouting Pre Lab Business Lab Business Accelerator Movexum Alumni Go Global Movexum - Gävleborgs regionala företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag Idèscouting För att fånga upp idéer och bolag som är potentiella inkubatorbolag ska Movexum använda sig av ett flertal aktörer/samarbetspartners. Dessa sprider Movexums budskap och förmedlar våra kontaktuppgifter. Movexum ser till att träffa dessa aktörer med jämna mellanrum så att de blir stärkta med vad vi vill förmedla. Vi går även på nätverksträffar för att själva skapa en direktkontakt med potentiella kunder. Movexum söker idéer/bolag med hög innovationshöjd, tillväxtpotential och gärna med en driven entreprenör i spetsen. Introduktionsintervju Vår första kontakt med en potentiell kund kallar vi för introduktionsintervju. Efter en introduktionsintervju, eller i samband med denna, fyller den potentiella kunden vanligtvis i en ansökan till inkubatorn. Introduktionsintervjun kan göras av en medarbetare på Movexum eller affärscoach. 12

13 Ansökan Ansökan skickas till VD där det görs en bedömning om idén ska gå vidare till djupintervju. Djupintervju Efter att beslut tagits på att det ska göras en djupintervju tar VD beslut om vilken coach som ska genomföra djupintervjun. Djupintervjun är baserad på Innovationsbrons frågebatteri från Fokus affärsutveckling. När djupintervjun är genomförd skriver coachen en rapport, VD tar sedan ett beslut om idén/bolaget ska in i inkubatorns pre lab/pre accelerator. Från det att ansökan kommit in till att beslut tas om idén/bolaget ska in i prefasen tar det maximalt en månad. Coachurval När idén/bolaget väl fått beslut på att de kommit med i pre fasen så ska ett coachurval göras. En uppdragsförfrågan skickas till alla coacher en förfrågan. Av dem som visat intresse väljs tre coacher ut som idébäraren/bolaget blir kontaktade av för att sedan själva ta det slutgiltiga beslutet Pre Lab Krav på idén/bolaget: Kan vara person med idé/aktiebolag eller annan bolagsform. Ska innehålla en produkt eller tjänst med innovativ hög höjd. Ska finnas tillväxtpotential. Personprofil(er) ska passa. Innehåll I början av fasen ska en handlingsplan göras av coach och idébärare/ ägaren av bolaget tillsammans. Varje månad lämnar coachen sedan en statusrapport samt rapporterar nyckeltal i Anido (projektstyrningsverktyg) så Movexum kan följa projektets utveckling. Pre lab/pre acceleratorn pågår i tre månader och därefter tas ett beslut om idén/bolaget ska in i inkubatorsprogrammet. Coachen skriver en rekommendation och en slutrapport som VD tar hänsyn till vid beslutet. Beslut för ingång i Business lab tas av VD, beslut om ingång i Business Accelerator tas av Movexums styrelse Business Lab Krav på idén/bolaget: Kan vara aktiebolag eller annan bolagsform. Ska innehålla en produkt eller tjänst med innovativ hög höjd. Ska finnas tillväxtpotential. Personprofil(er) ska passa. Ska ha passerat Pre Lab. Innehåll I Business Lab tar bolaget första steget ut på marknaden. Bolaget får genom Business Lab professionell vägledning i att utveckla sitt affärskoncept och att göra marknadsundersökningar, genomföra pilotstudier, påbörja säljarbetet med mera. Business Lab befinner man sig i maximalt nio månader, i början av fasen skrivs en ny handlingsplan. Coachen rapporterar även här en gång i månaden en statusrapport samt nyckeltal. Bolaget följs upp ordentligt var tredje månad för att se 13

14 över om man ligger rätt mot målen samt om man ska avsluta bolaget, fortsätta i Business Lab eller flytta upp bolaget till Business acceleratorn Business Accelerator Krav på bolaget: Ska vara ett aktiebolag. Finansplan ett år för bolaget ska finnas. Finansiering säkrad på en 100 procent tjänst/vd i sex månader. Bolag som ska in i Acceleratorn presenterar sig vid ett styrelsemöte, styrelsen tar beslut om inträde i Acceleratorn. Ska ha passerat Pre Accelerator eller Lab. Ska vid flera ägare ha aktieägaravtal Innehåll I Business Acceleratorn befinner man sig maximalt i 24 månader. Business Acceleratorn är till för bolag som är redo för en kommersialisering.coachen rapporterar här på samma sätt som i tidigare faser och bolagen följs upp var tredje månad. När beslut tagits på avslut inleds en avlutningsfas och bolaget fasas efter ett styrelsebeslut över till Movexums alumninätverk Go Global Krav på bolaget Ska vara antaget till Business Lab eller Business Accelerator Innehåll Go Global programmet är en integrerad del av Business Lab (BL) och Business Accelerator (BA) som erbjuds de företag som bedöms ha extra stora chanser att lyckas med en internationell lansering av sina produkter och tjänster. I Go Global får företaget hjälp med att arbeta fram en skarp internationaliseringsplan. Go Global avslutas med en presentation av en internationaliseringsplan för en grupp internationella investerare och experter. Under programmet hjälper vi företaget att selektera lämpliga marknader, skapa strategier och välja lämplig expansionsform, utifrån följande huvudavsnitt: Vad är viktigt att veta om olika geografiska marknader för att framgångsrikt lyckas etablera försäljning där? Vilka legala aspekter bör företaget tänka igenom innan de etablerar försäljning i andra länder? Hur finansieras internationaliseringen? Utvärdering av företagets möjligheter att lyckas på den internationella arenan genom en presentation av ditt företags internationaliseringsplan för en panel av personer med erfarenheter av att arbeta internationellt. 14

15 7.2.7 Movexum Alumni Krav på bolaget Ska ha gjort exit från Movexums Business Lab eller Accelerator Innehåll: Movexum Alumni erbjuder en möjlighet till fortsatt affärsutveckling och kontakt med företagsinkubatorn efter att företaget har lämnat Business Lab och/eller Business Accelerator: Seminarier Företaget inbjuds till de seminarier som Movexum genomför. Seminarierna genomförs regelbundet. Deltagare är andra alumniföretag och aktiva inkubatorföretag. Affärscoacher Alumniföretagen har på egen bekostnad tillgång till de affärscoacher som finns i företagsinkubatorns nätverk. Vid behov kan handplockade affärscoacher bidra med kunskap och erfarenhet för fortsatt utveckling av företaget. Återträffar Vid återträffarna träffas företagen som ingår i inkubatorprogrammet Movexum Alumni. Även andra inkubatorföretag medverkar. Vid återträffarna presenterar alumnerna sitt företag, sin erfarenhet och kunskap och berättar hur företaget utvecklas. Återträffarna ger värdefull feedback från andra företag som är i samma utvecklingsfas. Återträffarna är också ett viktigt tillfälle att återföra kompetens och erfarenhet till företagsinkubatorn. 7.3 Super Incubation- särskilt fokuserat processtöd för mycket lovande företag Movexum har via Gävle kommun varit engagerade i ett Interreg-projekt med dryga 20- talet partners från hela Europa, som bland annat handlar om benchmarking kring innovationer och affärsutveckling, CliQ, En av deltagarna i projektet är en framgångsrik inkubator i Brighton, Storbritannien, SINC. De har tagit fram en process där extra lovande företag erbjuds ett fokuserat och mer koncentrerat program för utveckling, som de kallar för Super Incubation. Deras erfarenheter visar på bland annat ett case där omsättningen fördubblades under ett år. 15

16 Super Incubation-processen presenteras närmare i en bilaga Case Study Suber Incubation, men består kortfattad av följande steg 1. Analys 2. Planering 3. Implementering 4. Utvärdering 5. Mätning 6. Belöning 7.4 Kvinnors företagande verktyg för att skapa fler tillväxtföretag som drivs av kvinnor Det har tidigare konstaterats att det behövs särskilda utvecklingsinsatser för att stärka kvinnors företagande inom ramen för Movexums verksamhet. Tillsammans med affärsängenätverket X-Invest och klustret Future Position X (FPX) har ett projekt för att finna fler kvinnliga affärsänglar (dvs kvinnor som kan investera kapital och kompetens i nya tillväxtföretag) genomförts. Detta har resulterat i att 5 stycken kvinnliga affärsänglar rekryterats och aktiverats. Genom att sätta extra resurser på detta område hoppas Movexum få fler aktiva kvinnliga affärsänglar i regionen som kan investera kapital och kompetens i företag som drivs av kvinnliga entreprenörer, dels att förbereda ett antal kvinnliga entreprenörer för att söka kapital för tillväxt. Vi vill utökas de 5 kvinnliga affärsänglarna till åtminstone 10 stycken. De kvinnliga affärsänglarna vill vi sedan matcha mot kvinnliga entreprenörer med kapital- och tillväxtbehov. En tydlig aktivitet för att åstadkomma detta blir matchmaking-event enligt modell Draknästet där det kvinnliga affärsänglanätverket sammanförs med kvinnliga entreprenörer som söker kapital och kompetens för att expandera sitt företag. Movexum vill även bygga upp en kunskapsbas kring tillväxtfinansiering för kvinnliga företagare samt en modell för att öka samverkan mellan affärsänglar och entreprenörer. Vi avser att med stöd av bland annat ESBRI etablera ett långsiktigt samarbete med Diana- projektets grundare i USA. Diana International är ett internationellt nätverk av forskare som intresserar sig för kvinnors företagande, tillväxt och finansiering. 7.5 Design för alla design som en del av affärsutvecklingen Med Design för alla menas att utveckla produkter och tjänster med syfte att alla, oavsett ålder, kön, förmåga eller kulturell/etnisk bakgrund skall kunna bruka dem. I vår region finns ett mycket framstående kompetenscentrum inom detta område, IHT, Institutet för Humanteknologi. I ett samarbete där vi båda tillför resurser kommer vi att använda IHT:s modell för användarmedverkan (TED-modellen) där är ett av stegen att använda en indikatorgrupp. 16

17 Genom samarbete med IHT vill vi ge Movexums inkubatorföretag möjlighet att använda användarcentrerade metoder, och på så sätt få en mer användarvänlig design för sina produkter eller tjänster Med hjälp av TED modellen kan inkubatorföretagen identifiera och ge underlag för att prioritera vilka svårighetsområden det fortsatta designarbetet skall fokuseras på. Indikatorgruppen består av individer med funktionssvårigheter som är relevanta i sammanhanget. Modellen tar vara på möjligheterna i design för alla för att göra bättre produkter för människorna. 7.6 Tillgång till riskvilligt kapital- implementering av framtagen modell Under innevarande projekt kommer en modell ha tagits fram för hur Movexum kan stödja företagen med framförallt såddkapital. I projekt ska modellen implementeras, dvs användas. I skrivande stund är denna modell ej framtagen men det kommer att bygga på vad som bedöms som det effektivaste sättet för inkubatorföretagen att få tillgång till såväl offentligt som privat såddkapital. Vi avser komplettera ansökan med en närmare beskrivning av modellen. 8 Projektavgränsning Projektet kommer att bedrivas i Movexums icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av en ideell förening. Med hjälp av vårt projektledningssystem Anido särskiljer vi också projekt från reguljär verksamhet. Självfallet sker också den ekonomiska redovisningen enligt samma premisser. 9 Koppling till det regionala näringslivet För att långsiktigt kunna leverera den kompetens och de resurser som behövs för att framgångsrikt kunna utveckla lönsamma tillväxtföretag är en stark samverkansmodell med det regionala näringslivet nödvändig. Vad gäller inkubatorverksamheten kommer denna att vara beroende av ett antal kvalificerade tjänsteleverantörer inom olika affärs- och kompetensområden, exempelvis: Patent och immaterialrätt Affärsjuridik och avtalsfrågor Revision Specifik teknikkompetens Marknadsföring/Försäljning Under projektet kommer avtal med ett antal privata företag verksamma inom områdena ovan att slutas. Styrelsen i Movexum AB består också till majoritet av representanter för det regionala näringslivet, och framgångsrika entreprenörer inom olika branscher. 17

18 Den tydligaste kopplingen till det regionala näringslivet är annars avseende de framtida kunderna till verksamheten, som är innovatörer uppfinnare och etablerade företag med tillväxtpotential. Movexum ska vara en aktör som aktivt bidrar till tillväxt i det regionala näringslivet 10 Koppling till andra projekt/insatser 10.1 Den regionala processen Movexum ingår i ett samordnat system med andra aktörer som agerar i olika faser när det gäller utvecklingen av innovationer. Viktiga aktörer här är de tidigare nämnda innovationssystemen och klustren, befintliga teknikparker, samt Högskolan i Gävle. X Park regionens Teknikparker Infrastruktur för företagande Nätverk Kluster Innovationssystem Fiber Optic Valley Future Position X Triple Steelix CFL IHT m fl. Tillämpad FOU Idescouting idéutveckling - Lab Ideér Movexum AB Företagsinkubator - affärsutveckling Tillväxtföretag Högskolan i Gävle Kunskapsutveckling avknoppningar FoU Offentlig Sådd Innovationsbron Norrlandsfonden Almi Movexum AB Privat sådd X-Invest affärsänglar Labmiljöer Fiberlab Radiolab GISlab Labmiljöer HiG Den nationella processen En viktig kravställare på verksamheten är Innovationsbron. Vi kommer även fortsättningsvis att ha mycket nytta av kontakterna med Innovationsbron i Uppsala, samt de befintliga inkubatorerna i Uppsala, Dalarna och Värmland. Här finns många erfarenheter för Movexum att dra nytta av. Under 2011 kommer vi också att söka till IBIP, det nationella inkubatorprogrammet. 18

19 10.3 Regionala innovationssystem och kluster När det gäller Innovationssystem och kluster har vi ett samarbete med följande organisationer som vi avser att utveckla ytterligare: Fiber Optic Valley är en organisation med bas i Hudiksvall som arbetar för att Sverige ska bli världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik. Vinnare i Vinnovas Vinnväxtprogram. De är även en av ägarna till Movexum. Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen. Triple Steelix omfattar tretton kommuner i tre län: Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Future Position X - är ett klusterinitiativ i form av en ideell förening med fokus på innovativ användning av geografiska informationssystem. En oberoende arena för test, utveckling och marknadsföring av innovativa GIS-tjänster och kunskap. En av vinnarna i NUTEKs klusterprogram. De är även en av ägarna till Movexum Företagarrådgivning Ett antal organisationer och projekt för företagarrådgivning, främst för nyföretagare, har vi också ett samarbete med som vi avser att utveckla ytterligare: Hälsingland for Business, H4B, föddes ur företagens krav på effektiv och samordnad support från olika offentliga aktörer. Syftet med H4B är att skapa en samverkansmodell för offentliga insatser som ger innovatörer och företagare i Hälsingland bättre förutsättningar att starta, utvecklas och växa. Etablera erbjuder gratis och konfidentiell rådgivning, starta eget kurser, seminarier och personliga företags uppföljningar till företag och privatpersoner i Gästrikland Nyföretagarcentrum Gästrikland är en stiftelse som är initierad av Svenska Jobs and Society, finansierad och styrd av styrelse och intressenter i Gävle-Sandviken-regionen med deltagande av ett brett spektrum av stora och små företag och organisationer. Antalet intressenter för år 2005 är ca 85. Verksamheten startades i maj Målet är att genom ökat nyföretagande medverka till att bredda och utveckla näringslivet i regionen. Drivhuset Gävleborg ska stimulera entreprenörskap och företagsamhet bland Högskolan i Gävles studenter 10.5 FOU-miljöer Regionens olika FOU miljöer är naturligtvis viktiga för oss att samarbeta med: Högskolan i Gävle - Högskolan i Gävle är en högskola med regional förankring och ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Hållbar livsmiljö och hållbart arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofil. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd 19

20 miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Totalt studerar ca studenter vid Högskolan i Gävle. Institutet för Humanteknologi IHT verkar med målet "Design för alla". Med detta menas "att vidta åtgärder i miljöer, produkter och tjänster med syfte att alla, oavsett ålder, kön, förmåga eller kulturell/etnisk bakgrund skall kunna delta i samhällsbyggandet". IHT är ett nationellt kunskapscentrum stiftad av NITA Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala universitet, World Internet Institute och Bollnäs kommun. Här har vi ett konkret samarbete i det tidigare beskrivna området design för alla 10.6 Teknikparker Teknikparken i Gävle - En företagspark bestående av drygt 100 företag som tillsammans sysselsätter mer än 500 personer. Här kan du som företagare verka i moderna, flexibla lokaler och ta del av funktionella gemensamhetsutrymmen, konferenslokaler, hörsal, restaurang och café. Movexum har sitt huvudkontor i Teknikparken i Gävle Faxepark - är namnet på den teknikpark som finns etablerad i Söderhamn för kunskapsintensiv verksamhet. I området utvecklas en kreativ och innovativ miljö enligt den så kallade Triple Helix modellen som bygger på ett aktivt samspel mellan högre utbildning, samhälle och näringsliv. Idag är det 27 företag och organisationer etablerade inom Faxepark med en total sysselsättning på ca 470 personer. Movexum har sitt lokalkontor för Söderhamn i Faxepark Andra inkubatorer IBIP- innovationsbrons program för Inkubatorer. Vårt mål är att inom projketperioden bli fullvärdiga medlemmar i IBIP. Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator har vi haft ett väl utvecklat samarbete med under hela etableringsprocessen, bland annat sitter Teknikdalens före detta VD i Movexums styrelse. Vi avser utveckla detta samarbete ytterligare. Inova företagsinkubator i Värmland tänker vi också ha ett fördjupat samarbete med under projektet, Uppsala Innovation Centre är den inkubator i vårt närområde som haft verksamheten igång längst tid. Därmed finns det naturligtvis mycket erfarenheter att hämta därifrån Finansiärer Med finansiärer avses här sådana aktörer och organisationer som förmedlar kapital till företag i tidiga skeden (sådd) eller i tillväxtfaser. Innovationsbron stödjer forskare, innovatörer och entreprenörer med att omsätta idéer till affärer. Innovationsbrons arbete är marknadskompletterande och inriktat på projekt och företag i mycket tidiga utvecklingsskeden. Här har vi redan goda relationer, och ett flertal av dem är även finansiärer av Movexums verksamhet och medfinansiärer i detta projekt 20

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD 1 v Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012 Nils-Olof Forsgren, VD 2 1. Inledning Uminova Innovation AB (UI) är regionens motor för

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Dalarna i världen utvecklingsförutsättningar och drivkrafter... 5 2.1 Ökad regionalisering...6

Läs mer

KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND

KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND Svårt att få en överblick, för många aktörer. KARTLÄGGNING STÖDSYSTEMET FÖR FÖRETAGANDE I VÄRMLAND FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANFATTNING Kartläggningen är genomförd

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer