seminarieprogram 7 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "seminarieprogram 7 oktober 2013"

Transkript

1 Kl **Lokal Fun Club** Arrangör: Handelskammaren Mälardalen Happy Brain! Det handlar om tänket miljarder hjärnceller kan inte ha fel! Föredragshållare: Johnny Sundin Hur får man en gladare hjärna? Varifrån kommer nya idéer? Och varför kan man säga att kreativiteten är hjärnans egen speciella friskvård? - Nytänkande och Kreativitet. Med en fast övertygelse om att alla människor bär på en unik kreativ förmåga så ger Johnny sina åhörare tillfälle att smörja tankemaskineriet med nya insikter om vår fantastiska innovationskraft. Kreativitet är raketbränslet för nya idéer, lönsammare företag och ett bra arbetsklimat. En chans att få vara vid sina sinnens fulla bruk - istället för att ha sinnena fulla med bruk. Det gäller att känna igen känslan i sin kreativitet, hitta lusten i att vrida och vända på den etablerade verkligheten och ha modet att våga bryta och byta sina tankemönster. Johnnys föreläsningar och workshops innehåller en energifylld och visualiserande berättarteknik. Och även möjligheter för deltagarna att själva träna på hur det är att vara i en kreativ process. Så att Nytänkande och Kreativitet inte bara blir teoretiska värdeord. Det skall kännas i hela kroppen. Rätt tänk ger en gladare hjärna - en Happy Brain. Örebro kommun ökar medborgarnas valfrihet Föredragshållare: Rasmus Persson (C) och Berit Hjalmarsson. Örebro kommun införde 2009 valfrihetssystem för servicetjänster inom hemvården. Under 2014 inför Örebro kommun valfrihetssystem för omvårdnadstjänster och mattjänst inom hemvården, samt för utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att privatpersoner får möjlighet att välja bland godkända utförare i ett valfrihetssystem. I valfrihetssystemet kommer både kommunala verksamheter och externa utförare att leverera tjänster. Alla utförare som vill verka i valfrihetssystemet får ansöka om att bli godkända leverantörer. På Örebro kommuns seminarium om valfrihetsmodellen kommer utformningen av och arbetet med valfrihetssystemet att presenteras närmare. **Lokal B ** Arrangör: LHA Revision Så skapar du mervärde i ditt bolag med hjälp av hållbarhetsredovisning och integrerad rapportering! Föreläsare är Pia Bäckman från LHA Revision AB, revisor och specialistmedlem i FAR. Pia sitter i FARs arbetsgrupp för hållbar utveckling och har flerårig erfarenhet från granskning av såväl års- som hållbarhetsredovisningar. Genom att sammanföra finansiell och icke finansiell information redovisar bolagen sin fullständiga prestation. En integrerad redovisning är bredare än den lagstadgade årsredovisningen och kommunicerar hur bolagets värdeskapande aktiviteter på kort-, medellång och lång sikt. Pia besvarar frågor såsom: Hur börjar jag? Vad är viktigt att tänka på? Vilka fallgropar finns? Vad kostar det? Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland och Regionförbundet Örebro Så här kommer infrastrukturen byggas ut! Föredragshållare: Fredrik Idevall På seminariet får du veta hur och när Trafikverket vill bygga ut järnvägar, farleder och de största vägarna fram till Du får också veta hur Länsstyrelsen i Västmanlands län och Regionförbundet Örebro planerar att bygga ut de regionala vägarna och transportsystemet i respektive län. Det finns fortfarande chans att påverka! Kom och berätta vad som är viktigt för ditt företag! **Lokal B50** Arrangör: Västerås stad Kompetensförsörjning Föredragshållare: Björn Nordén, verksamhetschef för Jobba i Västerås. Hur skapar man Sveriges bästa lokala arbetsmarknad? Genom att leverera, samverka och påverka kan man med gemensamma krafter förändra och förbättra en lokal arbetsmarknad. Genom projekten YOU (Yrkesorientering för unga), Arbetsmarknads kunskap och Energy Competence Center lyfts medvetandet och kunskapen om arbetslivet på den lokala marknaden. Med arbetsmarknaden som arena och strategisk kompetensförsörjning som syfte! Arrangör: Nobeli 4G, 3G, Telefonitjänster, Operatörsval varför ska det vara så krångligt? Kommunikation är själva livsnerven i företagets affärer anser många. Varför ska en så viktig funktion behöva vara så krångligt med olika leverantörer av tjänster, mobil täckning, tariffer, osv. Visst vore det bra att ha en leverantör som löser allt och att din telefonilösning har alla de funktioner som du efterfrågar. Som en del av SAAB-koncernen är vi vana vid både enkelt handhavande till högt ställda krav och förväntningar med avancerade funktionella behov hos våra kunder. Vi har musklerna att pressa operatörspriserna. Dessutom är de större operatörerna redan inkopplade i vår tekniska plattform så det är bara att välja dem du vill ha. Kom på seminariet så berättar vi om de nya mobila näten i Sverige samt ger dig idéer om hur ditt företag kan få en bättre telefonilösning. ** Lokal S ** Arrangör:PwC Våra råd till er som vill göra affärer utomlands! Vi märker att det blir allt vanligare med uppdrag i utlandet även för små och medelstora företag. Vi ger dig tips om vad du bör tänka på vid affärer i andra länder, när du behöver ta kontakt med de utländska myndigheterna och hur du spar tid och pengar genom att göra rätt från början. Seminariet hålls av PwC, Jonas Hagström, specialist på internationell beskattning samt Erik Sahlberg, momsspecialist. ** Lokal S ** Arrangör: Algi AB Vilket ledarutvecklingsprogram ska jag välja? Perspektiv - Forskning kring ledarskap har funnits i över tvåtusen år. Trender, viktiga händelser och strömningar i samtiden har påverkat och påverkar synen på ledarskap. Helhet - Ledarutvecklingsprogram finns i många varianter. Ytterst få av dem har förmåga att hålla ihop hela bilden av färdigheter som krävs. Ännu färre har aktualitet och precision för att göra det effektivt. Aktualitet - I seminariet beskrivs rön från forskning om vilka de viktiga färdigheterna är och hur ett aktuellt ledarutvecklingsprogram kan utformas idag. handelskammarnytt nr

2 ** Lokal S ** Arrangör: Mälardalens högskola Solution Hunt - En jakt i problemlösning Föredragshållare: Gabriella Mast-Weggeman och Paula Nolander, Tillväxtmotorn. Solution Hunt är en hands on-metod som visar dig hur du kan hantera ett problem i ditt företag/ organisation till färdig lösning på en timme. På seminariet får du uppleva hur det går till, praktisk och under professionell processledning. Solution Hunt är ett koncept där Mälardalens högskolas drivna studenter inom olika utbildningar jagar lösningar på skarpa företagsutmaningar. Resultatet tillfaller dig som företag och leder garanterat till nya infallsvinklar och spännande resultat. Är ditt företag ett av fyra som får chansen att delta den 7 februari 2014 i en Solution Hunt? Välkomna! ** Lokal AU 1 ** Arrangör: Logobike Branding buy bike Föredragshållare: Logobike och Gunnar Thuringer Vi lär oss gå och lär oss cykla de flesta kommer ihåg när de cyklade för första gången. Vad är ditt förhållande till cykel och hur går det ihop med branding? Logobike och Gunnar visar vägen! Kl ** Lokal AU 2 ** Arrangör: Almi Företagspartner Mälardalen, Almis Drakar Panelen består av följande Drakar ; Billy Bergåker, Almi Företagspartner Mälardalen, Petra Palmgren Lindwall, 1:a Västmanlandsfonden, Bo Sandberg, Johan Crona, Almi Invest, Lennart Karlsson, Tillväxtalliansen/ Tillväxtkapital. Efter två lyckade omgångar av konceptet Almis Drakar på Promotionbåten, kör vi nu vidare så att fler företag med tillväxt i sikte får möjlighet att delta och planeringen är redan i full gång inför denna omgång. Precis som i Draknästet på TV får vi möta våra drakar live, som tar beslut om det finns affärspotential i de idéer som presenteras. Spänningen är olidlig! Ett fåtal entreprenörer får möjlighet att sälja in sin idé för att kanske ingå i ett samarbete med kapitalstarka och erfarna investerare. Vilken idé håller och vilken presentation är mest övertygande? Det är det som är frågan! Arrangör: Lisbeth Gemzell Upptäck rösten, din dolda resurs! Föredragshållare: Lisbeth Gemzell Lär dig att komma i rytm med dig själv med din andning - kropp och röst, när du presenterar ditt budskap! Jag är skådespelare och talpedagog och har arbetat med teater och sång men framförallt med röst. Jag har jobbat med skolor, på universitet och högskolor, SR och SVT näringsliv mm. Jag är pensionär men brinner för mitt jobb och håller mig ung och frisk med rösten och kroppen. Kom och lyssna och gör övningar med mig! Du kommer att upptäcka nya sidor hos dig själv och vi har roligt tillsammans. **Lokal B ** Arrangör: Respinn Från mobbing till terrorism via Facebook och Twitter Föredragshållare: Linnea Fennhagen och Christian Swidén, Respinn. Idag är organisationer och företag betydlig mer sårbara än tidigare för enskilda individer eller grupperingar som bestämt sig för att underminera eller smutskasta ett varumärke. Ibland kan det vara rena personfrågor och ibland kan man komma i skottlinjen trots att man inte riktigt tillhör kärnan för själva kritiken. Om kritiken är ätt eller fel får någon annan avgöra. Men vi kan hjälpa er att se till att det inte blåser upp och blir en katastrof för ditt varumärke eller för den enskilde individen. Vi ger dig kunskap om människans grundläggande triggerpunkter, vi ger er nycklar att läsa av oroligheter i tid och vi ger er kunskapen att vända en tornande katastrof till en nöjd-kund-berättelse. Följ med på vår resa Från mobbing till terrorism via Facebook och Twitter Arrangör: Karlskoga Science Park Motorn i regionens industriella affärsutveckling Föredragshållare: Lars Lundh, VD MöckelnFöretagen och Dan-Åke Widenberg, AC MöckelnFöretagen Projektet Norsk Offshore Industri tar sikte på att Karlskoga är länets mest avancerade och framgångsrika innovationsmiljö där den tekniska mångfalden utgör en framtida tillväxtfaktor. I syfte att utveckla Örebroregionen till att bli landets femte största arbetsmarknadsregion måste betydligt fler arbetstillfällen skapas i delvis nya branscher med rötter i det befintliga näringslivet. En sådan bransch är den norska olje- och gasindustrin som årligen omsätter GSEK/år, med en prognos om 450 GSEK år Projektet med finansiering från BRO, Karlskoga kommun och Karlskoga Science Park ger en nulägesanalys avseende möjligheter, utmaningar och förväntningar. ** Lokal B 50 ** Arrangör: Regionförbundet Örebro Hur säkrar vi näringslivets kompetensbehov i framtiden? Vilka utmaningar står Örebroregionen inför när det gäller kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden? Vad behöver vi göra för att hitta en balans mellan regionens utbud och efterfrågan på kompetens? Just nu är handlingsplanen för kompetensförsörjning ute på remiss kom och ge dina inspel! Arrangör: Algi Lean Ledningssystem Hur kan jag få tillbaka kostnaderna för mina ISO certifikat? Föredragshållare: Torbjörn Johansson, SQS, Dan Gunnarsson, Algi Kompetenshuset. På årets resa med Promotionbåten presenterar SQS Kvalitets- och miljöledning tillsammans med Algi Kompetenshuset ett seminarium som knyter samman ledningssystemen med verktyg för ständiga förbättringar, processinriktning och faktabaserade beslut. Många små- och medelstora företag har etablerat ledningssystem för kvalitet, ISO 9001:2008 och i många fall även miljö, ISO 14001:2004. Certifikat som ofta en förutsättnings för affärer. Den årliga tredjepartsrevisionen upplevs många gånger som jobbig då det systematiska förbättringsoch förändringsarbetet dokumenterats bristfälligt. Syftet med detta seminarium är att informera deltagarna om vilka verktyg som finns för att uppfylla de krav som revisionen ställer och hur dessa används i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Hur kan ledningssystemen bli lönsamma? Koppling Lean - Ledningssystem. Konkreta verktyg, exempel; 5S, Pick Chart, A3 och Avvikelsehantering Arrangör: Business Region Örebro Det går bra för Örebroregionen! Föredragshållare: Eva Lilja, näringslivsdirektör Örebro kommun och projektledare Business Region Örebro och Pia Norstedt enhetschef Näringsliv och Kompetens, Regionförbundet Örebro Nu har en genomgripande analys gjorts av näringslivet i Örebro län och samtliga kommuner. Vilka branscher går bra? Vilka tjänar mest pengar? Vilka har det tuffare? Och, var finns de stora utmaningarna? Eva Lilja och Pia Norstedt berättar utifrån en unik och färsk analys. 26 handelskammarnytt nr

3 **Lokal S ** Arrangör: Sandahl Partners Örebro Möten, möten, möten Så här blir de Effektiva! Föredragshållare: Per-Olof Berzelius, organisationskonsult och Senior Partner vid Sandahl Partners Örebro Alla vet att möten kan bli sega och ineffektiva. Leder mötena framåt, får vi samsyn, kan vi fatta beslut eller kommer frustrationen krypande under mötena? Vi visar hur du kan skapa effektiva möten, både som ledare och medarbetare så att ni tillsam-mans når målen med era möten. Kom och låt dig inspireras! Seminariet vänder sig till dig som är ledare, jobbar med HR eller är intresserad av grupp- och ledarutveckling. Arrangör: Socialdemokraterna Sverige behöver en aktiv näringspolitik. Föredragshållare: Jennie Nilsson (S), näringspolitisk talesperson. Strategisk samverkan, innovationer och expertstöd är viktigt för fler och växande företag. Arrangör: Nethouse Nå framgång genom att bygga ditt varumärke som arbetsgivare Föredragshållare: Pia Liljenroth Att det är viktigt att bygga sitt varumärke ut mot kunder är för de flesta en självklarhet. Att det är minst lika viktigt att bygga sitt varumärke som arbetsgivare är inte alltid lika självklart. På Nethouse har vi sedan starten 1998 haft ett stort engagemang i att vara en attraktiv arbetsgivare. På detta seminarium delar vi med oss av hur vi jobbar med och tänker runt utvecklingen och formandet av vårt varumärke som arbetsgivare. **Lokal Fun Club** Forskar Grand Prix kom och upplev spännande forskning och rösta fram en vinnare I Forskar Grand Prix tävlar fem forskare från Örebro universitet i att på bara tre minuter presentera sin forskning på ett så intressant och underhållande sätt som möjligt. Kom och var med om en annorlunda och engagerande upplevelse av vår spännande forskning! Publiken röstar fram den bästa presentationen. Arrangör: Vildmark i Värmland Ett av 50 resmål i världen du inte får missa! (enligt National Geographic) Föredragshållare: IngMarie Junler Gräv där du står - det var så Vildmark i Värmland blev till. En upplevelse med rötter i 1800-talet. Jag började som anställd på Vildmark i Värmland och sedan 13 år driver jag och min man Vildmark i Värmland. Hur lyckas en upplevelse i Värmlands djupa skogar bli ett av National Geographics 50 utsedda resmål i Världen 2013? **Lokal B ** Arrangör: Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag lanserar inom kort Fair Transport. Du som köper transporter, hur ser ditt ansvar ut? Med den ökade konkurrensen från utlandet är det många gånger bara priset kunderna idag fokuserar på när de köper transporter. Vi som representerar svensk åkerinäring ser att det idag är en stor skillnad på en transport och en transport. Du som köper transporter kan få böter eller fängelse om du köper transporter som inte håller sig inom lagens råmärken. Vi berättar om: Vad är Fair Transport? Vad ska du som köper transporter tänka på? Vad får det för konsekvenser att inte kontrollera sin leverantör? Vilket ansvar har du som transportköpare? Kom och lyssna till vårt seminarium där du också får träffa åkeriföretagare. **Lokal B ** Arrangör: Bergskraft Bergslagen Gruvligt! Föredragshållare: Stefan Sädbom, Lotta Sartz, Tomas Larsson, Mattias Bäckström. Ljusnarsbergs kommun och medlemmarna i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening jobbar tillsammans med kommuner och länsorganisationer för att utveckla Hållbart Bergsbruk i Bergslagen. Seminariet bjuder på en uppdatering om pågående gruv- och prospekteringsprojekt, nyheter från vår forskning för att utveckla gruvrelaterad miljöteknik samt en rapport om arbetet med kompetensförsörjning för gruvindustrins framtida behov. Vi kommer också berätta om våra framtidsplaner och vill även passa på att ha en mini-workshop på temat: Hållbart Bergsbruk - Hur då? Arrangör: Winnet Västmanland Attityder och värderingar som påverkar näringslivet Vi är många som vill bidra till ett bättre näringslivsklimat i våra län. Alla vet dock inte hur jämställdhet och kvinnors företagande kan generera pengar till kommunerna. På det här seminariet får ni statistik och de sju nycklarna som visar på vinsten att jobba med frågorna. Arrangör: Västerås stad Innovation Föredragshållare: Anna Sjödin, utvecklingschef för Expectrum, berättar om vägen från idé till förverkligande Expectrum möjligheternas mötesplats att nätverka. Att ses IRL. Att samverka. Att mixa. Att boosta varandra. Att ge energi. Arrangör: Svenska ESF-rådet Lunchsoffan - Så lyckas du med ditt företagande! Kan du förverkliga ambitionen med ditt företagande om du avstår från att utveckla ditt affärsmannaskap? Lunchsoffan ger dig svaren. Seminariet riktar sig till dig som i första hand är verksam i småföretag och som har ambitionen att gå från BRA till BÄST genom att investera i kompetensutveckling, ledarskap och nätverkande. Vi bjuder på lunchsmörgås. Välkommen hälsar Svenska ESF-rådet! **Lokal S ** Arrangör: Svenska Kyrkan Utvecklande ledarskap om konsten att få människor att växa och undvika moralisk stress Föredragshållare: Kjell Kallenberg För att en organisation ska växa och utvecklas, krävs mänsklig tillväxt bland medarbetarna annars finns risk för moralisk stress och tillväxten uteblir. Kjell Kallenberg är professor i empirisk livsåskådningsforskning med särskild inriktning på etik och hälsa, docent vid Uppsala universitet och präst i Svenska kyrkan i Örebro. Han är också en efterfrågad föreläsare inom etik, ledarskap och samtalsteknik. Kjell Kallenberg har redigerat och medverkat i flera böcker, bl.a. Lidandets mening, Individuella och samhälliga strategier, Människans hälsa samt försvarets ledarskapsbok Direkt ledarskap. handelskammarnytt nr

4 Arrangör: Estlands ambassad Välkommen till Estland Föredragshållare: Krister Kalda, Enterprise Estonia Enterprise Estonia tillsammans med Estlands ambassad bjuder in till ett seminarium om investerings- och affärsmöjligheter i Estland. Ta tillfället i akt och bekanta dig med experter inom området som kan upplysa och rådgöra om hur du kan öka dina affärsmöjligheter. Estlands affärsklimat, skatter och affärsmöjligheter, statlig service och finansiellt stöd, affärer med Estland och kulturella likheter och olikheter. Arrangör: Almi Crowdfounding Crowdfunding spännande finansieringsform för innovatörer, entreprenörer och projektörer! Föredragshållare: Välkommen att lyssna till två entreprenörer, Leo Padazakos, Nordic Lokalkaooital & Crowd Equity Kia Mohebi från företaget Inspons berättar två olika sätt att arbete med crowdfunding. Crowdfunding hantera små belopp av många investerare. Leo Padazakos, Nordic Lokalkapital & Crowd Equity har utvecklat ett nytt sätt att finansiera företag. För det ändamålet har de bl.a. utvecklat nya finansiella instrument samt en webbplattform som hanterar försäljningen av dessa instrument. Konceptet består av webbplattformen samt juridiska dokument som, tillsammans med plattformen, gör det möjligt att effektivisera hanteringen av små belopp av många investerare enligt konceptet Crowd Equity funding. Crowdfunding som räddar ditt liv.. Hur kan du med hjälp av crowdfunding erbjuda medarbetare incitamentet som saknats för deras och kanske din egen vardagsmotion och samtidigt visa konsumenter din verksamhets allmänna samhällsengagemang? Kia berättar om visionen med Inspons som crowdfundingkoncept och visar exempel på andra företag som framgångsrikt använt konceptet; Förbättra din hälsa medan du förbättrar världen, sporta för ett gott ändamål. Arrangör: Ninetech Engagera din målgrupp med Gamification Föredragshållare: Antonio Simunovic är digital strateg och affärsutvecklare på Ninetech Gamification innebär att använda spelmekanismer för att spelifiera en produkt eller tjänst och på så sätt förhöja upplevelsen och öka värdet för användaren. Innan 2015 kommer 40 % av alla globala organisationer att använda Gamification som det primära verktyget i förändringsprojekt, enligt M2 Research. Antonio Simunovic kommer att prata om hur alla kan använda gamification för att förhöja både fysiska och digitala upplevelser - och varför det är så viktigt att helt enkelt göra saker lite roligare. Vi kommer också att visa hur vår kund SkiStar med hjälp av Gamification engagerad över svenskar genom appen MySkiStar. **Lokal S ** Arrangör: Onesys MyLive Socialt intranät, fungerar det? Föredragshållare: Under 45 minuter kommer Per Rehnberg (VD, Colosseum) tillsammans med Daniel Steffensen (Försäljningschef, MyLive) att berätta om innebörden av ett socialt intranät och hur det faktiskt fungerar i praktiken. Lyssna till hur Nordens största privata tandläkarkoncern Colosseum (VD, Per Rehnberg) använder sig av det sociala intranätet från Örebro MyLive. Statusuppdateringar, bloggar, arbetsgrupper och personliga profiler? Hör detta hemma i dagens intranät? Ska inte intranätet främst handla om att förse medarbetarna med aktuell och relevant information istället för att utgöra ytterligare ett Facebook? Från Örebro kommer ett av marknadens modernaste intranät, MyLive, som under de senaste åren etablerat sig på marknaden och tagit stora marknadsandelar från både Microsoft och IBM. MyLive är ett paketerat socialt intranät utvecklat i Örebro av teknikbyrån Onesys. MyLive är en intranätprodukt som används av kommuner, myndigheter och internationella företag. Colosseum är Nordens största tandläkarkedja hjälpte vi över patienter i Norge, Sverige och Danmark. Arrangör: Nobeli 4G, 3G, Telefonitjänster, Operatörsval varför ska det vara så krångligt? Kommunikation är själva livsnerven i företagets affärer anser många. Varför ska en så viktig funktion behöva vara så krångligt med olika leverantörer av tjänster, mobil täckning, tariffer, osv. Visst vore det bra att ha en leverantör som löser allt och att din telefonilösning har alla de funktioner som du efterfrågar. Som en del av SAAB-koncernen är vi vana vid både enkelt handhavande till högt ställda krav och förväntningar med avancerade funktionella behov hos våra kunder. Vi har musklerna att pressa operatörspriserna. Dessutom är de större operatörerna redan inkopplade i vår tekniska plattform så det är bara att välja dem du vill ha. Kom på seminariet så berättar vi om de nya mobila näten i Sverige samt ger dig idéer om hur ditt företag kan få en bättre telefonilösning. Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland Top talent Västmanland Föredragshållare: Länsstyrelsen Västmanland, Affärsplan Västmanland och Kompetensplattformen. Seminarium om attraktionskraften och tillväxten i Västmanland. Hur ska vi rigga vår audition tillsammans för att hitta rätt talanger och matcha regionens behov av arbetskraft, talang och kompetens? Arrangör: Västerås Science Park Hitta dina affärer med Business Model Canvas Föredragshållare: Petra Ärlsjö, Västerås Science Park En lönande workshop där du får lära dig affärsmodellering - logiken bakom hur ett företag planerar att tjäna sina pengar - utifrån nio centrala pusselbitar. Arrangör: PwC Nya regler för dig som äger fåmansaktiebolag - Vad händer nu? Regeringen har föreslagit förändrade regler för ägare i fåmansaktiebolag. Vi går igenom vad förslaget innebär, hur det påverkar dig som ägare och vad du bör tänka på. Seminariet hålls av PwC, Michael Hertin, auktoriserad revisor och Jonas Hagström, skattespecialist. **Lokal S ** Studenter - en viktig resurs i kompetensförsörjningen Kom och se hur du kommer i kontakt med våra studenter när det handlar om ex-jobb, praktik, traineeplatser och sommarjobb. Örebro universitet erbjuder flera attraktiva mötesplatser för dig som arbetsgivare. Korruption - kultur, kunskap eller kriminalitet? Föredragshållare: Pernilla Wikström Pehrson, chefsjurist i Örebro kommun och Christer Wilén, kommuncontroller i Örebro kommun. Vi berättar hur Örebro kommun arbetar proaktivt mot korruption med fokus på spelreglerna mellan kund och leverantör. och Lekebergs kommun Allt att VINNA! Föredragshållare: Kalle Selander, landsbygdsstrateg Örebro kommun och Mats Helgesson, etableringsansvarig Örebro kommun. Hur möjliggör vi ett framgångsrikt företagande på landsbygden? Ett samtal och diskussion om vad som krävs för att stimulera företagande på landsbygden. Nya samverkansformer är nyckeln till framgång. Vi får bl. a höra om ett pågående 28 handelskammarnytt nr

5 samverkansprojekt (VINNAprojektet) över kommungränserna, tankar kring Örebros nya landsbygdsstrategi och presentation av Lekebergs mötesplatser för positiv utveckling. Medverkar gör Lennart Bondeson, kommunalråd (kd) Örebro kommun med ansvar för näringslivs- och klimatfrågor, Eva Lilja, näringslivsdirektör Örebro kommun och Charlotta Englund, kommunstyrelsens ordförande (c) Lekebergs kommun m fl. Arrangör: Mälardalens högskola Gör som ett 100-tal små företag redan gjort i Sörmland och Västmanland! Föredragshållare: Gabriella Mast-Weggeman och Paula Nolander, Tillväxtmotorn. Väx med Mälardalens högskola och programmet Tillväxtmotorn som riktar sig till Dig som företagare med upp till 30 anställda! Deltagande företag har ökat sin omsättning, fått nya affärskontakter och många av företagen har nyanställt. Med stöd från andra erfarna företagsledare samt erkända experter/föreläsare från bland annat Mälardalens högskola tar du ditt företag vidare! I mindre grupper som möts månadsvis får du konfidentiellt stöd, handfasta råd och ett kunnigt nätverk som hjälper dig ta tag i vardagens problem och möta framtidens utmaningar. Du får träffa några av företagen som redan deltagit i Tillväxtmotorn på seminariet! Välkomna! Arrangör: Sysarb Group AB Pappersindustrin en bransch i kris? Men varför går Kumlaföretaget Millcon bara bättre och bättre? Johan Millgårdh, VD, Millcon AB berättar om deras resa och hur de på olika sätt lyckas att gå mot strömmen. Att maximera projekt genom tidig samverkan Föredragshållare: Björn Sundin, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Jacob Strömberg, entreprenör, Peder Hallkvist, stadsarkitekt, Ulrika Jansson, avdelningschef samhällsbyggnad. I Örebro samverkar kommunen och privata intressen på ett nytt sätt för att nå längre. Gustavsviksområdet utvecklas genom ett tidigt samarbete mellan tio privata intressenter, det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten och Stadsbyggnadskontoret. De olika parterna ger sin syn på samarbetet och Örebro kommun berättar om hur lärdomarna från projektet nu används när det citynära området runt Österplan lyfts till en attraktiv stadsmiljö. Arrangör: Sandahl Partners Örebro Företagskulturen äter affärsstrategier till frukost! Föredragshållare: Håkan Hedberg och Martin Ekberg. Värsta scenariot är att företagskulturen motverkar en genomtänkt och välmotiverad affärsstrategi. Oavsett om du som ledare aktivt strävar efter att bygga en företagskultur eller ej kommer någon form av kultur att utvecklas av sig själv! Jobbar du aktivt med företagskulturen skapar du förutsättningar för ökad kommersiell effekt, mer motiverade medarbetare, bättre samverkan mellan ledare och medarbetare samt en roligare tillvaro på jobbet! Håkan och Martin kommer hålla en inspirerande dragning om ledarskap och vikten av att aktivt bygga en gynnsam företagskultur. Inspirerande case kommer att varvas med exempel och diskussion. Seminariet vänder sig till dig som är ledare, jobbar med HR eller marknadsfrågor eller är intresserad av företagsutveckling. Håkan Hedberg, har arbetat som chef med förändringsledarskap i över 20, senast som VD för Comfort Sverige. Martin Ekberg, arbetat med förändring hos individer, ledare, grupper och organisationer i 25 år, VD och grundare av Sandahl Partners Örebro. **Lokal Lokal S ** Arrangör: Knowit Digitala affärer från trend till framgång Med de senaste årens utveckling inom den digitala och sociala världen har nya marknadsmöjligheter formats och gamla har samtidigt försvunnit. Affärer görs på nya sätt och våra affärsstrategier behöver uppdateras och vidareutvecklas. Vilka skillnader och likheter finns det inom B2C och B2B. Är det kanske mer rätt att tänka B2U? En het trend 2012 var Omni kanal e-handel, men vad innebär det egentligen för dagens verksamheter? Per Svanström delar med sig av sina erfarenheter och trendspaningar för att skapa framgångsrika digitala affärer och lönsamma varumärken. Främst från ett affärsperspektiv, men även genom insikter och lärdomar i det praktiska genomförandet **Lokal S ** Arrangör: Precio Systemutveckling AB Fatta rätt beslut med de senaste Power BI-verktygen från Microsoft. Föredragshållare: Tomas Bark kommer att visa hur man skapar ett kraftfullt beslutstöds system som fungerar både på datorer och mobila enheter. Analysera och skapa häpnadsväckande visualiseringar av data, hitta nya dolda insikter och dela från vartsomhelst. Allt i Excel! Hur använder man de senaste Power BI-verktygen, PowerQuery och PowerMap från Microsoft tillsammans med Power- Pivot och PowerView för att analysera ditt eget data på nya sätt. Vi kommer att visa hur man på ett enkelt sätt kan presenterar och analysera data från världens alla hörn i Excel med hjälp av verktygen. Arrangör: Winnet Västmanland Winnet - ett vinnande nätverk för dig som företagsam kvinna Winnet står för Women in network, och är ett starkt nationellt och internationellt nätverk för företagsamma kvinnor. Winnet i Västmanland berättar och delar med sig av hur du i Örebro län kan bli en del av detta och vilka fördelar det medför för dig och ditt företag eller karriär. Arrangör: Örebro Konserthus Det nya konserthuset Föredragshållare: Nina Glimvall och Sverker Gawell ger dig en inblick i kulturens betydelse för en attraktiv region i utveckling. Nina Glimvall och Sverker Gawell berättar om det nya konserthuset. Vilka möjligheter finns? Vad kommer att hända i huset? Här ryms allt från skolklass till världsklass. Vi bjuder på visioner och levande musik Välkommen! ORU Innovation en del av Innovation Region Orebro (IRO) Du som kommer och lyssnar på det här seminariet kommer att få exempel på där innovationssystemet har gjort skillnad och vilka resultat det skapat för innovatören och regionen. Vi vänder oss till er som brinner för innovation och nyttiggörande i en kunskapsdriven miljö samt ni som har en idé ni vill förverkliga. Vi kommer att berätta om Örebro universitets innovationssystem och dess roll i regionens offentligt finansierade innovationssystem (Innovation Region Orebro). Vi reder ut rollerna om vem som hjälper dig att ta din idé till verklighet oavsett om du är student, anställd eller företagare. I innovationssystemet ingår Örebro universitets innovationskontor, holdingbolag, Drivhuset, Inkubera och Örebro Science Park. handelskammarnytt nr

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder Expertpositionering Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder inom b2b Vi är beroende av ett fåtal personer för att försäljningen och nykundsanskaffning ska fungera. Vi har ingen

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Innovationen inom IT spiller över på testområdet

Innovationen inom IT spiller över på testområdet Innovationen inom IT spiller över på testområdet TANKESTÄLLARE Facebook, Twitter, Skype, Sina Weibo och Foursquare har redan idag revolutionerat vårt sätt att kommunicera med familj, vänner, kollegor och

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan

I detta nummer: Behöver du kompetens i din styrelse? Film från GEW-veckan I detta nummer: Frukostvärd 13/1: NyföretagarCentrum Bergslagen TEMA: Hur ser vårt företagande ut och hur kan vi öka företagandet? Nytt från Företagarna - Årsmöte Handelskammarens vårevenemang - Seminarier

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer