seminarieprogram 7 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "seminarieprogram 7 oktober 2013"

Transkript

1 Kl **Lokal Fun Club** Arrangör: Handelskammaren Mälardalen Happy Brain! Det handlar om tänket miljarder hjärnceller kan inte ha fel! Föredragshållare: Johnny Sundin Hur får man en gladare hjärna? Varifrån kommer nya idéer? Och varför kan man säga att kreativiteten är hjärnans egen speciella friskvård? - Nytänkande och Kreativitet. Med en fast övertygelse om att alla människor bär på en unik kreativ förmåga så ger Johnny sina åhörare tillfälle att smörja tankemaskineriet med nya insikter om vår fantastiska innovationskraft. Kreativitet är raketbränslet för nya idéer, lönsammare företag och ett bra arbetsklimat. En chans att få vara vid sina sinnens fulla bruk - istället för att ha sinnena fulla med bruk. Det gäller att känna igen känslan i sin kreativitet, hitta lusten i att vrida och vända på den etablerade verkligheten och ha modet att våga bryta och byta sina tankemönster. Johnnys föreläsningar och workshops innehåller en energifylld och visualiserande berättarteknik. Och även möjligheter för deltagarna att själva träna på hur det är att vara i en kreativ process. Så att Nytänkande och Kreativitet inte bara blir teoretiska värdeord. Det skall kännas i hela kroppen. Rätt tänk ger en gladare hjärna - en Happy Brain. Örebro kommun ökar medborgarnas valfrihet Föredragshållare: Rasmus Persson (C) och Berit Hjalmarsson. Örebro kommun införde 2009 valfrihetssystem för servicetjänster inom hemvården. Under 2014 inför Örebro kommun valfrihetssystem för omvårdnadstjänster och mattjänst inom hemvården, samt för utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att privatpersoner får möjlighet att välja bland godkända utförare i ett valfrihetssystem. I valfrihetssystemet kommer både kommunala verksamheter och externa utförare att leverera tjänster. Alla utförare som vill verka i valfrihetssystemet får ansöka om att bli godkända leverantörer. På Örebro kommuns seminarium om valfrihetsmodellen kommer utformningen av och arbetet med valfrihetssystemet att presenteras närmare. **Lokal B ** Arrangör: LHA Revision Så skapar du mervärde i ditt bolag med hjälp av hållbarhetsredovisning och integrerad rapportering! Föreläsare är Pia Bäckman från LHA Revision AB, revisor och specialistmedlem i FAR. Pia sitter i FARs arbetsgrupp för hållbar utveckling och har flerårig erfarenhet från granskning av såväl års- som hållbarhetsredovisningar. Genom att sammanföra finansiell och icke finansiell information redovisar bolagen sin fullständiga prestation. En integrerad redovisning är bredare än den lagstadgade årsredovisningen och kommunicerar hur bolagets värdeskapande aktiviteter på kort-, medellång och lång sikt. Pia besvarar frågor såsom: Hur börjar jag? Vad är viktigt att tänka på? Vilka fallgropar finns? Vad kostar det? Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland och Regionförbundet Örebro Så här kommer infrastrukturen byggas ut! Föredragshållare: Fredrik Idevall På seminariet får du veta hur och när Trafikverket vill bygga ut järnvägar, farleder och de största vägarna fram till Du får också veta hur Länsstyrelsen i Västmanlands län och Regionförbundet Örebro planerar att bygga ut de regionala vägarna och transportsystemet i respektive län. Det finns fortfarande chans att påverka! Kom och berätta vad som är viktigt för ditt företag! **Lokal B50** Arrangör: Västerås stad Kompetensförsörjning Föredragshållare: Björn Nordén, verksamhetschef för Jobba i Västerås. Hur skapar man Sveriges bästa lokala arbetsmarknad? Genom att leverera, samverka och påverka kan man med gemensamma krafter förändra och förbättra en lokal arbetsmarknad. Genom projekten YOU (Yrkesorientering för unga), Arbetsmarknads kunskap och Energy Competence Center lyfts medvetandet och kunskapen om arbetslivet på den lokala marknaden. Med arbetsmarknaden som arena och strategisk kompetensförsörjning som syfte! Arrangör: Nobeli 4G, 3G, Telefonitjänster, Operatörsval varför ska det vara så krångligt? Kommunikation är själva livsnerven i företagets affärer anser många. Varför ska en så viktig funktion behöva vara så krångligt med olika leverantörer av tjänster, mobil täckning, tariffer, osv. Visst vore det bra att ha en leverantör som löser allt och att din telefonilösning har alla de funktioner som du efterfrågar. Som en del av SAAB-koncernen är vi vana vid både enkelt handhavande till högt ställda krav och förväntningar med avancerade funktionella behov hos våra kunder. Vi har musklerna att pressa operatörspriserna. Dessutom är de större operatörerna redan inkopplade i vår tekniska plattform så det är bara att välja dem du vill ha. Kom på seminariet så berättar vi om de nya mobila näten i Sverige samt ger dig idéer om hur ditt företag kan få en bättre telefonilösning. ** Lokal S ** Arrangör:PwC Våra råd till er som vill göra affärer utomlands! Vi märker att det blir allt vanligare med uppdrag i utlandet även för små och medelstora företag. Vi ger dig tips om vad du bör tänka på vid affärer i andra länder, när du behöver ta kontakt med de utländska myndigheterna och hur du spar tid och pengar genom att göra rätt från början. Seminariet hålls av PwC, Jonas Hagström, specialist på internationell beskattning samt Erik Sahlberg, momsspecialist. ** Lokal S ** Arrangör: Algi AB Vilket ledarutvecklingsprogram ska jag välja? Perspektiv - Forskning kring ledarskap har funnits i över tvåtusen år. Trender, viktiga händelser och strömningar i samtiden har påverkat och påverkar synen på ledarskap. Helhet - Ledarutvecklingsprogram finns i många varianter. Ytterst få av dem har förmåga att hålla ihop hela bilden av färdigheter som krävs. Ännu färre har aktualitet och precision för att göra det effektivt. Aktualitet - I seminariet beskrivs rön från forskning om vilka de viktiga färdigheterna är och hur ett aktuellt ledarutvecklingsprogram kan utformas idag. handelskammarnytt nr

2 ** Lokal S ** Arrangör: Mälardalens högskola Solution Hunt - En jakt i problemlösning Föredragshållare: Gabriella Mast-Weggeman och Paula Nolander, Tillväxtmotorn. Solution Hunt är en hands on-metod som visar dig hur du kan hantera ett problem i ditt företag/ organisation till färdig lösning på en timme. På seminariet får du uppleva hur det går till, praktisk och under professionell processledning. Solution Hunt är ett koncept där Mälardalens högskolas drivna studenter inom olika utbildningar jagar lösningar på skarpa företagsutmaningar. Resultatet tillfaller dig som företag och leder garanterat till nya infallsvinklar och spännande resultat. Är ditt företag ett av fyra som får chansen att delta den 7 februari 2014 i en Solution Hunt? Välkomna! ** Lokal AU 1 ** Arrangör: Logobike Branding buy bike Föredragshållare: Logobike och Gunnar Thuringer Vi lär oss gå och lär oss cykla de flesta kommer ihåg när de cyklade för första gången. Vad är ditt förhållande till cykel och hur går det ihop med branding? Logobike och Gunnar visar vägen! Kl ** Lokal AU 2 ** Arrangör: Almi Företagspartner Mälardalen, Almis Drakar Panelen består av följande Drakar ; Billy Bergåker, Almi Företagspartner Mälardalen, Petra Palmgren Lindwall, 1:a Västmanlandsfonden, Bo Sandberg, Johan Crona, Almi Invest, Lennart Karlsson, Tillväxtalliansen/ Tillväxtkapital. Efter två lyckade omgångar av konceptet Almis Drakar på Promotionbåten, kör vi nu vidare så att fler företag med tillväxt i sikte får möjlighet att delta och planeringen är redan i full gång inför denna omgång. Precis som i Draknästet på TV får vi möta våra drakar live, som tar beslut om det finns affärspotential i de idéer som presenteras. Spänningen är olidlig! Ett fåtal entreprenörer får möjlighet att sälja in sin idé för att kanske ingå i ett samarbete med kapitalstarka och erfarna investerare. Vilken idé håller och vilken presentation är mest övertygande? Det är det som är frågan! Arrangör: Lisbeth Gemzell Upptäck rösten, din dolda resurs! Föredragshållare: Lisbeth Gemzell Lär dig att komma i rytm med dig själv med din andning - kropp och röst, när du presenterar ditt budskap! Jag är skådespelare och talpedagog och har arbetat med teater och sång men framförallt med röst. Jag har jobbat med skolor, på universitet och högskolor, SR och SVT näringsliv mm. Jag är pensionär men brinner för mitt jobb och håller mig ung och frisk med rösten och kroppen. Kom och lyssna och gör övningar med mig! Du kommer att upptäcka nya sidor hos dig själv och vi har roligt tillsammans. **Lokal B ** Arrangör: Respinn Från mobbing till terrorism via Facebook och Twitter Föredragshållare: Linnea Fennhagen och Christian Swidén, Respinn. Idag är organisationer och företag betydlig mer sårbara än tidigare för enskilda individer eller grupperingar som bestämt sig för att underminera eller smutskasta ett varumärke. Ibland kan det vara rena personfrågor och ibland kan man komma i skottlinjen trots att man inte riktigt tillhör kärnan för själva kritiken. Om kritiken är ätt eller fel får någon annan avgöra. Men vi kan hjälpa er att se till att det inte blåser upp och blir en katastrof för ditt varumärke eller för den enskilde individen. Vi ger dig kunskap om människans grundläggande triggerpunkter, vi ger er nycklar att läsa av oroligheter i tid och vi ger er kunskapen att vända en tornande katastrof till en nöjd-kund-berättelse. Följ med på vår resa Från mobbing till terrorism via Facebook och Twitter Arrangör: Karlskoga Science Park Motorn i regionens industriella affärsutveckling Föredragshållare: Lars Lundh, VD MöckelnFöretagen och Dan-Åke Widenberg, AC MöckelnFöretagen Projektet Norsk Offshore Industri tar sikte på att Karlskoga är länets mest avancerade och framgångsrika innovationsmiljö där den tekniska mångfalden utgör en framtida tillväxtfaktor. I syfte att utveckla Örebroregionen till att bli landets femte största arbetsmarknadsregion måste betydligt fler arbetstillfällen skapas i delvis nya branscher med rötter i det befintliga näringslivet. En sådan bransch är den norska olje- och gasindustrin som årligen omsätter GSEK/år, med en prognos om 450 GSEK år Projektet med finansiering från BRO, Karlskoga kommun och Karlskoga Science Park ger en nulägesanalys avseende möjligheter, utmaningar och förväntningar. ** Lokal B 50 ** Arrangör: Regionförbundet Örebro Hur säkrar vi näringslivets kompetensbehov i framtiden? Vilka utmaningar står Örebroregionen inför när det gäller kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden? Vad behöver vi göra för att hitta en balans mellan regionens utbud och efterfrågan på kompetens? Just nu är handlingsplanen för kompetensförsörjning ute på remiss kom och ge dina inspel! Arrangör: Algi Lean Ledningssystem Hur kan jag få tillbaka kostnaderna för mina ISO certifikat? Föredragshållare: Torbjörn Johansson, SQS, Dan Gunnarsson, Algi Kompetenshuset. På årets resa med Promotionbåten presenterar SQS Kvalitets- och miljöledning tillsammans med Algi Kompetenshuset ett seminarium som knyter samman ledningssystemen med verktyg för ständiga förbättringar, processinriktning och faktabaserade beslut. Många små- och medelstora företag har etablerat ledningssystem för kvalitet, ISO 9001:2008 och i många fall även miljö, ISO 14001:2004. Certifikat som ofta en förutsättnings för affärer. Den årliga tredjepartsrevisionen upplevs många gånger som jobbig då det systematiska förbättringsoch förändringsarbetet dokumenterats bristfälligt. Syftet med detta seminarium är att informera deltagarna om vilka verktyg som finns för att uppfylla de krav som revisionen ställer och hur dessa används i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Hur kan ledningssystemen bli lönsamma? Koppling Lean - Ledningssystem. Konkreta verktyg, exempel; 5S, Pick Chart, A3 och Avvikelsehantering Arrangör: Business Region Örebro Det går bra för Örebroregionen! Föredragshållare: Eva Lilja, näringslivsdirektör Örebro kommun och projektledare Business Region Örebro och Pia Norstedt enhetschef Näringsliv och Kompetens, Regionförbundet Örebro Nu har en genomgripande analys gjorts av näringslivet i Örebro län och samtliga kommuner. Vilka branscher går bra? Vilka tjänar mest pengar? Vilka har det tuffare? Och, var finns de stora utmaningarna? Eva Lilja och Pia Norstedt berättar utifrån en unik och färsk analys. 26 handelskammarnytt nr

3 **Lokal S ** Arrangör: Sandahl Partners Örebro Möten, möten, möten Så här blir de Effektiva! Föredragshållare: Per-Olof Berzelius, organisationskonsult och Senior Partner vid Sandahl Partners Örebro Alla vet att möten kan bli sega och ineffektiva. Leder mötena framåt, får vi samsyn, kan vi fatta beslut eller kommer frustrationen krypande under mötena? Vi visar hur du kan skapa effektiva möten, både som ledare och medarbetare så att ni tillsam-mans når målen med era möten. Kom och låt dig inspireras! Seminariet vänder sig till dig som är ledare, jobbar med HR eller är intresserad av grupp- och ledarutveckling. Arrangör: Socialdemokraterna Sverige behöver en aktiv näringspolitik. Föredragshållare: Jennie Nilsson (S), näringspolitisk talesperson. Strategisk samverkan, innovationer och expertstöd är viktigt för fler och växande företag. Arrangör: Nethouse Nå framgång genom att bygga ditt varumärke som arbetsgivare Föredragshållare: Pia Liljenroth Att det är viktigt att bygga sitt varumärke ut mot kunder är för de flesta en självklarhet. Att det är minst lika viktigt att bygga sitt varumärke som arbetsgivare är inte alltid lika självklart. På Nethouse har vi sedan starten 1998 haft ett stort engagemang i att vara en attraktiv arbetsgivare. På detta seminarium delar vi med oss av hur vi jobbar med och tänker runt utvecklingen och formandet av vårt varumärke som arbetsgivare. **Lokal Fun Club** Forskar Grand Prix kom och upplev spännande forskning och rösta fram en vinnare I Forskar Grand Prix tävlar fem forskare från Örebro universitet i att på bara tre minuter presentera sin forskning på ett så intressant och underhållande sätt som möjligt. Kom och var med om en annorlunda och engagerande upplevelse av vår spännande forskning! Publiken röstar fram den bästa presentationen. Arrangör: Vildmark i Värmland Ett av 50 resmål i världen du inte får missa! (enligt National Geographic) Föredragshållare: IngMarie Junler Gräv där du står - det var så Vildmark i Värmland blev till. En upplevelse med rötter i 1800-talet. Jag började som anställd på Vildmark i Värmland och sedan 13 år driver jag och min man Vildmark i Värmland. Hur lyckas en upplevelse i Värmlands djupa skogar bli ett av National Geographics 50 utsedda resmål i Världen 2013? **Lokal B ** Arrangör: Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag lanserar inom kort Fair Transport. Du som köper transporter, hur ser ditt ansvar ut? Med den ökade konkurrensen från utlandet är det många gånger bara priset kunderna idag fokuserar på när de köper transporter. Vi som representerar svensk åkerinäring ser att det idag är en stor skillnad på en transport och en transport. Du som köper transporter kan få böter eller fängelse om du köper transporter som inte håller sig inom lagens råmärken. Vi berättar om: Vad är Fair Transport? Vad ska du som köper transporter tänka på? Vad får det för konsekvenser att inte kontrollera sin leverantör? Vilket ansvar har du som transportköpare? Kom och lyssna till vårt seminarium där du också får träffa åkeriföretagare. **Lokal B ** Arrangör: Bergskraft Bergslagen Gruvligt! Föredragshållare: Stefan Sädbom, Lotta Sartz, Tomas Larsson, Mattias Bäckström. Ljusnarsbergs kommun och medlemmarna i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening jobbar tillsammans med kommuner och länsorganisationer för att utveckla Hållbart Bergsbruk i Bergslagen. Seminariet bjuder på en uppdatering om pågående gruv- och prospekteringsprojekt, nyheter från vår forskning för att utveckla gruvrelaterad miljöteknik samt en rapport om arbetet med kompetensförsörjning för gruvindustrins framtida behov. Vi kommer också berätta om våra framtidsplaner och vill även passa på att ha en mini-workshop på temat: Hållbart Bergsbruk - Hur då? Arrangör: Winnet Västmanland Attityder och värderingar som påverkar näringslivet Vi är många som vill bidra till ett bättre näringslivsklimat i våra län. Alla vet dock inte hur jämställdhet och kvinnors företagande kan generera pengar till kommunerna. På det här seminariet får ni statistik och de sju nycklarna som visar på vinsten att jobba med frågorna. Arrangör: Västerås stad Innovation Föredragshållare: Anna Sjödin, utvecklingschef för Expectrum, berättar om vägen från idé till förverkligande Expectrum möjligheternas mötesplats att nätverka. Att ses IRL. Att samverka. Att mixa. Att boosta varandra. Att ge energi. Arrangör: Svenska ESF-rådet Lunchsoffan - Så lyckas du med ditt företagande! Kan du förverkliga ambitionen med ditt företagande om du avstår från att utveckla ditt affärsmannaskap? Lunchsoffan ger dig svaren. Seminariet riktar sig till dig som i första hand är verksam i småföretag och som har ambitionen att gå från BRA till BÄST genom att investera i kompetensutveckling, ledarskap och nätverkande. Vi bjuder på lunchsmörgås. Välkommen hälsar Svenska ESF-rådet! **Lokal S ** Arrangör: Svenska Kyrkan Utvecklande ledarskap om konsten att få människor att växa och undvika moralisk stress Föredragshållare: Kjell Kallenberg För att en organisation ska växa och utvecklas, krävs mänsklig tillväxt bland medarbetarna annars finns risk för moralisk stress och tillväxten uteblir. Kjell Kallenberg är professor i empirisk livsåskådningsforskning med särskild inriktning på etik och hälsa, docent vid Uppsala universitet och präst i Svenska kyrkan i Örebro. Han är också en efterfrågad föreläsare inom etik, ledarskap och samtalsteknik. Kjell Kallenberg har redigerat och medverkat i flera böcker, bl.a. Lidandets mening, Individuella och samhälliga strategier, Människans hälsa samt försvarets ledarskapsbok Direkt ledarskap. handelskammarnytt nr

4 Arrangör: Estlands ambassad Välkommen till Estland Föredragshållare: Krister Kalda, Enterprise Estonia Enterprise Estonia tillsammans med Estlands ambassad bjuder in till ett seminarium om investerings- och affärsmöjligheter i Estland. Ta tillfället i akt och bekanta dig med experter inom området som kan upplysa och rådgöra om hur du kan öka dina affärsmöjligheter. Estlands affärsklimat, skatter och affärsmöjligheter, statlig service och finansiellt stöd, affärer med Estland och kulturella likheter och olikheter. Arrangör: Almi Crowdfounding Crowdfunding spännande finansieringsform för innovatörer, entreprenörer och projektörer! Föredragshållare: Välkommen att lyssna till två entreprenörer, Leo Padazakos, Nordic Lokalkaooital & Crowd Equity Kia Mohebi från företaget Inspons berättar två olika sätt att arbete med crowdfunding. Crowdfunding hantera små belopp av många investerare. Leo Padazakos, Nordic Lokalkapital & Crowd Equity har utvecklat ett nytt sätt att finansiera företag. För det ändamålet har de bl.a. utvecklat nya finansiella instrument samt en webbplattform som hanterar försäljningen av dessa instrument. Konceptet består av webbplattformen samt juridiska dokument som, tillsammans med plattformen, gör det möjligt att effektivisera hanteringen av små belopp av många investerare enligt konceptet Crowd Equity funding. Crowdfunding som räddar ditt liv.. Hur kan du med hjälp av crowdfunding erbjuda medarbetare incitamentet som saknats för deras och kanske din egen vardagsmotion och samtidigt visa konsumenter din verksamhets allmänna samhällsengagemang? Kia berättar om visionen med Inspons som crowdfundingkoncept och visar exempel på andra företag som framgångsrikt använt konceptet; Förbättra din hälsa medan du förbättrar världen, sporta för ett gott ändamål. Arrangör: Ninetech Engagera din målgrupp med Gamification Föredragshållare: Antonio Simunovic är digital strateg och affärsutvecklare på Ninetech Gamification innebär att använda spelmekanismer för att spelifiera en produkt eller tjänst och på så sätt förhöja upplevelsen och öka värdet för användaren. Innan 2015 kommer 40 % av alla globala organisationer att använda Gamification som det primära verktyget i förändringsprojekt, enligt M2 Research. Antonio Simunovic kommer att prata om hur alla kan använda gamification för att förhöja både fysiska och digitala upplevelser - och varför det är så viktigt att helt enkelt göra saker lite roligare. Vi kommer också att visa hur vår kund SkiStar med hjälp av Gamification engagerad över svenskar genom appen MySkiStar. **Lokal S ** Arrangör: Onesys MyLive Socialt intranät, fungerar det? Föredragshållare: Under 45 minuter kommer Per Rehnberg (VD, Colosseum) tillsammans med Daniel Steffensen (Försäljningschef, MyLive) att berätta om innebörden av ett socialt intranät och hur det faktiskt fungerar i praktiken. Lyssna till hur Nordens största privata tandläkarkoncern Colosseum (VD, Per Rehnberg) använder sig av det sociala intranätet från Örebro MyLive. Statusuppdateringar, bloggar, arbetsgrupper och personliga profiler? Hör detta hemma i dagens intranät? Ska inte intranätet främst handla om att förse medarbetarna med aktuell och relevant information istället för att utgöra ytterligare ett Facebook? Från Örebro kommer ett av marknadens modernaste intranät, MyLive, som under de senaste åren etablerat sig på marknaden och tagit stora marknadsandelar från både Microsoft och IBM. MyLive är ett paketerat socialt intranät utvecklat i Örebro av teknikbyrån Onesys. MyLive är en intranätprodukt som används av kommuner, myndigheter och internationella företag. Colosseum är Nordens största tandläkarkedja hjälpte vi över patienter i Norge, Sverige och Danmark. Arrangör: Nobeli 4G, 3G, Telefonitjänster, Operatörsval varför ska det vara så krångligt? Kommunikation är själva livsnerven i företagets affärer anser många. Varför ska en så viktig funktion behöva vara så krångligt med olika leverantörer av tjänster, mobil täckning, tariffer, osv. Visst vore det bra att ha en leverantör som löser allt och att din telefonilösning har alla de funktioner som du efterfrågar. Som en del av SAAB-koncernen är vi vana vid både enkelt handhavande till högt ställda krav och förväntningar med avancerade funktionella behov hos våra kunder. Vi har musklerna att pressa operatörspriserna. Dessutom är de större operatörerna redan inkopplade i vår tekniska plattform så det är bara att välja dem du vill ha. Kom på seminariet så berättar vi om de nya mobila näten i Sverige samt ger dig idéer om hur ditt företag kan få en bättre telefonilösning. Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland Top talent Västmanland Föredragshållare: Länsstyrelsen Västmanland, Affärsplan Västmanland och Kompetensplattformen. Seminarium om attraktionskraften och tillväxten i Västmanland. Hur ska vi rigga vår audition tillsammans för att hitta rätt talanger och matcha regionens behov av arbetskraft, talang och kompetens? Arrangör: Västerås Science Park Hitta dina affärer med Business Model Canvas Föredragshållare: Petra Ärlsjö, Västerås Science Park En lönande workshop där du får lära dig affärsmodellering - logiken bakom hur ett företag planerar att tjäna sina pengar - utifrån nio centrala pusselbitar. Arrangör: PwC Nya regler för dig som äger fåmansaktiebolag - Vad händer nu? Regeringen har föreslagit förändrade regler för ägare i fåmansaktiebolag. Vi går igenom vad förslaget innebär, hur det påverkar dig som ägare och vad du bör tänka på. Seminariet hålls av PwC, Michael Hertin, auktoriserad revisor och Jonas Hagström, skattespecialist. **Lokal S ** Studenter - en viktig resurs i kompetensförsörjningen Kom och se hur du kommer i kontakt med våra studenter när det handlar om ex-jobb, praktik, traineeplatser och sommarjobb. Örebro universitet erbjuder flera attraktiva mötesplatser för dig som arbetsgivare. Korruption - kultur, kunskap eller kriminalitet? Föredragshållare: Pernilla Wikström Pehrson, chefsjurist i Örebro kommun och Christer Wilén, kommuncontroller i Örebro kommun. Vi berättar hur Örebro kommun arbetar proaktivt mot korruption med fokus på spelreglerna mellan kund och leverantör. och Lekebergs kommun Allt att VINNA! Föredragshållare: Kalle Selander, landsbygdsstrateg Örebro kommun och Mats Helgesson, etableringsansvarig Örebro kommun. Hur möjliggör vi ett framgångsrikt företagande på landsbygden? Ett samtal och diskussion om vad som krävs för att stimulera företagande på landsbygden. Nya samverkansformer är nyckeln till framgång. Vi får bl. a höra om ett pågående 28 handelskammarnytt nr

5 samverkansprojekt (VINNAprojektet) över kommungränserna, tankar kring Örebros nya landsbygdsstrategi och presentation av Lekebergs mötesplatser för positiv utveckling. Medverkar gör Lennart Bondeson, kommunalråd (kd) Örebro kommun med ansvar för näringslivs- och klimatfrågor, Eva Lilja, näringslivsdirektör Örebro kommun och Charlotta Englund, kommunstyrelsens ordförande (c) Lekebergs kommun m fl. Arrangör: Mälardalens högskola Gör som ett 100-tal små företag redan gjort i Sörmland och Västmanland! Föredragshållare: Gabriella Mast-Weggeman och Paula Nolander, Tillväxtmotorn. Väx med Mälardalens högskola och programmet Tillväxtmotorn som riktar sig till Dig som företagare med upp till 30 anställda! Deltagande företag har ökat sin omsättning, fått nya affärskontakter och många av företagen har nyanställt. Med stöd från andra erfarna företagsledare samt erkända experter/föreläsare från bland annat Mälardalens högskola tar du ditt företag vidare! I mindre grupper som möts månadsvis får du konfidentiellt stöd, handfasta råd och ett kunnigt nätverk som hjälper dig ta tag i vardagens problem och möta framtidens utmaningar. Du får träffa några av företagen som redan deltagit i Tillväxtmotorn på seminariet! Välkomna! Arrangör: Sysarb Group AB Pappersindustrin en bransch i kris? Men varför går Kumlaföretaget Millcon bara bättre och bättre? Johan Millgårdh, VD, Millcon AB berättar om deras resa och hur de på olika sätt lyckas att gå mot strömmen. Att maximera projekt genom tidig samverkan Föredragshållare: Björn Sundin, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Jacob Strömberg, entreprenör, Peder Hallkvist, stadsarkitekt, Ulrika Jansson, avdelningschef samhällsbyggnad. I Örebro samverkar kommunen och privata intressen på ett nytt sätt för att nå längre. Gustavsviksområdet utvecklas genom ett tidigt samarbete mellan tio privata intressenter, det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten och Stadsbyggnadskontoret. De olika parterna ger sin syn på samarbetet och Örebro kommun berättar om hur lärdomarna från projektet nu används när det citynära området runt Österplan lyfts till en attraktiv stadsmiljö. Arrangör: Sandahl Partners Örebro Företagskulturen äter affärsstrategier till frukost! Föredragshållare: Håkan Hedberg och Martin Ekberg. Värsta scenariot är att företagskulturen motverkar en genomtänkt och välmotiverad affärsstrategi. Oavsett om du som ledare aktivt strävar efter att bygga en företagskultur eller ej kommer någon form av kultur att utvecklas av sig själv! Jobbar du aktivt med företagskulturen skapar du förutsättningar för ökad kommersiell effekt, mer motiverade medarbetare, bättre samverkan mellan ledare och medarbetare samt en roligare tillvaro på jobbet! Håkan och Martin kommer hålla en inspirerande dragning om ledarskap och vikten av att aktivt bygga en gynnsam företagskultur. Inspirerande case kommer att varvas med exempel och diskussion. Seminariet vänder sig till dig som är ledare, jobbar med HR eller marknadsfrågor eller är intresserad av företagsutveckling. Håkan Hedberg, har arbetat som chef med förändringsledarskap i över 20, senast som VD för Comfort Sverige. Martin Ekberg, arbetat med förändring hos individer, ledare, grupper och organisationer i 25 år, VD och grundare av Sandahl Partners Örebro. **Lokal Lokal S ** Arrangör: Knowit Digitala affärer från trend till framgång Med de senaste årens utveckling inom den digitala och sociala världen har nya marknadsmöjligheter formats och gamla har samtidigt försvunnit. Affärer görs på nya sätt och våra affärsstrategier behöver uppdateras och vidareutvecklas. Vilka skillnader och likheter finns det inom B2C och B2B. Är det kanske mer rätt att tänka B2U? En het trend 2012 var Omni kanal e-handel, men vad innebär det egentligen för dagens verksamheter? Per Svanström delar med sig av sina erfarenheter och trendspaningar för att skapa framgångsrika digitala affärer och lönsamma varumärken. Främst från ett affärsperspektiv, men även genom insikter och lärdomar i det praktiska genomförandet **Lokal S ** Arrangör: Precio Systemutveckling AB Fatta rätt beslut med de senaste Power BI-verktygen från Microsoft. Föredragshållare: Tomas Bark kommer att visa hur man skapar ett kraftfullt beslutstöds system som fungerar både på datorer och mobila enheter. Analysera och skapa häpnadsväckande visualiseringar av data, hitta nya dolda insikter och dela från vartsomhelst. Allt i Excel! Hur använder man de senaste Power BI-verktygen, PowerQuery och PowerMap från Microsoft tillsammans med Power- Pivot och PowerView för att analysera ditt eget data på nya sätt. Vi kommer att visa hur man på ett enkelt sätt kan presenterar och analysera data från världens alla hörn i Excel med hjälp av verktygen. Arrangör: Winnet Västmanland Winnet - ett vinnande nätverk för dig som företagsam kvinna Winnet står för Women in network, och är ett starkt nationellt och internationellt nätverk för företagsamma kvinnor. Winnet i Västmanland berättar och delar med sig av hur du i Örebro län kan bli en del av detta och vilka fördelar det medför för dig och ditt företag eller karriär. Arrangör: Örebro Konserthus Det nya konserthuset Föredragshållare: Nina Glimvall och Sverker Gawell ger dig en inblick i kulturens betydelse för en attraktiv region i utveckling. Nina Glimvall och Sverker Gawell berättar om det nya konserthuset. Vilka möjligheter finns? Vad kommer att hända i huset? Här ryms allt från skolklass till världsklass. Vi bjuder på visioner och levande musik Välkommen! ORU Innovation en del av Innovation Region Orebro (IRO) Du som kommer och lyssnar på det här seminariet kommer att få exempel på där innovationssystemet har gjort skillnad och vilka resultat det skapat för innovatören och regionen. Vi vänder oss till er som brinner för innovation och nyttiggörande i en kunskapsdriven miljö samt ni som har en idé ni vill förverkliga. Vi kommer att berätta om Örebro universitets innovationssystem och dess roll i regionens offentligt finansierade innovationssystem (Innovation Region Orebro). Vi reder ut rollerna om vem som hjälper dig att ta din idé till verklighet oavsett om du är student, anställd eller företagare. I innovationssystemet ingår Örebro universitets innovationskontor, holdingbolag, Drivhuset, Inkubera och Örebro Science Park. handelskammarnytt nr

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Hundratalet seminarier att välja bland! Några exempel:

Hundratalet seminarier att välja bland! Några exempel: Sundsvall 42 19-21 oktober Hela 2010 denna bilaga är en annons för konferensen Sundsvall 42 Sidan 1 Est 1988 Revolutionen som valrörelsen missade. Sid 2. Spara 1 000:- på en snabb anmälan. Läs mer på sidan

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare GALAVINNARE 2013 1 Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013 10 ÅR Möt årets vinnare 2 VÄLKOMMEN Det är serverat VARSÅGOD. HÄR FÅR DU ett magasin fyllt av mod och passion.

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

KompetensMässan 2012

KompetensMässan 2012 Posttidning B P o s tt i dnin gb Nr 3 2012 Management by love! Läs mer på sidan 16 KompetensMässan 2012 Lyckas som chef, Trender från ASTD, Bortom Tankefällan, Balans mellan förnuft och känsla Ibland kan

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011 oktober 2011 Kompetensutveckling för framtiden trend kommunikologi En hälsosam arbetsplats hitta kraften inom er Framgångsrika förändringar Martin Tiveus Guide till Tjänstepensioner Ledarskap i offentlig

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan.

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2011 Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. LÄMNA RÖKAREN BAKOM DIG Att sluta röka är en utmaning, men det finns behandlingsalternativ som hjälper

Läs mer