Venös tromboembolism Diagnostik o behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Venös tromboembolism Diagnostik o behandling"

Transkript

1 Venös tromboembolism Diagnostik o behandling Överläkare Anders Carlsson Hemostascentrum Medicinkliniken Danderyds sjukhus AB Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

2 Venös tromboembolism 1. Djup venös trombos 2. Ytlig tromboflebit 3. Akut lungembolism 4. Trombos i: V portae, V mesenterica, Venösa cerebrala sinus. Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

3 Disposition 1. Djup venös trombos Diagnostik 2. Ytlig tromboflebit 3. Akut lungemboli 4. Farmakabehandling AVK läkemedel NOAK Trombolysbehandling 5. Kompressionsbehandling Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

4 Rudolf Virchow Tysk läkare, patolog, biolog och politiker. Verkade vid Friedrich Wilhelm institutet i Berlin. I detta sammanhang mest känd för: Virchow s Triad Förändring i blodets kemi Förändring i blodets reologi Förändring i kärlväggen Kombinationer av dessa tre är förutsättning för bildning av trombos Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

5 Virchow s triad Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

6 Incidense för venös tromboembolism. Förekommer naturligt. VTE 1 2/1000/år. VTE = 3 x LE. LE från nedre extremitet (Obduktion 90 %; Flebografi 70 %). Proximal VT:s har LE i 50 % Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

7 Riskfaktorer för VTE. Genetiska Förvärvade Trombos disponerande faktorer Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

8 Riskfaktorer för VTE. Förvärvade Risk ratio (ggr) Tidigare DVT/LE Op inom 1 mån. 6 Kombinerade p piller. 3 5 HRT behandling. 2 4 Graviditet. 10 Malignitet. 7 Nefros. Inflammatorisk tarmsjukdom Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

9 Klinisk diagnos Inget enstaka symtom, statusfynd eller laboratorieprov är tillräckligt för att konfirmera eller utesluta DVT och/eller LE Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

10 Well s score Active cancer treatment 1 Paresis or recently plaster of Paris 1 Bedridden >3 days 1 Tenderness along the venous system 1 The whole leg swollen 1 Calf circumference >3 cm symptomatic leg 1 Pittingoedema (more on symptomatic leg) 1 Collateral veins (more on symptomatic leg) 1 Alternate diagnosis more probable 2 >2 points = high; 1 2 median; <1=low probability Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

11 Ultraljud Efter en ultraljudsundersökning utan att påvisa en trombos på patient med låg klinisk sannolikhet för trombos är risken för lungembolism inom 3 mån mycket liten. Ultraljudsundersökning där även underbenets vener visualiseras är lika säker som flebografi Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

12 Ultraljud Type of thrombosis Number of studies Sensitivity Specificity All Thrombosis 9 96 % 93 % Proximal Thrombosis % 97 % Distal Thrombosis 9 89 % 96 % Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

13 Ytlig tromboflebit Tromboflebit i: V saphena magna V saphena parva Ytligt åderbråck Armvener efter t.ex. PVK Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

14 POST study (Lyon Frankrike) Mars Oktober 2006 M/K: 291/526 m ytlig tromboflebit Mean age: 65 y Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

15 POST study (Lyon Frankrike) Vid diagnos: N % DVT el symtomgivande LE ,3 Proximal DVT 83 10,2 Symtomgivande LE 32 3, Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

16 Ytlig tromboflebit Behandling Misstanke om LE LE diagnostik. Misstanke om DVT DVT diagnostik. Ordinera: 1. Fulldos Fragmin sc under 2 veckor. 2. Ingen Waranbehandling. 3. Ny bedömning innan Fragmin avslutas Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

17 Lungembolism Vilka patienter skall misstänkas för att ha lungembolism? När skall undersökning med CT thorax utföras? Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

18 Prevalens vid CT undersökning Studie Population Prevalens Yap et al (M J Aust 2007) Låg sannolikhet (60 %) 4,0 % Hög sannolikhet (40 %) 67,0 % Perrier et al (N Engl J Med 2005) 194/756 26,0 % Christoffer studien (JAMA 2006) 674/ ,4 % Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

19 Lungemboli incidens Incidens ( 1913 års män : år) Fatal 1,1 /1000 /år Icke fatal 1,0 /1000 /år. Kumulativ risk att ha drabbats av VTE vid 80 års ålder: 10,7 % Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

20 Lungemboli prognos Mortalitet Obehandlad 30 % Heparin/Waran behandlad 8 % Tidsfönster för dödsfallen 10 % dör inom några minuter. 50 % inom 1 2 timmar. 70 % inom 24 timmar Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

21 Obduktion med fynd av LE. 70 % av fatala LE är odiagnosticerade. 50 % av fatala LE är massiva. 50 % av fatala LE är tecken på gammal LE. 20 % av fatala LE är subsegmentella. 15 % LE finns hos sjukhuspatienter. 40 % av LE är orsak/bidragande till död. Ingen förändring senaste 30 åren Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

22 VTE: starkt samband mellan DVT och LE About 50% of patients with proximal DVT of the leg have asymptomatic PE 1 Migration Embolus DVT (mainly asymptomatic) is found in around 80% of patients with PE 2 Thrombus A.Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB 1. Pesavento R, et al. Minerva Cardioangiol 1997;45: Girard P, et al. Chest 1999;116:

23 Trombos = embolikälla, lungembolism Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

24 Lungembolism Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

25 Samband mellan kärlocklusion och högerkammarbelastning hos friska. Högerkammartryck Grad av ocklusion av lungans kärlbädd 50 % 65 % Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

26 Höger kammar dysfunktion Tryck i höger hjärtkammare >30 mmhg. Tryckrelation: höger kammare/tryck vänster kammare: >1 Paradoxal rörlighet i septum. Systolic pulmonary artery pressure (spap) >50 mmhg Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

27 De 3 Lungembolisyndromen Akut dypnoe (ofta sänkt po2) Pleuritsmärta/Hemoptys Kan ha positiv lungröntgen, feber Cirkulatoriskt chock Chock och sänkt po2 Och så alla med Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

28 atypisk klinik Oförklarlig försämring av, trots pågående behandling, annan sjukdom (hjärtsvikt, KOL). Plöstsligt försämrad postoperativt. Oförklarliga arytmier! Obs! Förmaksflimmer!! Oklar subfebrilitet! Atypisk försämring utan annan rimlig förklaring! Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

29 Point score system for predicting PE. Age y +1 pao 2 (kpa) Age >79 y +2 <6,5 +4 Recurrence +2 6,5 7,99 +3 Recent surgery ,49 +2 Heart rate > , pco 2 <4,8 kpa +2 Pulm X ray Atelectasis +1 Unilat elevat. Diaphragm +1 <5 points=low; 5 8 p=medium; >8 p =high probability Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

30 Prevalens vid CT undersökning Studie Population Prevalens Yap et al (M J Aust 2007) Låg sannolikhet (60 %) 4,0 % Hög sannolikhet (40 %) 67,0 % Perrier et al (N Engl J Med 2005) 194/756 26,0 % Christoffer studien (JAMA 2006) 674/ ,4 % Medicinkliniken Capio S:t Göran?/? 11,6 % Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

31 Clinical decision rule (Christofferstudien) Variable Points Clinical signs and symptoms of deep vein thrombosis (minimum of leg swelling and pain with palpation of the deep veins) Alternative diagnosis less likely than pulmonary embolism Heart rate >100 per min Immobilisation >3 days or surgery in the previous 4 weeks Previous pulmonary embolism or deep vein thrombosis Hemoptysis Malignancy (receiving treatment, treated the last 6 months or palliative 3 p 3 p 1,5 p 1,5 p 1,0 p 1,0 p 1,0 p Pulmonary embolism unlikely if < 4 p; likely if > 4p Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

32 Wells score vid Lungembolimisstanke VARIABEL POÄNG Tecken på djup ventrombos (svullnad och ömhet vid palpation över djupa vener) + 3 p Alternativ diagnos mindre sannolik än LE. + 3 p Puls >100 per minut. +1,5 p Immobilisering >3 dagar eller kirurgiskt ingrepp inom föregående 4 veckor. +1,5 p Tidigare diagnosticerad LE/DVT. + 1,5 p Hemoptys. + 1 p Malignitet som erhållit behandling senaste 6 månaderna eller palliation. + 1 p Låg sannolikhet <3 poäng. Hög sannolikhet >3 poäng. Ange hög eller låg sannolikhet enl Wells på röntgenremiss för CT thorax Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

33 Lungembolism diagnostisk algoritm Låg misstanke om LE D dimer Hög misstanke om LE Ta ställning till: Bolusdos UFH 5000 IE iv + inj Fragmin sc. Negativ Positiv Stopp CT thorax < 24 tim (grundregel). Om instabil hemodynamik, trombolysindikation, eller motsvarande indikation för akut CT lunga. Lungembolism Ej lungembolism. Vad var det då?? Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

34 Östrogener vid lungembolimisstanke Vid klinisk misstanke om lungembolism skall följande patienter handläggas som: Hög misstanke. Patienter med östrogenhaltiga läkemedel p piller. HRT behandling. cancerpatienter med tamoxiphen. östrogenbehandlade män m ca prostatae, etc. Gravida kvinnor. Kvinnor postpartum 8 veckor Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

35 Historik ? Heparin (ofraktionerat) warfarin Heparin (lågmolekylärt) F Xa hämmare Trombinhämmare FIX hämmare TF hämmare Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

36 Ideala antikoagulantia Hög effektivitet. Förutsägbar dos respons kurva. Kan ges både per os och parenteralt. Snabb effekt. Antidot bör finnas. Inga biverkningar. Inga interaktioner Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

37 Koagulationskaskaden och olika antikoagulantias angreppspunkter. XII XI Rivaroxaban IX VIII VII Apixaban Endoxaban fondaparinux Ofraktionerat Lågmolekylärt heparin heparin X V II warfarin I dabigatran Fibrin clot Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

38 Halveringstid för olika AVK läkemedel Preparat Substans Styrka t ½ tim Proteinb. Licens Waran warfarin 2,5 mg % Nej Waran u färg warfarin 2,5 mg % Ja Warfarin Orion warfarin 2,5 mg % Nej Sintrom acenokoumarol 1,0 mg 9 98,7 Ja Sintrom acenokoumarol 3,0 mg 9 98,7 Ja Marcumar phenprokoumon 3,0 mg ,6 Ja Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

39 PK % eller PK INR INR = ISI x log koagulationstid patient/koagulationstid referensplasma. eller INR = (koagulationstid patient/koagulationstid referensplasma) ISI. eller PK % = 1/(0,028 x PK INR 0,018) Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

40 Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

41 Högt PK INR ses vid: Leverskada Alkoholism Hepatit svampförgiftning, etc) K vitaminbrist Resorptionsstörning (t.ex. gallstas) Intravenös nutrition >5 dygn. Långvarig antibiotikabehandling. Ärftlig koagulationsdefekt. F X, F VII, F II Amyloidos (F X) Antikroppar mot någon av F II, F VII, F X. Svårt sjuka prematurt födda barn. Dissiminerad intravasal coagulation (DIC) Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

42 Högt PK INR reverseras med: Konakion Novum (Vitamin K). Ocplex (godkänt läkemedel). Confidex (godkänt läkemedel). {Plasma (behöver ej vara färskfryst)} Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

43 Konakion (vitamin K) Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

44 Cancer o VTE Patienter med aktiv cancer har hög risk för recidivtrombos vid avslutad antikoagulation. Risken för retrombos och/eller blödning är störst första veckorna av antikoagulation. Risken är inte säkert relaterad till antikoagulationsintensitet. Risken förefaller mera relaterad till cancerns allvarlighetsgrad. Prandoni Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

45 LMH o Cancer 200 pat m cancer (100 fick Innohep o 100 AVK behandling. Efter 12 mån registrerades 7 % recidiv i Innohepgrupp och 16 % i andra gruppen. The American Journal of Medicine, Vol 119, No 12, pat m cancer och LMH behandling och 336 med cancer och AVK behandling. I LMH gruppen noterades 27 recidiv och i AVK gruppen 53 (p<0,002). (CLOT studien) NEJM 2003; 349: Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

46 Pharmacokinetic (PK) models of once daily vs twice daily sc LMH 3 h Time for test of IU anti Xa Anti Xa activity (IU anti Xa/ml) 1,0 0, Time (h) Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

47 NOAK preparat Pradaxa Xarelto Eliquiss Lixiana Förmaksflimmer Trombosprofylax vid kirurgi (DVT o Lungembolism) Förmaksflimmer Trombosprofylax vid kirurgi DVT o Lungembolism Förmaksflimmer Trombosprofylax vid kirurgi???????? Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

48 Översikt av reverseringsstrategier Patient som drabbas av blödning under pågående behandling med dabigatran Mild blödning Måttlig till svår blödning Livshotande blödning Fördröj nästa dos eller avbryt behandlingen beroende på situationen Symtomatisk behandling Mekanisk kompression Kirurgisk intervention Vätskeersättning och hemodynamiskt understöd Transfusion av blodprodukter Oral tillförsel av aktivt kol* (om dabigatranetexilat intagits <2 timmar) Hemodialys Överväg rfvlla eller PCC* Kolfiltrering* *Rekommendationen baseras endast på begänsade icke kliniska data. Det finns inga erfarenheter med vare sig friska försökspersoner eller patienter PCC = protrombinkomplexkoncentrat (icke aktiverade eller aktiverade); rfviia = rekombinant aktiverat faktor VII van Ryn J et al. Thromb Haemost 2010;103:doi: /TH Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

49 Resultat av trombolys Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

50 Dödens triad Dyspné (saturation <95 % + subj andnöd) Syncope Hjärtfrekvens > systoliskt blodtryck Mortalitet utan trombolys 30 % Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

51 Trombolyskriterier Objektivt påvisad LE plus minst 2 av: Hypotension (<100 mmhg). Trop I (>1,0 ug/ml) Två av tre symtom av Dödens triad : Dyspné Syncope HR > systol blodtryck Perifer saturation <95 % hos tidigare lungfrisk. Högerkammarpåverkan vid ekokardiografi. Högt pro BNP Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

52 Bedömning av posttrombotiskt syndrom Enbart symtom*, utan synliga eller palpabla fynd. Teleangiectasier, synliga vener. Åderbråck. Ödem, utan hudförändringar. Hudförändringar, pigmentering, lipodermatoscleros. Hudförändringar med läkt sår. Hudförändringar med aktivt öppet sår. *) Smärta, svullnad, tyngdkänsla, kramp, domning, klåda A Carlsson Hemostascentrum Danderyds sjukhus AB

53 Posttrombotiskt syndrom Vilalta score SUBJEKTIVT Smärta Kramper Tyngdkänsla Parestesier Klåda OBJEKTIVT Ödem Hudinduration Hyperpigmentering Smärta vid kompression Venösa ectasier Rodnad Bedömning: 0 = ingen; 1= mild; 2= moderat: 3= svår Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

54 Venös insufficiens Avflödeshinder Reflux Djup venös insufficiens bensår Perforantinsufficiens kir ej evidens Ytlig venös insufficiens varicer A Carlsson Hemostascentrum Danderyds sjukhus AB

55 Behandling av posttrombotiskt syndrom Tänk på posttrombotiskt syndrom och venös insufficiens. Uppskatta symtom om sådana finns. Glöm inte kompressionsstrumpa. Ta ställning till ev förlängning av antikoagulantiabehandlingen A Carlsson Hemostascentrum Danderyds sjukhus AB

56 Kompressionsbehandling Akut skall patienten ha stödstrumpa klass 1. Så snart benet svullnat av skall patienten ha kompressionsstrumpa klass 2. Skall användas vid fysisk aktivitet. Skall tas av nattetid. Kan tas av vid vila A Carlsson Hemostascentrum Danderyds sjukhus AB

57 Dokumentation S Schulman et al: Durac 10. Amsterdam 2013: Jämförelse kompressionsstrumpor klass 2 mot placebo. T Enden et al: BMJ Open 2013; 3. Anders Carlsson, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus AB

58 TACK! FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! A Carlsson Hemostascentrum Danderyds sjukhus AB

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

Venös tromboembolism och D-dimer

Venös tromboembolism och D-dimer Venös tromboembolism och D-dimer Henry Eriksson Sahlgrenska Universitetssjukhus - Östra 2013 01-24 Annual no. of deaths Venous thromboembolism and other public health burdens 600 000 500 000 543,454 Annual

Läs mer

Frekvens flebografiverifierad trombos i Malmö 1987 per 1000 inv enl Norström et al 1992

Frekvens flebografiverifierad trombos i Malmö 1987 per 1000 inv enl Norström et al 1992 Venös trombos oftast godartat tillstånd subklinisk lungembolism vanligt 2/3 av pat med proximal DVT 1/3 hos pat med distal DVT viktigt att behandla för att förebygga komplikationer patienten kan mobiliseras

Läs mer

Vad har klinikern för nytta av diagnostik av lungemboli? Synpunkter på skillnad CT och lungscintigrafi

Vad har klinikern för nytta av diagnostik av lungemboli? Synpunkter på skillnad CT och lungscintigrafi Vad har klinikern för nytta av diagnostik av lungemboli? Synpunkter på skillnad CT och lungscintigrafi Vad har svaret för betydelse för hur patienten behandlas? Vad har klinikern för nytta av diagnostik

Läs mer

Appendix V. Sammanställning av effekten av olika metoder för profylax och behandling av VTE

Appendix V. Sammanställning av effekten av olika metoder för profylax och behandling av VTE Appendix V. Sammanställning av effekten av olika metoder för profylax och behandling av VTE För att ge en överblick över kunskapsläget presenteras i tabellform de viktigaste slutsatserna från den systematiska

Läs mer

Urban Säfwenberg Akutsjukvården Akademiska sjukhuset

Urban Säfwenberg Akutsjukvården Akademiska sjukhuset Urban Säfwenberg Akutsjukvården Akademiska sjukhuset Djup Ventrombos 150-200 /100 000 Vanligare hos män än kvinnor ( 1,2:1) Mortalitet : 21% inom 1 år ( VTE= riskmarkör) Lungembolirisk: 10-15% 15% med

Läs mer

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Koagulation Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Behandling av venös trombos Han kan få en blodpropp profylax? Mekanisk klaffprotes

Läs mer

DJUP VENTROMBOS (DVT) LUCÍA FRANZINI

DJUP VENTROMBOS (DVT) LUCÍA FRANZINI DJUP VENTROMBOS (DVT) LUCÍA FRANZINI DVT Diagnostiseras hos 15.000-20.000 patienter årligen i Sverige (lungemboli ca 4.000 patienter). Båda tillstånden underdiagnostiseras. Fördelningen mellan könen är

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Stockholms läns läkemedelskommitté Hälsosamma levnadsvanor Övervikt är en riskfaktor för insjuknande i venös tromboembolism

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort måste ges till alla patienter som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Lungemboli (T 5) Bengt Wahlström Februari 2008 Akutsjukvården Akademiska sjukhuset

Lungemboli (T 5) Bengt Wahlström Februari 2008 Akutsjukvården Akademiska sjukhuset Lungemboli (T 5) Bengt Wahlström Februari 2008 Akutsjukvården Akademiska sjukhuset Lungemboli (LE) 9:e plats bland diagnoser på akutmedicinsektionen, Akademiska sjukhuset, 1999 2/3 av patienter med fatal

Läs mer

Lokala rekommendationer för hantering av antikoagulantia vid endoskopiska undersökningar S:t Görans Sjukhus

Lokala rekommendationer för hantering av antikoagulantia vid endoskopiska undersökningar S:t Görans Sjukhus Lokala rekommendationer för hantering av antikoagulantia vid endoskopiska undersökningar S:t Görans Sjukhus Akuta ingrepp: I det akuta skedet vid blödning hos patienter som behandlas med antikoagulantia

Läs mer

Utredningsgång vid misstänkt DVT

Utredningsgång vid misstänkt DVT Utredningsgång vid misstänkt DVT Förslaget baseras på Socialstyrelsens riktlinjer utfärdade 2004 samt riktlinjer från närsjukvården i centrala Östergötland. Vid misstänkt DVT görs primärt en klinisk sannolikhetsbedömning

Läs mer

Venös tromboembolism och ökad blödningsbenägenhet. Margareta Holmström Koagulationsmottagningen Hematologiskt Centrum

Venös tromboembolism och ökad blödningsbenägenhet. Margareta Holmström Koagulationsmottagningen Hematologiskt Centrum Venös tromboembolism och ökad blödningsbenägenhet Margareta Holmström Koagulationsmottagningen Hematologiskt Centrum Fall 1 23-årig kvinna Morfar hade DVT vid 50 å å Hypertoni Ej rökare P-piller sedan

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT

FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER VANLIGT FARLIGT UNDERBEHANDLAT FÖRMAKSFLIMMER 7000 Västmanlänningar har förmaksflimmer 25% har Tyst förmaksflimmer Ofta parosymalt Inga symptom Lika stor risk för stroke FÖRMAKSFLIMMER

Läs mer

NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA

NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA NOAK Stellan Bandh,Västerås 130411 NOAK Dabigatran-etexilat Pradaxa Rivaroxaban Xarelto Apixaban Eliquis Indikationer för NOAK Profylax mot venös trombos/lungemboli efter

Läs mer

PREOPERATIV BEDÖMNING DUPLEX

PREOPERATIV BEDÖMNING DUPLEX Patient: Randomiserad extremitet Inklusion efter skriftlig och muntlig information Kirurgens signatur PREOPERATIV BEDÖMNING Markera sida i bilden DUPLEX Symtomgivande varicer i randomiserad extremitet

Läs mer

Koagulation och Antikoagulantia

Koagulation och Antikoagulantia Koagulation och Antikoagulantia Apotekarprogrammet ht 2015 Michael Winder Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet Definitioner Koagulation: Antikoagulantia: Blodproppar Trombos = Embolus = Hemostas

Läs mer

Klinisk lägesrapport NOAK

Klinisk lägesrapport NOAK Klinisk lägesrapport NOAK Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset EQUALIS användarmöte Koagulation 2015-03-13 Den vanligaste indikationen för NOAK Förmaksflimmer

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Ventrombos. EQUALIS användarmöte 18 mars 2015 Fysiologisk kärldiagnostik. Ventrombos, Region Östergötland 2015-03-18, Cecilia Jennersjö Öl

Ventrombos. EQUALIS användarmöte 18 mars 2015 Fysiologisk kärldiagnostik. Ventrombos, Region Östergötland 2015-03-18, Cecilia Jennersjö Öl Ventrombos EQUALIS användarmöte 18 mars 2015 Fysiologisk kärldiagnostik Ventrombos, 2015-03-18, Cecilia Jennersjö Öl Ventrombos Vad vet vi, vad tror vi och vad ser vi i vardagen?.. ur en klinikers perspektiv

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-08

BESLUT. Datum 2011-12-08 BESLUT 1 (6) Datum 2011-12-08 Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Koagulation och Antikoagulantia

Koagulation och Antikoagulantia Koagulation och Antikoagulantia Apotekarprogrammet ht 2013 Michael Winder Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet Definitioner Koagulation: Antikoagulantia: Hemostas - blodstillning Hemostas sker

Läs mer

Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin?

Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin? Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin? Professor Peter J Svensson Centre for Thrombosis and Haemostasis, SUS, Malmö Fördelning mellan indikationer

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 2,5 mg, 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

BESLUT. Datum 2016-06-16

BESLUT. Datum 2016-06-16 BESLUT 1 (5) Datum 2016-06-16 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp and Dohme (Sweden) AB BOX 45192 104 30 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Klinikinstruktion gällande DVT- patienter på Akutmottagningen LSK

Klinikinstruktion gällande DVT- patienter på Akutmottagningen LSK Klinikinstruktion gällande DVT- patienter på Akutmottagningen LSK Utredningsgång vid misstänkt DVT, Förslaget baseras på Socialstyrelsens riktlinjer utfärdade 2004 samt riktlinjer från närsjukvården i

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm samt Venous Centre Stockholm Dessa två patienter

Läs mer

AKUT BLÖDNING. Kristina Sonnevi, specialistläkare VO Internmedicin Sektionen för hematologi och koagulation

AKUT BLÖDNING. Kristina Sonnevi, specialistläkare VO Internmedicin Sektionen för hematologi och koagulation AKUT BLÖDNING Kristina Sonnevi, specialistläkare VO Internmedicin Sektionen för hematologi och koagulation Hemostas Blödningsbenägenhet Akuta blödningar Hemostas och koagulation: Systemet Risk för att

Läs mer

Patientuppföljning på AKmottagningen. preparat

Patientuppföljning på AKmottagningen. preparat Patientuppföljning på AKmottagningen nya eller gamla preparat Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det

Läs mer

Akut lungemboli. Erika Fagman Thoraxradiologi SU/Sahlgrenska

Akut lungemboli. Erika Fagman Thoraxradiologi SU/Sahlgrenska Akut lungemboli Erika Fagman Thoraxradiologi SU/Sahlgrenska Lungemboli Diagnostikstöd och diagnostiska algoritmer -icke gravida -gravida Lungröntgen Datortomografi -före undersökningen (val av protokoll)

Läs mer

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga.

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. MEQ fall 1 Rest Tentamen Klinisk Medicin VT10 9.0 p Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. Du får bara ha en sida uppvänd åt gången, dvs besvara sid 1 färdigt innan sid

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 TROMBOEMBOLISM VENÖS Lungemboli...2 Portavenstrombos akut...5 Tromboflebit...6 Profylaktisk antikoagulantiabehandling av medicinska patieter...7 Djup ventrombos i ben eller

Läs mer

Akut lungemboli. Erika Fagman Thoraxradiologi SU/Sahlgrenska

Akut lungemboli. Erika Fagman Thoraxradiologi SU/Sahlgrenska Akut lungemboli Erika Fagman Thoraxradiologi SU/Sahlgrenska Lungemboli Klinisk bild Diagnos=kstöd och diagnos=ska algoritmer - icke gravida - gravida Lungröntgen Datortomografi - före undersökningen (val

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Medicinska riktlinjer och rutiner Giltig fr.o.m: 2016-05-01 Faktaägare: Göran Carlstedt, överläkare, onkologkliniken Fastställd av: Katarina Hörberg, verksamhetschef,

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Faktaägare: Peter Kidron, läkare, Röntgenavdelningen. Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Peter Kidron, läkare, Röntgenavdelningen. Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Venös tromboembolism Giltig fr.o.m: 2009-06-11 Faktaägare: Peter Kidron, läkare Röntgenavdelningen Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer. Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett

Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer. Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett Strokeprofylax med Waran och NOAK DOAK vid förmaksflimmer Martin Johansson, ST-läkare Lindesbergs lasarett Vad ska jag prata om En del om förmaksflimmer Lite mindre om stroke Ganska mycket om varför det

Läs mer

Klinisk lägesrapport NOAK

Klinisk lägesrapport NOAK Klinisk lägesrapport NOAK Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset EQUALIS användarmöte i Koagulation 2016-02-04 LÄKEMEDEL SOM HÄMMAR KOAGULATIONEN- ANTIKOAGULANTIA

Läs mer

Nya antitrombotiska medel

Nya antitrombotiska medel Nya antitrombotiska medel Anders Själander och Jonas Wallvik Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Sundsvalls sjukhus Gunde 78 år Gunde har diabetes och hypertoni. Söker för

Läs mer

Behandling av Lungemboli IVA. 1 Allmänt. 2 Diagnos. 3 Riskfaktorer. 4 Klinisk bild. Gäller för: Anestesikliniken. Utförs på: Anestesikliniken Växjö

Behandling av Lungemboli IVA. 1 Allmänt. 2 Diagnos. 3 Riskfaktorer. 4 Klinisk bild. Gäller för: Anestesikliniken. Utförs på: Anestesikliniken Växjö Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Cirkulation Giltig fr.o.m: Faktaägare: Pär Lindgren, Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 1 Gäller för: Anestesikliniken

Läs mer

5.5 Heparininducerad trombocytopeni (HIT)

5.5 Heparininducerad trombocytopeni (HIT) 5.5 Heparininducerad trombocytopeni (HIT) I detta kapitel diskuteras behandling eller profylax med antikoagulantia i en speciell situation, nämligen det sällsynta tillståndet med heparininducerad trombocytopeni

Läs mer

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus Bakgrund Allt fler av patienter som opereras inom thorax behandlas preoperativt

Läs mer

Nytt hjälpmedel för patienter om cancerassocierad

Nytt hjälpmedel för patienter om cancerassocierad Nytt hjälpmedel för patienter om cancerassocierad trombos En webbplats för att öka medvetenheten om venös tromboembolism, hos patienter med cancer och appen FragminPatient för att underlätta följsamheten

Läs mer

Behandling av VTE- att kryssa mellan Scylla och Charybdis. Peter Svensson Koagulations Centrum Malmö

Behandling av VTE- att kryssa mellan Scylla och Charybdis. Peter Svensson Koagulations Centrum Malmö Behandling av VTE- att kryssa mellan Scylla och Charybdis Peter Svensson Koagulations Centrum Malmö Att kryssa mellan Scylla och Charybdis inte alltid lätt! Venös tromboembolism (VTE)- en sjukdom med många

Läs mer

Nytt om nya antikoagulantia. Vladimir Radulovic Sahlgrenska sjukhuset

Nytt om nya antikoagulantia. Vladimir Radulovic Sahlgrenska sjukhuset Nytt om nya antikoagulantia Vladimir Radulovic Sahlgrenska sjukhuset 110129 Behandlingsindikationer Venös tromboembolism behandling Venös tromboembolism profylax Förmaksflimmer Mekaniska hjärtklaffar Annat

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 2,5 mg, 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation.

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. 1 (7) ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. För detaljer se: Waranhandboken på SSTH s hemsida www.ssth.se Ansvarsfördelning i samband med elektiv kirurgi Operationsanmälande läkare Skickar

Läs mer

Handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i RIKTLINJE 3 (22) INNEHÅLL 1 DIAGNOSTIK... 5 1.1 Allmänt...5 1.1.1 Klinisk sannolikhet, D-dimer...5 1.1.2 Anamnes...5 1.1.3 Provtagning...5 1.2

Läs mer

Venös tromboembolism och medel mot trombos

Venös tromboembolism och medel mot trombos Blod 271 Venös tromboembolism och medel mot trombos Sam Schulman, HHS General Hospital, Hamilton, ON, Kanada Kjell Lindström, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Inledning Djup ventrombos (DVT) diagnostiseras

Läs mer

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen.

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen. Pressmaterial Ordlista Ablation en metod för behandling av förmaksflimmer som innebär att läkaren går in med en kateter från ljumsken till hjärtat och på elektrisk väg försöker häva störningen i hjärtats

Läs mer

Venös tromboembolism - akut handläggning

Venös tromboembolism - akut handläggning Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Venös tromboembolism Giltig fr.o.m: 2015-01-27 Faktaägare: Minna Markljung, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s slutsatser Blodpropp i en ven, ventrombos, är vanligt

Läs mer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer 1(7) Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2012 10 25 Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne. Bakgrund Idag behandlas 50-60% av flimmerpopulationen

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det!

Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det! Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det! Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sektionen för hematologi och koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Equalis användarmöte koagulation

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Behandling av VTE- att kryssa mellan Scylla och Charybdis. Peter Svensson Koagulations Centrum Malmö

Behandling av VTE- att kryssa mellan Scylla och Charybdis. Peter Svensson Koagulations Centrum Malmö Behandling av VTE- att kryssa mellan Scylla och Charybdis Peter Svensson Koagulations Centrum Malmö Att kryssa mellan Scylla och Charybdis inte alltid lätt! Venös tromboembolism (VTE)- en sjukdom med många

Läs mer

Hur fungerar AVK-läkemedel?

Hur fungerar AVK-läkemedel? AK-mott. NÄL Ca 2500 pat som beh med antikoagulantia 3 sjuksköterskor samt 1 läkare som är medicinskt ansvarig Dosering av Waran och LMH Information Telefonrådgivning Journalias dataprogram Hur fungerar

Läs mer

2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt

2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt 2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt Slutsatser* Äldre studier visar att heparin reducerar dödligheten och risken för lungemboli och asymtomatisk DVT vid akut hjärtinfarkt men att effekten är blygsam vid

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Rutin. Trombosprofylax under graviditet. Revideringar i denna version. Bakgrund, syfte och mål. Arbetsbeskrivning

Rutin. Trombosprofylax under graviditet. Revideringar i denna version. Bakgrund, syfte och mål. Arbetsbeskrivning Innehållsansvarig: Gerald Wallstersson ( gerwa2 ) (Läkare Kvinnosjukvård/Övergripande/K3/Skaraborgs Sjukhus) Granskad av: Gerald Wallstersson ( gerwa2 ) (Läkare Kvinnosjukvård/Övergripande/K3/Skaraborgs

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (6) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund 3-4 % av den totala vuxna befolkningen beräknas ha förmaksflimmer. Prevalensen ökar med ökande ålder med en övervikt för män. I intervallet 60

Läs mer

Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet

Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet Syfte Patienter med ökad benägenhet för blödning kan vara drabbade av olika former av hemofili, och vid behandlingskontroll vid antikoagulantia används två

Läs mer

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården

Utredning och behandling av förmaksflimmer - Samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (6) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, hjärtsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom 10 224B Tromboflebit

Läs mer

Nya antikoagulantia -klinik. Vladimir Radulovic Koagulationscentrum SU/Sahlgrenska 130415

Nya antikoagulantia -klinik. Vladimir Radulovic Koagulationscentrum SU/Sahlgrenska 130415 Nya antikoagulantia -klinik Vladimir Radulovic Koagulationscentrum SU/Sahlgrenska 130415 Lite siffror (förmaksflimmer) prevalens 0,95% i USA män > kvinnor ( 1,1% vs 0,8%) ålder ( 0,1% < 55 år, 10% > 80

Läs mer

Akut lungemboli. klinik och vetenskap. ABC om. medicinens abc. symtom och tecken vid lungemboli

Akut lungemboli. klinik och vetenskap. ABC om. medicinens abc. symtom och tecken vid lungemboli medicinens abc Läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se ABC om Akut lungemboli KRISTOFER SKOGLUND, ST-läkare kristofer.skoglund@vgregion.se PENELOPE TRIMPOU, ST-läkare HENRY ERIKSSON,

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad Kliniska riktlinjer - Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se 1 Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering Patientinformation www.xarelto-patient.se Konvertering en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm

Läs mer

Vad vill kirurgen veta inför behandling av venös insufficiens

Vad vill kirurgen veta inför behandling av venös insufficiens Vad vill kirurgen veta inför behandling av venös insufficiens Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm samt Venous Centre Stockholm Det vi vill

Läs mer

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Men först detta Förr hade vi blå Waran till alla och alla visste att Waran var livsfarligt Vi hade rigorös kontroll

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Prothromplex 23.3.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Kombinerad brist på de vitamin

Läs mer

Fondaparinux (Arixtra ) blodproppsförebyggande läkemedel efter ortopediska operationer

Fondaparinux (Arixtra ) blodproppsförebyggande läkemedel efter ortopediska operationer Fondaparinux (Arixtra ) blodproppsförebyggande läkemedel efter ortopediska operationer Alerts bedömning Publicerad 2004-06-23 Version 1 Metod och målgrupp: Djup ventrombos (DVT) är en vanligt förekommande

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

Diagnostisk rutin vid venös tromboembolism

Diagnostisk rutin vid venös tromboembolism Diagnostisk rutin vid venös tromboembolism Särtryck ur Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004 Hela dokumentet finns på www.sos.se Förord Socialstyrelsen har sedan 1996

Läs mer

Nya metoder kritiskt granskade

Nya metoder kritiskt granskade SBU om förebyggande, diagnostik och behandling av blodpropp: Nya metoder kritiskt granskade SBUs kartläggning av praxis bekräftar att de metoder som används inom svensk sjukvård för att förebygga, diagnostisera

Läs mer

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)?

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)? Omtentamensfråga HKII, HT 2015, maxpoäng 17,5 p Sonja Karlsson är 81 år gammal, och är tidigare frisk. Hon tar bara medicin för struma. När hon är ute och går med sin hund får hon plötsligt väldigt ont

Läs mer

Doseringsanvisningar för Fragmin

Doseringsanvisningar för Fragmin Doseringsanvisningar för Fragmin Introduktion till Doseringsanvisningar för Fragmin Du håller i en folder med doseringsanvisningar för Fragmin. Under varje flik/uppslag anges doseringsanvisningar för

Läs mer

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet 1 Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare

Läs mer

Skånes universitetssjukhus VO Bild och funktion Angioröntgen

Skånes universitetssjukhus VO Bild och funktion Angioröntgen PM angiografi Indikation Diagnostik och/eller behandling enligt remiss i överenskommelse med ansvarig interventionell radiolog. Kontraindikationer att beakta Uttalad blödningsbenägenhet. Angående Waran-

Läs mer

Dugga 2 T6Qq ht08. MEQ-fråga

Dugga 2 T6Qq ht08. MEQ-fråga Dugga 2 T6Qq ht08 MEQ-fråga 6,5 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på fem sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Innehållet delger rätt svar på redan

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Övrig information Betolvex injektionsvätska innehåller aluminium och ska inte användas.

Övrig information Betolvex injektionsvätska innehåller aluminium och ska inte användas. Generiskt namn: cyanokobalamin Handelsnamn: ATC-kod: B03BA01 Företag: Perniciös anemi, idiopatisk eller efter gastrektomi. Atrofisk gastrit, sprue, celiaki andra tillstånd med vitamin B12-brist beroende

Läs mer

TROMBOEMBOLISM OCH GRAVIDITET. Maria Revelj Specialistläkare Kvinnokliniken Östra sjukhuset Göteborg

TROMBOEMBOLISM OCH GRAVIDITET. Maria Revelj Specialistläkare Kvinnokliniken Östra sjukhuset Göteborg TROMBOEMBOLISM OCH GRAVIDITET Maria Revelj Specialistläkare Kvinnokliniken Östra sjukhuset Göteborg FALL Frisk, inga lkm. BMI 23, ålder 27 år 0-para, gravid vecka 25+1. Söker för diffus smärta i buken

Läs mer

Fakta om studier med Pradaxa

Fakta om studier med Pradaxa Pressmaterial Fakta om studier med Pradaxa RE VOLUTION är ett övergripande kliniskt prövningsprogram för studier av effekt och säkerhet hos Pradaxa (dabigatranetexilat), ett nytt läkemedel som tas peroralt

Läs mer

Förmaksflimmer Nya behandlingsmöjligheter

Förmaksflimmer Nya behandlingsmöjligheter Förmaksflimmer Nya behandlingsmöjligheter (och svårigheter) Viveka Frykman Danderyds Sjukhus Vårdtillfällen av FF 44 % ökning under 12 år 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998 2000 2002

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU:s sammanfattning och slutsatser I denna systematiska kunskapsöversikt

Läs mer

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden 1 NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden MåndagsUpDate 2013-08-26 Mårten Söderberg VO Internmedicin, Södersjukhuset Informationsläkare, SLL marten.soderberg@sodersjukhuset.se 2 Antikoagulantia

Läs mer

Det senaste inom NOAK metoder. Karin Strandberg Klinisk kemi, Malmö Labmedicin i Skåne

Det senaste inom NOAK metoder. Karin Strandberg Klinisk kemi, Malmö Labmedicin i Skåne Det senaste inom NOAK metoder Karin Strandberg Klinisk kemi, Malmö Labmedicin i Skåne Labperspektiv-NOAK-metoder Tillgänglighet Finns NOAK? Hur mycket? Principer Vilka används? Ideal analys? Analys när?

Läs mer

NOAK (DOAK) apixaban, dabigatran, rivaroxaban - praktiska riktlinjer

NOAK (DOAK) apixaban, dabigatran, rivaroxaban - praktiska riktlinjer Godkänt den: 2017-09-14 Ansvarig: Christina Christersson Gäller för: Region Uppsala NOAK (DOAK) apixaban, dabigatran, rivaroxaban - praktiska riktlinjer Non-vitamin K Orala AntiKoagulantia, NOAK, kan även

Läs mer

Doseringsanvisningar för Fragmin

Doseringsanvisningar för Fragmin Doseringsanvisningar för Fragmin Omarbetad efter uppdaterad produktresumé för Fragmin 2014-11-19 Introduktion till Doseringsanvisningar för Fragmin Du håller i en folder med doseringsanvisningar för Fragmin.

Läs mer

Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-k (AVK)-läkemedel Behandlingsrekommendation

Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-k (AVK)-läkemedel Behandlingsrekommendation Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-k (AVK)-läkemedel Behandlingsrekommendation Inledning Behandling med AVK-läkemedel ställer höga krav på förskrivaren på grund av läkemedlens

Läs mer