Ledarskapet driver innovationer!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskapet driver innovationer!"

Transkript

1 PROGRAM Utveckling e-hälsa Förvänta innovation få innovation SMART AVVIKELSE- HANTERING INNOVATION EN HR-FRÅGA Stickskydd Ledarskapet driver innovationer! VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS 6 NOVEMBER I LULEÅ Innovationer inom hälsa, vård och omsorg

2

3 LEDARSKAPET DRIVER INNOVATIONER! Välkommen till vår nationella konferens för hur innovationer kan främjas inom hälsa, vård och omsorg. Vi bjuder bland annat på följande innovativa programpunkter: Hur främjar vi innovationer i offentlig sektor? Mindre styrdans, mer rock n roll så kan ledningen stimulera innovation Från förslagslåda till innovationsförmåga Att se på saken från ett annat håll att leda innovation i den dagliga verksamheten Vi belyser och diskuterar också i ett 10-tal workshops hur ett levande innovationsarbete inom vård och omsorg ska kunna fungera på lång sikt. Vi visar vad som händer om man skapar kreativa sammanträdesrum på sjukhusen. Hur man samlar näringsliv, akademi och offentlighet för att lösa problem. Att se om verktyg på webben kan lyfta fram problem som behöver lösas. Det gemensamma temat är: Hur kan ledarskapet bädda för ett kreativt och innovationsinriktat arbetsklimat? Vi välkomnar ledare och beslutsfattare inom stat, landsting och kommuner, inom näringsliv och universitetet samt alla som arbetar med eller är intresserade av innovation och utveckling. Datum: 6 november 2013 Tid: Registrering och kaffe Konferens Middag Teater I sista minuten Plats: Kostnad: Norrbottensteatern, Norra Hamn, Luleå Konferensen är kostnadsfri (föreläsningar, kaffe, lunch, middag och teater ingår). Program och anmälan: eller via länken: Kontaktperson: Greta Isaksson. +46 (0) Varmt välkommen med din anmälan senast 1 november 2013

4 PROGRAM REGISTRERING OCH KAFFE VÄLKOMMEN OCH INLEDNING Moderator: Jonny Paulsson från Inspirarum AB, som arbetar med att stödja kommuner, landsting, regioner, universitet/högskolor, myndigheter, företag och ideella organisationer med innovation, finansiering, inspiration och strategi BLOCK 1 ORGANISATION OCH LEDARSKAP Från förslagslåda till innovationsförmåga Lena Georgsson Wirkkala, vik Kampanj- och PR-chef vid Unionen om chefens roll i innovationsprocessen för att öka idéutvecklingen på arbetsplatserna. Innovatörer? Hjälp, hur ska vi klara av det? Hans Karlsson. Direktör och chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL (f d landstingsdirektör i Värmland). Hur hanterar offentlig verksamhet personer och system som utmanar vårt invanda arbetssätt. Att se på saken från ett annat håll att leda innovation i den dagliga verksamheten Kristina Östman, verksamhetschef, Kiruna sjukhus om ledarens uppgift att våga lyfta problem och få något positivt utifrån dem LUNCH BLOCK 2 WORKSHOPS OCH MINISEMINARIER (SE PÅ NÄSTA SIDA) KAFFE

5 BLOCK 3 POLITIKENS ROLL OCH ANSVAR Mindre styrdans - mer rock n roll - så kan ledningen stimulera innovation Angelica Hafström, innovationsstrateg Innovare R&D AB, sjuksköterska och barnmorska som föreläser om ledningens roll i innovationsarbetet. Hur främjar vi innovationer i offentlig sektor? Nima Sanandaji teknologie doktor vid Kungliga tekniska högskolan talar om innovationer som kan lyfta vården, med fokus på de hinder som finns för att man ska ta till sig innovationer som redan är väl spridda i andra delar av samhällsekonomin. Vård och omsorg är en outnyttjad innovationshub vi politiker måste driva på så att den börjar nyttjas Agneta Granström, landstingsråd i Norrbottens läns landsting, pratar om politikens roll för att stimulera ytterligare innovation och att öka möjligheterna till kommersialisering AVSLUTANDE PANELSAMTAL PROGRAM WORKSHOPS OCH MINISEMINARIER Scen 1 Miniseminarium Scen 3 Workshops Foajén Miniseminarium Loftet Workshop Hur gör man och var börjar man? Anders Landgren, Åre Skistar En upphandlingsform utanför ramen. Sigrid Pettersén, Inköp Gävleborg Att bygga ett kreativt rum på fem veckor går det? Ingela Hjulfors Berg Innovationsspelet Co-creator med case för hälso- och sjukvård. Melissa Edfeldt LTU Licens Stärker regionens etablerade företag med världsledande innovationer. Pär Johansson Behovsdriven innovation ur patientens perspektiv. Mattias Bergström Kommersialisering av innovationer sker i företagen. Anders Högström och Magnus Wiklund Från passiv patient till medverkande patient. Olga Sabirova Höjerström SKAPA-vinnaren berättar om sin innovationsresa. Margareta Mathiasson Att ta en idé till färdig lösning. Lyckselemodellen. Tomas Gustafsson.

6 Moderator: Jonny Paulsson Jonny Paulsson från Inspirarum AB, som arbetar med att stödja kommuner, landsting, regioner, universitet/högskolor, myndigheter, företag och ideella organisationer med innovation, finansiering, inspiration och strategi. Han har lång erfarenhet av att arrangera, moderera och föreläsa på konferenser, seminarier och work shops. Han arbetar även strategiskt som processtöd, projektledare och utredare etc. inom FoU-, innovations- och det regionala utvecklingsområdet. Mer info finns på TALARE: FRÅN FÖRSLAGSLÅDA TILL INNOVATIONSFÖRMÅGA Lena Georgsson Wirkkala Vik. kampanj- och PR-chef vid Unionen; enheten för politik, opinion och påverkan, POP, har undersökt chefens roll i innovationsprocessen och ger råd om hur chefer i ledningen och mellanchefer bör agera för att öka idéutvecklingen på arbetsplatserna. Undersökningen gjordes i privat sektor men tipsen är generella också för offentlig verksamhet. INNOVATÖRER? HJÄLP, HUR SKA VI KLARA AV DET? Hans Karlsson Direktör och chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting (f d landstingsdirektör i Värmland). Hur hanterar offentlig verksamhet personer och system som utmanar vårt invanda arbetssätt. Vad krävs av beslutsfattare? Konkreta exempel från ett typiskt svenskt landsting. ATT SE PÅ SAKEN FRÅN ETT ANNAT HÅLL ATT LEDA INNOVATION I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN Kristina Östman Verksamhetschef Akutsjukvården, Kiruna sjukhus. Talar om att ta tillvara behov/problem i verksamheten. Ledarens uppgift är att våga lyfta dessa och skapa ett engagemang och få något positivt utifrån dem. MINDRE STYRDANS - MER ROCK N ROLL SÅ KAN LEDNINGEN STIMULERA INNOVATION Angelica Hafström Innovationsstrateg Innovare R&D AB, sjuksköterska och barnmorska. Föreläser om ledningens roll i innovationsarbetet. Hon blev nyfiken på hur IT skulle kunna bidra i hälso- och sjukvårdens strategiska utveckling. Efter en magisterexamen i Business Technology och som konsult inom IT-branschen, fokuserar hon nu på ledarskap, förändring och utveckling i organisationer med fokus på nytänkande. Hon gästföreläser vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs Universitet-Chalmers. HUR FRÄMJAR VI INNOVATIONER I OFFENTLIG SEKTOR? Nima Sanandaji Teknologie doktor vid Kungliga tekniska högskolan. Har tidigare även forskat inom bioteknik, fysikalisk kemi och strukturbiokemi vid Chalmers och University of Cambridge. Har skrivit en rad böcker och rapporter om samhällsfrågor, bland annat debattboken I väntan på välfärden och rapporten Den innovativa vården. Han har skrivit om innovationer som kan lyfta vården, med fokus på de hinder som finns för att man ska ta till sig innovationer som redan är spridda i andra delar av samhällsekonomin. Nima har också skrivit om policyinnovationer som kan främja vården, exempelvis Social Impact Bonds som går ut på att betala för framgång, inte för hur arbetet utförs. VÅRD OCH OMSORG ÄR EN OUTNYTTJAD INNOVATIONSHUB VI POLITIKER MÅSTE DRIVA PÅ SÅ ATT DEN BÖRJAR NYTTJAS Agneta Granström Landstingsråd i Norrbottens läns landsting. Pratar om politikens roll för att stimulera ytterligare innovation och att öka möjligheterna till kommersialisering. Vad har politiken lyckats bidra med för att skapa förutsättningar för innovation? WORKSHOPS OCH MINISEMINARIER: HUR GÖR MAN OCH VAR BÖRJAR MAN? Anders Landgren Föreläsare, utbildare, inspiratör och HR-konsult på Youturn. Anders Landgren har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag att utvecklas till framgång berättar om vilka känslor, attityder och drivkrafter du behöver jobba med som ledare för att lyckas. Anders har flera framgångshistorier, till exempel från Skistar AB där han fick flera utmärkelser för sitt arbete, bl.a Sticka ut hakan priset och Årets kompetensföretag.

7 LTU LICENS STÄRKER REGIONENS ETABLERADE FÖRETAG MED VÄRLDSLEDANDE INNOVATIONER Pär Johansson Leder kommersialiseringsteamet vid Centek. Han kommer att presentera Luleå tekniska universitets nya satsning på att licensiera ut forskningsresultat till regionens företag. Deltagarna kommer att få se exempel på några spännande teknologier som kan komma att göra skillnad! Har du ett etablerat företag och är intresserad av att ta dig an en ny produkt, tjänst eller teknologi är du extra välkommen. SKAPA-VINNAREN BERÄTTAR OM SIN INNOVATIONSRESA Margareta Mathiasson Företagssköterska på Previa i Gällivare. Mottagare av tredje pris när Stiftelsen SKAPA Utvecklingsstipendier delades ut i oktober. Hon berättar om utvecklingsarbete av nålstickskyddet som säkerställer att insulinnålar förstörs och skyddas så att inte stickskador uppstår. Ansett som en av de bästa uppfinningarna det här året! På kort tid, 1,5 år, har hon genom eget hårt arbetet och med stöd, råd och hjälp från Almi och Innovationssluss Norr gått från idé till färdig kommersiell produkt. EN UPPHANDLINGSFORM UTANFÖR RAMEN Sigrid Pettersén Projektledare för projektet Innovationsupphandling X, med fokus på äldres måltidssituation. Ett forskningsdrivet projekt som undersöker hur innovationsupphandling kan vara en motor för att möta morgondagens samhällsutmaningar. Av projektets fyra olika pilotkommuner byggs en helhet, där det studeras hur det verkliga behovet för en måltidstjänst för äldre kan se ut. Därefter byggs hållbara generaliserbara modeller inom ramen för lagen om offentlig upphandling. BEHOVSDRIVEN INNOVATION - UR PATIENTENS PERSPEKTIV Mattias Bergström Arbetar med Innovation och Design på AB Centek vid Luleå tekniska universitet. Den nya patienten googlar sig till kunskap, ställer krav om att behålla sin livsstil och är dessutom ofta resursstark och beredd att betala för att få sina behov uppfyllda. Vilken blir då vårdgivarens uppgift vad gäller att utveckla tjänster? Ni kommer att ta en aktiv del i workshoppen och lära er nya metoder för att ta reda på de behov som morgondagens patienter har och hur man kan uppfylla dem. ATT BYGGA ETT KREATIVT RUM PÅ FEM VECKOR GÅR DET? Ingela Hjulfors Berg Kommunikatör Innovationssluss Norr. Här kan man breda ut sig med whiteboardpennorna över hela väggen. Man måste inte sitta vid traditionella bord. Innovationssluss Norr visar att det går att förvandla det traditionella (trista) sammanträdesrummet till en glad, inspirerande miljö som tänder innovationslusten. KOMMERSIALISERING AV INNOVATIONER SKER I FÖRETAGEN Anders Högström och Magnus Wiklund VD IUC Norrbotten respektive projektledare IUC Västerbotten. Presenterar resultat, statistik om företag relaterat till vård, omsorg och hälsa i norra Sverige. Exempel på behov av testmiljö och samarbete under tjänsteutvecklingsprocessen. FRÅN PASSIV PATIENT TILL MEDVERKANDE PATIENT Olga Sabirova Höjerström Tjänstedesigner Experio Lab, landstinget i Värmland. Experio Lab är ett nationellt centrum för patientnära tjänsteinnovation. Där vill man förändra vården till att mer utgå från patientens upplevelser. Att se alla delar som patienten möter i vården som en enda tjänst en helhet. ATT TA EN IDÉ TILL FÄRDIG LÖSNING Tomas Gustavsson Projektledare vid Innovationssluss Norr. Hur Lyckselemodellen skapar stort engagemang och får fram innovativa lösningar på olika problem och behov inom hälsa, vård och omsorg. INNOVATIONSSPELET CO-CREATOR - ETT ENGAGERANDE OCH EFFEKTIVT SÄTT ATT ARBETA MED SAMARBETSDRIVEN INNOVATION Melissa Edfeldt VD som leder workshopen. Resurserna krymper, uppgifterna växer - vi måste tänka innovativt och på tvärs om vi ska lösa framtidens utmaningar. Men samarbeten på tvärs ställer höga krav på ledningen. Innovationsledning kräver nya kompetenser och redskap, som ofta saknas i offentlig sektor. CO-CREATOR är ett engagerade och effektivt sätt att lära sig om innovationsledning. Spelet är utvecklat i samarbete mellan CLIPS och spelverksamheten GameTools och kan användas som inlärnings- och processverktyg för alla medarbetare och ledare som ska arbeta med samarbetsdriven innovation. Spelet simulerar ett utvecklingsprojekt, där spelarna utgör projektledningen och ska hantera en rad utmaningar.

8 Arrangör: Innovationssluss Norr ett samverkansprojekt mellan Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och ALMI Företagspartner Nord Innovationssluss Norr är ett samverkansprojekt mellan Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och ALMI Företagspartner Nord.

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt PROGRAM Umeå 19-20 september 2012 Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt VÄLKOMMEN Kompetensförsörjningsfrågan och den kommande generationsväxlingen

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Reglab: Nätverk för innovationsupphandling Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Anteckningar från seminarium 14 februari 2012, kl. 10-15, Scandic CH, Gävle Det första seminariet i serien om

Läs mer

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING SLUTDOKUMENTATION JUNI 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G... 2 1 / B A K G R U N D... 3 2 / S Y F T E O C H M Å L... 3 3 / D E L T A

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Rapport förstudie Införandet av en mer entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet

Rapport förstudie Införandet av en mer entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet Rapport förstudie Införandet av en mer entreprenöriell kultur vid Linköpings universitet Linköpings universitet och LiU Holding AB. November 2014. 3 Sammanfattning Linköpings universitet (LiU) vill vara

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Kooperation och alternativa driftsformer

Kooperation och alternativa driftsformer Dokumentation från seminarietillfälle 1 2012 i serien En fredag i månaden kooperativa idéseminarier. Kooperation och alternativa driftsformer Tid: 2012-02-10, kl 12.00 15.00 Plats: Karlstad universitet,

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2012. Vi stöttar vid förändring och utveckling. Nytt uppdrag som

Nyhetsbrev juni 2012. Vi stöttar vid förändring och utveckling. Nytt uppdrag som Nyhetsbrev juni 2012 Vi stöttar vid förändring och utveckling Hos våra kunder sker utvecklingen i allt högre tempo, vilket leder till ökade krav på förändringar både i verksamheten och i ledarskapet. I

Läs mer

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan. Tema: Svenska utmaningar. 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg FÖRPROGRAM WWW.KVALITETSMASSAN.SE. Svenska utmaningar FÖRPROGRAM Kvalitetsmässan Tema: Svenska utmaningar 3 5 november 2015, Svenska Mässan, Göteborg WWW.KVALITETSMASSAN.SE KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

Hundratalet seminarier att välja bland! Några exempel:

Hundratalet seminarier att välja bland! Några exempel: Sundsvall 42 19-21 oktober Hela 2010 denna bilaga är en annons för konferensen Sundsvall 42 Sidan 1 Est 1988 Revolutionen som valrörelsen missade. Sid 2. Spara 1 000:- på en snabb anmälan. Läs mer på sidan

Läs mer