Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014."

Transkript

1 Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj Närvarande: Ulla Herlitz Jörgen Andersson Oscar Kjellberg Magnus Nordgren Rebecca Källström Thomas Norrby Nils Lagerroth 1. Öppnande Nils hälsade välkommen till mötet. Anders var frånvarande p.g.a. möte i den nya samordningsgruppen för Leader så Nils leder mötet och skriver anteckningar. 2. Tidigare mötesanteckningar Tidigare mötesanteckningar från den 14 mars var utskickade och godkändes. 3. Runda - vad händer i "kapitalförsörjningssverige" Rebecca: Det är ett löpande arbete och en del rapporterades förra mötet. Almedalen är viktig nu men även andra seminarier för opinionsbildning. Vi jobbar vidare med investeringsavdraget. Vi letar case från företag som gjort denna typ av avdrag för att informera och medvetandegöra om att det finns. Flera vet inte att det finns. Vi kommer ordna flera seminarier med Stockholm Development Business region och med Swedbank. Det är olika aktörer som vill lyfta frågan nu om finansiering för små företag. Vi kan både ge hjälp med speeddating och påverka beslutsfattare. Det är olika målgrupper och olika aktörer. Medskicket är investeringsavdraget. Om gruppen känner till case av företag som gjort det vill Rebecca veta det! Mer kommer in om Peer To Peer ledning. Ett företag, Toborrow.se arbetar med att sparare ska få placera pengar i mindre företag. De har valt en annan väg än crowdfunding och vill snarare utrycka sig att det är sparare snarar än investerare, en delvis annan approach. Företag lånar pengar

2 och betalar tillbaka som en amortering. Företaget Toborrow" är mellanhand mellan sparare och de som investerar. Vår Vd har släppt en bok om Nördar startar företag. Man kan skapa en liten nisch och då bli lönsam, ex genom crowd funding. Jörgen: Vi är på väg att bygga ett samarbete med Ica i Mellannorrland. Det bygger på erfarenheten av mjölk är tjockare än vatten kampanjen. Butiken blir en arena för kunderna att utrycka en åsikt genom att betala mer för lokalt producerad mjölk. Det de nu gör är att styra in lokalkapital-idén. En handfull entreprenörer är engagerade, varav en del vill ha finansiering. Man använder handlarens kontakt för att få tag på medel till dessa företag. Och även Ica själva kan vara involverade i finansieringen. Detta är ett lovande sätt att komma vidare. Icas inställning är att de generellt är positiva. Särskilt de som var med tidigare agerade de samfällt om mjölken, och nu vill de göra något samfällt igen. Den butik som hjälper till kan då få vara med och sälja produkten. Oscar: Håller på med boken. Omständigheterna är inte de enklaste. Vi har deflation i Sverige, händelserna i Ukraina ger problem och fastighetspriser höjer. Det är svårt sätta ner foten när marken rör på sig. Arbetsnamnet för boken är Lokal Ekonomi. Vi står inför en omställning. Det som händer runtomkring handlar om hot och möjlighet och där är lokalkapital viktigt. Det är svårt att prata om för många känner inte till det. Ulla: På Almedalen kommer HSsL ha ett seminarium om ekonomisk omställning. Det blir et teoretiskt diskussion. Mikrofonden, Coompanion m.fl. har ett seminarium om mikrofonder. Det blir den 3 juli som HSsL har sin dag och mikrofonden har seminarium den 4e. De regionala mikrofondernas projekt avslutas den sista juni. Det finns i öst, väst, z, Skåne och i Örebro län. Det finns stycken fler som ligger i startgroparna som vill gå igång. Skellefteå hade seminarium om kapitalförsörjning. De har gått in i JAK med 30 milj. som företag på landsbygden kan låna. Det fungerar väldigt väl. På landsbygdsriksdagen kommer projekten att presenteras. Vi gör inledning om världens bästa by. Vi testar och repeterar. Då kommer lokala kretslopp in. Det blir ny tryck av våra rapporter. Det finns fortfarande en efterfrågan. Magnus: finansiella instrument i kommande period kommer senare. Jag har varit med på två LEK. Det blir nationell träff om landsbygdsutvecklare och regioner. Där kommer kapitalförsörjning in. Thomas: Varit i Lettland och diskuterat lokal ekonomi. Funderar hur de ska gå vidare i kommande programperiod. I Lettland jobbar man med juridiska frågor runt lokalt kapital. Leo och Lisa är engagerade. Tyvärr är Island tyst om att arbeta med bioekonomi, som en fortsättning av Åre träffen förra året. Vi vet inte riktigt hur det kan bli. Vi ska jobba med Gotland och deras bildande av lokalt kapital Gotland. Kontakt med Stockholm universitet om Crowd funding. Vill gå vidare med den kontakt med personen som var med på LEK i Knivsta. Många internationellt tar nu upp frågan om lokal ekonomi. Mycket rör sig i denna fråga. Det är en global rörelse. På hemmaplan tar vi fram investeringsinitiativ i framtidsveckan. I en enkät ska man få rösta om vad man lokalt man vill vara med och finansiera. Det blir inte skarpt läge men vi vill fånga investeringsviljan.

3 4. Arbetet praktikernätverket, Ulla rapporterar Ulla har skicka ut ett förslag om telefonmöten och tankesmedjor. Det blir plan B. Det funkade inte med seminarium med riksdagsledamöterna. Nu ska vi genomföra en diskussion inom praktikernätverket enligt Thomas tankesmedjemodell. Det kan vara ett bra sätt att få alla vara med i diskussionen. Thomas: det blir för korta puckar för att få med intresset innan sommaren. Ulla: Vi ska kunna göra ett försök om vi sätter hög fart. Thomas: Det tar tid att organisera på ett sådant sätt. Vi kan använda SLUs nummer. Thomas hinner inte medverka innan sommaren. Det går om man har ett smart sätt att få in anmälningar snabbt. Man behöver ha bättre framförhållning. Vi kan göra det i september och oktober. Rebecca: Varför måste det ske innan sommaren? Ulla: jag är inte lika inne på att det ska bli dåligt. När jag gjorde ett förslag förra året så var det inte segt. Det var inte segt att få kontakt med de personer som vi har i gruppen. De gånger jag varit med har vi inte haft månader som deltagare utan det har varit Thomas: Man kan anmäla sig fyra veckor innan. Det vore bättre att fånga upp en grupp under landsbygdsriskdagen istället för att göra tankesmedjor. Nils: Jag får undersöka hur vi kan göra med pengarna, om de kan användas i höst. Thomas: Kan vi fakturera nu och göra jobbet i höst. Jag är gärna med och vi kan ha studenter som kan delta. Uppdrogs åt Nils och Ulla att undersöka om tankesmedjorna kan göras i tidig höst i stället för innan sommaren. 5. Lokala sparbolag, Jörgen rapporterar (se bif. rapport) Jörgen: Jag har informerat om att det finns ett lokalkapital Sverige för att kunna ha lokakapital i hela landet. Vi har vänt på iden och nu kan vi köra objekt först och använda dessa som läromedel i en lokalkapitalskola. Vi kan då samla nätverk för en näringslivsskola och nu har vi lokalkapital Sverige färdigt. Jag har varit i Värmland två gånger. Mycket har utgått från klarälvsdalen där man har byggde utvecklingsprojekt. Öppna klarälvsgruppen också på gång. Det finns koppling till en butik, ex till Coop. På Gotland är det en fotbollsförening i Norra Torsby som tagit över en butik, lite likt Docksta med samma upplägg. De vill utveckla fler servicefunktioner. Och kommer med fler objekt. Thomas: De har sökt en innovationscheck på kronor till Värmland. De t finns info på Coompanion hemsida. Jörgen: Uddevalla Kommun är inblandad, där är en utgångspunktern Gröna Gårdar med 37 uppfödare. Ev. kan man ha ett motsvarande upplägg där. I Härjedalen kallar sig bonde den sista bonden numera den första bonden.. Det finns en fond i ICA Härjedalen som gör att man ska kunna sälja egen mjölk direkt. Det kan bli ett pedagogiskt exempel. I Värmland har jag träffat LRF vilket var bra. I Växjö är det en konstellation knuten till Kamprad och Linne universitetet. De har träffat landshövdingen för ett lokalkapital Kronoberg. Professor Anders W Johansson i entreprenörskap är en kontakt. Det finns en matmässa i Växjö. Det kan bli så att man väljer ut projekt för investeringar. I Mälardalen var leaderfolket med och hade en irländare med sig som lyssnat på Jörgen i Bryssel. I Tiveden, Laxå är de engagerade och de har haft många samtal.

4 I Ångermanland finns Rafnaslakt i Ramsele. De har ideologisk kompetens och medvetna i sin bygdeutveckling. De vill återupprätta begreppet sparkassor. Det kostar dock mycket att kunna göra det. Kan man använda lokalkapitalplattformen för att de ska kunna utöva sitt ide om sparkassor? Man kanske kan ha en sparkassegrupp. En sådan grupp kan vara betydelsefullt för att få fram investeringsobjekt. Deras idéer är input som kan utveckla lokalkapitalplattformen. Nils och Jörgen bör göra en rapport gemensamt baserat på det som Jörgen berättat. Thomas: Vi har en student som kan göra en rapport på det som Jörgen berättat. Jörgen: Nu kommer jag att åka till Oslo för ett möte med landsbygdsdepartemetet och det norska bondelaget. Gotland här det svårare att än Åre för att bilda ett lokalkapitalbolag. Nu står Gotland still och de inv. objekt som finns går till den nationella plattformen istället. Och det går bra just nu. Inv. objektet i Åre är stängd som en lyckad investeringskampanj. Nu pågår en diskussion om hur man ska kunna göra en samlad ny kampanj. Investerare erbjuds att ta tillbaka sina pengar för att sätta in det i ett ny bättre alternativ efter sommaren. Det var knappt 50 personer inblandade i investeringen. ICA butiker ska kunna delta med försäljningsaktiviteter och finansiera investeringar. Då kan butiker gemensamt göra en insats för att vända jordbrukets ökenvandring. 6. Finansiella instrument i kommande programperiod Thomas: Nu är vår grupp viktigare än någonsin. Släpp detta med nya finansiella instrument i landsbygdsprogrammet och jobba med andra projektmedel och jobba gentemot Almi Invest. Då behöver vi göra några saker för att diskutera med näringsdepartementet. och landsbygdsdep. för att Almi Invest ska bli intresserade. Det är nu vårt arbete börjar för att det ska kunna bli bra de närmaste åren. Både Bosse och Maria på dep. är intresserade att diskutera det med oss. Vi skulle behöva deras hjälp att närma oss Almi. Vi borde lägga ute en arbetslinje för hur detta ska ske. Det är bra tajming att göra det nu. Bra om vi kan ha nätverkets hjälp för att göra detta. Det vore bra om denna grupp under 2015 hade möjlighet jobba med frågan. Vi borde ha ett möte inom gruppen först för att sedan planera ett möte med dep. och med någon från jordbruksverket. Magnus: Vi behöver ha med förvaltningsmyndigheten i en förvaltningsposition. 7. Lokalekonomidagarna, LEK 2014 Ulla: De är genomförda alla fyra. Ulla var med på det i Norr. Det är skillnad för att Norrland är mycket mer med i projektsvängen och har svårare att tänka i nya banor. Det är en stor fördel med regionala konferenser. Tidigare träffades man över länsgränser på ett annat sätt och det kanske man saknar när man har regionala. I Göteborg hade man greppet stad och land som man tyckte var mycket intressant. Det blir en uppföljningsdiskussion i början av juni. Magnus: I Göteborg var det en spännande mix av deltagare med både politik och organisationer var representerade. I nätverkets nyhetsbrev så finns det en artikel från LEK i Vimmerby. Ett av

5 de goda exemplen var från Gunnarsbyn som presenterades på ett mycket proffsigt sätt. Jag var med på tre stycken LEK och det var spännande och lärorikt. Ulla: Det är ett möte på måndag i Göteborg för att göra en intresseanmälan till LLU. 8. Gruppen och framtiden? Vi tar upp den frågan den 10 juni. 9. Övriga frågor Thomas: Vi har haft upplandsbygden arbetat från LEA till LERA där man knyter an till de lokala resurserna inte minst av mark och fördelning av näringsresurser. Vi hoppas kunna jobba vidare med det framöver. Vi behöver utveckla verktyget. 10. Nästa möte Vi bestämmer från kl den 10 juni. Thomas funderar på en arbetsplan för hur vi kan jobba md frågorna. Lokal kan vara i Stockholm. Ulla undersöker. Vi kan sätta datum andra veckan i september med Bosse och Maria och någon från dep. Nils plus Thomas och Anders försöker ta den kontakten. 11. Avslutning Nils avslutade möte och tackade de närvarande. Förda anteckningar Nils

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013.

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källström Andreas Heimbrandt Ulla Herlitz Oscar

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

Dokumentation: Seminarier och föreläsningar

Dokumentation: Seminarier och föreläsningar Dokumentation: Seminarier och föreläsningar Lokalekonomidagarna 15-16 juni 2011 på Sätra Brunn, Sala. Del 1 av Ylva Lundkvist, del 2 av Karin Wenström. Del 1 Under Lokalekonomidagarna 2011 hölls 18 seminarier

Läs mer

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva Lokal Kapitalbildning Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva/ulla

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION EN DOKUMENTATION LOKALEKONOMI 2014 Göteborg 2014 arrangerades fyra regionala Lokalekonomidagar över hela landet. Det här är en dokumentation från konferensen i Göteborg, Västra Götalands län. På bilden

Läs mer

Ekonomisk förening, bostadsrättsförening och europakooperativ - grundläggande motiv för ny lagtext

Ekonomisk förening, bostadsrättsförening och europakooperativ - grundläggande motiv för ny lagtext Dokumentation från seminarietillfälle 3 i serien Sista fredagen i varje månad kooperativa idéseminarier. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening och europakooperativ - grundläggande motiv för ny lagtext

Läs mer

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013

LOKAL FINANSIERING. 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen 4/2013 4/2013 LOKAL FINANSIERING 4Oro över minskat landsbygdsprogram 4Västerbottningarna folkomröstade 4Medborgarpris till byarörelsen Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll 2. Ledaren 3. Tema LOKAL FINANSIERING Regionala

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

Kooperation och alternativa driftsformer

Kooperation och alternativa driftsformer Dokumentation från seminarietillfälle 1 2012 i serien En fredag i månaden kooperativa idéseminarier. Kooperation och alternativa driftsformer Tid: 2012-02-10, kl 12.00 15.00 Plats: Karlstad universitet,

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg

Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Women s International League for Peace and Freedom Minnesanteckningar från Samrådsmötet den 29 september 2007 i Göteborg Närvarande: Helena Svensson

Läs mer