N.A.T.T.-files: Archives

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N.A.T.T.-files: Archives"

Transkript

1 N.A.T.T.-files: Archives High level security data Full access denied <Edit> Partial access granted; edited files only <Edit> Language: SWEDISH Contents: Company history <Edit> Nautical Association of Trade and Transport <Edit> Infra stucture Blind sight cover Monetary flows Statistics and geo-economics Operations archives: Cancelled operations Operations archives: Closed operations <Edit> Operations archives: Active operations Operations archives: Passive operations Active operatives: Company men Passive operatives: Sleepers Africa America Asia Australia Europe <Edit> India Russia South America Other employees: In brief Unlisted employees: Contact files Facilities Ground Zero Training camps Operations HQ Research labs High security Controlled areas Technics Internal security <Edit> Funds and monetary means Associate high level contacts Research and development Emergency operations Top secret Past ventures Present ventures Future ventures

2 COMPANY HISTORY <Edit> Lördagen den 11 April 1981 sker ett stort upplopp i Brixton, Södra London. Det resulterar i nästan 300 skadade poliser och 65 allvarligt skadade civila. Samtidigt 423 sjömil från Storbritanniens kust ombord på den privatchartrade tankern skjcaksjbasc, ute på internationellt farvatten, sker ett möte som saknar tidigare motstycke i historien. Där träffas företrädare för fem brottsliga syndikat; Cosa Nostra, Japanska Yakuzan, Kinesiska Triaden, Mexicanska/Columbianska drogkartellerna, samt Ryska Mafian. Tillsammans representerar de det översta kriminella ledningen för sina respektive kontinenter. Högst uppe på agendan står frågan med gränsöverskridande verksamhet och skadlig konkurrerande verksamhet mellan de olika syndikaten. Frågan är svårlöst och alldeles för detaljerad för att kunna få ett defenitivt svar. Däremot samsas man om att skapa en ny organisation, vars uppgift det är att utöva global kriminell lukrativ och inflytelserik verksamhet och generera vinst för sina delägare. Organisationens startkapital står syndikaten för till lika stora delar och som verksamma medlemmar av organisationen skickas de skarpaste hjärnorna från syndikatens led. Som den första ledningen för organisationen sätter sig närvarande 5 främsta ledarna för syndikaten. Medlemmar av den första Board of Directors är lkasnclaks lknslcknaacs, laksnclkjkjb lksnc, lkas luugk, ksjknj foi ofisoai, kjnkjnasf kjaskjn-lkjnsdkajd. Första Chairman of the Board är vjkjvnsdkvj kjdvnksdjnv, alias: CIRIUS. Ungefär en månad senare, den 13 Maj 1981 registreras ett antal nya mindre sjöfarts- och handelsföretag runt om i världen. De kommer att sinsemmellan att bilda en sammanslagning kallad Nautical Association of Trade and Transport. Detta kommer att förkortas N.A.T.T. och är den legitima front under vilken brottssyndikatet kommer att verka över hela världen. lksndlakndlkasndlknalaksndlaksndlaknslkasndlaknd. Verksamheten kommer igång omedelbart med upphandling av fartyg, lagerlokaler och kontorsutrymmen. Legitim verksamhet jämte officiella papper och tillstånd införskaffas för global handel. Alla fartyg och transportfordon specialutrustas för skeppande av känsliga varor. nlknsldknalsdn lksndak laksndlaksnda lkansdlaknsdlakn lkasndlkansdla lkansdlaknsdlak. Inledande problem med konkurrerande verksamhet och friktioner mellan organisationen och de tidigare existerande kriminella syndikaten får sin lösning i.o.m. styrelsens agerande lskncalskdnalkdsnalksndalsndlaknslaknsldkansldkanlsdknalksndlakns lknadslkndalksndlaknsdlkansldknalksandl. Organisationen skapar nya blind sight cover protokoll för att undvika samröre med syndikaten i fortsättningen. Operation mouse hole sanktioneras och organisationens huvudsakliga operativa närvaro försvinner från det geografiska synfältet. Firman adapterar ny tyst operations taktik. <Edit> End Chapter

3 NAUTICAL ASSOCIATION OF TRADE AND TRANSPORT <Edit> Enligt grundande stadgar 14 Maj 1981 har bildats en ekonomisk handelssammanslagning mellan grundande 27 medlemsbolag och handelsföreningar. Denna handelsorganisation heter officiellt Nautical Association of Trade and Transport (N.A.T.T.). Transportsammanslagningen erbjuder sina kunder full transporttjänst gällande sea freigt samt global port-toport. Sammanslagningen arrangerar även tull och magasintjänster, samt enligt avtal vägtransport från hamn till slutdestination. Kundunderlaget är främst företag och industrier, samt statliga instutioner. All verksamhet är 100% legitim och alla papper och tillstånd är i sin ordning enligt marknadsföreskrifter. Årlig avkastning, inklusive sammanslagningens företag och dess dotterbolag, uppgår till moderata 39 miljarder per år med tillväxttakt på 4,5% vart fjärde kvartal. Kontor finns i 40 städer, varav de största finns i New York, Sydney, Rio De Janeiro, Halifax (Canada) och Dorset (England). Huvudkontor i Hong Kong, men sammanslagningen och dess delägarbolag är alla registrerade på Kayman Islands av skatteskäl. nkjnvdksjnkj klnsdvlkn lkdnvlsknv lkndvlksn lskdnvlskdnvlsknldv lksdnvlksndvl lksdnvlksdn lskndvlskndvldsknvlsdk lsdknvsldknvslvkn lksdnvlskdnvklsd lksdnvlskndvls lksdnvlksdnvlsn lksndvlksdn lskdnvlskdnvlsknd lskdnvlskndvlskn slkdnvlskndvl lsdknvlskdnv vslkvnsdlvn lksdnvlsdknvlsdknvlsdknldsknv lskdvnlsdknvlskdnv lskdnvlskndvlskndlvknskld sldkvnsldkvnlskdn. Sammanslagningen har uppemot 600 anställda och därtill oräkneliga utomstående samarbetspartners vilka utför det egentliga arbetet, samt sköter underhåll och bokföring och liknande understödande verksamhet. Av de ordinarie anställda är det endast 40% som är medvetna att sammanslagningens syfte är att täcka och understöda alternativ verksamhet. Av dessa är det 15 % som känner till eller är direkta

4 medlemmar av Firman. Således är det endast 6 % av de anställda som känner till Firmans existens och N.A.T.T.s egentliga verksamhet. lsdknvlsdkn lskdnvlsdknvls lsdknlsdknvlsknv lskdnlsdknvldsknv lskdnvlsdknvls sldkvnlsdkvnlsdknlvsn lskdnvlsknvlsdkn lskdnvlskdnvlsknlk lskdnvlsknvlsdkn slkdnvlsknvlds lskdnlvsdknn. laksfnlaskfnalknsalkfn. dfknlsdknflskdnflsknlv.. Firmaanställda i inaktiv sleeper-period kan dock finnas på sammanslagningens lönelistor. N.A.T.T.s legitima ställning används som front för transport av Firma materiel och operativa firmaanställda till destinationsorter. Likaså kan företagets täckmantel användas som utgångspunkt för operationer och varje facilitet som sammanslagningen har döljer också Firmans gömda faciliteter av en eller annan typ. N.A.T.T. den ekonomiska sammanslagningen samarbetar också med konkursboet Betaco Industries, vilket är en direkt Firmakontrollerad skapelse. En annan konstruktion är IXNT Farmacuticals och EasyWare Imports Inc, vilka förser Firman med ospårbart material. Firmaoperativa anställda rekommenderas i det närmaste att inte direkt identifiera sig med ekonomiska handelssammanslagningen Nautical Association of Trade and Transport vid utförande av operationsverksamhet. Den överhängande faran för identifiering med Firmans dolda verksamhet är för överhängande och måste undvikas. SLKNALKNGALKl lksdflksndflksnd lskdnflskndflskn slkdnflskndflskndf slkdnflskdnflskndf slkdnflksndflskndlfksnd sldknflsdknflskndf lsdknflsdknflskndlfnsd lksdnflknsdflknsdlfkns lskdnflskdnflskndflsdknf lskdnflsdkn sdlkfnsldkfn sdlfknsldfnklsdfnlndfk sldknflskdnflsdnfk slkndflskndflnsd lskdnflksndfl sdlkfnsdlfk sdlf sknlfksndlfs ldfksndfls dflsdknf. <Edit> End Chapter

5 OPERATIONS ARCHIVES: CLOSED OPERATIONS <Edit> Operations files <past, current and future> Select High level security objects; Access denied <Edit> Allow edited profiles <Edit> Select Op: <Edit> Select Op: <Edit> Select Op: PROFILES <EDIT> BY AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS Operations Number: Operations Code: Key maker Operations type: Blanket operation Chief Executive Officer: Nikolajev Kalaschnikov Alias: AlknsclakclkanlscknaK-47 Profile: Mole Assistant Director: Erik af Lagerstråhle Alias: blue kcsalksnode 9 Profile: Mole Operatives: Aron Webster (Mole) Technics Nordin (Pusher) Human relations Operations brief: Infiltrate Microsoft Inc. Implement pn3att-key maker code sequences in software. Infiltrate company Microsoft Inc, advance to chief programmer positions. At final faces, insert pre-programmed code sequences pn3att-key maker into popular software before market distribution. Secure confidentiality and reproduction. Terminate operation if consumer usage below 10% of global market. Monitor production and software updates. Report according to schedule. Infiltrate Microsoft Inc contacts. Turn contacts using pusher employees. Recruitment of possible 6 new operatives. Focus: Programming and computer software design. Tap Microsoft Inc resources if company growth annually above 7,5%. Maintain full deniability and possible termination plan, should company market share drop below breaking point.

6 Operations reports in brief: Operation success and continuance. pn3att-key maker code sequences implemented into Windows 98,Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Microsoft Office 4.3, Microsoft Office 95, Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, Microsoft Office Xp, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Explorer. Continuous Key Maker upgrades through Update-files. Overriding any and all security protocols. Key Maker accessability reported and tested. Full access to governmental and institutional networks using Microsoft Software. Termination of obstacles in process were necessary. Uncomfortable Microsoft personnel likvidated. Securing company influence continuity through bribes and blackmail. Erased unwanted autocheck-up systems. System maintainance and market reports tell of software instability. Possibly due to pn3att-key maker code interference. Updates and future software should fix defect. If not; deniability and forceful continuation. Additional company active operatives and sleepers in place. Pushers report success in turning contacts. Data collected on individuals for possible future manipulation. Recruitment limited success. HR.Mngr likvidated according to company protocol. Request Company send new operative pusher immediately. Tapping into Microsoft Inc. resources through stock market fraud and black mail. Pulling Microsoft Inc. funds from intra-company resource allocations and company wellfare donations. Microsoft Inc. becomes Pentagons unofficial supplier Suggest covert operation to futher satellite control through ground control hardware and software. Problematic tight Pentagon software control by own technicians. Free market security programs show greater resistance to programming alternations. Suggest covert operations for infiltration of best computer hardware suppliers to add Company-friendly hardware directly into CPU-units processors. Will optimize effect and control regardless of software and security programs. Suggest exploration of new nano-technology for this purpose. Operation continues. Awaiting further orders. Note: N.A.T.T. operatives only to use supplied unaltered versions of Microsoft software if at all. <Edit> End chapter

7 PROFILES <Edit> BY AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS Operations Number: Operations Code: Atlanta Operations type: Alfa 2 Omega Chief Executive Officer: Walter R. Schneider Alias: A-Wall Profile: Pusher Assistant Director: Erik af Lage rstråhle Alias: blue kcsaode 9 Profile: Cleaner Operatives: dvnsdlvjnsldvnslknvlskdnvlksvlsdknv Nordin (Pusher) Human relations lksdnvlksndlvksndlvkslvdkns sldkvnlskdnvlskndvlksdnvlksndlvknls sldkvnlsdknvsldknlknvsldknv sdlkvnsldkvnlskdnvlskdnvlksndlvknslvknsldknv ldvknsldknvlskndvlksndvlknsdlkvnslknksdvl ldsknvlsdknvlsdknvlksdnvlksnd sdlkvnlsdknvlskndvlknsdlvknslknvlskdnvlksnd sdlkvnsdlknvlsknvlknsldknvlskn södkvsdlknvlskdnvlsdknvlkaskdpoa klsjdvkldnslvknsdlkvnlsdknvlsnkdkvnsd ldsknvlskndvlksndlvknsdlvknsld sldknvlvskdnvlksndbasudbopaihdpie dlvknsdlknvlsknvlksndsldknvlsdk sldknvsldknvlskndvlksndvlknsdlvkndslkvnsldknlvd lvskdnlvksndlkvnslkdnvlskdnvs ldsknvlskdnvlskndlvknsdlvknsldknv lsdknvlskdnvlsdknlksndvlkns sldknvlsknvlskndvlknsdlvknsdlknvslkndvlknsdlvkn lsdkvnlskdnvlsnldkvnslvdksnvlskn sldknvlskdnvlsknvdlksdnvlksndlvknsd lsdkvnlsdknlvsknlsvdkndvlskndlv sldknvlsknvlskdnvlksndvlknsdlkvnsdlknvsd Operations brief: Infiltrate, control and tap Atlanta City; Georgia; United States of America. All elements of area must be turned and tuned to company. Main objective: Economic Profit. Operations reports in brief: <Edit> Operations reports restricted

8 PROFILES <Edit> BY AUTHORITY OF WEEPING ANGEL: GABRIEL OF SORROW BY ORDER OF Operations Number: Operations Code: Eraser Wing Operations type: Cleaning Chief Executive Officer: Gabriel of Sorrow Operation in brief: Terminate and clean Operation number: Operation name: kjsnkajksjndkajnds. CEO: kjsnkajksjndkajn ds. Operation report in brief: Failed operation CEO terminated. Failed operation Ass.Dir captured but deceased during questioning. Results through questioning: Unsatisfactory. All N.A.T.T. operation personnel cleaned. All N.A.T.T. contacts and associates cleaned. All opposing directly involved parties cleaned. All evidence of N.A.T.T. presence cleaned. Cover: Terrorist bombing implemented and executed. 3 cleaner operatives exited for future operations. Suggest 2 cleaner operatives for EMC-cleaner training. <Edit> End Chapter

9 PASSIVE SLEEPER OPERATIVES <Edit> CEO kan begära förstärkning via HQ ifall tilldelade operativa anställda visar sig otillräckliga eller förluster har lidits som komprimerar operationen. CEO svarar för nyanlända operativa anställdas omedelbara integrering i operationen samt placering inom operationshierarkin. Sleeper-operativa skall vara klara att träda i Firma-tjänst inom 30 min från det att meddelande kommer fram. EUROPE NORHTERN EUROPE; FENNO-SCANDINAVIA slaknclsaknclaksncla Mads Espensen (Pusher) Emil Poulsen(Mole) Mette Rasmussen (Mole) Julian Giordano (Mole) sjclaskcnalskcnalscnasc ascascasclkasnlcka Susanne Price (Mole) Hilde Mathiassen (Pusher) Alessandro Ricci (Pusher) Bertine Lindgren (Mole) slcanclasknclaksnclacn Lillian Djuve (Mole) Maria Lechner (Pusher) Elle Aarvik-Berg (Cleaner) Rikard Kuitunen (Pusher) Sami Tannermaa (Mole) xlcknslakcnalkcnalknal Daniela Mårtenssen (Mole) Natalia Vogel (Cleaner) alskncalklkanslckaslcknal Håkan Foxell (Cleaner) lfanlkfnlsakfnlaskfnlakna William af Rosen (Pusher) Dora Scholz (Mole) Simon Byrne (Mole) Preben Dalene (Pusher) snclkasnclkasnclaksnlc Niklas Haag(Mole) Linda Gunnarsson(Mole) Noah Thomsen (Mole) Kyle Dubois (Pusher) Alexander Karu (Cleaner) Austin Rodrígues (Mole) alskcnalskcnalksnclaknclasknc Göran Reinfeldt (Mole) Ivan Morozov (Cleaner) Mikkel Jensen (Mole) Lena Siswati (Cleaner) Ulla-Marie Rönnlöf (Pusher) cklanskanlskcnalskcn Lucas Olsen (Cleaner) Emily Gruber (Mole) Theodor Haugen (Mole) jcbaksjcbkajscbkajscbkajc Bjorn Rasmussen (Cleaner) Eivind Krogh (Pusher) Thilde Ramsfjord (Mole) Linus Torheim (Mole) lkscnlaskcnlakscnlaskc Thomas Azulai (Mole) Julie Wouters (Mole) slkfnlaksfnaflsknflksn Elisa Mäkinen-Ström(Pusher) Heidi Appelgren(Mole) Hildegard Arvidsdottir (Mole) Martina Ruiz (Mole) flaknsflaksnflaksnflaknlkn laskfnlaskfnasknfalkna <Edit> End Chapter

10 INTERNAL SECURITY Ordergivning i fält sker enligt protokoll genom textmeddelande till operativa anställdas mobiltelefoner. Ordergivningsspråk är engelska. Endast CEO och Ass.dir. samt andra speciellt utvalda har kontakt till HQ. Under operationens pågående råder i övrigt radio-tystnad. Kontakt kommer från HQ primärt via mail. Mail-adresser delas ut åt designerad personal i samband med operationens ordergivning. För att undvika ordergivning nerifrån hierarkin, samt försvåra infiltration, kommer samtliga operativa att designeras kodord för operationen. När ordergivning sänds skall som första i ordergivningsmeddelandet ges detta kodord. Utan kodordet är ordern inkomplett och skall inte utföras. Ordern skall vara klar och entydig. Ordergivande operativ anställd ansvarar för missuppfattningar ordern kan resultera i. Varje order avslutas med ordet End för att fastslå att det inte finns mer i ordern. 3 exempel på order per SMS: Rooster-77. Terminate Associate Vincent Connor at Avenue Drive 14. make it look suicide. confirm kill Phone: End Australia. retrieve all information on lincorp inc, focus on Ex-employees. then Report to base. End Rytmkeeper-133. scout and infiltrate sergioni crime family. prepare alpha force operation. report by at Nights of full moon. END Skulle meddelande uppsnappas skall cleaners under ledning av CEO åtgärda läckan. På bedömning av skadan kan operationen avbrytas eller ändras. Små skador behöver inte åtgärdas ifall de isoleras. <Edit> End Chapter <Edit> End Document:Archives <Edit> Exit

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet och Epilog Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet Tumregler och utgångspunkter

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Ray Mauritsson verkställande direktör Axis i korthet > Grundat 1984 > IT-företag som agerar på säkerhetsmarknaden > Omsättning 2009, 2 301 MSEK > Global närvaro

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

2013-06-03. Användarmanual

2013-06-03. Användarmanual 2013-06-03 Användarmanual Inledning Denna användarmanual finns för att du på enklast möjliga sätt skall kunna uppdatera din utövarinformation via ADAMS. Var uppmärksam på att vissa bilder kan se annorlunda

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Att marknadsföra miljöteknik på export

Att marknadsföra miljöteknik på export 19,06 cm X 12,3 cm Att marknadsföra miljöteknik på export Energisession 2008 Jonas Törnblom Envac Vad är speciellt med miljöteknik? Miljöattribut/miljöfördelar betingar sällan ett högre pris kan sällan

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16 Installationsguide Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no Installationsguide för ArchiCAD 16 Innehåll Uppgradering Windows/Mac Uppgradering av ArchiCAD-låset. Nyinstallation

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

Övningar i SQL. SQLAccess.doc Ove Lundgren 2000-11-14

Övningar i SQL. SQLAccess.doc Ove Lundgren 2000-11-14 Övningar i SQL Övningar i SQL Använd Access för att öva SQL (= Structured Query Language) Skapa tabeller med SQL 1. Ny databas: SQLÖVNING Klicka: Frågor > Ny > Design > OK >Stäng > SQL Radera ordet SELECT.

Läs mer

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon Sveriges hamnar - Idag och i morgon Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Såsom redogörelse enligt 14 kap 8 aktiebolagslagen får styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381, ( Bolaget ) anföra följande.

Såsom redogörelse enligt 14 kap 8 aktiebolagslagen får styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381, ( Bolaget ) anföra följande. N.B. The English text is an unofficial translation. Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 aktiebolagslagen The board of directors' report referred to in Chapter 14, section 8 of the Companies Act Såsom

Läs mer

Carlson Investment Management

Carlson Investment Management Carlson Investment Management - DnB NOR Renewable Energy - Investerar i miljövänlig energi Augusti 2009 Fortsatt mycket god avkastning, såväl i absoluta som relativa tal Om DnB NOR Renewable Energy En

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer