N.A.T.T.-files: Archives

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N.A.T.T.-files: Archives"

Transkript

1 N.A.T.T.-files: Archives High level security data Full access denied <Edit> Partial access granted; edited files only <Edit> Language: SWEDISH Contents: Company history <Edit> Nautical Association of Trade and Transport <Edit> Infra stucture Blind sight cover Monetary flows Statistics and geo-economics Operations archives: Cancelled operations Operations archives: Closed operations <Edit> Operations archives: Active operations Operations archives: Passive operations Active operatives: Company men Passive operatives: Sleepers Africa America Asia Australia Europe <Edit> India Russia South America Other employees: In brief Unlisted employees: Contact files Facilities Ground Zero Training camps Operations HQ Research labs High security Controlled areas Technics Internal security <Edit> Funds and monetary means Associate high level contacts Research and development Emergency operations Top secret Past ventures Present ventures Future ventures

2 COMPANY HISTORY <Edit> Lördagen den 11 April 1981 sker ett stort upplopp i Brixton, Södra London. Det resulterar i nästan 300 skadade poliser och 65 allvarligt skadade civila. Samtidigt 423 sjömil från Storbritanniens kust ombord på den privatchartrade tankern skjcaksjbasc, ute på internationellt farvatten, sker ett möte som saknar tidigare motstycke i historien. Där träffas företrädare för fem brottsliga syndikat; Cosa Nostra, Japanska Yakuzan, Kinesiska Triaden, Mexicanska/Columbianska drogkartellerna, samt Ryska Mafian. Tillsammans representerar de det översta kriminella ledningen för sina respektive kontinenter. Högst uppe på agendan står frågan med gränsöverskridande verksamhet och skadlig konkurrerande verksamhet mellan de olika syndikaten. Frågan är svårlöst och alldeles för detaljerad för att kunna få ett defenitivt svar. Däremot samsas man om att skapa en ny organisation, vars uppgift det är att utöva global kriminell lukrativ och inflytelserik verksamhet och generera vinst för sina delägare. Organisationens startkapital står syndikaten för till lika stora delar och som verksamma medlemmar av organisationen skickas de skarpaste hjärnorna från syndikatens led. Som den första ledningen för organisationen sätter sig närvarande 5 främsta ledarna för syndikaten. Medlemmar av den första Board of Directors är lkasnclaks lknslcknaacs, laksnclkjkjb lksnc, lkas luugk, ksjknj foi ofisoai, kjnkjnasf kjaskjn-lkjnsdkajd. Första Chairman of the Board är vjkjvnsdkvj kjdvnksdjnv, alias: CIRIUS. Ungefär en månad senare, den 13 Maj 1981 registreras ett antal nya mindre sjöfarts- och handelsföretag runt om i världen. De kommer att sinsemmellan att bilda en sammanslagning kallad Nautical Association of Trade and Transport. Detta kommer att förkortas N.A.T.T. och är den legitima front under vilken brottssyndikatet kommer att verka över hela världen. lksndlakndlkasndlknalaksndlaksndlaknslkasndlaknd. Verksamheten kommer igång omedelbart med upphandling av fartyg, lagerlokaler och kontorsutrymmen. Legitim verksamhet jämte officiella papper och tillstånd införskaffas för global handel. Alla fartyg och transportfordon specialutrustas för skeppande av känsliga varor. nlknsldknalsdn lksndak laksndlaksnda lkansdlaknsdlakn lkasndlkansdla lkansdlaknsdlak. Inledande problem med konkurrerande verksamhet och friktioner mellan organisationen och de tidigare existerande kriminella syndikaten får sin lösning i.o.m. styrelsens agerande lskncalskdnalkdsnalksndalsndlaknslaknsldkansldkanlsdknalksndlakns lknadslkndalksndlaknsdlkansldknalksandl. Organisationen skapar nya blind sight cover protokoll för att undvika samröre med syndikaten i fortsättningen. Operation mouse hole sanktioneras och organisationens huvudsakliga operativa närvaro försvinner från det geografiska synfältet. Firman adapterar ny tyst operations taktik. <Edit> End Chapter

3 NAUTICAL ASSOCIATION OF TRADE AND TRANSPORT <Edit> Enligt grundande stadgar 14 Maj 1981 har bildats en ekonomisk handelssammanslagning mellan grundande 27 medlemsbolag och handelsföreningar. Denna handelsorganisation heter officiellt Nautical Association of Trade and Transport (N.A.T.T.). Transportsammanslagningen erbjuder sina kunder full transporttjänst gällande sea freigt samt global port-toport. Sammanslagningen arrangerar även tull och magasintjänster, samt enligt avtal vägtransport från hamn till slutdestination. Kundunderlaget är främst företag och industrier, samt statliga instutioner. All verksamhet är 100% legitim och alla papper och tillstånd är i sin ordning enligt marknadsföreskrifter. Årlig avkastning, inklusive sammanslagningens företag och dess dotterbolag, uppgår till moderata 39 miljarder per år med tillväxttakt på 4,5% vart fjärde kvartal. Kontor finns i 40 städer, varav de största finns i New York, Sydney, Rio De Janeiro, Halifax (Canada) och Dorset (England). Huvudkontor i Hong Kong, men sammanslagningen och dess delägarbolag är alla registrerade på Kayman Islands av skatteskäl. nkjnvdksjnkj klnsdvlkn lkdnvlsknv lkndvlksn lskdnvlskdnvlsknldv lksdnvlksndvl lksdnvlksdn lskndvlskndvldsknvlsdk lsdknvsldknvslvkn lksdnvlskdnvklsd lksdnvlskndvls lksdnvlksdnvlsn lksndvlksdn lskdnvlskdnvlsknd lskdnvlskndvlskn slkdnvlskndvl lsdknvlskdnv vslkvnsdlvn lksdnvlsdknvlsdknvlsdknldsknv lskdvnlsdknvlskdnv lskdnvlskndvlskndlvknskld sldkvnsldkvnlskdn. Sammanslagningen har uppemot 600 anställda och därtill oräkneliga utomstående samarbetspartners vilka utför det egentliga arbetet, samt sköter underhåll och bokföring och liknande understödande verksamhet. Av de ordinarie anställda är det endast 40% som är medvetna att sammanslagningens syfte är att täcka och understöda alternativ verksamhet. Av dessa är det 15 % som känner till eller är direkta

4 medlemmar av Firman. Således är det endast 6 % av de anställda som känner till Firmans existens och N.A.T.T.s egentliga verksamhet. lsdknvlsdkn lskdnvlsdknvls lsdknlsdknvlsknv lskdnlsdknvldsknv lskdnvlsdknvls sldkvnlsdkvnlsdknlvsn lskdnvlsknvlsdkn lskdnvlskdnvlsknlk lskdnvlsknvlsdkn slkdnvlsknvlds lskdnlvsdknn. laksfnlaskfnalknsalkfn. dfknlsdknflskdnflsknlv.. Firmaanställda i inaktiv sleeper-period kan dock finnas på sammanslagningens lönelistor. N.A.T.T.s legitima ställning används som front för transport av Firma materiel och operativa firmaanställda till destinationsorter. Likaså kan företagets täckmantel användas som utgångspunkt för operationer och varje facilitet som sammanslagningen har döljer också Firmans gömda faciliteter av en eller annan typ. N.A.T.T. den ekonomiska sammanslagningen samarbetar också med konkursboet Betaco Industries, vilket är en direkt Firmakontrollerad skapelse. En annan konstruktion är IXNT Farmacuticals och EasyWare Imports Inc, vilka förser Firman med ospårbart material. Firmaoperativa anställda rekommenderas i det närmaste att inte direkt identifiera sig med ekonomiska handelssammanslagningen Nautical Association of Trade and Transport vid utförande av operationsverksamhet. Den överhängande faran för identifiering med Firmans dolda verksamhet är för överhängande och måste undvikas. SLKNALKNGALKl lksdflksndflksnd lskdnflskndflskn slkdnflskndflskndf slkdnflskdnflskndf slkdnflksndflskndlfksnd sldknflsdknflskndf lsdknflsdknflskndlfnsd lksdnflknsdflknsdlfkns lskdnflskdnflskndflsdknf lskdnflsdkn sdlkfnsldkfn sdlfknsldfnklsdfnlndfk sldknflskdnflsdnfk slkndflskndflnsd lskdnflksndfl sdlkfnsdlfk sdlf sknlfksndlfs ldfksndfls dflsdknf. <Edit> End Chapter

5 OPERATIONS ARCHIVES: CLOSED OPERATIONS <Edit> Operations files <past, current and future> Select High level security objects; Access denied <Edit> Allow edited profiles <Edit> Select Op: <Edit> Select Op: <Edit> Select Op: PROFILES <EDIT> BY AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS Operations Number: Operations Code: Key maker Operations type: Blanket operation Chief Executive Officer: Nikolajev Kalaschnikov Alias: AlknsclakclkanlscknaK-47 Profile: Mole Assistant Director: Erik af Lagerstråhle Alias: blue kcsalksnode 9 Profile: Mole Operatives: Aron Webster (Mole) Technics Nordin (Pusher) Human relations Operations brief: Infiltrate Microsoft Inc. Implement pn3att-key maker code sequences in software. Infiltrate company Microsoft Inc, advance to chief programmer positions. At final faces, insert pre-programmed code sequences pn3att-key maker into popular software before market distribution. Secure confidentiality and reproduction. Terminate operation if consumer usage below 10% of global market. Monitor production and software updates. Report according to schedule. Infiltrate Microsoft Inc contacts. Turn contacts using pusher employees. Recruitment of possible 6 new operatives. Focus: Programming and computer software design. Tap Microsoft Inc resources if company growth annually above 7,5%. Maintain full deniability and possible termination plan, should company market share drop below breaking point.

6 Operations reports in brief: Operation success and continuance. pn3att-key maker code sequences implemented into Windows 98,Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Microsoft Office 4.3, Microsoft Office 95, Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, Microsoft Office Xp, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Explorer. Continuous Key Maker upgrades through Update-files. Overriding any and all security protocols. Key Maker accessability reported and tested. Full access to governmental and institutional networks using Microsoft Software. Termination of obstacles in process were necessary. Uncomfortable Microsoft personnel likvidated. Securing company influence continuity through bribes and blackmail. Erased unwanted autocheck-up systems. System maintainance and market reports tell of software instability. Possibly due to pn3att-key maker code interference. Updates and future software should fix defect. If not; deniability and forceful continuation. Additional company active operatives and sleepers in place. Pushers report success in turning contacts. Data collected on individuals for possible future manipulation. Recruitment limited success. HR.Mngr likvidated according to company protocol. Request Company send new operative pusher immediately. Tapping into Microsoft Inc. resources through stock market fraud and black mail. Pulling Microsoft Inc. funds from intra-company resource allocations and company wellfare donations. Microsoft Inc. becomes Pentagons unofficial supplier Suggest covert operation to futher satellite control through ground control hardware and software. Problematic tight Pentagon software control by own technicians. Free market security programs show greater resistance to programming alternations. Suggest covert operations for infiltration of best computer hardware suppliers to add Company-friendly hardware directly into CPU-units processors. Will optimize effect and control regardless of software and security programs. Suggest exploration of new nano-technology for this purpose. Operation continues. Awaiting further orders. Note: N.A.T.T. operatives only to use supplied unaltered versions of Microsoft software if at all. <Edit> End chapter

7 PROFILES <Edit> BY AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS Operations Number: Operations Code: Atlanta Operations type: Alfa 2 Omega Chief Executive Officer: Walter R. Schneider Alias: A-Wall Profile: Pusher Assistant Director: Erik af Lage rstråhle Alias: blue kcsaode 9 Profile: Cleaner Operatives: dvnsdlvjnsldvnslknvlskdnvlksvlsdknv Nordin (Pusher) Human relations lksdnvlksndlvksndlvkslvdkns sldkvnlskdnvlskndvlksdnvlksndlvknls sldkvnlsdknvsldknlknvsldknv sdlkvnsldkvnlskdnvlskdnvlksndlvknslvknsldknv ldvknsldknvlskndvlksndvlknsdlkvnslknksdvl ldsknvlsdknvlsdknvlksdnvlksnd sdlkvnlsdknvlskndvlknsdlvknslknvlskdnvlksnd sdlkvnsdlknvlsknvlknsldknvlskn södkvsdlknvlskdnvlsdknvlkaskdpoa klsjdvkldnslvknsdlkvnlsdknvlsnkdkvnsd ldsknvlskndvlksndlvknsdlvknsld sldknvlvskdnvlksndbasudbopaihdpie dlvknsdlknvlsknvlksndsldknvlsdk sldknvsldknvlskndvlksndvlknsdlvkndslkvnsldknlvd lvskdnlvksndlkvnslkdnvlskdnvs ldsknvlskdnvlskndlvknsdlvknsldknv lsdknvlskdnvlsdknlksndvlkns sldknvlsknvlskndvlknsdlvknsdlknvslkndvlknsdlvkn lsdkvnlskdnvlsnldkvnslvdksnvlskn sldknvlskdnvlsknvdlksdnvlksndlvknsd lsdkvnlsdknlvsknlsvdkndvlskndlv sldknvlsknvlskdnvlksndvlknsdlkvnsdlknvsd Operations brief: Infiltrate, control and tap Atlanta City; Georgia; United States of America. All elements of area must be turned and tuned to company. Main objective: Economic Profit. Operations reports in brief: <Edit> Operations reports restricted

8 PROFILES <Edit> BY AUTHORITY OF WEEPING ANGEL: GABRIEL OF SORROW BY ORDER OF Operations Number: Operations Code: Eraser Wing Operations type: Cleaning Chief Executive Officer: Gabriel of Sorrow Operation in brief: Terminate and clean Operation number: Operation name: kjsnkajksjndkajnds. CEO: kjsnkajksjndkajn ds. Operation report in brief: Failed operation CEO terminated. Failed operation Ass.Dir captured but deceased during questioning. Results through questioning: Unsatisfactory. All N.A.T.T. operation personnel cleaned. All N.A.T.T. contacts and associates cleaned. All opposing directly involved parties cleaned. All evidence of N.A.T.T. presence cleaned. Cover: Terrorist bombing implemented and executed. 3 cleaner operatives exited for future operations. Suggest 2 cleaner operatives for EMC-cleaner training. <Edit> End Chapter

9 PASSIVE SLEEPER OPERATIVES <Edit> CEO kan begära förstärkning via HQ ifall tilldelade operativa anställda visar sig otillräckliga eller förluster har lidits som komprimerar operationen. CEO svarar för nyanlända operativa anställdas omedelbara integrering i operationen samt placering inom operationshierarkin. Sleeper-operativa skall vara klara att träda i Firma-tjänst inom 30 min från det att meddelande kommer fram. EUROPE NORHTERN EUROPE; FENNO-SCANDINAVIA slaknclsaknclaksncla Mads Espensen (Pusher) Emil Poulsen(Mole) Mette Rasmussen (Mole) Julian Giordano (Mole) sjclaskcnalskcnalscnasc ascascasclkasnlcka Susanne Price (Mole) Hilde Mathiassen (Pusher) Alessandro Ricci (Pusher) Bertine Lindgren (Mole) slcanclasknclaksnclacn Lillian Djuve (Mole) Maria Lechner (Pusher) Elle Aarvik-Berg (Cleaner) Rikard Kuitunen (Pusher) Sami Tannermaa (Mole) xlcknslakcnalkcnalknal Daniela Mårtenssen (Mole) Natalia Vogel (Cleaner) alskncalklkanslckaslcknal Håkan Foxell (Cleaner) lfanlkfnlsakfnlaskfnlakna William af Rosen (Pusher) Dora Scholz (Mole) Simon Byrne (Mole) Preben Dalene (Pusher) snclkasnclkasnclaksnlc Niklas Haag(Mole) Linda Gunnarsson(Mole) Noah Thomsen (Mole) Kyle Dubois (Pusher) Alexander Karu (Cleaner) Austin Rodrígues (Mole) alskcnalskcnalksnclaknclasknc Göran Reinfeldt (Mole) Ivan Morozov (Cleaner) Mikkel Jensen (Mole) Lena Siswati (Cleaner) Ulla-Marie Rönnlöf (Pusher) cklanskanlskcnalskcn Lucas Olsen (Cleaner) Emily Gruber (Mole) Theodor Haugen (Mole) jcbaksjcbkajscbkajscbkajc Bjorn Rasmussen (Cleaner) Eivind Krogh (Pusher) Thilde Ramsfjord (Mole) Linus Torheim (Mole) lkscnlaskcnlakscnlaskc Thomas Azulai (Mole) Julie Wouters (Mole) slkfnlaksfnaflsknflksn Elisa Mäkinen-Ström(Pusher) Heidi Appelgren(Mole) Hildegard Arvidsdottir (Mole) Martina Ruiz (Mole) flaknsflaksnflaksnflaknlkn laskfnlaskfnasknfalkna <Edit> End Chapter

10 INTERNAL SECURITY Ordergivning i fält sker enligt protokoll genom textmeddelande till operativa anställdas mobiltelefoner. Ordergivningsspråk är engelska. Endast CEO och Ass.dir. samt andra speciellt utvalda har kontakt till HQ. Under operationens pågående råder i övrigt radio-tystnad. Kontakt kommer från HQ primärt via mail. Mail-adresser delas ut åt designerad personal i samband med operationens ordergivning. För att undvika ordergivning nerifrån hierarkin, samt försvåra infiltration, kommer samtliga operativa att designeras kodord för operationen. När ordergivning sänds skall som första i ordergivningsmeddelandet ges detta kodord. Utan kodordet är ordern inkomplett och skall inte utföras. Ordern skall vara klar och entydig. Ordergivande operativ anställd ansvarar för missuppfattningar ordern kan resultera i. Varje order avslutas med ordet End för att fastslå att det inte finns mer i ordern. 3 exempel på order per SMS: Rooster-77. Terminate Associate Vincent Connor at Avenue Drive 14. make it look suicide. confirm kill Phone: End Australia. retrieve all information on lincorp inc, focus on Ex-employees. then Report to base. End Rytmkeeper-133. scout and infiltrate sergioni crime family. prepare alpha force operation. report by at Nights of full moon. END Skulle meddelande uppsnappas skall cleaners under ledning av CEO åtgärda läckan. På bedömning av skadan kan operationen avbrytas eller ändras. Små skador behöver inte åtgärdas ifall de isoleras. <Edit> End Chapter <Edit> End Document:Archives <Edit> Exit

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ)

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ) Appendix 2 Board of directors of Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the Company ) proposal on allocation on allocation of profit/loss for 2014 (item 8b in the notice) The board of directors and the

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2008 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Statens regionala förvaltning

Statens regionala förvaltning Statens regionala förvaltning förslag till en angelägen reform Slutbetänkande av Utredningen om den statliga regionala förvaltningen Stockholm 2012 SOU 2012:81 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 38 årg. Nr 1 2006. Ur innehållet: Lake Victoria projekt, ny president och regering, kyrkoprojekt och skolutbyte

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 38 årg. Nr 1 2006. Ur innehållet: Lake Victoria projekt, ny president och regering, kyrkoprojekt och skolutbyte HABARI INFORMATION OM TANZANIA 38 årg Nr 1 2006 Ur innehållet: Lake Victoria projekt, ny president och regering, kyrkoprojekt och skolutbyte TIDNINGEN HABARI utges av SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN SVETAN

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem

Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem ett ärendehanteringssystem David Lidzén Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2011 TRITA-ICT-EX-2011:169 Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem David Lidzén Examensarbete inom Datateknik

Läs mer

Scanning the Horizon Mobile Mapping

Scanning the Horizon Mobile Mapping MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 05 Roman Mosaics Aerial survey Flygmätning High Speed Tracking Rail control Spårmätning Scanning the Horizon Mobile Mapping 3D control GPS, mmgps, total station

Läs mer

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2008 2009 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10

Läs mer

COLFAX CORP FORM FWP. (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08

COLFAX CORP FORM FWP. (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08 COLFAX CORP FORM FWP (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08 Address 8730 STONY POINT PARKWAY SUITE 150 RICHMOND, VA 23235 Telephone (804) 560-4070 CIK 0001420800

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut

Läs mer

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information om projektet Vems säkerhet?... 3 Temaarbete i projektet Vems säkerhet?... 3 Förslag på upplägg:... 3 Inläsning:... 3 Klassrumsövningar:... 3 Intervjuer:...

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer