N.A.T.T.-files: Archives

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N.A.T.T.-files: Archives"

Transkript

1 N.A.T.T.-files: Archives High level security data Full access denied <Edit> Partial access granted; edited files only <Edit> Language: SWEDISH Contents: Company history <Edit> Nautical Association of Trade and Transport <Edit> Infra stucture Blind sight cover Monetary flows Statistics and geo-economics Operations archives: Cancelled operations Operations archives: Closed operations <Edit> Operations archives: Active operations Operations archives: Passive operations Active operatives: Company men Passive operatives: Sleepers Africa America Asia Australia Europe <Edit> India Russia South America Other employees: In brief Unlisted employees: Contact files Facilities Ground Zero Training camps Operations HQ Research labs High security Controlled areas Technics Internal security <Edit> Funds and monetary means Associate high level contacts Research and development Emergency operations Top secret Past ventures Present ventures Future ventures

2 COMPANY HISTORY <Edit> Lördagen den 11 April 1981 sker ett stort upplopp i Brixton, Södra London. Det resulterar i nästan 300 skadade poliser och 65 allvarligt skadade civila. Samtidigt 423 sjömil från Storbritanniens kust ombord på den privatchartrade tankern skjcaksjbasc, ute på internationellt farvatten, sker ett möte som saknar tidigare motstycke i historien. Där träffas företrädare för fem brottsliga syndikat; Cosa Nostra, Japanska Yakuzan, Kinesiska Triaden, Mexicanska/Columbianska drogkartellerna, samt Ryska Mafian. Tillsammans representerar de det översta kriminella ledningen för sina respektive kontinenter. Högst uppe på agendan står frågan med gränsöverskridande verksamhet och skadlig konkurrerande verksamhet mellan de olika syndikaten. Frågan är svårlöst och alldeles för detaljerad för att kunna få ett defenitivt svar. Däremot samsas man om att skapa en ny organisation, vars uppgift det är att utöva global kriminell lukrativ och inflytelserik verksamhet och generera vinst för sina delägare. Organisationens startkapital står syndikaten för till lika stora delar och som verksamma medlemmar av organisationen skickas de skarpaste hjärnorna från syndikatens led. Som den första ledningen för organisationen sätter sig närvarande 5 främsta ledarna för syndikaten. Medlemmar av den första Board of Directors är lkasnclaks lknslcknaacs, laksnclkjkjb lksnc, lkas luugk, ksjknj foi ofisoai, kjnkjnasf kjaskjn-lkjnsdkajd. Första Chairman of the Board är vjkjvnsdkvj kjdvnksdjnv, alias: CIRIUS. Ungefär en månad senare, den 13 Maj 1981 registreras ett antal nya mindre sjöfarts- och handelsföretag runt om i världen. De kommer att sinsemmellan att bilda en sammanslagning kallad Nautical Association of Trade and Transport. Detta kommer att förkortas N.A.T.T. och är den legitima front under vilken brottssyndikatet kommer att verka över hela världen. lksndlakndlkasndlknalaksndlaksndlaknslkasndlaknd. Verksamheten kommer igång omedelbart med upphandling av fartyg, lagerlokaler och kontorsutrymmen. Legitim verksamhet jämte officiella papper och tillstånd införskaffas för global handel. Alla fartyg och transportfordon specialutrustas för skeppande av känsliga varor. nlknsldknalsdn lksndak laksndlaksnda lkansdlaknsdlakn lkasndlkansdla lkansdlaknsdlak. Inledande problem med konkurrerande verksamhet och friktioner mellan organisationen och de tidigare existerande kriminella syndikaten får sin lösning i.o.m. styrelsens agerande lskncalskdnalkdsnalksndalsndlaknslaknsldkansldkanlsdknalksndlakns lknadslkndalksndlaknsdlkansldknalksandl. Organisationen skapar nya blind sight cover protokoll för att undvika samröre med syndikaten i fortsättningen. Operation mouse hole sanktioneras och organisationens huvudsakliga operativa närvaro försvinner från det geografiska synfältet. Firman adapterar ny tyst operations taktik. <Edit> End Chapter

3 NAUTICAL ASSOCIATION OF TRADE AND TRANSPORT <Edit> Enligt grundande stadgar 14 Maj 1981 har bildats en ekonomisk handelssammanslagning mellan grundande 27 medlemsbolag och handelsföreningar. Denna handelsorganisation heter officiellt Nautical Association of Trade and Transport (N.A.T.T.). Transportsammanslagningen erbjuder sina kunder full transporttjänst gällande sea freigt samt global port-toport. Sammanslagningen arrangerar även tull och magasintjänster, samt enligt avtal vägtransport från hamn till slutdestination. Kundunderlaget är främst företag och industrier, samt statliga instutioner. All verksamhet är 100% legitim och alla papper och tillstånd är i sin ordning enligt marknadsföreskrifter. Årlig avkastning, inklusive sammanslagningens företag och dess dotterbolag, uppgår till moderata 39 miljarder per år med tillväxttakt på 4,5% vart fjärde kvartal. Kontor finns i 40 städer, varav de största finns i New York, Sydney, Rio De Janeiro, Halifax (Canada) och Dorset (England). Huvudkontor i Hong Kong, men sammanslagningen och dess delägarbolag är alla registrerade på Kayman Islands av skatteskäl. nkjnvdksjnkj klnsdvlkn lkdnvlsknv lkndvlksn lskdnvlskdnvlsknldv lksdnvlksndvl lksdnvlksdn lskndvlskndvldsknvlsdk lsdknvsldknvslvkn lksdnvlskdnvklsd lksdnvlskndvls lksdnvlksdnvlsn lksndvlksdn lskdnvlskdnvlsknd lskdnvlskndvlskn slkdnvlskndvl lsdknvlskdnv vslkvnsdlvn lksdnvlsdknvlsdknvlsdknldsknv lskdvnlsdknvlskdnv lskdnvlskndvlskndlvknskld sldkvnsldkvnlskdn. Sammanslagningen har uppemot 600 anställda och därtill oräkneliga utomstående samarbetspartners vilka utför det egentliga arbetet, samt sköter underhåll och bokföring och liknande understödande verksamhet. Av de ordinarie anställda är det endast 40% som är medvetna att sammanslagningens syfte är att täcka och understöda alternativ verksamhet. Av dessa är det 15 % som känner till eller är direkta

4 medlemmar av Firman. Således är det endast 6 % av de anställda som känner till Firmans existens och N.A.T.T.s egentliga verksamhet. lsdknvlsdkn lskdnvlsdknvls lsdknlsdknvlsknv lskdnlsdknvldsknv lskdnvlsdknvls sldkvnlsdkvnlsdknlvsn lskdnvlsknvlsdkn lskdnvlskdnvlsknlk lskdnvlsknvlsdkn slkdnvlsknvlds lskdnlvsdknn. laksfnlaskfnalknsalkfn. dfknlsdknflskdnflsknlv.. Firmaanställda i inaktiv sleeper-period kan dock finnas på sammanslagningens lönelistor. N.A.T.T.s legitima ställning används som front för transport av Firma materiel och operativa firmaanställda till destinationsorter. Likaså kan företagets täckmantel användas som utgångspunkt för operationer och varje facilitet som sammanslagningen har döljer också Firmans gömda faciliteter av en eller annan typ. N.A.T.T. den ekonomiska sammanslagningen samarbetar också med konkursboet Betaco Industries, vilket är en direkt Firmakontrollerad skapelse. En annan konstruktion är IXNT Farmacuticals och EasyWare Imports Inc, vilka förser Firman med ospårbart material. Firmaoperativa anställda rekommenderas i det närmaste att inte direkt identifiera sig med ekonomiska handelssammanslagningen Nautical Association of Trade and Transport vid utförande av operationsverksamhet. Den överhängande faran för identifiering med Firmans dolda verksamhet är för överhängande och måste undvikas. SLKNALKNGALKl lksdflksndflksnd lskdnflskndflskn slkdnflskndflskndf slkdnflskdnflskndf slkdnflksndflskndlfksnd sldknflsdknflskndf lsdknflsdknflskndlfnsd lksdnflknsdflknsdlfkns lskdnflskdnflskndflsdknf lskdnflsdkn sdlkfnsldkfn sdlfknsldfnklsdfnlndfk sldknflskdnflsdnfk slkndflskndflnsd lskdnflksndfl sdlkfnsdlfk sdlf sknlfksndlfs ldfksndfls dflsdknf. <Edit> End Chapter

5 OPERATIONS ARCHIVES: CLOSED OPERATIONS <Edit> Operations files <past, current and future> Select High level security objects; Access denied <Edit> Allow edited profiles <Edit> Select Op: <Edit> Select Op: <Edit> Select Op: PROFILES <EDIT> BY AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS Operations Number: Operations Code: Key maker Operations type: Blanket operation Chief Executive Officer: Nikolajev Kalaschnikov Alias: AlknsclakclkanlscknaK-47 Profile: Mole Assistant Director: Erik af Lagerstråhle Alias: blue kcsalksnode 9 Profile: Mole Operatives: Aron Webster (Mole) Technics Nordin (Pusher) Human relations Operations brief: Infiltrate Microsoft Inc. Implement pn3att-key maker code sequences in software. Infiltrate company Microsoft Inc, advance to chief programmer positions. At final faces, insert pre-programmed code sequences pn3att-key maker into popular software before market distribution. Secure confidentiality and reproduction. Terminate operation if consumer usage below 10% of global market. Monitor production and software updates. Report according to schedule. Infiltrate Microsoft Inc contacts. Turn contacts using pusher employees. Recruitment of possible 6 new operatives. Focus: Programming and computer software design. Tap Microsoft Inc resources if company growth annually above 7,5%. Maintain full deniability and possible termination plan, should company market share drop below breaking point.

6 Operations reports in brief: Operation success and continuance. pn3att-key maker code sequences implemented into Windows 98,Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Microsoft Office 4.3, Microsoft Office 95, Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, Microsoft Office Xp, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Explorer. Continuous Key Maker upgrades through Update-files. Overriding any and all security protocols. Key Maker accessability reported and tested. Full access to governmental and institutional networks using Microsoft Software. Termination of obstacles in process were necessary. Uncomfortable Microsoft personnel likvidated. Securing company influence continuity through bribes and blackmail. Erased unwanted autocheck-up systems. System maintainance and market reports tell of software instability. Possibly due to pn3att-key maker code interference. Updates and future software should fix defect. If not; deniability and forceful continuation. Additional company active operatives and sleepers in place. Pushers report success in turning contacts. Data collected on individuals for possible future manipulation. Recruitment limited success. HR.Mngr likvidated according to company protocol. Request Company send new operative pusher immediately. Tapping into Microsoft Inc. resources through stock market fraud and black mail. Pulling Microsoft Inc. funds from intra-company resource allocations and company wellfare donations. Microsoft Inc. becomes Pentagons unofficial supplier Suggest covert operation to futher satellite control through ground control hardware and software. Problematic tight Pentagon software control by own technicians. Free market security programs show greater resistance to programming alternations. Suggest covert operations for infiltration of best computer hardware suppliers to add Company-friendly hardware directly into CPU-units processors. Will optimize effect and control regardless of software and security programs. Suggest exploration of new nano-technology for this purpose. Operation continues. Awaiting further orders. Note: N.A.T.T. operatives only to use supplied unaltered versions of Microsoft software if at all. <Edit> End chapter

7 PROFILES <Edit> BY AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS Operations Number: Operations Code: Atlanta Operations type: Alfa 2 Omega Chief Executive Officer: Walter R. Schneider Alias: A-Wall Profile: Pusher Assistant Director: Erik af Lage rstråhle Alias: blue kcsaode 9 Profile: Cleaner Operatives: dvnsdlvjnsldvnslknvlskdnvlksvlsdknv Nordin (Pusher) Human relations lksdnvlksndlvksndlvkslvdkns sldkvnlskdnvlskndvlksdnvlksndlvknls sldkvnlsdknvsldknlknvsldknv sdlkvnsldkvnlskdnvlskdnvlksndlvknslvknsldknv ldvknsldknvlskndvlksndvlknsdlkvnslknksdvl ldsknvlsdknvlsdknvlksdnvlksnd sdlkvnlsdknvlskndvlknsdlvknslknvlskdnvlksnd sdlkvnsdlknvlsknvlknsldknvlskn södkvsdlknvlskdnvlsdknvlkaskdpoa klsjdvkldnslvknsdlkvnlsdknvlsnkdkvnsd ldsknvlskndvlksndlvknsdlvknsld sldknvlvskdnvlksndbasudbopaihdpie dlvknsdlknvlsknvlksndsldknvlsdk sldknvsldknvlskndvlksndvlknsdlvkndslkvnsldknlvd lvskdnlvksndlkvnslkdnvlskdnvs ldsknvlskdnvlskndlvknsdlvknsldknv lsdknvlskdnvlsdknlksndvlkns sldknvlsknvlskndvlknsdlvknsdlknvslkndvlknsdlvkn lsdkvnlskdnvlsnldkvnslvdksnvlskn sldknvlskdnvlsknvdlksdnvlksndlvknsd lsdkvnlsdknlvsknlsvdkndvlskndlv sldknvlsknvlskdnvlksndvlknsdlkvnsdlknvsd Operations brief: Infiltrate, control and tap Atlanta City; Georgia; United States of America. All elements of area must be turned and tuned to company. Main objective: Economic Profit. Operations reports in brief: <Edit> Operations reports restricted

8 PROFILES <Edit> BY AUTHORITY OF WEEPING ANGEL: GABRIEL OF SORROW BY ORDER OF Operations Number: Operations Code: Eraser Wing Operations type: Cleaning Chief Executive Officer: Gabriel of Sorrow Operation in brief: Terminate and clean Operation number: Operation name: kjsnkajksjndkajnds. CEO: kjsnkajksjndkajn ds. Operation report in brief: Failed operation CEO terminated. Failed operation Ass.Dir captured but deceased during questioning. Results through questioning: Unsatisfactory. All N.A.T.T. operation personnel cleaned. All N.A.T.T. contacts and associates cleaned. All opposing directly involved parties cleaned. All evidence of N.A.T.T. presence cleaned. Cover: Terrorist bombing implemented and executed. 3 cleaner operatives exited for future operations. Suggest 2 cleaner operatives for EMC-cleaner training. <Edit> End Chapter

9 PASSIVE SLEEPER OPERATIVES <Edit> CEO kan begära förstärkning via HQ ifall tilldelade operativa anställda visar sig otillräckliga eller förluster har lidits som komprimerar operationen. CEO svarar för nyanlända operativa anställdas omedelbara integrering i operationen samt placering inom operationshierarkin. Sleeper-operativa skall vara klara att träda i Firma-tjänst inom 30 min från det att meddelande kommer fram. EUROPE NORHTERN EUROPE; FENNO-SCANDINAVIA slaknclsaknclaksncla Mads Espensen (Pusher) Emil Poulsen(Mole) Mette Rasmussen (Mole) Julian Giordano (Mole) sjclaskcnalskcnalscnasc ascascasclkasnlcka Susanne Price (Mole) Hilde Mathiassen (Pusher) Alessandro Ricci (Pusher) Bertine Lindgren (Mole) slcanclasknclaksnclacn Lillian Djuve (Mole) Maria Lechner (Pusher) Elle Aarvik-Berg (Cleaner) Rikard Kuitunen (Pusher) Sami Tannermaa (Mole) xlcknslakcnalkcnalknal Daniela Mårtenssen (Mole) Natalia Vogel (Cleaner) alskncalklkanslckaslcknal Håkan Foxell (Cleaner) lfanlkfnlsakfnlaskfnlakna William af Rosen (Pusher) Dora Scholz (Mole) Simon Byrne (Mole) Preben Dalene (Pusher) snclkasnclkasnclaksnlc Niklas Haag(Mole) Linda Gunnarsson(Mole) Noah Thomsen (Mole) Kyle Dubois (Pusher) Alexander Karu (Cleaner) Austin Rodrígues (Mole) alskcnalskcnalksnclaknclasknc Göran Reinfeldt (Mole) Ivan Morozov (Cleaner) Mikkel Jensen (Mole) Lena Siswati (Cleaner) Ulla-Marie Rönnlöf (Pusher) cklanskanlskcnalskcn Lucas Olsen (Cleaner) Emily Gruber (Mole) Theodor Haugen (Mole) jcbaksjcbkajscbkajscbkajc Bjorn Rasmussen (Cleaner) Eivind Krogh (Pusher) Thilde Ramsfjord (Mole) Linus Torheim (Mole) lkscnlaskcnlakscnlaskc Thomas Azulai (Mole) Julie Wouters (Mole) slkfnlaksfnaflsknflksn Elisa Mäkinen-Ström(Pusher) Heidi Appelgren(Mole) Hildegard Arvidsdottir (Mole) Martina Ruiz (Mole) flaknsflaksnflaksnflaknlkn laskfnlaskfnasknfalkna <Edit> End Chapter

10 INTERNAL SECURITY Ordergivning i fält sker enligt protokoll genom textmeddelande till operativa anställdas mobiltelefoner. Ordergivningsspråk är engelska. Endast CEO och Ass.dir. samt andra speciellt utvalda har kontakt till HQ. Under operationens pågående råder i övrigt radio-tystnad. Kontakt kommer från HQ primärt via mail. Mail-adresser delas ut åt designerad personal i samband med operationens ordergivning. För att undvika ordergivning nerifrån hierarkin, samt försvåra infiltration, kommer samtliga operativa att designeras kodord för operationen. När ordergivning sänds skall som första i ordergivningsmeddelandet ges detta kodord. Utan kodordet är ordern inkomplett och skall inte utföras. Ordern skall vara klar och entydig. Ordergivande operativ anställd ansvarar för missuppfattningar ordern kan resultera i. Varje order avslutas med ordet End för att fastslå att det inte finns mer i ordern. 3 exempel på order per SMS: Rooster-77. Terminate Associate Vincent Connor at Avenue Drive 14. make it look suicide. confirm kill Phone: End Australia. retrieve all information on lincorp inc, focus on Ex-employees. then Report to base. End Rytmkeeper-133. scout and infiltrate sergioni crime family. prepare alpha force operation. report by at Nights of full moon. END Skulle meddelande uppsnappas skall cleaners under ledning av CEO åtgärda läckan. På bedömning av skadan kan operationen avbrytas eller ändras. Små skador behöver inte åtgärdas ifall de isoleras. <Edit> End Chapter <Edit> End Document:Archives <Edit> Exit

N.A.T.T.-files: Chain of Command

N.A.T.T.-files: Chain of Command N.A.T.T.-files: Chain of Command Contents: Higher Company Units The Board of Directors (Directors) Elite Member of Company (EMC) Chief Executive Officer (CEO/VD) Lower Company Units Assisting Director

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

N.A.T.T.-files: EMPLOYMENT

N.A.T.T.-files: EMPLOYMENT Spelledarens meddelande till spelare av N.A.T.T.- karaktärer. Detta dokument är normalt inte tillgängligt för andra än N.A.T.T.-anställda av högre rang. Men eftersom era karaktärer har blivit utsatta och

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

KPMG Secure File Transfer Handledning

KPMG Secure File Transfer Handledning KPMG Secure File Transfer Handledning 2017-05-12 KPMG Secure File Transfer KPMG i Sverige tillhandahåller en tjänst för säker filöverföring mellan KPMG och kunder. Tjänsten är fysiskt placerad i KPMG:s

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Faculty Board of Social Sciences Instruktion 1. Fyll i blanketten på datorn. Blanketter ifyllda för hand skickas tillbaka utan hantering. 2. Spara den ifyllda blanketten.

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Namn:. Klass:... Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 03-08-15 Tid: 13:30-18:30 Lokal: E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific C

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems

Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems Issue 2 Dated 12 April 2006 Örlkn Roy Johansson 08-788 8639 roy.johansson@mil.se Syfte med CONOPS Beskriva Försvarsmakts

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-01-13 B E S L U T UBS O Connor Limited FI Dnr 15-11440 21 Lombard Street EC3V 9AH London Storbritannien Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Databasutveckling Introduktion till SQL och TSQL

Databasutveckling Introduktion till SQL och TSQL Databasutveckling Introduktion till SQL och TSQL Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Introduktion till SQL SELECT satsen, enkla frågor Hämta specifika kolumner Alias

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

Tunga fordon fordonsgas

Tunga fordon fordonsgas Tunga fordon fordonsgas Staffan Johannesson Miljöbyrån Ecoplan AB Helsingborg, november 22 BiMe Trucks www.bimetrucks.se Scope: Långväga, hållbara transporter Flytande fordonsgas för ökad räckvidd Metandieselteknik

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Möte 7: Uppföljning av föreläsningen med Peer Instruction - (PI)

Möte 7: Uppföljning av föreläsningen med Peer Instruction - (PI) Möte 7: Uppföljning av föreläsningen med Peer Instruction - (PI) Som sagt så kommer den här kursen endast innehålla en enda föreläsning och det var förra gången. Från och med nu så kommer vi förutsätta

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB Bakgrund till styrelsens förslag Firmaändring punkt 15 a) Kopylovskoye AB fick ursprungligen sitt namn från

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

NTT Security bildar ett specialiserat säkerhetsföretag

NTT Security bildar ett specialiserat säkerhetsföretag 6 juni 2016 Nippon Telegraph och Telephone Corporation NTT Security bildar ett specialiserat säkerhetsföretag Nippon Telegraph och Telephone Corporation (Förkortas: NTT; Huvudkontor: Chiyoda-Ku, Tokyo;

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone David Andersson BUM 733 684 Stämpel/Etikett Security stamp/label ÅTDRAGNINGSMOMENT TIGHTENING TORQUE Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

INSPECTION PROTOCOL Company copy

INSPECTION PROTOCOL Company copy INSPECTION PROTOCOL Company copy For more information, see back Case no Company file no Page no 1 of totally COMPANY INFORMATION Name Organisation number Postal address Telephone Visiting address Telefax

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA Salmonella control in pig production in Sweden Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA s ZoonosCenter Historik salmonella Imp. Alvesta 9000 90 1:st 1:st salmonellaregulation SWEDISH SALMONELLA CONTROL PROGRAMMES

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer