IP(R) Focus on value realisation and strategy. John Karlström, Patent Attorney

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP(R) Focus on value realisation and strategy. John Karlström, Patent Attorney"

Transkript

1 IP(R) Focus on value realisation and strategy John Karlström, Patent Attorney

2 Modell för ett företag med intellektuellt kapital Intellektuellt kapital (unika tillgångar) Affärsmässiga komplementtillgångar (differentiella tillgångar) Humankapital Erfarenhet Know-how Kompetens Kreativitet Intellektuella tillg. Program/Metoder/Processer/ Databaser/Uppfinningar/ Ritningar/Dokument/Design Immateriella tillg. Patent Varumärken/Mönster Copyright Företagshemligheter Strukturkapital (generiska tillgångar) Kassa Fast kapital Materiella tillgångar $$

3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Patents Design Trademarks Copyright Value realisation of Prevent others Means for controlling relations to competitors Trading/Licensing Marketing

4 Olika tillgångar registrerbara och ej registrerbara Patent/patentansökningar Skyddar lösning på tekniskt problem (olika kravinriktningar) Ger möjlighet för exklusiv kommersiell användning av uppfinning Förhindrar andra från kopiering eller utnyttjande (produktion, import, export) (negativ rättighet) Land för lan, max 20 år (i vissa fall 25 år) Skapar möjligt image-värde för en produkt ( patent pending ) Patentansökningar och patent är tillgångar som kan handlas med (direkt försäljning, licenser) Möjliggör ingång i bransch/teknik genom korslicenser PCT / EP Varumärken (TM vs. ) Olika klasser / varuförteckning Kan förnyas hur länge som helst (vanligen var 10:e år) Inget nyhetskrav marknad för marknad en möjlighet CTM / Madridprotokoll Mönsterskydd Upp till 25 år (förnyas vanligen var 5:e år) Fukntionalitet? RCD Upphovsätt Registreras ej Avtal Företagshemligheter / Know-how

5 Avtalssituationer Idé Sekretessavtal Presentation Exklusiv licens Ensam licens Enkel licens Utvärderings-/ Optionsavtal Licensavtal Överlåtelseavtal Utprovning Nyttjanderätt Äganderätt

6 Immaterialrätt skall skydda affären, inte produkten US USD USD US

7 IP Circles Trade Secrets Patent Portfolio Defensive Publishing Enabled Documentation

8 Hur mäts värde? Kvalitativt kvantitativt Värdebaserad Vektorbaserad Ärendebaserad Pengabaserad - I linje med vision och strategi - Maknadsandelsprognos - Varaktighet - Kostnader fram till idag För Vem? -Ägare -Investerare -Köpare -Marknadsperspektiv?

9 Kvalitativ värdering av IPR! Due Diligence på IP-portfölj Beställare: Företaget själv 1. Koppling mellan rättigheterna och affärsmodell/vision 2. Styrkan hos rättigheterna Ansökningar eller beviljade rättigheter? Vilka länder omfattar skyddet? Vilka rättigheter har varit föremål för licensavtal? Vilka rättigheter har varit föremål för domstolstvister? Citeringar (vem citeras och vem citerar)? Möjligheter att utöka skyddsomfånget (t.ex. avdelade ansökningar)? 3. Jämförelse med konkurrenter Vilka områden har prioriterats? Var har pengarna lagts? Pågående tvister och historiska tvister? Potentiella intrångssituationer? Licensmöjligheter?

10 (O)möjliga metoder för ekonomisk värdering av IPR? Redovisningsperspektivet Värdet = Kostnaden för anskaffandet Om någon har betalat SEK är det förmodligen värt SEK. Rättegångsperspektivet Värdet = Kostnaden för en rättegång i USA Istället för att väcka åtal i USA så köper vi rättigheten. Ersättningsperspektivet Värdet = Kostnaden för att uppnå samma effekt med andra medel Förmodligen hade vi fått lägga ut tillverkningen på minst tre underleverantörer för att vara hyggligt säkra på att de inte kopierar vår produkt. Kassaflödesperspektivet Värdet = intäkterna som rättigheterna genererar Vi har avtalat så att vi får SEK/år under resten av patentets livstid.

11 Reell ekonomisk värdering av IPR! IP has no value in itself Rättigheter måste sättas i ett sammanhang

12 Reell ekonomisk värdering av IPR! - Mätning och värdering av IPR-värdeströmmar för en immateriell tillgång där en IPRvärdeström är strömmen av fördelar som en immateriell tillgång genererar, sett ur ett sammanhang (ex. intäkter-kostnader för ett sammanhang som påverkas) - En värdeström mäts genom uppskattning av: - Strömmen av fördelar som förväntas varje år - Kostnaden för att generera dessa fördelar - Skillnaden (netto) av förväntade intäkter och kostnader (NPV) - Strömmen av nettofördelar diskonterade till dagens värde Ex. För immateriell tillgång 1: Sammanhang 1 ger värdeström 1 som ger NPV, värdeström 1 (NPV1) (ex. licens av patent 1 till företag X) Sammanhang 2 ger värdeström 2 som ger NPV, värdeström 2 (NPV2) (ex. försälj. av prod. A som är skyddad av patent 1) Sammanhang 3 ger värdeström 3 som ger NPV, värdeström 3 (NPV3) (ex. försälj. av prod. B som är skyddad av patent 1) där NPV, totalt immateriell tillgång 1 = NPV1 + NPV2 + NPV3

13 En nyansökan ett investeringsbeslut men, om man precis sökt patent eller funderar på att söka patent, då vet man ju inte någonting om intäktsflödena?

14 Ekonomisk värdering av IPR utan befintliga värdeströmmar! - Om värdering ska göras av IP-portfölj där inga IP-värdeströmmar finns idag, men troligen kommer att genereras i framtiden måste värderingen göras på liknande vis, men där rimliga hypoteser tas fram baserat på situationen. - Återigen, vad kan IP-portföljen laddas med i den antagna situationen? (Know-how, distributionskanaler, säljstyrka?) - Vad är hypotesen? Köpare X som är intresserad av att köpa patent 1? Hur bör dennes marknadsandelar i så fall påverkas med tanke på befintliga tillverkningsmöjligheter, distributionsnät och säljstyrka? Vilken know-how kan/bör ert företag tillföra i en eventuell licensstruktur eller vid ett eventuellt köp? Vad är trolig utveckling över tiden? - Räkna på flera sätt och titta på korrelationen.

15 Patent strategies Protect own development Freedom to operate Obstruct competitors Licensing Step up the pace cross licensing Image / marketing (e g attract venture capitalists or use patent pending ) Make own progresses public?

16 Ways to commercialize inventions and build your business Produce your own product Let someone else produce your own product Let everyone produce their own product Let someone produce their own product Overall business perspective Produce someone else's product

17 Let someone else produce your own product - Licensed production, Keep control Share the risk Let everyone produce their own product - Create a licensing program Let someone produce their own product - Exclusive licensing, or technology transaction Overall business perspective Produce someone else's product - In-licensing or technology acquisition

18 Aligning vision, strategy and Intellectual Capital Management (ICM) Corporate Vision Intellectual asset strategic framework Corporate strategy Intellectual asset management strategies Value creation Value extraction Cash value Positioning value

19 Nyckelstrategier Combine Business Intelligence and IP Management Create innovation that has a demand Look for external solutions Everything can not be developed in house Own and Protect important IP Today vs. tomorrow

20 IP Strategy, much more than your own patents How do we avoid patent infringement? Competitor patents, should we attack them (opposition/invalidation suit)? Competitor development (R&D), to what extent should that be monitored via patent publications? Should we publish our R&D results for establishing patent prophylaxis? Patent licensing (in/out), is that something for us? What are our legal agreements with respect to 3rd party development projects? Responsibility How are patent issues handled within our company?

21 Other important question? When shall important questions/decisions be made during the life of a project? When do we decide if or not to file a patent application? If file for a patent, what is the strategy after filing? Goals, milestones etc.? Offensive (e.g. licensing) or defensive strategy (prevent copying)? What is an appropriate IP budget? Link that to filing process strategy and market choice. Other key parameters are resources, financing, competitors, company strategy and business. Have we discussed and evaluated other IP alternatives closer to the end product? Marketing, branding? Agreements with partners in place? Collaborations and secrecy? Assignments?

22 Generic Patent Strategies Strategy Options Threats Good when Bad when Comp. reaction 1) Apply for patent Project 2) Publish 3) Keep Secret 4) Monitor & Attack The analysis has to be made from several perspectives, e.g. marketing, financial, etc.

23 One Company s Goals, An example A Avoid Patent Infringement Today (Freedom to Operate) Your company should have a freedom to manufacture, market, sell and use its products & methods (i.e. without infringing patents) Avoid Future Patent Infringement (Freedom to Develop) Your company should have a freedom to develop its own technical solutions.

24 The Value Hierarchy * Higher level represents Visionary Integrated Profit Center IP Awareness Greater expectation from the company about the contribution the IP function should be making to the corporate goals Increasing demands placed upon the IP function Higher levels relies on the foundation of lower levels Your company s level today and in the future? Defensive * From Edison in the boardroom

25 The Defensive Level Visionary Integrated Profit Center IP Awareness Defensive Often reviewing each patent individually Often lack of efficient cost control Often not business-oriented decisions Typical goals: Ensure ongoing freedom of action Prevent competitors from using company assets. Fundamental IP function. Prevent litigations by cross-licensing What Companies Wish To Accomplish Generate significant number of patents Ensure protected core business Develop basic processes Ensure freedom to innovate

26 The Cost Center Level Visionary Integrated Profit Center IP Awareness Defensive Relate portfolio to business use Cost-benefit relationship more important IP = Investment: Needs management More advanced electronic IP inventory systems Understand what the patents and pending cases are about Patent maps Typical goals Reduce costs Refine IP allowed in portfolio

27 PROFIT CENTER What Companies Wish To Accomplish Extract value from IP Focus on IP with tactical (not strategic) value PROFIT CENTER Best Practice Focus Proactive licensing organisation Organize to extract value Develop advanced screening criteria

28 INTEGRATED What Companies Wish To Accomplish Extract strategic value Integrate IP across company INTEGRATED Become more sophisticated in value extraction Best Practice Focus Align IP with corporate strategy Manage IP across all functions Codify IP knowledge and share with other business units Focus on strategic value extraction

29 VISIONARY What Companies Wish To Accomplish Stake a claim on the future Encourage disruptive technologies VISIONARY Embed Intellectual Asset Management in to culture Best Practice Focus Patent strategically identify and exploit trends in one s own industry to create new rules of the game Institute performance measurement and reporting system

30 Omvandling av intellektuellt kapital till $ N Compl. assets available? Competitors better positioned? Y N Y $ Integrate Strategic Alliance Y Compl. assets required? N Joint venture Innovation IP protection available (possible)? Y Meets market needs? Y N N Out-license or Control Store or keep secret Store

31 Intellectual Property Management System Innovation process Patenting decision IP portfolio Opportunity Valuation Business Strategy Products/ markets Competitive assessment Obtain internally Obtain externally Value extraction Cash value Need for new innovation Store Positioning value

32 IP Committee, Example

33 The IP Committee s Re-Occuring Agenda Internal Portfolio status and development Ongoing short-term projects Project strategies Important decisions Budget (anually) IP strategy revision (annually) Competitors, etc Activities & Watches Threats & Warnings Oppositions Licensing options Aquisitions Litigations IP & Market Trends Custumor needs and added value Specific (non re-occuring) high-priority cases of strategic importance Follow up on previous decions Output Decisions for actions To do

34 The IP Coordinator Managment Dec. Q IP Committee Dec. Q Legal Dep. Prepared questions Decision R&D Inv. Discl Feedback IP coordinator IP Consultant Award instructions Marketing HR Dep.

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann, visiting his customers Swedish Space Corporation and ECAPS AB Fredrick de Maré,

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Årsredovisning Annual Accounts

Årsredovisning Annual Accounts Årsredovisning Annual Accounts 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 9 Balansräkning 12 Tilläggsupplysningar 14 Content The Administration Report 6 Income Statement 9 Balance Sheet 12

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL Felipe Castillo Petar Stanojevic A Master Thesis Report written in collaboration with Department of Industrial Information and Control Systems Royal Institute

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes?

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 15 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

Fortsatt arbete med kassaregisterdata 2013

Fortsatt arbete med kassaregisterdata 2013 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(15) Fortsatt arbete med kassaregisterdata 2013 För diskussion I detta PM berättar vi hur långt Prisenheten har kommit i användning av kassaregisterdata.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Intellektuella resurser som kreditsäkerhet En förmögenhetsrättslig undersökning

Intellektuella resurser som kreditsäkerhet En förmögenhetsrättslig undersökning Juridiska institutionens skriftserie 006 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Intellektuella resurser som kreditsäkerhet En förmögenhetsrättslig undersökning J A Juridiska institutionens skriftserie

Läs mer

Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade

Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade Energy Performance Contracting En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade parter Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 INKOM: 2014-10-03 MÅLNR: Ä 3115-14 AKTBIL: 14. Rekonstruktionsplan. National Electric Vehicle Sweden AB

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 INKOM: 2014-10-03 MÅLNR: Ä 3115-14 AKTBIL: 14. Rekonstruktionsplan. National Electric Vehicle Sweden AB VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 INKOM: 2014-10-03 MÅLNR: Ä 3115-14 AKTBIL: 14 Rekonstruktionsplan National Electric Vehicle Sweden AB Innehåll Rekonstruktionsplan Sid 3-10 Bilaga 1 Rekonstruktionsbalansräkning

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer