Bruksanvisning. Insulin Management System

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Insulin Management System"

Transkript

1 Bruksanvisning Insulin Management System

2 Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon och fax E-postadress Diabetessjuksköterska Namn Adress Telefon och fax E-postadress Telefonnummer Sjukförsäkringsnummer Apotek Namn Adress Telefon och fax E-postadress mylife OmniPod-systemets startdatum: PDM-modell: SVT450 Serienummer: Återförsäljare: Ypsomed AB Adolfsbergsvägen 31, plan 4 // SE BROMMA Kundtjänst: Ypsomed Service:

3 2014, 2015 Insulet Corporation. Med ensamrätt. OmniPod är ett registrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation. USA-patent nr 6,740,059. FreeStyle är ett registrerat varumärke som tillhör Abbott Laboratories. Andra varumärken från tredje part som används häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare N-AW Rev C 05/15

4 Innehåll Om denna bruksanvisning... ix Symboler... ix Termer och förklaringar...x Viktig information...x Indikation...x Kontraindikationer... xi Din roll: Använda mylife OmniPod-systemet under säkra förhållanden... xii 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System...1 Insulintillförsel med mylife OmniPod-systemet... 1 Hur fungerar mylife OmniPod-systemet?... 2 Ingen slang... 2 Beräkning av föreslagen bolus... 2 Förinställda KH... 2 Automatiskt införande av kanyl... 2 En fullständigt integrerad design med blodsockermätning... 3 Spara poster... 3 Individualisera ditt system... 3 Poden... 4 Personal Diabetes Manager... 4 Knappar för programmering och styrning av mylife OmniPod-systemet... 5 Primära skärmar... 6 Säkerhetsfunktioner... 8 Automatisk fyllning, säkerhetskontroller och införande... 8 Ocklusionsdetektion... 8 Varningar och larm Komma igång...9 Ställa in Personal Diabetes Manager (PDM)... 9 Sätta på PDM... 9 Inställningsguide för mylife OmniPod...10 Ange ditt PDM-ID...10 Välja ID-skärmfärg...10 Ställa in datum och tid...11 Ange basalinställningar...11 Ställa in ljud för blodsocker och BG-mål...11 Ställa in kalkylatorn för föreslagen bolus...12 Ange målvärde för blodsocker...12 Ange minsta tillåtna BG för bolusberäkningar...12 Ange insulin/kolhydrat-kvot...12 Ange korrektionsfaktor...13 iii

5 Innehåll Ställa in omvänd korrektion...13 Ange insulindurationen...13 Välja bolussteg och ange max bolusdos...14 Ställa in förlängda bolusdoser...14 Ställa in larm för låg reservoar...14 Ställa in meddelande om Podens utgångstid Förstå och justera basaldoser Vad är en basaldos?...17 Individualiserade basalprogram...17 Skapa ett basalprogram...18 Aktivera ett befintligt basalprogram...20 Ändra, ändra namn på, kopiera eller radera ett basalprogram.21 Temporära basaldoser och förinställningar...23 Vad är en temporär basaldos?...23 Aktivera en temporär engångsbasaldos...24 Avbryta en temporär engångsbasaldos...25 Skapa en temporär basal förinställning...25 Aktivera en befintlig temporär basal förinställning...26 Avbryta en aktiv temporär basal förinställning...27 Ändra, ändra namn på eller radera en temporär basal förinställning...27 Maximal basaldos...28 Vad är den maximala basaldosen?...28 Ändra den maximala basaldosen Förstå och tillföra bolusdoser Vad är en bolus?...29 Bolusdosalternativ...30 Kalkylatorn för föreslagen bolus...30 Hur man beräknar en föreslagen bolusdos...31 Tillföra en vanlig bolus...32 Tillföra en bolus när kalkylatorn för föreslagen bolus är På...32 Tillföra en bolus manuellt (beräkning av föreslagen bolus är Av)...34 Tillföra en förlängd bolus...35 Tillföra en förlängd bolus istället för en vanlig bolus...35 Avbryta aktiva bolusdoser...37 Ersätta en förlängd bolus...37 Förinställd bolus...38 Skapa en förinställd bolus...39 Aktivera en befintlig förinställd bolus...39 Ändra, ändra namn på eller radera en förinställd bolus...40 Avbryta en aktiv förinställd bolus...40 Förinställd KH...41 Skapa förinställd KH...41 Ändra eller redigera en förinställd KH...42 Radera en förinställd KH Använda Poden Processen för Podbyte...45 Samla ihop utrustning och tillbehör...46 Avaktivera den aktuella Poden...46 Fylla en ny Pod...48 Välj infusionsstället...52 Sätta fast den nya Poden...53 Föra in kanyl och påbörja insulintillförsel Kontrollera Podstatus...58 Pausa insulintillförsel...58 iv

6 Innehåll Återuppta insulintillförsel Förhindra infektioner på infusionsstället...60 Hur du utnyttjar din Pod på bästa sätt...60 Undvik extrema temperaturer...60 Vatten och din Pod Använda Personal Diabetes Manager ID-skärmen...63 Status-skärmen...63 Insulinmätare och -display...64 PDM-inställningar...64 Systeminställningsmenyn...65 Återställa datum eller tid Återställa tiden...66 Återställa datumet Ändra bolus- och basalinställningar...66 Bolusberäkn...67 Kvoter/faktorer/mål...68 Temp basal...70 Förlängd...70 Bolussteg...70 Max bolus...70 Max basaldos...70 Larm och påminnelser...70 Ställ in larm- och påminnelser...72 Ändra inställningar för blodsockermätaren...74 Ändra gränser för BG-mål...74 Hantera blodsockerfliklistan...74 Ändra BG-ljud...75 Anpassa Personal Diabetes Manager...75 Ställa in PDM-alternativ...76 Ställa in ID-skärmen...76 Ställa in PDM-lås...77 Ställa in skärmtime-out...77 Ställa in bakgrundsbelysningens time-out...77 Ställa in diagnostikfunktioner...77 Diagnostikalternativ...78 Ställa in en påminnelse att vibrera...79 Hur du utnyttjar PDM på bästa sätt...79 Ha den nära till hands...79 Kommunicera med Poden...79 Vatten och PDM...79 Undvik extrema temperaturer...80 Elektrisk interferens Mäta ditt blodsocker Den inbyggda FreeStyle -blodsockermätaren...81 FreeStyle -teststickor för blodsocker...82 Viktig information om teststickor...82 FreeStyle -kontrollösning...82 När ska ett kontrollösningstest utföras?...83 Kontrollera att mätaren och teststickorna fungerar...83 Kontrollösningens utgångsdatum...83 Säkerställ korrekta kontrollösningsresultat...83 Kontrollösningsresultat utanför intervallet...84 Utföra ett kontrollösningstest...84 Utföra ett blodsockertest...87 Förbereda blodprovtagaren...88 v

7 Innehåll För in blodsockerteststickan...89 Ställa in blodsockerteststickans kod...90 Ta prov från ditt finger...91 Ta prov från underarm, överarm eller hand...92 Fylla blodsockerteststickan med blod...93 Avlägsna lancetten...96 Blodsockerresultat och kalkylatorn för föreslagen bolus...96 Ange blodsockervärden manuellt...97 Redigera flikar...98 Låga och höga blodsockervärden...99 Låga värden...99 Höga värden...99 Viktig hälsorelaterad information Förstå dina poster Spara poster Symboler i display för poster Insulintillförselposter Granska insulintillförselposter Blodsockerposter Granska trender för enstaka dagar Granska trender för flera dagar Larmposter Kolhydratposter Alla poster Användarinformation/support Lägga till eller ändra användarinformation Leva med diabetes Din roll: Använda mylife OmniPod-systemet under säkra förhållanden Dagliga aktiviteter för diabeteshantering Mät ditt blodsocker ofta Inspektera infusionsstället dagligen Förbered för en akutsituation Vatten och din Pod Resor och semester Planera för att ändra tidszoner Ta med tillräckligt med tillbehör Minimera förseningar vid flygplatsens säkerhetskontroll Håll tillbehör tillgängliga Undvika låga och höga värden samt DKA Allmänna försiktighetsåtgärder Hypoglykemi (lågt blodsocker) Symptom på hypoglykemi För att undvika hypoglykemi (lågt blodsocker) Behandla hypoglykemi (lågt blodsocker) Hur mycket är 15 gram kolhydrater? Hyperglykemi (högt blodsocker) Diabetisk ketoacidos (DKA) Hantera speciella situationer Sjukdagar Motion, sport eller hårt arbete Röntgen, MRT- och DT-skanning Operationer eller sjukhusvård vi

8 Innehåll 10 Varningar och larm Säkerhetskontroller Larm för blodsockermätare Larm Rådgivningslarm Risklarm Manuell avstängning av ett risklarm Kommunikationsfel Kommunikationsprocessen Fel under Podaktivering eller användning Fel under Podavaktivering Fel under statusbegäran Fel under avbrytande av bolus Bilaga Skötsel och underhåll av Poden Förvaring Rengöring Skötsel och underhåll av Personal Diabetes Manager Förvaring Rengöring och desinfektion Byta batterier Om PDM hamnar i vatten Om du tappar PDM Förvaring och tillbehör Exempel och riktlinjer för kalkylatorn för föreslagen bolus Beräkning av måltidsbolus Beräkning av disponibelt insulin (DI) Exempel på beräkning av föreslagen bolus Riktlinjer för beräkning mylife OmniPod-systemets alternativ och inställningar Podspecifikationer Precision för testresultat Flödeshastighetsfel Specifikationer för Personal Diabetes Manager Specifikationer för blodsockermätare mylife OmniPod-systemets etikettsymboler Ikoner för Personal Diabetes Manager Direktiv om medicintekniska produkter mylife OmniPod-systemets meddelande om interferens Elektromagnetisk kompatibilitet Ordlista Index vii

9 viii DENNA SIDA HAR MED AVSIKT LÄMNATS TOM

10 Inledning Om denna bruksanvisning Symboler Symbol Term Förklaring Varning Försiktighet! Obs! Beskriver potentiella, allvarliga oönskade händelser, eller visar tillstånd som kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. Försiktighet! Se åtföljande dokument. Anger tillstånd som kan medföra mindre eller måttliga skador på dig själv eller skador på enheten. Tillhandahåller användbar information. Denna bruksanvisning är avsedd att användas endast tillsammans med PDM-modell SVT450. Vänd din PDM upp och ned om du behöver ta reda på vilken PDM-version du har. På baksidan av PDM ska du leta efter SVT450. Om du ser detta är det här den rätta bruksanvisningen. Om du inte ser SVT450 på baksidan av PDM ska du ringa Kundtjänst. Denna bruksanvisning uppdateras regelbundet. Besök Kundtjänstavdelningen på mylife-omnipod.com för att se den senaste versionen och hitta annan användbar information. Användare ska tvätta händerna grundligt med tvål och vatten efter hantering av mätaren, blodprovtagaren eller teststickorna. Råd Ger förslag för framgångsrik användning av mylife OmniPod Insulin Management System. ix

11 Inledning Skärmar som visas i denna bruksanvisning är endast för illustrativa syften och ska inte betraktas som förslag till användarinställningar. Rådgör med din vårdgivare om lämpliga inställningar för dig. Termer och förklaringar Term Fetstil Kursiv stil Tryck på Håll ned Meny Skärm Förklaring Namn på knappar, programknappar, menyer och skärmar är i fetstil. Ord i kursiv stil definieras i ordlistan i slutet av denna bruksanvisning. Tryck på och släpp upp en knapp eller programknapp. Fortsätt nedtryckningen av en knapp tills funktionen har slutförts. En lista över alternativ i PDM. Med hjälp av alternativen kan du välja mellan olika aktiviteter. Visar programmerings-, användnings- och larm-/varningsinformation. Term Ikon Programknappar Viktig information Förklaring En bild på PDM-skärmen som visar ett menyalternativ eller information. En tabell med skärmikoner visas i bilagorna. En rad med tre omärkta knappar på PDM, vars etikett eller funktion visas på skärmen direkt ovanför knappen. Märkningen ändras beroende på den aktivitet du ska utföra. Denna produkt får endast användas på läkarordination. Indikation mylife OmniPod Insulin Management System är avsett för subkutan (under huden) tillförsel av insulin med fasta och variabla doser för behandling av insulinkrävande diabetes mellitus och för kvantitativ mätning av glukos i färskt kapillärt helblod (in vitro). Blodsockermätvärdena bör inte användas för diagnostisering eller screening av diabetes. PDM-blodsockermätaren är avsedd för individuellt bruk och får inte delas med någon annan. Knapp En fysisk knapp på PDM, t.ex. knappen Hem/På/Av. x

12 Inledning Abbott FreeStyle -teststickorna används tillsammans med den inbyggda FreeStyle -mätaren för kvantitativ mätning av blodsocker i färskt, kapillärt helblod från fingret, överarmen eller handflatan. Abbott FreeStyle -kontrollösningarna används för att kontrollera att mätaren och teststickorna fungerar korrekt tillsammans och att testet utförs på rätt sätt. Kontraindikationer Behandling med insulinpump rekommenderas INTE för personer som uppfyller något av följande kriterier: Oförmögna att utföra minst fyra (4) blodsockertester dagligen Oförmögna att upprätthålla kontakten med sin vårdgivare Oförmögna att använda systemet enligt instruktionerna Använd inte den integrerade FreeStyle -blodsockermätaren i följande syften: Testning av nyfödda Testning av artärblod Diagnostisering eller screening av diabetes mellitus mylife OmniPod-systemet är avsett för användning med snabbverkande 100 E insulin. Följande snabbverkande 100 E insulinanaloger har testats och befunnits vara säkra för användning i Poden: NovoRapid, Humalog eller Apidra. NovoRapid är kompatibelt med mylife OmniPod-system för användning under upp till 72 timmar (3 dagar). Innan du börjar använda ett annat insulin med mylife OmniPod-systemet, kontrollera insulinets bipacksedel för att säkerställa att det kan användas med en pump. Se insulinmärkningen och följ anvisningarna från din vårdgivare för hur ofta du ska byta ut Poden. Rekommenderas inte för personer med hörselnedsättning. Kontrollera alltid att du hör varningar och larm från Poden/PDM. Poden och PDM kan påverkas av stark strålning eller starka magnetiska fält. Innan du genomgår en röntgenundersökning, MRT- eller DT-skanning (eller liknande), ta bort din Pod och placera den och PDM utanför behandlingsområdet. Kontrollera med din vårdgivare vad som gäller vid Podborttagning. xi

13 Inledning Blodsockermätaren och blodprovtagaren är avsedda för individuellt bruk. Dela inte enheten med någon annan, inklusive familjemedlemmar. Får inte användas på flera patienter. Delar av enheten betraktas som smittfarliga och har potential att överföra infektionssjukdomar, även efter rengöring och desinfektion. Om du inte kan använda systemet enligt instruktionerna kan du utsätta dig för en hälsooch säkerhetsrisk. Tala med din vårdgivare om du har frågor eller några funderingar om korrekt användning av systemet. Läs alla anvisningar i denna bruksanvisning och öva på att testa med blodsockermätaren innan du använder systemet. Mät ditt blodsocker enligt riktlinjerna från din vårdgivare. Oupptäckt hyperglykemi eller hypoglykemi kan bli följden vid avsaknad av ordentlig övervakning. Denna enhet är avsedd för självtestning av användaren. Om du upplever symptom som inte motsvarar ditt blodsockervärde enligt testet och du har följt alla instruktioner som beskrivs i denna bruksanvisning, ring din vårdgivare. Din roll: Använda mylife OmniPod-systemet under säkra förhållanden Diskutera med din vårdgivare för att bestämma din diabetesbehandling med de inställningar som bäst motsvarar dina behov. Dessa kan omfatta följande: Insulin/kolhydrat-kvot: Antal gram kolhydrater som täcks av en enhet insulin. Om din insulin/kolhydrat-kvot till exempel är 1:15 så måste du tillföra en enhet insulin för att täcka vart femtonde gram kolhydrater som du äter. Korrektionsfaktor: Hur mycket en enhet insulin kommer att sänka blodsockret. Om din korrektionsfaktor till exempel är 2,8 kommer en enhet insulin att sänka ditt blodsocker med 2,8 mmol/l. Blodsockermålvärde: Den blodsockernivå som du vill uppnå. Du vill kanske till exempel hålla ditt blodsocker nära 5,6 mmol/l. Insulinduration: Den tid som insulinet kvarstår aktivt och tillgängligt i kroppen efter en korrektions- eller måltidsbolus. xii

14 Inledning Dina individuella behov påverkar de initiala inställningarna som du och din vårdgivare anger i Personal Diabetes Manager (PDM) (se kapitel 2, Komma igång). Din vårdgivare hjälper dig med dessa initiala inställningar. Snabbt, säkert och enkelt kan du sedan göra och ändra dina egna inställningar. mylife OmniPod-systemet är mer användarvänligt än de flesta elektroniska apparater som du använder dagligen. Faktum är att det är tekniken som gör mylife OmniPod-systemet så enkelt att använda. Din vårdgivare är en värdefull resurs. Du kommer att förlita dig på honom eller henne för en hel del kritisk information om ditt mylife OmniPod-system, speciellt under de första veckorna och månaderna. När du har frågor om diabeteshantering efter start av mylife OmniPod-systemet, tveka inte att tala med din vårdgivare. För icke-medicinska akutsituationer eller vid tekniska frågor om inställningen eller användningen av ditt mylife OmniPod-system kan du ringa Kundtjänst när som helst under dygnet, 7 dagar i veckan. Kundtjänst: Ypsomed Service: Din vårdgivare kommer att ge dig alla verktyg och den övning du behöver för att bli framgångsrik med mylife OmniPod Insulin Management System. I slutänden beror emellertid din framgång på DIG SJÄLV. Du måste aktivt delta i din egen diabetesbehandling för att uppskatta den utmärkta kontrollen, friheten och flexibiliteten som är möjlig med mylife OmniPod-systemet. Att aktivt delta innebär följande: Frekvent mäta ditt blodsocker Lära dig att använda mylife OmniPod-systemet och tillämpa korrekta tekniker Besöka din vårdgivare Försök INTE använda mylife OmniPod Insulin Management System innan du har övat tillsammans med din vårdgivare. Otillräcklig övning kan utsätta dig för en hälso- och säkerhetsrisk. xiii

15 xiv DENNA SIDA HAR MED AVSIKT LÄMNATS TOM

16 KAPITEL 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System Insulintillförsel med mylife OmniPod-systemet mylife OmniPod Insulin Management System är ett innovativt system för kontinuerlig insulintillförsel som ger alla de bevisade fördelarna med behandling genom kontinuerlig subkutan insulininfusion (CSII). Systemets innovativa design och funktioner medför att du kan leva och hantera din diabetes bekvämt, enkelt och flexibelt, med oöverträffad frihet. De långsiktiga fördelarna för hälsan med bättre blodsockerkontroll är väl kända. Upprätthållande av nära normala blodsockernivåer hjälper dig att leva ett längre, hälsosammare liv med färre diabetesrelaterade komplikationer. mylife OmniPod-systemet har många praktiska egenskaper som är lätta att använda i vardagen och medför bekvämlighet, frihet och flexibilitet. Kontinuerlig insulintillförsel ligger väldigt nära den normala insulinfrisättningen från en frisk bukspottkörtel. Efter publiceringen av den 10-åriga kontroll- och komplikationsstudien för diabetes (DCCT) har de långsiktiga fördelarna för hälsan med upprätthållande av nära normala blodsockernivåer blivit allmänt erkända. Kontinuerlig insulin tillförsel med förinställda doser eliminerar behovet av injektioner och de avbrott som dessa innebär. Med mylife OmniPod-systemet kan insulintillförseln ändras genom att trycka på en knapp för att anpassa insulindosen efter mellanmål eller oförutsedda ändringar i den dagliga rutinen. mylife OmniPod-systemet fungerar mycket likt bukspottkörteln hos en person utan diabetes, genom att tillföra insulin på två sätt: En liten, konstant underhållsdos insulin (kallad en basaldos) tillförs automatiskt med en programmerad hastighet under hela dagen och natten. En extra insulindos (kallad en bolus) kan tillföras när det behövs för att ta hand om kolhydrater under en måltid eller ett mellanmål eller för att korrigera ett högt blodsocker. 1

17 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System Hur fungerar mylife OmniPod-systemet? Poden är en liten, lätt, självhäftande enhet som du fyller med insulin och bär direkt på kroppen. Poden tillför exakta, individanpassade insulindoser till din kropp genom ett litet, flexibelt rör (kallat en kanyl), baserat på den inställning du gör i den trådlösa handenheten, Personal Diabetes Manager. Kanylen förs in endast en gång för varje Pod. Personal Diabetes Manager (PDM) är en trådlös handenhet som gör följande: Programmerar Poden med dina personliga instruktioner för insulintillförsel Övervakar Podanvändningen trådlöst Innehåller en FreeStyle -blodsockermätare Med bara två delar får du glädje av alla funktioner och fördelar som en kontinuerlig insulintillförsel och blodsockerövervakning medför. Dessutom kan du glädja dig åt säkerheten, bekvämligheten och friheten som följer av: Ingen slang Det finns ingen slang som ansluter Poden till PDM. Du bär Poden bekvämt och diskret under dina kläder. Du kan bära PDM separat i en ryggsäck, portfölj eller handväska. Med mylife OmniPod Insulin Management System behöver du inte oroa dig för att det känns knöligt, trassligt eller att du känner dig fjättrad av slangen. Beräkning av föreslagen bolus Det har aldrig varit enklare att beräkna bolusdoser. När du har mätt ditt blodsocker kan du ange KH för din måltid eller ditt mellanmål. Baserat på dina individuella inställningar, visar systemet en föreslagen bolusdos. Du kan acceptera förslaget, ändra det eller avbryta det. Förinställda KH För att göra det lättare att räkna KH kan du i mylife OmniPodsystemet förinställa kolhydrater, Förinst KH. Du kan ange din favoritmat, favoritmellanmål eller hela favoritmåltider som förinst. KH. Förinställningarna innehåller antal gram kolhydrater i maten eller måltiden. Nästa gång du äter samma mat behöver du inte räkna kolhydrater välj bara i din förinställda kolhydratslista, så utför systemet beräkningen åt dig. Systemet lagrar upp till 36 förinställda KH. Automatiskt införande av kanyl Med mylife OmniPod-systemet behöver du inte föra in infusionsset manuellt eller bära omkring på en separat inserter. Du trycker helt enkelt på en knapp på PDM, så för Podens automatiska införingssystem in kanylen säkert och bestämt under huden, praktiskt taget smärtfritt. Den börjar sedan tillföra insulin enligt din programmerade basaldos. 2

18 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System 1 En fullständigt integrerad design med blodsockermätning Med en helt integrerad design bestående av enbart två delar behöver du inte separata infusionsset, reservoarer eller inserter. Allt finns integrerat i Poden. Med PDM kan du mäta din blodsockernivå med FreeStyle -teststickor utan krånglet med att bära omkring på en separat blodsockermätare. Om du föredrar att använda en annan blodsockermätare kan du ange värden manuellt i PDM. Spara poster En annan praktisk fördel i mylife OmniPod-systemet är bevarandet av poster. Tabeller på papper är användbara, men är ibland obekväma att ha med sig eller använda. Datalagringssystemet i Personal Diabetes Manager (PDM) visar upp till 90 dagars historik. Denna inkluderar blodsockervärden, basaldoser och bolusdoser, kolhydrater och larm. Individualisera ditt system Du kan individualisera ditt mylife OmniPod-system även på andra sätt: Ställa in och namnge basalprogram Namnge och spara temporära basala förinställningar Lägga till dina egna anpassade påminnelser Ange ditt namn, telefonnummer, din läkares namn och telefonnummer samt annan akutinformation 3

19 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System Poden Poden (Figur 1-1) sätts fast på huden med en självhäftande tejp. Personal Diabetes Manager Alla Podaktiviteter programmeras och kontrolleras via den handflatestora Personal Diabetes Manager (PDM, Figur 1-2). Figur 1-1 Ovansidan Figur 1-2 USB-port Baksida LCD-skärm Inspektionsfönster Fyllningsport Ventil för tryckutjämning Självhäftande skyddspapper Programknappsetikett Programknappar Hem/På/Av Användarinfo/ support Kanylskydd Öppning för teststicka Upp-/ Nedknappar 4

20 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System 1 Knappar för programmering och styrning av mylife OmniPod-systemet Knapp Åtgärd Knapp Åtgärd Hem/ På/Av Upp-/ Nedknappar Genom att trycka på och hålla ned sätter du på och stänger av PDM. När PDM är på och denna knapp trycks ned (snabbt/kort) visas skärmen Hem, där du kan välja ett menyalternativ eller granska Status-skärmen (visas längre fram i detta kapitel). När du trycker ned och släpper upp dessa kan du bläddra genom en lista över tillgängliga menyalternativ eller siffror, så att du kan välja vad du vill. När du håller ned knappen kan du bläddra snabbare. Användarinfo/ support När denna knapp trycks ned öppnas skärmen Användarinfo/support som visar ytterligare information om den aktuella skärmen. Ikonen Användarinfo/support visas när ytterligare information finns. Den kan visas överst på skärmen, till höger om en episoddetalj (t.ex. en föreslagen bolus), eller till höger om en post (t.ex. en BG-historikpost). (Se Ikoner för Personal Diabetes Manager i Bilaga). Om denna knapp dessutom trycks och hålls ned under 2 sekunder aktiveras ljusstarkt läge för PDM-skärmen. Programknappar Programknapparnas etiketter och funktioner är avhängiga den aktuella menyn eller skärmen. Etiketten visas på skärmen direkt ovanför den fysiska knappen som du trycker på. Välj, Spara och Tillb. är bara tre exempel på programknappsetiketter på PDM. 5

21 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System Primära skärmar Meddelanden på skärmen visar: PDM ID Hur systemet fungerar Menyalternativ Hur vissa uppgifter utförs Systemets primära skärmar är ID-skärmen (Figur 1-3), Statusskärmen (Figur 1-4) och Hem-skärmen (Figur 1-6 på nästa sida). Figur 1-3 Figur 1-4 ID-skärm Systemet visar en ID-skärm för att förenkla identifikation av PDM när du sätter på den. Du kan individualisera ID-skärmen genom att lägga till ditt namn och välja skärmens färg. (Se Inställningsguide för mylife OmniPod på sidan 10, för information om hur du individualiserar din PDM.) Du måste bekräfta ID-skärmen innan du kan använda PDM. Det är viktigt att du alltid identifierar PDM som din egen innan du använder den. Status-skärm Visar systemets aktuella funktionsstatus (Figur 1-4). Skärmen Status visar följande, uppifrån och ned: Tidpunkt, datum och resultat för senaste blodsockervärdet (uppmätt eller manuellt inmatat) Tidpunkt, datum och total mängd för senast tillförd bolusdos Mängden disponibelt insulin (DI) visas på skärmen Status (om kalkylatorn används) Namn och dos för aktivt basalprogram eller temp basalprogram Förl. bolus, mängd insulin och återstående tillförseltid om en förlängd bolus tillförs INSULIN PAUSAD om insulintillförseln har pausats Tidpunkt och datum när Poden kommer att gå ut 6

22 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System 1 Om en Pod inte har aktiverats (vid Podbyten) visar skärmen Ingen aktiv Pod. Vill du aktivera en pod nu? (Se kapitel 5, Använda Poden, för information om hur du aktiverar en Pod.) Statussupport-skärm På skärmen Status, tryck ned knappen Användarinfo/support för att se information om aktuellt disponibelt insulin (DI) i din kropp (Figur 1-5). Se sidan 30 för mer information som beskriver Disponibelt insulin (DI). Figur 1-5 Figur 1-6 Hem-skärm Listar alla menyer (Figur 1-6). Bolus-meny för att tillföra bolusdoser Menyn Mer åtgärder för att byta Poden, manuellt ange blodsockervärden samt tilldela och redigera flikar för BG-värden som är mindre än 2 timmar gamla Menyn Temp basal för att tillföra temporära basaldoser (denna undermeny visas inte om Temp basal är Av i Inställn.) Menyn Mina poster för att granska insulintillförsel, blodsockerhistorik, larmhistorik, KH-historik och personlig information Menyn Inställn. för att redigera, ställa in och namnge basalprogram, temp basal, förinställda KH och förinställd bolus samt för att anpassa systeminställningar Menyn Pausa för att pausa, avbryta eller återuppta insulintillförselprogram Du kan ta fram skärmen Status när som helst genom att trycka på Status på skärmen Hem. 7

23 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System Säkerhetsfunktioner mylife OmniPod-systemet är utformat enligt de senaste rönen och har den senaste säkerhetstekniken. Dess inbyggda säkerhetsfunktioner inkluderar: Automatisk fyllning, säkerhetskontroller och införande Varje gång du aktiverar en ny Pod utför systemet automatiskt fyllning och en säkerhetskontroll av Poden, varefter kanylen förs in och fylls (se kapitel 5, Använda Poden). Mikroprocessorteknik gör det möjligt att utföra tusentals säkerhetskontroller på bara några få sekunder. mylife OmniPod-systemet utför också säkerhetskontroller på PDM. Om den upptäcker några problem med PDM eller Poden eller i kommunikationen mellan dem informerar den dig med pipsignaler och meddelanden på skärmen. Ocklusionsdetektion En ocklusion är ett stopp eller avbrott i insulintillförseln. Om mylife OmniPod-systemet upptäcker en ocklusion ljuder ett risklarm och du uppmanas avaktivera och byta ut din Pod (se kapitel 5, Använda Poden). Ett risklarm ljuder när ett genomsnitt på 3 till 5 enheter missat insulin uppstår. Denna tabell återger ocklusionsdetektion för 3 olika situationer vid användning av 100 E insulin (tabell 1). Om en ocklusion avhjälps skulle en insulindos kunna ges. Den volymen skulle inte överskrida volymen av det programmerade insulinet, som är avsett för tillförsel. Tabell 1: Lägsta tidsintervall Normalt tidsintervall Högsta tidsintervall 5,00 E bolus 153 sekunder 33 minuter 35 minuter 1,00 E/hr basal 1,5 hr 3,0 hr 5,5 hr 0,05 E/hr basal 20 hr 51 hr Varningar och larm 80 hr (Poden går ut) Vid mycket låga flödeshastigheter kan frekventa blodsockerkontroller ge dig en tidig indikation på en ocklusion (se kapitel 9, sidan 109). För din säkerhet tillhandahåller mylife OmniPod-systemet en lång rad varningar och larm för att vid behov påkalla din uppmärksamhet eller varna för risksituationer. Bekräfta på ID-skärmen varningar/larm visas inte på PDM förrän efter att du har bekräftat ID-skärmen. Se kapitel 6, Använda Personal Diabetes Manager, för en beskrivning av meddelanden och hur du ställer in dem. Se kapitel 10, Varningar och larm, för en lista över inbyggda säkerhetslarm i mylife OmniPod-systemet samt hur du hanterar dem. 8

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv Paradigm Veo Användarhandbok 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Bolus Wizard, CareLink, Dual Wave, Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set och Square Wave är

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE Innehåll VÄLKOMMEN TILL DIABETESCOACH!...... 3 FÖRSTA GÅNGEN G DU ANVÄNDER NDER DIABETESCOACH... 4 VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ANVÄNDA DIABETESCOACH... 4 SPARAS NÅGOT PÅ DATORN SOM

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 8

Innehåll. 1 Inledning 8 Carlos Leonhard Woelz Milos Prudek Paul E. Ahlquist, Jr. Jürgen Nagel Michel Boyer de la Giroday Utvecklare: Reinhold Kainhofer Utvecklare: Cornelius Schumacher Utvecklare: Preston Brown Granskare: Lauri

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer