Bruksanvisning. Insulin Management System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Insulin Management System"

Transkript

1 Bruksanvisning Insulin Management System

2 Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon och fax E-postadress Diabetessjuksköterska Namn Adress Telefon och fax E-postadress Telefonnummer Sjukförsäkringsnummer Apotek Namn Adress Telefon och fax E-postadress mylife OmniPod-systemets startdatum: PDM-modell: SVT450 Serienummer: Återförsäljare: Ypsomed AB Adolfsbergsvägen 31, plan 4 // SE BROMMA Kundtjänst: Ypsomed Service:

3 2014, 2015 Insulet Corporation. Med ensamrätt. OmniPod är ett registrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation. USA-patent nr 6,740,059. FreeStyle är ett registrerat varumärke som tillhör Abbott Laboratories. Andra varumärken från tredje part som används häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare N-AW Rev C 05/15

4 Innehåll Om denna bruksanvisning... ix Symboler... ix Termer och förklaringar...x Viktig information...x Indikation...x Kontraindikationer... xi Din roll: Använda mylife OmniPod-systemet under säkra förhållanden... xii 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System...1 Insulintillförsel med mylife OmniPod-systemet... 1 Hur fungerar mylife OmniPod-systemet?... 2 Ingen slang... 2 Beräkning av föreslagen bolus... 2 Förinställda KH... 2 Automatiskt införande av kanyl... 2 En fullständigt integrerad design med blodsockermätning... 3 Spara poster... 3 Individualisera ditt system... 3 Poden... 4 Personal Diabetes Manager... 4 Knappar för programmering och styrning av mylife OmniPod-systemet... 5 Primära skärmar... 6 Säkerhetsfunktioner... 8 Automatisk fyllning, säkerhetskontroller och införande... 8 Ocklusionsdetektion... 8 Varningar och larm Komma igång...9 Ställa in Personal Diabetes Manager (PDM)... 9 Sätta på PDM... 9 Inställningsguide för mylife OmniPod...10 Ange ditt PDM-ID...10 Välja ID-skärmfärg...10 Ställa in datum och tid...11 Ange basalinställningar...11 Ställa in ljud för blodsocker och BG-mål...11 Ställa in kalkylatorn för föreslagen bolus...12 Ange målvärde för blodsocker...12 Ange minsta tillåtna BG för bolusberäkningar...12 Ange insulin/kolhydrat-kvot...12 Ange korrektionsfaktor...13 iii

5 Innehåll Ställa in omvänd korrektion...13 Ange insulindurationen...13 Välja bolussteg och ange max bolusdos...14 Ställa in förlängda bolusdoser...14 Ställa in larm för låg reservoar...14 Ställa in meddelande om Podens utgångstid Förstå och justera basaldoser Vad är en basaldos?...17 Individualiserade basalprogram...17 Skapa ett basalprogram...18 Aktivera ett befintligt basalprogram...20 Ändra, ändra namn på, kopiera eller radera ett basalprogram.21 Temporära basaldoser och förinställningar...23 Vad är en temporär basaldos?...23 Aktivera en temporär engångsbasaldos...24 Avbryta en temporär engångsbasaldos...25 Skapa en temporär basal förinställning...25 Aktivera en befintlig temporär basal förinställning...26 Avbryta en aktiv temporär basal förinställning...27 Ändra, ändra namn på eller radera en temporär basal förinställning...27 Maximal basaldos...28 Vad är den maximala basaldosen?...28 Ändra den maximala basaldosen Förstå och tillföra bolusdoser Vad är en bolus?...29 Bolusdosalternativ...30 Kalkylatorn för föreslagen bolus...30 Hur man beräknar en föreslagen bolusdos...31 Tillföra en vanlig bolus...32 Tillföra en bolus när kalkylatorn för föreslagen bolus är På...32 Tillföra en bolus manuellt (beräkning av föreslagen bolus är Av)...34 Tillföra en förlängd bolus...35 Tillföra en förlängd bolus istället för en vanlig bolus...35 Avbryta aktiva bolusdoser...37 Ersätta en förlängd bolus...37 Förinställd bolus...38 Skapa en förinställd bolus...39 Aktivera en befintlig förinställd bolus...39 Ändra, ändra namn på eller radera en förinställd bolus...40 Avbryta en aktiv förinställd bolus...40 Förinställd KH...41 Skapa förinställd KH...41 Ändra eller redigera en förinställd KH...42 Radera en förinställd KH Använda Poden Processen för Podbyte...45 Samla ihop utrustning och tillbehör...46 Avaktivera den aktuella Poden...46 Fylla en ny Pod...48 Välj infusionsstället...52 Sätta fast den nya Poden...53 Föra in kanyl och påbörja insulintillförsel Kontrollera Podstatus...58 Pausa insulintillförsel...58 iv

6 Innehåll Återuppta insulintillförsel Förhindra infektioner på infusionsstället...60 Hur du utnyttjar din Pod på bästa sätt...60 Undvik extrema temperaturer...60 Vatten och din Pod Använda Personal Diabetes Manager ID-skärmen...63 Status-skärmen...63 Insulinmätare och -display...64 PDM-inställningar...64 Systeminställningsmenyn...65 Återställa datum eller tid Återställa tiden...66 Återställa datumet Ändra bolus- och basalinställningar...66 Bolusberäkn...67 Kvoter/faktorer/mål...68 Temp basal...70 Förlängd...70 Bolussteg...70 Max bolus...70 Max basaldos...70 Larm och påminnelser...70 Ställ in larm- och påminnelser...72 Ändra inställningar för blodsockermätaren...74 Ändra gränser för BG-mål...74 Hantera blodsockerfliklistan...74 Ändra BG-ljud...75 Anpassa Personal Diabetes Manager...75 Ställa in PDM-alternativ...76 Ställa in ID-skärmen...76 Ställa in PDM-lås...77 Ställa in skärmtime-out...77 Ställa in bakgrundsbelysningens time-out...77 Ställa in diagnostikfunktioner...77 Diagnostikalternativ...78 Ställa in en påminnelse att vibrera...79 Hur du utnyttjar PDM på bästa sätt...79 Ha den nära till hands...79 Kommunicera med Poden...79 Vatten och PDM...79 Undvik extrema temperaturer...80 Elektrisk interferens Mäta ditt blodsocker Den inbyggda FreeStyle -blodsockermätaren...81 FreeStyle -teststickor för blodsocker...82 Viktig information om teststickor...82 FreeStyle -kontrollösning...82 När ska ett kontrollösningstest utföras?...83 Kontrollera att mätaren och teststickorna fungerar...83 Kontrollösningens utgångsdatum...83 Säkerställ korrekta kontrollösningsresultat...83 Kontrollösningsresultat utanför intervallet...84 Utföra ett kontrollösningstest...84 Utföra ett blodsockertest...87 Förbereda blodprovtagaren...88 v

7 Innehåll För in blodsockerteststickan...89 Ställa in blodsockerteststickans kod...90 Ta prov från ditt finger...91 Ta prov från underarm, överarm eller hand...92 Fylla blodsockerteststickan med blod...93 Avlägsna lancetten...96 Blodsockerresultat och kalkylatorn för föreslagen bolus...96 Ange blodsockervärden manuellt...97 Redigera flikar...98 Låga och höga blodsockervärden...99 Låga värden...99 Höga värden...99 Viktig hälsorelaterad information Förstå dina poster Spara poster Symboler i display för poster Insulintillförselposter Granska insulintillförselposter Blodsockerposter Granska trender för enstaka dagar Granska trender för flera dagar Larmposter Kolhydratposter Alla poster Användarinformation/support Lägga till eller ändra användarinformation Leva med diabetes Din roll: Använda mylife OmniPod-systemet under säkra förhållanden Dagliga aktiviteter för diabeteshantering Mät ditt blodsocker ofta Inspektera infusionsstället dagligen Förbered för en akutsituation Vatten och din Pod Resor och semester Planera för att ändra tidszoner Ta med tillräckligt med tillbehör Minimera förseningar vid flygplatsens säkerhetskontroll Håll tillbehör tillgängliga Undvika låga och höga värden samt DKA Allmänna försiktighetsåtgärder Hypoglykemi (lågt blodsocker) Symptom på hypoglykemi För att undvika hypoglykemi (lågt blodsocker) Behandla hypoglykemi (lågt blodsocker) Hur mycket är 15 gram kolhydrater? Hyperglykemi (högt blodsocker) Diabetisk ketoacidos (DKA) Hantera speciella situationer Sjukdagar Motion, sport eller hårt arbete Röntgen, MRT- och DT-skanning Operationer eller sjukhusvård vi

8 Innehåll 10 Varningar och larm Säkerhetskontroller Larm för blodsockermätare Larm Rådgivningslarm Risklarm Manuell avstängning av ett risklarm Kommunikationsfel Kommunikationsprocessen Fel under Podaktivering eller användning Fel under Podavaktivering Fel under statusbegäran Fel under avbrytande av bolus Bilaga Skötsel och underhåll av Poden Förvaring Rengöring Skötsel och underhåll av Personal Diabetes Manager Förvaring Rengöring och desinfektion Byta batterier Om PDM hamnar i vatten Om du tappar PDM Förvaring och tillbehör Exempel och riktlinjer för kalkylatorn för föreslagen bolus Beräkning av måltidsbolus Beräkning av disponibelt insulin (DI) Exempel på beräkning av föreslagen bolus Riktlinjer för beräkning mylife OmniPod-systemets alternativ och inställningar Podspecifikationer Precision för testresultat Flödeshastighetsfel Specifikationer för Personal Diabetes Manager Specifikationer för blodsockermätare mylife OmniPod-systemets etikettsymboler Ikoner för Personal Diabetes Manager Direktiv om medicintekniska produkter mylife OmniPod-systemets meddelande om interferens Elektromagnetisk kompatibilitet Ordlista Index vii

9 viii DENNA SIDA HAR MED AVSIKT LÄMNATS TOM

10 Inledning Om denna bruksanvisning Symboler Symbol Term Förklaring Varning Försiktighet! Obs! Beskriver potentiella, allvarliga oönskade händelser, eller visar tillstånd som kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. Försiktighet! Se åtföljande dokument. Anger tillstånd som kan medföra mindre eller måttliga skador på dig själv eller skador på enheten. Tillhandahåller användbar information. Denna bruksanvisning är avsedd att användas endast tillsammans med PDM-modell SVT450. Vänd din PDM upp och ned om du behöver ta reda på vilken PDM-version du har. På baksidan av PDM ska du leta efter SVT450. Om du ser detta är det här den rätta bruksanvisningen. Om du inte ser SVT450 på baksidan av PDM ska du ringa Kundtjänst. Denna bruksanvisning uppdateras regelbundet. Besök Kundtjänstavdelningen på mylife-omnipod.com för att se den senaste versionen och hitta annan användbar information. Användare ska tvätta händerna grundligt med tvål och vatten efter hantering av mätaren, blodprovtagaren eller teststickorna. Råd Ger förslag för framgångsrik användning av mylife OmniPod Insulin Management System. ix

11 Inledning Skärmar som visas i denna bruksanvisning är endast för illustrativa syften och ska inte betraktas som förslag till användarinställningar. Rådgör med din vårdgivare om lämpliga inställningar för dig. Termer och förklaringar Term Fetstil Kursiv stil Tryck på Håll ned Meny Skärm Förklaring Namn på knappar, programknappar, menyer och skärmar är i fetstil. Ord i kursiv stil definieras i ordlistan i slutet av denna bruksanvisning. Tryck på och släpp upp en knapp eller programknapp. Fortsätt nedtryckningen av en knapp tills funktionen har slutförts. En lista över alternativ i PDM. Med hjälp av alternativen kan du välja mellan olika aktiviteter. Visar programmerings-, användnings- och larm-/varningsinformation. Term Ikon Programknappar Viktig information Förklaring En bild på PDM-skärmen som visar ett menyalternativ eller information. En tabell med skärmikoner visas i bilagorna. En rad med tre omärkta knappar på PDM, vars etikett eller funktion visas på skärmen direkt ovanför knappen. Märkningen ändras beroende på den aktivitet du ska utföra. Denna produkt får endast användas på läkarordination. Indikation mylife OmniPod Insulin Management System är avsett för subkutan (under huden) tillförsel av insulin med fasta och variabla doser för behandling av insulinkrävande diabetes mellitus och för kvantitativ mätning av glukos i färskt kapillärt helblod (in vitro). Blodsockermätvärdena bör inte användas för diagnostisering eller screening av diabetes. PDM-blodsockermätaren är avsedd för individuellt bruk och får inte delas med någon annan. Knapp En fysisk knapp på PDM, t.ex. knappen Hem/På/Av. x

12 Inledning Abbott FreeStyle -teststickorna används tillsammans med den inbyggda FreeStyle -mätaren för kvantitativ mätning av blodsocker i färskt, kapillärt helblod från fingret, överarmen eller handflatan. Abbott FreeStyle -kontrollösningarna används för att kontrollera att mätaren och teststickorna fungerar korrekt tillsammans och att testet utförs på rätt sätt. Kontraindikationer Behandling med insulinpump rekommenderas INTE för personer som uppfyller något av följande kriterier: Oförmögna att utföra minst fyra (4) blodsockertester dagligen Oförmögna att upprätthålla kontakten med sin vårdgivare Oförmögna att använda systemet enligt instruktionerna Använd inte den integrerade FreeStyle -blodsockermätaren i följande syften: Testning av nyfödda Testning av artärblod Diagnostisering eller screening av diabetes mellitus mylife OmniPod-systemet är avsett för användning med snabbverkande 100 E insulin. Följande snabbverkande 100 E insulinanaloger har testats och befunnits vara säkra för användning i Poden: NovoRapid, Humalog eller Apidra. NovoRapid är kompatibelt med mylife OmniPod-system för användning under upp till 72 timmar (3 dagar). Innan du börjar använda ett annat insulin med mylife OmniPod-systemet, kontrollera insulinets bipacksedel för att säkerställa att det kan användas med en pump. Se insulinmärkningen och följ anvisningarna från din vårdgivare för hur ofta du ska byta ut Poden. Rekommenderas inte för personer med hörselnedsättning. Kontrollera alltid att du hör varningar och larm från Poden/PDM. Poden och PDM kan påverkas av stark strålning eller starka magnetiska fält. Innan du genomgår en röntgenundersökning, MRT- eller DT-skanning (eller liknande), ta bort din Pod och placera den och PDM utanför behandlingsområdet. Kontrollera med din vårdgivare vad som gäller vid Podborttagning. xi

13 Inledning Blodsockermätaren och blodprovtagaren är avsedda för individuellt bruk. Dela inte enheten med någon annan, inklusive familjemedlemmar. Får inte användas på flera patienter. Delar av enheten betraktas som smittfarliga och har potential att överföra infektionssjukdomar, även efter rengöring och desinfektion. Om du inte kan använda systemet enligt instruktionerna kan du utsätta dig för en hälsooch säkerhetsrisk. Tala med din vårdgivare om du har frågor eller några funderingar om korrekt användning av systemet. Läs alla anvisningar i denna bruksanvisning och öva på att testa med blodsockermätaren innan du använder systemet. Mät ditt blodsocker enligt riktlinjerna från din vårdgivare. Oupptäckt hyperglykemi eller hypoglykemi kan bli följden vid avsaknad av ordentlig övervakning. Denna enhet är avsedd för självtestning av användaren. Om du upplever symptom som inte motsvarar ditt blodsockervärde enligt testet och du har följt alla instruktioner som beskrivs i denna bruksanvisning, ring din vårdgivare. Din roll: Använda mylife OmniPod-systemet under säkra förhållanden Diskutera med din vårdgivare för att bestämma din diabetesbehandling med de inställningar som bäst motsvarar dina behov. Dessa kan omfatta följande: Insulin/kolhydrat-kvot: Antal gram kolhydrater som täcks av en enhet insulin. Om din insulin/kolhydrat-kvot till exempel är 1:15 så måste du tillföra en enhet insulin för att täcka vart femtonde gram kolhydrater som du äter. Korrektionsfaktor: Hur mycket en enhet insulin kommer att sänka blodsockret. Om din korrektionsfaktor till exempel är 2,8 kommer en enhet insulin att sänka ditt blodsocker med 2,8 mmol/l. Blodsockermålvärde: Den blodsockernivå som du vill uppnå. Du vill kanske till exempel hålla ditt blodsocker nära 5,6 mmol/l. Insulinduration: Den tid som insulinet kvarstår aktivt och tillgängligt i kroppen efter en korrektions- eller måltidsbolus. xii

14 Inledning Dina individuella behov påverkar de initiala inställningarna som du och din vårdgivare anger i Personal Diabetes Manager (PDM) (se kapitel 2, Komma igång). Din vårdgivare hjälper dig med dessa initiala inställningar. Snabbt, säkert och enkelt kan du sedan göra och ändra dina egna inställningar. mylife OmniPod-systemet är mer användarvänligt än de flesta elektroniska apparater som du använder dagligen. Faktum är att det är tekniken som gör mylife OmniPod-systemet så enkelt att använda. Din vårdgivare är en värdefull resurs. Du kommer att förlita dig på honom eller henne för en hel del kritisk information om ditt mylife OmniPod-system, speciellt under de första veckorna och månaderna. När du har frågor om diabeteshantering efter start av mylife OmniPod-systemet, tveka inte att tala med din vårdgivare. För icke-medicinska akutsituationer eller vid tekniska frågor om inställningen eller användningen av ditt mylife OmniPod-system kan du ringa Kundtjänst när som helst under dygnet, 7 dagar i veckan. Kundtjänst: Ypsomed Service: Din vårdgivare kommer att ge dig alla verktyg och den övning du behöver för att bli framgångsrik med mylife OmniPod Insulin Management System. I slutänden beror emellertid din framgång på DIG SJÄLV. Du måste aktivt delta i din egen diabetesbehandling för att uppskatta den utmärkta kontrollen, friheten och flexibiliteten som är möjlig med mylife OmniPod-systemet. Att aktivt delta innebär följande: Frekvent mäta ditt blodsocker Lära dig att använda mylife OmniPod-systemet och tillämpa korrekta tekniker Besöka din vårdgivare Försök INTE använda mylife OmniPod Insulin Management System innan du har övat tillsammans med din vårdgivare. Otillräcklig övning kan utsätta dig för en hälso- och säkerhetsrisk. xiii

15 xiv DENNA SIDA HAR MED AVSIKT LÄMNATS TOM

16 KAPITEL 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System Insulintillförsel med mylife OmniPod-systemet mylife OmniPod Insulin Management System är ett innovativt system för kontinuerlig insulintillförsel som ger alla de bevisade fördelarna med behandling genom kontinuerlig subkutan insulininfusion (CSII). Systemets innovativa design och funktioner medför att du kan leva och hantera din diabetes bekvämt, enkelt och flexibelt, med oöverträffad frihet. De långsiktiga fördelarna för hälsan med bättre blodsockerkontroll är väl kända. Upprätthållande av nära normala blodsockernivåer hjälper dig att leva ett längre, hälsosammare liv med färre diabetesrelaterade komplikationer. mylife OmniPod-systemet har många praktiska egenskaper som är lätta att använda i vardagen och medför bekvämlighet, frihet och flexibilitet. Kontinuerlig insulintillförsel ligger väldigt nära den normala insulinfrisättningen från en frisk bukspottkörtel. Efter publiceringen av den 10-åriga kontroll- och komplikationsstudien för diabetes (DCCT) har de långsiktiga fördelarna för hälsan med upprätthållande av nära normala blodsockernivåer blivit allmänt erkända. Kontinuerlig insulin tillförsel med förinställda doser eliminerar behovet av injektioner och de avbrott som dessa innebär. Med mylife OmniPod-systemet kan insulintillförseln ändras genom att trycka på en knapp för att anpassa insulindosen efter mellanmål eller oförutsedda ändringar i den dagliga rutinen. mylife OmniPod-systemet fungerar mycket likt bukspottkörteln hos en person utan diabetes, genom att tillföra insulin på två sätt: En liten, konstant underhållsdos insulin (kallad en basaldos) tillförs automatiskt med en programmerad hastighet under hela dagen och natten. En extra insulindos (kallad en bolus) kan tillföras när det behövs för att ta hand om kolhydrater under en måltid eller ett mellanmål eller för att korrigera ett högt blodsocker. 1

17 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System Hur fungerar mylife OmniPod-systemet? Poden är en liten, lätt, självhäftande enhet som du fyller med insulin och bär direkt på kroppen. Poden tillför exakta, individanpassade insulindoser till din kropp genom ett litet, flexibelt rör (kallat en kanyl), baserat på den inställning du gör i den trådlösa handenheten, Personal Diabetes Manager. Kanylen förs in endast en gång för varje Pod. Personal Diabetes Manager (PDM) är en trådlös handenhet som gör följande: Programmerar Poden med dina personliga instruktioner för insulintillförsel Övervakar Podanvändningen trådlöst Innehåller en FreeStyle -blodsockermätare Med bara två delar får du glädje av alla funktioner och fördelar som en kontinuerlig insulintillförsel och blodsockerövervakning medför. Dessutom kan du glädja dig åt säkerheten, bekvämligheten och friheten som följer av: Ingen slang Det finns ingen slang som ansluter Poden till PDM. Du bär Poden bekvämt och diskret under dina kläder. Du kan bära PDM separat i en ryggsäck, portfölj eller handväska. Med mylife OmniPod Insulin Management System behöver du inte oroa dig för att det känns knöligt, trassligt eller att du känner dig fjättrad av slangen. Beräkning av föreslagen bolus Det har aldrig varit enklare att beräkna bolusdoser. När du har mätt ditt blodsocker kan du ange KH för din måltid eller ditt mellanmål. Baserat på dina individuella inställningar, visar systemet en föreslagen bolusdos. Du kan acceptera förslaget, ändra det eller avbryta det. Förinställda KH För att göra det lättare att räkna KH kan du i mylife OmniPodsystemet förinställa kolhydrater, Förinst KH. Du kan ange din favoritmat, favoritmellanmål eller hela favoritmåltider som förinst. KH. Förinställningarna innehåller antal gram kolhydrater i maten eller måltiden. Nästa gång du äter samma mat behöver du inte räkna kolhydrater välj bara i din förinställda kolhydratslista, så utför systemet beräkningen åt dig. Systemet lagrar upp till 36 förinställda KH. Automatiskt införande av kanyl Med mylife OmniPod-systemet behöver du inte föra in infusionsset manuellt eller bära omkring på en separat inserter. Du trycker helt enkelt på en knapp på PDM, så för Podens automatiska införingssystem in kanylen säkert och bestämt under huden, praktiskt taget smärtfritt. Den börjar sedan tillföra insulin enligt din programmerade basaldos. 2

18 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System 1 En fullständigt integrerad design med blodsockermätning Med en helt integrerad design bestående av enbart två delar behöver du inte separata infusionsset, reservoarer eller inserter. Allt finns integrerat i Poden. Med PDM kan du mäta din blodsockernivå med FreeStyle -teststickor utan krånglet med att bära omkring på en separat blodsockermätare. Om du föredrar att använda en annan blodsockermätare kan du ange värden manuellt i PDM. Spara poster En annan praktisk fördel i mylife OmniPod-systemet är bevarandet av poster. Tabeller på papper är användbara, men är ibland obekväma att ha med sig eller använda. Datalagringssystemet i Personal Diabetes Manager (PDM) visar upp till 90 dagars historik. Denna inkluderar blodsockervärden, basaldoser och bolusdoser, kolhydrater och larm. Individualisera ditt system Du kan individualisera ditt mylife OmniPod-system även på andra sätt: Ställa in och namnge basalprogram Namnge och spara temporära basala förinställningar Lägga till dina egna anpassade påminnelser Ange ditt namn, telefonnummer, din läkares namn och telefonnummer samt annan akutinformation 3

19 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System Poden Poden (Figur 1-1) sätts fast på huden med en självhäftande tejp. Personal Diabetes Manager Alla Podaktiviteter programmeras och kontrolleras via den handflatestora Personal Diabetes Manager (PDM, Figur 1-2). Figur 1-1 Ovansidan Figur 1-2 USB-port Baksida LCD-skärm Inspektionsfönster Fyllningsport Ventil för tryckutjämning Självhäftande skyddspapper Programknappsetikett Programknappar Hem/På/Av Användarinfo/ support Kanylskydd Öppning för teststicka Upp-/ Nedknappar 4

20 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System 1 Knappar för programmering och styrning av mylife OmniPod-systemet Knapp Åtgärd Knapp Åtgärd Hem/ På/Av Upp-/ Nedknappar Genom att trycka på och hålla ned sätter du på och stänger av PDM. När PDM är på och denna knapp trycks ned (snabbt/kort) visas skärmen Hem, där du kan välja ett menyalternativ eller granska Status-skärmen (visas längre fram i detta kapitel). När du trycker ned och släpper upp dessa kan du bläddra genom en lista över tillgängliga menyalternativ eller siffror, så att du kan välja vad du vill. När du håller ned knappen kan du bläddra snabbare. Användarinfo/ support När denna knapp trycks ned öppnas skärmen Användarinfo/support som visar ytterligare information om den aktuella skärmen. Ikonen Användarinfo/support visas när ytterligare information finns. Den kan visas överst på skärmen, till höger om en episoddetalj (t.ex. en föreslagen bolus), eller till höger om en post (t.ex. en BG-historikpost). (Se Ikoner för Personal Diabetes Manager i Bilaga). Om denna knapp dessutom trycks och hålls ned under 2 sekunder aktiveras ljusstarkt läge för PDM-skärmen. Programknappar Programknapparnas etiketter och funktioner är avhängiga den aktuella menyn eller skärmen. Etiketten visas på skärmen direkt ovanför den fysiska knappen som du trycker på. Välj, Spara och Tillb. är bara tre exempel på programknappsetiketter på PDM. 5

21 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System Primära skärmar Meddelanden på skärmen visar: PDM ID Hur systemet fungerar Menyalternativ Hur vissa uppgifter utförs Systemets primära skärmar är ID-skärmen (Figur 1-3), Statusskärmen (Figur 1-4) och Hem-skärmen (Figur 1-6 på nästa sida). Figur 1-3 Figur 1-4 ID-skärm Systemet visar en ID-skärm för att förenkla identifikation av PDM när du sätter på den. Du kan individualisera ID-skärmen genom att lägga till ditt namn och välja skärmens färg. (Se Inställningsguide för mylife OmniPod på sidan 10, för information om hur du individualiserar din PDM.) Du måste bekräfta ID-skärmen innan du kan använda PDM. Det är viktigt att du alltid identifierar PDM som din egen innan du använder den. Status-skärm Visar systemets aktuella funktionsstatus (Figur 1-4). Skärmen Status visar följande, uppifrån och ned: Tidpunkt, datum och resultat för senaste blodsockervärdet (uppmätt eller manuellt inmatat) Tidpunkt, datum och total mängd för senast tillförd bolusdos Mängden disponibelt insulin (DI) visas på skärmen Status (om kalkylatorn används) Namn och dos för aktivt basalprogram eller temp basalprogram Förl. bolus, mängd insulin och återstående tillförseltid om en förlängd bolus tillförs INSULIN PAUSAD om insulintillförseln har pausats Tidpunkt och datum när Poden kommer att gå ut 6

22 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System 1 Om en Pod inte har aktiverats (vid Podbyten) visar skärmen Ingen aktiv Pod. Vill du aktivera en pod nu? (Se kapitel 5, Använda Poden, för information om hur du aktiverar en Pod.) Statussupport-skärm På skärmen Status, tryck ned knappen Användarinfo/support för att se information om aktuellt disponibelt insulin (DI) i din kropp (Figur 1-5). Se sidan 30 för mer information som beskriver Disponibelt insulin (DI). Figur 1-5 Figur 1-6 Hem-skärm Listar alla menyer (Figur 1-6). Bolus-meny för att tillföra bolusdoser Menyn Mer åtgärder för att byta Poden, manuellt ange blodsockervärden samt tilldela och redigera flikar för BG-värden som är mindre än 2 timmar gamla Menyn Temp basal för att tillföra temporära basaldoser (denna undermeny visas inte om Temp basal är Av i Inställn.) Menyn Mina poster för att granska insulintillförsel, blodsockerhistorik, larmhistorik, KH-historik och personlig information Menyn Inställn. för att redigera, ställa in och namnge basalprogram, temp basal, förinställda KH och förinställd bolus samt för att anpassa systeminställningar Menyn Pausa för att pausa, avbryta eller återuppta insulintillförselprogram Du kan ta fram skärmen Status när som helst genom att trycka på Status på skärmen Hem. 7

23 1 Ditt nya mylife OmniPod Insulin Management System Säkerhetsfunktioner mylife OmniPod-systemet är utformat enligt de senaste rönen och har den senaste säkerhetstekniken. Dess inbyggda säkerhetsfunktioner inkluderar: Automatisk fyllning, säkerhetskontroller och införande Varje gång du aktiverar en ny Pod utför systemet automatiskt fyllning och en säkerhetskontroll av Poden, varefter kanylen förs in och fylls (se kapitel 5, Använda Poden). Mikroprocessorteknik gör det möjligt att utföra tusentals säkerhetskontroller på bara några få sekunder. mylife OmniPod-systemet utför också säkerhetskontroller på PDM. Om den upptäcker några problem med PDM eller Poden eller i kommunikationen mellan dem informerar den dig med pipsignaler och meddelanden på skärmen. Ocklusionsdetektion En ocklusion är ett stopp eller avbrott i insulintillförseln. Om mylife OmniPod-systemet upptäcker en ocklusion ljuder ett risklarm och du uppmanas avaktivera och byta ut din Pod (se kapitel 5, Använda Poden). Ett risklarm ljuder när ett genomsnitt på 3 till 5 enheter missat insulin uppstår. Denna tabell återger ocklusionsdetektion för 3 olika situationer vid användning av 100 E insulin (tabell 1). Om en ocklusion avhjälps skulle en insulindos kunna ges. Den volymen skulle inte överskrida volymen av det programmerade insulinet, som är avsett för tillförsel. Tabell 1: Lägsta tidsintervall Normalt tidsintervall Högsta tidsintervall 5,00 E bolus 153 sekunder 33 minuter 35 minuter 1,00 E/hr basal 1,5 hr 3,0 hr 5,5 hr 0,05 E/hr basal 20 hr 51 hr Varningar och larm 80 hr (Poden går ut) Vid mycket låga flödeshastigheter kan frekventa blodsockerkontroller ge dig en tidig indikation på en ocklusion (se kapitel 9, sidan 109). För din säkerhet tillhandahåller mylife OmniPod-systemet en lång rad varningar och larm för att vid behov påkalla din uppmärksamhet eller varna för risksituationer. Bekräfta på ID-skärmen varningar/larm visas inte på PDM förrän efter att du har bekräftat ID-skärmen. Se kapitel 6, Använda Personal Diabetes Manager, för en beskrivning av meddelanden och hur du ställer in dem. Se kapitel 10, Varningar och larm, för en lista över inbyggda säkerhetslarm i mylife OmniPod-systemet samt hur du hanterar dem. 8

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod.

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. More freedom. More confidence. With mylife. Lär känna insulinpumpen mylife OmniPod Viktig kontaktinformation 3 Poden 4 PDM:en (Personal Diabetes

Läs mer

Enjoy freedom. mylife OmniPod den slangfria insulin-patch-pumpen.

Enjoy freedom. mylife OmniPod den slangfria insulin-patch-pumpen. Enjoy freedom. mylife OmniPod den slangfria insulin-patch-pumpen. Insulinhanteringssystemet med bara två delar för en kompakt lösning Liten, lätt och vattentät 1 pod för mer flexibilitet Automatisk och

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Dana R Snabbguide fördjupning

Dana R Snabbguide fördjupning Dana R Snabbguide fördjupning Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-601 24 40. Fax 08-601 24 42. info@infucare.se www.infucare.se NordicInfu Care is an activity of Air Liquide

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Kolhydraträkning med Animas

Kolhydraträkning med Animas Kolhydraträkning med Animas för dig som vill lära dig avancerade bolusfunktioner för optimal pumpbehandling SE-1034-140822 Krossverksgatan 5 Box 30044 20061 Limhamn Tel +46(0)40 15 54 80 Fax +46(0)40 15

Läs mer

Insulinpump och CGM-system. Kom igång snabbt. Snabbguide. 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 1

Insulinpump och CGM-system. Kom igång snabbt. Snabbguide. 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 1 Insulinpump och CGM-system Kom igång snabbt Snabbguide 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 1 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 2 1. Viktigt Den här snabbguiden ger en ögonblicklig översikt

Läs mer

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET?

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Kvinnor som har typ 1 diabetes behöver planera och förbereda sig väl inför

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1?

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Guido Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2005 VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Många som har typ 1-diabetes oroar sig för långsiktiga komplikationer.

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

DANA R. Felsökningsguide

DANA R. Felsökningsguide DANA R Felsökningsguide LARM OCH FELMEDDELANDEN FÖR INSULINPUMPEN SKÄRM BETYDELSE ÅTGÄRD Skärmen för svagt batteri visas när batteriet inte längre räcker till för att driva pumpen. Ett ihållande larm aktiveras

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

BOLUS WIZARD BOLUSFUNKTIONEN SOM OPTIMERAR DINA INSULINDOSER

BOLUS WIZARD BOLUSFUNKTIONEN SOM OPTIMERAR DINA INSULINDOSER BOLUS WIZARD BOLUSFUNKTIONEN SOM OPTIMERAR DINA INSULINDOSER INNEHÅLL Vad är Bolus Wizard?... 3 Hur ställer man in Bolus Wizard?... 4 Daglig total.... 4 Kolhydratkvot.... 4 Insulinkänslighet... 4 Blodsockermål...

Läs mer

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system!

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system! Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Låt oss berätta om

Läs mer

Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...

Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen... Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Och låt oss berätta

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Diabetes mellitus - barn- och ungdomsklinikenhos barn och ungdomar

Diabetes mellitus - barn- och ungdomsklinikenhos barn och ungdomar Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Diabetes Giltig fr.o.m: 2017-12-01 Faktaägare: Johan Karlsson, överläkare, barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Anna Bärtås, verksamhetschef, Barn- och

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem Viktiga säkerhetsmeddelanden Paradigm insulinpumpssystem 5 juli 2013 Till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården Bifogat finns viktig säkerhetsinformation och rekommendationer för patienthantering

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Dana R snabbguide för pumpstart. www.infucare.se, www.diabeteskoll.se

Dana R snabbguide för pumpstart. www.infucare.se, www.diabeteskoll.se Dana R snabbguide för pumpstart www.infucare.se, www.diabeteskoll.se Första dagen - en enkel och trygg start med Din nya Dana R Programmera din grunddos - basaldos Ta måltidsdos - bolusdos Ändra grunddosen

Läs mer

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation Till dig som har fått Humulin NPH Patientinformation Varför behöver du Humulin NPH? Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom. Efterhand kommer din bukspotts körtel att producera mindre och mindre insulin,

Läs mer

Bruksanvisning Omistajan opas

Bruksanvisning Omistajan opas Distribuerat av/jälleenmyyjä/ Distribuert av/forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care BOX 509 169 29 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Norge AS Abbott Diabetes Care Pb 1, 1330 Fornebu

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

Dana R Snabbguide för pumpstart

Dana R Snabbguide för pumpstart Dana R Snabbguide för pumpstart Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-601 24 40. Fax 08-601 24 42. info@infucare.se www.infucare.se NordicInfu Care is an activity of Air Liquide

Läs mer

Enjoy clarity. mylife Software enkel hantering av behandlingen.

Enjoy clarity. mylife Software enkel hantering av behandlingen. Enjoy clarity. mylife Software enkel hantering av behandlingen. Mångsidig dataöverföring för förbättrad hastighet och flexibilitet Intuitiv, användarvänlig utformning förenklar användningen Meningsfull

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

System för blodsockerkontroll 5.2. mmol/l. Före måltid. Se inställningar. Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING

System för blodsockerkontroll 5.2. mmol/l. Före måltid. Se inställningar. Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING System för blodsockerkontroll 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Före måltid Se inställningar Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next system

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Journalia AB. utvecklar system för specialistsjukvård. Manual för Insulinpump och CGM registrering.

Journalia AB. utvecklar system för specialistsjukvård. Manual för Insulinpump och CGM registrering. Manual för Insulinpump och CGM registrering. Pumpregistrering Personnummer, namn och besöksdatum följer med från huvudsidan. Pumpstart I fältet Pumpstart anges det datum som patienten började sin pumpbehandling.

Läs mer

Diabetes Mellitus Subkutan insulinbehandling direkt från sjukdomsdebuten.

Diabetes Mellitus Subkutan insulinbehandling direkt från sjukdomsdebuten. Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Diabetes Giltig fr.o.m: 2017-04-10 Faktaägare: Johan Karlsson, överläkare, Barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Anna Bärtås, verksamhetschef, Barn- och ungdomskliniken

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg...

Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg... Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg......oavsett om du behandlas med insulinpenna eller pump. Nordic Säkert har du vid det här laget hört talas om kontinuerlig glukosmätning (CGM).

Läs mer

Det virtuella tangentbordet

Det virtuella tangentbordet Kapitel tre Det virtuella tangentbordet I det här kapitlet ska vi titta närmare på tangentbordet i ipad och hur det används i olika sammanhang. Som du kanske har märkt öppnas tangentbordet automatiskt

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat TIVA Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat TIVA Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat TIVA Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7-

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

TILL DIG SOM HAR FÅTT

TILL DIG SOM HAR FÅTT INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT Humalog 200 E/ml KwikPenTM (insulin lispro) Du har fått Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes?

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes? Typ 1 diabetes: För familjer och vänner Ungdomar med diabetes Typ 1- diabetes är en väldigt svår sjukdom att hantera, speciellt när man är ung. Tyvärr är det ofta tonåringen som får skulden om något går

Läs mer

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 OSC-300 2 Innehåll 1. Säkerhet... 4 2. Innehåll... 5 3. Specifikationer... 5 4. Kapacitet... 6 5. Dimensioner och vikt... 6 6. Användning... 7 Sätta på/stänga av... 7 Nollställning (Zero)... 7 Tare-funktion...

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Patientinformation. Till dig som ska börja med Humulin NPH

Patientinformation. Till dig som ska börja med Humulin NPH Patientinformation Till dig som ska börja med Humulin NPH 2 Varför behöver du Humulin NPH? Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom. Efterhand kommer din bukspotts körtel att producera mindre och mindre

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

GLUCO CALEA. För säkerhet och noggrannhet BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION GLUCO CALEA

GLUCO CALEA. För säkerhet och noggrannhet BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION GLUCO CALEA BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION För säkerhet och noggrannhet Vi strävar efter att göra livet lättare för patienter och partners. Genom innovativa ideèr, råd och service. Werner Trenker,

Läs mer

Diabetesvårdsprogrammet Accu-Chek Compass

Diabetesvårdsprogrammet Accu-Chek Compass Bruksanvisning Diabetesvårdsprogrammet Accu-Chek Compass Roche Diagnostics ii Copyright 2000 Roche Diagnostics Corporation. Samtliga rättigheter förbehålls. Roche Diagnostics Corporation, 9115 Hague Road,

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer