WFTO prescribes 10 Principles that Fair Trade Organizations must follow in their day-to-day work and carries out monitoring to ensure these

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WFTO prescribes 10 Principles that Fair Trade Organizations must follow in their day-to-day work and carries out monitoring to ensure these"

Transkript

1 Rättvis handel

2 WFTO prescribes 10 Principles that Fair Trade Organizations must follow in their day-to-day work and carries out monitoring to ensure these principles are upheld.

3 Jag går runt i en livsmedelsaffär och ser mig omkring. På fler och fler hyllor finns ett schysst alternativ. Ett alternativ som bygger på respekt för mänskliga rättigheter och som gör det möjligt för dig och mig att välja en mer hållbar konsumtion och livsstil. Att man till exempel kan köpa Fairtrade-bananer är något som allt fler känner till. Senaste kännedomsundersökning gjord av TNS Sifo på uppdrag av Fairtrade Sverige under 2013 visar att 76 % av de tillfrågade i undersökningen spontant känner igen Fairtrade-symbolen. Men hur många känner till att Sverige fått en ny produktmärkning inom fair trade? Med den här broschyren vill vi presentera grundtankarna för vår del av Rättvis handels-rörelsen. Vi ingår i WFTO, World Fair Trade Organization, som är det enda globala nätverket med medlemmar som representerar en komplett fair tradekedja, från produktion till försäljning. Vi har länge efterfrågat en produktmärkning, för att konsumenter ska kunna se att produkterna kommer från en certifierad fair trade-producent. Våren 2013 röstade vi medlemmar igenom det produktmärkningsförslag som WFTO utarbetat och testat under flera år. Så du som vill göra medvetna val när du handlar har inte längre bara råvarubaserade produkter som kakao, bananer, kaffe och te att välja på. Hos oss hittar du produkter med en längre förädlingskedja, som t.ex. handknutna mattor, kuddar, ljus, kökshanddukar, tygkassar och leksaker. Med den nya produktmärkningen kan du vara säker på att hela kedjan bakom produkten arbetar enligt WFTO:s 10 kriterier. Som garanti för produktmärkningen har WFTO arbetat fram ett rapport- och kontrollsystem där det även ingår revisioner av oberoende kontrollanter, som går igenom allt från skriftliga anställningsavtal till att kontrollera löner, arbetstider, medbestämmande, jämlikhets- och miljöfrågor. Så håll utkik efter vår produktmärkning och gör ett klokt val. Tillsammans skapar vi en rättvisare värld. Gabriella Larsson Chef IM Fair Trade På följande sidor kan du läsa om WFTOs tio kriterier som ligger till grund för vår verksamhet.

4 Principle One: Creating Opportunities for Economically Disadvantaged Producers Poverty reduction through trade forms a key part of the organization s aims. The organization supports marginalized small producers, whether these are independent family businesses, or grouped in associations or co-operatives. It seeks to enable them to move from income insecurity and poverty to economic self-sufficiency and ownership. The organization has a plan of action to carry this out. Skapa handelsmöjligheter för marginaliserade producenter Fattigdomsbekämpning genom handel är central i organisationens mål. Vi stödjer och handlar med små producenter som befinner sig i utanförskap i förhållande till den kommersiella världshandeln. Målet är att stödja producenterna så att de kan utvecklas från ekonomisk utsatthet till självförsörjning.

5 Öppenhet och dialog Kräver att organisationen är öppen i sin struktur och i relation till producenter och leverantörer. Alla aktiviteter präglas av öppenhet, respekt och delaktighet. De anställda involveras i beslutsfattandet. Anställda, medlemmar och producenter får den information de behöver. Principle Two: Transparency and Accountability The organization is transparent in its management and commercial relations. It is accountable to all its stakeholders and respects the sensitivity and confidentiality of commercial information supplied. The organization finds appropriate, participatory ways to involve employees, members and producers in its decision-making processes. It ensures that relevant information is provided to all its trading partners. The communication channels are good and open at all levels of the supply chain.

6 Principer för rättvis handel Organisationen handlar och agerar med respekt för såväl sociala aspekter som ekonomi och miljö i sitt samarbete med små marginaliserade producenter. Organisationen försöker inte öka sin vinst på producenternas bekostnad och uppträder ansvarsfullt och professionellt i alla relationer. Organisationen erbjuder sig att betala minst 50 procent av inköpet i förskott, så att producenten kan finansiera sina materialkostnader. Principle Three: Fair Trading Practices The organization trades with concern for the social, economic and environmental well-being of marginalized small producers and does not maximize profit at their expense. It is responsible and professional in meeting its commitments in a timely manner. Suppliers respect contracts and deliver products on time and to the desired quality and specifications. Fair Trade buyers, recognizing the financial disadvantages producers and suppliers face, ensure orders are paid on receipt of documents and according to the attached guidelines. An interest free pre-payment of at least 50% is made if requested. Where southern Fair Trade suppliers receive a pre payment from buyers, they ensure that this payment is passed on to the producers or farmers who make or grow their Fair Trade products. Buyers consult with suppliers before canceling or rejecting orders. Where orders are cancelled through no fault of producers or suppliers, adequate compensation is guaranteed for work already done. Suppliers and producers consult with buyers if there is a problem with delivery, and ensure compensation is provided when delivered quantities and qualities do not match those invoiced. The organization maintains long term relationships based on solidarity, trust and mutual respect that contribute to the promotion and growth of Fair Trade. It maintains effective communication with its trading partners. Parties involved in a trading relationship seek to increase the volume of the trade between them and the value and diversity of their product offer as a means of growing Fair Trade for the producers in order to increase their incomes. The organization works cooperatively with the other Fair Trade Organizations in country and avoids unfair competition. It avoids duplicating the designs of patterns of other organizations without permission. Fair Trade recognizes, promotes and protects the cultural identity and traditional skills of small producers as reflected in their craft designs, food products and other related services.

7 Principle Four: Payment of a Fair Price A fair price is one that has been mutually agreed by all through dialogue and participation, which provides fair pay to the producers and can also be sustained by the market. Where Fair Trade pricing structures exist, these are used as a minimum. Fair pay means provision of socially acceptable remuneration (in the local context) considered by producers themselves to be fair and which takes into account the principle of equal pay for equal work by women and men. Fair Trade marketing and importing organizations support capacity building as required to producers, to enable them to set a fair price. Ett rättvist pris Ett rättvist pris är det pris som båda parter kommer överens om efter dialog och öppenhet. Ett pris som ger producenten skäligt betalt för sitt arbete och som samtidigt är marknadsmässigt hållbart. Ett rättvist pris vilar också på principen om lika lön för lika arbete för kvinnor och för män.

8 Principle Five: Ensuring no Child Labor and Forced Labor Inget barnarbete. Inget tvångsarbete. The organization adheres to the UN Convention on the Rights of the Child, and national / local law on the employment of children. The organization ensures that there is no forced labor in its workforce and / or members or homeworkers. Organizations who buy Fair Trade products from producer groups either directly or through intermediaries ensure that no forced labor is used in production and the producer complies with the UN Convention on the Rights of the Child, and national / local law on the employment of children. Any involvement of children in the production of Fair Trade products (including learning a traditional art or craft) is always disclosed and monitored and does not adversely affect the children s well-being, security, educational requirements and need for play. Innebär att organisationen försäkrar att inga produkter tillverkats av barn eller av människor som utsatts för tvång. Organisationen följer FNs Barnkonvention samt nationell och lokal lagstiftning.

9 Rätten att organisera sig samt kampen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Organisationen har en plan för jämställdhet mellan könen som ser till att kvinnor såväl som män får de resurser som krävs för att utföra arbetet. Det finns också en icke diskriminerande policy som reglerar till exempel anställningsförhållande och kompetensutveckling. Organisationen diskriminerar inte vid anställning, lönesättning, tillgång till utbildning eller befordran på grund av etnicitet, religion, sexuell läggning, medlemskap i fackförening, politisk åsikt, ålder eller funktionsnedsättning. Principle Six: Commitment to Non Discrimination, Gender Equity and Women s Economic Empowerment and Freedom of Association The organization does not discriminate in hiring, remuneration, access to training, promotion, termination or retirement based on race, caste, national origin, religion, disability, gender, sexual orientation, union membership, political affiliation, HIV/Aids status or age. The organization has a clear policy and plan to promote gender equality that ensures that women as well as men have the ability to gain access to the resources that they need to be productive and also the ability to influence the wider policy, regulatory, and institutional environment that shapes their livelihoods and lives. Organizational constitutions and by-laws allow for and enable women to become active members of the organization in their own right (where it is a membership based organization), and to take up leadership positions in the governance structure regardless of women s status in relation to ownership of assets such as land and property. Where women are employed within the organization, even where it is an informal employment situation, they receive equal pay for equal work. The organization recognizes women s full employment rights and is committed to ensuring that women receive their full statutory employment benefits. The organization takes into account the special health and safety needs of pregnant women and breast-feeding mothers. The organization respects the right of all employees to form and join trade unions of their choice and to bargain collectively. Where the right to join trade unions and bargain collectively are restricted by law and/or political environment, the organization will enable means of independent and free association and bargaining for employees. The organization ensures that representatives of employees are not subject to discrimination in the workplace.

10 Goda arbetsförhållanden Betyder säkra och hälsosamma arbetsmiljöer för anställda och/eller medlemmar i producentkooperativ. Organisationen följer nationella och lokala arbetsmiljölagar och ILO-konventionen. Det samma gäller arbetstider och anställningsavtal. Principle Seven: Ensuring Good Working Conditions The organization provides a safe and healthy working environment for employees and / or members. It complies, at a minimum, with national and local laws and ILO conventions on health and safety. Working hours and conditions for employees and / or members (and any homeworkers) comply with conditions established by national and local laws and ILO conventions. Fair Trade Organizations are aware of the health and safety conditions in the producer groups they buy from. They seek, on an ongoing basis, to raise awareness of health and safety issues and improve health and safety practices in producer groups.

11 Principle Eight: Providing Capacity Building The organization seeks to increase positive developmental impacts for small, marginalized producers through Fair Trade. The organization develops the skills and capabilities of its own employees or members. Organizations working directly with small producers develop specific activities to help these producers improve their management skills, production capabilities and access to markets - local / regional / international / Fair Trade and mainstream as appropriate. Organizations which buy Fair Trade products through Fair Trade intermediaries in the South assist these organizations to develop their capacity to support the marginalized producer groups that they work with. Utveckla kapaciteten hos producenterna Organisationen stödjer producenterna i sin utveckling av så väl produkter, arbetssätt, organisation samt förmågan att sälja sina varor på fler och större marknader, lokalt och globalt.

12 Principle Nine: Promoting Fair Trade The organization raises awareness of the aim of Fair Trade and of the need for greater justice in world trade through Fair Trade. It advocates for the objectives and activities of Fair Trade according to the scope of the organization. The organization provides its customers with information about itself, the products it markets, and the producer organizations or members that make or harvest the products. Honest advertising and marketing techniques are always used. Informera om rättvis handel Organisationen arbetar med att öka medvetenheten hos konsumenterna när det gäller rättvis handel, dess mål och betydelsen av en mer rättvis världshandel. Det handlar om information, påverkansarbete samt kampanjer för att öka andelen rättvist handlade produkter i världen.

13 Respekt för miljön Organisationer som arbetar med och producerar rättvisa produkter utgår från ett hållbarhetsperspektiv i förhållande till miljön. Tillverkningsmetoderna ska vara så energisnåla som möjligt. För att minska utsläppen av växthusgaser ska förnyelsebara energikällor användas. Organisationen ska också minimera avfallsmängderna samt se till att de kemikalier som används är godkända för människor och miljö. Ekologisk råvara ska användas när det är möjligt. Principle Ten: Respect for the Environment Organizations which produce Fair Trade products maximize the use of raw materials from sustainably managed sources in their ranges, buying locally when possible. They use production technologies that seek to reduce energy consumption and where possible use renewable energy technologies that minimize greenhouse gas emissions. They seek to minimize the impact of their waste stream on the environment. Fair Trade agricultural commodity producers minimize their environmental impacts, by using organic or low pesticide use production methods wherever possible. Buyers and importers of Fair Trade products give priority to buying products made from raw materials that originate from sustainably managed sources, and have the least overall impact on the environment. All organizations use recycled or easily biodegradable materials for packing to the extent possible, and goods are dispatched by sea wherever possible.

14 IM Individuell Människohjälp och rättvis handel IM har sen starten arbetat med hjälp till självhjälp. Organisationens grundare Britta Holmström insåg direkt att människor i fattigdom och utsatthet behöver sysselsättning och försörjning. Så började den rättvisa handeln En grupp polska kvinnor som suttit i koncentrationsläger bor på IM-hemmet i Vrigstad. Där tillverkar de väskor, tofflor, flätade korgar och tygbroscher. Hantverket säljs i Sverige och förtjänsten skickas till Polen talet IM satsar målmedvetet på hantverk som hjälp till självhjälp för flyktingar startar IM en sy- och vävstuga i Wegscheidlägret i Linz i Österrike. Broderierna och vävnaderna säljs i Sverige. Som mest var 700 personer involverade i produktionen startade IM en hantverksbod i Tivedstorp. Där såldes textilier tillverkade i Berlin och Hannover. Samma år arrangerade IM en utställning i Stockholm med självhjälpsprodukter talet IM startar en vävskola i byn Vlasti i norra Grekland. Av tyget tillverkas väskor och kläder startades en syateljé i Lund och butiker i Malmö, Helsingborg, Stockholm och Göteborg. Samtidigt byggs ett nätverk av IM-ombud som på sin fritid hjälper till att sälja självhjälpsvaror talet Butikerna börjar sälja hantverk från Indien och Nepal startas det tibetanska mattväveriet på Shanti Niwas i norra Indien talet Under 1980-talet börjar IM sälja hantverk från kvinnokooperativ i Portugal. Kvinnorna får också stöd av IM för att utveckla sina produkter. Nu börjar också försäljning av varor från IMs verksamhet i Palestina där människor med intellektuella funktionsnedsättningar snidar i olivträ och pärlemor talet IM ger utvecklingsstöd till kvinnor i Lettland och Litauen som bland annat stickar mössor, vantar och tröjor samt väver linnedukar talet I Indien startas ett långsiktigt designutvecklingsprojekt, med två anställda designers och en studio i Delhi blir IM medlem i WFTO, World Fair Trade Organization, och samtidigt får IMs varuförsäljning namnet IM Fair Trade. Ge dem stickor och garn IMs grundare Britta Holmström efter att 1938 ha besökt ett flyktingläger utanför Prag.

15 IM Fair Trade idag IM Fair Trade utvecklar producenter för den lokala och globala marknaden. Vårt uppdrag är också att alla ska bli medvetna om den roll vi spelar som konsumenter. Vi arbetar aktivt med att leta nya producenter och utveckla produkter som passar i skandinaviska hem, för att göra det enklare för dig att handla rätt. Välkommen att titta in i någon av våra nio butiker eller i vår webbshop!

16 IM Fair Trade är en del av IM Individuell Människohjälp, en av Sveriges äldsta biståndsorganisationer. IM bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. IM har idag verksamhet i 12 länder världen över. Sedan starten 1938 har vi trott på handel som ett effektivt verktyg för att stärka människor och lokalsamhällen. Sedan 2009 är vi medlem av WFTO, World Fair Trade Organization, och vi arbetar enligt de tio internationella kriterierna för rättvis handel. Hos IM Fair Trade hittar du unik heminredning, färgglada accessoarer och charmiga leksaker från hela världen. Handgjorda produkter med ett mervärde. Bakom varje produkt finns en människa som är stolt över sitt hantverk, som har fått rättvist betalt och schyssta arbetsförhållanden. Genom att handla fair trade är du med och gör världen lite mer rättvis. Denna broschyr är finansierad med stöd från Konsumentverket Tryckt på miljömärkt papper Tryckeri: Printmedia i Malmö Grafisk form: Brynell Design Studio, Lund

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer

Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling

Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling Rättvis handel i offentlig upphandling en guide för etisk och miljörelaterad upphandling Förord Offentlig upphandling en viktig fråga för demokratin och rättvisan Professor Niklas Bruun Spelreglerna för

Läs mer

Code of Conduct. Version 1.0 1(6) CODE OF CONDUCT. Version: 1.0. Dokumentansvarig: Ledning & Styrning. Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef

Code of Conduct. Version 1.0 1(6) CODE OF CONDUCT. Version: 1.0. Dokumentansvarig: Ledning & Styrning. Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef 1(6) CODE OF CONDUCT Version: 1.0 Dokumentansvarig: Ledning & Styrning Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef Fastställd i styrelsen: 2009-01-13 Giltig fr.o.m: 2009-01-13 Giltig t.o.m: Tillsvidare Code

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

socialt ansvar i leverantörsledet problem, lösningar och vägar framåt

socialt ansvar i leverantörsledet problem, lösningar och vägar framåt EN Rapport om socialt ansvar i leverantörsledet problem, lösningar och vägar framåt 2 Rapport om konserverad tonfisk Rapport om socialt ansvar i leverantörsledet Inledning 4 Hur jobbar företag med leverantörsledet?

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Vad är fattigdom? Håkan Danielsson Från SIDA:s hemsida Definitionerna av fattigdom är många och skiftande. Enligt Världsbanken är en mycket fattig

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes?

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 15 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem Betänkande av Frittvalutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer