MARKNADSRAPPORTEN MARKET TRENDS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSRAPPORTEN MARKET TRENDS"

Transkript

1 MARKNADSRAPPORTEN MARKET TRENDS

2 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. INNEHÅLL - CONTENT 1 INTRODUKTION Introduction 3 DJUPFRYST MAT 9 Frozen Food METOD Methodology 8 BRÖD 10 Bread EKONOMISKA NYCKELTAL Economic Key Figures 12 STAPELVAROR 11 Shelf Stable Products DAGLIGVARUHANDELSSTRUKTUR Retail Structure HUSHÅLLSPRODUKTER Household Products DRYCKER Beverages KROPPSVÅRD Health & Beauty Products KONFEKTYR Confectionary MAKE UP Make up MEJERIVAROR Dairy Products TOBAK OCH TIDNINGAR Tobacco & Papers/Magazines FÄRSKLIVS Fresh Food 91 2

3 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Introduktion - Introduction Marknadsrapporten Marknadsrapporten är ett mycket användbart verktyg och uppslagsverk för personer som på ett eller annat sätt, arbetar med dagligvaror. Marknadsrapporten redovisar försäljning, trender samt prisutveckling för över 250 varugrupper och segment inom svensk Dagligvaru- (>50 miljoner kr), Service- (>20 miljoner kr) och Egenvårdshandel (>50 miljoner kr). Marknadsrapporten finns även tillgänglig för den norska och danska marknaden. Innehåll och struktur är i möjligaste mån harmoniserad för att underlätta jämförelser mellan länderna. Vi hoppas du finner årets Marknadsrapport värdefull i ditt arbete och önskar dig en trevlig läsning. Market Trends Market Trends is a very useful tool and reference book for people who, in one way or another, work with FMCG. Market Trends includes sales, trends and price development for more than 250 product groups and segments within Swedish Grocery (>50 million SEK), Service (>20 million SEK) and Health & Personal Care Trade (>50 million SEK). Market Trends is also available for the Norwegian and Danish markets. The contents and structure of the reports are harmonised as much as possible to enable easier comparison between the countries. We hope that you will find Market Trends a valuable source of information in your work and wish you a pleasant reading. 3

4 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Introduktion Rapportens uppbyggnad & innehåll Introduction The structure and content of the report Marknadsrapporten Market Trends

5 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. INBLICK DVH INSIGHT GROCERY TRADE Inblick Dagligvaruhandeln I detta avsnitt redogörs för några av de större händelserna som skedde inom dagligvaruhandeln och kedjorna under 2013 Avslutningsvis presenteras diagram över de största och snabbast växande kategorierna inom dagligvaruhandeln, utvecklingen av egna märkesvaror de sista tre åren samt utveckling av antalet dagligvarubutiker under perioden Innehåll Sammanfattningar 2013 Antal butiker & kedjesammanställning Topp 20 kategorier Snabbast växande kategorier Egna Märkesvarors utveckling Insight Grocery Trade This chapter contains a report of some of the major events in the Swedish Grocery Trade during It concludes with a presentation of diagrams showing sales for top 20 categories, the fastest growing categories and Private label sales development the last three years. As well as development of the number of grocery stores Content Summaries 2013 Number of stores and Retail structure Top 20 categories Fastest growing categories Private Label development 5

6 TOBAK OCH TIDNINGAR TOBACCO & PAPERS/MAGAZINES

7 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Tobak & Tidningar Tobacco & Papers/Magazines Dagligvaruhandeln (DVH) - Grocery Trade (GT) Servicehandeln (SVH) - Service Trade (ST) Summering Tobak & Tidningar Tobak & Tidningar hade en total försäljning på X miljarder SEK under 2013, vilket är en ökning med +X % från De kategorier som visade högst tillväxt under 20XX var kategori 1, kategori 2 & kategori 3. Den kategori som visade mest negativ försäljningsutveckling var kategori 4. I snitt hade priserna ökat med +X% inom Tobak & Tidningar. I X% av alla kategorier stod topp tre leverantörer för minst 80% av kategorins försäljning. Omsättningen för Tobak & Tidningar inom Servicehandeln uppgick till X miljarder SEK under 2013, vilket är en ökning med +X% från Summary Tobacco & Papers/Magazines Total turnover for Tobacco & Papers/Magazines was SEK X billions during 2013, which is an increase with +X% compared to Category 1, category 2 and category 3 showed the highest growth rate during 20XX. Category 4 showed the highest decline versus last year. In average prices increased with +X% within Tobacco & Papers/Magazines. In X% of all categories top three manufacturers accounted for X% or more of the sales. Turnover for Tobacco & Papers/Magazines within the Service trade was SEK X billions during 2013, which is an increase with +X% compared to

8 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Tobak & Tidningar Tobacco & Papers/Magazines Dagligvaruhandeln Grocery Trade C IGA R ET T ER KATEGORI C IGA R ET T ES CATEGORY CIGARETTER - PAKET CIGARETTES (PACKS) CIGARETTER - LIM POR CIGARETTES (M ULTIPACK) CIGARRER & CIGARILLER CIGARRS & CIGARILLES CIGARILLER CIGARILLES CIGARRER CIGARRS SNUS & ÖV RIG TOBAK SNUFF & OTHER TOBACCO SNUS- & TUGGTOBAK SNUFF & CHEWING TOBACCO PIP- & RULLTOBAK PIPE & ROLL TOBACCO RÅTOBAK RAW TOBACCO R ÖKTILLB EHÖR SM OKIN G A C C ESSOR IES ÖVRIGA TÄNDARE OTHER LIGHTERS ENGÅNGSTÄNDARE NON REFILL LIGHTERS CIGARETTPAPPER & FILTER CIGARETTE PAPERS & FILTERS ÖVRIGA RÖKTILLBEHÖR OTHER SM OKING ACCESSORIES CIGARETTRULLM ASKINER CIGARETTE M ACHINES TÄ N D STIC KOR & TÄ N D HJÄ LPM ED EL M A TC HES & IGN ITIN G TÄNDSTICKOR M ATCHES TÄNDHJÄLPM EDEL IGNITING ACCESSORIES ÖRTSNUS HERBAL SNUFF TIDNINGAR NEW S PAPERS & M AGAZINES DAGSTIDNINGAR NEWS PAPERS VECKOTIDNINGAR WEEKLY M AGAZINES M ÅNADSTIDNINGAR & M AGASIN M ONTHLY M AGAZINES SERIETIDNINGAR CARTOON M AGAZINES KORSORDSTIDNINGAR CROSSWORD PAPERS 14-DAGARS TIDNINGAR 14 DAYS PAPERS ÖVRIGA TIDNINGAR OTHER PAPERS DATA, FOTO & M EDIATIDNINGAR COM PUTER, PHOTO & M EDIA M AGAZINES TELEFONKORT SKRAPLOTTER TELEPHONE CARDS SCRATCH CARDS Marknadsrapporten 20XX - Market Trends 20XX Marknadsrapporten Market Trends

9 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. De största kategorierna inom Tobak & Tidningar, DVH The largest categories within Tobacco & Papers/Magazines, GT Kategori 1/Category 1 Kategori 2/Category 2 Kategori 3/Category 3 Kategori 4/Category 4 Kategori 5/Category 5 Kategori 6/Category 6 Kategori 7/Category 7 Kategori 8/Category 8 Kategori 9/Category 9 Kategori 10/Category 10 Kategori 11/Category 11 Kategori 12/Category 12 VÄRDE 2013 (SEK 1000) VALUE 2013 (SEK 1000) (KATEGORIER ÖVER 50 MSEK) (CATEGORIES OVER 50 MSEK) Marknadsrapporten 20XX - Market Trends 20XX 9

10 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. De snabbast växande kategorierna inom Tobak & Tidningar, DVH The fastest growing categories within Tobacco & Papers/Magazines, GT Kategori 1/Category 1 Kategori 2/Category 2 Kategori 3/Category 3 Kategori 4/Category 4 GROWTH TILLVÄXT IN % (VALUE) I % (VÄRDE) 11/12 12/13 GROWTH IN % (VALUE) 12/13 (KATEGORIER ÖVER 50 MSEK) (CATEGORIES OVER 50 MSEK) Marknadsrapporten 20XX - Market Trends 20XX 10

11 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Marknadsstorlek & Trender, Tobak & Tidningar, DVH Market Size & Trends, Tobacco & Papers/Magazines, GT ENHET Volym (1000) Ändring % Värde (SEK 1000) Ändring % Prisindex Volume (1000) Change (%) Value (SEK 1000) Change (%) Price Index KATEGORI CATEGORY UNIT CIGARETTER CIGARETTES Styck/Units CIGARETTER - PAKET CIGARETTES (PACKS) Styck/Units CIGARETTER - LIMPOR CIGARETTES (MULTIPACK) Styck/Units CIGARRER & CIGARILLER CIGARRS & CIGARILLES Styck/Units SNUS & ÖVRIG TOBAK SNUFF & OTHER TOBACCO KG SNUS- & TUGGTOBAK SNUFF & CHEWING TOBACCO KG PIP- & RULLTOBAK PIPE & ROLL TOBACCO KG RÖKTILLBEHÖR SMOKING ACCESSORIES Styck/Units TÄNDSTICKOR & TÄNDHJÄLPMEDEL MATCHES & IGNITING Styck/Units ÖRTSNUS HERBAL SNUFF KG TIDNINGAR NEWS PAPERS & MAGAZINES Styck/Units DAGSTIDNINGAR NEWS PAPERS Styck/Units VECKOTIDNINGAR WEEKLY MAGAZINES Styck/Units MÅNADSTIDNINGAR & MAGASIN MONTHLY MAGAZINES Styck/Units SERIETIDNINGAR CARTOON MAGAZINES Styck/Units KORSORDSTIDNINGAR CROSSWORD PAPERS Styck/Units TELEFONKORT TELEPHONE CARDS Styck/Units SKRAPLOTTER SCRATCH CARDS Styck/Units E-CIGARETTER E-CIGARETTES Styck/Units Totalt värde ovanstående kategorier Total value above categories (KATEGORIER ÖVER 50 MSEK) (CATEGORIES OVER 50 MSEK) Marknadsrapporten 20XX - Market Trends 20XX 11

12 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Topp 3 leverantörer & varumärken, Tobak & Tidningar, DVH 1 (3) Top 3 manufacturers & brands, Tobacco & Papers Magazines, GT CIGARETTER / CIGARETTS T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X ÖVRIGA TOBAK / OTHER TOBACCO T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X DAGSTIDNINGAR & UTVALDA VECKOTIDNI NGAR/ NEWSPAPERS & SELECTED MAGAZINES T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X SKRAPLOTTER / SCRATCH CARDS T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X Marknadsrapporten 20XX - Market Trends 20XX 12

13 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Topp 3 leverantörer & varumärken, Tobak & Tidningar, DVH 2 (3) Top 3 manufacturers & brands, Tobacco & Papers Magazines, GT TELEFONKORT / TELEPHONE CARDS T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X ROKTILLBEHÖR / SMOKING ACCESSORIES T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X TOBAKSFRIA PRODUKTER / TOBACCO FREE PRODUCTS T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X T. Value share (%) XX,X Marknadsrapporten 20XX - Market Trends 20XX 13

14 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Topp 3 leverantörer & varumärken, Tobak & Tidningar, DVH 3 (3) Top 3 manufacturers & brands, Tobacco & Papers Magazines, GT TÄNDSTICKROR & TÄNDHJALPMEDEL / MATCHES AND LIGHTERS T. Value share (%) 99,8 T. Value share (%) 99,9 T. Value share (%) 99,9 CIGARRER & CIGARILLER / CIGARRS & CIGARILLES T. Value share (%) 96,1 T. Value share (%) 94,8 T. Value share (%) 65,3 E-CIGARETTER / E-CIGARETTES T. Value share (%) 95,0 T. Value share (%) 88,3 T. Value share (%) 88,3 Marknadsrapporten 20XX - Market Trends 20XX 14

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef Förord 3 Förord Jordbruksstatistik årsbok 2001 är den trettiosjunde årgången sedan starten 1965. Den är kraftigt omarbetad jämfört med utgåvorna för senare år. Årsboken har utökats med viss information

Läs mer

med data om livsmedel

med data om livsmedel Statistiska centralbyrån Statistics Sweden med data om livsmedel Jordbruksstatistisk årsbok 2003 med data om livsmedel Sveriges officiella statistik Jordbruksverket Statistiska centralbyrån Yearbook of

Läs mer

Twingly Report Fitness December 2012. Blogging engages the fitness world

Twingly Report Fitness December 2012. Blogging engages the fitness world Twingly Report Fitness December 2012 Blogging engages the fitness world Innehåll Sid 3 Bloggande engagerar träningsvärlden / Blogging engages the fitness world Sid 4 5 Bloggare / Bloggers Sid 6 Gym / Gyms

Läs mer

Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel

Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel Sveriges officiella statistik Jordbruksverket Statistiska centralbyrån Yearbook of agricultural statistics 2004 including food statistics Official

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Näringsverksamhet Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Statistiska centralbyrån 2006 Foreign trade in IT and business services 2005 Statistics

Läs mer

Rapport 2014:18. Kriminalstatistik

Rapport 2014:18. Kriminalstatistik Rapport 2014:18 Kriminalstatistik 2013 Kriminalstatistik 2013 Criminal Statistics Official Statistics of Sweden Rapport 2014:18 Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Box 1386 (National Council

Läs mer

Fortsatt arbete med kassaregisterdata 2013

Fortsatt arbete med kassaregisterdata 2013 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(15) Fortsatt arbete med kassaregisterdata 2013 För diskussion I detta PM berättar vi hur långt Prisenheten har kommit i användning av kassaregisterdata.

Läs mer

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie för års- och

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.)

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades? Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2008 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag S2001:014 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag Beskrivningen avser 1999 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063 16 18 70 Telefax: 063 16 18 80

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Sweden Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

Kapitalmarknadsdag 2008

Kapitalmarknadsdag 2008 Kapitalmarknadsdag 2008 1 Program 13.00-14.00 Bokslut 2007, strategi och omvärld Arne Karlsson, Ratos 14.10-15.25 Ratos i Norge Stig Karlsson, Ratos HÅG/RH/RBM Lars I. Røiri, VD Thomas Hofvenstam, Ratos

Läs mer

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg June 2013 Report from SNS s research programme The Value of New Pharmaceuticals SNS is a non-partisan and independent non-profit organisation that contributes

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

Internationell prisjämförelse av läkemedel. En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder.

Internationell prisjämförelse av läkemedel. En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder. Internationell prisjämförelse av läkemedel En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder. 2 (81) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND S China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2012-08-29 1 2 Smålands Shanghaikontor Kontoransvarig: Wang Zhi Mobil (sv): 070-2541003 Mobil (cn): +86-13472410475 zhi.wang@rfkl.se 3 4

Läs mer

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013.

Inflationstakten 0,0 procent. Indextal samt förändringstal för mars 2013 Index numbers and changes in percent for March 2013. PR 14 SM 1304 Konsumentprisindex för mars 2013 Consumer Price Index for March 2013 I korta drag Inflationstakten 0,0 procent Inflationstakten var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari

Läs mer

Miljöbilars värde på begagnatmarknaden

Miljöbilars värde på begagnatmarknaden Miljöbilars värde på begagnatmarknaden January 2006, Stockholm Trendsetter Report No 2006:1 Trendsetter Internal Deliverable No 12.4.2 Issued by:city of Stockholm Environment and Health Administration

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat) 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:14 Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Första kvartalet

Läs mer

Twingly Report Fitness 2013. The Fitness Blogosphere diverse, committed and professional

Twingly Report Fitness 2013. The Fitness Blogosphere diverse, committed and professional Twingly Report Fitness 2013 The Fitness Blogosphere diverse, committed and professional Träningsbloggar brokiga, engagerade proffsiga Vad är egentligen en träningsblogg? När vi har tittat på tränings-

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer