Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari. Främjande av rökfrihet i grundskolan GUIDE TILL STÖDJANDE AV RÖKFRIHET PÅ GRUNDSKOLANS ÅRSKURSER 1 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari. Främjande av rökfrihet i grundskolan GUIDE TILL STÖDJANDE AV RÖKFRIHET PÅ GRUNDSKOLANS ÅRSKURSER 1 6"

Transkript

1 Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari Främjande av rökfrihet i grundskolan GUIDE TILL STÖDJANDE AV RÖKFRIHET PÅ GRUNDSKOLANS ÅRSKURSER 1 6

2

3 Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari Främjande av rökfrihet i grundskolan

4 I SAMARBETE MED: FINANSIÄRER:

5 GUIDE TILL STÖDJANDE AV RÖKFRIHET I GRUNDSKOLANS ÅRSKURSER 1 6 Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari Främjande av rökfrihet i grundskolan

6 Guidens bakgrund I den här guiden beskrivs en verksamhetsmodell för att stödja rökfrihet i grundskolans årskurser 1 6. Målet med verksamhetsmodellen är att förebygga risken för att barn börjar röka och att skydda dem från passiv rökning. Verksamhetsmodellen baseras på forskningsresultat och omfattande praktisk erfarenhet gällande främjande av rökfrihet bland barn och ungdomar. Vid beredningen av verksamhetsmodellen har man utnyttjat forskningsresultat gällande ungdomars rökning framarbetade för Cancerföreningen i Finland rf (exempelvis beställningsforskningen Kiltistä koululaisesta tupakoivaksi teiniksi (Från ett snällt skolbarn till en rökande tonåring). Verksamhetsmodellen är ett resultat av multiprofessionellt samarbete i led med programmet Ett rökfritt Helsingfors. Även lärare och rektorer har deltagit i utvecklingen av verksamhetsmodellen. Verksamhetsmodellen har pilottestats i Helsingfors under terminen Projektet En rökfri huvudstadsregion lotsar vidare utnyttjandet av verksamhetsmodellen till hela huvudstadsregionen. Guiden har beretts och skrivits av: Fil. mag. och utvecklingschef Virve Laivisto, Cancerföreningen i Finland rf Kommunikationsforskare Sanna-Mari Salomäki, Kuule Oy, förtrogen med främjande av rökfrihet bland ungdomar Även följande personer har medverkat i arbetsgruppen: Lilja-Marita Kiviaho, sjuksköterska på Tobakskliniken, Hälsovårdscentralen i Helsingfors Raija Nummelin, specialplanerare, Grundskolelinjen, Utbildningsverket i Helsingfors Ledande Klaari-koordinator Päivi Kuusela, Klaari Helsingfors Avdelningsföreståndarinna Seija Laaksonen, Skol- och studenthälsovården, Hälsovårdscentralen i Helsingfors Avdelningsföreståndarinna Seija Laaksonen, Skol- och studenthälsovården, Hälsovårdscentralen i Helsingfors Tandhygienist Anita Karjalainen, Munhälsovården, Hälsovårdscentralen i Helsingfors Hälsochef Anu Leppänen, Andningsförbundet Områdeskoordinator Terttu Huttunen, Hälsan rf Neodesign Oy har ansvarat för designen, illustrationerna och layouten. Guiden finansieras av Penningautomatföreningen och social- och hälsovårdsministeriet. Mer information om innehållet i verksamhetsmodellen: Virve Laivisto, Cancerföreningen i Finland rf, (09) om utnyttjande av verksamhetsmodellen i den grundläggande utbildningen: Raija Nummelin, Utbildningsverket i Helsingfors, (09) om främjande av rökfrihet bland barn och ungdomar i Helsingfors: Päivi Kuusela, Klaari Helsingfors, (09) Materialet i guiden finns även tillgängligt på Internet på adressen Cancerföreningen i Finland rf Tryckeri: Tammerprint Oy, 2011 ISBN (hft.), ISBN (pdf.) Omslag: Internationella cancerunionen UICC, temabilden för Internationella cancerdagen. Publicerad med tillstånd från UICC.

7 Förord Förebyggande av rökfrihet i grundskolans årskurser 1 6 Grunden till rökfrihet i ungdomen och i vuxen ålder skapas redan i barndomen. Lågstadierna har tillsammans med föräldrarna en viktig roll när det gäller att stödja barnets rökfrihet. Verksamhetsmodellen för främjande av rökfrihet i grundskolans årskurser 1 6 är ett smart verktyg för rektorer, lärare, sjuksköterskor och andra anställda i lågstadieskolor. Syftet med verksamhetsmodellen är att förhindra barn och unga från att börja röka samt att skydda barn från passiv rökning. Verksamhetsmodellen innehåller uppgifter och material som är färdiga att utnyttjas i hälsoutbildning, tips på hur man skapar en skolmiljö och -gemenskap som stärker rökfrihet samt innehåll till föräldrakvällar och nya sätt att hantera hälsorelaterade frågor på ett positivt sätt tillsammans med föräldrarna. Guiden innehåller även grundläggande information om rökning bland barn och ungdomar samt hälsoutbildningsmetoder. Verksamhetsmodellen bör användas på så sätt att man väljer de verktyg som är mest lämpade för den egna skolan och modifierar innehållet efter den aktuella situationen. Av uppgiftsalternativen kan lärare välja de lämpligaste uppgifterna och anpassa dem efter klassens behov. Materialet finns även tillgängligt på Internet på adressen Främjande av rökfrihet bland barn och ungdomar är en central tyngdpunkt i hälsofrämjande i Finland. Attitydfostran och förebyggande åtgärder är viktiga beståndsdelar i arbetet i lågstadiet. Detta ämnesområde ingår även i läroplanen för lågstadiet. Alla vi vuxna har en möjlighet och en skyldighet att påverka. Kämpa på med rökfrihetsarbetet! Helsingfors, augusti 2011 Corinne Björkenheim Virve Laivisto Sanna-Mari Salomäki Projektledare Utvecklingschef Kommunikationsforskare Projektet En rökfri Cancerföreningen i Kuule Oy huvudstadsregion Finland rf

8 Innehåll Skolbarn och rökning Redan barn smakar på cigaretter Ett barn är även passiv rökare Skadlighet för barnets hälsa...10 Tobaksutbildning för barn varför och hur? Grunden för rökfrihet läggs i barndomen Egna insikter, roliga erfarenheter Deltagande inlärning bereder väg för insikter Pedagogiska metoder Barnets utvecklingsskede i fokus En skola som stödjer rökfrihet En rökfri skolgemenskap och -miljö Undervisning och fostran Välbefinnande i skolan Samarbete mellan hemmet och skolan...19 Årskurs 1 2: Hälsa är roligt! En hälsosam livsstil Självförtroende och resurser En hälsosam miljö och passiv rökning...21 Årskurserna 3 4: Rökning är BLÄ! En hälsosam vardagsrytm Självförtroende och resurser Farorna med tobak Årskurserna 5 6: Nej tack till tobak! Faktorer som gynnar hälsan Skadliga effekter av rökning Experiment med tobak På väg mot högstadiet Tips för samarbetet mellan hemmet och skolan Positivt samarbete Föräldrakvällar...51 Länkar och tips om annat material

9 1 Skolbarn och rökning 1.1 Redan barn smakar på cigaretter Tyvärr är det nuförtiden så att den första cigaretten provas i lågstadieåldern, redan så tidigt som i tredje klass. Barnet är intresserat av hur cigaretten smakar och vilken inverkan den har. Eftersom så många vuxna tycker om cigaretter och röker dem, så väcks en nyfikenhet för cigaretter i barnet. Att smaka på cigaretten är det första steget på vägen mot rökning. När man redan har erfarenhet av hur det känns att hålla i och suga på en cigarett, är det i fortsättningen lättare att ta en cigarrett. Under de sista åren i lågstadiet och i högstadieåldern ökar experimenten med rökning. Då är det inte längre fråga om barnslig nyfikenhet. I kompisgänget får man via rökningen sociala fördelar, andras beundran och accepterande. Rökning kan vara ett sätt att komma med i kompisgänget eller att se tuffare och coolare ut i andras ögon. Att börja röka är sällan ett övervägt beslut, utan något man råkar ramla in i genom att prova på rökning. Målet för en ungdom som provar på rökning är inte att bli rökare eller att fastna i tobaksmissbruket. Antalet tillfällen då ungdomen provar på rökning ökar pö om pö. Beroendet överraskar ungdomen, och då är det redan svårare att sluta röka. En värld av testande Experimenterandets värld Rökningens värld Nyfikenheten väcks... Inträdesbiljett till gänget... Måste röka... Barns och ungdomars livsmiljöer, hem, skolor och fritidsmiljöer har stor betydelse vad gäller rökningen. Hurdana exempel och förebilder är föräldrar och andra vuxna? Är rökning en accepterad del av den normala vardagen? Hur förhåller man sig till rökande ungdomar? Vilka slags regler finns det och hur efterlevs de? Finns tobaken tillgänglig? Främjande av rökfrihet är ett samarbete för vuxna, it takes a village to raise a child. Källa: Salomäki, Sanna-Mari & Tuisku, Johanna. (2009). Kiltistä koululaisesta tupakoivaksi teiniksi (Från ett snällt skolbarn till en rökande tonåring). Forskning beställd av Cancerföreningen i Finland. En rökfri huvudstadsregion 9

10 1.2 Ett barn är även passiv rökare Tobaksrök är ett cancerframkallande ämne och hälsovådlig även annars. Enligt lag har arbetsgivare skyldighet att säkra de anställdas säkerhet och skydda dem från att utsättas för tobaksrök på arbetsplatsen. Tobaksrök är ännu farligare för barn som växer och utvecklas. Barn exponeras för tobaksrök i sin livsmiljö, till och med inomhus i hemmet och i bilen. Tobaksrök luktar illa, svider i ögonen, får en att må illa och är mycket hälsovådligt. Exponering av barn för tobaksrök har till och med benämnts som kemisk misshandel. Varje barn har rätt till en hälsosam och trygg uppväxt- och utvecklingsmiljö. 1.3 Skadlighet för barnets hälsa Passiv rökning påverkar barnets hälsa och välmående på flera sätt. Redan under graviditeten förmedlas gifterna i tobaksrök via navelsträngen och moderkakan till fostret. Om modern röker eller exponeras för tobaksrök under graviditeten orsakar det utvecklings- och tillväxtstörningar hos barnet, ökar riskerna för att barnet ska insjukna i ett antal olika sjukdomar samt bromsar barnets inlärning och annan mental utveckling. I värsta fall kan exponering för gifterna i tobaksrök orsaka missfall. Även risken för plötslig spädbarnsdöd är större. Barn till mödrar som är storrökare under graviditeten är ännu i årsåldern mindre än barn till icke-rökare. Rökning under graviditeten fördubblar risken för att barnet ska få någon atopisk sjukdom, såsom astma, allergisk rinit eller eksem. Passiv rökning utgör alltid en stor risk för barnets hälsa. Om föräldrarna röker ökar det risken för att barnet insjuknar i upprepade luftvägs- och öroninfektioner samt astma och allergier. Tobaksrök försämrar barnets immunförsvar och ökar benägenheten för inflammationssjukdomar. Tobaksrök irriterar ögonen, halsen och luftvägarna. Om barnet fortlöpande utsätts för tobaksrök, kan barnets blodkärl uppvisa förändringar som liknar tidig kranskärlssjukdom. Tidig exponering för tobak påverkar senare även uppkomsten av tobaksberoende och beslutet att börja röka. Barn som exponerats för tobak har lättare för att börja röka och fastnar lättare i beroendet. Rökning är alltid skadligt för hälsan, men tidig rökningsdebut är särskilt skadligt för barn som växer och utvecklas. Ju tidigare en ungdom börjar röka, desto farligare är det. Barnets och ungdomens utvecklande organ skadas lätt av gifterna i tobaksrök. Exempelvis orsakar tobaksrök oåterkalleliga funktionella och strukturella skador på lungor som ännu utvecklas. Gifterna orsakar även bestående förändringar på hjärtat och cirkulationsorganen. Tidig rökningsdebut har en skadlig inverkan på barnets längdtillväxt. Ganska snart efter rökningsdebuten kan man urskilja förändringar även kring munnen och tänderna samt på huden. Ju tidigare rökningsdebuten sker, desto snabbare utbryter allvarliga sjukdomar som orsakas av rökning ut. Enligt WHO:s skolundersökning sker rökningsdebuten tidigare i Finland än i övriga Europa. Källa: Vierola, Hannu. (2006). Tyttöjen ja naisten tupakkatietokirja. Pysy nuorena elä kauemmin. Helsingfors: Tietosanoma. 10 En rökfri huvudstadsregion

11 2 Tobaksutbildning för barn varför och hur? 2.1 Grunden för rökfrihet läggs i barndomen Grunden för rökfrihet för ungdomar läggs redan i lågstadieåldern. Det är viktigt att man redan i lågstadiet stärker barnets självförtroende och egen åsikt, för att barnet ska kunna bilda sig en egen uppfattning om rökning. På det här sättet blir det vid övergången till högstadiet inte någon ny och överraskande fråga som ungdomen måste ta ställning till för sin egen del ska jag eller ska jag inte röka? En successivt uppbyggd och stärkt inställning om den egna rökfriheten och ett gott självförtroende gör det enklare att säga: Nej tack! 2.2 Egna insikter, roliga erfarenheter Traditionellt sett har hälsoupplysning varit att den vuxna auktoriteten med fingret i högsta hugg förmanar barn och ungdomar om framtida sjukdomar samt ger information och färdiga svar. Detta fungerar inte. Man kan inte hälla information över huvudet på någon och hälsosamma inställningar föds inte på kommando. Det krävs egna insikter och roliga erfarenheter. Man måste få barn och ungdomar att bli intresserade och få dem att diskutera. Hälsofostran måste vara lockande och rolig. Den måste erbjuda beståndsdelarna för egna insikter och hjälpa i att hitta kopplingar till barnens och ungdomarnas egna liv. När man vill stärka barnets egna uppfattningar, behöver man inspirerande undervisning. 2.3 Deltagande inlärning bereder väg för insikter I sin forskningsavhandling skapade läraren Reetta Niemi deltagande pedagogiska metoder för undervisning i hälsokunskap i lågstadiet. Niemis didaktiska modell för deltagande inlärning betonar elevens aktivt deltagande, kunskaper i informationssökning, förmåga att lösa problem, kritiska tankesätt och självuttryck. Enligt modellen fortskrider inlärningen på följande sätt: 1./4. Byggandet av den personliga innebörden av ett fenomen 3. Hantering av fenomenet och kulturell reflektion 2. Aktiv inlärnings - situation och reflektion över inlärningssituationen Didaktisk modell för deltagande inlärning (Niemi 2009) En rökfri huvudstadsregion 11

12 1. Personliga kunskaper och uppfattningar: Till en början framför eleven sina personliga kunskaper och sin uppfattning om det fenomen som han eller hon ska lära sig om. 2. Aktiv inlärningssituation: Därefter följer en inlärningssituation där fokus ligger på undersökande och erfarenhetsbaserad inlärning. Barnet samlar in och hanterar studiematerial. 3. Konceptualisering av fenomenet: Härnäst söker man fram viktiga frågor och begrepp baserat på studiematerialet. Studiematerialet granskas även i relation till kultur och samhälle. 4. Byggandet av den personliga innebörden av fenomenet: Slutligen bearbetar eleven det inlärda även på ett personligt plan, exempelvis genom att föra en studiedagbok. I dagboken fastställs de mest centrala begreppen, kunskaperna utökas i riktning mot elevens intressen och eleven kan skriva ned egna åsikter, tankar och känslor om ämnet i dagboken. På det här sättet upplever eleven egna insikter i ämnet och samtidigt bygger han eller hon upp en personlig innebörd. Källor: Niemi, Reetta Onks tavallinen koe vai sellanen, missä pitää miettii? Ympäristölähtöisen terveyskasvatuspedagogiikan kehittäminen narratiivisena toimintatutkimuksena. Jyväskylä: Jyväskylä universitet. Niemi, Reetta, Heikkinen, Hannu & Kannas, Lasse Osallisuus koulupedagogiikan lähtökohtana. Kasvatus 41 (1), Pedagogiska metoder Drama Med hjälp av drama kan man lära känna sig själv och förstå andra människor på ett bättre sätt. Det stärker människans självförtroende som beslutsfattare och problemlösare. Med hjälp av drama lär man sig samarbeta och med hjälp av det kan man i en trygg omgivning utforska mänskliga känslor, sociala situationer och moraliska problem. Dramaövningarnas skeden är upplevelse, insikt och inlärning. Med hjälp av drama undersöks det verkliga livet i fabricerade imaginära situationer. Det viktiga är att eleverna tillsammans förbinder sig till att bygga upp berättelsen. I dramaövningarna har alla roller. Skyddet från rollen gör det enklare att agera på ett sätt som avviker från det verkliga jaget. Med hjälp av rollarbete lär man sig i bästa fall något nytt om sig själv, om att vara människa och om mötet med andra. Dramaarbete kan även förverkligas med hjälp av finger- eller handdockor. Eleverna tillverkar sina egna finger- eller handdockor, som sedan fungerar som rollfigurer. Berättelser Med hjälp av berättelserna får barnet grepp om frågorna. Berättelserna breddar barnets värld, men för också de egna erfarenheterna närmare varandra. Det är lätt att komma igång med diskussionerna med hjälp av berättelserna. Barnen kan även själv skapa berättelser. Lekar I lågstadiet är lek ett viktigt verktyg i inlärningen. Med hjälp av lek undersöker barnen världen runtomkring sig och lär sig att förstå vilka de är samt att göra spännande upptäckter. Lekar förbättrar tillägnandet av information, födseln av nya inställningar och stärker de mänskliga relationerna. 12 En rökfri huvudstadsregion

13 Barn som börjar skolan lever fortfarande i en sagovärld samtidigt som de uppfattar sig själv som stora då de utvecklar ett intresse för idoler. De älskar gåtor och vill undersöka världen. Ett viktigt hjälpmedel i att uttrycka sig själv är att rita. Senare är lekarna fortfarande en del av undervisningen. Barn njuter av att skapa och av att agera. Diskuterande undervisning Diskussionskunskaper öppnar upp möjligheter till självförståelse och omsorg om andra. Dialogen kan bli kärnan för inlärningen. Av lärarna förutsätter detta nytt tänkande och goda färdigheter i att leda diskussioner, och att gruppen formar sig till en diskussionsgemenskap med gemensamma spelregler. Undersökande inlärning Undersökande inlärning är en pedagogisk modell där man arbetar på ett sätt som liknar vetenskaplig forskning. I undersökande inlärning betonas problemlösning, informationssökning och -analysering samt bildande av egna åsikter. Informationen kan inhämtas exempelvis genom undersökning av skriftliga källor, observationer och intervjuer. Ny information eftersöks och byggs såväl individuellt som i grupp. Syftet med undersökande inlärning är att förstå fenomenen och att anamma de viktiga frågorna. 2.5 Barnets utvecklingsskede i fokus I de flesta barns familjer hanteras rökningsrelaterade frågor hemma. Enligt undersökningarna kan rökning dock vara ett besvärligt samtalsämne om båda föräldrarna eller den ena föräldern är rökare, och det kan vara svårt för barnet att få information om rökning från sina föräldrar. Frågor gällande rökning bör bearbetas efter barnets utvecklingsnivå i de olika åldersskedena. Årskurs 1 2 Viktiga vuxna är förebilder och mål för identifiering. Läraren är en viktig auktoritet och föremål för beundran. Barnet skapar ett ideal, en föreställning om hur han eller hon skulle vilja vara. Barnet lär sig känna igen känslor. Tydliga regler skapar trygghet och säkerhet. Barnet har en ganska tydlig uppfattning om skillnaderna mellan rätt och fel. Vännerna är viktiga. Barnet behöver ändå mycket av den vuxnas tid och trygghet. Årskurs 3 4 Kompisarnas åsikter spelar en allt viktigare roll, men barnet behöver fortfarande gränser och trygga vuxna omkring sig. Barnets egen urskillningsförmåga utvecklas och individualiteten stärks. Barnet kan även utveckla kritiska tankar om sina egna föräldrar och om lärarna. Barnet lär sig begrunda och motivera regler. Barnet har svårt att förstå en motsägelse mellan ord och handling (exempelvis om den vuxne själv röker). Barnet lär sig förstå orsaker och konsekvenser. Ett intresse för rökning kan väckas och barnet kan prova på rökning för första gången. Barnet är intresserat av hur cigaretten smakar och vilken inverkan den har. En nyfikenhet kring rökning väcks eftersom barnet upptäcker att så många vuxna tycker om cigaretter. En rökfri huvudstadsregion 13

14 Årskurs 5 6 Puberteten närmar sig. Flickor och pojkar separerar sig i skilda grupper och identifierar sig med vuxna av de egna könet. En ung person som är på väg att bli självständig behöver uppskattning och acceptans, tillit och gränser. Är jag ett barn eller en ungdom? Bland vänner delar man med sig av tankar, stödjer varandra och är lojal mot varandra. Barn ifrågasätter saker, exempelvis genom att argumentera, och bildar sig egna uppfattningar ur olika synvinklar. Åsikterna är svartvita och kan snabbt ändras. Den stora förändringen från lågstadieelev till högstadieelev närmar sig. Ett intresse för rökning kan väckas och barnet kan prova på rökning för första gången. Barnet är intresserat av hur cigaretten smakar och vilken inverkan den har. En nyfikenhet kring rökning väcks eftersom barnet upptäcker att så många vuxna tycker om cigaretter. Att smaka på cigaretter upplevs vara en förberedelse inför högstadiet och som en portal till ungdomen. Källor: Mannerheims Barnskyddsförbund, Salomäki, Sanna-Mari och Tuisku, Johanna. (2009). Kiltistä koululaisesta tupakoivaksi teiniksi (Från ett snällt skolbarn till en rökande tonåring). Forskning beställd av Cancerföreningen i Finland. Salomäki, Sanna-Mari och Tuisku, Johanna. (2006). Forskningshelhet om ungas hälsa och vardag där en del innefattade en undersökning om inverkan av föräldrarnas rökning. Forskning beställd av Cancerföreningen i Finland. Enkätundersökning med rökande föräldrar. (2007). Forskning beställd från Taloustutkimus av Cancerföreningen i Finland. 14 En rökfri huvudstadsregion

15 3 En skola som stödjer rökfrihet Grunden till rökfrihet i ungdomen och i vuxen ålder skapas redan i lågstadieåldern. Lågstadierna har tillsammans med föräldrarna en viktig roll när det gäller att stödja barnets rökfrihet. I arbetet för att förebygga rökdebuter är följande viktigt: Stärka självförtroendet Rökfri, trygg och hälsosam livsmiljö Föräldrar och andra vuxna som är rökfria och som stödjer rökfrihet Hälsosam livsstil som en del av vardagen Förstärkning av inställningar som stödjer rökfrihet En praktisk verksamhetsmodell för att stödja rökfrihet I led med programmet Ett rökfritt Helsingfors har man skapat en verksamhetsmodell som stödjer rökfrihet för grundskolans årskurser 1 6. I enlighet med verksamhetsmodellen uppmärksammas stödjande av rökfrihet mångsidigt i skolvardagen: 1. Skolgemenskapen och -miljön är rökfri och stöder hälsa 2. Förebyggande av rökdebuter ingår i undervisnings- och uppfostringsarbetet 3. Stödjande av rökfrihet står i fokus i välbefinnandet på skolan (hälsovård och munhälsovård) 4. Skolan samarbetar med hemmen i arbetet för att främja rökfrihet LÅGSTADIET Årskurs 1 2 Årskurs 3 4 Årskurs Undervisning och fostran 3. Välbefinnande i skolan 4. Samarbete mellan hemmet och skolan En rökfri skolgemenskap och -miljö som stödjer hälsa En rökfri huvudstadsregion 15

16 3.1 En rökfri skolgemenskap och -miljö En positiv atmosfär Hälsa är en glad sak. Att sköta om hälsan är inte bara viktigt, utan även roligt. Skolans attityd och atmosfär uppmuntrar till ett hälsosamt levnadssätt och stödjer rökfrihet på ett positivt sätt, genom att arbeta tillsammans. Hälsofrämjande inom skolan är allas angelägenhet. Positiva insikter och roliga erfarenheter från barndomen har inverkan långt in i ungdomen och vuxenlivet. Vuxna som rökfria förebilder och exempel Lärarna och alla andra vuxna som arbetar på skolan är förebilder och exempel för skolbarnen. Egen rökfrihet ökar även trovärdigheten i arbetet för att främja rökfrihet, d.v.s. när man lever som man lär. Personalen får hjälp att sluta röka via arbetshälsovården, webbplatsen stumppi.fi och via rådgivningstelefonen Stumppis avgiftsfria telefonnummer på vardagar mellan klockan En rökfri skola Skolan är barnens område och tobak hör inte till barnens värld. Lärarna kan tillsammans med barnen designa skyltar till skolan som påminner alla som rör sig på skolområdet om detta. Skolan är rökfri även utanför skoltid och rökfriheten gäller alla. Detta har fastställts även i lagen. Man bör även informera skolans intressentgrupper och samarbetspartners om rökfrihet. Skolan är en trygg och hälsosam tillväxt- och utvecklingsmiljö. Särskilda rökrutor och askkoppar hör inte hemma på skolgården. Särskild uppmärksamhet fästs vid bortstädningen av eventuellt tobaksskräp. Tobaksskräpet kan utgöra en säkerhetsrisk för barnen. Hälsosam rastverksamhet En hälsosam livsstil stödjer rökfrihet. Rastverksamhet som stödjer hälsa kan planeras och genomföras tillsammans med barnen. Man kan exempelvis utse ett eget hälsotema för varje månad och sedan skapa verksamhet kring temat. Man kan samarbeta med högstadieskolor, så att rastverksamheten fortsätter även efter övergången till årskurs sju. Tydliga spelregler En trygg uppväxt- och utvecklingsmiljö förutsätter även att det finns regler, att reglerna internaliseras och att man förbinder sig till dem. Detta gäller såväl vuxna som barn. Det är viktigt att skolan fastställer regler och verksamhetssätt relaterade till rökning. Hur ingriper man då barn provar på rökning? Vad ska man göra om barnet har tillbehör för rökning? Vad ska man göra om barnet luktar rök konstant och starkt, och utsätts alltså för rökning i hemmet? Vad ska man göra om någon röker på skolområdet? O.s.v. 3.2 Undervisning och fostran Läroplanen som grund Främjande av rökfrihet hör till undervisningsinnehållet i skolämnet hälsokunskap. Enligt de nationella läroplansgrunderna (2004) för den grundläggande utbildningen undervisas skolämnet 16 En rökfri huvudstadsregion

17 hälsokunskap i årskurserna 1 4 som en del av miljö- och naturkunskap och i årskurserna 5 6 undervisas ämnet som en del av biologi och geografi samt fysik och kemi. I miljö- och naturkunskap består det centrala innehållet bland annat av att ta hand om den egna hälsan samt hälsovanor i vardagen. Målet är att eleven ska lära sig begrepp, terminologi och tillvägagångssätt relaterade till hälsa, sjukdomar och hälsofrämjande, att göra hälsofrämjande val, hitta sitt självförtroende och sin självuppskattning samt att fungera tryggt i sin miljö och skydda sig själv (passiv rökning, brandsäkerhet, tobaksskräp). I biologi och geografi består det centrala innehållet bland annat av att värdesätta och skydda den egna kroppen, faktorer som stöder och skadar sund tillväxt och utveckling samt pubertetsrelaterade förändringar. Målet är även att lära sig förstå samspelet mellan naturen och människan på jorden samt de miljöförändringar som människan orsakar genom sitt agerande. I fysik och kemi består det centrala innehållet bland annat av de aktiva substanserna i rusmedel och droger samt nackdelarna med dem. Främjande av rökfrihet kan även genomföras med hjälp av fragmenterad undervisning. I enlighet med den kommunspecifika delen i läroplanen för den grundläggande utbildningen (2005) observerar man i genomförande av fragmenterade ämneshelheter de möjligheter och utmaningar som kommunens och särskilt skolans område erbjuder. Bland annat är följande ämneshelheter relaterade till främjande av rökfrihet: Att växa som människa Det centrala är att stödja barnets och ungdomens växande till att ta ansvar för sitt eget liv och den gemensamma framtiden. Kommunikation och mediekunskap I dessa ämnen övar man på mångsidiga uttryck, uppdelning och tolkning av kommunikation, bildläskunnighet, kritisk användning av media och informationsinhämtning. Ansvar för miljö, välbefinnande och en hållbar framtid I det här ämnet främjar man elevens färdigheter och motivation att arbeta för miljön, människors välbefinnande och en god framtid. Säkerhet och trafik Alla som arbetar på skolan har gemensamt ansvar för att måna om säkerheten. Inlärningsmiljön och verksamhetskulturen ska vara trygg och främja hälsan både på det psykiska och på det fysiska planet. Eleverna uppmuntras att ta ansvar för sin egen hälsa. Utbildningsinnehåll för olika årskurser Årskurs 1 2: Hälsa är roligt! I årskurserna 1 2 är temat för undervisningen Hälsa är roligt. Barnet får positiva erfarenheter av och insikter om hälsa samt lär sig vad som är både bra och dåligt för hälsan. Dessutom får eleven stöd för självförtroendet. I undervisning och fostran stöds rökfriheten med följande innehåll En hälsosam livsstil Stärkande av självförtroendet och de egna resurserna Hälsosam omgivning (farorna med tobaksrök) Barnets rätt till en trygg och hälsosam livsmiljö (passiv rökning) Mer information om målen och uppgifterna finns i kapitel fyra. En rökfri huvudstadsregion 17

18 Årskurs 3 4: Rökning är BLÄ! I årskurserna 3 4 är temat för undervisningen Rökning är BLÄ. Barnet lär sig göra hälsofrämjande val, får stärkt självförtroende och lär sig grundläggande information om hälsovådligheter relaterade till rökning samt hur han eller hon ska skydda sig själv mot farorna. I undervisning och fostran stöds rökfriheten med följande innehåll En hälsosam livsstil och vardagsrytm Stärkande av självförtroendet och de egna resurserna Farorna med rökning En trygg och hälsosam livsmiljö (passiv rökning) Mer information om målen och uppgifterna finns i kapitel fem. Årskurs 5 6: Nej tack till rökning! I årskurserna 5 6 är temat för undervisningen Nej tack till rökning!. Barnet lär sig mer om faktorer och val som gynnar hälsan, får ytterligare stärkning av självförtroendet, får mångsidig förståelse för de skadliga effekterna av rökning och funderar över rökning i förhållande till ungdomsriden, puberteten och övergången till högstadiet. I undervisning och fostran stöds rökfriheten med följande innehåll En hälsosam livsstil Stärkande av självförtroendet och de egna resurserna Skadliga effekter av rökning Övergång till högstadiet och experiment med rökning Mer information om målen och uppgifterna finns i kapitel sex. 3.3 Välbefinnande i skolan Att främja rökfrihet hör till skol- och munhälsovårdens uppgifter. I det här kapitlet presenteras verksamheten i grundskolans årskurser 1 6 i Helsingfors som ett exempel. Läkarundersökning för eleverna i grundskolans årskurs 1 Frågor om rökning i familjen (föräldrar får närvara vid hälsoundersökningen) Undersökning av sjuksköterska i grundskolans årskurs 3 Frågor om rökning i familjen Läkarundersökning för elever i grundskolans årskurs 5 Frågor om rökning i familjen (föräldrar får närvara vid hälsoundersökningen) Eleven frågas om denne har provat på rökning 18 En rökfri huvudstadsregion

19 Målet med hälsosamtalet är att främja elevens hälsa, stödja hälsosam tillväxt och utveckling samt att uppmuntra eleven till att leva ett hälsosamt liv. Hälsosamtalet genomförs baserat dels på de frågor som framkommer i hälsoundersökningen och dels på de frågor som barnet/familjen framför. I hälsosamtalet uppmärksammas olika delområden inom skolans läroplansenliga hälsorådgivning för elever i olika åldrar samt barnets utvecklingsskede. Gällande rökning kan exempelvis följande frågor behandlas: Föräldrar: Föräldrarnas rökvanor och beslut att sluta röka Hur föräldrarna kan stödja barnet till avhållsamhet från rökning Elever: Passiv rökning Att smaka på cigaretter och prova på rökning Föräldrarnas rökvanor, rökvanor i kompisgänget Tandläkarna undersöker tänderna hos elever i årskurs 1 och 5. Vid undersökningen i årskurs 5 frågas elevens om dennes rökvanor. Eleverna besöker munhygienister vid behov. Munhygienisten kan ställa frågor exempelvis om elevens förhållande till rökning, om föräldrarnas rökvanor och om kompisarnas rökvanor. Dessutom diskuteras nackdelarna med rökning och särskilt de nackdelar som relaterar till munhälsan. Källor: Skol- och studenthälsovårdens handlingsplan (uppdaterad den ) Skol- och studenthälsovårdens hälsoprogram Samarbete mellan hemmet och skolan Föräldrarna är VIP Ansvaret för barnets hälsa och välbefinnande åligger de vuxna och särskilt föräldrarna. De vuxna är de viktigaste faktorerna när det gäller barns och ungdomars hälsa. Föräldrarna har en stor möjlighet, ofta en större möjlighet än vad man kan tro, att påverka sitt barns hälsa nu och i framtiden. Föräldrarnas deltagande Det är av största vikt att skolan och hemmet tillsammans och likriktat stödjer och uppfostrar barnet till en hälsosam livsstil och rökfrihet. När man stödjer barnet till avhållsamhet från rökning, behandlas följande teman tillsammans med föräldrarna: Rökfrihet på skolan verksamhetsmetoder och samarbete Hur föräldrarna kan stödja barnet till avhållsamhet från rökning Övergången till högstadiet I kapitel 7 finns tips om hur föräldrar kan delta och om föräldrakvällar samt om sätt att hantera frågor relaterade till hälsa och rökning tillsammans med föräldrarna på ett positivt sätt. En rökfri huvudstadsregion 19

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

EN FUNGERANDE VARDAG. - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt. ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

EN FUNGERANDE VARDAG. - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt. ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. EN FUNGERANDE VARDAG - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. ADHD-center EN FUNGERANDE VARDAG - Tips för hur du kan stöda barnet

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun. Tobaksfri

Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun. Tobaksfri Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Inledning Ett av vår tids stora folkhälsoproblem är tobak. Att röka cigaretter eller prova snusa är också en av de första gränsöverskridande

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Gender differences in smoking in young people Svensk del

Gender differences in smoking in young people Svensk del Sida 1 (20) Gender differences in smoking in young people Svensk del Målgrupp Studiens målgrupp var rökande ungdomar i årskurs nio, födda under 1986, dvs 15-16 år gamla. Med rökare menades att man rökte

Läs mer

Redaktionen. Daniel Vesterholm Lärare. Matilda Holmdahl Skribent. Felix Jönsson Illustratör. Lina Daun Skribent. Linnea Löfgren Skribent och fotograf

Redaktionen. Daniel Vesterholm Lärare. Matilda Holmdahl Skribent. Felix Jönsson Illustratör. Lina Daun Skribent. Linnea Löfgren Skribent och fotograf h Redaktionen Daniel Vesterholm Lärare Lina Daun Skribent Cecilia Törngren Gonzalez Skribent och fotograf Robin Bergström Layout Paul Cadonau Skribent, fotograf och illustratör Matilda Holmdahl Skribent

Läs mer

FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER

FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER LÄRARHANDLEDNING AV: NICKLAS BJERKA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 LGR11 OCH FÖRMÅGORNA...

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

vi tror på dig tro du med

vi tror på dig tro du med vi tror på dig tro du med Min egen Färdkost för livet och vilja att klara sig Barnskyddets handbok från unga till unga. Pesäpuu ry & Centralförbundet för Barnskydd Vi tror på dig tro du med Färdkost för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer