SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N MF 120 ÅR INTERAKTIONER & ANNAT KUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N 1 2014 SONDEN@MFSKANE.SE MF 120 ÅR 1894-2014 INTERAKTIONER & ANNAT KUL"

Transkript

1 SONDEN ORGAN FÖR MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND - MALMÖ SEDAN 1962 N MF 120 ÅR INTERAKTIONER & ANNAT KUL

2

3 L E D A R E & R E D A K T I O N Vad vore livet utan interaktioner? Fucking boring? Det tycker vi också. Därför vill vi i årets första nummer av Sonden lyfta fram alla de områden där någon form av växelverkan sker mellan individer såväl som grupper - internationell, interprofessionell, interindividuell, intraindividuell, you name it. I Sonden är det du som bestämmer innehållet. Vi kan hjälpa dig genom att bolla idéer om du vill, vill du istället skriva helt på egen hand går det precis lika bra. Du vet vad som är bäst för ditt skrivande, precis som att var och en själv har möjlighet att definiera vad hen tycker är viktigt, kul och värt att engagera sig i. Vill du inte skriva, men tycker att någonting saknas eller behöver förändras i tidningen? Hör av dig då också, din röst är viktig. Sjukvården är idag en av samhällets mest komplexa och tvärprofessionella organisationer. Oavsett om det gäller ett gemensamt arrangemang två föreningar emellan, interprofessionell samverkan eller ett större globalt projekt, är det växelverkan mellan de enskilda individerna inom och mellan organisationerna som gör samarbetet möjligt. Vad är det som gör att de mest omfattande projekt kan fullföljas innan deadline, under budget eller långt över förväntan? Och vad är det som gör att samarbeten ibland inte fungerar, att kommunikationen brister någonstans i ledet, och vilka lärdomar kan man dra av det? Forskningsvärlden är också ett tvärvetenskapens mecka. Det är inspirerande att se spetskunskaper gå samman och bidra till forskningens utveckling. Här möts forskare världen över för att utväxla idéer och presentera upptäckter. Globala interaktioner är i dagens samhälle ständigt närvarande, och allt fler studenter väljer att spendera delar eller hela utbildningar utomlands för att knyta nya kontakter och ta till sig nya kulturer. Detta gjorde även en av oss, och kommer nu att agera utrikeskorresondent för Sonden! Den första krönikan kan du läsa i den tidning du nu håller i. Interaktioner ger möjligheter att påverka vardagen. Tillsammans kan vi studenter utveckla våra utbildningar och göra det sociala studentlivet ännu bättre. I detta nummer publiceras kandidaturerna till MFs fullmäktige, som är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har möjlighet att rösta på de kandidater som tar upp de frågor man själv tycker är viktiga. På så sätt har vi alla möjlighet att påverka föreningen, något som i förlängningen påverkar MFs arbete med studiebevakning och social verksamhet. När våren nu är på gång, terminen pågått ett tag och någon form av rutin börjar infinna sig är läget perfekt för att knyta nya band, röra sig utanför sin trygghetszon och träffa nya människor. Inte för att göra någon annan glad, utan för sin egen skull. Och vilket år 2014 kommer att bli; inte nog med att det blir Lundakarneval där MF medverkar, föreningen fyller dessutom 120 år! Detta kommer att firas av alla utskott under året, vilket ger goda chanser att komma i kontakt med något av de utskott man inte tagit del av tidigare, och så klart att få ut ännu mer av de man redan är bekant med. 2014, nu kör vi! Vi önskar ett fantastiskt 2014! // Edera redaktörer, Elin och Henric M e d v e r k a n d e i d e t t a n u m m e r : Andrea Ahlfont, Henric Ek Olofsson, Elisabet Englund, Elin Folkesson, Ulrika Frising, Henrik Klasson, Cecilia Skoug, Suvi Ristolainen, Johanna Pihl, Anders Törnkvist, Sofia Zettermark, och inte så många fler! Vill du också vara med? Maila Bild: SONDEN - MFs BÄSTA TIDNING SEDAN 1962 ADRESS Sonden BMC I Lund E-POST HEMSIDA Omslagsbild: Andrea Ahlfont REDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE Henric Ek Olofsson REDAKTÖR Elin Folkesson Ev åsikter som uttrycks i tidningen är ett rent sammanträffande (och skribentens egna, om inget annat anges) UTGIVNINGSDATUM Mars 2014 Sonden utkommer med fyra nummer per år TRYCK Elvins Grafiska AB Gevärsgatan Helsingborg tel

4 INNEHÅLL & SONDEN SONDERAR 3. LEDARE & REDAKTION 4. INNEHÅLL & SONDEN SONDERAR 6-7. RONDEN 8. INSPEKTORN 9. ORDFÖRANDE & MF FULLMÄKTIGEVAL 15. HÖG KVALITET 16. LUNDAKARNEVALEN 17. UTRIKESKORRESONDENTEN LÄKARTIDNINGEN 20. MSF 21. BRO & BIOBOLLEN 22. IFMSA 23. GENUS 24. HUMAN BRAIN PROJECT 25. BRUNCHENS VÅR 26. LATINEXPERTEN 27. UTBILDNINGSRÅDEN ARKIVET CORFOTOGRAFEN 32. KALENDER I dina händer håller du ett vårnummer, tillika årets första nummer, av din eminenta kårtidning med temat interaktioner! På följande sidor kommer olika aspekter av interaktioner att avhandlas samt annat vårgodis. De som bidragit till detta utsökta innehåll kan ses på föregående sida tillsammans med en ledare. Därefter är du tillbaka här där du kan finna innehåll samt Sonden sonderar, där vi får reda på fyra studenters favoritmolekyl. På uppslaget efter detta finner vi ett extra stort Ronden-avsnitt, där vi vill tacka Cecilia Skoug, Julia Frändberg, Johanna Sandahl och IDRU för sina bidrag. Därefter kan vi läsa vad Inspektorn säger om inre och yttre interaktioner och mittemot detta får vi se vad ordförande Cecilia har att säga om livet och även inrättar en tävling för att hitta klyschor. På samma sida hittar vi även information om MF och dess aktiva. På de två kommande uppslagen hittar vi sedan alla kandidater inför års Fullmäktigeval! Läs och njut av de fina individer som vill göra MF till en ännu bättre, och utnyttja sedan din demokratiska rätt och rösta på dina favoritkandidater. Kort info om röstningen kan ses på samma sidor. Efter detta får vi läsa om vad Henrik Klasson har att säga om kvaliteten på utbildingen, när han återigen skriver i affekt, den här gången från Kapstaden. På uppslaget efter kan vi först se en intervju med MFs karnevalshövding, Karin Hansson, samt en krönika om och från England av Sondens nya UtrikeskorreSONDent, tillika redaktör Elin. Därefter, en intervju av Läkartidningens medicinska redaktionschef, Michael Wilzcek, och på uppslaget efter intervjuar Henric MSFs ordförande och Ulrika upplyser oss om BRO och Biobollen. Vänder vi blad kan vi återigen läsa en intervju utförd av Henric, den här gången med IFMSA Skånes nya ordförande och vice ordförande. På kommande sida reflekterar Sofia Zettermark över genus och jämlikhet på läkarutbildningen och på sidan efter detta redogör Ulrika för the Human Brain Project på Vetenskapssidan. Brunchens vårprogram presenteras. Latinexperten svarar på frågor och utbildningsråden informerar oss om sitt nuvarande arbete. MFs nya arkivarie, tillika redaktör Henric, har rotat lite i Sondens arkiv och ger oss en frågesport från På tidningens allra sista uppslag får vi njuta av fina bilder från vår fantastiska corfotograf, Andrea, och på den allra allra sistan sidan finns en kalender över MFs aktiviteter att skåda. Njut! S O N D E N S O N D E R A R Apropå kemiska interaktioner... Vilken är din favoritmolekyl? Text: Henric Ek Olofsson Bild: Andrea Ahlfont 4 Ella Hansson, Läk T2 H2O. Max Jönsson, Läk T6 Kolesterol, för det är så gott. Sara Bergström, Läk T7 H2O. Gabriel Grubb, Läk T5 Dopamin!

5 VI GER TILLBAKA! Som regional bank tar vi aktiv del i det lokala samhället och stöttar människor och verksamheter som finns här. Delar av vår vinst går till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv. Under de senaste fem åren har vi bidragit med över 60 miljoner kronor till olika projekt i västra Skåne. tänk om! Läs mer om alla projekt vi stödjer,

6 R O N D E N 6 U T V Ä R D E R I N G I januari publicerade Universitetskanslerämbetet en utvärdering av landets läkarutbildningar. Lunds läkarexamen fick omdömet Hög kvalitet. Omdömena baseras på studenternas examensarbeten, lärosätets självvärdering och studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapar förutsättningar för att de ska nå målen. Fakulteten fick dock omdömet Bristande kvalitet för kandidat- och masterexamen som alla läkarstudenter har möjlighet att ta ut. Fakulteten har nu ett år på sig att åtgärda bristerna. Även KI, Linköping och Örebro fick omdömet Hög kvalitet, medan Uppsala, Umeå och Göteborg fick Bristande kvalitet. SAMMANFATTNING FUM 5 Utskotten och styrelsen hade skickat in halvårsberättelser som handlade om hur arbetet förlöpt hittills, vice ordförande rapporterade också det ekonomiska läget för utskotten och gav fullmäktige en ekonomisk halvårsrapport. Det lät ungefär det går bra nu. En ny LAUR-ordförande (Johanna Pihl) valdes och även en ny arkivarie (redaktör Henric). Fullmäktige beslutade att höja heltidarnas arvodering med anledning att de var lägst arvoderade av kårheltidarna. Det beslutades att behålla styrelsekonstellationen även under verksamhetsåret 14/15. Fullmäktige beslutade även att inrätta en ny arvoderad post i husutskottet i Locus Medicus Malmoensis som bland annat ska hjälpa till att administrera externa uthyrningar samt inventera. På övrigt-punkten kom det upp inför val-fum vad fullmäktige tyckte om att hålla FUM på engelska. Detta sågs som att om behovet fanns skulle alla göra sitt bästa för att inkludera alla, även icke-svenskspråkiga. SOMMARKURSER Inget att göra i sommar? Missa då inte att anmäla dig till universitets sommarkurser! Sista anmälningsdag är den 17 mars. Bland de valbara kurserna finns bland annat dirigering, fältfaunistik (läran om ett områdes fauna och de ingående arternas utbredning, reds anm) och (o)intelligent design. Länk till sidan: VAL TILL FULLMÄKTIGE Nu är det dags att rösta i Medicinska Föreningens fullmäktigeval. 29 studenter från MF:s olika utbildningar kandiderar till fullmäktiges 21 ordinarie platser, där man sitter som ledamot i ett år. Fullmäktige är Medicinska Föreningens högsta beslutande organ och har bland annat till uppgift att utse föreningens styrelse och utskottsordförande, fastställa budget och terminsavgift samt att fungera som beslutande organ för alla föreningens utskott - både de utbildningsbevakande och de studiesociala. Genom att rösta har vi alla möjlighet att påverka föreningen och dess arbete. Samtliga kandidaturer finns att läsa senare i tidningen. Gör din röst hörd! A K A D E M I S K A REPRESENTANTER Som ett led i att förbättra kommunikationen mellan Medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukvård (SUS) har dekanus Gunilla Westergren-Thorsson och förvaltningschefen Jan Eriksson utsett fyra akademiska representanter som sitter i SUS fyra sjukhusrelaterade divisionsledningar samt 20 akademiska representanter som sitter i ledningarna i SUS verksamhetsområden. De akademiska representanterna är fullvärdiga medlemmar i ledningsgrupperna och deltar i alla frågor som avhandlas i den aktuella ledningsgruppen. Framför allt ska de bidra med sin kompetens när det gäller utbildnings och forskningsfrågor. De akademiska representanterna ska täcka hela det akademiska perspektivet inom aktuell division eller verksamhetsområde. MF FIRAR 120 ÅR! Förhoppningsvis har ingen missat att vår eminenta kår Medicinska Föreningen firar 120 år i år och detta skall såklart firas med pompa och ståt! Under 2014 kommer ett flertal event arrangeras för att uppmärksamma födelsedagsbarnet. Redan nu har Medicinska Föreningen bjudit 120 studenter på en storslagen födelsedagsfrukost och Brunchen har serverat 120 semlor, men mer är planerat! Bl.a. ska IDRU arrangera en 120-milsstafett. Håll utkik efter vad just ditt favoritutskott ska hitta på, kanske är det något helt storslaget! Det ryktas att Medicinska Föreningens utomordentliga tidning skall uppmärksamma jubilaren på ett sjusjungande vis, så håll utkik i brevlådan eller sätt en rörelsedetektor i brevinkastet! Tidningsrubrikerna efter 100-årsjubileumet.

7 FÖRDELNING AV PLATSER Den 11 februari beslutade fakultetsstyrelsen att anhålla hos rektorn om att genomföra en förändring i fördelningen av platser till läkarprogrammet. Enligt förslaget ska tre procent av platserna på läkarprogrammet tillsättas i gruppen Särskilt urval. För att hamna i denna grupp ställs dels samma krav som för övriga platser på läkarutbildningen, dels att den som söker har avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande i medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning, samt har kunskaper i molekylär cellbiologi motsvarande 18 hp som läses på läkarprogrammet. S L A K T Den 1 mars avgjordes terminens upplaga av den ärorika Novischslakten. Svetten lackade, bollen var rund och klubborna ven över planen på Victoriastadion. Nio lag kämpade tappert om segern som till slut gick till Klin-laget. Sonden gratulerar vinnarna. NOMINERA MÄSTER Varje år utser Medicinska Föreningen en lärare till Mäster - studenternas hedersutmärkelse. Det är ett pedagogiskt pris som ska gå till en duktig och av studenterna uppskattad lärare. Priset delas ut på Corbalen i oktober varje år. Nu är det återigen dags att nominera! Skicka in din nominering, med motivering, senast den 28/4 till UTBYTESSTUDIER Glöm inte att ansöka om utbytesstudier för vårterminen 2015 senast den 15 april! R O N D E N MAGNUS BLIX PRISFOND Magnus Blix prisfond är ett pris som delas ut till medlem av Medicinska Föreningen, studerande vid Medicinska Fakulteten. För att komma ifråga ska man under 2013 framlagt ett vetenskapligt arbete, helst publicerat. Arbetet ska vara på grund- eller avancerad nivå och du som kandiderar ska ha gjort större delen av arbetet. Enligt stadgarna kan man komma i fråga för pris med arbeten som inte ingår i doktorsavhandling i första hand. Detta för att stimulera vetenskapligt arbete under studierna. Skicka in ditt arbete med ett personligt brev till senast Vinnarna av Novischslakten. Björn Ekman, Mäster DIES TODDYUM MAGNA Den Stora Toddydagen närmar sig. Den 29 mars står gumborna redo och rävjakt, toddyblad, godisregn, toddyfest och toddyspex väntar. Våren är här! MF tar fighten! UTBILDNINGSMÄSSA Den 5 mars anordnades en utbildningsmässa av Medicinska Föreningen. Under dagen fick studenter möjlighet att träffa sina utbildningsråd och ställa frågor kring deras arbete och utbildningsbevakning i allmänhet. Under dagen hölls även ett seminarium om studenträttigheter och Medicinska fakultetens organisation. 7

8 I N S K P E K T O R N I N R E S A M S P E L Interaktioner - samspel med den inre latmasken. Elisabet Englund Inspektor för Medicinska Föreningen Lund-Malmö Ingen är alltigenom ambitiös, låt oss acceptera detta naturliga tillstånd! Planerna man har gjort upp inför tentaläsning är alltid så smarta, så attraktiva och optimistiskt uppskruvade att de absolut skulle kunna leda till en framtida position på ett välbetalt toppjobb - om dessa planer hade blivit kända, och trodda, vill säga! Men så kommer något emellan... En liten interaktion med tvättmaskinen, MF-evenemanget, lite pyssel inför Toddyspexet - och så måste man väl få bry sig lite om sig själv också, någonn gång emellan? Typ träffas på stan, ta en fika med vännerna man inte stämt av med på länge, köpa nya brallor. Och så är det ju Karnevalen - mycket interaktion i år, som kan komma före i prio-kön. Det är fint med varierad vardag, och nyttigt med avkoppling i de flesta former - även om det kan lite grann gå ut över studie-resultaten. Men det är ju inte karnevals-år jämt! Och det är ju inte vår så ofta - man måste passa på, m.a.o. Men tänk ett tag på möjligheten av högläsning av ett antal centrala föreläsningar på webben - ett slags medicinskt TED-mikrokosmos - at your service, bara att logga in. En bra röst - det anses öka kvaliteten på inlärningen (!) tillsammans med ett lagom tempo, från ett antal olika föreläsare, aktuella på de pågående kurserna - och så lyssnar man. Under promenaden, i viloläge, i båten eller på cykeln. Och visst vore det en poäng att kunna ta om vissa delar, när man tror man missat något? Att integrera vektorerna för kunskapsinflöde - läsa och lyssna - på ett sätt som ger högre nivå av inlärning med en mindre grad av ansträngning - låter inte det som en fin idé, passande till just denna vårtermin? Så fiffigt att det kunde göras som affärsidé - du får den av mig. Gratis. Passar definitivt åtminstone som uppslag för karnevalsspexet. Hur ska DU lösa den här våren, utan att alldeles gå ner i magplask inför sommaren? Vissa saker jag lärde mig som liten kan jag inte komma ihåg hur det gick till att lära. När jag var liten var det ofta högläsning. Man brukar ju göra så med barn, ibland, och oftast var det sagor som lästes. Det är en speciell upplevelse att sitta intill en annan människa, som lägger sin uppmärksamhet och sin tid på att läsa högt ur en bok - för mig. Man upplever berättelsen tillsammans och hur man tolkar det som sägs blir färgat av hur berättaren betonar orden och lägger sin röst, högt eller lågt, tyst eller klingande. Visst är detta ett samspel som är helt speciellt? Skulle du inte vilja ha din utbildning utformad just så - som en personlig högläsning? 8 Det är inte så slående realistiskt att tänka sig en högläsande person intill en i soffan, och för de flesta är det sannolikt opraktiskt att arrangera något med en mamma, pappa eller annan närstående! Dessutom rätt överspelat. Inspektor Englund på Corbalen. Bild: Andrea Ahlfont

9 M F O R D F Ö R A N D E S T Y R E L S E N ORFÖRANDE Cecilia Skoug VICE ORDFÖRANDE MED EKONOMISKT ANSVAR Nils Wetterberg INFOSEKRETERARE Christopher Hedström UTBILDNINGSANSVARIG Julia Frändberg STUDENTHÄLSOANSVARIG Matilda Dehlin SOCIALT ANSVARIG Anja Hernecke PR-ANSVARIG Simon Nigran U T S K O T T UTBILDNINGSBEVAKNING Medicinska utbildningsrådet Biomedicinska utbildningsrådet Logoped- och audiologistuderandes utbildningsråd Master of Public Health-utbildningsrådet SOCIALA UTSKOTT Sexmästeriet Övermarskalk Novischförmän Brunchen Ärtan Kören Ultraljud Idrottsutskottet Kulturutskottet Kirurgiska utsk. Sonden Puben Malmö Locus mfskane.se IT-media utsk. K O N T A K T MEDICINSKA FÖRENINGEN LUND-MALMÖ EXTERNPOST BMC, I10, Lund INTERNPOST HS 66 TELEFON E-POST HEMSIDA mfskane.se C E C I L I A Jag tror inte att någon har missat att i år är det var fjärde år det vill säga Lundakarnevalsår. Jag tror och hoppas att en del av er som läser detta numret av Sonden stod i en väldigt lång kö härom lördagen i väldigt många timmar. Det ska ha varit en ganska regning natt, ganska kall och inte helt underbar. Men kön för att bli karnevalist i Lunds studentkårers karneval visar på ett väldigt tydligt sätt fördelarna med Lund. I Lund tar vi ofta varenda tillfälle att fira något samt göra något inte så roligt till något speciellt. Många undrar hur roligt det egentligen kan vara att stå i baren, vakta toaletten och städa efter de stora festerna vi har på AF-borgen, ändå gör så många det helt frivilligt och helt ideellt, anledningen till detta är att sexmästeriet har skapat något speciellt kring detta vilket möjliggör dessa stora festerna. Vi kan. Hitta hur många mer exempel i vår förening och kring andra ställen i Lund. En annan fördel med Lund, som jag verkligen tycker man ska dra nytta av, är att Lunds Universitet är ett fullskaligt universitet, här utbildas inte bara medicinare eller bara teknologer, utan när du går ut på nation eller står i kön till Lundakarnevalen har du som student möjlighet att träffa studenter med så många olika inriktingar i studierna och därmed olika intressen. Ett snack i korridorsköket mellan olika grannar betyder inte att alla slänger sig med anatomiska termer eller drar kemiskämt utan man har möjlighet att få input från flera olika håll samtidigt; filosofer, ekonomer, arbetsterapeuter, teknologer, jurister, dinosaurievetare... Till den klyschiga slutklämmen: ta till vara på att du studerar just här i Lund. Har du en fråga om något du inte vet själv, fråga någon som pluggar det om du får möjlighet och ta tillvara på tillfället att kunna lära dig mer än just det du faktiskt pluggar. Vi studenter behöver och ska inte vara så suveräna som våra fakulteter, som utnyttjar möjligheten i väldigt låg grad, tvärtom. Så ge dig ut och prata med någon utanför din utbildning och lär för livet! Tävling: Hitta antalet klyshor i texten, svar skickas till Cecilia Skoug MFs eminenta styrelse - för att din studenttid ska bli magisk! 9

10 K A N D I D A T U R E R M F FULLMÄKTIGE FUM är Medicinska Föreningens parlament, där den representativa demokratin står i full blom. Styrelsen väljs ut, liksom alla ansvarsposter, av FUM, vid det s.k. val-fum-mötet. Dessa uppslag innehåller motivering från årets 29 kandidater till FUM:s 21 ordinarie platser. Ditt kursombud är ansvarig för att genomföra val i just din klass. Gör din röst hörd! Alla kandidater har svarat på följande frågor: 1. Denna fråga tycker jag är viktigast. 2. Detta kan jag bidra med till FUM. 3. Detta tycker jag är bäst med Medicinska Föreningen. Julia Frändberg, Läk, T6 Malmö 1. Att MF är väl representerade i fakultetens olika organ och att våra representanter är synkade och har ett bra samarbete. Viktigt att frågan om bättre och jämnare kvalitet på den praktiska utbildningen och bättre utvärderingssystem för den samma drivs på alla håll och kanter! 2. Erfarenhet i frågan ovan. Kontinuitet i allmänhet. 3. Expen och kaffet. Nils Wetterberg, Studieuppehåll Heltidare MFs styrelse 1. Att MF fortsätter vara en förening med stor bredd där vi bedriver den verksamhet som medlemmarna önskar. Att vi fortsätter att engagera folk! 2. Erfarenhet efter mina år i MF som ärtmästare, sexmästare och vice ordförande. 3. Att jag har fått vänner och minen för livet här. Frida Andersson, Log T6 1. Jag brinner för utbildningsbevakning och internationalisering. 2. Engagemang och ett glatt humör. Jag tycker det är väldigt viktigt att logoped- och audiologiutbildningen finns representerade i FUM. 3. Allt fantastiskt engagemang och ideellt arbete. Att få möjligheten att påverka våra utbildningar samt samarbetet mellan programmen. Niklas Andersson, Bio T4 1. Hur kvaliteten på utbildningen på biomedicinprogrammet ska förbättras och att dom sociala utskotten ska få bättre och fler möjligheter att aktivera medlemmarna. 2. Jag kan definitivt bidra med insyn om hur biomedicinarnas synpunkter och eftersom jag har varit pubmästare kan jag bidra med erfarenheter från hur dom sociala utskotten arbetar och förbättringar till dem. 3. Hur vi som (endast) studenter lyckas genomföra enorma fester så som Corbalen och examensfesterna, driva utbildningsfrågor via bla. BUR och MUR, kultivera medlemmarna genom KULU, idrotta med IDRU och samtidigt ha så förbannat kul! (och utan lön till förmännen) Erik Ising, Läk T7 1. Att MF ska ha något att erbjuda för alla sina medlemmar! 2. Rutin, erfarenhet och mötesvana, efter tre år i FUM. 3. Bredden i MFs sociala aktiviteter och att de ständigt hjälper till att utveckla våra utbildningar! Martin Sjöström, Läk T9 1. Forskningsmöjligheter under utbildningen och kliniska placeringars kvalitet. 2. Jag har en bred erfarenhet från många olika delar av studentvärlden och utbildningsbevakning. Jag sitter bl.a. i lärarförslagsnämnden, IKVLs styrelse, universitetskollegiet och planeringsgruppen för sommarforskarskolan. Som FUM ledamot kommer jag att bidra med dessa erfarenheter i strategiska beslut. Dessutom kommer jag bidra med kontinuitet i FUM efter att ha suttit där i 4 år. 3. Att vi bedriver en seriös utbildningsbevakning som ofta leder till konkreta förbättringar av utbildningen. Axel Nivestam, Läk T8 Hbg 1. Att MF ska fortsäötta vara en förening med många aktiva medlemar som jobbar för studenternas bästa på många olika plan. 2. Erfarenhet och kunskap om föreninngen och studentlund i stort samt ett brinnande engagemang för vår förening. 3. Att det finns något för alla. Mf är som ett träd där varje gren får studenter att mötas och ger studenterna möjlighet till att jobba med just det som intreserar dom. Ulrika C. Frising, Bio T6 1. I believe that it is really essential to make sure that every student feels welcome to all activities that MF arrange regardless which programme they belong to, if the know Swedish or not, age etc. 2. A happy, enthusiastic biomedical student who will do her very best to make the best for the Medicinska Föreningen 3. The council of biomedical education (BUR) of course ;) Furthermore the amazing active students I have met during my MF active time :) 10

11 M F F U L L M Ä K T I G E FULLMÄKTIGE Alla kandidater har svarat på följande frågor: 1. Denna fråga tycker jag är viktigast. 2. Detta kan jag bidra med till FUM. 3. Detta tycker jag är bäst med Medicinska Föreningen. Suvi Ristolainen, Master of Public Health 1. För att göra MPH eleverna mer synliga! Gör MF mer tvåspråkiga och tillgängliga för internationella studenter! Ha en öppen dialog mellan olika program inom Medicinska fakulteten för att lära och dela med varandra. 2. Jag vill stå för studerande rättigheter, vara med ta hänsyn av aktuella granskning saker och etiska myndigheter och göra MF ännu starkare och mer modern. Jag hoppas att utveckla gamla och nya traditioner. 3. Medicinska Föreningen har 120 år traditioner och lång, rik historia, men samtidigt man håller på sin tid, är öppna för innovationer och ändringar till förbättringar. Jag tycker att Medicinska Föreningen är aktiv att organisera och formulera sig själv och jag vill vara med att hämta framtid till nutid av MF. Och jag känner att det finns plats för även dem som inte är svensk och jag vill fortsätta att främja det här stämningen. Niklas Hadorn, Läk T6 1. Att stoppa dumma förslag i FUM. 2. Visdom. 3. Vice ordförande (han som nominerat mig). Arvid von Konow, Läk T 1. Hela MFs verksamhet vilar på våra studiesociala aktiviteter. Dels ger de mervärde för studietiden, dels kan vi tacka dessa för vårt medlemsantal och således även för vår möjlighet till att granska utbildningen och påverka fakulteten. 2. Under min studietid har jag skaffat mig en mycket god förståelse för vad föreningen är och vad vi tillsammans kan göra. 3. Gemenskapen är helt klart det bästa med Medicinska Föreningen. Nils Hansson, Läk T1 1. Att välkomna nya studerande in i värmen och gemenskapen på BMC. 2. Är ny på läkarprogrammet och även på BMC. Har därför inte så mycket konkret erfarenhet att bidra med, men har däremot som ny student ett annat perspektiv och tror därför jag kan vara till nytta genom att bibehålla och till och med förbättra kontakten mellan de nya studenterna och MF. 3. Värmen, alla jag har träffat på hittills har inte tvekat en sekund att ösa lite tid och kärlek över mig som ny och osäker. Vilket skapar en otroligt varm och härlig stämning. Det inspirerar också andra (som mig själv) att bli en del av gemenskapen och fortsätta sprida glädje. Anna Walldorf, Läk T3 1. Vikten av utvecklingens bredd, utanför de faktiska faktakunskaperna, som exempelvis PU-undervisningen tillför. Tycker självklart utbildningskvalitén är viktig, och behovet att ifrågasätta och kritisera vår utbildning i utvecklingsoch förbättringssyfte. 2. Åsikter, engagemang och gott fika! En driven person som inte har något emot att axla ansvar! 3. Att det är en förening som drivs av och för studenterna och värnar om utbildningen kvalitet men även studenternas välmående och intressen. Jag tycket det är viktigt att kunna påverka sin egen utbildning och MF samlar studenternas åsikter och för dem vidare. Tycker även om det sociala jobb MF gör och tror det är viktigt del för gemenskapen inom klasserna men även för att berika studietiden och bidra med andra typer av lärdomar än de det står i böckerna om. Karin Hansson, Bio T8 1. Att MF ska fortsätta vara en förening vars arbete bygger på mångfald och som jobbar för att alla ska känna sig välkomna. 2. Jag kommer passa i FUM då jag är engagerad i föreningen och har kunskap om hur MF fungerar, både utbildningsmässigt och socialt. Jag vill påverka med mina åsikter och tycker det är viktigt med representanter från biomedicinprogrammet. 3. Det bästa med MF är att det finns många sociala aktiviteter med så stor variation, det finns något för alla medlemmar. 11

12 K A N D I D A T U R E R M F FULLMÄKTIGE Alla kandidater har svarat på följande frågor: 1. Denna fråga tycker jag är viktigast. 2. Detta kan jag bidra med till FUM. 3. Detta tycker jag är bäst med Medicinska Föreningen. Anna Bredfelt, Läk T3 1. Att MF verkar för en god utbildningskvalitet och en inkluderande studiemiljö där alla känner sig välkomna. 2. Jag har sedan länge ett stort intresse av studiesociala frågor och jag är dessutom bra på metastudier (dvs att lusläsa kursplaner, scheman och långa dokument). Jag har inte tidigare haft någon förmanna eller styrelsepost i MF vilket jag tror är positivt för att skapa en bra blandning av ledamöter som kan representera medlemmarna hela vägen från novisch till heltidare. 3. Det bästa med MF är kårens unika möjlighet att samla de flesta av programmens studenter och vara den jättefamilj vi studenter så väl behöver! Love Dahlstedt, Läk T2 1. Att så många som möjligt engagerar sig i MF! 2. Har erfarenhet av formalia och ett fint humör! 3. Alla sociala utskott, skitroligt ju! Elin Folkesson, Bio master T2 1. Utbildningsbevakningen! Alla studenter har rätt till en fungerande utbildning och ska ha rätt att ifrågasätta sin utbildning för att göra den bättre. 2. Efter att under föregående år varit BUR-ordf och för nuvarande är Sonden-redaktör samt andra poster ex. Studiesociala kommittén och NBMFU, känner jag att jag har fötter i både utbildningsdelen och den sociala delen av MF, vilket gör att jag har en bred kunskap och ett stort engagemang för hela MF! 3. Medicinska Föreningen är en fantastisk förening p.g.a sitt breda engagemang inom både social och utbildningsbevakande verksamhet. Det gör att MF på något vis kan hjälpa och underlätta studierna för alla studenter inom MF och samtidigt hålla oss glada med alla roliga utskott som finns! Filippa Släger, Log T2 1. Att lyfta aktiviteter och information samt organisationer rörande logopedistuderande och audiologistuderande under den tiden jag är aktiv inom FUM och MF. I dagsläget känner jag att det ges mycket plats åt läkarstuderande och sjuksköterskestuderande, som till exempel karriärsdagen då vi hade vardera ett bås med inrikting mot våra respektive utbildningar och till viss del landstingen varav logopedernas var deras fackförbund! Hur ska vi kunna veta vad vi kan inrikta oss på om vi inte vet var det finns behov för logopeder och audionomer? 2. En entusiasm som heter duga och en stark känsla för jämställdhet! 3. Att jag som student har möjlighet att påverka min utbildning och verkligen värna om att framtida studenter kan få ta del av sådant som jag kanske gått miste om pga dålig information eller för att ingen tagit tag i frågan. Även att jag kan komma i kontak med likasinnade studenter och säkerligen ha mycket trevligt med dem. David Eckerdal, Läk T8 1. Jag tycker FUMs viktigaste fråga är att se till att alla medlemmar känner att de hör hemma i föreningen. 2. Jag har suttit i fum det senaste året som sekreterare och tror att jag kan bidra med erfarenhet både från fullmäktige men även från föreningen i övrigt då jag också suttit som sammankallande i valberedningen och tidigare som pubmästare. 3. Att det finns något som alla kan tycka är kul och kan engagera sig i oavsett om man brinner för studiebevakning eller för de sociala utskotten. Kjell Olsson, Master of Public Health T2 1. Att MPH är adekvat representerat i MF och att MF engagerar sig mer för att intressera och locka studenter inom MPH att bli medlem i och delta i MF s aktiviteter. Erfarenhet från styrelse-, fullmäktige-, och nämndeuppdrag på bolag-, kommun- och landstingsnivå. Har även tidigare varit studentrepresentant i en institutionsstyrelse vid Umeå Universitet. 2. Jag har ett stort engagemang och ett genuint intresse för allehanda frågor. Jag hoppas kunna bidra med en positiv attityd och en vilja att utveckla och hitta lösningar. 3. Att de bidrar till gemenskap för studenter samt att de för studenters talan i viktiga frågor. Vincent Henzel, Läk T3 1. Jag tycker de sociala utskotten är viktigast. Deras roll inom MF är för mig den viktigaste, eftersom de tillsammans skapar organisationens främsta ansikte utåt. Och det är ett mångsidigt ansikte! De är till för att välkomna befintliga medlemmar till att umgås, och för att locka nyanlända studenter. Utan Ärtan, Brunchen, Puben, Kulu och alla de andra skulle MF självklart ha kvar sitt ansvar som representant för läkarutbildningen på en utbildningspolitisk nivå, men det är medlemmarna, i synnerhet alla jobbare, som utgör styrkan, och utan sociala utskott tror jag inte medlemmarna hade varit lika glada! 2. Jag har bra insikt i de olika sociala utskotten, inte minst Ärtan då jag efter vårterminen varit Ärtmästare i ett år. Jag anser att jag vet vad utskotten behöver, och det gäller ekonomi, PR, och eftertraktade kvalitéer hos de aktiva. Jag är ganska säker på att jag bidrar med god stämning också! 3. Att den ser till att synas och lysa igenom i alla instanser. Målet är att visa vad MF står och jobbar för, främst för medlemmarna, och det tycker jag framgår väl varje gång 12

13 M F F U L L M Ä K T I G E FULLMÄKTIGE Alla kandidater har svarat på följande frågor: 1. Denna fråga tycker jag är viktigast. 2. Detta kan jag bidra med till FUM. 3. Detta tycker jag är bäst med Medicinska Föreningen. någon representant berättar om föreningen. Det låter inte Gå med och var aktiv i MF, ba göre, utan varje potentiell medlem får en bra presentation. Av alla föreningar, kårer och nationer i Lund är det inte alltid lätt. Det bidrar till föreningens fortlevnad och välmående! Martin B. Holmdahl, Läk T4 1. Det viktigaste för mig är att studenterna alltid står i fokus. Oavsett om man talar utbildning eller sociala aktiviteter. Att MF fortsätter att verka för att utbildningsnivån är fortsatt hög, att förändringarna inom Region Skåne inte ska påverka oss studenter och att samtidigt erbjuda studenterna möjlighet att umgås genom alla sociala evenemang. 2. Har under min tid i Lund valt att flitigt engagera mig inom studentlivet, både inom MF och genom olika nationer. Med mitt brinnande engagemang vill jag nu på allvar börja bidra och påverka MFs långsiktliga arbete. Min förhoppning är att få bidra med min kunskap från studentlivet till att utveckla MF och se till att föreningen fortsätter att främja studenternas välmående under studietiden! 3. Att vi studenter får möjlighet att ha insyn och påverka hela vår skolgång, både på det sociala och utbildningsmässiga planet. Anja Herneke, Bio Master T2 1. Att medicinska föreningen ska vara en välfungerande organisation där alla ska känna sig välkomna och uppskattade. 2. Jag kan bidra med min kunskap om hur medicinska föreningens fungerar samt mitt trevliga sällskap. 3. Det bästa med medicinska föreningen är alla aktiva. Alla timmar av frivilligt arbete som dessa läger ner skapar en organisation som är så fantastisk att vara en del av. Cecilia Skoug, Bio T4 1. Jag tycker att frågan om hur föreningen ska förhålla sig i nutid/framtid med de traditionerna vi har är viktigt. 2. Jag tror att jag kan bidra med en del erfarenhet och insyn men också med ett öppet sinne. 3. Medicinska föreninhens bredd är det bästa. Stark anknytning i utbildningsbevakning och stor bredd att erbjuda sociala aktivitete till våra medlemmar. Henric Ek Olofsson, Läk T5 1. Den viktigaste frågan rör hur vi studenter får ökad insyn i det som sker i vår omgivning; i kåren så väl som inom utbildningen. Genom att göra det lättare att ta del av de beslut som fattas rörande vår utbildning och vilka konsekvenser det får för oss i vår vardag skapas ett transparent klimat där viktiga debatter möjliggörs. 2. Arbeta för att ovan nämnda frågor i högre grad lyfts fram och diskuteras. 3. Att verksamheten är så bred och att det finns plats för så många att engagera sig inom något man brinner för. Madeleine Wallenius, Bio T4 1. Våra rättigheter som studenter. 2. Jag hoppas på fortsatt interaktion mellan programmen, både inom utbildningsfrågor och inom det sociala. Jag hoppas på att vi kan få ännu fler att vilja engagera sig i MFs arbete och att det ska vara en självklarhet för alla att våga ställa krav på kvalitén på utbildningen. 3. Studietiden är kanske den viktigaste tiden i våra liv. Ett engagemang inom mediciniska föreningen innebär att en får möjlighet att påverka så att den här tiden också blir den bästa, både för oss själva och kommande studenter. Studietiden ska vara både rolig och givande och det kan den bli tack vare MFs arbete. Johanna Pihl, Log T6 1. Den fråga som jag tycker är viktigast är frågan om engagemang. Jag tycker man märker en nedåtgående trend där folk inte längre vill engagera sig i sin utbildning. På grund av detta vill jag jobba mycket för att få fler att engagera sig och upptäcka denna roliga värld! Jag vill också jobba för att fler från log/aud ska synas och engagera sig inom MF för att sprida vår röst. 2. Jag kan bidra med åsiker från log/aud och göra våra program mer synliga inom MF. Jag kan också bidra med engagemang och gott fika om det behövs! 3. Det jag tycker är bäst med Medicinska Föreningen är att det finns något för alla, oavsett om man vill engagera sig i utbildningsfrågor eller om man vill laga brunch. Utan MF hade inte heller våra utbildningar fungerat så bra som de faktiskt gör! Saga Grövall, Läk T4 1. Att jobba för att behålla lovet v. 4 och utöka det så att det innefattar alla program MF innefattar. 2. Vettiga åsikter och skön stil (samt närvaro) Kaffe. 2. Att det får olika terminer/program att samarbeta och skapa bra studieförutsättningar. 3. Väldigt trevligt socialt arbete. Lucas Berglund, Läk T4 1. Studenthälsa och arbetsmiljö. 2. Med erfarenhet dels från ett engagemang i MF, dels från arbetslivet och andra studier och föreningar har jag en bred palett av kunskap och åsikter att dela med mig av. 3. Kombinationen av två viktiga element - utbildningsbevakning och sociala aktiviteter gör MF till ett viktigt organ! 13

14 En katastrof sker på en sekund. Vi kan skicka en operationssal inom några timmar. Seb Geo I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda fler liv. Sms:a LÄKARE till så skänker du 50 kr eller gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack.

15 H Ö G D E B A T K V A L I T E T T Henrik Klasson, från Kapstaden där affekten flödar! Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömde nyligen att läkarutbildningen vid Lunds universitet äro av hög kvalitet, ett omdöme som blott tre av landets sex fullt ut etablerade läkarutbildningar kan stoltsera med. Att betygsskalan endast är tredelad bristande kvalitet, hög kvalitet och mycket hög kvalitet är dock inget som nämns i fakultetens infomail. Detta mitt affektutbrott ska dock inte handla om det frapperande faktum att ingen läkarutbildning i Sverige bedöms hålla mycket hög kvalitet, istället ska jag fokusera på den kritik UKÄ kommer med och varför denna är befogad. På fakultetens hemsida står att läsa följande: Vi är mycket glada att vår läkarexamen bedömts hålla hög kvalitet, säger Cecilia Lundberg, vicedekanus med ansvar för utbildningsfrågor vid Lunds universitets medicinska fakultet. En rask läsare riskerar gå miste om en viktig distinktion i sammanhanget, nämligen skillnaden mellan läkarexamen och läkarutbildningen. Den förstnämnda är något som erhålls efter, i dagsläget, elva terminer på någon av landets läkarutbildningar, vilken i sin tur kan innefatta olika delmoment. Exempel på sådana delmoment som finns vid Lunds universitets läkarutbildning är de arbeten som görs på T5 och T10, ett på kandidatnivå och ett på mastersnivå. Dessa båda arbeten och kurser får den svidande kritiken bristande kvalitet av UKÄ. Uppdelningen med två arbeten kom i samband med att utbildningen bologniserades 1, en stegvis process som var helt färdig för bara tre terminer sedan. Det får sägas vara vanligt att nya program dras med en del barnsjukdomar, något som såklart kan hända även vid de bästa av universitet. Dock är rådande problematik av sådan dignitet att examinationsrätten riskeras! Några av de saker som fanns att kritisera under föregående termin var följande: Utbildningspengar utgår till projekthandledaren för ett visst antal timmar. Det saknas dock kontrollmekanism från kursledningens sida för att dessa (av skattepengar betalda!) timmar faktiskt läggs på studentens arbete. Jag kan säga att det på ett pinsamt sätt vid flera tillfällen varit tydligt vid läsandet av slutprodukten att så INTE varit fallet. Det torde ligga i kursledningens intresse att utbildningspengar faktiskt används på ett, om ej inte kostnadseffektivt, så adekvat sätt. Resultatet av den bristande handledningen blir frapperande påtaglig vid läsandet av 1 ett verb som används för att beskriver arbetet med att förändra en kursplan och utbildning enligt Bolognaprocessens, okänt innan vissa uppsatser, vilka antingen håller så dåligt språk eller är så pass vetenskapligt undermåliga att det är en skam att detta får passera kursledningens (vakande?) öga! Den arbiträra slapphänthet med vilken kursledningens utsända godkänner eller ger rest (underkänt förekommer inte) till olika uppsatser vågar jag påstå är pistolen från vilken röken kommer och som gör att examinationstillståndet för läkarprogrammet vid universitetet riskerar att dras in. För att förtydliga så har vi alltså (1) dålig handledning, (2) undermåliga slutprodukter och (3) bristande engagemang från kursledningens examinationslakejer. Detta sker under examensarbete på avancerad nivå, 30 högskolepoäng, motsvarande E-uppsats. Genant är bara förnamnet. Som tårta på tårta finns det också STORA BRISTER i den tillgängliga informationen kring hur examensarbetet ska genomföras, vem som ska göra vad, vad som förväntas osv. En sådan informationsbrist bidrar självfallet till den dåliga slutprodukten och situationen kring dess tillkomst och godkännande. Som en sår får en också skörda. Problemet är i grunden ett ledningsproblem och det är min ringa mening att ursäkterna som kan försvara denna nonchalans är få. Nu har det lyckligtvis av UKÄ ålagts universitetet att åtgärda de kritiserade bristerna inom ett år, annars riskerar examinationstillståndet för läkarutbildningen dras in, något som skulle vara rejält skandalöst! Det är således min förhoppning att det blir en rejäl förbättring på kvalitén, gärna i form av tydliga riktlinjer och krav som studenter, handledare och examinatorer kan förhålla sig till. Ty krav är inte farligt, utan kan istället fungera som en trygghet i att veta vad du av någon förväntas leva upp till och i gengäld kan förvänta dig av densamme, oavsett om det är vän, handledare eller kursledning. Det kan diskuteras ifall två examensarbeten tillför något till utbildningen, men det är i sammanhanget ovidkommande. Vad som däremot är av största vikt är att de kurser och moment vi bestämmer oss för att ha på vår utbildning ska vara av mycket hög, och inte bara hög, kvalitet! Kursledning, bliv vid din läst och gör ditt jobb! Vi nöjer oss inte längre med skulor! (1) Hela UKÄ:s rapport står att finna på se/download/kvalitet/medicinutbildningar-2013.pdf (2) I nästa nummer av Sonden finns utrymme reserverat för T10:s kursledning att svara på kritiken. 15

16 L U N D A K A R N E V A L E N F U T U R A L Sonden träffar MFs karnvealshövding Karin Hansson och pratar om MFs medverkan i Lundakarnevalen Text: Henric Ek Olofsson Få är väl de olyckliga sällar som undgått att karnevalen kommer till Lund Den 9 februari ringlade sig kön lång som en dubbelföreläsning när uppropet ägde rum och de första kontakterna mellan karnevalister och utskott började knytas. Den maj är det alltså dags för Lundagård att teleporteras in i framtiden och ett sci-fi-karnevalståg att levitera genom Lund på svävarsneakers årsmodell Med 32 sektioner, 5137 karnevalister, 25 miljoner kronor i omsättning och 92 miljoner läsare i media (varav denna tidning står för en konsiderabel del (ej verifierad källa, reds anm)) utgör karnevalen ett av de större jippona som hålls i Lund, och har en diger tradition då den första karnevalen hölls redan Förberedelserna har pågått ända sedan i februari i fjol, då karnevalskommittén utsågs, och den förväntade nivån på karnevalen höjdes ytterligare ett par snäpp i januari när det blev klart att MF ska medverka. Sonden ville veta mer om vad MF ska göra, och stämde träff med Karin Hansson, Medicinska Föreningens karnevalshövding. Hej Karin! Berätta lite om dig själv. Jag läser biomedicin, termin 8 har jag för mig. Jag är MFs karnevalshövding ansvarig för föreningens deltagande i Lundakarnevalen Har du upplevt karnevalen förut? Nej, jag började hösten 2010 så jag missade den precis. Vad fick dig att vilja bli karnevalshövding? Man har ju ändå hört rykten om karnevalen! Jag ville engagera mig mer än som karnevalist och i och med att jag tycker om MF ville jag göra det inom föreningen. Tidigare MF-engagemang? Är pubmästare. Hur gick det till när MF fick en plats i karnevalen? Varje sektion anordnar tävlingar för de som vill vara med i karnevalen, och vi satsade på att komma med i tåg eller tält. Jag höll i ett antal möten, där vi inom MF brainstormade och tillsammans försökte komma på bra idéer. I december skickade vi in våra tankar, och i januari fick vi reda på att vi fått ett tält som vi nu ska arbeta med under våren. Berätta mer om vad ni kommer att göra! Det är lite hemligt vad det här tältet ska innehålla, men vi har döpt det till Framtidens Region Skåne. Där ska vi ge vår bild av hur framtidens vård kommer att se ut. Tälten allmänt fungerar så att man betalar en liten slant för att få komma in och se vad man har att erbjuda. Vad har ni hunnit göra sedan ni kom med? Det största så här långt är så klart uppropet, där alla som mailat om att de ville vara med i vårt tält stod och köade och blev karnevalister tillsammans med 5000 andra. Nu har ju alla karnevalister fått reda på i vilken sektion de hamnat; jag ska på möte om det ikväll, så jag kanske får reda på mer då. Nu i mars kommer arbetet inom sektionerna att börja, men själva byggandet av tältet börjar först i april-maj. Har MF varit med i karnevalen tidigare? MF har inte varit med förut. Tidigare hade vissa en garanterad plats, så det här med att man tävlar om att få komma med är nytt. Förra gången var temat Rätt och Fel, och Toddy deltog med vulkanen på Island som då skulle representera Fel (vulkanen Eyafjallajökull, hade utbrott lagom till förra karnevalen, reds anm). Hur många kommer vara engagerade i ert tält? 15 från MF, 30 totalt - man vill blanda lite inom karnevalen, vilket ju ger en möjlighet att träffa andra människor. Jag har som sagt aldrig upplevt Karnevalen själv, men det ska bli sjukt kul! Jag tror knappast att man kommer känna igen Lund. Chansen att bli karnevalist finns fortfarande, även för den som inte var bland de 5137 tappra köande som dök upp på uppropet den 9 februari. På Lundakarnevalens hemsida kan man klicka sig fram till reservlistan (www.lundakarnevalen.se/bli-karnevalist/reservlistan), där man kan välja vad man vill engagera sig i. När någon av sektionerna behöver folk rekryterar de från listan. Just saying. 16 Några meter av den redan legendariska Kön den 9 februari. Bild: Sydsvenskan

17 U T R I K E S K O R R E S O N D E N T E N E N G L A N D Sondens nya utrikeskorresondent i England! Text: Elin Folkesson United Kingdom. Finns det något annat land som låter så tungt och traditionsmaffigt att säga? Man riktigt känner att man får drottningens all-seende öga på sig så fort man säger det. Det är i alla fall där som befinner jag, och min awesome kursare från Lund, Matilda, oss just nu, närmare bestämt i Newcastle upon Tyne. En i engelska mått mätt ganska liten stad, men som vi i Sverige nog skulle betrakta som ganska stor. Nordsjön ligger nära, med allt vad det innebär. Det blir nästan aldrig väldigt kallt här, men det regnar hela tiden. Det är ingen myt om England. Jag är ledsen alla ni som hoppades att det endast skulle vara en myt, det är det inte. Jag åkte hit med hoppet att det kan ju inte regna VARJE dag, men jo det gör det. Jag hade inte väntat mig att England skulle vara så pass annorlunda jämfört med Sverige. Länderna ligger ju så nära varandra och allt det där. Men oj, vad överraskad jag blev! Ta t.ex. sopsortering. Ganska självklart tycker vi i Sverige att plast går dit, papper dit och glas dit. Det läggs inte i de vanliga hushållssoporna. Riktigt så jobbar man inte här. Alla hushåll får två soptunnor var, en som skall gå till hushållssopor och en som ska vara återvinning. Låter ju bra, tänker ni. Men du kan inte sortera återvinningen ändå. Det är bara en stor tunna och sopbilen slänger allt i samma. Vad är poängen? För jag betvivlar starkt att det sitter en stackare och sorterar det sen när det kommer till soptippen. Utbildningssystemet är rätt annorlunda också. För det första kostar det pengar. Jag är just nu utbytesstudent på programmet MSc in Medical Sciences och för en UK eller EU student kostar det pund per år, pund för internationella studenter. Nu för tiden är det ju väldigt inne att som universitet säga att man jobbar för att globalisera och internationalisera universitetet och utbildningarna. Man kan ju då tycka att det är rätt dumt att pungslå de internationella studenterna. I England kan studenterna inte heller få så fördelaktiga lån som vi studenter kan få här i Sverige, även om det känns som att det i Sverige görs allt för att studenterna ska bli allt mer lånetyngda. En annan sak som slår en är att biomedicinutbildningen i Lund är mycket mer forskningsinriktad än den är här. Studenterna får inte chans att vara på labb mer än några enstaka kurslabbar och sina examensarbeten. Att som man kan i Lund läsa en kurs där man får möjligheten att vara på ett forskningslabb verkar inte alls existera här. Eftersom att vi läser två kurser på masternivå och en kurs på kandidatprogrammet i biomedicin har vi fått genomlida två timmar av datorövning för att lära oss att söka på PubMed och Scopus samt att använda EndNote. Hjälp, vad jobbigt det blev. Känns det inte lite sent att först halva vägen in i utbildningen lära sig sådant? Efter att dessutom ha stått ut på en föreläsning på en av masterkurserna om cancer där de gick igenom vad en receptor och ligand är, och hur kinas och fosfatas fungerar, så undrar man lite vad de lär sig på sitt kandidatprogram. Däremot är det positivt att kurserna är mycket mer kliniska här i England, jag tycker att det är väldigt roligt att lära mig mer om vad det finns för olika behandlingar och hur de fungerar. Ibland känns det dock som att det i praktiken innebär att det visas fler obehagliga bilder på tumörer och från koloskopier. Som en äkta utrikeskorresondent har undertecknad självklart också upplevt den brittiska akutsjukvården från insidan, allt för att kunna bidra med en bred bild av hur det brittiska samhället fungerar. Undre mindre än 24 timmar hanns det med två akutsjukbesök varav ett inbegrep en ambulans samt en lungröntgen. Bröstsmärtor och ett nästan tappat medvetande, troddes först vara en propp men visade sig ganska snabbt troligen vara irriterade muskler kring revbenen. Vad fick jag ut av detta då, jo sjukhusen ser exakt likadana ut hemma i Sverige som här, lika grå-beige och fint. Alla människor du pratar med, och det är många under ett besök på ett brittiskt sjukhus, vill ha dina uppgifter. Alltså, det är bara att berätta samma sak om och om igen. Verkar ju onödigt att ha det samlat i någon sorts databas. Däremot vill ingen se din legitimation. Ingen. Har gått igenom två läkarbesök utan att bevisa vem jag är. Resultatet av hela kalaset var i vilket fall som helst att jag skulle äta paracetamol tillsammans med ibuprofen. Jag begav mig därför till affären för att köpa detta och förstå min förvåning när ett paket med paracetamol endast kostar 21 pence och 30 pence för ett paket ibuprofen på 14 tabletter. Det är i sådana här lägen som man också får veta att det faktiskt finns gränser för hur många paket värktabletter man får köpa. Jag nådde och gick över denna gräns. Det var ju så billigt! Återkommer i nästa nummer med ytterligare en rapporting från tomatsåsbönornas och Earl Grey-teets förlovade land. Medicinska Fakulteten där utrikeskorresondenten spenderar en del av sina dagar. Foto: Elin Folkesson 17

18 J O U R N A L I S T I K LÄKARTIDNINGEN En halvgrund djupdykning i Läkartidningens göranden och havanden Text: Henric Ek Olofsson Många är de läkare och läkarstudenter hos vilka Läkartidningen trillar ner i brevinkastet en gång i veckan. Vissa läser den från första till sista sidan, andra ögnar igenom de stora rubrikerna vid frukostbordet eller på bussen, medan ytterligare andra fokuserar på det område man själv har erfarenhet av i sin vardag innan man lägger den åt sidan. Men vilka är det som ligger bakom Läkartidningen? Vilka är det som skriver i den? Hur hinner man med det? Och varför ska man läsa den över huvud taget? Vi ställer frågorna till Michael Wilzcek, medicinsk redaktionschef på Läkartidningen. Hur kommer det sig att du började arbeta på Läkartidningen? Ett år in på min AT funderade jag på att ta ett uppehåll och ägna mig åt forskningen. I ungefär samma veva fick jag FAKTA: LÄKARTIDNINGEN Läkartidningen är Sveriges Läkarförbunds medlemstidning och ges ut av Läkartidningen Förlag AB, som ägs av förbundet. SLF ansvarar för innehållet på bland annat ledarsidan, men tidningen är till största delen självständig. Tidningen grundades 1904 och kommer ut med 36 nummer per år. De vetenskapliga artiklarna referentgranskas, ett arbete som bedrivs av 500 referenter och leds av 7 vetenskapliga ämnesredaktörer. Upplaga: exemplar Omsättning: 55 miljoner kronor Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Gunnarsson, tillträdde i december Syfte: Förmedla vetenskaplig och facklig information till läkarkåren. Huvudmålgrupp: Svenska läkare och läkarstudenter, men också vetenskapliga institutioner, apotek, myndigheter, politiker och aktiva inom life science. Skriva i Läkartidningen? Gå in på se/om-lakartidningen/skriv-i-lakartidningen höra att Läkartidningen sökte folk. Under min studietid hade jag ägnat mig en del åt journalistik, dels som frilansare men även som chefredaktör för kårtidningen Medicor (Medicinska föreningen vid Karolinska institutet). Jag hade tyckt att det var roligt och tänkte att det vore kul att återuppta det intresset. Hur länge har du gjort det? Cirka 1,5 år. Vad går ditt arbete på tidningen ut på? Som medicinsk redaktionschef ansvarar jag för produktionen av klinik- och vetenskapsdelen av Läkartidningen. Det handlar mycket om att bedöma inkomna manuskript och se till att granskningsprocessen fungerar så smidigt som möjligt. Jobbet innefattar också att planera kommande nummer och kunna hjälpa till med eventuella främst medicinska oklarheter då manuskripten redigeras av våra redigerare. Hur funkar det att kombinera arbetet på Läkartidningen med att vara AT-läkare och doktorand? Jag har haft tjänstledigt från min AT sedan jag började på tidningen och ska först nu gå tillbaka på deltid, så det är Den vetenskapliga utvecklingen går fortare än någonsin förut. Den väldiga anhopningen av nya rön riskerar att växa läkarna över huvudet. -Ur Läkartidningens första provnummer, 9 december svårt att svara på hur det är att kombinera AT och arbetet på Läkartidningen. Jag har fortsatt gå några jourer för att hålla uppe det kliniska och för att jag tycker att det är roligt. Forskningen har skett parallellt men i lite lägre takt. Det finns många synergieffekter av att granska manuskript från ett redaktörsperspektiv och sedan själv sätta sig i forskar/författarsituationen. Jag har bland annat fått en ökad förståelse för hur manuskript bör struktureras och för hur man bättre lyfter fram sitt budskap. 18

19 J O U R N A L I S T I K Vad tror du är viktigt att tänka på om man vill lägga ner tid på ett engagemang utöver sin utbildning/sitt arbete? Att göra något som man tycker är kul och stimulerande och våga säga nej om det visar sig att det inte var så kul som man trodde. Har du utvecklats som läkare av att arbeta journalistiskt och i så fall hur? Absolut! Dels har jag fått ett mycket bredare perspektiv av läkaryrket genom de manuskript som kommer in från alla HISTORIA 1903 tar Läkarförbundet initiativ till Aktiebolaget Läkartidningen, i vilket 175 läkare tecknar andelar á 50 kronor. Med ett kapital på drygt kronor börjar arbetet med det första numret av Allmänna Svenska Läkartidningen tar Läkarförbundet över och är sedan dess enda ägaren sker den största omläggningen i tidningens historia. Annonspriserna höjs kraftigt och tryckeri byts för första gången på 50 år. En medicinsk redaktör rekryteras, en redaktionell policy skapas och tidningen förändras i syfte att bli ett efterutbildningsorgan. Man börjar anlita referenter för att granska de vetenskapliga artiklarna, innehållet anpassas så att alla läkare ska kunna läsa samtliga artiklar oavsett specialitet. Prefixet Svenska i tidningens namn plockas bort fyller tidningen 110 år. möjliga specialiteter och platser i landet. Jag har också blivit mer medveten om mitt språkbruk och hur jag kommunicerar. Att arbeta med journalister, varav många har följt den svenska läkarvärlden sedan länge, har varit oerhört berikande och väckt ett antal olika diskussioner. Jag har bland annat fått en ökad förståelse för hur manuskript bör struktureras och för hur man bättre lyfter fram sitt budskap. -Michael Wilczek, medicinsk redaktionschef Vilka är det som skriver i Läkartidningen? Läkartidningens material skrivs dels av journalister som jobbar på tidningen. En stor del av materialet skickas dock in till redaktionen från framför allt läkare och forskare, men även andra yrkesgrupper skriver ibland. Varför behövs Läkartidningen idag? Det finns flera skäl. Framförallt behövs en pålitlig källa som kondenserar och sammanfattar information i dagens informationsöverflöd. Det är viktigt för den medicinska allmänbildningen. Det är också viktigt att vi i Sverige diskuterar frågor och utbyter kliniska erfarenheter som är relevanta för just den svenska våren och dess patienter. Ytterligare en anledning är att det behövs ett gemensamt forum där specialitetsöverskridande frågor kan diskuteras så som organisation, ekonomi, juridik, etik, IT-system osv. 6% Så många av landets läkare skriver i Läkartidningen någon gång varje år. Hur länge kommer Läkartidningen att finnas kvar? I år firar Läkartidningen 110 år och trots att yrket har förändrats radikalt finns ett fortsatt behov för det diskussionsforum den utgör. Jag har svårt att se att det behovet kommer att försvinna framöver. Den intressanta frågan handlar nog mer om vilken form tidningen kommer anta, och det gäller egentligen tidningsbranschen överlag.

20 T E M A : I N T E R A K T I O N E R M S F Möt Karin Lind, ny ordförande i Medicine Studerandes Förbund - Skåne Text: Henric Ek Olofsson Berätta lite om dig själv. Tja, vad ska man säga? Jag är en glad och energisk person. Jag tycker att det är väldigt roligt att engagera mig och ha mycket för mig, särskilt sådant som jag är intresserad av. Generellt tycker jag att jag blir mer effektiv i det jag gör av att ha många bollar i luften. Jag blev kär i Lund för ganska många år sedan och bestämde mig för att plugga här. Det blev läkare någonstans längs vägen, och jag trivs jättebra med det. Var kommer du ifrån från början? Ursprungligen är jag från Kalmar. Jag har bott i Jönköping några år och även varit ute och rest en hel del; bland annat har jag varit i Melbourne i ett halvår. Men när det blev dags att flytta hem igen var Lund det självklara valet. Hur länge har du varit engagerad i MSF? Ungefär ett år. Jag blev rekryterad i samband med Bokbytardagen förra året via en äldrekursare jag känner. Jag blev väldigt intresserad av att engagera mig vidare och blev vald till sekreterare i styrelsen förra verksamhetsåret. Det är en väldigt rolig post som ger en mycket god inblick vad som sker inom föreningen. Engagemanget gav väldigt mycket, vilket gjorde att jag ville hjälpa till med det mesta vi gjorde i föreningen, och i höstas blev jag tillfrågad om att bli ordförande. Vad skulle du vilja uppnå under ditt år som ordförande? Dels skulle jag vilja höja medvetandet om vad MSF är för något och vad vi gör. Jag vill minska antalet gånger man får frågan Vad är MSF? för det är något jag vill att alla läkarstudenter ska känna till. Jag vill också gärna att trenden vi haft sedan i höstas ska fortsätta, det vill säga att det dyker upp nya ansikten på våra styrelsemöten. Det är alltid lika roligt när det kommer nya människor som är nyfikna på vad vi gör och vill engagera sig. Nästa fråga är faktiskt Vad är MSF? MSF är läkarstudenternas fackförening, med andra ord Sveriges Läkarförbunds studentorganisation. Det är dock inte så stigmatiserat fackligt som man kan tänka sig; vi gör faktiskt lite av det mesta. Dels har vi vår utbildningsbevakning, där vi jämför utbildningarna på de svenska lärosätena och även den utbildning som sker utomlands. Vi har ett lokalt utskott för varje svenskt lärosäte samt MSF Utland, som också räknas som ett lokalt utskott. Vi gör även undersökningar av och jämförelser mellan de prekliniska och kliniska terminerna. Vi sitter i ett antal olika organ; till exempel i Saco, där vi blir tillfrågade när frågor som berör läkarutbildningen på politisk nivå dyker upp. Vi har även en social verksamhet med till exempel lussebak, Bokbytardagen och medlemssittningar. Det är en organisation som finns på många nivåer, där det är öppet att syssla med det man vill. Har du lärt dig något av ditt engagemang i MSF som du kan ha nytta av i andra sammanhang? Absolut! Framför allt har jag lärt mig att marknadsföra och driva igenom ett evenemang, att kunna delegera men också ta eget ansvar för att få saker att hända. Man träffar även väldigt mycket människor från olika terminer, så det är ett bra sätt att bygga upp sociala nätverk. Vad är MSFs viktigaste uppgift? MSF behövs för att knyta ihop studenter på olika studieorter och bevaka hela läkarutbildningen över landet. Den sociala delen i studentlivet också viktig. Alla orter har inte en läkarkår, och framför allt i utlandet är MSF nog den viktigaste sociala anknytningen mellan svenska läkarstudenter. Hur gör man om man vill engagera sig? Det går att göra på flera olika sätt. Enklast är att maila mig på Man är även välkommen att besöka våra styrelsemöten. Annars är det bara att hojta till och fråga vem som helst av våra styrelseledamöter i korridoren. Vilka de är finns på hemsidan; msfskane.se. Vi blir alltid glada när vi får snacka MSF! Bild: Andrea Ahlfont 20

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Kandidater till MF fullmäktige 2016

Kandidater till MF fullmäktige 2016 Kandidater till MF fullmäktige 2016 Adele Kastensson Läkarprogrammet, T2 Jag har alltid tyckt att det är roligt att påverka och göra saker bättre. Jag är intresserad av allas åsikter, och tycker det är

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

3. Valberedningens förslag till utskottsordförande i Medicinska Föreningen Valberedningen beslutade:

3. Valberedningens förslag till utskottsordförande i Medicinska Föreningen Valberedningen beslutade: Beslutsprotokoll valberedning inför val-fum 2 VT16 Närvarande: Nils Wetterberg (ordförande) Charlotta Jarkman Erik Ising Arvid von Konow Ida Hjelm-Waaler Andrea Ahlfont Linda Tallroth (på skype) Niina-Maria

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare.

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare. Verksamhetsplan 2017 Utbildningsbevakning Utbildningskvaliteten rör alla våra medlemmar och är därför viktigt för oss att arbeta med på nationell såväl som lokal nivå. Den organisation som har bäst möjlighet

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill hjärtligen inte bara gratulera dig som blivit antagen till Sveriges bästa juristutbildning, utan även välkomna Dig till landets bästa studentstad. Innan du slängs

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Protokoll FUM 2011-09-29 Protokoll från s Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Sammanträdande organ: Linköping Kallade: Kursrepresentanter, Styrelsen, MF:s Inspektor och samtliga övriga

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Sara Englund, 24 år Johanna Zere Goitom, 21 år

Sara Englund, 24 år Johanna Zere Goitom, 21 år Sara Englund, 24 år Johanna Zere Goitom, 21 år Tjejerna kommer rusande direkt från en föreläsning inom pediatrik (barnhälsovård). Kursen är väldigt allmänbildande och idag var det en toppenföreläsning

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Hej! Novischförmännen

Hej! Novischförmännen Hej! Välkommen till Lunds universitet och varmt välkommen till den bästa nationen i Lund, Hallands Nation. Hallands Nation är en av tretton nationer som är med och bidrar till Lunds fantastiska studentliv.

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28 Läkarsektionen 2008/10/28 Protokoll Tid. 17.00 Plats. Puben, nedervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Mikael Finder, Martin Hult, Karin Johnsson, Madeleine Kronblad, Ulrika Liliemark, Astrid Moëll,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Släpp scouterna loss det är vår!

Släpp scouterna loss det är vår! AIRNEWS För utmanar- & roverscouter i Skåne-Blekingeregionen LUFT Släpp scouterna loss det är vår! I DETTA NUMMER: Tåpar Nya roverprogrammet & lanseringsträffar #24h scout EXTRA TJOCKT VÅRNUMMER! Att vara

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Sök-Utskottspub Sök till:

Sök-Utskottspub Sök till: Sök-Utskottspub Sök till: AktU MafU NärU Webgruppen Yvette Valberedningen Näringslivsutskottet, NärU - Din väg till drömjobbet! Hej Ettan! Mitt namn är Albin Larsson och jag är Näringslivsansvarig på sektionen

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda

Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Postbeskrivningar inför Val-SM: Förtroendevalda Innehåll: Vice SNO... 2 Vice NLG... 2 Den som säljer grejer (DSSG)... 3 Sektionslokalsansvarig... 3 Valberedning... 3 Boll-Kalle... 3 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

68 ifyllda utvärderingar. 9 ej ifyllda utvärderingar då de var reserver som ej var med på insparken.

68 ifyllda utvärderingar. 9 ej ifyllda utvärderingar då de var reserver som ej var med på insparken. Insparksutvärdering 2012 Skara studentkår SSK 68 ifyllda utvärderingar. 9 ej ifyllda utvärderingar då de var reserver som ej var med på insparken. Hur upplevde du insparken? (1 väldigt dålig 5 väldigt

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Ta ställning och rösta på studentportalen!

Ta ställning och rösta på studentportalen! Vem talar för dig? 2017 6-19 mars Ta ställning och rösta på studentportalen! Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Vem talar för dig? Under de senaste

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Bilaga 1. Mötesordning Följande mötesordning föreslås.

Bilaga 1. Mötesordning Följande mötesordning föreslås. Dagordning Valfullmäktigemöte 1 Medicinska Föreningen Lund-Malmö 4 april 2017 Mat från 17.00(..), utbildning från 17.15(..) Möte från 17.30(..) Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, Lund Medicinska Föreningen

Läs mer

Välkommen till Studentkåren Malmö

Välkommen till Studentkåren Malmö Välkommen till Studentkåren Malmö makt över alla beslut Studenterna på en högskola har rätt till inflytande över allt som kan påverka dem. Studenter är med och röstar i alla beslutsorgan. Studenter träffar

Läs mer

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44)

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44) Kursutvärdering moment 4, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) Intressant Detta var det intressantaste kursmomentet Den sammanfattande föreläsningen i slutet

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11.

Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11. Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11. 1. Mötets öppnande Ordförande Sarah Galien hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Blixten och hans Vänner kapitel 12

Blixten och hans Vänner kapitel 12 Kapitel 12 Blixten och hans Vänner kapitel 12 I vilket vännerna behöver hjälp När museet öppnade lyckades Vännerna smyga sig ut och upp till sophögen utan att bli upptäckta. "Det är där hon är", sa Blixten

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01 Caroline Ullman & Johanna Lundberg i i i Hej! Vi har pratat med studenter som har gett oss tips på hur de vill bli informerade och kommunicera med er på ICA

Läs mer