Intervju med Ingemar Svensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervju med Ingemar Svensson"

Transkript

1 1 Intervju med Ingemar Svensson Ingemar Svensson, född 1946 i Lund. Hur kommer det sig att du hamnade i Katrineholm? Ja, det är väl en lång historia, det är det. Ja, egentligen hamnade jag först i Göteborg. Jag har bott i Göteborg i 15 år innan. Mina båda döttrar är födda där. Där sysslade jag med lite olika skrev böcker och var frilansjournalist och var vikarierande lärare och jobbade ett tag i Göteborgs hamn. Men så tog jobben slut och man bör ju försörja sina barn. Då funderade jag på vad jag skulle hitta för jobb. Då var jag inställd på att jag skulle flytta någonstans i landet, var som helst, där det fanns jobb. Då fick jag för mig att folkhögskollärare skulle passa mig bra. Varför vet jag egentligen inte, för jag hade ingen tidigare koppling till folkhögskolan. Jag visste ingenting om folkhögskola mer än någon allmän föreställning jag hade. Så då sökte jag dom folkhögskollärarjobb som fanns. Då fick jag jobbet på Åsa folkhögskola. Det var så du kom i kontakt med folkbildningen? Det var så jag kom i kontakt med folkbildningen. Vad innebar folkbildningen för dig de första åren? Det var rätt tufft att komma som ny till en folkhögskola, särskilt som det var så att jag egentligen var övertalig. Man hade räknat fel och egentligen behövdes jag inte det första året. Det gjorde ju inte saken lättare precis. Men för att få jobbet hade jag naturligtvis lovat att jag kunde nästan allting. Då fick jag bevisa att jag kunde nästan allting. Det var rätt slitsamt dom första åren. Så det var väldigt tufft. Men det var också oerhört lärorikt. Jag fick ju jobba väldigt mycket med korta kurser, fackliga samverkanskurser, men också naturligtvis med långkursarbete på olika stadier. Då var det så att när man kom som ny som folkhögskollärare, då kunde man fortfarande jobba två och två på långkurserna och då fick man lära sig helt enkelt. Man jobbade tillsammans med en erfaren kollega och fick lära sig att bli folkhögskollärare. Och vad folkbildning var. Där var Åsa folkhögskola riktigt bra. Det var ju en riktigt bra skola och är säkert fortfarande en bra skola; det vet jag inte så mycket om. Men när jag kom dit till skolan 1985 så var det ju utan tvekan en av de främsta skolorna i landet. Det var en bra skolning jag fick där. Folkbildningen har ju förändras mycket under den här långa perioden. Hur tycker du att du såg på folkbildningen då? Vad var folkbildningens kärna 1985? Som jag ser det nu? Ja, men även i backspegeln? Eftersom jag tänker tanken att folkbildningen har förändrats. Den har i många stycken samma grund, samma kärna, samma ideologi. Men förändringarna har ju varit stora i vårt sätt att möta våra kursdeltagare, men också när det gäller kursdeltagarnas upplevelser när de kommer till oss? Då ser jag som en förändring under en årsperiod där vi som varit med sett att förändringen blivit stor. Om du tecknar en bild av den här perioden från början av 1985 Hur upplevde du själva folkbildningsarbetet då? Då var ju kärnan i arbetet den allmänna linjen. Det var också så på Åsa att allmän linje; det var liksom hög status bland lärarna att få jobba på allmän linje. Det var väldigt tydligt från skolledningen att allmän linje hade den högsta prioriteten. Vad vi jobbade med där var just allmän medborgerlig bildning, där bildningsbegreppet var väldigt starkt och väldigt betydelsefullt. Bildningsbegreppet har vi tappat, tycker jag, i svensk folkhögskola, om jag tittar på den utveckling jag sett under de senaste åren. Det är något som folkbildningen måste återerövra. Då är det intressant att fråga sig vad man menar med bildning. Bildning det finns ju en negativ betydelse av ordet bildning för mig: det här att kunna föra sig, att kunna släppa dom rätta litterära citaten i dom rätta sammanhangen, att ha sett dom rätta filmerna osv. osv. Det är liksom den här borgerliga, kälkborgerliga eller skitborgerliga för att använda ett sånt uttryck bildningssyn. Bildning för mig handlar om att kunna möta den andre, mötet, att kunna möta det okända, det nya, det kanske till och med för mig oönskade, att kunna möta det i en dialog. Alltså: dialogen, samtalet, mötet. Att kunna ta den andres perspektiv, att kunna titta på sig själv genom den andre. Men också att kunna ha, vilket jag tror är viktigt för att det här ska vara möjligt, att man är grundad i sin egen kultur eller i sitt eget sammanhang. Så ser jag på betydelsen av bildning. Det tycker jag vi hade en väldigt tydlig inriktning på det på skolan på allmän linje.

2 2 Då talar du för allmän linje. Det var den stora tyngden i folkhögskolan Och du talar för att bildningen har något försämrats under åren. Om vi vänder på perspektivet: är det någonting i folkhögskolans utveckling som du tycker har utvecklats på ett positivt sätt? Det är ju lite svårt för mig att svara på det eftersom jag inte har arbetat som folkhögskollärare sedan Egentligen, dom senaste 12 åren har jag inte arbetat som lärare på folkhögskola Om du tecknar en bild på vad som är folkbildningens nuvarande situation. Var står folkbildningen idag? Folkbildningen har ju inte bara överlevt om vi tittar på folkhögskolan, som ju är den delen som jag kan bäst så ser vi ju att antalet folkhögskolor har ju inte minskat. Antalet folkhögskolor har tvärtom ökat och den befinner sig i en ständig process: det kommer hela tiden till nya folkhögskolor. Det är ju inte så att folkhögskolan på något sätt är döende. Situationen är ju lite annorlunda då inom studieförbundsvärlden, där vi ser en ökande centralisering, där alla de små avdelningarna försvinner. Studieförbundsavdelningarna blir färre och färre. Om vi tittar på utvecklingen, vad det är som hänt om jag får hålla mig till folkhögskolan så har folkhögskolan varit väldigt duktiga på att hitta nya fält, nya arbetsfält och vad jag tycker vi ser nu då är en ökning av specialkursernas betydelse. Det är kurser som väldigt snävt inriktade på en viss verksamhet och där det negativa är att man tappar den här gemensamma folkhögskoleandan som jag tycker var fortfarande väldigt stark när jag började på folkhögskolan Jag föreställer mig att idag så blir de olika kurserna mera självständiga enheter som egentligen inte har så mycket med varandra att göra. Folkhögskolan som sammanhållande enhet minskar i betydelse. Du ser det som en negativ utveckling? Jag ser det som en negativ utveckling. Det blir den specifika specialkursens inriktning som blir det väsentliga. Då tror jag ofta man tappar det här breda bildningsperspektivet. Jag tror också man tappar det här med solidariteten. Hur ska man kunna motverka det? Om de allmänna kurserna blir svagare och specialkurserna blir fler och naturligtvis speciellt inriktade och får en ganska stark position på grundval av det: hur ska man kunna motverka det, så att man blir kvar i den här bildningstraditionen där den allmänna kursen är stark? Skälet till att allmän kurs har minskat så starkt i betydelse finns det naturligtvis flera samverkande skäl till, bland annat att man byggde ut komvux och en del av de behov som folkhögskolan tillfredställde när det gällde vuxnas lärande det övergick alltså till komvux, den formella vuxenutbildningen. Det är inte möjligt att återupprätta den allmänna linjen på folkhögskola så som den såg ut då, i bemärkelsen att man skulle få människor utifrån arbetslivet att ta ledigt ett år eller två år för att komma till en folkhögskola, bo på en folkhögskola och studera där. Det kan vi ju glömma. Det kommer aldrig mer att hända. Det betyder inte att behovet att trycka på bildningen, den allmänna medborgerliga bildningen, att det behovet har minskat. Jag tror att det skulle finnas ett jättesug efter ett lärande, ett bildningstänkande, men då får folkbildningen komma till folket och folket kommer inte längre att komma till folkhögskolan eller ens till studieförbunden för att tillgodose den kunskapstörsten Men du är säker på att den kunskapstörsten finns? Ja, det är jag! Om man tittar på nätet, på dom communities som nu växer som svampar ur jorden och där man faktiskt sysslar med ett bildningslärande. Om man tittar på hur många sådana communities som växer fram och hur många människor som är aktiva så är det alldeles uppenbart att behovet finns. Då är frågan: hur når vi i folkbildningen ut till folket? Då måste vi använda nätet. Då måste vi använda Internet eller denna fantastiska uppfinning som borde vara älskad av folkbildningen om vi betänker folkbildningens målsättning och folkbildningens uttalade mål om vad folkbildningen vill. Då borde Internet vara älskad av folkbildningen. Tyvärr är den inte det. Varför då? Jag tror att det beror på att folkbildningen är så oerhört traditionsstyrd.

3 3 Vad menar du? Att rektor sitter i Storstugan i brasans sken och läser dikter? Nej, inte nödvändigtvis, men i folkbildningen talar vi så starkt om det här med mötet att lära tillsamman i ett möte, studiecirkelstanken. Den är jättestarkt i svensk folkbildning. Tack och lov! Det är det som är folkbildningens räddning att man ser att allt gott lärande sker i mötet mellan människor: ett gott lärande är ett samverkanslärande. Men problemet när det gäller Internet är att folkbildningen förstår fortfarande inte att man kan mötas på nätet. Man biter sig fortfarande så starkt fast vid föreställningen att för att kunna mötas så måste man känna den andres andedräkt och se den andre i ögonen: mötet måste ske fysiskt. Och det kan inte ske virtuellt. Det är tragiskt. Men du är för ett möte både i det fysiska rummet och på nätet? Javisst. Absolut! Men möjligheterna att skapa det fysiska mötet blir mindre och mindre. Det blir svårare och svårare för människor att ta ledigt från jobbet, det blir dyrare och dyrare för människor att resa till en folkhögskola eller att resa till Om vi tittar på studiecirkeln: att säga att under de kommande 10 veckorna så ska jag delta i studiecirkelmötet varje onsdag kväll mellan kl 7 och 9. Människors liv ser inte ut så längre att man kan det. Då måste folkbildningen ställa sig frågan hur vi ska kunna använda den nya tekniken? Och hur ska vi kunna använda den nya tekniken? Hur ska vi arbeta? Folkbildningstanken, att lära tillsamman under demokratiska former, den tanken håller på att övertas av, ska vi kalla det, av nätverk av strukturer, av processer ute på nätet som ser helt annorlunda ut än folkbildningen. Folkbildningen bygger ju på att lärandet organiseras, antingen av folkhögskolor eller av studieförbund. Man blir kallad till kursstart. Man går en kurs. Denna kurs är utannonserad av folkhögskolan eller av studieförbundsavdelningen: det här är grundvalen för lärandet på något vis: jag anmäler mig till en kurs som någon har anordnat. Idag sker mindre och mindre av det icke-formella lärandet på det viset. Mer och mer av lärande sker informellt. Och det sker på nätet. Jag förstår den synpunkten, att nätet får allt större betydelse. Men om vi tittar på några specialkurser, till exempel musik, dans eller textil, så är det ändå en förutsättning att man kommer och spelar, dansar och arbetar med textil. Men den allmänna kursen tenderar då mer och mer en utbildning, en undervisning via nätet. Det är så man ska se utvecklingen? Jag tror vi ska släppa det där begreppet allmän kurs, därför att på allmän kurs kom ju bara människor som var kortutbildade, helt enkelt. Man kom från fabriken eller man kom från vården. Det ser inte ut så längre idag. Människor som studerar tillsammans på nätet, dom kommer från helt olika bakgrund. I en studiegrupp som finns på nätet, en informell studiegrupp, en community, där människor med ett speciellt intresse samlas för att lära tillsammans, där tror jag människor kan ha väldigt olika bakgrund; klassmässigt, socialt och så vidare. Man blandar människor som är invandrare och ickeinvandrare och så vidare. Det är inte så att vi kan återuppväcka allmän linje. Det här bildningslärandet kommer att se annorlunda ut eftersom samhället har ändrats så pass mycket. Nu är ju en av våra regler att minst 15 % av skolans volym ska vara allmän kurs. Men då ser du att det här ska vi ompröva och se andra lösningar i framtiden. Ja, det måste vi göra. Det är ju faktiskt ändå så att man kan bedriva en kurs på nätet. Man kan bedriva en kurs helt och hållet på nätet eller en studiecirkel och rapportera den som statsbidragsverksamhet och få medel för det. MEN: du kan inte bedriva ett informellt lärande i till exempel en community-form och rapportera den som statsbidragsverksamhet. Jag tror att det måste till stora förändringar i synen på hur statsbidraget fördelas om folkbildningen ska hänga med eller om folkbildningen ska spela en betydelsefull roll i framtidens lärande. Det är jag övertygad om. Nu talar man ju rätt mycket om sociala medier även inom folkbildningen. Hur stor del av verksamheten kommer de här nya sociala medierna att få? Jag tror att de kommer att få en väldigt stor betydelse. Vad vi ser nu är att Jag skulle vilja stanna en stund vid hur vi ser teoretiskt på det här med lärandet, vad lärandet är. I folkbildningen har vi ju en slags socialkonstruktivistisk syn på vad lärande är till skillnad från den formella utbildningen, åtminstone på nätet. Den formella nätutbildningen på nätet är ju väldigt behavioristisk upplagd: du matar dina elever med ett färdigt kursmaterial. Så får man lite instuderingsfrågor, så svarar man på det. Så får man rätt eller fel och så vidare. Men i folkbildningen så har vi alltid och det tycker jag vi ska ta till oss också när det gäller det nätbaserade lärandet, så har vi aldrig gått på det med att gå in en sån här slags behavioristisk syn utan vi har behållit det här socialkonstruktivistiska synen på lärandet, det vill säga att ingen kan lära dig någonting. Det är du själv som lär dig med hjälp av andra och tillsammans med andra.

4 4 Allt lärande sker i din egen skalle i ett samarbetslärande tillsammans med andra människor och där du har kanske en studiecirkelledare eller en folkhögskollärare som organiserar, möjliggör, tar fram material och så vidare. Det här är den grundläggande pedagogiska synen, uppfattar jag den som, åtminstone i goda folkhögskolor och goda studieförbundsavdelningar. Vad som kommer nu är vad vi kallar för konnektivism. Den synen innebär egentligen att kunskapen Var finns kunskapen någonstans? Och var finns lärandet? Kunskapen finns i jättelika nätverk som finns på nätet. Det är alltså i oändliga communities, i kombination av communities, i bloggosfären, i olika typer av sociala medier. Det är där som kunskapen finns och du som individ kan söka kunskap var som helst. Du styr själv och du väljer själv tillsammans med vilka du vill lära. Du väljer vilken community du vill tillhöra, du väljer vilket forum du vill tillhöra, du väljer vilka databaser du vill hämta kunskap från. Kombinatoriken i allt detta är framtidens lärande. Kombinationen mellan den socialkonstruktivistiska synen och konnektivismen, där har vi framtidens folkbildningslärande. Du skissar på en ganska avancerad framtidsmodell, som ju ändå måste ha en utgångspunkt i att det finns en grund för den studerande. Var ska man gå in? Ska man gå in från en ganska enkel, elementär bas och hitta dom här lösningarna eller känner du att man måste ha någon form av grundläggande utbildning för att ta till sig det här? Det är en bra fråga. Många kan tycka att nu far jag långt, långt in i framtiden och skissar något Jag tycker det är spännande att du far in i framtiden, men jag vill ju se hur framtiden ser ut innan vi är i framtiden Men det intressanta är att vi redan är i framtiden och jag kan ta ett väldigt bra exempel på det och det är och titta på Wikipedia. Det är ju som bekant ett helt nätbaserat uppslagsverk som ju alltså skrivs av dig och mig och av miljoner andra människor. Och av Vatikanstaten och CIA. Det finns ett begrepp som är väldigt mycket diskuterat i dag som heter The Wisdom of the Croud, alltså massans kunskap, massans vishet. Då är jag tillbaka i det här om konnektivismen. Väldigt mycket av den kunskap som växer idag är skapad gemensamt i strukturer som ingen har någon direkt kontroll över eller i alla fall så ser vi inte att vem som har kontroll över det. Det här är på gott och ont. Jag skulle vilja säga att det är mycket på gott. Nu kommer ju många unga kursdeltagare in på våra kurser. Vi har ju haft en strävan att lära dem ett kritiskt förhållningssätt, att kritiskt granska. Många går ju med ett okritiskt synsätt in i datorerna och sväljer allt efter meningen Det har jag sett i datorn, det har jag sett på Wikipedia. Många gånger kan man visa att det finns en felsyn hos de där källorna; de kan vara ganska vårdslösa ibland. Då har vi den negativa aspekten. Hur ska vi fortsätta att arbeta med det kritiska förhållningssättet i förhållande till de här medierna? Folkbildningens uppgift i framtiden, tror jag, är ändå att organisera det informella, om jag får säga så: att erbjuda goda plattformar för eller goda förutsättningar för det här informella, nätbaserade lärandet. I det ingår naturligtvis att folkhögskolan eller studieförbunden tillhandahåller den här kritiska blicken eller att vi bidrar med att skapa en förmåga till kritiskt tänkande. Det innebär att handledaren vid studieförbundet eller folkhögskolan har en väldigt stor och ansvarsfull uppgift i det här arbetet, självklart? Ja, det borde ha det. Frågan är om folkbildningen kommer att få det. Jag är inte helt optimistisk därvidlag. Frågan är om folkbildningen kommer att ta det här uppdraget. Frågan är om folkbildningen verkligen på allvar kommer att lämna 1900-talet. Jag uppfattar att folkbildningen väldigt starkt biter sig fast i 1900-talet. Men hur ska folkbildningen agera för att inte bita sig fast, att inte vara rigid i förhållande till tidigare utbildningssystem? Hur ska folkbildningen anamma de här nya tankegångarna och den nya utvecklingen? Det sker ju tack och lov en utveckling på basplanet. Det kan vi ju se. Det finns ju trots allt en hel del folkhögskollärare och det finns trots allt en hel del studiecirkelledare och studiekonsulenter i studieförbundsvärlden som ser vad som händer och som är intresserade och som vill bejaka den här utvecklingen.

5 5 Du skissar på en väldigt avancerad vision som naturligtvis kan komma att bli verklighet om ett antal år. Men hur ska vi komma dit? Hur ska visionen förvandlas till verklighet? Jag tror att man måste fortsätta att satsa på ganska ordentliga fortbildningsinsatser. Då måste de ändå utgå från en klar medvetenhet i ledningen för svensk folkbildning: studieförbunden och folkhögskolornas egna paraplyorganisationer, Folkbildningsrådet osv. Vi hade under senare hälften av 90-talet med start med DUKOM-projektet 1996 så satsades det mycket stora pengar på pedagogisk utveckling när det gäller nätbaserat lärande i svensk folkbildning. Jag tror att det satsades runt 200 miljoner kronor sammantaget. Då fanns det också ekonomiska resurser för folkbildningen att hämta, först från KK-stiftelsen, sen från den myndighet som nu är nedlagd som hette Nationellt centrum för flexibelt lärande. I dag har vi inga såna källor att ösa ur. Då tror jag att folkbildningen själv måste se att man även fortsättningsvis måste anslå stora resurser för utvecklingsinsatser för fortbildning. Det måste innebära att ledande personer i svensk folkbildning måste se den här nödvändiga vägen i framtiden. Det måste inledas nu. Jag är lite rädd att svensk folkbildning håller på att tappa taget redan nu och hamna ordentligt på efterkälken. Under andra hälften av 90-talet så fanns det ett utvecklingsarbete inom svensk folkbildning som var på sitt sätt världsledande. Jag skulle nog vilja säga att vi i Sverige och i folkbildningen utvecklade det icke-formella, nätbaserade lärandet och då ville alla att vi skulle komma ut, framför allt i Europa och berätta om den nätbaserade studiecirkeln, till exempel. Så är det inte idag. Det tror jag vi ska vara klara över. Men har inte den verksamheten, alltså nätbaserad utbildning, har det inte varit ett bra verktyg för att initiera de här diskussionerna? Det har ju skett i en ganska stor volym. Jodå. Inom folkhögskolan har det faktiskt hänt en hel del. Inte så mycket inom studieförbunden, tyvärr. Det finns olika skäl till det. Men jag tror att vi kan konstatera ändå att där det har hänt något ordentligt, det är inom folkhögskolan. Men det räcker ändå inte. Man måste ta steget vidare från den nätbaserade studiecirkeln till just det här informella lärandet, till att kunna handskas med det informella lärandet som vi ser utvecklas nu. Du kräver nu en medvetenhet från folkhögskolors och studieförbunds ledningar. Är det en generationsfråga? Det är ju rimligt att tänka sig att det är det. Men samtidigt har du ett annat problem där om man tittar på folkhögskolorna. Väldigt många folkhögskolor byter ju ledning nu, byter rektorer. Det är en hel generation folkhögskolerektorer som går i pension nu och det kommer nya rektorer. De här nya rektorerna kan jag tänka mig på ett sätt tänker mera modernt, men jag är tveksam till om dom har folkbildningstraditionen eller om dom representerar den goda folkbildningstraditionen, som jag tycker är en absolut nödvändighet för folkhögskolorna. Lösningen är inte att överge folkbildningsarbetet. Lösningen är att snarare förstärka det, men att förstå att det här arbetet måste ske i nya former. Det måste ske på nya arenor. Vi måste gå ut till människorna med folkbildningen och inte tro att människorna kommer till oss. Vad får dig att tro att den nya generationens ledning inte tar till sig det här? Det är möjligt att den nya generationens ledare är medvetna om nätets potential, nätets möjligheter. Men om dom inte samtidigt är goda folkbildare så hjälper ju inte det. Du kan ju titta på den formella svenska vuxenutbildningen som har anammat nätbaserat lärande i kanske mycket större utsträckning än vad folkbildningen har gjort. Men dom har gjort det på helt fel sätt. I den svenska formella vuxenutbildningen där arbetar man på nätet med gammaldags e-learning. Då är jag lite rädd att de här nya folkhögskolerektorerna i större utsträckning är företagsledare än folkhögskolerektorer. Dom rekryteras därför att kunna hantera ekonomiska problem som antagligen blir svårare och svårare att tampas med. Nu går en ganska stor del av folkbildarna i 40-talistgenerationen i pension. Där finns det en grupp som har erfarenheter från ett seriöst och långsiktigt folkbildningsarbete. Hur ska man tillvarata deras kunskaper och erfarenheter och i symbios forma den nya folkbildningen när du talar om nätets vikt. Hur ska den här kombinationen kunna ske? Hur ska kunskapsöverföringen ske på ett bra sätt? Ja, det var en väldigt bra fråga Den är lite svår att svara på Men en väldigt stor del av oss som nu går i pension har en folkbildningserfarenhet som är väldigt stark och väldigt god och samtidigt kommer det förhoppningsvis unga människor till folkhögskolorna och studieförbunden nu.

6 6 Jag kan inte tänka mig något annat än att man nu rekryterar unga människor som folkhögskollärare. Bland dom så tror jag att det här med nätets möjligheter, nätets själklarhet för lärande är väldigt klar och väldigt tydlig. Man skulle naturligtvis behöva hitta ett slags forum där den gamla generationen kan föra över sina folkbildningserfarenheter i en dialog. Den kan ju inte fungera så att vi gamlingar sitter där och talar om för de här ungdomarna hur dom ska göra. Det funkar inte. Då blir min följdfråga självklart: hur ska den dialogen se ut? Man kan ju skapa communities på nätet. Om vi bara får våra kollegor som går i pension att vara intresserade av att ställa upp i en sån dialog med de unga eller så kommer ungdomarna att fixa det här själva. Men du är ganska hoppfull ändå? Jag är ganska hoppfull när det gäller folkbildningens överlevnad. Men jag är inte så himla säker på att studieförbunden överlever. Alltså: folkbildningen överlever, det är jag väldigt säker på. Men om folkhögskolorna och studieförbunden överlever, det är jag däremot betydligt mindre övertygad om. När jag säger det så menar jag naturligtvis att om inte studieförbund och folkhögskolor vill gå in i den nya tiden och arbeta med folkbildning, då kommer folket att folkbilda sig själva. Nu tillhör ju vi, några stycken av oss, 40-talistgenerationen, som inom några år går i pension. Vi är också några som intensivt jobbar med de nya medierna. Vi utnyttjar ibland medierna till bristningsgränsen av olika skäl. Är inte det en ganska positiv bild av att även en så kallad äldre generation är aktiv med nya medier inom folkbildningen? Jodå. Men det låter på dig som om alla folkhögskollärare Nej men några. Några gör det. Det är alldeles riktigt. Och det är ju alltså hoppingivande. Och det är ju faktiskt fortfarande så att, vilket man kan se som både positivt och negativt, att dom som arbetar intensivt idag med att utveckla, inom folkbildningen, ett icke-formellt och informellt nätbaserat lärande, det är faktiskt i stor utsträckning människor i vår ålder som närmar sig pension eller som i alla fall är över 50 år gamla. Men var är ungdomarna? Dom finns naturligtvis och dom kommer. När vi väl försvinner kommer dom att ta över scenen. Då kommer dom att driva den här utvecklingen på sitt sätt. Då kommer dom att ta upp en hel av det som vi utvecklade, men dom kommer att gå vidare på sitt eget sätt. Är det din goda vision om framtiden? Ja. Med den förhoppningen att studieförbund och folkhögskolor förstår att man måste hitta människor där dom finns och hitta dom då på nätet: att man verkligen förstår det och arbetar för det. Då tror jag att det är så att den unga generationen kommer att kunna arbeta med det här på ett bra sätt. Men får dom inte den möjligheten, om inte rektorerna eller studieförbundsledningarna förstår att dom måste lämna 1900-talet. Vad är det här? Är det en gigantisk informations- och medvetandekampanj som ska till? Man kan inte tänka sig att dessa människor plötsligt ska få en ingivelse som så, det måste väl ske genom någon form av medvetandegörande på ett klokt sätt. Hur ska det gå till för att nå alla dessa människor som idag inte har tagit till sig det här? Jag pratar om dom som har ansvaret för att den här utvecklingen ska bli god inom folkbildningen, dom som i huvudsak har ledaransvar. På folkhögskolor, på Folkbildningsrådet, på RIO kanske. Hur ska dom medvetandegöras om vikten av att göra den här väldigt stora satsningen? Ungdomarna som kommer in, dom förstår det här med nätet. Dom förstår att man kan mötas på nätet. Dom vet att man kan mötas på nätet. Dom förstår potentialen i nätet. Däremot är det ju inte givet att dom har någon folkbildningsmedvetenhet. Hur överför vi traditionen till dom nya utan att vi därmed också förmedlar en negativ bild av teknik och teknikutveckling för det finns ju också hos väldigt många i vår generation av folkhögskollärare. Hur skapar vi den här dialogen mellan oss gamlingar och dom nya den goda dialogen. Det måste organiseras på något sätt, inom någon form av fortbildningsarbete, pågående fortbildningskampanj. Det är en av dom stora uppgifterna för folkbildningens framtid? Det är absolut det. Jag skulle vilja säga att det är en överlevnadsfråga för folkbildningen att klara det

7 7 De flesta folkhögskolor har kommit så långt idag att de erkänner att Internet har någon slags betydelse för lärande. Det finns ju exempel på goda rektorer som ser att nätet är viktigt. Det görs bra saker på nätet, som ändå, på det hela taget, håller emot rätt kraftigt Man vill ha viss verksamhet som är nätbaserad på sin skola. Man vill ha ett utvecklingsarbete. Men det här utvecklingsarbetet ska vara, om inte perifert, så bara ett komplement. Inte mer än ett komplement. Vi har ju flera folkhögskolor, bland annat Västerås folkhögskola som medvetet satsar på att använda nätet som den stora plattformen för det här. Man håller på att ställa om helt och hållet till nätet. Västerås folkhögskola är en dagfolkhögskola. Det är ju begripligt att Åsa folkhögskola, måste fylla ett stort internat inte kan tänka i samma banor om det inte är så att man kan göra sig av med alla lokalerna och det kan man ju inte göra. Jag tror att sådana folkhögskolor som Västerås och Sverige-finska i Haparanda dom måste ju satsa på ett ständigt nätpedagogiskt utvecklingsarbete: det gör dom också. Det är ett dilemma för en folkhögskola som finns ute på landet och som sitter med en djävla massa lokaler. Jag vet. Jag har varit på Västerås. Men jag skulle vilja gå ett steg längre med tanke på de erfarenheter jag fick när jag var uppe på Folkbildningsrådet. Väldigt många, för att inte säga de flesta projekten, ska arbeta med film eller video på något sätt. Däremot är det oklart för väldigt många hur de ska göra. Vi har ju en förmåga att spela in och streama i nätet. Man kan alltså nå fler med ganska högkvalitativ film. Det är väldigt framtidsinriktat skulle jag vilja säga, eftersom fler och fler lär sig att berätta med film. Här är ett sånt där exempel som jag skulle kunna berätta om, för att visa på vilken medvetenhet unga människor har om vad man kan göra med nätbaserat media. Den här historien är rätt rolig. Martin, vår yngste, som har flyttat hemifrån; han och några kompisar till honom var ute vid Djulöbadet och skulle bada. Olle, som var en av kompisarna, hade lånat sin pappas nya Volvo. Så körde dom ut till Djulöbadet och ställde bilen nere vid vattnet. Så hoppade dom ut och badade och så kommer dom tillbaka och ska hämta bilen så är bilen borta. Olle ringer på mobilen till polisen: - Min bil är stulen! En av kompisarna puttar på honom: - Du Olle! Ja, vad är det, jag håller på att prata med polisen! Olle. Titta! Så pekar han ner i vattnet. Då ser man en röd baklykta en halv meter under vattnet. Då hade han alltså glömt att dra åt handbromsen, så bilen hade rullat ut i vattnet och låg helt under vattnet. Nu kommer vi till det spännande. Martin kommer hem och berättar det här fem timmar efter det har hänt. - Kolla här säger han! Då finns det en blogg utlagd på nätet som heter Olle parkerar med huvudinlägg och med kommentarer osv. Dagen efter, det här är alltså sent på eftermiddagen. På morgonen dagen efter så hittar man på Youtube ett videoklipp där man ser hur Olle traskar ut i vattnet helt bestört och konstaterar att bilen ligger där, under vattnet. Naturligtvis finns det en länk från bloggen till Youtube som visar hur Olle står där med bilen. Den här filmen hade dom någon av dom här elaka killarna hade spelat in det här med mobiltelefon och genast lagt ut det på Youtube och länkat det till bloggen där det fördes en diskussion om den här stackars Olle som hade kört ner farsans bil i vattnet. Det är medvetenhet om de nya medierna! De här ungdomarna ingen av dem hade någon speciell inriktning på att arbeta med medier. Det var vanliga killar. En kul grej i sammanhanget är ju att det är ett nyhetsvärde utöver det vanliga. Han skickade in det här till Expressen och Expressen köpte det och la ut det på sin webb. Det är det här som folkbildningen måste förhålla sig till!

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern?

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? Att komma ut Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? 1 2 Ett projektår är till ända Ett projektår är snart till ända. Och som många av er säkert vet har projektår en alldeles särskild egenskap

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar?

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Ett seminarium anordnat av Stiftelsen framtidens kultur 11 12 oktober 2001 Förord Ett prioriterat område för Stiftelsen framtidens kultur är att utveckla

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 förord Som ung kille hade jag inga som helst planer på att läsa vidare efter

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer