Folkhälsoarbete och ett samhälle med hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsoarbete och ett samhälle med hållbar utveckling"

Transkript

1

2

3 Kent Ivan Andersson, kommunstyrelsens förste vice ordförande och ordförande i Sjöbo kommuns folkhälsoråd: Folkhälsoarbete och ett samhälle med hållbar utveckling Det finns ett stort engagemang för folkhälsofrågor i Sjöbo kommun. Sjöbo kommun har ett gott anseende när det gäller folkhälsoarbete, vi tänker behålla det goda anseendet även i framtiden. Vi arbetar nu i Folkhälsorådet för att ta fram en ny folkhälsopolicy som ska gälla Folkhälsoarbetet omfattar alla i kommunen, inte bara högriskgrupper. Målet är att på olika sätt genom samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, vårdcentralen, polisen, föreningar m.fl. engagera alla kommuninvånare. Tanken är att folkhälsofrågorna ska bli en naturlig del i alla verksamheter och att varje individ ska förstå och ges insikt i sitt egenan- svar för att själv kunna påverka sin hälsa och sina levnadsvillkor. Faktorer som påverkar folkhälsan varierar över tiden i takt med det som händer i samhället. De innefattar allt som på något sätt påverkar oss såväl positivt som negativt. Vissa hälsofaktorer kan vi själv påverka och göra något åt, vi har till exempel alla ett eget ansvar för vår hälsa och våra levnadsvanor. Andra folkhälsofaktorer kan vara svårare att påverka, bland annat olika samhällsekonomiska och infrastrukturella faktorer. Det innebär att folkhälsoarbetet måste genomföras gränsöverskridande och genom ett brett samarbete med många olika intressenter. Det krävs att vi har förmågan att ibland samordna våra resurser för gemensamma insatser inom olika områden. 2 S J Ö B O M A G A S I N E T

4 På omslaget Frualid är en sagolik plats. Läs mer om den gröna vulkanen på nästa uppslag. Bilden är tagen av Martin Stoltze. innehåll i nr 2/ Sjöbos gröna vulkan Leaderpengar gör läger möjligt Sophantering: Ni är jätteduktiga! Nya läroplaner Lättare för unga att få stöd Nytt grafiskt element marknadsför Sjöbo Ny hemsida med större tillgänglighet Kärnans dagcentral moderniseras Sjung och vandra i Starrarp Nyheter och information Nya möjligheter med webbiblioteket Kulturmiljö att värna om Sjöbos ambassadörer Kultur Upplev Sjöbo S J Ö B O M A G A S I N E T 3

5 Frualid är verkligen en exotisk plats. De stora bladen heter pestskråp. Sjöbos gröna vulkan Stigen nedanför Frualid är sagolik. På den ena sidan hänger bokarnas grenar lågt över vattenspegeln, på den andra är det en hög slänt, där ormbunkar och örter frodas mellan höga träd och omkullfallna stammar. Längst uppe reser sig en mossklädd bergvägg. Försommartid doftar månviolen sött och tropiskt i skuggan. Är vi överhuvudtaget i Sverige? Enligt kartan ligger ravinen bara sju kilometer från Sjöbo, lagom för en cykeltur. Det går att köra hit med bil också. Ändå är det är sällan man möter någon annan människa här. och Nordamerika började långsamt glida isär. Sprickzonen låg längre västerut och blev så småningom till Atlanten, men även inne på kontinenten uppstod det spänningar som fick lavan att välla fram mitt i Skåne. Eller på den landbit som med tiden skulle bli Skåne, får man säga. Frualid är den sydligaste av de skånska vulkanerna och en av de få som inte är helt jämnade med marken. Jällabjär vid Röstånga är en annan, men dolt i landskapet har geologerna hittat upp emot hundra vulkanrester. Frualids brunröda lava är unik och innehåller det sällsynta röda mineralet ferrit. På 150 miljoner år hinner berg vittra ner till grunden. Ingen vet hur stor vulkanen kan ha varit, men det som syns i dag är inte toppen eller någon gammal kraterrand, utan snarare vulkanens rötter, som har blivit synliga. Då kontinenterna rämnade Känslan av främmande plats håller i sig även när man lär känna Frualid lite närmare. De chokladfärgade stenarna som ligger tätt intill stigen liknar gammal lava - och det är precis vad de är. Frualid är inget annat än resterna av en gammal vulkan, som har varit eldsprutande för runt räknat 150 miljoner år sedan. Då, i början av dinosauriernas tid, såg jordklotet helt annorlunda ut. Alla planetens landytor hade i långa tider bildat en enda stor superkontinent, men nu höll den på att spricka upp. Europa Hitta hit Frualid kan nås antingen från Övedskloster eller från stenbrottsvägen i öster. I båda fallen är stigen lite svår att hitta i början, men vandringen i sig är lätt. Från Övedklosters parkering går du först upp till kyrkan genom allén, som är en upplevelse i sig. Du går runt kyrkan och följer sedan vägen en bit norrut. Strax efter kvarndammen tar du vägen till höger. Efter 350 m viker en väg av uppåt till vänster, men du fortsätter rakt fram mot ett hus. Här svänger en stig neråt till höger över bäcken, och sedan vänster. Nu är det bara att följa stigen. Snart ser du fördämningen som bildar sjön. Vassen, som den heter, är nämligen konstgjord och har fungerat som vattenmagasin till kvarnen i Öved. Nu följer du stigen utmed sjön, medan Frualids rasbrant blir högre ju längre du går. I början står en mängd döda almar, sedan tar bokskogen vid. Där sjön tar slut - den är 1,2 km lång - följer du stigen förbi en djungel av manshöga pestskråpblad. 300 meter 4 S J Ö B O M A G A S I N E T

6 I bokskogen blommar ramslök och det sällsynta gräset skogssvingel. från sjön svänger stigen höger och lätt uppför tills du når ut på stenbrottsvägen. Här finns en parkeringsmöjlighet som är en alternativ startpunkt. Utsikt Från platsen, som mer är en glänta vid vägen än en parkering, går en liten stig upp mot överkanten av branten. Först går den genom ett snår av unga bokträd, men snart kommer man nära ravinens kant. Det finns stup där det gäller att ha koll på barnen. Stigen försvinner efter ett tag, så vad du kan göra är att gå rakt fram tills du ser odlade fält och sedan följa trädridån bort från branten. Här växer det nässlor på en kort sträcka, men ta dig igenom, det blir snart bättre. 200 m från branten når du en grusväg som går över backen. Följ vägen till höger tillbaka mot Öved. Rundturen är på ungefär 6,5 km. Uppe på den öppna höjden är det en fantastisk utsikt över Vombsänkan med Romeleåsen i horisonten. Egentligen är inte Frualid särskild hög, men sikten är fri och vintertid kan man nästan få känslan av fjällvidd här - som en fullständig kontrast till sommardjungeln man just har lämnat. Alla bilderna på det här uppslaget är tagna av Martin Stoltze, projektledare för Ut i Sjöbo. Trollkvinnan på Frualid Frualid har namn efter trollfrun som bodde där. Berättelsen om henne finns nertecknad redan 1624 i en berättelse som skickades till danska kungen, men den är nog ännu äldre än så. Liafroan var en hederlig trollpacka som gav arbete till bönderna och betalde för sig, men hon förvred huvudet på en bonde som hette Tule så han gick till henne på nätterna. Tules fru var listig och lyckades lura trollfrun och få sin man tillbaka. Hela historien kan du läsa på nätet på utisjobo.blogspot.com/2010/07/trollfrun-pa-frualid.html Växtligheten i Frualid är stor. På bilderna nedan blommar rödblära och månviol. Den lilla ormbunken heter svartbräken. S J Ö B O M A G A S I N E T 5

7 Sophantering Ni är jätteduktiga! Införandet av det nya systemet med sortering i åtta avfallsfraktioner, i så kallade fyrfackskärl, har fått en efterfrågan av Sjöbo kommuns kommuninvånare långt över alla förväntningar. Sjöbo kommun förväntade sig i upphandlingen av entreprenaden att cirka 65% av Sjöbo kommuns invånare skulle välja abonnemanget med fyrfackskärl. Idag har ungefär 80% av kommuninvånarna valt servicen att få sitt källsorterade avfall hämtat hemma vid fastighetsgränsen. Detta är mycket glädjande även om den höga anslutningsgraden orsakat en del av inkörningsproblemen. Sedan det nya systemet infördes i juni förra året till idag så har det via kärlen samlats in: tidningar motsvarande träd plastförpackningar motsvarande 3,4 miljoner blomkrukor matavfall som gett biogas motsvarande mil. På ett år har vi i Sjöbo kommun sorterat ut 684 ton matavfall. Det motsvarar 21½ varv runt jorden med en biogasbil plus kg biogödsel till de skån ska jordarna. restavfall motsvarande uppvärmning av 360 villor Dessa källsorterade avfallsmängder kan nu istället materialåtervinnas och bli nya produkter, istället för att förbrännas till en kostnad. Vi ber om ursäkt! Uppstarten av det nya insamlingssystemet blev både lång och fylld med svårigheter. Detta vill Sjöbo kommun och Ohlssons AB be kommuninvånarna om ursäkt för. En del kommuninvånare har upplevt att chaufförer har agerat olämpligt och att tunnorna blivit oregelbundet tömda. Alla våra kunder ska ha fått besked om vilken tömningsdag som är aktuell för deras kärl. De stora problemen ska nu vara åtgärdade och de som återstår att åtgärda ska inte drabba våra kunder. Kommunen är medveten om problemet med att kärlens lock inte sluter riktigt tätt. Det pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med företaget som tillverkar kärl, att utveckla nya lock. Tyvärr når vi inte fram till denna sommaren, men förhoppningsvis inom en snar framtid. Bilderna tillhör SYSAV. Tack för maten, Sjöbo! Det nationella målet säger att minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling. Under juni till december 2010, samlades det in 352 ton matavfall eller biogas för att driva ett fordon mil! Mängderna innebar att Sjöbo kommun med råge klarade det nationella målet med hela 46%. Under år 2011 ligger Sjöbo på andra plats av 14 i Sysav-regionen. Det växer så det knakar i naturen Hjälp renhållaren så att din tunna kan tömmas: tänk på att klippa grenar och röja annan växtlighet med jämna mellanrum. kör fram kärlet på hämtningsdagen placera draghandtaget i riktning mot sopbilens uppställningsplats. ytan där kärlet står placerat skall vara hårdgjord så att det lätt går att förflytta kärlet på underlaget. inga trappor, trösklar eller andra hinder får finnas i dragvägen. 6 S J Ö B O M A G A S I N E T

8 Tips och tricks inför sommaren När det är varmt ute kan avfall lätt börja lukta. Står avfallskärlen i direkt solljus ökar risken för obehag. Här kommer tips om hur du på bästa sätt hanterar matavfallet, papperspåsarna och avfallskärlet. Allt för att din sommar ska bli så lukt- och larvfri som möjligt. Undvik blött avfall Låt blött avfall rinna av i vasken. Mat som luktar mycket, t ex räkskal och fisk kan du slå in i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen. Använd alltid den särskilda hållaren som håller påsen luftig, aldrig en hink eller liknande eftersom påsen då inte kan andas och lättare möglar och går sönder. Använd alltid de specialtillverkade papperspåsarna. Lägg gärna i lite extra hushållspapper i påsen om du tycker att påsen blir för blöt. Byt påsen minst varannan dag även om den inte är full. Det går även bra att använda dubbla påsar. Förslut påsen noga innan den slängs i kärlet. Ställ kärlet så skuggigt och svalt som möjligt. När kärlet är nytömt kan du spola av det eller tvätta det med ättikslösning och låta det torka helt innan du använder det igen. Premiär för Farligt Avfall-bilen Vi vill ha dina gamla batterier och din gamla mobiltelefon! Tisdagen den 11 oktober kommer Farligt Avfall-bilen till Sjöbo kommun för första gången. Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med en chaufför och en kemist. Lastbilen stannar i Lövestad och Vollsjö. Här är det möjligt att lämna farligt avfall samt mindre el- och elektronikprodukter från hushållen, maxstorleken är en mikrovågsugn. Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt. Självklart går det bra att lämna det på återvinningscentralen också. Insamlingen omfattar inte verksamheter. Vi påminner dig via sms! Anmäl dig till vår sms-tjänst så får du en kostnadsfri påminnelse när Farligt Avfall-bilen kommer till din kommun. Observera tiderna! Farligt Avfall-bilen står på varje ställe i 30 min. Du måste lämna ditt avfall till personalen. Farligt Avfall-bilen tar bland annat emot: Sprayflaskor, småbatterier, bekämpningsmedel klass 3, bilbatterier, kemikalier, färg-, lack- och limrester, ljuskällor (tex glödlampor), lösnings- och rengöringsmedel, spillolja och elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. SMS! sjöbo kommun Tisdag 11/10 Lövestad, bakom gamla järnvägsstationen SMS-påminnelse sms:a sysavsjobo till 71350* Vollsjö, p-plats, torget S J Ö B O M A G A S I N E T 7

9 Yes är border collien som deltar i SM i fårvallning men som också vistat sig vara en riktig agilitytalang. Amanda Bentefalk hoppas på en dubbel karriär för Yes. Leaderpengar gör agilityläger möjligt I sommar får ungdomar mellan sju och 25 år möjlighet att åka på agilityläger hos Sydöstra Skånes brukshundsklubb i Sjöbo. Lägret blev möjligt tack vare bidrag från Leader Ystad- Österlen. Agilitysektionen hade inte varit särskilt aktiv på länge när Oliver Rasmusson och Amanda Bentefalk hörde talas om Leader och möjligheten att söka pengar för ungdomsverksamhet. Tanken på att arrangera ett läger fanns redan och i Leader såg de möjligheten. När ansökan var inskickad kom beskedet ganska snabbt: kronor extra till att arrangera ett tre dagar långt läger där ungdomar ska träna agility med sina hundar. Till lägret kommer tränaren Eva Marie Wergård från Stockholm. Hon är utbildad tränare, etolog och tävlingspsykolog. Oliver Rasmusson, 19 år, är sammankallande i agilitysektionen: Målet för lägret är att vi ska få fler aktiva medlemmar, öka samarbetet med andra klubbar och att ha roligt. Oliver har två hundar, båda border terrier, som han ska tävla SM med. Den ena ska gå lag-sm och den andra individuellt. Båda hundarna tävlar i klass 3, den högsta klassen. Amanda har två border collie, som också är duktiga vallhundar, att träna och tävla med. Agilityhundarna är indelade i tre grupper efter storlek: small, medium och large. Amandas tredje hund, en pomeranian är i klass small. Alla raser kan vara med men man ser aldrig stora tunga raser som rottweiler, berättar hon. Dominerar gör just border collie som är snabba och arbetsvilliga. Just nu finns det ungefär 50 aktiva i agilitysektionen i Sydöstra Skånes brukshundsklubb. Sammanlagt har klubben 300 medlemmar. Agility Agility är en fartfylld tävlingsgren inom Svenska Brukshundklubben. Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England 1978 och i mitten av 1980-talet introducerades Agility i Sverige. I Agility kan man tävla både individuellt och i lag. Agilitytävling är öppen för alla hundar som är över 18 månader. Agility är en publikfriande tävlingsform. Det går fort mellan slalompinnar, på vippbrädor, genom tunnlar och över hinder. Agility är roligt för alla - även för hunden - och när det är som bäst är det också en uppvisning i avancerad lydnadsdressyr. Källa: Sydöstra Skånes brukshundsklubb 8 S J Ö B O M A G A S I N E T

10 Sassa är en liten pomeranian som inte drar sig för att hoppa högt och springa fort Ett vinnande leende. Storm deltar i Agility-SM i år. LEADER-pengar söker projekt Leader är en metod för utveckling av landsbygden inom EU. Leaderarbetet kan ses som en experimentverkstad, där de boende på landsbygden själva uppmuntras till möjligheten att genomföra satsningar som kan komma till nytta för många i bygden. Projekten tas sedan vidare i ett trepartnerskap, LAG, där den ideella, privata och den offentliga sektorn tillsammans beslutar om och beviljar medel. Sjöbo kommun ingår Leader Ystad-Österlenregionen. Det finns pengar att söka för projekt som ska pågå till och med Agilitylägret är ett ungdomsprojekt inom Leader. Mer information finns på SOSKBK SOSKBK, som betyder Sydöstra Skånes brukshundsklubb, ingår i Svenska Brukshundsklubben. SOSKBK en av 290 klubbar med sammanlagt medlemmar. Sydöstra Skånes brukshundsklubb har 300 medlemmar i Sjöbo Klubben startade Hemsida: Nedan: Oliver Rasmusson och Amanda Bentefalk tillsammans med Storm, Sassa, Vilja och Yes. S J Ö B O M A G A S I N E T 9

11 Nya läroplaner i förskola och skola Från och med hösten 2011 införs en nya samlad läroplan för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Förskolans läroplan har genomgått en revidering. Den nya läroplanen för skolan bygger på fyra viktiga förändringar. Kunskapsmål i årskurs 3, 6 och 9, färre och tydligare mål och att centralt ämnesinnehåll anges. I årskurs nio har till exempel målen för att godkännas i svenska minskats med hälften. Förskolans reviderade läroplan har ett tydligare kunskapuppdrag och begreppen utbildning och undervisning införs även i förskolan. Med den reviderade läroplanen följer en tydligare ansvarsfördelning mellan personalgrupperna i förskolan och förskolechefens ansvar. Dessutom får förskolans läroplan ett nytt kapitel som handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling. Läroplanen innebär att man går tillbaka till tre stadier eftersom det blir naturligt med avstämning tre gånger under grundskolan. Den som skett i femte klass flyttas till sexan så det blir tre år emellan varje. Samtidigt med nya läroplanen och kursplanerna införs även en ny betygskala A-F och F är underkänt. Enligt riksdagens beslut kommer betyg i årskurs 6 och 7 för första gången att sättas höstterminen Det innebär att elever i grundskolan får betyg vid varje terminsslut från och med sjätte klass i alla ämnen utom språkval. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7 i grundskolan Den nya läroplanen, med kursplanerna, införs successivt från och med hösten Elever som går i årskurs 9 i grundskolan och grundsärskolan samt i årskurs 10 i specialskolan under läsåret 2011/12 ska gå klart enligt de äldre reglerna. Skolverket har uppdraget från regeringen att leda implementeringsarbetet ut mot skolhuvudmännen. I Sjöbo kommun har implementeringsarbetet av den nya läroplanen pågått sedan hösten Cecilia Björklund, pedagogisk utvecklingssamordnare driver tillsammans med nyckelpersoner från respektive skola implementeringsarbetet inom Sjöbo kommuns grundskolor. Hur har det gått, är läroplanen implementerad? Implementeringsarbetet har fungerat mycket bra och det finns ett stort engagemang ute på skolorna och förskolorna. Första steget i implementeringen har varit att sprida information och kunskap kring de nya styrdokumenten och det är vi färdiga med till sommaren. Sedan kommer vi att fortsätta vårt arbete under hela nästa läsår med att fördjupade diskussioner kring exempelvis entreprenöriellt lärande. Ur ett föräldraperspektiv, vad är viktigt att känna till om de nya läroplanerna? De nya läroplanerna bygger på samma värdegrund och kunskapssyn som de förra så mycket går att känna igen. Jag tror att det som blir den största skillnaden för föräldrar i skolan är den tydliga uppdelningen i det centrala innehållet år 1-3, 4-6 och 7-9 för skolan. För föräldrar i förskolan är den största förändringen den tydliga ansvarsfördelningen mellan förskollärare och annan personal i förskolan samt införandet av förskolechef. Vad händer till hösten i skolorna, kommer den nya läroplanen att märkas? Vi kommer i planeringen av undervisningen att följa den nya läroplanen och tydligare utgå från de övergripande målen. Detta har vi gjort innan men det blir tydligare. Jag tror också att skolorna kommer att ha lättare att planera för och genomföra ämnesövergripande undervisning. Cecilia Björklund är pedagogisk utvecklingssamordnare. Hon arbetar bland annat med införandet av de nya läroplanerna.. Vad är det bästa med den nya läroplanen? Att den har behållit den värdegrund och kunskapssyn som vi haft sedan tidigare. Jag tycker också att den är tydligare och kommer att underlätta i planeringen av undervisningen både i förskolan och i skolan. 1 0 S J Ö B O M A G A S I N E T

12 Så här ser den ut! Daniel Karlsson har praktiserat hos familjeförvaltningen. Han har skapat Ung i Sjöbos hemsida. Lättare för unga att få hjälp och stöd Nu lanseras Råd- och stödenhetens nya ungdomssajt ungisjobo.se! Sajten vänder sig till ungdomar i Sjöbo som behöver hjälp eller råd och sajtens syfte är att vara tillgänglig där ungdomarna befinner sig dagligen på nätet. Steget att ringa en mottagartelefon kan ibland kännas stort och svårt, då kan det kännas lättare att ta första kontakten genom mail eller chat istället. Genom sajten hoppas ungdomsgruppen att de kommer att underlätta för ungdomar i behov av hjälp och stöd att nå fram. Ungdomsgruppen vill också öka sin tillgänglighet genom att det finns flera olika kanaler för kontakt. Genom sajten kan ungdomarna skicka mail där de kan beskriva vad de behöver hjälp med eller helt enkelt bara skicka sina kontaktuppgifter och bli uppringda. Ansvariga för sajten är kuratorer och fältsekreterare på Rådoch stödenheten. Kuratorerna ingår i resursteamet och arbetar i större utsträckning mot skolan medan fältsekreterarna ingår i socialtjänstteamet och har större fokus på fritiden och vad som händer kring ungdomarna i kommunen i stort. Förutom den kompetens som finns i ungdomsgruppen finns det ett antal samarbetspartners som ungdomsgruppen hoppas kunna samverka med och på så sätt kunna erbjuda en större bredd. När sajten lanseras finns en del samarbetspartners klara men fler kommer att tillkomma under hösten. Lisa Bolmsten, fältsekreterare, och Anders Gjermandsen, kurator, är två av de i ungdomsgruppen som står bakom idén med ungisjobo.se Varför ville ni skapa den här typen av sajt för ungdomar i Sjöbo? -Vi vill underlätta för ungdomarna att få hjälp och stöd när de behöver. Vi som jobbar i ungdomsgruppen upplever att ungdomar ofta tycker det är svårt att veta vart man ska vända sig med sina frågor. Att bli runtskickad mellan olika människor är jobbigt, genom att skicka mail via formuläret på ungisjobo.se behöver man inte veta exakt var ens fråga hör hemma. Frågan vidarebefordras till rätt person som sedan tar kontakt med ungdomen. Vad kan man få hjälp med? Man kan fråga allt mellan himmel och jord. Det kan både vara frågor och att man vill få kontakt med någon att prata med. Kanske är det struligt hemma eller i skolan, eller så är man kanske orolig för en kompis. Får vem som helst lov att skicka frågor till er? Ungdomar som bor i Sjöbo kommun och som är 13 år och uppåt är välkomna att skriva till oss. Om du inte bor i Sjöbo råder vi dig att ta kontakt med de yrkesverksamma i din egen kommun. S J Ö B O M A G A S I N E T 1 1

13 Nytt grafiskt element marknadsför kommunen En plats för tillväxt. Så lyder Sjöbo kommuns vision sammanfattad i några ord. Hur illustrerar man det? När Marie Nordgren, informatör, och Nina Wideheim, webbutvecklare, fick uppdraget att arbeta fram en ny grafisk profil med ett nytt grafiskt element för Sjöbo kommun, var det inget självklart. Något som växer, som är grafiskt hanter- och användbart och som skapar en mängd positiva associationer det var så vi funderade. Dessutom ville vi komplettera kommunens vapen, som fortfarande är den officiella avsändaren för Sjöbo kommun. Resultatet blev en symbol som är både modern och retro i sitt formspråk och som finns i fyra av Sjöbo kommuns sex profilfärger. En magnet, en fröställning, Sjöbo med dess småorter som en del av Öresundsregionen så tolkades det grafiska elementet när det först visades upp. Jag tror att behovet av att modernisera kommunens formspråk var akut. Vi som jobbar med layout dagligen är mycket nöjda med resultatet, säger Marie Nordgren. Det grafiska elementet ska användas i marknadsföring av Sjöbo kommun. Dels ska det vara betydelsebärande och symbolisera ordet tillväxt, dels ska den vara dekorativ. Det grafiska elementet ska användas på hemsidan, i broschyrer, på omslaget till Sjöbomagasinet, på affischer, vepor, annonser och så vidare. Det hjälper till att placera text och bild och vara ett blickfång för betraktaren. Det grafiska elementet togs fram i samarbete med reklambyrån Jiwe. Ny hemsida med större tillgänglighet Under sommaren lanserar Sjöbo kommun en ny hemsida. Uppdraget är att ta fram en ny, modern och tillgänglighetsanpassad hemsida, säger Nina Wideheim, Sjöbo kommuns webbutvecklare. Hemsidor har en bäst före-datum och den nuvarande har passerat det datumet. Nu tas ett helhetsgrepp och allt utseende och innehåll - skapas på nytt. Just nu jobbar webbredaktörer ute i verksamheterna med att ta fram det nya materialet och lägga in i den nya hemsidan. Samtidigt som sidan görs om, anpassas den också för e- tjänster. Vi har en hel del e-tjänster idag men nu tar vi ytterligare ett steg för att låta besökare utföra sina ärenden när de själva har tid. Exempel på e-tjänster som är klara när nya hemsidan sjösätts är relaterade till barnomsorg, avfallshantering och liknande ärenden. Det händer mycket inom det här området och vi inväntar en bra lösning för e-legitimering som är säker att använda, men målet är ett 20-tal e-tjänster inom kort, säger Nina. Att leva upp till tillgänglighetskraven görs bland annat genom att presentera innehållet i färger och former så att även synskadade kan använda sidan. En uppläsningstjänst finns och fler texter på lättläst ska skrivas. Exakt datum för publicering är inte bestämt. Mycket kan hända på vägen men någon gång under sommar har bytt skepnad totalt, säger Nina Wideheim. Än så länge är utseendet hemligt, men det lär bli en glad överraskning för många: Vi har använt våra profilfärger och grafiska element så det blir en färgstark sida som känns mycket nyskapande, säger Nina Wideheim. 1 2 S J Ö B O M A G A S I N E T

14 Kärnans dagcentral i centrala Sjöbo är en mötesplats för pensionärerna från hela kommunen. Här pågår en mängd aktiviteter och verksamheten får en nytändning genom renovering och nytänkande i samband med 30-årsjubileum. Kärnans dagcentral moderniserar Lillian Håkansson arbetar som aktivitetssamordnare och har varit med på Kärnan ända från starten Det har varit många olika processer och har tagit lång tid att utveckla Kärnans dagcentral till den välbesökta mötesplats som den är idag, säger Lilian Håkansson. Lillian har tillsammans med arbetskamrater och besökare byggt upp verksamheten från grunden. I mars i år var det 30-årsjubileum med över hundra personer som var med och firade jubileet. Nyinvigning Den sjätte september i år planeras det för en storslagen nyinvigning efter ombyggnaden och renoveringen som blev klar under våren. Målet med renoveringen har varit att försöka göra det mer attraktivt för såväl gamla som nya besökare, säger Lillian Håkansson. Det blir en trevligare atmosfär både inne och ute med en ny uteplats. I den nya receptionen arbetar Ann Rasmusson. Ann finns tillhands alla vardagar och hjälper till vid olika aktiviteter och kan svara på frågor. Lillian Håkansson och Ann Rasmusson arbetar på Kärnans dagcentral. grupper, filmvisning, bingo och mycket mer. Restaurangen på Kärnan är öppen för alla och serverar varje dag en god lunch och ett stort salladsbord. Använd internet Nya idéer har dykt upp i samband med renoveringen; en hörna är planerad för ett internetcafé där besökare bland annat kan ägna sig åt släktforskning och att hålla kontakt med nära och kära. Lillian och Ann finns tillhands för att hjälpa besökare att komma igång. Körledare efterlyses Är du en sann musikälskare och sugen på att leda en egen kör? Då finns det möjlighet för dig att bli körledare för en sånggrupp som ska starta på Kärnan. Kontakt Många aktiviteter Lillian Håkansson arbetar med att utöka programmet och organisera nya aktiviteter. Det är viktigt att programmet innehåller både traditionella och nya aktiviteter som efterfrågas av besökare, säger Lillian. Under våren och tidig sommar innehåller programmet utöver de regelbundna aktiviteterna flera utflykter. Vissa aktiviteter anpassas efter årstiden såsom korvgrillning på sommaren och kräftskiva på hösten. Möjligheterna på Kärnans dagcentral är många: här finns biljardbord, bastu, gympa, snickeri och keramik, bridge, samtals- Lillian Håkansson, aktivitetssamordnare, Ann Rasmusson, receptionist, Kärnans restaurang: Månadens programblad finns att hämta på dagcentralen och på Övriga dagcentraler i Sjöbo kommun är: Rosenlund Storgatan 7 Lövestad Solkullen Vångavägen 5 Vollsjö Ängsgården Åsumsgatan 36 Sjöbo S J Ö B O M A G A S I N E T 1 3

15 Sjung och vandra i Starrarp I sommar ljuder sången över den vackra sluttningen mot Linderödsåsen i Starrarp. Ingela Bertilsson är kantorn som älskar att både vandra och sjunga. Nu erbjuder hon sångvandringar i det egna företaget Med Lust och Fägring Stor sång- och vandringslystna människor samlas vid sjön för att ge sig ut i naturen i samlad trupp. Sångerna de sjunger är klassiska svenska visor där naturen och kärleken är tema. Svårighetsgraden sätter deltagarna. Under vandringen som är mellan tre och sju kilometer långa serveras italiensk buffé. Allt det här är vad en läkare kan ge recept på: motion, äta hälsosamt, vistas i naturen och göra något aktivt i grupp, säger Ingela Bertilsson. Sång bra för själen Att sjunga gör människan friskare, menar forskare och Ingela Bertilsson håller med. Andningen är viktig, och när man sjunger tömmer man lungorna och andas djupare. Det ger en vilsam andning och är bra för själen, säger hon. Ingela Bertilsson bör veta; hon är kantor med sex körer i Vollsjö med omnejd, har sjungit sedan barnsben och var med och arrangerade sångarfestival på Nyvång förra året. På somrarna får de flesta körerna sommarvila och utrymme för att göra något annat finns gick Ingela en kurs i kvinnligt företa- gande på Alnarp som hette djurens, naturens och trädgårdens betydelse för hälsan. Då föddes idén om sångvandringarna. Jag trivs i naturen, i de små sammanhangen som ibland blir stora, säger Ingela som kom till Vollsjö från norra Skåne som vikarierande kantor, bara 19 år gammal, och stannade kvar. Här fann Ingela nämligen kärleken i lantbrukaren Ingvar. Här fanns inte ens en sjö men Ingvar fann bot på det, säger Ingela som är uppväxt i ett sjörikt landskap. En bevattning och badsjö anlades och nu har Ingela, Ingvar och de fyra barnen sjöutsikt från gården som är Ingvars föräldrahem. Med Lust och Fägring Stor Företagare: Ingela Bertilsson Företag: Med Lust och Fägring Stor Inriktning: Sångvandringar, en kombination av vandring och körsång Hemsida: 1 4 S J Ö B O M A G A S I N E T

16 Sångvandringar Boka vandringarna på Fler tider kan komma, se hemsidan. Fredag 1/7 kl km Torsdag 7/7 kl km Lördag 16/7 kl km Söndag 24/7 kl km Lördag 30/7 kl km Söndag 31/7 kl km Fredag 5/8 kl km Fredag 12/8 kl km Lördag 13/8 kl km God grannsämja Sångvandringarna går dels på Ingvar och Ingelas mark och dels på grannarnas mark. Våra grannar har varit fantastiska. Jag ringde runt och frågade om vi fick vandra och sjunga på deras mark. Några skrattade lite förvånat men alla har varit positiva och stöttat mig. Det är viktigt att ta hänsyn till djur och natur, och till lantbrukarnas verksamheter. De har gett mig ett stort förtroende. Nu är korna vana vid sjungande vandrare. Kvar på säsongen är nio vandringar som går att boka på Ingelas hemsida. Jag har precis börjat med marknadsföring. Jag tror på min idé och att människor vill uppleva något på sin fritid och samtidigt göra något aktivt, säger Ingela Bertilsson. Sommarlov på kommunen Sjöbo kommun erbjöd under våren 100 platser till kommunens ungdomar som under några sommarveckor vill göra något annat än bara sola och bada. Cirka 60-talet ungdomar hörsammade erbjudandet. 20 och 30 maj kom ungdomarna till kommunhuset för att lyssna på när Lisbeth Göransson från personalavdelningen gav praktiska råd om vad man ska tänka på när arbetsplatsen är en kommun. Många tips var naturligtvis allmänna och gäller vilken arbetsplats som helst. Men, i barn- och äldreomsorgen är det lite speciella krav som måste ställas på dem som arbetar där. Alla verkar nöjda med att få en första inblick i yrkeslivet några få sommarveckor av ett långt och härligt sommarlov. Sjöbos Företagare (FR) gör studiebesök på kommunen Torsdagen 19 maj besökte cirka 20 företagare Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningens nya lokaler på Ommavägen i Sjöbo. Kommundirektör Roger Larsson hälsade välkommen tillsammans med förvaltningschefen Johan Johansson. Syftet var att presentera de olika verksamheterna och göra en rundvandring i de nya lokalerna. På plats för att svara på företagarnas frågor fanns enhetscheferna: Anders Lindén, miljöenheten, Ingrid Wilhelmsson, byggenheten, Håkan Svensson gatukontoret och Christel Wohlin, renhållningen. Det var många frågor som diskuterades, bland annat belysning och snöröjning i industriområdet, kundtjänsts telefontider, nya korsningen vid Södergatan, Idrottsgatan ochvästergatan. Potatisodlingar, rapsfält, fälader; i Starrarp är det vackert även när det är en grå, regnig dag. Johan Johansson berättade också att förvaltningen har som mål att ha Sveriges bästa kundtjänst. Alla var överens om att dessa personliga möten är viktiga och att återkommande möten med de tekniska förvaltningarna borde vara mer regel än undantag. Det är viktigt att få ett ansikte på dem som företagen kommunicerar med och som fattar viktiga beslut som påverkar vardagen för företagarna. S J Ö B O M A G A S I N E T 1 5

17 Aktuellt Nyheter och information Sjöbo kommun söker kontaktfamiljer och familjehem Vad förväntas av ett familjehem? Att vuxna i familjen har livserfarenhet, mognad samt en trygg och stabil familjesituation. Att ni har tid, ork och utrymme till ytterligare en familjemedlem. Att ni har en medvetenhet och vilja till förståelse för barns och ungdomars situation. Att ni har egna erfarenheter av barn eller arbete med barn och har fått kunskaper om barn, barns utveckling och behov. Det viktigaste av allt är att ni som familjehem vill dela med er av ert eget liv, och ge det stöd och den trygghet som behövs, för att ett barn eller ungdom ska ha möjlighet att utvecklas. Vad erbjuds familjehemmet? Ni erbjuds handledning av socionom, som har kunskap om barns behov och en god kännedom om socialtjänsten, och om hur det är att vara familjehem. Ersättning Familjehemmet får ett arvode för sitt arbete, som är beskattningsbart, samt en omkostnadsdel som är skattefri. Sjöbo kommun följer rekommendationerna från Sveriges kommuner och landsting och bestäms utifrån barnet/ungdomens ålder och behov. Är du intresserad, har kraft, utrymme och möjlighet att ta emot ett barn eller tonåring är du välkommen att höra av dig för mer information och göra intresseanmälan till: Råd och Stödenheten, Sjöbo kommun Charlotte Nilsson, telefon Kirsten Junker, telefon Det blommar i gräsmattorna Gator och torg ska förskönas. Därför har gatukontoret planterat lökar på gräsytor i olika delar av Sjöbo kommun. Lökarna planterades i höstas och har nu under våren vuxit upp. När blommorna är överblommade klipps de ner i samband med att gräsmattorna klipps. Nästa år kommer de att växa upp igen, kanske på fler platser i kommunen. Inspirationen till planteringarna fick vi när vi var med i jämförelseprojektet Luppen som var ett jämförelseprojekt mellan sex kommuner, säger Håkan Svensson, enhetschef på gatukontoret. Nytt telefonnummer till VA-jouren VA-enheten i Sjöbo kommun har sedan i maj i år ett avtal med SOS-alarm om mottagande av telefonsamtal till VA-jouren. Till VA-jouren kan allmänheten ringa när det är akuta vattenläckor, stopp i avloppsledningar eller andra akuta händelser på det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. SOS-alarm tar emot samtalen 24 timmar om dygnet. Nytt telefonnummer är alltså Våga ta ställning! Många tonåringar tycker det är fel att föräldrar köper ut alkohol. Vad tycker du som förälder? Forskning visar att du som förälder har stor betydelse för ditt barns förhållande till alkohol. Genom att sätta tydliga gränser kan du påverka ditt barns framtid. Engagerade föräldrar skyddar sina barn bäst. TÄNK OM är en nationell kampanj som riktar sig mot föräldrar till tonåringar. Syftet med kampanjen är att förhindra att föräldrar köper ut alkohol till sina tonåringar. Vår förhoppning är att kampanjen TÄNK OM ska starta en reflektion hos tonårsföräldrar och andra vuxna kring riskerna med att köpa ut alkohol till tonåringar. På hemsidan tänkom.nu kan du läsa mer om tonåringar och alkohol samt få tips på hur du kan agera. Tillsammans med ungdomar från Sjöbo sätter vi upp affischer, delar ut flygblad och godis med uppmaningen att tänka om - kanske vi ses! Hälsningar Lisa, Jeanette och Maria. Fältsekreterare, Råd och stödenheten i Sjöbo kommun. MÖJLIGHETERNAS DAG Föreningsliv och organisationer inom Sjöbo kommun presenterar sitt utbud för seniorer och andra intresserade måndagen den 29 augusti kl 12:00 17:00 i Sjöbo Folkets Park. Kaffe med hembakt till självkostnadspris. Vi bjuder på underhållning kl 14: S J Ö B O M A G A S I N E T Inspiration, gemenskap & livslust Arrangörer: Seniorer i tiden, Röda korset, Hörselskadades riksförbund, PRO, Svenska kyrkan, Strokeföreningen Ystad m omnejd, Gammal och fri, Handikappvännerna i Sjöbo kommun, Neurologiskt handikappades riksförbund, Personskadeförbundet RTP, Hjärt- och lungsjukas förening, Synskadades riksförbund, Sjöbo kommun.

18 Miljöinspektörerna informerar Se upp med engångsgrillen Engångsgrillen har funnits i Sverige i över 10 år och uppskattningsvis säljs ca 1,5 miljoner i Sverige varje år. Men överväg alternativen, och hur du använder engångsgrillen. Om de inte återvinns blir de snabbt en miljöfara. De största problemen med engångsgrillarna är nedskräpning och brandrisk. De förstör också gräsmattor och parkmöbler, ger skärsår och brännskador samt extrakostnader för städning av offentliga platser. Kolen i engångsgrillen är indränkt med tändmedel, paraffin eller fotogen, som bryts ner långsamt i naturen och är giftigt. Bara ett fåtal engångsgrillar återvinns, de flesta slängs som hushållssopor, många lämnas kvar i naturen och blir till ett stort nedskräpningsproblem. Ett tips är att använda de stationära grillar och grillplatser som finns på flera ställen i Sjöbo kommun. Då slipper man använda engångsgrillar. Men om du inte ser någon annan möjlighet och använder engångsgrill är det viktigt att den återvinns och inte bara lämnas kvar på gräsmattan eller på stranden. Engångsgrillen kan också bli en brandfara om den placeras på ett olämpligt underlag under grillningen och efter grillningen eller om du slänger grillen innan den hunnit svalna tillräckligt (det tar upp till 5-6 timmar). Tips; släck glöden med vatten men se till att ev. tändvätska/tändpapper är uppbrunnet först. Återvinn din engångsgrill. Engångsgrillen ska sorteras efter de olika delar som den består av. Kolen (under förutsättning att den är ordentligt släckt) sorteras som hushållssopor eller lämnas som brännbart till närmaste återvinningscentral. Aluminiumlådan sorteras som metall och lämnas till närmaste återvinningscentral. Det är en stor energivinst att återvinna metall. Järngaller sorteras som metall och lämnas till närmaste återvinningscentral. Pappkartongen är en pappersförpackning och lämnas till närmaste återvinningsstation. Plasthöljet är en plastförpackning och lämnas till närmaste återvinningsstation. Återvinning ger stor energivinst. Ett räkneexempel visar att om vi skulle återvinna en miljon engångsgrillar skulle vi minska koldioxidutsläppen med cirka 175 ton, enbart räknat på aluminiumet i grillen. Omräknat till koldioxidutsläpp för en bilresa runt jorden skulle du kunna köra 28 varv (räknat på en bil som drar i snitt 0,7 liter per mil). Grilla klimatsmart! Dags att ta fram grillen? Här kommer fem tips från miljöenheten på hur man grillar miljövänligare och klimatsmart: 1. Använd inte tändvätska. Tändvätska görs nästan uteslutande av paraffin som är en fossil oljeprodukt. När den förbränns bildas koldioxid som påverkar klimatet. Dessutom kan paraffin vara ett miljögift om det kommer ut i naturen och är mycket giftigt om t.ex. ett barn skulle få i sig det. Det finns klimatsmarta sätt att tända grillen: använd en skorstenständare eller en eltändare (se till att du har 100% förnyelsebar el hemma) eller tändpapper med stearin som bas istället för paraffin. Det finns också tändvätska gjord på etanol det påverkar klimatet mindre. 2. Använd inte gasolgrill. Gasol är en fossil petroleumprodukt som ger utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet när den förbränns. 3. Använd inte engångsgrill. Engångsgrillen innehåller paraffin men den största miljöboven är aluminiumformen där det åtgår mycket energi och fossila utsläpp vid tillverkningen. Om du trots allt använder en engångsgrill. Se till att återvinna den! 4. Använd FSC och SIS-märkt grillkol. FSC är en miljömärkning som innebär att skogen sannolikt brukas bättre ur miljösynpunkt. SIS-märkt grillkol innebär att kolet kommer från trä som inte är kemiskt behandlat. Kolla också ursprunget till kolen, välj närproducerat då har det med stor sannolikhet gått åt mindre utsläpp för transporten. 5. Grilla mer grönsaker. Köttproduktionen orsakar utsläpp av växthusgaser både metangas från djurhållningen och lustgas vid tillverkning och användning av konstgödsel för att odla foder. Så ät lite mindre kött och grilla något vegetariskt istället det är klimatsmart. På sommaren och hösten är det säsong för grönsaker och man får tag på närodlat. S J Ö B O M A G A S I N E T 1 7

19 Nya möjligheter med webbiblioteket Du kanske nyss har läst världens bästa - eller sämsta - bok? Då kan du berätta det för andra genom att skriva en recension som automatiskt publiceras på flera webbibliotek runt om i Sverige. Du kan också starta en diskussion om exempelvis en bok du läst eller en film du sett. Det är bara några av möjligheterna med Sjöbo biblioteks nya webb! Som besökare behöver du ett bibliotekskort. Sedan skapar du bara ett eget användarkonto och kan själv vara med och bidra till sajtens innehåll på olika sätt! Ett annat snabbt och enkelt sätt att visa vad du tycker om det du läst, sett eller lyssnat på, är att ge ett betyg. Eller varför inte tipsa en vän om boken hon bara måste läsa (eller filmen han inte får missa)? Med bara ett musklick betygsätter du eller skickar ett boktips till den du vill. Vill du ha koll på vad biblioteket köper inom ditt favoritämne? Då kan du prenumerera på listor och informationen levereras direkt till din dator. Du kan självklart också välja att bara ta del av vad andra Så här såg startsidan ut i början av juni. Innehållet växlar från dag till dag. tycker utan att medverka själv. Precis som tidigare har du förstås tillgång till ditt bibliotekskonto och full koll på vad du lånat. Omlån och reservationer gör du också enkelt här. Vill du söka böcker, filmer eller musik? I webbiblioteket är det både enklare och roligare än tidigare! Låna gärna en e-bok eller e-ljudbok som du laddar ner via webbiblioteket. Dessutom hittar du så klart massor av tips på böcker, film, musik och ljudböcker som du kan låna hem. Vi berättar gärna mer och visar hur du kan använda webbiblioteket, välkommen till biblioteken i Sjöbo! Adressen till webbiblioteket är: Skaffa en inloggning till Mina sidor! Rutan för inloggning syns till höger i bild. På Mina sidor kan du skriva recensioner, låna e- böcker direkt i din dator och prenumerera på listor över nyinkommen litteratur. 1 8 S J Ö B O M A G A S I N E T

20 För flera år sedan antogs en bevarandeplan för kuturmiljöer i Sjöbo kommun. Nu gör stadsarkitekten en ny inventering och vill veta kommuninvånarnas åsikter. I första skedet handlar det om Sjöbo tätort och miljöer från Bevara kulturmiljöer i Sjöbo tätort En plats utan historia är själlös Sjöbo gästgivaregård byggs. Bilden är hämtad ut Sjöbo kommuns arkiv. I bevarandeplanen från 1990-talet är den yngsta byggnaden från 1937 men jag tror att det finns yngre byggnader, gator och platser som allmänheten anser är värda att bevara i stadsbilden, säger Joel Tufvesson. Välmående samhälle Sen 1937 har det hänt en hel del i Sjöbo. På 50- och 60-talen växte Sjöbo från 3000 invånare till 5000 och var ett samhälle med stor företagsamhet. Under och större delen av -70-talet var Sjöbo ett välmående samhälle med utvecklad service och företagande. Vad i samhället markerar den här epoken, undrar Joel Tufvesson. De första flerbostadshusen byggdes redan 1946 på Föreningsgatan. Egnahem byggdes i samma område 1958 och under den tiden byggdes ett större antal enbostadshus på andra ställen i Sjöbo. Många byggnader är borta: Lantmännen och silon, spritfabriken och mycket av det som fanns runt järnvägsspåren. Den bedömning av bevarandevärda kulturmiljöer som gjordes under och -80-talen koncentrerade sig mer på ett hus i taget och inte så mycket på de kontextuella frågorna. Det jag vill veta är vad de människor som bodde här då, som växte upp och arbetade i Sjöbo tätort vad tycker de? Vilka miljöer är det viktigt att man bevarar? säger Joel Tufvesson och slår fast att en plats utan historia är en själlös plats. Gammal verkstad Joel Tufvesson nämner ett ställe i Sjöbo som han själv funderat över; platsen på Västergatan mellan Bil-Bengtssons gamla verkstad och före detta Gulf-macken där gatan breder ut sig på båda sidor. Det behöver inte vara någon formell plats eller byggnad som är värd att bevara för framtiden, utan just en sådan plats som den gamla verkstaden är byggd på, eller en industrimiljö. Efter hand ska alla kommunernas orter betas av och de befintliga inventeringarna av bevarandevärda kulturmiljöer uppdateras. Talongen skickas till Sjöbo kommun, Kommunledningsförvaltningen, Sjöbo. Det går också att maila till Jag tycker att byggnaden/platsen på (adress)... bör övervägas som bevarandevärd. Anledningen är att: Skicka gärna med foto eller karta! Jag heter (frivillig uppgift):... S J Ö B O M A G A S I N E T 1 9

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Reningsverket byggs ut Trafik i attraktiv stad Stipendiater kommer från Sjöbo

Reningsverket byggs ut Trafik i attraktiv stad Stipendiater kommer från Sjöbo Information från Sjöbo kommun #2 2013 I detta nummer: Reningsverket byggs ut Trafik i attraktiv stad Stipendiater kommer från Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

KommunNytt Mars 2009

KommunNytt Mars 2009 KommunNytt Mars 2009 Ung i Kil upp till 15.000 kr för din idé sid 8 Trygghetslarm trygghet i vardagen sid 10-11 Fårfesten 2009 Pubikrekord sid 12 KommunNytt Kils kommuns informationstidning Innehåll Ledare

Läs mer

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12.

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12. Nr 1. Våren 2014 Valet är ditt Sidan 5 Viljan att hjälpa ett barn Sidan 8 Tyck till om kultur! Sidan 12 Jönköping knutpunkt för snabbtåg Sidan 14 Vårt Jönköping Våren 2014 1 I detta nummer Var med och

Läs mer

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun i Eslöv Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun november 2007 Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd felixprofessor i Eslöv SISTA NUMRET MEN SNART TAR VI NYA

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

RING. Fototävling för renare vatten. Återanvändning gör dubbel nytta. Viktigt att satsa på ungas fritid. boende 400 bostäder planeras i Visättra

RING. Fototävling för renare vatten. Återanvändning gör dubbel nytta. Viktigt att satsa på ungas fritid. boende 400 bostäder planeras i Visättra Nr 2 2013 Tidningen för oss i HuddinGE boende 400 bostäder planeras i Visättra VATTEN Fototävling för renare vatten Avfall Återanvändning gör dubbel nytta POLITIK Viktigt att satsa på ungas fritid RING

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

KONTAKTEN. Praktikarbete sommaren 2006 på Forshaga kommun s.8. Nr 3 Maj 2006. forshaga.se

KONTAKTEN. Praktikarbete sommaren 2006 på Forshaga kommun s.8. Nr 3 Maj 2006. forshaga.se Nr 3 Maj 2006 forshaga.se Praktikarbete sommaren 2006 på Forshaga kommun s.8 Ägarskiften och nya företag i Deje s.11 Tryggare bostäder för äldre s.18 Säsongsavslutning för Brukspôjkera Handbollssäsongen

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten Vingåker för dig NR 4 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker. Även intressant information för dig som är här på besök.

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

KommunNytt Juni 2007

KommunNytt Juni 2007 KommunNytt Juni 2007 1 Innehåll Ledare 1 Utsålt i Fageråshallen 2 Skejtare i rampljuset 3 SM-final i skolfotboll 4 Digital-tv-övergång 5 När testade du ditt vatten senast? 6 Lövenstrandsområdet tar form

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

fritidsgården i Svappavaara

fritidsgården i Svappavaara INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 1 2015 Föreningsträff i Vittangi Ett lyft för matematiken Nya tomter på Lombolo Dags att söka sommarjobb! Skoterförare och andra: STÄNG GRINDARNA!

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm.

FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm. AKTUELLT FRÅN ORSA Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm Nr 1 2008 Det var med mycket pirr i magen som jag gick till

Läs mer

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer!

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer! Vingåker för dig NR 2 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN NR 2 2013 FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS Vi är alla med och skapar bilden av Ystad Text: Christel Jönsson. Foto:

Läs mer

i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten

i Eslöv Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Nummer 1 Maj 2008 i Eslöv En tidning om Eslöv från Eslövs kommun Ungas kraft ska tas tillvara Snärjet utökas och utvecklas Dammar planeras i östra Eslöv Så fungerar färdtjänsten Tvättar du bilen på rätt

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer