comédia infantil studievägledning av Lisette Boman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "comédia infantil studievägledning av Lisette Boman"

Transkript

1 comédia infantil studievägledning av Lisette Boman

2 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Sid 3 Sid 4 Inledning Författarens bakgrund och arbetets upplägg Sid 5 Del 1 Arbete med boken 2 - Kort om boken och dess kapitel - Kapitel för kapitel - Bokens personer/karaktärer - Bokens miljöer - Så här blev det! Sid 8 Del 2 Överföring bok till film - Filmens övergripande tema - Mer arbete med personerna/karaktärerna - Mer arbete med miljöerna - Filmens dramaturgi - Filmmanus - Filmens berättarkomponenter - Bildmanus - Er egen Comédia Infantil - Så här blev det! Sid 13 Del 3 Arbete med filmen - Kort om filmen och dess scener - Scen för scen - Filmens personer/karaktärer - Filmens miljöer Sid 17 Sid 22 Sid 23 Filmens tider och scener Tidslinje Faktadelen - Dramaturgi - Synopsis - Treatment - Manus - Filmens berättarkomponenter - Bildmanus - Ljud Sid 37 Fördjupning - Bildkomposition - Redigering

3 B a k g r u n d t i l l p r o j e k t e t LÄS EN FILM! 3 Projektet Läs en film vill uppmuntra barn och ungdomar att arbeta med litteratur och film. Eftersom bildkonsumtionen har ett stort utrymme i vår vardag måste skolan ta bildmedierna på allvar och utsätta dem för analys. Att analysera en film och en bok kan leda till stimulans av fantasi, inlevelse, kommunikation och symboliskt tänkande och förmåga att samarbeta och lösa problem. För läraren gäller det att utgå från elevernas förutsättningar och behov, deras filmintresse och medieerfarenheter. Det kan handla om att tillsammans med eleverna engagera sig i en filmupplevelse för att gemensamt utforska vad filmberättelsen har att säga och hur filmen är uppbyggd.

4 F ö r f a t t a r e n s b a k g r u n d Som mediepedagog och regissör/manusförfattare har jag, under de år jag varit verksam, bl.a. arbetat med att överföra en barnbok Mina och Kåge och en novell till spelfilm. Ett arbete som var både roligt och svårt på samma gång. Men väldigt stimulerande! 4 Så när jag fick förfrågan att göra en handledning kring boken och filmen Comédia Infantil, kände jag att jag ville dela med mig av det sättet att arbeta. För mig ett kreativt arbetssätt att möta och bearbeta en text. Min förhoppning är att ni ska uppleva samma sak och låta er ryckas med i kreativitetens kraft och glädje! A r b e t s s ä t t e t För att ni ska få ut så mycket som möjligt och för att ni ska få klart för er vilka bilder som skapar inom er när ni läser en bok, vilka beslut man måste ta för att göra en film och tillsist se hur en historia kan berättas på film, är arbete uppdelat i 3 delar. I del 1 läser och arbetar ni med boken. Ni gör er egen version av karaktärer, scener, karaktärer, scenografi, bilder m.m. På detta sätt blir ni medvetna om vilka val ni tar och vilka bilder ni skapar inom er när ni läser boken, och att ni tolkar texten på olika sätt. Efter arbetet med boken går ni in på del 2 - filmens uttrycksmedel. Där arbetar ni med boken utifrån att ni tänker er själva göra en film av den! Ni får bekanta er med filmens dramaturgi, dess berättarkomponenter, och med handledning skriver ni egna manus och bildmanus till vissa scener. Om tid och vilja finns, gör ni en egen filmad version av delar av boken, animerad eller stillbildsfilm, med hjälp av de karaktärer, miljöer, manus och bildmanus ni arbeta med! I del 3, ser ni och arbetar med filmen. Jämför, både era egna tankar kring berättelsen, och diskuterar regissörens val och tankar. För att detta ska fungera är det är att ni börjar med att läsa boken, och gör arbete kring den först, innan ni tittar på filmen! Om arbetet tycks för stort, tidskrävande eller komplicerat, är det möjligt att hoppa över del 2, Överföring till film, och gå direkt till del 3, som handlar om filmen, och som jämför upplevelsen boken och filmen. Med hopp om många kreativa och givande stunder tillsammans! Lisette Boman

5 DEL 1 A R B E T E M E D B O K E N Att läsa en bok är en privat och intim upplevelse. Den är skriven av en person. Mottagen av en person. För även om någon läser högt ur den, är den känsla, de bilder och budskap som boken förmedlar något som du som lyssnare själv skapar inom dig. 5 I en bok är det texten som skapar historien. Läsaren får, med hjälp av sin fantasi, själv skapa bilder av personer, miljöer och handlingen. I boken presenteras karaktärerna genom detaljer; i ord beskriver man dem; hur de ser ut, vad de gör och tänker m.m. Vi färglägger de inre bilderna, lever oss in i den skriva världen och fångas av bokens dramturgiska uppbyggnad. Börja med att läsa boken rakt igenom. De följande uppgifterna är ett bra underlag för arbete i del 2, så spar dem! K o r t o m b o k e n o c h d e s s k a p i t e l 1/ Upplevelsen av boken Försök tillsammans fånga helhetsintrycket och stämningen i boken: - Hur upplever ni stämningen, tonen i boken? Rolig? Ödesmättad? Romantisk? - Vilka bilder bär ni på efter att ha läst boken? Finns några särskilt starka bilder/scener? - I de starka bilderna/scenerna - vilka färger upplever ni? Finns det någon särskild färg? - Vilka ljud hör ni? Musik? - Finns det nåt citat, nåt ur texten som ni bär med er? - Vad tycker ni om boken? 2/ Fakta och dramaturgi - Hur många kapitel består boken av? - Var befinner vi oss i tiden i kapitel 1? I kapitel 2 10? I kapitel 11? - Vem är bokens berättare? - Vem eller vilka karaktärer är bokens huvudkaraktärer? - Vilka karaktärer är betydelsefulla men finns i bakgrunden? - Hur presenteras och beskrivs Nelio, José, Dona Esmeralda och de andra i boken? - Genom vems ögon beskrivs dessa personer? - Hur gestaltas klasskillnaden i boken? - Vi får i kapitel 1 reda på att Nelio är död. Vad är det som gör att intresset ändå hålls kvar? - Beskriv bokens början och slut? - En vändpunkt är en situation som förändrar historien. Vilka viktiga vändpunkter finns? - Beskriv språket i boken. Är det poetiskt? Observerande? 3/ En mening - Om boken skulle vara med på en bokmässa, och ni på en mening skulle beskriva vad boken handlar om, hur skulle den meningen se ut?

6 4/ Sammanfattning av boken I bokmässans katalog finns utrymme att kortfattat beskriva bokens handling. - Arbeta, förslagsvis två och två, med att skriva max en A4;a om bokens handling. 6 5/ Bokens teman En bok är dels en konstnärlig upplevelse, men också en spegel på teman, ämnen, känslor och tankar som man kan använda sig av. Den bjuder på många infallsvinkar till samtal. Det kan vara jämlikhet, rasism, kärlek m.fl. Böcker ger en inblick i känslor som ilska, oro, ensamhet, rädsla, längtan, saknad, vänskap, kärlek, sorg m.m. Naturligvis finns det olika grader av engagemang och mer eller mindre viktiga frågeställningar, men den innehåller och ger känslor att prata om. Arbeta förslagsvis två och två. Hitta tillsammans bokens teman. Teman som kändes intressanta/ viktiga för var och en. Teman och frågeställningar som kan vara spännande att fortsätta prata om. Förslag på teman; Vänskap och lojalitet mellan Joe och Nelio, mellan Nelio och killarna i gänget. Vem är egentligen Nelio med sin vishet och magiska krafter? Krigets effekter. När ni hittat det tema som tilltalar er mest och skriv 5 10 frågor att diskutera runt temat. K a p i t e l f ö r k a p i t e l: Eleverna avslutar del 1 med att välja ut en eller två kapitel som de jobbar särskilt med. Läs igenom kapitel igen och besvara följande: - Kan man dela upp kapitlet i flera scener/sekvenser? - Beskriv i några meningar vad som händer i varje del, scen, sekvens. När ni delat upp kapitlet i några scener/sekvenser, besvara; - Vilka personer som är med. - Var det utspelar sig. - Vilken information, fakta framkommer. - Vilken stämning är det. - Plocka fram de viktiga replikerna från kapitlet.

7 B o k e n s p e r s o n e r / k a r a k t ä r e r Vi ska bekanta oss mera med bokens personer/karaktärer. Samla ihop alla korta beskrivningar kapitel för kapitel och lista upp vilka som finns i boken. 1/ Beskriv personerna/karaktärerna. 7 Arbeta förslagsvis två och två. Välj ut en eller två av dem och lär känna dem lite mer. I boken finns viss fakta, som ålder, bakgrund, utseende, kläder, hur de uppfattas m.m. Hur skulle ni beskriva er person/karaktär? Fysiska kännetecken: Social bakgrund: Psykologi: Utseende Klasstillhörighet. Sexuell läggning, Längd, Familj; föräldrar, syskon, Sexliv, Ålder släkt och relation till dem. Moral, Eventuella handikapp Vänner och ovänner. Ambitioner, Etnisk tillhörighet Jobb/utbildning, Frustrationer, Fysiska egenskaper Religion, Temperament, Röst. Politisk inriktning, Attityd till livet, Rör sig Fritidsintressen och nöjen. Speciella kunskaper, Utstrålning Bostad IQ och EQ, Kläder, stil. Husdjur Personlighet Andra kännetecken. Dagliga vanor. Starka / svaga sidor. Komplex. 2/ Personernas/karaktärernas utveckling Vi ska titta på personen/karaktärernas utveckling, från början till slut. - Hur skulle ni beskriva att er person/karaktär var i början av boken? - Vad känner din karaktär i de olika kapitlen? - Hur var den i slutet? - Vad har hänt med honom/henne? - När och hur skedde vändningen? B o k e n s m i l j ö e r Fortsatt arbete två och två. Vi ska bekanta oss mera med bokens olika miljöer. Samla ihop alla korta beskrivningar från avsnittet Kapitel för Kapitel och lista upp vilka miljöer som finns i boken. Välj ut några, leta i boken och skriv ner hur dessa miljöer beskrivs i boken. S å h ä r b l e v d e t... Avslutningsvis; presentera det ni kommit fram till, det ni arbetat med och jämför med varandra. Kom ihåg att det finns inget rätt eller fel i det eleverna gjort, det handlar mera om egna upplevelser. Däremot är det intressant att ställa frågan hur det kom sig att det blev som det blev. I vissa fall kan personerna/karaktärerna och miljöerna likna varandra mycket, i annat fall inte. Hur kommer det sig?

8 Del 2, Ö V E R F Ö R I N G B O K T I L L F I L M 8 När eleverna fått en klarare och egen bild av bokens stämning, teman, utveckling, karaktärer, miljöer och upplägg är det dags att gå över till hur man kan överföra den litterära texten till en film. På vägen från litterär text till film måste en manusförfattare/regissör ska omvandla en bok till film bestämma sig för en hel del saker som inte framkommer i boken, eftersom boken är ett språk och filmen ett helt annat. Litterär text handlar mera om inre bilder som skapas när läraren möter texten. Vi ska här arbeta med att hitta de inre bilder och ljud som boken gett och göra film av dem. F i l m e n s ö v e r g r i p a n d e t e m a När ni arbetade med bokens olika teman, kom ni fram till vilket tema som kändes mest spännande och intressant. Ni arbetade med frågor kring temat. En film kan inte ta med allt som finns i en bok, för litterär text och en film är två helt olika språk. Men valet av tema och frågeställningar blir det som är det viktigaste när ni fortsätter arbete med överföring till film. När ni ska förkorta, förenkla och välja bilder, påminner er själv om vad det var ni tyckte var det viktigaste i historien. M e r a r b e t a m e d p e r s o n e r n a / k a r a k t ä r e r n a. Ni har redan arbetat till viss del med dem, del 1, men här ska vi lära känna dem lite mera. För att era personer/karaktärer ska bli möjliga att gestalta i film, är det bra att jobba mera med dem. 1/ En intervju Skriv ner vad ni tror att personen/karaktären skulle svara på dessa frågor. Det är bra om er person/ karaktär är en smula motsägelsefulla och/eller har ett udda intresse. Låna gärna egenskaper från vänner och bekanta, studera din omgivning. Vad gör denne när han/hon blir arg? Nervös? Kär? Är det något speciellt han/hon alltid gör? Biter på naglarna? Tuggar tuggummi? Släcker folks cigaretter? Ni får själv bestämma vilka frågor som är relevanta, allt för att er karaktär ska uppfattas som en riktig människa och inte som en endimensionell figur. * Tre viktiga händelser i ditt liv. * Hur hade du det när du växte upp? * Favoritplagg? * Hur ser en vanlig morgon ut för dig? * Vilken är din största hemlighet? * Vad är du rädd för? * Fem saker som du bär med sig i fickan * Vad drömmer du om? * Vad hindrar dig att nå sin dröm? * Hur gör du för att övervinna hindret? * Har du något motto i livet? * Vad är det värsta som någonsin hänt dig? * När kände du sig generad och varför? * Har du gjort någon illa någon gång? * Vad blir du glad av? * Vad blir du arg, ledsen av? * Hur vill du att ditt liv ska se ut om 15 år? * Har du några ticks? Tvångstankar? * Utifrån temat hur skulle er karaktär svara på era frågor från K o r t o m b o k e n o c h d e s s a v s n i t t, övning Bokens tema?

9 2/ Så här se vår person/karaktären ut Utifrån det som finns i boken, rita en bild av karaktären, alt. hitta i tidning och klipp ut. 3/ Extra uppgift 9 För att bli än mer bekant med din karaktär; välj en eller flera skrivuppgifter; - skriva ett brev till en vän/bror/mor. - skriv om ett bra/dåligt barndomsminne som inte finns med i boken. - skriv dagboksanteckningar från en vanlig dag. - Vad er karaktär än tror på, skriv ett med en högre makt. M e r a r b e t e m e d m i l j ö e r Här ska vi bekanta oss ytterligare med bokens olika miljöer. Ni har redan arbetat till viss del med dem, del 1, men här ska vi skapa oss tydligare bilder av dem. 1/ Måla, skapa miljön. Utifrån det som ni fått fram från boken, måla en bild av eller på annat sätt skapa denna miljö. Lägg till det som inte finns beskrivet i boken! Skapa en egen bild av miljön. 2/ Så här låter det i vår miljö. När bilden är klar, fundera över vilken typ av ljud ni hör där. Vind? Fågelkvitter? Stadsbrus? Skriv ner det. F i l m e n s d r a m a t u r g i Filmens dramaturgi, sätt att berätta, skiljer sig från bokens. Den har flera komponenter att arbeta med, då författaren endast har texten och därigenom förmedlar sin historia. En film är oftast 1,5 timme lång om det inte är en serie på TV, och den ska berättas på ett sätt som gör att åskådarna vill sitta kvar och behåller intresset hela tiden. I F A K T A finns en längre text om filmens dramaturgi som ni bör läsa och sätta er in i, innan ni sätter igång med att skriva filmmanus. F i l m m a n u s När ni nu har lärt känna karaktärerna, miljöerna och läst om filmens dramaturgi, är det dags att börja föra över historien till ett filmmanus. Nu kommer det ni arbetat med i del 1 till stor användning. Men att börja med att direkt skriva manus är riskabelt. Det är tidsödande och det finns ibland risk att man tappar tråden och det man egentligen vill berätta om. Påminner igen om vad det var ni ville koncentrera er kring, temat, och skriv därefter ett synopsis.

10 Synopsis och treatment 10 Ett sätt att underlätta i arbete och för att få en översiktlig bild, struktur och ordning på historien kan man arbeta med verktyg som synopsis och treatment. Det är ett enkelt och kreativt sätt att få grepp om hela historien. Man upptäcker också om filmens story håller. Efter detta arbete är det enklare och roligare att sätta igång med manusskrivandet. När man ska överföra en litterär text till film, är det också ett bra verktyg för att se vilka scener man behöver för att berätta historien på filmen, och vad man kan avvara. Synopsis och treatment är format som används för att sammanfatta filmen i en enkel text. Synopsis är det första steget med filmens berättelse sammanfattad, målgrupp m.m. på en A4:a, medan ett treatment är mer utförligt och beskriver handlingen och huvudpersoner närmare. I F A K T A ser ni hur ett synopsis, treatment och manus kan se ut. 1/ Filmens stämning Titta på avsnitt K o r t o m b o k e n o c h d e s s a v s n i t t, övning 1. Där skrev ni kortfattat om hur ni upplevde boken, vilka bilder, ljud och citat ni bar med er efter ni läst boken. Plocka fram dem och använd som inspiration till kommande arbete med treatment, manus, berättarkomponenterna och bildmanuset. - Spåna kring vad som är viktigt att bibehålla av den stämning, känslan, poesin som finns i boken och hur man ska göra det, när man överför den till filmen. 2/ Arbete med synopsis Titta åter på K o r t o m b o k e n o c h d e s s a v s n i t t, övning 3. Där skrev ni en kortfattat beskrivning av bokens innehåll. Detta liknar en films synopsis. En synopsis (även kallat synops) är en kortfattad beskrivning av filmen som skrivs före filmmanuset. I den förklaras huvuddragen i historien och hur den är tänkt att berättas. En synopsis skrivs på ungefär en A4 sida, högst två. Om det är bra skrivet ska läsaren nästan kunna se den färdiga filmens handling framför sig. - Om texten från övning 3 skulle vara ett synopsis, finns det nåt ni måste tillföra? - Hur skriver man i synopsis för att bibehålla den stämning, känslan, poesin som finns i boken? 3/ Arbete med treatment Titta åter på K a p i t e l f ö r k a p i t e l. Där skrev ni en kortfattade beskrivningar av bokens olika kapitel. Detta liknar en films treatment. Ett treatment berättar filmens historia i löpande text eller punkter, och ger överblick över hur manusförfattaren har strukturerat historien. Prov på viktig och bärande dialog kan man skriva. Det kan också innehåller detaljerade filmanvisningar. Treatment används i större produktioner där kravet på berättandet är höga, men är bra arbetsredskap även i kortare filmer. - Börja med att skriva lappar på det viktigast från varje scen/sekvens. Ge gärna varje scen/sekvens

11 en rubrik. Då kan ni, på ett överskådligt sätt, få struktur och grepp om historien. Titta på dem och arbeta med historiens dramaturgi. - Fundera över och arbeta utifrån; vad hehövs och hur kan vi skapa framåtrörelser i historien? Vad kan vi ta bort? Kan vi byta plats på vissa för att inte tappa intresset? Kan vi slå ihop två som är för lika? - Hur skriver man och vad behövs i treatment för att ska bibehålla den stämning, känslan, poesin som finns i boken? 11 4/ Arbete med manus När ni är klara med synopsis och treatment, är det dags att skriva ett filmmanus. Ett manus är filmens grundstomme, liksom en byggnads ritning. Ett arbetsredskap att utgå ifrån. För att alla ska kunna läsa manus har man också enats om ett speciellt språk. En viktig skillnad att känna till är att filmmanuset enbart beskriver en handling - den berättar inte. Det är regissörens uppgift att berätta historien i form av bilder. För det första så är ett manus uppbyggt rent tekniskt enligt särskilda formatregler. Det ska också fungera som en mall för flera personer i ett team. Manuset är ett underlag för att räkna ur hur mycket pengar det ungefär kommer att kosta att göra filmen. Den ska beskriva miljöer och karaktärer för bl.a. fotograf, inspelningsledare, ljudansvarig, scenograf, rekvisitör, kostymör och maskör. Det är ett arbetsredskap för alla i teamet. För det andra så kan man inte beskriva känslor i filmmanus - allting ska visas med bild, ljud eller text. Och manuset skriv alltid i presens! Fina litterära ord är inte heller något som fungerar i filmmanus. Det gäller snarare att skriva så konkret som möjligt. Ett filmmanus skrivs för verkligheten, medan en bok skrivs för fantasin. - Skriv ett manus på scener ni arbetat med. Tänk på att ta med bilder och ljud som gör att ni behåller den känsla och stämning ni vill ska finnas med från boken till filmen! - Hur ska ni göra med historiens berättare? Hur förmedlar man tankar? Kan man göra det på nåt annat sätt än en berättare? F i l m e n s b e r ä t t a r k o m p o n e n t e r När vi nu lärt känna karaktärerna, miljöerna och bearbetat historien, manuset, är det dags att lära sig HUR vi kan överföra historien till film. En films berättarkomponenter är de redskap man använder sig av för att skapa en film. Det vi har att använda oss av är: I F A K T A finns filmens komponenter beskrivna och de bör ni titta på innan ni sätter igång med bildmanus.

12 B i l d m a n u s När ni gjort klart för er hur ni vill göra er film, är det dags att börja jobba med bilderna och ljuden som ska bli filmen! 12 Film består av enstaka klipp/bilder som satts ihop och visas efter varandra. Varje klipp/bild är ett ord som ska sättas in i en mening och de kan se ut på många olika sätt. Kameran kan visa saker nära, eller långt ifrån. Stå stilla eller springa nerför en gata. Bilderna förmedlar olika saker. En närbild på ett öga med lite dunkelt ljus och hemsk musik eller samma öga med ett romantiskt ljus och stråkar ger oss olika känslor. Idag har vi lärt oss att acceptera olika sorters bilder. Några termer som används när man ska beskriva en bild är: total-, hel-, halv-, när- och extrem närbild. De olika bilderna förmedlar olika saker. De har olika funktioner. Att stänga av kameran, göra bilden större eller mindre, eller flytta på kameran, innan man filmar nästa bild kallas för ett klipp. Ett bildmanus eller storyboard är en skiss där man ritar upp vilka bilder som ska användas i en scen. Då ser man hur alla klipp kommer att se ut, och det underlättar för planeringen när man ska filma. Alla som ska vara med och filma kan se hur det är tänkt. Ett bildmanus måste inte följas slaviskt under själva inspelningen, men är ett bra underlag. Den måste inte rita bra eller detaljerat. Det räcker med streckgubbar. I F A K T A finns text och mallar kring bildmanus, utsnitt, rörelser, ljud och vinklar. - Gör ett bildmanus av den scen ni arbetat med. Frågor att ställa sig när man sätter igång med bildmanus: vad har bilden för funktion? Vad är det ni ska förmedla? Utifrån det väljer ni vilket bildutsnitt ni ska använda. När ni kommit överens och ritat alla bilder som ska filmas kan ni på detta sätt se hur filmen kommer att bli. E r e g e n C o m é d i a I n f a n t i l Om tid och intresse finns, gör en animerad film, stillbildsfilm eller spelfilm av en eller flera scener med hjälp av det arbete ni gjort, med era karaktärer, miljöer, manus och bildmanus! Om ni vill fördjupa er i bilder och filmande innan ni sätter igång, kan jag rekommendera F ö r d j u p n i n g i F A K T A, där kontinuitet, bildkomposition och annat behandlas. S å h ä r b l e v d e t... Avslutningsvis; presentera det ni kommit fram till, det ni arbetat med och jämför med varandra. Kom ihåg att det finns inget rätt eller fel i det eleverna gjort, det handlar mera om egna upplevelser. Däremot är det intressant att ställa frågan hur det kom sig att det blev som det blev. I vissa fall kan personerna/karaktärerna och miljöerna likna varandra mycket, i annat fall inte. Hur kommer det sig?

13 DEL 3 A R B E T E O C H A N A L Y S A V F I L M E N Filmen är 1.30 minuter. Den är gjord av Solveig Nordlund efter manus av Tommy Karlmark. Fotograf; Lisa Hagstrand. Filmen är inspelad i Maputo, Mocambique, och skådespelarna är amatörer. Enligt uppgifter la Solveig ner mycket tid, pengar och stort personligt engagemang för att göra filmen om José och Nelio. 13 Till skillnad från en bok, som är en privat upplevelsen, ser man ofta film tillsammans med andra. Filmen är ett kollektivt arbete, där många personer är inblandade. Manusförfattare, regissör, producent, skådespelare, fotograf, redigerare, scenograf m.fl. Film består av enstaka bilder, s.k. klipp, som visas efter varandra, tillsammans med ljud. Bilderna är ord som ska sättas in i meningar. Framfört och berättat på ett sätt så att publikens intresse hålls kvar hela tiden. Nu är det dags att titta på filmen! Om ni valt att arbeta med del 2, är det förmodligen svårt att göra det, eftersom var och en av eleverna har en egen bild av de scener, miljöer och karaktärer de arbetat med! Men försök! Tider och kortfattad beskrivning av filmen finns i F A K T A. K o r t o m f i l m e n 1/ Upplevelsen av filmen Försök tillsammans fånga helhetsintrycket och stämningen i filmen. - Hur upplever ni stämningen, tonen i filmen? - Jämför med hur ni upplevde boken. - Vilka bilder bär ni på efter att ha sett filmen? Finns några särskilt starka bilder/scener? - Hur upplevde ni filmens språk till skillnad från bokens? 2/ Detta minns vi... Jobba med det ni minns av filmen. - Boken börjar och slutar med att bagaren José, numera luffare, tittar tillbaka på sitt möte med Nelio. Hur började filmen? Var befann vi oss i tiden i filmens början och i slutet? - I bokens inledning får vi veta att Nelio dog efter 9 dagar. När och får vi veta det i filmen? - Vem var filmens berättare? - Hur presenteras Nelio, José, Dona Esmeralda och de andra i filmen? - I jämförelser med boken, vem och vilka fick mer/mindre plats i filmen? - Hur gestaltades klasskillnaden i filmen? - Vad var det som gjorde att ni ville fortsätta se filmen? - En vändpunkt är en situation som förändrar historien. Vilka vändpunkter minns ni? - Hur slutade filmen i jämförelser med boken? - Vilka personer och händelser finns i boken men inte i filmen? - Finns någon fakta från boken som inte är samma i filmen? (I boken José bagare hela sitt liv, i filmen ville han bli skådespelare men såg ut som en bagare...) - Hur presenteras tankar i filmen? 3/ En mening - I jämförelser med bokens mening, skulle ni förändra den till filmen?

14 S c e n f ö r s c e n Här ska vi titta och jämföra filmens och bokens sätt att berätta från scen till scen. 1/ Filmens anslag: Vi ska jobba med filmens anslag. Dela upp klassen i 3 delar. De dem koncentrera sig på 14 - Vilken information får vi via läst eller talat text? - Vilken informtion får vi via bild? -Vilken information ges via ljud? Titta åter igen på filmens början, från till 03.45, där José kommer in i bild. Se hela sekvensen tills filmens titel kommer. Hela sekvensen består av 14 bilder/klipp. Den 14 går över till att visa filmens titel. Be gruppen redovisa vad de kommit fram till. Plocka fram det ni arbetat med i Kapitel för kapitel i bokdelen och jämför. - Till skillnad från boken, vilken information finns inte med i filmen? Om någon av eleverna gjort bildmanus till första delen av boken, titta på filmens bilder och jämför. Förmodligen har eleverna ritat många fler bilder än det som finns i filmen. Men film behöver och kan heller inte berätta allt som en bok kan. Inte på samma sätt. Redan här är det förmodligen ganska uppenbart att bok och film berättar på olika sätt. - Finns det nåt ni saknar som ni tycker borde vara med i filmen? - Varför tror ni att filmens regissör valde att berätta inledningen som hon gjort? Vilka yttre omständigheter tror ni påverkat hennes val? 2/ Olika scener Precis som vi gjorde i filmens anslag, kan ni fortsätta på liknande sätt i varje scen. Speciellt de scener ni valt att arbeta med. Scenerna i korta drag: Filmens anslag och titel Dona Esmeralda presenteras. Och Nelio berättar om överfallet och hur han flyr Nelio vid floden. Möter ödlekvinnan och åker med båt Mötet med dvärgen Yabu Bata. De går mot staden Nelio kommer till staden. Möter Senhor Castigo. Får jobb Senhor Castigos killar och albinoflickan. Nelio känner dödens andedräkt kring Senhor Castigo Fler killar som arbetar åt Senhor Castigo. Nelio hittar statyn.

15 Killarna presenteras Senhor Castigo dör i bilolycka Jose möter gänget Den vite mannens döda ödla Varuhuset och deras nya namn Biografen De möter Deolinda Nelio kan allt! Nelio och José i bageriet och teatern Nelio hjälper mamma med sjukt barn Nelio hostar blod José hämtar medcin. Gänget ropar på Nelio Nelio botar sjuk flicka Nelio möter Deolinda Bombas födelsedag och Deolindas räddning Deolinda rymmer Nutid/Hustaket. Nelio får medicin, fortsätter att berätta. Allt gick dåligt efter att Deolinda rymt Bomba sjuk. Till lasarettet Bomba berättar om en ö där döda och levande möts. Nelio söker och hittar sin ö Bomba blir frisk. Nelio skjuts Medicinen slut. José till medicinkvinnan men där var tomt José möter mannen med kryckorna och Deolinda Nelio dör. Bränner honom. Ger bröd till barnen. - Titta och hör vilken information ges via tal, bild och ljud. Jämför med boken. - Om någon av eleverna gjort bildmanus, titta på filmens bilder och jämför. Förmodligen har eleverna ritat många fler bilder än det som finns i filmen. Redan här är det förmodligen ganska uppenbart att bok och film berättar på olika sätt. - Finns det nåt ni saknar som ni tycker borde vara med i filmen? - Varför tror ni att filmens regissör valde att berätta inledningen som hon gjort? Vilka yttre omständigheter tror ni påverkat hennes val?

16 2/ Historien/dramaturgi Läs och upprepa hur om filmen dramaturgi i F A K T A Beskriv kortfattat vad som presenteras i filmens början, mitt och slut. - Vad är filmens huvudkonflikt? Hur presenteras den? - Finns några givna vändpunkter? - Vilka delkonflikter finns i filmen? - Vilka hinder finns? - Hur löses huvudkonflikten? F i l m e n s p e r s o n e r / k a r a k t ä r e r Under del 1 och 2 arbetade ni med filmens personer/karaktärer. Vi ska här se hur de presenteras i filmen: De personer/karaktärer som finns i filmen är: Nelio och José som återkommer hela tiden Dona Esmeralda. Vi möter henne också vid fler tillfällen Nelios familj presenteras. Liksom gerillamännen Ödlekvinnan Dvärgen Yabu Bata Senhor Castigo Gänget kommer, men presenteras mera senare Den vita flickan, Deolinda presenteras. Men inte med namn förrän Maria presenteras Medicinkvinnan Man med krycka Läkaren Mannen i kartaffären - Beskriv på vilket sätt filmens olika personer/karaktärer presenteras. Vad syns i bild? Vad hörs i ljud? - Jämför med boken, vad skiljer bok och film? 1/ Personernas/karaktärernas utveckling Vi ska titta på personen/karaktärernas utveckling, från början till slut. - Hur skulle ni beskriva att er person/karaktär var i början av filmen? - Hur var den i slutet? - Vad har hänt med honom/henne? - När och hur skedde vändningen? - Jämför med boken, vad skiljer bokens och filmens utveckling åt?

17 F i l m e n s m i l j ö e r Under del 1 och 2 arbetade ni med filmens miljöer. Vi ska här se hur de olika miljöerna i filmen är presenterade: De miljöer som finns i filmen är: Bageriet, taket, gatan, killarnas sovplats och teatern återkommer hela tiden Byn där Nelio bodde förut Landsbygden Nelio flyr igenom Floden Båten Strand Väg Ruin Staden på håll och staden Rum Marknaden Kyrkogård I och utanför varuhuset Biograf Medicinkvinnans hus Huset där den sjuka flickan finns Vit mans hus Lasarettet Pub Mera detaljerat var gata, bageri m.m. finns, se filmens tiden i F A K T A. - Börja med att beskriva hur filmen presentera olika miljöer. Vad syns i bild? Vad hörs i ljud? - Jämför med boken, och erat arbete, vad skiljer dem åt? - Nåt som fattas, saknas i lmen? F i l m e n s t i d e r o c h s c e n e r FILMEN I SVART FRÅN BÖRJAN Musik och texter Natt/bageriet. Bagaren José presenteras. Berättar om kriget som kommer allt närmare. Folk kommer. Hör skottet. Ser och hämtar Nelio, en av stans alla gatubarn som ligger skjuten på teatern. Nelio vill bara ha luft. José bär upp honom till taket. Ingen får veta att Nelio finns där. José lovar. Här vill han släppa sina andar fri. Ovanliga ord från en liten pojke. José lindar om Nelio Förtexter med musik Bageriet. José bakar.

18 Teatern. Dona Esmeralda presenteras. Hon vet om skottet. José berättar att han ville bli skådespelare men han såg ut som en bagare, därför blev han det Tillbakablick/byn Överfallet i byn. Nelio och hans familj. De flyr. Nelio gömmer sig men hittas. Går med de andra. Nelios lillasyster krossas i en stor mortel. Mamman förkrossad. De går vidare Nutid/ taket. José om att Nelio berättar sin historia Tillbakablick/landsbygd. De går vidare. José berättar. Gerillasoldat vill skjuta Nelios lillebror. Tvingar Nelio att sikta mot sin lillebror. Nelio skjuter soldaten. Flyr Nelio flyr. José berättar. Musik. Nelio kommer fram till flod Vid floden. Nelio möter en främmande kvinna. Som talar ett annat språk. De förstår varandra ändå. Kvinnan visar en båt för Nelio. När han tittar tillbaka är hon förvsunnen. Där hon satt fanns istället en ödla. José berättar om kvinnan. Nelio far iväg med båten Båten. Nelio i båten. Musik. Folk vid stranden. Nelio somnar Strand. Båten stilla. Nelio sover. Väcks av dvärgen Yabu Bata. Erbjuder Nelio att gå med, bära väskan. Det gör Nelio Väg. De går. Musik Ruin. Kommer fram till en ruin. Yabu Bata hör andarna Staden på håll. De går vidare. Ser staden. Nelio får tröja av Yabu Bata. Yabu Bata är plötsligt försvunnen Väg. En bil kommer, Nelio åker med Staden. Nelio kommer till staden, solnedgång. Går runt och tittar Rum. Nelio sover i en säng, i ett rum. Vaknar. Ser en man med vitmålade fötter ligga i en säng bredvid. Nelio kliver upp. Ut. Går mot en tråd. Det rycker till i mannens tå. Han har knutit tråden runt tån. Mannen vaknar. Han heter Senhor Castigo och bor där. Mannen erbjuder Nelio arbete Marknad. Tiggare utanför marknad. Nelio står och tigger inne i marknaden. Det går inte så bra. Senhor Castigo kletar lök i hans ögon så att han ska gråta. Det går bättre. Senhor Castigo ser på Gata. Senhor Castigo blir rakad. Nelio står bredvid. Senhor Castigo betalar. En grupp barn kommer till dem. De arbetar också för honom. Ger honom pengar. För lite. Senhor Castigo blir arg. Skakar och slår en pojke. Nelio försöker fly men Senhor Castigo tar fast honom. Hotar Kyrkogård. Senhor Castigo och Nelio går. En vit flicka, albino passerar. Senhor Castigo jagar bort henne. Nelio följer efter. Senhor Castigo berättar att albino är onda andar. Nelio känner dödens andedräkt kring Senhor Castigo Vid teatern. Senhor Castigo och Nelio i staden. Går mot teatern. Där finns ännu en kille som arbetar åt Senhor Castigo. Några andra killar kommer fram. Nelio flyr Staty. Nelio flyr. Hittar staty. Ser ödlan på statyn. Nelio gömmer sig i statyn. Senhor Castigo hittar honom inte. José berättar Gata. Killarna kommer på gata. Nelio går bakom dem. Scen med dem. Killarna presenterar sig. Bomba med klädnyporna, Mandioca med bomullspinnarna. De går vidare och säljer. José berättar att Nelio tillhör gänget som säljer saker åt Senhor Castigo. Han berättar också om killarna lite mera. Bomba är alltid hungrig,

19 enarmade Tristeza, den våldsamme Nascimento, och Mandioca som odlar lök i sina fickor. De bär alla på hemska på minnen Killarna går runt i stan Utanför marknad. Mandioca ser sin mamma i markanden. Mamman har ett litet barn. Nascimento hämtar honom. Tror inte det är han mamma Gata. Killarna ska gå till Senhor Castigo. Nelio vill inte med. Säger att Senhor Castigo är rädd. De andra går Marknad. Nelio på markanden. Nascimento håller fast Nelio, Senhor Castigo kommer. De ser varandra. Polisen byker upp bakom Senhor Castigo. Nelio blundar. Någon ropar Ta fast tjuven Polisen börjar jaga Senhor Castigo. Han springer ut från markanden. Blir överkörd av bil. Killarna kommer och ser det. José berättar om Nelios önskan om Senhor Castigo död Nutid/taket. Nelio sover på taket. Applåder i bakgrunden. José där. Det är natt. José går ner till teatern. Ugnen. Diskar. Dona Esmaralda kommer. José hjälper Dona Esmeralda med ett tyg och berättar om henne och sin längtan att få dela Nelio med någon Utanför teater. Dona Esmeralda åker. När hon gjort det kliver killarna i Nelios gäng upp och går mot honom Tillbakablick/gata. Nelio på gata med bilar. Hjälper till att vakta bilen. Vit man kliver ut. De andra i gänget är där. De ser väska i bilen. De försöker få ut väskan ur bilen. De får upp dörren. Tar väskan. Springer iväg med den. Öppnar den. I den fanns en död ödla. Nelio fångar en levande ödla. Lägger den i väskan. En av killarna går tillbaka med väskan i bilen. Nu vet det vad vita människor har i väskan, och en dag ska de ta makten. De drömmer om vad de ska göra då. Bomba vill ha ett id-kort, men har inget foto. De retar varandra och börjar bråka Utanför varuhus. De smyger. Tar sig in via taket till ett varuhus. Bomba vill ta foto. Det funkar inte. Nascimento kliver in. Det funkar inte heller Varuhuset. De busar och provar kläder. Leker rika. Somnar i soffa. Hittar lösarm. En vakt utanför tittar in genom skyltfönstret. En av dem försöker ta en macka men Nelio säger ifrån. Vakten går tillbaka Varuhuset. Kö och upprörda röster. I varuhuset. Allvarliga män. Den döda ödlan ligger vid kassan. Folk tittar på. Polisen kommer. José berättar att folk nu vet att de finns men inte vilka de är Biograf. José berättar att de kallas för Ödleligan. Folk in i bion. Killarna också men bli stoppade. De har ingen biljett. Där står flickan, albinon. Nascimento försöker läsa men det går inte. De retar honom. Tjejen berättar var det står. Att de inte får gå in utan skor. Hon har för den som vill hyra. De förhandlar om priset. Bomba får skorna och går Utanför bion. Bus. Den vita tjejen tar tid utanför. Tristeza kommer ut. Besviken, fick inget se. De går. Tjejen står kvar. José berättar att hon heter Deolinda och hur det påstås att hon blivit albino. Ensam utan vänner Sovplats. Deolinda smyger där killarna sover. Någon ropar Gatan. Nascimento står och sparkar på bil och burkar Nelio och Bomba tvättar. De pratar med varandra. Han berättar att Nascimento har mardrömmar och Nelio vet att han har onda andar i sitt huvudet Gata och bageri. Nelio springer efter bil. Åker bakom bilen. Vill hjälpa till med att bära och får det. Bär en säck till bageriet där bagarna, med José står och bakar. Nelio lämnar säcker. Går fram till José. Hjälper honom med den stor bunken. José berättar vad han häller i. Ett finger i degen. Nelio ser en vacker flicka. José berättar att det är Maria.

20 Teatern. Repetition. De ställer fram grejer, en bil. José och Nelio kommer, sätter sig och tittar på när de kör bil. Maria kommer upp på scenen. Dona Esmeralda stoppar allt. Skäller på Maria. De får börja om. José berättar att det är teater. De agerar på scen. Nelio och Jose tittar på. Maria vill köra. Det går inte så bra. Alla rasar. Bagarna som ser på fnissar och Dona Esmeralda hör det. Kör ut dem Gata. Nelio sitter vid en gata. Mandioca kommer fram till honom med sin mamma och hennes sjukt barn. Ber om hjälp. Nelio kan inte hjälpa. De ber honom. Han säger att han inte kan. Han får barnet ändå. Håller i det. Säger; ge vatten och salt. Mamman stryker Mandioca på kinden. Mandioca sätter sig intill Nelio. En riktig medicinman Nutid. Taket. Nelio hostar blod. José håller om honom. Säger att han måste få hjälp annars dör Nelio. Först ska jag berätta min historia Tillbakablick/teatern. Gräl i teatern. José hör och ser det när han smyger ner Utanför teatern. Bagarna kommer ut. Flera barn utanför. De väntar på Nelio. Vilken Nelio? Alla vet men Nelio är Medicinkvinnans hus. José går till medicinkvinna. En kvinna lik ödlekvinnan sitter där. Hon gör i ordning medicin. José går. Hon ber honom vara försiktig Gänget med killar kommer närmare. Ropar på Nelio som ligger och hostar på taket Gata/hus Nelio vinkar in bil. Vaktar den. Fler kvinnor kommer. José berättar att ryktet om Nelio som hjälpare spridit sig. De går i gränd. Hem till en av kvinnorna. En liten flicka ligger sjuk. De sjunger för henne. Nelio tar flickans hand. Tystnar. Ser en ödla på ett bord. Inget händer. Några klagar. Ödlan igen. De klagar och några går. Försöker rycka bort honom. Flickan vaknar. Nelio kallas gud. Nelio går tillsammans med de andra pojkarna. De frågar ut honom. Han vill vara ensam. Han går. De pratar om vad han gjort Gatan. Nelio ensam i staden på natten. Tittar på karta. Den vita flickan smyger omkring. Nelio går vidare. Flickan följer efter. Nelio vet. De går mot träd. Nelio borta. Man ser statyn. Flickan letar efter honom. Nelio i statyn. Flickan vid statyn. Nelio plötsligt utanför. Pratar med flickan om att försvinna Park. Flickan och Nelio sitter och pratar Sovplats. Flickan vill vara i deras gäng. Killarna vaknar. Bomba drömde att han fyllde år. Det kanske är sant. Hur gör man när man fyller år? Vid i hus. En vit man. Gänget ser mannen kliva ut. Hon vet att han är borta på helgerna och var nyckeln är. Hon har bott där. Vet var nyckeln är. Nelio smider plan. Bomba får göra det. Äter en hel kyckling. Går mot porten. De andra tittar på. Bomba ringer på. Svimmar utanför dörren, bärs in av mannen. De andra ser det Det mörknar. Vakt tittar till huset, går. Gänget mot huset. De går in De äter och dricker, spelar musik, dansar. Nelio dricker. Ser sina döda föräldrar i en syn. I huset. Går fram och kramar om mamma En man med krycka utanför, tittar in i huset Det är stökigt överallt. Mat på golvet. Nelio vaknar. Väcker de andra. Nascimento försökt våldföra sig på Deolinda. Det är farligt, man kan fastna! De kliver upp.

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk LÄS EN FILM, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk Film i Dalarna. Kaserngården 13. 79140 Falun. 023-26275. www.filmidalarna.se innehåll:

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK popcorn Unga tankar om film och filmvåld innehåll Förord 5 Inledning 9 Wow! Puh! Film! 17 Action, skräck, porr och tecknat 51

Läs mer

En skrift från Stockholms dramatiska högskola

En skrift från Stockholms dramatiska högskola En skrift från Stockholms dramatiska högskola Verkligheten är inte den som den till synes är. Sammanhangen ter sig inte alltid klara, överblickbara. Folk säger inte alltid det de egentligen menar. Och

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

ETT DESPERAT BEHOV AV GRÄNSLÖS FRAMGÅNG eller EN SKÅDESPELARES ICKE-ARBETE MED SIG SJÄLV

ETT DESPERAT BEHOV AV GRÄNSLÖS FRAMGÅNG eller EN SKÅDESPELARES ICKE-ARBETE MED SIG SJÄLV ETT DESPERAT BEHOV AV GRÄNSLÖS FRAMGÅNG eller EN SKÅDESPELARES ICKE-ARBETE MED SIG SJÄLV Ett desperat behov av gränslös framgång (eller: En skådespelares icke-arbete med sig själv) Copyright 1998 Sandra

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna En publikation i serien.se:s Internetguider av Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide,

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET av Ola Montán stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET Del I Den långa vägen mot lycka av Ola Montán 1 KAPITEL 1 Mot okänt mål Rymdskeppet

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

INNEHÅLL. VAD HANDLAR FILMEN OM?... 22 BERÄTTELSEN SOM VÄV... 22 Hur det kan se ut... 24 Aktiv huvudperson... 24

INNEHÅLL. VAD HANDLAR FILMEN OM?... 22 BERÄTTELSEN SOM VÄV... 22 Hur det kan se ut... 24 Aktiv huvudperson... 24 INNEHÅLL förord...1 1 INLEDNING... 3 ANDRA SKOLOR... 5 OM FILMERNA... 6 FILMTIPS... 7 2 HUR SKA DET GÅ?... 9 Inlevelse och dramaturgi... 10 Författaren som marionettmästare... 12 NYCKELSCENER... 12 Hur

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

Innehåll. 7 Inledning om RATS Teater. 11 Varför ska publiken komma? Intervju med Rebecca Forsberg konstnärlig ledare för RATS Teater

Innehåll. 7 Inledning om RATS Teater. 11 Varför ska publiken komma? Intervju med Rebecca Forsberg konstnärlig ledare för RATS Teater 7 Inledning om RATS Teater Innehåll 11 Varför ska publiken komma? Intervju med Rebecca Forsberg konstnärlig ledare för RATS Teater 28 Antigones Dagbok manus 59... Intervju fortsättning... 65 På min gata

Läs mer

Klassiker. till hela klassen

Klassiker. till hela klassen Klassiker till hela klassen Klassiker är fantastiska, spännande, dramatiska, romantiska berättelser som alla borde få tillgång till. Att känna till vissa författare och romaner tillhör allmänbildningen.

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

PRATA OM ALKOHOL. Novellsamling med ungdomars tankar och erfarenheter kring alkohol

PRATA OM ALKOHOL. Novellsamling med ungdomars tankar och erfarenheter kring alkohol PRATA OM ALKOHOL Novellsamling med ungdomars tankar och erfarenheter kring alkohol 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRATA OM ALKOHOL Novellsamling med ungdomars tankar och erfarenheter kring alkohol 2008

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT Handledning Av Susanne Boll i samarbete med: Margareta Berggren, Agneta Josephson och Pia Bohlin Projektledare: Gunilla Larsson Innehåll: Susanne Boll OM DU VAR JAG filmer

Läs mer