comédia infantil studievägledning av Lisette Boman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "comédia infantil studievägledning av Lisette Boman"

Transkript

1 comédia infantil studievägledning av Lisette Boman

2 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Sid 3 Sid 4 Inledning Författarens bakgrund och arbetets upplägg Sid 5 Del 1 Arbete med boken 2 - Kort om boken och dess kapitel - Kapitel för kapitel - Bokens personer/karaktärer - Bokens miljöer - Så här blev det! Sid 8 Del 2 Överföring bok till film - Filmens övergripande tema - Mer arbete med personerna/karaktärerna - Mer arbete med miljöerna - Filmens dramaturgi - Filmmanus - Filmens berättarkomponenter - Bildmanus - Er egen Comédia Infantil - Så här blev det! Sid 13 Del 3 Arbete med filmen - Kort om filmen och dess scener - Scen för scen - Filmens personer/karaktärer - Filmens miljöer Sid 17 Sid 22 Sid 23 Filmens tider och scener Tidslinje Faktadelen - Dramaturgi - Synopsis - Treatment - Manus - Filmens berättarkomponenter - Bildmanus - Ljud Sid 37 Fördjupning - Bildkomposition - Redigering

3 B a k g r u n d t i l l p r o j e k t e t LÄS EN FILM! 3 Projektet Läs en film vill uppmuntra barn och ungdomar att arbeta med litteratur och film. Eftersom bildkonsumtionen har ett stort utrymme i vår vardag måste skolan ta bildmedierna på allvar och utsätta dem för analys. Att analysera en film och en bok kan leda till stimulans av fantasi, inlevelse, kommunikation och symboliskt tänkande och förmåga att samarbeta och lösa problem. För läraren gäller det att utgå från elevernas förutsättningar och behov, deras filmintresse och medieerfarenheter. Det kan handla om att tillsammans med eleverna engagera sig i en filmupplevelse för att gemensamt utforska vad filmberättelsen har att säga och hur filmen är uppbyggd.

4 F ö r f a t t a r e n s b a k g r u n d Som mediepedagog och regissör/manusförfattare har jag, under de år jag varit verksam, bl.a. arbetat med att överföra en barnbok Mina och Kåge och en novell till spelfilm. Ett arbete som var både roligt och svårt på samma gång. Men väldigt stimulerande! 4 Så när jag fick förfrågan att göra en handledning kring boken och filmen Comédia Infantil, kände jag att jag ville dela med mig av det sättet att arbeta. För mig ett kreativt arbetssätt att möta och bearbeta en text. Min förhoppning är att ni ska uppleva samma sak och låta er ryckas med i kreativitetens kraft och glädje! A r b e t s s ä t t e t För att ni ska få ut så mycket som möjligt och för att ni ska få klart för er vilka bilder som skapar inom er när ni läser en bok, vilka beslut man måste ta för att göra en film och tillsist se hur en historia kan berättas på film, är arbete uppdelat i 3 delar. I del 1 läser och arbetar ni med boken. Ni gör er egen version av karaktärer, scener, karaktärer, scenografi, bilder m.m. På detta sätt blir ni medvetna om vilka val ni tar och vilka bilder ni skapar inom er när ni läser boken, och att ni tolkar texten på olika sätt. Efter arbetet med boken går ni in på del 2 - filmens uttrycksmedel. Där arbetar ni med boken utifrån att ni tänker er själva göra en film av den! Ni får bekanta er med filmens dramaturgi, dess berättarkomponenter, och med handledning skriver ni egna manus och bildmanus till vissa scener. Om tid och vilja finns, gör ni en egen filmad version av delar av boken, animerad eller stillbildsfilm, med hjälp av de karaktärer, miljöer, manus och bildmanus ni arbeta med! I del 3, ser ni och arbetar med filmen. Jämför, både era egna tankar kring berättelsen, och diskuterar regissörens val och tankar. För att detta ska fungera är det är att ni börjar med att läsa boken, och gör arbete kring den först, innan ni tittar på filmen! Om arbetet tycks för stort, tidskrävande eller komplicerat, är det möjligt att hoppa över del 2, Överföring till film, och gå direkt till del 3, som handlar om filmen, och som jämför upplevelsen boken och filmen. Med hopp om många kreativa och givande stunder tillsammans! Lisette Boman

5 DEL 1 A R B E T E M E D B O K E N Att läsa en bok är en privat och intim upplevelse. Den är skriven av en person. Mottagen av en person. För även om någon läser högt ur den, är den känsla, de bilder och budskap som boken förmedlar något som du som lyssnare själv skapar inom dig. 5 I en bok är det texten som skapar historien. Läsaren får, med hjälp av sin fantasi, själv skapa bilder av personer, miljöer och handlingen. I boken presenteras karaktärerna genom detaljer; i ord beskriver man dem; hur de ser ut, vad de gör och tänker m.m. Vi färglägger de inre bilderna, lever oss in i den skriva världen och fångas av bokens dramturgiska uppbyggnad. Börja med att läsa boken rakt igenom. De följande uppgifterna är ett bra underlag för arbete i del 2, så spar dem! K o r t o m b o k e n o c h d e s s k a p i t e l 1/ Upplevelsen av boken Försök tillsammans fånga helhetsintrycket och stämningen i boken: - Hur upplever ni stämningen, tonen i boken? Rolig? Ödesmättad? Romantisk? - Vilka bilder bär ni på efter att ha läst boken? Finns några särskilt starka bilder/scener? - I de starka bilderna/scenerna - vilka färger upplever ni? Finns det någon särskild färg? - Vilka ljud hör ni? Musik? - Finns det nåt citat, nåt ur texten som ni bär med er? - Vad tycker ni om boken? 2/ Fakta och dramaturgi - Hur många kapitel består boken av? - Var befinner vi oss i tiden i kapitel 1? I kapitel 2 10? I kapitel 11? - Vem är bokens berättare? - Vem eller vilka karaktärer är bokens huvudkaraktärer? - Vilka karaktärer är betydelsefulla men finns i bakgrunden? - Hur presenteras och beskrivs Nelio, José, Dona Esmeralda och de andra i boken? - Genom vems ögon beskrivs dessa personer? - Hur gestaltas klasskillnaden i boken? - Vi får i kapitel 1 reda på att Nelio är död. Vad är det som gör att intresset ändå hålls kvar? - Beskriv bokens början och slut? - En vändpunkt är en situation som förändrar historien. Vilka viktiga vändpunkter finns? - Beskriv språket i boken. Är det poetiskt? Observerande? 3/ En mening - Om boken skulle vara med på en bokmässa, och ni på en mening skulle beskriva vad boken handlar om, hur skulle den meningen se ut?

6 4/ Sammanfattning av boken I bokmässans katalog finns utrymme att kortfattat beskriva bokens handling. - Arbeta, förslagsvis två och två, med att skriva max en A4;a om bokens handling. 6 5/ Bokens teman En bok är dels en konstnärlig upplevelse, men också en spegel på teman, ämnen, känslor och tankar som man kan använda sig av. Den bjuder på många infallsvinkar till samtal. Det kan vara jämlikhet, rasism, kärlek m.fl. Böcker ger en inblick i känslor som ilska, oro, ensamhet, rädsla, längtan, saknad, vänskap, kärlek, sorg m.m. Naturligvis finns det olika grader av engagemang och mer eller mindre viktiga frågeställningar, men den innehåller och ger känslor att prata om. Arbeta förslagsvis två och två. Hitta tillsammans bokens teman. Teman som kändes intressanta/ viktiga för var och en. Teman och frågeställningar som kan vara spännande att fortsätta prata om. Förslag på teman; Vänskap och lojalitet mellan Joe och Nelio, mellan Nelio och killarna i gänget. Vem är egentligen Nelio med sin vishet och magiska krafter? Krigets effekter. När ni hittat det tema som tilltalar er mest och skriv 5 10 frågor att diskutera runt temat. K a p i t e l f ö r k a p i t e l: Eleverna avslutar del 1 med att välja ut en eller två kapitel som de jobbar särskilt med. Läs igenom kapitel igen och besvara följande: - Kan man dela upp kapitlet i flera scener/sekvenser? - Beskriv i några meningar vad som händer i varje del, scen, sekvens. När ni delat upp kapitlet i några scener/sekvenser, besvara; - Vilka personer som är med. - Var det utspelar sig. - Vilken information, fakta framkommer. - Vilken stämning är det. - Plocka fram de viktiga replikerna från kapitlet.

7 B o k e n s p e r s o n e r / k a r a k t ä r e r Vi ska bekanta oss mera med bokens personer/karaktärer. Samla ihop alla korta beskrivningar kapitel för kapitel och lista upp vilka som finns i boken. 1/ Beskriv personerna/karaktärerna. 7 Arbeta förslagsvis två och två. Välj ut en eller två av dem och lär känna dem lite mer. I boken finns viss fakta, som ålder, bakgrund, utseende, kläder, hur de uppfattas m.m. Hur skulle ni beskriva er person/karaktär? Fysiska kännetecken: Social bakgrund: Psykologi: Utseende Klasstillhörighet. Sexuell läggning, Längd, Familj; föräldrar, syskon, Sexliv, Ålder släkt och relation till dem. Moral, Eventuella handikapp Vänner och ovänner. Ambitioner, Etnisk tillhörighet Jobb/utbildning, Frustrationer, Fysiska egenskaper Religion, Temperament, Röst. Politisk inriktning, Attityd till livet, Rör sig Fritidsintressen och nöjen. Speciella kunskaper, Utstrålning Bostad IQ och EQ, Kläder, stil. Husdjur Personlighet Andra kännetecken. Dagliga vanor. Starka / svaga sidor. Komplex. 2/ Personernas/karaktärernas utveckling Vi ska titta på personen/karaktärernas utveckling, från början till slut. - Hur skulle ni beskriva att er person/karaktär var i början av boken? - Vad känner din karaktär i de olika kapitlen? - Hur var den i slutet? - Vad har hänt med honom/henne? - När och hur skedde vändningen? B o k e n s m i l j ö e r Fortsatt arbete två och två. Vi ska bekanta oss mera med bokens olika miljöer. Samla ihop alla korta beskrivningar från avsnittet Kapitel för Kapitel och lista upp vilka miljöer som finns i boken. Välj ut några, leta i boken och skriv ner hur dessa miljöer beskrivs i boken. S å h ä r b l e v d e t... Avslutningsvis; presentera det ni kommit fram till, det ni arbetat med och jämför med varandra. Kom ihåg att det finns inget rätt eller fel i det eleverna gjort, det handlar mera om egna upplevelser. Däremot är det intressant att ställa frågan hur det kom sig att det blev som det blev. I vissa fall kan personerna/karaktärerna och miljöerna likna varandra mycket, i annat fall inte. Hur kommer det sig?

8 Del 2, Ö V E R F Ö R I N G B O K T I L L F I L M 8 När eleverna fått en klarare och egen bild av bokens stämning, teman, utveckling, karaktärer, miljöer och upplägg är det dags att gå över till hur man kan överföra den litterära texten till en film. På vägen från litterär text till film måste en manusförfattare/regissör ska omvandla en bok till film bestämma sig för en hel del saker som inte framkommer i boken, eftersom boken är ett språk och filmen ett helt annat. Litterär text handlar mera om inre bilder som skapas när läraren möter texten. Vi ska här arbeta med att hitta de inre bilder och ljud som boken gett och göra film av dem. F i l m e n s ö v e r g r i p a n d e t e m a När ni arbetade med bokens olika teman, kom ni fram till vilket tema som kändes mest spännande och intressant. Ni arbetade med frågor kring temat. En film kan inte ta med allt som finns i en bok, för litterär text och en film är två helt olika språk. Men valet av tema och frågeställningar blir det som är det viktigaste när ni fortsätter arbete med överföring till film. När ni ska förkorta, förenkla och välja bilder, påminner er själv om vad det var ni tyckte var det viktigaste i historien. M e r a r b e t a m e d p e r s o n e r n a / k a r a k t ä r e r n a. Ni har redan arbetat till viss del med dem, del 1, men här ska vi lära känna dem lite mera. För att era personer/karaktärer ska bli möjliga att gestalta i film, är det bra att jobba mera med dem. 1/ En intervju Skriv ner vad ni tror att personen/karaktären skulle svara på dessa frågor. Det är bra om er person/ karaktär är en smula motsägelsefulla och/eller har ett udda intresse. Låna gärna egenskaper från vänner och bekanta, studera din omgivning. Vad gör denne när han/hon blir arg? Nervös? Kär? Är det något speciellt han/hon alltid gör? Biter på naglarna? Tuggar tuggummi? Släcker folks cigaretter? Ni får själv bestämma vilka frågor som är relevanta, allt för att er karaktär ska uppfattas som en riktig människa och inte som en endimensionell figur. * Tre viktiga händelser i ditt liv. * Hur hade du det när du växte upp? * Favoritplagg? * Hur ser en vanlig morgon ut för dig? * Vilken är din största hemlighet? * Vad är du rädd för? * Fem saker som du bär med sig i fickan * Vad drömmer du om? * Vad hindrar dig att nå sin dröm? * Hur gör du för att övervinna hindret? * Har du något motto i livet? * Vad är det värsta som någonsin hänt dig? * När kände du sig generad och varför? * Har du gjort någon illa någon gång? * Vad blir du glad av? * Vad blir du arg, ledsen av? * Hur vill du att ditt liv ska se ut om 15 år? * Har du några ticks? Tvångstankar? * Utifrån temat hur skulle er karaktär svara på era frågor från K o r t o m b o k e n o c h d e s s a v s n i t t, övning Bokens tema?

9 2/ Så här se vår person/karaktären ut Utifrån det som finns i boken, rita en bild av karaktären, alt. hitta i tidning och klipp ut. 3/ Extra uppgift 9 För att bli än mer bekant med din karaktär; välj en eller flera skrivuppgifter; - skriva ett brev till en vän/bror/mor. - skriv om ett bra/dåligt barndomsminne som inte finns med i boken. - skriv dagboksanteckningar från en vanlig dag. - Vad er karaktär än tror på, skriv ett med en högre makt. M e r a r b e t e m e d m i l j ö e r Här ska vi bekanta oss ytterligare med bokens olika miljöer. Ni har redan arbetat till viss del med dem, del 1, men här ska vi skapa oss tydligare bilder av dem. 1/ Måla, skapa miljön. Utifrån det som ni fått fram från boken, måla en bild av eller på annat sätt skapa denna miljö. Lägg till det som inte finns beskrivet i boken! Skapa en egen bild av miljön. 2/ Så här låter det i vår miljö. När bilden är klar, fundera över vilken typ av ljud ni hör där. Vind? Fågelkvitter? Stadsbrus? Skriv ner det. F i l m e n s d r a m a t u r g i Filmens dramaturgi, sätt att berätta, skiljer sig från bokens. Den har flera komponenter att arbeta med, då författaren endast har texten och därigenom förmedlar sin historia. En film är oftast 1,5 timme lång om det inte är en serie på TV, och den ska berättas på ett sätt som gör att åskådarna vill sitta kvar och behåller intresset hela tiden. I F A K T A finns en längre text om filmens dramaturgi som ni bör läsa och sätta er in i, innan ni sätter igång med att skriva filmmanus. F i l m m a n u s När ni nu har lärt känna karaktärerna, miljöerna och läst om filmens dramaturgi, är det dags att börja föra över historien till ett filmmanus. Nu kommer det ni arbetat med i del 1 till stor användning. Men att börja med att direkt skriva manus är riskabelt. Det är tidsödande och det finns ibland risk att man tappar tråden och det man egentligen vill berätta om. Påminner igen om vad det var ni ville koncentrera er kring, temat, och skriv därefter ett synopsis.

10 Synopsis och treatment 10 Ett sätt att underlätta i arbete och för att få en översiktlig bild, struktur och ordning på historien kan man arbeta med verktyg som synopsis och treatment. Det är ett enkelt och kreativt sätt att få grepp om hela historien. Man upptäcker också om filmens story håller. Efter detta arbete är det enklare och roligare att sätta igång med manusskrivandet. När man ska överföra en litterär text till film, är det också ett bra verktyg för att se vilka scener man behöver för att berätta historien på filmen, och vad man kan avvara. Synopsis och treatment är format som används för att sammanfatta filmen i en enkel text. Synopsis är det första steget med filmens berättelse sammanfattad, målgrupp m.m. på en A4:a, medan ett treatment är mer utförligt och beskriver handlingen och huvudpersoner närmare. I F A K T A ser ni hur ett synopsis, treatment och manus kan se ut. 1/ Filmens stämning Titta på avsnitt K o r t o m b o k e n o c h d e s s a v s n i t t, övning 1. Där skrev ni kortfattat om hur ni upplevde boken, vilka bilder, ljud och citat ni bar med er efter ni läst boken. Plocka fram dem och använd som inspiration till kommande arbete med treatment, manus, berättarkomponenterna och bildmanuset. - Spåna kring vad som är viktigt att bibehålla av den stämning, känslan, poesin som finns i boken och hur man ska göra det, när man överför den till filmen. 2/ Arbete med synopsis Titta åter på K o r t o m b o k e n o c h d e s s a v s n i t t, övning 3. Där skrev ni en kortfattat beskrivning av bokens innehåll. Detta liknar en films synopsis. En synopsis (även kallat synops) är en kortfattad beskrivning av filmen som skrivs före filmmanuset. I den förklaras huvuddragen i historien och hur den är tänkt att berättas. En synopsis skrivs på ungefär en A4 sida, högst två. Om det är bra skrivet ska läsaren nästan kunna se den färdiga filmens handling framför sig. - Om texten från övning 3 skulle vara ett synopsis, finns det nåt ni måste tillföra? - Hur skriver man i synopsis för att bibehålla den stämning, känslan, poesin som finns i boken? 3/ Arbete med treatment Titta åter på K a p i t e l f ö r k a p i t e l. Där skrev ni en kortfattade beskrivningar av bokens olika kapitel. Detta liknar en films treatment. Ett treatment berättar filmens historia i löpande text eller punkter, och ger överblick över hur manusförfattaren har strukturerat historien. Prov på viktig och bärande dialog kan man skriva. Det kan också innehåller detaljerade filmanvisningar. Treatment används i större produktioner där kravet på berättandet är höga, men är bra arbetsredskap även i kortare filmer. - Börja med att skriva lappar på det viktigast från varje scen/sekvens. Ge gärna varje scen/sekvens

11 en rubrik. Då kan ni, på ett överskådligt sätt, få struktur och grepp om historien. Titta på dem och arbeta med historiens dramaturgi. - Fundera över och arbeta utifrån; vad hehövs och hur kan vi skapa framåtrörelser i historien? Vad kan vi ta bort? Kan vi byta plats på vissa för att inte tappa intresset? Kan vi slå ihop två som är för lika? - Hur skriver man och vad behövs i treatment för att ska bibehålla den stämning, känslan, poesin som finns i boken? 11 4/ Arbete med manus När ni är klara med synopsis och treatment, är det dags att skriva ett filmmanus. Ett manus är filmens grundstomme, liksom en byggnads ritning. Ett arbetsredskap att utgå ifrån. För att alla ska kunna läsa manus har man också enats om ett speciellt språk. En viktig skillnad att känna till är att filmmanuset enbart beskriver en handling - den berättar inte. Det är regissörens uppgift att berätta historien i form av bilder. För det första så är ett manus uppbyggt rent tekniskt enligt särskilda formatregler. Det ska också fungera som en mall för flera personer i ett team. Manuset är ett underlag för att räkna ur hur mycket pengar det ungefär kommer att kosta att göra filmen. Den ska beskriva miljöer och karaktärer för bl.a. fotograf, inspelningsledare, ljudansvarig, scenograf, rekvisitör, kostymör och maskör. Det är ett arbetsredskap för alla i teamet. För det andra så kan man inte beskriva känslor i filmmanus - allting ska visas med bild, ljud eller text. Och manuset skriv alltid i presens! Fina litterära ord är inte heller något som fungerar i filmmanus. Det gäller snarare att skriva så konkret som möjligt. Ett filmmanus skrivs för verkligheten, medan en bok skrivs för fantasin. - Skriv ett manus på scener ni arbetat med. Tänk på att ta med bilder och ljud som gör att ni behåller den känsla och stämning ni vill ska finnas med från boken till filmen! - Hur ska ni göra med historiens berättare? Hur förmedlar man tankar? Kan man göra det på nåt annat sätt än en berättare? F i l m e n s b e r ä t t a r k o m p o n e n t e r När vi nu lärt känna karaktärerna, miljöerna och bearbetat historien, manuset, är det dags att lära sig HUR vi kan överföra historien till film. En films berättarkomponenter är de redskap man använder sig av för att skapa en film. Det vi har att använda oss av är: I F A K T A finns filmens komponenter beskrivna och de bör ni titta på innan ni sätter igång med bildmanus.

12 B i l d m a n u s När ni gjort klart för er hur ni vill göra er film, är det dags att börja jobba med bilderna och ljuden som ska bli filmen! 12 Film består av enstaka klipp/bilder som satts ihop och visas efter varandra. Varje klipp/bild är ett ord som ska sättas in i en mening och de kan se ut på många olika sätt. Kameran kan visa saker nära, eller långt ifrån. Stå stilla eller springa nerför en gata. Bilderna förmedlar olika saker. En närbild på ett öga med lite dunkelt ljus och hemsk musik eller samma öga med ett romantiskt ljus och stråkar ger oss olika känslor. Idag har vi lärt oss att acceptera olika sorters bilder. Några termer som används när man ska beskriva en bild är: total-, hel-, halv-, när- och extrem närbild. De olika bilderna förmedlar olika saker. De har olika funktioner. Att stänga av kameran, göra bilden större eller mindre, eller flytta på kameran, innan man filmar nästa bild kallas för ett klipp. Ett bildmanus eller storyboard är en skiss där man ritar upp vilka bilder som ska användas i en scen. Då ser man hur alla klipp kommer att se ut, och det underlättar för planeringen när man ska filma. Alla som ska vara med och filma kan se hur det är tänkt. Ett bildmanus måste inte följas slaviskt under själva inspelningen, men är ett bra underlag. Den måste inte rita bra eller detaljerat. Det räcker med streckgubbar. I F A K T A finns text och mallar kring bildmanus, utsnitt, rörelser, ljud och vinklar. - Gör ett bildmanus av den scen ni arbetat med. Frågor att ställa sig när man sätter igång med bildmanus: vad har bilden för funktion? Vad är det ni ska förmedla? Utifrån det väljer ni vilket bildutsnitt ni ska använda. När ni kommit överens och ritat alla bilder som ska filmas kan ni på detta sätt se hur filmen kommer att bli. E r e g e n C o m é d i a I n f a n t i l Om tid och intresse finns, gör en animerad film, stillbildsfilm eller spelfilm av en eller flera scener med hjälp av det arbete ni gjort, med era karaktärer, miljöer, manus och bildmanus! Om ni vill fördjupa er i bilder och filmande innan ni sätter igång, kan jag rekommendera F ö r d j u p n i n g i F A K T A, där kontinuitet, bildkomposition och annat behandlas. S å h ä r b l e v d e t... Avslutningsvis; presentera det ni kommit fram till, det ni arbetat med och jämför med varandra. Kom ihåg att det finns inget rätt eller fel i det eleverna gjort, det handlar mera om egna upplevelser. Däremot är det intressant att ställa frågan hur det kom sig att det blev som det blev. I vissa fall kan personerna/karaktärerna och miljöerna likna varandra mycket, i annat fall inte. Hur kommer det sig?

13 DEL 3 A R B E T E O C H A N A L Y S A V F I L M E N Filmen är 1.30 minuter. Den är gjord av Solveig Nordlund efter manus av Tommy Karlmark. Fotograf; Lisa Hagstrand. Filmen är inspelad i Maputo, Mocambique, och skådespelarna är amatörer. Enligt uppgifter la Solveig ner mycket tid, pengar och stort personligt engagemang för att göra filmen om José och Nelio. 13 Till skillnad från en bok, som är en privat upplevelsen, ser man ofta film tillsammans med andra. Filmen är ett kollektivt arbete, där många personer är inblandade. Manusförfattare, regissör, producent, skådespelare, fotograf, redigerare, scenograf m.fl. Film består av enstaka bilder, s.k. klipp, som visas efter varandra, tillsammans med ljud. Bilderna är ord som ska sättas in i meningar. Framfört och berättat på ett sätt så att publikens intresse hålls kvar hela tiden. Nu är det dags att titta på filmen! Om ni valt att arbeta med del 2, är det förmodligen svårt att göra det, eftersom var och en av eleverna har en egen bild av de scener, miljöer och karaktärer de arbetat med! Men försök! Tider och kortfattad beskrivning av filmen finns i F A K T A. K o r t o m f i l m e n 1/ Upplevelsen av filmen Försök tillsammans fånga helhetsintrycket och stämningen i filmen. - Hur upplever ni stämningen, tonen i filmen? - Jämför med hur ni upplevde boken. - Vilka bilder bär ni på efter att ha sett filmen? Finns några särskilt starka bilder/scener? - Hur upplevde ni filmens språk till skillnad från bokens? 2/ Detta minns vi... Jobba med det ni minns av filmen. - Boken börjar och slutar med att bagaren José, numera luffare, tittar tillbaka på sitt möte med Nelio. Hur började filmen? Var befann vi oss i tiden i filmens början och i slutet? - I bokens inledning får vi veta att Nelio dog efter 9 dagar. När och får vi veta det i filmen? - Vem var filmens berättare? - Hur presenteras Nelio, José, Dona Esmeralda och de andra i filmen? - I jämförelser med boken, vem och vilka fick mer/mindre plats i filmen? - Hur gestaltades klasskillnaden i filmen? - Vad var det som gjorde att ni ville fortsätta se filmen? - En vändpunkt är en situation som förändrar historien. Vilka vändpunkter minns ni? - Hur slutade filmen i jämförelser med boken? - Vilka personer och händelser finns i boken men inte i filmen? - Finns någon fakta från boken som inte är samma i filmen? (I boken José bagare hela sitt liv, i filmen ville han bli skådespelare men såg ut som en bagare...) - Hur presenteras tankar i filmen? 3/ En mening - I jämförelser med bokens mening, skulle ni förändra den till filmen?

14 S c e n f ö r s c e n Här ska vi titta och jämföra filmens och bokens sätt att berätta från scen till scen. 1/ Filmens anslag: Vi ska jobba med filmens anslag. Dela upp klassen i 3 delar. De dem koncentrera sig på 14 - Vilken information får vi via läst eller talat text? - Vilken informtion får vi via bild? -Vilken information ges via ljud? Titta åter igen på filmens början, från till 03.45, där José kommer in i bild. Se hela sekvensen tills filmens titel kommer. Hela sekvensen består av 14 bilder/klipp. Den 14 går över till att visa filmens titel. Be gruppen redovisa vad de kommit fram till. Plocka fram det ni arbetat med i Kapitel för kapitel i bokdelen och jämför. - Till skillnad från boken, vilken information finns inte med i filmen? Om någon av eleverna gjort bildmanus till första delen av boken, titta på filmens bilder och jämför. Förmodligen har eleverna ritat många fler bilder än det som finns i filmen. Men film behöver och kan heller inte berätta allt som en bok kan. Inte på samma sätt. Redan här är det förmodligen ganska uppenbart att bok och film berättar på olika sätt. - Finns det nåt ni saknar som ni tycker borde vara med i filmen? - Varför tror ni att filmens regissör valde att berätta inledningen som hon gjort? Vilka yttre omständigheter tror ni påverkat hennes val? 2/ Olika scener Precis som vi gjorde i filmens anslag, kan ni fortsätta på liknande sätt i varje scen. Speciellt de scener ni valt att arbeta med. Scenerna i korta drag: Filmens anslag och titel Dona Esmeralda presenteras. Och Nelio berättar om överfallet och hur han flyr Nelio vid floden. Möter ödlekvinnan och åker med båt Mötet med dvärgen Yabu Bata. De går mot staden Nelio kommer till staden. Möter Senhor Castigo. Får jobb Senhor Castigos killar och albinoflickan. Nelio känner dödens andedräkt kring Senhor Castigo Fler killar som arbetar åt Senhor Castigo. Nelio hittar statyn.

15 Killarna presenteras Senhor Castigo dör i bilolycka Jose möter gänget Den vite mannens döda ödla Varuhuset och deras nya namn Biografen De möter Deolinda Nelio kan allt! Nelio och José i bageriet och teatern Nelio hjälper mamma med sjukt barn Nelio hostar blod José hämtar medcin. Gänget ropar på Nelio Nelio botar sjuk flicka Nelio möter Deolinda Bombas födelsedag och Deolindas räddning Deolinda rymmer Nutid/Hustaket. Nelio får medicin, fortsätter att berätta. Allt gick dåligt efter att Deolinda rymt Bomba sjuk. Till lasarettet Bomba berättar om en ö där döda och levande möts. Nelio söker och hittar sin ö Bomba blir frisk. Nelio skjuts Medicinen slut. José till medicinkvinnan men där var tomt José möter mannen med kryckorna och Deolinda Nelio dör. Bränner honom. Ger bröd till barnen. - Titta och hör vilken information ges via tal, bild och ljud. Jämför med boken. - Om någon av eleverna gjort bildmanus, titta på filmens bilder och jämför. Förmodligen har eleverna ritat många fler bilder än det som finns i filmen. Redan här är det förmodligen ganska uppenbart att bok och film berättar på olika sätt. - Finns det nåt ni saknar som ni tycker borde vara med i filmen? - Varför tror ni att filmens regissör valde att berätta inledningen som hon gjort? Vilka yttre omständigheter tror ni påverkat hennes val?

16 2/ Historien/dramaturgi Läs och upprepa hur om filmen dramaturgi i F A K T A Beskriv kortfattat vad som presenteras i filmens början, mitt och slut. - Vad är filmens huvudkonflikt? Hur presenteras den? - Finns några givna vändpunkter? - Vilka delkonflikter finns i filmen? - Vilka hinder finns? - Hur löses huvudkonflikten? F i l m e n s p e r s o n e r / k a r a k t ä r e r Under del 1 och 2 arbetade ni med filmens personer/karaktärer. Vi ska här se hur de presenteras i filmen: De personer/karaktärer som finns i filmen är: Nelio och José som återkommer hela tiden Dona Esmeralda. Vi möter henne också vid fler tillfällen Nelios familj presenteras. Liksom gerillamännen Ödlekvinnan Dvärgen Yabu Bata Senhor Castigo Gänget kommer, men presenteras mera senare Den vita flickan, Deolinda presenteras. Men inte med namn förrän Maria presenteras Medicinkvinnan Man med krycka Läkaren Mannen i kartaffären - Beskriv på vilket sätt filmens olika personer/karaktärer presenteras. Vad syns i bild? Vad hörs i ljud? - Jämför med boken, vad skiljer bok och film? 1/ Personernas/karaktärernas utveckling Vi ska titta på personen/karaktärernas utveckling, från början till slut. - Hur skulle ni beskriva att er person/karaktär var i början av filmen? - Hur var den i slutet? - Vad har hänt med honom/henne? - När och hur skedde vändningen? - Jämför med boken, vad skiljer bokens och filmens utveckling åt?

17 F i l m e n s m i l j ö e r Under del 1 och 2 arbetade ni med filmens miljöer. Vi ska här se hur de olika miljöerna i filmen är presenterade: De miljöer som finns i filmen är: Bageriet, taket, gatan, killarnas sovplats och teatern återkommer hela tiden Byn där Nelio bodde förut Landsbygden Nelio flyr igenom Floden Båten Strand Väg Ruin Staden på håll och staden Rum Marknaden Kyrkogård I och utanför varuhuset Biograf Medicinkvinnans hus Huset där den sjuka flickan finns Vit mans hus Lasarettet Pub Mera detaljerat var gata, bageri m.m. finns, se filmens tiden i F A K T A. - Börja med att beskriva hur filmen presentera olika miljöer. Vad syns i bild? Vad hörs i ljud? - Jämför med boken, och erat arbete, vad skiljer dem åt? - Nåt som fattas, saknas i lmen? F i l m e n s t i d e r o c h s c e n e r FILMEN I SVART FRÅN BÖRJAN Musik och texter Natt/bageriet. Bagaren José presenteras. Berättar om kriget som kommer allt närmare. Folk kommer. Hör skottet. Ser och hämtar Nelio, en av stans alla gatubarn som ligger skjuten på teatern. Nelio vill bara ha luft. José bär upp honom till taket. Ingen får veta att Nelio finns där. José lovar. Här vill han släppa sina andar fri. Ovanliga ord från en liten pojke. José lindar om Nelio Förtexter med musik Bageriet. José bakar.

18 Teatern. Dona Esmeralda presenteras. Hon vet om skottet. José berättar att han ville bli skådespelare men han såg ut som en bagare, därför blev han det Tillbakablick/byn Överfallet i byn. Nelio och hans familj. De flyr. Nelio gömmer sig men hittas. Går med de andra. Nelios lillasyster krossas i en stor mortel. Mamman förkrossad. De går vidare Nutid/ taket. José om att Nelio berättar sin historia Tillbakablick/landsbygd. De går vidare. José berättar. Gerillasoldat vill skjuta Nelios lillebror. Tvingar Nelio att sikta mot sin lillebror. Nelio skjuter soldaten. Flyr Nelio flyr. José berättar. Musik. Nelio kommer fram till flod Vid floden. Nelio möter en främmande kvinna. Som talar ett annat språk. De förstår varandra ändå. Kvinnan visar en båt för Nelio. När han tittar tillbaka är hon förvsunnen. Där hon satt fanns istället en ödla. José berättar om kvinnan. Nelio far iväg med båten Båten. Nelio i båten. Musik. Folk vid stranden. Nelio somnar Strand. Båten stilla. Nelio sover. Väcks av dvärgen Yabu Bata. Erbjuder Nelio att gå med, bära väskan. Det gör Nelio Väg. De går. Musik Ruin. Kommer fram till en ruin. Yabu Bata hör andarna Staden på håll. De går vidare. Ser staden. Nelio får tröja av Yabu Bata. Yabu Bata är plötsligt försvunnen Väg. En bil kommer, Nelio åker med Staden. Nelio kommer till staden, solnedgång. Går runt och tittar Rum. Nelio sover i en säng, i ett rum. Vaknar. Ser en man med vitmålade fötter ligga i en säng bredvid. Nelio kliver upp. Ut. Går mot en tråd. Det rycker till i mannens tå. Han har knutit tråden runt tån. Mannen vaknar. Han heter Senhor Castigo och bor där. Mannen erbjuder Nelio arbete Marknad. Tiggare utanför marknad. Nelio står och tigger inne i marknaden. Det går inte så bra. Senhor Castigo kletar lök i hans ögon så att han ska gråta. Det går bättre. Senhor Castigo ser på Gata. Senhor Castigo blir rakad. Nelio står bredvid. Senhor Castigo betalar. En grupp barn kommer till dem. De arbetar också för honom. Ger honom pengar. För lite. Senhor Castigo blir arg. Skakar och slår en pojke. Nelio försöker fly men Senhor Castigo tar fast honom. Hotar Kyrkogård. Senhor Castigo och Nelio går. En vit flicka, albino passerar. Senhor Castigo jagar bort henne. Nelio följer efter. Senhor Castigo berättar att albino är onda andar. Nelio känner dödens andedräkt kring Senhor Castigo Vid teatern. Senhor Castigo och Nelio i staden. Går mot teatern. Där finns ännu en kille som arbetar åt Senhor Castigo. Några andra killar kommer fram. Nelio flyr Staty. Nelio flyr. Hittar staty. Ser ödlan på statyn. Nelio gömmer sig i statyn. Senhor Castigo hittar honom inte. José berättar Gata. Killarna kommer på gata. Nelio går bakom dem. Scen med dem. Killarna presenterar sig. Bomba med klädnyporna, Mandioca med bomullspinnarna. De går vidare och säljer. José berättar att Nelio tillhör gänget som säljer saker åt Senhor Castigo. Han berättar också om killarna lite mera. Bomba är alltid hungrig,

19 enarmade Tristeza, den våldsamme Nascimento, och Mandioca som odlar lök i sina fickor. De bär alla på hemska på minnen Killarna går runt i stan Utanför marknad. Mandioca ser sin mamma i markanden. Mamman har ett litet barn. Nascimento hämtar honom. Tror inte det är han mamma Gata. Killarna ska gå till Senhor Castigo. Nelio vill inte med. Säger att Senhor Castigo är rädd. De andra går Marknad. Nelio på markanden. Nascimento håller fast Nelio, Senhor Castigo kommer. De ser varandra. Polisen byker upp bakom Senhor Castigo. Nelio blundar. Någon ropar Ta fast tjuven Polisen börjar jaga Senhor Castigo. Han springer ut från markanden. Blir överkörd av bil. Killarna kommer och ser det. José berättar om Nelios önskan om Senhor Castigo död Nutid/taket. Nelio sover på taket. Applåder i bakgrunden. José där. Det är natt. José går ner till teatern. Ugnen. Diskar. Dona Esmaralda kommer. José hjälper Dona Esmeralda med ett tyg och berättar om henne och sin längtan att få dela Nelio med någon Utanför teater. Dona Esmeralda åker. När hon gjort det kliver killarna i Nelios gäng upp och går mot honom Tillbakablick/gata. Nelio på gata med bilar. Hjälper till att vakta bilen. Vit man kliver ut. De andra i gänget är där. De ser väska i bilen. De försöker få ut väskan ur bilen. De får upp dörren. Tar väskan. Springer iväg med den. Öppnar den. I den fanns en död ödla. Nelio fångar en levande ödla. Lägger den i väskan. En av killarna går tillbaka med väskan i bilen. Nu vet det vad vita människor har i väskan, och en dag ska de ta makten. De drömmer om vad de ska göra då. Bomba vill ha ett id-kort, men har inget foto. De retar varandra och börjar bråka Utanför varuhus. De smyger. Tar sig in via taket till ett varuhus. Bomba vill ta foto. Det funkar inte. Nascimento kliver in. Det funkar inte heller Varuhuset. De busar och provar kläder. Leker rika. Somnar i soffa. Hittar lösarm. En vakt utanför tittar in genom skyltfönstret. En av dem försöker ta en macka men Nelio säger ifrån. Vakten går tillbaka Varuhuset. Kö och upprörda röster. I varuhuset. Allvarliga män. Den döda ödlan ligger vid kassan. Folk tittar på. Polisen kommer. José berättar att folk nu vet att de finns men inte vilka de är Biograf. José berättar att de kallas för Ödleligan. Folk in i bion. Killarna också men bli stoppade. De har ingen biljett. Där står flickan, albinon. Nascimento försöker läsa men det går inte. De retar honom. Tjejen berättar var det står. Att de inte får gå in utan skor. Hon har för den som vill hyra. De förhandlar om priset. Bomba får skorna och går Utanför bion. Bus. Den vita tjejen tar tid utanför. Tristeza kommer ut. Besviken, fick inget se. De går. Tjejen står kvar. José berättar att hon heter Deolinda och hur det påstås att hon blivit albino. Ensam utan vänner Sovplats. Deolinda smyger där killarna sover. Någon ropar Gatan. Nascimento står och sparkar på bil och burkar Nelio och Bomba tvättar. De pratar med varandra. Han berättar att Nascimento har mardrömmar och Nelio vet att han har onda andar i sitt huvudet Gata och bageri. Nelio springer efter bil. Åker bakom bilen. Vill hjälpa till med att bära och får det. Bär en säck till bageriet där bagarna, med José står och bakar. Nelio lämnar säcker. Går fram till José. Hjälper honom med den stor bunken. José berättar vad han häller i. Ett finger i degen. Nelio ser en vacker flicka. José berättar att det är Maria.

20 Teatern. Repetition. De ställer fram grejer, en bil. José och Nelio kommer, sätter sig och tittar på när de kör bil. Maria kommer upp på scenen. Dona Esmeralda stoppar allt. Skäller på Maria. De får börja om. José berättar att det är teater. De agerar på scen. Nelio och Jose tittar på. Maria vill köra. Det går inte så bra. Alla rasar. Bagarna som ser på fnissar och Dona Esmeralda hör det. Kör ut dem Gata. Nelio sitter vid en gata. Mandioca kommer fram till honom med sin mamma och hennes sjukt barn. Ber om hjälp. Nelio kan inte hjälpa. De ber honom. Han säger att han inte kan. Han får barnet ändå. Håller i det. Säger; ge vatten och salt. Mamman stryker Mandioca på kinden. Mandioca sätter sig intill Nelio. En riktig medicinman Nutid. Taket. Nelio hostar blod. José håller om honom. Säger att han måste få hjälp annars dör Nelio. Först ska jag berätta min historia Tillbakablick/teatern. Gräl i teatern. José hör och ser det när han smyger ner Utanför teatern. Bagarna kommer ut. Flera barn utanför. De väntar på Nelio. Vilken Nelio? Alla vet men Nelio är Medicinkvinnans hus. José går till medicinkvinna. En kvinna lik ödlekvinnan sitter där. Hon gör i ordning medicin. José går. Hon ber honom vara försiktig Gänget med killar kommer närmare. Ropar på Nelio som ligger och hostar på taket Gata/hus Nelio vinkar in bil. Vaktar den. Fler kvinnor kommer. José berättar att ryktet om Nelio som hjälpare spridit sig. De går i gränd. Hem till en av kvinnorna. En liten flicka ligger sjuk. De sjunger för henne. Nelio tar flickans hand. Tystnar. Ser en ödla på ett bord. Inget händer. Några klagar. Ödlan igen. De klagar och några går. Försöker rycka bort honom. Flickan vaknar. Nelio kallas gud. Nelio går tillsammans med de andra pojkarna. De frågar ut honom. Han vill vara ensam. Han går. De pratar om vad han gjort Gatan. Nelio ensam i staden på natten. Tittar på karta. Den vita flickan smyger omkring. Nelio går vidare. Flickan följer efter. Nelio vet. De går mot träd. Nelio borta. Man ser statyn. Flickan letar efter honom. Nelio i statyn. Flickan vid statyn. Nelio plötsligt utanför. Pratar med flickan om att försvinna Park. Flickan och Nelio sitter och pratar Sovplats. Flickan vill vara i deras gäng. Killarna vaknar. Bomba drömde att han fyllde år. Det kanske är sant. Hur gör man när man fyller år? Vid i hus. En vit man. Gänget ser mannen kliva ut. Hon vet att han är borta på helgerna och var nyckeln är. Hon har bott där. Vet var nyckeln är. Nelio smider plan. Bomba får göra det. Äter en hel kyckling. Går mot porten. De andra tittar på. Bomba ringer på. Svimmar utanför dörren, bärs in av mannen. De andra ser det Det mörknar. Vakt tittar till huset, går. Gänget mot huset. De går in De äter och dricker, spelar musik, dansar. Nelio dricker. Ser sina döda föräldrar i en syn. I huset. Går fram och kramar om mamma En man med krycka utanför, tittar in i huset Det är stökigt överallt. Mat på golvet. Nelio vaknar. Väcker de andra. Nascimento försökt våldföra sig på Deolinda. Det är farligt, man kan fastna! De kliver upp.

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Bild- och videoteknik Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Förproduktion Idé Synopsis Treatment Manus Storyboard Budget Casting Team Teknik Idé Jag har en grym filmidé! Filmidé Story, scen,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Att berätta med film. Ett utbildningskompendium för lärare och elever. Framtaget under projektet Filmens Väg i Skolan.

Att berätta med film. Ett utbildningskompendium för lärare och elever. Framtaget under projektet Filmens Väg i Skolan. Att berätta med film Ett utbildningskompendium för lärare och elever. Framtaget under projektet Filmens Väg i Skolan. Av Jon Rudberg Svenska Filminstitutet & Kultur Malmö 2000 Innehåll Att förstå och analysera

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus.

Att berätta en historia för film, 3 timmars verkstad Vi går igenom filmens berättarspråk och eleverna får göra synopsis och bildmanus. Skapande skola Film Att göra film är en fantastik lärprocess. Att göra film är språkutvecklande och engagerande, utmärkt för redovisningar, bra som underlag för diskussioner och det främjar ett mediekritiskt

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

HANDLEDNING LÄS EN FILM. Kulturutveckling. Filmtitel: Jaguaren Regissör: Mattias Gordon. Boktitel: Jaguaren Författare: Ulf Stark

HANDLEDNING LÄS EN FILM. Kulturutveckling. Filmtitel: Jaguaren Regissör: Mattias Gordon. Boktitel: Jaguaren Författare: Ulf Stark LÄS EN FILM HANDLEDNING Filmtitel: Jaguaren Regissör: Mattias Gordon Boktitel: Jaguaren Författare: Ulf Stark Rekommenderas för åldrarna 3-6 år En filmhandledning av Maria Katerine Larsson Kulturutveckling

Läs mer

VINTERVIKEN. Läs en film-handledning. Bisse Falk och Malin Lagergren

VINTERVIKEN. Läs en film-handledning. Bisse Falk och Malin Lagergren VINTERVIKEN Läs en film-handledning av Bisse Falk och Malin Lagergren Läs en film Hur kommer det sig att man gör en film, när det redan finns en bok med samma historia? Är det någon skillnad mellan upplevelsen

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta?

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta? TRUST Annie är 14 år och har träffat Charlie online. De är lika gamla, båda spelar volleyboll och han är den första kille som förstår henne. Hon berättar inget om honom för sina föräldrar, inte heller

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

Alex Dogboy Text Monica Zak. Lärarhandledning

Alex Dogboy Text Monica Zak. Lärarhandledning Alex Dogboy Text Monica Zak Lärarhandledning Alex överges tidigt av sina föräldrar och vantrivs hos sin moster. Alex rymmer, men livet på gatan i Tegucigualpa visar sig vara farligare än han trott och

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av Daniel Goldmann Hej Det här är ett handledarmaterial för er som ska se Bröderna Pixon - och TV:ns hemtrevliga sken på Boulevardteatern. Här finns

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Frågor och svar. En dum dag sidan 1

Frågor och svar. En dum dag sidan 1 En dum dag sidan 1 Frågor och svar Kapitel 1 1. Hur känner sig flickan när hon vaknar? Hon känner sig jättearg. 2. Rita en bild på hur flickan ser ut och känner sig när hon är arg. Måla med starka färger!

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Den magiska dörren. Albin Vesterlund

Den magiska dörren. Albin Vesterlund Den magiska dörren Albin Vesterlund 1 Hej Hej jag heter Isabella jag är 10 år. Jag älskar att ha kjol och klänning och jag har lockigt blont hår och jag älskar sandal. Och jag går på Kyrkmons skola. Min

Läs mer