En trygg plats att tro och leva. Ekumeniska ansvarsveckan Andaktsmaterial 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En trygg plats att tro och leva. Ekumeniska ansvarsveckan Andaktsmaterial 2012 www.ansvarsveckan.fi"

Transkript

1 En trygg plats att tro och leva Ekumeniska ansvarsveckan Andaktsmaterial 2012

2 Ekumeniska ansvarsveckan är de fi nländska kyrkornas och samfundens kampanj för mänskliga rättigheter. Ansvarsveckan hålls oktober Genom Ansvarveckan vill vi uppmuntra människor att tänka och handla så att rättvisa och rättfärdighet kan utbredas i världen. Ansvarsveckan är en del av Ekumeniska Rådets arbete: Innehåll 1 Inledning. En trygg plats att tro och leva 2 Bibelstudium. Från förföljare till förföljd 3 Andakter för Ansvarsveckans dagar - Respekt - Medlidande - Tro - Hopp - Glädje - Omsorg - Oro - Lidande 4 er

3 En trygg plats att tro och leva Ekumeniska ansvarsveckans tema för 2012 är En trygg plats att tro och leva. Temat uttrycker både en förhoppning och ett löfte. Förhoppningen är att alla människor på vår jord ska få uppleva att den plats de bor är trygg, en plats där de fritt kan bekänna och utöva sin tro utan att bli trakasserade eller förföljda. Löftet finns i de bibliska texter som påminner oss om Guds vilja och intentioner för sitt folk, att alla ska få leva i fred med varandra i tillit till en treenig Gud som skapar, försonar och ger liv. Guds vilja för människorna var, och är, att de ska leva i harmoni med Gud, skapelsen och varandra. Bilden av trädgården Eden, där det råder fred och jämvikt, är ett uttryck för detta, inte bara som bilden av ett förlorat paradis, utan som en bild av det hopp Gud lagt ner i våra hjärtan. Många bibliska texter handlar om ett kommande fredsrike, där ingen är hungrig, förtryckt eller utfryst. Med jämna mellanrum finner vi i Bibeln texter som beskriver goda tider i Israels folks historia och texter som uppmanar folket att följa Guds bud och ta sig an de utsatta och lidande. I 1 Kung 4 beskrivs kung Salomos tid som en tid av fred och trygghet där alla satt var och en trygg under sin vinstock och sitt fikonträd. I 4 Mos 35 uppmanar Herren folket: När ni går över Jordan och kommer in i Kanaan skall ni välja ut städer som skall vara era asylstäder. Dit skall en dråpare kunna fly om han har dödat en människa utan uppsåt. Budet att upprätta asylstäder eller fristäder i Israel har av den globala fristadsrörelsen ofta använts som en motivering för kyrkor och församlingar att ta hand om asylsökande och ta sig an deras sak. Flyktingskap i sig är inte ett brott, asylrätt är en mänsklig rättighet. Både kyrkor och lokala församlingar behövs därför som stöd för asylsökande flyktingar och för att främja sådana lagar och praxis som ännu bättre beaktar de asylsökandes rättigheter. Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. Denna text i 3 Mos 19:33 ingår i ett större sammanhang av påbud och sammanfattas i konstaterandet Jag är Herren, er Gud. Förordningarna och påbuden grundar sig i gudsrelationen, tilliten till Gud som vill ge sitt folk en framtid och ett hopp. Uppmaningen påminner också om det förtryck folket blivit befriat ur och en varning att inte själva bli som de förtryckande egyptierna. Jim Wallis, ledare för den amerikanska Sojourners rörelsen, kallar detta den levitiska

4 immigrationspolicyn (från Leviticus, det latinska namnet för Tredje Mosebok). En av de klassiska texter som motiverar kristna att arbeta för de marginaliserade hittar vi i Matt 25:35.36 där Jesus själv identifierar sig med de mest utsatta. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. Jesus hade själv levt som flykting i Egypten sina första år och ger ett ansikte åt alla dem som genom historien fram till våra dagar upplevt förföljelse och flytkingskap. I Hebreerbrevet 13:2 uppmanas vi att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Ordet som används för gästfrihet är filoxenia som är ett starkare ord än det som vanligen används och betyder kärlek till främlingen. Kristna uppmanas alltså till filoxeni, att älska främlingen, och att motarbeta xenofobi, en sjuklig rädsla för främlingar. Dessa och andra texter motiverar kyrkan och varje kristen att arbeta för mänskliga rättigheter som religions- och övertygelsefrihet. Gud själv uppmanar oss till detta. Kyrkans trovärdighet ligger i hur vi tar hand om dem som förföljs och är på flykt. Kyrkan och enskilda kristna kan samarbeta med andra aktörer. För en kristen ligger motiveringen för mänskorättsarbetet dock först och främst i kyrkans uppdrag att vara ett annorlunda folk (praktik) och i den kristna människosynen (övertygelse). Gud har skapat människan till sin avbild, Jesus Kristus har dött och uppstått till liv och hopp för varje människa, den heliga Anden leder, hjälper och inspirerar kyrkan och varje kristen att utföra det goda verket och förkunna de goda nyheterna. FN:s mänskorättsdeklaration från 1948 föregicks av bland andra Magna Charta 1215, engelska Bill of Rights 689, USA:s rättighetsförklaring 1789 och franska deklarationen om människans och medborgarens rättigheter Texterna bär spår av en kristen etik och människosyn och har blivit universellt omfattade och klassiska referenspunkter när det gäller utvecklingen av uppfattningen om de mänskliga rättigheterna. Jan Edström, pastor

5 Från förföljare till förföljd När Jesus talar med sina lärjungar gör han klart för dem att livet i hans efterföljelse inte kommer att bli enkelt. Det handlar om att representera ett rike som är främmande för människor här i världen. Kulturkrockar är oundvikliga. Att vara Herren Jesus trogen medför förföljelse. Aposteln Paulus skriver av egen erfarenhet: Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas (2 Tim 3:12). Mycket är inte känt om Paulus liv innan han framträdde i Jerusalem kort efter Jesu död. Han härstammade från staden Tarsus i Mindre Asien. Man har antagit att han föddes några år efter Jesus. Paulus fick en judisk uppfostran i sitt hem. Hans far var tydligen romersk medborgare, eftersom Paulus kunde vädja till att han har haft den ställningen ända från födelsen (Apg. 22:25-29; 16:37). Medborgarskapet gjorde att man inte kunde behandlas hur som helst, man kunde inte gisslas utan rättegång och blev man dömd till döden fick man inte bli korsfäst utan avrättningen skulle ske med svärd. Som en ung man kom Paulus till Jerusalem där han studerade under den kända judiska läraren Gamaliel. Han blev sträng i sin tolkning av judendomen och han räknade sig som farisé (Fil. 3:5-6). När den första kristendomsförföljelsen började med Stefanus avrättning (Apg. 7) hade det gått bara två, tre år sedan Jesu uppståndelse. Paulus deltog ivrigt i försöken att utrota den kristna församlingen (Apg. 8:1-4). Hans iver drev honom att söka upp kristna också på främmande orter. På väg till Damaskus fick han ett möte med Jesus själv och det medförde en helomsvängning i hans liv (Apg. 9:1-19). Herren uppenbarade för Ananias att han skulle gå och ta hand om Paulus och föra in honom i den kristna gemenskapen. Herren sade till honom jag skall själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull (v.16). När Paulus ca 25 år senare återger det som hände på Damaskusvägen berättar han att han av Herren fick uppdraget att vittna om vad han själv hade sett och hört (Apg 22:14-15). Det visade sig att det uppdraget innebar ett hot mot religiösa uppfattningar och system men också mot statsmaktens anspråk på medborgarna. Motståndets orsaker En genomläsning av Apostlagärningarna med tanke på Paulus missionsresor mellan åren 46 och 55/57 visar på orsaker till motståndet mot honom: - makthavares rädsla för förlorat inflytande (13:8)

6 - oro för ekonomisk förlust (16:19; 19:24-27) - avund bland judarna på grund av publikframgång (13:45; 17:5) - folkmassan uppviglades (14:19) - anklagelser om lagbrott (18:13-) I andra brevet till Korintierna presenterar Paulus sin meritlista när det gäller lidanden. Det är viktigt att minnas att den listan omfattar endast tiden fram till ca 57, och att det som hände efter kapitel 20 i Apostlagärningarni inte finns med där, t.ex. fängelsevistelsen i Caesarea och Rom, inte heller skeppsbrottet på vägen till Rom. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio gisselslag, så när som på ett, tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna (2 Kor 11:23-28). Den gamla aposteln skriver i sitt sista brev (2 Tim) att han har blivit övergiven av alla i Asien och att han när han ställdes inför rätta inte hade någon av sina vänner med sig (1:15; 4:16). Uppmaningen att inte skämmas för fången Paulus är helt motiverat (2 Tim 1:8). Käre Herre Jesus Kristus. Gör du oss medvetna om de svårigheter som många av våra trossyskon idag genomgår. Ge oss också öppna sinnen så att vi frimodigt ställer oss på deras sida i kampen och på olika sätt hjälper dem. Förstärk den samhörighet som finns i din kropp så att de förföljdas lidande skulle vara också vårt. Gör oss uthålliga i förbön för dem. Amen. Stig-Olof Fernström

7 1:a dagen: RESPEKT Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Rom 12:10 Hur enkelt är det inte att låta vår egen begränsade utgångspunkt utgöra en måttstock för hur vi betraktar andra. Därför behöver vi varandra som medmänniskor, som medkristna. När vi möts och lär känna varandra får vi möjlighet att lägga bort våra fördomar. Att mötas för bön, samtal och dialog betyder inte nödvändigtvis att vi börjar tycka likadant. Däremot kan det få betyda att vi tar den andre på större allvar och oss själva litet mindre allvarligt. Vi frestas ofta tro att vårt sätt att vara kyrka och leva som kristna är normerande för resten av världen. Att kyrkan har en stark positition i samhället, eller att kristna traditioner omfattas av en majoritet av folket. Men så är det inte. Det är vi som är undantaget. I resten av världen är de flesta kristna i minoritet, inte särskilt inflytelserika, inte särskilt rika eller högt utbildade. Deras kyrkor är sällan påkostade men ofta sprängfyllda av människor som ber till och lovsjunger samma Gud som vi. De förtjänar vår respekt och de behöver våra förböner. Och vi behöver deras vittnesbörd. Så att vi inte glömmer vad det är att vara kyrka och gemenskap. Gud, tack för att vi fritt får tro på dig och be till dig. Idag vill vi be om ökad respekt för andras tro och övertygelse. Hjälp oss att möta varandra med respekt och själva förvänta oss detsamma. Vi ber för dem som förföljs för sin tro och sin övertygelse. Ge dem kraft och mod, ge deras anhöriga hopp och tröst. Vi ber för dem som trakasserar och förföljer dem som tror och tänker annorlunda. Upplys deras hjärtan och sinnen så att de ser att vi alla är människor skapade av dig till frihet och ansvar. Amen.

8 2:a dagen: MEDLIDANDE Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. 1 Kor 12:26 Att tänka på kyrkan som Kristi kropp är en bild som är lika gammal som den är genialisk. Om en kroppsdel har ont är det svårt för resten av kroppen att slappna av och vara tillfreds. Uppmärksamheten koncentreras till det onda stället tills smärtan lindras och helandet sker. Ibland kan smärtan bli till en molande värk som kroppen nästan vänjer sig vid. Man börjar tycka att det hör till att det ska göra litet ont, tvekar att uppsöka läkare och lever med smärtan istället. Ibland verkar kyrkan, kroppen, ha alltför lätt att vänja sig vid smärta. Det hör liksom till att ha litet ont, att vara splittrad, inte känna någon intensiv smärta trots att många kroppsdelar inte mår bra. Vi behöver bli mer uppmärksamma på smärtan i kyrkan, Kristi kropp. När en del lider, lider vi alla med den. Idag är kroppen medveten om att många av dess delar lider. Många kroppsdelar, våra systrar och bröder, lider och förföljs för sin tro och sin övertygelse. De tror på samma Gud som vi, lovsjunger samma Kristus och leds av samma Ande, som vi. Om det inte gör ont i resten av kroppen, då är vi verkligen illa däran. Herre Jesus Kristus, tack för att vi får vara en del av din kropp, din kyrka i världen. Tack för att du har kallat oss att vara ett, att visa omsorg och medlidande med varandra. Låt det göra så ont i oss att vi inte kan värja oss för smärtan när våra systrar och bröder förföljs och dödas för sin tro på dig. Låt vårt medlidande vara rotat i dig så att vi kan få en ny relation med varandra. Hjälp oss att inte göra åtskillnad mellan vår relation till dig och vår relation till dem som bekänner sin tro på dig med risk för att mista sitt liv. Låt smärtan och medlidande bli till handlingar som helar och stärker din kropp. Amen.

9 3:e dagen: TRO Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Heb 10:23 Tron har många dimensioner. Tro som övertygelse och insikt, tron som tillit och förtröstan, tron som trofasthet, tron som kärlekens handlingar. Tron är ingen privatsak. Trots det känner sig en del människor nästan kränkta man frågar om deras tro. Att bekänna sin tro är att bekänna färg, ett vittnesbörd som ingår i ett större sammanhang, kyrkan. Ingen behöver tro ensam, tro är gemenskap. Därför bekänner vi vår tro tillsammans. Många som bekänner sin tro får betala ett högt pris för sin övertygelse. Vi tycker att de är modiga som vågar stå upp för sin tro trots de oerhörda riskerna. Men de som låter sig ledas av tron upplever inte sig själva som modiga. De går rakt igenom prövningarnas hav och när de kommit fram ser de hur svår vägen varit. Då tackar de Gud. Ty han har fört dem genom trångmål och klyftor och över branter och bråddjup utan att de visste om det (Isak Syriern). Gud har gett dem trons mod som hjälper dem att övervinna rädsla och hot. Gud, tack för trons gåva. Tack för tron som befriar och ger tröst och mod. Hjälp oss att inte förminska tron till en privat angelägenhet. Låt istället vår tro rotas i dig, växa i kyrkans gemenskap och blomma ut till ett vittnesbörd för att världen ska tro. Vi ber om trons mod: till oss som lever här och till våra syskon som ofta tvingas utstå lidande för sin tros skull. Ge oss alla mod att tro när vi frestas ge upp. Ge oss trons glädje när missmodet hotar. Ge oss trons kraft att handla när du kallar oss. Amen.

10 4:e dagen: HOPP Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. 2 Kor 1:7 Det är hoppet som bär mig. Så kan man sammanfatta den kristna erfarenheten i en enda mening. Hoppet är mer än en from förhoppning om att det vi önskar ska slå in. Hoppet är grundat i tron på Guds löften och omsorg. Hoppet står aldrig ensamt. Det är alltid förenat med tron och kärleken. Den som hoppas är inte ensam, vi är många. Den som hoppas ger inte upp, det kristna hoppet är ett aktivt hopp. Litet som tullindrivaren Sackaios hopp, han som på Jesu uppmaning hoppade ner ur trädet när han ville möta Jesus och lära känna honom. Hoppet om ett annat liv blev verklighet för Sackaios. Han fick lägga om kursen och börja leva sitt liv för andra. Kyrkan är ett hoppets tecken i och för världen. Församlingen är en hoppets gemenskap som redan nu lever som om alla Guds löften redan har gått i uppfyllelse. Så är det tänkt. Guds löften talar om fredsriket, om den stora festmåltiden, om en tid när sjukdom, död, sorg och förtvivlan inte längre hotar oss. Gud kallar oss att leva som om allt detta redan vore verklighet. Låt oss sluta drömma om en rättvisare värld utan våld, förföljelse och förtryckt. Låt oss leva som om detta redan vore verklighet. Då kan det också bli det. Tack Gud för att du genom Jesus Kristus kallat oss till ett levande hopp. Tack att vi får vara en del av en levande kropp, din kyrka. Låt hoppet om fred och rättvisa, försoning och gemenskap genomsyra våra sinnen och motivera våra handlingar. Tack för hoppet om en evig gemenskap med dig och alla dem som gett upp sina liv för att de valt att följa dig, till lärjungaskap och martyrskap. Tack för att du är vår framtid och vårt hopp. Amen.

11 5:e dagen: GLÄDJE Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Jes. 12:2-3 Glädjen är alltings ursprung. I glädje skapade Gud världen och såg att det var gott. I glädje skapar Gud människorna, mannen och kvinnan, till sin avbild. Vi känner vibrationerna från uppståndelsens glädje när stenen rullas bort framför Kristi grav: Han är inte här, han är uppstånden. Vi anar en glädjefylld förväntan när lärjungarna väntar på Hjälparen som ska komma. Vi känner vinddraget från pingstdagen när Anden har kommit och uppfyller allt och alla. Denna glädje är kyrkans urkraft. Glädjen har också lett till missförstånd och konflikt. Alltsedan lärjungarna på pingstdagen beskylldes för att vara druckna har Jesu efterföljare ofta råkat illa ut, speciellt i relation till staten, den politiska makten eller majoritetsbefolkningen. När kyrkan utsätts för förföljelse och hot upphör inte glädjen. Men den blandas upp med sorg och förtvivlan. Motsatsen till glädje är inte lidande eller förtryck. Motsatsen till glädje är hopplöshet. Den som förlorar hoppet förlorar också glädjen. Därför håller vi tillsammans med alla förföljda fast vid det hopp som Jesus erbjuder oss. Där jag är där ska ni också vara. Alltid. Tack Gud för glädjen att få finnas till i din kärlek. Tack att glädjen inte försvinner när motgångar möter oss. Låt glädjen få vara en livsbärande kraft i vårt liv. Låt oss glädjas över din skapelse, glädjas över din frälsning, glädjas över framtiden och hoppet som finns i dina händer. Låt ingenting få ta bort glädjen ur våra liv, varken förföljelse eller våld, varken människors hot eller farliga omständigheter. Tack för att du alltid är hos oss och leder oss med din Ande. Tack för att det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Amen.

12 6:e dagen: OMSORG Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Gal 6:2 Gud stiftar inte lagar för att bötfälla oss om vi inte följer dem. Istället ger han oss sin Son Jesus Kristus som en bild på hur vi kan få leva. Herren Jesus har gett oss kärleksbudet som allt annat grundar sig på. Jesus talar om sig som vägen, sanningen och livet. Han är vägen, kärlekens väg. Han är sanningen, kärlekens sanning. Han är livet, ett liv i kärlek och omsorg. Det är i Jesus Kristus som hans efterföljare, kyrkan, har sin rot och grund (Kol 2:6-7). Ju närmare vi lever Kristus, desto närmare kommer vi varandra. Ju närmare vi kommer varandra, desto djupare blir vi rotade i Kristus. Kärlek är att öva sig i att bära varandras bördor. Det är inte ett alternativ bland många, det är Kristi lag för var och en som tror. Bördor kan vara olika tunga. De kan behöva bäras längre eller kortare sträckor. Bördan blir lättare när vi bär den tillsammans. Bärandet börjar med att vi ser och lyssnar på varandra. Hur kan jag hjälpa dig att bära? Kan du hjälpa mig? Gud, ge oss vilja och kraft att bära varandras bördor. Tack för att du bär bördan tillsammans med oss. Hjälp oss att visa omsorg mot dem som behöver vårt stöd, hjälp oss att lyssna till dem vars börda blir för tung. Visa oss på olika sätt vi kan hjälpa våra systrar och bröder som har det svårt. Visa oss hur vi tillsammans kan bära deras ångest och förtvivlan, men också dela deras glädje och förväntan. Tack för att din kärlek kan visa på nya vägar till vandra. Tack för att din Ande leder oss rätt. Amen.

13 7:e dagen: ORO Känn ingen oro, tro på Gud, tro också på mig. Joh 14:1 Känn ingen oro och tappa inte modet, uppmanar Jesus sina efterföljare (Joh 14:27b). Var inte rädda, är uppmaningen som genomsyrar hela det långa avskedstalet (Joh 15-17). Lärjungarna hade lätt för att oroa sig och bekymra sig. Vem av oss ska få sitta på sin högra sida i det kommande kungariket, undrade de och började gräla. Hur ska vi kunna ge mat åt alla människorna? frågade de när folk blev allt hungrigare runtomkring dem. De blev rädda i stormen, de trodde deras mästare var en vålnad när han kom till dem gående på vattnet. De oroade sig för att Jesus skulle bli störda av barnen och visade bort dem. De flydde skräckslagna när soldaterna kom för att föra bort Jesus. Känn ingen oro, uppmanar Jesus sina lärjungar. Tro på Gud, tro också på mig. Ett av de omisskännliga tecknen på att Jesus dog och uppstod från de döda är lärjungarnas förvandling. Från att ha varit oroliga och bekymrade, blev de frimodiga och orädda. De tvivlade inte längre. De var beredda att offra liv och bekvämlighet för vittnesbördet om sin Herre och Frälsare. För de visste att det var sant och sanningen hade rotat sig i deras liv. Vad som än hände kunde ingen ta ifrån dem livet och gemenskapen med Jesus Kristus, han som är Vägen, Sanningen och Livet. Herre Jesus, jag ber: När oron hotar ta glädjen ifrån mig, ge mig hoppet på nytt. När rädslan gör mig handlingsförlamad, påminn mig om att du går med mig. När mina tankar upptas av sådant jag inte kan påverka eller förändra, visa mig på sådant som kan förändras genom din kraft. Jag ber för dem som oroas för att deras liv och säkerhet är hotade för att de bekänner sin tro på dig och vill följa dig. Befria dem från oro och rädsla, ge dem mod att leva som dina lärjungar. Hjälp mig och oss alla att finna sätt att berätta för dem att vi ber för dem, att vi tänker på dem, att de är våra systrar och bröder, att vi alla är förenade genom Jesu Kristi kärlek, att vår framtid är i Guds hand. Amen

14 8:e dagen: LIDANDE I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Joh 16:33b Jesus förskönar inte, istället går han rakt på sak med sina lärjungar: Det blir inte lätt om ni vill följa mig, ni kommer att lida och möta svårigheter här i världen, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Här är inte tal om materiella fördelar, makt och inflytande, framgångar och ett lätt liv. Lärjungarna börjar förstå att det liv som Jesus kallar dem till inte går att förena med världens värderingar. De har sett det när Jesus gång på gång tar avstånd från makt och inte använder sig av de möjligheter som berömmelsen skulle kunna ge honom. Istället bjuder han dem till ett bord som dukas med ett bröd som bryts och en blodröd dryck, till en måltid som erbjuder förlåtelse, gemenskap, en framtid och ett hopp. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i gläjde (Joh 16:20b). Sorg och glädje, lidande och tröst, svaghet och kraft är paradoxerna som Jesu efterföljare får lära sig att leva med. Sorgen är inte bara sorg när Gud erbjuder tröst. Lidande är inte bara lidande när Jesus är med. Svaghet är inte bara svaghet när den helige Andes kraft är verksam. Ensamhet förbyts i gemenskap när vi inser att vi inte är ensamma, vi är en del av kyrkan, Guds folk. Vi är Jesus lärjungar. Om vi förenas i lidandet, förenas vi också i hoppet, om vi förenas i sorgen, förenas vi också i glädjen. Gud, jag förstår inte varför så många måste lida och ha det svårt. Jag önskar ibland att livet vore lättare, att jag inte varje dag skulle behöva känna att jag bär världens lidande på mina egna axlar. Du har ju en gång för alla tagit allt lidande, allt synd och död med dig i graven och segrat över ondska och död. Hjälp mig att leva i den tron. Jag ber för alla som lider för att de bekänner ditt namn. För dem som mist sina anhöriga i förföljelser. För dem som hotas av våld, för dem som sitter i fängelse, för dem som tvingats fly, för dem som känner att de inte orkar längre. Herre förbarma dig, herre förbarma dig, herre förbarma dig. Trösta dem, ge dem kraft, mod och hopp. För Jesu Kristi skull. Amen. Andakter: pastor Jan Edström

15 er Beskydda oss mot dem som hatar oss utan skäl. Ge sämja och fred åt oss och åt alla som bor på jorden, liksom du gav det åt våra fäder när de fromt åkallade dig i tro och sanning. - Ur Klemens bön (Stora bönboken) O Gud, vi är ett med dig. Du har gjort oss till ett med dig. Du har lärt oss att om vi öppna mot varandra, tar du din boning i oss. Hjälp oss att inse att det inte finns någon förståelse där man förkastar varandra. - Thomas Merton, ur Stora bönboken Gode herde, du sanna bröd, Jesus dig förbarma. Led oss du, beskydda oss, låt oss se det goda i de levandes land. Du som vet och allt förmår, som leder oss dödliga här: Gör oss till dina bordsgäster där, till dina heliga medborgares medarvingar och vänner. - Thomas av Aquino I din gränslösa barmhärtighet vill du att vi skall lära känna dig. Du har skapat himlen och jorden, du, den Högste, råder över allt som är. Du är den sanne, den ende Guden; det finns ingen annan gud över dig. Ireneus av Lyon, ca (Stora bönboken) Ingen skall mer behöva sörja över sin fattigdom, himmelriket står öppet för alla; ingen skall mer behöva gråta över sina synder, förlåtelseljuset har stigit upp från graven; ingen skall mer behöva frukta döden, Herrens död har gjort oss fria. Kristus har uppstått och döden är besegrad. - Hippolytos, ur Stora bönboken Ande, salighetens ljus, gläd vårt hjärta med ditt rus, bli dess tysta jubelskri. Utan dig är allting dött, åldrat, kraftlöst, tomt och trött under tidens tyranni. - Ur medeltidshymnen Kom Guds egen andedräkt (Veni Sancte Spiritus), övers. Anders Piltz

16 Visa oss Jesus. Led oss till honom. Lär oss att känna och att älska honom, så att också vi själva i sanning blir älskande och kan bli till en källa av levande vatten mitt i en törstande värld. - Benedict XVI, ur avslutningen till encyklikan Deus Caritas Est, Gud är kärleken Gjut ditt mod i rädda bröst, bo i oss och var vår tröst, bli vår värme, bli vårt stöd, vilan när vår nöd blir lång, frihet mitt i livets tvång, svalka mitt i smärtans glöd. - Ur medeltidshymnen Kom Guds egen andedräkt (Veni Sancte Spiritus), övers. Anders Piltz Tag då emot, som ett tecken på min bot, de lidanden som jag nu skall undergå. Låt den eld som nu väntar för att bränna min kropp befria mig från de eviga elden, som förtär både kropp och själ. Tack, Herre Jesus Kristus! - Afra av Augsburg (martyr ca 302), ur Stora bönboken Gör Herre, vägen jämn för oss alla, efter vars och ens behov, sa att vi kan nå det goda. Var de resandes följeslagare och hjälp, de sjukas läkare, du som botar själ och kropp. Tänk Herre på alla som reser, på alla sjuka, betryckta och fångna och på deras välfärd. Tänk Herre på alla dem som bär gåvor och gör väl i dina heliga kyrkor och som tar sig an de fattiga, och sänd till oss alla din barmhärtighets gåvor. - Johannes Chrysostomos liturgi. Finlands ortodoxa kyrka Gud, kom till min räddning, Herre, skynda till min hjälp - Ur Tidegärden Gör Herre, vägen jämn för oss alla, efter vars och ens behov, så att vi kan nå det goda. Var de resandes följeslagare och hjälp, de sjukas läkare, du som botar själ och kropp. Tänk Herre på alla som reser, på alla sjuka betryckta och fångna och på deras välfärd. Tänk Herre på alla dem som bär gåvor och gör väl i dina heliga kyurkor och som tar sig and de fattiga, och sänd till oss alla din barmhärtighets gåvor. - Johannes Chrysostomos liturgi. Finlands ortodox kyrka. 2012

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Östanåskyrkan Joh 11

Östanåskyrkan Joh 11 1 Östanåskyrkan 140323 Joh 11 Det är få skildringar i evangelierna som rymmer så många perspektiv som johannesevangeliets elfte kapitel. Det är ett yttre skeende men också ett inre skeende; vi möter Jesus

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Tunadalskyrkan Påskdagen Luk 24:1-12

Tunadalskyrkan Påskdagen Luk 24:1-12 1 Tunadalskyrkan 140420 Påskdagen Luk 24:1-12 Vad var det som hände den där morgonen? Ja, egentligen har vi inga svar på det, vi vet bara att det hände. Och de ögonvittnesskildringar vi har är också lite

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Det är just detta som är livets utmaning. Att tro och lita på det Gud säger.

Det är just detta som är livets utmaning. Att tro och lita på det Gud säger. Litar du på mig? Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. 6 Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. (Ordspråksboken 3:5-6) Det är just

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Denna gudstjänst firades i början av 2001, som ett stödarrangemang för freds- och försoningsprocessen mellan Israel och Palestina, men kan naturligtvis

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren De två stora buden Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 34:8-16,20,23; Mark 12:28-34; SKR 579. Se sista sidan!) "Det största av alla buden... är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer