En trygg plats att tro och leva. Ekumeniska ansvarsveckan Andaktsmaterial 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En trygg plats att tro och leva. Ekumeniska ansvarsveckan Andaktsmaterial 2012 www.ansvarsveckan.fi"

Transkript

1 En trygg plats att tro och leva Ekumeniska ansvarsveckan Andaktsmaterial 2012

2 Ekumeniska ansvarsveckan är de fi nländska kyrkornas och samfundens kampanj för mänskliga rättigheter. Ansvarsveckan hålls oktober Genom Ansvarveckan vill vi uppmuntra människor att tänka och handla så att rättvisa och rättfärdighet kan utbredas i världen. Ansvarsveckan är en del av Ekumeniska Rådets arbete: Innehåll 1 Inledning. En trygg plats att tro och leva 2 Bibelstudium. Från förföljare till förföljd 3 Andakter för Ansvarsveckans dagar - Respekt - Medlidande - Tro - Hopp - Glädje - Omsorg - Oro - Lidande 4 er

3 En trygg plats att tro och leva Ekumeniska ansvarsveckans tema för 2012 är En trygg plats att tro och leva. Temat uttrycker både en förhoppning och ett löfte. Förhoppningen är att alla människor på vår jord ska få uppleva att den plats de bor är trygg, en plats där de fritt kan bekänna och utöva sin tro utan att bli trakasserade eller förföljda. Löftet finns i de bibliska texter som påminner oss om Guds vilja och intentioner för sitt folk, att alla ska få leva i fred med varandra i tillit till en treenig Gud som skapar, försonar och ger liv. Guds vilja för människorna var, och är, att de ska leva i harmoni med Gud, skapelsen och varandra. Bilden av trädgården Eden, där det råder fred och jämvikt, är ett uttryck för detta, inte bara som bilden av ett förlorat paradis, utan som en bild av det hopp Gud lagt ner i våra hjärtan. Många bibliska texter handlar om ett kommande fredsrike, där ingen är hungrig, förtryckt eller utfryst. Med jämna mellanrum finner vi i Bibeln texter som beskriver goda tider i Israels folks historia och texter som uppmanar folket att följa Guds bud och ta sig an de utsatta och lidande. I 1 Kung 4 beskrivs kung Salomos tid som en tid av fred och trygghet där alla satt var och en trygg under sin vinstock och sitt fikonträd. I 4 Mos 35 uppmanar Herren folket: När ni går över Jordan och kommer in i Kanaan skall ni välja ut städer som skall vara era asylstäder. Dit skall en dråpare kunna fly om han har dödat en människa utan uppsåt. Budet att upprätta asylstäder eller fristäder i Israel har av den globala fristadsrörelsen ofta använts som en motivering för kyrkor och församlingar att ta hand om asylsökande och ta sig an deras sak. Flyktingskap i sig är inte ett brott, asylrätt är en mänsklig rättighet. Både kyrkor och lokala församlingar behövs därför som stöd för asylsökande flyktingar och för att främja sådana lagar och praxis som ännu bättre beaktar de asylsökandes rättigheter. Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. Denna text i 3 Mos 19:33 ingår i ett större sammanhang av påbud och sammanfattas i konstaterandet Jag är Herren, er Gud. Förordningarna och påbuden grundar sig i gudsrelationen, tilliten till Gud som vill ge sitt folk en framtid och ett hopp. Uppmaningen påminner också om det förtryck folket blivit befriat ur och en varning att inte själva bli som de förtryckande egyptierna. Jim Wallis, ledare för den amerikanska Sojourners rörelsen, kallar detta den levitiska

4 immigrationspolicyn (från Leviticus, det latinska namnet för Tredje Mosebok). En av de klassiska texter som motiverar kristna att arbeta för de marginaliserade hittar vi i Matt 25:35.36 där Jesus själv identifierar sig med de mest utsatta. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. Jesus hade själv levt som flykting i Egypten sina första år och ger ett ansikte åt alla dem som genom historien fram till våra dagar upplevt förföljelse och flytkingskap. I Hebreerbrevet 13:2 uppmanas vi att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Ordet som används för gästfrihet är filoxenia som är ett starkare ord än det som vanligen används och betyder kärlek till främlingen. Kristna uppmanas alltså till filoxeni, att älska främlingen, och att motarbeta xenofobi, en sjuklig rädsla för främlingar. Dessa och andra texter motiverar kyrkan och varje kristen att arbeta för mänskliga rättigheter som religions- och övertygelsefrihet. Gud själv uppmanar oss till detta. Kyrkans trovärdighet ligger i hur vi tar hand om dem som förföljs och är på flykt. Kyrkan och enskilda kristna kan samarbeta med andra aktörer. För en kristen ligger motiveringen för mänskorättsarbetet dock först och främst i kyrkans uppdrag att vara ett annorlunda folk (praktik) och i den kristna människosynen (övertygelse). Gud har skapat människan till sin avbild, Jesus Kristus har dött och uppstått till liv och hopp för varje människa, den heliga Anden leder, hjälper och inspirerar kyrkan och varje kristen att utföra det goda verket och förkunna de goda nyheterna. FN:s mänskorättsdeklaration från 1948 föregicks av bland andra Magna Charta 1215, engelska Bill of Rights 689, USA:s rättighetsförklaring 1789 och franska deklarationen om människans och medborgarens rättigheter Texterna bär spår av en kristen etik och människosyn och har blivit universellt omfattade och klassiska referenspunkter när det gäller utvecklingen av uppfattningen om de mänskliga rättigheterna. Jan Edström, pastor

5 Från förföljare till förföljd När Jesus talar med sina lärjungar gör han klart för dem att livet i hans efterföljelse inte kommer att bli enkelt. Det handlar om att representera ett rike som är främmande för människor här i världen. Kulturkrockar är oundvikliga. Att vara Herren Jesus trogen medför förföljelse. Aposteln Paulus skriver av egen erfarenhet: Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas (2 Tim 3:12). Mycket är inte känt om Paulus liv innan han framträdde i Jerusalem kort efter Jesu död. Han härstammade från staden Tarsus i Mindre Asien. Man har antagit att han föddes några år efter Jesus. Paulus fick en judisk uppfostran i sitt hem. Hans far var tydligen romersk medborgare, eftersom Paulus kunde vädja till att han har haft den ställningen ända från födelsen (Apg. 22:25-29; 16:37). Medborgarskapet gjorde att man inte kunde behandlas hur som helst, man kunde inte gisslas utan rättegång och blev man dömd till döden fick man inte bli korsfäst utan avrättningen skulle ske med svärd. Som en ung man kom Paulus till Jerusalem där han studerade under den kända judiska läraren Gamaliel. Han blev sträng i sin tolkning av judendomen och han räknade sig som farisé (Fil. 3:5-6). När den första kristendomsförföljelsen började med Stefanus avrättning (Apg. 7) hade det gått bara två, tre år sedan Jesu uppståndelse. Paulus deltog ivrigt i försöken att utrota den kristna församlingen (Apg. 8:1-4). Hans iver drev honom att söka upp kristna också på främmande orter. På väg till Damaskus fick han ett möte med Jesus själv och det medförde en helomsvängning i hans liv (Apg. 9:1-19). Herren uppenbarade för Ananias att han skulle gå och ta hand om Paulus och föra in honom i den kristna gemenskapen. Herren sade till honom jag skall själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull (v.16). När Paulus ca 25 år senare återger det som hände på Damaskusvägen berättar han att han av Herren fick uppdraget att vittna om vad han själv hade sett och hört (Apg 22:14-15). Det visade sig att det uppdraget innebar ett hot mot religiösa uppfattningar och system men också mot statsmaktens anspråk på medborgarna. Motståndets orsaker En genomläsning av Apostlagärningarna med tanke på Paulus missionsresor mellan åren 46 och 55/57 visar på orsaker till motståndet mot honom: - makthavares rädsla för förlorat inflytande (13:8)

6 - oro för ekonomisk förlust (16:19; 19:24-27) - avund bland judarna på grund av publikframgång (13:45; 17:5) - folkmassan uppviglades (14:19) - anklagelser om lagbrott (18:13-) I andra brevet till Korintierna presenterar Paulus sin meritlista när det gäller lidanden. Det är viktigt att minnas att den listan omfattar endast tiden fram till ca 57, och att det som hände efter kapitel 20 i Apostlagärningarni inte finns med där, t.ex. fängelsevistelsen i Caesarea och Rom, inte heller skeppsbrottet på vägen till Rom. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio gisselslag, så när som på ett, tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna (2 Kor 11:23-28). Den gamla aposteln skriver i sitt sista brev (2 Tim) att han har blivit övergiven av alla i Asien och att han när han ställdes inför rätta inte hade någon av sina vänner med sig (1:15; 4:16). Uppmaningen att inte skämmas för fången Paulus är helt motiverat (2 Tim 1:8). Käre Herre Jesus Kristus. Gör du oss medvetna om de svårigheter som många av våra trossyskon idag genomgår. Ge oss också öppna sinnen så att vi frimodigt ställer oss på deras sida i kampen och på olika sätt hjälper dem. Förstärk den samhörighet som finns i din kropp så att de förföljdas lidande skulle vara också vårt. Gör oss uthålliga i förbön för dem. Amen. Stig-Olof Fernström

7 1:a dagen: RESPEKT Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Rom 12:10 Hur enkelt är det inte att låta vår egen begränsade utgångspunkt utgöra en måttstock för hur vi betraktar andra. Därför behöver vi varandra som medmänniskor, som medkristna. När vi möts och lär känna varandra får vi möjlighet att lägga bort våra fördomar. Att mötas för bön, samtal och dialog betyder inte nödvändigtvis att vi börjar tycka likadant. Däremot kan det få betyda att vi tar den andre på större allvar och oss själva litet mindre allvarligt. Vi frestas ofta tro att vårt sätt att vara kyrka och leva som kristna är normerande för resten av världen. Att kyrkan har en stark positition i samhället, eller att kristna traditioner omfattas av en majoritet av folket. Men så är det inte. Det är vi som är undantaget. I resten av världen är de flesta kristna i minoritet, inte särskilt inflytelserika, inte särskilt rika eller högt utbildade. Deras kyrkor är sällan påkostade men ofta sprängfyllda av människor som ber till och lovsjunger samma Gud som vi. De förtjänar vår respekt och de behöver våra förböner. Och vi behöver deras vittnesbörd. Så att vi inte glömmer vad det är att vara kyrka och gemenskap. Gud, tack för att vi fritt får tro på dig och be till dig. Idag vill vi be om ökad respekt för andras tro och övertygelse. Hjälp oss att möta varandra med respekt och själva förvänta oss detsamma. Vi ber för dem som förföljs för sin tro och sin övertygelse. Ge dem kraft och mod, ge deras anhöriga hopp och tröst. Vi ber för dem som trakasserar och förföljer dem som tror och tänker annorlunda. Upplys deras hjärtan och sinnen så att de ser att vi alla är människor skapade av dig till frihet och ansvar. Amen.

8 2:a dagen: MEDLIDANDE Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. 1 Kor 12:26 Att tänka på kyrkan som Kristi kropp är en bild som är lika gammal som den är genialisk. Om en kroppsdel har ont är det svårt för resten av kroppen att slappna av och vara tillfreds. Uppmärksamheten koncentreras till det onda stället tills smärtan lindras och helandet sker. Ibland kan smärtan bli till en molande värk som kroppen nästan vänjer sig vid. Man börjar tycka att det hör till att det ska göra litet ont, tvekar att uppsöka läkare och lever med smärtan istället. Ibland verkar kyrkan, kroppen, ha alltför lätt att vänja sig vid smärta. Det hör liksom till att ha litet ont, att vara splittrad, inte känna någon intensiv smärta trots att många kroppsdelar inte mår bra. Vi behöver bli mer uppmärksamma på smärtan i kyrkan, Kristi kropp. När en del lider, lider vi alla med den. Idag är kroppen medveten om att många av dess delar lider. Många kroppsdelar, våra systrar och bröder, lider och förföljs för sin tro och sin övertygelse. De tror på samma Gud som vi, lovsjunger samma Kristus och leds av samma Ande, som vi. Om det inte gör ont i resten av kroppen, då är vi verkligen illa däran. Herre Jesus Kristus, tack för att vi får vara en del av din kropp, din kyrka i världen. Tack för att du har kallat oss att vara ett, att visa omsorg och medlidande med varandra. Låt det göra så ont i oss att vi inte kan värja oss för smärtan när våra systrar och bröder förföljs och dödas för sin tro på dig. Låt vårt medlidande vara rotat i dig så att vi kan få en ny relation med varandra. Hjälp oss att inte göra åtskillnad mellan vår relation till dig och vår relation till dem som bekänner sin tro på dig med risk för att mista sitt liv. Låt smärtan och medlidande bli till handlingar som helar och stärker din kropp. Amen.

9 3:e dagen: TRO Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Heb 10:23 Tron har många dimensioner. Tro som övertygelse och insikt, tron som tillit och förtröstan, tron som trofasthet, tron som kärlekens handlingar. Tron är ingen privatsak. Trots det känner sig en del människor nästan kränkta man frågar om deras tro. Att bekänna sin tro är att bekänna färg, ett vittnesbörd som ingår i ett större sammanhang, kyrkan. Ingen behöver tro ensam, tro är gemenskap. Därför bekänner vi vår tro tillsammans. Många som bekänner sin tro får betala ett högt pris för sin övertygelse. Vi tycker att de är modiga som vågar stå upp för sin tro trots de oerhörda riskerna. Men de som låter sig ledas av tron upplever inte sig själva som modiga. De går rakt igenom prövningarnas hav och när de kommit fram ser de hur svår vägen varit. Då tackar de Gud. Ty han har fört dem genom trångmål och klyftor och över branter och bråddjup utan att de visste om det (Isak Syriern). Gud har gett dem trons mod som hjälper dem att övervinna rädsla och hot. Gud, tack för trons gåva. Tack för tron som befriar och ger tröst och mod. Hjälp oss att inte förminska tron till en privat angelägenhet. Låt istället vår tro rotas i dig, växa i kyrkans gemenskap och blomma ut till ett vittnesbörd för att världen ska tro. Vi ber om trons mod: till oss som lever här och till våra syskon som ofta tvingas utstå lidande för sin tros skull. Ge oss alla mod att tro när vi frestas ge upp. Ge oss trons glädje när missmodet hotar. Ge oss trons kraft att handla när du kallar oss. Amen.

10 4:e dagen: HOPP Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. 2 Kor 1:7 Det är hoppet som bär mig. Så kan man sammanfatta den kristna erfarenheten i en enda mening. Hoppet är mer än en from förhoppning om att det vi önskar ska slå in. Hoppet är grundat i tron på Guds löften och omsorg. Hoppet står aldrig ensamt. Det är alltid förenat med tron och kärleken. Den som hoppas är inte ensam, vi är många. Den som hoppas ger inte upp, det kristna hoppet är ett aktivt hopp. Litet som tullindrivaren Sackaios hopp, han som på Jesu uppmaning hoppade ner ur trädet när han ville möta Jesus och lära känna honom. Hoppet om ett annat liv blev verklighet för Sackaios. Han fick lägga om kursen och börja leva sitt liv för andra. Kyrkan är ett hoppets tecken i och för världen. Församlingen är en hoppets gemenskap som redan nu lever som om alla Guds löften redan har gått i uppfyllelse. Så är det tänkt. Guds löften talar om fredsriket, om den stora festmåltiden, om en tid när sjukdom, död, sorg och förtvivlan inte längre hotar oss. Gud kallar oss att leva som om allt detta redan vore verklighet. Låt oss sluta drömma om en rättvisare värld utan våld, förföljelse och förtryckt. Låt oss leva som om detta redan vore verklighet. Då kan det också bli det. Tack Gud för att du genom Jesus Kristus kallat oss till ett levande hopp. Tack att vi får vara en del av en levande kropp, din kyrka. Låt hoppet om fred och rättvisa, försoning och gemenskap genomsyra våra sinnen och motivera våra handlingar. Tack för hoppet om en evig gemenskap med dig och alla dem som gett upp sina liv för att de valt att följa dig, till lärjungaskap och martyrskap. Tack för att du är vår framtid och vårt hopp. Amen.

11 5:e dagen: GLÄDJE Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Jes. 12:2-3 Glädjen är alltings ursprung. I glädje skapade Gud världen och såg att det var gott. I glädje skapar Gud människorna, mannen och kvinnan, till sin avbild. Vi känner vibrationerna från uppståndelsens glädje när stenen rullas bort framför Kristi grav: Han är inte här, han är uppstånden. Vi anar en glädjefylld förväntan när lärjungarna väntar på Hjälparen som ska komma. Vi känner vinddraget från pingstdagen när Anden har kommit och uppfyller allt och alla. Denna glädje är kyrkans urkraft. Glädjen har också lett till missförstånd och konflikt. Alltsedan lärjungarna på pingstdagen beskylldes för att vara druckna har Jesu efterföljare ofta råkat illa ut, speciellt i relation till staten, den politiska makten eller majoritetsbefolkningen. När kyrkan utsätts för förföljelse och hot upphör inte glädjen. Men den blandas upp med sorg och förtvivlan. Motsatsen till glädje är inte lidande eller förtryck. Motsatsen till glädje är hopplöshet. Den som förlorar hoppet förlorar också glädjen. Därför håller vi tillsammans med alla förföljda fast vid det hopp som Jesus erbjuder oss. Där jag är där ska ni också vara. Alltid. Tack Gud för glädjen att få finnas till i din kärlek. Tack att glädjen inte försvinner när motgångar möter oss. Låt glädjen få vara en livsbärande kraft i vårt liv. Låt oss glädjas över din skapelse, glädjas över din frälsning, glädjas över framtiden och hoppet som finns i dina händer. Låt ingenting få ta bort glädjen ur våra liv, varken förföljelse eller våld, varken människors hot eller farliga omständigheter. Tack för att du alltid är hos oss och leder oss med din Ande. Tack för att det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Amen.

12 6:e dagen: OMSORG Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Gal 6:2 Gud stiftar inte lagar för att bötfälla oss om vi inte följer dem. Istället ger han oss sin Son Jesus Kristus som en bild på hur vi kan få leva. Herren Jesus har gett oss kärleksbudet som allt annat grundar sig på. Jesus talar om sig som vägen, sanningen och livet. Han är vägen, kärlekens väg. Han är sanningen, kärlekens sanning. Han är livet, ett liv i kärlek och omsorg. Det är i Jesus Kristus som hans efterföljare, kyrkan, har sin rot och grund (Kol 2:6-7). Ju närmare vi lever Kristus, desto närmare kommer vi varandra. Ju närmare vi kommer varandra, desto djupare blir vi rotade i Kristus. Kärlek är att öva sig i att bära varandras bördor. Det är inte ett alternativ bland många, det är Kristi lag för var och en som tror. Bördor kan vara olika tunga. De kan behöva bäras längre eller kortare sträckor. Bördan blir lättare när vi bär den tillsammans. Bärandet börjar med att vi ser och lyssnar på varandra. Hur kan jag hjälpa dig att bära? Kan du hjälpa mig? Gud, ge oss vilja och kraft att bära varandras bördor. Tack för att du bär bördan tillsammans med oss. Hjälp oss att visa omsorg mot dem som behöver vårt stöd, hjälp oss att lyssna till dem vars börda blir för tung. Visa oss på olika sätt vi kan hjälpa våra systrar och bröder som har det svårt. Visa oss hur vi tillsammans kan bära deras ångest och förtvivlan, men också dela deras glädje och förväntan. Tack för att din kärlek kan visa på nya vägar till vandra. Tack för att din Ande leder oss rätt. Amen.

13 7:e dagen: ORO Känn ingen oro, tro på Gud, tro också på mig. Joh 14:1 Känn ingen oro och tappa inte modet, uppmanar Jesus sina efterföljare (Joh 14:27b). Var inte rädda, är uppmaningen som genomsyrar hela det långa avskedstalet (Joh 15-17). Lärjungarna hade lätt för att oroa sig och bekymra sig. Vem av oss ska få sitta på sin högra sida i det kommande kungariket, undrade de och började gräla. Hur ska vi kunna ge mat åt alla människorna? frågade de när folk blev allt hungrigare runtomkring dem. De blev rädda i stormen, de trodde deras mästare var en vålnad när han kom till dem gående på vattnet. De oroade sig för att Jesus skulle bli störda av barnen och visade bort dem. De flydde skräckslagna när soldaterna kom för att föra bort Jesus. Känn ingen oro, uppmanar Jesus sina lärjungar. Tro på Gud, tro också på mig. Ett av de omisskännliga tecknen på att Jesus dog och uppstod från de döda är lärjungarnas förvandling. Från att ha varit oroliga och bekymrade, blev de frimodiga och orädda. De tvivlade inte längre. De var beredda att offra liv och bekvämlighet för vittnesbördet om sin Herre och Frälsare. För de visste att det var sant och sanningen hade rotat sig i deras liv. Vad som än hände kunde ingen ta ifrån dem livet och gemenskapen med Jesus Kristus, han som är Vägen, Sanningen och Livet. Herre Jesus, jag ber: När oron hotar ta glädjen ifrån mig, ge mig hoppet på nytt. När rädslan gör mig handlingsförlamad, påminn mig om att du går med mig. När mina tankar upptas av sådant jag inte kan påverka eller förändra, visa mig på sådant som kan förändras genom din kraft. Jag ber för dem som oroas för att deras liv och säkerhet är hotade för att de bekänner sin tro på dig och vill följa dig. Befria dem från oro och rädsla, ge dem mod att leva som dina lärjungar. Hjälp mig och oss alla att finna sätt att berätta för dem att vi ber för dem, att vi tänker på dem, att de är våra systrar och bröder, att vi alla är förenade genom Jesu Kristi kärlek, att vår framtid är i Guds hand. Amen

14 8:e dagen: LIDANDE I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Joh 16:33b Jesus förskönar inte, istället går han rakt på sak med sina lärjungar: Det blir inte lätt om ni vill följa mig, ni kommer att lida och möta svårigheter här i världen, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Här är inte tal om materiella fördelar, makt och inflytande, framgångar och ett lätt liv. Lärjungarna börjar förstå att det liv som Jesus kallar dem till inte går att förena med världens värderingar. De har sett det när Jesus gång på gång tar avstånd från makt och inte använder sig av de möjligheter som berömmelsen skulle kunna ge honom. Istället bjuder han dem till ett bord som dukas med ett bröd som bryts och en blodröd dryck, till en måltid som erbjuder förlåtelse, gemenskap, en framtid och ett hopp. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i gläjde (Joh 16:20b). Sorg och glädje, lidande och tröst, svaghet och kraft är paradoxerna som Jesu efterföljare får lära sig att leva med. Sorgen är inte bara sorg när Gud erbjuder tröst. Lidande är inte bara lidande när Jesus är med. Svaghet är inte bara svaghet när den helige Andes kraft är verksam. Ensamhet förbyts i gemenskap när vi inser att vi inte är ensamma, vi är en del av kyrkan, Guds folk. Vi är Jesus lärjungar. Om vi förenas i lidandet, förenas vi också i hoppet, om vi förenas i sorgen, förenas vi också i glädjen. Gud, jag förstår inte varför så många måste lida och ha det svårt. Jag önskar ibland att livet vore lättare, att jag inte varje dag skulle behöva känna att jag bär världens lidande på mina egna axlar. Du har ju en gång för alla tagit allt lidande, allt synd och död med dig i graven och segrat över ondska och död. Hjälp mig att leva i den tron. Jag ber för alla som lider för att de bekänner ditt namn. För dem som mist sina anhöriga i förföljelser. För dem som hotas av våld, för dem som sitter i fängelse, för dem som tvingats fly, för dem som känner att de inte orkar längre. Herre förbarma dig, herre förbarma dig, herre förbarma dig. Trösta dem, ge dem kraft, mod och hopp. För Jesu Kristi skull. Amen. Andakter: pastor Jan Edström

15 er Beskydda oss mot dem som hatar oss utan skäl. Ge sämja och fred åt oss och åt alla som bor på jorden, liksom du gav det åt våra fäder när de fromt åkallade dig i tro och sanning. - Ur Klemens bön (Stora bönboken) O Gud, vi är ett med dig. Du har gjort oss till ett med dig. Du har lärt oss att om vi öppna mot varandra, tar du din boning i oss. Hjälp oss att inse att det inte finns någon förståelse där man förkastar varandra. - Thomas Merton, ur Stora bönboken Gode herde, du sanna bröd, Jesus dig förbarma. Led oss du, beskydda oss, låt oss se det goda i de levandes land. Du som vet och allt förmår, som leder oss dödliga här: Gör oss till dina bordsgäster där, till dina heliga medborgares medarvingar och vänner. - Thomas av Aquino I din gränslösa barmhärtighet vill du att vi skall lära känna dig. Du har skapat himlen och jorden, du, den Högste, råder över allt som är. Du är den sanne, den ende Guden; det finns ingen annan gud över dig. Ireneus av Lyon, ca (Stora bönboken) Ingen skall mer behöva sörja över sin fattigdom, himmelriket står öppet för alla; ingen skall mer behöva gråta över sina synder, förlåtelseljuset har stigit upp från graven; ingen skall mer behöva frukta döden, Herrens död har gjort oss fria. Kristus har uppstått och döden är besegrad. - Hippolytos, ur Stora bönboken Ande, salighetens ljus, gläd vårt hjärta med ditt rus, bli dess tysta jubelskri. Utan dig är allting dött, åldrat, kraftlöst, tomt och trött under tidens tyranni. - Ur medeltidshymnen Kom Guds egen andedräkt (Veni Sancte Spiritus), övers. Anders Piltz

16 Visa oss Jesus. Led oss till honom. Lär oss att känna och att älska honom, så att också vi själva i sanning blir älskande och kan bli till en källa av levande vatten mitt i en törstande värld. - Benedict XVI, ur avslutningen till encyklikan Deus Caritas Est, Gud är kärleken Gjut ditt mod i rädda bröst, bo i oss och var vår tröst, bli vår värme, bli vårt stöd, vilan när vår nöd blir lång, frihet mitt i livets tvång, svalka mitt i smärtans glöd. - Ur medeltidshymnen Kom Guds egen andedräkt (Veni Sancte Spiritus), övers. Anders Piltz Tag då emot, som ett tecken på min bot, de lidanden som jag nu skall undergå. Låt den eld som nu väntar för att bränna min kropp befria mig från de eviga elden, som förtär både kropp och själ. Tack, Herre Jesus Kristus! - Afra av Augsburg (martyr ca 302), ur Stora bönboken Gör Herre, vägen jämn för oss alla, efter vars och ens behov, sa att vi kan nå det goda. Var de resandes följeslagare och hjälp, de sjukas läkare, du som botar själ och kropp. Tänk Herre på alla som reser, på alla sjuka, betryckta och fångna och på deras välfärd. Tänk Herre på alla dem som bär gåvor och gör väl i dina heliga kyrkor och som tar sig an de fattiga, och sänd till oss alla din barmhärtighets gåvor. - Johannes Chrysostomos liturgi. Finlands ortodoxa kyrka Gud, kom till min räddning, Herre, skynda till min hjälp - Ur Tidegärden Gör Herre, vägen jämn för oss alla, efter vars och ens behov, så att vi kan nå det goda. Var de resandes följeslagare och hjälp, de sjukas läkare, du som botar själ och kropp. Tänk Herre på alla som reser, på alla sjuka betryckta och fångna och på deras välfärd. Tänk Herre på alla dem som bär gåvor och gör väl i dina heliga kyurkor och som tar sig and de fattiga, och sänd till oss alla din barmhärtighets gåvor. - Johannes Chrysostomos liturgi. Finlands ortodox kyrka. 2012

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Sveriges Kristna Råd 2007 Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Vår kristna tro har präglats av exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors 24 Ensam i mängden Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Till de kristna i Galatien

Till de kristna i Galatien Till de kristna i Galatien 1 Hälsning 1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Smaka hur God Gud är

Smaka hur God Gud är Smaka hur God Gud är Av: Johannes Djerf Jag var 14 år. Jag var på Prao på en förskola i Kisa en vecka. Barnen lekte för en stund väldigt bra själva då en av lärarna kom med förslaget att brygga en kanna

Läs mer

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek

GUDS LAG. Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek GUDS LAG Kristendomens tre grundläggande dygder 1. Tro 2. Hopp 3. Kärlek TRON Trosbekännelsen 1. Jag tror på en enda Gud, Fader, Allhärskare, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer