VARGTJUTET. Höstmiddagen! Medlemsmöte! Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARGTJUTET. Höstmiddagen! Medlemsmöte! Ordföranden har ordet"

Transkript

1 VARGTJUTET Årgång 7, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2002 Höstmiddagen! Kallt, grått och ruggigt utomhus men när Mälardalens medlemmar träffas blir det varmt, glatt och gott! Och att platsen var den 105-åriga Kavallerimässen på Lidingövägen gjorde inte det hela mindre festligt. Medlemsmöte! Kamratföreningen planerar att genomföra en medlemsaktivitet den 26 februari Detta medlemsmöte kommer att innehålla ett föredrag. Vi återkommer i nästa utskick av Vargtjutet med mer information. Boka in detta datum redan nu! INNEHÅLL! SIDAN 2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET SIDAN 3 MAJOREN GÅR ALLTID FÖRE I KÖN SIDAN 5 HÖSTFESTEN 2002 SIDAN 7 PÄLTSA -EN VEDHUGGARES BETRAKTELSER SIDAN 9 INSÄNDARE SIDAN 10 HÖGVAKTSTRÄFF SIDAN 11 TEMPERATUREN! SIDAN 12 STYRELSENS JULHÄLSNING SAMT ADRESSER Läa allt om den trevliga Höstmiddagen på sidan 5 och se även bilder tagna under kvällen på sidan 6. Ordföranden har ordet Så har ytterligare ett verksamhetsår förlupit. Jag kan konstatera att kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen med tillfredställelse kan se tillbaka på ett framgångsrikt och aktivt verksamhetsår. De aktiviteter som vi har genomfört har mötts med stort intresse och bra deltagande. Det är viktigt att ha balans mellan ambitionen att göra olika saker och att ha ledare och resurser för att genomföra verksamheten. Det är bättre att ordna något färre arrangemang med hög kvalité och stort deltagande än ett stort antal som endast drar få deltagare och till slut knäcker styrelsen. Jag tycker att vi har en bra balans nu och att vi bör fortsätta på denna väg. Under året har diskussioner förekommit med kamratföreningen i Kiruna om ett närmare Fortsättning följer på nästa VARGTJUTET 1

2 samarbete. Det är viktigt för båda föreningarna att utveckla detta samarbete. Hur det skall genomföras och i vilka sammanhang är ännu ej klart. Ett steg, är att genomföra våra årsmöten samma dag och på samma plats. Detta kommer att ske den 5 april 2003, då vi genomför årsmöte på Försvarshögskolan (fd MHS) på Valhallavägen i Stockholm. Jag vet att man i Kiruna är intresserade av ett samarbete även vad beträffar vårt medlemsblad Vargtjutet! Det är idag svårt och kostsamt att producera Kamratföreningen Lapplands Jägare i Kirunas årliga tidning. Sponsorerna är inte längre lika intresserade av tidningen nu när regementet försvunnit. Jag vet inte idag, hur ett samarbete om ett gemensamt medlemsblad skall utvecklas. Det är en sak för oss att ge ut ett medlemsblad med ett upplag på ca 200 ex/utgivning och med det enkla upplägg vi har. Det är en helt annan sak, arbete och kostnader, att producera och ge ut ett blad med en upplaga på över ex. Jag hoppas att vi i de fortsatta diskussionerna kan finna en lösning som tillfredställer allas vårt behov. En kamratförening i Mälardalen behövs! Det är runt Stockholm som en stor del av före detta lapplandjägare finns och det är här det är möjligt att samla intresserade till regelbundna aktiviteter. Det är lika viktigt att vi har kvar våra rötter och vår kamratförening mede säte i Kiruna och att det där alltid arrangeras någon större aktivitet varje år. Jag hoppas att vi under år 2003 kan finna formerna för ett bra och fungerande utvecklat samarbete. Det var mycket trevligt att ännu en gång samlas till fest på kavallerimässen i Stockholm. Kamratföreningens höstmiddag som nu genomfördes för tredje året i rad har blivit en av våra stora succéer och kan väl nu betraktas som tradition. Vi gladde oss över att se jägare med respektive från hela landet samlade och det var många gamla minnen som ventilerades runt borden. Styrelsen har redan bokat in 2003 års höstmiddag till lördagen den 25 oktober 2003! olika rykten i luften och man skall väl inte tro på något innan det är offentliggjort. Att vi får se ytterligare nerdragningar i antalet utbildningsplattformar (regementen och flottiljer) är ingen överdrift. Det är ju märkligt att man idag nästan har fullbokat på Kalifors övningsläger och skjutfält i Kiruna för att utnyttja de utomordentligt goda utbildningsbetingelserna. Var skall den framtida jägarutbildningen äga rum? Skall K 4 dras in och utbildningen förläggas till Boden? Var kommer då Kiruna in i bilden igen? Det ryktas om nya svarta hål i Försvarsmaktens ekonomi. Vad innebär det för framtiden? Allt är idag fokuserat på den internationella verksamheten. Det som inte har beröring med den skall nedprioriteras. General B Jerklands utredning avseende den territoriella indelningen har i princip runnit ut i sanden. Skall vi ha kvar 27 militärdistriktsgrupper? Skall vi ha kvar militärdistrikt eller skall en ny ledningsstruktur med garnisonssamordnade ledningar etableras. Ja som ni kan läsa är frågetecknen många och svaren ovissa. År 2003 kommer förvisso att bli ett intressant år för Försvarsmakten. Jag vill på detta sätt framföra ett stort tack till alla som engagerat arbetar vidare med att hålla Lapplands Jägare och vår kamratanda levande. Tack, till alla styrelsefunktionärer, för Ert arbete under Tack till Kamratföreningen i Kiruna och till Lapplandsjägargruppen för Ert ovärderliga stöd. Jag hoppas att vi nu kan finna ännu bättre vägar för ett fortsatt utvecklat samarbete. Jag önskar Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år, 2004! E R TILLGIVNE Under år 2003 skall underlaget för nästa försvarsbeslut (2004) läggas fram. Ett stort antal utredningen pågår eller kommer att startas och genomföras. Idag surrar många VARGTJUTET 2

3 Majorer går före i kön gärning. Majorens hustru brukade därför få sköta inköpen. Men nu gällde det ju som sagt en oskyldig julklapp åt faster. Köerna den här dagen var förståss långa och stämningen lättirriterad. Majoren valde en kö där expediten verkade erfaren och kunderna målmedvetna. Nu när alla julbestyr står inför dörren erinrar vi oss en historia om hur väl officerare ibland kan komma att behandlas i vissa situationer. Många har själva upplevt flera liknande situationer. Vi som var med förr i välden kanske känner igen hur gamla beväringar många år efter muck har glömt allt ev. groll och bara känner gemenskap och viss respekt. Redaktionen anser att historien är väl värd att återges i Vargtjutet..! * * * Att gå på stan i uniform innebär att utsättas för en och annan granskande blick och att hedras med ett och annat muntert givaktrop. Barn i lekskoleåldern vill veta om man är polis och glada ölgubbar vill berätta beredskapsminnen. Av någon anledning är folks behov av att få snacka med militärer allra störst i köerna på Systembolaget. Något ska man ja ha att göra medan man väntar och väggreklamen för alkoholfritt har tydligen inget större läsvärde. Den här historien hörde vi om en yrkesofficer. Låt oss kalla honom Majoren. Majoren var på hemväg från jobbet några dagar före julafton. På Systembolaget skulle han inhandla en julklapp till sin gamla faster. En flaska Parfait Amor! Eftersom majorens mor varit aktiv i nykterhetsrörelsen vars ideologi Majoren (förgäves) insupit med modersmjölken, kände han sig alltid obehaglig till mods på Systemet. När det hände att han där stötte på någon bekant, kändes det som att bli ertappad på bar Näst längs fram stod en man av den typ som i sekelskiftets frökenromaner skulle ha kallats en råbarkad sälle och i vår barndoms lokalpress en överförfriskad individ. Där stod alltså en full buse. Busen såg genast uniformen, erinrade sig med vemod sin tid i kronans kläder och fyrade av ett fryntligt - God major! - Hej du, sa majoren van vid uniformens magnetism. - Välkommen hit, major, fortsatte busen med tordonstämma. Hans julglögginsspirerande blick svepte över den grå massan av bolagskunder. - Majorer, hojtade busen, dom går före i kön! - Tack ska du ha, men jag väntar på min tur, sa Majoren avväpnande. - Kommer inte på fråga, sa busen schangtilt, det lärde jag mig i lumpen. Majorer går alltid före i kön! Övriga kunder stirrade stelt framför sig på det charmiga sätt vi svenskar brukar i sådana situationer. Men vaksamheten var på topp. Alla öron spretade som vingar på julänglar. - Jag förstår att det är vänligt menat av dej. Men du vet att så här före jul har alla lika bråttom, försökte Majoren. - Är det NÅN här som har något emot att majoren går före i kön? undrade busen och andades prövande på närstående orörliga ansikten. VARGTJUTET 3

4 - Nähä, det var väl det jag trodde. ALLA tycker att majorer skall gå före i kön! En kunglig svensk majors förmåga att bedöma läget och fatta beslut är som regel god. Han vägde nu för och emot. Det gällde ju bara en enda flaska. En minuts raskt inköp emot ytterligare tio minuters offentligt tankeutbyte med denne påträngande entusiast. Enklast för alla att göra som busen sa. Med några raska steg stod Majoren vid disken. Busen gjorde honnör. Det var nu dödstyst i lokalen. Ingen tittade längre rakt fram. Alla tittade på Majoren. - En Parfait Amour, harklade sig Majoren och kände att denna beställning inte direkt höjde svenska arméns anseende. En mera robust dryck hade faktiskt gjort situationen lättare. Han greppade efter plånboken! Fickan var TOM. Alla fickor var tomma. - Så förargligt, stammade Majoren. Jag har visst glömt pengarna. Svenska arméns anseende närmade sig nu ett bottenrekord. Då kände Majoren en klapp på ryggen. - Spelar ingen roll, sa busen generöst. Det tar vi på krita! - Kommer aldrig på fråga, sa expediten strängt. Det märktes att hon var en erfaren kvinna. Men det hjälpte henne inte. - JAG SA: Det tar vi på krita, sa busen och ändrade ton från överdånig vänlighet till lömsk hotfullhet. Som Stora Stygga Vargen pustade på Bror Duktigs hus, så pustade nu busen sin andedräkt på expediten. Hon kippade efter andan som en guldfisk på torra land och hennes kindrouge ändrade färg som ett lackmuspapper. - Här kan INGEN handla på krita, sa hon i förolämpad ton. -.utom MAJORER, sa busen. Hämta hit föreståndaren! Föreståndaren en Benjamin Syrsaliknande herre stegade in med ett försök till magistralt. - Vad är det fråga om? Det fick han reda på. - Majoren kommer in och betalar i mellandagarna förklarade busen. - Kommer aldrig på fråga, sa föreståndaren, det är emot reglerna. - Menar ni att ni inte litar på en svensk major i uniform? undrade busen förvånad. - Det handlar inte om det. Det är en fråga om PRINCIPER, menade föreståndaren. - Jasså, det låter på det viset, sa han och fattade föreståndaren i systemrocken och drog honom mot sig över disken så att de snedgångna föreståndarskorna lättade en decimeter från det stadiga marmorgolvet. Hans vänliga krull över öronen raknade i alkoholvinden. - Vi får väl göra ett undantag flämtade föreståndaren och tillade, när busen släppt honom, ett mera värdigt, - för en gång skull. - Jag visste väl det, sa busen. God Jul Major. Bataljen var äntligen over och Majoren lämnade systemet begapad av fotfolket. Om han segrat eller förlorat? Ja över den saken funderar Majoren fortfarande. G OD JUL OCH G OTT N YTT Å R ÖNSKAR REDAKTIONSGRUPPEN FÖR V ARGTJUTET VARGTJUTET 4

5 Mälardalens HÖSTFEST ! Kallt, grått och ruggigt utomhus men när Mälardalens medlemmar träffas blir det varmt, glatt och gott! Och att platsen var den 105- åriga Kavallerimässen på Lidingövägen gjorde inte det hela mindre festligt. Vi var 45 personer som slöt upp till denna tredje höstfest som Kamratföreningen i Mälardalen genomförde. Efter incheckningsproceduren med kassören som ville ha betalt för både det ena och det andra serverades det champagne. Så med ett champagneglas i ena handen och en liten IKEA-penna o ett papper i andra började det hela med en tipspromenad på mässen med kluriga frågor om både regementet (I 22 alltså) och Kiruna mm. Fredrik Westerdahl (numera Livgardist) höll ett kort anförande om kavallerimässen innan vi tågade in i pelarsalen och det vackert dukade festbordet. Stämningen var hög när vi satte oss till bords och sångerna till snapsen lät ganska bra! Mycket prat och skratt. Rättning av tipsraden och den som hade flest rätt fick 10 lotter. Det var Mariana Almström och hon var dessutom kvällens lottförsäljerska. Tal såklart ordföranden Steve Gunnarsson som bl a, i sitt välkomsttal, läste upp hälsningar från Björn och Eva Lundqvist som tyvärr inte kunde delta. Ordförande för Kamratföreningen i Kiruna Jan Jägerfjord med hustru Stina var hedersgäster och Jan höll ett långt tacktal. Ni undrar förstås hur det gick med lotterna? Jo men visst! De lockande vinsterna var älgkött! Direkt från Haparanda som vår vän och medlem Kalle Styrman skänkt till föreningen och skickat ner till kungliga huvudstaden med busstransport. Vilka vann då? Jo Nina Jönsson och Mariana igen! (Det är något magiskt med lotteriringar!) samt Erna B. Grime. Älgköttet var inlåst i en frys i köket och den av kökspersonalen som hade nycklarna hade åkt hem. Det blev snabbutryckning tillbaka så pristagarna kunde få med sig sina fina vinster hem. När vi lämnade mässen hade alla gått hem och intrycket var att festdeltagarna var nöjda och glada och kanske lite sorgsna att vi idag bara finns som en kamratförening och inte som vårat fina regemente Lapplands Jägare. MEN vi är en aktiv förening!!! Tack alla som var med och anordnade detta så det blev en fest och alla som var med och skapade feststämning!! L ENA OCH A NDREAS T YDÉN SOM GICK SIST. Efter middagen serverades det kaffe med tillbehör och sedan vidtog dansen som det dock inte denna kväll blev någon större fart på. Alla verkade ha så mycket att prata om.det gäller ju att passa på när man inte träffats på länge. VARGTJUTET 5

6 Glöm inte att betala Medlemsavgiften!!! PG: Glöm inte fullständiga personuppgifter, adress, GUår/tjänstgöringstid, ev E-postadress samt ev militär grad. ENDAST 100 KR/ÅR VARGTJUTET 6

7 På vedhuggarresa till Pältsa! AV STEVE GUNNARSSON Att få åka på så kallad vedhuggarresa till Pältsa-stugan, (ca 12,5 km SV Treriksröset) i vår absolut nordligaste fjällvärld första helgen i december är inte många förunnat. Vid Lapplands Jägare är detta en sedan många år väl förankrad tradition. Jag har den mycket stora förmånen att vara en av de få utvalda som får uppleva denna i sig fantastiska resa varje år. Syftet är att göra stugan klar för vintersäsongen, utföra diverse underhållsarbeten samt att såga, klyva och stapla den ved som under senhösten transporterats upp. Arbetet har sedan många år utförts av ett antal av regementets chefer tillsammans med tjänstgörande och f.d. stugfogdar. Försöker jag förklara hur fantastiskt det är att åka upp till Lappland för att sedan ta sig ut i fjällvärlden får jag bara en massa konstiga blickar och kommentarer som Du är inte klok, åka upp till kylan, snön och mörkret och det frivilligt! Jag skall här försöka att ge en bild av de upplevelser vi får oss till del. Den 6 december vid 08-tiden samlades ett glatt och förväntansfullt gäng vid Lapplands Jägargruppens lokaler i gamla sjukhuset på Jägarskole-området i Kiruna. Denna gång var det följande personer som hade mött upp, överste Håkan Hedström, övlt Mats Forsman, övlt Jan Åhman, övlt Thord Wicksell, övlt Jan Jägerfjord, mj Jan-Olof Johansson, kn Lennart Tjäder, kn Anders Nilsson och undertecknad, övlt Steve Gunnarsson. Saknades gjorde överste 1. Björn Lundqvist och ordinarie stugfogden för Pältsa-stugan mj Gorm Lundqvist vilka av olika skäl hade varit tvungna att lämna återbud. Diverse utrustning, förnödenheter och mat lastades tillsammans med två snöskotrar och snart var vi i en VW-buss samt en VW-pickup med släp på väg via Vittangi, Karesuando, längs väg E 8 på finska sidan och upp till startpunkten i den svenska byn Keinovuopio. En bilresa på ca 28 mil. Förutsättningarna, vädermässigt, var ca - 15ºC, svag vind och klar himmel. Någon sol finns ej ovan horisonten så här års, så dagen blir ganska kort och det gäller att komma iväg så fort som möjligt så att man kan utnyttja lite av dagsljuset. I år har det varit riktigt kallt i Lappland med tyvärr dåligt med snö. I Keinovuopio togs ytterligare skotrar och utrustning fram ur Lapplands Jägargruppens förråd därstädes och efter omlastning och packning var allt klart för avfärd. Det var en samling väl klädda herrar, nästa som Michelin-gubbar allihop, som påbörjade färden, 9 man med fyra skotrar och slädar, mot Pältsa. Efter bara några kilometer började problemen. Eftersom det var så lite snö så blev det en mycket stötig och i vissa avseenden en problematisk färd. Det var hårdfrusen is som underlag och den lilla snö som fanns var i formen så kallad sockersnö som bara rinner undan och knappast ger något fäste alls. Skotrar tog sig inte upp för backarna och tungt lastade slädar gick på tvären och vi var tvungna att dra för hand och koppla skotrar i tandem för att kunna passera hindren. Vi kunde inte följa ordinarie leder utan var tvungna att reka nya spår för att hjälpligt kunna ta oss förbi hinder och vidare upp mot målet. Det sista stora hindret blev ravinen upp till Pältsastugan där svall-is hade gjort ordinarie spår nästan ofarbart. Här var vi tvungna att ta över en skoter i taget och en släde i taget och då hålla emot så att ekipaget ej gled ner i den helt intilliggande forsande jokken. Trots alla vedermödor och besvär nådde dock gruppen Pältsa-stugan till slut. Visserligen långt senare än beräknat men ändå lika glada och optimistiska. Efter VARGTJUTET 7

8 sedvanlig hälsning på entrétrappan påbörjades de olika sysslorna. Det gäller att få upp värmen i stugan, hämta vatten, värma upp bastun samt att laga mat. Några började genast se över utrustning för huvudarbetet, vedhuggningen, provstarta motorsågar, kolla kedjor och yxor, starta elverk mm. På grund av den sena ankomsten blev det middag som skulle tillredas direkt. Efter ett välbehövligt och uppfriskande bastubad bjöds det till bords för sen middag i storstugan. Det blev som sagt sent, middagen serverades kl Att sedan fram på natten få gå ut på trappan på Pältsa-stugan och blicka ut mot Pältsan-fjällets karakteristiska 1444 m höga profil eller ner mot Kummadalen och samtidigt se hur norrskenet sprakande far fram och tillbaka över det stjärnspäckade himlavalvet, ja det är en obetalbar upplevelse och en enorm njutning. Det var en grupp trötta, belåtna, men stridsdugliga gammeljägare som somnade skönt i sina slafar fram på nattens småtimmar. Tidig revelj, kocken var uppe igen redan klockan sju för att färdigställa frukost för gruppen. En grupp på tre man med skoter och kälkar skulle omgående köra tillbaka till Keinovuopio för att hämta upp mer ved. Direkt efter frukost startade de olika arbetena. Vädret är det allra bästa, ca minus femton grader och vindstilla. Det finns inte ett moln på himlen och snart uppträder det mycket vackra färgfenomen som soluppgången ger. Horisonten är färgad i alla röd, orange, gula, gröna, blå och svarta nyanser. Det är nästan som färgerna på en Lapin Kulta ölburk. Solen kommer aldrig över horisonten men färgspelet är bedårande. Alla vet sina sysslor. Här finns sågare, vedklyvare och vedstaplare samt diverse handräckare. I köket arbetar kock och biträde med att laga för- och eftermiddagskaffe, lunch samt förbereda kvällens trerätters middag. Bastumästaren håller hela tiden bastun varm och värmer samtidigt det varmvatten som behövs. Här hämtas vatten och här konstrueras diverse anordningar till gagn för kommande gäster. Hela dagen fylls med konstruktivt arbete. Vedhämtarna kommer tillbaka med sina tre skotrar och tre lass med mer ved som snabbt sågas och staplas in i vedförrådet. Fram mot kvällen har Pältsa-stugan ett väl fyllt förråd av torr sågad och kluven ved. Nu klarar vi den kommande vintersäsongen. Så är det åter dags för en av höjdpunkterna bastubad. Allt är väl förberett av bastumästaren och det finns såväl bastuöl och bastukorv på plats. Det är en verklig bot för kropp och skäl att bada bastu här uppe i ödemarken. Ånyo kan man inte motstå att stiga ut på altanen vid bastun och beundra den mäktiga fjällnaturen, tystnaden och mörkret runt om kring. Detta är avkoppling i ordet rätta mening. På kvällen intar vedhuggargänget en riktigt god middag och nu berättas den ena skrönan värre än den andra. Här berättas om hur det verkligen gick till en gång i tiden. Fram på småtimmarna törnar den ene efter den andre in och guden från Nirvana tar sitt grepp över våra trötta hjältar. 1. Efter tidig frukost, packning och storstädning av stugan är gruppen klar för att lämna Pältsa. Nu transporteras förutom egna packningar, sopor, tomma gasolflaskor, latriner mm som skall tar hem. Nerfärden till mer civiliserade trakter går ganska smidigt. Vedhämtargänget hade dagen före rekat ett nytt och lite smidigare spår förbi de värsta hindren. Temperaturen sjunker efterhand som vi reser och vid framkomsten till Keinovuopio visar kvicksilvret på minus 27 grader. Det var nog ännu kallare på jokken i Kummadalen! Vi lämnar Keinovuopio och tittar längtande tillbaka mot fjälltopparna där Pältsan avtecknar sig tydligt mot horisonten och man undrar stillsamt när kommer jag tillbaka nästa gång? under återresan VARGTJUTET 8

9 stannar vi i finska Karesuando för fika med de typiska finska syltmunkarna. Omkring kl 1700 är vi alla åter i Kiruna och gruppen tar farväl av varandra och lovar att återses om inte förr så till vedhuggarresa i december 2003! Ett stort tack till Chefen Lapplandsjägar Gruppen som möjliggör denna gamla I 22-tradition! sedan terräng- och klimatförhållandena kompletteras av god infrastruktur, gör ju inte saken sämre. Den goda infrastrukturen gör att officerarna gärna bosätter sig på orten, därigenom skapas kontinuitet, grunden för högkvalitativ utbildning. Steve Gunnarsson Insändare: Varför skall vi ha ett Artic Center i Kiruna? Det viktigaste skälet till att upprätta Artic C i Kiruna är att vi inte bör lämna den översta tiondelen av vårt land nästan helt utan militär närvaro. Även våra grannländer sparar in på sina militärutgifter men de har hittills följt principen att markera sitt lands territorium genom att behålla de garnisonsorter som ligger vid gränserna. Ett Artic C i Kiruna skulle sända otvetydiga signaler till både omvärlden och lokalbefolkningen om vår vilja att försvara hela Sverige, nu och i framtiden. Man bör dock inte se Artic C som bara en utbildningsplattform för jägarsoldater, det skulle vara en resurs för totalförsvaret. Förutom att man här skulle kunna vinterutbilda trupp söder ifrån, skulle man också kunna utbilda totalförsvarsvärnpliktiga för hjälpinsatser vid olyckor och naturkatastrofer i Barentsområdet. Se också på den nytta som trupp från Artic C skulle kunna göra i svenska fjällräddningen. Att Kiruna är en attraktiv utbildningsort ser man på det stora intresse för vinterutbildning i Kiruna som tidigare och fortfarande visas av både svenska och utländska förband. Vi får inte heller glömma den stora kompetens inom området att överleva och verka i arktiskt klimat och alpin terräng som nu hotar att försvinna från den svenska försvarsmaktens kompetensbank. I Kiruna fanns alltid råd och hjälp att få när kylan satt in, backarna blev branta och skogen inte verkade ha något slut. Låt denna kompetens leva kvar i form av Artic C en resurs för Sverige! Arbetsgruppen för Artic C i Kiruna A NDERS K ARLSSON A LF J OSEFSSON Ett anat skäl är att det inte finns någon garnisonsort i Sverige som är mer lämpad för jägarutbildning. Kiruna har allt- skogar, myrar, låg- och högfjäll samt extremt klimat, precis de övningsförhållanden som krävs för att utbilda jägarsoldater av högsta internationell klass. Att VARGTJUTET 9

10 SISTA HÖGVAKTSTRÄFFEN I DECEMBER! I förgrunden: Skidlöpare Bertil Hurtig (årg 40) och Skidlöpare Anders Johansson (årg 39) Lapplands Jägarregemente gick under de sista åren ganska regelbundet högvakt på Stockholms Slott någon av de första helgerna i december. I samband med regementets högvaktstjänstgöring samlades kamratföreningen till träff på kommendantsflygeln. Sedan regementet lades ner har av naturliga skäl dragkraften i högvaktsträffen försvunnit. Man ville ju se jägarna ta över ansvaret för vakthållningen på slottet. Trots detta har under de senaste tre åren traditionell högvaktsträff avhållits någon av decemberhelgerna. Lördagen den 14 december 2002 genomfördes den sista av dessa decemberhögvaktsträffar. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalens årsmöte 2002 beslutade att denna träff skulle genomföras varför styrelsen arrangerade och kallade till träff. gemenskap. I princip var alla generationer representerade allt från skidlöpare till den sista generationen officerare. Kamratföreningens ordförande Steve Gunnarsson hälsade de närvarande varmt välkomna och gav en målande beskrivning över läget i Kiruna. Han berättade om den militära organisationen i Kiruna, fastigheter och lokaler, om Kalixforslägret och dess nyttjande. Lapplandsjägargruppen och den militära framtiden i Kirunaområdet beskrevs. Även förändringar i Kiruna stad (alla rondeller) med omgivningar beskrevs exempelvis de stora fula vindkraftsnurror som förstört utsikten och vyn från Kiruna centrum mot fjällvärlden. Steve hade nyligen besökt Kiruna varför informationen var färsk och intressant. En ny intressant uppgift som lämnades var att lördagen den 7 juni 2003 skall Lapplandsjägargruppen genomföra högvakt i Stockholm och Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen kommer då att arrangera ny högvaktsträff! Efter några timmars småprat och fika spreds de f.d. jägarna ånyo, kanske för att avsluta sina julklappsbestyr i det gråkalla stockholmsvädret. En som var där! Som vanligt var det riktigt snålkallt på yttre borggården även denna december-lördag. Två förband från Marinen agerade av- och pågående vaktstyrka och en förvånansvärd stor publik övervarade vaktbytet. På andra våningen i kommendantsflygeln hade Lena och Andreas Tydén arrangerat kaffe med sedvanligt dopp så här års, d.v.s. saffransbröd och pepparkakor. Här fanns också försäljning av I 22-sovunier och Mälardalsföreningens jägargryta fanns uppställt. En inte allt för stor grupp jägare samlades till en värmande stund med såväl förtäring som trevlig och kamratlig Trivsamt småprat och lussefika! VARGTJUTET 10

11 Kommer Du ihåg? Efter den varma sommaren kan det finnas anledning till att se hur Du reagerar vid olika temperaturer Temperaturer Aktivitet + 5 grader Stockholmare huttrar okontrollerbart. Kirunabor simmar i Östersjön. + 2 Italienska bilar startar inte Vatten fryser till is - 1 Du kan se din andedräkt. Du planerar en resa till Kanarieöarna. Kirunabor tar på sig T-shirt. Politiker börjar oroa sig för de hemlösa - 4 Stockholmare gnyr. Stockholmsvatten fryser. Kirunabor äter glass. Luleåbor simmar i Östersjön. Katten insisterar på att få sova i samma säng som Du. - 8 Du kan se Din andedräkt. Politiker börjar prata om de hemlösa. Skåningar börjar planera resor längre söderut Du planerar en resa till Sydamerika. Katten insisterar på att få sova under Ditt täcke För kallt för att snöa. Du behöver startkablar för att få igång Din bil Du planerar en resa till Sahara Japanska bilar startar inte. Luleåbor tar på sig T-shirt Du kan skära Din andedräkt med kniv och använder den till att bygga en igloo. Örebrobor slickar på metallföremål. Malmöbor upphör att existera Katten insisterar på att få sova i Din pyjamas, när Du har den på Dig. Politikerna gör faktiskt något för de hemlösa. Örebrobor skyfflar bort snön på taket För kallt för att tänka. Du behöver startkablar för att få föraren att gå igång. Endast isklumpar slår i botten på utedasset Du planerar ett tvåveckors hett bad. Svenska bilar startar ej Kirunabor tar på sig tröjor. Din bil hjälper Dig planera resan söderut. Luleåbor knäpper översta knappen på skjortan Hetluften i riksdagen fryser. Kirunabor stänger badrumsfönstret Helvetet fryser till is! Njut av sommaren! Gör Vargtjutet bättre! Gör din röst hörd! Tidning kan bara bli bättre. Har du förslag på förändringar eller kanske vill du själv skriva något för publicering? Vi som sammanställer Vargtjutet vill att DU hör av dig. Kontakta Redaktören med dina synpunkter! Skriv eller skicka e- post till: Johan Fenhammar, Brunskogsbacken Farsta VARGTJUTET 11

12 K ONTAKTADRESSER Om er adress ej stämmer, ert namn är felstavat, ni skall flytta, undran om medlemsavgiften och motsvarande frågor, vänligen meddela detta till kassören, inte till ordförande eller sekreteraren. Kontakt mig gärna per e-post eller tfn/fax, adress se nedan. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen c/o Kenneth Rönnkvist FMV, Plan P Stockholm O RDFÖRANDE STEVE GUNNARSSON NATT OCH DAGS ALLÉ ENKÖPING TFN: K ASSÖR ANDREAS TYDÉN MATTEUS VÄG BÅLSTA TFN/TFNSVARARE/FAX : S EKRETERARE KENNETH RÖNNKVIST SANDHAMNSGATAN 52 B STOCKHOLM TFN : R EDAKTÖR V ARGTJUTET JOHAN FENHAMMAR BRUNSKOGSBACKEN FARSTA TFN: VARGTJUTET 12

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara Anders Han gick in i hennes vardagsrum och slog sig ner i soffan. De skulle ta kaffe och efterrätt hemma hos Sophia. Hon fixade just nu med en överraskning ute i köket. Han såg sig omkring. Det var ett

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI onsdag 24 mars - onsdag 28 april Snart kommer våra älskade barn tillbaks nu är det bara 5 dagar kvar.. Tiden vi har väntat har varit lång och fylld med städning och reparationer,

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Benessere 5-12 Oktober 2013

Benessere 5-12 Oktober 2013 Benessere 5-12 Oktober 2013 I ett arrangemang med välmående på den prestigefyllda vingården Villa Sparina i Italien, välkomnar vi Dig att boka plats till nästa resa där programmet består av avkoppling,

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

SKOTEREXPEDITION PÅ SVALBARD APRIL 2013

SKOTEREXPEDITION PÅ SVALBARD APRIL 2013 SKOTEREXPEDITION PÅ APRIL 2013 R FÖLJ MED PÅ DITT LIVS ÄVENTYR PÅ Europas sista riktiga vildmark! Bara några timmar med flyg från Oslo. SKOTEREXPEDITION Äventyr i Isbjörnens rike MITT EMELLAN NORDNORGE

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken

~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken ~ SÅNGHÄFTE ~ med tecken HEJ! Varje samling börjar med Goddag-sången och att tamburinen skickas runt och så sjunger vi för varje barn. Sen tar vi fram Tittut-påsen och skickar runt den så alla barn får

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer