VARGTJUTET. Höstmiddagen! Medlemsmöte! Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARGTJUTET. Höstmiddagen! Medlemsmöte! Ordföranden har ordet"

Transkript

1 VARGTJUTET Årgång 7, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2002 Höstmiddagen! Kallt, grått och ruggigt utomhus men när Mälardalens medlemmar träffas blir det varmt, glatt och gott! Och att platsen var den 105-åriga Kavallerimässen på Lidingövägen gjorde inte det hela mindre festligt. Medlemsmöte! Kamratföreningen planerar att genomföra en medlemsaktivitet den 26 februari Detta medlemsmöte kommer att innehålla ett föredrag. Vi återkommer i nästa utskick av Vargtjutet med mer information. Boka in detta datum redan nu! INNEHÅLL! SIDAN 2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET SIDAN 3 MAJOREN GÅR ALLTID FÖRE I KÖN SIDAN 5 HÖSTFESTEN 2002 SIDAN 7 PÄLTSA -EN VEDHUGGARES BETRAKTELSER SIDAN 9 INSÄNDARE SIDAN 10 HÖGVAKTSTRÄFF SIDAN 11 TEMPERATUREN! SIDAN 12 STYRELSENS JULHÄLSNING SAMT ADRESSER Läa allt om den trevliga Höstmiddagen på sidan 5 och se även bilder tagna under kvällen på sidan 6. Ordföranden har ordet Så har ytterligare ett verksamhetsår förlupit. Jag kan konstatera att kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen med tillfredställelse kan se tillbaka på ett framgångsrikt och aktivt verksamhetsår. De aktiviteter som vi har genomfört har mötts med stort intresse och bra deltagande. Det är viktigt att ha balans mellan ambitionen att göra olika saker och att ha ledare och resurser för att genomföra verksamheten. Det är bättre att ordna något färre arrangemang med hög kvalité och stort deltagande än ett stort antal som endast drar få deltagare och till slut knäcker styrelsen. Jag tycker att vi har en bra balans nu och att vi bör fortsätta på denna väg. Under året har diskussioner förekommit med kamratföreningen i Kiruna om ett närmare Fortsättning följer på nästa VARGTJUTET 1

2 samarbete. Det är viktigt för båda föreningarna att utveckla detta samarbete. Hur det skall genomföras och i vilka sammanhang är ännu ej klart. Ett steg, är att genomföra våra årsmöten samma dag och på samma plats. Detta kommer att ske den 5 april 2003, då vi genomför årsmöte på Försvarshögskolan (fd MHS) på Valhallavägen i Stockholm. Jag vet att man i Kiruna är intresserade av ett samarbete även vad beträffar vårt medlemsblad Vargtjutet! Det är idag svårt och kostsamt att producera Kamratföreningen Lapplands Jägare i Kirunas årliga tidning. Sponsorerna är inte längre lika intresserade av tidningen nu när regementet försvunnit. Jag vet inte idag, hur ett samarbete om ett gemensamt medlemsblad skall utvecklas. Det är en sak för oss att ge ut ett medlemsblad med ett upplag på ca 200 ex/utgivning och med det enkla upplägg vi har. Det är en helt annan sak, arbete och kostnader, att producera och ge ut ett blad med en upplaga på över ex. Jag hoppas att vi i de fortsatta diskussionerna kan finna en lösning som tillfredställer allas vårt behov. En kamratförening i Mälardalen behövs! Det är runt Stockholm som en stor del av före detta lapplandjägare finns och det är här det är möjligt att samla intresserade till regelbundna aktiviteter. Det är lika viktigt att vi har kvar våra rötter och vår kamratförening mede säte i Kiruna och att det där alltid arrangeras någon större aktivitet varje år. Jag hoppas att vi under år 2003 kan finna formerna för ett bra och fungerande utvecklat samarbete. Det var mycket trevligt att ännu en gång samlas till fest på kavallerimässen i Stockholm. Kamratföreningens höstmiddag som nu genomfördes för tredje året i rad har blivit en av våra stora succéer och kan väl nu betraktas som tradition. Vi gladde oss över att se jägare med respektive från hela landet samlade och det var många gamla minnen som ventilerades runt borden. Styrelsen har redan bokat in 2003 års höstmiddag till lördagen den 25 oktober 2003! olika rykten i luften och man skall väl inte tro på något innan det är offentliggjort. Att vi får se ytterligare nerdragningar i antalet utbildningsplattformar (regementen och flottiljer) är ingen överdrift. Det är ju märkligt att man idag nästan har fullbokat på Kalifors övningsläger och skjutfält i Kiruna för att utnyttja de utomordentligt goda utbildningsbetingelserna. Var skall den framtida jägarutbildningen äga rum? Skall K 4 dras in och utbildningen förläggas till Boden? Var kommer då Kiruna in i bilden igen? Det ryktas om nya svarta hål i Försvarsmaktens ekonomi. Vad innebär det för framtiden? Allt är idag fokuserat på den internationella verksamheten. Det som inte har beröring med den skall nedprioriteras. General B Jerklands utredning avseende den territoriella indelningen har i princip runnit ut i sanden. Skall vi ha kvar 27 militärdistriktsgrupper? Skall vi ha kvar militärdistrikt eller skall en ny ledningsstruktur med garnisonssamordnade ledningar etableras. Ja som ni kan läsa är frågetecknen många och svaren ovissa. År 2003 kommer förvisso att bli ett intressant år för Försvarsmakten. Jag vill på detta sätt framföra ett stort tack till alla som engagerat arbetar vidare med att hålla Lapplands Jägare och vår kamratanda levande. Tack, till alla styrelsefunktionärer, för Ert arbete under Tack till Kamratföreningen i Kiruna och till Lapplandsjägargruppen för Ert ovärderliga stöd. Jag hoppas att vi nu kan finna ännu bättre vägar för ett fortsatt utvecklat samarbete. Jag önskar Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år, 2004! E R TILLGIVNE Under år 2003 skall underlaget för nästa försvarsbeslut (2004) läggas fram. Ett stort antal utredningen pågår eller kommer att startas och genomföras. Idag surrar många VARGTJUTET 2

3 Majorer går före i kön gärning. Majorens hustru brukade därför få sköta inköpen. Men nu gällde det ju som sagt en oskyldig julklapp åt faster. Köerna den här dagen var förståss långa och stämningen lättirriterad. Majoren valde en kö där expediten verkade erfaren och kunderna målmedvetna. Nu när alla julbestyr står inför dörren erinrar vi oss en historia om hur väl officerare ibland kan komma att behandlas i vissa situationer. Många har själva upplevt flera liknande situationer. Vi som var med förr i välden kanske känner igen hur gamla beväringar många år efter muck har glömt allt ev. groll och bara känner gemenskap och viss respekt. Redaktionen anser att historien är väl värd att återges i Vargtjutet..! * * * Att gå på stan i uniform innebär att utsättas för en och annan granskande blick och att hedras med ett och annat muntert givaktrop. Barn i lekskoleåldern vill veta om man är polis och glada ölgubbar vill berätta beredskapsminnen. Av någon anledning är folks behov av att få snacka med militärer allra störst i köerna på Systembolaget. Något ska man ja ha att göra medan man väntar och väggreklamen för alkoholfritt har tydligen inget större läsvärde. Den här historien hörde vi om en yrkesofficer. Låt oss kalla honom Majoren. Majoren var på hemväg från jobbet några dagar före julafton. På Systembolaget skulle han inhandla en julklapp till sin gamla faster. En flaska Parfait Amor! Eftersom majorens mor varit aktiv i nykterhetsrörelsen vars ideologi Majoren (förgäves) insupit med modersmjölken, kände han sig alltid obehaglig till mods på Systemet. När det hände att han där stötte på någon bekant, kändes det som att bli ertappad på bar Näst längs fram stod en man av den typ som i sekelskiftets frökenromaner skulle ha kallats en råbarkad sälle och i vår barndoms lokalpress en överförfriskad individ. Där stod alltså en full buse. Busen såg genast uniformen, erinrade sig med vemod sin tid i kronans kläder och fyrade av ett fryntligt - God major! - Hej du, sa majoren van vid uniformens magnetism. - Välkommen hit, major, fortsatte busen med tordonstämma. Hans julglögginsspirerande blick svepte över den grå massan av bolagskunder. - Majorer, hojtade busen, dom går före i kön! - Tack ska du ha, men jag väntar på min tur, sa Majoren avväpnande. - Kommer inte på fråga, sa busen schangtilt, det lärde jag mig i lumpen. Majorer går alltid före i kön! Övriga kunder stirrade stelt framför sig på det charmiga sätt vi svenskar brukar i sådana situationer. Men vaksamheten var på topp. Alla öron spretade som vingar på julänglar. - Jag förstår att det är vänligt menat av dej. Men du vet att så här före jul har alla lika bråttom, försökte Majoren. - Är det NÅN här som har något emot att majoren går före i kön? undrade busen och andades prövande på närstående orörliga ansikten. VARGTJUTET 3

4 - Nähä, det var väl det jag trodde. ALLA tycker att majorer skall gå före i kön! En kunglig svensk majors förmåga att bedöma läget och fatta beslut är som regel god. Han vägde nu för och emot. Det gällde ju bara en enda flaska. En minuts raskt inköp emot ytterligare tio minuters offentligt tankeutbyte med denne påträngande entusiast. Enklast för alla att göra som busen sa. Med några raska steg stod Majoren vid disken. Busen gjorde honnör. Det var nu dödstyst i lokalen. Ingen tittade längre rakt fram. Alla tittade på Majoren. - En Parfait Amour, harklade sig Majoren och kände att denna beställning inte direkt höjde svenska arméns anseende. En mera robust dryck hade faktiskt gjort situationen lättare. Han greppade efter plånboken! Fickan var TOM. Alla fickor var tomma. - Så förargligt, stammade Majoren. Jag har visst glömt pengarna. Svenska arméns anseende närmade sig nu ett bottenrekord. Då kände Majoren en klapp på ryggen. - Spelar ingen roll, sa busen generöst. Det tar vi på krita! - Kommer aldrig på fråga, sa expediten strängt. Det märktes att hon var en erfaren kvinna. Men det hjälpte henne inte. - JAG SA: Det tar vi på krita, sa busen och ändrade ton från överdånig vänlighet till lömsk hotfullhet. Som Stora Stygga Vargen pustade på Bror Duktigs hus, så pustade nu busen sin andedräkt på expediten. Hon kippade efter andan som en guldfisk på torra land och hennes kindrouge ändrade färg som ett lackmuspapper. - Här kan INGEN handla på krita, sa hon i förolämpad ton. -.utom MAJORER, sa busen. Hämta hit föreståndaren! Föreståndaren en Benjamin Syrsaliknande herre stegade in med ett försök till magistralt. - Vad är det fråga om? Det fick han reda på. - Majoren kommer in och betalar i mellandagarna förklarade busen. - Kommer aldrig på fråga, sa föreståndaren, det är emot reglerna. - Menar ni att ni inte litar på en svensk major i uniform? undrade busen förvånad. - Det handlar inte om det. Det är en fråga om PRINCIPER, menade föreståndaren. - Jasså, det låter på det viset, sa han och fattade föreståndaren i systemrocken och drog honom mot sig över disken så att de snedgångna föreståndarskorna lättade en decimeter från det stadiga marmorgolvet. Hans vänliga krull över öronen raknade i alkoholvinden. - Vi får väl göra ett undantag flämtade föreståndaren och tillade, när busen släppt honom, ett mera värdigt, - för en gång skull. - Jag visste väl det, sa busen. God Jul Major. Bataljen var äntligen over och Majoren lämnade systemet begapad av fotfolket. Om han segrat eller förlorat? Ja över den saken funderar Majoren fortfarande. G OD JUL OCH G OTT N YTT Å R ÖNSKAR REDAKTIONSGRUPPEN FÖR V ARGTJUTET VARGTJUTET 4

5 Mälardalens HÖSTFEST ! Kallt, grått och ruggigt utomhus men när Mälardalens medlemmar träffas blir det varmt, glatt och gott! Och att platsen var den 105- åriga Kavallerimässen på Lidingövägen gjorde inte det hela mindre festligt. Vi var 45 personer som slöt upp till denna tredje höstfest som Kamratföreningen i Mälardalen genomförde. Efter incheckningsproceduren med kassören som ville ha betalt för både det ena och det andra serverades det champagne. Så med ett champagneglas i ena handen och en liten IKEA-penna o ett papper i andra började det hela med en tipspromenad på mässen med kluriga frågor om både regementet (I 22 alltså) och Kiruna mm. Fredrik Westerdahl (numera Livgardist) höll ett kort anförande om kavallerimässen innan vi tågade in i pelarsalen och det vackert dukade festbordet. Stämningen var hög när vi satte oss till bords och sångerna till snapsen lät ganska bra! Mycket prat och skratt. Rättning av tipsraden och den som hade flest rätt fick 10 lotter. Det var Mariana Almström och hon var dessutom kvällens lottförsäljerska. Tal såklart ordföranden Steve Gunnarsson som bl a, i sitt välkomsttal, läste upp hälsningar från Björn och Eva Lundqvist som tyvärr inte kunde delta. Ordförande för Kamratföreningen i Kiruna Jan Jägerfjord med hustru Stina var hedersgäster och Jan höll ett långt tacktal. Ni undrar förstås hur det gick med lotterna? Jo men visst! De lockande vinsterna var älgkött! Direkt från Haparanda som vår vän och medlem Kalle Styrman skänkt till föreningen och skickat ner till kungliga huvudstaden med busstransport. Vilka vann då? Jo Nina Jönsson och Mariana igen! (Det är något magiskt med lotteriringar!) samt Erna B. Grime. Älgköttet var inlåst i en frys i köket och den av kökspersonalen som hade nycklarna hade åkt hem. Det blev snabbutryckning tillbaka så pristagarna kunde få med sig sina fina vinster hem. När vi lämnade mässen hade alla gått hem och intrycket var att festdeltagarna var nöjda och glada och kanske lite sorgsna att vi idag bara finns som en kamratförening och inte som vårat fina regemente Lapplands Jägare. MEN vi är en aktiv förening!!! Tack alla som var med och anordnade detta så det blev en fest och alla som var med och skapade feststämning!! L ENA OCH A NDREAS T YDÉN SOM GICK SIST. Efter middagen serverades det kaffe med tillbehör och sedan vidtog dansen som det dock inte denna kväll blev någon större fart på. Alla verkade ha så mycket att prata om.det gäller ju att passa på när man inte träffats på länge. VARGTJUTET 5

6 Glöm inte att betala Medlemsavgiften!!! PG: Glöm inte fullständiga personuppgifter, adress, GUår/tjänstgöringstid, ev E-postadress samt ev militär grad. ENDAST 100 KR/ÅR VARGTJUTET 6

7 På vedhuggarresa till Pältsa! AV STEVE GUNNARSSON Att få åka på så kallad vedhuggarresa till Pältsa-stugan, (ca 12,5 km SV Treriksröset) i vår absolut nordligaste fjällvärld första helgen i december är inte många förunnat. Vid Lapplands Jägare är detta en sedan många år väl förankrad tradition. Jag har den mycket stora förmånen att vara en av de få utvalda som får uppleva denna i sig fantastiska resa varje år. Syftet är att göra stugan klar för vintersäsongen, utföra diverse underhållsarbeten samt att såga, klyva och stapla den ved som under senhösten transporterats upp. Arbetet har sedan många år utförts av ett antal av regementets chefer tillsammans med tjänstgörande och f.d. stugfogdar. Försöker jag förklara hur fantastiskt det är att åka upp till Lappland för att sedan ta sig ut i fjällvärlden får jag bara en massa konstiga blickar och kommentarer som Du är inte klok, åka upp till kylan, snön och mörkret och det frivilligt! Jag skall här försöka att ge en bild av de upplevelser vi får oss till del. Den 6 december vid 08-tiden samlades ett glatt och förväntansfullt gäng vid Lapplands Jägargruppens lokaler i gamla sjukhuset på Jägarskole-området i Kiruna. Denna gång var det följande personer som hade mött upp, överste Håkan Hedström, övlt Mats Forsman, övlt Jan Åhman, övlt Thord Wicksell, övlt Jan Jägerfjord, mj Jan-Olof Johansson, kn Lennart Tjäder, kn Anders Nilsson och undertecknad, övlt Steve Gunnarsson. Saknades gjorde överste 1. Björn Lundqvist och ordinarie stugfogden för Pältsa-stugan mj Gorm Lundqvist vilka av olika skäl hade varit tvungna att lämna återbud. Diverse utrustning, förnödenheter och mat lastades tillsammans med två snöskotrar och snart var vi i en VW-buss samt en VW-pickup med släp på väg via Vittangi, Karesuando, längs väg E 8 på finska sidan och upp till startpunkten i den svenska byn Keinovuopio. En bilresa på ca 28 mil. Förutsättningarna, vädermässigt, var ca - 15ºC, svag vind och klar himmel. Någon sol finns ej ovan horisonten så här års, så dagen blir ganska kort och det gäller att komma iväg så fort som möjligt så att man kan utnyttja lite av dagsljuset. I år har det varit riktigt kallt i Lappland med tyvärr dåligt med snö. I Keinovuopio togs ytterligare skotrar och utrustning fram ur Lapplands Jägargruppens förråd därstädes och efter omlastning och packning var allt klart för avfärd. Det var en samling väl klädda herrar, nästa som Michelin-gubbar allihop, som påbörjade färden, 9 man med fyra skotrar och slädar, mot Pältsa. Efter bara några kilometer började problemen. Eftersom det var så lite snö så blev det en mycket stötig och i vissa avseenden en problematisk färd. Det var hårdfrusen is som underlag och den lilla snö som fanns var i formen så kallad sockersnö som bara rinner undan och knappast ger något fäste alls. Skotrar tog sig inte upp för backarna och tungt lastade slädar gick på tvären och vi var tvungna att dra för hand och koppla skotrar i tandem för att kunna passera hindren. Vi kunde inte följa ordinarie leder utan var tvungna att reka nya spår för att hjälpligt kunna ta oss förbi hinder och vidare upp mot målet. Det sista stora hindret blev ravinen upp till Pältsastugan där svall-is hade gjort ordinarie spår nästan ofarbart. Här var vi tvungna att ta över en skoter i taget och en släde i taget och då hålla emot så att ekipaget ej gled ner i den helt intilliggande forsande jokken. Trots alla vedermödor och besvär nådde dock gruppen Pältsa-stugan till slut. Visserligen långt senare än beräknat men ändå lika glada och optimistiska. Efter VARGTJUTET 7

8 sedvanlig hälsning på entrétrappan påbörjades de olika sysslorna. Det gäller att få upp värmen i stugan, hämta vatten, värma upp bastun samt att laga mat. Några började genast se över utrustning för huvudarbetet, vedhuggningen, provstarta motorsågar, kolla kedjor och yxor, starta elverk mm. På grund av den sena ankomsten blev det middag som skulle tillredas direkt. Efter ett välbehövligt och uppfriskande bastubad bjöds det till bords för sen middag i storstugan. Det blev som sagt sent, middagen serverades kl Att sedan fram på natten få gå ut på trappan på Pältsa-stugan och blicka ut mot Pältsan-fjällets karakteristiska 1444 m höga profil eller ner mot Kummadalen och samtidigt se hur norrskenet sprakande far fram och tillbaka över det stjärnspäckade himlavalvet, ja det är en obetalbar upplevelse och en enorm njutning. Det var en grupp trötta, belåtna, men stridsdugliga gammeljägare som somnade skönt i sina slafar fram på nattens småtimmar. Tidig revelj, kocken var uppe igen redan klockan sju för att färdigställa frukost för gruppen. En grupp på tre man med skoter och kälkar skulle omgående köra tillbaka till Keinovuopio för att hämta upp mer ved. Direkt efter frukost startade de olika arbetena. Vädret är det allra bästa, ca minus femton grader och vindstilla. Det finns inte ett moln på himlen och snart uppträder det mycket vackra färgfenomen som soluppgången ger. Horisonten är färgad i alla röd, orange, gula, gröna, blå och svarta nyanser. Det är nästan som färgerna på en Lapin Kulta ölburk. Solen kommer aldrig över horisonten men färgspelet är bedårande. Alla vet sina sysslor. Här finns sågare, vedklyvare och vedstaplare samt diverse handräckare. I köket arbetar kock och biträde med att laga för- och eftermiddagskaffe, lunch samt förbereda kvällens trerätters middag. Bastumästaren håller hela tiden bastun varm och värmer samtidigt det varmvatten som behövs. Här hämtas vatten och här konstrueras diverse anordningar till gagn för kommande gäster. Hela dagen fylls med konstruktivt arbete. Vedhämtarna kommer tillbaka med sina tre skotrar och tre lass med mer ved som snabbt sågas och staplas in i vedförrådet. Fram mot kvällen har Pältsa-stugan ett väl fyllt förråd av torr sågad och kluven ved. Nu klarar vi den kommande vintersäsongen. Så är det åter dags för en av höjdpunkterna bastubad. Allt är väl förberett av bastumästaren och det finns såväl bastuöl och bastukorv på plats. Det är en verklig bot för kropp och skäl att bada bastu här uppe i ödemarken. Ånyo kan man inte motstå att stiga ut på altanen vid bastun och beundra den mäktiga fjällnaturen, tystnaden och mörkret runt om kring. Detta är avkoppling i ordet rätta mening. På kvällen intar vedhuggargänget en riktigt god middag och nu berättas den ena skrönan värre än den andra. Här berättas om hur det verkligen gick till en gång i tiden. Fram på småtimmarna törnar den ene efter den andre in och guden från Nirvana tar sitt grepp över våra trötta hjältar. 1. Efter tidig frukost, packning och storstädning av stugan är gruppen klar för att lämna Pältsa. Nu transporteras förutom egna packningar, sopor, tomma gasolflaskor, latriner mm som skall tar hem. Nerfärden till mer civiliserade trakter går ganska smidigt. Vedhämtargänget hade dagen före rekat ett nytt och lite smidigare spår förbi de värsta hindren. Temperaturen sjunker efterhand som vi reser och vid framkomsten till Keinovuopio visar kvicksilvret på minus 27 grader. Det var nog ännu kallare på jokken i Kummadalen! Vi lämnar Keinovuopio och tittar längtande tillbaka mot fjälltopparna där Pältsan avtecknar sig tydligt mot horisonten och man undrar stillsamt när kommer jag tillbaka nästa gång? under återresan VARGTJUTET 8

9 stannar vi i finska Karesuando för fika med de typiska finska syltmunkarna. Omkring kl 1700 är vi alla åter i Kiruna och gruppen tar farväl av varandra och lovar att återses om inte förr så till vedhuggarresa i december 2003! Ett stort tack till Chefen Lapplandsjägar Gruppen som möjliggör denna gamla I 22-tradition! sedan terräng- och klimatförhållandena kompletteras av god infrastruktur, gör ju inte saken sämre. Den goda infrastrukturen gör att officerarna gärna bosätter sig på orten, därigenom skapas kontinuitet, grunden för högkvalitativ utbildning. Steve Gunnarsson Insändare: Varför skall vi ha ett Artic Center i Kiruna? Det viktigaste skälet till att upprätta Artic C i Kiruna är att vi inte bör lämna den översta tiondelen av vårt land nästan helt utan militär närvaro. Även våra grannländer sparar in på sina militärutgifter men de har hittills följt principen att markera sitt lands territorium genom att behålla de garnisonsorter som ligger vid gränserna. Ett Artic C i Kiruna skulle sända otvetydiga signaler till både omvärlden och lokalbefolkningen om vår vilja att försvara hela Sverige, nu och i framtiden. Man bör dock inte se Artic C som bara en utbildningsplattform för jägarsoldater, det skulle vara en resurs för totalförsvaret. Förutom att man här skulle kunna vinterutbilda trupp söder ifrån, skulle man också kunna utbilda totalförsvarsvärnpliktiga för hjälpinsatser vid olyckor och naturkatastrofer i Barentsområdet. Se också på den nytta som trupp från Artic C skulle kunna göra i svenska fjällräddningen. Att Kiruna är en attraktiv utbildningsort ser man på det stora intresse för vinterutbildning i Kiruna som tidigare och fortfarande visas av både svenska och utländska förband. Vi får inte heller glömma den stora kompetens inom området att överleva och verka i arktiskt klimat och alpin terräng som nu hotar att försvinna från den svenska försvarsmaktens kompetensbank. I Kiruna fanns alltid råd och hjälp att få när kylan satt in, backarna blev branta och skogen inte verkade ha något slut. Låt denna kompetens leva kvar i form av Artic C en resurs för Sverige! Arbetsgruppen för Artic C i Kiruna A NDERS K ARLSSON A LF J OSEFSSON Ett anat skäl är att det inte finns någon garnisonsort i Sverige som är mer lämpad för jägarutbildning. Kiruna har allt- skogar, myrar, låg- och högfjäll samt extremt klimat, precis de övningsförhållanden som krävs för att utbilda jägarsoldater av högsta internationell klass. Att VARGTJUTET 9

10 SISTA HÖGVAKTSTRÄFFEN I DECEMBER! I förgrunden: Skidlöpare Bertil Hurtig (årg 40) och Skidlöpare Anders Johansson (årg 39) Lapplands Jägarregemente gick under de sista åren ganska regelbundet högvakt på Stockholms Slott någon av de första helgerna i december. I samband med regementets högvaktstjänstgöring samlades kamratföreningen till träff på kommendantsflygeln. Sedan regementet lades ner har av naturliga skäl dragkraften i högvaktsträffen försvunnit. Man ville ju se jägarna ta över ansvaret för vakthållningen på slottet. Trots detta har under de senaste tre åren traditionell högvaktsträff avhållits någon av decemberhelgerna. Lördagen den 14 december 2002 genomfördes den sista av dessa decemberhögvaktsträffar. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalens årsmöte 2002 beslutade att denna träff skulle genomföras varför styrelsen arrangerade och kallade till träff. gemenskap. I princip var alla generationer representerade allt från skidlöpare till den sista generationen officerare. Kamratföreningens ordförande Steve Gunnarsson hälsade de närvarande varmt välkomna och gav en målande beskrivning över läget i Kiruna. Han berättade om den militära organisationen i Kiruna, fastigheter och lokaler, om Kalixforslägret och dess nyttjande. Lapplandsjägargruppen och den militära framtiden i Kirunaområdet beskrevs. Även förändringar i Kiruna stad (alla rondeller) med omgivningar beskrevs exempelvis de stora fula vindkraftsnurror som förstört utsikten och vyn från Kiruna centrum mot fjällvärlden. Steve hade nyligen besökt Kiruna varför informationen var färsk och intressant. En ny intressant uppgift som lämnades var att lördagen den 7 juni 2003 skall Lapplandsjägargruppen genomföra högvakt i Stockholm och Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen kommer då att arrangera ny högvaktsträff! Efter några timmars småprat och fika spreds de f.d. jägarna ånyo, kanske för att avsluta sina julklappsbestyr i det gråkalla stockholmsvädret. En som var där! Som vanligt var det riktigt snålkallt på yttre borggården även denna december-lördag. Två förband från Marinen agerade av- och pågående vaktstyrka och en förvånansvärd stor publik övervarade vaktbytet. På andra våningen i kommendantsflygeln hade Lena och Andreas Tydén arrangerat kaffe med sedvanligt dopp så här års, d.v.s. saffransbröd och pepparkakor. Här fanns också försäljning av I 22-sovunier och Mälardalsföreningens jägargryta fanns uppställt. En inte allt för stor grupp jägare samlades till en värmande stund med såväl förtäring som trevlig och kamratlig Trivsamt småprat och lussefika! VARGTJUTET 10

11 Kommer Du ihåg? Efter den varma sommaren kan det finnas anledning till att se hur Du reagerar vid olika temperaturer Temperaturer Aktivitet + 5 grader Stockholmare huttrar okontrollerbart. Kirunabor simmar i Östersjön. + 2 Italienska bilar startar inte Vatten fryser till is - 1 Du kan se din andedräkt. Du planerar en resa till Kanarieöarna. Kirunabor tar på sig T-shirt. Politiker börjar oroa sig för de hemlösa - 4 Stockholmare gnyr. Stockholmsvatten fryser. Kirunabor äter glass. Luleåbor simmar i Östersjön. Katten insisterar på att få sova i samma säng som Du. - 8 Du kan se Din andedräkt. Politiker börjar prata om de hemlösa. Skåningar börjar planera resor längre söderut Du planerar en resa till Sydamerika. Katten insisterar på att få sova under Ditt täcke För kallt för att snöa. Du behöver startkablar för att få igång Din bil Du planerar en resa till Sahara Japanska bilar startar inte. Luleåbor tar på sig T-shirt Du kan skära Din andedräkt med kniv och använder den till att bygga en igloo. Örebrobor slickar på metallföremål. Malmöbor upphör att existera Katten insisterar på att få sova i Din pyjamas, när Du har den på Dig. Politikerna gör faktiskt något för de hemlösa. Örebrobor skyfflar bort snön på taket För kallt för att tänka. Du behöver startkablar för att få föraren att gå igång. Endast isklumpar slår i botten på utedasset Du planerar ett tvåveckors hett bad. Svenska bilar startar ej Kirunabor tar på sig tröjor. Din bil hjälper Dig planera resan söderut. Luleåbor knäpper översta knappen på skjortan Hetluften i riksdagen fryser. Kirunabor stänger badrumsfönstret Helvetet fryser till is! Njut av sommaren! Gör Vargtjutet bättre! Gör din röst hörd! Tidning kan bara bli bättre. Har du förslag på förändringar eller kanske vill du själv skriva något för publicering? Vi som sammanställer Vargtjutet vill att DU hör av dig. Kontakta Redaktören med dina synpunkter! Skriv eller skicka e- post till: Johan Fenhammar, Brunskogsbacken Farsta VARGTJUTET 11

12 K ONTAKTADRESSER Om er adress ej stämmer, ert namn är felstavat, ni skall flytta, undran om medlemsavgiften och motsvarande frågor, vänligen meddela detta till kassören, inte till ordförande eller sekreteraren. Kontakt mig gärna per e-post eller tfn/fax, adress se nedan. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen c/o Kenneth Rönnkvist FMV, Plan P Stockholm O RDFÖRANDE STEVE GUNNARSSON NATT OCH DAGS ALLÉ ENKÖPING TFN: K ASSÖR ANDREAS TYDÉN MATTEUS VÄG BÅLSTA TFN/TFNSVARARE/FAX : S EKRETERARE KENNETH RÖNNKVIST SANDHAMNSGATAN 52 B STOCKHOLM TFN : R EDAKTÖR V ARGTJUTET JOHAN FENHAMMAR BRUNSKOGSBACKEN FARSTA TFN: VARGTJUTET 12

INNEHÅLL! Stefan Hämäläinen - C Kiruna

INNEHÅLL! Stefan Hämäläinen - C Kiruna VARGTJUTET Årgång 15, Nummer 3 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen September 2010 Ordföranden har ordet Sidan 3 I skrivande stund är det verkligen höstlikt ute. Löven faller i allt större mängd

Läs mer

Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 G LÖM INTE ATT BETALA GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER,

Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 G LÖM INTE ATT BETALA GLÖM INTE FULLSTÄNDIGA PERSONUPPGIFTER, VARGTJUTET Årgång 8, Nummer 4 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen December 2003 Ordföranden har ordet.. Kamratföreningens Höstfest! Så går ännu ett år till sin ända. Vår kamratförening har genomfört

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet. Läs Tommy Karlssons berättelse med anknytning till I 22 Museeum sid 6. Följ med till Hovstallet den 4 maj

VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet. Läs Tommy Karlssons berättelse med anknytning till I 22 Museeum sid 6. Följ med till Hovstallet den 4 maj VARGTJUTET Årgång 11, Nummer 1 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Mars 2006 Ordföranden har ordet I mitten av februari 2006 är det riktig vinter i hela Sverige. Jag såg en snötäckeskarta på

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 6 Nr 10 1999 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har ordet Sidan 4 Bäste kamrat Sidan 7 Vad gör 55 årspensionärerna Sidan 12 Ny bataljonschef Sidan 14 Första 77 B-

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Vem är min vän? Tema för de olika dagarna: Dag 2: Vän med andra Dag 1: Vän med Gud Dag 3: Vän med Guds familj Dag 4: Vän med Guds värld Inledning: Årets bibelstudier kan ses

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Styrelsen informerar om årsmöte, arbetshelger, budget -04 och Arkens ombyggnad...

Styrelsen informerar om årsmöte, arbetshelger, budget -04 och Arkens ombyggnad... Styrelsen informerar om årsmöte, arbetshelger, budget -04 och Arkens ombyggnad... Ännu en vår närmar sig med stormsteg, det suger tag i Ängsholmstarmen härligt! Vi avslutade Ängsholmsåret 2003 med en härlig

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen Sjövärns nr32007 medlemstidning för sjövärnskårenposten Hiorten och våra ungdomar En oförglömlig resa till Litauen Hos Göteborgs Sjövärnskår är nästan allt nytt Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA I DETTA NUMMER AV GULDKLIMPEN Annons Plattis 2 I detta nummer. Annons Motor Action AB 3 Ordförande har Ordet 4-5 Redaktionsrådet 6 Hela Styrelsen 7 Distriktsombuden 8-15 Stockholms Wingar har sorg 16 Annons

Läs mer

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap Nummer 1, mars 2009 Föräldraskap Det kom ett brev Hur ska föreningens arbete se ut framöver för att främja deltagande och inflytande för vuxna medlemmar med autism/aspergers syndrom? Riksföreningen Autisms

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent 1 Pep Talk Att vara personlig assistent Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, www.bengtelmen.com, mail@bengtelmen.com Att arbeta 2 som personlig assistent INLEDNING

Läs mer

Livhusaren 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011

Livhusaren 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011 LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING av Uno Bohman, Johan Thorp och Jens Ramhöj Föreningens ordförande Uno Bohman Kamratföreningens ordförande har ordet! För drygt

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST DEN NYA TIDEN II MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST äfven i den svåraste belägenhet kasta hoppet på nyårsmorgonen någon stråk af sitt vänliga rosenskimmer på den slöja, som för den dödliges blick

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET av Ola Montán stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET Del I Den långa vägen mot lycka av Ola Montán 1 KAPITEL 1 Mot okänt mål Rymdskeppet

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 16 kmeterslöparna i Vårtävlingarna 2008. Den namnkunnige känner igen den tidigare Solvikingen Jan-Åke Lundberg - andre man t.h. Årets fest 28 mars Styrelsen bjuder till

Läs mer

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 G Ä L L I V A R E - M A G A S I N INNEHÅLL Kort om 13 66 60-62 Face of Gällivare startade hösten 2013 utifrån lokala, offentliga och privata önskemål. Arbetet

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Elisabet och Roland trivs storligen i England SIDAN 14 SOMMAREN 2007. inte offra en byskola och låta en bygd helt dö ut!? hur blir det sedan!?

Elisabet och Roland trivs storligen i England SIDAN 14 SOMMAREN 2007. inte offra en byskola och låta en bygd helt dö ut!? hur blir det sedan!? Elisabet och Roland trivs storligen i England SDAN 22 Roland och nga-lena gillar vildmark och äventyr SDAN 8 SDAN 14 SOMMAREN 2007 Europaspel för Malin & Hanna Malin Bodin och Hanna Molin SDAN 6 har varit

Läs mer