BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. ! ÅRGÅNG Bild!ån Islossningskonserten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. ! ÅRGÅNG 2013. Bild!ån Islossningskonserten 2012"

Transkript

1 ! ÅRGÅNG 2013 BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. Bild!ån Islossningskonserten 2012 Ansvarig redaktör:!!!! Emelie Möllerström Redaktion:!!!!! Föreningens styrelse Utgivare:!!!!! Gammelstadens Ungdomsförening r.f.!!!!!! Gammelstadsvägen 3!!!!!! HELSINGFORS

2 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2 Vi börjar det nya året med ett leende. 3 Årsberättelse för verksamhetsåret..4 Uppvaktningar.8 Vårlig konsert och Islossningskonsert..9 Guds andedräkt i Månsas kyrka Höstfest i Berghyddan Grekisk dans Trettondagsfesten...14 Julkonsert i Viks Kyrka.15 Plock ur årets händelser..16 Årets Guf-Sångare..18 Islossningskonsert Bidragsgivare och samabetspartners 19 GUF:S VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013 VÅREN 6.1!! Trettondagsfest kl !! Körövningen börjar kl HÖSTEN 27.8!! Allsång i Berghyddan kl !! Körövningen börjar kl !! Grekisk dans kl Okt!! Eventuell teater Feb!! Dramakurs 1.12!! Adventssång i Malm kyrka 6.3!! Medlemsträff på kvällen 7.12!! Julkonsert i Viks kyrka Vecka 12! Årsmöte 28.4!! Islossningskonsert 7.5!! Sång på Blomsterfondens!! Helenahemmet Styrelsen har rätt att vid behov göra ändringar i verksamhetsplanen. 2

3 VI BÖRJAR DET NYA ÅRET MED ETT LEENDE! Igen har vi ett år bakom oss. Vart tog det året vägen, det kan man bara undra? Då är det väl dags att fundera över vad som blev gjort och vad som blev ogjort har utlysts till kärlekens år och det är just så, med glädjens och kärlekens krafter, som jag tycker vi ska bygga vidare på vår förening för att göra den till en ännu bättre och intressantare plats än vad den är idag. För min del tycker jag att vi har haft ett verksamhetsmässigt rätt så rikt år. Allt det vi planerade har vi kunnat genomföra. Till årets plussida kan man lägga flera positiva saker, vårt nyrenoverade hjälpkök bakom scenen; vår körsång, den grekiska dansen och många fina konserter. Jag önskar alla ett lyckosamt år! Ann-Christin Ingman, Ordförande Men räcker det här, borde vi göra några ännu mer för vår verksamhet, kanske någonting man kunde ändra på, kanske något radikalare? Visst finns det en hel del saker som man kunde ändra på. Och då ställer jag mig frågan; vad allt kan jag klara av, hur kan jag jobba för framtiden? Mitt svar blir att jag genom att skratta och vara glad, samt ta hänsyn till andra klarar av det. Den här känslan av att jag klarar det vill jag förmedla till er alla. Genom att ha en positiv inställning till vad vi gör kan vi ge varandra massor av positiv energi och värme. 3

4 ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET ÅRSMÖTET Gammelstadens ungdomsförening höll sitt årsmöte Förhandlingarna leddes av Lorenz Brunnsberg. Vice ordförande var Raili Tikkanen. Sekreterare var Ylva Uotila. Protokolljusterare och rösträknare var Eeva-Liisa Lohikoski och Emelie Möllerström. STYRELSEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning (deltagande i antal möten): Ordförande Ann-Christin Ingman (9), vice ord förande och disponent Lorenz Brunnsberg (8), sekreterare Ylva Uotila (9), kassör Tora Berghäll (8), husmor Maj-Lis Karlsson (5), medlem Emelie Möllerström (5), medlem Matthias Railo (4) samt suppleanterna Reidar Lindroos (9) och Lars Åke Olin (3). Bokföringen har skötts av Leila Järvinen. Styrelsen har under verksamhetsåret sammankommit till 9 protokoll förda styrelsemöten av vilka 2 varit nätmöten. VERKSAMHETSGRANSKARE Eeva-Liisa Lohikoski och Gun Grann. HUSMOR Som husmor har fungerat Maj-Lis Karlsson. KÖRENS FUNKTIONÄRER Körens dirigent har varit Peter Hilli och vice dirigent Håkan Wikman. MUSIKNÄMND Inom kören har fungerat en musiknämnd vars medlemmar består av en representant från varje körstämma. Medlemmar år 2012 har varit Ann-Lis Brunnsberg (sopran), Ann-Christin Ingman (alt), Lorenz Brunnsberg (tenor), samt Guido Bäckman (bas). Nämndens ordförande har varit Peter Hilli, (dirigent). Nämnden har haft 4 möten. TIDNINGEN VANDA Redaktion: Ansvarig redaktör Emelie Möllerström samt den sittande styrelsen. 4

5 FONDERNA Förvaltare för fonderna Pro Cantum A.G. Nyman samt Bruno Holmströms minnesfond har varit Reidar Lindroos och Lorenz Brunnsberg. UPPVAKTNINGAR GUF har uppvaktat följande medlemmar under år Se sida nummer 8. VERKSAMHETEN En trettondagsfest/julfest ordnades i Berghyddan fredagen den personer deltog. Tisdagen 7.3 ordnades en träff för körens medlemmar i Berghyddan. 15 personer deltog. Den 16.1 inleddes en kurs i grekisk dans i Berghyddan under ledning av Jaakko Kara. Kursen hölls på måndagskvällar kl.19, 6 gånger under våren och 5 under hösten. En allsångskväll anordnades i Berghyddan under ledning av Lasse Liemola. Kvällen besöktes av 26 personer. Föreningen ordnade en höstfest fredagen Programmet bestod av teaterföreställningen. En rastlös längtan ett möte mellan Helene Schjer'eck och Venny Soldan-Brofelt med Anne Ingman och Ami Aspelund. 37 betalda personer deltog. KÖRENS VERKSAMHET Kören började sin verksamhet för våren den 10.1 med övning tisdagskvällar kl Aktiva sångare:10 sopraner, 7 altar, 3 tenorer och 2 basar. Lördag 31.3 hölls ett körläger i Berghyddan. 18 sångare deltog. Lördag 22.9 hölls ett körläger i Berghyddan (Guds andedräkt) 26 sångare deltog. Lördag hölls körläger i Berghyddan.20 sångare deltog. KÖRENS UPPTRÄDANDEN Lördag 17.3 kören uppträdde tillsammans med Nordsjö sångkör på Botby arbetarhus. Gästande artist var Lasse von Hertzen. Islossningskonsert i Berghyddan. Guf-kören uppträdde tillsammans med Nordsjö sångkör söndagen Körerna sjöng separat och tillsammans. Guf-körens unga förmågor uppträdde med 5

6 sång, både i grupp och med solist. 53 personer deltog i konserten.! Kören sjöng för pensionärer i Helenahemmet i Kottby tisdagen Kören uppträdde tillsammans med Petruskören och solister Guds andedräkt som i Månsas kyrka söndagen den 30.9 kl i samband med en gudstjänst. Publiken bestod av 178 personer. Kören deltog söndag 2.12 i advents gudstjänsten i Malms kyrka. Lördag anordnades en julkonsert i Viks kyrka. Medverkande var Håkan Wikman orgel och piano, Monika Lövsund flöjt samt GUF-kören, dirigent Peter Hilli. Som solister uppträdde egna förmågor ur kören. Julkonserten besöktes av 80 personer. MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2012 Medlemsavgiften för är 2012 har varit 15 euro. Familjeavgift: de två första i en familj betalar 15 euro och de följande 7,50 euro. För barn under 15 år uppbärs ingen medlemsavgift. MEDLEMSANTALET PER år: 5 personer, år: 19 personer, övriga 163 personer, inalles 187 personer. UTHYRNINGAR Föreningslokalen har hyrts ut till Amerodos Oy. UNDERSTÖD Föreningen har erhållit understöd år 2012 från Tre smeder, Helsingfors sång- och musikförbund, Emilie och Rudolf Gesellius fond, Svenska Kulturfonden, Helsingfors svenska bostadsstiftelse, Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse samt William Thurings stiftelsen och Petrus församling. Museiverket (överfört till 2013) FONDERNAS EKONOMI Hänvisas till ekonomin. EKONOMIN Hänvisas till bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse. 6

7 AKTIER GUF har aktier i Nordbanken Holding Ab och i Svenska småbruk och Egna hem samt Elisa Communication. Värdepappren förvaras i bankfack. Föreningens aktier är följande: Elisa 171, Aktia A 168, Nordea 1050, Svenska småbruk och egnahem 5. FÖRSÄKRINGAR Föreningshuset med lösöre är försäkrat i Försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring Ab till ett värde av: egendomsförsäkring euro (lösegendom och inventarier) euro (fastigheten) = euro. Försäkringen innehåller ansvarsförsäkring (fastighet och styrelse) personoch sakskada euro, förmögenhetskada euro, arrangörsansvar, person och sakskada euro samt rättsskyddsförsäkring euro. MEDLEMSKAP GUF är medlem i Svenska Folkskolans vänner, Nylands svenska Ungdomsförbund, Helsinge- Tusby Ungdomsförbund r.f., Svenska Odlingens Vänner i Helsinge, Finlands svenska sång- och musikförbund, Helsingfors sång- och musikförbund samt Finlands svenska körförbund r.f. Föreningen är också medlem i samarbetsföreningen Norr om Stan rf. HEM Föreningens egen hemsida är: och webbansvarig är Ylva Uotila med hjälp av Håkan Wikman. TALKOARBETEN Under år 2012 har gjorts 759 talkotimmar. Helsingfors den 1 februari 2013 Sekreterare Ordförande!! Ylva Uotila Ann-Christin Ingman 7

8 UPPVAKTNINGAR!! Susannne Lindfors!! !!! 50 år!!! Maj-Britt Fröberg!!! !!! 80 år!! Hans Westerberg!!! !!! 80 år!! Guido Bäckman!!! !!! 75 år!! Raili Tikkanen!!! !!! 75 år!! Mona Juslin!!! !!! 60 år!! Erna Franzén!!! !!! 75 år!! Erik Fredriksson!!! !!! 80 år!! Solveig Palin!!! !!! 75 år!! Sonja Lindroos!!! !!! 50 år!! Göta Alén!!!! !!! 75 år!! Lasse Liemola!!! !!! 75 år!! Per Ellenberg!!! !!! 85 år!! Rolf Savolainen!!! !!! 80 år!! Gunnel Biström!!! !!! 80 år + IN MEMORIA Greta Wickman Verna Lindström Gudrun Nyman

9 VÅRLIG KONSERT OCH ISLOSSNINGSKONSERT Efter åter en lång och snörik vinter är det skönt att äntligen få släppa loss i vårsolens glans. Så också för GUF-kören som under våren uppträdde hela två gånger med sin trogna samarbetpartner Nordsjö Sångkör, först i Botby Arbetarhus lördagen 17.3 på Vårlig konsert och en månad senare söndagen 22.4 på Islossningskonserten i Berghyddan. VÅRLIG KONSERT GUF-kören hade under vårens lopp övat in en repertoar som bestod av sånger från film och scen. Publiken fick nu en försmak i Louis Armstrongs Vilken underbar dag och Ovan rengbågen ur Trollkarlen från Oz. Körerna sjöng separat och tillsammans och slutade med den populära låten Gabriellas sång också den ur en film, Såsom i himmelen. Konsertens dragplåster var trubaduren. Lasse von Herzen som underhöll publiken på bästa sätt med sin gitarr och sina fyndiga visor. Dirigent för Nordsjö Sångkör var som vanligt John Emanuelsson. Korister på vårig konsert 9 GUF-kören uppträder

10 ISLOSSNINGSKONSERT Det trevliga samarbete men Nordsjö Sångkör fortsatte i Islossningskonserten då våren äntligen hade kommit igång. Konsertens tema var som sagt film- och scenmusik. Inspirerad av den musikal som för tillfället drar stora publikmassor på Svenska teatern Kristina av Duvemåla så framförde Guf-kören två sånger ur musikalen. Nordsjö Sångkör framförde sin egen repertoar men körerna upträdde också gemensamt bl.a i stycket Sommarpsalm ur musikalen Katarina, skriven av Jack Mattson GUF-körens dirigent i tiden. Vi fick också höra duettsång med Emelie Möllerström och Monika Lövsund samt Emelies fina och känsliga tolkning av Inte jag ur musikalen Chess. Vid pianot satt kantor Olav Söderström och Monika Lövsund spelade flöjt. I salen satt ganska många människor bänkade kring de långa borden. I pausen då det serverades kaffe med dopp hördes ett glatt stim av glada röster och publiken verkade trivas. Efter konserten blev det ännu sångarsits och efter det dags för GUF-kören att rikta tankarna mot sitt välförtjänta sommarlov. Ylva Uotila Bilder!ån Islossningskonserten 10

11 GUDS ANDEDRÄKT I MÅNSAS KYRKA GUF kören har uppfört den irländska mässan Guds andedräkt två gånger år 2010, först på 100 årsjubileet i Pauluskyrkan i maj och sedan i Hangö kyrka i september samma år. Eftersom mässan står kören mycket nära var det därför med glädje vi hörde om planerna att få sjunga den igen, denna gång i Månsas kyrka i september. Kören tog alltså uppdraget till sitt hjärta och övningarna under Peter Hillis ledning inleddes i maj. Petrus kören skulle också medverka, vilket gladde oss alldeles särskilt. Medverkande den i Månsas kyrka GUF kören Petrus kören Marina Salonen, sopransolo Emma Viljanen-Laurmaa, dragspel Paul Uotila, kontrabas Olav Söderström, piano Peter Hilli, dirigent Församlingspastor Daniel Björk, liturg Kaplan Ronny Thylin, textläsare Pensionär Kristina Fernström, textläsare Kyrkoherde Bengt Lassus, predikant Denna gång uppfördes mässan som en del av själva gudstjänsten söndagen den på Mikaeli dagen. Temat för dagen var Herrens budbärare, vilket lämpade sig särskilt väl. Efter gudstjänsten firades kantor Olav Söderströms avskedsfest, och han avtackades av en lång rad arbetskamrater, samarbetsparter och vänner. GUF:s hälsning framfördes av Stina. Olav har kommit till vår undsättning flera gånger, inte minst vid de tidigare konserterna med mässan, och kören känner stor tacksamhet till honom. Som helhet blev gudstjänsten en fin upplevelse för alla närvarande. Guds andedräkt är en gång för alla ett verk där både musik och text talar direkt till hjärtat. Att få vara med och sjunga mässan är en hisnande upplevelse, som förhoppningsvis förmedlades till den talrika församlingen. Beatrice Wallman Bild på kören när de sjunger Guds andedräkt 11

12 Föreningen ordnade en höstfest i Bergyddan %edagen 19 oktober. Programmet bestod av teaterförestä&ningen. En rastlös längtan ett möte me&an Helene Schjer(eck och Venny Soldan-Brofeldt med Anne Ingman och Ami Aspelund. HÖSTFEST I BERGYDDAN Det var en fläkt av historiens vingslag då två svartklädda damer stegade in i Berghyddadans sal en sen höstkväll. Den ena var klädd i en lång klänning, den andra iförd konstnärsbasker med en cape över axlarna. Vad var det för damer som som såg ut att vara från minst 100 år tillbaka i tiden? Jo, damerna som klev upp på scenen var två av våra mest kända och älskade konstnärinnor, Helene Schjer$eck och Venny Soldan- Brofeldt. Orsaken till att föreningen fått äran att få damerna på besök är att det år 2012 hade gått 150 år sedan Helene Schjerfbecks födelse. Jubileumsåret firades på på många sätt av vilka den mest synliga säkert var den stora utställningen på Ateneum. Föreningen deltog i jubileet genom att inbjuda Anne Ingman och Ami Aspelund att framföra sin produktion En rastlös längtan som bygger på brevväxlingen mellan väninnorna Helene och Venny. Anne Ingman som spelar Helene är till vardags museiguide i Ekenäs, där Helene bodde i flera repriser. Anne har ordnat flera rundturer i konstnärinnans fotspår samt nu föreställningen med Ami Aspelund. Den uruppfördes i somras i Ekenäs museicentrums trägård på Helenes födelsedag den 10 juli. Ami som tolkar Venny står för de fina musikarrangemangen och sångerna. Helene Schjer$eck levde mellan åren och är känd för sina många porträtt och självporträtt. Målningen Konvalesenten är hennes kanske mest kända målning och finns på Atenum, där de flesta av hennes verk finns. Venny Soldan-Brofeldt ( ) är den lite mindre kända av dem två. Hon var gift med författaren Juho Aho och målade realistiska landskap, illustrerade sagoböcker och designade smycken. 12

13 Venny framstår som mera handkraftig, Helene som mera anspråkslös, men sin höfskada trots mera positiv än vad eftervärlden vill låta påskina. En varm humor kryddad med musik fick föreställningen att lysa. Publiken fick njuta av delikata godbitar som ingick i biljettpriset, prata personligen med konstnärinnorna. Visst kändes det lite som om vi varit med på födelsekalaset vi med! Anne Ingman som Helene Schjer(eck Det var inte så många som var med, men vi som var, får tacka Helene och Venny för en givande kväll! Helt teoretiskt kunde de två konstnärinnorna alltså ha besökt Berghyddan. De var i 40- års åldern då huset byggdes. Ylva Uotila Sitt bidrag till jubileumsåret har Anne Ingman och Ami Aspelund kommit med genom att skapa en föreställning som bygger på brevväxlingen mellan väninnorna Helene och Venny. Föreställningen skildrar vänskapen mellan de båda konstnärinnorna, dokumenterad i deras brevväxling. Handlingen går ut på att Venny kommer på besök till Helene i Ekenäs på hennes födelsedag och har med sig ett album med fotografier. Tillsammans tittar väninnorna på fotografierna och går igenom sina liv, gemensamma minnen från Paris, och funderar på kärleken som för dem båda bjöd på mången besvikelse. Ami Aspelund som Venny Soldan-Brofeldt 13

14 GREKISK DANS Guffen har nu för andra året i följd ordnat en grekisk danskurs i Berghyddan. Det var den mångåriga föreningsmedlemmen Lasse Liemola som kom på idén att börja med grekisk dans och drog igång kursen. Dansen leds av Jaakko Kara, pastorn från Tavastby i Vanda som är expert på grekisk dans. På kursen berättar han också om Grekland. Dansen har fortsatt i vår under fem måndagar, varav den sista dansen hålls den 8.4 kl i Bergyddan. Du hinner ännu med. Jag hoppas på att intresset för kursen ska hålla sig och vi kan fortsätta med den i höst! Ann-Christin Ingman Intresset för att dansa grekiskt har varit fint med 5-10 deltagande per gång. Enligt den feedback som nått mina öron så har alla deltagare varit nöjda med kursen. Det har varit trevligt att få igång en ny verksamhet som våra medlemmar tycker om. Bild på när de dansar grekisk dans TRETTONDAGSFESTEN Årets Trettondagsfest blev en stor glädje då salen fylldes av gäster. Det var rätt länge sedan vi varit ett så stort gäng i Berghyddan! Roligt var det också att se många nya ansikten, av vilka så många var barn. Sedan ett par år tillbaka har vi bytt ut vår julfest till en Trettondagsfest då det finns så mycket annat program före julen. Vi hoppas att vår fest ska fungera som en trevlig avslutning på julsäsongen! Festen inleddes högtidligt med några välkända julsånger som traditionellt sjöngs vid den ståtliga julgranen. Så var det dags för Lucia med tärnor och tomtar att tåga in. Sedan fascinerade trollkarlen Ville Virtanen alla med sina magiska trick. Ute knäppte kölden i knutarna men inomhus värmde den goda risgrynsgröten och glöggen samt polonäsdansen och ringlekar som leddes av Hasse Ekberg från Halsbrytarna. Ann-Christin Ingman 14

15 GUF-kören i Viks kyrka JULKONSERT I VIKS KYRKA GUF-körens julkonsert hölls traditionellt i Viks kyrka den första lördagen i december. Ute hade snön fallit vit och det rådde fin stämning i kyrkan. Årets repertoar innehöll såväl de gamla kära julsångerna men också en och annan nykomling, bl.a den frejdiga vinterpolskan Sanna mina ord. Som flöjtsolist fungerade körens egen Monika Lövsund. Kvällens övriga solister var kantor Håkan Wikman vid piano och orgel samt Emelie Möllerström ur kören som sjöng solo. Dessutom uppträdde en kvartett ur kören. Jean Sibelius jubileumsår till ära sjöng kören två sånger av kompositören, varav den ena Visst drivor höga som skyn vi ha i ett nyarrangemang av körens dirigenten Peter Hilli. Den alltid så populära julsången O Helga natt fick publiken höra i en ovanligare körversion och till sist stämde hela publiken med i den mäktiga slutpsalmen Härlig är jorden. Det var med en nöjd känsla som GUF-kören tog farväl av sin publik och styrde kosan mot Berghyddan och julsitsen där kvällen fortsatte i trevligt sällskap. Ylva Uotila 15

16 6.1 ordnades en trettondagsfest/julfest på Berghyddan. PLOCK UR ÅRETS VERKSAMHET 7.3 ordnades en träff för körens medlemmar i Berghyddan. Bild %ån körlägret på herrarna 31.3 var det körläger på Berghyddan då övades Islossningskonserten sjöng kören på Helenahemmet hölls det allsång i Berghyddan. Bild %ån när kören sjunger på Helenahemmet Bild %ån A&sången 16

17 22.9 hölls ett körläger för att öva den irländska mässan Guds andedräkt. Bild %ån körlägret var det körläger på Berghyddan och kören övade till Julkonserten deltog kören i adventsgudstjänst i Malms Kyrka. Bild %ån adventsgudstjänsten Bild %ån en körövning 17

18 ÅRETS GUF-SÅNGARE 2012 Till årets GUF-SÅNGARE 2012 valdes GUIDO BÄCKMAN Röstningen till årets GUF-SÅNGARE skedde genom en sluten röstning bland körens sångare. Titeln Årets GUF-SÅNGARE utdelas i samband med körens Julsits. Tidigare års GUF-SÅNGARE! 2011!! Ann-Christin Ingman! 2010!! Victoria Lassander &!!!! Lorenz Brunnsberg!! 2009!! Emelie Möllerström GRATTIS! Välkommen på ISLOSSNINGSKONSERT! Kom och njut av körsång i vårsolens glans! GUF-kören och Nordsjö Sångkör tar er med i musikalens underbara värld. Dirigenter: Peter Hilli och John Emanuelsson Tid: Söndagen den kl i Berghyddan. 18

19 BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS 2012 Amerodos Oy Emilie och Rudolfs Gesellius fond Helsingfors Sång-och Musikförbund Nordsjö sångkör Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse Petrus församling William Thurings stiftelse Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse Svenska kulturfonden Stiftelsen Tre Smeder GAMMELSTADENS UNGSOMSFÖRENING R.F. TACKAR ALLA SINA BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTERS! 19

20 BERGHYDDAN Gammelstadsvägen HELSINGFORS Äkta stämning i det ursprungliga Helsingfors. I salen kan 160 personer trakteras, 250 personer vid musik- eller teateruppvisningar. Familjefester, företagsfester, konferenser, möten m.m. Vi står för alla arrangemang, kontakta oss: AMERODOS OY Kimon Papadopoulos Tel , Medlemsrabatt 50% av hyran.

Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN. 100 år 5.2.2010

Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN. 100 år 5.2.2010 Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN 100 år 5.2.2010 Ansvarig redaktör: Redaktion: Utgivare: www.guffen.fi Raili Tikkanen Föreningens styrelse Gammelstadens Ungdomsförening

Läs mer

Sten Nyström har lämnat oss Sid 5. Scenisk gestaltning Sid 6-7. Kullekören 70 år Sid 8-9. Kurs i Ljungskile Sid 10-13. www.arbetarsang.

Sten Nyström har lämnat oss Sid 5. Scenisk gestaltning Sid 6-7. Kullekören 70 år Sid 8-9. Kurs i Ljungskile Sid 10-13. www.arbetarsang. EN SKRIFT FRÅN SVENSKA ARBETARSÅNGARFÖRBUNDET Nummer 3-4 2014 Årgång 56 Birgitta Stenbratt Foto: Tony Johansson Sten Nyström har lämnat oss Sid 5 Scenisk gestaltning Sid 6-7 Gun-Britt Gustafsson Kullekören

Läs mer

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1

aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf 5 / 2014 aveiten 5/2014 1 aveiten Arbetets Vänner Huvudföreningen rf aveiten 5/2014 5 / 2014 1 aveiten är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.:s informationsblad för föreningens medlemmar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år.

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2012 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2012 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2012 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Körens historik 1965-2002 i form av fragment från årsberättelser

Körens historik 1965-2002 i form av fragment från årsberättelser Körens historik 1965-2002 i form av fragment från årsberättelser 1965 Den 1 Maj anordnade vi en familjefest, för körens medlemmar med familjer, i församlingshemmet. Vi festade på te och bredda smörgåsar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

Snart är det jul! Läs på sidan 6 vad Kajsa Jansson berättade. Bengt Aldén på Lördagsträffen Läs på sidan 7

Snart är det jul! Läs på sidan 6 vad Kajsa Jansson berättade. Bengt Aldén på Lördagsträffen Läs på sidan 7 Årgång 29 Nr 8 November 2013 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen Snart är det jul! Läs på sidan 6 vad Kajsa Jansson berättade Bengt Aldén på Lördagsträffen Läs på

Läs mer

Dörrposten. Nr 3 Hösten 2014 GEMENSAM TIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN & LOKALFÖRENINGARNA I STOCKHOLM, VÄSTERÅS & VÄXJÖ

Dörrposten. Nr 3 Hösten 2014 GEMENSAM TIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN & LOKALFÖRENINGARNA I STOCKHOLM, VÄSTERÅS & VÄXJÖ Dörrposten Nr 3 Hösten 2014 GEMENSAM TIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN & LOKALFÖRENINGARNA I STOCKHOLM, VÄSTERÅS & VÄXJÖ En okänd gud? Åt en okänd gud det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2009

Verksamhetsredovisning 2009 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var

Läs mer

- Nytt från Sjömanskyrkorna i Göteborgs Stift -

- Nytt från Sjömanskyrkorna i Göteborgs Stift - - Nytt från Sjömanskyrkorna i Göteborgs Stift - www.sjomanskyrkan.se Lasse Hult besöker fartygen i Halländska hamnar Ny kororgel i Sjömanskyrkan Nummer 1 2015 Årgång 56 Vår Svenska Fyrsällskapets viktiga

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Varför kyrka? 2 Flyttfågel som vill landa 4-5 Ettornas välsignelse 8 Välsignelse inför skolstarten i Sibbo kyrka www.sibbosvenskaforsamling.fi 4/2013 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad

Läs mer

Samhällsinformation. Att vänta barn 6. God jul! Östersjöns pärla 8. Julens musik 14

Samhällsinformation. Att vänta barn 6. God jul! Östersjöns pärla 8. Julens musik 14 Samhällsinformation Att vänta barn 6 God jul! Östersjöns pärla 8 Julens musik 14 Kropp Björka Mörarp Hässlunda Välluv Frillestad Påarp nr Träsniderier i Notre Dame i Paris. LEDAREN Foto: Olof Tholander

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 3 2010. Det var dans upp på "Ermi" på fredagskvällen - sid 5. Foto: Inge Isaksson

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 3 2010. Det var dans upp på Ermi på fredagskvällen - sid 5. Foto: Inge Isaksson Hamboringen Föreningsaktuellt nr 3 2010 Det var dans upp på "Ermi" på fredagskvällen - sid 5 REDAKTION Föreningsaktuellt Tidning för medlemmar i dansföreningen Hamboringen Redaktör: Maud Lexhagen Tfn 0455-20229

Läs mer

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar.

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2013 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. sid 3 Som barnmorska i östafrika Öppet

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Nära livet livsnära Från Mogen Nielsens vistelse hos oss 2006 noterade jag bl.a. att han sade: Det mest naturliga är vår relation till Gud ( Joh. 1:12). Personligen har jag

Läs mer

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark:

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Pärmbilden: Sundharu fyr Position: 59 47,4'N 23 33,2'E Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Fyrens byggnadsmaterial: 30m 26m armerad betong Sundharu fyr var Finlands första obemannade fyr, då

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

BABBEL Tidning producerad av arbetstagare inom Daglig Verksamhet i Karlshamns kommun, Nr 1, 2014

BABBEL Tidning producerad av arbetstagare inom Daglig Verksamhet i Karlshamns kommun, Nr 1, 2014 BABBEL Tidning producerad av arbetstagare inom Daglig Verksamhet i Karlshamns kommun, Nr 1, 2014 Tomas Deutgen: - Jag sjunger inte så bra! Five Pieces har släppt sin första skiva: Kärlek Babbels redaktörer

Läs mer

Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4

Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 2 2012 MAO LINDHOLM Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4 Elisabeth Stubb Hemma i församlingen sid 3 Sommarevenemang sid 6 8 200 miljoner

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Hestra Missionskyrka Grimsås Missionskyrka. Att förtjäna Guds kärlek. Lea & Stallet. Den största skatten

Hestra Missionskyrka Grimsås Missionskyrka. Att förtjäna Guds kärlek. Lea & Stallet. Den största skatten Årstid Hösten Vintern 201X 2012 Hestra Missionskyrka Grimsås Missionskyrka Att förtjäna Guds kärlek Lea & Stallet Julkort från fjärran Den största skatten Missionskyrkan Hestra Byvägen 5, 330 27 Hestra

Läs mer

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N F Ö R E N I N G E N Stockholms Forum Förvaltningsberättelse för år 2013 Stiftad 1866 FÖRENINGEN STOCKHOLMS FORUM Nybrogatan 18, Stockholm Tel.nr 661 02 88 Plusgiro nr 1976-0. DIREKTION CERVIN TOMMY ORDFÖRANDE

Läs mer