BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. ! ÅRGÅNG Bild!ån Islossningskonserten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. ! ÅRGÅNG 2013. Bild!ån Islossningskonserten 2012"

Transkript

1 ! ÅRGÅNG 2013 BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. Bild!ån Islossningskonserten 2012 Ansvarig redaktör:!!!! Emelie Möllerström Redaktion:!!!!! Föreningens styrelse Utgivare:!!!!! Gammelstadens Ungdomsförening r.f.!!!!!! Gammelstadsvägen 3!!!!!! HELSINGFORS

2 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2 Vi börjar det nya året med ett leende. 3 Årsberättelse för verksamhetsåret..4 Uppvaktningar.8 Vårlig konsert och Islossningskonsert..9 Guds andedräkt i Månsas kyrka Höstfest i Berghyddan Grekisk dans Trettondagsfesten...14 Julkonsert i Viks Kyrka.15 Plock ur årets händelser..16 Årets Guf-Sångare..18 Islossningskonsert Bidragsgivare och samabetspartners 19 GUF:S VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013 VÅREN 6.1!! Trettondagsfest kl !! Körövningen börjar kl HÖSTEN 27.8!! Allsång i Berghyddan kl !! Körövningen börjar kl !! Grekisk dans kl Okt!! Eventuell teater Feb!! Dramakurs 1.12!! Adventssång i Malm kyrka 6.3!! Medlemsträff på kvällen 7.12!! Julkonsert i Viks kyrka Vecka 12! Årsmöte 28.4!! Islossningskonsert 7.5!! Sång på Blomsterfondens!! Helenahemmet Styrelsen har rätt att vid behov göra ändringar i verksamhetsplanen. 2

3 VI BÖRJAR DET NYA ÅRET MED ETT LEENDE! Igen har vi ett år bakom oss. Vart tog det året vägen, det kan man bara undra? Då är det väl dags att fundera över vad som blev gjort och vad som blev ogjort har utlysts till kärlekens år och det är just så, med glädjens och kärlekens krafter, som jag tycker vi ska bygga vidare på vår förening för att göra den till en ännu bättre och intressantare plats än vad den är idag. För min del tycker jag att vi har haft ett verksamhetsmässigt rätt så rikt år. Allt det vi planerade har vi kunnat genomföra. Till årets plussida kan man lägga flera positiva saker, vårt nyrenoverade hjälpkök bakom scenen; vår körsång, den grekiska dansen och många fina konserter. Jag önskar alla ett lyckosamt år! Ann-Christin Ingman, Ordförande Men räcker det här, borde vi göra några ännu mer för vår verksamhet, kanske någonting man kunde ändra på, kanske något radikalare? Visst finns det en hel del saker som man kunde ändra på. Och då ställer jag mig frågan; vad allt kan jag klara av, hur kan jag jobba för framtiden? Mitt svar blir att jag genom att skratta och vara glad, samt ta hänsyn till andra klarar av det. Den här känslan av att jag klarar det vill jag förmedla till er alla. Genom att ha en positiv inställning till vad vi gör kan vi ge varandra massor av positiv energi och värme. 3

4 ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET ÅRSMÖTET Gammelstadens ungdomsförening höll sitt årsmöte Förhandlingarna leddes av Lorenz Brunnsberg. Vice ordförande var Raili Tikkanen. Sekreterare var Ylva Uotila. Protokolljusterare och rösträknare var Eeva-Liisa Lohikoski och Emelie Möllerström. STYRELSEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning (deltagande i antal möten): Ordförande Ann-Christin Ingman (9), vice ord förande och disponent Lorenz Brunnsberg (8), sekreterare Ylva Uotila (9), kassör Tora Berghäll (8), husmor Maj-Lis Karlsson (5), medlem Emelie Möllerström (5), medlem Matthias Railo (4) samt suppleanterna Reidar Lindroos (9) och Lars Åke Olin (3). Bokföringen har skötts av Leila Järvinen. Styrelsen har under verksamhetsåret sammankommit till 9 protokoll förda styrelsemöten av vilka 2 varit nätmöten. VERKSAMHETSGRANSKARE Eeva-Liisa Lohikoski och Gun Grann. HUSMOR Som husmor har fungerat Maj-Lis Karlsson. KÖRENS FUNKTIONÄRER Körens dirigent har varit Peter Hilli och vice dirigent Håkan Wikman. MUSIKNÄMND Inom kören har fungerat en musiknämnd vars medlemmar består av en representant från varje körstämma. Medlemmar år 2012 har varit Ann-Lis Brunnsberg (sopran), Ann-Christin Ingman (alt), Lorenz Brunnsberg (tenor), samt Guido Bäckman (bas). Nämndens ordförande har varit Peter Hilli, (dirigent). Nämnden har haft 4 möten. TIDNINGEN VANDA Redaktion: Ansvarig redaktör Emelie Möllerström samt den sittande styrelsen. 4

5 FONDERNA Förvaltare för fonderna Pro Cantum A.G. Nyman samt Bruno Holmströms minnesfond har varit Reidar Lindroos och Lorenz Brunnsberg. UPPVAKTNINGAR GUF har uppvaktat följande medlemmar under år Se sida nummer 8. VERKSAMHETEN En trettondagsfest/julfest ordnades i Berghyddan fredagen den personer deltog. Tisdagen 7.3 ordnades en träff för körens medlemmar i Berghyddan. 15 personer deltog. Den 16.1 inleddes en kurs i grekisk dans i Berghyddan under ledning av Jaakko Kara. Kursen hölls på måndagskvällar kl.19, 6 gånger under våren och 5 under hösten. En allsångskväll anordnades i Berghyddan under ledning av Lasse Liemola. Kvällen besöktes av 26 personer. Föreningen ordnade en höstfest fredagen Programmet bestod av teaterföreställningen. En rastlös längtan ett möte mellan Helene Schjer'eck och Venny Soldan-Brofelt med Anne Ingman och Ami Aspelund. 37 betalda personer deltog. KÖRENS VERKSAMHET Kören började sin verksamhet för våren den 10.1 med övning tisdagskvällar kl Aktiva sångare:10 sopraner, 7 altar, 3 tenorer och 2 basar. Lördag 31.3 hölls ett körläger i Berghyddan. 18 sångare deltog. Lördag 22.9 hölls ett körläger i Berghyddan (Guds andedräkt) 26 sångare deltog. Lördag hölls körläger i Berghyddan.20 sångare deltog. KÖRENS UPPTRÄDANDEN Lördag 17.3 kören uppträdde tillsammans med Nordsjö sångkör på Botby arbetarhus. Gästande artist var Lasse von Hertzen. Islossningskonsert i Berghyddan. Guf-kören uppträdde tillsammans med Nordsjö sångkör söndagen Körerna sjöng separat och tillsammans. Guf-körens unga förmågor uppträdde med 5

6 sång, både i grupp och med solist. 53 personer deltog i konserten.! Kören sjöng för pensionärer i Helenahemmet i Kottby tisdagen Kören uppträdde tillsammans med Petruskören och solister Guds andedräkt som i Månsas kyrka söndagen den 30.9 kl i samband med en gudstjänst. Publiken bestod av 178 personer. Kören deltog söndag 2.12 i advents gudstjänsten i Malms kyrka. Lördag anordnades en julkonsert i Viks kyrka. Medverkande var Håkan Wikman orgel och piano, Monika Lövsund flöjt samt GUF-kören, dirigent Peter Hilli. Som solister uppträdde egna förmågor ur kören. Julkonserten besöktes av 80 personer. MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2012 Medlemsavgiften för är 2012 har varit 15 euro. Familjeavgift: de två första i en familj betalar 15 euro och de följande 7,50 euro. För barn under 15 år uppbärs ingen medlemsavgift. MEDLEMSANTALET PER år: 5 personer, år: 19 personer, övriga 163 personer, inalles 187 personer. UTHYRNINGAR Föreningslokalen har hyrts ut till Amerodos Oy. UNDERSTÖD Föreningen har erhållit understöd år 2012 från Tre smeder, Helsingfors sång- och musikförbund, Emilie och Rudolf Gesellius fond, Svenska Kulturfonden, Helsingfors svenska bostadsstiftelse, Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse samt William Thurings stiftelsen och Petrus församling. Museiverket (överfört till 2013) FONDERNAS EKONOMI Hänvisas till ekonomin. EKONOMIN Hänvisas till bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse. 6

7 AKTIER GUF har aktier i Nordbanken Holding Ab och i Svenska småbruk och Egna hem samt Elisa Communication. Värdepappren förvaras i bankfack. Föreningens aktier är följande: Elisa 171, Aktia A 168, Nordea 1050, Svenska småbruk och egnahem 5. FÖRSÄKRINGAR Föreningshuset med lösöre är försäkrat i Försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring Ab till ett värde av: egendomsförsäkring euro (lösegendom och inventarier) euro (fastigheten) = euro. Försäkringen innehåller ansvarsförsäkring (fastighet och styrelse) personoch sakskada euro, förmögenhetskada euro, arrangörsansvar, person och sakskada euro samt rättsskyddsförsäkring euro. MEDLEMSKAP GUF är medlem i Svenska Folkskolans vänner, Nylands svenska Ungdomsförbund, Helsinge- Tusby Ungdomsförbund r.f., Svenska Odlingens Vänner i Helsinge, Finlands svenska sång- och musikförbund, Helsingfors sång- och musikförbund samt Finlands svenska körförbund r.f. Föreningen är också medlem i samarbetsföreningen Norr om Stan rf. HEM Föreningens egen hemsida är: och webbansvarig är Ylva Uotila med hjälp av Håkan Wikman. TALKOARBETEN Under år 2012 har gjorts 759 talkotimmar. Helsingfors den 1 februari 2013 Sekreterare Ordförande!! Ylva Uotila Ann-Christin Ingman 7

8 UPPVAKTNINGAR!! Susannne Lindfors!! !!! 50 år!!! Maj-Britt Fröberg!!! !!! 80 år!! Hans Westerberg!!! !!! 80 år!! Guido Bäckman!!! !!! 75 år!! Raili Tikkanen!!! !!! 75 år!! Mona Juslin!!! !!! 60 år!! Erna Franzén!!! !!! 75 år!! Erik Fredriksson!!! !!! 80 år!! Solveig Palin!!! !!! 75 år!! Sonja Lindroos!!! !!! 50 år!! Göta Alén!!!! !!! 75 år!! Lasse Liemola!!! !!! 75 år!! Per Ellenberg!!! !!! 85 år!! Rolf Savolainen!!! !!! 80 år!! Gunnel Biström!!! !!! 80 år + IN MEMORIA Greta Wickman Verna Lindström Gudrun Nyman

9 VÅRLIG KONSERT OCH ISLOSSNINGSKONSERT Efter åter en lång och snörik vinter är det skönt att äntligen få släppa loss i vårsolens glans. Så också för GUF-kören som under våren uppträdde hela två gånger med sin trogna samarbetpartner Nordsjö Sångkör, först i Botby Arbetarhus lördagen 17.3 på Vårlig konsert och en månad senare söndagen 22.4 på Islossningskonserten i Berghyddan. VÅRLIG KONSERT GUF-kören hade under vårens lopp övat in en repertoar som bestod av sånger från film och scen. Publiken fick nu en försmak i Louis Armstrongs Vilken underbar dag och Ovan rengbågen ur Trollkarlen från Oz. Körerna sjöng separat och tillsammans och slutade med den populära låten Gabriellas sång också den ur en film, Såsom i himmelen. Konsertens dragplåster var trubaduren. Lasse von Herzen som underhöll publiken på bästa sätt med sin gitarr och sina fyndiga visor. Dirigent för Nordsjö Sångkör var som vanligt John Emanuelsson. Korister på vårig konsert 9 GUF-kören uppträder

10 ISLOSSNINGSKONSERT Det trevliga samarbete men Nordsjö Sångkör fortsatte i Islossningskonserten då våren äntligen hade kommit igång. Konsertens tema var som sagt film- och scenmusik. Inspirerad av den musikal som för tillfället drar stora publikmassor på Svenska teatern Kristina av Duvemåla så framförde Guf-kören två sånger ur musikalen. Nordsjö Sångkör framförde sin egen repertoar men körerna upträdde också gemensamt bl.a i stycket Sommarpsalm ur musikalen Katarina, skriven av Jack Mattson GUF-körens dirigent i tiden. Vi fick också höra duettsång med Emelie Möllerström och Monika Lövsund samt Emelies fina och känsliga tolkning av Inte jag ur musikalen Chess. Vid pianot satt kantor Olav Söderström och Monika Lövsund spelade flöjt. I salen satt ganska många människor bänkade kring de långa borden. I pausen då det serverades kaffe med dopp hördes ett glatt stim av glada röster och publiken verkade trivas. Efter konserten blev det ännu sångarsits och efter det dags för GUF-kören att rikta tankarna mot sitt välförtjänta sommarlov. Ylva Uotila Bilder!ån Islossningskonserten 10

11 GUDS ANDEDRÄKT I MÅNSAS KYRKA GUF kören har uppfört den irländska mässan Guds andedräkt två gånger år 2010, först på 100 årsjubileet i Pauluskyrkan i maj och sedan i Hangö kyrka i september samma år. Eftersom mässan står kören mycket nära var det därför med glädje vi hörde om planerna att få sjunga den igen, denna gång i Månsas kyrka i september. Kören tog alltså uppdraget till sitt hjärta och övningarna under Peter Hillis ledning inleddes i maj. Petrus kören skulle också medverka, vilket gladde oss alldeles särskilt. Medverkande den i Månsas kyrka GUF kören Petrus kören Marina Salonen, sopransolo Emma Viljanen-Laurmaa, dragspel Paul Uotila, kontrabas Olav Söderström, piano Peter Hilli, dirigent Församlingspastor Daniel Björk, liturg Kaplan Ronny Thylin, textläsare Pensionär Kristina Fernström, textläsare Kyrkoherde Bengt Lassus, predikant Denna gång uppfördes mässan som en del av själva gudstjänsten söndagen den på Mikaeli dagen. Temat för dagen var Herrens budbärare, vilket lämpade sig särskilt väl. Efter gudstjänsten firades kantor Olav Söderströms avskedsfest, och han avtackades av en lång rad arbetskamrater, samarbetsparter och vänner. GUF:s hälsning framfördes av Stina. Olav har kommit till vår undsättning flera gånger, inte minst vid de tidigare konserterna med mässan, och kören känner stor tacksamhet till honom. Som helhet blev gudstjänsten en fin upplevelse för alla närvarande. Guds andedräkt är en gång för alla ett verk där både musik och text talar direkt till hjärtat. Att få vara med och sjunga mässan är en hisnande upplevelse, som förhoppningsvis förmedlades till den talrika församlingen. Beatrice Wallman Bild på kören när de sjunger Guds andedräkt 11

12 Föreningen ordnade en höstfest i Bergyddan %edagen 19 oktober. Programmet bestod av teaterförestä&ningen. En rastlös längtan ett möte me&an Helene Schjer(eck och Venny Soldan-Brofeldt med Anne Ingman och Ami Aspelund. HÖSTFEST I BERGYDDAN Det var en fläkt av historiens vingslag då två svartklädda damer stegade in i Berghyddadans sal en sen höstkväll. Den ena var klädd i en lång klänning, den andra iförd konstnärsbasker med en cape över axlarna. Vad var det för damer som som såg ut att vara från minst 100 år tillbaka i tiden? Jo, damerna som klev upp på scenen var två av våra mest kända och älskade konstnärinnor, Helene Schjer$eck och Venny Soldan- Brofeldt. Orsaken till att föreningen fått äran att få damerna på besök är att det år 2012 hade gått 150 år sedan Helene Schjerfbecks födelse. Jubileumsåret firades på på många sätt av vilka den mest synliga säkert var den stora utställningen på Ateneum. Föreningen deltog i jubileet genom att inbjuda Anne Ingman och Ami Aspelund att framföra sin produktion En rastlös längtan som bygger på brevväxlingen mellan väninnorna Helene och Venny. Anne Ingman som spelar Helene är till vardags museiguide i Ekenäs, där Helene bodde i flera repriser. Anne har ordnat flera rundturer i konstnärinnans fotspår samt nu föreställningen med Ami Aspelund. Den uruppfördes i somras i Ekenäs museicentrums trägård på Helenes födelsedag den 10 juli. Ami som tolkar Venny står för de fina musikarrangemangen och sångerna. Helene Schjer$eck levde mellan åren och är känd för sina många porträtt och självporträtt. Målningen Konvalesenten är hennes kanske mest kända målning och finns på Atenum, där de flesta av hennes verk finns. Venny Soldan-Brofeldt ( ) är den lite mindre kända av dem två. Hon var gift med författaren Juho Aho och målade realistiska landskap, illustrerade sagoböcker och designade smycken. 12

13 Venny framstår som mera handkraftig, Helene som mera anspråkslös, men sin höfskada trots mera positiv än vad eftervärlden vill låta påskina. En varm humor kryddad med musik fick föreställningen att lysa. Publiken fick njuta av delikata godbitar som ingick i biljettpriset, prata personligen med konstnärinnorna. Visst kändes det lite som om vi varit med på födelsekalaset vi med! Anne Ingman som Helene Schjer(eck Det var inte så många som var med, men vi som var, får tacka Helene och Venny för en givande kväll! Helt teoretiskt kunde de två konstnärinnorna alltså ha besökt Berghyddan. De var i 40- års åldern då huset byggdes. Ylva Uotila Sitt bidrag till jubileumsåret har Anne Ingman och Ami Aspelund kommit med genom att skapa en föreställning som bygger på brevväxlingen mellan väninnorna Helene och Venny. Föreställningen skildrar vänskapen mellan de båda konstnärinnorna, dokumenterad i deras brevväxling. Handlingen går ut på att Venny kommer på besök till Helene i Ekenäs på hennes födelsedag och har med sig ett album med fotografier. Tillsammans tittar väninnorna på fotografierna och går igenom sina liv, gemensamma minnen från Paris, och funderar på kärleken som för dem båda bjöd på mången besvikelse. Ami Aspelund som Venny Soldan-Brofeldt 13

14 GREKISK DANS Guffen har nu för andra året i följd ordnat en grekisk danskurs i Berghyddan. Det var den mångåriga föreningsmedlemmen Lasse Liemola som kom på idén att börja med grekisk dans och drog igång kursen. Dansen leds av Jaakko Kara, pastorn från Tavastby i Vanda som är expert på grekisk dans. På kursen berättar han också om Grekland. Dansen har fortsatt i vår under fem måndagar, varav den sista dansen hålls den 8.4 kl i Bergyddan. Du hinner ännu med. Jag hoppas på att intresset för kursen ska hålla sig och vi kan fortsätta med den i höst! Ann-Christin Ingman Intresset för att dansa grekiskt har varit fint med 5-10 deltagande per gång. Enligt den feedback som nått mina öron så har alla deltagare varit nöjda med kursen. Det har varit trevligt att få igång en ny verksamhet som våra medlemmar tycker om. Bild på när de dansar grekisk dans TRETTONDAGSFESTEN Årets Trettondagsfest blev en stor glädje då salen fylldes av gäster. Det var rätt länge sedan vi varit ett så stort gäng i Berghyddan! Roligt var det också att se många nya ansikten, av vilka så många var barn. Sedan ett par år tillbaka har vi bytt ut vår julfest till en Trettondagsfest då det finns så mycket annat program före julen. Vi hoppas att vår fest ska fungera som en trevlig avslutning på julsäsongen! Festen inleddes högtidligt med några välkända julsånger som traditionellt sjöngs vid den ståtliga julgranen. Så var det dags för Lucia med tärnor och tomtar att tåga in. Sedan fascinerade trollkarlen Ville Virtanen alla med sina magiska trick. Ute knäppte kölden i knutarna men inomhus värmde den goda risgrynsgröten och glöggen samt polonäsdansen och ringlekar som leddes av Hasse Ekberg från Halsbrytarna. Ann-Christin Ingman 14

15 GUF-kören i Viks kyrka JULKONSERT I VIKS KYRKA GUF-körens julkonsert hölls traditionellt i Viks kyrka den första lördagen i december. Ute hade snön fallit vit och det rådde fin stämning i kyrkan. Årets repertoar innehöll såväl de gamla kära julsångerna men också en och annan nykomling, bl.a den frejdiga vinterpolskan Sanna mina ord. Som flöjtsolist fungerade körens egen Monika Lövsund. Kvällens övriga solister var kantor Håkan Wikman vid piano och orgel samt Emelie Möllerström ur kören som sjöng solo. Dessutom uppträdde en kvartett ur kören. Jean Sibelius jubileumsår till ära sjöng kören två sånger av kompositören, varav den ena Visst drivor höga som skyn vi ha i ett nyarrangemang av körens dirigenten Peter Hilli. Den alltid så populära julsången O Helga natt fick publiken höra i en ovanligare körversion och till sist stämde hela publiken med i den mäktiga slutpsalmen Härlig är jorden. Det var med en nöjd känsla som GUF-kören tog farväl av sin publik och styrde kosan mot Berghyddan och julsitsen där kvällen fortsatte i trevligt sällskap. Ylva Uotila 15

16 6.1 ordnades en trettondagsfest/julfest på Berghyddan. PLOCK UR ÅRETS VERKSAMHET 7.3 ordnades en träff för körens medlemmar i Berghyddan. Bild %ån körlägret på herrarna 31.3 var det körläger på Berghyddan då övades Islossningskonserten sjöng kören på Helenahemmet hölls det allsång i Berghyddan. Bild %ån när kören sjunger på Helenahemmet Bild %ån A&sången 16

17 22.9 hölls ett körläger för att öva den irländska mässan Guds andedräkt. Bild %ån körlägret var det körläger på Berghyddan och kören övade till Julkonserten deltog kören i adventsgudstjänst i Malms Kyrka. Bild %ån adventsgudstjänsten Bild %ån en körövning 17

18 ÅRETS GUF-SÅNGARE 2012 Till årets GUF-SÅNGARE 2012 valdes GUIDO BÄCKMAN Röstningen till årets GUF-SÅNGARE skedde genom en sluten röstning bland körens sångare. Titeln Årets GUF-SÅNGARE utdelas i samband med körens Julsits. Tidigare års GUF-SÅNGARE! 2011!! Ann-Christin Ingman! 2010!! Victoria Lassander &!!!! Lorenz Brunnsberg!! 2009!! Emelie Möllerström GRATTIS! Välkommen på ISLOSSNINGSKONSERT! Kom och njut av körsång i vårsolens glans! GUF-kören och Nordsjö Sångkör tar er med i musikalens underbara värld. Dirigenter: Peter Hilli och John Emanuelsson Tid: Söndagen den kl i Berghyddan. 18

19 BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS 2012 Amerodos Oy Emilie och Rudolfs Gesellius fond Helsingfors Sång-och Musikförbund Nordsjö sångkör Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse Petrus församling William Thurings stiftelse Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse Svenska kulturfonden Stiftelsen Tre Smeder GAMMELSTADENS UNGSOMSFÖRENING R.F. TACKAR ALLA SINA BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTERS! 19

20 BERGHYDDAN Gammelstadsvägen HELSINGFORS Äkta stämning i det ursprungliga Helsingfors. I salen kan 160 personer trakteras, 250 personer vid musik- eller teateruppvisningar. Familjefester, företagsfester, konferenser, möten m.m. Vi står för alla arrangemang, kontakta oss: AMERODOS OY Kimon Papadopoulos Tel , Medlemsrabatt 50% av hyran.

Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN. 100 år 5.2.2010

Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN. 100 år 5.2.2010 Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN 100 år 5.2.2010 Ansvarig redaktör: Redaktion: Utgivare: www.guffen.fi Raili Tikkanen Föreningens styrelse Gammelstadens Ungdomsförening

Läs mer

Berghyddan & GUF-kören 100 år

Berghyddan & GUF-kören 100 år 2011 Berghyddan & GUF-kören 100 år Ansvarig redaktör: Redaktion: Utgivare: Ylva Uotila Föreningens styrelse Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Gammelstadsvägen 3 00560 HELSINGFORS GUF:S VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F.

BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. Julkonsert 2011 Körens unga sjunger några egna sånger Ansvarig redaktör:! Emelie Möllerström Redaktion:!!! Föreningens styrelse Utgivare:!!! Gammelstadens

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

TUNASTRANDS BLOGG OKTOBER

TUNASTRANDS BLOGG OKTOBER TUNASTRANDS BLOGG OKTOBER Denna vecka är det seniorveckan i Kommunen och många olika aktiviteter, möten anordnas runt om i Kommunen. Måndag 1 Oktober Riita från Studieförbundet vuxenskolan berättade för

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f.

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ADMINISTRATION OCH EKONOMI STYRELSEN Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt följande:

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Jultidens program 27 nov - 7 jan Matteus församling

Jultidens program 27 nov - 7 jan Matteus församling Jultidens program 27 nov - 7 jan Matteus församling Matteus församling www.matteus.fi www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus Pastorskansliet Åbohusvägen 3, 2 vån Tfn (09)2340 7300 Öppet må-ti, to-fr kl.

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

DALSLANDS GILLE I STOCKHOLM

DALSLANDS GILLE I STOCKHOLM DALSLANDS GILLE I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Dalslands Gille i Stockholm får härmed avgiva följande årsberättelse för år 2014. Antalet medlemmar i Gillet vid utgången av år 2014 var 124

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Välkommen till Manifestum!

Välkommen till Manifestum! Välkommen till Manifestum! Manifestum är stadd i utveckling Manifestum grundades sommaren 2010 av ca 35 sångare med gedigen manskörserfarenhet. Körens ledstjärna under de första 4 verksamhetsåren var att

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7 RAPPORT Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Pianot i fokus Daniel Larsson Hur fick du idén till att göra pianokonserten och varför ville du göra den? Jag har spelat piano sedan jag var runt

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger!

Cirkulär 1/2015. Bästa kolleger! Cirkulär 1/2015 Bästa kolleger! Hoppas att ni alla har haft fina sommarsemestardagar! För det första vill jag tacka alla som ansvarade och medverkade till de fina kyrkomusikdagarna i Ekenäs. Nästa år har

Läs mer

JUL FESTEN. -.c. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.

JUL FESTEN. -.c. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden -.c JUL FESTEN. - Har folkdanslaget Sveriges bästa folkdansmusiker? Man ställer

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar:

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Förklara varför Ge exempel Visa med olika alternativ Generalisera Fördjupa med frågor Använd bindeord för att

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Nynäshamn Studie- och Friskvårdsprogram hösten 2016 Studieorganisatör: Berit Åberg 070 744 82 91 Friskvårdsansvarig: Bo Elefalk 070 312 64 78 Studier måndagar Landskapscirkel Vi läser i höst om Hälsingland

Läs mer

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening Navet Nr 3 2014 KALENDARIUM Här har vi samlat inkomna uppgifter om vad som är på gång i Fåglum under juli - september 2014. Alla är välkomna att lämna in uppgifter till nästa nummer av Navet som gäller

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

DUV Vingen Info 3/12

DUV Vingen Info 3/12 DUV Vingen Info 3/12 Innehåll 1. Styrelsen välkomnar! 2. DUV Mellersta Nyland fyller 40 år! 3. Konstklubbens vernissage 4. Kallelse till höstmöte 5. Duv-teaterns fotografier 6. Filmklubben 7. Bowlingen

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION

DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION 28 29 NOVEMBER 2017 I HELSINGFORS Vi välkomnar dig till två dagar fyllda

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

Ramundeboda Kyrka i Laxå 2 oktober 2009 Rigmor Johansson 15 maj 1945 20 september 2009 2009-09-21 Solen har gått ner Kära R! Idag fick jag samtalet som jag förstått skulle komma. Din livslåga slocknade

Läs mer

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG Equmeniakyrkan ÅRJÄNG dec 2015 - feb 2016 En av våra församlingsmedlemmar Amelie Länsberg Rylander, skriver många dikter som handlar om tro och livet. De handlar om tacksamhet, om att bli sårad, trygghet,

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 JANUARI 2009 31 DECEMBER 2009

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 JANUARI 2009 31 DECEMBER 2009 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 JANUARI 2009 31 DECEMBER 2009 2010-04-26 DAGORDNING 1(4) Förslag till dagordning vid årsmötet den 16 mars 2010 med tilläggspunkt, p.12 Plats: ABF, Kronan. Tid : Kl.18.00. 1. Mötets

Läs mer

A King Is Born. Ett sätt att framföra en julkonsert på. Text & Musik Cathrine Berntsson och Stina Jirdell

A King Is Born. Ett sätt att framföra en julkonsert på. Text & Musik Cathrine Berntsson och Stina Jirdell 1 A King Is Born Ett sätt att framföra en julkonsert på Text & Musik Cathrine Berntsson och Stina Jirdell www.concor.nu Bilder på Kungakronorna Marie Bronedahl www.bronedahldesign.se Foto i manus Robert

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

På gång på. kurorten mösseberg

På gång på. kurorten mösseberg På gång på kurorten mösseberg Våren 2016 januari 15/1 Fredagsmys på SPA 16/1 Ölprovning med Qvänum Mat och Malt 29-30/1 Johan Boding med vänner på scen februari 5-7/2 Yogahelg med Marie Liljegren 13-14/2

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

TID: TISDAG OCH ONSDAG, NOVEMBER 2017 PLATS: S FV-HUSET G18, GEORGSGATAN 18, HELSINGFORS

TID: TISDAG OCH ONSDAG, NOVEMBER 2017 PLATS: S FV-HUSET G18, GEORGSGATAN 18, HELSINGFORS DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA PROGRAM MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION TID: TISDAG OCH ONSDAG, 28 29 NOVEMBER 2017 PLATS:

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar

Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar december 2015-mars 2016 Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar Välkommen till en stämningsfull och berikande avslutning på julaftonens firande. På midnattsgudstjänsten sjunger vi många av de

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Arrangörer. Fråga mer:

Arrangörer. Fråga mer: 18 april 24 april 2016 Arrangörer ABF Barkhyttans byalag Entré Ungdom Folkets Hus Föreningen Nya Vävstugan Hofors Bibliotek Hofors Finska Förening Hofors Hembygdsförening Hofors kommun Hofors Konstintresse

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem Föreningen SPF Seniorerna Västra Kind. Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem 2016-02-10. 1 Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen. 2 Parentation hölls över 5 medlemmar

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla bygdegårdsförening Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla Bygdegårdsförening Årsmöte onsdagen den 9 februari 2011, kl 19:00 Föredragningslista. 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer: ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr Utgiven av Järvsta byförening Gävle

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr Utgiven av Järvsta byförening Gävle J ÄRVST A B LADET Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 1 2009 Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 NY ORDFÖRANDE i järvstabyförening Det var med viss tveksamhet medlemmarna

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1

Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1 Knallhattarna r.f. Korsholm Big Band 1735783-1 INLEDNING Styrelsen tackar orkesterns meddlemmar och orkestens ledare för det gågna året och för ett aktivt deltagande i verksamheten, både under övningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

December 2015 Månadsprogram för mötesplats Sommarro

December 2015 Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15 kr December 2015 Månadsprogram för mötesplats Sommarro Alla hälsas hjärtligt Välkomna För kontakt: 044-13 61 36, 0733 136136 carina.bengtsson@kristianstad.se www.kristianstad.se Ami Hygrells hade

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

SAGA OCH SANNING - ett collage av teater trots på lilla teatern

SAGA OCH SANNING - ett collage av teater trots på lilla teatern SAGA OCH SANNING - ett collage av teater trots på lilla teatern presenterar SAGA OCH SANNING - ett collage PÅ SCENEN: Annmari Asker Ingela Björck Mona Frick Gudrun Grampp Ulla Hallström Margret Ohlsson

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Den här veckan startar vi vår uppfräschning av EFS kyrkan! i sidan Byggnytt kan du få se vad som händer under några intensiva veckor. Vi har en kostnadsberäkning

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 januari - lördag 11 februari

barnhemmet i muang mai tisdag 24 januari - lördag 11 februari barnhemmet i muang mai tisdag 24 januari - lördag 11 februari Jokk blev kvar länge på sjukhuset men har äntligen kommit hem. Vi har haft invigning av lekplatsen. Mia, Lasse, Fred, Oscar och Sandra har

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra 18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra Station Närvarande: 24 ½ personer, Vania M-B, Björn E, Cecilia E, Erik, Christina F, Anna H, Lena S-H, Caroline K, Camilla L, Lena N,

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

HELIGA TREFALDIGHETS DAG

HELIGA TREFALDIGHETS DAG HELGA TREFALDIGHETS DAG (ÅR C) (26 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 16:12-15 HELIGA TREFALDIGHETS DAG Sanningens ande Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer