BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. ! ÅRGÅNG Bild!ån Islossningskonserten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. ! ÅRGÅNG 2013. Bild!ån Islossningskonserten 2012"

Transkript

1 ! ÅRGÅNG 2013 BLADET ORGAN FÖR GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING R.F. Bild!ån Islossningskonserten 2012 Ansvarig redaktör:!!!! Emelie Möllerström Redaktion:!!!!! Föreningens styrelse Utgivare:!!!!! Gammelstadens Ungdomsförening r.f.!!!!!! Gammelstadsvägen 3!!!!!! HELSINGFORS

2 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2 Vi börjar det nya året med ett leende. 3 Årsberättelse för verksamhetsåret..4 Uppvaktningar.8 Vårlig konsert och Islossningskonsert..9 Guds andedräkt i Månsas kyrka Höstfest i Berghyddan Grekisk dans Trettondagsfesten...14 Julkonsert i Viks Kyrka.15 Plock ur årets händelser..16 Årets Guf-Sångare..18 Islossningskonsert Bidragsgivare och samabetspartners 19 GUF:S VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013 VÅREN 6.1!! Trettondagsfest kl !! Körövningen börjar kl HÖSTEN 27.8!! Allsång i Berghyddan kl !! Körövningen börjar kl !! Grekisk dans kl Okt!! Eventuell teater Feb!! Dramakurs 1.12!! Adventssång i Malm kyrka 6.3!! Medlemsträff på kvällen 7.12!! Julkonsert i Viks kyrka Vecka 12! Årsmöte 28.4!! Islossningskonsert 7.5!! Sång på Blomsterfondens!! Helenahemmet Styrelsen har rätt att vid behov göra ändringar i verksamhetsplanen. 2

3 VI BÖRJAR DET NYA ÅRET MED ETT LEENDE! Igen har vi ett år bakom oss. Vart tog det året vägen, det kan man bara undra? Då är det väl dags att fundera över vad som blev gjort och vad som blev ogjort har utlysts till kärlekens år och det är just så, med glädjens och kärlekens krafter, som jag tycker vi ska bygga vidare på vår förening för att göra den till en ännu bättre och intressantare plats än vad den är idag. För min del tycker jag att vi har haft ett verksamhetsmässigt rätt så rikt år. Allt det vi planerade har vi kunnat genomföra. Till årets plussida kan man lägga flera positiva saker, vårt nyrenoverade hjälpkök bakom scenen; vår körsång, den grekiska dansen och många fina konserter. Jag önskar alla ett lyckosamt år! Ann-Christin Ingman, Ordförande Men räcker det här, borde vi göra några ännu mer för vår verksamhet, kanske någonting man kunde ändra på, kanske något radikalare? Visst finns det en hel del saker som man kunde ändra på. Och då ställer jag mig frågan; vad allt kan jag klara av, hur kan jag jobba för framtiden? Mitt svar blir att jag genom att skratta och vara glad, samt ta hänsyn till andra klarar av det. Den här känslan av att jag klarar det vill jag förmedla till er alla. Genom att ha en positiv inställning till vad vi gör kan vi ge varandra massor av positiv energi och värme. 3

4 ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET ÅRSMÖTET Gammelstadens ungdomsförening höll sitt årsmöte Förhandlingarna leddes av Lorenz Brunnsberg. Vice ordförande var Raili Tikkanen. Sekreterare var Ylva Uotila. Protokolljusterare och rösträknare var Eeva-Liisa Lohikoski och Emelie Möllerström. STYRELSEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning (deltagande i antal möten): Ordförande Ann-Christin Ingman (9), vice ord förande och disponent Lorenz Brunnsberg (8), sekreterare Ylva Uotila (9), kassör Tora Berghäll (8), husmor Maj-Lis Karlsson (5), medlem Emelie Möllerström (5), medlem Matthias Railo (4) samt suppleanterna Reidar Lindroos (9) och Lars Åke Olin (3). Bokföringen har skötts av Leila Järvinen. Styrelsen har under verksamhetsåret sammankommit till 9 protokoll förda styrelsemöten av vilka 2 varit nätmöten. VERKSAMHETSGRANSKARE Eeva-Liisa Lohikoski och Gun Grann. HUSMOR Som husmor har fungerat Maj-Lis Karlsson. KÖRENS FUNKTIONÄRER Körens dirigent har varit Peter Hilli och vice dirigent Håkan Wikman. MUSIKNÄMND Inom kören har fungerat en musiknämnd vars medlemmar består av en representant från varje körstämma. Medlemmar år 2012 har varit Ann-Lis Brunnsberg (sopran), Ann-Christin Ingman (alt), Lorenz Brunnsberg (tenor), samt Guido Bäckman (bas). Nämndens ordförande har varit Peter Hilli, (dirigent). Nämnden har haft 4 möten. TIDNINGEN VANDA Redaktion: Ansvarig redaktör Emelie Möllerström samt den sittande styrelsen. 4

5 FONDERNA Förvaltare för fonderna Pro Cantum A.G. Nyman samt Bruno Holmströms minnesfond har varit Reidar Lindroos och Lorenz Brunnsberg. UPPVAKTNINGAR GUF har uppvaktat följande medlemmar under år Se sida nummer 8. VERKSAMHETEN En trettondagsfest/julfest ordnades i Berghyddan fredagen den personer deltog. Tisdagen 7.3 ordnades en träff för körens medlemmar i Berghyddan. 15 personer deltog. Den 16.1 inleddes en kurs i grekisk dans i Berghyddan under ledning av Jaakko Kara. Kursen hölls på måndagskvällar kl.19, 6 gånger under våren och 5 under hösten. En allsångskväll anordnades i Berghyddan under ledning av Lasse Liemola. Kvällen besöktes av 26 personer. Föreningen ordnade en höstfest fredagen Programmet bestod av teaterföreställningen. En rastlös längtan ett möte mellan Helene Schjer'eck och Venny Soldan-Brofelt med Anne Ingman och Ami Aspelund. 37 betalda personer deltog. KÖRENS VERKSAMHET Kören började sin verksamhet för våren den 10.1 med övning tisdagskvällar kl Aktiva sångare:10 sopraner, 7 altar, 3 tenorer och 2 basar. Lördag 31.3 hölls ett körläger i Berghyddan. 18 sångare deltog. Lördag 22.9 hölls ett körläger i Berghyddan (Guds andedräkt) 26 sångare deltog. Lördag hölls körläger i Berghyddan.20 sångare deltog. KÖRENS UPPTRÄDANDEN Lördag 17.3 kören uppträdde tillsammans med Nordsjö sångkör på Botby arbetarhus. Gästande artist var Lasse von Hertzen. Islossningskonsert i Berghyddan. Guf-kören uppträdde tillsammans med Nordsjö sångkör söndagen Körerna sjöng separat och tillsammans. Guf-körens unga förmågor uppträdde med 5

6 sång, både i grupp och med solist. 53 personer deltog i konserten.! Kören sjöng för pensionärer i Helenahemmet i Kottby tisdagen Kören uppträdde tillsammans med Petruskören och solister Guds andedräkt som i Månsas kyrka söndagen den 30.9 kl i samband med en gudstjänst. Publiken bestod av 178 personer. Kören deltog söndag 2.12 i advents gudstjänsten i Malms kyrka. Lördag anordnades en julkonsert i Viks kyrka. Medverkande var Håkan Wikman orgel och piano, Monika Lövsund flöjt samt GUF-kören, dirigent Peter Hilli. Som solister uppträdde egna förmågor ur kören. Julkonserten besöktes av 80 personer. MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2012 Medlemsavgiften för är 2012 har varit 15 euro. Familjeavgift: de två första i en familj betalar 15 euro och de följande 7,50 euro. För barn under 15 år uppbärs ingen medlemsavgift. MEDLEMSANTALET PER år: 5 personer, år: 19 personer, övriga 163 personer, inalles 187 personer. UTHYRNINGAR Föreningslokalen har hyrts ut till Amerodos Oy. UNDERSTÖD Föreningen har erhållit understöd år 2012 från Tre smeder, Helsingfors sång- och musikförbund, Emilie och Rudolf Gesellius fond, Svenska Kulturfonden, Helsingfors svenska bostadsstiftelse, Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse samt William Thurings stiftelsen och Petrus församling. Museiverket (överfört till 2013) FONDERNAS EKONOMI Hänvisas till ekonomin. EKONOMIN Hänvisas till bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse. 6

7 AKTIER GUF har aktier i Nordbanken Holding Ab och i Svenska småbruk och Egna hem samt Elisa Communication. Värdepappren förvaras i bankfack. Föreningens aktier är följande: Elisa 171, Aktia A 168, Nordea 1050, Svenska småbruk och egnahem 5. FÖRSÄKRINGAR Föreningshuset med lösöre är försäkrat i Försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring Ab till ett värde av: egendomsförsäkring euro (lösegendom och inventarier) euro (fastigheten) = euro. Försäkringen innehåller ansvarsförsäkring (fastighet och styrelse) personoch sakskada euro, förmögenhetskada euro, arrangörsansvar, person och sakskada euro samt rättsskyddsförsäkring euro. MEDLEMSKAP GUF är medlem i Svenska Folkskolans vänner, Nylands svenska Ungdomsförbund, Helsinge- Tusby Ungdomsförbund r.f., Svenska Odlingens Vänner i Helsinge, Finlands svenska sång- och musikförbund, Helsingfors sång- och musikförbund samt Finlands svenska körförbund r.f. Föreningen är också medlem i samarbetsföreningen Norr om Stan rf. HEM Föreningens egen hemsida är: och webbansvarig är Ylva Uotila med hjälp av Håkan Wikman. TALKOARBETEN Under år 2012 har gjorts 759 talkotimmar. Helsingfors den 1 februari 2013 Sekreterare Ordförande!! Ylva Uotila Ann-Christin Ingman 7

8 UPPVAKTNINGAR!! Susannne Lindfors!! !!! 50 år!!! Maj-Britt Fröberg!!! !!! 80 år!! Hans Westerberg!!! !!! 80 år!! Guido Bäckman!!! !!! 75 år!! Raili Tikkanen!!! !!! 75 år!! Mona Juslin!!! !!! 60 år!! Erna Franzén!!! !!! 75 år!! Erik Fredriksson!!! !!! 80 år!! Solveig Palin!!! !!! 75 år!! Sonja Lindroos!!! !!! 50 år!! Göta Alén!!!! !!! 75 år!! Lasse Liemola!!! !!! 75 år!! Per Ellenberg!!! !!! 85 år!! Rolf Savolainen!!! !!! 80 år!! Gunnel Biström!!! !!! 80 år + IN MEMORIA Greta Wickman Verna Lindström Gudrun Nyman

9 VÅRLIG KONSERT OCH ISLOSSNINGSKONSERT Efter åter en lång och snörik vinter är det skönt att äntligen få släppa loss i vårsolens glans. Så också för GUF-kören som under våren uppträdde hela två gånger med sin trogna samarbetpartner Nordsjö Sångkör, först i Botby Arbetarhus lördagen 17.3 på Vårlig konsert och en månad senare söndagen 22.4 på Islossningskonserten i Berghyddan. VÅRLIG KONSERT GUF-kören hade under vårens lopp övat in en repertoar som bestod av sånger från film och scen. Publiken fick nu en försmak i Louis Armstrongs Vilken underbar dag och Ovan rengbågen ur Trollkarlen från Oz. Körerna sjöng separat och tillsammans och slutade med den populära låten Gabriellas sång också den ur en film, Såsom i himmelen. Konsertens dragplåster var trubaduren. Lasse von Herzen som underhöll publiken på bästa sätt med sin gitarr och sina fyndiga visor. Dirigent för Nordsjö Sångkör var som vanligt John Emanuelsson. Korister på vårig konsert 9 GUF-kören uppträder

10 ISLOSSNINGSKONSERT Det trevliga samarbete men Nordsjö Sångkör fortsatte i Islossningskonserten då våren äntligen hade kommit igång. Konsertens tema var som sagt film- och scenmusik. Inspirerad av den musikal som för tillfället drar stora publikmassor på Svenska teatern Kristina av Duvemåla så framförde Guf-kören två sånger ur musikalen. Nordsjö Sångkör framförde sin egen repertoar men körerna upträdde också gemensamt bl.a i stycket Sommarpsalm ur musikalen Katarina, skriven av Jack Mattson GUF-körens dirigent i tiden. Vi fick också höra duettsång med Emelie Möllerström och Monika Lövsund samt Emelies fina och känsliga tolkning av Inte jag ur musikalen Chess. Vid pianot satt kantor Olav Söderström och Monika Lövsund spelade flöjt. I salen satt ganska många människor bänkade kring de långa borden. I pausen då det serverades kaffe med dopp hördes ett glatt stim av glada röster och publiken verkade trivas. Efter konserten blev det ännu sångarsits och efter det dags för GUF-kören att rikta tankarna mot sitt välförtjänta sommarlov. Ylva Uotila Bilder!ån Islossningskonserten 10

11 GUDS ANDEDRÄKT I MÅNSAS KYRKA GUF kören har uppfört den irländska mässan Guds andedräkt två gånger år 2010, först på 100 årsjubileet i Pauluskyrkan i maj och sedan i Hangö kyrka i september samma år. Eftersom mässan står kören mycket nära var det därför med glädje vi hörde om planerna att få sjunga den igen, denna gång i Månsas kyrka i september. Kören tog alltså uppdraget till sitt hjärta och övningarna under Peter Hillis ledning inleddes i maj. Petrus kören skulle också medverka, vilket gladde oss alldeles särskilt. Medverkande den i Månsas kyrka GUF kören Petrus kören Marina Salonen, sopransolo Emma Viljanen-Laurmaa, dragspel Paul Uotila, kontrabas Olav Söderström, piano Peter Hilli, dirigent Församlingspastor Daniel Björk, liturg Kaplan Ronny Thylin, textläsare Pensionär Kristina Fernström, textläsare Kyrkoherde Bengt Lassus, predikant Denna gång uppfördes mässan som en del av själva gudstjänsten söndagen den på Mikaeli dagen. Temat för dagen var Herrens budbärare, vilket lämpade sig särskilt väl. Efter gudstjänsten firades kantor Olav Söderströms avskedsfest, och han avtackades av en lång rad arbetskamrater, samarbetsparter och vänner. GUF:s hälsning framfördes av Stina. Olav har kommit till vår undsättning flera gånger, inte minst vid de tidigare konserterna med mässan, och kören känner stor tacksamhet till honom. Som helhet blev gudstjänsten en fin upplevelse för alla närvarande. Guds andedräkt är en gång för alla ett verk där både musik och text talar direkt till hjärtat. Att få vara med och sjunga mässan är en hisnande upplevelse, som förhoppningsvis förmedlades till den talrika församlingen. Beatrice Wallman Bild på kören när de sjunger Guds andedräkt 11

12 Föreningen ordnade en höstfest i Bergyddan %edagen 19 oktober. Programmet bestod av teaterförestä&ningen. En rastlös längtan ett möte me&an Helene Schjer(eck och Venny Soldan-Brofeldt med Anne Ingman och Ami Aspelund. HÖSTFEST I BERGYDDAN Det var en fläkt av historiens vingslag då två svartklädda damer stegade in i Berghyddadans sal en sen höstkväll. Den ena var klädd i en lång klänning, den andra iförd konstnärsbasker med en cape över axlarna. Vad var det för damer som som såg ut att vara från minst 100 år tillbaka i tiden? Jo, damerna som klev upp på scenen var två av våra mest kända och älskade konstnärinnor, Helene Schjer$eck och Venny Soldan- Brofeldt. Orsaken till att föreningen fått äran att få damerna på besök är att det år 2012 hade gått 150 år sedan Helene Schjerfbecks födelse. Jubileumsåret firades på på många sätt av vilka den mest synliga säkert var den stora utställningen på Ateneum. Föreningen deltog i jubileet genom att inbjuda Anne Ingman och Ami Aspelund att framföra sin produktion En rastlös längtan som bygger på brevväxlingen mellan väninnorna Helene och Venny. Anne Ingman som spelar Helene är till vardags museiguide i Ekenäs, där Helene bodde i flera repriser. Anne har ordnat flera rundturer i konstnärinnans fotspår samt nu föreställningen med Ami Aspelund. Den uruppfördes i somras i Ekenäs museicentrums trägård på Helenes födelsedag den 10 juli. Ami som tolkar Venny står för de fina musikarrangemangen och sångerna. Helene Schjer$eck levde mellan åren och är känd för sina många porträtt och självporträtt. Målningen Konvalesenten är hennes kanske mest kända målning och finns på Atenum, där de flesta av hennes verk finns. Venny Soldan-Brofeldt ( ) är den lite mindre kända av dem två. Hon var gift med författaren Juho Aho och målade realistiska landskap, illustrerade sagoböcker och designade smycken. 12

13 Venny framstår som mera handkraftig, Helene som mera anspråkslös, men sin höfskada trots mera positiv än vad eftervärlden vill låta påskina. En varm humor kryddad med musik fick föreställningen att lysa. Publiken fick njuta av delikata godbitar som ingick i biljettpriset, prata personligen med konstnärinnorna. Visst kändes det lite som om vi varit med på födelsekalaset vi med! Anne Ingman som Helene Schjer(eck Det var inte så många som var med, men vi som var, får tacka Helene och Venny för en givande kväll! Helt teoretiskt kunde de två konstnärinnorna alltså ha besökt Berghyddan. De var i 40- års åldern då huset byggdes. Ylva Uotila Sitt bidrag till jubileumsåret har Anne Ingman och Ami Aspelund kommit med genom att skapa en föreställning som bygger på brevväxlingen mellan väninnorna Helene och Venny. Föreställningen skildrar vänskapen mellan de båda konstnärinnorna, dokumenterad i deras brevväxling. Handlingen går ut på att Venny kommer på besök till Helene i Ekenäs på hennes födelsedag och har med sig ett album med fotografier. Tillsammans tittar väninnorna på fotografierna och går igenom sina liv, gemensamma minnen från Paris, och funderar på kärleken som för dem båda bjöd på mången besvikelse. Ami Aspelund som Venny Soldan-Brofeldt 13

14 GREKISK DANS Guffen har nu för andra året i följd ordnat en grekisk danskurs i Berghyddan. Det var den mångåriga föreningsmedlemmen Lasse Liemola som kom på idén att börja med grekisk dans och drog igång kursen. Dansen leds av Jaakko Kara, pastorn från Tavastby i Vanda som är expert på grekisk dans. På kursen berättar han också om Grekland. Dansen har fortsatt i vår under fem måndagar, varav den sista dansen hålls den 8.4 kl i Bergyddan. Du hinner ännu med. Jag hoppas på att intresset för kursen ska hålla sig och vi kan fortsätta med den i höst! Ann-Christin Ingman Intresset för att dansa grekiskt har varit fint med 5-10 deltagande per gång. Enligt den feedback som nått mina öron så har alla deltagare varit nöjda med kursen. Det har varit trevligt att få igång en ny verksamhet som våra medlemmar tycker om. Bild på när de dansar grekisk dans TRETTONDAGSFESTEN Årets Trettondagsfest blev en stor glädje då salen fylldes av gäster. Det var rätt länge sedan vi varit ett så stort gäng i Berghyddan! Roligt var det också att se många nya ansikten, av vilka så många var barn. Sedan ett par år tillbaka har vi bytt ut vår julfest till en Trettondagsfest då det finns så mycket annat program före julen. Vi hoppas att vår fest ska fungera som en trevlig avslutning på julsäsongen! Festen inleddes högtidligt med några välkända julsånger som traditionellt sjöngs vid den ståtliga julgranen. Så var det dags för Lucia med tärnor och tomtar att tåga in. Sedan fascinerade trollkarlen Ville Virtanen alla med sina magiska trick. Ute knäppte kölden i knutarna men inomhus värmde den goda risgrynsgröten och glöggen samt polonäsdansen och ringlekar som leddes av Hasse Ekberg från Halsbrytarna. Ann-Christin Ingman 14

15 GUF-kören i Viks kyrka JULKONSERT I VIKS KYRKA GUF-körens julkonsert hölls traditionellt i Viks kyrka den första lördagen i december. Ute hade snön fallit vit och det rådde fin stämning i kyrkan. Årets repertoar innehöll såväl de gamla kära julsångerna men också en och annan nykomling, bl.a den frejdiga vinterpolskan Sanna mina ord. Som flöjtsolist fungerade körens egen Monika Lövsund. Kvällens övriga solister var kantor Håkan Wikman vid piano och orgel samt Emelie Möllerström ur kören som sjöng solo. Dessutom uppträdde en kvartett ur kören. Jean Sibelius jubileumsår till ära sjöng kören två sånger av kompositören, varav den ena Visst drivor höga som skyn vi ha i ett nyarrangemang av körens dirigenten Peter Hilli. Den alltid så populära julsången O Helga natt fick publiken höra i en ovanligare körversion och till sist stämde hela publiken med i den mäktiga slutpsalmen Härlig är jorden. Det var med en nöjd känsla som GUF-kören tog farväl av sin publik och styrde kosan mot Berghyddan och julsitsen där kvällen fortsatte i trevligt sällskap. Ylva Uotila 15

16 6.1 ordnades en trettondagsfest/julfest på Berghyddan. PLOCK UR ÅRETS VERKSAMHET 7.3 ordnades en träff för körens medlemmar i Berghyddan. Bild %ån körlägret på herrarna 31.3 var det körläger på Berghyddan då övades Islossningskonserten sjöng kören på Helenahemmet hölls det allsång i Berghyddan. Bild %ån när kören sjunger på Helenahemmet Bild %ån A&sången 16

17 22.9 hölls ett körläger för att öva den irländska mässan Guds andedräkt. Bild %ån körlägret var det körläger på Berghyddan och kören övade till Julkonserten deltog kören i adventsgudstjänst i Malms Kyrka. Bild %ån adventsgudstjänsten Bild %ån en körövning 17

18 ÅRETS GUF-SÅNGARE 2012 Till årets GUF-SÅNGARE 2012 valdes GUIDO BÄCKMAN Röstningen till årets GUF-SÅNGARE skedde genom en sluten röstning bland körens sångare. Titeln Årets GUF-SÅNGARE utdelas i samband med körens Julsits. Tidigare års GUF-SÅNGARE! 2011!! Ann-Christin Ingman! 2010!! Victoria Lassander &!!!! Lorenz Brunnsberg!! 2009!! Emelie Möllerström GRATTIS! Välkommen på ISLOSSNINGSKONSERT! Kom och njut av körsång i vårsolens glans! GUF-kören och Nordsjö Sångkör tar er med i musikalens underbara värld. Dirigenter: Peter Hilli och John Emanuelsson Tid: Söndagen den kl i Berghyddan. 18

19 BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS 2012 Amerodos Oy Emilie och Rudolfs Gesellius fond Helsingfors Sång-och Musikförbund Nordsjö sångkör Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse Petrus församling William Thurings stiftelse Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse Svenska kulturfonden Stiftelsen Tre Smeder GAMMELSTADENS UNGSOMSFÖRENING R.F. TACKAR ALLA SINA BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTERS! 19

20 BERGHYDDAN Gammelstadsvägen HELSINGFORS Äkta stämning i det ursprungliga Helsingfors. I salen kan 160 personer trakteras, 250 personer vid musik- eller teateruppvisningar. Familjefester, företagsfester, konferenser, möten m.m. Vi står för alla arrangemang, kontakta oss: AMERODOS OY Kimon Papadopoulos Tel , Medlemsrabatt 50% av hyran.

Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN. 100 år 5.2.2010

Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN. 100 år 5.2.2010 Organ för Gammelstadens Ungdomsförening r.f. Nr. 1-2010 BERGHYDDAN 100 år 5.2.2010 Ansvarig redaktör: Redaktion: Utgivare: www.guffen.fi Raili Tikkanen Föreningens styrelse Gammelstadens Ungdomsförening

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 JANUARI 2009 31 DECEMBER 2009

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 JANUARI 2009 31 DECEMBER 2009 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 JANUARI 2009 31 DECEMBER 2009 2010-04-26 DAGORDNING 1(4) Förslag till dagordning vid årsmötet den 16 mars 2010 med tilläggspunkt, p.12 Plats: ABF, Kronan. Tid : Kl.18.00. 1. Mötets

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra 18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra Station Närvarande: 24 ½ personer, Vania M-B, Björn E, Cecilia E, Erik, Christina F, Anna H, Lena S-H, Caroline K, Camilla L, Lena N,

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2009. Verksamhetsplan 2010

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2009. Verksamhetsplan 2010 Stenkumla bygdegårdsförening Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2009 Verksamhetsplan 2010 Stenkumla Bygdegårdsförening Årsmöte kl 19:00 onsdagen den 10 februari 2010. Föredragningslista 1. Årsmötets

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

P a n g SÅNG F e s t E s b o 7-8. 2. 2 015 Pensionärskörsång som bäst!

P a n g SÅNG F e s t E s b o 7-8. 2. 2 015 Pensionärskörsång som bäst! Pang SÅNG Fest Esbo 7-8.2.2015 Pensionärskörsång som bäst! VÄLKOMMEN TILL ESBO! PANGSÅNGFEST 7-8.2.2015 Esbo kulturcentrum i Hagalund Pensionärskörsångarnas egna PangSÅNGFest ordnas i början av februari

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt

Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt 1 FLAXKUSEN Medlemsblad för Arbetarteater Pegasus Nr 1/2015 redaktör: Helge Torsein heltors@gavle.to Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt Medlem i Pegasus? Alla

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton Kyrkomusikdagarna i Borgå stift Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Kammarkören Näsin Ääni Välkommen till kyrkomusikdagarna! Borgå stifts kyrkomusikdagar år 2012 har temat

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem 2014-05-04 1 (10) 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem Kallelse och information Annons i ÖA och i sjukhusets intranät m.m. Via Doris Hultdin vid sjukhuskansliet

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Vänskapsföreningen Vänpunkten i Helsingborg fyller 15 år

Vänskapsföreningen Vänpunkten i Helsingborg fyller 15 år Vänskapsföreningen Vänpunkten i Helsingborg fyller 15 år Det ska vi fira med stor Jubileumsfest på restaurang Parapeten i Helsingborg, lördagen den 23 september kl. 19.00 Du som är medlem i Singelporten

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Kinesiska Föreningen i Västerås

Kinesiska Föreningen i Västerås Verksamhetsberättelse för 2004-2005 Styrelsen för Kinesiska Föreningen i Västerås får härmed avge berättelse för föreningens verksamhet under tiden 2004-09-26 till 2005-11-12. Antalet medlemmar har under

Läs mer