Trender och variation mellan landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender och variation mellan landsting"

Transkript

1 Trender och variation mellan landsting Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård: Del 1. Övergripande indikatorer Del 2. Indikatorer om sjukdomar och behandlingar Cancersjukvård

2 Inledning Presentationen är ett komplement till tre rapporter om Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2014 (Del 1, Del 2 och Cancersjukvård). Du hittar dem via denna länk: Numreringen i underrubriken är samma som i huvudrapporteringen. För rapporten om cancersjukvård skrivs C framför numret. Indikatorer med minst fyra rapporterade mätperioder finns med i presentationen (102 stycken). Könsuppdelade diagram redovisas i en kompletterande presentation

3 Om diagrammen Rikets trend visas med ett orange streck. Prickarnas storlek motsvarar befolkningens storlek i respektive landsting/region OBS! Skalan på den lodräta axeln (Y-axeln) skiljer sig mellan diagrammen och börjar ofta inte på noll. Information om orsak till saknade värden eller andra kommentarer finns i huvudrapporteringen. För att tydligare följa enskilda landstings resultat över tid hänvisas till Socialstyrelsens jämförelseverktyg:

4 Om variation Variationer kan ha flera orsaker. Stora och/eller bestående skillnader bör analyseras närmare för att hitta bakomliggande orsaker. Slumpvariation gör att mindre landsting/regioner oftare än andra uppvisar värden som varierar stort från år till år. Indikatorerna påverkas olika mycket av slumpfaktorn, det framgår också genom huvudrapportens diagram där konfidensintervall oftast visas. I vissa fall publiceras ettårsdata för trenddata där flerårsmedelvärden valts i huvudrapportens diagram - vilket ökar utrymmet för slumpvariation. Vid bedömning av skillnadernas storlek ska det vägas in att Y-axelns skala varierar stort mellan diagrammen

5 Övergripande indikatorer (inklusive hälsoinriktad hälso- och sjukvård)

6 Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet 2. Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet dödsfall per invånare 1 79 år. Åldersstandardiserade värden. Antal per invånare Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

7 Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet 3. Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet dödsfall per invånare 1 79 år. Åldersstandardiserade värden. 80 Antal per invånare Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

8 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom 4. Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom dödsfall per invånare 1 79 år. Åldersstandardiserade värden. 1 Antal per invånare Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

9 Självmord 5. Antal självmord och dödsfall med oklart uppsåt per invånare. Åldersstandardiserade värden. 32,5 Antal per invånare 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7, Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

10 Dödlighet efter stroke 7. Andel döda inom 28 respektive 90 dagar efter förstagångsstroke inklusive döda utanför sjukhus. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

11 Dödlighet efter hjärtinfarkt 8. Andel döda inom 28 dagar efter hjärtinfarkt. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

12 Överlevnad vid cancersjukdom 10. Relativ 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom. Avser patienter år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

13 Undvikbar slutenvård 11. Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen per invånare. Åldersstandardiserade värden. 10 Antal per invånare Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

14 Trycksår i sluten vård 17. Andel patienter med trycksår. Avser patienter i sluten vård. 32,5 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0, v v v v 10 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

15 Vårdrelaterade infektioner 18. Andel patienter med vårdrelaterad infektion. Avser patienter i sluten vård Höst 2010 Vår 2011 Höst 2011 Vår 2012 Höst 2012 Vår 2013 Höst 2013 Vår 2014 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

16 HÄLSOINRIKTAD SJUKVÅRD. Rökning vid diabetes 19. Andel personer med diabetes i primärvård och som röker Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret

17 HÄLSOINRIKTAD SJUKVÅRD. Rökstopp efter hjärtinfarkt 22. Andel patienter som slutat röka månader efter hjärtinfarkt. Avser patienter yngre än 75 år Källa: SWEDEHEART - SEPHIA

18 HÄLSOINRIKTAD SJUKVÅRD. Fysiskt träningsprogram efter hjärtinfarkt 23. Andel patienter som deltagit i fysiskt träningsprogram månader efter hjärtinfarkt. Avser patienter yngre än 75 år Källa: SWEDEHEART - SEPHIA

19 HÄLSOINRIKTAD SJUKVÅRD. Rökstopp efter stroke 24. Andel strokepatienter som slutat röka 3 månader efter insjuknandet Källa: Riksstroke - Nationella kvalitetsregistret för stroke

20 HÄLSOINRIKTAD SJUKVÅRD. Screening för riskbruk av alkohol under graviditet 28. Andel kvinnor som screenats för riskbruk av alkohol under graviditet Källa: Graviditetsregistret - Mödrahälsovård

21 TILLGÄNGLIGHET. Primärvårdens tillgänglighet per telefon 39. Andel patienter som får läkarbesök inom 7 dagar i primärvård Källa: Väntetider i Vården, Sveriges Kommuner och Landsting

22 Indikatorer om sjukdomar och behandlingar

23 KVINNOSJUKVÅRD. Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall 64. Andel framfallsoperationer utförda i dagkirurgi Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

24 ORTOPEDISK SJUKVÅRD. Oönskade händelser efter knä- och total höftprotesoperation 75. Oönskade händelser inom 30 dagar efter knä- eller total höftprotesoperation. Åldersstandardiserade värden. 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

25 ORTOPEDISK SJUKVÅRD. Protesopereration vid höftfraktur 79. Andel protesopererade patienter vid höftfraktur. Avser patienter 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

26 REUMATOID ARTRIT. Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit 93. Antal patienter med biologiskt läkemedel vid reumatoid artrit per invånare. Avser patienter 18 år och äldre. 450 Antal per invånare Källa: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

27 DIABETES. LDL-kolesterol vid typ 2 diabetes 100. Andel personer med diabetes i primärvård med LDL-kolesterol lägre än 2,5 mmol/l Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret

28 DIABETES. Fotundersökning vid typ 2 diabetes 101. Andel personer med diabetes i primärvård som gjort fotundersökning det senaste året Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret

29 DIABETES. Ögonbottenundersökning vid typ 2 diabetes 102. Andel personer med diabetes i primärvård som gjort ögonbottenundersökning någon gång de senaste tre åren Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret

30 DIABETES. Blodsockerkontroll vid typ 1 diabetes 103. Andel personer med typ 1 diabetes med HbA1c lägre än 52 mmol/mol. HbA1c speglar blodsockerkontroll Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret

31 DIABETES. Fotundersökning vid typ 1 diabetes 106. Andel personer med typ 1 diabetes som gjort fotundersökning det senaste året Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret

32 DIABETES. Blodsockerkontroll hos barn och unga vid typ 1 diabetes 108. Andel barn och unga med diabetes med HbA1c lägre än 57 mmol/mol. HbA1c speglar blodsockerkontroll. Avser barn och unga under 18 år Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret

33 DIABETES. Ögonbottenundersökning för barn och unga vid typ 1 diabetes 109. Andel barn och unga med typ 1 diabetes som gjort ögonbottenundersökning någon gång under de senaste två åren. Avser barn och unga under 18 år Källa: NDR - Nationella Diabetesregistret

34 HJÄRTSJUKVÅRD. Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt 111. Andel döda inom 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

35 HJÄRTSJUKVÅRD. Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom 112. Andel patienter som får ny hjärtinfarkt eller avlider i ischemisk hjärtsjukdom inom 365 dagar. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

36 HJÄRTSJUKVÅRD. Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt 113. Andel patienter som reperfusionsbehandlas vid ST-höjningsinfarkt. Avser patienter under 80 år Källa: SWEDEHEART - RIKS-HIA

37 HJÄRTSJUKVÅRD. Tid till reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt 114. Andel patienter som reperfusionsbehandlas i målsatt tid vid ST-höjningsinfarkt. Avser patienter under 80 år Källa: SWEDEHEART - RIKS-HIA

38 HJÄRTSJUKVÅRD. Kranskärlsrönten vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktor 115. Andel patienter som kranskärlsröntgas vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktor. Avser patienter under 80 år Källa: SWEDEHEART - RIKS-HIA

39 HJÄRTSJUKVÅRD. Blodproppshämmande behandling vid icke ST-höjningsinfarkt 116. Andel patienter med blodproppshämmande behandling (P2Y12-blockad) vid icke ST-höjningsinfarkt. Avser patienter under 80 år Källa: SWEDEHEART - RIKS-HIA

40 HJÄRTSJUKVÅRD. RAAS-hämmande behandling efter hjärtinfarkt 117. Andel patienter med RAAS-hämmare (ACE-hämmare eller ARB) vid utskrivning efter hjärtinfarkt. Avser patienter under 80 år Källa: SWEDEHEART - RIKS-HIA

41 HJÄRTSJUKVÅRD. Återförträngning av hjärtats kärl efter PCI 119. Andel patienter där återförträngning av hjärtats kärl inom 1 år efter PCI-behandling påvisats i efterföljande undersökning. Avser samtliga PCI- behandlade Källa: SWEDEHEART - SCAAR

42 HJÄRTSJUKVÅRD. Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt 120. Andel patienter med blodfettssänkande behandling månader efter infarkt. Avser patienter år. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

43 HJÄRTSJUKVÅRD. Måluppfyllelse för LDL-kolesterol 121. Andel patienter som nått mål för LDL-kolesterol (<1,8 mmol/l) månader efter hjärtinfarkt. Avser patienter under 75 år Källa: SWEDEHEART-SEPHIA

44 HJÄRTSJUKVÅRD. Måluppfyllelse för blodtryck 122. Andel patienter som nått mål för systoliskt blodtryck (<140 mmhg) månader efter hjärtinfarkt. Avser patienter under 75 år Källa: SWEDEHEART-SEPHIA

45 HJÄRTSJUKVÅRD. Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsvikt 124. Andel patienter som återinskrivs för hjärtsvikt eller avlider inom 30 dagar efter sjukhusvårdad hjärtsvikt. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

46 STROKESJUKVÅRD. Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke 128. Andel döda inom 28 dagar efter sjukhusvårdad förstagångsstroke. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

47 STROKESJUKVÅRD. Direktintag på strokeenhet 129. Andel patienter som direkt läggs in på strokeenhet vid ankomst till sjukhus Källa: Riksstroke - Nationella kvalitetsregistret för stroke

48 STROKESJUKVÅRD. Reperfusionsbehandling vid stroke 130. Andel patienter som får reperfusionsbehandling (trombolys/trombektomi) vid stroke. Avser patienter år med hjärninfarkt Källa: Riksstroke - Nationella kvalitetsregistret för stroke

49 STROKESJUKVÅRD. Mediantid till trombolysbehandling 131. Tid från ankomst till sjukhus till start av trombolysbehandling vid stroke. Mediantid i minuter. 130 Mediantid i minuter Källa: Riksstroke - Nationella kvalitetsregistret för stroke

50 STROKESJUKVÅRD. Blodförtunnande behandling vid stroke och förmaksflimmer 133. Andel patienter med blodförtunnande behandling månader efter stroke och vid förmaksimmer. Avser patienter år. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret och Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

51 STROKESJUKVÅRD. Återinsjuknande efter stroke 136. Andel strokepatienter som återinskrevs för stroke inom 365 dagar. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

52 STROKESJUKVÅRD. Fullt tillgodosett behov av stöd och hjälp efter 3 månader 138. Andel strokepatienter som 3 månader efter insjuknandet anger att behovet av hjälp och stöd är helt tillgodosett Källa: Riksstroke - Nationella kvalitetsregistret för stroke

53 PSYKIATRI. Återinskrivning inom 28 dagar efter vård för schizofreni 141. Andel personer med schizofreni som återinskrivits i slutenvård inom 28 dagar. Avser patienter år Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

54 PSYKIATRI. Återinskrivning inom 6 månader efter vård för schizofreni 142. Andel personer med schizofreni som återinskrivits i slutenvård inom 6 månader. Avser patienter år Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

55 PSYKIATRI. Följsamhet till läkemedelsbehandling vid depression 147. Andel patienter med fortsatt antidepressiv läkemedelsbehandling. Avser nytt uttag 150 dagar efter det första uttaget. Åldersstandardiserade värden Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

56 KIRURGISK BEHANDLING. Dödlighet efter vård för blödande magsår 153. Andel döda inom 1 år efter sjukhusvård för blödande magsår. Åldersstandardiserade värden Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

57 KIRURGISK BEHANDLING. Minskning av övervikt efter obesitaskirurgi 155. Minskning av övervikt 1 år efter obesitaskirurgi. Mätperioden avser operationsår op , upp efter 1 år op 2010, uppföljning efter 1 år op 2011, uppföljning efter 1 år op 2012, uppföljning efter 1 år Källa: Scandinavian Obesity Surgery Register

58 KIRURGISK BEHANDLING. Miniinvasivt borttagande av gallblåsa 157. Andel patienter som opereras med miniinvasiv teknik vid borttagande av gallblåsa Källa: Gallriks - Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

59 KIRURGISK BEHANDLING. Kirurgiska komplikationer efter borttagande av gallblåsa 158. Andel kirurgiska komplikationer inom 30 dagar efter borttagande av gallblåsa Källa: Gallriks - Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

60 KIRURGISK BEHANDLING. Antibiotika vid borttagande av gallblåsa 159. Andel patienter som får antibiotika vid borttagande av gallblåsa. Avser planerade operationer Källa: Gallriks - Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

61 KIRURGISK BEHANDLING. Tid till operation vid förträngning av halspulsåder 161. Andel patienter som opereras inom 14 dagar vid symtomgivande förträngning av halspulsådern Källa: Swedvasc - Svenska Kärlregistret

62 KIRURGISK BEHANDLING. Död eller amputation efter operation av kärlförträngning i ben 162. Andel patienter som avled eller amputerades ovan fotled inom 30 dagar efter operation av kärlförträngning i ben Källa: Swedvasc - Svenska Kärlregistret

63 INTENSIVVÅRD. Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA 168. Riskjusterad dödlighet 30 dagar efter ankomst till intensivvårdsavdelning. 0,85 SMR Standardised Mortality Ratio 0,80 0,75 0, 0,65 0, 0,55 0,50 0,45 0,40 0, Källa: SIR - Svenska Intensivvårdsregistret

64 INTENSIVVÅRD. Utskrivning nattetid från IVA 169. Andel patienter som skrevs ut nattetid från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning Källa: SIR - Svenska Intensivvårdsregistret

65 INTENSIVVÅRD. Oplanerad återinskrivning till IVA 1. Andel patienter som oplanerat återinskrevs på samma intensivvårdsavdelning inom 72 timmar. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Källa: SIR - Svenska Intensivvårdsregistret

66 ÖGONSJUKVÅRD. Synfel vid tidpunkt för kataraktoperation 171. Andel patienter med synskärpa under 0,5 på bästa ögat vid kataraktoperation Källa: Nationella Kataraktregistret

67 MS. Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS 182. Andel av uppskattat antal patienter med skovvist förlöpande MS som behandlas med bromsmediciner Källa: Svenska MS-registret

68 Cancersjukvård

69 Överlevnad vid cancersjukdom C1. Relativ 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom. Avser patienter år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

70 CELLPROV. Gynekologisk cellprovtagning C7. Andel kvinnor 23 år som genomgått gynekologisk cellprovtagning Källa: Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

71 BRÖSTCANCER. Relativ 5-års överlevnad vid bröstcancer C8. Relativ 5-årsöverlevnad vid bröstcancer. Avser kvinnor år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

72 BRÖSTCANCER. Multidisciplinär konferens inför behandlingsstart C9. Andel kvinnor där multidisciplinär konferens görs inför beslut om behandling vid bröstcancer Källa: Nationella Bröstcancerregistret

73 BRÖSTCANCER. Multidisciplinär konferens efter operation C10. Andel kvinnor där multidisciplinär konferens görs efter operation för bröstcancer Källa: Nationella Bröstcancerregistret

74 BRÖSTCANCER. Fastställd diagnos före operation C11. Andel kvinnor med fastställd diagnos innan operation för bröstcancer Källa: Nationella Bröstcancerregistret

75 BRÖSTCANCER. Omoperation på grund av tumördata C12. Andel kvinnor med bröstcancer som omopereras på grund av tumördata Källa: Nationella Bröstcancerregistret

76 BRÖSTCANCER. Operation med bröstbevarande kirurgi C13. Andel operationer med bröstbevarande kirurgi Källa: Nationella Bröstcancerregistret

77 BRÖSTCANCER. Operation med bröstbevarande kirurgi 3 cm C14. Andel operationer med bröstbevarande kirurgi vid en tumörstorlek på 3 cm Källa: Nationella Bröstcancerregistret

78 BRÖSTCANCER. Operation med sentinel node-teknik vid bröstcancer C15. Andel kvinnor som opereras med sentinel node-teknik (portvaktskörtelteknik) vid invasiv bröstcancer Källa: Nationella Bröstcancerregistret

79 BRÖSTCANCER. Omoperation på grund av komplikation C16. Andel kvinnor med bröstcancer som omopereras inom 30 dagar på grund av komplikation Källa: Nationella Bröstcancerregistret

80 BRÖSTCANCER. Komplett patologirapport för invasiv bröstcancer C17. Andel patienter som fått ett fullständigt strukturerat PAD-svar efter operation Källa: Nationella Bröstcancerregistret

81 BRÖSTCANCER. Planerad strålbehandling efter mastektomi vid spridning till lymfkörtlar C18. Andel kvinnor med bröstcancer med regionala lymfkörtelmetastaser som efter operation planeras få lokal strålbehandling Källa: Nationella Bröstcancerregistret

82 BRÖSTCANCER. Trastuzumab efter operation vid HER2-positiv bröstcancer och cytostatika C19. Andel kvinnor som planeras få cytostatikabehandling med tillägg av trastuzumab i ett år efter operation vid HER2-positiv bröstcancer Källa: Nationella Bröstcancerregistret

83 BRÖSTCANCER. Postoperativ antihormonell behandling C20. Andel kvinnor som planeras få läkemedelsbehandling med tamoxifen och/eller aromatashämmare efter operation vid hormonreceptorpositiv bröstcancer Källa: Nationella Bröstcancerregistret

84 OVARIALCANCER. Relativ 5-årsöverlevnad vid äggstockscancer C22. Relativ 5-årsöverlevnad vid äggstockscancer. Avser kvinnor år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

85 NJURCANCER. Relativ 5-årsöverlevnad vid njurcancer C26. Relativ 5-årsöverlevnad vid njurcancer, Avser patienter år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

86 URINBLÅSECANCER. Relativ 5-årsöverlevnad vid urinblåsecancer C30. Relativ 5-årsöverlevnad vid urinblåsecancer. Avser patienter år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

87 PROSTATACANCER. Skelettundersökning vid prostatacancer med låg risk C36. Andel män med prostatacancer som genomgår skelettundersökning. Avser män med låg risk Källa: Nationella prostatacancerregistret

88 PROSTATACANCER. Aktiv monitorering vid prostatacancer med mycket låg risk C37. Andel män med prostatacancer som får aktiv monitorering. Avser män med mycket låg risk Källa: Nationella prostatacancerregistret

89 PROSTATACANCER. Kurativt syftande behandling vid lokaliserad prostatacancer med hög risk C38. Andel män som får kurativt syftande behandling vid lokaliserad prostatacancer med hög risk. Avser män under 75 år Källa: Nationella prostatacancerregistret

90 PROSTATACANCER. Strålbehandling och neoadjuvant hormonbehandling. Lokalt avancerad prostatacancer med hög risk C39. Andel män som får strålbehandling i kombination med hormonbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer med hög risk. Avser män under 80 år Källa: Nationella prostatacancerregistret

91 KOLOREKTALCANCER. Relativ 5-års överlevnad vid tjocktarmscancer C42. Relativ 5-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer. Avser patienter år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

92 KOLOREKTALCANCER. Multidisciplinär konferens inför behandling av tjocktarmscancer C43. Andel patienter där multidisciplinär konferens görs inför behandling av tjocktarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

93 KOLOREKTALCANCER. Multidisciplinär konferens efter operation för tjocktarmscancer C44. Andel patienter där multidisciplinär konferens görs efter operation för tjocktarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

94 KOLOREKTALCANCER. Röntgenundersökning inför operation vid tjocktarmscancer C45. Andel patienter där komplett utredning med röntgenundersökning utförts inför operation vid nydiagnostiserad tjocktarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

95 KOLOREKTALCANCER. Omoperation på grund av komplikation vid tjocktarmscancer C46. Andel patienter som omopereras på grund av komplikation inom 30 dagar efter primäroperation för tjocktarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

96 KOLOREKTALCANCER. Avlidna efter operation för tjocktarmscancer C47. Andel avlidna inom 90 dagar efter operation för tjocktarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

97 KOLOREKTALCANCER. Minst 12 undersökta lymfkörtlar - tjocktarmscancer C48. Andel patienter som får minst 12 lymfkörtlar undersökta i operationspreparat efter operation för tjocktarmcancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

98 KOLOREKTALCANCER. Deltagit i strukturerad behandlingsstudie - tjocktarmscancer C51. Andel patienter som deltagit (inkluderats) i strukturerad behandlingsstudie Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

99 KOLOREKTALCANCER. Relativ 5-års överlevnad vid ändtarmscancer C53. Relativ 5-årsöverlevnad vid ändtarmscancer. Avser patienter år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

100 KOLOREKTALCANCER. Multidisciplinär konferens inför behandlingsstart av ändtarmscancer C54. Andel patienter där multidisciplinär konferens görs inför behandlingsstart av ändtarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

101 KOLOREKTALCANCER. Multidisciplinär konferens efter operation för ändtarmscancer C55. Andel patienter där multidisciplinär konferens görs efter operation för ändtarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

102 KOLOREKTALCANCER. Röntgenundersökning inför operation vid ändtarmscancer C56. Andel patienter där komplett utredning med röntgenundersökning utförts inför operation vid nydiagnostiserad ändtarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

103 KOLOREKTALCANCER. Omoperation på grund av komplikation efter operation ändtarmscancer C57. Andel patienter som omopereras på grund av komplikation inom 30 dagar efter primäroperation för ändtarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

104 KOLOREKTALCANCER. Avlidna efter opertion för ändtarmscancer C58. Andel avlidna inom 90 dagar efter operation för ändtarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

105 KOLOREKTALCANCER. Minst 12 undersökta lymfkörtlar - ändtarmscancer C59. Andel patienter som får minst 12 lymfkörtlar undersökta i operationspreparat efter operation för ändtarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

106 KOLOREKTALCANCER. Anastomosinsufficiens efter operation för ändtarmscancer C61. Andel patienter som får anastomosinsufficiens efter operation för ändtarmscancer Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

107 KOLOREKTALCANCER. Deltagit i strukturerad behandlingsstudie - ändtarmscancer C63. Andel patienter som deltagit (inkluderats) i strukturerad behandlingsstudie Källa: Svenska Kolorektalcancerregistret

108 LUNGCANCER. Relativ 1 årsöverlevnad vid lungcancer C65. Relativ 1-årsöverlevnad vid lungcancer. Avser patienter år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

109 HUVUD- OCH HALSCANCER. Relativ 5-års överlevnad vid huvud- och halscancer C72. Relativ 5-årsöverlevnad vid huvud- och halscancer. Avser patienter år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

110 MALIGNT MELANOM. Relativ 5-årsöverlevnad vid malignt hudmelanom C75. Relativ 5-årsöverlevnad vid malignt hudmelanom. Avser patienter år vid diagnos. Åldersstandardiserade värden Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen

111 Mer information finns på:

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och Cancer 2014. En första bild av utfallet för Gävleborg

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och Cancer 2014. En första bild av utfallet för Gävleborg Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet och Cancer 2014 En första bild av utfallet för Gävleborg Angående årets rapport(er) Årets rapport 9:e rapporten i serien om hälso- och

Läs mer

Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård Öppna jämförelser Övergripande hälso- och sjukvård Landstinget har goda resultat inom områdena hälsoinriktad vård, intensivvård, ortopedisk sjukvård samt tillgänglighet. I ett flertal indikatorer ligger

Läs mer

Övergripande indikatorer. Områdesvisa indikatorer

Övergripande indikatorer. Områdesvisa indikatorer Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet med mera 1 Återstående medellivslängd. Kv. + 82,9 + 83,2 + 83,4 82,3 + 82,7 + 83,2 83,5 + 82,8 + 82,8 + 83,0 + 83,0 + 83,9 + 83,0 + 82,4 + 82,8 + 82,6

Läs mer

Bilaga 3 Indikatorer bedömda som relevanta att följa upp inom området säker vård

Bilaga 3 Indikatorer bedömda som relevanta att följa upp inom området säker vård Bilaga 3 Indikatorer bedömda som relevanta att följa upp inom området säker vård Innehåll Urval av indikatorer... 3 Astma & KOL... 3 Beroende- och missbruksvård... 3 Cancervård... 4 Diabetesvård... 5 Förlossning

Läs mer

Öppna jämförelser 2009. Pressinformation 091123

Öppna jämförelser 2009. Pressinformation 091123 Öppna jämförelser 2009 Pressinformation 091123 Medverkande Svante Lönnbark Stefan Back Ola Westin Anna Sörebö Inger Malmesjö För mer information: Gunnar Gustafsson hjärtsjukvård Ulf Öhrvall kirurgi Sven-Erik

Läs mer

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar I många av indikatorerna inom psykiatrin har landstinget resultat i nivå med riket samt inom områdena; typ-1 diabetes, ortopedi, RA samt delvis inom hjärtsjukvård.

Läs mer

Sjukvårdens utveckling över tid nationella trender och variationer mellan landstingen komplement till Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2013

Sjukvårdens utveckling över tid nationella trender och variationer mellan landstingen komplement till Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2013 Sjukvårdens utveckling över tid nationella trender och variationer mellan landstingen komplement till Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2013 2014-02-19 Inledning Här får du översiktlig bild av sjukvårdens

Läs mer

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28

Öppna jämförelser 2011. Pressinformation 2011-11-28 Öppna jämförelser 2011 Pressinformation 2011-11-28 Medverkande Svante Lönnbark, landstingsdirektör Stefan Back, medicinsk rådgivare Patrik Bergman, utredare Samhällsmedicin Katarina Wijk, chef Samhällsmedicin

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram 2 Innehåll Indikatorer 5 Depression och ångestsyndrom vårdens processer och resultat

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2007 A Medicinska resultat 20,9 21,9 22,3 22,8 23,0 23,3 23,6 24,3 24,5 24,6 24,8 25,1 25,9 27,0 27,2

Läs mer

Indikatorer för jämställd hälsa och vård

Indikatorer för jämställd hälsa och vård Indikatorer för jämställd hälsa och vård 17 indikatorer inom hälso- och sjukvården Författare: Anke Samulowitz Rapporten är utgiven av: Kunskapscentrum för Jämlik vård, KJV Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Läs mer

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader Indikatorer A Medicinska resultat allmänna indikatorer läkemedelsbehandling intensivvård cancersjukvård mödrahälso-, förlossnings- och nyföddhetsvård diabetesvård psykiatrisk vård strokesjukvård hjärtsjukvård

Läs mer

Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser

Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser Bilaga 2 19 juni 2006 Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser I huvudrapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet jämförelser mellan landsting 2006

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Resultat från Strokevården i Stockholms län

Resultat från Strokevården i Stockholms län Resultat från Strokevården i Stockholms län Faktafolder maj 2011 HSN-förvaltningen Box 69 09 102 39 Stockolm Tfn 08-123 132 00 Stroke är en av de stora folksjukdomarna och ca 3700 länsinvånare drabbas

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso och sjukvårdens kvalitet 2013 ett östgötaperspektiv Landstingets ledningsstab, 2 dec 2014

Öppna jämförelser av hälso och sjukvårdens kvalitet 2013 ett östgötaperspektiv Landstingets ledningsstab, 2 dec 2014 1 Öppna jämförelser av hälso och sjukvårdens kvalitet 2013 ett östgötaperspektiv Landstingets ledningsstab, 2 dec 2014 Ansvariga för rapporten: Martin Magnusson, e post: martin.magnusson@lio.se (fr. 1

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 2 Indikatorbeskrivningar

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 2 Indikatorbeskrivningar Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Bilaga 2 Indikatorbeskrivningar 2 Innehåll Innehåll 3 Indikatorbeskrivningar 5 Självmord och dödsfall med oklart uppsåt

Läs mer

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Marie Lawrence Avd. för statistik och jämförelser 2013-10-22 2013-10-25 2 2013-10-25 3 Multidisciplinär teamkonferens efter operation för ändtarmscancer jämförelser

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014 Indikatorer Bilaga 1.1. Femårsöverlevnad vid cancersjukdom Relativ femårsöverlevnad för person som diagnostiserats med

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2012 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2012 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård JÄMFÖRELSER MELLAN LANDSTING Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du

Läs mer

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer Öppna jämförelser 2014 Hälso- och sjukvård JÄMFÖRELSER MELLAN LANDSTING 1 ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2014: HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Innehåll Övergripande indikatorer... 7 DÖDLIGHET,

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Öppna Jämförelser Hjärtsjukvård 2009

Öppna Jämförelser Hjärtsjukvård 2009 Öppna Jämförelser Hjärtsjukvård Sammanfattande kommentarer Undvikbar slutenvård vid hjärtsjukdom (A2, C1, D1). Denna indikator speglar det organisatoriska omhändertagandet av denna patientgrupp (hjärtsvikt

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2010 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Öppna Jämförelser 2016 Säker vård. FoU-delegationen Lars Good

Öppna Jämförelser 2016 Säker vård. FoU-delegationen Lars Good Öppna Jämförelser 2016 Säker vård FoU-delegationen 2017-01-24 Lars Good Öppna jämförelser av säker vård - Innehåll Ett urval om 52 indikatorer presenteras på landstingsnivå Publiceras 24 januari. 1. Vårdskador

Läs mer

BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015

BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015 Sida 1 (7) 2013-12-13 Dnr:13/3914 BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015 Detta är förteckningen över de Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater som får nationellt stöd under 2014 och 2015. Registerkandidater

Läs mer

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård RESULTAT Graviditets- och förlossningsvård 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård Övervikt och fetma vid inskrivning på MVC speglar det aktuella hälsoläget i befolkningen. Norrbotten

Läs mer

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag 2017

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag 2017 Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag 2017 Denna bilaga beskriver övergripande mål och uppföljningsindikatorer 2017. I Region Skånes Indikatorbibliotek (IB) beskrivs indikatorerna och målnivåerna mer

Läs mer

Denna östgötarapport baseras på följande publikationer:

Denna östgötarapport baseras på följande publikationer: 1 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet 2013 ett östgötaperspektiv Landstingets ledningsstab, 2 dec 2014 Ansvariga för rapporten: Martin Magnusson, e-post: martin.magnusson@lio.se (fr. 1

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2011 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Cancersjukvård jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan,

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Patientperspektivet INDIKATORER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styr- och ledningsperspektivet Medarbetarperspektivet 2016-09-22 Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin, Region Östergötland HFS-nätverkets

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Uppbyggnad av nationell rapport... 14 2.1 Bakgrund... 14 2.1.1 Diagram... 14

Innehållsförteckning. 2 Uppbyggnad av nationell rapport... 14 2.1 Bakgrund... 14 2.1.1 Diagram... 14 Analys Öppna jämförelser 2012 L a n ds t i n g e t i K a l m a r l ä n Sida: 2 (14) Innehållsförteckning 1 Resultat... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Sammanfattande analys... 3 1.3 Övergripande resultat... 4

Läs mer

Analys ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013

Analys ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013 Analys ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013 Landstinget i Jönköpings län 2013-12-02 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattande bedömning... 3 3 Resultat... 4 3.1 Övergripande indikatorer... 4 3.1.1 Dödlighet,

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer 8 oktober 2007 Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2007 Bilaga 1 av indikatorer Innehållsförteckning A Medicinska resultat ALLMÄNNA

Läs mer

Norrbottens sjukvård tål att jämföras

Norrbottens sjukvård tål att jämföras Norrbottens sjukvård tål att jämföras En sammanfattning baserad på Socialstyrelsens och SKL:s rapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Grafisk formgivning: Kent Forsberg,

Läs mer

Beskrivning av indikatorer

Beskrivning av indikatorer Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer BILAGOR TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2011 1 Innehåll Övergripande indikatorer dödlighet,

Läs mer

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda.

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Kvalitet Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Florence Nightingale Att vara delägare Amputation och Protesregistret Andningssviktregistrett AuriculA (Nationellt

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser

Centrala rekommendationer och konsekvenser Centrala rekommendationer och konsekvenser Bröstcancer Diagnostik & Kirurgi Lisa Rydén, doc öl Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet Inst f Klin Vet Områdesansvarig Kirurgi Nationella Riktlinjer

Läs mer

Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik?

Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik? Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik? Prioriteringskonferensen 2013 22 oktober Gävle Fredrik Westander Presentation Landstingserfarenhet från Värmland

Läs mer

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa God vård Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa 1 God vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälsooch sjukvård Säker hälso- och

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

Vår sjukvård tål att jämföras

Vår sjukvård tål att jämföras Vår sjukvård tål att jämföras En norrbottensanalys baserad på rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet... med förslag till utvecklingsområden. Öppna jämförelser en

Läs mer

Nationella indikatorer för f r God vårdv

Nationella indikatorer för f r God vårdv Nationella indikatorer för f r God vårdv Birgitta Lindelius Enheten för öppna jämförelser Avdelningen för statistik och utvärdering birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se Nationella indikatorer för f r

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2008 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD

Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD ISBN 978-91-85999-40-8 Artikelnr 2009-126-93 Omslag Foto Socialstyrelsen/Marie Edström Erik G Svensson/Scanpix

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens kvalitet 2013

Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens kvalitet 2013 december 2013 Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens kvalitet 2013 - ett östgötaperspektiv www.lio.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 STRATEGISK ÖVERBLICK... 3 RAPPORTENS

Läs mer

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer 24 juni Bilaga till Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 1 av indikatorer Denna version av indikatorbeskrivningar kan komma att

Läs mer

Temperaturen på den svenska vården RESULTAT I KORTHET FRÅN ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013

Temperaturen på den svenska vården RESULTAT I KORTHET FRÅN ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2013 Temperaturen på den svenska vården RESULTAT I KORTHET FRÅN ÖPPNA JÄMFÖRELSER 213 Hur mår svensk hälso- och sjukvård? Vill du veta hur det står till med den svenska sjukvården? Här presenterar vi kortfattat

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3 Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Landstingsprofiler Bilaga 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bilaga 2 Indikatorbeskrivning till Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2011

Bilaga 2 Indikatorbeskrivning till Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2011 Bilaga 2 Indikatorbeskrivning till Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2011 1. Överlevnad vid cancersjukdom Relativ femårsöverlevnad vid cancersjukdom,

Läs mer

Vår sjukvård tål att jämföras

Vår sjukvård tål att jämföras Vår sjukvård tål att jämföras En norrbottensanalys baserad på rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - med förslag till utvecklingsområden. Öppna jämförelser en

Läs mer

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Diagrambilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

1. Inledning. Syfte. Tänkvärt när man tolkar resultaten

1. Inledning. Syfte. Tänkvärt när man tolkar resultaten 1 1. Inledning Det är nu nionde året i rad som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Utöver

Läs mer

Beskrivning av indikatorer

Beskrivning av indikatorer Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2012 Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer BILAGA 1 TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2012 1 Innehåll Övergripande indikatorer 7 Hälsotillstånd,

Läs mer

Öppna jämförelser i överblick 2014

Öppna jämförelser i överblick 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Öppna jämförelser i överblick 2014 INDEXBERÄKNINGAR AV ÖPPNA JÄMFÖRELSER AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Öppna jämförelser i överblick 2014 1 Inledning och bakgrund Öppna

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Öppna jämförelser av missbruksoch beroendevården 2015

Öppna jämförelser av missbruksoch beroendevården 2015 Öppna jämförelser av missbruksoch beroendevården 2015 Åtta nya indikatorer baserade på registerdata Resultat för 8 nya registerbaserade indikatorer Presentationen avser indikatorer om läkemedelsuttag,

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2008 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 11 Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 11 Öppna

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2015

Väntetider i cancervården. Rapport december 2015 Väntetider i cancervården Rapport december 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 RSL 11 dec 2013 Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Öppna jämförelser 2013 SKL/Socialstyrelsen

Läs mer

Målnivåer för hjärtsjukvård och strokevård

Målnivåer för hjärtsjukvård och strokevård Målnivåer för hjärtsjukvård och strokevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Nätverk Uppdrag Hälsa 7 maj 2010 U/Ö-regionen 2009/2010 Gunilla Esbjörn/Maj Halth UPPDRAGET att sammanställa och göra en första bearbetning

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 Jämlik vård. Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom

Öppna jämförelser 2014 Jämlik vård. Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom Öppna jämförelser 214 Jämlik vård Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

ÅRSRAPPORT. RMPG Neurosjukdomar

ÅRSRAPPORT. RMPG Neurosjukdomar ÅRSRAPPORT RMPG Neurosjukdomar 2014 Innehåll ÅRSRAPPORT... 1 RMPG Neurosjukdomar... 1 2014... 1 Utvecklingstendenser... 3 Stroke... 3 Mb Parkinson... 3 Epilepsi... 3 Multipel skleros (MS)... 3 Sällsynta

Läs mer

Områdeskommentarer Öppna jämförelser 2013

Områdeskommentarer Öppna jämförelser 2013 Områdeskommentarer Öppna jämförelser 2013 Områdeskommentarer av Landstinget i Kalmar län med beskrivningar av vilka förbättringsåtgärder som pågår och hur handlingsplanen för förbättring ser ut. Klicka

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2007 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Medicinska resultat del 1

Medicinska resultat del 1 ÖJ - 2008 Medicinska resultat 63 indikatorer Uppdelade på man kvinnor Vissa socioekonomiska data 19 indikatorer nedbrutna på sjukhusnivå Patienterfarenheter 9 indikatorer Vårdbarometern Tillgänglighet

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Strokevård. Landstingens insatser Bilaga 3: Indikatorbeskrivningar

Nationell utvärdering 2011 Strokevård. Landstingens insatser Bilaga 3: Indikatorbeskrivningar Nationell utvärdering 2011 Strokevård Landstingens insatser Bilaga 3: Indikatorbeskrivningar Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade

Läs mer

Verksamhetsanalys 2008

Verksamhetsanalys 2008 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2008 Presentation Piteå 2010-02-10 Workshop Prioriteras de prioriterade grupperna Marianne Förars Gunbrith O Palo Mer information: marianne.forars@vgregion.se

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Nationell utvärdering Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationell utvärdering Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. Indikatorer och underlag för bedömningar Nationell utvärdering 213 - Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Indikatorer och underlag för bedömningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten. FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1

Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten. FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1 Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1 Förr Ingen brådska Inläggning på avd där det fanns plats Lågprioriterad grupp Lokalt egna rutiner för strokevård Nu Trombolys

Läs mer

Samverkansnämndens politiska viljeinriktningar

Samverkansnämndens politiska viljeinriktningar Samverkansnämndens politiska viljeinriktningar Uppföljning och jämförelser Samverkansnämnden 2014 12 04 Jan Olov Strandell bild nr 1 Gällande politiska viljeinriktningar Cancersjukvård 2007 Astmavård 2008

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 4 Indikatorbeskrivningar

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 4 Indikatorbeskrivningar Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 4 Indikatorbeskrivningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Bilaga 2 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting

Bilaga 2 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting Bilaga 2 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vårdavtalets kvalitetsindikatorer

Vårdavtalets kvalitetsindikatorer Vårdavtalets kvalitetsindikatorer Andel patienter med stroke som vårdas på strokeenhet Miniminivå/Målnivå 2010 99% 88% 2011 95% 89% 72%/90% 2012 92% 95% 83%/90% Andel patienter insjuknande i hjärninfark

Läs mer

Öppna jämförelser. Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar

Öppna jämförelser. Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar 2015 Öppna jämförelser 2015 Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Strokevård

Nationell utvärdering 2011 Strokevård Nationell utvärdering 2011 Strokevård Landstingens insatser Bilaga 4: Landstingsprofiler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av

Läs mer

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Christina Lindberg, Jan Olov Strandell 2015-09-29 Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på nationella riktlinjer från 2015 och den utvärdering som Socialstyrelsen

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Hjärtsjukvård. Indikatorer Bilaga A

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Hjärtsjukvård. Indikatorer Bilaga A Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Hjärtsjukvård Indikatorer Bilaga A Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

ÅRSRAPPORT. RMPG Neurosjukdomar

ÅRSRAPPORT. RMPG Neurosjukdomar ÅRSRAPPORT RMPG Neurosjukdomar 2015 Innehåll Utvecklingstendenser... 3 Stroke... 3 Mb Parkinson... 3 Epilepsi... 3 Multipel skleros (MS)... 3 Sällsynta diagnoser... 3 Medicinska resultat/öppna jämförelser...

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorerna. Öppna Jämförelser 2015 Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorerna. Öppna Jämförelser 2015 Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar Bilaga 1 Beskrivning av indikatorerna Öppna Jämförelser 2015 Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder,

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2016

Bilaga Uppföljning 2016 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2016 Innehåll 1 Uppföljning... 2 1.1 Allmänna förutsättningar... 2 1.2 Områden för uppföljning... 2 1.3 Hälsovalsrapport... 2 2 Former för uppföljning... 3 2.1 Vad som

Läs mer

Regionstatistik. Medicinska resultat och tillgänglighet

Regionstatistik. Medicinska resultat och tillgänglighet Regionstatistik Medicinska resultat och tillgänglighet Hjärtsjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen Vid alla sjukvårdsregionens sjukhus finns akut hjärtinfarktvård och uppföljning efter hjärtinfarkt. Dessutom

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Psykiatrisk vård. 91 Självmord i befolkningen

Psykiatrisk vård. 91 Självmord i befolkningen Förra årets redovisning hade fem års mätperiod och baserades därmed på flera fall. Fördelarna med att visa aktuella resultat överväger dock, särskilt som detta är en processindikator som bör vara påverkbar

Läs mer

5:e rapporten sedan 2006

5:e rapporten sedan 2006 5:e rapporten sedan 2006 134 indikatorer för landstingsjämförelser 41 uppdelade per sjukhus 5:e rapporten Om Statistik 1, otur i ranking Om Statistik 2, statistisk osäkerhet Procent sämre utfall kvinnor

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer