Nr 2 December Kaffebönan. - god och värmande. Gammalt apotekshus med fina anor. Ny hemsida. - en ökad service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 December 2005. Kaffebönan. - god och värmande. Gammalt apotekshus med fina anor. Ny hemsida. - en ökad service"

Transkript

1 Nr 2 December 2005 Kaffebönan - god och värmande Gammalt apotekshus med fina anor Ny hemsida - en ökad service

2 VD HAR ORDET Vem kunde väl ana a vi skulle få behålla den sköna sommarvärmen så länge? E er en riktigt varm och behaglig höst står nu vintern för dörren. Den fina blomsterprakt, som våra hyresgäster så omsorgsfullt odlat fram i uterum och på balkonger, har nu gå till vintervila. I stället får vi inrikta oss på kyla, snöfall och halka, som så här års kan ställa till bekymmer för oss alla. Se mer om det på sidan här i tidningen. Snart skriver vi 2006 och med e ny år kommer nya utmaningar. För a anpassa vårt fastighetsbestånd för framtiden kommer olika åtgärder a genomföras. Parallellt med a vissa fastigheter rivs utvecklar vi vårt bostadsbestånd för a bä re kunna möta kommande behov. Den satsning vi inle med fokus på e bekvämt och tryggt boende för dig som är student eller 50+ kommer a fortsä a. Samtidigt är det vår strävan a kunna erbjuda alla våra hyresgäster e tryggt och bekvämt boende med bra service. Så här års är det också hyresförhandlingar. Hyresbostäder har beslutat a den tidigare avtalade hyreshöjningen på 1,5 procent skjuts upp till Någon höjning av hyran för a täcka Hyresbostäders ökande kostnader är alltså inte aktuell under nästa år. Däremot fortsä er vi vår omfördelning av hyrorna för a skapa en mer rä vis hyra för alla. För a undvika alltför kra iga höjningar som en följd av det nya hyressä ningssystemet har vi på Hyresbostäder beslutat a ingen ska få sin hyra höjd med mer än 150 kronor. För merparten av våra hyresgäster betyder det ingen hyreshöjning alls eller maximalt 50 kronor. Vill du veta mera om hyrorna slå upp sidan 4 där det finns mer information. Avslutningsvis vill jag till er alla rikta en varm önskan om en riktigt God Jul och E Go Ny År. EN GLAD PENSIONÄR VI TACKAR FÖR OSS 20 år har Lillemor Berggren arbetat I hos Hyresbostäder. Sista september i år gick hon i pension. - Det är rä fantastiskt a e er e långt yrkesliv själv kunna bestämma över sin tid. Det känns stort, tycker Lillemor. Tiden ägnar hon nu åt familjen med barn och barnbarn, det egna huset och villaträdgården. Lillemor vill gärna tacka hyresgäster och arbetskamrater för en intressant och spännande tid och gör det med följande rader som hon själv skrivit: När jag nu lämnat företaget för a bli en glad pensionär vill jag framföra e stort tack till alla hyresgäster och kunder som jag ha äran a arbeta med. Jag började i företaget 1985 som vikarie på uthyrningen, blev däre er tillfrågad om ett arbete på byggavdelningen, där jag fortsa e a hjälpa hyresgästerna finna en ny bostad i samband med ombyggnation till exempelvis sjukhem. E er det kom 80-talets ROT-renoveringar, som skulle förbä ra våra bostäder från tidigt 50-tal. En lärorik tid som gav mig mycket kunskap om våra fastigheter. Sen var det dags för evakueringar i samband med rivningar av bostadshus och e er det kom jag tillbaka till Kund och Marknad. Eftersom service ligger mig varmt om hjärtat har mi arbete på Hyresbostäder varit både intressant och inspirerande. Jag saknar mi arbete och inte minst de fina arbetskamraterna genom åren. Sänder en stor kram till er alla. Innehåll Nr 2 December 2005 HB-nytt ges ut av : Hyresbostäder i Karlskoga AB Vi tackar för oss Husdjur med ansvar Gamla Apotekshuset - en riktig pärla Rätt temperatur i lägenheterna Vår nya hemsida - en utökad service Vinnarna i balkongtävlingen En värmande kopp i kylan Korsord Adress: Skrantafallet 9A Box 417, Karlskoga Telefon: , Fax: E-Post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Ann-Christine Kvist Redaktionsråd: Barbro Österberg Fotografier: Ann Heldring Illustrationer: Ann Heldring Text: Anita Norberg Grafisk form: Prodera Tryck: Trio Tryck SLUTAT PÅ HYRESBOSTÄDER Kenneth Kallin, tidigare förvaltningschef vid Hyresbostäder i Karlskoga, slutade si arbete den sista september. Han är nu ansvarig för utomhusmiljöerna hos Örebrobostäder, ÖBO. - För mig, som i grunden är landskapsarkitekt innebär det en spännande återgång till mitt gamla yrke, säger Kenneth Kallin, som varit anställd hos Hyresbostäder i 21 år. Till arbetsuppgi erna hör a hålla e vakande öga över de y re miljöerna kring ÖBOs bostadsbestånd, som Kenneth u rycker det. Dessutom driver han större markprojekt. ÖBO producerar en hel del nya lägenheter och har i dag cirka lägenheter. Det gör företaget till e av Sveriges största bostadsbolag. - För närvarande håller jag på med upphandlingar av yttre skötsel och trappstädning, vilket delvis läggs ut på entreprenad, säger Kenneth, som bor kvar i Karlskoga och pendlar till jobbet i Örebro. 2 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

3 Hyrorna för hyresgäster får ingen hyreshöjning Hyresbostäder i Karlskoga AB har beslutat a den tidigare avtalade hyreshöjningen mellan bolaget och Hyresgästföreningen med 1,5 % som en följd av kostnadsökningar, skall uppskjutas till den 1 januari De a med anledning av a Hyresbostäder vill fortsä a den omfördelning av hyror som påbörjades 2003 för a snabbare uppnå en mer rä tvis hyra för den enskilde hyresgästen. Omfördelningen för 2006 innebär a ca1 200 hyresgäster inte får någon hyreshöjning alls och a ca 1300 hyresgäster får en höjning på mellan 1-50 kr vilket således innebär a ca hyresgäster får en maximal höjning på 50 kr. Den högsta höjningen kommer a uppgå till 150 kr/månad. Höjningen innebär a bolaget i genomsni kommer a få en hyreshöjning motsvarande 0,79 %. Några lägenhetsexempel HYRESBOSTÄDER I KARLSKOGA AB Storlek: Område: Höjning: 1 rok Skogsrundan 0 kr 2 rok Sandviken 24 kr 3 rok Centrum 150 kr Samtliga höjningar kommer a träda ikra den 1 januari 2006 Hyresförändringar i Hyresbostäder 2006 Goda råd till dig som har husdjur Du som har ka : låt inte din ka springa lös ute. Risken är stor a den går till barnens sandlådor och förorenar trafiken och räven vara farliga för din ka om du steriliserar eller kastrerar din ka hos veterinär så slipper du oönskade ka ungar tänk på a inte tömma ka sand i toale en då den kan förorsaka stopp Du som har hund: tänk på a din hund kan störa grannarna om den lämnas ensam tänk på a hunden inte förorenar på gångvägar och gräsmattor. Ha med dig en plastpåse och plocka upp e er den tänk på a det finns många som är rädda eller allergiska mot hundar håll hunden kopplad. I halsbandet ska finnas namn på hundens ägare, adress och telefonnummer Parkering In- och urlastning! Pågår in- och urlastning bedöms det som a fordonet inte är parkerat. Har fordonet lämnats och står kvar över 10 minuter på e och samma ställe anses det som parkerat och de a kan komma a medföra påföljd av kontrollavgi. Upprepas det a samma fordon upptäcks parkerad på ej tillåten plats kan det leda till uppsägning av hyresavtal. Bevakningsföretaget Securitas telefon genomför rutinmässig kontroll inom bostadsbeståndet för a förhindra fel- eller långtidsparkering på ej tillåten yta. Har Er bil förse s med kontrollavgi kontakta den angivna adressen som finns på kontrollavgi ens baksida om ni har några frågor. Vinterunderhåll Hyresbostäders entreprenör under vinterperioden är TRANAB ÖREBRO. Gällande rutiner för underhåll: Vardagar mellan beställs underhåll, dvs snöröjning, sandning från Hyresbostäders förvaltningspersonal. Kvällar och helger beställs underhållet av fastighetsjouren, Securitas, telefon Prioritering av snöröjning, sandning sker enligt följande: Entréer, källartrappor, gångytor, cykelställ och ma piskställ. Framför garageporten ombesörjer hyresgästen själv snöröjningen. Snöröjningspersonalen snöröjer så nära som det bara går. Inga snövallar skall lämnas kvar framför portar eller bakom parkeringsplatser. Hyresgästen ombesörjer själv snöröjningen på hyrd parkeringsplats men är platsen tom, röjer i mån av tid snöröjningspersonalen tom plats. Det är ej tillåtet a parkera framför entré- garageportar, sophus, tillfarter, gångar eller på tro oarer. Om vi alla hjälps åt a underlä a för snöröjningspersonalen kommer vi alla lä are fram när snö och halka förekommer. Motorvärmarsladdar För a undvika a några allvarliga skador skall inträffa ber vi samtliga som har el-platser a ta med sladden i bilen. Risken är mycket stor a en olycka sker om någon tar i en sladd e ersom den är strömförande Vart vänder jag mig när jag blir störd av grannen? Antal lägenheter kr 1-50 kr kr Hyresförändring Mata inte fåglar Slänger du ut matrester och liknande dras flockar av duvor, kråkor och måsar dit. De smutsar ner fönster, balkonger och markiser. Hamnar matresterna på marken är risken stor a även rå or lockas dit. När det gäller fågelspillning är det husvärdens ansvar a ta hand om den, vilket kostar både pengar och resurser. I första hand kontakta din områdesvärd. När kontoret är stängt kontakta fastighetsjouren: Telefon Bevaknignsföretaget vidtager lämpliga åtgärder och avgör om polis bör medverka. Vid direktkontakt med polis får Hyresbostäder ingen kännedom om att det varit ett polisbesök i fastigheten. Så här hanteras inrapporterade störningar. Den störande kontaktas. Anmälarens namn lämnas inte ut och debiteras inte för utryckningskostnaden. Utryckningskostnaden debiteras den störande. Kostnad för närvarande är 1.300:- 4 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

4 CHARMIGA LÄGENHETER I GAMLA APOTEKSHUSET ENERGI OCH MILJÖ Det är i gamla Apotekshuset med adress Sturevägen 3 som Curt- Ola och hustrun fly ade in för några år sedan. Där hyr de en treummare på tredje våningen med högt i tak, öppen spis, ekparke och stor altan med vidsträckt utsikt över sjön Möckeln. Huset rymmer ytterligare fyra lägenheter, alla av olika storlek och var och en med sin speciella charm. I bo enplanet har dessutom två företag sina lokaler. Redan entrén vi nar om a det är en kulturbyggnad med stil. Stora väggmålningar, signerade Stig Rydén, pry der trapphuset. Här finns också en tänkvärd devis prydligt präntad över ena trappavsatsen. Låt hoppet vara din vandringsstav från vaggan till graven, står det med snirkliga bokstäver, följt av de upplysande textraderna: Ritad och uppförd år av byggmästare N Ahlin. - Det här huset ska Hyresbostäder vara rädda om. Det är så gammalt och fint så det är väl värt a underhålla och bevara för framtiden, menar Curt-Ola Fridén och bjuder oss stiga på. I alla rum utom köket består golven av genuin ekparke. En serveringsgång I ett av Hyresbostäders allra äldsta hus, mitt i Karlskoga, bor Curt-Ola Fridén och hans hustru Anita i en rymlig och gammaldags charmig lägenhet. - Här trivs vi bra, säger Curt-Ola. från förr med go om förvaringsutrymmen binder samman vardagsrum och kök. Det som tidigare var e uthyrningsrum med tvättställ är nu familjen Fridéns sovrum. Från vardagsrummet med öppen spis och tre meters takhöjd leder några trappsteg till den stora altanen i söderläge där Möckelns va en skymtar mellan träden. E TV-rum och extra toale finns också på de cirka 90 kvadratmeterna. - Vi kan inte klaga, här bor vi bra både sommar och vinter, säger Curt-Ola och tar oss med både upp på vinden för a visa de spatiösa förrådsutrymmena och ner i källaren där den modernt inredda tvä stugan och torkrummet ligger. Några nackdelar med a bo i e gammalt hus ser han egentligen inte. Läget är centralt och trafiken på Europavägen precis utanför husväggen dämpas av bullerplanket. - Vi märker inte så mycket av trafiken. På dagarna jobbar vi och på nä erna sover vi, säger Curt-Ola. Däremot kan avgaserna från alla bilar bli lite besvärande under varma sommardagar. - Men så är det hyran, tillägger han. Den skulle kunna ligga på en annan nivå. För det kan ju inte vara rimligt a jag förutom den ordinarie hyran också ska betala för tomma lägenheter. Det tycker jag är e samhällsproblem och då borde inte kostnaderna drabba oss hyresgäster utan tas någon annanstans. Vackra och gamla målningar pryder trappuppgången i det tidigare Apotekshuset. Text: Stefan Hagström, Energienheten Vår energiförbrukning är en av de största faktorer som påverkar vår ekonomi och har även en stor påverkan på miljön. De a är orsaken till a arbetet med energioptimering prioriteras högt. En optimal energianvändning innebär en direkt minskning av belastningen på miljön samt en möjlighet för Hyresbostäder a sänka kostnaderna för sin energianvändning. Hur jobbar vi då med de a? Jo! Vårt mål är a försöka hålla rä temperatur i samtliga lägenheter. Vad är då rä temperatur? Vi har som krav på oss a hålla 20 grader på dagen och 18 grader na etid. Dessa temperaturer upplevs av många som för kalla. Vi har istället försökta att hålla 21 grader på dagen och 19 grader nattetid. För a hålla rä rumstemperatur oavse om det är 30 grader kallt och torr lu eller 20 grader varmt och fuktig lu ute, ställer mycket stora krav på utrustningen i värmeundercentraler och fläktrum. Som e led i de a har vi i många av våra undercentraler och fläktrum installerat e så kallat Datoriserat Styr och Övervakningssystem. De a system innebär a vi kan från kontoret kontrollera hur det ser ut vad gäller temperaturer, dri förhållande på pumpar, fläktar o.dyl. Vi behöver inte lika o a åka runt i bil till våra undercentraler och fläktrum, som både kostar pengar i form av bensin och tid, men framför allt utsläpp till naturen. Som enskild hyresgäst kanske man tycker a 1 grad mer eller mindre inte spelar så stor roll, men 1 grad högre medeltemperatur i våra lägenheter och lokaler innebär en kostnadsökning på ca. 5 %. På en budget om nära 30 miljoner innebär det en kostnadsökning på ca. 1,5 milj. Eller en ökning på motsvarande 2500 MWh vilket i sin tur motsvarar ca, 100 småvillors energiförbrukning under e helt år. När ni ringer och skall felanmälan värmeproblem är det bra om ni kan tala om hur många grader ni har i er lägenhet, om ni inte har någon termometer så går det bra a hämta en på Hyresbostäders Boservice. (OBS! Termometern skall hängas på en innervägg.) Om det känns kyligt i er lägenhet ring vår Boservice så gör vi en mätning innan värmen ökas i undercentralen. En ökning i undercentralen medför a samtliga lägenheter som värms av den aktuella centralen får varmare, vilket inte alls var meningen och medför en betydande kostnadsökning och miljöutsläpp. Y erligare en åtgärd som vi strävar e er, är a successivt installera varvtalsreglerade frånlu sfläktar och pumpar i bostäder och lokaler. En varvtalsreglerad frånlu sfläkt kan med hjälp av en utetemperaturgivare, tryckgivare samt en frekvensomriktare varva upp resp. ner varvtalet på fläkten så a vi får en mer årstidsanpassad ventilation. En årstidsanpassad ventilation innebär i korthet a lu mängden varierar beroende på utomhustemperaturen. I dag kan man nog säga a lu mängden är lagom höst och vår, men för hög vintertid och alldeles för låg sommartid. De största problemen uppstår vintertid när utomhustemperaturen kryper ner under minusstrecket. Vi får då o a problem med drag i fönster och fönsterventiler samt a infiltrationen (ofrivillig ventilation) är som störst då. När lu flödet via frekvensomriktaren reduceras med 20 % reduceras effektbehovet med ca. 50 %. De a är några saker som vi försöker jobba med för a förbä ra miljön runt omkring oss, såväl ute som inne. 6 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

5 VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA HEMSIDA Sedan i somras har Hyresbostäder en ny hemsida. Här finns aktuell information med allt som Hyresbostäder har a erbjuda dig som hyresgäst. Du kan själv gå in och göra felanmälan, ta del av Hyresbostäders service, uthyrningspolicy med mera, se vilka lägenheter som är lediga, söka bostad eller lokal etc. På hemsidan kan du också läsa om vad som händer i just di bostadsområde och få senaste ny om Hyresbostäders verksamhet. För dig som hyresgäst betyder det både ökad tillgänglighet och en bä re service. Adressen är www. hyresbostader-karlskoga.se och sen är det bara a klicka sig vidare. För dig som inte har dator eller tillgång till internet har vi givetvis kvar vår tidigare service. Du är alltid väl- NU NÅR DU OSS DYGNET RUNT - Vår nya hemsida har kommit till för att vi ska kunna ge dig som hyresgäst en bra service. Nu kan du dessutom nå oss dygnet runt. Det konstaterar Magnus Lööf och Anders Westin. De har varit med och byggt upp Hyresbostäders nya hemsida, som togs i bruk i somras. Mycket av det gamla är utbytt och med hjälp av ny teknik har den gjorts mer användarvänlig. - Utgångspunkten är a hemsidan ska vara till ny a för våra kunder. Här ska det vara enkelt att hitta aktuell information. Samtidigt ska hyresgästerna själva kunna söka uppgi er och uträ a tjänster på e smidigt sä. - En annan fördel med hemsidan är a det blir lä are a planera och anpassa vår egen verksamhet e er hyresgästernas behov, säger Magnus Lööf, som är Hyresbostäders dataansvarige sedan år I hans arbetsuppgi er ingår bland annat a sköta och utveckla företagets fastighets- och IT-system, varifrån bland annat värme och ventilation styrs. - Det är e intressant och utvecklande arbete, tycker Magnus, som innan Magnus Lööf han kom till Hyresbostäder 1998 arbetade inom styr- och reglerbranschen i tre on år. Anders Westin arbetar också mycket med a ta fram dataanpassade lösningar. Han ansvarar bland annat för Hyresbostäders omfa ande nyckeloch passersystem. -Vi byter kontinuerligt ut de traditionella nycklarna mot passerbrickor i garage, tvä stugor, portar och andra gemensamma utrymmen, säger Anders. Det har med säkerheten a göra. Skulle något inträffa är det lä are a spärra en bricka jämfört med a byta ut e helt låssystem. För hyresgästerna ökar det tryggheten e ersom endast den som är behörig har tillträde. kommen a kontakta vår Bobutik på Skrantafallet 9 A. Här får du personlig service och kan även ny ja den dator som står till förfogande för våra kunder. Öppe ider och telefonnummer finns på sista sidan i den här tidningen. Dessutom står våra områdesvärdar till din tjänst om du har frågor eller behöver hjälp av något slag. Anders Westin Både Anders och Magnus hoppas a hemsidan ska uppska as och bli till ny a. - Tillsammans med leverantören har vi försökt göra den så användarvänlig och praktisk som möjligt. Men inget är som bekant så bra a det inte kan bli bä re. Så vi tar gärna emot synpunkter och önskemål från användarna för a hela tiden kunna anpassa och förbä ra vår hemsida. Enklast sker det genom att ta kontakt med oss via e-post: SÅ ANVÄNDER DU HEMSIDAN Lillemor Hedström och Yvonne Hirse arbetar med uthyrning och har sin arbetsplats i Bobutiken. Hit är våra kunder välkomna a höra av sig, antingen genom a ringa eller e personligt besök, för a diskutera sina bostadsfrågor och få hjälp, säger de båda. Den som själv vill söka information kan även använda den dator som finns här i Bobutiken. Det är mycket du kan göra själv på Hyresbostäders nya hemsida. Här är några exempel på hur du kan använda den för att kontakterna med oss ska ske på ett smidigt sätt. Du kan numera direkt via hemsidan göra en felanmälan. Genom a logga in dig med hjälp av e eget användar-id och PIN-kod kan du själv fylla i din felanmälan och skicka den via din dator så registreras den direkt hos oss på Hyresbostäder. - E smidigt sä för våra hyresgäster a nå oss, oavse tid på dygnet, menar Anders Westin och Magnus Lööf på Hyresbostäder. Via hemsidan kan du också kolla vilka lediga lägenheter som finns. De presenteras med foton och ritningar, uppgi er om storlek, hyra etc. Även en beskrivning över bostadsområdet finns med. Söker du bostad kan du själv gå in och ställa dig i kö. E er a ha gjort en kundanmälan får du egna inloggningsuppgi er och kan knappa in dina önskemål. Sen matchas de lediga lägenheter som bäst stämmer överens med dina uppgi er och du får förslag och erbjudanden via din e-post. Både för de hyresgäster som redan bor hos Hyresbostäder men vill byta lägenhet och för nya hyresgäster tillämpas ett poängsystem. Det bygger på att trogna kunder, som varit hyresgäster länge, får extra så kallade trohetspoäng. Hur det fungerar går a läsa mera om på hemsidan. Sedan Hyresbostäder tog sin nya hem sida i bruk i somras har bland annat uthyrningen via nätet kommit igång bra. Det har även kommit in ansökningar om bostad långväga ifrån, från personer som bor på andra orter men har funderingar på a fly a till Karlskoga. - Genom vår hemsida blir vi mer lä tillgängliga vilket gör a nyfikenheten på vad vi har a erbjuda ökar, tror Lillemor och Yvonne. Men först och främst ska hemsidan ses som e viktigt led i a utöka och förbä ra servicen till våra hyresgäster. Och som bonus kanske den också kan bidra till a skapa mer uppmärksamhet för Karlskoga som en bra ort a bo på. Så gör du en felanmälan Via nätet kan du göra en felanmälan både snabbt och smidigt. Gör så här: Gå in på Hyresbostäders hemsida, adress På startsidan loggar du in dig med di användar-id och din PIN-kod När inloggningen är klar klickar du på Felanmälan och väljer Registrera Di lägenhetsnummer och adress visas Klicka ännu en gång på Registrera Fyll i dina uppgi er i fältet och klicka på Skicka in Din felanmälan är därmed registrerad och går direkt till Hyresbostäder Så får du dina inloggningsuppgifter För a få dina inloggningsuppgi er anmäler du dig via Hyresbostäders hemsida. På startsidan klickar du på rubriken Sök bostad Klicka däre er på Logga in/glömt PIN-kod Skriv in di personnummer i fältet för Användar- ID och klicka på Skicka mina inloggningsuppgi er. Observera a di födelseår ska skrivas med fyra siffror (exempel ) Di användar-id och din PIN-kod skickas till dig via post 8 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

6 TOMMY VINNARE AV ÅRETS SOMMARBALKONG 1 Tommy Karlsson Tommy Karlsson heter vinnaren av årets finaste sommarbalkong. Tommy bor på Skogsrundan 3 A i Karlskoga och har odlat både blommor, grönsaker och kryddor på sin lilla balkong. - Visst kräver det tid, men det är roligt, säger Tommy som odlat såväl majs som tomater och olika örtkryddor. På balkongen har han också ha änglatrumpet och lammöra liksom petunior och andra blommande växter som bidragit till färgprakten. Tommys odlarintresse är e arv från hans pappa. - Han har gröna fingrar och hjälper mig med skötseln när jag jobbar borta i veckorna, säger Tommy, som gärna vill tacka både pappa Kurt för a han ställer upp och va nar, och Hyresbostäder för det fina priset. Pirkko Tikkanen Sandtorpsvägen 3 NB Jenny Elfström Knut Wistrand väg 2 D Brita Jarlgård Skrantahöjdsvägen 54 C Vi gratulerar alla vinnare till den fina blomsterprakten. Sex priser delas ut till ett värde av 1000:- ÖVRIGA TÄVLANDE... PÅ RÄTT PLATS I KYLAN Marianne Werf Skrantahöjdsvägen 52 A Edla Isaksson Gustavsgatan 10 A varm lu stiger och kall lu sjunker känner de flesta till. Det betyder a temperaturen kan variera även i kylskåp. Är exempelvis termostaten inställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i kylskåpet bli så kallt a det finns risk a varor med hög va enhalt fryser. Därför är det viktigt hur man placerar varor i e kylskåp. Kallast är det i mi en på kylen. Där bör man alltså förvara kö, fisk och mjölk. Varmast är det högst upp och längst ned i kylskåpet där man alltså kan ha frukt, grönsaker och liknande produkter. Den rekommenderade temperaturen i e kylskåp bör ligga mellan noll och plus å a grader. Även i frysen kan temperaturen variera. Kollar du med en termometer visar den olika temperatur beroende på var i frysen du mäter. Tänk dock på a temperaturen på den varmaste varan inte får överstiga minus arton grader. 10 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

7 KAFFE EN RIKTIGT GOD BÖNA Kaffeträdet en känslig art Kaffe är e känsligt träd. Bäst trivs det på meters höjd över havet. Dessutom bör det regna uppemot mm om året för a det ska må riktigt bra. Jorden bör vara vulkanisk, lerrik och välfuktad. Den idealiska medeltemperaturen ligger mellan 16 och 21 grader. Världens första kaffedrickare Kaffe kommer ursprungligen från de etiopiska bergstrakterna. På 1500-talet fanns där en fåraherde som he e Kaldi. Hans ge er tuggade i sig röda bär från en buske vilket fick dem a bli både pigga och fulla av energi. Kaldi började fundera över orsaken. Han tog kontakt med e munkkloster och berä ade om de konstiga bären. Klostrets abbot blev intresserad och gav sig ut för a plocka några av de röda bären. Han slog he va en på dem, drack av drycken och blev så pigg a han kunde hålla sig vaken i flera timmar. Abboten började bjuda de övriga munkarna på drycken. Även de kände sig uppiggade och höll sig lä are vakna under de långa a onbönerna. Klostret blev snart känt under namnet Det vakna klostret och om historien är sann torde de etiopiska munkarna vara världens första kaffedrickare. Vad vore livet utan en kopp gott kaffe. På jobbet, hemma eller tillsammans med vänner dricker vi kaffe och diskuterar. Men var kommer kaffet ifrån och hur har det blivit en sådan viktig del av vårt liv. Här bjuder vi på lite historia och förslag till annorlunda kaffedrinkar. Text: Anita Norberg Foto: Ann Heldring Från Etiopien spreds kaffeträdet till den arabiska halvön, vilket torde ha varit omkring 500 år efter Kristus. Först betraktades kaffet som en religiös dryck. Det ansågs även ha medicinska effekter. Från början kokade och åt man både bären och bladen och det var först på 1200-talet som kaffebönan började rostas. Med tiden spreds kaffet till allt fler länder och till Europa kom det i mitten på 1600-talet. Kaffehus växte upp där man njöt av den uppiggande drycken, spelade spel och musik, dansade och hade roligt. Det blev samtidigt en träffpunkt för intellektuella som här förde långa och lärda diskussioner kom kaffet till Sverige men det var egentligen Karl XII som sa e fart på kaffedrickandet i landet. Han hade fört med sig en kaffekokningsapparat från Turkiet där han lärt sig uppskatta den ädla drycken. I mi en på 1800-talet tog kaffedrickandet ordentlig fart på brännvinspimplandets bekostnad. Det oroade bönderna som drev igenom totalförbud mot kaffe - en hämndeaktion för a de nekats fri husbehovsbränning av brännvin. Kaffet fortsa e si segertåg över landet. Under andra världskriget blev det ont om kaffe men Sverige lyckades få tillåtelse a föra in enstaka båtlaster med den åtråvärda bönan. I dag konsumerar vi 158 liter kaffe per invånare och år, vi gör av med 9,47 kg kaffe per person och år och vi dricker i genomsni 3,5 koppar kaffe om dagen, allt enligt statistik från Svensk kaffeinformation. (Mera information: För a odla kaffeträd krävs mogna bönor. De planteras i krukor, får gro till 20 cm höjd och sä s ut i plantskolor e er e halvår. När plantorna är en halv meter höga planteras de ut i jorden och får växa upp skuggigt, under exempelvis bananträd Kaffeträden blommar för första gången när de är tre-fyra år gamla. Blommorna påminner om jasmin och do ar go. Trädet kan blomma flera gånger om året och har både blommor, mogna och omogna bär samtidigt. Det tar fem år innan träden kan skördas. Mesta skörden får man e er 7-8 år. Träden kan bli uppemot 20 år innan de behöver bytas. Det finns maskiner som sköter bärplockningen. Trots det skördas det mesta kaffet för hand e ersom man mer noggrant kan välja ut de mogna bären. Frågor och svar om kaffe Fråga: Hur många koppar räcker ett kilo kaffe till? Svar: Med normaldoseringen 7,5 gram kaffe per kopp räcker ett kilo till 133 koppar. Fråga: Vad är rätt temperatur när man brygger kaffe? Svar: Rekommendationen ligger på grader. Fråga: Bör man förvara kaffet i frysen sedan man öppnat förpackningen? Svar: Kaffe, både malt och hela bönor, bör förvaras torrt, svalt och lufttätt. Att förvara kaffe i frysen går bra men nyttan är inte sär skilt stor. Kylskåpet duger gott. Fråga: Krävs det olika slags kaffe beroende på om vattnet man brygger det i är hårt eller mjukt? Svar: Vattnets hårdhetsgrad (kalkhalt) påverkar resultatet av bryggningen. Generellt kan man säga att ju hårdare vattnet är desto mörkare rostning krävs. KAFFERECEPT Apelsinkaffe 11/2 dl varmt kaffe, 2-3 tsk socker, 2-3 msk saft från en apelsin, apelsinsorbet, strimlat apelsinskal Blanda kaffe, socker, apelsinsaft. Häll upp i glas och garnera med sorbet och strimlat apelsinskal. Kakaokaffe 1 dl mkt starkt kaffe, 1 dl mjölk, 1 tsk kakao, 1 msk socker, 3 msk vispad grädde, flisad blockchoklad Hetta upp mjölken, blanda med kaffe, kakao och socker. Häll upp i glas och garnera med vispgrädde och blockchoklad. Kanelkaffe 11/2 dl kallt kaffe, 2 msk farinsocker, 4 isbitar, ½ tsk kanel, 11/2 dl vispgrädde Lägg alla ingredienser i en matberedare och mixa tills allt är väl blandat. Servera. Coffee-shake ½ dl starkt kaffe, 1 dl vaniljglass, ½ dl mjölk, vispgrädde Häll kaffe, glass och mjölk i en mixer. Mixa 20 sek. Toppa med vispgrädde. Servera i höga glas. 12 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

8 DECEMBERKRYSSET KAN GE SVAR TIDIG TILLBAKA- VISA BETES- MARK FORNTIDA STAD SOM EX VERK AV KERN SKADA ÖVERGÅNGS- KOSTNADEN BLEV LÅNG FÖR ODYSSEUS PRAKT- FULL BYGGNAD ANSIKTEN GER GEDIGET VIRKE FYLLER PÅ SEINE PRONOMEN SÄTTER SNURR PÅ SKIVAN KLÄMMA STEN- JP 2005 GET PERSSON KALL SÖRJA HAR SKUTAN PÅ LAND ZARAH LYFTER PÅ HATTEN REPTIL- NÄSTE TAR BESLUT INKOKT RÄTT SLUT I SAGAN VARA GLAD MÅSTE KANSKE BETALA SKYNDAR SAMLADE NOAK VINTERYTA PÅSTÅR HAR BARN PROSPEKT BRUSAR UPP ÄR TÖJBAR MAN OCH HÄST I ETT GRIPA ÖGRUPP VÄRMER FRUSEN HÖRS TJUREN LASTDELEN HAR DEN MED GOTT GRY OVANLIGA TUGGUMMI FRÅN FÖRR SLÅR MUSIKER NER PÅ NEVADASTAD BLIR KYLER VANLIGTVIS HAR MÅNGA HYVLAD VILLAÄGARE UTAN BOJOR KNÖL TÄT KONTAKT BJUDER PÅ SKOGS- TONER DOPPAS I VATTEN SPANSKT UTROP FÅGEL INGA-LILL VALLIN KANTON I SCHWEIZ KORT VECKODAG KOLIK KRAMAR LASTEN DROG SITT STRÅ TILL STACKEN KRUK- VÄXT ÄR EN DEL AV KÖREN NORNA I GLADA VÄNNERS LAG TÖMS LAGER MED Svaren lämnas eller skickas till Hyresbostäder senast 30/1-06. Vi lottar ut fyra naturböcker. Lycka till! NORDISKA GUDAR INGÅNGEN LÄMNAR AVLIDEN EFTER SIG BIL- MÄRKE FRUKT MOTSATS TILL VÄSTRA SVENTON SKRATTA AR- BETE ÄTER VI FLINGOR TILL ÄR KALL OCH MÖRK TACKAR VI FÖR GIRAFF- DJUR GÅR UT I VATTNET FÄRSK HÖRS SPELA I SKOGEN SPÅ FÖRSÖRJ- ER MAN SIG PÅ FÅR MAN EKAN VILL IN- STÄNGD ÄR DEN SOM INTE DARRAR VILL GIRIG HA KORTA KRONOR VAR DE VISE MÄNNEN SKYNDA JÄTTE OCH IS- BRYTARE DEL- STRÄCKA DELA UT HALV- GRÄS EMIL IVARS- SON VANLIGT TRÄD Svaren lämnas eller skickas till Hyresbostäder senast 15/9-05. Vi lottar ut fem böcker. Lycka till! FULT I HYN GAS I LAMPOR STOR- STAD I HOLLAND JP 2005 PERSSON BARNENS DECEMBERKRYSS MÖR- BULTAD HÖGTIDS- TALARE BAK- STRÖM Vinnare i sommarkryss Åsa Thorstensson Ekehjelmsvägen 9 B Eva o Karl Yngström Skolgatan 17 Birgitta Karlsson Skrantafallet 34 Signe Skyllkvist Gösta Berlings väg 5 Grattis till en badhandduk. Namn Adress Postadress Kundnr Telefon KAN LIKHETER RADON Ä Ö BLAD- DRYCK DIREKTIV A I BULTAD Ö K SÖKER SIG SPELAR S FINT KAMP HAR SUG- TIPPELIGAN RINGEN FISKAR OCH MÖR- FÖRMÅGA BLOMMAR FISKARE SES OFTA DUBLINBO PERIFERIN TILL A B B O R R G R U N D OGYNNSAM ANTAL BLYTONS BÖCKER M O T I G FÖRUT L I R E NATURLIGT BLÖT SOLVARV R E G N V Å T VÄNSTERN FÖR UNGA ORDEN V U F GICK PISA FLORAN D Y G N HAR STOR TEKNOLOGI L A R T R I K E D O M REPRESEN- TANT STOPPAR EN DEL GRISAR SIG G O D I S E N S A M SMÄDELSE N I D HAR LAPP FOR ÖGAT A G N A T LARS ROOS VIDRÖRS P PLÅGOR MED TUNGOR O N T U N D E R SLÄKTING MÄTS LÄNGRE M AVSTÅND I L I E SPÄRR GÖR SKIVA L Å S MÅTT TVÄRA KAN VARA SALVOR SOM HÖJDER STUDENT- GRÖN LÄKARE FÖRGÅTT A ORGAN FÖR TÖRSTIGA A A STÄMNING TIDIG NORDBO Ä R L N D G Å N G E N ORIGINAL Ö L HABIT A R BLIR OM- HULDAD RIKSIDROTTS- FÖRBUNDET SPANAT A G A 1979 E BLIR EN DEL KUSAR PÅ TRAVET S T R U K N A GILLAR ATT BÖKA N A S S A R DRYCK STÅR VI EJ IBLAND U T K A F F E KAN SKINKAN BLI R I A R Ö K T TREVLIG SOMMAR SOLO Vinnare i barnens sommarkryss Patrik Melin Såningsvägen 12 A Julia Jokela-Backman Skrantahöjdsvägen 60 B Christian Ståhl Saxlyckevägen 7 B Josefin Andersson/Persson Gustavsgatan 10 Johan Tjernström-Ståhl Saxlyckevägen 7 B Grattis till en biobiljett Namn Adress Postadress Kundnr Telefon SÖT DRYCK FISK S SKRAMLAR TYGSORT I PLÅN- GRISMOR BOKEN S O POJKE & TRÖJA GULLIG GÅ NER M A K R I L L BRÖD ÄR EN LÅNGBENT PIPPI F R A L L A S T O R K E N PROV N FINNS PÅ MENYN E GÖR MAN PÅ SKO- SNÖREN ILLA LUKT D DRICKS F UR S STOPPAR I MUN S T O R SISTA OCH FÖRSTA BOKSTAVEN SMÄRTA FÄLLA NALKAS Ö A B L O M S T E R Ä N G ÄTS OFTA I SKIVOR A N A N A S FÅR SILVER RESER CAMPARE T Ä L T O S T K A N T HÄSTSPORT HANS T R A V IVARSSON PÅLÄGGS- REST KAN GRANAR K ÅKTE NOAK I A R K LÄNGTAR RESANDE B A R R A VUXEN IBLAND H E M GÅR LÄTT DET SKÖRA GLUPSK LITEN FISK P I R A Y A Å 14 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

9 Boservice / Felanmälan eller tfn: Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Bobutiken / Hyresärenden tfn: eller Måndag - Torsdag Fredag Reception / Nycklar, passerkort tfn: , eller Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Direktnummer till: Hyresinbetalningar Kassa / Autogiro: Fastighetsjour: Du har väl noterat vår nya adress till hemsidan: Jul- och Nyårsöppet! Fredagen den 23 december stängt! Den 27, 28 och 29 december öppet som vanligt. Fredagen den 30 december och torsdagen den 5 januari stänger vi klockan Väntar du nattbesök? Gästlägenheter att hyra för kunder med aktuellt hyresavtal Väntar du besök och har problem att erbjuda sängplats över natten? Då kan du nyttja Hyresbostäders fräscha, möblerade gästlägenheter. Vi har en tvårumslägenhet och två trerumslägenheter med TV och radio som kan hyras för 250 :- per dygn Ring för information och bokning.

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Konsten att odla kaffe. Kaffeträdet. Varifrån kommer kaffet? Klimat och jordmån. Kaffets ursprung

Konsten att odla kaffe. Kaffeträdet. Varifrån kommer kaffet? Klimat och jordmån. Kaffets ursprung Kaffe 2 3 Konsten att odla kaffe Hur man odlar kaffe varierar från land till land. Dessa skillnader bottnar i ett flertal faktorer såsom klimat, ekonomi och tillgång till arbetskraft. Odlingsmetoderna

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt

Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt KAFFESKOLA Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt Vi är världens näst största kaffenation. NORDIC:

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 8 augusti,

Läs mer

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 FRÖSAKULL Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 Välkommen till Frösakull! I Frösakull, Tylösands närmsta granne, ligger Kv Havsporten idylliskt

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss!

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! Mysigt adventspyssel bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! 2011 Ritat av Mia Öhrn Bygg Hus & Hems historiska pepparkakshus! Att bygga pepparkakshus är roligt

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Kanotvägen 10 Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Kanotvägen 10 Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Underbart läge med en utsikt man aldrig får nog av. Vill man ha närhet till vatten

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Härlig Träning på morgonen med Lisa! Började med Intervallspinning.

Härlig Träning på morgonen med Lisa! Började med Intervallspinning. Härlig Träning på morgonen med Lisa! Började med Intervallspinning. Efter spinningen hade Lisa lagt upp styrkeövningar. Vi jobbade 2 minuter och vilade 30 sek. Lisa är Expert på att hitta mina svagheter.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Mellanmålsdrinkar. Lätta att göra - goda att dricka

Mellanmålsdrinkar. Lätta att göra - goda att dricka De flesta recept är energirika och innehåller mycket socker. För att göra mellanmålen mer lämpliga för diabetiker, eller personer som inte behöver lika mycket energi, kan de anpassas genom att istället

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Välkomna till www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Hall Stor hall

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE 4:a - Full sundsutsikt i Lomma. Här bor du överst i en spatiös lägenhet om 132,5 m² på våning 6 av 7. Helt fri och enastående sundsutsikt

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

STADSSKOGEN. Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS

STADSSKOGEN. Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS STADSSKOGEN Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS Välkommen till Ekbacken! Med bästa läge i Alingsås nya stadsdel Stadsskogen växer området Ekbacken fram. I en vacker, starkt lutande sluttning i väste

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget här är fantastiskt med kvällssolen som ligger på och den rogivande utsikten

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kadettgatan 68 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kadettgatan 68 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Västra Berga Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt för barnfamiljer, dagis och f9 skola i området. Lättskött

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Foto: Martin Skredsvik

Foto: Martin Skredsvik RECEPTHANDBOK Framtagen i samarbete med Mariann Andersson, författaren bakom succén Baka med LCHF (Bonnier Fakta). Ni hittar hennes blogg på www.mariannslchf.se Foto: Martin Skredsvik Citronkaka Ca 14

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1. A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in. B FRITIDSHUS Story: Du är 25 år och investerar i ett fritidshus

Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1. A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in. B FRITIDSHUS Story: Du är 25 år och investerar i ett fritidshus Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1 A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in Vikning - ritning 2 Tabell - stapeldiagram 3 Mäklaren - Att hyra 4 Problem 1: Mått 5 Problem 2: Renovera 6 Problem 3: Öppna

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Dragonvägen 7 Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Dragonvägen 7 Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett lättskött och väldigt praktiskt hus där jag bott i över 15 år.

Läs mer

Gör det enkelt och roligt att leva sunt.

Gör det enkelt och roligt att leva sunt. Sida 1 av 5 Email not displaying correctly? View it in your browser. GreppaLivet nyhetsbrev nr 6-2011, augusti. Gör det enkelt och roligt att leva sunt. Augusti! Sommarfrukost! Vad är väl mera sommar än

Läs mer

En fotbollsplan Jag har gjort en fotbollsplan. På min fotbollsplan finns det ett fotbollsmål, spelare som är både tjejer och killar, en domare, en hejarklack som bara är killar, en matta som hejarklacken

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer