Nr 2 December Kaffebönan. - god och värmande. Gammalt apotekshus med fina anor. Ny hemsida. - en ökad service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 December 2005. Kaffebönan. - god och värmande. Gammalt apotekshus med fina anor. Ny hemsida. - en ökad service"

Transkript

1 Nr 2 December 2005 Kaffebönan - god och värmande Gammalt apotekshus med fina anor Ny hemsida - en ökad service

2 VD HAR ORDET Vem kunde väl ana a vi skulle få behålla den sköna sommarvärmen så länge? E er en riktigt varm och behaglig höst står nu vintern för dörren. Den fina blomsterprakt, som våra hyresgäster så omsorgsfullt odlat fram i uterum och på balkonger, har nu gå till vintervila. I stället får vi inrikta oss på kyla, snöfall och halka, som så här års kan ställa till bekymmer för oss alla. Se mer om det på sidan här i tidningen. Snart skriver vi 2006 och med e ny år kommer nya utmaningar. För a anpassa vårt fastighetsbestånd för framtiden kommer olika åtgärder a genomföras. Parallellt med a vissa fastigheter rivs utvecklar vi vårt bostadsbestånd för a bä re kunna möta kommande behov. Den satsning vi inle med fokus på e bekvämt och tryggt boende för dig som är student eller 50+ kommer a fortsä a. Samtidigt är det vår strävan a kunna erbjuda alla våra hyresgäster e tryggt och bekvämt boende med bra service. Så här års är det också hyresförhandlingar. Hyresbostäder har beslutat a den tidigare avtalade hyreshöjningen på 1,5 procent skjuts upp till Någon höjning av hyran för a täcka Hyresbostäders ökande kostnader är alltså inte aktuell under nästa år. Däremot fortsä er vi vår omfördelning av hyrorna för a skapa en mer rä vis hyra för alla. För a undvika alltför kra iga höjningar som en följd av det nya hyressä ningssystemet har vi på Hyresbostäder beslutat a ingen ska få sin hyra höjd med mer än 150 kronor. För merparten av våra hyresgäster betyder det ingen hyreshöjning alls eller maximalt 50 kronor. Vill du veta mera om hyrorna slå upp sidan 4 där det finns mer information. Avslutningsvis vill jag till er alla rikta en varm önskan om en riktigt God Jul och E Go Ny År. EN GLAD PENSIONÄR VI TACKAR FÖR OSS 20 år har Lillemor Berggren arbetat I hos Hyresbostäder. Sista september i år gick hon i pension. - Det är rä fantastiskt a e er e långt yrkesliv själv kunna bestämma över sin tid. Det känns stort, tycker Lillemor. Tiden ägnar hon nu åt familjen med barn och barnbarn, det egna huset och villaträdgården. Lillemor vill gärna tacka hyresgäster och arbetskamrater för en intressant och spännande tid och gör det med följande rader som hon själv skrivit: När jag nu lämnat företaget för a bli en glad pensionär vill jag framföra e stort tack till alla hyresgäster och kunder som jag ha äran a arbeta med. Jag började i företaget 1985 som vikarie på uthyrningen, blev däre er tillfrågad om ett arbete på byggavdelningen, där jag fortsa e a hjälpa hyresgästerna finna en ny bostad i samband med ombyggnation till exempelvis sjukhem. E er det kom 80-talets ROT-renoveringar, som skulle förbä ra våra bostäder från tidigt 50-tal. En lärorik tid som gav mig mycket kunskap om våra fastigheter. Sen var det dags för evakueringar i samband med rivningar av bostadshus och e er det kom jag tillbaka till Kund och Marknad. Eftersom service ligger mig varmt om hjärtat har mi arbete på Hyresbostäder varit både intressant och inspirerande. Jag saknar mi arbete och inte minst de fina arbetskamraterna genom åren. Sänder en stor kram till er alla. Innehåll Nr 2 December 2005 HB-nytt ges ut av : Hyresbostäder i Karlskoga AB Vi tackar för oss Husdjur med ansvar Gamla Apotekshuset - en riktig pärla Rätt temperatur i lägenheterna Vår nya hemsida - en utökad service Vinnarna i balkongtävlingen En värmande kopp i kylan Korsord Adress: Skrantafallet 9A Box 417, Karlskoga Telefon: , Fax: E-Post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Ann-Christine Kvist Redaktionsråd: Barbro Österberg Fotografier: Ann Heldring Illustrationer: Ann Heldring Text: Anita Norberg Grafisk form: Prodera Tryck: Trio Tryck SLUTAT PÅ HYRESBOSTÄDER Kenneth Kallin, tidigare förvaltningschef vid Hyresbostäder i Karlskoga, slutade si arbete den sista september. Han är nu ansvarig för utomhusmiljöerna hos Örebrobostäder, ÖBO. - För mig, som i grunden är landskapsarkitekt innebär det en spännande återgång till mitt gamla yrke, säger Kenneth Kallin, som varit anställd hos Hyresbostäder i 21 år. Till arbetsuppgi erna hör a hålla e vakande öga över de y re miljöerna kring ÖBOs bostadsbestånd, som Kenneth u rycker det. Dessutom driver han större markprojekt. ÖBO producerar en hel del nya lägenheter och har i dag cirka lägenheter. Det gör företaget till e av Sveriges största bostadsbolag. - För närvarande håller jag på med upphandlingar av yttre skötsel och trappstädning, vilket delvis läggs ut på entreprenad, säger Kenneth, som bor kvar i Karlskoga och pendlar till jobbet i Örebro. 2 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

3 Hyrorna för hyresgäster får ingen hyreshöjning Hyresbostäder i Karlskoga AB har beslutat a den tidigare avtalade hyreshöjningen mellan bolaget och Hyresgästföreningen med 1,5 % som en följd av kostnadsökningar, skall uppskjutas till den 1 januari De a med anledning av a Hyresbostäder vill fortsä a den omfördelning av hyror som påbörjades 2003 för a snabbare uppnå en mer rä tvis hyra för den enskilde hyresgästen. Omfördelningen för 2006 innebär a ca1 200 hyresgäster inte får någon hyreshöjning alls och a ca 1300 hyresgäster får en höjning på mellan 1-50 kr vilket således innebär a ca hyresgäster får en maximal höjning på 50 kr. Den högsta höjningen kommer a uppgå till 150 kr/månad. Höjningen innebär a bolaget i genomsni kommer a få en hyreshöjning motsvarande 0,79 %. Några lägenhetsexempel HYRESBOSTÄDER I KARLSKOGA AB Storlek: Område: Höjning: 1 rok Skogsrundan 0 kr 2 rok Sandviken 24 kr 3 rok Centrum 150 kr Samtliga höjningar kommer a träda ikra den 1 januari 2006 Hyresförändringar i Hyresbostäder 2006 Goda råd till dig som har husdjur Du som har ka : låt inte din ka springa lös ute. Risken är stor a den går till barnens sandlådor och förorenar trafiken och räven vara farliga för din ka om du steriliserar eller kastrerar din ka hos veterinär så slipper du oönskade ka ungar tänk på a inte tömma ka sand i toale en då den kan förorsaka stopp Du som har hund: tänk på a din hund kan störa grannarna om den lämnas ensam tänk på a hunden inte förorenar på gångvägar och gräsmattor. Ha med dig en plastpåse och plocka upp e er den tänk på a det finns många som är rädda eller allergiska mot hundar håll hunden kopplad. I halsbandet ska finnas namn på hundens ägare, adress och telefonnummer Parkering In- och urlastning! Pågår in- och urlastning bedöms det som a fordonet inte är parkerat. Har fordonet lämnats och står kvar över 10 minuter på e och samma ställe anses det som parkerat och de a kan komma a medföra påföljd av kontrollavgi. Upprepas det a samma fordon upptäcks parkerad på ej tillåten plats kan det leda till uppsägning av hyresavtal. Bevakningsföretaget Securitas telefon genomför rutinmässig kontroll inom bostadsbeståndet för a förhindra fel- eller långtidsparkering på ej tillåten yta. Har Er bil förse s med kontrollavgi kontakta den angivna adressen som finns på kontrollavgi ens baksida om ni har några frågor. Vinterunderhåll Hyresbostäders entreprenör under vinterperioden är TRANAB ÖREBRO. Gällande rutiner för underhåll: Vardagar mellan beställs underhåll, dvs snöröjning, sandning från Hyresbostäders förvaltningspersonal. Kvällar och helger beställs underhållet av fastighetsjouren, Securitas, telefon Prioritering av snöröjning, sandning sker enligt följande: Entréer, källartrappor, gångytor, cykelställ och ma piskställ. Framför garageporten ombesörjer hyresgästen själv snöröjningen. Snöröjningspersonalen snöröjer så nära som det bara går. Inga snövallar skall lämnas kvar framför portar eller bakom parkeringsplatser. Hyresgästen ombesörjer själv snöröjningen på hyrd parkeringsplats men är platsen tom, röjer i mån av tid snöröjningspersonalen tom plats. Det är ej tillåtet a parkera framför entré- garageportar, sophus, tillfarter, gångar eller på tro oarer. Om vi alla hjälps åt a underlä a för snöröjningspersonalen kommer vi alla lä are fram när snö och halka förekommer. Motorvärmarsladdar För a undvika a några allvarliga skador skall inträffa ber vi samtliga som har el-platser a ta med sladden i bilen. Risken är mycket stor a en olycka sker om någon tar i en sladd e ersom den är strömförande Vart vänder jag mig när jag blir störd av grannen? Antal lägenheter kr 1-50 kr kr Hyresförändring Mata inte fåglar Slänger du ut matrester och liknande dras flockar av duvor, kråkor och måsar dit. De smutsar ner fönster, balkonger och markiser. Hamnar matresterna på marken är risken stor a även rå or lockas dit. När det gäller fågelspillning är det husvärdens ansvar a ta hand om den, vilket kostar både pengar och resurser. I första hand kontakta din områdesvärd. När kontoret är stängt kontakta fastighetsjouren: Telefon Bevaknignsföretaget vidtager lämpliga åtgärder och avgör om polis bör medverka. Vid direktkontakt med polis får Hyresbostäder ingen kännedom om att det varit ett polisbesök i fastigheten. Så här hanteras inrapporterade störningar. Den störande kontaktas. Anmälarens namn lämnas inte ut och debiteras inte för utryckningskostnaden. Utryckningskostnaden debiteras den störande. Kostnad för närvarande är 1.300:- 4 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

4 CHARMIGA LÄGENHETER I GAMLA APOTEKSHUSET ENERGI OCH MILJÖ Det är i gamla Apotekshuset med adress Sturevägen 3 som Curt- Ola och hustrun fly ade in för några år sedan. Där hyr de en treummare på tredje våningen med högt i tak, öppen spis, ekparke och stor altan med vidsträckt utsikt över sjön Möckeln. Huset rymmer ytterligare fyra lägenheter, alla av olika storlek och var och en med sin speciella charm. I bo enplanet har dessutom två företag sina lokaler. Redan entrén vi nar om a det är en kulturbyggnad med stil. Stora väggmålningar, signerade Stig Rydén, pry der trapphuset. Här finns också en tänkvärd devis prydligt präntad över ena trappavsatsen. Låt hoppet vara din vandringsstav från vaggan till graven, står det med snirkliga bokstäver, följt av de upplysande textraderna: Ritad och uppförd år av byggmästare N Ahlin. - Det här huset ska Hyresbostäder vara rädda om. Det är så gammalt och fint så det är väl värt a underhålla och bevara för framtiden, menar Curt-Ola Fridén och bjuder oss stiga på. I alla rum utom köket består golven av genuin ekparke. En serveringsgång I ett av Hyresbostäders allra äldsta hus, mitt i Karlskoga, bor Curt-Ola Fridén och hans hustru Anita i en rymlig och gammaldags charmig lägenhet. - Här trivs vi bra, säger Curt-Ola. från förr med go om förvaringsutrymmen binder samman vardagsrum och kök. Det som tidigare var e uthyrningsrum med tvättställ är nu familjen Fridéns sovrum. Från vardagsrummet med öppen spis och tre meters takhöjd leder några trappsteg till den stora altanen i söderläge där Möckelns va en skymtar mellan träden. E TV-rum och extra toale finns också på de cirka 90 kvadratmeterna. - Vi kan inte klaga, här bor vi bra både sommar och vinter, säger Curt-Ola och tar oss med både upp på vinden för a visa de spatiösa förrådsutrymmena och ner i källaren där den modernt inredda tvä stugan och torkrummet ligger. Några nackdelar med a bo i e gammalt hus ser han egentligen inte. Läget är centralt och trafiken på Europavägen precis utanför husväggen dämpas av bullerplanket. - Vi märker inte så mycket av trafiken. På dagarna jobbar vi och på nä erna sover vi, säger Curt-Ola. Däremot kan avgaserna från alla bilar bli lite besvärande under varma sommardagar. - Men så är det hyran, tillägger han. Den skulle kunna ligga på en annan nivå. För det kan ju inte vara rimligt a jag förutom den ordinarie hyran också ska betala för tomma lägenheter. Det tycker jag är e samhällsproblem och då borde inte kostnaderna drabba oss hyresgäster utan tas någon annanstans. Vackra och gamla målningar pryder trappuppgången i det tidigare Apotekshuset. Text: Stefan Hagström, Energienheten Vår energiförbrukning är en av de största faktorer som påverkar vår ekonomi och har även en stor påverkan på miljön. De a är orsaken till a arbetet med energioptimering prioriteras högt. En optimal energianvändning innebär en direkt minskning av belastningen på miljön samt en möjlighet för Hyresbostäder a sänka kostnaderna för sin energianvändning. Hur jobbar vi då med de a? Jo! Vårt mål är a försöka hålla rä temperatur i samtliga lägenheter. Vad är då rä temperatur? Vi har som krav på oss a hålla 20 grader på dagen och 18 grader na etid. Dessa temperaturer upplevs av många som för kalla. Vi har istället försökta att hålla 21 grader på dagen och 19 grader nattetid. För a hålla rä rumstemperatur oavse om det är 30 grader kallt och torr lu eller 20 grader varmt och fuktig lu ute, ställer mycket stora krav på utrustningen i värmeundercentraler och fläktrum. Som e led i de a har vi i många av våra undercentraler och fläktrum installerat e så kallat Datoriserat Styr och Övervakningssystem. De a system innebär a vi kan från kontoret kontrollera hur det ser ut vad gäller temperaturer, dri förhållande på pumpar, fläktar o.dyl. Vi behöver inte lika o a åka runt i bil till våra undercentraler och fläktrum, som både kostar pengar i form av bensin och tid, men framför allt utsläpp till naturen. Som enskild hyresgäst kanske man tycker a 1 grad mer eller mindre inte spelar så stor roll, men 1 grad högre medeltemperatur i våra lägenheter och lokaler innebär en kostnadsökning på ca. 5 %. På en budget om nära 30 miljoner innebär det en kostnadsökning på ca. 1,5 milj. Eller en ökning på motsvarande 2500 MWh vilket i sin tur motsvarar ca, 100 småvillors energiförbrukning under e helt år. När ni ringer och skall felanmälan värmeproblem är det bra om ni kan tala om hur många grader ni har i er lägenhet, om ni inte har någon termometer så går det bra a hämta en på Hyresbostäders Boservice. (OBS! Termometern skall hängas på en innervägg.) Om det känns kyligt i er lägenhet ring vår Boservice så gör vi en mätning innan värmen ökas i undercentralen. En ökning i undercentralen medför a samtliga lägenheter som värms av den aktuella centralen får varmare, vilket inte alls var meningen och medför en betydande kostnadsökning och miljöutsläpp. Y erligare en åtgärd som vi strävar e er, är a successivt installera varvtalsreglerade frånlu sfläktar och pumpar i bostäder och lokaler. En varvtalsreglerad frånlu sfläkt kan med hjälp av en utetemperaturgivare, tryckgivare samt en frekvensomriktare varva upp resp. ner varvtalet på fläkten så a vi får en mer årstidsanpassad ventilation. En årstidsanpassad ventilation innebär i korthet a lu mängden varierar beroende på utomhustemperaturen. I dag kan man nog säga a lu mängden är lagom höst och vår, men för hög vintertid och alldeles för låg sommartid. De största problemen uppstår vintertid när utomhustemperaturen kryper ner under minusstrecket. Vi får då o a problem med drag i fönster och fönsterventiler samt a infiltrationen (ofrivillig ventilation) är som störst då. När lu flödet via frekvensomriktaren reduceras med 20 % reduceras effektbehovet med ca. 50 %. De a är några saker som vi försöker jobba med för a förbä ra miljön runt omkring oss, såväl ute som inne. 6 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

5 VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA HEMSIDA Sedan i somras har Hyresbostäder en ny hemsida. Här finns aktuell information med allt som Hyresbostäder har a erbjuda dig som hyresgäst. Du kan själv gå in och göra felanmälan, ta del av Hyresbostäders service, uthyrningspolicy med mera, se vilka lägenheter som är lediga, söka bostad eller lokal etc. På hemsidan kan du också läsa om vad som händer i just di bostadsområde och få senaste ny om Hyresbostäders verksamhet. För dig som hyresgäst betyder det både ökad tillgänglighet och en bä re service. Adressen är www. hyresbostader-karlskoga.se och sen är det bara a klicka sig vidare. För dig som inte har dator eller tillgång till internet har vi givetvis kvar vår tidigare service. Du är alltid väl- NU NÅR DU OSS DYGNET RUNT - Vår nya hemsida har kommit till för att vi ska kunna ge dig som hyresgäst en bra service. Nu kan du dessutom nå oss dygnet runt. Det konstaterar Magnus Lööf och Anders Westin. De har varit med och byggt upp Hyresbostäders nya hemsida, som togs i bruk i somras. Mycket av det gamla är utbytt och med hjälp av ny teknik har den gjorts mer användarvänlig. - Utgångspunkten är a hemsidan ska vara till ny a för våra kunder. Här ska det vara enkelt att hitta aktuell information. Samtidigt ska hyresgästerna själva kunna söka uppgi er och uträ a tjänster på e smidigt sä. - En annan fördel med hemsidan är a det blir lä are a planera och anpassa vår egen verksamhet e er hyresgästernas behov, säger Magnus Lööf, som är Hyresbostäders dataansvarige sedan år I hans arbetsuppgi er ingår bland annat a sköta och utveckla företagets fastighets- och IT-system, varifrån bland annat värme och ventilation styrs. - Det är e intressant och utvecklande arbete, tycker Magnus, som innan Magnus Lööf han kom till Hyresbostäder 1998 arbetade inom styr- och reglerbranschen i tre on år. Anders Westin arbetar också mycket med a ta fram dataanpassade lösningar. Han ansvarar bland annat för Hyresbostäders omfa ande nyckeloch passersystem. -Vi byter kontinuerligt ut de traditionella nycklarna mot passerbrickor i garage, tvä stugor, portar och andra gemensamma utrymmen, säger Anders. Det har med säkerheten a göra. Skulle något inträffa är det lä are a spärra en bricka jämfört med a byta ut e helt låssystem. För hyresgästerna ökar det tryggheten e ersom endast den som är behörig har tillträde. kommen a kontakta vår Bobutik på Skrantafallet 9 A. Här får du personlig service och kan även ny ja den dator som står till förfogande för våra kunder. Öppe ider och telefonnummer finns på sista sidan i den här tidningen. Dessutom står våra områdesvärdar till din tjänst om du har frågor eller behöver hjälp av något slag. Anders Westin Både Anders och Magnus hoppas a hemsidan ska uppska as och bli till ny a. - Tillsammans med leverantören har vi försökt göra den så användarvänlig och praktisk som möjligt. Men inget är som bekant så bra a det inte kan bli bä re. Så vi tar gärna emot synpunkter och önskemål från användarna för a hela tiden kunna anpassa och förbä ra vår hemsida. Enklast sker det genom att ta kontakt med oss via e-post: SÅ ANVÄNDER DU HEMSIDAN Lillemor Hedström och Yvonne Hirse arbetar med uthyrning och har sin arbetsplats i Bobutiken. Hit är våra kunder välkomna a höra av sig, antingen genom a ringa eller e personligt besök, för a diskutera sina bostadsfrågor och få hjälp, säger de båda. Den som själv vill söka information kan även använda den dator som finns här i Bobutiken. Det är mycket du kan göra själv på Hyresbostäders nya hemsida. Här är några exempel på hur du kan använda den för att kontakterna med oss ska ske på ett smidigt sätt. Du kan numera direkt via hemsidan göra en felanmälan. Genom a logga in dig med hjälp av e eget användar-id och PIN-kod kan du själv fylla i din felanmälan och skicka den via din dator så registreras den direkt hos oss på Hyresbostäder. - E smidigt sä för våra hyresgäster a nå oss, oavse tid på dygnet, menar Anders Westin och Magnus Lööf på Hyresbostäder. Via hemsidan kan du också kolla vilka lediga lägenheter som finns. De presenteras med foton och ritningar, uppgi er om storlek, hyra etc. Även en beskrivning över bostadsområdet finns med. Söker du bostad kan du själv gå in och ställa dig i kö. E er a ha gjort en kundanmälan får du egna inloggningsuppgi er och kan knappa in dina önskemål. Sen matchas de lediga lägenheter som bäst stämmer överens med dina uppgi er och du får förslag och erbjudanden via din e-post. Både för de hyresgäster som redan bor hos Hyresbostäder men vill byta lägenhet och för nya hyresgäster tillämpas ett poängsystem. Det bygger på att trogna kunder, som varit hyresgäster länge, får extra så kallade trohetspoäng. Hur det fungerar går a läsa mera om på hemsidan. Sedan Hyresbostäder tog sin nya hem sida i bruk i somras har bland annat uthyrningen via nätet kommit igång bra. Det har även kommit in ansökningar om bostad långväga ifrån, från personer som bor på andra orter men har funderingar på a fly a till Karlskoga. - Genom vår hemsida blir vi mer lä tillgängliga vilket gör a nyfikenheten på vad vi har a erbjuda ökar, tror Lillemor och Yvonne. Men först och främst ska hemsidan ses som e viktigt led i a utöka och förbä ra servicen till våra hyresgäster. Och som bonus kanske den också kan bidra till a skapa mer uppmärksamhet för Karlskoga som en bra ort a bo på. Så gör du en felanmälan Via nätet kan du göra en felanmälan både snabbt och smidigt. Gör så här: Gå in på Hyresbostäders hemsida, adress På startsidan loggar du in dig med di användar-id och din PIN-kod När inloggningen är klar klickar du på Felanmälan och väljer Registrera Di lägenhetsnummer och adress visas Klicka ännu en gång på Registrera Fyll i dina uppgi er i fältet och klicka på Skicka in Din felanmälan är därmed registrerad och går direkt till Hyresbostäder Så får du dina inloggningsuppgifter För a få dina inloggningsuppgi er anmäler du dig via Hyresbostäders hemsida. På startsidan klickar du på rubriken Sök bostad Klicka däre er på Logga in/glömt PIN-kod Skriv in di personnummer i fältet för Användar- ID och klicka på Skicka mina inloggningsuppgi er. Observera a di födelseår ska skrivas med fyra siffror (exempel ) Di användar-id och din PIN-kod skickas till dig via post 8 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

6 TOMMY VINNARE AV ÅRETS SOMMARBALKONG 1 Tommy Karlsson Tommy Karlsson heter vinnaren av årets finaste sommarbalkong. Tommy bor på Skogsrundan 3 A i Karlskoga och har odlat både blommor, grönsaker och kryddor på sin lilla balkong. - Visst kräver det tid, men det är roligt, säger Tommy som odlat såväl majs som tomater och olika örtkryddor. På balkongen har han också ha änglatrumpet och lammöra liksom petunior och andra blommande växter som bidragit till färgprakten. Tommys odlarintresse är e arv från hans pappa. - Han har gröna fingrar och hjälper mig med skötseln när jag jobbar borta i veckorna, säger Tommy, som gärna vill tacka både pappa Kurt för a han ställer upp och va nar, och Hyresbostäder för det fina priset. Pirkko Tikkanen Sandtorpsvägen 3 NB Jenny Elfström Knut Wistrand väg 2 D Brita Jarlgård Skrantahöjdsvägen 54 C Vi gratulerar alla vinnare till den fina blomsterprakten. Sex priser delas ut till ett värde av 1000:- ÖVRIGA TÄVLANDE... PÅ RÄTT PLATS I KYLAN Marianne Werf Skrantahöjdsvägen 52 A Edla Isaksson Gustavsgatan 10 A varm lu stiger och kall lu sjunker känner de flesta till. Det betyder a temperaturen kan variera även i kylskåp. Är exempelvis termostaten inställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i kylskåpet bli så kallt a det finns risk a varor med hög va enhalt fryser. Därför är det viktigt hur man placerar varor i e kylskåp. Kallast är det i mi en på kylen. Där bör man alltså förvara kö, fisk och mjölk. Varmast är det högst upp och längst ned i kylskåpet där man alltså kan ha frukt, grönsaker och liknande produkter. Den rekommenderade temperaturen i e kylskåp bör ligga mellan noll och plus å a grader. Även i frysen kan temperaturen variera. Kollar du med en termometer visar den olika temperatur beroende på var i frysen du mäter. Tänk dock på a temperaturen på den varmaste varan inte får överstiga minus arton grader. 10 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

7 KAFFE EN RIKTIGT GOD BÖNA Kaffeträdet en känslig art Kaffe är e känsligt träd. Bäst trivs det på meters höjd över havet. Dessutom bör det regna uppemot mm om året för a det ska må riktigt bra. Jorden bör vara vulkanisk, lerrik och välfuktad. Den idealiska medeltemperaturen ligger mellan 16 och 21 grader. Världens första kaffedrickare Kaffe kommer ursprungligen från de etiopiska bergstrakterna. På 1500-talet fanns där en fåraherde som he e Kaldi. Hans ge er tuggade i sig röda bär från en buske vilket fick dem a bli både pigga och fulla av energi. Kaldi började fundera över orsaken. Han tog kontakt med e munkkloster och berä ade om de konstiga bären. Klostrets abbot blev intresserad och gav sig ut för a plocka några av de röda bären. Han slog he va en på dem, drack av drycken och blev så pigg a han kunde hålla sig vaken i flera timmar. Abboten började bjuda de övriga munkarna på drycken. Även de kände sig uppiggade och höll sig lä are vakna under de långa a onbönerna. Klostret blev snart känt under namnet Det vakna klostret och om historien är sann torde de etiopiska munkarna vara världens första kaffedrickare. Vad vore livet utan en kopp gott kaffe. På jobbet, hemma eller tillsammans med vänner dricker vi kaffe och diskuterar. Men var kommer kaffet ifrån och hur har det blivit en sådan viktig del av vårt liv. Här bjuder vi på lite historia och förslag till annorlunda kaffedrinkar. Text: Anita Norberg Foto: Ann Heldring Från Etiopien spreds kaffeträdet till den arabiska halvön, vilket torde ha varit omkring 500 år efter Kristus. Först betraktades kaffet som en religiös dryck. Det ansågs även ha medicinska effekter. Från början kokade och åt man både bären och bladen och det var först på 1200-talet som kaffebönan började rostas. Med tiden spreds kaffet till allt fler länder och till Europa kom det i mitten på 1600-talet. Kaffehus växte upp där man njöt av den uppiggande drycken, spelade spel och musik, dansade och hade roligt. Det blev samtidigt en träffpunkt för intellektuella som här förde långa och lärda diskussioner kom kaffet till Sverige men det var egentligen Karl XII som sa e fart på kaffedrickandet i landet. Han hade fört med sig en kaffekokningsapparat från Turkiet där han lärt sig uppskatta den ädla drycken. I mi en på 1800-talet tog kaffedrickandet ordentlig fart på brännvinspimplandets bekostnad. Det oroade bönderna som drev igenom totalförbud mot kaffe - en hämndeaktion för a de nekats fri husbehovsbränning av brännvin. Kaffet fortsa e si segertåg över landet. Under andra världskriget blev det ont om kaffe men Sverige lyckades få tillåtelse a föra in enstaka båtlaster med den åtråvärda bönan. I dag konsumerar vi 158 liter kaffe per invånare och år, vi gör av med 9,47 kg kaffe per person och år och vi dricker i genomsni 3,5 koppar kaffe om dagen, allt enligt statistik från Svensk kaffeinformation. (Mera information: För a odla kaffeträd krävs mogna bönor. De planteras i krukor, får gro till 20 cm höjd och sä s ut i plantskolor e er e halvår. När plantorna är en halv meter höga planteras de ut i jorden och får växa upp skuggigt, under exempelvis bananträd Kaffeträden blommar för första gången när de är tre-fyra år gamla. Blommorna påminner om jasmin och do ar go. Trädet kan blomma flera gånger om året och har både blommor, mogna och omogna bär samtidigt. Det tar fem år innan träden kan skördas. Mesta skörden får man e er 7-8 år. Träden kan bli uppemot 20 år innan de behöver bytas. Det finns maskiner som sköter bärplockningen. Trots det skördas det mesta kaffet för hand e ersom man mer noggrant kan välja ut de mogna bären. Frågor och svar om kaffe Fråga: Hur många koppar räcker ett kilo kaffe till? Svar: Med normaldoseringen 7,5 gram kaffe per kopp räcker ett kilo till 133 koppar. Fråga: Vad är rätt temperatur när man brygger kaffe? Svar: Rekommendationen ligger på grader. Fråga: Bör man förvara kaffet i frysen sedan man öppnat förpackningen? Svar: Kaffe, både malt och hela bönor, bör förvaras torrt, svalt och lufttätt. Att förvara kaffe i frysen går bra men nyttan är inte sär skilt stor. Kylskåpet duger gott. Fråga: Krävs det olika slags kaffe beroende på om vattnet man brygger det i är hårt eller mjukt? Svar: Vattnets hårdhetsgrad (kalkhalt) påverkar resultatet av bryggningen. Generellt kan man säga att ju hårdare vattnet är desto mörkare rostning krävs. KAFFERECEPT Apelsinkaffe 11/2 dl varmt kaffe, 2-3 tsk socker, 2-3 msk saft från en apelsin, apelsinsorbet, strimlat apelsinskal Blanda kaffe, socker, apelsinsaft. Häll upp i glas och garnera med sorbet och strimlat apelsinskal. Kakaokaffe 1 dl mkt starkt kaffe, 1 dl mjölk, 1 tsk kakao, 1 msk socker, 3 msk vispad grädde, flisad blockchoklad Hetta upp mjölken, blanda med kaffe, kakao och socker. Häll upp i glas och garnera med vispgrädde och blockchoklad. Kanelkaffe 11/2 dl kallt kaffe, 2 msk farinsocker, 4 isbitar, ½ tsk kanel, 11/2 dl vispgrädde Lägg alla ingredienser i en matberedare och mixa tills allt är väl blandat. Servera. Coffee-shake ½ dl starkt kaffe, 1 dl vaniljglass, ½ dl mjölk, vispgrädde Häll kaffe, glass och mjölk i en mixer. Mixa 20 sek. Toppa med vispgrädde. Servera i höga glas. 12 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

8 DECEMBERKRYSSET KAN GE SVAR TIDIG TILLBAKA- VISA BETES- MARK FORNTIDA STAD SOM EX VERK AV KERN SKADA ÖVERGÅNGS- KOSTNADEN BLEV LÅNG FÖR ODYSSEUS PRAKT- FULL BYGGNAD ANSIKTEN GER GEDIGET VIRKE FYLLER PÅ SEINE PRONOMEN SÄTTER SNURR PÅ SKIVAN KLÄMMA STEN- JP 2005 GET PERSSON KALL SÖRJA HAR SKUTAN PÅ LAND ZARAH LYFTER PÅ HATTEN REPTIL- NÄSTE TAR BESLUT INKOKT RÄTT SLUT I SAGAN VARA GLAD MÅSTE KANSKE BETALA SKYNDAR SAMLADE NOAK VINTERYTA PÅSTÅR HAR BARN PROSPEKT BRUSAR UPP ÄR TÖJBAR MAN OCH HÄST I ETT GRIPA ÖGRUPP VÄRMER FRUSEN HÖRS TJUREN LASTDELEN HAR DEN MED GOTT GRY OVANLIGA TUGGUMMI FRÅN FÖRR SLÅR MUSIKER NER PÅ NEVADASTAD BLIR KYLER VANLIGTVIS HAR MÅNGA HYVLAD VILLAÄGARE UTAN BOJOR KNÖL TÄT KONTAKT BJUDER PÅ SKOGS- TONER DOPPAS I VATTEN SPANSKT UTROP FÅGEL INGA-LILL VALLIN KANTON I SCHWEIZ KORT VECKODAG KOLIK KRAMAR LASTEN DROG SITT STRÅ TILL STACKEN KRUK- VÄXT ÄR EN DEL AV KÖREN NORNA I GLADA VÄNNERS LAG TÖMS LAGER MED Svaren lämnas eller skickas till Hyresbostäder senast 30/1-06. Vi lottar ut fyra naturböcker. Lycka till! NORDISKA GUDAR INGÅNGEN LÄMNAR AVLIDEN EFTER SIG BIL- MÄRKE FRUKT MOTSATS TILL VÄSTRA SVENTON SKRATTA AR- BETE ÄTER VI FLINGOR TILL ÄR KALL OCH MÖRK TACKAR VI FÖR GIRAFF- DJUR GÅR UT I VATTNET FÄRSK HÖRS SPELA I SKOGEN SPÅ FÖRSÖRJ- ER MAN SIG PÅ FÅR MAN EKAN VILL IN- STÄNGD ÄR DEN SOM INTE DARRAR VILL GIRIG HA KORTA KRONOR VAR DE VISE MÄNNEN SKYNDA JÄTTE OCH IS- BRYTARE DEL- STRÄCKA DELA UT HALV- GRÄS EMIL IVARS- SON VANLIGT TRÄD Svaren lämnas eller skickas till Hyresbostäder senast 15/9-05. Vi lottar ut fem böcker. Lycka till! FULT I HYN GAS I LAMPOR STOR- STAD I HOLLAND JP 2005 PERSSON BARNENS DECEMBERKRYSS MÖR- BULTAD HÖGTIDS- TALARE BAK- STRÖM Vinnare i sommarkryss Åsa Thorstensson Ekehjelmsvägen 9 B Eva o Karl Yngström Skolgatan 17 Birgitta Karlsson Skrantafallet 34 Signe Skyllkvist Gösta Berlings väg 5 Grattis till en badhandduk. Namn Adress Postadress Kundnr Telefon KAN LIKHETER RADON Ä Ö BLAD- DRYCK DIREKTIV A I BULTAD Ö K SÖKER SIG SPELAR S FINT KAMP HAR SUG- TIPPELIGAN RINGEN FISKAR OCH MÖR- FÖRMÅGA BLOMMAR FISKARE SES OFTA DUBLINBO PERIFERIN TILL A B B O R R G R U N D OGYNNSAM ANTAL BLYTONS BÖCKER M O T I G FÖRUT L I R E NATURLIGT BLÖT SOLVARV R E G N V Å T VÄNSTERN FÖR UNGA ORDEN V U F GICK PISA FLORAN D Y G N HAR STOR TEKNOLOGI L A R T R I K E D O M REPRESEN- TANT STOPPAR EN DEL GRISAR SIG G O D I S E N S A M SMÄDELSE N I D HAR LAPP FOR ÖGAT A G N A T LARS ROOS VIDRÖRS P PLÅGOR MED TUNGOR O N T U N D E R SLÄKTING MÄTS LÄNGRE M AVSTÅND I L I E SPÄRR GÖR SKIVA L Å S MÅTT TVÄRA KAN VARA SALVOR SOM HÖJDER STUDENT- GRÖN LÄKARE FÖRGÅTT A ORGAN FÖR TÖRSTIGA A A STÄMNING TIDIG NORDBO Ä R L N D G Å N G E N ORIGINAL Ö L HABIT A R BLIR OM- HULDAD RIKSIDROTTS- FÖRBUNDET SPANAT A G A 1979 E BLIR EN DEL KUSAR PÅ TRAVET S T R U K N A GILLAR ATT BÖKA N A S S A R DRYCK STÅR VI EJ IBLAND U T K A F F E KAN SKINKAN BLI R I A R Ö K T TREVLIG SOMMAR SOLO Vinnare i barnens sommarkryss Patrik Melin Såningsvägen 12 A Julia Jokela-Backman Skrantahöjdsvägen 60 B Christian Ståhl Saxlyckevägen 7 B Josefin Andersson/Persson Gustavsgatan 10 Johan Tjernström-Ståhl Saxlyckevägen 7 B Grattis till en biobiljett Namn Adress Postadress Kundnr Telefon SÖT DRYCK FISK S SKRAMLAR TYGSORT I PLÅN- GRISMOR BOKEN S O POJKE & TRÖJA GULLIG GÅ NER M A K R I L L BRÖD ÄR EN LÅNGBENT PIPPI F R A L L A S T O R K E N PROV N FINNS PÅ MENYN E GÖR MAN PÅ SKO- SNÖREN ILLA LUKT D DRICKS F UR S STOPPAR I MUN S T O R SISTA OCH FÖRSTA BOKSTAVEN SMÄRTA FÄLLA NALKAS Ö A B L O M S T E R Ä N G ÄTS OFTA I SKIVOR A N A N A S FÅR SILVER RESER CAMPARE T Ä L T O S T K A N T HÄSTSPORT HANS T R A V IVARSSON PÅLÄGGS- REST KAN GRANAR K ÅKTE NOAK I A R K LÄNGTAR RESANDE B A R R A VUXEN IBLAND H E M GÅR LÄTT DET SKÖRA GLUPSK LITEN FISK P I R A Y A Å 14 Hyresbostäders felanmälan eller tel: Hyresbostäders felanmälan eller tel:

9 Boservice / Felanmälan eller tfn: Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Bobutiken / Hyresärenden tfn: eller Måndag - Torsdag Fredag Reception / Nycklar, passerkort tfn: , eller Måndag - Onsdag Torsdag Fredag Direktnummer till: Hyresinbetalningar Kassa / Autogiro: Fastighetsjour: Du har väl noterat vår nya adress till hemsidan: Jul- och Nyårsöppet! Fredagen den 23 december stängt! Den 27, 28 och 29 december öppet som vanligt. Fredagen den 30 december och torsdagen den 5 januari stänger vi klockan Väntar du nattbesök? Gästlägenheter att hyra för kunder med aktuellt hyresavtal Väntar du besök och har problem att erbjuda sängplats över natten? Då kan du nyttja Hyresbostäders fräscha, möblerade gästlägenheter. Vi har en tvårumslägenhet och två trerumslägenheter med TV och radio som kan hyras för 250 :- per dygn Ring för information och bokning.

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma

Läs mer

03-2014. Framåt marsch på Brigaden HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER ACTIONDAGEN I NORSLUND. Enkelt att bo för alla SIDAN 8 SIDAN 4 SIDAN 10 SIDAN 11

03-2014. Framåt marsch på Brigaden HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER ACTIONDAGEN I NORSLUND. Enkelt att bo för alla SIDAN 8 SIDAN 4 SIDAN 10 SIDAN 11 HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER SIDAN 8 # 03-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER ACTIONDAGEN I NORSLUND SIDAN 4 Framåt marsch på Brigaden SIDAN 10 Enkelt att bo för alla SIDAN 11 LEDARE

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS I VÅRA kvarter kryssa & vinn sällskapsspel HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads AB

Läs mer

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2009 Erbjudande 50% rabatt HEMMA HOS Pia-Lotta fick lägenhet via Ungahem på Universeum i februari! VÅRA GÅRDSFÖRENINGAR Matglada grannar samlas kring

Läs mer

En tidning från Hyresbostäder i Karlskoga AB Nr 1. 2014

En tidning från Hyresbostäder i Karlskoga AB Nr 1. 2014 En tidning från Hyresbostäder i Karlskoga AB Nr 1. 2014 Dan Lekberg Ett ljust, lätt handlag, ibland med skarpa linjer, ibland med former som smälter samman som i det dallrande ljuset av en hägring. Och

Läs mer

02-2012. Sawanee har receptet på framgång. Britsen byter ansikte. Äntligen sommar!

02-2012. Sawanee har receptet på framgång. Britsen byter ansikte. Äntligen sommar! # 02-2012 Nyheter och möjligheter för Kopparstadens hyresgäster Äntligen sommar! Grilla på balkongen? Släppa ut katten? Vad bör man tänka på i sommartider? Vi ger tips för en trevligare sommar. SIDAN 5

Läs mer

SKÖNA HEM I URSVIK PASSION FÖR POP OCH HOCKEY GEMENSKAP OCH TRIVSEL. 4-11 Fr. Förvaltaren. Nu startar uthyrningen. Möt Alexander Schöld

SKÖNA HEM I URSVIK PASSION FÖR POP OCH HOCKEY GEMENSKAP OCH TRIVSEL. 4-11 Fr. Förvaltaren. Nu startar uthyrningen. Möt Alexander Schöld 4-11 Fr. Förvaltaren SKÖNA HEM I URSVIK Nu startar uthyrningen PASSION FÖR POP OCH HOCKEY Möt Alexander Schöld GEMENSKAP OCH TRIVSEL Inflyttat i Trygghetsboendet GROVSOPSTURNÉ. HÄNG MED VÅR ELEKTRIKER.

Läs mer

HEM PLANT- SKOLA. LäNGTAN. Möt våren med 25 ÅR PÅ LÖVÅSVÄGEN SLÄPP FRAM LUFTEN NY HEMSIDA PÅ GÅNG. HEMLäNGTAN 1-2012 1

HEM PLANT- SKOLA. LäNGTAN. Möt våren med 25 ÅR PÅ LÖVÅSVÄGEN SLÄPP FRAM LUFTEN NY HEMSIDA PÅ GÅNG. HEMLäNGTAN 1-2012 1 HEM LäNGTAN 25 ÅR PÅ LÖVÅSVÄGEN SLÄPP FRAM LUFTEN NY HEMSIDA PÅ GÅNG INSPIRATION, INFORMATION & HEMLäNGTAN ALEBYGGEN 1/2012 Möt våren med PLANT- SKOLA HEMLäNGTAN 1-2012 1 HELLMANS HÖRNA HEMLäNGTAN 1-2012

Läs mer

2006-04-07. Coffeaplantan

2006-04-07. Coffeaplantan 2006-04-07 Coffeaplantan Det latinska namnet för kaffeväxtens släkt är Coffea. Växtfamiljen Rubiacea som den tillhör omfattar ca 350 släkter med 4000 arter. Coffeaplantan eller kaffeträdet som det också

Läs mer

Angelika har hittat hem. Efter julmaten vintergryta! magasin. Duka till nyårsfesten. Nu har Brita och Sune flyttat in Framtidens stjärnor i WIC?

Angelika har hittat hem. Efter julmaten vintergryta! magasin. Duka till nyårsfesten. Nu har Brita och Sune flyttat in Framtidens stjärnor i WIC? inne magasin En tidning från Varbergs Bostad 04/2013 Duka till nyårsfesten Nu har Brita och Sune flyttat in Framtidens stjärnor i WIC? Efter julmaten vintergryta! Angelika har hittat hem Vi är glada och

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM SYDÖST DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Farsta och Kärrtorp med

Läs mer

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] DECEMBER 2011 Brandsäkra tips i jultider JULPYSSEL & KORSORD Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads

Läs mer

DIN LOKALA BOTIDNING. Andrew fick första lyan i Hässelby Gård TEMA MILJÖ EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT

DIN LOKALA BOTIDNING. Andrew fick första lyan i Hässelby Gård TEMA MILJÖ EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT ODA GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer ett februari 2009. EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Hässelby, Grimsta,

Läs mer

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4 NYBAKAT I SVÄRDSJÖ SIDAN 5 # 02-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER FELANMÄLAN PÅ NÄTET SIDAN 7 Bästa kontaktvägarna SIDAN 9 Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 4 LEDARE

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

vinter 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS UPPSALAHEM Smygpremiär Werning Lek mellan bobutiken Ungdomarna flyttar in Bra miljötips

vinter 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS UPPSALAHEM Smygpremiär Werning Lek mellan bobutiken Ungdomarna flyttar in Bra miljötips NR. 02 vinter 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS UPPSALAHEM 3 Smygpremiär Bobutiken 6 HAnna Werning bobutiken Hälsar välkommen 12 Lek mellan husen + Ungdomarna flyttar in GODA grannar ELLER gruff?

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

MUMMA HAR HITTAT LÄGET PÅ TVÄREN TILL SUMPAN

MUMMA HAR HITTAT LÄGET PÅ TVÄREN TILL SUMPAN Nytt MAGASIN FRÅN FÖRVALTAREN MUMMA HAR HITTAT LÄGET PÅ TVÄREN TILL SUMPAN Så blir nya Tvärbanan PASTA MED GRANNARNA Lätt att ses om man bor nära 100 MILJONER STOR SATSNING PÅ UNDERHÅLL 269 nya hyresrätter

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS NUMMER 1 2001 HYRESGÄSTINFORMATION VÄRDSNYHETER FRÅN FAMILJEBOSTÄDER EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NYINFLYTTAD I NYTT OMRÅDE DE HAR BOTT HOS FAMILJEBOSTÄDER I 50 ÅR TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM JÄRVAFÄLTET DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Rinkeby, Tensta,

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

FÖRNYA DITT VARDAGSRUM SIDAN

FÖRNYA DITT VARDAGSRUM SIDAN Smartare betalning SIDAN 4 5 Exakt mätning för miljön SIDAN 11 Grönskande grannsämja # 03-2013 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER SIDAN 8 Håll koll på katten - det tjänar du på SIDAN

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 4/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 4/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 4/2008 Vi bygger nytt i Sörbyängen Inredningsakuten innehåll enastående utsikt i näsby Kaprisen sörbyängen stadsdel nr 4 jullunch i köket bruket en skola som märks

Läs mer

Storasyster flyttar hemifrån. Dagbok med skådespelerskan Hanna Lekander. Kaktävling. En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 3 2005

Storasyster flyttar hemifrån. Dagbok med skådespelerskan Hanna Lekander. Kaktävling. En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 3 2005 En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 3 2005 Storasyster flyttar hemifrån Kaktävling Dagbok med skådespelerskan Hanna Lekander BOINSIKT 3/2005 1 Garantier och valmöjligheter Höstterminen

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

Succé för boinflytande 04-2013 KNAPRIGA DRÖMRUM. Rökfylld förskola ökar säkerheten. Spaden i marken för 89 nya lägenheter

Succé för boinflytande 04-2013 KNAPRIGA DRÖMRUM. Rökfylld förskola ökar säkerheten. Spaden i marken för 89 nya lägenheter # 04-2013 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Rökfylld förskola ökar säkerheten SIDAN 3 Spaden i marken för 89 nya lägenheter SIDAN 13 Experten tipsar: Så fixar du besiktningen SIDAN

Läs mer