Info om Herbariet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Info om Herbariet 2015"

Transkript

1 Info om Herbariet 2015 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med bild på de växter som ska samlas.

2 Nu gör vi ett eget herbarium (växtsamling) Eleverna i åk 7 och 8 samlar växter och gör ett eget herbarium. Målet är att öka artkännedomen på de vanligaste växterna i vår omgivning. Samtidigt underlättas inlärningen i åk 8 där en stor del av stoffet handlar om växter i våra skogar och myrar. Föräldrarna kan bistå med hjälp men syftet är inte att de skall samla växterna åt eleverna. Eleverna kommer att få ett vitsord för sitt herbarium. Bedömning i biologi period 1 åk 8 består till en tredjedel av herbarievitsordet, en tredjedel av provet och resten av förhör och aktivitet. I årskurs 8 arrangeras ett växtförhör där de femtio växterna ingår. Eleverna gör förhöret oberoende av hur många växter de samlat. (De kan använda minifloran från hemsidan som hjälp vid läsningen.) Sista inlämningsdag för herbariet är fredagen den 2 oktober Vitsordsskalan: Vilka växter skall Du samla? Bifogat följer en lista på 50 växter som skall ingå i herbariet. Du kan själv bestämma vilket vitsord du siktar på genom att studera vitsordsskalan. Du kan låna floror (böcker om växter) från biblioteket eller studera dem på förhand på internet på webbfloran eller virtuella floran. På skolans hemsida finns en miniflora som hjälper dig komma igång. Det viktiga är att du klarar av att identifiera växten och är säker på vilken art det är fråga om. Du kan även fotografera växter, dock får endast hälften av dina växter vara fotograferade (ex 15 foton + 15 pressade växter = vitsordet 7). Spara bildoriginalen från kameran. Vi kanske ber att få se dem. Det här för att undvika att eventuella bilder kopieras från internet. Även fotograferade växter förses med faktaruta och sätts på separata blad i ditt herbarium. VITSORD ANTALET VÄXTER ½ ½ ½ ½ ½ ½ De flesta av växterna hinner du plocka i maj och sedan när skolan börjat. Vi har flyttat tidpunkten på inlämningen till oktober så att det ska finnas gott om tid att plocka och pressa i höst. Vill då få ett riktigt bra vitsord kan du plocka och pressa växter även på sommaren. Vissa av växterna blommar på sommaren och är svåra att hitta i maj eller augusti. I början av läsåret gör vi en frivillig en timmes ledd utfärd efter skoldagen till närmiljön och samlar växter. Under en sådan kort tur hittar vi över 20 växter som växer på sensommaren. Dessutom kommer vi att göra en exkursion till en myr där vi kommer att hitta ett antal myrväxter.

3 Såhär gör du: 1. samla växterna i torrt väder 2. ta hela växten (utom roten) om det är frågan om små växter, tag endast blomma och några blad om det är stora växter (träd, buskar) 3. placera växten mellan dagstidningspapper, bred ut blad och blomma vackert och lägg pappersremsor över som du tejpar fast (obs! tejpa inte direkt på växten) 4. placera i press ca två veckor (som press duger tex en spånskiva och 6 tegelstenar eller tunga böcker) 5. efter två veckor: Lossa växten försiktigt från tidningen och tejpa upp växten vackert på ett A4 papper. Kopieringspapper går an. Har du aningen tjockare papper så är det bättre. 6. Gör en etikett som du limmar fast nere i högra hörnet, etiketten skall se ut som modellen och innehålla samma uppgifter som modellen 7. Gör en vacker pärm av papp eller stadigare papper Obs! Inte ringpärm, man får inte göra hål i papperet för insättning i en ringpärm. Du kan istället använda en mapp för lösa papper. Nere i högra hörnet ska du på varje papper med växter ha följande fakta: Växtnamn: Växtplats: Datum: Insamlat av:

4 2015 VÄXTER (latinska samt finska namnet inom parentes), blomningstid: (växterna skall vara i nummerordning enligt listan nedan) ÄNGAR, DIKEN, GÅRDSPLANEN 1. Rödblära (Melandrium rubrum, puna-ailakki), juni - augusti 2. Rödklöver (Trifolium pratense, puna-apila), juni-september 3. Rölleka (Achillea millefolium, siankärsämö), juli-september 4. Nysört (Achillea ptarmica, ojakärsämö), juli - september 5. Daggkåpa ( Alchemilla vulgaris, poimulehti), maj-september 6. Trampört, trampgräs (Polygonum aviculare, pihatar) juni - september 7. Gatkamomill (Matricaria matricarioides, pihasaunio), juni-september 8. Groblad (Plantago major, piharatamo), juli-september 9. Hundfloka, hundloka, hundkäx (Anthriscus silvestris, koiranputki), juni, juli 10. Solöga, smörblomma (Ranunculus acris, niittyleinikki), juni-september 11. Älggräs, älgört (Filipendula ulmaria, mesiangervo), juni-augusti 12. Renfana (Chrysanthemum vulgare, pietaryrtti), augusti-september 13. Gråbo (Artemisia vulgaris, pujo) juli - september SKOGEN 14. Lingon (Vaccinium vitis-idaea, puolukka), maj, juni 15. Blåbär (Vaccinium myrtillus, mustikka), maj, juni 16. Ekorrbär (Maianthemum bifolium, oravanmarja), juni 17. Skogsstjärna (Trientalis europaea,metsätähti), maj, juni 18. Linnea (Linnaea borealis, vanamo), juni,juli 19. Liljekonvalj (Convallaria majalis, kielo), maj, juni 20. Harsyra (Oxalis acetosella,ketunleipä, käenkaali), maj, juni 21. Ängskovall (Melampyrum pratense, kangasmaitikka), juni- augusti 22. Vårfryle (Luzula pilosa, kevätpiippo),april, maj 23. Mjölkört, duntrav, rallarros (Chamaenerion angustifolium, maitohorsma), juli, augusti 24. Gullris (Solidago virgaurea, kultapiisku), juli - september 25. Väggmossa (Pleurozium schreberi, seinäsammal) 26. Kammossa (Ptilium crista-castensis, sulkasammal) 27. Björnmossa (Polytrichum commune, korpikarhunsammal) 28. Husmossa (Hylocomium splendens, metsäkerrossammal) 29. Renlav (Cladonia rangiferina, harmaaporonjäkälä)

5 30. Vitlav, fönsterlav (Cladonia stellaris, palleroporonjäkälä) 31. Skägglav (Usnea hirta, tupsunaava) 32. Islandslav (Cetraria islandica, isohirvenjäkälä) 33. Rönn (Sorbus aucuparia, pihlaja), maj, juni 34. Lönn (Acer plantanoides, vaahtera), maj 35. Asp (Populus tremula, haapa), april, maj MYREN 36. Vitmossa (Sphagnum sp., rahkasammal) 37. Hjortron ( Rubus chamaemorus, muurain, lakka, hilla), juni 38. Tranbär (Oxycoccus quadripetalus, karpalo), juni, juli 39. Getpors, skvattram (Ledum palustre, suopursu), juni, juli 40. Ljung (Calluna vulgaris, kanerva), augusti, september 41. Kråkris / kråkbär (Empetrum nigrum, variksenmarja), maj, juni, 42. Tuvull (Eriophorum vaginatum, tupasvilla), april-juni, ELLER Ängsull (Eriophorum angustifolium, luhtavilla), maj, juni 43. Humleblomster (Geum rivale, ojakellukka), maj, juli STRANDEN 44. Gråal (Alnus incana, harmaaleppä), mars - maj 45. Klibbal (Alnus glutinosa, tervaleppä) mars - maj 46. Kalvleka, kabbeleka (Caltha palustris, rentukka), maj, juni 47. Gulvial, ängsvial ( Lathyrus pratensis, niittynätkelmä) juni-augusti 48. Kråkklöver (Comarum palustre, kurjenjalka), juni, juli 49. Hönsbär ( Cornus suecica, ruohokanukka), juni, juli 50. Missne (Calla palustris, vehka), juni

6 Avkryssningslista 2015 ÄNGAR, DIKEN, GÅRDSPLANEN MYREN 1. Rödblära 36. Vitmossa 2. Rödklöver 37. Hjortron 3. Rölleka 38. Tranbär 4. Nysört 39. Getpors, Skvattram 5. Daggkåpa 40. Ljung 6. Trampört, Trampgräs 41. Kråkris/Kråkbär 7. Gatkamomill 42. Tuvull eller Ängsull 8. Groblad 43. Humleblomster 9. Hundfloka, hundloka, hundkäx 10. Solöga, smörblomma STRANDEN 11. Älggräs, älgört 44. Gråal 12. Renfana 45. Klibbal 13. Gråbo 46. Kalvleka, Kabbeleka 47. Gulvial, Ängsvial SKOGEN 48. Kråkklöver 14. Lingon 49. Hönsbär 15. Blåbär 50. Missne 16. Ekorrbär 17. Skogsstjärna 18. Linnea 19. Liljekonvalj 20. Harsyra VITSORD 21. Ängskovall Vårfryle 9½ Mjölkört, duntrav, rallarros Gullris 8½ Väggmossa 7½ Kammossa Björnmossa 6½ Husmossa ½ Renlav Vitlav, fönsterlav 4½ Skägglav Islandslav 33. Rönn 34. Lönn 35. Asp version: 2015

7 Biologiläraren eleven elevens förälder/målsman skriver under ett kontrakt enligt följande: (Kontraktet uppvisas av eleven åt biologiläraren under maj månad 2015). Herbariets sista inlämningsdag är fredagen den 2 oktober Kontrakt: Jag (elevens namn) förbinder mig att göra mitt bästa och samla så många växter som möjligt. (elevens underskrift) (förälderns underskrift) (biologilärarens underskrift) Instruktioner finns i Herbariekompendiet. Vi kommer under maj månad att ha en lektion om att samla och pressa växter. Växtlistan och en miniflora hittas på skolans hemsida. Du hittar också floror på nätet. Länkar till dem hittar du från skolans hemsida. Gå till: klicka på Länkar.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRFATTARNAS FÖRORD 1. INLEDNING 1.1. Uppdraget 1.2. Arbetsmetodik 2. ÖAR INOM DJURÖARKIPELAGEN 3. TOPOGRAFI 3.1. Allmänt 3.2. Nivåförändring 3.3. Sjöbotten 4.

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Överlevnadshandbok för grupp

Överlevnadshandbok för grupp Överlevnadshandbok för grupp Innehåll Inledning...3 1. Läge...4 2. Bygga ett vindskydd...4-5 2,2 Material som är bra att använda...4-5 3. Ved, Mat & Vatten...5-7 3,2 Ved...5 3,3 Vatten...5 3,4 Mat (vinter,

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 2 2009 Årg. 27 NR 2 2009 ÅRGÅNG 27 ISSN 0283-8524 Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), lokalförening av Svenska

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok 01/12 Vad är en Ifolorbok och Ifolor Designer? En Ifolorbok är en äkta tryckt bok med pärmar och innehåll som du själv skapat med dina foton och texter. Ifolorboken

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13

Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014. Version 2014-08-13 Så här kommer du igång med din ipad Årskurs 4 och 7 2014 Version 2014-08-13 Lärare/Mentor sköter utdelandet Kontrakt ska vara påskrivet av vårdnadshavare innan din ipad lämnas ut. Kontraktet behålls av

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Videomaten. Kortfattad handledning. Torsten Eliasson

Videomaten. Kortfattad handledning. Torsten Eliasson Videomaten Kortfattad handledning Torsten Eliasson Videomaten är det perfekta verktyget för undervisning, oavsett om det är inom folkhögskolorna eller studieförbunden. Att arbeta med videomaten är både

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer