Info om Herbariet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Info om Herbariet 2015"

Transkript

1 Info om Herbariet 2015 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med bild på de växter som ska samlas.

2 Nu gör vi ett eget herbarium (växtsamling) Eleverna i åk 7 och 8 samlar växter och gör ett eget herbarium. Målet är att öka artkännedomen på de vanligaste växterna i vår omgivning. Samtidigt underlättas inlärningen i åk 8 där en stor del av stoffet handlar om växter i våra skogar och myrar. Föräldrarna kan bistå med hjälp men syftet är inte att de skall samla växterna åt eleverna. Eleverna kommer att få ett vitsord för sitt herbarium. Bedömning i biologi period 1 åk 8 består till en tredjedel av herbarievitsordet, en tredjedel av provet och resten av förhör och aktivitet. I årskurs 8 arrangeras ett växtförhör där de femtio växterna ingår. Eleverna gör förhöret oberoende av hur många växter de samlat. (De kan använda minifloran från hemsidan som hjälp vid läsningen.) Sista inlämningsdag för herbariet är fredagen den 2 oktober Vitsordsskalan: Vilka växter skall Du samla? Bifogat följer en lista på 50 växter som skall ingå i herbariet. Du kan själv bestämma vilket vitsord du siktar på genom att studera vitsordsskalan. Du kan låna floror (böcker om växter) från biblioteket eller studera dem på förhand på internet på webbfloran eller virtuella floran. På skolans hemsida finns en miniflora som hjälper dig komma igång. Det viktiga är att du klarar av att identifiera växten och är säker på vilken art det är fråga om. Du kan även fotografera växter, dock får endast hälften av dina växter vara fotograferade (ex 15 foton + 15 pressade växter = vitsordet 7). Spara bildoriginalen från kameran. Vi kanske ber att få se dem. Det här för att undvika att eventuella bilder kopieras från internet. Även fotograferade växter förses med faktaruta och sätts på separata blad i ditt herbarium. VITSORD ANTALET VÄXTER ½ ½ ½ ½ ½ ½ De flesta av växterna hinner du plocka i maj och sedan när skolan börjat. Vi har flyttat tidpunkten på inlämningen till oktober så att det ska finnas gott om tid att plocka och pressa i höst. Vill då få ett riktigt bra vitsord kan du plocka och pressa växter även på sommaren. Vissa av växterna blommar på sommaren och är svåra att hitta i maj eller augusti. I början av läsåret gör vi en frivillig en timmes ledd utfärd efter skoldagen till närmiljön och samlar växter. Under en sådan kort tur hittar vi över 20 växter som växer på sensommaren. Dessutom kommer vi att göra en exkursion till en myr där vi kommer att hitta ett antal myrväxter.

3 Såhär gör du: 1. samla växterna i torrt väder 2. ta hela växten (utom roten) om det är frågan om små växter, tag endast blomma och några blad om det är stora växter (träd, buskar) 3. placera växten mellan dagstidningspapper, bred ut blad och blomma vackert och lägg pappersremsor över som du tejpar fast (obs! tejpa inte direkt på växten) 4. placera i press ca två veckor (som press duger tex en spånskiva och 6 tegelstenar eller tunga böcker) 5. efter två veckor: Lossa växten försiktigt från tidningen och tejpa upp växten vackert på ett A4 papper. Kopieringspapper går an. Har du aningen tjockare papper så är det bättre. 6. Gör en etikett som du limmar fast nere i högra hörnet, etiketten skall se ut som modellen och innehålla samma uppgifter som modellen 7. Gör en vacker pärm av papp eller stadigare papper Obs! Inte ringpärm, man får inte göra hål i papperet för insättning i en ringpärm. Du kan istället använda en mapp för lösa papper. Nere i högra hörnet ska du på varje papper med växter ha följande fakta: Växtnamn: Växtplats: Datum: Insamlat av:

4 2015 VÄXTER (latinska samt finska namnet inom parentes), blomningstid: (växterna skall vara i nummerordning enligt listan nedan) ÄNGAR, DIKEN, GÅRDSPLANEN 1. Rödblära (Melandrium rubrum, puna-ailakki), juni - augusti 2. Rödklöver (Trifolium pratense, puna-apila), juni-september 3. Rölleka (Achillea millefolium, siankärsämö), juli-september 4. Nysört (Achillea ptarmica, ojakärsämö), juli - september 5. Daggkåpa ( Alchemilla vulgaris, poimulehti), maj-september 6. Trampört, trampgräs (Polygonum aviculare, pihatar) juni - september 7. Gatkamomill (Matricaria matricarioides, pihasaunio), juni-september 8. Groblad (Plantago major, piharatamo), juli-september 9. Hundfloka, hundloka, hundkäx (Anthriscus silvestris, koiranputki), juni, juli 10. Solöga, smörblomma (Ranunculus acris, niittyleinikki), juni-september 11. Älggräs, älgört (Filipendula ulmaria, mesiangervo), juni-augusti 12. Renfana (Chrysanthemum vulgare, pietaryrtti), augusti-september 13. Gråbo (Artemisia vulgaris, pujo) juli - september SKOGEN 14. Lingon (Vaccinium vitis-idaea, puolukka), maj, juni 15. Blåbär (Vaccinium myrtillus, mustikka), maj, juni 16. Ekorrbär (Maianthemum bifolium, oravanmarja), juni 17. Skogsstjärna (Trientalis europaea,metsätähti), maj, juni 18. Linnea (Linnaea borealis, vanamo), juni,juli 19. Liljekonvalj (Convallaria majalis, kielo), maj, juni 20. Harsyra (Oxalis acetosella,ketunleipä, käenkaali), maj, juni 21. Ängskovall (Melampyrum pratense, kangasmaitikka), juni- augusti 22. Vårfryle (Luzula pilosa, kevätpiippo),april, maj 23. Mjölkört, duntrav, rallarros (Chamaenerion angustifolium, maitohorsma), juli, augusti 24. Gullris (Solidago virgaurea, kultapiisku), juli - september 25. Väggmossa (Pleurozium schreberi, seinäsammal) 26. Kammossa (Ptilium crista-castensis, sulkasammal) 27. Björnmossa (Polytrichum commune, korpikarhunsammal) 28. Husmossa (Hylocomium splendens, metsäkerrossammal) 29. Renlav (Cladonia rangiferina, harmaaporonjäkälä)

5 30. Vitlav, fönsterlav (Cladonia stellaris, palleroporonjäkälä) 31. Skägglav (Usnea hirta, tupsunaava) 32. Islandslav (Cetraria islandica, isohirvenjäkälä) 33. Rönn (Sorbus aucuparia, pihlaja), maj, juni 34. Lönn (Acer plantanoides, vaahtera), maj 35. Asp (Populus tremula, haapa), april, maj MYREN 36. Vitmossa (Sphagnum sp., rahkasammal) 37. Hjortron ( Rubus chamaemorus, muurain, lakka, hilla), juni 38. Tranbär (Oxycoccus quadripetalus, karpalo), juni, juli 39. Getpors, skvattram (Ledum palustre, suopursu), juni, juli 40. Ljung (Calluna vulgaris, kanerva), augusti, september 41. Kråkris / kråkbär (Empetrum nigrum, variksenmarja), maj, juni, 42. Tuvull (Eriophorum vaginatum, tupasvilla), april-juni, ELLER Ängsull (Eriophorum angustifolium, luhtavilla), maj, juni 43. Humleblomster (Geum rivale, ojakellukka), maj, juli STRANDEN 44. Gråal (Alnus incana, harmaaleppä), mars - maj 45. Klibbal (Alnus glutinosa, tervaleppä) mars - maj 46. Kalvleka, kabbeleka (Caltha palustris, rentukka), maj, juni 47. Gulvial, ängsvial ( Lathyrus pratensis, niittynätkelmä) juni-augusti 48. Kråkklöver (Comarum palustre, kurjenjalka), juni, juli 49. Hönsbär ( Cornus suecica, ruohokanukka), juni, juli 50. Missne (Calla palustris, vehka), juni

6 Avkryssningslista 2015 ÄNGAR, DIKEN, GÅRDSPLANEN MYREN 1. Rödblära 36. Vitmossa 2. Rödklöver 37. Hjortron 3. Rölleka 38. Tranbär 4. Nysört 39. Getpors, Skvattram 5. Daggkåpa 40. Ljung 6. Trampört, Trampgräs 41. Kråkris/Kråkbär 7. Gatkamomill 42. Tuvull eller Ängsull 8. Groblad 43. Humleblomster 9. Hundfloka, hundloka, hundkäx 10. Solöga, smörblomma STRANDEN 11. Älggräs, älgört 44. Gråal 12. Renfana 45. Klibbal 13. Gråbo 46. Kalvleka, Kabbeleka 47. Gulvial, Ängsvial SKOGEN 48. Kråkklöver 14. Lingon 49. Hönsbär 15. Blåbär 50. Missne 16. Ekorrbär 17. Skogsstjärna 18. Linnea 19. Liljekonvalj 20. Harsyra VITSORD 21. Ängskovall Vårfryle 9½ Mjölkört, duntrav, rallarros Gullris 8½ Väggmossa 7½ Kammossa Björnmossa 6½ Husmossa ½ Renlav Vitlav, fönsterlav 4½ Skägglav Islandslav 33. Rönn 34. Lönn 35. Asp version: 2015

7 Biologiläraren eleven elevens förälder/målsman skriver under ett kontrakt enligt följande: (Kontraktet uppvisas av eleven åt biologiläraren under maj månad 2015). Herbariets sista inlämningsdag är fredagen den 2 oktober Kontrakt: Jag (elevens namn) förbinder mig att göra mitt bästa och samla så många växter som möjligt. (elevens underskrift) (förälderns underskrift) (biologilärarens underskrift) Instruktioner finns i Herbariekompendiet. Vi kommer under maj månad att ha en lektion om att samla och pressa växter. Växtlistan och en miniflora hittas på skolans hemsida. Du hittar också floror på nätet. Länkar till dem hittar du från skolans hemsida. Gå till: klicka på Länkar.

Info om Herbariet 2017

Info om Herbariet 2017 Info om Herbariet 2017 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

I årskurs 8 arrangeras ett växtförhör där de 30 växterna ingår. Elever gör förhöret oberoende av hur många växter de samlat.

I årskurs 8 arrangeras ett växtförhör där de 30 växterna ingår. Elever gör förhöret oberoende av hur många växter de samlat. Ådalens skola Varför gör vi ett eget herbarium? Eleverna i åk 7 samlar växterna och gör ett eget herbarium för att öka artkännedomen om de vanligaste växterna i vår omgivning. Samtidigt underlättas inlärningen

Läs mer

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun Mattias Kanckos December 2014 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning

Läs mer

Bävern utrotades från Sverige i slutet av

Bävern utrotades från Sverige i slutet av En bäverpopulations förändring I Sunnemo socken i Värmland inventerades hela bäverstammen under somrarna 1976 och 1977. Biotopval, populationstäthet, födoval och relationer till andra ryggradsdjur undersöktes.

Läs mer

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo kommun

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo kommun Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo kommun Mattias Kanckos Oktober 2013 Innehållsförteckning Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland 1.

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer Fenologimanual instruktioner för växtfenologiska observationer Introduktion Svenska fenologinätverket samlar in observationer av naturens kalender via hemsidan www.naturenskalender.se, appen Naturens kalender

Läs mer

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL A al, gråal liejbbe jb Alnus incana asp suhpe b Populus tremula B björk (glasbjörk och soahke g Betula pubescens och vårtbjörk) Betula pendula ~ Betula verrucosa björkticka sváhppa hp Piptoporus betulinus

Läs mer

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin Bildflora över en lund nära Grimstaskogen Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin FÖRORD Intresset för att förbättra kunskapen om växter dykte upp då jag gjorde en bildflora tillsammans

Läs mer

Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad

Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad Gruvstadsparken Kiruna 1 (11) Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad Sundsvall 2008-10-28 Reviderad 2008-11-03 Projektnamn: Gruvstadsparken Uppdragsnummer: 218629 Tyréns AB Infra Nord Granskad av Andreas

Läs mer

Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus

Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus Kattfot Antennaria dioica 2008 Richard Vestin Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus 2008-02-29 av Richard Vestin

Läs mer

Naturinventering av Murmästar detaljplaneområde i Bosund, Larsmo

Naturinventering av Murmästar detaljplaneområde i Bosund, Larsmo Naturinventering av Murmästar detaljplaneområde i Bosund, Larsmo Mattias Kanckos Juni 2012 Innehållsförteckning Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 1. Inledning 2

Läs mer

INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015)

INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015) INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015) I denna tabell har sammanförts information om de viktigaste finska vilda växterna och växtdelarna

Läs mer

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden.

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. 3-betygsarbete i systematisk botanik av Inger Almgren och Birgitta Gelang Fältstudier utförda år 1971. - I - Innehållsförteckning Sid. Inledning 2

Läs mer

När jag var liten pojke på 1940-talet

När jag var liten pojke på 1940-talet Leka med växter I femtio år har Gösta Olsson samlat på växtlekar. Här är några av dem. Text och foto: GÖSTA När jag var liten pojke på 1940-talet var naturen den självklara lekplatsen. Glasbrukssamhället

Läs mer

Naturinventering av detaljplaneområdet för Nedervetil centrum

Naturinventering av detaljplaneområdet för Nedervetil centrum Naturinventering av detaljplaneområdet för Nedervetil centrum Mattias Kanckos September 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Material och metoder 2 3. Allmän beskrivning av området 3 4. Växtlighet

Läs mer

Multivariat statistik inom miljöövervakning. En introduktion

Multivariat statistik inom miljöövervakning. En introduktion Multivariat statistik inom miljöövervakning En introduktion Sortera figurerna! Sorteringen är baserad på en kvantifiering av figurerna Figur nr Hörn Gul Blå Röd 1 5 100 0 0 2 8 50 50 0 3 10 100 0 0 4 10

Läs mer

Naturinventering av detaljplaneområdet för Lilla Tjuvören i Larsmo kommun

Naturinventering av detaljplaneområdet för Lilla Tjuvören i Larsmo kommun Naturinventering av detaljplaneområdet för Lilla Tjuvören i Larsmo kommun Mattias Kanckos Oktober 2014 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning

Läs mer

Naturinventering av detaljplaneområdet för Vikarholmen i Larsmo kommun

Naturinventering av detaljplaneområdet för Vikarholmen i Larsmo kommun Naturinventering av detaljplaneområdet för Vikarholmen i Larsmo kommun Mattias Kanckos September 2015 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Användbara växter i naturen

Användbara växter i naturen Användbara växter i naturen Pär Leijonhufvud 26 maj 2011 Innehåll par@leijonhufvud.org, CC Gran............................. 2 Tall............................. 2 Björk............................ 2 Brännässla.........................

Läs mer

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 Ö Ä Ö Ö EN FLORISTISK INVENTERING MED FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET VALÖN, ORUST KOMMUN. Av Christer Olsson Föreliggande rapport grundar

Läs mer

Naturinventering av Risöhäll detaljplaneområde i Larsmo

Naturinventering av Risöhäll detaljplaneområde i Larsmo Bilaga 3 Naturinventering av Risöhäll detaljplaneområde i Larsmo Mattias Kanckos Juni 2012 Innehållsförteckning Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 1. Inledning 2

Läs mer

Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen

Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen Datum: 23 maj 2012 Beställare: Tyréns (Kontaktperson: Jonas Petersson) Konsult: Melica (Kontaktperson: Åsa Röstell) Text, foton och

Läs mer

Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper

Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper Stigsjö GeoBio Stefan Grundström Jag har besökt myrarna vid

Läs mer

Föreskrift 15/011/2002. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN INOM BRANSCHEN FÖR NATURPRODUKTER

Föreskrift 15/011/2002. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN INOM BRANSCHEN FÖR NATURPRODUKTER Föreskrift 15/011/2002 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN INOM BRANSCHEN FÖR NATURPRODUKTER 2002 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN INOM BRANSCHEN FÖR NATURPRODUKTER Föreskrift 15/011/2002

Läs mer

Vandringsguide Lilla Lövö runt

Vandringsguide Lilla Lövö runt Vandringsguide Lilla Lövö runt Så här fungerar det: Utmed leden finns stolpar med nummer I handledningen finns text till motsvarande nummer Kombinera texten med det du ser i verkligheten Ha en bra dag

Läs mer

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter.

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter. 110 artförteckning för maxipluggplantor & ÖRTPLUGGPLANTOR Vissa arter lagerhålls bara i mindre mängder eller odlas på beställning. Önskar du stora mängder av samma art och vill vara säker på leverans till

Läs mer

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper 13.3 Växtinventering Östberget Till: Östersunds Kommun Martin Jacobsson, Johanna Eriksson Uppdrag Jämtlands Botaniska Sällskap har fått i uppdrag att leverera underlag, ur botaniskt perspektiv, som delvis

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING 2015

NATURVÄRDESINVENTERING 2015 NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst

Läs mer

Epifytiska växter i Sverige. Epiphytic vascular plants in Sweden

Epifytiska växter i Sverige. Epiphytic vascular plants in Sweden Epifytiska växter i Sverige Epiphytic vascular plants in Sweden Iwarsson, M. 2015. Epifytiska växter i Sverige. Fauna och Flora. 110: 26 40 Mattias Iwarsson (text & photo) Centrum för biologisk mångfald

Läs mer

2002-2003 NATUREN. Ormbunken fritidshem och klass 2C Per Olsskolan

2002-2003 NATUREN. Ormbunken fritidshem och klass 2C Per Olsskolan 2002-2003 NATUREN Ormbunken fritidshem och klass 2C Per Olsskolan Innehållsförteckning: Bakgrund...s.2. Syftet med försöket...s.2. Tillvägagångssätt...s.2. Resultat...s.3. Diskussion...s.4. Litteraturförteckning...s.4

Läs mer

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver Nyupptäckt florainventering i Lillhärdal från 1819 När Sune Zachrisson gick igenom linnélärjungen Carl Peter Thunbergs brevsamling i Uppsala hittade han en lista med växter som noterats i Lillhärdal. Det

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Skötselplan för Tivedens nationalpark

Skötselplan för Tivedens nationalpark Skötselplan för Tivedens nationalpark 1 2 Innehåll A. BESKRIVNINGSDEL... 5 A1 Översikt... 5 A1.1 Nationalparkens syfte... 5 A1.2 Administrativa data... 6 A1.3 Markslag och naturtyper... 6 A1.4 Naturtyper

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 86 Sveriges bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svenska provenienser som visat god odlingssäkerhet i Sverige. Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 plantor med

Läs mer

Naturinventering, Ekebo, del av Kolberga 2:2, Oskarshamn kommun

Naturinventering, Ekebo, del av Kolberga 2:2, Oskarshamn kommun Naturinventering, Ekebo, del av Kolberga :, Oskarshamn kommun Oskarshamn januari 00 Björn Johansson, biolog, Oskarshamns kommun Sammanfattning Oskarshamns kommun arbetar med en detaljplan över området

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Bingos Botanik 1/2009 V ÄXTKAR TERING I. Juni 2009

Bingos Botanik 1/2009 V ÄXTKAR TERING I. Juni 2009 Bingos Botanik 1/2009 V ÄXTKAR TERING I ÖSTANLID Juni 2009 Inledning Detta är en inventering av växter i Östanlidområdet i Jakobstad (figur 1). Inventeringen är gjord av Birthe Wistbacka (Bingos Botanik),

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

NATURINVENTERING AV GENERALPLANEOMRÅDEN I SIBBO 2006

NATURINVENTERING AV GENERALPLANEOMRÅDEN I SIBBO 2006 NATURINVENTERING AV GENERALPLANEOMRÅDEN I SIBBO 2006 Sirkka Virrankoski Elina Vaskelainen Hannu Sarvanne Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2006 Sibbo kommun Planläggare Tuomas Autere PB 7 04131

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN ARBETSPLATSOMRÅDET VID TOPPARBACKEN FÖRLÄNGNING AV TOPPARBACKSVÄGEN

BESKRIVNING AV DETALJPLAN ARBETSPLATSOMRÅDET VID TOPPARBACKEN FÖRLÄNGNING AV TOPPARBACKSVÄGEN BESKRIVNING AV DETALJPLAN ARBETSPLATSOMRÅDET VID TOPPARBACKEN FÖRLÄNGNING AV TOPPARBACKSVÄGEN 2 BESKRIVNING AV DETALJPLAN GATUOMRÅDE I STADSDEL 295 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter

Läs mer

Pluggplantor i vattenmiljöer

Pluggplantor i vattenmiljöer 108 pluggplantor Unikt och tåligt plantformat pluggplantan är odlad i kokosfiber och har en rotvolym på 1-1,3 liter. Det innebär att ingen jord kan spolas ur vid planteringen. Detta minskar risken för

Läs mer

Ingaryd/Åkerby-rundan vid Tenhult

Ingaryd/Åkerby-rundan vid Tenhult Ingaryd/Åkerby-rundan vid Tenhult Sidan 1 av 10 Ingaryd/Åkerby-rundan vid Tenhult En vandring i gammal småländsk kulturbygd med utgångspunkt och mål i Tenhult Sammanställd av Bertil Ström 2007 Finns tillgänglig

Läs mer

Vegetation för vattenmiljöer

Vegetation för vattenmiljöer 106 MAXIPLUGGPLANTOR Unikt och tåligt plantformat pluggplantan är odlad i kokosfiber och har en rotvolym på 1-1,3 liter. Det innebär att ingen jord kan spolas ur. Detta minskar risken för alger i dammen

Läs mer

Inventering av kärlväxter på Yngsjö 6:161 juni/juli 2011

Inventering av kärlväxter på Yngsjö 6:161 juni/juli 2011 Inventering av kärlväxter på Yngsjö 6:161 juni/juli 2011 Fastigheten Yngsjö 6:16lligger på den norra sidan av Stora Ekens väg, i nära anslutning till befintlig fritidsbebyggelse, och omfattar omkring 8

Läs mer

Sedan några år tillbaka pågår uppbyggnaden

Sedan några år tillbaka pågår uppbyggnaden Vårtecken i samhällets tjänst Naturens kalender förändras i takt med att klimatet förändras. Växtsäsongen förlängs och tiden för blomning och fruktmognad förskjuts. Detta påverkar i sin tur växternas tillväxt,

Läs mer

Ånge kommun. Lokal nr Karlsborgsberget

Ånge kommun. Lokal nr Karlsborgsberget Ånge kommun Lokal nr. 1229 Karlsborgsberget Sex yngel av större vattensalamander samt ett yngel av mindre vattensalamander observerades vid inventeringstillfället den 3 september. Inventeringen vid lokalen

Läs mer

Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag

Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag Lunglav Lobaria pulmonaria på en rönn Sorbus aucuparia. Foto: Jenny Olsson Inventerare: Sofia Lundell och Jenny Olsson Datum: 2010-10-02

Läs mer

Användbara växter i skog och mark

Användbara växter i skog och mark Användbara växter i skog och mark Pär Leijonhufvud & Svenska Överlevnadssällskapet Tredje upplagan, 2014 Växternas delar och deras användningsområden Rötter Växter lagrar ofta näring i rötterna, normalt

Läs mer

Skogsväxters utbredning i relation till ph, latitud och trädsammansättning

Skogsväxters utbredning i relation till ph, latitud och trädsammansättning Linköpings universitet Institutionen för fysik, kemi och biologi Examensarbete, avancerad nivå, 15 hp Lärarprogrammet Vårteminen 2016 LIU-LÄR-BI-A-EX--16/125 SE Skogsväxters utbredning i relation till

Läs mer

Ädellöv. Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun 2011. Rapport 2014:6

Ädellöv. Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun 2011. Rapport 2014:6 Ädellöv Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun 2011 Rapport 2014:6 Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun 2011 Park och naturförvaltningen maj 2014 Rapport, sammanställning och kartproduktion:

Läs mer

Ingaryd/Åkerbyrundan vid Tenhult

Ingaryd/Åkerbyrundan vid Tenhult Sid 1 av 13 Ingaryd/Åkerbyrundan vid Tenhult En vandring i gammal småländsk kulturbygd med utgångspunkt och mål i Tenhult Sid 2 av 13 Ingaryd/Åkerby-rundan vid Tenhult En vandring i gammal småländsk kulturbygd

Läs mer

Sidhänvisning. Bild 1, Korsspindel

Sidhänvisning. Bild 1, Korsspindel Förteckning med fotografer till bilder i "Boke OBS! Denna förteckning är inte komplett, uta Sidhänvisning Omslag, första sidan, insida Sid 2 Sid 2 Sid 2 Sid 3 Sid 3 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 7 Sid 7 1 Bild

Läs mer

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Inledning Denna text är den grund på vilken den framtida skötseln kommer att baseras. Så länge området inte är projekterat

Läs mer

Naturreservatet Fågelmossens domänreservat

Naturreservatet Fågelmossens domänreservat Naturreservatet Fågelmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR FÅGELMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn

Läs mer

Vilda Ätbara Växter. Västergötland. Ett kunskapsarbete av Anders Larsson Klass DATA/IT Dagfolkhögskolan TROLLHÄTTAN Hösten 95

Vilda Ätbara Växter. Västergötland. Ett kunskapsarbete av Anders Larsson Klass DATA/IT Dagfolkhögskolan TROLLHÄTTAN Hösten 95 Vilda Ätbara Växter i Västergötland Ett kunskapsarbete av Anders Larsson Klass DATA/IT Dagfolkhögskolan TROLLHÄTTAN Hösten 95 1 INNEHÅLLS FÖRTECKNING INLEDNING...sid 2 VÄXTER...sid 3 BILDER...sid 8 KÄLLFÖRTECKNING...sid

Läs mer

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga K2. Naturinventering 2013

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga K2. Naturinventering 2013 VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET Bilaga K2 Naturinventering 2013 Datum: 2013-09-17 Sida 1 (1) Bilaga K2 PM Kompletterande naturinventering Spjutåsberget har inventerats vid två tillfällen tidigare under utredningsarbetet.

Läs mer

Från Naturen till Dig. Bär Svampar Örter

Från Naturen till Dig. Bär Svampar Örter Från Naturen till Dig Bär Svampar Örter 1 Bär I ljusa skogar växer varje år en stor mängd olika bär över 500 miljoner kilogram sammanlagt. Man har uppskattat att den privata och kommersiella bärplockningens

Läs mer

Att ta belägg / pressa växter

Att ta belägg / pressa växter Att ta belägg / pressa växter Lätt att göra rätt, svårare att göra p erfekt Torbjörn Tyler, museiintendent Varför? För att visa för eftervärden vilken växt/art du studerat För att eftervärden skall kunna

Läs mer

Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~

Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~ Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~ En inventeringsrapport Naturskyddsföreningen i Timrå & Naturskyddsföreningen i Härnösand Text: Sofia Lundell, Artfokus Inventerare: Hans Sundström & Sofia Lundell

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: på läger Lärarmaterial. Författare: Kirsten Ahlburg

Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: på läger Lärarmaterial. Författare: Kirsten Ahlburg sidan 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Noa som ska på läger med scouterna. När de kommer fram till stugan går alla ut i skogen för att samla ved. Noa kommer ifrån de

Läs mer

Kom igång med Upphandling i ibinder.com

Kom igång med Upphandling i ibinder.com Kom igång med Upphandling i ibinder.com Skapa urval När man använder ibinder Bygg och ska skapa en offentlig upphandling, kan man på ett enkelt sätt skapa ett urval från ibinder Bygg till ibinder Upphandling.

Läs mer

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Kärlväxtinventering i Femöre

Läs mer

Område 5: Tallskogen med bronsåldersröset

Område 5: Tallskogen med bronsåldersröset Område 5: Tallskogen med bronsåldersröset Allmänt Läge Följer du stigen från ingången till den s.k. södra slingan i ca 400 meter så kommer du att upptäcka att den stiger upp för en markerad höjd den sista

Läs mer

Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby

Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby Lars-Erik Nilsson, Borlänge Håvbergets by i sydöstra Vansbro k:n och som hör till Nås östra finnmark, ligger på berget Håvbergets sydsluttning 8 km sydost

Läs mer

Inventering av strandängar vid östra Roxen

Inventering av strandängar vid östra Roxen N A T U R I LINKÖPING 2010:3 Inventering av strandängar vid östra Roxen Foto: Jan Karlsson Förord Strandängen är en mycket värdefull naturtyp, som kan hysa ett rikt växt- och djurliv. Speciellt tänker

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

Författare: Maria Pettersson

Författare: Maria Pettersson Rapport December 2001:01 2009 Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007-2009 Författare: Maria Pettersson December 2009 Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007-2009 Utgivningsår: 2009 Mer information

Läs mer

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Konsulter Sonia Wallentinus - Conec konsulterande ekologer Hans-Georg Wallentinus - Conec

Läs mer

Föreliggande arbete, Naturinventering av Henriksholm, utfördes år 1973 av Martin Hofsten och Christina Åström på uppdrag av länsstyrelsen.

Föreliggande arbete, Naturinventering av Henriksholm, utfördes år 1973 av Martin Hofsten och Christina Åström på uppdrag av länsstyrelsen. Naturinventeringar i Älvsborgs län Naturinventeringsarbeten bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen. Föreliggande arbete, Naturinventering

Läs mer

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Översiktlig beskrivning av beräkningsgång Nedan beskrivs hur stormskada beräknas för enskilda träd på provytan. Här följer en översiktlig

Läs mer

BOKSKOGAR I SÖDRA ÄLVSBORGS LÄN

BOKSKOGAR I SÖDRA ÄLVSBORGS LÄN BOKSKOGAR I SÖDRA ÄLVSBORGS LÄN NILS-OVE HILLDÉN 1973 INNEHÅLL 1. Undersökningens uppläggning och metodik. 2. Bokens förekomst i Sverige och dess betydelse för urskiljandet av vegetationsregioner. 3. Utbredning

Läs mer

Bilaga 10. Makrofossilanalys

Bilaga 10. Makrofossilanalys Bilaga 10. Makrofossilanalys Av Håkan Ranheden, UV Makrofossilanalyser Under fältarbetet vid Björkgärdet insamlades makrofossilprover som en del i ett försök att ge en bild av närmiljön och vilka resurser

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem

NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Uppdraget Uppdraget omfattade en naturvärdesinventering

Läs mer

2. GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRESKRIFTER 2

2. GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRESKRIFTER 2 1 SKÖTSELPLAN FÖR LUNNSJÖSKOGENS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om 10 år för att bedöma behovet av revidering. Skötselplanen har upprättats 1997 av

Läs mer

NATURINVENTERING AV BROMMÖOMRÅDET

NATURINVENTERING AV BROMMÖOMRÅDET NATURINVENTERING AV BROMMÖOMRÅDET av BODIL LIEDMAN Mariestad 1977 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Inledning 1 2. Översiktskarta 2 3. Historik 3 4. Topografi 3 5. Geologi 4 5.1 Berggrund 4 5.2 Lösa avlagringar

Läs mer

Kattfoten i Hälsingland

Kattfoten i Hälsingland Kattfot är inte bara knuten till ogödslade ängs- och betesmar ker, utan kan i norra Sverige hittas i en rad olika miljöer i skog och längs vattendrag. figur 1. Kattfot och dvärglum mer. Rörsjön, Ängersjö.

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

BLOMKÅLSSKOTT LILA BLOMKÅLSSKOTT BROCCOLIBLOMMA VIT. Uniktlistan. Ugglarp. Ugglarp. Ugglarp. Ugglarps Grönt. Ugglarps Grönt.

BLOMKÅLSSKOTT LILA BLOMKÅLSSKOTT BROCCOLIBLOMMA VIT. Uniktlistan. Ugglarp. Ugglarp. Ugglarp. Ugglarps Grönt. Ugglarps Grönt. BLOMKÅLSSKOTT LILA BLOMKÅLSSKOTT BROCCOLIBLOMMA VIT Finns att köpa 0,9 kg 112,00 kr / kg Finns att köpa 0,9 kg 112,00 kr / kg Finns att köpa 5 ask 29,00 kr / ask Unika varor sälj och levereras av AB 0346-714440

Läs mer

Ny 170 kv kraftledning Kra ngfors-botsmark Naturva rdesinventering pa fa ltniva

Ny 170 kv kraftledning Kra ngfors-botsmark Naturva rdesinventering pa fa ltniva Bilaga 3E Ny 170 kv kraftledning Kra ngfors-botsmark Naturva rdesinventering pa fa ltniva Sweco Environment AB 2015-09-28 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Beskrivning av området 3 Metodik 5 Urval av inventeringsområden

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

FotoFlora. Maria Rehnberg. Våtarv - Stellaria media

FotoFlora. Maria Rehnberg. Våtarv - Stellaria media Våtarv - Stellaria media Våtarv är allmän i hela Sverige. Den är vanlig på fuktig, kväverik mark så som trädgårdar, vägkanter och lövskogar. Våtarv är en ettårig växt som växer i glesa mattor. Bladen är

Läs mer

Naturinventering i Gläborg 4:23, Munkedals kommun

Naturinventering i Gläborg 4:23, Munkedals kommun Naturinventering i Gläborg 4:23, Munkedals kommun utförd för Orama AB, Lysekil Lysekil Thomas Andersson www.ekonatura.se Maj 2012 2 Inledning och metodik Syftet med denna inventering är att undersöka vegetationens

Läs mer

Från Naturen Ät 2 dl bär Dig till varje dag! Lätta mellanmål med bär Havtorn (Hippophaë rhamnoides) MÅNDAG Rönn (Sorbus aucuparia) TISDAG Blåbär (Vaccinium myrtillus) ONSDAG Lingon (Vaccinium vitis-idaea)

Läs mer

NÅGRA SKOGS= OCH LUNDVAXTERs KÄNSLIGHET FÖR NATRIUMKLORAT

NÅGRA SKOGS= OCH LUNDVAXTERs KÄNSLIGHET FÖR NATRIUMKLORAT NÅGRA SKOGS= OCH LUNDVAXTERs KÄNSLIGHET FÖR NATRIUMKLORAT THE SENSffiVITY OF SOME WOOD AND MEADOW PLANTS TO SODIUM CHLORATE AV ÅKE DOMEIJ MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFORSKNINGSINSTITUT BAND37 Nr 6 Centraltr.,

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING TÄNNDALEN JULI 2013

NATURVÄRDESINVENTERING TÄNNDALEN JULI 2013 NATURVÄRDESINVENTERING TÄNNDALEN JULI 2013 Naturriddarna HB 1 Innehåll Uppdrag... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning... 3 Berggrund... 4 Jordarter... 4 Topografi... 4 Vegetationsbeskrivning... 4 Värdefulla

Läs mer

Värdefulla kalkberg och lundar i Nyland. Skyddet av objekt som är viktiga för naturens mångfald ersätts till skogsägare

Värdefulla kalkberg och lundar i Nyland. Skyddet av objekt som är viktiga för naturens mångfald ersätts till skogsägare Värdefulla kalkberg och lundar i Nyland Skyddet av objekt som är viktiga för naturens mångfald ersätts till skogsägare Innehållsförteckning 3 METSO-handlingsplanen 4 Kalkberg 6 Kalkbergsbranter 8 Kalkhällar

Läs mer

Naturinventering För del av Östra Bärstad

Naturinventering För del av Östra Bärstad Naturinventering För del av Östra Bärstad Underlag för detaljplan Jonas Stenström Rapport 2006-10-10 Naturcentrum AB 2 UPPDRAG På uppdrag av Bo Jonsson WSP och Klara arkitektbyrå AB har Jonas Stenström,

Läs mer

Gräsröjarens effekt på floran i en artrik slåttermark

Gräsröjarens effekt på floran i en artrik slåttermark Gräsröjarens effekt på floran i en artrik slåttermark Svensson, R., Pihlgren, A. och Wissman, J. SLU Centrum för Biologisk Mångfald Uppsala Inledning Att använda gräsröjare med plastlina som slåttermetod

Läs mer

Innehåll MOBILUPPGIFTERNA FÖR RAITIOS STIG

Innehåll MOBILUPPGIFTERNA FÖR RAITIOS STIG MOBILUPPGIFTERNA FÖR RAITIOS STIG Innehåll 1 TORR MOSKOG... 1 2 VÄXTPLATSEN FORMULERAR TRÄDET... 3 3 DEN NYA SKOGEN UPPSTÅR 4 SKÖTSEL AV PLANTBESTÅND... 4 5 DE INHEMSKA TRÄDSLAGEN... 5 6 FRISK MOSKOG...

Läs mer

Google apps for education Classroom - Pedagoger. Lathund 2015 fritt omarbetad av Martin Andersson efter grund av Niklas Nord från Arvika kommun

Google apps for education Classroom - Pedagoger. Lathund 2015 fritt omarbetad av Martin Andersson efter grund av Niklas Nord från Arvika kommun Google apps for education Classroom - Pedagoger Lathund 2015 fritt omarbetad av Martin Andersson efter grund av Niklas Nord från Arvika kommun Google Classroom i Österåker Sida 2 Google Classroom länk

Läs mer

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN TALLENS TALANGER DEN HÄR ÖVNINGEN RIKTAR SIG TILL ÅK 4-6. MED TALLENS TALANGER FÅR ELEVERNA UTFORSKA TALLEN OCH DESS INVÅNARE. VI UNDERSÖKER TALLEN SOM ETT EKOSYSTEM OCH FUNDERAR ÖVER NÄRINGSVÄVAR, POLLINERING

Läs mer

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat Guide Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat 1 (10) 1 Så här gör du för att hämta ditt SITHS-certifikat till din Telia e-legitimation. Öppna mejlet

Läs mer

Besvärliga fjällarter. Difficult mountain species

Besvärliga fjällarter. Difficult mountain species Besvärliga fjällarter Difficult mountain species Lycopodium annotinum ssp alpestre nordlummer. Insnörpta års skott. The shoots are constricted between the yearly shoots Lycopodium annotinum ssp alpestre

Läs mer

LADDA UPP OCH PUBLICERA FILER I JOOMLA MAGDALENA BUSK. Pdf, PowerPoint, Word, Flash. Det är väldigt enkelt att ladda upp olika typer av filer till

LADDA UPP OCH PUBLICERA FILER I JOOMLA MAGDALENA BUSK. Pdf, PowerPoint, Word, Flash. Det är väldigt enkelt att ladda upp olika typer av filer till LADDA UPP OCH PUBLICERA FILER I JOOMLA 2009-10-16 Version 1.1 Pdf, PowerPoint, Word, Flash Det är väldigt enkelt att ladda upp olika typer av filer till Joomla och sedan publicera dem på webbplatsen. MAGDALENA

Läs mer

Roland Jansson. Strandvegetation i utbyggda älvar möjliga miljöförbättringar

Roland Jansson. Strandvegetation i utbyggda älvar möjliga miljöförbättringar Roland Jansson Strandvegetation i utbyggda älvar möjliga miljöförbättringar Fritt strömmande älvar 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 jan-94 jan-94 feb-94 mar-94 apr-94 apr-94 maj-94 jun-94 jul-94

Läs mer

Gamla och nya rariteter i Malungs flora Lillebeth Zars Frödin

Gamla och nya rariteter i Malungs flora Lillebeth Zars Frödin Gamla och nya rariteter i Malungs flora Lillebeth Zars Frödin För tio till femton år sedan när jag var relativt "grön" i botanikens värld, tyckte jag att i Malungs kommun är det bara magert och artfattigt.

Läs mer

Naturinventering inventering av mossor inom Stubbhults ägor i Hultsfreds kommun - 2003

Naturinventering inventering av mossor inom Stubbhults ägor i Hultsfreds kommun - 2003 1 BESTÅND NR: 1 Yngre planterad ogallrad tallskog med inslag av gran i storblockig terräng, delvis kan skogan betecknas som hällmarksskog. Berget går i dagen, hällar och lodytor förekommer. Trädskiktets

Läs mer

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap!

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap! Så sätter du ihop en lönsam aktieportfölj Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap! Materialet som hör till kursen är den elektroniska versionen av kursboken Hitta

Läs mer

Förändringar i vegetationens sammansättning efter en våtmarksrestaurering

Förändringar i vegetationens sammansättning efter en våtmarksrestaurering Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Pernilla Strömberg Förändringar i vegetationens sammansättning efter en våtmarksrestaurering En inventeringsstudie i Laskerud, Värmland Changes in the vegetation

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Trädinventering På uppdrag av

Läs mer