HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR"

Transkript

1 HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 32012

2 Människorna är rädda att ingen hjälper I Sahel-området behövs nödhjälp, men också långsiktiga lösningar för att råda bot på hungern. Jag har varit frivillig i Röda Korset i Mali i 12 år och jag har aldrig sett en så svår katastrof som den här hungersnöden. Jag bor själv i staden Kayes och jag har besökt små byar i avlägsna trakter. Där är det bara tomt i lagren, det finns helt enkelt ingen mat. Till exempel i byn Fegui var förra året en katastrof. I juni kom det häftiga regn och byn blev översvämmad. En del av invånarna miste sina hem och sin boskap och på en månad kunde ingen arbeta. Det som hade såtts före regnen spolades bort. När det var dags att skörda fanns det ingenting kvar. Nu har byborna inget att äta. När jag träffar människor säger de att de är oroliga att ingen ska hjälpa dem. De tänker att en del överlever och andra inte och att man inte kan göra något åt det. Jag är stolt över att jag är frivillig i Röda Korset och att jag kan hjälpa dem. När jag besöker byarna har jag mat med mig. Vi sitter tillsammans, vi äter och vi samtalar. Ibland blir de som får hjälp rörda av hjälpen. Det är stunder som berör. Trots att mat behövs räcker det inte med att bara dela ut livsmedel. Vi måste utveckla långsiktiga lösningar för att förbättra livsmedels läget, för vi kan inte vara beroende av bistånd. Jag tror till exempel att det skulle hjälpa att satsa på modern odlingsteknik och utbildning. En lösning kunde också vara att börja odla nya grödor. Just nu är det ändå omöjligt, för ingen har något att investera. Nödhjälp och pengar behövs akut så att folk kan överleva till nästa skörd. N faly Traore Rödakorsfrivillig, Mali HJÄLP! K atastroffonden INFORMERAR Katastroffondens informationsblad utkommer fyra gånger om året. Redaktion: Hannu-Pekka Laiho, ansvarig, Anna Vuorinen, redaktionssekreterare Omslagsbild: Mollie Godinez IFRC Ombrytning: Limukka / Leena Aalto Översättning: Adressändringar: / givarregistret Finlands Röda Kors, Fabriksgatan 1 a, Helsingfors Tidningen trycks: Laine Direct Oy - 2 -

3 Hjälp behövs Mali lider av hunger och konflikt Befolkningens egna resurser räcker inte, behovet av nödhjälp är akut. För Kadiatou Konnare är varje dag en kamp för att hennes sju barn ska få något att äta. Konnare är änka och har ingen egen mark att odla. Hon bor i byn Sakabala på landsbygden i Mali, ett av länderna i Sahel-området. Området har drabbats av svår hungersnöd. Jag hjälper andra att tillverka hirsmjöl och så får jag själv använda hirsen som blir över. I allmänhet används resterna till djurfoder, men den förra skörden var så dålig så vi äter allt vi kan, säger Konnare. Att livsmedelspriserna har stigit på världsmarknaden märks på det lokala torget där Konnare handlar. De fattigaste familjerna har inte råd att köpa mat. De som har får eller getter säljer dem billigt för att få pengar. Samtidigt vet de att säljandet leder till problem senare. Alla metoder i bruk De familjer som inte har boskap att sälja hittar på andra sätt att överleva. En del söker mat i naturen eller minskar antalet måltider om dagen. Många förlitar sig på släkt och vänner eller skickar en del av familjen till städerna för att söka jobb. Mina vänner och grannar hjälper mig. Förr har jag förtjänat en slant på att tvätta byk åt andra, men nu har ingen råd att betala för sådant. Jag har försökt plocka frukter, men inte hittat tillräckligt för att mätta barnen, räknar Konnare upp. Konnares barn och mer än 18 miljoner andra barn går alltså hungriga till sängs. Undernäring är ett allt större problem som ökar risken för sjukdomar och som har försatt tusentals människor i livsfara. Allra värst drabbar svälten åldringar och barn barnens tillväxt störs dessutom av bristen på mat. Konflikt förvärrar läget I Mali får livsmedelskrisens offer hjälp av Malis Röda Kors och internationella Röda Korset. I Mali har Röda Korset delat ut livsmedel och utsäde samt skaffat bränsle för att hålla igång bevattningssystemen. Behovet av humanitärt bistånd ökar på grund av de strider som rasar i norra Mali. Den interna konflikten i landet har tvingat ungefär människor på flykt. Röda Korset hjälper både interna flyktingar i Mali och dem som har flytt till grannländer som Niger och Burkina Faso. Internationella Röda Korset har ordnat tillfällig inkvartering och mediciner för flyktingarna. Finlands Röda Kors har med stöd från utrikesministeriet finansierat biståndsoperationer i Mali och Niger för sammanlagt 1,6 miljoner euro år Biståndet har organiserats av internationella Röda Korset. Dessutom har Finlands Röda Kors med hjälp av donationsmedel hjälpt människor i Senegal, Burkina Faso och Tchad inom Sahel-området. En finländsk biståndsarbetare arbetar i Sahel. Bild Sarah Oughton Kadiatou Konnare och hennes sju barn bor i Mali, där det råder livsmedelsbrist.

4 HJÄLP UTE I VÄRLDEN Bild Bild Leena ICRC Reikko Efter översvämningarna i Pakistan hösten 2011 fick den här mannen livsmedel av Röda Korset. Hungerdagen lindrar nöd Under Hungerdagen behöver du inte fundera över om det finns något som du kan göra. Alla kan hjälpa. När ett jordskalv raserar hela bostadsområden eller en översvämning förstör uppehället blir de drabbade beroende av hjälp från utomstående. Plötsliga naturkatastrofer orsakar ohjälpligen nöd av olika slag hemlöshet, svält eller ekonomisk otrygghet. Då är det svårt att klara sig på egen hand. Nöd kan också vara en följd av en tyst katastrof. Till exempel torka orsakar långvariga problem när det regnar mindre än väntat och skördarna blir små. Då försvåras tillgången till livsmedel. Undernäring gör att man lättare blir sjuk och sjukdom leder till oförmåga att arbeta. Problemen blir fler och fler och behovet av hjälp ökar. Små gärningar gör stor skillnad För att en ond cirkel inte ska uppstå ger Röda Korset nödhjälp genast när en katastrof inträffar. Dessutom finns Röda Korset kvar i det drabbade området efter katastrofen och hjälper i regioner med långvariga problem. Röda Korsets bistånd når fram genom ett nätverk av lokala frivilliga. Eftersom biståndsinsatserna alltid sker tillsammans med lokalinvånare ger arbetet bestående resultat. Välplanerat biståndsarbete gör att de pengar som samlas in under Hungerdagen hjälper länge. Det blir nog bra, bara du hjälper Under Hungerdagen behöver du inte fundera över om det finns något som du kan göra. På Hungerdagen har alla tillfälle att hjälpa. Som givare eller genom att ställa upp som insamlare är du med och drar igång kedjan av hjälp och gör en oersättligt viktig insats. Utan alla frivilliga och givare skulle Röda Korset inte kunna arbeta

5 HJÄLP UTE I VÄRLDEN Vad används hjälpen till? De pengar som samlades in under Hungerdagen förra året har använts till att hjälpa i dussintals länder. Här är några exempel: I Nepal har kvinnors och minoriteters situation förbättrats genom att man har hjälpt dem att försörja sig. I Malawi har man byggt bevattningssystem. I Niger och Mali har man finansierat hälsovård och delat ut livsmedelsbistånd. I Moçambique har man ordnat vaccinationskampanjer och skaffat malariamyggnät. I Filippinerna har offren för de tropiska stormar som svepte in över landet hösten 2011 fått hjälp. I Nordkorea har man bistått återuppbyggnadsarbetet efter översvämningarna där. I Colombia har man renoverat skolor och hälsocentraler samt gett minoffer vård. Pengarna hjälper även i Finland Under Operation Hungerdagen samlar vi in pengar till Röda Korsets katastroffond. Pengarna i katastroffonden har inte på förhand reserverats för något givet ändamål. Därför kan de användas enligt behov där det är nöd. Nödsituationer kan uppstå även i Finland. Största delen av biståndsmedlen används utomlands, men bidragspengar används också till att hjälpa här hemma. Katastroffondspengar kan till exempel användas till att köpa mat, betala för tillfällig inkvartering eller mediciner när någon drabbas av en eldsvåda och mister allt. Hjälpen kan också bestå av psykiskt stöd till olycksoffer eller deras anhöriga. Röda Korset är med i Frivilliga räddningstjänsten och det innebär att våra frivilliga till exempel är med och letar efter människor som har gått vilse. De insatserna får också finansiering genom donationer till katastroffonden. Bild Jonathan Kalan/IFRC Hungerdagen Kom med! Operation Hungerdagen utmanar just dig att vara med! Ställ upp som insamlare och be dina kompisar hänga med! Mer information och insamlingsplatser hittar du på adressen Kontonummer: IBAN: FI SWIFT/BIC: NDEAFIHH - 5 -

6 Röda Korset arbetar för hälsa och trygghet i Nordkorea Bild Viivi Berghem Rödakorskliniken satsar speciellt på mammors och barns hälsa.

7 HJÄLP UTE I VÄRLDEN Röda Korset har en klinik i den nordkoreanska byn Dokje. Mödrar och barn hör till dem som får vård där. Röda Korset är en av de få humanitära organisationer som tillåts verka i Nordkorea. I mer än tio års tid har Röda Korset hjälpt till med hälsovården i det slutna landet. En dammig sandväg leder fram till ett litet vitrappat hus. Ovanför dörren har någon målat klinik i röda bokstäver. Vi står utanför hälsostationen i byn Dokje i distriktet Pyonhwon i Nordkorea. Kliniken leds av doktor Kim Rin Goon. Han har hjälp av tre läkare, två sjukskötare och en barnmorska. Det bor ungefär invånare inom hälsostationens område och drygt 300 av dem är barn under fem år. Varje dag får kliniken besök av ett tjugotal patienter och dessutom gör man hembesök per dag. Finlands Röda Kors stöder klinikverksamheten. I Dokje har hälsostationen tjänat invånarna i 40 års tid och Röda Korsets stöd har varit oumbärligt för en god vård. Röda Korsets medicinutdelning är speciellt viktig, tycker dr Kim Rin Goon. Antibiotika, vitaminer, zink och järn behövs hela tiden för barnpatienterna. Läkarna och sjukskötarna utnyttjar också den örtträdgård som finns i anslutning till kliniken. Byn ligger omgiven av åkrar och största delen av invånarna försörjer sig på jordbruk. Livet är hårt. Allt arbete utförs för hand. Maskiner finns inte och husdjur är det knappt om. Vård kan man få nästan året om. Kliniken håller stängt bara tre dagar om året och då har också de lokala kolchosarbetarna ledigt. Trygghet för mammor och barn en prioritet Här satsar man speciellt på tryggt mödraskap och på god hälsa bland nyfödda och småbarn. Barn under fem år och gravida kvinnor hör till dem som är mest sårbara. Kliniken i Dokje tar emot 3-4 föderskor per månad. Mammorna kommer på regelbundna kontroller under graviditeten och man följer noga med hur de nyfödda utvecklas. De vanligaste sjukdomarna i byn är diarrésjukdomar och sjukdomar i andningsorganen. Anemi är också ett vanligt problem, i synnerhet bland gravida kvinnor. Ett mål med det hälsoarbete som Finlands Röda Kors stöder är att trygga tillgången till upplysning, eftersom de vanligaste hälsoproblemen, som just diarrésjukdomar, går att förebygga med enkla medel, genom att förbättra hygien- och sanitetsförhållandena. På väggarna i klinikens korridor hänger handmålade tavlor som ger tips om sunda levnadsvanor. Två volontärer sprider hälsokunskap och håller första hjälpen-jour inom klinikens område. Vid behov ber de människor ta kontakt med kliniken. Under år 2012 är målet att förbättra samarbetet mellan byns läkare och de frivilliga ytterligare; i dagsläget träffas läkarna och de volontärerna ett par gånger i månaden. År 2012 stöder Finlands Röda Kors det samhällsbaserade hälsosarbetet i Nordkorea med euro. Arbetet finansieras av utrikesministeriets utvecklingssamarbetsmedel och Röda Korsets katastroffond

8 AKTUELLT Är du redan månadsgivare? För att kunna upprätthålla sin hjälpberedskap behöver Röda Korset regelbundna bidrag. Tack vare bidragen finns biståndsmaterial och -arbetare redo genast när någonting händer i Finland eller utomlands. Regelbundna bidrag gör också att man kan skapa betydande resultat inom långsiktigt utvecklingssamarbete. Månadsbidrag är ett enkelt sätt att hjälpa. Genom att fylla i en fullmakt och bli månads givare är du med i kedjan av hjälp varje månad. Du kan själv avgöra vilken summa du vill ge per månad. Den rekommenderade minimisumman är 6 euro. Om du vill kan du också bli månadsgivare för verksamheten i hemlandet. Månadsgivare kan du bli på webben på Mer information om att ge bidrag: tfn Bild Devaka Seneviratne, IFRC Var med i det goda gänget! Som medlem i Röda Korset får du mera information om oss samtidigt som du hjälper. Medlemmarna och volontärerna är Röda Korsets ryggrad och hjärta. Genom att bli medlem hjälper du Röda Korset att bl.a. ordna biståndsoch frivilligarbete samt kurser i första hjälpen. Även en liten summa kan göra stor skillnad. De olika medlemsformerna är årsmedlemskap, ungdomsmedlemskap (för personer under 29 år), ständigt medlemskap och familjemedlemskap. Ett medlemskap är i kraft till utgången av året, ständigt medlemskap är evigt. Som medlem kan du påverka genom att delta i verksamheten i din lokalavdelning. Som medlemsförmån får du tidningen Hjälpens värld fyra gånger om året och rabatt på bl.a. utbildning i första hjälpen. Du kan också ge ett medlemskap i gåva. Du kan bli medlem på fi/membership Greppa en virtuell insamlingsbössa och starta en webbinsamling Röda Korset lanserar i år virtuella insamlingsbössor. Företag, samfund och privat personer kan placera insamlingsbössor på sina webbsidor eller på företagets intranet. Insamlingsbössan tar emot bidrag, och givare och andra kan på sajten i realtid följa med hur mycket de har samlat in. Adressen till den virtuella insamlingsbössan kan man sprida till sina Facebook-vänner. Du kan skapa en insamlingsbössa på Finlands Röda Kors internationella bistånd En sammanfattning av det internationella biståndet finns att läsa på

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning nejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnej.

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten

r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten Innehållsförteckning Sammanfattning s.3 Hur kan H&M betala så lite i skatt? s.5 H&M:s inköpskontor i Bangladesh s.5 Hela kedjan

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer