Depression. viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Depression. viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland hakan.jarbin@regionhalland.se"

Transkript

1 Depression viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland

2 översikt Viktigt? Vad innebär depression och risker Vad är det? Depression eller bara ledsen Tänk brett! Nytt i DSM 5 (DMDD) Vad kan vi göra? Börja alltid med basbehandling Specifik psykologisk behandling Farmakologisk behandling

3 Depression försämrar Skolresultat Relationer och utveckling Fysisk hälsa o långsiktig funktion Belastning på familj Suicidrisk Självskadebeteende/s-försök Missbruk o beteendestörning Och ökar risk för fortsatta depressioner som vuxen Diagnostisera och behandla depression! Thapar A et al., BMJ 2010;340:c209 Birmaher B, AACAP 2010

4 Läget? Underbehandling av depression är ett större problem hos tonåringar jmf med vuxna Prevalensen av depression Tonåringar: 6% (ungefär som hos vuxna) flickor 8% :pojkar 4% Skolbarn före pubertet: 2% Flickor = pojkar Återfall är regel; 40-70% risk inom 3-5 år Thapar A et al., BMJ 2010;340:c209 Birmaher B, AACAP 2010 Birmaher B et al. J Am Acad Ch Adolesc. Psychiatry, 2011;50:

5 Högriskgrupper för depression Depression hos föräldrar, OR x3-4 Depressiva symptom subkliniskt, OR x2-3 Unga som tidigare haft episod av depression Annan psykiatrisk diagnos Somatisk sjukdom Missbruk Psykosocial belastning Thapar A et al., BMJ 2010;340:c209

6 översikt Viktigt? Vad innebär depression och risker Vad är det? Depression eller bara ledsen Tänk brett! Nytt i DSM 5 (DMDD) Vad kan vi göra? Börja alltid med basbehandling Specifik psykologisk behandling Farmakologisk behandling

7 Ledsen eller deprimerad? situationsspecifik avgränsad känsla lagom o sund Genomgripande förstämning mer kroppsligt mer kognitivt nedsatt funktion

8 Anhedoni = bäst i test 1. ger diagnos o 2. är tecken på svårare dep Man analyserade med item response Theory (IRT) KSADS symtomprofil från n=3403 patienter från 12 studier 5-18 år, medianålder 12,4 år depression är unidimensionellt Vad ger diagnos (diskriminerande symtom)? Nedstämdhet o anhedoni Energibrist, irritabilitet, konc problem Sömn, negativa tankar, psykomotor, aptit suicidalitet Vad är tecken på svårare depression? Suicidalitet.aptit..psykomotor Anhedoni.. Irritabilitet Energibrist.. nedstämdhet Sömn negativa tankar koncentration Cole DA et al., Psychol Assessment 2011;23(4):

9 Anhedonifrågan (dvs hur fråga om glädjelöshet) Är de flesta saker som du/han/hon brukar gilla att göra påtagligt mindre roliga/intressanta?

10 översikt Viktigt? Vad innebär depression och risker Vad är det? Depression eller bara ledsen Tänk brett! Nytt i DSM 5 (DMDD) Vad kan vi göra? Börja alltid med basbehandling Specifik psykologisk behandling Farmakologisk behandling

11 Tillfrisknande påverkas av.. Mest info hämtat från TORDIA studien där 334 tonåringar som inte svarat på 12 v SSRI randomiserades till ny medicin +/- KBT och följdes under veckor Svårighetsgrad av depression o hopplöshet Samsjuklighet Dystymi=långdraget förlopp ångestsyndrom Alkohol Familjekonflikt Anhedoni (bättre än totalpoäng) Manisymtom Skolproblem (under termin) Depression hos mamman Emslie G et al., Am J Psychiatry 2010;167(7): McMakin et al., J Am Acad Ch Adolesc Psychiatry, 2012;51(4): Maalouf et al.,j Aff Disorders 2012;138:86-95 Shamseddeen et al. J Am Acad Ch Adolesc Psychiatry, 2011: Weismann MM et al. JAMA. 2006;295(12): Budskapet: Håll koll på dessa faktorer!

12 översikt Viktigt? Vad innebär depression och risker Vad är det? Depression eller bara ledsen Tänk brett! Nytt i DSM 5 (DMDD) Vad kan vi göra? Börja alltid med basbehandling Specifik psykologisk behandling Farmakologisk behandling

13 Nytt i DSM5.. Disruptive Mood Dysregulation Disorder Ilskeanfall (verbalt/fysiskt) av klart onormal grad x3/vecka Stämningsläget negativt irritabelt, ilsket, dystert; oftast, nästan dagligen o observerbart Duration 1+ år och max 3 månader fri emellan Ålder Debut före 10 år och diagnos sätts ej före 6 år o ej efter 18 år Exklusion Affektivt syndrom (BP UNS, MDD, Dystymi, Bipolaritet) Om förklaras bättre av annan störning (PDD, PTSD, Sep Ång,,) eller av organisk el toxisk påverkan

14 Nytt i DSM5 om: Major Depressive Episode (MDE) Samma kriterier! Distinktionen mot normal sorg förtydligas anger smärtsam förlust men även ekonomi o naturkatastrof som rimliga skäl för sorg, störd sömn/aptit Tar bort 2 månaders gräns för sorgereaktion Som tidigare bör man vid sorg ej uppvisa s-tankar, hämning eller allvarlig funktionsnedsättning.

15 Nytt i DSM5 : Premenstruell Dysfori Duration Startar veckan premenstruellt, förbättras efter några dagar o sedan minimeras/försvinner helt Pågått ett år, +prospektivt 2 perioder Symtom Labilitet/irritabilitet/nedstämdhet/ångest+ min 5sy Rational Kan misstolkas som depression, dystymi Finns effektiv behandling = episodisk SSRI

16 RESPONS, REMISSION, TILLFRISKNANDE, ÅTERFALL, ÅTERINSJUKNANDE.. TÄNK FÖRLOPP!! Partiell Remission Full Remission Tillfrisknande Återfall Återinsjuknande Symptoms Respons Symptoms Faser i behandlingen Akut Fortsättnings Underhålls Behandla in i kaklet = hit! Emslie G, AACAP, Chicago10/2008

17 Depressionsbedömningen..! Symtom och förlopp episodisk? Suicidalitet Funktionsnivå (hemma, skola, fritid, kompisar) Samsjuklighet (adhd, ångest, beteende, mani) Belastningar (alkohol, fldr dep/konflikt, skolproblem) Resurser (intressen, kompisar, fysisk aktivitet, sömn o mat) Önskemål och förhoppningar

18 översikt Viktigt? Vad innebär depression och risker Vad är det? Depression eller bara ledsen Tänk brett! Nytt i DSM 5 (DMDD) Vad kan vi göra? Börja alltid med basbehandling! Specifik psykologisk behandling Farmakologisk behandling

19 Basbehandling (SCC) =KBT vid rejäl depression Engelsk studie av n=208 unga år i kliniskt material med måttlig-svår depression som inte hade blivit bättre på 2+ psykopedagogiska samtal randomiserades till 1. Fluoxetin (20-40 mg)+standardsamtal 30 min x 6,5 styck 2. fluoxetin (20-40 mg)+ KBT 55 min x 10,6 styck 21% svarade på kort inledande psykosocial behandling SCC+fluoxetin = KBT+fluoxetin BUDSKAPET: Spec KBT använder x3 mer resurser men inte bättre än basbehandling under 7 månader i denna rel. svårt deppiga grupp med CGAS 40 Goodyer et al., BMJ 2007;335:142

20 Specialist Clinical Care for Depression (SCC) (BASEN) första linjen: särskilt när kompetens för specifika terapier saknas/är otillräcklig (GRUNDEN) basutbudet: som garanterar bredd och holistiskt tänk före mer specifik terapi startasdelivered Dr Raphael Kelvin, AACAP Toronto 2011,October 17-23

21 Basbehandling-tidsplan Samtal1-2: diagnostik (vecka 1 2) (1 1.5tim), risker/styrkor, vårdplan Samtal 3-4: psykoedukation; multimodal input (vecka 3 6) (30 60 minuter/samtal) Utvärdering (vecka 6) om respons=fortsätt jobba enl plan, annars Tilläggs/annan intervention ex medicinering Samtal 5-10: fortsätt jobba enl plan/ny plan (vecka 6 18): Utvärdering! (3 4 månader) Symtom, funktion, delmål/mål Samtal 11-12: underhållsbehandling, återfallsförebyggande Fritt efter Dr Raphael Kelvin, AACAP Toronto 2011,October 17-23

22 shared narrative =skapa en gemensam berättelse Diagnos, diff diagnos o risk Viktiga bakgrundsfaktorer; styrkor/svagheter Mål och delmål Gemensam åtgärdsplan

23 SHARED NARRATIVE i mindre het men lika effektiv förpackning VÅRDPLAN för: VP-utvärderas: 20 - VP-ansvarig: Pnr: Problemformulering (varför BUP=vad som ej funkar, symptom/diagnos, problemlista, resurser) J har blivit deppig sedan 1-2 månader och orkar knappt träffa kompisar, går till skolan men nu dåliga resultat pga trött och okoncentrerad. Insomning tar 2 timmar o vaknar på natten o tänker då på döden. Har nu drabbats av en depression och har för 2 år sedan haft en ätstörning och klarat att bli frisk från den. Bråk med pojkvän o mamma som också är deppig men lärare förstående och är annars duktig i skolan. Rör sig lite. MÅL: Bli fri från Depression Delmål (något om varje hinder/problem/huvudsymptom): -somna inom 1 timma -träffa kompisar x2/vecka -nedstämdhet halverad i tid o tyngd -rett ut relation med pojkvän, ma bråk 1/4 - dödstankar borta minst till 1/4nivå -motionerar något minst x3/vecka PLANERING (vad ska göras för att uppnå delmålen och av vem): Genomgång av depression med familj inkl vad man kan göra för att bli bättre/bra, Samtal x1/vecka, blandat egna o familj Skolmöte o plan för minskade krav/schema till ca 50% nivå Remiss vårdcentral för mamma Sömn: zopiklon tn i 2 veckor Ringa kompis o fråga om någon aktivitet Gå igenom relation till pojkvän i samtal o göra plan för hur reda ut Rask promenad x3/ve 1a veckorna, sedan prova något pass x1/ve MADRS o utvärdering med FastVårdKontakt o föräldrar (6 veckor) o då kan fluoxetin övervägas om symptomdelmål inte uppnåtts HALMSTAD

24 Red i problem med pojkvän Och hantera omöjlig studiesituation Grubbel Problem lösning Hopplöshet Börja sova bättre Ha tydliga mål o plan Inkl utvärderingspunkt Balanserad optimism God vård Aktivering Passivitet Kom igång med kompisar Och motion Var snäll Lyssna Visa medkänsla företräd Bra psykopedagogik, förstå, stötta o peppa! SSC by Dr Raphael Kelvin, AACAP Toronto 2011,October 17-23

25 översikt Viktigt? Vad innebär depression och risker Vad är det? Depression eller bara ledsen Tänk brett! Nytt i DSM 5 (DMDD) Vad kan vi göra? Börja alltid med basbehandling Specifik psykologisk behandling Farmakologisk behandling

26 Hur effektiv är psykoterapi? Metaanalys av 35 studier med stramare statistisk metod och bredare inklusion Effektstorlek (ES) 0,34 (liten måttlig) Passiv kontroll ES=0,41 Aktiv kontroll ES=0,24 (oftare kliniska patienter) KBT = andra former (IPT etc) Reducerade ångest men ej externaliserande störning Effekt kvar efter 2 3 månader men ej efter 1 år Stort behov av metodutveckling Intensitet Effektiv intervention beteendeaktivering? Annat?? Weisz JR et al., Psychol Bull 2006;132(1):

27 KBT bra i tidig/lindrig fas! N=316 tonåringar år där förälder haft depression och som själv hade haft depression eller hade vissa depressiva symptom men inte stod på SSRI randomiserades till 6 månader sammanlagt 14 KBT sessioner i grupp eller att själva söka behandling NNP (Number Needed to Prevent) = 9 Depression hos 33 vs 21%, p=0,03 BUDSKAPET: KBT fungerar bra vid lindriga depressiva symptom. Garber J et al., JAMA 2009;301(21):

28 Men KBT hjälpte ej om förälder BUDSKAPET: Kolla upp depression hos förälder Behandla/remittera!! hade pågående depression Depression hos 24 vs 31%, p=0,26 40 vs 12%, p<0,001 Kontroll+frisk fldr Kbt+dep fldr Kontroll+dep fldr Kbt+frisk fldr Garber J et al., JAMA 2009;301(21):

29 Ej svarat på SSRI under 12 veckor 60% KBT gjorde skillnad! (Tordia) respons >50% efter 12 veckor 50% 40% 30% 20% 10% P=0,009 SSRI venlafaxin KBT inte KBT 0% 1 medicinering psykoterapi Brent D et al., JAMA 2008;

30 men KBT hjälpte ej om tonåringen hade skolproblem (Tordia) Shamseddeen et al. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2011;50(11): Tänk brett! Ta FÖRST itu med föräldradepression och skolproblem SEDAN KBT/IPT eller farmaka

31 Återfallsförebyggande KBT vid depression sekventierad behandling 46 st åringar, som svarat på 12 v fluoxetin fick antingen Bara Fluoxetin i 3 mån (MM) Fluoxetin i 3 mån + KBT i 6 mån (MM+CBT) dvs 8 11 samtal Risken för återfall minskade från 36 14%(NNT=5) P<0,05 Kennard B et al., J Am Acad Child & Adolesc Psychiatry 47(12), 2008,

32 Återfallsförebyggande KBT vid depression sekventierad behandling Först bedömning o psykopedagogisk intervention Sedan SSRI Sedan återfallsförebyggande KBT (RP CBT) Tidslinje; Skräddarsy paket efter 1. egen symptombild, 2. kvarstående symptom o 3. förväntade hinder (KBT) beteendestrategier (KBT) kognitiv omstrukturering (KBT) problemlösning familjeintervention Fokus på hälsa och på att må bra Förhindra återfall Kennard B, AACAP 2009

33 översikt Viktigt? Vad innebär depression och risker Vad är det? Depression eller bara ledsen Tänk brett! Nytt i DSM 5 (DMDD) Vad kan vi göra? Börja alltid med basbehandling Specifik psykologisk behandling Farmakologisk behandling

34 Cochrane 2012: Antidepressiva vs placebo

35 Venlafaxin o paroxetin ökar suicidalitet P P Venlafaxin Paroxetin

36 Svårare depression = mer nytta av läkemedel Metaanalys av 6 studier, n=718 där vuxna med depression fått placebo eller antidepressiv medicinering (ADM) (3 med tricycklika o 3 med SSRI). Klinisk signifikans om Effektstorlek >0,5 eller 3 poäng på HDRS Vid 25 poäng på HDRS dvs måttlig-svår D. BUDSKAP: Medicin om måttlig-svår depression eller om symptom blir kroniska Fournier JC et al JAMA. 2010;303(1):47-53.

37 Fluoxetin = snabbare förbättrad Treatment of Adolescent Depression Study (TADS) n=439 med ålder år randomiserades till kbt+flx, flx, kbt eller pbo och de aktiva grupperna behölls i 9 månader. Depression var måttlig-måttligt svår 90% BUDSKAPET: Fluoxetin var nästan lika bra som kombinationsbehandling och mkt bättre än KBT till 12 ve. på denna grupp av måttligmåttlig svår depr Patient o förälder bör få denna info före beslut om fortsatt behandling 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel som förbättrats 12 veckor 18 veckor 36 veckor fluoxetin+kb fluoxetin kbt TADS team Arch Gen Psychiatry 2007;

38 Antidepressiv effekt kommer inom 4 veckor Man följde förloppet för n=168 unga 7-18 år som öppet fick fluoxetin varav hälften var barn och drygt hälften pojkar 80% av förbättringen i nedstämdhet skedde under de första 4 veckorna OFTA Irritabilitet/nedstämdhet o anhedoni MINDRE OFTA observerbar nedstämdhet eller skuld/ringhet/s-tankar BUDSKAPET: UTVÄRDERA EFTER 4 VECKOR AGERA! Tao R et al, JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY Volume 20, Number 5, 2010

39 Högre dos = mer effekt för flx/cit Man mätte serumnivåer (dalvärden ve 6 +12) och undersökte om respons hade koppling till högre plasmanivåer av medicin P=.005 P=.07 P=.04 GM=geometricmean som statistiskt är riktigare än mean GM <GM Budskapet: VEN FLX/CIT FLX CIT PAR För fluoxetin och citalopram är det vb klokt att höja dosen över 20 mg. Undvik paroxetin o venlafaxin, som redan hade maxat Sakolsky et al., J Clin Psychopharm 2011;31:92-97

40 steg 0 steg 1 steg 2 steg 2a steg 3 Algoritm för farmakabehandling av depression Psykopedagogik och stöd måttlig depr 6-8 ve; svår depr 2 veckor Monoterapi: SSRI fluoxetin, cit/srt/esc Ingen respons Monoterapi: annat SSRI Partiell respons Tillägg: Stage 2a 1. mirtazapin 2. bupropion 3. litium Monoterapi: annan grupp Venlafaxin, Duloxetin, Bupropion, Mirtazapin Partiell eller ingen respons = NY DIAGNOSTIK! RASKA PÅ! 2-3 veckor på varje dos BEHANDLA TILL REMISSION Respons Respons Respons Response Fortsätt Fortsätt Fldr dep? Skola? Fortsätt Alkohol? Sömn?mani? Motion? Bråk, fldr dep? Ångestsm? ADHD? Annat..? Riktlinjer BUP Halland efter bearbetning efter Hughes CW, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;6: Profylax

41 Depression take home Fråga ALLA om nedstämdhet, anhedoni o dödstankar Vid depression tänk brett Skolbelastning Föräldradepression Funktionsnivå o livsstil Samsjuklighet alkohol ALLTID BASBEHANDLING FÖRST Sedan ev. KBT/IPT (bättre funktion) eller farmaka (sämre funktion) UTVÄRDERA! till remission (in i kaklet)

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Samsjuklighet vid autism farmakologisk behandling Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Budskapet Samsjuklighet är regel en diagnos undantaget dvs rule out ALLA patienter (med autism) ska få en

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning. 1030 Psykiatri Ändrad 2011-12-28, sid 1036. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom,

Läs mer

Kliniska riktlinjer - adhd

Kliniska riktlinjer - adhd 1 Kliniska riktlinjer - adhd (Arbetsgrupp psykolog Jan Johansson, ST-läkare Nina Delling och överläkare PeO Andersson samt referensgrupp psykolog Bengt Andersson, överläkare Anna Santesson och chefsöverläkare

Läs mer

Kliniska riktlinjer adhd

Kliniska riktlinjer adhd Kliniska riktlinjer adhd 2012 Kliniska riktlinjer adhd Innehåll 1. Syfte 3 2. Genomförandeplan 3 3. Klinisk bild 3 4. Utredning 5 Basnivå 6 Medelnivå 7 Extranivå 8 5. Behandling 9 Behandling av lindrig

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt Gunilla Olsson, dr med sci, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet; överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika,

Ångest och oro 1. Inledning. Bakgrund. Begreppet ångest betecknar en grupp ospecifika, 1022 Psykiatri 1 Lars von Knorring, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala Katarina Hedin, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Anne-Liis von Knorring, Institutionen

Läs mer

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA VÅRDPROGRAM 1 (18) Barn- och kvinnocentrum Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 12-11-01 Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Kronoberg Ansvarig

Läs mer

Barnpsykiatrisk diagnostik

Barnpsykiatrisk diagnostik Barnpsykiatrisk diagnostik Från symptom till diagnos metoder och problem Tord Ivarsson Forsker I, RBUP Øst og Sør Docent Göteborgs Universitet Diagnos tidvis/bland vissa kontroversiellt Dia gnosis = igenom

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Beteendeaktivering vid borderline personlighetsstörning och depression Hanna Sahlin Berg Handledare: Jonas Ramnerö Psykoterapeutexamensarbete 2010 Psykologexamensarbete STOCKHOLMS 2008 UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg Datum 2012-09-26 Diarienummer HSN6 28-2012 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Borås Handläggare Anders Thorstensson Tfn: 010-441 39 48 E-post: anders.thorstensson@vgregion.se Ätstörningsvård i Södra

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Program Arbete Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Sömnst örni nghosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Sömnst örni nghosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI

Läs mer

BP, BPD, ADHD om komplex diagnostik och en integrativ psykiatri. En fallbeskrivning

BP, BPD, ADHD om komplex diagnostik och en integrativ psykiatri. En fallbeskrivning BP, BPD, ADHD om komplex diagnostik och en integrativ psykiatri. En fallbeskrivning Detta är ett sammandrag av ett föredrag som vi höll i januari 2009 när SPF-ST hade sin årliga konferens i Gimo. Det är

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer