Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se"

Transkript

1 Farmakabehandling av depression Håkan Jarbin BUP Halland 2013

2 Steg för steg 1. Diagnos = ordentlig kartläggning är viktig symptom, samsjuklighet, missbruk!, suicidalitet, somatik Yttre stress, både långvarig och akut 2. Psykopedagogik o stöd till alla i 6-8 veckor! förklara symptom och förlopp, förståelse, hopp, öka stöd, minska stress, sömn, mat och motion 3. Specifik behandling i nästa steg Medicinering Psykoterapi kognitiv eller interpersonell

3 När bör depression medicineras? Efter 6-8 veckor med stöd/psykoterapi utan förbättring (>50% symptom kvar) vid en medelsvår depression Tidigare om Återfall/återinsjuknande Samsjuklighet ex depr + (ocd/bulimi/paniksyndrom etc) Svår depression fungerar inte alls i skola o/e med kamrater påtaglig suicidalitet psykos Stark preferens hos familj/patient Aldrig vid en första kontakt!

4 Ledord vid medicinering start low, go slow but do go Ha remission (frisk) som mål Försök först med monoterapi Börja lågt och öka stegvis 1 ve med ½ måldos, 2-3 ve med måldos 2 ve på varje. ev ny dos Prova max tolerabel dos före byte eller potentiering Underhållsbehandling 6-12 månader efter remission Sätt helst ut vid påsk-juni Flerårig behandling efter återfall

5

6 Fluoxetin 1a handsmedel, bäst i test NNT=3-4! men bäst pga studiedesignproblem med övriga SSRI? Dos 20 (10-40 ) mg Omfattande dokumentation inkl på barn 6-17 år o välkänt Farmakodynamik Blockerar serotoninåterupptag dvs +5HT men även Blockerar 5HT2C, som indirekt kan ge +NA o +DA Farmakokinetik T1/2 är 2 veckor för även aktiva norflx =10 ve till jämviktsläge! dvs mycket tillåtande för glömska, kan ges närsom helst på dagen, bra vid utsättningsbesvär o kan sättas ut abrupt men besvärligt om riskpatient ex hög manirisk Extremt stark hämmare av CYP2D6 o 3A4 =driver upp nivåer av annat (risp, atx, benso, valproat) medan metylfenidat kan ngt driva upp nivåer av flx Tips Håll koll på interaktioner!

7 sertralin 2a handsmedel Studier vid depression tyvärr med högt pbo-svar men studier på unga från 6 år med ångestsyndrom visat god effekt Stor erfarenhet inom barnområdet finns o säkerhet god Dos 100 (25-150) mg, starta med 25 mg till barn el 12,5 om mkt känslig Farmakodynamik Blockerar serotoninåterupptag dvs +5HT men även Visst block av dopaminåterupptag, som kan ge +DA o då ser man mindre av prolaktin/eps relaterade besvär Sigmaantagonism (effekt?) Farmakokinetik T1/2 = 1 dygn o måste därför trappas ut med halvering var 1-2 ve Kan öka nivå på vissa benso men ganska fritt från interaktioner

8 Escitalopram, citalopram 2a handsmedel Escit godkänt till ungdomar med depr i USA Dos esc 10 (10-20) mg o cit 20 (20-40) mg Farmakodynamik Blockerar serotoninåterupptag renast dvs +5HT o inget annat Esc har bara aktiv enantiomer o mer effekt trots halv dos Farmakokinetik T1/2 = 1 dygn o måste därför trappas ut med halvering var 1-2 ve Mycket fritt från interaktioner men bupropion kan höja 30% Risk Ger QTc förlängning o dosmax får EJ överskridas o får ej heller ges med annat medel som kan öka QTc! Tips Bra 2a handsmedel med lite biverkningar

9 Mirtazapin 3-4e handsmedel men bra för potentiering, för sömn o vid ångest Effektivt hos vuxna men ej visat på barn/unga o man har inte samma mängd av erfarenhet Viktökning inkl ödem o dagtrötthet mkt vanligt, minskar ev vid dosökning Dos 30 (15-45) mg Farmakodynamik Blockerarar presynaptiskt alfa2adrenerg rec/heterorec o detta ger indirekt +5HT o +NA på annat sätt än ett SSRI (gör en bra kombination) Blockerar 5HT2a-2c-3 o Hist1rec o detta reducerar sömnstörn/sex biverkan men ger viktökning o trötthet Farmakokinetik T1/2 = 1 dygn men brukar ej behöva trappas ut om man håller SSRI kvar Fritt från interaktioner Tips Ju lägre dos-ju mer sedation= bra sömnhjälp och högre dos mer aktiverande Håll koll på vikten!

10 Bupropion (Voxra) 3 e handsmedel men bra för potentiering o aktivering vid olust/trötthet Effektivt hos vuxna men ej visat på barn/unga med depr men RCT hos unga vid ADHD o tobaksberoende. Inte så stor erfarenhet ännu. Dos 300 ( ) mg på morgon, starta alltid med max 150 mg v1 (ev v1+2) Farmakodynamik Blockerar noradrenalinåterupptag dvs +5NA men även +DA frontalt Blockerar dopaminåterupptag, som kan ge +DA Farmakokinetik Risk Tips T1/2 = 1 dygn hos metabolit men 6 tim hos B = kapsel krävs Kan interagera med o höja atomoxetin o citalopram (30-40%) då CYP2D6 hämmas trots att nedbrytn ej sker där men oklart om fluoxetinnivå går upp Valproat kan ev höja nivå av bupropion (CYP2B6) Epilepsi särskilt vid kombination med annat EPdrivande Allergi ex utslag o även Steven-Js, muskelvärk, sömnstörn, svettning, ökar blodtryck o kan ge ökad ångest Bra både som alternativ o kombination med SSRI vid energilöshet+anhedoni Kanske mindre risk för switch till mani Kan ge chans till rökstopp Lätt att sälja in då det inte ger viktökning eller trötthet

11 Litium Enbart potentiering av annat depressionsmedel Solid erfarenhet från vuxna men ingen RCT på barn Gammalt o välkänt o alltid med biverkningar o labkontroll Särskilt bra vid bipolär flagg inkl mkt klar episodicitet Serumnivå 0,6 (0,4-0,8) mmol/l vid depression Farmakodynamik Verkar inte på cellytan utan inne i cell o på 2nd messenger system via hämning av inositol o protein kinasc mm o ökar skyddande proteiner o ger neurogenes Behöver 2-4 veckor för effekt men vinner mer på sikt Farmakokinetik T1/2 är uppemot 1dygn Litiumnivåer ökas av NSAIDvärktabl o av diuretika Biverkningar Trötthet, viktökning TÖRST, +acne, lös mage, koncentrationstörn, (dosrelaterat!) Tips Skydd mot suicid Bra kombination med helt annan mekanism än depressionsmedel Man kan klara sig med låg dos vid depression o slippa biverkningar Man ka ta allt till natten

12 venlafaxin 3-4e handsmedel till ungdomar men ej till barn Effektivt hos vuxna men BUP studie negativ, dock sågs effekt på tonåringarna i studien Dos 150 (37,5-225) mg Farmakodynamik Blockerar noradrenalinåterupptag dvs +5NA men även +DA frontalt Blockerar serotoninåterupptag dvs +5HT Farmakokinetik Risk Tips T1/2 = 5-10 timmar o kapsel krävs, bara morgondos samt kan ge svåra utsättningsbesvär o svajig serumnivå = inte bra för unga med snabb metabolism Fritt från interaktioner Aktivering o ökad suicidalitet Mani Blodtrycksstegring (kollas!) men även sömnstörning, svettning o initial ångest Svåra utsättningsbesvär ibland Bra kombination med mirtazapin vid mkt svår depression california rocket fuel Viss effekt på ADHD

13 duloxetin 3-4e handsmedel till ungdomar men ej till barn Effektivt hos vuxna RCT inom BUP =placebo (cilket även flx var i den studien). God tolerabilitet. Dos 60 (30-90) mg Farmakodynamik Blockerar noradrenalinåterupptag dvs +5NA men även +DA frontalt Blockerar serotoninåterupptag dvs +5HT Farmakokinetik T1/2 = 12 timmar dvs morgondos samt kan ge utsättningsbesvär Interaktion: flx driver upp nivån av duloxetin, som i sin tur kan driva upp atx Risk Blodtrycksstegring (kollas!) och leverpåverkan samt nedsatt aptit men allmänt sett färre biverkningar jämfört med venlafaxin

14 Mer om val av farmaka Lamotrigin finns ej med för unipolär depression Men ska övervägas vid bipolär spektrum depression Svåra och behandlingsresistenta fall: tricyclika, elbehandling, (hjälper bäst om kort duration, förvirring och psykos men ej om personlighetsstörning MAO hämmare (Parnate, kan ev provas vid atypisk depression med uttalad anhedoni) Möjliga tillägg (för vuxna och den kreative BUP läkaren) Levaxin (till TSH 0,5-1) låga doser psykosmedel, buspiron,

15 Fallgropar med SSRI Aktivering bipolärt överslag, switch firande samsjuklighet dyker upp apati

16 Aktivering VANLIG kommer snabbt och vid dosökning reversibelt och dosberoende svårighetsgrader mental, fysisk, hyperaktiv, disinhiberad ökad risk självskadande/självmordsförsök? Ingen prognostisk betydelse Åtgärd: lugna och stå ut ev sänk dos orsak? Akatisi? Hos yngre/hjärnskada? Förekommer också pga benso, centralstimulantia, antihistaminer..

17 Bipolärt överslag, switch OVANLIGT kräver eufori eller grandiositet Kommer efter veckor av förbättring ej så dosrelaterat och inte lika reversibelt patientrelaterat = hög risk för bipolär sjukdom Budskapet: SLUTA EJ MED SSRI FÖRRÄN ETT ÖVERSLAG I (HYPO)MANI ÄR TYDLIGT eftersom det leder till tyngre mediciner och att SSRI knappt kan användas framöver

18 Firande av tillfrisknande INTE OVANLIGT när lång tids ångest o/e depression släpper tidsförloppet som vid mani dvs efter 3-4 ve ingen eufori, grandiositet eller minskat sömnbehov kanske mindre snedtramp

19 Samsjuklighet dyker upp efter effekt av SSRI Andra problem kommer ej upp till ytan så länge depression/ångest blockerar ADHD? Dysreglering? Beteendestörning Tidsförlopp som vid mani dvs efter 3-4 veckor och blivit bra

20 Apati av SSRI Subjektiv upplevelse = fråga patient! Omotiverad, ointresserad, bryr sig inte, stum känsla, återfall? Skilj från nedstämdhet trötthet, sömnighet Dosrelaterat =sänk dos! Ev ev prova tillägg bupropion

21 -sex (SSRI ger) +blödning Inte i studier troligen värre för vuxna kan orsaka bristande följsamhet INFORMERA Blåmärken näsblod SÄLLSYNT Bör inte påverka men undvik annat som ger ökad blödning

22 Magen Vanliga besvär av SSRI Illamående, sura uppstötningar Diarré (sertralin värre??) Dosrelaterat, ta SSRI med mat o brukar gå över Svettningar Prova absolut torr, svårt komma åt farmakologiskt Mardrömmar o ytlig sömn Gå över till sertralin/escitalop/cit o morgondos Kombinera med mirtazapin

23 Vad säger studierna Effekt Kombination med KBT Återfallsskydd Risker o biverkningar

24 Cochrane 2012: Antidepressiva vs placebo

25 Metaanalys - SSRI vid depression o ångest 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Alla RCT av SSRI och nyare antidepressiva fram till 2006/07 analyserades varav; Depression (n=15), OCD (n=6), annan ångeststörning (n=6) Slutsats: SSRI mkt bra vid ångestsyndrom, bra vid OCD skapligt vid depression i tonår men ej effekt på depr hos barn 0,65 ns 0,58 0,62 *** 0,4 0,7 *** 0,42 0,62 *** 0,49 0,49 ** 0,77 *** 0,61 *** 0,5 0,52 *** 0,32 0,32 0,32 0,69 *** 0,39 * p<0,05 ** p>0,01 ***p>0,001 MDD-ssri MDD-pbo OCD-ssdri OCD-pbo ångest-ssri ångest-pbo 20% 10% 0% barn ungdomar 0-18 år Bridge JA et al., JAMA. 2007;297:

26 Ökade suicidtankar eller försök 4% 3% 3% ns 2% 2% 1% 1% ns ns 0% MDD-ssri MDD-pbo OCD-ssdri OCD-pbo ångest-ssri ångest-pbo Bridge JA et al., JAMA. 2007;297:

27 Nytta vs Risk med SSRI NNT NNH MDD OCD ångest samtliga Bridge JA et al., JAMA. 2007;297:

28 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Respons 12 veckor med SSRI vid depression 0% meta analys 15 studier TADSkomb TADSflx NNT Number Needed to Treat = 1/(%respSSRI-%resppbo) SSRI Placebo Budskapet: Ger man SSRI till fel patienter dvs där placebosvaret ligger på 50% så vinner man inte mycket med SSRI men vid rätt patient dvs lägre CGAS o svårare depression är vinsten stor. Dessa patienter Lyckades man att hitta i TADS studien (o i övriga studier med flx vs placebo) GE INTE SSRI FÖR SNABBT ALDRIG VID 1A BESÖKET Bridge JA et al., JAMA. 2007;297: TADS team Arch Gen Psychiatry 2007;

29 Fluoxetine, Cognitive-Behavioral Therapy, and Their Combination for Adolescents With Depression (TADS) Väldesignad och oberoende studie av 439 ungdomar med egentlig depression mellan år som under 12 veckor fick antingen placebo kognitiv beteendeterapi (kbt) x 15 tim+familj 2 st fluoxetin 32 (10-40) mg/d (flx) kbt + flx JAMA. 2004;292:

30 Symptomskalan CDRS inklusion normal CDRS >45 p för inklusion <29 p normalt 17 p = helt fri från besvä Analys vecka 12: Komb=flx > kbt=placebo Treatment for Adolescents With Depression Study Team, JAMA 2004;292: Copyright restrictions may apply.

31 Effektstorlek - förbättring 1 0,8 0,6 0,4 CDRS CGI 0,2 0-0,2 komb flx kbt Effektstorlek anger hur mycket aktiv behandling är bättre än placebo mätt i antal standarddeviationer som utgångsvärdena varierar med

32 Biverkningar - skada inkluderar 14% 12% 10% skada på sig själv (ex skärande, ökade självmordstankar, s-försök), skada på andra (ex tankar om eller skada på egendom eller person) * 8% 6% 4% 2% 0% komb flx kbt placebo SSRI ickessri kbt icke-kbt

33 7% 6% Biverkningar - psykiatriska För att anses vara biverkan krävs något av Ger funktionsnedsättning Behöver läkarundersökas Behov av medicinering av biverkningen 5% 4% 3% 2% komb flx kbt placebo 1% 0% upprymd agitation annat Budskapet: Samtal minskar risken för suicidalitet/aggressivitet och andra psykiatriska biverkningar av SSRI!

34 Riskökning för psykiatrisk biverkan jämfört med placebo 3 * 2 1 komb flx kbt 0

35 Effektmått för nytta/skada NN NN komb flx kbt NNT = number needed to treat, dvs det antal patienter som behöver behandlas för att en till ska bli bra (svara på behandling) NNH = number needed to harm, dvs det antal patienter som behöver behandlas för att en ska drabbas av någon form av biverkan

36 TADS och respons (36 veckor) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% fluoxetin+kbt fluoxetin kbt 20% 10% 0% 12 veckor 18 veckor 36 veckor Fluoxetin påskyndar tillfrisknande men kbt (=spontanförlopp?) hinner ikapp efter 9 månader TADS team Arch Gen Psychiatry 2007;

37 SSRI = kombinationsbehandling (ADAPTstudien med svårare depr) Engelsk studie av n=208 unga år i kliniskt material med måttlig-svår depression som inte hade blivit bättre på 2+ psykopedagogiska samtal randomiserades till 1. fluoxetin+standardsamtal 30 min x 6,5 styck varav max 3 fam samtal fokus psykoped. 2. fluoxetin (20-40 mg)+ KBT 55 min x 10,6 styck Ingen skillnad mellan grupperna OBS Även kontrollgruppen fick samtal med fokus på depression om än i mindre omfattning. BUDSKAPET: KBT inte bättre än vanliga samtal med inriktning på att minska depression under 7 månader i denna rel. svårt deppiga grupp Goodyer et al., BMJ 2007;335:142

38 SSRI /= SSRI+KBT i 12 veckor Metaanalys av 5 studier på tonåringar, n=1206 med kbt+/- SSRI och man mätte förändring i Depression, funktionsnivå, suicidalitet och biverkningar. Studier: TADS, TORDIA, ADAPT, Melvin o Clarke Vid uppföljning efter 7-9 månader var CGAS samma för SSRI med/utan KBT Budskapet: 1.Psykopedagogisk behandling med stöd och stressreduktion bör man börja med och 2. vid MEDELSVÅR-SVÅR DEPRESSION sedan tillägg med SSRI. 3. KBT FUNGERAR VID MILD DEPRESSION. Dubicka B et al. BJP 2010;197:

39 Antidepressiv effekt kommer inom 4 veckor Man följde förloppet för n=168 unga 7-18 år som öppet fick fluoxetin varav hälften var barn och drygt hälften pojkar 80% av förbättringen i nedstämdhet skedde under de första 4 veckorna OFTA Irritabilitet/nedstämdhet o anhedoni MINDRE OFTA observerbar nedstämdhet eller skuld/ringhet/s-tankar BUDSKAPET: UTVÄRDERA EFTER 4 VECKOR AGERA! Tao R et al, JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY Volume 20, Number 5, 2010

40 Högre dos = mer effekt för flx/cit Man mätte serumnivåer (dalvärden ve 6 +12) och undersökte om respons hade koppling till högre plasmanivåer av medicin P=.005 P=.07 P=.04 GM=geometricmean som statistiskt är riktigare än mean GM GM> Budskapet: VEN FLX/CIT FLX CIT PAR För fluoxetin och citalopram är det vb klokt att höja dosen över 20 mg. Undvik paroxetin o venlafaxin, som redan hade maxat Sakolsky et al., J Clin Psychopharm 2011;31:92-97

41 steg 0 steg 1 steg 2 steg 2a steg 3 Algoritm för farmakabehandling av depression Psykopedagogik och stöd måttlig depr 6-8 ve; svår depr 2 veckor Monoterapi: SSRI fluoxetin, cit/srt/esc Ingen respons Monoterapi: annat SSRI Partiell respons Tillägg: Stage 2a 1. mirtazapin 2. bupropion 3. litium Monoterapi: annan grupp Venlafaxin, Duloxetin, Bupropion, Mirtazapin Partiell eller ingen respons = NY DIAGNOSTIK! RASKA PÅ! 2-3 veckor på varje dos BEHANDLA TILL REMISSION Respons Respons Respons Response Fortsätt Fortsätt Fortsätt Fldr dep? Skola? Alkohol?soma? Sömn?mani? Motion? Bråk, fldr dep? Ångestsm? ADHD? Riktlinjer BUP Halland efter bearbetning efter Hughes CW, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;6: Profylax

42 Återfall inom 6 månader ökar på placebo N=102 ungdomar som hade svarat på fluoxetin fick efter 12 veckor antingen fluoxetin eller placebo under 6 månader och man undersökte återfall som CDRS>40 eller läkarbedömd som återfall 80% 70% P<0,005 60% 50% P<0,005 40% fluoxetin placebo 30% 20% 10% 0% återfall helt återfall Emslie AACAP, Boston 10/2007

43 Återfallsskydd enbart efter remission! Man delade in materialet (n=102) i de som efter 12 veckor uppnått remission vs de som enbart fått respons 80% 70% P=0,05 P=0,82 60% 50% 40% fluoxetin placebo 30% 20% 10% 0% symptomfri, n=48 kvarstående symptom, n=54 Budskapet: behandla till remission! Emslie AACAP, Boston 10/2007

44 Reflektioner om SSRI och depression hos unga Effekten av SSRI till unga verkar vara jämförbar med den hos vuxna Skillnader mellan preparaten beror sannolikt mest på metodologin i studierna där placebosvaret varierar mellan 33 60% Tendens att ungdomar svarar bättre än barn finns i vissa studier (paroxetin, venlafaxin, sertralin) men inte i andra (fluoxetin 1997, 2002) Pga barn har mer yttre stressorer, neurokognitiva brister och beteendestörningar?? Dvs diagnostiska problem och att risk finns att sådana faktorer är överrepresenterade hos yngre. Högre dos i studien = mer biverkningar Cheung et al. Journal of Child Psychology and Psychiatry 46 (7),

45 Riskökning - suicidalitet Studierna ovan visar att ca 2 av 100 får ökad suicidalitet (mest tankar) med SSRI Paroxetinstudierna hade för snabb dosökning därför start low and go slow och

46 Vad säger verkligheten om suicidrisken med SSRI??

47 Efter varningstext o minskad användning av SSRI USA Antalet självmord 0-17 år uppskattades utifrån trenden fler döda i självmord bland unga i och hos både pojkar och flickor Bridge JE et al., JAMA 2008;9,1025-6

48 Risken för hämmad längdtillväxt? 40 patienter unga 8-18 år med egentlig depression, som fick flx under 8 mån vs pbo hade inte en lägre tillväxt men man kunde se en trend (p=0,013) Emslie et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Nov;43(11): Fallbeskrivning av n=4 barn med långtidsssri uppvisade en lägre längdtillväxt, vilket normaliserades efter seponering resp tilläggsbehandling Weintrob N et al. Arch Pediatr Adolesc Med Jul;156(7): Det finns koppling serotonin ben! 5-HTT knock-out möss hade mindre benmassa med sämre egenskaper och annorlunda struktur, SSRI behandlade växande möss hade mindre benmassa pga mindre bentillväxt Budskapet: MÄT ALLA VID SSRI behandling o följ på åldersnormerad kurva

49 Konklusion och uppmaning identifiera depression = fråga ALLA på BUP Steg 1: psykopedagogisk behandling Steg 2 KBT/IPT (preferens +bättre funktionsnivå) Fluoxetin (sämre funtionsnivå) Följ algoritm, utvärdera, potentiera o behandla till remission!

Depression. viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland hakan.jarbin@regionhalland.se

Depression. viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland hakan.jarbin@regionhalland.se Depression viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland hakan.jarbin@regionhalland.se översikt Viktigt? Vad innebär depression och risker Vad är det? Depression eller bara ledsen

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

SFBUP:s Riktlinje för depression

SFBUP:s Riktlinje för depression SVENSKA FÖRENINGEN FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI SFBUP:s Riktlinje för depression Remissversion1 enbart farmakadelen Arbetsgrupp: prof em Anne Liis von Knorring, Uppsala;psykolog Maria Zetterqvist, Linköping;öl

Läs mer

Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga. hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013

Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga. hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013 Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013 Kliniska riktlinjer USA För mani (enligt DSM-IV) är den primära behandlingen farmakologisk De flesta unga med bipolär

Läs mer

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Samsjuklighet vid autism farmakologisk behandling Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Budskapet Samsjuklighet är regel en diagnos undantaget dvs rule out ALLA patienter (med autism) ska få en

Läs mer

Röster- vad gör vi på BUP? Håkan Jarbin BUP Halland 2014

Röster- vad gör vi på BUP? Håkan Jarbin BUP Halland 2014 Röster- vad gör vi på BUP? Håkan Jarbin BUP Halland 2014 Hur blir diagnos och liv för barn med psykossymtom vid 11 års ålder? 1037 st barn i konsekutiv födelsekohort på Nya Zeeland undersöktes vid 3-5-7-9-11-13-15-18-21-26-32-38

Läs mer

Update depression bipolär psykos november 2015. hakan.jarbin@regionhalland.se

Update depression bipolär psykos november 2015. hakan.jarbin@regionhalland.se Update depression bipolär psykos november 2015 hakan.jarbin@regionhalland.se Disclosure of Affiliation: Håkan Jarbin, M.D. County Hospital, Halland Speaker fee s for Shire (this meeting) Evolan Lundbeck

Läs mer

Initiering, underhållsbehandling och utsättning

Initiering, underhållsbehandling och utsättning Initiering, underhållsbehandling och utsättning Klassiska ångeststörningar, vilket SSRI? 1. Fluoxetin 10 40 mg/d 1. Flest studier evidens A 2. Måttlig effektstorlek låga doser? 2. Sertralin: flexibel dos

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling Affektiva mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 070116 Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så

Läs mer

SBU -- depression. Behandling. Fides Schuckher okt 04

SBU -- depression. Behandling. Fides Schuckher okt 04 SBU -- depression Behandling SBU slutsats Målsättningen med depressions behandlingen ska vara tillfrisknande, vilket inte bara innebär frihet från depressionssymtom utan också återvunnen arbetsförmåga

Läs mer

Depression. 26 september 2013

Depression. 26 september 2013 Depression 26 september 2013 Epidemiologi Prevalens 6% I Sverige har 12% av alla sjukskrivna diagnosen depression Patienter med depression 31% ingen vårdkontakt 51% misskända patienter 6% otillräcklig

Läs mer

Depressions och ångestbehandling

Depressions och ångestbehandling Depressions och ångestbehandling NU sjukvården, maj 2010 Ebba Holmberg överläkare psyk klin, leg psykoterapeut Gunilla Kenne, psykolog. leg psykoterapeut Frekvens ångest och depression Minst 25% av alla

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd som medför ökad risk för för tidig död, framtida psykisk

Läs mer

BESLUT. Datum 2008-06-25

BESLUT. Datum 2008-06-25 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-06-25 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom Bo Runeson Fallbeskrivning Depression, troligen bipolär sjukdom med ångestinslag Instabilt skede av bipolär sjukdom Ingen suicidriskbedömning dokumenterades

Läs mer

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion SFBUBs riktlinjer för depression Psykosocial behandling remissversion multimodal behandling i familjekontext med inriktning på depression fasindelad ges under minst 4-8 veckor före annan specifik behandling

Läs mer

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Ångest och depression vid cancer Pia Dellson Enheten för cancerrehabilitering Skånes onkologiska klinik Skånes universitetssjukhus Psykiska problem

Läs mer

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message Diagnos och behandling vid ångest och depression Louise Hamark Distriktsläkare och KBT-terapeut Uppsala Agenda Bakgrund Diagnostik Depression Sammanfattning- take-home message Bakgrund 1/3 av primärvårdens

Läs mer

Välkomna till SK(A) kurs Psykofarmakologisk behandling av barn och ungdomar!!

Välkomna till SK(A) kurs Psykofarmakologisk behandling av barn och ungdomar!! Välkomna till SK(A) kurs Psykofarmakologisk behandling av barn och ungdomar!! Håkan Jarbin, föreläsare, kursansvarig Linda Halldner-Henriksson, föreläsare Tord Ivarsson, föreläsare Kerstin Malmberg, föreläsare

Läs mer

Depression. Lilly Schwieler

Depression. Lilly Schwieler Depression Lilly Schwieler Vad är depression? Affektiva syndrom / Förstämningssyndrom - Mood disorders Unipolär sjukdom Bipolär sjukdom - manodepressivitet Symtom Depression Huvudsymtom: Nedstämdhet Intresseförlust

Läs mer

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I LÄKEMEDEL VID PTSD NE SYSTEMET Alfa 2 presynaptiska agonister Clonidine Guanfacine NEåterupptagning s-hämmare Postsynaptisk alfa 1 blockerare

Läs mer

Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa

Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa Beata Bäckström Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa Tidigaste formen av psykopatologi ofta kroniska Vanligaste psykiatriska tillståndet - 15-20 % Enkla ångesttillstånd minskar med ålder -

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-145266 Fastställandedatum: 2016-02-03 Upprättare: Annica C Olofsson Axner Giltigt t.o.m.: 2017-02-03 Fastställare: Karin Huisman Psykisk sjukdom under

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Alla ID.nr Handlingsprogram depression Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: /Agneta Rosling,

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

Bipolärt syndrom hos unga

Bipolärt syndrom hos unga Bipolärt syndrom hos unga Diagnostik Utredning Behandling Diagnoskriterier för bipolärt syndrom enligt DSM-IV Bipolär typ 1 1 manisk episod (7 dagar): 3-4 kriterier 1. sömn (

Läs mer

Behandling av depression

Behandling av depression Behandling av depression Våra rekommendationer Terapigrupp Psykiatri Pouya Movahed Diagnos ställs med hjälp av: Diagnos Klinisk bedömning och Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV eller V Ett av dessa två

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Kliniska riktlinjer. Depression

Kliniska riktlinjer. Depression Kliniska riktlinjer Depression 2013 Syfte 2 Genomförandeplan 2 Klinisk bild 2 Utredning 4 Behandling av lindrig medelsvår depression 6 Behandling medelsvår svår depression 9 Individuell vårdplan 10 Utvärdering

Läs mer

Vårdprogram vid depression

Vårdprogram vid depression Version nr Diarie nr År/löp nr 1 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Depression - vårdprogram Barn- och ungdomspsyk klin Upprättad av (befattning,

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Nyheter inom depression-bipolär-psykos december

Nyheter inom depression-bipolär-psykos december Nyheter inom depression-bipolär-psykos december 2017 hakan.jarbin@regionhalland.se Jävsdeklaration Föreläst på BUP kliniker och för vuxenpsykiatri med ekonomiskt stöd från: Evolan Lundbeck Otsuka Servier

Läs mer

SBU Behanding av depression hos äldre 2015:

SBU Behanding av depression hos äldre 2015: Pollev.com/orebro Svår depression hos äldre Axel Nordenskjöld Överläkare Affektiva mottagningen, Örebro Medicine Doktor, Örebro Universitet Bitr. registerhållare, Kvalitetsregister ECT SBU Behanding av

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06 Per Allard docent, överläkare Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet och Äldrepsykiatriska enheten,

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett 1.12.2014, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim. diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923

Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim. diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923 Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923 Uppgifter om ev. jäv Dr Karanti har medverkat i kliniska prövningar för Lundbeck samt erhållit föreläsningsarvode

Läs mer

HÅGLÖSHET. Catharina Winge Westholm Överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri Dr Silvias Barn och Ungdomssjukhus

HÅGLÖSHET. Catharina Winge Westholm Överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri Dr Silvias Barn och Ungdomssjukhus HÅGLÖSHET Catharina Winge Westholm Överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri Dr Silvias Barn och Ungdomssjukhus Psykosomatik- håglöshet Alla psykiska störningar har kroppsliga komponenter involverande

Läs mer

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16 HTA-enheten CAMTÖ 2015-06-16 Behandling av depression hos äldre SBU-rapport nr 2015-233 http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/1/depression_aldre_2015.pdf Kort sammanfattning av rapporten Depression

Läs mer

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Riktlinjer för ECT-behandling V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2012-06-01 V E R S I O N 2012:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 ECT-behandling 2 Information

Läs mer

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Farmakologisk behandling. Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki.

Farmakologisk behandling. Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki. Farmakologisk behandling Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki.se Agenda Alkohol Abstinens Långsiktig behandling Cannabis Bensodiazepiner

Läs mer

50 min om: SUICID- SUICIDRISKBEDÖMNING- DEPRESSION

50 min om: SUICID- SUICIDRISKBEDÖMNING- DEPRESSION SUICID- SUICIDRISKBEDÖMNING- DEPRESSION Norrländska läkemedelsdagarna 2017. Hans Ericson Psykiater Sundsvall 50 min om: Suicidriskbedömning Riskgrupper Om de Nationella riktlinjerna vid depression Depression

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Bakgrundsdokumentation

Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Bakgrundsdokumentation Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarnas enskilda manuskript.

Läs mer

Uppdatering i praktisk psykiatri

Uppdatering i praktisk psykiatri Uppdatering i praktisk psykiatri Läkemedelskommittén Halland Halmstad 090515 Behandling av ångest och depressioner Nationella riktlinjer i praktiken Johan Sandelin Chöl Vuxenpsykiatrin i norra Halland

Läs mer

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter 5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter Christian Rück, överläkare, med dr Mottagningen för Tvångssyndrom, Internetpsykiatrienheten Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet, Rucklab.com christian.ruck@ki.se

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket

Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket Barn och läkemedel Avsiktlig användning av läkemedel för medicinska ändamål som innebär ett

Läs mer

Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar

Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar Förstämningssyndrom Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar ü Är en grupp av psykiska störningar som utmärks av en ändring i det dominerande stämningsläget som varar under en viss period ü Det förändrade

Läs mer

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet Depressioner hos barn och unga Mia Ramklint Uppsala Universitet Depression En egen tillfällig känsla Ett sänkt stämningsläge Ett psykiatriskt sjukdomstillstånd Depressionssjukdom (Egentlig depression)

Läs mer

DEPLYFTET implementering av SFBUPs riktlinje Depression

DEPLYFTET implementering av SFBUPs riktlinje Depression DEPLYFTET implementering av SFBUPs riktlinje Depression Välkomna till Deplyftet!! NV Skåne Anna Santesson, Halland Norrbotten Jönköping Håkan Jarbin, SFBUP/ Halland Maria Zetterqvist, Linköping Västerbotten

Läs mer

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling FAS-UT Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté Hur avsluta läkemedelsbehandling? Avsluta direkt Trappa

Läs mer

BUP-skrivning HT 2014

BUP-skrivning HT 2014 BUP-skrivning HT 2014 Fråga 1 Du arbetar som läkare på barnakutmottagningen. Föräldrar söker med sin son Jimmy, 9 år. Pojken har krockat med cykeln i hög fart när han försökte köra nerför en trappa. Commotio

Läs mer

Vårdprogram vid depression

Vårdprogram vid depression Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid depression Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 2012-08-24

Läs mer

Synpunkter från workshop med Swedo & Murphy AACAP 2015 Aktuell GRADE bedömning av diagnostik och behandling Azithromycin i akutskedet KBT som tillägg

Synpunkter från workshop med Swedo & Murphy AACAP 2015 Aktuell GRADE bedömning av diagnostik och behandling Azithromycin i akutskedet KBT som tillägg PAN(DA)S Synpunkter från workshop med Swedo & Murphy AACAP 2015 Aktuell GRADE bedömning av diagnostik och behandling Azithromycin i akutskedet KBT som tillägg till antibiotika Workshop om PANDAS (PANS)

Läs mer

Schzofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symptomatologi och varierande långtidsförlopp. I upptagningsområdet för SLL drabbas ca.

Schzofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symptomatologi och varierande långtidsförlopp. I upptagningsområdet för SLL drabbas ca. Schzofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symptomatologi och varierande långtidsförlopp. I upptagningsområdet för SLL drabbas ca. 150 person i schizofreni varje år. Män insjuknar i högre

Läs mer

Bipolärt syndrom hos unga

Bipolärt syndrom hos unga Bipolärt syndrom hos unga Diagnostik Utredning Behandling Diagnoskriterier för bipolärt syndrom enligt DSM-IV Bipolär typ 1 1 manisk episod (7 dagar): 3-4 kriterier 1. sömn (

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre

Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre Sammanfattning Ungefär 5 % av Sveriges befolkning lider av depression. Kännetecken på sjukdomen är bland annat nedstämdhet, avtrubbat känsloliv, skuldkänslor,

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

ADHD hos barn. Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri

ADHD hos barn. Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri ADHD hos barn Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri Hur många har egentligen ADHD? Ja Hur mycket är mycket? ADHD-karaktäristika följer en normalfördelningskurva 5 % ADHD-ish? 25 %

Läs mer

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet?

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Prevalens Befolkningen 0,7 2,7 % Psykiatrisk öppenvård 1 -- 20 % Psykiatrisk slutenvård

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Antidepressiva - Hur gör man?

Antidepressiva - Hur gör man? Antidepressiva - Hur gör man? Mussie Msghina, docent överläkare Ordförande expertrådet för psykiatriska sjukdomar Studierektor för specialistläkarna Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Underlag för psykiatrisk bedömning

Underlag för psykiatrisk bedömning 1 Underlag för psykiatrisk bedömning 1. Orsak till bedömningen (Remiss? Sökt själv? Huvudproblem?).. (TC: kontaktorsak) 2. Långsiktigt förlopp (Kartlägg förlopp från uppgiven symtomdebut. Ange besvärsperioder,

Läs mer

Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik

Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik Publikationer/Statistik - Inklusionskriterier, exklusionskriterier - Studiepopulation (hur sjuka var patienterna?) - Studiers generaliserbarhet - Utfallsvariabler (endpoints), primära/sekundära, sammansatta

Läs mer

Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri

Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri + Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri + Förekomst av psykisk störning hos barn och ungdomar DSM-IV kriterier 41% DSM-IV kriterier

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson)

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) Sammanfattning 10.000 äldre patienter har aktiv epilepsi. Epilepsi är i denna åldersgrupp ofta associerat med stroke, intrakraniell tumör, demens eller

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 2 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga 1. Ange

Läs mer

Psykofarmakologi vid. Psykiatrisk samsjuklighet. Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D.

Psykofarmakologi vid. Psykiatrisk samsjuklighet. Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D. Psykofarmakologi vid Psykiatrisk samsjuklighet Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D. Samsjuklighet är regel OCD* 80% ADHD 20% Tics/TS 30% MDD 15% Ångest 25% ODD 8-35%?? MDD^ 52% DYD

Läs mer

Behandling av alkoholberoende inom PV. 15 metoden

Behandling av alkoholberoende inom PV. 15 metoden Behandling av alkoholberoende inom PV 15 metoden Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 Anders Hammarberg Leg

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Oro, ångest och depression

Oro, ångest och depression Oro, ångest och depression Annika Pohl öl LAH Motala Annika Pohl öl LAH Motala 1 Marianne 57år -85 opererad för hudförändring på hö ben juli diagnos av malignt melanom med spridning till lever, lunga,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG OCH 20 MG FILMDRAGERADE OCH MUNSÖNDERFALLANDE TABLETTER

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG OCH 20 MG FILMDRAGERADE OCH MUNSÖNDERFALLANDE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ESCITALOPRAM ORION 5 MG, 10 MG, 15 MG OCH 20 MG FILMDRAGERADE OCH MUNSÖNDERFALLANDE TABLETTER ORION CORPORATION DATUM: 25.2.2016, VERSION 2 VI.2 Delområden

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

TERAPIGRUPP PSYKIATRI REKMÄSSAN 9 & 10 mars 2011 SYMPOSIUM kl 11.00-12.00

TERAPIGRUPP PSYKIATRI REKMÄSSAN 9 & 10 mars 2011 SYMPOSIUM kl 11.00-12.00 TERAPIGRUPP PSYKIATRI REKMÄSSAN 9 & 10 mars 2011 SYMPOSIUM kl 11.00-12.00 SOCIALSTYRELSEN: Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom mediciner, KBT eller båda? AGENDA Nationella riktlinjer

Läs mer

Äldrepsykiatri KJELL FIN N ERMAN C HEFSÖVERLÄKARE VÄSTMAN LAN D

Äldrepsykiatri KJELL FIN N ERMAN C HEFSÖVERLÄKARE VÄSTMAN LAN D Äldrepsykiatri KJELL FINNERMAN CHEFSÖVERLÄKARE VÄSTMANLAND Detta har jag tänkt att prata om. Demens och Depression och möjligheter till differentiering Olika grundtyper av depression och behandling med

Läs mer

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare DEPRESSION OCH DIABETES Åke Sjöholm Professor, Överläkare Epidemiologi av depression och diabetes Patienter med diabetes har en prevalens för depressiva symptom på 31% och egentlig depression på 11%. Patienter

Läs mer

SFBUPs ADHD riktlinjer. BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP

SFBUPs ADHD riktlinjer. BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP SFBUPs ADHD riktlinjer BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP Arbetsgrupp Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri och med.dr. Marcus Westin,

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM. Thomas Zucconi Mazzini Specialistläkare, vuxenpsykiatrin Växjö

BIPOLÄR SJUKDOM. Thomas Zucconi Mazzini Specialistläkare, vuxenpsykiatrin Växjö BIPOLÄR SJUKDOM Thomas Zucconi Mazzini Specialistläkare, vuxenpsykiatrin Växjö VAD ÄR BIPOLÄR SJUKDOM? Psykisk sjukdom med episoder/skov Förändringar i sinnesstämning och aktivitetsnivå Förhöjd, nedstämd

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer