rta Fysisk aktivitet och psykologisk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rta Fysisk aktivitet och psykologisk"

Transkript

1 Åldrande ldrande- från n cell till samhälle lle Var smart, träna ditt hjärta rta Fysisk aktivitet och psykologisk hälsa för f äldre Magnus Lindwall, fil. dr., docent Psykologiska Institutionen, Göteborgs G Universitet &

2 Exercise psychology : Forskningsområdet kring fysisk aktivitet, träning och relationen till tankar, känslor k och beteende It s not rocket science- It s more complex than that

3 Att bli gammal

4 eller bara äldre och bättre?

5 The first half of life consists of the capacity to enjoy without the chance; the last half consists of the chance without the capacity. Mark Twain ( ) 1910)

6 Utveckling och förändring av hälsotillstånd i ett livsloppsperspektiv (Kuh, 2007)

7 Ett life-spam perspektiv Skillnader i kognitiv förmf rmåga större med åldern Förändring ffa kopplat till miljöfaktorer (e.g Finkel & McGues,, 2007; Reynolds et al., 2002) Den kumulativa effekten av life s slings and arrows, dvs allt livet kastar mot oss genom åren. Effekten av livets slingriga vägar och krokiga stigar. e.g.,.,

8 Hälsobeteenden och hälsah Individer som uppfyllde alla hälsobeteenden hade motsvarande hälsoläge som 30 år yngre individer som enbart följde några (n=7000). Effekten större för äldre h sömn varje dag frukost varje dag ej rökning sällan äta mellan måltider vara nära föreslagen/ideal vikt måttligt eller ingen alkohol regelbunden motion (Belloc & Breslow,, 1972)

9 Måttlighetens lag Hälsa/Välbefinnande Fysisk aktivitet/träning

10 Cigaretter, whisky och vilda, vilda kvinnor: Allt är r inte sås enkelt som det verkar! One hundred and twelve years later, Henry William Allingham is in rude health as the oldest man in Europe Allingham Allingham,, with a twinkle in his eye,, has always attributed his own longevity to 'cigarettes, whisky and wild, wild women The Observer, Sunday June X Y Z

11 Kontrollgrupp Experiment

12 Fysisk aktivitet och psykologisk hälsa Sänkning av depression Sänkning av ångest/oro Förbättrad självk lvkänsla nsla, positivare fysisk självuppfattning och ökad self-efficacy efficacy Förbättrat humör Förbättrad kognitiv förmåga Lägre stress och bättre coping Högre subjektivt välbefinnande

13 Depression År r 2020 är r depression beräknat att utgöra den nästa tyngsta sjukdomsbördan påp samhället (Murray & Lopez, 2006).. Mentala hälsoproblem h kostar oerhörda rda pengar, för f r individ, företag f och stat. Vi konsumerar antidepressiva medel för f r ca 1,2-1,6 miljarder årligen. 5-dubbel 5 ökning sedan 80- talet. SSRI ej sås effektiva, (Kirsch( et al., 2008), skillnad mellan SSRI och placebo liten t.o.m. för f svår r depression. Alternativa metoder behövs!

14 Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care - startade 2001 påp initiativ av regeringen för f r att ge svar påp hur framtida behov av vård v och behov kommer att se ut och hur de bäst b skall tillgodoses (www.snac.org( Fyra forskningscentra deltar i arbetet med var sitt ingående projekt. De aktuella studierna använder nder data från SNAC-Blekinge Blekinge.

15 Motion och depression för äldre (Lindwall et al., 2007) 6,0 0 5,00 Mean depsum 4,00 3,00 2,0 0 1,00 0,00 aldrig 1-3ggr / månad flera ggr/vecka varje dag m otlät4g Ref: Lindwall, M., Rennemark, M., Halling, A., Berglund, J., & Hassmén, P. (2007). The relationship between depression and exercise for elderly men and women: results from the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC). Journal of Aging and Physical Activity, 15,

16 Förändring i motionsvanor och depression (Lindwall et al., 2007) 5,00 4,00 Mean depsum 3,00 2,0 0 1,00 0,00 inte nu, inte tidigare tidigare, inte nu nu, inte tidigare nu, tidigare m otlätch

17 Motion som behandling av 202 vuxna med diagnosticerad egentlig depression över 50 år 4 grupper under 16 veckor: medicin (SSRI); bevakad motion i grupp 3ggr/vecka; hemmabaserad motion; placebo Aktiv behandling bättre b än placebo vid 4 mån; m 45% i bev mot, 40% i hemmabas mot, 47% i medicin & 31% i placebo grupp friska Ingen skillnad i effekt mellan medicin och motionsgrupper som behandling Ref: Blumental et al.,2007, Psychosom Med 69, depression

18 Interventionsstudier (RCT) av motion och depression Stöd d för f orsak-verkan effekt i meta-analyser analyser.. Störst effekt påp kliniskt deprimerade (e.g.,., Sjösten & Kivelä,, 2006) Stöd d både b för f r effekt av aerob träning och motstånds/styrketr nds/styrketräningning Längden & trivsamheten är r viktiga för f r producerandet av de positiva psykologiska effekterna Motion lika effektivt som en rad olika typer av psykoterapeutisk och medicinsk behandling; kombinerad effekt dock bäst b (Landers( Landers & Alderman,, 2007; Lawlor & Hopker,, 2001). Effekt av träning kommer dock senare jämfj mfört med t ex antidepressiv medicin Förändringar i aerobisk kapacitet ej nödvn dvändig för f positiva effekter påp depression Ändå,, skeptiskt försiktig f inställning från n vård, v läkare l & medicinsk expertis (t ex SBU)

19 Motion som behandling av mental ohälsa lsa- fördelar (Fox et al., 2000) Billigt Få bieffekter Självupph lvupphållande/självförstärkanderkande Mer tillgängligt - når ut till bredare klientel Promotivt- förstärkanderkande av fysik och positiva hälsoaspekter

20 Motion som behandling av mental ohälsa lsa- nackdelar Längre verkningstid än n t e x psykofarmaka Kräver att personen inte är r i alltför r dåligt d tillstånd Osäkert vad mekanismerna är, vad fungerar gällande g typ av aktivitet, intensitet mm Kräver långsiktighet l och regelbundenhet för r effekt, svårt att fåf människor förändra f livsstil och hålla h sig till (adhere( adhere) ) beteendet

21 Kognition och äldre Åldrande medför ökad sårbarhet s för f nedsättning i kognition (uppmärksamhet, minne, beslutsfattande) Intakt kognitiv förmf rmåga är r centralt för f många vardagsaktiviteter ( t ex minnas telefonnummer, hitta hem, köra k bil) och har en stark påverkan p påp livskvalitet Negativa förändringar f i kognitiv status är en nyckelprediktor för r utveckling av demens (e.g.,., Small et al., 2000)

22 Kognitiv status and motion (Lindwall, Rennemark & Berggren, 2008) Ref: Lindwall, M., Rennemark, M., & Berggren, T. (2008). Movement in mind: The relationship of exercise with cognitive status for older adults in the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC). Aging and Mental Health, 12,

23 Förändringar i motionsvanor och kognitiv status (Lindwall och och Rennemark,, 2007) Ref: Lindwall, M., & Rennemark, M. (2007). The effect of change in exercise behaviour on cognitive functioning in older people. Journal of Sport Sciences, 25 (Supplement), S

24 Fysisk träning och kognition: En meta-analys (Colcombe & Kramer, 2003) Träning relaterat till 0.5 SD förbättring i kognition, oavsett typ av uppgift Störst effekt på exekutiv funktion (planerande, hindra felaktig respons mm) Störst effekt för: (a) kombinerad styrke och aerob träning; (b) program som varar > 6 mån; (c) ca min varje gång; (d) medelgamla, dvs 66-70, större effekt än 55-65; (e) grupper med mer än 50% kvinnor

25 Demens och fysisk aktivitet (Andel et al., 2008; Larson et al., 2006; Rovio, 2008; Rovio et al., 2005) Fysiskt aktivitet i medelåldern ldern (2-3ggr/ vecka) relaterat till minskad risk (ca 30-60%) för f r senare demens & Alzheimers jämfört med inaktivitet. Störst effekt för f r de med nedsatt fysisk förmåga. Effekt större hos bärare b av riskallelen ApoE-e4. Fysisk aktivitet i medelåldern ldern även relaterat till större gråsubstans och hjärnvolym

26 Träna? Jättehjärna! Effekten av träning på hjärnvolym (Colcombe et al., 2006) 59 friska äldre delades in i träningsgrupp vs. kontroll (stretch) i 6 månader 3ggr/vecka 1 timme Träningsgruppen uppvisade ökad hjärnvolym, relativt till kontrollgrupp, både för vit och gråsubstans primärt i prefrontala och temporala cortex Regionerna där störst förändring skedde uppvisar oftast åldersrelaterad nedsättning med kliniska syndrom.

27 Träning och hippocampus (Erickson et al., in press, Hippocampus) Vältränade äldre hade större hippocampus volym och bättre minnesförmåga. Effekten av träning på minnesförmåga går delvis via (medieras av) hippocampusvolym.

28 Fysisk aktivitet/motion och mental ohälsa hos äldre Take-home home-messages: 1. Regelbunden fysisk aktivitet viktig för f bibehållandet av mental hälsa h påp ålderns höst. h Var smart, motionera ditt hjärta rta (Hillman, Erickson & Kramer, 2008) 2. Det är r aldrig för f r sent att börja b och alltid för f tidigt att sluta, träningens effekt en färskvara, f use or loose it? 3. Ingen linjär dos-respons trend, måttlig m intensitet ett par gånger g i veckan räckerr 4. Könsskillnader?

29 Modererande variabler, när r och för f r vilka påverkar p träning Motion psykologisk hälsa? h X,Y,Z (kön, ålder mm) Mental hälsa X,Y,Z x Motion

30 Medierande variabler, varför påverkar träning psykologisk hälsa? Vilka är r mekanismerna? Mediatorer, mekanismer Motion Mental hälsa

31 Psykosociala mekanismer Placebo (Desharnais et al., 1993; Crum & Langer, 2007) Distraction - time out från n andra saker (stress) Social aspekt - träffa människorm Ökat själv lv-värde (self-esteem) a) Positivare kroppsuppfattning b) Känsla K av färdighetsbehf rdighetsbehärskning rskning (mastery( mastery), effektivitet och prestation c) Känsla K av självbest lvbestämmande och kontroll gällande kroppen

32 Tack för f r uppmärksamheten! Frågor på det?

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Erika Lundberg Emelie Nilsson Anja Pääjärvi Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre

Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre Författare Kerstin Frändin, fysioterapeut, docent, Karolinska Institutet, sektionen för fysioterapi, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,

Läs mer

Masterssimmare 65+ är sunda och friska och har hög livskvalitet

Masterssimmare 65+ är sunda och friska och har hög livskvalitet Masterssimmare 65+ är sunda och friska och har hög livskvalitet Många studier visar att muskelstyrkan minskar med stigande ålder, särskilt efter de 60 [1]. År 2030 beräknas antalet individer över 65 år

Läs mer

Äldres tilltro till den egna förmågan att utföra aktiviteter utan att falla

Äldres tilltro till den egna förmågan att utföra aktiviteter utan att falla Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för arbetsterapi Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi, 15hp Vårterminen 2010 (1QA037) Äldres tilltro till den egna förmågan

Läs mer

14. Äldre. Författare. Sammanfattning

14. Äldre. Författare. Sammanfattning 14. Äldre Författare Jan Lexell, professor, överläkare, Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund, Avdelningen för Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Läs mer

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 2004:02 HV EXAMENSARBETE Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 En enkätstudie KRISTINA FORSELL LINDA OHLSSON HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR SJUKGYMNASTEXAMEN C-NIVÅ Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år Författare: Elin Ekblom-Bak Lars-Magnus Engström Örjan Ekblom Björn Ekblom Datum: 2011-02-18 Serie:, Rapport 1 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Stillasittande och ohälsa

Stillasittande och ohälsa Stillasittande och ohälsa De flesta människor spenderar en majoritet av vaken tid i stillasittande aktiviteter, t.ex. via skärmbaserad underhållning och arbete, motoriserade transporter och skrivbordsjobb.

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning MALMÖ HÖGSKOLA 20050518 Folkhälsovetenskapliga programmet FHV01, magisteruppsats 20 poäng Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning Student:

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS SISTA TID I LIVET

ÄLDRE PERSONERS SISTA TID I LIVET From the Department of Health Sciences, Medical Faculty, Lund University, Sweden 2007 ÄLDRE PERSONERS SISTA TID I LIVET Livskvalitet, vård, omsorg och närståendes situation av Magdalena Andersson Leg.

Läs mer

2014-10-28 1 (16) Nr 1/2014. Påverkar träning i tonåren risken för senare folksjukdomar? Vad händer med kroppen när man åldras?

2014-10-28 1 (16) Nr 1/2014. Påverkar träning i tonåren risken för senare folksjukdomar? Vad händer med kroppen när man åldras? 2014-10-28 1 (16) Påverkar träning i tonåren risken för senare folksjukdomar? Vad händer med kroppen när man åldras? Datum Tisdag den 28 oktober 2014, kl 12.30 14.00 Lokal Samlingssalen (aulan) vårdcentralen

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Samband mellan fysisk träning och sjuktal bland IT-Enhet och Bussbolag tjänstemän respektive busschaufförer

Samband mellan fysisk träning och sjuktal bland IT-Enhet och Bussbolag tjänstemän respektive busschaufförer Samband mellan fysisk träning och sjuktal bland IT-Enhet och Bussbolag tjänstemän respektive busschaufförer Faramarz Norouzi Leg. läkare Specialist i Allmänmedicin Verksam i Norvia Kliniken samt Previa

Läs mer

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75 Äldreforskningens Hus består av två tvärvetenskapliga centra; Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och A R C (Aging Research Center). Det tvärvetenskapliga perspektivet ger möjligheter att se helheten;

Läs mer

Äldres livskvalitet i Österbotten

Äldres livskvalitet i Österbotten Äldres livskvalitet i Österbotten En empirisk studie över vilka faktorer de äldre i Österbotten anser att påverkar deras livskvalitet Madelene Kåll Pia Lund Examensarbete för sjukskötar (YH)-examen Utbildningsprogrammet

Läs mer

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE Hälsa och samhälle ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE EN LITTERATURSTUDIE PÅ PREMENOPAUSALA KVINNOR ELIN ASSÉNOVA-WALSTRÖM MARIA NILSSON Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer