It s not rocket science- It s more complex than that

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "It s not rocket science- It s more complex than that"

Transkript

1 FaR s dag, Hässleholm, Fysisk aktivitet, depression och kognition hos äldre Adding years to life and life to years Magnus Lindwall, fil. Dr Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet & Institutet för Stressmedicin (ISM)

2 Exercise psychology : Forskningsområdet kring fysisk aktivitet, träning och relationen till tankar, känslor och beteende It s not rocket science- It s more complex than that

3 Utmaningar 25% av vuxna i Sverige helt fysiskt inaktiva, ca 20% tillräckligt fysisk aktiva, 80% ej Övervikt ökar och regelbunden fysiskt aktivitet minskar (skolidrotten skolidrotten) hos barn-ungdomar Större andel av befolkningen blir äldre - hälsoeffekter 50% hoppar av träningsprogram inom 6 mån (adherence) Lindwall, 2008

4 Fysisk aktivitet och mental hälsa Sänkning av depression Sänkning av ångest/oro Förbättrad självkänsla, positivare fysisk självuppfattning och ökad self-efficacy efficacy Förbättrat humör Förbättrad kognitiv förmåga Lägre stress och bättre coping Högre subjektivt välbefinnande Lindwall, 2008

5 Vilken roll spelar motion idag? (Fox et al., 2000) Som en terapi vid behandling av mental ohälsa Prevention av mental ohälsa Förbättrad livskvalitet och mental hälsa för individer med mental ohälsa Förbättrad livskvalitet för resten av befolkningen

6 Motion som behandling av Billigt mental ohälsa- fördelar Få bieffekter (Fox et al., 2000) Självupphållande/självförstärkande Mer tillgängligt - når ut till bredare klientel Promotivt- förstärkande av fysik och positiva hälsoaspekter

7 Motion som behandling av mental ohälsa- nackdelar Längre verkningstid än t ex psykofarmaka Kräver att personen inte är i alltför dåligt tillstånd Osäkert vad mekanismerna är, vad fungerar gällande typ av aktivitet, intensitet mm Kräver långsiktighet och regelbundenhet för effekt, svårt att få människor förändra livsstil och hålla sig till (adhere) beteendet

8 Att bli gammal

9 eller bara äldre och bättre?

10 The first half of life consists of the capacity to enjoy without the chance; the last half consists of the chance without the capacity. Mark Twain ( ) 1910)

11

12 Hälsobeteenden och hälsa (Belloc & Breslow, 1972) Individer som uppfyllde alla hälsobeteenden hade motsvarande hälsoläge som 30 år yngre individer som enbart följde några (n=7000). Effekten större för äldre. 7-8 h sömn varje dag frukost varje dag ej rökning sällan äta mellan måltider vara nära föreslagen/ideal vikt måttligt eller ingen alkohol regelbunden motion

13 Lätt till måttlig fysisk aktivitet hos äldre förlänger livet 3206 kvinnor och män > 65 år följdes mellan till Samband mellan grad av fysisk aktivitet och överlevnad studerades. Risk 1 Inaktiv Då och då 0,9 En gång/v 0,8 Två ggr/v Hård 2 ggr/v 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Grad av fysisk aktivitet Sundquist K et al. Am J Prev Med 2004;27:22-27.

14

15

16 Cigaretter, whisky och vilda, vilda kvinnor: Allt är inte så enkelt som det verkar! One hundred and twelve years later, Henry William Allingham is in rude health as the oldest man in Europe Allingham, with a twinkle in his eye, has always attributed his own longevity to 'cigarettes, whisky and wild, wild women The Observer, Sunday June X Y Z

17

18 Källa: Socialstyrelsen, 2006

19 Depression och ångest och motion Mentala hälsoproblem kostar oerhörda pengar, för individ, företag och stat. Psykisk ohälsa näst tyngsta sjukdomsbördan i samhället (DALY) Vi konsumerar antidepressiva medel för ca 1,2-1,61,6 miljarder årligen. 5-dubbel ökning sedan 80-talet SSRI ej så effektiva, (Kirsch et al., 2008),, skillnad mellan SSRI och placebo liten tom för svår depression. Alternativa metoder behövs! Regelbundet motionerande är kopplat till lägre nivåer av ångest/oro och depression. Stöd för orsak-verkan effekt i meta-analyser. analyser. Störst effekt på kliniskt deprimerade (e.g., Sjösten & Kivelä, 2006) Längden & trivsamheten är viktiga för producerandet av de positiva psykologiska effekterna

20 Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care - startade 2001 på initiativ av regeringen för att ge svar på hur framtida behov av vård och behov kommer att se ut och hur de bäst skall tillgodoses (www.snac.org) Fyra forskningscentra deltar i arbetet med var sitt ingående projekt. De aktuella studierna använder data från SNAC-Blekinge.

21 Motion och depression för äldre (Lindwall et al., 2006) 6,0 0 5,0 0 Mean depsum 4,0 0 3,00 2,0 0 1,0 0 0,0 0 a ld r ig 1-3 g g r / m å n a d fle r a gg r /v e c k a v a r je d a g m o t lä t 4 g Ref: Lindwall, M., Rennemark, M., Halling, A., Berglund, J., & Hassmén, P. (2006). The relationship between depression and exercise for elderly men and women: results from the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC). Journal of Aging and Physical Activity, 15,

22 Förändring i motionsvanor och depression (Lindwall et al., 2006) 5,0 0 4, 0 0 Mean depsum 3,00 2, 0 0 1,0 0 0,0 0 in te n u, in te t id ig a r e tid ig a r e, i n te n u n u, i n te t i d i g a re n u, ti d ig a re m o t lä t c h

23 Motion som behandling av 156 vuxna med diagnosticerad egentlig depression över 50 år 3 grupper under 4 mån: medicin (SSRI); motion 3ggr/vecka; eller kombinerad medicin plus motion Grupperna likvärdiga i förbättring efter 4 mån Vid uppföljning 6 mån efter behandling hade den rena motionsgruppen minst återfall Källa: Babyak et al., 2000, Psychosom Med, 62, depression för äldre

24 Motion som behandling av 202 vuxna med diagnosticerad egentlig depression, medelålder ca 52 år 4 grupper under 16 veckor: medicin (SSRI); bevakad motion i grupp 3ggr/vecka; hemmabaserad motion; placebo Aktiv behandling bättre än placebo vid 4 mån; 45% i bev. mot, 40% i hemmabas mot, 47% i medicin & 31% i placebo grupp friska Ingen skillnad i effekt mellan medicin och motionsgrupper som behandling Ref: Blumental et al.,2007, Psychosom Med 69, depression

25 Motion som behandling och principle of least effort (Zipf, 1949) Människor är motiverade att komma undan med så lite ansträgning som möjligt, dvs enklare att välja piller än motion Studier (ex. Babyak et al., 2000; Blumenthal et al., 1998; Broocks et al. 1998) visar att drop-out rate är något större för motions-grupp jämfört med piller eller mediatationsgrupp, dvs visst stöd för principen. Dock, ca 70-80% av kliniska patienter kan fullfölja ett motionsprogram

26 Remission Recovery Normal functioning Depressive symptoms Depressive disorder Respons to treatment Relapse Recurrence Acute phase Goal: to induce remission Initiate counceling and/or medication Begin gradual exercise program Continuation phase Goal: to prevent relapse Adjust or continue treatment including exercise Maintenance Phase Goal: to prevent recurrence Taper psychotherapy and medication Continue exercise as a part of a healthy lifestyle Figur 1. Modell för användandet av motion som komplement till traditionell behandling vid depression (O Neal, Dunn, & Martinsen, 2000, modifierad från Kupfer, 1991).

27 Rekommendationer för motionsträning med deprimerade personer (O Neal, Dunn & Martinsen, 2000) Känn till symtomen och bas-behandling av depression, ha prof. referens klar Lyssna på personen, undvik inte personens oro Etablera en klar yrkesmässig barriär i relationen Mät/uppskatta nuvarande fysiskt tillstånd och aktivitetsvanor Identifiera personens motivation till motion

28 Rekommendationer för motionsträning med deprimerade personer (O Neal, Dunn & Martinsen, 2000) Gör motionen kul, trevlig och icke-hotfull Gör motionen tillgänglig Uppmuntra personligt engagemang & ansvar genom att inkludera personen i planeringen Var beredd på sabotage ursäkter och låg närvaro Var medveten om vilket beteende som förstärks, använd positiv förstärkning

29 Motion är inte psykologi! Misstro bland terapeuter gällande motion/ träning som behandlingsform? (Faulkner & Biddle, 2001; Pollock, 2001) Ca 10% av psykoterapeuter rekommenderade motion till patienter (McEntee & Halgin, 1996) Kunskapen ingår ej i terapeutens träning/utbildning Saknas tilltro till (bevis) motionens vetenskapliga effekt (Lawlor & Hopker, 2001) Motion/träning utgör metodologiskt & teoretiskt ett annat perspektiv än dualistiskt kropp-själ perspektiv Att förändra individers livsstil är mkt svårt, tar lång tid & mkt energi Motion inte tillräckligt glamorös lösning på ett så komplicerat problem som psykisk ohälsa; för enkelt

30 Kognition och äldre Åldrande medför ökad sårbarhet för nedsättning i kognition ( t ex uppmärksamhet, minne, beslutsfattande) Intakt kognitiv förmåga är centralt för många vardagsaktiviteter ( t ex minnas telefonnummer, hitta hem, köra bil) och har en stark påverkan på livskvalitet Negativa förändringar i kognitiv status är en nyckelprediktor för utveckling av demens (e.g.,., Small et al., 2000)

31 Kognitiv status and motion (Lindwall, Rennemark & Berggren, 2008) Ref: Lindwall, M., Rennemark, M., & Berggren, T. (2008). Movement in mind: The relationship of exercise with cognitive status for older adults in the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC). Aging and Mental Health, 12,

32 Förändringar i motionsvanor och kognitiv status (Lindwall och Rennemark, 2007) Ref: Lindwall, M., & Rennemark, M. (2007). The effect of change in exercise behaviour on cognitive functioning in older people. Journal of Sport Sciences, 25 (Supplement), S

33 Gender X Exercise Status Change Effect 28,0 27,5 27,0 26,5 MMSE scores (0-30) 26,0 25,5 25,0 w omen men continously inactive negative change positive change continously active Exercise status change

34 Demens och fysisk aktivitet (Larson et al., 2006; Rovio, 2008; Rovio et al., 2005) Fysiskt aktivitet i medelåldern (2-3ggr/ vecka) relaterat till minskad risk (ca 30-60%) för senare demens & Alzheimers jämfört med inaktivitet. Störst effekt för de med nedsatt fysisk förmåga. Effekt större hos bärare av riskallelen ApoE-e4. Fysisk aktivitet i medelåldern även relaterat till större gråsubstans och hjärnvolym

35 Fysisk aktivitet/motion och mental ohälsa hos äldre Take-home-messages: 1. Regelbunden fysisk aktivitet viktig för bibehållandet av mental hälsa på ålderns höst. Var smart, motionera ditt hjärta (Hillman, Erickson & Kramer, 2008) 2. Det är aldrig för sent att börja och alltid för tidigt att sluta 3. Ingen linjär dos-respons trend, måttlig intensitet ett par gånger i veckan räcker 4. Könsskillnader?

36 Måttlighetens lag Fysisk aktivitet/träning Hälsa/Välbefinnande

37 Fysiologiska/biologiska mekanismer Ökad blodtillförsel till hjärnan?? Kroppstemperaturens höjning Påverkan på HPA (hypothalamus- hypofys- binjurebark) axelns aktivitet Förändringar i neurotransmittosubstanser, t ex serotonin Ökad frisättning av beta-endorfiner endorfiner (endogena opiater), kroppens egna morfinliknande substans Sänkning av muskelspänning Transient hypofrontality hypothesis (Dietrich, 2003) Bidrar till plasticitet i hjärnan, ny cellbildning

38 Psykosociala mekanismer Distraction Distraction - time out från andra saker (stress) Social aspekt - träffa människor Ökat själv-värde värde (self-esteem) esteem) a) Positivare kroppsuppfattning b) Känsla av färdighetsbehärskning (mastery), effektivitet och prestation c) Känsla av självbestämmande och kontroll gällande kroppen

39 Utmaningen att förändra beteende: Motivation och barriärer till motion för äldre (Brawley et al., 2002; Taylor et al., 2004) Största problemet att vidmakthålla positivt beteende, dvs. undvika återfall Barriärer: negativa stereotyper om motion, upplevd hälsa, fysisk funktion, upplevelse av fysiska symptom vid FA ( t ex smärta i leder, andfådd), säkerhet, rädsla att falla, brist i intresse Den faktor som är tydligast relaterad till medverkande i FA: self-efficacy efficacy (tilltro till egna förmågan i given situation) Skräddarsydda program efter individen, möta individen på rätt nivå baserat på hur redo man är för förändring, dvs. den transteoretiska modellen (se t ex Motivation för motion, Faskunger)

40 Nyckelvariabler i social-kognitiva teorin (Bandura, 1986, 1997) Self-efficacyefficacy expectations: förväntningar och åsikter kring egna förmågan att utföra specifika beteende för att uppnå ett visst utfall (kan jag jogga 5 km utan att stanna?) Outcome expectancy: uppskattning av sannolikheten att ett givet beteende ska leda till ett visst specifikt resultat (att jogga 5 km, 3 ggr per vecka, ska leda till 5 kg viktminskning över 3 månader) Outcome value: förstärkningsvärdet på utfallet av beteendet (hur viktig är är 5 kg viktminskning?)

41 Tack för uppmärksamheten!

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Erika Lundberg Emelie Nilsson Anja Pääjärvi Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Jelka Flinth Emma Gummesson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad 61-90 hp Vt 2009 Sektionen för hälsa och samhälle

Läs mer

EXAMENSARBETE. Att leva med kronisk huvudvärk

EXAMENSARBETE. Att leva med kronisk huvudvärk EXAMENSARBETE 2005:26 HV Att leva med kronisk huvudvärk Litteraturstudie Elin Olsson, Veronica Persson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för

Läs mer

Äldres miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande. Anna Bergman Stamblewski

Äldres miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande. Anna Bergman Stamblewski Äldres miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande Anna Bergman Stamblewski Äldres miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning MALMÖ HÖGSKOLA 20050518 Folkhälsovetenskapliga programmet FHV01, magisteruppsats 20 poäng Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning Student:

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre

Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre Författare Kerstin Frändin, fysioterapeut, docent, Karolinska Institutet, sektionen för fysioterapi, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,

Läs mer

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology? Främja Hälsa nr 3 2013 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård TEMA: Den internationella HPH-konferensen i Göteborg Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Läs mer

Äldres tilltro till den egna förmågan att utföra aktiviteter utan att falla

Äldres tilltro till den egna förmågan att utföra aktiviteter utan att falla Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för arbetsterapi Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi, 15hp Vårterminen 2010 (1QA037) Äldres tilltro till den egna förmågan

Läs mer

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 2004:02 HV EXAMENSARBETE Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 En enkätstudie KRISTINA FORSELL LINDA OHLSSON HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR SJUKGYMNASTEXAMEN C-NIVÅ Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa Stressrelaterad psykisk ohälsa hur ser problemet ut? Kristina Glise Långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Förhållanden på arbetsplatser,

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

14. Äldre. Författare. Sammanfattning

14. Äldre. Författare. Sammanfattning 14. Äldre Författare Jan Lexell, professor, överläkare, Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund, Avdelningen för Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

Depression hos män Symtom och beteenden hos män som bör uppmärksammas inom sjukvården

Depression hos män Symtom och beteenden hos män som bör uppmärksammas inom sjukvården Depression hos män Symtom och beteenden hos män som bör uppmärksammas inom sjukvården -En litteraturstudie Catharina Gredenborg & Madelene Söderblom Okt 2012 Examensarbete, grundnivå, 15 hp Omvårdnadsvetenskap

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009

Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009 Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009 Äldres rädsla för fall en litteraturstudie om hur rädsla kan uppstå,

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN SAMBAND MELLAN PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA OCH PRESTATIONSLÖN Linnea Martinelle Handledare: Erik Berntson PSYKOLOGI III: 15 HP HT2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 SAMBAND MELLAN

Läs mer

Viljan till fysisk aktivitet

Viljan till fysisk aktivitet Viljan till fysisk aktivitet Örebro Studies in Sport Sciences 6 Jenny Isberg Viljan till fysisk aktivitet En intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva Jenny Isberg, 2009 Titel:

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer