Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr Allmänt Täby Gymnastikförening (Täby GF) har under verksamhetsåret bedrivit en framgångsrik gymnastikverksamhet på bredd och elitnivå för barn och ungdomar i Täby. Enligt verksamhetsplanen har föreningen som övergripande mål fram till 2015: Att vara en av en av Sveriges mest framgångsrika gymnastikföreningar inom truppgymnastik. Målet kan anses som uppnått då breddgymnastiken håller hög kvalité är omfattande och erbjuder rörelseglädje för barn och ungdomar på alla nivåer. På elitsidan är placeringar på 6:e plats i SM samt en 6:e plats i USM samt medaljer i stort antal regionala tävlingar ett betyg på hög kvalité inom elitverksamheten. Styrelsen har under året varit mycket aktiv och drivit igenom ett stort antal förändringar tillsammans med de anställda. Nedan följer de viktigaste punkterna föreningen genomfört under året: Nya anställningsavtal för de anställda kopplat till kollektivavtal. Nya ledaravtal för timanställda ledare kopplade till gymnastikförbundets policydokument. Ny arvoderingstrappa utarbetades för ledare som bygger på utbildning och erfarenhet. Detta för att stimulera ledare att utbilda sig och vara kvar länge i föreningen. Ny hemsida som är reklambefriad och som kopplar till vårt administrativa system Sportadmin. Hemsidan medför utökade möjligheter till information till ledare, gymnaster och föräldrar. Ny ekonomihantering genom outsourcing av fakturering och bokföring via företaget Kansliet AB. Tjänsterna ska säkerställa bättre kvalité och kontinuitet för vår administration och ekonomi. Två ledarkonferenser på Scandic hotell med fokus på värdegrundsarbete och utveckling av gemenskapen i föreningen med totalt 80 ledare närvarande. Uppstart av en truppteknisk kommitté för kvalitetssäkring av tävlingsverksamheten. Uppstart av ledarmöten för truppsektionens olika organisatoriska block. Utbildning för föräldrar i bedömning samt gymnastikens grunder. Möten med politiker och tjänstemän för att möjliggöra en ny hall för gymnastiken i Täby. Möten med rektorer för Bergtorpskolan samt Åva gymnasium för att skapa gymnastikinriktningar.

2 2 Ansökan till gymnastikförbundet, Riksidrottsförbundet och skolverket för att få en nationell idrottsutbildning på Åva gymnasium. En av Sveriges större gymnastiktävlingar Täbypokalen genomfördes under våren. Två våruppvisningar genomfördes med fullsatta läktare i Tibblehallen. Ett klubbmästerskap genomfördes hösten Ett stort enveckasläger med över 100 gymnaster planerades under våren-14. Två nyanställningar har gjorts av friståendetränare samt ny kanslist för truppsektionen under våren som startar sin anställning under hösten -14. Verksamhet Antalet aktiva medlemmar var ca 1150, varav ca 800 under 13 år. 170 ledare var engagerade i föreningen. Täby GF har under verksamhetsåret haft två verksamhetsgrenar/sektioner: Barn & Ungdom, som omfattar ca 680 medlemmar var fördelade på 40 grupper Trupp, som omfattar 445 medlemmar var fördelade på 19 grupper Barn & Ungdom Barn & Ungdomssektionen erbjuder rolig, spännande och högkvalitativ gymnastik och rörelseträning för barn och ungdomar från 2 års ålder och uppåt. Sektionen är på flera sett mycket viktig för Täby GF. Det är i nästan uteslutande i Barn & Ungdom som nya gymnaster rekryteras till föreningens verksamhet. Det är inom Barn & Ungdomssektionen som de flesta gymnasterna deltar och det är där som grunden läggs för gymnastens fortsatta utveckling inom gymnastiken. Sektionen utgör en bas för den vidare rekryteringen av gymnaster som vill fortsätta med truppgymnastik i grupperna i BAS och UT trupperna. Barngrupperna leds ofta av föräldrar i kombination med hjälpledare från tävlingsgrupper. För att säkerställa bra kvalité på träningarna har föreningen upparbetat pärmar med information och träningsupplägg som stöd för ledarna. Inom Barn & Ungdomssektionen finns följande nivåer, förkunskaper och mål: Barn + Föräldrar: Små barn tillsammans med sina föräldrar lär sig kropps- och rumsuppfattning, lättare gymnastikövningar och redskapsbanor. Bör kunna: Inga krav på förkunskaper. Barn A: Barnen lär sig grundläggande redskapsgymnastik. Bör kunna: Inga krav på förkunskaper. Mål: Färdigt ljushopp och kullerbytta framåt. Kullerbytta bakåt utan krav, stödja på armarna. Barn B: Barn som tränat minst 2 terminer eller har motsvarande kunskaper. Bör kunna: Färdigt ljushopp och kullerbytta framåt. Kullerbytta bakåt utan krav,stödja på armarna. Mål: Färdig bakåtkullerbytta. Handstående mot vägg och sidhopp utan krav. Barn C: Barn som tränat minst 4 terminer eller har motsvarande kunskaper. Bör kunna: Färdig kullerbytta framåt och bakåt. Sidhopp och handstående mot vägg utan krav. Mål: Handstående utan stöd, sidhopp, hjulning utan krav och påbörjat mellanhopp. Ungdom: Äldre barn med gymnastikintresse lär sig grunderna i redskapsgymnastik. Bör kunna: Färdig framåt- och bakåtkullerbytta, färdigt ljushopp och handstående mot vägg utan krav. Mål: Handstående utan stöd, sidhopp, hjulning utan krav på genomförandet och påbörjat mellanhopp. Se bilagor för redovisning av genomförda grupper i respektive nivå.

3 3 Trupp Föreningen tar idag tar vi in 40 gymnaster varje år i tävlingsverksamheten där 20 gymnaster bildar en basgrupp och 20 gymnaster bildar en UT(utvecklingstrupp) som innebär att barnen får träning som motsvarar deras egen motoriska färdighetsnivå. På grund av brist på lokaler med anpassad utrustning kan föreningen inte starta fler truppgrupper årligen trots att intresset hos barnen är stort. Efter fyra år går gymnasterna vidare till Tävlingstrupp eller Utvecklingstrupp. Detta för att preparera och förbereda gymnasterna för att nå de kunskapskrav som finns på de nationella tävlingsstegarna. Arbetet med att utveckla basnivån fortsätter för att vi ska få fram duktiga gymnaster på nationell nivå. På sitt trettonde levnadsår har gymnaster som uppfyller kunskapskraven möjlighet att ingå i föreningens yngre elittrupp som tävlar i SM-stegen. Gymnasternas sista år i basgrupp är ambitionen att gruppen ska kunna tävla på RM nivå. I huvudsak ska alla gymnaster från sista årets basgrupp (9-11 års ålder) träna och tävla ett år på RM nivån. Hela truppsektionen kännetecknas av engagerade och välutbildade ledare. Flertalet av Täby GF:s ledare har varit, eller är gymnaster i föreningen. Täby GF har som inriktning att löpande utbilda samtliga ledare, både internt och via Svenska Gymnastikförbundets kurser och utbildningar. Täby GF har också som målsättning att alla gymnaster som har fyllt 16 år skall gå basutbildning samt steg 1 i trampett. Föreningen har under året erhållit bidrag ifrån Idrottslyftet för att ge möjlighet åt våra tränare att vidareutbilda sig inom gymnastiken. Täby GF har ett flertal domare på både regional (5st) och nationell nivå (4st). Trupp har under 2013/2014 bestått av följande grupper: ETä ETy TTä1 TTä2 TTy Bas10 Bas11v Bas11b Bas12 Bas13 ET Elittrupp TT Tävlingstrupp RT Regional tävlingstrupp UT Utvecklingstrupp FT Förberedande trupp Ny motorikhall i Täby RT1 RT2 UT10 UT12 UT13 FT1 FT2 FT3 FT4 Täby GF jobbar aktivt för att få mer och bättre träningsmöjligheter. I Vallatorpshallen är varje träningstimme belagd med ett snitt på ca 40 aktiva gymnaster. Vissa dagar överlappar grupper och då kan det vara upp emot 90 aktiva gymnaster i hallen samtidigt. Täby GF har analyserat det framtida behovet av lokaler och konstaterat att föreningen fyllt samtliga tillgängliga tider med optimalt antal gymnaster. Allt mer verksamhet läggs nu i Bergtorpsskolans idrottshall, där vi fått fler tider för truppverksamheten. Styrelsen för nu aktivt samtal med Täby kommun om att föreningen växt ur Vallatorpshallen. Täby kommun delar vår syn på att föreningen behöver ytterligare en hall. Samtal har förts med kommunens tjänstemän som är behjälpliga i processen.

4 4 Möten har genomförts med ordförande i kultur och fritidsnämnden Mats Hasselgren (fp) och samtliga allianspartier med presentation om föreningens ambitioner. Samtliga allianspartier deltog i ett möte i Danderyds specialhall för att få en målbild över vilken typ av utrustning som krävs i en ny motorikhall. Föreningens ambition är att bygga en fullutrustad motorikhall för både bredd och elitgymnastik. Hallen ska också kunna vara säte för motorisk träning för förskolor samt för barn med handikapp eller särskilda behov. Dagtid ska hallen även kunna användas av de skolor föreningen etablerar samverkan med i gymnastikinriktningar, Bergtorp samt Åva gymnasium. Med detta upplägg kan Täby gymnastikförening erbjuda högklassig verksamhet även på dagtid i en ny anläggning. Allianspartierna har i ett gemensamt protokoll innan valet samtliga ställt sig positiva till att investera i gymnastiken. Skolverket har den 28 augusti 2014 godkännt nationell idrottsutbildning för truppgymnastik vid Åvagymnasium vilket sätter än högre press på föreningen att hitta en hallösning. Tävlingsresultat Täby GF har deltagit på både SM stegen och RM stegen under samt flertalet regionala tävlingar i region Öst Hösten 2013 (juli-dec) SM 6:a UC 15:e RC1 13::e och 36:e RC2 19:e RC3 äldre 6:a Våren 2014 (jan-juni) USM 6:e RM1 6:e och 15:e RM3 18:e och 26:e RT3 28:e Bas-grupperna och UT-grupperna har fortsatt att utvecklas och har visat mycket goda resultat på distriktsnivå. Grupperna har tagit hem massor med medaljer på olika tävlingar i Stockholmsdistriktet. Ledare Våra ledare tränar barn från ca 3 år upp till 20-årsåldern. Precis som gymnasterna utvecklas så måste även ledarna växa med uppgiften. Täby GF och Svenska Gymnastikförbundet ger ledarna den utbildning som behövs för detta i olika steg efter hand som svårighetsgraden på övningarna ökar. Föreningen har även utvecklat ledarpärmar och annat material som är till stöd för ledarna i träningen. Många av våra gymnaster blir ledare vid redan i årsåldern, då som hjälpledare i barngrupperna. Vi är stolta över att ge flickor i den här åldern en ledarutbildning, ledarträning och en erfararenhet som dom har nytta av även i andra sammanhang. Styrelsen vill rikta ett särskilt tack för fantastiska insatser till alla 176 ledare och de domare som vi haft i verksamheten under verksamhetsåret :

5 5 Täbypokalen 2014 Täby GF har en under en följd av år arrangerat tävlingar på riksnivå, och därmed skapat en tradition i föreningen att arrangera en stor trupptävling under vårsäsongen. När 2010 startades traditionen med att arrangera en egen tävling inom ett segment där det saknades en riktigt stor tävling. Täbypokalen arrangerades därför igen den april 2013, och har nu etablerat sig som en tävling i toppklass för truppgymnaster upp till RM nivå för att ge dessa gymnaster en chans att mäta sig med de bästa lagen i distriktet. I detta sammanhang vill vi framför allt framhålla Täby GF:s sportkonsulent Marcus Pettersson, som är föreningens huvudansvarig för tävlingen. Marcus har lagt ner ett stort arbete för att utveckla konceptet och att för att få tävlingen på plats. Täbypokalen 2014 i sammanfattning: Antal lag: 73 varav 16 från Täby Antal gymnaster och ledare var ca 1100 st Antal besökare: ca 1700 st Tävlingsledning: Marcus Pettersson, Jeanette Nelling och Anna Alberius Antal funktionärer: ca 120 Täby GF vill rikta ett stort tack till alla gymnaster som deltog, till de ledare, domare och tyckare och föräldrar som fungerade som funktionärer och som alla bidrog till att Täbypokalen blev en sådan succé. Förälder i Täby GF Föräldrar till gymnasterna har en stor del i Täby GF:s framgångar. Under 10 år har Täby GF arbetat efter devisen att alla föräldrar till truppgymnaster har obligatorisk arbetsglädje på ca 10 timmar per verksamhetsår. Insatsen sker på många olika sett, allt ifrån funktionär i samband med uppvisning och tävling till en mer aktiv roll i Täby GF som teamförälder eller ledamot i styrelse och utskott. I varje truppgrupp från Basgrupperna och uppåt finns en organisation av föräldrar som benämns teamföräldrar. Teamförälderns uppgift är att stödja gruppens huvudledare i kommunikation med föräldrar och gymnaster. Vidare att i samband med tävling eller läger som inte genomförs av Täby GF, administrera transport, logi och mat m.m. Teamföräldrarna arrangerar även sociala aktiviteter för gymnaster och ledare. Ansvariga för teamföräldrarna har under året Anna Alberius samt Jeanette Nelling varit. Profilkläder Profilsortimentet har utvecklats under året av Christina Särnbratt, Claes Jonseus och Annika Ivert. Våra profilkläder beställs numera via vår hemsida och levereras direkt från leverantören, All in Sports. Profilkläder går också att köpa i begränsad upplaga på våra uppvisningar och tävlingar. Nya dräkter och overall har tagits fram under verksamhetsåret och skall inköpas under hösten. Syftet är att ge gymnasterna i Täby GF en tydlig profil och varumärke. Aktivitetsbidrag Monica Preger har ansvarat för att administrera Täby GF:s aktivitetsbidrag.

6 6 Hemsidan Våra anställda på kansliet har ansvarat för driften av Täby GF:s hemsida Läger Täby GF har genomfört flera träningsläger i Vallatorpskolans gymnastikhall. Lägren har skett under loven när annan verksamhet har uppehåll. Totalt har ca 360 gymnaster deltagit. Anställda i Täby GF Chefstränare för truppsektionen Marcus Pettersson (100% tjänst) Sektionschef för barn & ungdomssektionen Monica Preger (100 % ) Kansliansvariga truppsektionen Felicia Monfors samt Lina Johansson. (tim) Styrelse Ordförande Vice ordf/kassör Ledamöter Suppleanter Erik von Essen Torbjörn Westman Oscar Sohlberg Anna Haeffner Effie Andersson Marika Åkermark Marie Öhman Johanna Jonseus Ingela Marksell Den nya styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten. Styrelse och suppleanter har erhållit ett arvode på 20:- per ledamot. Arvodet har inte betalats ut utan återgått till föreningen i form av medlemsavgift för 2011/2012. Revisor under året har varit Mia Nikula och revisorssuppleant Lars Agerberg Valberedningen består av Annika Ivert sammankallande Eva-Lotta Johansson Ingrid Björk Vinstdisposition Styrelsen föreslår att Täby GF:s vinstmedel, som står till förfogande från tidigare år, kr och årets vinst kr, totalt kr, balanseras i ny räkning. Till sist vill styrelsen i Täby GF tacka alla gymnaster, ledare och frivilliga krafter, samt våra sponsorer och Täby kommun för detta verksamhetsår.

7 7 Täby Gymnastikförening Erik von Essen Torbjörn Westman Anna Haeffner Styrelseordförande Kassör/vice ordf Ledamot Oscar Sohlberg Marika Åkermark Effie Andersson Ledamot Ledamot Ledamot... Marie Öhman Ledamot

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 Täby Gymnastikförening (Täby GF) Vision: Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1 1. Inledning Täby Gymnastikförening bedriver

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Foto: Andreas Svensson Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Bakgrund...4 3 Vad är gymnastik...5 Gymnastik- en sport med många ansikten... 5 4 Organisation/ vision...8

Läs mer

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 STYRELSE Ordförande Vice Ordförande Rosina Lehto Per-Åke Henriksson Styrelsemedlemmar Sabina Mattsson John Sjöström

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa!

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa! GympaNYTTigt Maj 2015 GympaNYTTigt är ett nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Norr som skickas ut två gånger per år, en gång i december och en gång i maj månad. Här summerar styrelsen, kommittéerna och

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Ett år har gått fullt av nya intryck och stolthet. Dels är det mitt första år som ordförande i ÖGF och dels så är det ett år fullt av utveckling. Föreningen

Läs mer

GympaNYTTigt. December 2014

GympaNYTTigt. December 2014 GympaNYTTigt December 2014 Gruppfoto Norrlandsgymnaster under Norrlansmästerskapen i Kvinnlig Artistisk Gymnastik, Gävle 1014 FOTO: Elisabeth Berglund INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 3 Nya medarbetare...

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse 2014 Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse Göteborg Sim 2014 Målsättning för Göteborg Sim är att klubben skall; -Vara en elitsatsande klubb med simning som

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 4 Verksamhetsberättelse 4 Förord - Kära simmarvänner! År 4 blev ett historiskt år i många avseende i vår förening. 4 blev främst ett år där vi byggt en organisation för framtiden.

Läs mer