Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr Allmänt Täby Gymnastikförening (Täby GF) har under verksamhetsåret bedrivit en framgångsrik gymnastikverksamhet på bredd och elitnivå för barn och ungdomar i Täby. Enligt verksamhetsplanen har föreningen som övergripande mål fram till 2015: Att vara en av en av Sveriges mest framgångsrika gymnastikföreningar inom truppgymnastik. Målet kan anses som uppnått då breddgymnastiken håller hög kvalité är omfattande och erbjuder rörelseglädje för barn och ungdomar på alla nivåer. På elitsidan är placeringar på 6:e plats i SM samt en 6:e plats i USM samt medaljer i stort antal regionala tävlingar ett betyg på hög kvalité inom elitverksamheten. Styrelsen har under året varit mycket aktiv och drivit igenom ett stort antal förändringar tillsammans med de anställda. Nedan följer de viktigaste punkterna föreningen genomfört under året: Nya anställningsavtal för de anställda kopplat till kollektivavtal. Nya ledaravtal för timanställda ledare kopplade till gymnastikförbundets policydokument. Ny arvoderingstrappa utarbetades för ledare som bygger på utbildning och erfarenhet. Detta för att stimulera ledare att utbilda sig och vara kvar länge i föreningen. Ny hemsida som är reklambefriad och som kopplar till vårt administrativa system Sportadmin. Hemsidan medför utökade möjligheter till information till ledare, gymnaster och föräldrar. Ny ekonomihantering genom outsourcing av fakturering och bokföring via företaget Kansliet AB. Tjänsterna ska säkerställa bättre kvalité och kontinuitet för vår administration och ekonomi. Två ledarkonferenser på Scandic hotell med fokus på värdegrundsarbete och utveckling av gemenskapen i föreningen med totalt 80 ledare närvarande. Uppstart av en truppteknisk kommitté för kvalitetssäkring av tävlingsverksamheten. Uppstart av ledarmöten för truppsektionens olika organisatoriska block. Utbildning för föräldrar i bedömning samt gymnastikens grunder. Möten med politiker och tjänstemän för att möjliggöra en ny hall för gymnastiken i Täby. Möten med rektorer för Bergtorpskolan samt Åva gymnasium för att skapa gymnastikinriktningar.

2 2 Ansökan till gymnastikförbundet, Riksidrottsförbundet och skolverket för att få en nationell idrottsutbildning på Åva gymnasium. En av Sveriges större gymnastiktävlingar Täbypokalen genomfördes under våren. Två våruppvisningar genomfördes med fullsatta läktare i Tibblehallen. Ett klubbmästerskap genomfördes hösten Ett stort enveckasläger med över 100 gymnaster planerades under våren-14. Två nyanställningar har gjorts av friståendetränare samt ny kanslist för truppsektionen under våren som startar sin anställning under hösten -14. Verksamhet Antalet aktiva medlemmar var ca 1150, varav ca 800 under 13 år. 170 ledare var engagerade i föreningen. Täby GF har under verksamhetsåret haft två verksamhetsgrenar/sektioner: Barn & Ungdom, som omfattar ca 680 medlemmar var fördelade på 40 grupper Trupp, som omfattar 445 medlemmar var fördelade på 19 grupper Barn & Ungdom Barn & Ungdomssektionen erbjuder rolig, spännande och högkvalitativ gymnastik och rörelseträning för barn och ungdomar från 2 års ålder och uppåt. Sektionen är på flera sett mycket viktig för Täby GF. Det är i nästan uteslutande i Barn & Ungdom som nya gymnaster rekryteras till föreningens verksamhet. Det är inom Barn & Ungdomssektionen som de flesta gymnasterna deltar och det är där som grunden läggs för gymnastens fortsatta utveckling inom gymnastiken. Sektionen utgör en bas för den vidare rekryteringen av gymnaster som vill fortsätta med truppgymnastik i grupperna i BAS och UT trupperna. Barngrupperna leds ofta av föräldrar i kombination med hjälpledare från tävlingsgrupper. För att säkerställa bra kvalité på träningarna har föreningen upparbetat pärmar med information och träningsupplägg som stöd för ledarna. Inom Barn & Ungdomssektionen finns följande nivåer, förkunskaper och mål: Barn + Föräldrar: Små barn tillsammans med sina föräldrar lär sig kropps- och rumsuppfattning, lättare gymnastikövningar och redskapsbanor. Bör kunna: Inga krav på förkunskaper. Barn A: Barnen lär sig grundläggande redskapsgymnastik. Bör kunna: Inga krav på förkunskaper. Mål: Färdigt ljushopp och kullerbytta framåt. Kullerbytta bakåt utan krav, stödja på armarna. Barn B: Barn som tränat minst 2 terminer eller har motsvarande kunskaper. Bör kunna: Färdigt ljushopp och kullerbytta framåt. Kullerbytta bakåt utan krav,stödja på armarna. Mål: Färdig bakåtkullerbytta. Handstående mot vägg och sidhopp utan krav. Barn C: Barn som tränat minst 4 terminer eller har motsvarande kunskaper. Bör kunna: Färdig kullerbytta framåt och bakåt. Sidhopp och handstående mot vägg utan krav. Mål: Handstående utan stöd, sidhopp, hjulning utan krav och påbörjat mellanhopp. Ungdom: Äldre barn med gymnastikintresse lär sig grunderna i redskapsgymnastik. Bör kunna: Färdig framåt- och bakåtkullerbytta, färdigt ljushopp och handstående mot vägg utan krav. Mål: Handstående utan stöd, sidhopp, hjulning utan krav på genomförandet och påbörjat mellanhopp. Se bilagor för redovisning av genomförda grupper i respektive nivå.

3 3 Trupp Föreningen tar idag tar vi in 40 gymnaster varje år i tävlingsverksamheten där 20 gymnaster bildar en basgrupp och 20 gymnaster bildar en UT(utvecklingstrupp) som innebär att barnen får träning som motsvarar deras egen motoriska färdighetsnivå. På grund av brist på lokaler med anpassad utrustning kan föreningen inte starta fler truppgrupper årligen trots att intresset hos barnen är stort. Efter fyra år går gymnasterna vidare till Tävlingstrupp eller Utvecklingstrupp. Detta för att preparera och förbereda gymnasterna för att nå de kunskapskrav som finns på de nationella tävlingsstegarna. Arbetet med att utveckla basnivån fortsätter för att vi ska få fram duktiga gymnaster på nationell nivå. På sitt trettonde levnadsår har gymnaster som uppfyller kunskapskraven möjlighet att ingå i föreningens yngre elittrupp som tävlar i SM-stegen. Gymnasternas sista år i basgrupp är ambitionen att gruppen ska kunna tävla på RM nivå. I huvudsak ska alla gymnaster från sista årets basgrupp (9-11 års ålder) träna och tävla ett år på RM nivån. Hela truppsektionen kännetecknas av engagerade och välutbildade ledare. Flertalet av Täby GF:s ledare har varit, eller är gymnaster i föreningen. Täby GF har som inriktning att löpande utbilda samtliga ledare, både internt och via Svenska Gymnastikförbundets kurser och utbildningar. Täby GF har också som målsättning att alla gymnaster som har fyllt 16 år skall gå basutbildning samt steg 1 i trampett. Föreningen har under året erhållit bidrag ifrån Idrottslyftet för att ge möjlighet åt våra tränare att vidareutbilda sig inom gymnastiken. Täby GF har ett flertal domare på både regional (5st) och nationell nivå (4st). Trupp har under 2013/2014 bestått av följande grupper: ETä ETy TTä1 TTä2 TTy Bas10 Bas11v Bas11b Bas12 Bas13 ET Elittrupp TT Tävlingstrupp RT Regional tävlingstrupp UT Utvecklingstrupp FT Förberedande trupp Ny motorikhall i Täby RT1 RT2 UT10 UT12 UT13 FT1 FT2 FT3 FT4 Täby GF jobbar aktivt för att få mer och bättre träningsmöjligheter. I Vallatorpshallen är varje träningstimme belagd med ett snitt på ca 40 aktiva gymnaster. Vissa dagar överlappar grupper och då kan det vara upp emot 90 aktiva gymnaster i hallen samtidigt. Täby GF har analyserat det framtida behovet av lokaler och konstaterat att föreningen fyllt samtliga tillgängliga tider med optimalt antal gymnaster. Allt mer verksamhet läggs nu i Bergtorpsskolans idrottshall, där vi fått fler tider för truppverksamheten. Styrelsen för nu aktivt samtal med Täby kommun om att föreningen växt ur Vallatorpshallen. Täby kommun delar vår syn på att föreningen behöver ytterligare en hall. Samtal har förts med kommunens tjänstemän som är behjälpliga i processen.

4 4 Möten har genomförts med ordförande i kultur och fritidsnämnden Mats Hasselgren (fp) och samtliga allianspartier med presentation om föreningens ambitioner. Samtliga allianspartier deltog i ett möte i Danderyds specialhall för att få en målbild över vilken typ av utrustning som krävs i en ny motorikhall. Föreningens ambition är att bygga en fullutrustad motorikhall för både bredd och elitgymnastik. Hallen ska också kunna vara säte för motorisk träning för förskolor samt för barn med handikapp eller särskilda behov. Dagtid ska hallen även kunna användas av de skolor föreningen etablerar samverkan med i gymnastikinriktningar, Bergtorp samt Åva gymnasium. Med detta upplägg kan Täby gymnastikförening erbjuda högklassig verksamhet även på dagtid i en ny anläggning. Allianspartierna har i ett gemensamt protokoll innan valet samtliga ställt sig positiva till att investera i gymnastiken. Skolverket har den 28 augusti 2014 godkännt nationell idrottsutbildning för truppgymnastik vid Åvagymnasium vilket sätter än högre press på föreningen att hitta en hallösning. Tävlingsresultat Täby GF har deltagit på både SM stegen och RM stegen under samt flertalet regionala tävlingar i region Öst Hösten 2013 (juli-dec) SM 6:a UC 15:e RC1 13::e och 36:e RC2 19:e RC3 äldre 6:a Våren 2014 (jan-juni) USM 6:e RM1 6:e och 15:e RM3 18:e och 26:e RT3 28:e Bas-grupperna och UT-grupperna har fortsatt att utvecklas och har visat mycket goda resultat på distriktsnivå. Grupperna har tagit hem massor med medaljer på olika tävlingar i Stockholmsdistriktet. Ledare Våra ledare tränar barn från ca 3 år upp till 20-årsåldern. Precis som gymnasterna utvecklas så måste även ledarna växa med uppgiften. Täby GF och Svenska Gymnastikförbundet ger ledarna den utbildning som behövs för detta i olika steg efter hand som svårighetsgraden på övningarna ökar. Föreningen har även utvecklat ledarpärmar och annat material som är till stöd för ledarna i träningen. Många av våra gymnaster blir ledare vid redan i årsåldern, då som hjälpledare i barngrupperna. Vi är stolta över att ge flickor i den här åldern en ledarutbildning, ledarträning och en erfararenhet som dom har nytta av även i andra sammanhang. Styrelsen vill rikta ett särskilt tack för fantastiska insatser till alla 176 ledare och de domare som vi haft i verksamheten under verksamhetsåret :

5 5 Täbypokalen 2014 Täby GF har en under en följd av år arrangerat tävlingar på riksnivå, och därmed skapat en tradition i föreningen att arrangera en stor trupptävling under vårsäsongen. När 2010 startades traditionen med att arrangera en egen tävling inom ett segment där det saknades en riktigt stor tävling. Täbypokalen arrangerades därför igen den april 2013, och har nu etablerat sig som en tävling i toppklass för truppgymnaster upp till RM nivå för att ge dessa gymnaster en chans att mäta sig med de bästa lagen i distriktet. I detta sammanhang vill vi framför allt framhålla Täby GF:s sportkonsulent Marcus Pettersson, som är föreningens huvudansvarig för tävlingen. Marcus har lagt ner ett stort arbete för att utveckla konceptet och att för att få tävlingen på plats. Täbypokalen 2014 i sammanfattning: Antal lag: 73 varav 16 från Täby Antal gymnaster och ledare var ca 1100 st Antal besökare: ca 1700 st Tävlingsledning: Marcus Pettersson, Jeanette Nelling och Anna Alberius Antal funktionärer: ca 120 Täby GF vill rikta ett stort tack till alla gymnaster som deltog, till de ledare, domare och tyckare och föräldrar som fungerade som funktionärer och som alla bidrog till att Täbypokalen blev en sådan succé. Förälder i Täby GF Föräldrar till gymnasterna har en stor del i Täby GF:s framgångar. Under 10 år har Täby GF arbetat efter devisen att alla föräldrar till truppgymnaster har obligatorisk arbetsglädje på ca 10 timmar per verksamhetsår. Insatsen sker på många olika sett, allt ifrån funktionär i samband med uppvisning och tävling till en mer aktiv roll i Täby GF som teamförälder eller ledamot i styrelse och utskott. I varje truppgrupp från Basgrupperna och uppåt finns en organisation av föräldrar som benämns teamföräldrar. Teamförälderns uppgift är att stödja gruppens huvudledare i kommunikation med föräldrar och gymnaster. Vidare att i samband med tävling eller läger som inte genomförs av Täby GF, administrera transport, logi och mat m.m. Teamföräldrarna arrangerar även sociala aktiviteter för gymnaster och ledare. Ansvariga för teamföräldrarna har under året Anna Alberius samt Jeanette Nelling varit. Profilkläder Profilsortimentet har utvecklats under året av Christina Särnbratt, Claes Jonseus och Annika Ivert. Våra profilkläder beställs numera via vår hemsida och levereras direkt från leverantören, All in Sports. Profilkläder går också att köpa i begränsad upplaga på våra uppvisningar och tävlingar. Nya dräkter och overall har tagits fram under verksamhetsåret och skall inköpas under hösten. Syftet är att ge gymnasterna i Täby GF en tydlig profil och varumärke. Aktivitetsbidrag Monica Preger har ansvarat för att administrera Täby GF:s aktivitetsbidrag.

6 6 Hemsidan Våra anställda på kansliet har ansvarat för driften av Täby GF:s hemsida Läger Täby GF har genomfört flera träningsläger i Vallatorpskolans gymnastikhall. Lägren har skett under loven när annan verksamhet har uppehåll. Totalt har ca 360 gymnaster deltagit. Anställda i Täby GF Chefstränare för truppsektionen Marcus Pettersson (100% tjänst) Sektionschef för barn & ungdomssektionen Monica Preger (100 % ) Kansliansvariga truppsektionen Felicia Monfors samt Lina Johansson. (tim) Styrelse Ordförande Vice ordf/kassör Ledamöter Suppleanter Erik von Essen Torbjörn Westman Oscar Sohlberg Anna Haeffner Effie Andersson Marika Åkermark Marie Öhman Johanna Jonseus Ingela Marksell Den nya styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten. Styrelse och suppleanter har erhållit ett arvode på 20:- per ledamot. Arvodet har inte betalats ut utan återgått till föreningen i form av medlemsavgift för 2011/2012. Revisor under året har varit Mia Nikula och revisorssuppleant Lars Agerberg Valberedningen består av Annika Ivert sammankallande Eva-Lotta Johansson Ingrid Björk Vinstdisposition Styrelsen föreslår att Täby GF:s vinstmedel, som står till förfogande från tidigare år, kr och årets vinst kr, totalt kr, balanseras i ny räkning. Till sist vill styrelsen i Täby GF tacka alla gymnaster, ledare och frivilliga krafter, samt våra sponsorer och Täby kommun för detta verksamhetsår.

7 7 Täby Gymnastikförening Erik von Essen Torbjörn Westman Anna Haeffner Styrelseordförande Kassör/vice ordf Ledamot Oscar Sohlberg Marika Åkermark Effie Andersson Ledamot Ledamot Ledamot... Marie Öhman Ledamot

Täby GF kopplat till Gymnastiken vill

Täby GF kopplat till Gymnastiken vill Täby GF kopplat till Gymnastiken vill I enlighet med gymnastiken vill och nya utvecklingsmodellen färgkodar vi vår verksamhet så att den kan översättas till de nya etiketterna enligt nedan. Utvecklingsmodellen

Läs mer

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 1 TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 INNEHÅLL 1. Övergripande planer, mål och policys A. Föreningsidé B. TGF organisation och verksamhetsstruktur C. SWOT (Styrkor, Svagheter, Möjligheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Höganäs Gymnastikförening

VERKSAMHETSPLAN. Höganäs Gymnastikförening VERKSAMHETSPLAN Höganäs Gymnastikförening 2011 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011 Inledning Under 2011 är den övergripande och långsiktiga målsättningen och visionen för föreningen att gymnaster och ledare stannar

Läs mer

AIF GYMNASTIK VERKSAMHETSBESKRIVNING 2012/2013

AIF GYMNASTIK VERKSAMHETSBESKRIVNING 2012/2013 AIF GYMNASTIK VERKSAMHETSBESKRIVNING 2012/2013 4ÅR och 5ÅR - --- - 4 5 år Barngymnastik (Barn) Barngymnastiken skall vara en rolig och lekfull aktivitet som främjar barnens individuella utveckling. Att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN DACKEGYMNASTERNA Verksamhetsberättelse Föreningen Dackegymnasternas ordförande Ett år går fort när man har roligt och nu har ännu ett gymnastikår genomförts av våra fantastiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012-2013 Gymnastikföreningen Astra 2012-2013 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Suppleant Suppleant Peter Rudin Thomas Åkerdahl Linda Knutar Maria Sandgren

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 20150701-20160630 FÖRENINGEN DACKEGYMNASTERNA 20150701-20160630 Verksamhetsberättelse 20150701-20160630 Föreningen Dackegymnasternas ordförande Tänk att ännu ett gymnastik-år har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 Täby Gymnastikförening (Täby GF) Vision: Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1 1. Inledning Täby Gymnastikförening bedriver

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016 Inledning Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 102 år 2016. Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens årsmöte den 3/3

Läs mer

Långtidsplan/Vision , upplaga 4

Långtidsplan/Vision , upplaga 4 Långtidsplan/Vision 2020 2016-04-20, upplaga 4 Verksamhetsidé Gymnastikföreningen Uppsalaflickorna har kommit till för att ge barn, ungdomar och vuxna glädje, utveckling och personlig utmaning och framgång.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 20120701-20130630 Verksamhetsberättelse 20120701-20130630 Föreningen Dackegymnasternas ordförande Tack alla entusiastiska ledare, gymnaster och föräldrar för ett toppen år! Inför

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Sida 2 (5) Verksamhetsberättelse för Brunflo Gymnastikförening 2009 Brunflo gymnastikförenings årsmöte 2009 hölls i kvarterslokalen i Brunflo båthamn den 3 mars. Vid mötet deltog

Läs mer

Nyhetsbrev. Borlänge Gymnastikklubb. Över 100 barn stod i kö till våra grupper innan terminsstart HT 2013

Nyhetsbrev. Borlänge Gymnastikklubb. Över 100 barn stod i kö till våra grupper innan terminsstart HT 2013 Hej alla gymnaster, föräldrar, tränare och övriga medlemmar! Som ett led i att föra klubben framåt och öka kontakten mellan styrelse, ledare och aktiva tänker vi försöka komma ut med ett nyhetsbrev ett

Läs mer

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling Bakgrund Västerbottens Gymnastikförbund arrangerade 1990 gymnastikspelen i Umeå och sedan dess har Umeå GF i omgångar uppvaktat Umeå fritid för att diskutera lokalproblematiken för tävlingsgymnastiken

Läs mer

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista INNEHÅLL Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista ALLMÄN TÄVLINSINFORMATION Svenska bedömningsreglementets senaste version gäller där inget annat anges.

Läs mer

Välkommen som ledare i Sigtuna Märsta Gymnastikklubb

Välkommen som ledare i Sigtuna Märsta Gymnastikklubb Välkommen som ledare i Sigtuna Märsta Gymnastikklubb Introduktion SMGK Sigtuna Märsta Gymnastikklubb (SMGK) bildades år 1962, då under namnet Märsta Gymnastikklubb. Efter 40-års jubiléet lades namnet Sigtuna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för 852000-4519 Verksamhetsåret 2014 Sida 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Ida Larsson, ordförande Peter Ramstedt, vice ordförande Mats Månsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Söderhamns gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2015-01-01-2015-12-31. 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens årsmöte den 18/4

Läs mer

PM 1 SM 2008. Truppgymnastik Trampolin 30 maj 1 juni TÄBY

PM 1 SM 2008. Truppgymnastik Trampolin 30 maj 1 juni TÄBY PM 1 SM 2008 Truppgymnastik Trampolin 30 maj 1 juni TÄBY PM 1 Täby Gymnastikförening och Svenska Gymnastikförbundet hälsar dig VÄLKOMMEN TILL SM Truppgymnastik Trampolin 30 maj - 1 juni 2008 i Tibblehallen,

Läs mer

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Årsberättelse Göteborgs Turnförening 2013 Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Robert

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Ett år har gått fullt av nya intryck och stolthet. Dels är det mitt första år som ordförande i ÖGF och dels så är det ett år fullt av utveckling. Föreningen

Läs mer

En del av Gymnastikförbundet mot målen i Vision 2020

En del av Gymnastikförbundet mot målen i Vision 2020 En del av Gymnastikförbundet mot målen i Vision 2020 Eva Sundmalm, v ordf Inger Högström Westerling, ledamot Alexandra Nyström, anställd kanslist och tränare SM medalj 2013 Örebro Gymnastikförening/KIF

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Brunflo Gymnastikförening Sida 2 (7) Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse... 3 Sektionernas verksamhetsberättelser... 5 Barn- och ungdomssektionen Familjegymnastik...

Läs mer

Hej och välkommen till Mariestads Gymnastikklubb!

Hej och välkommen till Mariestads Gymnastikklubb! Hej och välkommen till Mariestads Gymnastikklubb! Information I Mariestads gymnastikklubb tränar vi truppgymnastik som är den största gymnastikdiciplinen i Sverige. Redskapen/grenarna som ingår är matta,

Läs mer

Pixbo Gymnastikförenings styrelse hälsar er välkomna till:

Pixbo Gymnastikförenings styrelse hälsar er välkomna till: Pixbo Gymnastikförenings styrelse hälsar er välkomna till: ÅRSMÖTE 2015 DAGORDNING Årsmöte för Pixbo Gymnastikförening 2015-11-19 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2015 BGF Verksamhetsberättelse 2015 1 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsåret ur styrelsens ögon Uppföljning av Verksamhetsplan 2015 Gemensamma träffar

Läs mer

Sala Gymnastikförening/Gymmix

Sala Gymnastikförening/Gymmix Gunilla Pettersson Veronica Forssberg Till ytan Västmanlands största kommun Ca 23 000 invånare, liten stadskärna, stor landsbygd. Nära hälften av Salas invånare lever på landsbygden och i tätorterna runt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 TÖLÖ Gymnastikförening

Verksamhetsplan 2016 TÖLÖ Gymnastikförening Verksamhetsplan 2016 TÖLÖ Gymnastikförening 1 Styrelsen för Tölö Gymnastikförening (Tölö GF) har härmed nöjet att avlämna följande verksamhetsplan för tiden 1/1-31/12 2016 Föreningens ändamål (utdrag ur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. verksamhetsåret 2014

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. verksamhetsåret 2014 ÅRSMÖTESHANDLINGAR verksamhetsåret 2014 den 24 mars 2015 kl. 18.00 i Fårdala matsal INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningens verksamhetsberättelse för år 2014... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Valberedning... 3

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

Verksamhetsberättelse GF Vasa Gymnastik

Verksamhetsberättelse GF Vasa Gymnastik Verksamhetsberättelse 2015-2016 GF Vasa Gymnastik Verksamhetsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen Styrelsen har bestått av Ordförande Jessica Pettersson Sekreterare Maria Landqvist Kassör Lina Landqvist

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 20150701-20160630 Styrelsens sammansättning Ordförande Jenny Lundberg Kassör Anna Högberg Ledamot (barn) Anna Cårebo Ledamot (trupp) Anna Söderlund Ledamot (motion) Pia Brovold Suppleant

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

NACKA GYMNASTIKFÖRENING

NACKA GYMNASTIKFÖRENING NACKA GYMNASTIKFÖRENING Årsmöte 10 MARS 2016 kl 18:30 Nacka Sportcentrum, Matsalen Dagordning för mötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Årsmöte Sofiaflickorna. 18 september klockan Ersta Sköndal högskola

Årsmöte Sofiaflickorna. 18 september klockan Ersta Sköndal högskola Årsmöte 2016 Sofiaflickorna 18 september klockan 15.00 Ersta Sköndal högskola Verksamhetsberättelse Styrelsen... 2 Övriga förtroendevalda... 2 Några av årets händelser... 4 Tävlingar och resultat... 4

Läs mer

BUSAM KVALTÄVLINGSDAG FÖR BARN/UNGDOM FÖLJANDE DATUM: UPPSALA 16 MARS FALUN 9 MARS SÖDERHAMN 23 MARS FINAL I GÄVLE DEN 6 APRIL.

BUSAM KVALTÄVLINGSDAG FÖR BARN/UNGDOM FÖLJANDE DATUM: UPPSALA 16 MARS FALUN 9 MARS SÖDERHAMN 23 MARS FINAL I GÄVLE DEN 6 APRIL. BUSAM KVALTÄVLINGSDAG FÖR BARN/UNGDOM FÖLJANDE DATUM: UPPSALA 16 MARS FALUN 9 MARS SÖDERHAMN 23 MARS FINAL I GÄVLE DEN 6 APRIL Klasser I Ungdom födda 2003 och senare II Ungdom födda 1998-2002 III Ungdom

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Vendelsö Gymnastikförening

Verksamhetsberättelse 2013. Vendelsö Gymnastikförening Verksamhetsberättelse 2013 Vendelsö Gymnastikförening TRÄNINGSVERKSAMHETEN VGF har under året haft verksamhet med totalt 442 gymnaster och ledare. Basen i verksamheten är barngymnastiken med ca 165 barn

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Verksamhet och syfte Holmsundsgymnasterna är medlem i Svenska Gymnastikförbundet som utgör ett av Sveriges största idrottsförbund. I dagsläget har föreningen cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN DACKEGYMNASTERNA Verksamhetsberättelse Föreningen Dackegymnasternas ordförande Ännu ett härligt gymnastik-år är till ända. Jag valdes in i styrelsen vid förra årsmötet,

Läs mer

2014-01-17. Värmdö Truppcup 2014 PM 1. Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014. Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång.

2014-01-17. Värmdö Truppcup 2014 PM 1. Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014. Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång. Värmdö Truppcup 2014 PM 1 Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014 Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång. Välkommen till Värmdö Truppcup 2014 Värmdö truppcup genomförs i år för första

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Huddinge Gymnastikförening Verksamhetsberättelse 120701-130630

Huddinge Gymnastikförening Verksamhetsberättelse 120701-130630 Huddinge Gymnastikförening Verksamhetsberättelse 120701-130630 Inledning Huddinge Gymnastikförening har under verksamhetsåret 120701-130630 fortsatt bestått av tre sektioner, Barn och Ungdom, Tävling och

Läs mer

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken SIGNERAD 2015-03-23 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-03-20 Vår referens Amir Nuhanovic Föreningssekreterare amir.nuhanovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper med öppethållande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF

Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF Verksamhetsberättelse för Mälardalens Distansryttarförening MDRF 2015-01-01-2015-12-31 Mälardalens distansryttarförening Enköping Uppland Organisationsnummer 802462-5397 1(5) Verksamhetsberättelse för

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

GF Gymmix Visby hälsar Er välkomna till WISBYCUPEN VIII 2012

GF Gymmix Visby hälsar Er välkomna till WISBYCUPEN VIII 2012 GF Gymmix Visby hälsar Er välkomna till WISBYCUPEN VIII 2012 En trupptävling för alla nivåer PM 1 Välkommen till Wisbycupen VIII den 6 oktober 2012 GF Gymmix Visby hälsar alla varmt välkomna till vår trupptävling,

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb

Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 1 Verksamhetsplan för Örebro Tennisklubb 2008-2017 Reviderad 0901 Reviderad 1001 Reviderad 1101 Reviderad 1201 Reviderad 1301 Reviderad 1402 Reviderad 1503 Reviderad 1601 2 Förutsättningar Örebro Tennisklubb

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

LÄGER 2010. Läger utan egna ledare

LÄGER 2010. Läger utan egna ledare LÄGER 2010 Läger utan egna ledare 13-16 juni Läger 1 utan egna ledare 4 dagar 17-20 juni Läger 2 utan egna ledare 4 dagar 21-24 juni Läger 3 utan egna ledare 4 dagar 2-6 augusti Läger 4 utan egna ledare

Läs mer

LINGVALLEN KURSER OCH LÄGER

LINGVALLEN KURSER OCH LÄGER LINGVALLEN KURSER OCH LÄGER SOMMAREN 2009 1 Kurs och Läger katalog 2009.indd 1 2009-02-23 11:10:40 KURSER Barn, Ungdom, Skola och Förberedande tävling 29 juni 3 juli Ung Kaxig Framåt Kurs/läger 5 dagar

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

PM 1. Inbjudan till VikingaCupen 2017

PM 1. Inbjudan till VikingaCupen 2017 Varmt välkomna till VikingaCupen tävlingen för alla! PM 1 Inbjudan till VikingaCupen 2017 25-28 maj. Maxi & RT2 3-6 juni. Micro, Mini & RM1 NYHET! I år har vi en Micro-klass för de allra yngsta som vänder

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTET 2016 Värdegrundsfrågor vad har vi lärt oss? Malin Eggertz Forsmark Thore Brolin Calle Myrsell

FÖRBUNDSMÖTET 2016 Värdegrundsfrågor vad har vi lärt oss? Malin Eggertz Forsmark Thore Brolin Calle Myrsell Värdegrundsfrågor vad har vi lärt oss? Malin Eggertz Forsmark Thore Brolin Calle Myrsell Gymnastikförbundets Värdegrund Personligt engagemang hela livet. Vi ser och tar tillvara alla individers möjligheter

Läs mer

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening.

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Framarbetad Hösten 2008 i samarbete med Redigerad November 2010 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 4 Så här vill vi att våra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Några höjdpunkter under året: Invigning av hoppgropsanläggning, föreningens största investering någonsin Föreningen växer och räknar numera med över 500 medlemmar Linn Nilsson

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar.

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. -Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. BOLLNÄS SS Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler ÖPPNAT DÖRRARNA

Läs mer

Örebro Gymnastikförening/Kif VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Örebro Gymnastikförening/Kif VERKSAMHETSBERÄTTELSE Örebro Gymnastikförening/Kif VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vilket år vi har haft!!! Vi har haft ett år fullt av utveckling. Styrelsen har i år satsat mycket på att fortsätta utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 [Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] Innehållsförteckning: Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsidé... 4 Verksamheten 2015... 4 Bas... 5 Trupp/Tävling... 5 Kvinnlig Artistisk

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 2014

GYMNASTIKSPELEN 2014 Vid varje Gymnastikspel lanseras en ny cool t-shirt. Har du tips på hur årets Gymnastikspelströja ska se ut? Kom med dina idéer senast den 28 februari. Maila sydost@gymnastik.se t-shirten 2012 Sidan 2

Läs mer

Örebro Gymnastikförening/Kif RIKTLINJER FÖR LEDARE & STYRELSE VT-16. www.orebrogf.com

Örebro Gymnastikförening/Kif RIKTLINJER FÖR LEDARE & STYRELSE VT-16. www.orebrogf.com Örebro Gymnastikförening/Kif RIKTLINJER FÖR LEDARE & STYRELSE VT-16 www.orebrogf.com Vision Gymnastik rörelseglädje för alla hela livet! Värdegrund I vår förening: är alla lika mycket värda möter vi varandra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhetsberättelse Halmstad Gymnastikförening 2014

Verksamhetsberättelse Halmstad Gymnastikförening 2014 Verksamhetsberättelse Halmstad Gymnastikförening 2014 Styrelse Caroline Johnsen Annelie Fager My Augustsson Hvit Maria Adholm Andersson Diana Larsson Malin Blomqvist Sandra Pettersson Therese Sirén Fredriksen

Läs mer

www.idrottonline.se/lessebo/gfgympalatt-gymnastik

www.idrottonline.se/lessebo/gfgympalatt-gymnastik www.idrottonline.se/lessebo/gfgympalatt-gymnastik Ordförande har ordet Ännu en termin har gått till ända. Mycket kul har vi hunnit med även denna terminen. Vi har varit delaktiga i karnevalståget. Ett

Läs mer

SVENSK GYMNASTIK VILL

SVENSK GYMNASTIK VILL SVENSK GYMNASTIK VILL Antagen av Förbundsmötet 2014 2 Svensk Gymnastik - rörelse hela livet Tack till alla fotografer: Maria Edstrand/Allehanda media Jesper Eriksson Jessica Green Andreas Gustafsson Popa

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

GYMNASTIKFORUM 2015. Värdegrund som påverkar - hur hanterar man när det gått snett. #gymnastikforum2015

GYMNASTIKFORUM 2015. Värdegrund som påverkar - hur hanterar man när det gått snett. #gymnastikforum2015 GYMNASTIKFORUM 2015 Värdegrund som påverkar - hur hanterar man när det gått snett #gymnastikforum2015 Gymnastikförbundets Värdegrund Ett personligt engagemang hela livet. Vi ser och tar tillvara alla individers

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Årsberättelse för GF GYMNOS

Årsberättelse för GF GYMNOS Årsberättelse för GF GYMNOS 2015-2016 Allmänt Verksamhetsåret 2015-2016 har föreningen fortsatt att bedriva gymnastik för barn och ungdomar i alla åldrar och på alla nivåer. Nytt för verksamhetsåret var

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Region SYD SSF

Verksamhetsberättelse för Region SYD SSF Verksamhetsberättelse för Region SYD SSF Styrelsen för Region SYD SkidSkytteFörbundet (Region SYD SSF) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2015-05-01 - - 2016-04-30). Styrelsens sammansättning.

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2011 SAMMANFATTNING Gymnastik är en form av idrott, som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad.

Läs mer

WISBYCUPEN X. En trupptävling för alla nivåer PM 1

WISBYCUPEN X. En trupptävling för alla nivåer PM 1 WISBYCUPEN X En trupptävling för alla nivåer PM 1 Välkommen till Wisbycupen X! GF Gymmix Visby hälsar alla varmt välkomna till vår trupptävling Wisbycupen! I år firar vi att Wisbycupen fyller 10 år! På

Läs mer

Protokoll. Holmsundsgymnasternas Årsmöte Verksamhetsåret 2015

Protokoll. Holmsundsgymnasternas Årsmöte Verksamhetsåret 2015 Protokoll Holmsundsgymnasternas Årsmöte Verksamhetsåret 2015 Onsdag den 16 mars 2016 klockan 19.00 Konferensrummet, Storsjöhallen. 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Hanna

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

HERMES NYTT Nr Årgång 76. Ordförande har ordet!

HERMES NYTT Nr Årgång 76. Ordförande har ordet! Ordförande har ordet! Då har vi klarat av årets uppvisning i Enskedehallen den 14 maj. Entusiastisk publik och gymnaster som hejade fram när deras egna tränare framträdde som Superwomen. Av tradition delar

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2008-01-01--2008-12-31 JAKOBSBERGS FÄKTKLUBB Verksamhetsberättelse Jakobsbergs Fäktklubbs styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamheten under tiden

Läs mer

Stadgar för Halmstad Gymnastikförening

Stadgar för Halmstad Gymnastikförening För den ideella föreningen Stadgar för Halmstad Gymnastikförening Halmstad Gymnastik Förening(nedan kallat Halmstad GF) Med hemort i Halmstad kommun. Bildad den 23 september 1949 Stadgarna senast reviderad

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 14. Författare: Jessica Pettersson och Maria Landqvist

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 14. Författare: Jessica Pettersson och Maria Landqvist Utvärdering Vasa Gymnastik HT 14 Författare: Jessica Pettersson och Maria Landqvist 1 Inledning Vasa Gymnastik har nu funnits i lite mer än 2 år och består idag av 3 grupper. Åldrarna varierar mellan 6

Läs mer

-vår väg mot framtiden

-vår väg mot framtiden -vår väg mot framtiden Östersunds Curlingklubb en nationell förebild som möjligheternas klubb i en levande arena 2013-03-27 2 Östersunds Curlingklubb erbjuder: Curling som motion och tävlingsverksamhet

Läs mer

Halmstad Frigymnaster Bäst och störst Nu och i framtiden

Halmstad Frigymnaster Bäst och störst Nu och i framtiden Verksamhetsplan & Budget 2014 Vår vision Halmstad Frigymnaster Bäst och störst Nu och i framtiden Bäst: Vi vill vara bäst på gymnastik för bredd och elit samt arrangemang, organisation och ekonomi. Störst:

Läs mer

Tävlingskalender TRUPP 1 juli- 31 december 2013

Tävlingskalender TRUPP 1 juli- 31 december 2013 Tävlingskalender TRUPP 1 juli- 31 december 2013 1 Generella regler för Truppverksamheten 2013-01-01 till 2013-06-30 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER (Avvikelser från ovan nämnda) - Inbjudan

Läs mer