AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007"

Transkript

1 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007 Nordliga studier Förste professorn i ryska Blind spansk student på campus Challenging Gender

2 L LEDAREN Profilen Per Ambrosiani, ny professor i ryska, trakterar stränginstrumentet altdomra i Balalajkaorkestern Kazbek. BILD ÅKE SARTZ Höstterminen är snart över. Tiden flyger. Under denna hösttermin har jag personligen haft glädjen och nöjet att guida cirka 25 olika grupper från ett 15-tal olika länder på vårt vackra campus. Ett hedersuppdrag. Bland mina mer exklusiva gäster kan nämnas en borgmästare från Kina med ett följe på 15 personer, Israels ambassadör här i Sverige åtföljd av 4 välskräddade Säpo-agenter, en kvartett ivrigt fotograferande sociologer från staden Sakarya i nordvästra Turkiet, ett sällskap från Sakha State University i sibiriska Jakutsk och en ensam professor från huvudstaden Quito i Ecuador. Internationellt så det förslår. Och internationalisering blir allt viktigare för Umeå universitet. Flera projekt är på gång. I detta nummer av Aktum kan du läsa om att lärare från samhällsvetenskapliga fakulteten besökt universitet i Toronto, om en blind spansk student som valt att studera här hos oss, om Umeå universitets förste professor i ryska och som vanligt har vi en sida på engelska. aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DEC 8/2007 Ansvarig utgivare Ulrika Bergfors Kriström Redaktör Stefan Lybeck Tel Adress Informationsenheten Umeå universitet Umeå Tel (vx) Fax Två jubileer Aktum uppmärksammar också att miljö- och hälsoskyddsprogrammet har fyllt modiga 30 år och att Tekniska högskolan uppnått 10 år. Vidare i detta nummer kan du läsa om nordliga studier, ett av våra 12 starka forskningsområden, om 2 gender -konferenser, om breddad rekrytering och mycket annat. Nu väntar jul och nyår. Från hjärtat säger jag: undvik stressen och försök hitta vilan. Slutligen, för att skapa julstämning, några rader från den mest klassiska av julens dikter, Tomten, av Viktor Rydberg och ursprungligen publicerad i Ny Illustrerad Tidning Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. Stefan Lybeck, vik redaktör Redaktion Carina Dahlberg Stefan Lybeck Redaktionsråd Kristina Sjögren Barbro Renkel Gunnel Grelsson Dan Frost Kjell Grankvist Jan Mannberg Layout/produktion/repro Print & Media, Umeå universitet Tryck Nya Tryckeri City Umeå AB Upplaga Tipsa gärna redaktionen! 2 AKTUM DECEMBER 8/2007

3 från Ledningen Inrapportering i Ladok avgörande för intäkter Intäkter för grundutbildning baseras i huvudsak på antal helårsstudenter och helårsprestationer, dessutom finns viss uppdragsutbildning. Inrapporteringen till regeringen är en förutsättning för att erhålla intäkter. Marginalen för inrapportering är snäv. Den 17 januari klockan 17:00 är absolut sista dag för inrapportering av helårsstudenter och helårsprestationer i Ladok avseende kalenderår Det finns en viss risk för att eventuella registreringar som sker efter detta datum inte kan bokföras så de ger intäkt åt universitetet. Avstängning av studenter Disciplinnämnden står fast vid sin principiella ståndpunkt att inte vidta disciplinära åtgärder mot studenter som helt avslutat sina studier vid universitetet. Rektor har dock möjlighet att stänga av studenter interimistiskt (direkt i väntan på disciplinnämndens beslut) något som kan tillämpas i uppenbara fall av försök till vilseledande som exempelvis plagiat och fusk. Varning för fakturaskojare! Under senaste tiden har det inträffat några fall när oseriösa företag försökt lura personal på institutioner/enheter att skriva på och faxa tillbaka fakturor/ ordrar på varor som aldrig beställts. Var därför noga med att kontrollera att fakturorna stämmer. Se även Svenskhandels Varningslistan. från Omvärlden UmU bland de grönaste universiteten i Sverige Göteborgs universitet är bäst på hållbar utveckling i forskning och undervisning. Det anser miljöpartiets Gröna studenter som har jämfört de svenska universiteten. På andra plats hamnade Lunds universitet och Umeå universitet. Det man tittade på var bland annat vilket arbete som har gjorts för att göra hållbar utveckling till en del av varje utbildning. Utredning ska ge lärosäten större frihet Regeringen har beslutat att tillsätta en utredare som ska lämna förslag till en eller flera alternativa verksamhetsformer för statliga universitet och högskolor. Den nuvarande myndighetsformen kan vara alltför begränsande för akademisk verksamhet. Utgångspunkten ska vara en minskad politisk styrning av och ökat självbestämmande för lärosätena. Samtidigt ska statens intresse av att kunna styra och kontrollera för staten viktiga delar av verksamheten såsom exempelvis dimensionering, effektivt resursutnyttjande, kvalitet i utbildning och forskning samt rättssäkerhet för studenter tillgodoses. Utredaren Daniel Tarschys ska redovisa sitt uppdrag senast den 5 december Källa: Utbildningsdepartementet Utökat skydd för enskilda vid etikprövning av forskning I en lagrådsremiss föreslår regeringen att vissa ändringar ska göras i etikprövningslagen och personuppgiftslagen som bl.a. innebär: Bättre skydd för människors integritet. Säkrare hantering av forskning där människor riskerar att komma till skada. Forskning som utförs med en metod som innebär en uppenbar risk att den enskilde som medverkar i forskningen skadas fysiskt eller psykiskt ska alltid etikprövas. Alla forskningshuvudmän ska behandlas lika. För forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter som avser lagöverträdelser m.m. ska etikprövningen ske på samma villkor, oavsett om forskningshuvudmannen är en myndighet eller enskild. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april Källa: Utbildningsdepartementet Fler notiser och längre versioner finns på <www.anstalld.umu.se>. AKTUM DECEMBER 8/2007 3

4 4 AKTUM DECEMBER 8/2007

5 Nordliga studier spränger en vetenskaplig gräns Forskarna inom det starka forskningsområdet Nordliga studier, som lite slarvigt uttryckt till stor del handlar om studier av gränser kulturella, språkliga, geografiska, geopolitiska, har genom att ge ut en ny internationellt vetenskaplig tidskrift banat ny väg inom området. Man kan ju tycka att ett så stort forskningsområde, som Northern Studies faktiskt är, redan skulle ha ett organ som Journal of Northern Studies. Vi trodde att namnet redan skulle vara upptaget men det var det inte, säger tidskriftens chefredaktör professor Lars-Erik Edlund. Edlund menar att det faktum att forskningsområdet bland annat saknat tidskrift visar på de svårigheter som ett forskningsområde som detta, som är spritt på så många olika miljöer, kan ha. Tidskriften blir en viktig mötesplats för forskare, svenska såväl som internationella inom detta växande område, säger han. Den upp-och-nedvända kartbilden på skriftens omslag är mycket talande. Många får en aha-upplevelse när de ser den. De förstår plötsligt kultursambanden. Vi är vana att titta i nord-sydlig riktning eftersom makten i vår del av världen varit koncentrerad i söder. Här är det öst-västliga perspektivet det som är viktigt. Det handlar om områden som har samma naturmiljö, naturresursutnyttjande och många andra likheter, menar Edlund. Han berättar att den upp och nedvända kartan redan fått väldig stor och påtaglig betydelse för Norrbotten. Det var den som Haparandas gränslösa kommunalråd Sven-Erik Bucht använde för att få Ikea etablerat i Haparanda. Det finns en bildsekvens som visar när Bucht för första gången närmar sig Kamprad med sitt förslag. Först ser man hur skeptisk Kamprad ser ut, sedan hur han tittar på kartan. På sista bilden håller de båda om varandra i samförstånd, berättar Edlund. Smålänningen Ingvar Kamprad såg genast kultursambandet och ett tankemässigt och reellt centrum i norr, fortsätter Edlund. I fokus för forskarna inom nordliga studier vid Umeå universitet står norra Europa i allmänhet och norra Skandinavien i synnerhet. Men hela det vidsträckta område som sträcker sig runt den norra polen, det cirkumpolära området, som även omfattar bland annat Kanada och Ryssland, är föremål för deras intresse. De nordliga områdena har unika drag men de har även mycket gemensamt med andra utkantsområden som är intressanta att undersöka i ett globalt jämförande perspektiv. Synen på området har skiftat genom historien, det har både betraktats som en marginaliserad periferi och beskrivits som ett hägrande framtidsland med stora rikedomar. Identitetsskapande är ett viktigt ord för studierna. Vi försöker förstå människorna i den nordliga miljön och hur de reagerar på exempelvis förändringar. Det samhällsvetenskapliga perspektivet är ett dominerande perspektiv inom många miljöer. Vi har det också, liksom ett ekologiskt och ett visst medicinskt perspektiv, vi är tvärvetenskapliga men har ändå försökt nischa oss mot en starkare humanistisk inriktning jämfört med andra forskningsmiljöer, förklarar Edlund. Brett räknat omfattar forskningsområdet ett 80-tal forskare vid Umeå universitet. Själva kärngruppen består av ett 20-tal, förtydligar Edlund. Lars-Erik Edlund är övertygad om att forskningsområdet kommer att få en ökande aktualitet under det närmaste decenniet. Klimatfrågor, frågor om hållbar utveckling inom nordområdena, nordliga hälsofrågor och studier av urbefolkningar och dess villkor kommer alltmer i förgrunden på den internationella forskningsarenan. Dessa områden har dessutom stort intresse i samhällsdebatten och för en bred allmänhet. TEXT CARINA DAHLBERG BILD GÖSTA WENDELIUS Fakta Nordliga studier: Journal of Northern Studies är en så kallad refereetidskrift. De vetenskapliga artiklarna granskas och godkänns av ett vetenskapligt råd före publicering. För att säkra kvaliteten på högsta nivå har tidskriften ett mycket namnkunnigt internationellt utgivningsråd. Artiklarna skrivs av svenska och internationella forskare. Tidskriften trycks i exemplar och ska komma ut två gånger per år. Professor Lars-Erik Edlund är chefredaktör och professor Heidi Hansson biträdande redaktör. Skriften ges ut av Umeå universitet och Skytteanska samfundet. AKTUM DECEMBER 8/2007 5

6 INBLICK I HANDLINGSPLANEN De allra flesta med högskoleutbildning får jobb efter avslutade studier. Men det kan ta olika lång tid och det är inte alltid som jobbet motsvarar studierna. Projekt nummer 18 och 29 i universitetets handlingsplan ska försöka ändra på det. Efter plugget... det fixar sig alltid? Ett jobb efter avslutade studier står överst på alla studenters önskelista. Men för Umeå universitets studenter tar det inom vissa utbildningar längre tid att få ett jobb efter utbildningen jämfört med andra lärosäten. Anställningsbarhet står allt mer i fokus för högskolorna. Studenterna som satsat tid och tagit dyra studielån vill givetvis också ha jobb när de lämnar lärosätena. Samtidigt har högskolans expansion fått till följd att allt fler högskoleutbildade kommer ut på arbetsmarknaden och att konkurrensen hårdnar. De uppföljningar som gjorts visar att det tar längre tid för studenter från Umeå universitet att etablera sig på arbetsmarknaden än för studenter från andra lärosäten. Orsakerna är flera men att arbetsmarknaden i regionen runt universitetet är ganska liten och består av många mindre företag, som inte är vana vid att anställa akademiker, är en förklaring. Universitetet har sedan 2003 varit med om att driva projektet Akademiker i företag. På flera sätt har man arbetat med att ge studenter en möjlighet att knyta kontakter med arbetsgivare redan under studietiden. Examensjobb eller olika möjligheter till kortare anställningar efter avslutade studier är några exempel. På forskningssidan finns numera också uppdragsforskning och forskarcheckar. Akademiker i arbetsliv, som projekt 18 i handlingsplanen heter, har ett bredare syfte än det tidigare projektet. Akademiker i företag har varit oerhört uppskattat. Arbetet ska i stort fortsätta enligt den utvecklade modellen. Tidigare låg fokus på inlandet, vilket till största del berodde på att resurserna från bland annat länsstyrelserna var styrda dit. Nu vill vi bredda det till att även omfatta fler företag i Umeå-regionen och längs kusten. Vi vill också försöka involvera Luleå tekniska universitet tydligare, förklarar prorektor Ulf Edlund, projektets uppdragsgivare. Enligt Ulf Edlund finns det ett ömsesidigt behov av projektet. Våra studenter och forskare behöver arbetslivskontakter och företagen och organisationerna behöver deras kompetens. Det gäller inte minst i den tillverkande industrin. Alla kan tillverka allt med bra kvalitet. Konkurrenskraften ligger i att kunna sticka ut med bra design och funktionalitet. Det är oerhört viktigt att få förståelse för sådana här projekt inom universitetet men även ute i regionen. Men det är inte alltid så lätt. Ulf Edlund har också en förhoppning om att sprida projekt över landet. Hittills har det varit väldigt regionalt. Vi var först men nu kommer allt fler lärosäten efter med liknande projekt. Akademiker i arbetsliv är ett av enheten för näringsliv och samhälle, ENS, stora projekt och sysselsätter fyra till fem heltidsanställda. Projektet är viktigt för hela regionen. Om fler av våra studenter kan slussas ut på arbetsmarknaden genom att få en första tidsbegränsad anställning på sex månader genom samarbetet mellan universitet och näringsliv kommer Umeå universitets studenter att ligga i det övre skiktet när anställningsbarheten mäts samtidigt som många företag och organisationer kommer att märka att de har något att vinna på att anställa akademiker. Absolut avgörande för att vi ska lyckas är att vi får strukturfondspengar. Ulf Edlund påpekar att det finns fler projekt inom universitetet som jobbar med frågan. Närkontakt som drivs av tekniska högskolan är ett sådant exempel som nu är tänkt att ingå som ett delprojekt i Akademiker i arbetsliv. TEXT CARINA DAHLBERG BILD SAMUEL BENGTSON 6 AKTUM DECEMBER 8/2007

7 Studenterna Johanna Brännström och Maria Lindgren arbetar vid SCA. AKTUM DECEMBER 8/2007 7

8 INBLICK I HANDLINGSPLANEN Min vision är att vi ska kunna säga att de studenter som kommer hit har bostadsgaranti och en garanti på ett första jobb när de går ut. Anställningsbarhet det är blodigt allvar Ja, så drastiskt uttrycker sig Lars Lustig, biträdande universitetsdirektör när han pratar om handlingsplanens projekt som går ut på att öka anställningsbarheten för universitetets studenter. Det är ett krav från studenterna att utbildningarna ska anpassas mer efter arbetslivets behov så att de leder till jobb snabbare. Det är också ett viktigt konkurrensmedel för universitet att kunna påvisa att utbildningarna leder till anställningar som ligger i linje med det studenterna är utbildade för. Det var ett av Bolognaprocessens övergripande mål redan för tio år sedan, konstaterar han. Lars Lustig är projektledare för projekt numer 29 i handlingsplanen vars syfte just är att öka studenternas möjligheter att få jobb. Han menar att universitetet har en lång väg att gå. Många betraktar oss på universiteten som introverta. Vi får kritik för att vi inte förstår vad marknaden vill ha. För att lyckas måste vi gjuta in aspekter på anställningsbarhet i allt vi gör. Det handlar om insatser före, under tiden och efter utbildningen. Som exempel nämner han att det ska finnas tydliga kriterier, ett slags checklista, när man startar en utbildning. Det handlar bland annat om att göra en analys om vad marknaden efterfrågar, ta kontakter med avnämare och även nyttja dem före, under och efter utbildningen. Realistisk studieinformation och god tillgång till studievägledning är andra framgångsfaktorer. Men det kanske viktigas- te är att hitta en balans mellan kravet på forskningsdjup och arbetsmarknadskoppling. Hög kvalitet är det absolut viktigaste kriteriet för en utbildning men frågan är i vems perspektiv, resonerar Lustig. Projektet är indelat i tre delprojekt: arbetslivskontakter, kärnkompetenser och forskarstuderandes situation, som alla har varsin delprojektledare. Vi har en vision att våra studenter ska vara kända i hela Sverige för sina speciella kärnkompetenser. Många universitet i USA lägger stor vikt vid det i sina utbildningar. Det kan handla om att vara bra på att göra presentationer, projektledning, uttrycka sig ledigt i skrift eller något annat. Det gäller att vi identifierar vilka kompetenser som vi vill att studenter från Umeå universitet ska ha. Enligt Lars Lustig har förståelsen för att anställningsbarhet är en viktig komponent i utbildningarna ökat inom universitetet. Det sker mycket på området inom universitetet som inte koordineras av projektet och det ser jag som positivt. TEXT CARINA DAHLBERG 8 AKTUM DECEMBER 8/2007

9 INBLICK I HANDLINGSPLANEN Man borde fundera lite mer på vilka behov företagen har och vilka kompetenser de söker och utifrån det söka samarbete. Nyckeln till framgång är att öka lärarnas förståelse Vindelnföretaget Indexator har för länge sedan insett betydelsen av att anställa akademiker. Ska man vara ett världsledande företag är det absolut nödvändigt, säger företagets vd Pär Lärkeryd. Indexator är världsledande när det gäller tillverkning av rotatorer för blanda annat skogsbruk. Företaget har en lång tradition av att anställa akademiker. Vi måste vara ledande i teknikutvecklingen och då krävs det en mycket kompetent personal, konstaterar Lärkeryd. Företaget har bara under detta år anställt en handfull akademiker och har sedan tidigare bland annat en docent i materialteknik från Luleå som ägnar sig åt forskning inom företaget. Det har inget att göra med att jag tidigare var chef för enheten för näringsliv och samhälle. Det har ur konkurrenssynpunkt alltid varit nödvändigt för företaget att anställa akademiker, förklarar Pär Lärkeryd. Akademikerna finns framförallt inom produktutveckling, konstruktion och på marknadssidan. Men vi har faktiskt också en teknisk fysiker som jobbar inom materiallogistik. Varje år har vi en student som gör sitt examensarbete hos oss. De erbjuds i övervägande grad en anställning om de gjort ett bra jobb. Trots det bekräftar han Lars Lustigs påstående om att många företagare ser universitetsvärlden som introvert. Det finns en brist på kunskap om hur företagen i regionen ser ut. Man borde fundera lite mer på vilka behov företa- gen har och vilka kompetenser de söker och utifrån det söka samarbete. Universiteten har också ett ansvar att förklara vilka kompetenser studenterna har. Pär Lärkeryd menar att alla nya utbildningsprogram har ökat förvirringen inom industrin om vad studenterna egentligen kan och är utbildade för. Kunskapen inom industrin är ganska dålig och det är en nackdel för anställningsbarheten. Han tror att nyckeln till framgång är att börja jobba med lärarna. Det är viktigt att få ut lärarna i arbetslivet utanför universitet. De måste bli mer medvetna om vad den lokala arbetsmarknaden har att erbjuda och vad man efterfrågar. Han, och många företagare i länet, blev därför besvikna när intresset bland universitetets lärare var så lågt för den träff som nyligen ordnats att den fick ställas in. Tanken var att lärare skulle bussas ut till olika företag för att få en inblick i deras verksamhet. Bussarna var bokade och flera företag hade engagerat sig och förberett sig för att ta emot lärarna men de kom inte. TEXT CARINA DAHLBERG BILD PER NORELL AKTUM DECEMBER 8/2007 9

10 Samhällsvetenskapliga fakulteten satsar på engelska: Språkresa till Toronto 13 lärare från 7 olika institutioner vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har nyligen besökt 3 universitet i den kanadensiska storstaden Toronto. BILD MATTIAS PETTERSSON Resan var en avslutning på en kurs i engelska, som i övrigt bestått av föreläsningar och auskultationer på hemmaplan. Syftet med kursen, som lärarna deltagit i, är helt enkelt att förbättra kunskaperna i det engelska språket och att lära sig mer om hur man undervisar grupper med olika bakgrunder. Allt fler kommer i framtiden att undervisa på engelska. Samhällsvetenskapliga fakulteten svarade år 2006 för 90 procent av Umeå universitets utresande studenter och vi tog emot 40 procent av de inkommande, internationella studenterna vid vårt universitet, inleder Ulla Blomqvist, kanslichef vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Universitetsledningens mål är att antalet in- och utresande studerande ska öka ytterligare. Ulla Blomqvist förklarar vidare att fakultetens mål är att öka utbytet av lärare och studerande, men även att öka och förbättra förutsättningarna att internationalisera på hemmaplan. Varje utbildningsprogram på kandidat-, magister- och masternivå ska fortsättningsvis innehålla minst en kurs på engelska. Som ett led i denna nyckelsatsning besökte vi därför tre universitet i Toronto en vecka under hösten. De universitet vi be- Resan till Toronto var mycket positiv för våra lärare och inledningen till ett framtida samarbete, konstatera en nöjd Ulla Blomqvist, kanslichef vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. sökte var York University, Ryerson s University och George Brown College: Faculty of Hospitality and Tourism. Här måste jag också nämna att vi i Toronto hade mycket god hjälp av Deszö Horvath, tidigare Umeåbo, student och lärare vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, tillägger Ulla Blomqvist. Alla som deltog i resan fick delta i olika aktiviteter på sin systerinstitution och diskutera med sina kollegor om hur man exempelvis undervisar studerande i grupper med olika kulturella bakgrunder. Följande lärare deltog i den mycket givande resan: Anna- Carin Olsson, psykologi, Carita Bengs, sociologi, Karina Nilsson, sociologi, EwaCarin Sehlstedt, kostvetenskap, Hans Jörgensen, ekonomisk historia, Ingrid Svensson, statistik, Marie Wiberg, statistik, Jens Graff, Handelshögskolan, Gert-Olof Boström, Handelshögskolan, Kerstin Nilsson, Handelshögskolan, Kiflemariam Hamde, Handelshögskolan, Thomas Biedenbach, Handelshögskolan, och Ruth Mannelqvist, juridik. Dessutom medföljde Åsa Sundh, enheten för näringsliv och samhälle (ENS), i egenskap av språklärare. Slutligen vill jag rikta ett tack till Per Nilsson, chef för International Office (IO), och Katarina Winka, pedagogisk konsult vid Universitetspedagogiskt centrum (UPC), som har gjort denna språkkurs möjlig, avrundar Ulla Blomqvist. Här ser vi Hans Jörgensen, universitetslektor i ekonomisk historia, vid Niagarafallen. TEXT STEFAN LYBECK 10 AKTUM DECEMBER 8/2007

11 Nya namn på humanistiska fakultetens institutioner Från 1 januari 2008 får humanistiska fakulteten en ny organisation och kommer därefter att bestå av endast fyra institutioner, varav konsthögskolan är en. Fakultetsnämnden har nu fattat beslut om vad de tre helt nya institutionskonstellationerna ska heta: Institutionen för kultur- och medievetenskaper (Department of culture and media studies): drama-teater-film, etnologi, kulturanalys, konstvetenskap, litteraturvetenskap, manusförfattande för film och tv, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi samt kultur- och vetenskapsjournalistik. Institutionen för språkstudier (Departement of language studies): lingvistik, engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska, samiska, svenska/nordiska språk. Institutionen för idé- och samhällstudier (Department of historical, philosophical and religious studies): arkeologi, historia, idéhistoria, filosofiämnen samt religionsvetenskap. Den fjärde institutionen, Konsthögskolan (Umeå School of Fine Arts) påverkas inte av omorganisationen. Dessutom ingår följande organisationer och centrumbildningar: Bildmuseet, Humlab, Centrum för samisk forskning (CeSam), Centrum för studier av vetenskap och värderingar (CSVOV), Språklab och Språkcentrum. TEXT STEFAN LYBECK BILD SAMUEL BENGTSON AKTUM DECEMBER 8/

12 TEMA BREDDAD REKRYTERING Statistik över breddad rekrytering vid Umeå universitet Här följer några nedslag från en statistikrapport om breddad rekrytering vid vårt lärosäte. TEXT STEFAN LYBECK BILD MATTIAS PETTERSSON Rapporten är skriven av Stina Lindholm, projektledare för breddad rekrytering, och bygger på underlag från Statistiska centralbyrån, SCB. Grupperna som undersökts är studenter med arbetarbakgrund och studenter med utländsk bakgrund. Arbetarbakgrunden definieras efter socioekonomisk indelning, det vill säga utbildning och arbete, enligt Folk- och bostadsräkningen år Begreppet utländsk bakgrund har följande definition: studenten själv är född utomlands eller född i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Adopterade är undantagna. Umeå universitet har flest studenter med arbetarbakgrund i landet, medan vi är sämst på att rekrytera studenter med utländsk bakgrund. (Om man tar hänsyn till upptagningsområde är skillnaderna mindre.) Från att ha varit överlägset bäst på att rekrytera studenter med arbetarbakgrund ligger Umeå universitet nu i stort sett på genomsnittet för riket. Inom medicin och odontologi har vi oerhört få studenter med arbetarbakgrund. Inom naturvetenskapliga utbildningar är studenter med arbetarbakgrund kraftig överrepresenterade när det gäller studieavbrott. Studenter med utländsk bakgrund och studenter med svensk bakgrund blir antagna till olika utbildningar i ungefär samma utsträckning. Studenter från Norden, EU och Nordamerika har lättare att bli antagna vid Umeå universitet än studenter från övriga Europa, Sydamerika och Afrika. På senare år har fler studenter med utländsk bakgrund valt att läsa program med generell examen, tidigare valde man att läsa mot yrkesexamen. Studenter med utländsk bakgrund har färre studieavbrott än andra studenter. Vi måste se mångfald och breddad rekrytering som en tillgång för Umeå universitet, som en kvalitetsaspekt, säger Stina Lindholm, projektledare för breddad rekrytering vid Umeå universitet. Studenter med utländsk bakgrund tar examen i högre utsträckning än andra grupper. 12 AKTUM DECEMBER 8/2007

13 TEMA BREDDAD REKRYTERING För vem är Umeå universitet anpassat? Under den något kontroversiella rubriken har sex studenter vid Umeå universitet skrivit fem uppsatser och beskrivit nuläget vid vårt lärosäte beträffande mångfald och breddad rekrytering. Stina Lindholm, projektledare för breddad rekrytering vid Umeå universitet, har fungerat som rådgivare, bollplank och uppdragsgivare för studenterna, som läser på C- och D-nivån inom programmen för kulturanalys, medie- och kommunikationsvetenskap samt socionomprogrammet och personalvetarprogrammet. I uppsatsen Talet om ledamoten och breddad rekrytering, har Madelene Wikstén intervjuat tio ledamöter i fakultetsnämnder och grundutbildningskommittéer vid den humanistiska fakulteten och den medicinska fakulteten. Hon identifierar problem sålunda: Breddad rekrytering, mångfald och likabehandling ses enbart som prioriterat från universitetsledningens sida. Informanterna förstår inte varför man ska arbeta med dessa frågor, ser det som extra arbete och har en negativ bild av hur universitetet arbetar med frågan. Ylva Hagerwall och Malin Lewenhaupt har intervjuat fem personer som arbetar med mångfald på fakultetsnivå. Deras slutsatser kan sammanfattas så här: Argumenten varför man arbetar med mångfald spretar. Organisationen ser inte svaret på frågan: Varför? Mångfald ses som viktigt för samhälle, men inte för lärosätet. Informanterna sprider en negativ bild av området nedåt i organisationen. En mångfald av studenter ses som ett problem inte som en tillgång. Mer resurser krävs. Linn Norén, student vid programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, har undersökt vissa delar av universitetets informationsmaterial ur ett mångfaldsperspektiv. Fokusgrupper med studenter, som läser svenska som främmande språk, menar att vår utbildningskatalog enbart vänder sig till svenskar. När Linn Norén, utifrån ett mångfaldsperspektiv, analyserar materialet tycker hon dock att mycket av informationen är bra och att språket generellt sett är enkelt och lätt att förstå. Hon ger också tips om bättre studievägledning och större bredd i urvalet av intervjupersoner i våra kataloger och på vår hemsida. Inspiration istället för information heter Maria Stefanssons uppsats, där hon bland annat skickat ut enkäter till 108 studentambassadör från alla våra 5 fakulteter. Där konstaterar hon att 95 procent av studentambassadörerna är födda i Sverige, 64 procent har föräldrar med eftergymnasial utbildning och 73 procent av föräldrarna är tjänstemän, forskare eller företagare. Hon skriver vidare Att bara låta studentambassadörerna träffa elever från teoretiska program som samhällsvetenskapliga programmet och naturvetenskapliga programmet vid gymnasiebesök ser jag lite grann som att predika för de redan frälsta. Josefin Eman från socionomprogrammet har skrivit om Umeå studentkår. Hon finner, föga överraskande, att engagemang och politiskt intresse är vad som driver kårstyrelse- och kårfullmäktigeledamöter. Studenter med funktionshinder och studenter med utländsk bakgrund är underrepresenterade. Mer parentetiskt konstaterar vi till sist att alla dessa fem mycket angelägna uppsatser erhöll högsta betyg. Läs mer på <www.umu.se/studentcentrum/projekt/breddad>. AKTUM DECEMBER 8/

14 Vårt symposium blev mycket lyckat, konstaterar Ann Öhman, docent vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Forskningsprogrammet Challenging Gender Ett tredagars symposium på temat genusrelaterat våld hölls den 30 oktober på universitetet. Symposiet ingick i forskningsprogrammet Challenging Gender, som under de närmaste fem åren finansieras av statliga medel efter att Umeås genusforskningsprogram blivit utnämnt till ett av tre Centres of Gender excellence. Temat genusrelaterat våld är det första ut av de fem delteman som utgör Challenging Gender. Under detta första symposium behandlade deltagarna texter och teorier med workshops och föreläsningar. Ann Öhman, docent vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, är temaledare för forskningsgruppen. Förhoppningen är att vi ska åstadkomma god forskning som blir synlig och tål internationell granskning, vi ska skicka texterna som bearbetades fram under symposiet till tidskriften Violence against women, där vi hoppas få utrymme i en specialupplaga, berättar Ann Öhman. Universitetets genusforskningsprogram pågår till Under fem år tilldelas programmet 20 miljoner kronor. Syftet är att med existerande genusforskning skapa en bra miljö för europeiskt och globalt samarbete inom programmets fem delteman: Demokrati/social rättvisa, emotioner, våld, hälsa och normalisering. All forskning utförs i Umeå utom den kring normaliseringstemat, vilken Mittuniversitetet är ansvarigt för. Programmet bär en stark internationell prägel. Till detta första symposium, uteslutande engelskspråkigt, hade arrangörerna flugit in tre internationella gäster som föreläste om sin forskning rörande genusrelaterat våld. Resultaten av forskningen är också ämnade att publiceras i internationella tidsskrifter. Genusforskning ingår i gruppen tolv starka forskningsområden som universitetet under de närmaste åren satsar extra resurser på. Hur kommer det sig att Umeå universitet är så bra på genusforskning? Vi har en lång tradition av den här typen av forskning. En rad förgrundsgestalter och eldsjälar lade grunden till det vi ser idag. Forskare inom flera olika fakulteter har samarbetat kring genusfrågor vilket har integrerat ämnet på ett bra sätt. Vi har nog den bredast förankrade genusforskningen i Sverige som det ser ut idag, menar Britta Lundgren, dekanus vid humanistisk fakultet och forskningsledare för Challenging Gender. En utvärdering av vad forskningsgruppen i programmet producerat hittills sker i vår av vetenskapsrådet tillsammans med oberoende forskare. Under nästa år blir det också fler workshops, seminarier och ytterligare utsocknes besökare, bland annat från Australien. Forskargruppen kommer också att använda sig av en internationell referensgrupp bestående av genusforskare som ska vara bollplank under programmets gång, i förhoppningen att olika vinklar och kulturer ska berika forskningsmiljön. Vad dessa resultat kommer att visa återstår att se. Att Umeå inte är helt fel ställe att föra genusforskning på ansåg i alla fall professor Johanna Niemi-Kiesiläinen från Helsingfors, en av gästföreläsarna vid symposiet. Att vara finsk feminist och komma till Umeå universitet är som att komma till paradiset. TEXT OCH BILD HANNES FORSSELL 14 AKTUM DECEMBER 8/2007

15 Ruter Dam på campus REKTORS RUTA R R 44 av Sveriges 125 mäktigaste kvinnor har gått elitutbildningen. Den 20 november visade representanter för Ruter Dams chefsutvecklings- och mentorprogram för första gången upp sig på campus. Ta de chanser du får, gör det bästa av den du är, och jämför dig inte med andra, tyckte Anna- Carin Bjelkeby, revisor och delägare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers och en av gästföreläsarna, som gick programmet I två decennier har Ruter Dam utbildat kvinnor på hög nivå i näringslivet för att ge dem en större chans att nå ännu högre på karriärstegen. När Veckans Affärer sammanställde sin lista över vilka de anser vara de mäktigaste kvinnorna i Sverige var 44 av de 125 på listan Rutor, alltså kvinnor som gått i Ruter Dams program. I samband med att programmet fyller 20 år åker företrädare runt till högskolor i Sverige, Norge och Finland för att dela med sig av sina erfarenheter UPC R S RUTA I höst har UPC genomfört en uppföljning av det pedagogiska handlingsprogrammet och de avtryck det lämnat ute i verksamheten. Programmet har funnits i snart fem år, och gäller fortfarande. Ambitionerna som uttrycks i handlingsprogrammet rör bland annat utbildningarnas kvalitet, form och innehåll, diskussioner om kunskap och lärande, samverkan och kontinuitet i pedagogiskt utvecklingsarbete, lärarnas kompetensutveckling och universitetspedagogikens meritvärde. En konkret effekt som handlingsprogrammet haft är att rollen pedagogiskt ansvarig uppmärksammats som en nyckelposition för pedagogisk utveckling. Diskussion om kunskap och lärande med hjälp av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) var i fokus första veckan i november då UPC deltog vid ett besök vid UCF (University of Central Florida). Detta universitet till hugade studenter. Syftet är att ge inspiration och visa på de möjligheter och vägar som finns att ta för att komma så långt som möjligt i sin karriär. För de blivande makthavare som fanns på plats i Humanisthuset ligger ett deltagande i Ruter Dam emellertid långt fram i tiden. Det är enbart personer med ledande befattningar som är aktuella för medverkan. Jag ser det som en möjlighet år fram i tiden menade Kia Bergkvist, som examineras från freds- och konfliktprogrammet till våren. Det är bra att de visar att de finns i alla fall, det är alltid bra med förebilder och det ger en känslan av kanske jag också kan. TEXT HANNES FORSSELL har erhållit goda resultat ur studentrekryteringssynpunkt och lärandesynpunkt med hjälp av arbetssättet Blended learning. Med detta begrepp menas en blandning av campusutbildning och distansutbildning med hjälp av IKT. Blended learning har på UCF fått stor betydelse ur marknadsföringssynpunkt, det har blivit en kvalitetsstämpel och fått ett eget meritvärde. Tänk om Umeå universitet började saluföra kurser och utbildningar på motsvarande sätt? En både direkt och indirekt effekt av de ovan beskrivna förhållandena är att i början av 2008 har kommittén för kvalitetsfrågor och UPC nöjet att utlysa medel för pedagogiska utvecklingsprojekt, som kan men inte behöver innehålla inslag av IKT i kursutvecklingen. Håll koll på vår hemsida <www.upc.umu.se> för aktuell information! Utbildning är numera en produkt på en global marknad. Detta har fått många av de europeiska lärosätena att satsa hårt på de indiska, kinesiska utbildningsmarknaderna för att inte tala om arabstaterna där utbildningsbehovet kombineras med stora ekonomiska resurser. Är det så vi vill ha det i Sverige och vid Umeå universitet? Ska vi till varje pris sälja våra utbildningar och tjäna pengar på det? Ett alternativ vore att exportera vår utmärkta utbildning till andra delar av världen där behovet är som störst, d.v.s. de utvecklingsländer som ännu inte kommit in i den expansiva fas som vi ser i Kina och Indien. Vi har enheter vid Umeå universitet som har stor erfarenhet av att göra detta. Forskare och lärare vid folkhälsa, juridik, statsvetenskap, kulturgeografi, fysik och många andra institutioner har varit där! Huvudbudskapet från statsmakten är prioritera, fokusera och kvalitetsutveckla. Detta kommer att gälla även för 2008 och dessutom kommer vi med stor säkerhet att se förslag på att universiteten ska få ökad självständighet. Tänk om vi skulle ägna en framtida självständighet till att inte följa strömmen utan välja något som vi själva tror på! Umeå universitet har prioriterat, vi har fokuserat och vi har höjt vår kvalitet. Vi måste fortsätta med det under nästa år men jag skulle gärna se att vi startar en diskussion om vilken vår väg ska vara, d.v.s. vad vi vill och hur vi ska göra. Vi ska vara fräcka och övertygande men för att nå dit så måste vi tro på det vi gör! Göran Sandberg Rektor AKTUM DECEMBER 8/

16 Ser bortom hindren Mahfud Chaaban Sidahmed föddes och växte upp med sin algeriska familj i ett flyktingläger i Västra Sahara. Han bodde där med sin mor och fem syskon i tio år, tills lägrets förhållanden gjorde honom blind. Idag studerar han sociologi, svenska, engelska och juridik vid Umeå universitet som utbytesstudent från Spanien. Vädret är bättre hemma, skrockar Mahfud när jag träffar honom vid Universums busshållplats. En ynka plusgrad, halv kuling och ett regn som verkar besläktat med flytande kväve gör det svårt att argumentera. La Rioja, där han har sin spanska familj, skryter enligt SMHI med i alla fall 15 grader och sol. Mahfud kom som tioåring till Spanien efter att ha deltagit i det spanska programmet Holidays for Peace, som varje år organiserar resor för barn från de fattigare områdena av Sahara. Han blev kvar hos sin värdfamilj i Riojaområdet på grund av sina hälsoproblem och bor där sedan tolv år tillbaka. Både min värdfamilj och den spanska organisationen för blinda har betytt väldigt mycket för mig. De har gjort sitt bästa för att jag ska kunna vara så självständig som möjligt och leva ett normalt liv, berättar Mahfud, som deltar så ofta han kan i aktiviteter ordnade i universitetets regi för utbytesstudenter. Senast var han på en resa till fjällen och om några veckor väntar Tallinn. Oj, fjällresan var tuff, haha. Vi gick 25 km på två dagar i terräng, säger Mahfud och kliar följeslagaren som underlättar resorna bakom örat. Keops, en femårig svart labradorhanne som Mahfud varit husse åt i tre år, ser nöjd ut där han ligger på golvet. Han följer med överallt, jag har haft honom ända sedan han blev färdig blindhund, det tog två års träning. Mahfuds familj bor fortfarande kvar i flyktinglägret i Västra Sahara. Han hälsar på dem en vecka om året men bor annars i Salamanca i Spanien, där han studerar med målet att ta en sociologiexamen. Ursprungligen skulle han ha åkt hem över jul och stannat, men vistelsen hittills har gett mersmak, det blir en termin till i Umeå efter juluppehållet. Det positiva intrycket beror till stor del på det kontaktnät han byggt upp under sin tid här. Förutom aktiviteterna som universitetet ordnar deltar han också i en mentorgrupp med både utbytesstudenter och svenska studenter som umgås med matlagning och fest. Dessutom har han en svensk värdfamilj som han träffar regelbundet. Men han har fler orsaker att återvända till Sverige. Jag vill uppleva den svenska vintern, minst minusgrader. Jag valde ju Sverige för en annorlunda upplevelse, ler Mahfud. TEXT OCH BILD HANNES FORSSELL 16 AKTUM DECEMBER 8/2007

17 Lärarutbildningshuset blev modehus Den 6 november förvandlades Lärarutbildningshuset till Modehuset när studenter från den fristående kursen Kläddesign intog ljusgården och visade upp sina kreationer. Tio veckor har spenderats med att skapa kläder av tygbitar. Inga förkunskaper behövs, även om många sytt hemma tidigare. Man gör sex plagg var efter ett utvalt tema, förklarade Lisa Nordbrandt, en av studenterna, vars kläder skapade efter temat oväder, passade perfekt en blåsig och regnig novembereftermiddag som denna. Kursen Kläddesign, 15 hp, syftar till att, ur ett undervisningsoch lärandeperspektiv, utveckla kunskaper i formgivning och klädsömnad. Kursen ska bland annat inspirera till nytänkande när det gäller färg, form, material och teknik. Processerna synliggörs och studenterna får utveckla sin förmåga att gestalta sina idéer i egna textila uttryck. Kursen ges som en specialisering inom lärarutbildningen. TEXT OCH BILD HANNES FORSSELL AKTUM DECEMBER 8/

18 P MÅNADENS PROFIL M Namn: Per Ambrosiani Ålder: 53 år Yrke: Professor i ryska Aktuell: Umeå universitets förste professor i ryska Intressen: Familjen, musik, litteratur och resor Förste professorn i ryska: Per Ambrosiani Giovanni Battista Ambrosiani från Milano kom år 1795 till Stockholm för att arbeta som premiärdansör, senare balettmästare vid Kungliga Operan. Tvåhundra år senare blir hans ättling Per Ambrosiani Umeå universitets förste professor i ryska. Läs historien här. Giovanni Battista Ambrosiani, min anfader, kom till Sverige för att, som det då hette, lyfta den svenska kulturen. Men Kungliga Operan var i förfall efter Gustav III:s frånfälle år 1792, så Giovanni fick med tiden anställning vid Karlberg som danslärare. Han skulle helt enkelt lära officerarna att dansa, det ingick i utbildningen, inleder Per Ambrosiani, som den 1 februari i år blev den första professorn i ryska vid Umeå universitet. Per Ambrosiani är född 1954 i Uppsala, uppvuxen i Stockholm, där han gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Frågan är då mer eller mindre given: Med italiensk bakgrund och intresse för matematik, fysik och kemi hur kunde det bli utbildning och forskning i ryska? Under min militärtjänstgöring vid Försvarets radioanstalt, FRA, kom jag i kontakt med det ryska språket. Efter muck tog en kompis och jag avgångsvederlaget från det militära i fickan och liftade tre månader i Östeuropa. Vi passerade Polen, Tjeckoslovakien, Österrike, Ungern, Rumänien och Bulgarien på väg ner till Istanbul. På väg hem tog vi tummen genom Jugoslavien, Tyskland och Danmark. Under den här resan ökade mitt intresse för slaviska språk och för det, i Östeuropa kanske inte 18 AKTUM DECEMBER 8/2007

19 AKTUM DECEMBER 8/

20 MÅNADENS PROFIL M P alltför populära, men ändå användbara, ryska språket. Dessutom blev jag fascinerad av kontakter och samspel mellan olika språk och av det gigantiska Sovjetunionen. Sagt och gjort, Per Ambrosiani börjar läsa ryska vid Stockholms universitet. Efter några år är filosofie kandidat-examen i hamn, med ryska och litteraturvetenskap. Därefter följde tio år som doktorand i slaviska språk. Lördagen den 21 september 1991 disputerade jag. Avhandlingen bar titeln On Church Slavonic Accentuation. The Accentuation of a Russian Church Slavonic Gospel Manuscript from the Fifteenth Century och handlade om det kyrkslaviska eller kyrkoslaviska språket, ett språk som används i de slaviska ortodoxa kyrkorna, ungefär likt latinet i den katolska kyrkan. Dock är skillnaden mellan latin och svenska betydligt större än mellan kyrkslaviskan och de andra slaviska språken, till exempel ryskan. Syftet var att undersöka kyrkslaviskans användning av accenter, hur orden betonades, och de handskrifter jag undersökte kom framför allt från Ryssland, men också från Bulgarien, Serbien och Grekland. Moskva blev nästa anhalt för familjen Ambrosiani. Fader Per studerade handskrifter i olika bibliotek, med ett stipendium från Wallenbergstiftelsen i ryggen. Två av de tre barnen gick i svensk skola. Moder Inga tog dotter Agnes, då 3 år, på långa upptäcktsfärder i miljonstaden, som dessa år, 1992 och 1993, genomgick väldiga förändringar. Inflationen var exempelvis 20 procent per månad. Nästa resa för familjen gick till USA, närmare bestämt till Ohio State University i Columbus. Våra tre barn gick i tre olika skolor. Min hustru Inga som är bibliotekarie arbetade som volontär i Agnes skola, och jag fördjupade mig i medeltida slaviska handskrifter som fanns mikrofi lmade på universitetets så kallade Hilandarbibliotek. Umeå universitet kallade år Per sökte och fick en tjänst som universitetslektor i ryska. Till saken hör att han aldrig hade besökt Umeå och Västerbotten innan dess. Dock har familjen sedan länge en stuga i Jämtland. Sedan fem år arbetar Per i Humanisthuset. Han veckopendlar mellan hemmet i Midsommarkransen och jobbet i Umeå. Den enda nackdelen han ser i sitt arbete idag, är att det är lite långt till jobbet. Under senare år driver han projektet Nordvästryska bebyggelsenamn: språkliga och historiska aspekter. Syftet är att studera utvecklingen av bebyggelsenamn i nordvästra Ryssland från och med talet, för att klarlägga förhållandet mellan områdets östersjöfinska och ryska ortnamn och på så sätt belysa områdets historia. Projektet bygger på unikt material från Riksarkivet i Stockholm, cirka 500 handlingar om totalt cirka sidor som svenskarna tog med sig från staden Novgorod efter den svenska ockupationen mellan 1611 och Om detta material hade gått den normala vägen och hamnat i Moskva, hade allt troligen brunnit upp där i samband med en storbrand under 1620-talet. Handlingarna och dokumenten från Novgorod ger en bild av hur vardagslivet fungerade i staden under den svenska ockupationen. Här finns kontrakt vid husköp, olika räkenskaper, kvitton över sprit till krogar, ved till stadens bastu, foder till stadens svanfarm och juridiska dokument om till exempel häststölder. Innehållet har intresserat både ryska och svenska forskare, och åtminstone två avhandlingar vid Stockholms universitet bygger på detta unika material. Personligen har jag koncentrerat mig på språket, och då speciellt på byar- Per Ambrosiani framför en karta från Sovjetunionen år nas namn, som bl.a. återfinns i s.k. revisionsböcker, förteckningar över hur mycket skatt och andra pålagor som skulle betalas. I materialet återfinns både slaviska och östersjöfinska namn, och de norra delarna av området kom senare under 1600-talet att utgöra den svenska provinsen Ingermanland. Balalajkaorkestern Kazbek, som spelar rysk folkmusik, upptar en stor del av Pers fritid. Själv trakterar han stränginstrumentet altdomra, som påminner om en stor mandolin. Vi har varit på turné i Hälsingland och på Gotland, uppträtt i Helsingfors och Köpenhamn, S:t Petersburg och Jaroslavl. Givetvis vore det kul att uppträda här i Umeå, säger Per och tänker måhända på både folkmusikfestivaler och vårt eget Kultur på campus. Till detta kommer att professor Ambrosiani är ordförande i Svenska slavistförbundet och redaktör för förbundets nyhetsbrev, medlem i styrelsen för Nordiska slavistförbundet och medlem i redaktionen för tidskriften Scando-Slavia samt en hel del annat. Avslutningsvis en retorisk fråga: Hur långt är steget från italiensk balettmästare och danslärare för officerare till professor i ryska vid Umeå universitet? TEXT STEFAN LYBECK BILD MATTIAS PETTERSSON 20 AKTUM DECEMBER 8/2007

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Praktikrapport från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet

Praktikrapport från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet Inledning Praktikrapport från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet Den 29 augusti 2005 påbörjade jag en sjutton veckors lång praktik vid Göteborgs universitet på Statsvetenskapliga

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Läkarutbildningen måste

Läkarutbildningen måste Läkarutbildningen måste Den här artikeln kan också läsas på Nylegitimerad svensk läkare får numera inte arbeta självständigt i Finland Det kommer att ske genomgripande förändringar av den svenska läkarutbildningen.

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016 Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll:

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR34, Barn i väpnad konflikt, 7,5 högskolepoäng Children in Armed Conflict, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version, faställd

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1638-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens, Rysslands

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Hör gärna av dig till oss om du har du frågor eller vill kommentera någonting!

Hör gärna av dig till oss om du har du frågor eller vill kommentera någonting! Det här är en kort version av den webbenkät som skickats ut till prefekter och enhetschefer för att kartlägga några av alla de aspekter som kan läggas på begreppet internationalisering av ett universitet.

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd Sida 1 av 5 Visst gör föräldrar skillnad en regional heldagskonferens om föräldrastöd 12 januari 2016 Föräldrautbildning sparar skattepengar Att kommunernas föräldrautbildningar är uppskattade kan många

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1637-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens,

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE HELENA LINDHOLM, PROREKTOR

BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE HELENA LINDHOLM, PROREKTOR BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE HELENA LINDHOLM, PROREKTOR Vad ÄR det för något? Att uppnå mer heterogen sammansättning av studentgrupper Öka andelen underrepresenterade grupper Breddad rekrytering

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Högskoleförberedande Humanistiska programmet Inriktning Språk PB ligger väldigt centralt, buss max 5 min. Det är också en vacker skola med ett bra bibliotek. Jag är väldigt språkintresserad, därför var

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015)

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Nivå Omfattning i Programkod Beslutsuppgifter

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Studentfacklig utbildningsdag

Studentfacklig utbildningsdag Studentfacklig utbildningsdag 22 oktober 2014 Anders Fällström Hur fungerar ett universitet Organisation Ekonomi Utbildningsstrategier 2010-2014 2014- Pågående arbetsgrupper Kvalitetsarbete Pedagogisk

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp HKS1K, The Uppsala Culture and Society Programme, 180 hp Anmälningskod: P5010 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer