Företaget med flyt. Tjänstesektorn hetare än någonsin. Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företaget med flyt. Tjänstesektorn hetare än någonsin. Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent"

Transkript

1 nr 1, MARS 2008 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, Tjänstesektorn hetare än någonsin ISO-projektet för Socialt Ansvar 3 deltagare berättar om sitt engagemang Företaget med flyt Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent

2 ledare Myndighet och näringsliv ett samarbete med flyt När en myndighet och ett företag samarbetar kring standarder i ett europeiskt perspektiv ger det ofta goda resultat. Ett levande exempel på ett verk och ett företag som lyckats i sin strävan är Konsumentverket och Baltic Safety Products ab som inledde ett samarbete i början av 90-talet. Konsumentverket arbetade aktivt med att kontakta alla svenska flytvästproducenter när den europeiska flytväststandarden skulle avgöras. Kännetecknande för samarbetet var att myndighet och industri hade många gemensamma ståndpunkter och därför nådde framgång tillsammans. I ovan beskrivna fall resulterade samarbetet i att konsumenterna får användbara, snygga och säkra produkter. Det här är bara ett av många exempel på lyckade samarbeten, ett annat är inom energiområdet där Naturvårdsverket samverkar med näringslivet. Samarbetet har bland annat resulterat i fasta biobränslestandarder som underlättar handeln både nationellt och i Europa. Nu påbörjas arbetet med biobränslestandarder inom iso där sis har sekretariatet. SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Pris: 65 kr. Prenumeration 240 kr/år Adress: Stockholm Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6 Telefon: INFORMATIONSCHEF OCH AnsvARIG utgivare: Olle Axenborg Redaktör: Annika Gerendas, Lovisa Krebs Redaktion och prenumerationsservice: LARS FLINK, VD SIS Standard Magazine Annonskontakt: Annonshuset AB annonshuset.se Medarbetare i detta nummer: Ingrid Kindahl, Lena Lidberg, Johan Olsson, Sten Sture Skaldeman Design: Semester Design AB Repro: Bildrepro Tryck: Alloffset Distribution: OnTime ISSN notiser standard magazine nr 1, mars litet företag med flyt Tävlingsinstinkten finns kvar hos seglaren Per Frode som idag leder Baltic Safety Products, marknadsledare i Europa på flytvästar tjänster på export Tjänstesektorn är hetare än någonsin, både i Sverige och internationellt. 13 SIS I MEDIA vikten av Socialt Ansvar Tre deltagare berättar varför de är engagerade. standard Magazine ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlemskapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder samarbete och miljötänk bakom snabbare tåg Gemensamma europeiska regler ska leda till snabbare tågresor i Europa. Ett omfattande standardiseringsarbete pågår. Gröna tåget heter banverkets satsning som ska leda till snabbare och mer energisnåla tågtransporter i Sverige SIS Inside Att blogga Tips för hur du kan använda bloggen professionellt. 20 Frågan och aktuella utbildningar SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE användningen av standarder syftar till att göra varor och tjänster enklare och säkrare samt att underlätta handel över gränserna. SIS utarbetar standarder inom bl.a. bygg, hälso- och sjukvård, konsumentskydd, tjänster, ledningssystem och miljö. sis verksamhet bedrivs i en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor och i två aktiebolag: SIS Forum och SIS Förlag. SIS omsatte år 2007 ca 200 miljoner kronor och har 170 anställda. Färska nyheter om ledningssystem direkt på mailen SIS har startat ett nytt nyhetsbrev med fokus på ledningssystem. Nyhetsbrevet är elektroniskt och kommer ut med sex nummer per år. Ledningssystem har blivit ett viktigt verktyg för alla typer av företag och organisationer. Allt fler system tas också fram med inriktning på olika funktioner i en verksamhet. Idag finns till exempel ledningssystem för kvalitet, miljö, informationssäkerhet, kompetensförsörjning, socialt ansvarstagande och samhällssäkerhet. Vi märker av ett stort och ständigt ökande intresse för olika ledningssystem, säger Lars Jonsson, projektledare på SIS och redaktör för det nya nyhetsbrevet. Behovet av information är stort eftersom ledningssystemen ständigt förbättras och utvecklas. Vi vill belysa nyttan och värdet med ledningssystem och samtidigt ge en Aktuellt från SIS Förlag Terminologi för informationssäkerhet Terminologi för informationssäkerhet är ett svenskt referensverk som beskriver terminologin för området informationssäkerhet. Vanligen använda engelska begrepp har fått svenska termer och förklaras med utförliga kommentarer. I denna tredje utgåva har nya termer lagts till och det finns ett nytt kapitel med översikt av internationella standarder. Pris: 515 kr. Art.nr Ledarskapspaketet NY UTGÅVA! Ditt visitkort ger endast en indikation på hur du bör vara som ledare och vilken erfarenhet och kunskap du förväntas besitta. Men oavsett hur du själv eller andra uppfattar dig så kan ditt ledarskap alltid bli bättre. Med vårt förmånliga ledarskapspaket får du möjlighet att leda, styra SIS nya elektroniska nyhetsbrev om ledningssystem kan beställas på snabb och uppdaterad service till våra kunder. Nyhetsbrevet heter Ledningssystem Nyheter och kan beställas via sis hemsida eller skicka ett mail direkt till och anmäl ditt intresse. och utveckla dig själv och din organisation. I paketet ingår böckerna Mät företagets prestation, Management från A till Ö samt Projekt ledning och metoder. Paketpris: kr. (ord. pris 1840kr) Art.nr På minerad mark en handbok om stalkning Denna bok, skriven av Agneta Syrén, ger dig en förståelse för vad stalkning är. Boken förklarar vad som kännetecknar en stalkare, stalkningsmetoder, vad som kan utlösa stalkning och rådande lagstiftning inom området. I boken ingår även checklistor som hjälper dig att kartlägga problemet, skriva handlingsplaner och som ger dig stöd för hur du nyhet! kan hantera svåra situationer. Pris: 495 kr. Art.nr Läs mer om produkterna på På Scania i Södertälje hölls nyligen Scania-dagen som riktar sig till konstruktörer, utvecklare och chefer på Scania. Standardisering var ett av ämnena för dagen. Hasse Johansson, Forsknings- och utvecklingsdirektör på Scania, inledde med att berätta att han innan han började studera på Chalmers, brukade på fritiden trimma rallybilar och då upptäckte både möjligheter och utmaningar med standarder. Han avslutade sitt anförande med att poängtera vikten av att branschen hittar notiser Iréne Klingberg, standardkoordinator på Scania, Hasse Johansson, direktör för Forskning och Utveckling, Scania, Lars Flink, VD SIS, Markku Backholm, chef för Corporate Standards och Anders Karlsson, standardkoordinator, båda Scania. Större fokus på standarder hos Scania Begrip begreppen bra globala standarder för att mäta bränsleförbrukningen för tunga fordon. Scanias standardiseringschef Markku Backholm sa att: Den här dagen är ett tydligt exempel på vår satsning att föra standarder och standardisering ännu högre upp på agendan för oss här på Scania. En av huvudtalarna var Lennart Jansson, vd Firefly ab och styrelseledamot i sis. Medverkade gjorde också Lars Flink, vd på sis och Anders Sköld, Teknisk direktör. Det finns många begrepp som har oklar innebörd. Det resulterar ofta i att alla har sin egen tolkning av vad ordet innebär. Här reder vi ut några begrepp och dess innebörd. Energieffektivisering & energibesparing Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing. Ett företag om förbrukar mindre energi i år eftersom det tillverkar färre produkter än förra året har gjort en energibesparing medan ett företag som tillverkar fler produkter i år med samma mängd energi som förra året har gjort en energieffektivisering. Ledningssystem Ett ledningssystem är en organisations policy och mål samt arbetet med att nå dessa. Det är alltså ett system för företag och organisationer som vill bedriva sin verksamhet på ett effektivt och strukturerat sätt. Ett ledningssystem har olika inriktning beroende på vad det syftar till. Ett miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan, ett kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressentnytta. En organisation kan ha flera ledningssystem, till exempel kvalitetsledningssystem (enligt ISO 9001) och miljöledningssystem (enligt ISO 14001). foto: CARL-ERIK ANDERSSON 2 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 MARS 2008 STANDARD MAGAZINE

3 notiser notiser När en kritisk situation uppstår måste allt vara förberett och olika aktörer måste snabbt börja samarbeta. Upplevelsens era är här Efterfrågan på tjänster och upplevelser ökar. Varför ökar standardiseringen på tjänsteområdet? Standardiseringen speglar utvecklingen i samhället och därför ökar behovet och efterfrågan av standarder på tjänstesidan, säger Elisabeth Darius, utvecklingschef på SIS. Idag är det starkt fokus på varor och till en vara kan också tjänster kopplas som en del av erbjudandet. Andelen förslag och idéer som handlar om tjänster och kvalitetsaspekter ökar. Hela upplevelseindustrin är ett exempel på det. Idag kan man till exempel få en spavistelse eller en luftballongfärd i 50-årspresent, något som inte var vanligt för 20 år sedan. Globaliseringen driver frågan framåt, liksom EU:s grundtanke och syfte att skapa en gemensam inre marknad där bland annat varor och tjänster ska kunna handlas fritt. Exempel på färdiga standarder för tjänster: n Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården Vägledning n Finansiell rådgivning n Språkresor n Posttjänster n Facköversättningar n Städkvalitet n Transporttjänster n Marknads-, opinions- och samhällsundersökningar Exempel på standardiseringarbete som pågår: n Kundkontaktcenter n Facilty management Kvalitet, processer, areamätning n Fastigetsmäklartjänster n Monetary Brand Valuation, varumärkesvärdering n Psykologiska bedömningsmetoder n Projektledning n Energitjänster n E-förvaltning För mer information kontakta Kerstin Söderberg, verksamhetsområdeschef på SIS, Solen den renaste energikällan Framtidens energiförsörjning är en kombination av olika energisystem som till exempel värmepump och pellets. Men den renaste energikällan är solen, säger Robert Sundquist, VD för ExoHeat. Är det möjligt att utnyttja solen i ett mörkt land som Sverige? Det är inte så stor skillnad mellan Sverige och länderna kring Medelhavet som man kan tro vad gäller effektuttaget i ljus och soltimmar. De har 40 procent mer energi i solen men har inte behov av solvärme i samma utsträckning som vi har för att värma upp vatten och hus. Vad är på gång inom solvärmeteknik? Vi måste skapa bättre systemintegrerade lösningar kopplade till exempelvis värmeoch elpannor. Idag är montagesystemen på taken dyra och komplicerade. Ackumulatortankarna är likadana som för 50 år sedan. Tekniska lösningar och system Det saknas en mognad i branschen liksom större aktörer som driver fram standarder som för utvecklingen framåt, säger Robert Sundquist, ordförande i SIS projekt Solvärmeteknik. Solvärmeteknik är utmärkt att kombinera med andra energisystem. kring solvärmeteknik har inte hängt med i utvecklingen. Förenklade montagesystem är på gång liksom att ta fram normer för utbildning/certifiering av konstruktörer och installatörer. Det finns en mängd uppfinnare idag och minst lika många olika system. Det krävs en mognadsprocess inom branschen. Finns det andra fördelar med solvärmeteknik förutom att det är miljö- och klimatvänligt? Det är en utmärkt källa att kombinera med andra energisystem. Det är logistiskt fördelaktigt både vad gäller den lilla stugan på landet till fjärrvärmesystem i storstaden. Vad är fördelarna med att delta i standardiseringsarbetet? Förutom att man kan påverka kommande standarder leder arbetet till bättre lösningar för producenter som i sin tur ger ökade volymer och därmed lägre priser. Effektivare anläggningar blir mer kostnadseffektiva och därmed lönsammare. Dessutom ger standarder en kvalitetssäkring i ett större perspektiv, solvärmeteknik som är testad med gemensamma metoder och på den tekniska nivå vi har idag ger relevanta jämförelser mellan tillverkarna. Alla tekniska data blir jämförbara och standarder behövs för montage och det leder till att volymen ökar för export och import. Text: Annika Gerendas Reagera snabbare i krissituationer De senaste årens naturkatastrofer, terrordåd och tekniska haverier har visat att företag och myndigheter måste vara beredda att reagera snabbt på oväntade händelser. Till hjälp finns nu den första internationella standarden med riktlinjer för hur verksamheten kan återupptas så snabbt som möjligt i krissituationer. Arbetet har letts av sis. Standarden som publicerades i november och kom ut på svenska i februari ger konkreta riktlinjer för hur företag och myndigheter genom planering kan förbättra sin förmåga att överkomma kriser. Målet är att snabbt återuppta verksamheten och minimera skadeverkan. Utan förberedelser får kriser ofta katastrofala följder rent ekonomiskt på grund av avbrott i verksamheten. När en kritisk situation uppstår måste allt vara förberett och olika aktörer måste snabbt börja samarbeta. Det är då till stor hjälp om alla arbetar enligt samma modell, säger Stefan Tangen, projektledare på sis. Standarden inkluderar förberedelser, analyser, prognoser, systemutveckling, utbildning, övning och utvärdering. Den bygger på vad som bedömts vara de bästa delarna av nationella standarder från Australien, Israel, Japan, Storbritannien och usa. isostandarder har Stefan Tangen, projektledare på SIS. en enorm genomslagskraft eftersom de leder till att vi gör saker på samma sätt i hela världen. Tidigare har olika nationella riktlinjer för krishantering stått i motsättning till varandra. Eftersom den nya standarden antogs enhälligt av alla 50 länder som ingick i kommittén har vi nu möjlighet att samarbeta globalt. Nästa steg är att ta fram en standard som det är möjligt att certifiera sig emot, säger Stefan Tangen. Standarden, som heter Samhällssäkerhet Riktlinjer för incidentberedskap och operationell kontinuitetsstyrning iso/pas 22399:2007, kan beställas från sis Förlag. För mer information: Stefan Tangen, projektledare sis, tfn: , Boka eftermiddagen den 23 april för ett mångsidigt seminarium som går utanför ramarna! Under rubriken USA & Sweden Similarities, Challenges and Opportunities tas du med på en inspirerande resa om likheter, olikheter och möjligheter i två mångkulturella och mångfacetterade nationer. Träffa också amerikanska ASTM International som är medarrangör. Välkommen med din anmälan på eller e-posta din anmälan till PS. Seminariet börjar kl. 13:30 onsdagen den 23 april på hotell Rival, Mariatorget 3 i Stockholm och avrundas kl 17:15 med vin och snittar. 4 STANDARD MAGAZINE MARS 2008

4 I lilla Älgarås utanför Mariestad har Europas ledande flytvästproducent sin bas. Företaget heter Baltic Safety Products AB och startades av tävlingsseglaren Per Frode. Ett aktivt standardiseringsarbete är en förutsättning för att lyckas internationellt, säger han. På 70-talet var Per Frode en av landets främsta seglare i klassen ok-jolle. Han har varit svensk juniormästare och har deltagit i fyra vm. Tre av gångerna placerade han sig bland de tio främsta och som bäst var han sjua i världen. Tävlingsinstinkten och viljan att visa framfötterna finns kvar än i dag, men kommer numera till uttryck i hans entreprenörskap. När jag slutade med kappsegling hade jag en del tankar på att starta företag i båtbranschen. Men att det sedan blev flytvästar var mest en slump, berättar Per Frode påbörjade han den företagsresa som med tiden har lett fram till att Baltic Safety Products har blivit marknadsledande i Europa på flytvästar. Var tredje flytväst som säljs i vår del av världen härstammar från det framgångsrika Älgaråsföretaget. Det är väldigt roligt att bygga ett varumärke, det är något som man lär sig mycket av. Dessutom är jag stolt över att våra västar omnämns med respekt och att vi aldrig har haft ett enda förlustår, säger Per Frode. I Älgarås fanns tidigare så kallade lönesömmare, vilket bidrog till att företaget etablerades just här. Men den svenska textilindustrin är numera ett minne blott och i dag sys Baltic Safetys produkter i Östeuropa och Asien. LITET FÖRET AG MED FLYT 6 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 7

5 Skapa den bästa arbetsmiljön, det lönar sig Var tredje flytväst som säljs i vår del av världen härstammar från det framgångsrika Älgarås-företaget. OHSAS är ett ledningssystem för arbetsmiljö som är internationellt accepterat och framtaget av experter. Genom att arbeta med OHSAS skapar ni konkurrensfördelar och får samtidigt en säker och trivsam arbetsmiljö som också gör er till en attraktiv arbetsgivare. Ledningssystemet har nu uppdaterats och blivit ännu bättre. Det har tillkommit nya krav samt förbättringar av samstämmigheten med ISO och ISO 9001 som innebär att det nu är enklare att använda ledningssystem för arbetsmiljö i företagets integrerade ledningssystem. Pris kr Moms och frakt tillkommer. Där kunskap är standard Ny förbättrad utgåva SIS Förlag AB: Telefon: , Fax: , E-post: TIPS PÅ HUR ETT LITET FÖRETAG BLIR MARKNADSLEDANDE I SIN BRANSCH: Satsa på produktutveckling och kvalitetsfrågor. Satsa på design det är i hög grad vad som styr konsumenten, när han eller hon väljer att plocka ned en viss vara från butikshyllan. Hitta rutiner som gör verksamheten kostnadseffektiv och produktionsvänlig. Det kan gälla allt från att se över materialåtgången till att undvika tunga lyft för personalen. Håll dig uppdaterad och aktiv inom standardiseringsområdet. Håll en hög leveranssäkerhet. Däremot sköts all produktutveckling, kvalitetskontroll och logistik från huvudkontoret i Västergötland. Det innebär till exempel att allt material noga granskas och godkänns av oss. Därefter sker själva testerna av västarna hos ett ackrediterat laboratorium i Danmark, eftersom något liknande labb inte finns i Sverige. Under många år har Per Frode varit engagerad i standardiseringsarbete. Han ser det som en viktig del av företagets marknadsstrategi. Den första kontakten med en teknisk kommitté fick han 1989, på ett sammanträde i England som han inte glömmer i första taget. Allt började med att Stig Håkansson på Konsumentverket ringde runt till oss svenska flytvästproducenter. Han berättade att det skulle hållas ett möte i London där den europeiska flytväststandarden skulle avgöras. Snabbt blev det beslutat att han, jag och ytterligare någon person skulle åka över. Mötet blev stormigt och dramatiskt. Plötsligt avgick kommitténs ordförande på stående fot. In klev i stället en uniformerad man, Sergeant Commander Oakley, som varit med i Falklandskriget. Han blev ny ordförande och var mer öppen för de argument som de nordiska länderna förde fram. Innan dess hade engelsmännen på ett nästan kuppartat sätt försökt driva igenom en standard som inte var särskilt bra, men i elfte timmen kunde vi nordbor vara med och påverka utvecklingen. Några år senare var den första europastandarden för flytvästar ett faktum. Efter det har arbetsgruppen utökats och blivit Standardiseringens viktigaste uppgift måste alltid vara att få fram säkra och bra produkter för användarna inte att till varje pris argumentera utifrån företagstaktiska skäl anser Per Frode. ett globalt en iso-projekt, som nyligen presenterade en internationell standard på området. Men Per Frode anser att ett av länderna usa har fått en alltför dominerande roll i gruppen. Han är lite oroad över att den grupp som borde stå i standardiseringens centrum det vill säga användarna och konsumenterna ibland riskerar att hamna i skymundan till förmån för starka nations- och företagsintressen. Oftast är det de stora länderna som står för sekretariaten inom standardiseringen och som i den rollen värnar om sin inhemska industri. Jag anser att standardiseringens viktigaste uppgift alltid måste vara att få fram säkra och bra produkter för användarna inte att till varje pris argumentera utifrån företagstaktiska skäl, påpekar Per Frode. MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 9

6 Hans förhoppning är därför att de nordiska länderna ska bli ännu bättre på att driva gemensamma frågor och på att söka allianser. Mycket kan göras i arbetsgrupperna, men det gäller att vara aktiv och att skapa personliga relationer. Inte minst gäller det vid middagar och kaffepauser. Han konstaterar också att det finns mycket att vinna för alla parter om näringslivet kan jobba tätt ihop med myndigheter, verk och standardiseringsinstitut. Det har jag egna erfarenheter av. Under flera år hade Stig Håkansson från Konsumentverket och jag ett nära samarbete. Även om jag själv representerar näringslivet så ser jag det som väldigt viktigt att även myndigheter avsätter de resurser som krävs för att vara med i standardiseringen. Kurs för dig som vill leda och styra projekt Per Frode är den person som har varit med längst i den internationella gruppen för flytvästar. Gruppen träffas normalt en eller ett par gånger per år. Standarder är både viktigt och kul att hålla på med. För ett företag som vårt är det ett måste att vara med i arbetsgrupperna, så att vi tidigt kan börja planera för vår framtida design och produktion. På sikt tror han att standarder kommer att få allt större betydelse. Globaliseringen har gjort att iso-standarder i många fall har blivit en nyckel för de företag som vill satsa på export. FAKTA BALTIC SAFETY PRODUCTS AB BAKGRUND: Grundades 1977 av Per Frode. VERKSAMHET: Företaget är Europas största producent av flytvästar. Produktområdena är tre: flytvästar, räddningsvästar och flytkläder. FINNS I: Huvudkontor i Älgarås i Västergötland. Har även ett dotterbolag i Ungern och ett i England. Har därutöver agenter i en lång rad länder. OMSÄTTNING: Cirka 80 miljoner kronor globalt, varav cirka 64 miljoner i Sverige. ANSTÄLLDA: Drygt 40. Drygt 20 finns i Sverige, 17 i Ungern och fem i England. HEMSIDA: 10 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 ISO-standarder har blivit en nyckel för export-företag. Särskilt gäller det små och medelstora företag. Det skulle vara komplicerat att få Baltic Safetys produkter reviderade enligt till exempel japansk standard, och därför är det bra att i stället kunna hänvisa till iso. Inom eu omfattas flytvästar av direktivet om personlig skyddsutrustning. Därmed blir standarderna ett underlag i den process som ska leda fram till att tillverkarnas produkter blir godkända enligt eu-direktivet. Baltic Safetys produkter säljs i en lång rad länder, även utanför eu. Men det är Norden som är den i särklass största marknaden. Här är vi förhållandevis duktiga på att använda flytvästar inte bara i yrkessammanhang, utan även på fritiden, säger Per Frode. Text: Lena Lidberg. Foto: Johan Olsson FAKTA PER FRODE VD och ägare till Baltic Safety Products AB. Grundade företaget som 22-åring FÖDD: 1955 i Säffle. FAMILJ: Fru och tre barn (24, 22 och 18 år). BOR: I Sjötorp norr om Mariestad. FRITID: Fiske, segling och jakt. LÄSER JUST NU: En julklappsbok, Truck Stop av David Ericsson. DELTAR I FÖLJANDE TEKNISKA KOMMIT TÉER: ISO:s kommitté för flytvästar och SIS kommitté för båtdetaljer (där flytvästar ingår). NÅGOT SOM JAG TYCKER BORDE VARA STAN DARDISERAT: Elkontakter! Det brukar man tänka på när man är utomlands och står där med rakapparaten i handen... med hög kvalitet Effektiv styrning av projekt, 1 dag Allt fler verksamheter och uppgifter organiseras i projektform. För att säkerställa att projekt når uppsatta mål på utsatt tid krävs effektiv och kvalitativ hantering. Ledning och styrning av projekt är kritiska kompetensområden för beslutsfattare på olika nivåer i företag och andra organisationer. Kursen vänder sig till dig som står i begrepp att utveckla och effektivisera arbetssätten inom ledning och styrning av projekt. Du är exempelvis projektledare, verksamhetsutvecklare, kvalitetschef, ledningssystemsansvarig, beställare av projekt eller sitter med i lednings- eller styrgrupper för projekt. Under kursen lär du dig på vilka sätt du kan förbättra arbetssätten inom projektverksamheten samt hur standarden ISO 10006:2003 kan användas som ett kraftfullt verktyg i arbetet. 13 maj i Stockholm Standardutbildningar SIS Forum AB, Telefon: Fax: , MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 11

7 Jag tror att standarder kommer att vara en viktig förutsättning för att skapa tillväxt inom tjänsteexporten. Tjänster på export Tjänstesektorn är hetare än någonsin. Det gäller både i Sverige och internationellt. De närmaste åren kommer standardisering att få en allt viktigare roll även inom tjänstehandeln, säger Deo Sharma, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Cirka 80 procent av alla nystartade svenska företag bygger numera sin verksamhet på tjänster. Mer än hälften av Sveriges bruttonationalprodukt härrör från tjänster, liksom en fjärdedel av all export. Och vår tjänsteexport har goda förutsättningar att öka, framhåller Deo Sharma, TIPS TILL DIG SOM VILL SATSA PÅ TJÄNSTEEXPORT: Försäkra dig om att du erbjuder en tjänst som marknaden vill ha. Satsa på det som du är bra på svenska företag är ofta duktiga på kvalitet. Försök att hitta något annat svenskt företag som du kan hänga med ut i världen. Var beredd på att utlandssatsningar kräver gott om både mänskliga och finansiella resurser. Några stora svenska tjänsteexportörer: Securitas, VM-data, Sweco, Skandia, Vingresor. Några stora internationella tjänsteexportörer: IBM, Hilton, Mitsubishi UFJ Financial Group (Japans näst största bank), Citigroup (världens största finansbolag), UBS (ett internationellt finansbolag). som i över 15 år har forskat kring tjänstehandel. Sverige har bland annat gjort sig kända för att vara duktiga på hälsovårdstjänster. Där skulle vi kunna satsa betydligt mer på export, säger han. Tjänstesektorn har de senaste åren vuxit kraftigt, både nationellt och internationellt. Många av företagen har stor betydelse för sina respektive länders ekonomier och i förlängningen även för världsekonomin. Samtidigt påpekar Deo Sharma att det finns ett antal faktorer som sätter käppar i hjulet för det globala handelsutbytet. Tjänster har blivit en viktig fråga i förhandlingar som berör frihandelsavtal. Ytterst handlar det om ganska stora, politiska stötestenar. Som exempel nämner han eu:s jordbrukssubventioner och u-ländernas strävan efter att lättare få tillgång till i-ländernas marknader. Men diskussioner om liberalisering pågår inom de flesta områden, även i-länder emellan. Det gäller till exempel it- och telekomsektorn och den finansiella sektorn. En aktuell fråga är att länder som Kina och Ryssland är lite försiktiga med att öppna sina bank- och försäkringssektorer. En annan fråga är att många medarbetare på de växande it-företagen i Indien gärna vill komma till usa för att arbeta, men som regel möts de av stränga visumregler. Just visumkrav är ett tydligt exempel på den typ av begränsningar och nationella regler som påverkar tjänstehandeln, säger Deo Sharma. Många av tvistefrågorna kan ta tid att lösa. Men det finns också exempel på områden där de flesta handelshinder i dag är undanröjda: Foto: Måns Diedrichs tv-systemen har blivit färre. Och turism är en förhållandevis öppen bransch. SIS i media Nanotekniken kommer att driva på innovationer inom många områden. Utmaningen är att ta tillvara de stora möjligheterna och samtidigt öka kunskapen om teknikens påverkan på miljö och hälsa, säger Lars Flink VD för Swedish Standards institute (SIS), i ett pressmeddelande. Vestmanlands Läns Tidning Enligt Deo Sharma finns det flera trender inom den globala tjänsteexporten. Å ena sidan finns det en rad aktörer, ofta amerikanska, som erbjuder relativt enkla och i hög grad standardiserade tjänster. Hit räknas bland annat McDonald s, Starbucks och andra företag som arbetar på ett närmast industrialiserat sätt. Å andra sidan finns det ett antal exempel på motsatsen kunskapsintensiva företag som i stället bygger verksamheten på sitt humankapital. Även här är det ofta amerikanska företag som är dominerande, däribland vissa annons- och reklambyråer och managementkonsulter som exempelvis McKinsey. Historiskt sett började tjänsteexporten ta fart när den amerikanska armén blev stationerad utomlands. Dit kom Coca-Cola, och ganska snabbt även deras reklambyråer, berättar Deo Sharma. För Sveriges del har utvecklingen skett på liknande vis. Under och 70-talen började de stora industriföretagen etablera sig utomlands. I deras spår följde bland annat svenska banker, försäkringsbolag och tekniska konsulter. I stället för att leta efter nya, lokala samarbetspartners utökar man helt enkelt relationerna med sina upparbetade svenska kontakter. Företag som Ericsson, Volvo, Scania och Vattenfall tillhör dem som har fungerat som draglok. Men för att tjänsteexporten ska fungera krävs det också att staten är med på noterna. Alla stater är viktiga spelare när det gäller utrikeshandel, framhåller Deo Sharma, och nämner faktorer som subventioner, tullregler och stöd till exportfrämjande myndigheter. Runt årsskiftet uppmärksammade media bland annat att SIS representerar Sverige i arbetet med att slå fast en gemensam terminologi för nanoteknik, att SIS fått i uppdrag att leda det globala samarbetet för standardisering av fasta biobränslen, och att ett nytt projekt är på gång för att hitta gemensamma kritierier för managementkonsulttjänster. Sverige ska leda arbetet med att göra standarderna för fasta biobränslen globala. De europeiska standarder som redan finns bildar underlag för arbetet. Vi är glada för uppdraget och nöjda med att ha fått med elva länder, säger projektledare Lars Sjöberg på SIS. Ny teknik Nu ska det bli enklare att hitta rätt konsult för uppdraget. Ett europeiskt projekt ligger i startgroparna för att hitta gemensamma kriterier för managementkonsulttjänster.( ) Karita Thomé, projektledare på SIS, konstaterar att en standard framför allt gör det lättare för kunden att bedöma vad de kan förvänta sig av tjänsten och att hitta rätt konsult för de behov som företaget har. Detta är något som branschen länge efterfrågat. Kvalitetsmagasinet Han säger att vissa affärer kan liknas vid ett trepartsspel, där det exporterande företaget får förhandla både med sin kund och med en eller flera stater. I det här spelet lierar sig företagen oftast med den egna staten. Då gäller det att staten har ett intresse för frågorna, till exempel när det gäller standardisering. Samtidigt är det en fördel att ha goda kontakter inom bland annat eu. Tidigare har tjänsteexporten varit nära sammanflätad med industrins export. Men det blir allt vanligare att tjänsteföretagen driver sin egen export och betraktas som en egen sektor. Mycket av industrialiseringen kännetecknas av standarder, enhetlighet och kvalitetskontroller. Dessa delar är svårare att mäta och hantera i tjänstesektorn, men jag tror ändå att standarder kommer att vara en viktig förutsättning för att skapa tillväxt inom tjänsteexporten. Bland annat tror jag att standarder kommer att spela en stor roll på kvalitetssidan, säger Deo Sharma. Text: Lena Lidberg FAKTA DEO SHARMA Professor på Handelshögskolan i Stockholm sedan Tillhör Institutionen för marknadsföring och strategi. Var innan dess professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Utbildade sig i Uppsala och skrev en doktorsavhandling om olika projekt som drivits av tillverkningsindustrin. FÖDD: 1948 i Patna i Indien. FAMILJ: Fru och två barn en dotter på 24 år och en son på 19 år. BOR: På Kungsholmen i Stockholm. FRITID: Musik jag lyssnar på det mesta. Gillar att promenera på Kungsholmen. LÄSER JUST NU: Mest rapporter. Den senaste skönlitterära boken var Odysseus. Elisabeth Wahlman, som är VD på SIS Forum, leder projektet med att utbilda afrikanska myndigheter och provningsanstalter i kvalitetssäkring. Tekniken har en nyckelroll i det arbetet, berättar hon. För att kvalitetssäkringen ska fungera måste det finnas gemensamma processer på plats och dessutom databaser för att stoppa sändningar av kondomer som inte är godkända. Tidigare har det förekommit flera skandaler där icke godkända kondomer har gjort mer skada än nytta, säger hon. Computer Sweden 12 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 13 13

8 ISO:s projekt för socialt ansvar, som leds av SIS, är idag det största och bäst förankrade standardiseringsprojektet i världen. Det finns inga andra projekt som involverar så många länder och så många internationella experter. Standard Magazine har intervjuat tre svenska deltagare i projektet som ger sin syn på dess betydelse. Många begrepp för samma sak. SIS använder Socialt Ansvarstagande, på engelska Social Responsibility (SR). Vikten av Socialt An svar scanpix Anna Linusson, miljöchef på Stockholms Läns Landsting: Offentliga sektorn viktig aktör för socialt ansvarstagande Anna Linusson är ordförande i den svenska kommitté som arbetar med att skapa en internationell standard för socialt ansvarstagande. Det innebär att hon leder det arbete som ett 50-tal svenska deltagare lägger ner på att komma fram till ett gemensamt förslag. Det är inte helt lätt, med tanke på att projektet har deltagare från många olika samhällssektorer industrin, offentliga sektorn, frivilliga och ideella sektorn och forskningsvärlden. Därtill kommer konsumentorganisationer och arbetsmarknadsparter. Det är viktigt att kompromissa och bygga konsensus. Visst hade det varit enklare om en person fick sitta i lugn och ro och skapa en standard, men det är ju ingen mening med att presentera något som det finns många invändningar mot, säger Anna Linusson. Stora förhoppningar är knutna till projektet, inte minst att det ska leda fram till en gemensam definition, så att det blir lättare att tala om socialt ansvarstagande över landgränserna och att alla har samma bild av vad som förväntas av företag och organisationer. Inom Stockholms Läns Landsting pågår för närvarande ett arbete om hur man ska ställa krav på leverantörer i känsliga områden. Det kan vara länder där vi exempelvis vet att det förekommer barnarbete eller Anna Linusson, miljöchef dåliga arbetsförhållanden. För mig Landsting, tycker det är på Stockholms Läns viktigt att vara med och har det då varit värdefullt att kunna påverka arbetet med ISO snegla på arbetet med iso 26000, säger Anna Linusson. Stockholms landsting har redan certifierat all sin verksamhet enligt iso och enligt Anna Linusson är erfarenheterna av det mycket goda. Om ett antal år kommer vi förmodligen att arbeta efter iso Därför är det viktigt för mig att inte bara delta i arbetet utan också vara med och påverka det, inte minst för att få med offentliga sektorns aspekter, säger Anna Linusson. Text: Ingrid Kindahl FAKTA Thomas Bergmark, chef för samhällsansvar på Ikea: Våra tuffa interna krav får även externa effekter Nyligen blev Thomas Bergmark omskriven i tidningarna, då han hamnade högt på den amerikanska tidningen Ethispheres lista över världens 100 mest inflytelserika personer när det gäller affärsetik. Han kom som nummer 13 på listan, en bra bit före Al Gore som landade på plats nummer 29. Det var Thomas Bergmarks plan för att säkerställa att det trä som Ikea använder i sina produkter odlas på ett miljövänligt sätt som gav den höga placeringen. Planen hade tagits fram i samarbete med Världsnaturfonden. Jag har haft det här engagemanget så länge jag kan minnas. Kanske för att min far är pensionerad biologilärare och mitt hjärta alltid har klappat för djur och natur. Jag bryr mig också mycket om människor, säger Thomas Bergmark. Han har arbetat på Ikea i snart 20 år, 14 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 varav elva med miljö och sociala frågor. Och konstaterar att utan ett starkt stöd från högsta ledningen i ett företag blir det svårt att få ut något konkret av det etiska arbetet. Men det stödet finns på Ikea. Koncernchefen Anders Dahlvig är själv starkt engagerad, och nu märker vi att ansvarsfrågorna börjar bli integrerade i hela verksamheten. Sådant arbete tar tid, säger Thomas Bergmark. Eftersom Ikea verkar globalt är det viktigt att ha samma ansvarstänkande överallt trots skilda kulturer och miljöer. Dessutom anser Thomas Bergmark att Ikea kan vara med och driva utvecklingen framåt genom sitt sätt att tänka. Genom att ställa tuffa krav på oss själva och på våra leverantörer hjälper vi till i den globala utvecklingen. Ibland kan vi påverka hela länder. Det anser jag att vi har gjort i exempelvis Polen, som är ett stort leverantörsland till oss. Just nu är det allmänna intresset för ansvarsfrågor mycket stort och en del talar om en fluga. Det tror inte Thomas Thomas Bergmark, chef för Bergmark. Men han samhällsansvar på Ikea, anser att kunderna har tror inte heller att stor nytta av Ikeas engagemang, utan att betala mer den febrila aktivitet som har blossat upp för produkterna. de senaste två åren kan fortsätta i samma takt. Men det kommer att plana ut på en högre nivå, vilket i sig är mycket positivt. Text: Ingrid Kindahl Sven C G Andersson, miljöchef på Vattenfall Power Consultant: Riktlinjer skapar rättvis konkurrens Bland de svenska deltagarna i projektet finns Sven c g Andersson, miljöchef på Vattenfall Power Consultant. Det är Vattenfalls konsultverksamhet för utlandsprojekt, som prisades för årets bästa hållbarhetsrapport Arbetet flyter på bra. Det är en utmaning att skapa ordentliga riktlinjer att följa, inte minst för företag som liksom Vattenfall har fått en del kritik, bland annat för hur vi har köpt kärnbränsle. Sven C G Andersson, miljöchef på Vattenfall Power Consultant, ser fram emot riktlinjer som jämnar ut konkurrensförhållandena företagen emellan. Det behövs ett stöd för hur man ska verka i andra länder, så att alla företag får likartade beteenden och samma konkurrensförhållanden, säger han. Själv är Sven c g Andersson sedan länge intresserad av miljöoch etiska frågor och på Vattenfall finns en lång erfarenhet av standardiseringsarbete. Just därför ser han värdet av en standardisering även på detta område. Tack vare projektet får man inblick i vad som händer i andra länder och får till en bra dialog med andra företag. Det är viktigt för oss som är samhällsägda och därigenom har ögonen på oss. Text: Ingrid Kindahl Fakta ISO:s projekt Social Responsibility Den kommande standarden heter Guidance on Social Responsibility, ISO Standarden kommer att bli i form av riktlinjer och kan användas av alla typer av organisationer. Den beräknas vara klar SIS leder det internationella sekretariatet tillsammans med ABNT i Brasilien. ISO har satt upp speciella kriterier för projektet bland annat att vissa grupper ska vara representerade i varje nationellt projekt. Grupperna är näringsliv, löntagarorganisationer, konsumentorganisationer, frivilligorganisationer, offentlig sektor och övriga, t.ex. finansiella sektorn och akademiska sektorn. I dagsläget deltar över 400 experter från 80 länder och 40 internationella organisationer i ISO:s arbetsgrupp. Begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, används ofta men avser då enbart företags sociala ansvarstagande. För mer information kontakta: - Bengt Rydstedt eller läs på om den svenska kommittén - Kristina Sandberg eller läs på om ISOs arbetsgrupp MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 15

9 Samarbete och miljötänk bakom snabbare tåg Varför heter tåget Gröna Tåget För att det är ett grönt alternativ. Redan idag är tåget ett av de få transportslagen i Sverige som med glans klarar co2-kraven. Det beror på att vi huvudsakligen kör på elektrifierade banor. Gröna Tåget är inget undantag. Gröna Tåget ska utnyttja den senaste tekniken. Tåget är inte lokdraget, utan varje boggi kommer att ha egna motorer. Man bromsar med generativ broms, inte mekanisk. Bromskraften omvandlas till elektricitet och matas tillbaka till kontaktledningen. Trots att vi kör väsentligt fortare än dagens x2000 räknar vi ändå med att göra en energibesparing på minst 30 procent i jämförelse med x2000. Gröna Tåget ett energibesparande och miljövänligt alternativ som ska gå snabbare än X2000. Dagens tåg har en toppfart på km i timmen men snitthastigheten, när tågen kör genom Europa, är ofta bara km i timmen. Bromsen är nationella särregler som skapar ständiga stopp när en gräns ska passeras. Lösningen på detta är gemensamma europeiska regler. Standarder, alltså. Sådana standarder är också på gång, och Sverige spelar en framträdande roll i det arbetet. Det säger Niklas Jungerth, sekreterare i sis projekt för järnvägar. Det är den svenska motsvarigheten till den europeiska cen-kommitté som nu standardiserar järnvägstrafiken i Europa. Enkelt uttryckt har kommissionen tröttnat på att den europeiska järnvägstrafiken inte fungerar. Man har lagt fram det ena järnvägspaketet efter det andra, och man har inrättat en europeisk järnvägsbyrå, era, som bland annat driver frågan om järnvägstransporter över nationsgränser. Dessutom samarbetar man med standardiseringsorganisationer som cen, cenelec och etsi. Niklas Jungerth: Det är ett enormt arbete som pågår och från svensk sida deltar vi i åtminstone tre europeiska arbetsgrupper och har ordförandeskapet i två. Det visar på vårt engagemang och på vilken kompetens det finns i vår tekniska kommitté. De standarder som nu tas fram är ofta kopplade till så kallade tsd:er (tekniska specifikationer för driftskompabilitet). Dessa är bindande europeiska dokument och de nya järnvägsstandarderna blir alltså normgivande för aktörerna på järnvägsmarknaden. Om man vill vara med och påverka utvecklingen måste man delta i arbetet, kommenterar Niklas Jungerth. Annars får man finna sig i det som beslutas. Några undantag ges inte. Har alla tillverkare och operatörer insett detta? Jag är inte övertygad om det. Själv skulle jag gärna se fler operatörer i det svenska arbetet. Vi har en bra uppslutning från den tekniska sidan och från myndigheterna, men jag saknar operatörer som SL och lkab. Dessutom finns ett antal operatörer och tillverkare i södra Sverige som borde ha anledning att delta. Det finns många uppgifter som järnvägsstandardiseringen ska lösa. Ett gemensamt signalsystem tillhör de enklare och en gemensam spårvidd de svårare. Vad skulle Niklas Jungerth själv vilja se genomfört i det första skedet? Det som jag tycker att vi bör lyckas med är att en svensk lokförare ska kunna köra genom hela Europa utan att byta lok. Han bör utan problem kunna köra fram till den spanska gränsen. Sen sätter spårvidden stopp. Tohmmy Bustad är ordförande i sis projekt för järnvägar. Han är också programansvarig för Banverkets forskningsprogram, Gröna Tåget. När man standardiserar sätter man reg- ler, när man utvecklar framtidens höghastighetståg arbetar man mer förutsättningslöst. Finns det inte en konflikt i dina två uppgifter? Tohmmy Bustad: Det var en bra fråga. Det vi arbetar med nu är standardiseringen av konventionella tåg. Där måste vi ha generella riktlinjer för att få trafiken att flyta i Europa. Det kan vara i form av standarder eller direktiv. När vi utvecklar Gröna Tåget måste vi tänka nytt. Självklart måste vi följa alla tekniska direktiv och standarder. Men samtidigt vill vi ha frihet att fortsätta vår svenska linje utifrån våra förutsättningar som till exempel att vi är ett glesbefolkat land och har ett betydligt bistrare klimat än i central Europa. Därför är det viktigt för oss på Banverket att delta aktivt i standardiseringsarbetet. Gröna Tågen kan rulla på spåren någon gång mellan år 2013 och När vi utvecklar Gröna Tåget måste vi följa alla tekniska direktiv och standarder. Därför är det viktigt för oss på Banverket att delta aktivt i standardiseringsarbetet, säger Tohmmy Bustad, programansvarig för Banverkets forskningsprogram, Gröna Tåget. Gröna Tåget är ett forskningsprogram som ska landa i en teknisk specifikation för ett höghastighetståg, anpassat till nordiska förhållanden. Den specifikationen ska vara klar om två eller tre år. Vi räknar med en energibesparing på 30 procent jämfört med X2000. När någon operatör eller kund vill använda specifikationen för att upphandla nya fordon så skulle dessa fordon kunna vara framme någon gång mellan år 2013 och Men då måste allt gå som på räls... Vad skiljer Gröna Tåget från dagens snabbtåg? En skillnad är naturligtvis hastigheten. Gröna Tåget ska gå fortare än x2000 på existerande linjer och ännu snabbare på de ganska få höghastighetslinjer som kommer att byggas. Gröna Tåget kommer alltså att anpassas för svenska förhållanden och till det existerande bannätet. För att kunna köra med högre hastighet på befintliga banor måste man göra en del investeringar. Det handlar om att bygga bort resterande plankorsningar och att byta en del teknisk utrustning. Det pågår en europeisk standardiseringsboom inom järnvägssektorn. Avsikten är att bryta upp nationella låsningar och skapa en harmoniserad järnväg. Vill vi bevara vår spetskompetens måste Sverige vara med i det arbetet. Där är forskningsprogrammet Gröna Tåget ett viktigt verktyg. Text: Sten Sture Skaldeman Foto: Göran Fält, Banverket FAKTA Tohmmy Bustad Utbildning: Civilingenjör, med inriktning mekanik. Anställd: På Banverket i Borlänge. Har ett förflutet på ASEA i Ludvika. Persondata: Född Hustru och två barn. Bor i Borlänge. Fritiden: Med familjen eller ute i naturen. På vintern blir det gärna en skidtur. Läser: Mycket facklitteratur med anknytning till yrket men också böcker om intressanta personer, typ Einstein. Mina barn, 16 och 20 år, tycker att jag läser konstiga böcker. Övrigt: Gillar att laga mat. Smör och grädde i maten ger smak! 16 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 17

10 sis inside NYA ANSIKTEN De här sidorna riktar sig till dig som är aktiv deltagare inom standardiseringen. Vi vill förmedla konkreta och användbara råd och verktyg som gör ditt arbete i projekt och arbetsgrupper mer effektivt, vare sig du sitter med i en svensk eller internationell grupp. Nya medlemmar November 2007 Januari 2008 Bergvik Flooring AB Canvisa Consulting AB Ekelöw Infosecurity AB Evidente AB FKS, föreningen för kognitivt stöd Gesab Engineering AB Hallvarson & Halvarsson AB Institutet För Biomedicinska Laboratorie- vetenskap, IBL KMW Energi AB Lear Corporation ESD Mets Fiber Karlstad AB Nanofactory Instruments AB Nord-Lock AB Nova Software AB NSS Sverige AB Hallbyggarna-Jonsereds OEM Automatic AB Pdb Ibizkit AB Periform Sverige AB Perten Instruments AB SAS Ground Services AB Schneider Electric Sverige AB Sjukvårdsleverantörernas Service AB Statens Fastighetsverk Strålfors AB Sustainia Sweden AB Svensk Bensinhandel Service AB Sveriges Psykologförbund Telesteps AB TEROC AB Texsun AB Tylö AB Vtc Elastoteknik AB Västmanlands Kommuner & Landsting Yazaki Europé Ltd Gothenburg Youcall Sverige AB Bloggen som kommuni kationskanal Bloggen kan numera vara ett professionellt verktyg för att bygga varumärken och för att nå ut med sina idéer. Bloggar har under de senaste åren blivit mycket populärt och intresset växer hela tiden. Med en blogg kan du uttrycka dina synpunkter och åsikter, kommentera inlägg och händelser, utbyta kunskap och erfarenheter och därmed skapa kontakter och bygga nätverk. Begreppet blogg är en förkortning eller förenkling av webblogg och är en webbplats som innehåller publicerade inlägg på en webbsida där inläggen är ordnade, så att de senaste inläggen alltid är högst upp. Varje inlägg behandlar ett visst ämne och en blogg kan bestå av flera bloggare som samarbetar. Utseendet på bloggar varierar stort. Bloggen har möjlighet att skapa en närvaro på nätet för organisationer och företag där det inte behöver kosta så mycket pengar eller tid att publicera sig. De nätverksmöjligheter som bloggen har gör att man kan sprida sin information på ett snabbt sätt, säger Erik Stattin, bibliotekarie som har mångårig erfarenhet av att blogga. Professionella bloggar kan delas upp i olika typer efter intention, men gränserna emellan dem är ganska diffusa. Åsiktsbloggen handlar oftare om känslor än om specifika ämnen men är ofta en blandning av flera olika. Den behöver inte vara yrkesorienterad och liknar ganska mycket en webbdagbok. Företagsbloggen vill i första hand bygga upp och stärka det kommersiella varumärket hos ett företag. I branschbloggen skriver man i egenskap av sin yrkesroll. Att bevaka nyheter och utveckling inom en bransch är ett bra sätt att skapa sig ett rykte som expert. I nyhetsbloggen lyfter mer eller mindre professionella journalister fram de nyheter som intresserar dem. Alla politiska bloggar drivs inte av människor som vill få ut ett budskap. Det finns även debattbloggar där flera åsikter kommer till tals. För dig som är intresserad av inrikespolitik är Politikerbloggen en bra startpunkt medan Utrikesbloggen fokuserar på internationella frågor. Tips för att lyckas med en proffsblogg n Läs andra bloggar. Då vet du vilka nyheter som redan debatteras och vad som händer. Men hitta ett eget redaktionellt tema istället för att ta efter någon annan. n Skapa en redaktionell policy. Bestäm vad du ska skriva om, hur ofta och med vilket tonläge. n Skriv personligt. Ett alltför stelt tonläge gör din blogg tråkig och ointressant. Lägg till dina egna åsikter. n Smyg inte. Vill du starta en professionell blogg och är anställd, få ok från din chef först. n Bjud på det du har. Förvänta dig inte omedelbar återbetalning, den kommer i form av att folk läser det du skriver och hänvisar till det. n Ge credit. Sno inte idéer från andra och hävda att det är dina egna utan hänvisa istället. Var generös med att länka till de ämnen som du berör så att läsaren har möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om det du skriver om. n Ha inte dolda budskap. Var öppen med tjänster och produkter som du säljer. n Uppdatera ofta. Var ärlig och inte fjäskande. Skriv rakt på sak och utan att krångla till det. Annika Gerendas Källor: Internetworld, IDG och Aftonblandet. illustration:linda holmer Anders Jansson, Norrköping, har utsetts till ny ordförande i Fasta bränslen, SIS/TK 412. Sedan 2002 är Anders VD för EON Bråvalla Sverige AB. Anders var med från början i TK 412 då som representant för Elforsk. Han är civilingenjör från KTH och har under större delen av sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt energifrågor. Martin Bjurefors, Stockholm, är ny ordförande i Post, SIS/TK 322. Martin är ansvarig för kvalitets- och produktstyrning för internationell post i Posten Meddelande AB. Han har tidigare jobbat med internationella transporter och logistik och har erfarenhet från internationellt postalt. Torben Grut, Stockholm, är ny ordförande i Projektledning, SIS/TK 510. Han är vald till så kallad roterande ordförande under ett års tid med möjlighet till omval. Torben är vice VD och coach med inriktning mot management och projektkunskap inom IT-sektorn på företaget Appiro Project Solutions. Torben har gått DI (Dramatiska institutet) som Ljusdesigner för scenen och har en motsvarande master (Project Management Professional certifiering) i projekthantering. Mattias Lundberg, Umeå, är ny ordförande i Psykologiska bedömningsmetoder, SIS/TK 513. Mattias är verksamhetsansvarig för STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) och Psykolog Feelgood Företagshälsovård AB. Han är legitimerad psykolog/psykoterapeut och fil.dr. i medicinsk vetenskap vid Umeå universitet. Björn Norell, Östersund, är ny ordförande i Hydrometri, SIS/TK 432. Björn är hydrolog och arbetar sedan år 2001 på Vattenregleringsföretagen i Östersund med vattenhushållning i de reglerade delarna av älvarna Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Dalälven. Tidigare arbetade han med hydrauliska fält- och prognosarbeten på SMHI i Norrköping. Han har en fil. kand. i geovetenskap vid Uppsala universitet, där han också kompletterade sina studier med biologi och matematik. Lars Fredén, Göteborg, är ny ordförande i Belägenhetsadresser, SIS/TK 466. Lars är stadsmätningschef med ansvar för kartor, GIS, mätning, IT och arkiv på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Stadsmätningsavdelningen (Stadsbyggnadskontoret) ansvarar för att sätta belägenhetsadresser, digitala adresskartor, i Göteborgs Stad. Lars har gått Lantmäterilinjen på KTH i Stockholm. Thomas Norlin, Borlänge, är ny ordförande i Vägoch järnvägsinformation, SIS/ TK 320. Sedan 2007 jobbar Thomas med frågor kring kvalitet och förvaltning av nationell vägdatabas på Vägverket i Borlänge. Tidigare arbetade han på Lantmäteriet och som konsult på Sweco Position och Triona. Thomas är utbildad lantmätare från KTH i Stockholm. Maria Sandow, Stockholm, är ny ordförande i Läder och skodon, SIS/TK 158. Maria är branschansvarig på Svensk Handel för de medlemsföretag som är verksamma inom skor, textil och mode. Tidigare var hon PR-konsult och informationsansvarig på Hong Kong Trade Development Council. Maria har deltagit i standardiseringsarbete inom Textil och skor under de senaste fyra åren. Tohmmy Bustad, Borlänge, är omvald ordförande i Järnvägar, SIS/TK 254. Han arbetar med forskningsprojekt på Banverket, främst som programansvarig för forskningsprogrammet Gröna Tåget. Tohmmy har varit knuten till TK 254 sedan 1988 och som ordförande sedan år Tohmmy har gått Maskintekniklinjen på KTH i Stockholm. Jan Ölander, Västerås, är omvald ordförande i Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455. Jan jobbar som strateg på Vägverkets huvudkontor och har ansvar för strategier och regelverk inom vinterväghållning, arbete på väg och miljöupphandlingar. Jan är gymnasieingenjör. Lennart Dellby, Göteborg, är omvald ordförande i Bilbelysning, SIS/TK 219 som han även företräder internationellt i olika expertgrupper. Sedan 1984 arbetar Lennart på Volvo Personvagnar där han har en befattning som teknisk expert inom området fordonsbelysning. Lennart är teknisk fysiker från Chalmers Tekniska Högskola. 18 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 19

11 POSTTIDNING B AVSÄNDARE: SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE STOCKHOLM Hur påverkar standarder Europas konkurrenskraft? Charlotte Cederschiöld Jörgen Holmquist Lars Heikensten Günter Verheugen Moderat ledamot av Europaparlamentet Standardiseringsprocesser är viktiga för att få full effekt av EU:s inre marknad. Konkurrensen ökar, priserna hålls i schack med medföljande välfärdsvinster. Det nätverk som byggs över gränser och mellan det offentliga och näringslivet har inte sällan positiva spinoff-effekter för företag och samhälle. Generaldirektör för EU:s generaldirektorat för inre marknaden Användandet av standarder bidrar till spridning av kunskap och teknologi. Nya standarder kan bereda vägen för utvecklingen av nya marknader; ta till exempel förnyelsebara energikällor. Kommissionen kommer inom kort att publicera ett dokument om hur Europeiska standarder kan bidra ännu mer till innovation och konkurrens för SME. Ledamot av Europeiska Revisionsrätten och före detta chef för Riksbanken Europas konkurrenskraft bör kunna öka med gemensamma standarder. När murar rivs kan den interna Europeiska konkurrensen bli skarpare. Samtidigt gäller det att se upp. Om de gemensamma regelverken och standarderna blir för komplicerade kan resultatet bli det motsatta. Vice ordförande, näringsliv och industri, Europeiska kommissionen Standarder stärker konkurrenskraften hos Europeiska företag genom att övergången mellan nya och existerande produkter och tjänster blir lättare. Ett starkt europeiskt engagemang inom standardiseringen underlättar dessutom lansering av europeiska produkter på den globala marknaden. Aktuella utbildningar Medicinsk teknik Introduktion till regelverket för medicintekniska produkter, 2 dagar Översiktlig kurs som introducerar regelverket och belyser de krav du har att förhålla dig till. Under dagen behandlar vi bland annat grunderna i CE-märkningsprocessen och introducerar kvalitetssystem och riskhantering. 10 apr i Stockholm Riskhantering för medicinsk teknik, 2 dagar Aktuell kurs om riskhantering för tillverkare av medicintekniska produkter och för vårdgivarens tekniska personal. På kursen presenteras, på ett nytt sätt, användbara verktyg för riskhantering och hur de kan kombineras. Utgångspunkten är standarden ISO apr i Stockholm Medicintekniska produkter i EU och USA, 1 dag Under en intensiv kursdag belyser vi kraven som ställs ur både ett europeiskt och amerikanskt perspektiv. Vi går igenom förfarandet för CE-märkning och de ansökningsvägar som finns för USAmarknaden, hur produkten klassificeras i EU och USA, krav på kvalitetssystem med mera. 6 maj i Stockholm SIS Forums utbildningsledare inom medicinsk teknik och ledningssystem Ledningssystem Grunderna i kvalitetsledning, 2 dagar Behöver du hjälp med att komma i gång med kvalitetsarbetet? Kursen är en introduktion till kvalitetsledning enligt ISO 9001 och nyttan med att införa ett kvalitetsledningssystem. 6 7 maj i Stockholm Effektiv styrning av projekt, 1 dag För dig som ska utveckla och effektivisera organisationens förmåga att leda och styra projekt med hög kvalitet. Du lär dig på vilka sätt du kan förbättra arbetssätten inom projektverksamheten samt hur standarden ISO 10006:2003 kan användas som ett kraftfullt verktyg i arbetet. 13 maj i Stockholm Informationssäkerhet, grundkurs, 1 dag För dig som behöver en introduktion till informationssäkerhet. Du får en god förståelse för hur ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) hjälper dig att säkra och styra informationen i verksamheten samt hur standardserien ISO kan användas som kraftfullt stöd i arbetet. 2 apr i Stockholm Intern revision Utnyttja den interna revisionen som verktyg för att utveckla verksamheten! Grundkurs för dig som ska bli intern revisor och behöver god kunskap om och färdighet i intern revision av ledningssystem. 1 2 apr i Malmö, mar, apr, maj, jun i Stockholm För mer information och anmälan: 20 STANDARD MAGAZINE MARS 2008

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad?

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? I en värld där ingenting är statiskt, finns det ett viktigt val att göra. Antingen sitter du nöjd och betraktar det som sker. Eller

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS Standardisering för kvalitet inom äldrevård och omsorg Informationsmöte 2 maj 2012 Marie Brandvold, verksamhetsområdeschef SIS, Swedish Standards Institute Vad är SIS? Varför behövs standarder? Varför

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

Ett sekel av standarder

Ett sekel av standarder Ett sekel av standarder SIS har i snart 100 år varit en av världens främsta standardiseringsorganisationer som bidragit till samhällsnytta och hjälpt många svenska företag till global export genom att

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Europeisk standard för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Europeisk standard för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Europeisk standard för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad Europastandard

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Lönsam verksamhet. Elforsk, 2014-11-05. Elisabeth Darius, tf VD, SIS

Lönsam verksamhet. Elforsk, 2014-11-05. Elisabeth Darius, tf VD, SIS Lönsam verksamhet Elforsk, 2014-11-05 Elisabeth Darius, tf VD, SIS Agenda 1. Standardisering och standarder är lönsamt 1. Alltmer intressant att mäta 2. Vi vet det! 3. Hur har andra mätt? 2. SIS och SIS

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Det ärinte pengar som får världen att fungera.

Det ärinte pengar som får världen att fungera. Det ärinte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Varför börjar du läsa just här i övre vänstra hörnet? Varför lämnar du raden här, och flyttar blicken hit till den här raden? Varför följer

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute Swedish Standards Institute Utbildning i leksakers säkerhet 15 maj SIS/TK 392 Leksaker Bodil Möller Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS ISO

Läs mer

Vad är SIS och standardisering?

Vad är SIS och standardisering? Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2008-07-31 4 Fjärrkommunikation med debiteringsmätare Projektet innebär i huvudsak svensk medverkan i

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spårpartner: Swedish Standards Institute (SIS) Bengt Rydstedt, projektledare för Teknisk Kommitté 478 Socialt Ansvarstagande som även är

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera.

Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Standarder som hjälp vid tjänsteupphandlingar Om standarder Standarder i offentlig upphandling Exempel på tjänstestandarder Joakim Rönnblom

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument är att förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning bemöta

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för SIS, Swedish Standards Institute Org nr 802410-0151 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002 Innehåll:

Läs mer

SIS tre produktområden

SIS tre produktområden SIS tre produktområden Standardisering SIS, Swedish Standards Institue En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till och kunskap om standarder och deras tillämpning

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat EIO Q Ledningssystem Leder till bättre resultat Nöjda kunder Gör rätt från början Nöjda medarbetare 2 EIO Q leder till bättre resultat Installatörsföretagen erbjuder EIOs medlemmar att utveckla verksamheten

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Interpellationsdebatten:

Interpellationsdebatten: Interpellationsdebatten: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:137 12 Svar på interpellation 2005/06:397 om Globala standarder för konsumentmakt och tillväxt Anf. 106 Näringsminister

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle.

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. Samlad kunskap Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. SWECO är Sveriges ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Tio bolag

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Kompetensförsörjning från strategi till resultat

Kompetensförsörjning från strategi till resultat Kompetensförsörjning från strategi till resultat 1 2011 SIS Förlag AB Redaktör Joachim Bowin SIS HB 355 Kompetensförsörjning från strategi till resultat ISBN 978-91-7162-804-6 ISSN 0347-2019 Tryckeri Edita,

Läs mer

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Värderöret är ett väl genomtänkt och helt NYTT TÄNK för framtidens verksamheter! En mängd komplicerade företeelser

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM ISO Utbildningar och praktiska verktyg 2011 KVALITETSLEDNING

LEDNINGSSYSTEM ISO Utbildningar och praktiska verktyg 2011 KVALITETSLEDNING LEDNINGSSYSTEM ISO 9000 Utbildningar och praktiska verktyg 2011 KVALITETSLEDNING Smart sökfunktion Tack vare sökbaserad navigering hittar du snabbt och enkelt det du letar efter. Smart webbshop Vi har

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Sammanställning - handlingsplan

Sammanställning - handlingsplan Sammanställning - handlingsplan På seminariet om hälsosamt åldrande fick alla ni deltagare i uppdrag att skriva ett brev till er själva. Här kommer en sammanställning av det budskap ni tog med er från

Läs mer