Företaget med flyt. Tjänstesektorn hetare än någonsin. Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företaget med flyt. Tjänstesektorn hetare än någonsin. Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent"

Transkript

1 nr 1, MARS 2008 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, Tjänstesektorn hetare än någonsin ISO-projektet för Socialt Ansvar 3 deltagare berättar om sitt engagemang Företaget med flyt Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent

2 ledare Myndighet och näringsliv ett samarbete med flyt När en myndighet och ett företag samarbetar kring standarder i ett europeiskt perspektiv ger det ofta goda resultat. Ett levande exempel på ett verk och ett företag som lyckats i sin strävan är Konsumentverket och Baltic Safety Products ab som inledde ett samarbete i början av 90-talet. Konsumentverket arbetade aktivt med att kontakta alla svenska flytvästproducenter när den europeiska flytväststandarden skulle avgöras. Kännetecknande för samarbetet var att myndighet och industri hade många gemensamma ståndpunkter och därför nådde framgång tillsammans. I ovan beskrivna fall resulterade samarbetet i att konsumenterna får användbara, snygga och säkra produkter. Det här är bara ett av många exempel på lyckade samarbeten, ett annat är inom energiområdet där Naturvårdsverket samverkar med näringslivet. Samarbetet har bland annat resulterat i fasta biobränslestandarder som underlättar handeln både nationellt och i Europa. Nu påbörjas arbetet med biobränslestandarder inom iso där sis har sekretariatet. SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Pris: 65 kr. Prenumeration 240 kr/år Adress: Stockholm Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6 Telefon: INFORMATIONSCHEF OCH AnsvARIG utgivare: Olle Axenborg Redaktör: Annika Gerendas, Lovisa Krebs Redaktion och prenumerationsservice: LARS FLINK, VD SIS Standard Magazine Annonskontakt: Annonshuset AB annonshuset.se Medarbetare i detta nummer: Ingrid Kindahl, Lena Lidberg, Johan Olsson, Sten Sture Skaldeman Design: Semester Design AB Repro: Bildrepro Tryck: Alloffset Distribution: OnTime ISSN notiser standard magazine nr 1, mars litet företag med flyt Tävlingsinstinkten finns kvar hos seglaren Per Frode som idag leder Baltic Safety Products, marknadsledare i Europa på flytvästar tjänster på export Tjänstesektorn är hetare än någonsin, både i Sverige och internationellt. 13 SIS I MEDIA vikten av Socialt Ansvar Tre deltagare berättar varför de är engagerade. standard Magazine ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlemskapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder samarbete och miljötänk bakom snabbare tåg Gemensamma europeiska regler ska leda till snabbare tågresor i Europa. Ett omfattande standardiseringsarbete pågår. Gröna tåget heter banverkets satsning som ska leda till snabbare och mer energisnåla tågtransporter i Sverige SIS Inside Att blogga Tips för hur du kan använda bloggen professionellt. 20 Frågan och aktuella utbildningar SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE användningen av standarder syftar till att göra varor och tjänster enklare och säkrare samt att underlätta handel över gränserna. SIS utarbetar standarder inom bl.a. bygg, hälso- och sjukvård, konsumentskydd, tjänster, ledningssystem och miljö. sis verksamhet bedrivs i en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor och i två aktiebolag: SIS Forum och SIS Förlag. SIS omsatte år 2007 ca 200 miljoner kronor och har 170 anställda. Färska nyheter om ledningssystem direkt på mailen SIS har startat ett nytt nyhetsbrev med fokus på ledningssystem. Nyhetsbrevet är elektroniskt och kommer ut med sex nummer per år. Ledningssystem har blivit ett viktigt verktyg för alla typer av företag och organisationer. Allt fler system tas också fram med inriktning på olika funktioner i en verksamhet. Idag finns till exempel ledningssystem för kvalitet, miljö, informationssäkerhet, kompetensförsörjning, socialt ansvarstagande och samhällssäkerhet. Vi märker av ett stort och ständigt ökande intresse för olika ledningssystem, säger Lars Jonsson, projektledare på SIS och redaktör för det nya nyhetsbrevet. Behovet av information är stort eftersom ledningssystemen ständigt förbättras och utvecklas. Vi vill belysa nyttan och värdet med ledningssystem och samtidigt ge en Aktuellt från SIS Förlag Terminologi för informationssäkerhet Terminologi för informationssäkerhet är ett svenskt referensverk som beskriver terminologin för området informationssäkerhet. Vanligen använda engelska begrepp har fått svenska termer och förklaras med utförliga kommentarer. I denna tredje utgåva har nya termer lagts till och det finns ett nytt kapitel med översikt av internationella standarder. Pris: 515 kr. Art.nr Ledarskapspaketet NY UTGÅVA! Ditt visitkort ger endast en indikation på hur du bör vara som ledare och vilken erfarenhet och kunskap du förväntas besitta. Men oavsett hur du själv eller andra uppfattar dig så kan ditt ledarskap alltid bli bättre. Med vårt förmånliga ledarskapspaket får du möjlighet att leda, styra SIS nya elektroniska nyhetsbrev om ledningssystem kan beställas på snabb och uppdaterad service till våra kunder. Nyhetsbrevet heter Ledningssystem Nyheter och kan beställas via sis hemsida eller skicka ett mail direkt till och anmäl ditt intresse. och utveckla dig själv och din organisation. I paketet ingår böckerna Mät företagets prestation, Management från A till Ö samt Projekt ledning och metoder. Paketpris: kr. (ord. pris 1840kr) Art.nr På minerad mark en handbok om stalkning Denna bok, skriven av Agneta Syrén, ger dig en förståelse för vad stalkning är. Boken förklarar vad som kännetecknar en stalkare, stalkningsmetoder, vad som kan utlösa stalkning och rådande lagstiftning inom området. I boken ingår även checklistor som hjälper dig att kartlägga problemet, skriva handlingsplaner och som ger dig stöd för hur du nyhet! kan hantera svåra situationer. Pris: 495 kr. Art.nr Läs mer om produkterna på På Scania i Södertälje hölls nyligen Scania-dagen som riktar sig till konstruktörer, utvecklare och chefer på Scania. Standardisering var ett av ämnena för dagen. Hasse Johansson, Forsknings- och utvecklingsdirektör på Scania, inledde med att berätta att han innan han började studera på Chalmers, brukade på fritiden trimma rallybilar och då upptäckte både möjligheter och utmaningar med standarder. Han avslutade sitt anförande med att poängtera vikten av att branschen hittar notiser Iréne Klingberg, standardkoordinator på Scania, Hasse Johansson, direktör för Forskning och Utveckling, Scania, Lars Flink, VD SIS, Markku Backholm, chef för Corporate Standards och Anders Karlsson, standardkoordinator, båda Scania. Större fokus på standarder hos Scania Begrip begreppen bra globala standarder för att mäta bränsleförbrukningen för tunga fordon. Scanias standardiseringschef Markku Backholm sa att: Den här dagen är ett tydligt exempel på vår satsning att föra standarder och standardisering ännu högre upp på agendan för oss här på Scania. En av huvudtalarna var Lennart Jansson, vd Firefly ab och styrelseledamot i sis. Medverkade gjorde också Lars Flink, vd på sis och Anders Sköld, Teknisk direktör. Det finns många begrepp som har oklar innebörd. Det resulterar ofta i att alla har sin egen tolkning av vad ordet innebär. Här reder vi ut några begrepp och dess innebörd. Energieffektivisering & energibesparing Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing. Ett företag om förbrukar mindre energi i år eftersom det tillverkar färre produkter än förra året har gjort en energibesparing medan ett företag som tillverkar fler produkter i år med samma mängd energi som förra året har gjort en energieffektivisering. Ledningssystem Ett ledningssystem är en organisations policy och mål samt arbetet med att nå dessa. Det är alltså ett system för företag och organisationer som vill bedriva sin verksamhet på ett effektivt och strukturerat sätt. Ett ledningssystem har olika inriktning beroende på vad det syftar till. Ett miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan, ett kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressentnytta. En organisation kan ha flera ledningssystem, till exempel kvalitetsledningssystem (enligt ISO 9001) och miljöledningssystem (enligt ISO 14001). foto: CARL-ERIK ANDERSSON 2 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 MARS 2008 STANDARD MAGAZINE

3 notiser notiser När en kritisk situation uppstår måste allt vara förberett och olika aktörer måste snabbt börja samarbeta. Upplevelsens era är här Efterfrågan på tjänster och upplevelser ökar. Varför ökar standardiseringen på tjänsteområdet? Standardiseringen speglar utvecklingen i samhället och därför ökar behovet och efterfrågan av standarder på tjänstesidan, säger Elisabeth Darius, utvecklingschef på SIS. Idag är det starkt fokus på varor och till en vara kan också tjänster kopplas som en del av erbjudandet. Andelen förslag och idéer som handlar om tjänster och kvalitetsaspekter ökar. Hela upplevelseindustrin är ett exempel på det. Idag kan man till exempel få en spavistelse eller en luftballongfärd i 50-årspresent, något som inte var vanligt för 20 år sedan. Globaliseringen driver frågan framåt, liksom EU:s grundtanke och syfte att skapa en gemensam inre marknad där bland annat varor och tjänster ska kunna handlas fritt. Exempel på färdiga standarder för tjänster: n Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården Vägledning n Finansiell rådgivning n Språkresor n Posttjänster n Facköversättningar n Städkvalitet n Transporttjänster n Marknads-, opinions- och samhällsundersökningar Exempel på standardiseringarbete som pågår: n Kundkontaktcenter n Facilty management Kvalitet, processer, areamätning n Fastigetsmäklartjänster n Monetary Brand Valuation, varumärkesvärdering n Psykologiska bedömningsmetoder n Projektledning n Energitjänster n E-förvaltning För mer information kontakta Kerstin Söderberg, verksamhetsområdeschef på SIS, Solen den renaste energikällan Framtidens energiförsörjning är en kombination av olika energisystem som till exempel värmepump och pellets. Men den renaste energikällan är solen, säger Robert Sundquist, VD för ExoHeat. Är det möjligt att utnyttja solen i ett mörkt land som Sverige? Det är inte så stor skillnad mellan Sverige och länderna kring Medelhavet som man kan tro vad gäller effektuttaget i ljus och soltimmar. De har 40 procent mer energi i solen men har inte behov av solvärme i samma utsträckning som vi har för att värma upp vatten och hus. Vad är på gång inom solvärmeteknik? Vi måste skapa bättre systemintegrerade lösningar kopplade till exempelvis värmeoch elpannor. Idag är montagesystemen på taken dyra och komplicerade. Ackumulatortankarna är likadana som för 50 år sedan. Tekniska lösningar och system Det saknas en mognad i branschen liksom större aktörer som driver fram standarder som för utvecklingen framåt, säger Robert Sundquist, ordförande i SIS projekt Solvärmeteknik. Solvärmeteknik är utmärkt att kombinera med andra energisystem. kring solvärmeteknik har inte hängt med i utvecklingen. Förenklade montagesystem är på gång liksom att ta fram normer för utbildning/certifiering av konstruktörer och installatörer. Det finns en mängd uppfinnare idag och minst lika många olika system. Det krävs en mognadsprocess inom branschen. Finns det andra fördelar med solvärmeteknik förutom att det är miljö- och klimatvänligt? Det är en utmärkt källa att kombinera med andra energisystem. Det är logistiskt fördelaktigt både vad gäller den lilla stugan på landet till fjärrvärmesystem i storstaden. Vad är fördelarna med att delta i standardiseringsarbetet? Förutom att man kan påverka kommande standarder leder arbetet till bättre lösningar för producenter som i sin tur ger ökade volymer och därmed lägre priser. Effektivare anläggningar blir mer kostnadseffektiva och därmed lönsammare. Dessutom ger standarder en kvalitetssäkring i ett större perspektiv, solvärmeteknik som är testad med gemensamma metoder och på den tekniska nivå vi har idag ger relevanta jämförelser mellan tillverkarna. Alla tekniska data blir jämförbara och standarder behövs för montage och det leder till att volymen ökar för export och import. Text: Annika Gerendas Reagera snabbare i krissituationer De senaste årens naturkatastrofer, terrordåd och tekniska haverier har visat att företag och myndigheter måste vara beredda att reagera snabbt på oväntade händelser. Till hjälp finns nu den första internationella standarden med riktlinjer för hur verksamheten kan återupptas så snabbt som möjligt i krissituationer. Arbetet har letts av sis. Standarden som publicerades i november och kom ut på svenska i februari ger konkreta riktlinjer för hur företag och myndigheter genom planering kan förbättra sin förmåga att överkomma kriser. Målet är att snabbt återuppta verksamheten och minimera skadeverkan. Utan förberedelser får kriser ofta katastrofala följder rent ekonomiskt på grund av avbrott i verksamheten. När en kritisk situation uppstår måste allt vara förberett och olika aktörer måste snabbt börja samarbeta. Det är då till stor hjälp om alla arbetar enligt samma modell, säger Stefan Tangen, projektledare på sis. Standarden inkluderar förberedelser, analyser, prognoser, systemutveckling, utbildning, övning och utvärdering. Den bygger på vad som bedömts vara de bästa delarna av nationella standarder från Australien, Israel, Japan, Storbritannien och usa. isostandarder har Stefan Tangen, projektledare på SIS. en enorm genomslagskraft eftersom de leder till att vi gör saker på samma sätt i hela världen. Tidigare har olika nationella riktlinjer för krishantering stått i motsättning till varandra. Eftersom den nya standarden antogs enhälligt av alla 50 länder som ingick i kommittén har vi nu möjlighet att samarbeta globalt. Nästa steg är att ta fram en standard som det är möjligt att certifiera sig emot, säger Stefan Tangen. Standarden, som heter Samhällssäkerhet Riktlinjer för incidentberedskap och operationell kontinuitetsstyrning iso/pas 22399:2007, kan beställas från sis Förlag. För mer information: Stefan Tangen, projektledare sis, tfn: , Boka eftermiddagen den 23 april för ett mångsidigt seminarium som går utanför ramarna! Under rubriken USA & Sweden Similarities, Challenges and Opportunities tas du med på en inspirerande resa om likheter, olikheter och möjligheter i två mångkulturella och mångfacetterade nationer. Träffa också amerikanska ASTM International som är medarrangör. Välkommen med din anmälan på eller e-posta din anmälan till PS. Seminariet börjar kl. 13:30 onsdagen den 23 april på hotell Rival, Mariatorget 3 i Stockholm och avrundas kl 17:15 med vin och snittar. 4 STANDARD MAGAZINE MARS 2008

4 I lilla Älgarås utanför Mariestad har Europas ledande flytvästproducent sin bas. Företaget heter Baltic Safety Products AB och startades av tävlingsseglaren Per Frode. Ett aktivt standardiseringsarbete är en förutsättning för att lyckas internationellt, säger han. På 70-talet var Per Frode en av landets främsta seglare i klassen ok-jolle. Han har varit svensk juniormästare och har deltagit i fyra vm. Tre av gångerna placerade han sig bland de tio främsta och som bäst var han sjua i världen. Tävlingsinstinkten och viljan att visa framfötterna finns kvar än i dag, men kommer numera till uttryck i hans entreprenörskap. När jag slutade med kappsegling hade jag en del tankar på att starta företag i båtbranschen. Men att det sedan blev flytvästar var mest en slump, berättar Per Frode påbörjade han den företagsresa som med tiden har lett fram till att Baltic Safety Products har blivit marknadsledande i Europa på flytvästar. Var tredje flytväst som säljs i vår del av världen härstammar från det framgångsrika Älgaråsföretaget. Det är väldigt roligt att bygga ett varumärke, det är något som man lär sig mycket av. Dessutom är jag stolt över att våra västar omnämns med respekt och att vi aldrig har haft ett enda förlustår, säger Per Frode. I Älgarås fanns tidigare så kallade lönesömmare, vilket bidrog till att företaget etablerades just här. Men den svenska textilindustrin är numera ett minne blott och i dag sys Baltic Safetys produkter i Östeuropa och Asien. LITET FÖRET AG MED FLYT 6 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 7

5 Skapa den bästa arbetsmiljön, det lönar sig Var tredje flytväst som säljs i vår del av världen härstammar från det framgångsrika Älgarås-företaget. OHSAS är ett ledningssystem för arbetsmiljö som är internationellt accepterat och framtaget av experter. Genom att arbeta med OHSAS skapar ni konkurrensfördelar och får samtidigt en säker och trivsam arbetsmiljö som också gör er till en attraktiv arbetsgivare. Ledningssystemet har nu uppdaterats och blivit ännu bättre. Det har tillkommit nya krav samt förbättringar av samstämmigheten med ISO och ISO 9001 som innebär att det nu är enklare att använda ledningssystem för arbetsmiljö i företagets integrerade ledningssystem. Pris kr Moms och frakt tillkommer. Där kunskap är standard Ny förbättrad utgåva SIS Förlag AB: Telefon: , Fax: , E-post: TIPS PÅ HUR ETT LITET FÖRETAG BLIR MARKNADSLEDANDE I SIN BRANSCH: Satsa på produktutveckling och kvalitetsfrågor. Satsa på design det är i hög grad vad som styr konsumenten, när han eller hon väljer att plocka ned en viss vara från butikshyllan. Hitta rutiner som gör verksamheten kostnadseffektiv och produktionsvänlig. Det kan gälla allt från att se över materialåtgången till att undvika tunga lyft för personalen. Håll dig uppdaterad och aktiv inom standardiseringsområdet. Håll en hög leveranssäkerhet. Däremot sköts all produktutveckling, kvalitetskontroll och logistik från huvudkontoret i Västergötland. Det innebär till exempel att allt material noga granskas och godkänns av oss. Därefter sker själva testerna av västarna hos ett ackrediterat laboratorium i Danmark, eftersom något liknande labb inte finns i Sverige. Under många år har Per Frode varit engagerad i standardiseringsarbete. Han ser det som en viktig del av företagets marknadsstrategi. Den första kontakten med en teknisk kommitté fick han 1989, på ett sammanträde i England som han inte glömmer i första taget. Allt började med att Stig Håkansson på Konsumentverket ringde runt till oss svenska flytvästproducenter. Han berättade att det skulle hållas ett möte i London där den europeiska flytväststandarden skulle avgöras. Snabbt blev det beslutat att han, jag och ytterligare någon person skulle åka över. Mötet blev stormigt och dramatiskt. Plötsligt avgick kommitténs ordförande på stående fot. In klev i stället en uniformerad man, Sergeant Commander Oakley, som varit med i Falklandskriget. Han blev ny ordförande och var mer öppen för de argument som de nordiska länderna förde fram. Innan dess hade engelsmännen på ett nästan kuppartat sätt försökt driva igenom en standard som inte var särskilt bra, men i elfte timmen kunde vi nordbor vara med och påverka utvecklingen. Några år senare var den första europastandarden för flytvästar ett faktum. Efter det har arbetsgruppen utökats och blivit Standardiseringens viktigaste uppgift måste alltid vara att få fram säkra och bra produkter för användarna inte att till varje pris argumentera utifrån företagstaktiska skäl anser Per Frode. ett globalt en iso-projekt, som nyligen presenterade en internationell standard på området. Men Per Frode anser att ett av länderna usa har fått en alltför dominerande roll i gruppen. Han är lite oroad över att den grupp som borde stå i standardiseringens centrum det vill säga användarna och konsumenterna ibland riskerar att hamna i skymundan till förmån för starka nations- och företagsintressen. Oftast är det de stora länderna som står för sekretariaten inom standardiseringen och som i den rollen värnar om sin inhemska industri. Jag anser att standardiseringens viktigaste uppgift alltid måste vara att få fram säkra och bra produkter för användarna inte att till varje pris argumentera utifrån företagstaktiska skäl, påpekar Per Frode. MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 9

6 Hans förhoppning är därför att de nordiska länderna ska bli ännu bättre på att driva gemensamma frågor och på att söka allianser. Mycket kan göras i arbetsgrupperna, men det gäller att vara aktiv och att skapa personliga relationer. Inte minst gäller det vid middagar och kaffepauser. Han konstaterar också att det finns mycket att vinna för alla parter om näringslivet kan jobba tätt ihop med myndigheter, verk och standardiseringsinstitut. Det har jag egna erfarenheter av. Under flera år hade Stig Håkansson från Konsumentverket och jag ett nära samarbete. Även om jag själv representerar näringslivet så ser jag det som väldigt viktigt att även myndigheter avsätter de resurser som krävs för att vara med i standardiseringen. Kurs för dig som vill leda och styra projekt Per Frode är den person som har varit med längst i den internationella gruppen för flytvästar. Gruppen träffas normalt en eller ett par gånger per år. Standarder är både viktigt och kul att hålla på med. För ett företag som vårt är det ett måste att vara med i arbetsgrupperna, så att vi tidigt kan börja planera för vår framtida design och produktion. På sikt tror han att standarder kommer att få allt större betydelse. Globaliseringen har gjort att iso-standarder i många fall har blivit en nyckel för de företag som vill satsa på export. FAKTA BALTIC SAFETY PRODUCTS AB BAKGRUND: Grundades 1977 av Per Frode. VERKSAMHET: Företaget är Europas största producent av flytvästar. Produktområdena är tre: flytvästar, räddningsvästar och flytkläder. FINNS I: Huvudkontor i Älgarås i Västergötland. Har även ett dotterbolag i Ungern och ett i England. Har därutöver agenter i en lång rad länder. OMSÄTTNING: Cirka 80 miljoner kronor globalt, varav cirka 64 miljoner i Sverige. ANSTÄLLDA: Drygt 40. Drygt 20 finns i Sverige, 17 i Ungern och fem i England. HEMSIDA: 10 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 ISO-standarder har blivit en nyckel för export-företag. Särskilt gäller det små och medelstora företag. Det skulle vara komplicerat att få Baltic Safetys produkter reviderade enligt till exempel japansk standard, och därför är det bra att i stället kunna hänvisa till iso. Inom eu omfattas flytvästar av direktivet om personlig skyddsutrustning. Därmed blir standarderna ett underlag i den process som ska leda fram till att tillverkarnas produkter blir godkända enligt eu-direktivet. Baltic Safetys produkter säljs i en lång rad länder, även utanför eu. Men det är Norden som är den i särklass största marknaden. Här är vi förhållandevis duktiga på att använda flytvästar inte bara i yrkessammanhang, utan även på fritiden, säger Per Frode. Text: Lena Lidberg. Foto: Johan Olsson FAKTA PER FRODE VD och ägare till Baltic Safety Products AB. Grundade företaget som 22-åring FÖDD: 1955 i Säffle. FAMILJ: Fru och tre barn (24, 22 och 18 år). BOR: I Sjötorp norr om Mariestad. FRITID: Fiske, segling och jakt. LÄSER JUST NU: En julklappsbok, Truck Stop av David Ericsson. DELTAR I FÖLJANDE TEKNISKA KOMMIT TÉER: ISO:s kommitté för flytvästar och SIS kommitté för båtdetaljer (där flytvästar ingår). NÅGOT SOM JAG TYCKER BORDE VARA STAN DARDISERAT: Elkontakter! Det brukar man tänka på när man är utomlands och står där med rakapparaten i handen... med hög kvalitet Effektiv styrning av projekt, 1 dag Allt fler verksamheter och uppgifter organiseras i projektform. För att säkerställa att projekt når uppsatta mål på utsatt tid krävs effektiv och kvalitativ hantering. Ledning och styrning av projekt är kritiska kompetensområden för beslutsfattare på olika nivåer i företag och andra organisationer. Kursen vänder sig till dig som står i begrepp att utveckla och effektivisera arbetssätten inom ledning och styrning av projekt. Du är exempelvis projektledare, verksamhetsutvecklare, kvalitetschef, ledningssystemsansvarig, beställare av projekt eller sitter med i lednings- eller styrgrupper för projekt. Under kursen lär du dig på vilka sätt du kan förbättra arbetssätten inom projektverksamheten samt hur standarden ISO 10006:2003 kan användas som ett kraftfullt verktyg i arbetet. 13 maj i Stockholm Standardutbildningar SIS Forum AB, Telefon: Fax: , MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 11

7 Jag tror att standarder kommer att vara en viktig förutsättning för att skapa tillväxt inom tjänsteexporten. Tjänster på export Tjänstesektorn är hetare än någonsin. Det gäller både i Sverige och internationellt. De närmaste åren kommer standardisering att få en allt viktigare roll även inom tjänstehandeln, säger Deo Sharma, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Cirka 80 procent av alla nystartade svenska företag bygger numera sin verksamhet på tjänster. Mer än hälften av Sveriges bruttonationalprodukt härrör från tjänster, liksom en fjärdedel av all export. Och vår tjänsteexport har goda förutsättningar att öka, framhåller Deo Sharma, TIPS TILL DIG SOM VILL SATSA PÅ TJÄNSTEEXPORT: Försäkra dig om att du erbjuder en tjänst som marknaden vill ha. Satsa på det som du är bra på svenska företag är ofta duktiga på kvalitet. Försök att hitta något annat svenskt företag som du kan hänga med ut i världen. Var beredd på att utlandssatsningar kräver gott om både mänskliga och finansiella resurser. Några stora svenska tjänsteexportörer: Securitas, VM-data, Sweco, Skandia, Vingresor. Några stora internationella tjänsteexportörer: IBM, Hilton, Mitsubishi UFJ Financial Group (Japans näst största bank), Citigroup (världens största finansbolag), UBS (ett internationellt finansbolag). som i över 15 år har forskat kring tjänstehandel. Sverige har bland annat gjort sig kända för att vara duktiga på hälsovårdstjänster. Där skulle vi kunna satsa betydligt mer på export, säger han. Tjänstesektorn har de senaste åren vuxit kraftigt, både nationellt och internationellt. Många av företagen har stor betydelse för sina respektive länders ekonomier och i förlängningen även för världsekonomin. Samtidigt påpekar Deo Sharma att det finns ett antal faktorer som sätter käppar i hjulet för det globala handelsutbytet. Tjänster har blivit en viktig fråga i förhandlingar som berör frihandelsavtal. Ytterst handlar det om ganska stora, politiska stötestenar. Som exempel nämner han eu:s jordbrukssubventioner och u-ländernas strävan efter att lättare få tillgång till i-ländernas marknader. Men diskussioner om liberalisering pågår inom de flesta områden, även i-länder emellan. Det gäller till exempel it- och telekomsektorn och den finansiella sektorn. En aktuell fråga är att länder som Kina och Ryssland är lite försiktiga med att öppna sina bank- och försäkringssektorer. En annan fråga är att många medarbetare på de växande it-företagen i Indien gärna vill komma till usa för att arbeta, men som regel möts de av stränga visumregler. Just visumkrav är ett tydligt exempel på den typ av begränsningar och nationella regler som påverkar tjänstehandeln, säger Deo Sharma. Många av tvistefrågorna kan ta tid att lösa. Men det finns också exempel på områden där de flesta handelshinder i dag är undanröjda: Foto: Måns Diedrichs tv-systemen har blivit färre. Och turism är en förhållandevis öppen bransch. SIS i media Nanotekniken kommer att driva på innovationer inom många områden. Utmaningen är att ta tillvara de stora möjligheterna och samtidigt öka kunskapen om teknikens påverkan på miljö och hälsa, säger Lars Flink VD för Swedish Standards institute (SIS), i ett pressmeddelande. Vestmanlands Läns Tidning Enligt Deo Sharma finns det flera trender inom den globala tjänsteexporten. Å ena sidan finns det en rad aktörer, ofta amerikanska, som erbjuder relativt enkla och i hög grad standardiserade tjänster. Hit räknas bland annat McDonald s, Starbucks och andra företag som arbetar på ett närmast industrialiserat sätt. Å andra sidan finns det ett antal exempel på motsatsen kunskapsintensiva företag som i stället bygger verksamheten på sitt humankapital. Även här är det ofta amerikanska företag som är dominerande, däribland vissa annons- och reklambyråer och managementkonsulter som exempelvis McKinsey. Historiskt sett började tjänsteexporten ta fart när den amerikanska armén blev stationerad utomlands. Dit kom Coca-Cola, och ganska snabbt även deras reklambyråer, berättar Deo Sharma. För Sveriges del har utvecklingen skett på liknande vis. Under och 70-talen började de stora industriföretagen etablera sig utomlands. I deras spår följde bland annat svenska banker, försäkringsbolag och tekniska konsulter. I stället för att leta efter nya, lokala samarbetspartners utökar man helt enkelt relationerna med sina upparbetade svenska kontakter. Företag som Ericsson, Volvo, Scania och Vattenfall tillhör dem som har fungerat som draglok. Men för att tjänsteexporten ska fungera krävs det också att staten är med på noterna. Alla stater är viktiga spelare när det gäller utrikeshandel, framhåller Deo Sharma, och nämner faktorer som subventioner, tullregler och stöd till exportfrämjande myndigheter. Runt årsskiftet uppmärksammade media bland annat att SIS representerar Sverige i arbetet med att slå fast en gemensam terminologi för nanoteknik, att SIS fått i uppdrag att leda det globala samarbetet för standardisering av fasta biobränslen, och att ett nytt projekt är på gång för att hitta gemensamma kritierier för managementkonsulttjänster. Sverige ska leda arbetet med att göra standarderna för fasta biobränslen globala. De europeiska standarder som redan finns bildar underlag för arbetet. Vi är glada för uppdraget och nöjda med att ha fått med elva länder, säger projektledare Lars Sjöberg på SIS. Ny teknik Nu ska det bli enklare att hitta rätt konsult för uppdraget. Ett europeiskt projekt ligger i startgroparna för att hitta gemensamma kriterier för managementkonsulttjänster.( ) Karita Thomé, projektledare på SIS, konstaterar att en standard framför allt gör det lättare för kunden att bedöma vad de kan förvänta sig av tjänsten och att hitta rätt konsult för de behov som företaget har. Detta är något som branschen länge efterfrågat. Kvalitetsmagasinet Han säger att vissa affärer kan liknas vid ett trepartsspel, där det exporterande företaget får förhandla både med sin kund och med en eller flera stater. I det här spelet lierar sig företagen oftast med den egna staten. Då gäller det att staten har ett intresse för frågorna, till exempel när det gäller standardisering. Samtidigt är det en fördel att ha goda kontakter inom bland annat eu. Tidigare har tjänsteexporten varit nära sammanflätad med industrins export. Men det blir allt vanligare att tjänsteföretagen driver sin egen export och betraktas som en egen sektor. Mycket av industrialiseringen kännetecknas av standarder, enhetlighet och kvalitetskontroller. Dessa delar är svårare att mäta och hantera i tjänstesektorn, men jag tror ändå att standarder kommer att vara en viktig förutsättning för att skapa tillväxt inom tjänsteexporten. Bland annat tror jag att standarder kommer att spela en stor roll på kvalitetssidan, säger Deo Sharma. Text: Lena Lidberg FAKTA DEO SHARMA Professor på Handelshögskolan i Stockholm sedan Tillhör Institutionen för marknadsföring och strategi. Var innan dess professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Utbildade sig i Uppsala och skrev en doktorsavhandling om olika projekt som drivits av tillverkningsindustrin. FÖDD: 1948 i Patna i Indien. FAMILJ: Fru och två barn en dotter på 24 år och en son på 19 år. BOR: På Kungsholmen i Stockholm. FRITID: Musik jag lyssnar på det mesta. Gillar att promenera på Kungsholmen. LÄSER JUST NU: Mest rapporter. Den senaste skönlitterära boken var Odysseus. Elisabeth Wahlman, som är VD på SIS Forum, leder projektet med att utbilda afrikanska myndigheter och provningsanstalter i kvalitetssäkring. Tekniken har en nyckelroll i det arbetet, berättar hon. För att kvalitetssäkringen ska fungera måste det finnas gemensamma processer på plats och dessutom databaser för att stoppa sändningar av kondomer som inte är godkända. Tidigare har det förekommit flera skandaler där icke godkända kondomer har gjort mer skada än nytta, säger hon. Computer Sweden 12 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 13 13

8 ISO:s projekt för socialt ansvar, som leds av SIS, är idag det största och bäst förankrade standardiseringsprojektet i världen. Det finns inga andra projekt som involverar så många länder och så många internationella experter. Standard Magazine har intervjuat tre svenska deltagare i projektet som ger sin syn på dess betydelse. Många begrepp för samma sak. SIS använder Socialt Ansvarstagande, på engelska Social Responsibility (SR). Vikten av Socialt An svar scanpix Anna Linusson, miljöchef på Stockholms Läns Landsting: Offentliga sektorn viktig aktör för socialt ansvarstagande Anna Linusson är ordförande i den svenska kommitté som arbetar med att skapa en internationell standard för socialt ansvarstagande. Det innebär att hon leder det arbete som ett 50-tal svenska deltagare lägger ner på att komma fram till ett gemensamt förslag. Det är inte helt lätt, med tanke på att projektet har deltagare från många olika samhällssektorer industrin, offentliga sektorn, frivilliga och ideella sektorn och forskningsvärlden. Därtill kommer konsumentorganisationer och arbetsmarknadsparter. Det är viktigt att kompromissa och bygga konsensus. Visst hade det varit enklare om en person fick sitta i lugn och ro och skapa en standard, men det är ju ingen mening med att presentera något som det finns många invändningar mot, säger Anna Linusson. Stora förhoppningar är knutna till projektet, inte minst att det ska leda fram till en gemensam definition, så att det blir lättare att tala om socialt ansvarstagande över landgränserna och att alla har samma bild av vad som förväntas av företag och organisationer. Inom Stockholms Läns Landsting pågår för närvarande ett arbete om hur man ska ställa krav på leverantörer i känsliga områden. Det kan vara länder där vi exempelvis vet att det förekommer barnarbete eller Anna Linusson, miljöchef dåliga arbetsförhållanden. För mig Landsting, tycker det är på Stockholms Läns viktigt att vara med och har det då varit värdefullt att kunna påverka arbetet med ISO snegla på arbetet med iso 26000, säger Anna Linusson. Stockholms landsting har redan certifierat all sin verksamhet enligt iso och enligt Anna Linusson är erfarenheterna av det mycket goda. Om ett antal år kommer vi förmodligen att arbeta efter iso Därför är det viktigt för mig att inte bara delta i arbetet utan också vara med och påverka det, inte minst för att få med offentliga sektorns aspekter, säger Anna Linusson. Text: Ingrid Kindahl FAKTA Thomas Bergmark, chef för samhällsansvar på Ikea: Våra tuffa interna krav får även externa effekter Nyligen blev Thomas Bergmark omskriven i tidningarna, då han hamnade högt på den amerikanska tidningen Ethispheres lista över världens 100 mest inflytelserika personer när det gäller affärsetik. Han kom som nummer 13 på listan, en bra bit före Al Gore som landade på plats nummer 29. Det var Thomas Bergmarks plan för att säkerställa att det trä som Ikea använder i sina produkter odlas på ett miljövänligt sätt som gav den höga placeringen. Planen hade tagits fram i samarbete med Världsnaturfonden. Jag har haft det här engagemanget så länge jag kan minnas. Kanske för att min far är pensionerad biologilärare och mitt hjärta alltid har klappat för djur och natur. Jag bryr mig också mycket om människor, säger Thomas Bergmark. Han har arbetat på Ikea i snart 20 år, 14 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 varav elva med miljö och sociala frågor. Och konstaterar att utan ett starkt stöd från högsta ledningen i ett företag blir det svårt att få ut något konkret av det etiska arbetet. Men det stödet finns på Ikea. Koncernchefen Anders Dahlvig är själv starkt engagerad, och nu märker vi att ansvarsfrågorna börjar bli integrerade i hela verksamheten. Sådant arbete tar tid, säger Thomas Bergmark. Eftersom Ikea verkar globalt är det viktigt att ha samma ansvarstänkande överallt trots skilda kulturer och miljöer. Dessutom anser Thomas Bergmark att Ikea kan vara med och driva utvecklingen framåt genom sitt sätt att tänka. Genom att ställa tuffa krav på oss själva och på våra leverantörer hjälper vi till i den globala utvecklingen. Ibland kan vi påverka hela länder. Det anser jag att vi har gjort i exempelvis Polen, som är ett stort leverantörsland till oss. Just nu är det allmänna intresset för ansvarsfrågor mycket stort och en del talar om en fluga. Det tror inte Thomas Thomas Bergmark, chef för Bergmark. Men han samhällsansvar på Ikea, anser att kunderna har tror inte heller att stor nytta av Ikeas engagemang, utan att betala mer den febrila aktivitet som har blossat upp för produkterna. de senaste två åren kan fortsätta i samma takt. Men det kommer att plana ut på en högre nivå, vilket i sig är mycket positivt. Text: Ingrid Kindahl Sven C G Andersson, miljöchef på Vattenfall Power Consultant: Riktlinjer skapar rättvis konkurrens Bland de svenska deltagarna i projektet finns Sven c g Andersson, miljöchef på Vattenfall Power Consultant. Det är Vattenfalls konsultverksamhet för utlandsprojekt, som prisades för årets bästa hållbarhetsrapport Arbetet flyter på bra. Det är en utmaning att skapa ordentliga riktlinjer att följa, inte minst för företag som liksom Vattenfall har fått en del kritik, bland annat för hur vi har köpt kärnbränsle. Sven C G Andersson, miljöchef på Vattenfall Power Consultant, ser fram emot riktlinjer som jämnar ut konkurrensförhållandena företagen emellan. Det behövs ett stöd för hur man ska verka i andra länder, så att alla företag får likartade beteenden och samma konkurrensförhållanden, säger han. Själv är Sven c g Andersson sedan länge intresserad av miljöoch etiska frågor och på Vattenfall finns en lång erfarenhet av standardiseringsarbete. Just därför ser han värdet av en standardisering även på detta område. Tack vare projektet får man inblick i vad som händer i andra länder och får till en bra dialog med andra företag. Det är viktigt för oss som är samhällsägda och därigenom har ögonen på oss. Text: Ingrid Kindahl Fakta ISO:s projekt Social Responsibility Den kommande standarden heter Guidance on Social Responsibility, ISO Standarden kommer att bli i form av riktlinjer och kan användas av alla typer av organisationer. Den beräknas vara klar SIS leder det internationella sekretariatet tillsammans med ABNT i Brasilien. ISO har satt upp speciella kriterier för projektet bland annat att vissa grupper ska vara representerade i varje nationellt projekt. Grupperna är näringsliv, löntagarorganisationer, konsumentorganisationer, frivilligorganisationer, offentlig sektor och övriga, t.ex. finansiella sektorn och akademiska sektorn. I dagsläget deltar över 400 experter från 80 länder och 40 internationella organisationer i ISO:s arbetsgrupp. Begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, används ofta men avser då enbart företags sociala ansvarstagande. För mer information kontakta: - Bengt Rydstedt eller läs på om den svenska kommittén - Kristina Sandberg eller läs på om ISOs arbetsgrupp MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 15

9 Samarbete och miljötänk bakom snabbare tåg Varför heter tåget Gröna Tåget För att det är ett grönt alternativ. Redan idag är tåget ett av de få transportslagen i Sverige som med glans klarar co2-kraven. Det beror på att vi huvudsakligen kör på elektrifierade banor. Gröna Tåget är inget undantag. Gröna Tåget ska utnyttja den senaste tekniken. Tåget är inte lokdraget, utan varje boggi kommer att ha egna motorer. Man bromsar med generativ broms, inte mekanisk. Bromskraften omvandlas till elektricitet och matas tillbaka till kontaktledningen. Trots att vi kör väsentligt fortare än dagens x2000 räknar vi ändå med att göra en energibesparing på minst 30 procent i jämförelse med x2000. Gröna Tåget ett energibesparande och miljövänligt alternativ som ska gå snabbare än X2000. Dagens tåg har en toppfart på km i timmen men snitthastigheten, när tågen kör genom Europa, är ofta bara km i timmen. Bromsen är nationella särregler som skapar ständiga stopp när en gräns ska passeras. Lösningen på detta är gemensamma europeiska regler. Standarder, alltså. Sådana standarder är också på gång, och Sverige spelar en framträdande roll i det arbetet. Det säger Niklas Jungerth, sekreterare i sis projekt för järnvägar. Det är den svenska motsvarigheten till den europeiska cen-kommitté som nu standardiserar järnvägstrafiken i Europa. Enkelt uttryckt har kommissionen tröttnat på att den europeiska järnvägstrafiken inte fungerar. Man har lagt fram det ena järnvägspaketet efter det andra, och man har inrättat en europeisk järnvägsbyrå, era, som bland annat driver frågan om järnvägstransporter över nationsgränser. Dessutom samarbetar man med standardiseringsorganisationer som cen, cenelec och etsi. Niklas Jungerth: Det är ett enormt arbete som pågår och från svensk sida deltar vi i åtminstone tre europeiska arbetsgrupper och har ordförandeskapet i två. Det visar på vårt engagemang och på vilken kompetens det finns i vår tekniska kommitté. De standarder som nu tas fram är ofta kopplade till så kallade tsd:er (tekniska specifikationer för driftskompabilitet). Dessa är bindande europeiska dokument och de nya järnvägsstandarderna blir alltså normgivande för aktörerna på järnvägsmarknaden. Om man vill vara med och påverka utvecklingen måste man delta i arbetet, kommenterar Niklas Jungerth. Annars får man finna sig i det som beslutas. Några undantag ges inte. Har alla tillverkare och operatörer insett detta? Jag är inte övertygad om det. Själv skulle jag gärna se fler operatörer i det svenska arbetet. Vi har en bra uppslutning från den tekniska sidan och från myndigheterna, men jag saknar operatörer som SL och lkab. Dessutom finns ett antal operatörer och tillverkare i södra Sverige som borde ha anledning att delta. Det finns många uppgifter som järnvägsstandardiseringen ska lösa. Ett gemensamt signalsystem tillhör de enklare och en gemensam spårvidd de svårare. Vad skulle Niklas Jungerth själv vilja se genomfört i det första skedet? Det som jag tycker att vi bör lyckas med är att en svensk lokförare ska kunna köra genom hela Europa utan att byta lok. Han bör utan problem kunna köra fram till den spanska gränsen. Sen sätter spårvidden stopp. Tohmmy Bustad är ordförande i sis projekt för järnvägar. Han är också programansvarig för Banverkets forskningsprogram, Gröna Tåget. När man standardiserar sätter man reg- ler, när man utvecklar framtidens höghastighetståg arbetar man mer förutsättningslöst. Finns det inte en konflikt i dina två uppgifter? Tohmmy Bustad: Det var en bra fråga. Det vi arbetar med nu är standardiseringen av konventionella tåg. Där måste vi ha generella riktlinjer för att få trafiken att flyta i Europa. Det kan vara i form av standarder eller direktiv. När vi utvecklar Gröna Tåget måste vi tänka nytt. Självklart måste vi följa alla tekniska direktiv och standarder. Men samtidigt vill vi ha frihet att fortsätta vår svenska linje utifrån våra förutsättningar som till exempel att vi är ett glesbefolkat land och har ett betydligt bistrare klimat än i central Europa. Därför är det viktigt för oss på Banverket att delta aktivt i standardiseringsarbetet. Gröna Tågen kan rulla på spåren någon gång mellan år 2013 och När vi utvecklar Gröna Tåget måste vi följa alla tekniska direktiv och standarder. Därför är det viktigt för oss på Banverket att delta aktivt i standardiseringsarbetet, säger Tohmmy Bustad, programansvarig för Banverkets forskningsprogram, Gröna Tåget. Gröna Tåget är ett forskningsprogram som ska landa i en teknisk specifikation för ett höghastighetståg, anpassat till nordiska förhållanden. Den specifikationen ska vara klar om två eller tre år. Vi räknar med en energibesparing på 30 procent jämfört med X2000. När någon operatör eller kund vill använda specifikationen för att upphandla nya fordon så skulle dessa fordon kunna vara framme någon gång mellan år 2013 och Men då måste allt gå som på räls... Vad skiljer Gröna Tåget från dagens snabbtåg? En skillnad är naturligtvis hastigheten. Gröna Tåget ska gå fortare än x2000 på existerande linjer och ännu snabbare på de ganska få höghastighetslinjer som kommer att byggas. Gröna Tåget kommer alltså att anpassas för svenska förhållanden och till det existerande bannätet. För att kunna köra med högre hastighet på befintliga banor måste man göra en del investeringar. Det handlar om att bygga bort resterande plankorsningar och att byta en del teknisk utrustning. Det pågår en europeisk standardiseringsboom inom järnvägssektorn. Avsikten är att bryta upp nationella låsningar och skapa en harmoniserad järnväg. Vill vi bevara vår spetskompetens måste Sverige vara med i det arbetet. Där är forskningsprogrammet Gröna Tåget ett viktigt verktyg. Text: Sten Sture Skaldeman Foto: Göran Fält, Banverket FAKTA Tohmmy Bustad Utbildning: Civilingenjör, med inriktning mekanik. Anställd: På Banverket i Borlänge. Har ett förflutet på ASEA i Ludvika. Persondata: Född Hustru och två barn. Bor i Borlänge. Fritiden: Med familjen eller ute i naturen. På vintern blir det gärna en skidtur. Läser: Mycket facklitteratur med anknytning till yrket men också böcker om intressanta personer, typ Einstein. Mina barn, 16 och 20 år, tycker att jag läser konstiga böcker. Övrigt: Gillar att laga mat. Smör och grädde i maten ger smak! 16 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 17

10 sis inside NYA ANSIKTEN De här sidorna riktar sig till dig som är aktiv deltagare inom standardiseringen. Vi vill förmedla konkreta och användbara råd och verktyg som gör ditt arbete i projekt och arbetsgrupper mer effektivt, vare sig du sitter med i en svensk eller internationell grupp. Nya medlemmar November 2007 Januari 2008 Bergvik Flooring AB Canvisa Consulting AB Ekelöw Infosecurity AB Evidente AB FKS, föreningen för kognitivt stöd Gesab Engineering AB Hallvarson & Halvarsson AB Institutet För Biomedicinska Laboratorie- vetenskap, IBL KMW Energi AB Lear Corporation ESD Mets Fiber Karlstad AB Nanofactory Instruments AB Nord-Lock AB Nova Software AB NSS Sverige AB Hallbyggarna-Jonsereds OEM Automatic AB Pdb Ibizkit AB Periform Sverige AB Perten Instruments AB SAS Ground Services AB Schneider Electric Sverige AB Sjukvårdsleverantörernas Service AB Statens Fastighetsverk Strålfors AB Sustainia Sweden AB Svensk Bensinhandel Service AB Sveriges Psykologförbund Telesteps AB TEROC AB Texsun AB Tylö AB Vtc Elastoteknik AB Västmanlands Kommuner & Landsting Yazaki Europé Ltd Gothenburg Youcall Sverige AB Bloggen som kommuni kationskanal Bloggen kan numera vara ett professionellt verktyg för att bygga varumärken och för att nå ut med sina idéer. Bloggar har under de senaste åren blivit mycket populärt och intresset växer hela tiden. Med en blogg kan du uttrycka dina synpunkter och åsikter, kommentera inlägg och händelser, utbyta kunskap och erfarenheter och därmed skapa kontakter och bygga nätverk. Begreppet blogg är en förkortning eller förenkling av webblogg och är en webbplats som innehåller publicerade inlägg på en webbsida där inläggen är ordnade, så att de senaste inläggen alltid är högst upp. Varje inlägg behandlar ett visst ämne och en blogg kan bestå av flera bloggare som samarbetar. Utseendet på bloggar varierar stort. Bloggen har möjlighet att skapa en närvaro på nätet för organisationer och företag där det inte behöver kosta så mycket pengar eller tid att publicera sig. De nätverksmöjligheter som bloggen har gör att man kan sprida sin information på ett snabbt sätt, säger Erik Stattin, bibliotekarie som har mångårig erfarenhet av att blogga. Professionella bloggar kan delas upp i olika typer efter intention, men gränserna emellan dem är ganska diffusa. Åsiktsbloggen handlar oftare om känslor än om specifika ämnen men är ofta en blandning av flera olika. Den behöver inte vara yrkesorienterad och liknar ganska mycket en webbdagbok. Företagsbloggen vill i första hand bygga upp och stärka det kommersiella varumärket hos ett företag. I branschbloggen skriver man i egenskap av sin yrkesroll. Att bevaka nyheter och utveckling inom en bransch är ett bra sätt att skapa sig ett rykte som expert. I nyhetsbloggen lyfter mer eller mindre professionella journalister fram de nyheter som intresserar dem. Alla politiska bloggar drivs inte av människor som vill få ut ett budskap. Det finns även debattbloggar där flera åsikter kommer till tals. För dig som är intresserad av inrikespolitik är Politikerbloggen en bra startpunkt medan Utrikesbloggen fokuserar på internationella frågor. Tips för att lyckas med en proffsblogg n Läs andra bloggar. Då vet du vilka nyheter som redan debatteras och vad som händer. Men hitta ett eget redaktionellt tema istället för att ta efter någon annan. n Skapa en redaktionell policy. Bestäm vad du ska skriva om, hur ofta och med vilket tonläge. n Skriv personligt. Ett alltför stelt tonläge gör din blogg tråkig och ointressant. Lägg till dina egna åsikter. n Smyg inte. Vill du starta en professionell blogg och är anställd, få ok från din chef först. n Bjud på det du har. Förvänta dig inte omedelbar återbetalning, den kommer i form av att folk läser det du skriver och hänvisar till det. n Ge credit. Sno inte idéer från andra och hävda att det är dina egna utan hänvisa istället. Var generös med att länka till de ämnen som du berör så att läsaren har möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om det du skriver om. n Ha inte dolda budskap. Var öppen med tjänster och produkter som du säljer. n Uppdatera ofta. Var ärlig och inte fjäskande. Skriv rakt på sak och utan att krångla till det. Annika Gerendas Källor: Internetworld, IDG och Aftonblandet. illustration:linda holmer Anders Jansson, Norrköping, har utsetts till ny ordförande i Fasta bränslen, SIS/TK 412. Sedan 2002 är Anders VD för EON Bråvalla Sverige AB. Anders var med från början i TK 412 då som representant för Elforsk. Han är civilingenjör från KTH och har under större delen av sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt energifrågor. Martin Bjurefors, Stockholm, är ny ordförande i Post, SIS/TK 322. Martin är ansvarig för kvalitets- och produktstyrning för internationell post i Posten Meddelande AB. Han har tidigare jobbat med internationella transporter och logistik och har erfarenhet från internationellt postalt. Torben Grut, Stockholm, är ny ordförande i Projektledning, SIS/TK 510. Han är vald till så kallad roterande ordförande under ett års tid med möjlighet till omval. Torben är vice VD och coach med inriktning mot management och projektkunskap inom IT-sektorn på företaget Appiro Project Solutions. Torben har gått DI (Dramatiska institutet) som Ljusdesigner för scenen och har en motsvarande master (Project Management Professional certifiering) i projekthantering. Mattias Lundberg, Umeå, är ny ordförande i Psykologiska bedömningsmetoder, SIS/TK 513. Mattias är verksamhetsansvarig för STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) och Psykolog Feelgood Företagshälsovård AB. Han är legitimerad psykolog/psykoterapeut och fil.dr. i medicinsk vetenskap vid Umeå universitet. Björn Norell, Östersund, är ny ordförande i Hydrometri, SIS/TK 432. Björn är hydrolog och arbetar sedan år 2001 på Vattenregleringsföretagen i Östersund med vattenhushållning i de reglerade delarna av älvarna Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Dalälven. Tidigare arbetade han med hydrauliska fält- och prognosarbeten på SMHI i Norrköping. Han har en fil. kand. i geovetenskap vid Uppsala universitet, där han också kompletterade sina studier med biologi och matematik. Lars Fredén, Göteborg, är ny ordförande i Belägenhetsadresser, SIS/TK 466. Lars är stadsmätningschef med ansvar för kartor, GIS, mätning, IT och arkiv på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Stadsmätningsavdelningen (Stadsbyggnadskontoret) ansvarar för att sätta belägenhetsadresser, digitala adresskartor, i Göteborgs Stad. Lars har gått Lantmäterilinjen på KTH i Stockholm. Thomas Norlin, Borlänge, är ny ordförande i Vägoch järnvägsinformation, SIS/ TK 320. Sedan 2007 jobbar Thomas med frågor kring kvalitet och förvaltning av nationell vägdatabas på Vägverket i Borlänge. Tidigare arbetade han på Lantmäteriet och som konsult på Sweco Position och Triona. Thomas är utbildad lantmätare från KTH i Stockholm. Maria Sandow, Stockholm, är ny ordförande i Läder och skodon, SIS/TK 158. Maria är branschansvarig på Svensk Handel för de medlemsföretag som är verksamma inom skor, textil och mode. Tidigare var hon PR-konsult och informationsansvarig på Hong Kong Trade Development Council. Maria har deltagit i standardiseringsarbete inom Textil och skor under de senaste fyra åren. Tohmmy Bustad, Borlänge, är omvald ordförande i Järnvägar, SIS/TK 254. Han arbetar med forskningsprojekt på Banverket, främst som programansvarig för forskningsprogrammet Gröna Tåget. Tohmmy har varit knuten till TK 254 sedan 1988 och som ordförande sedan år Tohmmy har gått Maskintekniklinjen på KTH i Stockholm. Jan Ölander, Västerås, är omvald ordförande i Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455. Jan jobbar som strateg på Vägverkets huvudkontor och har ansvar för strategier och regelverk inom vinterväghållning, arbete på väg och miljöupphandlingar. Jan är gymnasieingenjör. Lennart Dellby, Göteborg, är omvald ordförande i Bilbelysning, SIS/TK 219 som han även företräder internationellt i olika expertgrupper. Sedan 1984 arbetar Lennart på Volvo Personvagnar där han har en befattning som teknisk expert inom området fordonsbelysning. Lennart är teknisk fysiker från Chalmers Tekniska Högskola. 18 STANDARD MAGAZINE MARS 2008 MARS 2008 STANDARD MAGAZINE 19

11 POSTTIDNING B AVSÄNDARE: SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE STOCKHOLM Hur påverkar standarder Europas konkurrenskraft? Charlotte Cederschiöld Jörgen Holmquist Lars Heikensten Günter Verheugen Moderat ledamot av Europaparlamentet Standardiseringsprocesser är viktiga för att få full effekt av EU:s inre marknad. Konkurrensen ökar, priserna hålls i schack med medföljande välfärdsvinster. Det nätverk som byggs över gränser och mellan det offentliga och näringslivet har inte sällan positiva spinoff-effekter för företag och samhälle. Generaldirektör för EU:s generaldirektorat för inre marknaden Användandet av standarder bidrar till spridning av kunskap och teknologi. Nya standarder kan bereda vägen för utvecklingen av nya marknader; ta till exempel förnyelsebara energikällor. Kommissionen kommer inom kort att publicera ett dokument om hur Europeiska standarder kan bidra ännu mer till innovation och konkurrens för SME. Ledamot av Europeiska Revisionsrätten och före detta chef för Riksbanken Europas konkurrenskraft bör kunna öka med gemensamma standarder. När murar rivs kan den interna Europeiska konkurrensen bli skarpare. Samtidigt gäller det att se upp. Om de gemensamma regelverken och standarderna blir för komplicerade kan resultatet bli det motsatta. Vice ordförande, näringsliv och industri, Europeiska kommissionen Standarder stärker konkurrenskraften hos Europeiska företag genom att övergången mellan nya och existerande produkter och tjänster blir lättare. Ett starkt europeiskt engagemang inom standardiseringen underlättar dessutom lansering av europeiska produkter på den globala marknaden. Aktuella utbildningar Medicinsk teknik Introduktion till regelverket för medicintekniska produkter, 2 dagar Översiktlig kurs som introducerar regelverket och belyser de krav du har att förhålla dig till. Under dagen behandlar vi bland annat grunderna i CE-märkningsprocessen och introducerar kvalitetssystem och riskhantering. 10 apr i Stockholm Riskhantering för medicinsk teknik, 2 dagar Aktuell kurs om riskhantering för tillverkare av medicintekniska produkter och för vårdgivarens tekniska personal. På kursen presenteras, på ett nytt sätt, användbara verktyg för riskhantering och hur de kan kombineras. Utgångspunkten är standarden ISO apr i Stockholm Medicintekniska produkter i EU och USA, 1 dag Under en intensiv kursdag belyser vi kraven som ställs ur både ett europeiskt och amerikanskt perspektiv. Vi går igenom förfarandet för CE-märkning och de ansökningsvägar som finns för USAmarknaden, hur produkten klassificeras i EU och USA, krav på kvalitetssystem med mera. 6 maj i Stockholm SIS Forums utbildningsledare inom medicinsk teknik och ledningssystem Ledningssystem Grunderna i kvalitetsledning, 2 dagar Behöver du hjälp med att komma i gång med kvalitetsarbetet? Kursen är en introduktion till kvalitetsledning enligt ISO 9001 och nyttan med att införa ett kvalitetsledningssystem. 6 7 maj i Stockholm Effektiv styrning av projekt, 1 dag För dig som ska utveckla och effektivisera organisationens förmåga att leda och styra projekt med hög kvalitet. Du lär dig på vilka sätt du kan förbättra arbetssätten inom projektverksamheten samt hur standarden ISO 10006:2003 kan användas som ett kraftfullt verktyg i arbetet. 13 maj i Stockholm Informationssäkerhet, grundkurs, 1 dag För dig som behöver en introduktion till informationssäkerhet. Du får en god förståelse för hur ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) hjälper dig att säkra och styra informationen i verksamheten samt hur standardserien ISO kan användas som kraftfullt stöd i arbetet. 2 apr i Stockholm Intern revision Utnyttja den interna revisionen som verktyg för att utveckla verksamheten! Grundkurs för dig som ska bli intern revisor och behöver god kunskap om och färdighet i intern revision av ledningssystem. 1 2 apr i Malmö, mar, apr, maj, jun i Stockholm För mer information och anmälan: 20 STANDARD MAGAZINE MARS 2008

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA

VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA NR 1, MARS 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE VAD HÄNDER INOM EUROKODER? Enklare att elda miljöanpassat DESIGN OCH STANDARDISERING I

Läs mer

ÖKAR TILLVÄXTEN MED EFFEKTIVA METODER. Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing. INGA-LISA JOHANSSON VD Daloc:

ÖKAR TILLVÄXTEN MED EFFEKTIVA METODER. Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing. INGA-LISA JOHANSSON VD Daloc: NR 2, JUNI 2007 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing GODA RÅD FÖR EN LYCKAD PRESENTATION

Läs mer

TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER LENA MOSSBERG, Alla vill ta Socialt Ansvar. Påverka morgondagens energianvändning!

TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER LENA MOSSBERG, Alla vill ta Socialt Ansvar. Påverka morgondagens energianvändning! NR 2, JUNI 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE Påverka morgondagens energianvändning! Alla vill ta Socialt Ansvar SÄKRARE BYGGNADER MED

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema Innovation Standard Magazine Nr 4 December 2014 Pris 65 kr Magnus Karlsson arbetar med innovations ledningssystem,

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

Rent hus Fläckfria fabriker. Standard Magazine. Möt SIS nya VD. Skydda dig mot företagets fiender. Så ska Bågenholm mäta vården

Rent hus Fläckfria fabriker. Standard Magazine. Möt SIS nya VD. Skydda dig mot företagets fiender. Så ska Bågenholm mäta vården STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 4 december 2012 Pris 65 kr Nu kommer nya mätmetoder och material som kan göra industrins

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

frihandelsavtal immaterialrätt digital värld ställer nya krav indienseminarium med en kittlande potential tyskt energisparande ger svenska möjligheter

frihandelsavtal immaterialrätt digital värld ställer nya krav indienseminarium med en kittlande potential tyskt energisparande ger svenska möjligheter handelskammarens exportmagasin NR 1 2014 swenacc Vill lyfta handeln med Nordafrika artikelserie e-handel ur ett exportperspektiv indienseminarium med en kittlande potential tyskt energisparande ger svenska

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Hans Rosling: Han gör underhållning av statistik och analys

Hans Rosling: Han gör underhållning av statistik och analys MAGASIN OM LEDARSKAP, STRATEGI OCH TEKNIK FRÅN SAS INSTITUTE Hans Rosling: Han gör underhållning av statistik och analys Folksam: Försäkringsjätten redo för nya EU-direktiv Entercard: Kreditkortsföretagets

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer