BILAGA III. Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA III. Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut"

Transkript

1 BILAGA III Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut

2 JORDBRUK År/Nummer : 1994/4466 Ärende : ÄRENDE : HINDER VID IMPORT AV SPANSKA JORDGUBBAR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030 Väckande av talan - Mål C-1995/265 dom År/Nummer : 1997/2227 Ärende : BRISTANDE TILLÄMPNING AV MJÖLKKVOTSSYSTEMET Rättslig grund : Förordning 31992R3950; förordning 31993R536 Motiverat yttrande avgivet : SG(1998)D/03614 År/Nummer : 1997/2228 Ärende : BRISTANDE TILLÄMPNING AV MJÖLKKVOTSSYSTEMET Rättslig grund : Förordning 31992R3950; förordning 31993R536 Kompletterande motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/2073 Ärende : UNDERLÅTENHET ATT INFÖRA ETT INTEGRERAT SYSTEM FÖR ADMINISTRATION OCH KONTROLL Rättslig grund : Förordning 31992R3508 Väckande av talan Mål C-2002/328 År/Nummer : 2001/2104 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : UTTAG AV AVGIFTER PÅ DE BELOPP SOM BEVILJAS AV STRUKTURFONDERNA Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget 197A010; förordning 1988R4253; förordning;1993r2082; förordning1999r1260 Motiverat yttrande avgivet SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2169 Ärende : REFERENSKVANTITETER FÖR IMPORT AV BANANER Rättslig grund : Förordning 32001R896 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ BUDGET År/Nummer : 1998/2323 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : GEMENSKAPSTRANSITERING FÖRSENAD INBETALNING AV EGNA MEDEL Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D0728; förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2001/460 År/Nummer : 1999/2226 Ärende : UPPBÖRD I EFTERHAND, FÖRSENAT FASTSTÄLLANDE (FÖRORDNING 1552/89) Rättslig grund : Förordning 31989R1552; förordning 32000R1150 Väckande av talan Uppskov : Beslut

3 År/Nummer : 1999/2227 Ärende : TIR FÖRSENAT FASTSTÄLLANDE Rättslig grund : Förordning 31989R1552; förordning 31993R2454, förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2002/104 År/Nummer : 1999/2228 Ärende : BOKFÖRING AV TIR-SÄKERHETER Rättslig grund : Förordning 31989R1552; förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2002/105 År/Nummer : 2000/2115 Medlemsstat : DANMARK Ärende : ADMINISTRATIVT FEL; EKONOMISKT ANSVAR Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D728; förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2002/392 År/Nummer : 2000/2201 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : VÄGRAN ATT TILLHANDAHÅLLA EGNA MEDEL Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D728 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/2204 Ärende : VÄGRAN ATT ÅTERBETALA MOMS TILL KOMMISSIONEN FÖR INKÖP FÖR OFFICIELLT BRUK Rättslig grund : År/Nummer : 2001/2087 Medlemsstat : DANMARK Ärende : ANVÄNDNING AV CONTAINRAR FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; förordning 31987R2658; förordning 31989R1552; förordning 31992R2913; förordning 31993R2543 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2103 Ärende : AVBETALNING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; förordning 3200R1150 År/Nummer : 2001/2191 Ärende : AVVIKELSER TIR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E10; EEG-fördraget 157E171; förordning 31150R6 10; beslut 39472D8 År/Nummer : 2001/2222 Ärende : AVVIKELSER TIR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; beslut 31994D0728; förordning 32000R1150 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

4 År/Nummer : 2002/2168 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : EKONOMISKT ANSVAR VID PRESKRIPTION Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D728 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ KONKURRENS År/Nummer : 1999/2129 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : RABATTSYSTEM FÖR LANDNINGSAVGIFTER PÅ PORTUGISISKA FLYGPLATSER BESLUT ENLIGT ARTIKEL 86.3 EG Rättslig grund : EG-fördraget 197A249; beslut 31999D0199 År/Nummer : 2001/2271 Ärende : STÖDORDNING MARIBEL BIS/TER (EG-DOMSTOLENS DOM C- 378/98) Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; rättspraxis 61998J0378 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ UTBILDNING OCH KULTUR År/Nummer : 1998/2308 Ärende : DISKRIMINERING I TILLTRÄDE TILL ÖSTERRIKISKA UNIVERSITET FÖR STUDENTER FRÅN GEMENSKAPEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A012; EG-fördraget 197A149; EG-fördraget EG 197A150 År/Nummer : 1999/4020 Ärende : DISKRIMINERING I TILLTRÄDE TILL UNIVERSITETSSTUDIER MOT STUDENTER MED STUDENTEXAMEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A012; EG-fördraget 197A149; EG-fördraget EG 197A150 EKONOMI OCH FINANSER År/Nummer : 1995/4372 Ärende : FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL - UPPEHÅLLSTILLSTÅND Rättslig grund : EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A048; EG-fördraget 197A049; EG-fördraget 197A056 Motiverat yttrande avgivet : SG(1998)D/04257 År/Nummer : 1998/2288 Medlemsstat : FÖRENADE KUNGARIKET Ärende : PRIVATISERING - SÄRSKILD ANDEL I FÖRETAGET BRITISH AIRPORTS' AUTHORITY PLC. 4

5 Rättslig grund : EEG-fördraget 157E052; EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Mål C-2001/098 År/Nummer : 1998/2289 Ärende : PRIVATISERING - SÄRSKILDA BEFOGENHETER I PRIVATISERADE FÖRETAG Rättslig grund : EEG-fördraget 157E052; EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Mål C-2000/463 År/Nummer : 1998/4083 Ärende : PROPORTIONALITETSPRINCIPEN RESPEKTERAS INTE VID TILLÄMPNING AV TULLPÅFÖLJDER Rättslig grund : EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Uppskov : Beslut År/Nummer : 2000/2064 Ärende : BEGRÄNSNINGAR I PLACERINGAR I PENSIONSSPARFONDER Rättslig grund : EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Uppskov : Beslut År/Nummer : 2001/4050 Ärende : BANKER - LIKVIDITETSRESERV Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget 197A056 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK År/Nummer : 1993/4947 Ärende : TILLÄMPNING AV EN ALLMÄN SOCIAL AVGIFT FÖR GRÄNSARBETARE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E048; EEG-fördraget 157E051; förordning 31971R1408 År/Nummer : 1996/2208 Ärende : DISKRIMINERING AV LEKTORER I FRÄMMANDE SPRÅK Rättslig grund : EG-fördraget 197A010; EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61999J0212 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1996/4516 Medlemsstat : DANMARK Ärende : GRÄNSARBETARE: BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN AV PERSONBIL, SÄRSKILT VID YRKESUTÖVNING Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A049; rättspraxis 61986J0127; rättspraxis 61993J0415 Väckande av talan Mål C-2002/464 År/Nummer : 1996/4558 5

6 Ärende : AVGIFT FÖR ATT TÄCKA DE SOCIALA SKULDERNA (CDRS) FÖR GRÄNSARBETARE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E051; förordning 31971R1408 År/Nummer : 1996/4627 Ärende : OFFENTLIG FÖRVALTNING - UNDERVISNING - ERKÄNNANDE AV YRKESERFARENHET - DISKRIMINERING PÅ GRUNDVAL AV NATIONALITET Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015; rättspraxis 61996J0187 Väckande av talan Uppskov : Beslut År/Nummer : 1997/4378 Ärende : KUMULERING AV PENSION FÖR TJÄNSTEMAN MED TRADITIONELL PENSION Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A042; rättspraxis 61992J0031; rättspraxis 61993J0443 Motiverat yttrande avgivet : SG(1999)D/708 År/Nummer : 1997/4962 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : BERÄKNING AV PENSIONER VID FRIVILLIGA INBETALNINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A042; förordning 31971R1408 Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/2281 Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE EG-fördraget 197A056 : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 År/Nummer : 1998/2301 Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE EG-fördraget 197A056 : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/2302 Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1998/2303 Medlemsstat : IRLAND Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/

7 År/Nummer : 1998/4014 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : EXPORT AV ARBETSLÖSHETSFÖRMÅNER Rättslig grund : EG-fördraget 197A042;förordning 31971R1408 Väckande av talan - Mål C-2001/311 År/Nummer : 1998/4579 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : TILLÄGGSLAGSTIFTNING OM RÄTTEN TILL GARANTERAD MINIMIINKOMST Rättslig grund : EEG-fördraget 157E052;förordning 31968R1612 Väckande av talan - Mål C-2001/299 - dom År/Nummer : 1998/4582 Medlemsstat : FINLAND Ärende : BRUK I FINLAND AV EN BIL REGISTRERAD I SVERIGE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget ; EG-fördraget ; EG-fördraget 197A028 År/Nummer : 1998/4846 Ärende : BETALNING AV FAMILJEERSÄTTNING MED KRAV PÅ BOSÄTTNING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E048; EEG-fördraget 157E051; förordning 31968R1612; förordning 31971R1408 Väckande av talan - Mål C-2002/469 År/Nummer : 1999/4115 Ärende : VALBARHET TILL FÖRETAGSRÅD FÖR MEDBORGARE I TREDJE LAND Rättslig grund : Förordning 31968R1612; beslut 31980D0001 Väckande av talan - Mål C-2001/465 År/Nummer : 1999/4231 Ärende : ARBETSLIVSERFARENHET SOM MAN FÅTT UTANFÖR SPANIEN ERKÄNNS INTE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E048; EG-fördraget 197A039 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/4399 Ärende : SJUKVÅRDSERSÄTTNING ; EG-fördraget 197A030;rättspraxis 61995J0120 År/Nummer : 1999/4968 Medlemsstat : IRLAND Ärende : TILLGÅNG TILL SYSSELSÄTTNING - OFFENTLIG SEKTOR Rättslig grund : EG-fördraget 197E039 7

8 År/Nummer : 1999/5307 Ärende : MINIMILÖN Rättslig grund : Väckande av talan - Mål C-2001/465 År/Nummer : 1999/5353 Ärende : ERKÄNNANDE AV TJÄNSTEÅR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget 197A039 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4257 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER PÅ GRUNDVAL AV VILLKOREN FÖR BEVILJANDE AV FÖRTIDSPENSION Rättslig grund : Förordning 31968R1612 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2071 Ärende : ARBETSLIVSERFARENHET ERKÄNNS INTE (FR) PROV FÖR LÄRARE I FRÄMMANDE SPRÅK (IT) Rättslig grund : EG-fördraget 197E039 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ FÖRETAG År/Nummer : 1995/4580 Ärende : LÄKEMEDELSPRISER Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/4675 Ärende : INTRÄDESAVGIFT TILL MUSEUM I VENEDIG (DOGEPALATSET) DISKRIMINERING PÅ GRUND AV NATIONALITET Rättslig grund : EEG-fördraget 157E006; EEG-fördraget 157E059; EG-fördraget 197A012; EG-fördraget 197A046 Väckande av talan - Mål C-2001/388 MILJÖ År/Nummer : 1997/4878 Ärende : LUFT - FÖRORDNING NR 2037/2000, ÄMNEN SOM BRYTER NED OZONSKIKTET Rättslig grund : Förordning 31994R3093; förordning 32000R2037 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1998/4423 Ärende : NATUR BESLUT 83/101, PROTOKOLL OM SKYDD AV MEDELHAVET FÖRORENING AV BERRE-DAMMEN 8

9 Rättslig grund : Beslut 31983D0101 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 2000/2008 Ärende : NATUR VETENSKAPLIG INVENTERING PÅ NATURHISTORISKA MUSÉET Rättslig grund : EG-fördraget 197A010 År/Nummer : 2000/2105 Medlemsstat : FÖRENADE KUNGARIKET Ärende : STRÅLNING - BORTSKAFFANDE AV RADIOAKTIVT AVFALL - JASON REAKTORN Rättslig grund : Euratomfördraget 157A37 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 2000/2240 Ärende : AVFALL FÖRORDNING 259/93, AVFALLSTRANSPORTER Rättslig grund : Förordning 31993R0259 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2203 Medlemsstat : IRLAND Ärende : LUFT BESLUT 1753/2000, UTSLÄPP AV CO2 FRÅN NYA PERSONBILAR Rättslig grund : Beslut 32000D1753 År/Nummer : 2001/5266 Ärende : AVFALL GRÄNSÖVERSKRIDANDE AVFALLSTRANSPORTER Rättslig grund : Förordning 31993R0259 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2002/2140 Ärende : LUFT - FÖRORDNING NR 2037/2000, ÄMNEN SOM BRYTER NED OZONSKIKTET RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER Rättslig grund : Förordning 32000R2037 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2002/2142 Medlemsstat : IRLAND Ärende : LUFT - FÖRORDNING NR 2037/2000, ÄMNEN SOM BRYTER NED OZONSKIKTET RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER Rättslig grund : Förordning 32000R2037 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ FISKE 9

10 År/Nummer : 1984/0445 Ärende : FISKE BRISTFÄLLIG KONTROLL AV HUR TEKNISKA FÖRESKRIFTER IAKTTAS VID KONSERVERING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; förordning 31982R2057; förordning 31983R0171 Andra väckande av talan - Mål C-2002/304 År/Nummer : 1990/0384 Ärende : VILLKOR FÖR FISKEFARTYG ; EG-fördraget 197A029 År/Nummer : 1990/0418 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE 1988 Rättslig grund : Förordning 31983R0170;förordning 31987R2241;förordning 31987R3977 Väckande av talan - Mål C-1999/333 - dom År/Nummer : 1992/2256 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET Rättslig grund : Förordning 31983R0170;förordning 31987R2241;förordning 31989R4047 Ärendet behandlat under 1999/2284 År/Nummer : 1993/2219 Medlemsstat : DANMARK Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (1990) Rättslig grund : Förordning 31983R0170;förordning 31987R2241;förordning 31989R4047 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2255 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2258 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2260 Medlemsstat : FINLAND Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362; förordning 31994R3366; förordning 31994R3370; förordning 31995R3074 Väckande av talan - Mål C-2002/437 År/Nummer : 1998/

11 Medlemsstat : IRLAND Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan - Mål C-2002/317 År/Nummer : 1998/2262 Medlemsstat : SVERIGE Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan - Mål C-2002/271 År/Nummer : 1998/2264 Medlemsstat : DANMARK Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/2283 Medlemsstat : DANMARK Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (ÖVERFISKE 1997) Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31992R3760; förordning 31993R2847; förordning 31997R390; förordning 31997R395 År/Nummer : 1999/2284 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (ÖVERFISKE 1997) Rättslig grund : Förordning 31992R3760; förordning 31993R2847; förordning 31997R406 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/2285 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (ÖVERFISKE 1997) Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31993R3760; förordning 31997R390; förordning 31997R394 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/2048 Ärende : TIDSFRIST INTE RESPEKTERAD FÖR GENOMFÖRANDE AV VMS- SYSTEMET Rättslig grund : Förordning 32847R1993 År/Nummer : 2000/2049 Ärende : TIDSFRIST INTE RESPEKTERAD FÖR GENOMFÖRANDE AV VMS- SYSTEMET Rättslig grund : Förordning 32847R1993 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/

12 År/Nummer : 2000/2175 Medlemsstat : SVERIGE Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31992R3760; förordning 31993R2847; förordning 31997R390; förordning 31997R392, förordning 31997R400 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR År/Nummer : 1999/2273 Ärende : DISKRIMINERING PÅ GRUND AV NATIONALITET Rättslig grund : EG-fördraget 197A12; EG-fördraget 197A17; EG-fördraget 197A18; EGfördraget 197A39; EG-fördraget 197A43 INRE MARKNADEN År/Nummer : 1991/0555 Ärende : ANSVARSSTÄMPEL VID IMPORT AV ÄDELMETALLARBETEN År/Nummer : 1992/2085 Medlemsstat : IRLAND Ärende : IMPORT AV ÄDELMETALLARBETEN År/Nummer : 1992/2222 Ärende : LAGRING OCH MARKNADSFÖRING AV OLJEPRODUKTER År/Nummer : 1994/2150 Ärende : ENSYMPREPARAT I LIVSMEDEL OCH DRYCKER ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1994/4075 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : VÄGRAN ATT GE TILLSTÅND TILL IMPORT AV VITAMIN- OCH JÄRNBERIKADE LIVSMEDEL ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2002/420 År/Nummer : 1994/4883 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV ICKE ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 12

13 ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2001/420 År/Nummer : 1994/5125 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : HINDER MOT IMPORT AV VITAMINBERIKADE LIVSMEDEL ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2002/041 År/Nummer : 1995/2176 Ärende : TEKNISKA HJÄLPMEDEL VID FRAMSTÄLLNING AV LIVSMEDEL Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1996/4208 Ärende : VITAMINBERIKADE DRYCKER (ENERGIDRYCKER) Motiverat yttrande avgivet : SG(1998)D/8993 År/Nummer : 1996/4609 Ärende : HINDER MOT SALUFÖRING AV KOSTTILLSKOTT Kompletterande motiverat yttrande avgivet: SG(2001)D/ År/Nummer : 1997/2060 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : LAGSTIFTNING OM TILLSATSER AV SPÅRÄMNEN I LIVSMEDEL Väckande av talan - Mål C-2002/041 År/Nummer : 1997/2261 Ärende : MÄRKNING AV ICKE ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (FÖRESLAGNA FÖRSÄLJNINGSPRISER) År/Nummer : 1997/4239 Ärende : BESLAG AV RESERVDELAR UNDER TRANSITERING - MÖNSTERSKYDD - PIRATTILLVERKNING År/Nummer : 1997/4418 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV MARIN UTRUSTNING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030; EG-fördraget 197A028 Väckande av talan - Mål C-2001/455 År/Nummer : 1997/4419 Ärende : HINDER MOT SALUFÖRING AV PRODUKTER FÖR RENING AV VATTEN I SIMBASSÄNGER 13

14 År/Nummer : 1997/4579 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV LIVSMEDEL FÖR IDROTTSUTÖVARE ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2002/270 År/Nummer : 1998/4032 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV LÄKEMEDEL Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/4387 Ärende : FÖRBUD MOT REGISTRERING OCH FRAMFÖRANDE AV MOTORCYKEL MED SLÄP Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030;EG-fördraget 197A018;EG-fördraget 197A028;EGfördraget 197A049 Väckande av talan - Mål C-2002/197 År/Nummer : 1997/4815 Medlemsstat : DANMARK Ärende : OFFENTLIG UPPHANDLING AV VAROR - FARMACEUTISKA SPECIALITETER Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/4738 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV LÄKEMEDEL TILLVERKADE I ÖSTERRIKE Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/5023 Medlemsstat : FÖRENADE KUNGARIKET Ärende : TIDSFRIST FÖR PARALLELLIMPORT AV BEKÄMPNINGSMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1998/5043 Ärende : IMPORT AV HOMEOPATISKA LÄKEMEDEL FÖR PERSONLIGT BRUK Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/5128 Ärende : IMPORT AV LÄKEMEDEL År/Nummer : 1998/5130 Ärende : BESTÄMMELSER OM VÄGMÄRKEN 14

15 År/Nummer : 1999/4016 Medlemsstat : DANMARK Ärende : HINDER MOT SALUFÖRING AV VITAMINBERIKAD DRYCK Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030 Väckande av talan - Mål C-2001/192 År/Nummer : 1999/4017 Medlemsstat : IRLAND Ärende : PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDEL År/Nummer : 1999/4056 Ärende : LÄKEMEDELSIMPORT - KOPIA AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅNDET Rättslig grund Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/4134 Ärende : HANDELSHINDER/SPANSK LAGSTIFTNING OM KLORBLEKMEDEL Väckande av talan - Mål C-2001/358 År/Nummer : 1999/4303 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV BYGGPRODUKTER Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/4321 Ärende : IMPORT AV LÄKEMEDEL År/Nummer : 1999/4426 Medlemsstat : SVERIGE Ärende : PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/4515 Ärende : MARKNADSFÖRING AV ÄDELMETALLARBETEN År/Nummer : 1999/4675 Ärende : ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR MEDICINSK UTRUSTNING Väckande av talan : Beslut

16 År/Nummer : 1999/4826 Medlemsstat : FINLAND Ärende : VITAMINPILLREN PLUS TABS År/Nummer : 1999/5021 Ärende : HANDIKAPPHJÄLPMEDEL År/Nummer : 1999/5257 Ärende : REGISTRERING - ERKÄNNANDE AV INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE EG Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 2000/2016 Ärende : TEKNISKA SPECIFIKATIONER KASSAREGISTER År/Nummer : 2000/2230 Ärende : BETECKNING LÅNGFENAD TONFISK - AVSAKNAD AV KLAUSUL OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE Rättslig grund : Euratomfördraget 157A028 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 2000/2314 Ärende : REGISTRERING AV BILAR: FÖRENKLAT FÖRFARANDE Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4091 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM PRISER År/Nummer : 2000/4211 Ärende : HINDER FÖR LÄTTA FYRHJULIGA MOTORFORDON Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4397 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : TYPGODKÄNNANDE AV RÖR FÖR AVFALLSVATTEN FRÅN SANITETSAPPARATER - ICKE ERKÄNNANDE AV INTYG UTFÄRDADE I TYSKLAND Rättslig grund : Euratomfördraget 157A028 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/

17 År/Nummer : 2000/4410 Ärende : HINDER MOT PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4605 Medlemsstat : IRLAND Ärende : CERTIFIERING AV BYGGPRODUKTER Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4740 Ärende : FÖRBUD MOT POSTORDERFÖRSÄLJNING AV KOSTTILLSKOTT Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4806 Ärende : KOSTTILLSKOTT MED VITLÖK Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/5140 Ärende : FÖRBUD MOT HANDEL MED FÅGLAR UPPFÖDDA I FÅNGENSKAP Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/5169 Ärende : KOSTTILLSKOTT TILLTRÄDE TILL MARKNADEN Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2003 Ärende : SPRÅKANVÄNDNING LIVSMEDELSSEKTORN Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2068 Ärende : SPECIALDESTINERADE LIVSMEDEL OBLIGATORISK GODKÄNNANDEMÄRKNING År/Nummer : 2001/5234 Ärende : KALIBRERING AV MÄTVERKTYG Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

18 År/Nummer : 2001/5274 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV PLASTAVFALL ;EG-fördraget 197A029;EG-fördraget 197A090 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2002/4576 Ärende : PARALLELLIMPORT AV BEKÄMPNINGSMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1990/0388 Ärende : BEGRÄNSNING AV FRIHETEN ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER SOM TURISTGUIDE Rättslig grund : EG-fördraget 197E010;EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EGfördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1993/4893 Ärende : ERKÄNNANDE AV ETT BRITTISKT BETYG BADEN-WURTTEMBERG Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1995/4302 Ärende : VÄGRAN ATT UPPTA EN PERSON I ARKITEKTSAMFUNDET I LIÈGE Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A047 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1996/4407 Ärende : TILLSTÅND ATT ANVÄNDA AKADEMISKA TITLAR FRÅN ANDRA MEDLEMSLÄNDER Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1997/4569 Ärende : FÖRBUD FÖR FÖRETAG ATT INNEHA AFFÄRER FÖR OPTISKT MATERIAL Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/4265 Ärende : ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS FÖR SPECIALISTLÄKARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/5352 Ärende : TILLDELNING AV TJÄNSTEN ATT SAMLA IN SPELPOTTER Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

19 År/Nummer : 1998/4293 Ärende : ETABLERINGSRÄTT FÖR SPECIALISTLÄKARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/5041 Ärende : BEGÄRAN OM ERKÄNNANDE AV ITALIENSKT BETYG - FARMAKOLOGI Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/4512 Ärende : SOCIALFÖRSÄKRING/MEDICINSKA YRKEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG52001)D/ År/Nummer : 1992/4643 Ärende : SKYLDIGHET ATT UPPRÄTTA EN FILIAL I TYSKLAND Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(1997)D/09388 År/Nummer : 1993/2300 Ärende : RESTRIKTIONER I KONSULTVERKSAMHET RÖRANDE DRIFT AV TRANSPORTMEDEL Rättslig grund : EG-fördraget 197A012;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1994/4855 Ärende : FELAKTIG TILLÄMPNING AV EVIN-LAGEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan - Mål C-2002/262 År/Nummer : 1994/4903 Ärende : SKYLDIGHET ATT BETALA ERSÄTTNING FÖR BELGISKA PATENT VIA ETT BELGISKT OMBUD Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1994/5095 Ärende : ITALIENSKA BESTÄMMELSER OM MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Väckande av talan - Mål C-1999/439 - dom År/Nummer : 1995/2068 Ärende : DISKRIMINERANDE RESTRIKTIONER - PRIVAT SÄKERHETSVERKSAMHET Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 19

20 År/Nummer : 1995/2105 Ärende : RESTRIKTIONER FÖR BEVAKNINGS- OCH SÄKERHETSVERKSAMHET Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2000)D/ År/Nummer : 1995/4291 Ärende : FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1995/4563 Ärende : TREDJELANDSMEDBORGARE: BEGRÄNSNINGAR AV DEN FRIA RÖRLIGHETEN FÖR TJÄNSTER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1995/4687 Ärende : ARBETSTAGARE FRÅN TREDJE LAND: REGISTRERING SOM EGENFÖRETAGARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1996/2246 Ärende : RÄTTSLIGA HINDER MOT ATT BEDRIVA VERKSAMHET SOM SPEDITÖR Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande 228 avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1996/4509 Ärende : UTSTATIONERING AV ARBETSTAGARE I SAMBAND MED EN ARBETSGRUPP Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1997/2161 Ärende : TILLFÄLLIGA ARBETSFÖRMEDLINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1997/4388 Ärende : BONUSPROGRAM FÖR TROGNA KUNDER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1997/4483 Ärende : EKONOMISKT STÖD TILL SPRÅKRESOR Rättslig grund : EG-fördraget 197A049; Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

21 År/Nummer : 1997/4533 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : SKYLDIGHET FÖR PATENTOMBUD ATT VARA BOSATTA I LANDET Rättslig grund : EG-fördraget 197A43; EG-fördraget 197A49 Väckande av talan - Mål C-2001/478 År/Nummer : 1997/4642 Ärende : ERBJUDANDE AV TJÄNSTER OCH UTSTATIONERING AV ARBETSTAGARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2002 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1998/2003 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget Återkallelse : År/Nummer : 1998/2006 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget ;EG-fördraget År/Nummer : 1998/2011 Ärende : PRIVATA ARBETSFÖRMEDLINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1998/2040 Medlemsstat : IRLAND Ärende : HINDER MOT FRIHETEN ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Kompletterande motiverat yttrande avgivet: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/2055 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget Väckande av talan - Mål C-2001/131 År/Nummer : 1998/2146 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : EG-FÖRETAGS UTSÄNDNING AV PERSONAL FRÅN TREDJE LAND Rättslig grund : EG-fördraget 197A010; EG-fördraget 197A049 21

22 År/Nummer : 1998/4137 Ärende : KOMMUNALSKATT PÅ PARABOLANTENNER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(1999)D/03803 År/Nummer : 1998/5097 Ärende : VILLKOR FÖR ETABLERING FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHET FÖR ETT LABORATORIUM Rättslig grund : EEG-fördraget 197E043;EG-fördraget 197A049;EG-fördraget 197A10 Väckande av talan - Mål C-2001/496 År/Nummer : 1999/4064 Ärende : BROTT MOT PRINCIPEN OM LIKABEHANDLING I SAMBAND MED SJUKHUSVÅRD Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A049;EG-fördraget 197A050;EGfördraget 197A06 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/4511 Ärende : KONCESSION FÖR GRUVINDUSTRIN Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/4615 Ärende : INGENJÖRSBYRÅERS DELTAGANDE I VISSA ANBUDSFÖRFARANDEN Rättslig grund : EG-fördraget Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1999/5057 Ärende : KONTROLLORGAN FÖR EKOLOGISKT JORDBRUK Rättslig grund : EG-fördraget ; förordning 31991R2092 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/5344 Ärende : BESTÄMMELSER FÖR LABORATORIER FÖR KLINISK BIOLOGI Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A082; EG-fördraget 197A086 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/2181 Ärende : KRAV PÅ HUVUDKONTOR FÖR KONTROLLORGAN FÖR EKOLOGISKT JORDBRUK Rättslig grund : EG-fördraget 197A049;förordning 31991R2092 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4110 Ärende : FRITT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 16 mars 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 1152/95, ingiven av W.B.C. Vriens, om diskriminering som rör hennes yrke som låg- och mellanstadielärare

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 1 [9151] Den

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 27.1.2012 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0006/2009, ingiven av Jean Marie Taga Fosso, fransk medborgare, om diskriminering på

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/LB/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/LB/sv 1 SLUTAKT AF/CE/LB/sv 1 De befullmäktigade ombuden för KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, REPUBLIKEN FRANKRIKE, IRLAND, REPUBLIKEN

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 0255/2003, ingiven av Gérard Keysers (fransk medborgare), om en påstådd dubbelbeskattning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1992R3577 SV 01.01.1993 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor 1 [8701] Det protokoll om ömsesidigt

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer

EU:s grundläggande regler för fri rörlighet. Jane Reichel 20 januari 2012

EU:s grundläggande regler för fri rörlighet. Jane Reichel 20 januari 2012 EU:s grundläggande regler för fri rörlighet Jane Reichel 20 januari 2012 Dagens föreläsning: Allmänt om EU:s inre marknaden Fri rörlighet av varor Den fria rörligheten och den svenska förvaltningen Del

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.10.2002 KOM(2002) 561 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 13 november 2003 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 13 november 2003 * LINDMAN DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 13 november 2003 * I mål C-42/02, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Ålands förvaltningsdomstol (Finland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0943/2006 ingiven av Hans-Heinrich Firnges (tysk medborgare), och undertecknad av

Läs mer

+DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG

+DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG ,3 Bryssel den 3 juli 1998 +DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG,WDOLHQÃ6YHULJHÃRFKÃgVWHUULNH 7LOOÃI OMGÃDYÃNODJRPnOÃKDUÃ(XURSHLVNDÃNRPPLVVLRQHQÃEHVOXWDWÃDWWÃ

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

BILAGA V. Domar som har meddelats av EG-domstolen till och med 31.12.2002 och som ännu inte har verkställts

BILAGA V. Domar som har meddelats av EG-domstolen till och med 31.12.2002 och som ännu inte har verkställts BILAGA V Domar som har meddelats av EG-domstolen till och med 31.12.2002 och som ännu inte har verkställts Belgien Dom av 21.01.1999 i mål C-207/97 Underlåtenhet att anmäla program i syfte att minska föroreningar

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO

Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO Den inre marknaden och arbetskraftens rörlighet Miljökrav och sociala krav (Artikel 18.2 OU) Artikel 18

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens RP 58/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE EG-rätten De lagar och regler som medlemsländerna antar kallas för EG-rätten och har sin rättsliga grund i EG- fördraget. Det är också främst inom EG-rätten

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

EU-rätt III. Innehåll. Integrationsmetoder. 11 februari 2015 / 5 mars 2015 Maria Bergström

EU-rätt III. Innehåll. Integrationsmetoder. 11 februari 2015 / 5 mars 2015 Maria Bergström EU-rätt III 11 februari 2015 / 5 mars 2015 Maria Bergström Innehåll Integrationsmetoder Ekonomiskt aktiva Icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgare Sambandet mellan negativ och positiv integration Harmonisering

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.; SFS 2008:1413 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Enligt riksdagens

Läs mer