BILAGA III. Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA III. Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut"

Transkript

1 BILAGA III Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut

2 JORDBRUK År/Nummer : 1994/4466 Ärende : ÄRENDE : HINDER VID IMPORT AV SPANSKA JORDGUBBAR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030 Väckande av talan - Mål C-1995/265 dom År/Nummer : 1997/2227 Ärende : BRISTANDE TILLÄMPNING AV MJÖLKKVOTSSYSTEMET Rättslig grund : Förordning 31992R3950; förordning 31993R536 Motiverat yttrande avgivet : SG(1998)D/03614 År/Nummer : 1997/2228 Ärende : BRISTANDE TILLÄMPNING AV MJÖLKKVOTSSYSTEMET Rättslig grund : Förordning 31992R3950; förordning 31993R536 Kompletterande motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/2073 Ärende : UNDERLÅTENHET ATT INFÖRA ETT INTEGRERAT SYSTEM FÖR ADMINISTRATION OCH KONTROLL Rättslig grund : Förordning 31992R3508 Väckande av talan Mål C-2002/328 År/Nummer : 2001/2104 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : UTTAG AV AVGIFTER PÅ DE BELOPP SOM BEVILJAS AV STRUKTURFONDERNA Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget 197A010; förordning 1988R4253; förordning;1993r2082; förordning1999r1260 Motiverat yttrande avgivet SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2169 Ärende : REFERENSKVANTITETER FÖR IMPORT AV BANANER Rättslig grund : Förordning 32001R896 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ BUDGET År/Nummer : 1998/2323 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : GEMENSKAPSTRANSITERING FÖRSENAD INBETALNING AV EGNA MEDEL Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D0728; förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2001/460 År/Nummer : 1999/2226 Ärende : UPPBÖRD I EFTERHAND, FÖRSENAT FASTSTÄLLANDE (FÖRORDNING 1552/89) Rättslig grund : Förordning 31989R1552; förordning 32000R1150 Väckande av talan Uppskov : Beslut

3 År/Nummer : 1999/2227 Ärende : TIR FÖRSENAT FASTSTÄLLANDE Rättslig grund : Förordning 31989R1552; förordning 31993R2454, förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2002/104 År/Nummer : 1999/2228 Ärende : BOKFÖRING AV TIR-SÄKERHETER Rättslig grund : Förordning 31989R1552; förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2002/105 År/Nummer : 2000/2115 Medlemsstat : DANMARK Ärende : ADMINISTRATIVT FEL; EKONOMISKT ANSVAR Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D728; förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2002/392 År/Nummer : 2000/2201 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : VÄGRAN ATT TILLHANDAHÅLLA EGNA MEDEL Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D728 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/2204 Ärende : VÄGRAN ATT ÅTERBETALA MOMS TILL KOMMISSIONEN FÖR INKÖP FÖR OFFICIELLT BRUK Rättslig grund : År/Nummer : 2001/2087 Medlemsstat : DANMARK Ärende : ANVÄNDNING AV CONTAINRAR FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; förordning 31987R2658; förordning 31989R1552; förordning 31992R2913; förordning 31993R2543 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2103 Ärende : AVBETALNING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; förordning 3200R1150 År/Nummer : 2001/2191 Ärende : AVVIKELSER TIR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E10; EEG-fördraget 157E171; förordning 31150R6 10; beslut 39472D8 År/Nummer : 2001/2222 Ärende : AVVIKELSER TIR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; beslut 31994D0728; förordning 32000R1150 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

4 År/Nummer : 2002/2168 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : EKONOMISKT ANSVAR VID PRESKRIPTION Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D728 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ KONKURRENS År/Nummer : 1999/2129 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : RABATTSYSTEM FÖR LANDNINGSAVGIFTER PÅ PORTUGISISKA FLYGPLATSER BESLUT ENLIGT ARTIKEL 86.3 EG Rättslig grund : EG-fördraget 197A249; beslut 31999D0199 År/Nummer : 2001/2271 Ärende : STÖDORDNING MARIBEL BIS/TER (EG-DOMSTOLENS DOM C- 378/98) Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; rättspraxis 61998J0378 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ UTBILDNING OCH KULTUR År/Nummer : 1998/2308 Ärende : DISKRIMINERING I TILLTRÄDE TILL ÖSTERRIKISKA UNIVERSITET FÖR STUDENTER FRÅN GEMENSKAPEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A012; EG-fördraget 197A149; EG-fördraget EG 197A150 År/Nummer : 1999/4020 Ärende : DISKRIMINERING I TILLTRÄDE TILL UNIVERSITETSSTUDIER MOT STUDENTER MED STUDENTEXAMEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A012; EG-fördraget 197A149; EG-fördraget EG 197A150 EKONOMI OCH FINANSER År/Nummer : 1995/4372 Ärende : FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL - UPPEHÅLLSTILLSTÅND Rättslig grund : EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A048; EG-fördraget 197A049; EG-fördraget 197A056 Motiverat yttrande avgivet : SG(1998)D/04257 År/Nummer : 1998/2288 Medlemsstat : FÖRENADE KUNGARIKET Ärende : PRIVATISERING - SÄRSKILD ANDEL I FÖRETAGET BRITISH AIRPORTS' AUTHORITY PLC. 4

5 Rättslig grund : EEG-fördraget 157E052; EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Mål C-2001/098 År/Nummer : 1998/2289 Ärende : PRIVATISERING - SÄRSKILDA BEFOGENHETER I PRIVATISERADE FÖRETAG Rättslig grund : EEG-fördraget 157E052; EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Mål C-2000/463 År/Nummer : 1998/4083 Ärende : PROPORTIONALITETSPRINCIPEN RESPEKTERAS INTE VID TILLÄMPNING AV TULLPÅFÖLJDER Rättslig grund : EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Uppskov : Beslut År/Nummer : 2000/2064 Ärende : BEGRÄNSNINGAR I PLACERINGAR I PENSIONSSPARFONDER Rättslig grund : EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Uppskov : Beslut År/Nummer : 2001/4050 Ärende : BANKER - LIKVIDITETSRESERV Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget 197A056 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK År/Nummer : 1993/4947 Ärende : TILLÄMPNING AV EN ALLMÄN SOCIAL AVGIFT FÖR GRÄNSARBETARE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E048; EEG-fördraget 157E051; förordning 31971R1408 År/Nummer : 1996/2208 Ärende : DISKRIMINERING AV LEKTORER I FRÄMMANDE SPRÅK Rättslig grund : EG-fördraget 197A010; EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61999J0212 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1996/4516 Medlemsstat : DANMARK Ärende : GRÄNSARBETARE: BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN AV PERSONBIL, SÄRSKILT VID YRKESUTÖVNING Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A049; rättspraxis 61986J0127; rättspraxis 61993J0415 Väckande av talan Mål C-2002/464 År/Nummer : 1996/4558 5

6 Ärende : AVGIFT FÖR ATT TÄCKA DE SOCIALA SKULDERNA (CDRS) FÖR GRÄNSARBETARE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E051; förordning 31971R1408 År/Nummer : 1996/4627 Ärende : OFFENTLIG FÖRVALTNING - UNDERVISNING - ERKÄNNANDE AV YRKESERFARENHET - DISKRIMINERING PÅ GRUNDVAL AV NATIONALITET Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015; rättspraxis 61996J0187 Väckande av talan Uppskov : Beslut År/Nummer : 1997/4378 Ärende : KUMULERING AV PENSION FÖR TJÄNSTEMAN MED TRADITIONELL PENSION Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A042; rättspraxis 61992J0031; rättspraxis 61993J0443 Motiverat yttrande avgivet : SG(1999)D/708 År/Nummer : 1997/4962 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : BERÄKNING AV PENSIONER VID FRIVILLIGA INBETALNINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A042; förordning 31971R1408 Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/2281 Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE EG-fördraget 197A056 : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 År/Nummer : 1998/2301 Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE EG-fördraget 197A056 : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/2302 Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1998/2303 Medlemsstat : IRLAND Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/

7 År/Nummer : 1998/4014 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : EXPORT AV ARBETSLÖSHETSFÖRMÅNER Rättslig grund : EG-fördraget 197A042;förordning 31971R1408 Väckande av talan - Mål C-2001/311 År/Nummer : 1998/4579 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : TILLÄGGSLAGSTIFTNING OM RÄTTEN TILL GARANTERAD MINIMIINKOMST Rättslig grund : EEG-fördraget 157E052;förordning 31968R1612 Väckande av talan - Mål C-2001/299 - dom År/Nummer : 1998/4582 Medlemsstat : FINLAND Ärende : BRUK I FINLAND AV EN BIL REGISTRERAD I SVERIGE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget ; EG-fördraget ; EG-fördraget 197A028 År/Nummer : 1998/4846 Ärende : BETALNING AV FAMILJEERSÄTTNING MED KRAV PÅ BOSÄTTNING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E048; EEG-fördraget 157E051; förordning 31968R1612; förordning 31971R1408 Väckande av talan - Mål C-2002/469 År/Nummer : 1999/4115 Ärende : VALBARHET TILL FÖRETAGSRÅD FÖR MEDBORGARE I TREDJE LAND Rättslig grund : Förordning 31968R1612; beslut 31980D0001 Väckande av talan - Mål C-2001/465 År/Nummer : 1999/4231 Ärende : ARBETSLIVSERFARENHET SOM MAN FÅTT UTANFÖR SPANIEN ERKÄNNS INTE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E048; EG-fördraget 197A039 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/4399 Ärende : SJUKVÅRDSERSÄTTNING ; EG-fördraget 197A030;rättspraxis 61995J0120 År/Nummer : 1999/4968 Medlemsstat : IRLAND Ärende : TILLGÅNG TILL SYSSELSÄTTNING - OFFENTLIG SEKTOR Rättslig grund : EG-fördraget 197E039 7

8 År/Nummer : 1999/5307 Ärende : MINIMILÖN Rättslig grund : Väckande av talan - Mål C-2001/465 År/Nummer : 1999/5353 Ärende : ERKÄNNANDE AV TJÄNSTEÅR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget 197A039 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4257 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER PÅ GRUNDVAL AV VILLKOREN FÖR BEVILJANDE AV FÖRTIDSPENSION Rättslig grund : Förordning 31968R1612 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2071 Ärende : ARBETSLIVSERFARENHET ERKÄNNS INTE (FR) PROV FÖR LÄRARE I FRÄMMANDE SPRÅK (IT) Rättslig grund : EG-fördraget 197E039 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ FÖRETAG År/Nummer : 1995/4580 Ärende : LÄKEMEDELSPRISER Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/4675 Ärende : INTRÄDESAVGIFT TILL MUSEUM I VENEDIG (DOGEPALATSET) DISKRIMINERING PÅ GRUND AV NATIONALITET Rättslig grund : EEG-fördraget 157E006; EEG-fördraget 157E059; EG-fördraget 197A012; EG-fördraget 197A046 Väckande av talan - Mål C-2001/388 MILJÖ År/Nummer : 1997/4878 Ärende : LUFT - FÖRORDNING NR 2037/2000, ÄMNEN SOM BRYTER NED OZONSKIKTET Rättslig grund : Förordning 31994R3093; förordning 32000R2037 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1998/4423 Ärende : NATUR BESLUT 83/101, PROTOKOLL OM SKYDD AV MEDELHAVET FÖRORENING AV BERRE-DAMMEN 8

9 Rättslig grund : Beslut 31983D0101 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 2000/2008 Ärende : NATUR VETENSKAPLIG INVENTERING PÅ NATURHISTORISKA MUSÉET Rättslig grund : EG-fördraget 197A010 År/Nummer : 2000/2105 Medlemsstat : FÖRENADE KUNGARIKET Ärende : STRÅLNING - BORTSKAFFANDE AV RADIOAKTIVT AVFALL - JASON REAKTORN Rättslig grund : Euratomfördraget 157A37 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 2000/2240 Ärende : AVFALL FÖRORDNING 259/93, AVFALLSTRANSPORTER Rättslig grund : Förordning 31993R0259 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2203 Medlemsstat : IRLAND Ärende : LUFT BESLUT 1753/2000, UTSLÄPP AV CO2 FRÅN NYA PERSONBILAR Rättslig grund : Beslut 32000D1753 År/Nummer : 2001/5266 Ärende : AVFALL GRÄNSÖVERSKRIDANDE AVFALLSTRANSPORTER Rättslig grund : Förordning 31993R0259 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2002/2140 Ärende : LUFT - FÖRORDNING NR 2037/2000, ÄMNEN SOM BRYTER NED OZONSKIKTET RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER Rättslig grund : Förordning 32000R2037 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2002/2142 Medlemsstat : IRLAND Ärende : LUFT - FÖRORDNING NR 2037/2000, ÄMNEN SOM BRYTER NED OZONSKIKTET RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER Rättslig grund : Förordning 32000R2037 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ FISKE 9

10 År/Nummer : 1984/0445 Ärende : FISKE BRISTFÄLLIG KONTROLL AV HUR TEKNISKA FÖRESKRIFTER IAKTTAS VID KONSERVERING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; förordning 31982R2057; förordning 31983R0171 Andra väckande av talan - Mål C-2002/304 År/Nummer : 1990/0384 Ärende : VILLKOR FÖR FISKEFARTYG ; EG-fördraget 197A029 År/Nummer : 1990/0418 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE 1988 Rättslig grund : Förordning 31983R0170;förordning 31987R2241;förordning 31987R3977 Väckande av talan - Mål C-1999/333 - dom År/Nummer : 1992/2256 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET Rättslig grund : Förordning 31983R0170;förordning 31987R2241;förordning 31989R4047 Ärendet behandlat under 1999/2284 År/Nummer : 1993/2219 Medlemsstat : DANMARK Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (1990) Rättslig grund : Förordning 31983R0170;förordning 31987R2241;förordning 31989R4047 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2255 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2258 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2260 Medlemsstat : FINLAND Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362; förordning 31994R3366; förordning 31994R3370; förordning 31995R3074 Väckande av talan - Mål C-2002/437 År/Nummer : 1998/

11 Medlemsstat : IRLAND Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan - Mål C-2002/317 År/Nummer : 1998/2262 Medlemsstat : SVERIGE Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan - Mål C-2002/271 År/Nummer : 1998/2264 Medlemsstat : DANMARK Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/2283 Medlemsstat : DANMARK Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (ÖVERFISKE 1997) Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31992R3760; förordning 31993R2847; förordning 31997R390; förordning 31997R395 År/Nummer : 1999/2284 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (ÖVERFISKE 1997) Rättslig grund : Förordning 31992R3760; förordning 31993R2847; förordning 31997R406 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/2285 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (ÖVERFISKE 1997) Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31993R3760; förordning 31997R390; förordning 31997R394 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/2048 Ärende : TIDSFRIST INTE RESPEKTERAD FÖR GENOMFÖRANDE AV VMS- SYSTEMET Rättslig grund : Förordning 32847R1993 År/Nummer : 2000/2049 Ärende : TIDSFRIST INTE RESPEKTERAD FÖR GENOMFÖRANDE AV VMS- SYSTEMET Rättslig grund : Förordning 32847R1993 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/

12 År/Nummer : 2000/2175 Medlemsstat : SVERIGE Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31992R3760; förordning 31993R2847; förordning 31997R390; förordning 31997R392, förordning 31997R400 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR År/Nummer : 1999/2273 Ärende : DISKRIMINERING PÅ GRUND AV NATIONALITET Rättslig grund : EG-fördraget 197A12; EG-fördraget 197A17; EG-fördraget 197A18; EGfördraget 197A39; EG-fördraget 197A43 INRE MARKNADEN År/Nummer : 1991/0555 Ärende : ANSVARSSTÄMPEL VID IMPORT AV ÄDELMETALLARBETEN År/Nummer : 1992/2085 Medlemsstat : IRLAND Ärende : IMPORT AV ÄDELMETALLARBETEN År/Nummer : 1992/2222 Ärende : LAGRING OCH MARKNADSFÖRING AV OLJEPRODUKTER År/Nummer : 1994/2150 Ärende : ENSYMPREPARAT I LIVSMEDEL OCH DRYCKER ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1994/4075 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : VÄGRAN ATT GE TILLSTÅND TILL IMPORT AV VITAMIN- OCH JÄRNBERIKADE LIVSMEDEL ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2002/420 År/Nummer : 1994/4883 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV ICKE ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 12

13 ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2001/420 År/Nummer : 1994/5125 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : HINDER MOT IMPORT AV VITAMINBERIKADE LIVSMEDEL ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2002/041 År/Nummer : 1995/2176 Ärende : TEKNISKA HJÄLPMEDEL VID FRAMSTÄLLNING AV LIVSMEDEL Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1996/4208 Ärende : VITAMINBERIKADE DRYCKER (ENERGIDRYCKER) Motiverat yttrande avgivet : SG(1998)D/8993 År/Nummer : 1996/4609 Ärende : HINDER MOT SALUFÖRING AV KOSTTILLSKOTT Kompletterande motiverat yttrande avgivet: SG(2001)D/ År/Nummer : 1997/2060 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : LAGSTIFTNING OM TILLSATSER AV SPÅRÄMNEN I LIVSMEDEL Väckande av talan - Mål C-2002/041 År/Nummer : 1997/2261 Ärende : MÄRKNING AV ICKE ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (FÖRESLAGNA FÖRSÄLJNINGSPRISER) År/Nummer : 1997/4239 Ärende : BESLAG AV RESERVDELAR UNDER TRANSITERING - MÖNSTERSKYDD - PIRATTILLVERKNING År/Nummer : 1997/4418 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV MARIN UTRUSTNING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030; EG-fördraget 197A028 Väckande av talan - Mål C-2001/455 År/Nummer : 1997/4419 Ärende : HINDER MOT SALUFÖRING AV PRODUKTER FÖR RENING AV VATTEN I SIMBASSÄNGER 13

14 År/Nummer : 1997/4579 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV LIVSMEDEL FÖR IDROTTSUTÖVARE ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2002/270 År/Nummer : 1998/4032 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV LÄKEMEDEL Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/4387 Ärende : FÖRBUD MOT REGISTRERING OCH FRAMFÖRANDE AV MOTORCYKEL MED SLÄP Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030;EG-fördraget 197A018;EG-fördraget 197A028;EGfördraget 197A049 Väckande av talan - Mål C-2002/197 År/Nummer : 1997/4815 Medlemsstat : DANMARK Ärende : OFFENTLIG UPPHANDLING AV VAROR - FARMACEUTISKA SPECIALITETER Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/4738 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV LÄKEMEDEL TILLVERKADE I ÖSTERRIKE Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/5023 Medlemsstat : FÖRENADE KUNGARIKET Ärende : TIDSFRIST FÖR PARALLELLIMPORT AV BEKÄMPNINGSMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1998/5043 Ärende : IMPORT AV HOMEOPATISKA LÄKEMEDEL FÖR PERSONLIGT BRUK Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/5128 Ärende : IMPORT AV LÄKEMEDEL År/Nummer : 1998/5130 Ärende : BESTÄMMELSER OM VÄGMÄRKEN 14

15 År/Nummer : 1999/4016 Medlemsstat : DANMARK Ärende : HINDER MOT SALUFÖRING AV VITAMINBERIKAD DRYCK Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030 Väckande av talan - Mål C-2001/192 År/Nummer : 1999/4017 Medlemsstat : IRLAND Ärende : PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDEL År/Nummer : 1999/4056 Ärende : LÄKEMEDELSIMPORT - KOPIA AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅNDET Rättslig grund Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/4134 Ärende : HANDELSHINDER/SPANSK LAGSTIFTNING OM KLORBLEKMEDEL Väckande av talan - Mål C-2001/358 År/Nummer : 1999/4303 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV BYGGPRODUKTER Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/4321 Ärende : IMPORT AV LÄKEMEDEL År/Nummer : 1999/4426 Medlemsstat : SVERIGE Ärende : PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/4515 Ärende : MARKNADSFÖRING AV ÄDELMETALLARBETEN År/Nummer : 1999/4675 Ärende : ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR MEDICINSK UTRUSTNING Väckande av talan : Beslut

16 År/Nummer : 1999/4826 Medlemsstat : FINLAND Ärende : VITAMINPILLREN PLUS TABS År/Nummer : 1999/5021 Ärende : HANDIKAPPHJÄLPMEDEL År/Nummer : 1999/5257 Ärende : REGISTRERING - ERKÄNNANDE AV INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE EG Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 2000/2016 Ärende : TEKNISKA SPECIFIKATIONER KASSAREGISTER År/Nummer : 2000/2230 Ärende : BETECKNING LÅNGFENAD TONFISK - AVSAKNAD AV KLAUSUL OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE Rättslig grund : Euratomfördraget 157A028 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 2000/2314 Ärende : REGISTRERING AV BILAR: FÖRENKLAT FÖRFARANDE Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4091 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM PRISER År/Nummer : 2000/4211 Ärende : HINDER FÖR LÄTTA FYRHJULIGA MOTORFORDON Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4397 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : TYPGODKÄNNANDE AV RÖR FÖR AVFALLSVATTEN FRÅN SANITETSAPPARATER - ICKE ERKÄNNANDE AV INTYG UTFÄRDADE I TYSKLAND Rättslig grund : Euratomfördraget 157A028 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/

17 År/Nummer : 2000/4410 Ärende : HINDER MOT PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4605 Medlemsstat : IRLAND Ärende : CERTIFIERING AV BYGGPRODUKTER Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4740 Ärende : FÖRBUD MOT POSTORDERFÖRSÄLJNING AV KOSTTILLSKOTT Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4806 Ärende : KOSTTILLSKOTT MED VITLÖK Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/5140 Ärende : FÖRBUD MOT HANDEL MED FÅGLAR UPPFÖDDA I FÅNGENSKAP Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/5169 Ärende : KOSTTILLSKOTT TILLTRÄDE TILL MARKNADEN Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2003 Ärende : SPRÅKANVÄNDNING LIVSMEDELSSEKTORN Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2068 Ärende : SPECIALDESTINERADE LIVSMEDEL OBLIGATORISK GODKÄNNANDEMÄRKNING År/Nummer : 2001/5234 Ärende : KALIBRERING AV MÄTVERKTYG Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

18 År/Nummer : 2001/5274 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV PLASTAVFALL ;EG-fördraget 197A029;EG-fördraget 197A090 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2002/4576 Ärende : PARALLELLIMPORT AV BEKÄMPNINGSMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1990/0388 Ärende : BEGRÄNSNING AV FRIHETEN ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER SOM TURISTGUIDE Rättslig grund : EG-fördraget 197E010;EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EGfördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1993/4893 Ärende : ERKÄNNANDE AV ETT BRITTISKT BETYG BADEN-WURTTEMBERG Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1995/4302 Ärende : VÄGRAN ATT UPPTA EN PERSON I ARKITEKTSAMFUNDET I LIÈGE Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A047 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1996/4407 Ärende : TILLSTÅND ATT ANVÄNDA AKADEMISKA TITLAR FRÅN ANDRA MEDLEMSLÄNDER Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1997/4569 Ärende : FÖRBUD FÖR FÖRETAG ATT INNEHA AFFÄRER FÖR OPTISKT MATERIAL Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/4265 Ärende : ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS FÖR SPECIALISTLÄKARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/5352 Ärende : TILLDELNING AV TJÄNSTEN ATT SAMLA IN SPELPOTTER Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

19 År/Nummer : 1998/4293 Ärende : ETABLERINGSRÄTT FÖR SPECIALISTLÄKARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/5041 Ärende : BEGÄRAN OM ERKÄNNANDE AV ITALIENSKT BETYG - FARMAKOLOGI Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/4512 Ärende : SOCIALFÖRSÄKRING/MEDICINSKA YRKEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG52001)D/ År/Nummer : 1992/4643 Ärende : SKYLDIGHET ATT UPPRÄTTA EN FILIAL I TYSKLAND Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(1997)D/09388 År/Nummer : 1993/2300 Ärende : RESTRIKTIONER I KONSULTVERKSAMHET RÖRANDE DRIFT AV TRANSPORTMEDEL Rättslig grund : EG-fördraget 197A012;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1994/4855 Ärende : FELAKTIG TILLÄMPNING AV EVIN-LAGEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan - Mål C-2002/262 År/Nummer : 1994/4903 Ärende : SKYLDIGHET ATT BETALA ERSÄTTNING FÖR BELGISKA PATENT VIA ETT BELGISKT OMBUD Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1994/5095 Ärende : ITALIENSKA BESTÄMMELSER OM MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Väckande av talan - Mål C-1999/439 - dom År/Nummer : 1995/2068 Ärende : DISKRIMINERANDE RESTRIKTIONER - PRIVAT SÄKERHETSVERKSAMHET Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 19

20 År/Nummer : 1995/2105 Ärende : RESTRIKTIONER FÖR BEVAKNINGS- OCH SÄKERHETSVERKSAMHET Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2000)D/ År/Nummer : 1995/4291 Ärende : FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1995/4563 Ärende : TREDJELANDSMEDBORGARE: BEGRÄNSNINGAR AV DEN FRIA RÖRLIGHETEN FÖR TJÄNSTER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1995/4687 Ärende : ARBETSTAGARE FRÅN TREDJE LAND: REGISTRERING SOM EGENFÖRETAGARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1996/2246 Ärende : RÄTTSLIGA HINDER MOT ATT BEDRIVA VERKSAMHET SOM SPEDITÖR Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande 228 avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1996/4509 Ärende : UTSTATIONERING AV ARBETSTAGARE I SAMBAND MED EN ARBETSGRUPP Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1997/2161 Ärende : TILLFÄLLIGA ARBETSFÖRMEDLINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1997/4388 Ärende : BONUSPROGRAM FÖR TROGNA KUNDER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1997/4483 Ärende : EKONOMISKT STÖD TILL SPRÅKRESOR Rättslig grund : EG-fördraget 197A049; Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

21 År/Nummer : 1997/4533 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : SKYLDIGHET FÖR PATENTOMBUD ATT VARA BOSATTA I LANDET Rättslig grund : EG-fördraget 197A43; EG-fördraget 197A49 Väckande av talan - Mål C-2001/478 År/Nummer : 1997/4642 Ärende : ERBJUDANDE AV TJÄNSTER OCH UTSTATIONERING AV ARBETSTAGARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2002 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1998/2003 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget Återkallelse : År/Nummer : 1998/2006 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget ;EG-fördraget År/Nummer : 1998/2011 Ärende : PRIVATA ARBETSFÖRMEDLINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1998/2040 Medlemsstat : IRLAND Ärende : HINDER MOT FRIHETEN ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Kompletterande motiverat yttrande avgivet: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/2055 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget Väckande av talan - Mål C-2001/131 År/Nummer : 1998/2146 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : EG-FÖRETAGS UTSÄNDNING AV PERSONAL FRÅN TREDJE LAND Rättslig grund : EG-fördraget 197A010; EG-fördraget 197A049 21

22 År/Nummer : 1998/4137 Ärende : KOMMUNALSKATT PÅ PARABOLANTENNER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(1999)D/03803 År/Nummer : 1998/5097 Ärende : VILLKOR FÖR ETABLERING FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHET FÖR ETT LABORATORIUM Rättslig grund : EEG-fördraget 197E043;EG-fördraget 197A049;EG-fördraget 197A10 Väckande av talan - Mål C-2001/496 År/Nummer : 1999/4064 Ärende : BROTT MOT PRINCIPEN OM LIKABEHANDLING I SAMBAND MED SJUKHUSVÅRD Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A049;EG-fördraget 197A050;EGfördraget 197A06 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/4511 Ärende : KONCESSION FÖR GRUVINDUSTRIN Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/4615 Ärende : INGENJÖRSBYRÅERS DELTAGANDE I VISSA ANBUDSFÖRFARANDEN Rättslig grund : EG-fördraget Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1999/5057 Ärende : KONTROLLORGAN FÖR EKOLOGISKT JORDBRUK Rättslig grund : EG-fördraget ; förordning 31991R2092 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/5344 Ärende : BESTÄMMELSER FÖR LABORATORIER FÖR KLINISK BIOLOGI Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A082; EG-fördraget 197A086 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/2181 Ärende : KRAV PÅ HUVUDKONTOR FÖR KONTROLLORGAN FÖR EKOLOGISKT JORDBRUK Rättslig grund : EG-fördraget 197A049;förordning 31991R2092 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4110 Ärende : FRITT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Europeiska kommissionen Näringsliv och industri Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet Handbok om Genomförandet av Tjänstedirektivet Friskrivningsklausul Detta dokument, som har utarbetats av tjänsteavdelningarna vid Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster, är inte bindande för

Läs mer

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 7 2014

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 7 2014 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 7 2014 Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.... 1 Allmänna principer... 1 Skatterätt... 2 Straffrätt... 2 Civilrätt... 2 EU-DOMSTOLEN... 2 Avgöranden rörande Sverige...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 9 juni 2004 Nr 67 68 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör

Läs mer

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015 Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.... 1 Migrationsrätt... 1 Allmänna principer... 2 Fri rörlighet... 2 EU-DOMSTOLEN... 3 Avgöranden rörande Sverige... 3

Läs mer

Dina rättigheter som student utomlands

Dina rättigheter som student utomlands in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Dina rättigheter som student utomlands Vägledning om rättigheterna för mobila studerande i EU Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till fordonslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en fordonslag. I lagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SITUATIONEN PÅ DEN INRE MARKNADEN FÖR TJÄNSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SITUATIONEN PÅ DEN INRE MARKNADEN FÖR TJÄNSTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.07.2002 KOM(2002) 441 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SITUATIONEN PÅ DEN INRE MARKNADEN FÖR TJÄNSTER Rapport inom

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR, LAGREGLERAD YRKESVERKSAMHET SAMT POSTTJÄNSTER Yrkesverksamhet som är lagreglerad beträffande kvalifikationer MARKT/D/8327/2001-SV Orig.:

Läs mer

Euratomfördraget. Konsoliderad version efter Lissabonfördraget

Euratomfördraget. Konsoliderad version efter Lissabonfördraget Euratomfördraget Konsoliderad version efter Lissabonfördraget Fördraget om upprättande av en Europeisk atomenergigemenskap (Euratomfördraget) trädde i kraft redan 1958, samtidigt som fördraget om upprättande

Läs mer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer SV Konsoliderad TEXT producerad via CONSLEG-systemet av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Antal sidor: 100 < Byrån för Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Bilaga I EXPORTTULLAR. Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Akvariefisk (HS 0301.10.90) 5 %

Bilaga I EXPORTTULLAR. Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Akvariefisk (HS 0301.10.90) 5 % SV SV SV Bilaga I Guyana 1 EXPORTTULLAR Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Bauxit, bränd (HS 2606.00.10) Bauxit, övrig (HS 2606.00.90) Råsocker från sockerrör (som klassificerats

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings - och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

Rådets förordning (EEG) nr 2216/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien

Rådets förordning (EEG) nr 2216/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien 1 Rådets förordning (EEG) nr 2216/78 av den 26 september 1978 om slutande av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer