BILAGA III. Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA III. Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut"

Transkript

1 BILAGA III Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut

2 JORDBRUK År/Nummer : 1994/4466 Ärende : ÄRENDE : HINDER VID IMPORT AV SPANSKA JORDGUBBAR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030 Väckande av talan - Mål C-1995/265 dom År/Nummer : 1997/2227 Ärende : BRISTANDE TILLÄMPNING AV MJÖLKKVOTSSYSTEMET Rättslig grund : Förordning 31992R3950; förordning 31993R536 Motiverat yttrande avgivet : SG(1998)D/03614 År/Nummer : 1997/2228 Ärende : BRISTANDE TILLÄMPNING AV MJÖLKKVOTSSYSTEMET Rättslig grund : Förordning 31992R3950; förordning 31993R536 Kompletterande motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/2073 Ärende : UNDERLÅTENHET ATT INFÖRA ETT INTEGRERAT SYSTEM FÖR ADMINISTRATION OCH KONTROLL Rättslig grund : Förordning 31992R3508 Väckande av talan Mål C-2002/328 År/Nummer : 2001/2104 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : UTTAG AV AVGIFTER PÅ DE BELOPP SOM BEVILJAS AV STRUKTURFONDERNA Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget 197A010; förordning 1988R4253; förordning;1993r2082; förordning1999r1260 Motiverat yttrande avgivet SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2169 Ärende : REFERENSKVANTITETER FÖR IMPORT AV BANANER Rättslig grund : Förordning 32001R896 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ BUDGET År/Nummer : 1998/2323 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : GEMENSKAPSTRANSITERING FÖRSENAD INBETALNING AV EGNA MEDEL Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D0728; förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2001/460 År/Nummer : 1999/2226 Ärende : UPPBÖRD I EFTERHAND, FÖRSENAT FASTSTÄLLANDE (FÖRORDNING 1552/89) Rättslig grund : Förordning 31989R1552; förordning 32000R1150 Väckande av talan Uppskov : Beslut

3 År/Nummer : 1999/2227 Ärende : TIR FÖRSENAT FASTSTÄLLANDE Rättslig grund : Förordning 31989R1552; förordning 31993R2454, förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2002/104 År/Nummer : 1999/2228 Ärende : BOKFÖRING AV TIR-SÄKERHETER Rättslig grund : Förordning 31989R1552; förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2002/105 År/Nummer : 2000/2115 Medlemsstat : DANMARK Ärende : ADMINISTRATIVT FEL; EKONOMISKT ANSVAR Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D728; förordning 32000R1150 Väckande av talan Mål C-2002/392 År/Nummer : 2000/2201 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : VÄGRAN ATT TILLHANDAHÅLLA EGNA MEDEL Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D728 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/2204 Ärende : VÄGRAN ATT ÅTERBETALA MOMS TILL KOMMISSIONEN FÖR INKÖP FÖR OFFICIELLT BRUK Rättslig grund : År/Nummer : 2001/2087 Medlemsstat : DANMARK Ärende : ANVÄNDNING AV CONTAINRAR FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; förordning 31987R2658; förordning 31989R1552; förordning 31992R2913; förordning 31993R2543 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2103 Ärende : AVBETALNING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; förordning 3200R1150 År/Nummer : 2001/2191 Ärende : AVVIKELSER TIR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E10; EEG-fördraget 157E171; förordning 31150R6 10; beslut 39472D8 År/Nummer : 2001/2222 Ärende : AVVIKELSER TIR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; beslut 31994D0728; förordning 32000R1150 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

4 År/Nummer : 2002/2168 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : EKONOMISKT ANSVAR VID PRESKRIPTION Rättslig grund : Förordning 31989R1552; beslut 31994D728 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ KONKURRENS År/Nummer : 1999/2129 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : RABATTSYSTEM FÖR LANDNINGSAVGIFTER PÅ PORTUGISISKA FLYGPLATSER BESLUT ENLIGT ARTIKEL 86.3 EG Rättslig grund : EG-fördraget 197A249; beslut 31999D0199 År/Nummer : 2001/2271 Ärende : STÖDORDNING MARIBEL BIS/TER (EG-DOMSTOLENS DOM C- 378/98) Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; rättspraxis 61998J0378 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ UTBILDNING OCH KULTUR År/Nummer : 1998/2308 Ärende : DISKRIMINERING I TILLTRÄDE TILL ÖSTERRIKISKA UNIVERSITET FÖR STUDENTER FRÅN GEMENSKAPEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A012; EG-fördraget 197A149; EG-fördraget EG 197A150 År/Nummer : 1999/4020 Ärende : DISKRIMINERING I TILLTRÄDE TILL UNIVERSITETSSTUDIER MOT STUDENTER MED STUDENTEXAMEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A012; EG-fördraget 197A149; EG-fördraget EG 197A150 EKONOMI OCH FINANSER År/Nummer : 1995/4372 Ärende : FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL - UPPEHÅLLSTILLSTÅND Rättslig grund : EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A048; EG-fördraget 197A049; EG-fördraget 197A056 Motiverat yttrande avgivet : SG(1998)D/04257 År/Nummer : 1998/2288 Medlemsstat : FÖRENADE KUNGARIKET Ärende : PRIVATISERING - SÄRSKILD ANDEL I FÖRETAGET BRITISH AIRPORTS' AUTHORITY PLC. 4

5 Rättslig grund : EEG-fördraget 157E052; EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Mål C-2001/098 År/Nummer : 1998/2289 Ärende : PRIVATISERING - SÄRSKILDA BEFOGENHETER I PRIVATISERADE FÖRETAG Rättslig grund : EEG-fördraget 157E052; EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Mål C-2000/463 År/Nummer : 1998/4083 Ärende : PROPORTIONALITETSPRINCIPEN RESPEKTERAS INTE VID TILLÄMPNING AV TULLPÅFÖLJDER Rättslig grund : EEG-fördraget 157E073; EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Uppskov : Beslut År/Nummer : 2000/2064 Ärende : BEGRÄNSNINGAR I PLACERINGAR I PENSIONSSPARFONDER Rättslig grund : EG-fördraget 197A056 Väckande av talan Uppskov : Beslut År/Nummer : 2001/4050 Ärende : BANKER - LIKVIDITETSRESERV Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget 197A056 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK År/Nummer : 1993/4947 Ärende : TILLÄMPNING AV EN ALLMÄN SOCIAL AVGIFT FÖR GRÄNSARBETARE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E048; EEG-fördraget 157E051; förordning 31971R1408 År/Nummer : 1996/2208 Ärende : DISKRIMINERING AV LEKTORER I FRÄMMANDE SPRÅK Rättslig grund : EG-fördraget 197A010; EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61999J0212 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1996/4516 Medlemsstat : DANMARK Ärende : GRÄNSARBETARE: BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN AV PERSONBIL, SÄRSKILT VID YRKESUTÖVNING Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A049; rättspraxis 61986J0127; rättspraxis 61993J0415 Väckande av talan Mål C-2002/464 År/Nummer : 1996/4558 5

6 Ärende : AVGIFT FÖR ATT TÄCKA DE SOCIALA SKULDERNA (CDRS) FÖR GRÄNSARBETARE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E051; förordning 31971R1408 År/Nummer : 1996/4627 Ärende : OFFENTLIG FÖRVALTNING - UNDERVISNING - ERKÄNNANDE AV YRKESERFARENHET - DISKRIMINERING PÅ GRUNDVAL AV NATIONALITET Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015; rättspraxis 61996J0187 Väckande av talan Uppskov : Beslut År/Nummer : 1997/4378 Ärende : KUMULERING AV PENSION FÖR TJÄNSTEMAN MED TRADITIONELL PENSION Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A042; rättspraxis 61992J0031; rättspraxis 61993J0443 Motiverat yttrande avgivet : SG(1999)D/708 År/Nummer : 1997/4962 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : BERÄKNING AV PENSIONER VID FRIVILLIGA INBETALNINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A042; förordning 31971R1408 Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/2281 Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE EG-fördraget 197A056 : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 År/Nummer : 1998/2301 Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE EG-fördraget 197A056 : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/2302 Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1998/2303 Medlemsstat : IRLAND Ärende : TJÄNSTEÅR SOM INTJÄNATS INOM STATLIG ELLER KOMMUNAL FÖRVALTNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ERKÄNNS INTE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; förordning 31968R1612; rättspraxis 61996J0015;rättspraxis 61996J0187 Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/

7 År/Nummer : 1998/4014 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : EXPORT AV ARBETSLÖSHETSFÖRMÅNER Rättslig grund : EG-fördraget 197A042;förordning 31971R1408 Väckande av talan - Mål C-2001/311 År/Nummer : 1998/4579 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : TILLÄGGSLAGSTIFTNING OM RÄTTEN TILL GARANTERAD MINIMIINKOMST Rättslig grund : EEG-fördraget 157E052;förordning 31968R1612 Väckande av talan - Mål C-2001/299 - dom År/Nummer : 1998/4582 Medlemsstat : FINLAND Ärende : BRUK I FINLAND AV EN BIL REGISTRERAD I SVERIGE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget ; EG-fördraget ; EG-fördraget 197A028 År/Nummer : 1998/4846 Ärende : BETALNING AV FAMILJEERSÄTTNING MED KRAV PÅ BOSÄTTNING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E048; EEG-fördraget 157E051; förordning 31968R1612; förordning 31971R1408 Väckande av talan - Mål C-2002/469 År/Nummer : 1999/4115 Ärende : VALBARHET TILL FÖRETAGSRÅD FÖR MEDBORGARE I TREDJE LAND Rättslig grund : Förordning 31968R1612; beslut 31980D0001 Väckande av talan - Mål C-2001/465 År/Nummer : 1999/4231 Ärende : ARBETSLIVSERFARENHET SOM MAN FÅTT UTANFÖR SPANIEN ERKÄNNS INTE Rättslig grund : EEG-fördraget 157E048; EG-fördraget 197A039 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/4399 Ärende : SJUKVÅRDSERSÄTTNING ; EG-fördraget 197A030;rättspraxis 61995J0120 År/Nummer : 1999/4968 Medlemsstat : IRLAND Ärende : TILLGÅNG TILL SYSSELSÄTTNING - OFFENTLIG SEKTOR Rättslig grund : EG-fördraget 197E039 7

8 År/Nummer : 1999/5307 Ärende : MINIMILÖN Rättslig grund : Väckande av talan - Mål C-2001/465 År/Nummer : 1999/5353 Ärende : ERKÄNNANDE AV TJÄNSTEÅR Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; EG-fördraget 197A039 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4257 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER PÅ GRUNDVAL AV VILLKOREN FÖR BEVILJANDE AV FÖRTIDSPENSION Rättslig grund : Förordning 31968R1612 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2071 Ärende : ARBETSLIVSERFARENHET ERKÄNNS INTE (FR) PROV FÖR LÄRARE I FRÄMMANDE SPRÅK (IT) Rättslig grund : EG-fördraget 197E039 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ FÖRETAG År/Nummer : 1995/4580 Ärende : LÄKEMEDELSPRISER Kompletterande formell underrättelse skickad: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/4675 Ärende : INTRÄDESAVGIFT TILL MUSEUM I VENEDIG (DOGEPALATSET) DISKRIMINERING PÅ GRUND AV NATIONALITET Rättslig grund : EEG-fördraget 157E006; EEG-fördraget 157E059; EG-fördraget 197A012; EG-fördraget 197A046 Väckande av talan - Mål C-2001/388 MILJÖ År/Nummer : 1997/4878 Ärende : LUFT - FÖRORDNING NR 2037/2000, ÄMNEN SOM BRYTER NED OZONSKIKTET Rättslig grund : Förordning 31994R3093; förordning 32000R2037 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1998/4423 Ärende : NATUR BESLUT 83/101, PROTOKOLL OM SKYDD AV MEDELHAVET FÖRORENING AV BERRE-DAMMEN 8

9 Rättslig grund : Beslut 31983D0101 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 2000/2008 Ärende : NATUR VETENSKAPLIG INVENTERING PÅ NATURHISTORISKA MUSÉET Rättslig grund : EG-fördraget 197A010 År/Nummer : 2000/2105 Medlemsstat : FÖRENADE KUNGARIKET Ärende : STRÅLNING - BORTSKAFFANDE AV RADIOAKTIVT AVFALL - JASON REAKTORN Rättslig grund : Euratomfördraget 157A37 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 2000/2240 Ärende : AVFALL FÖRORDNING 259/93, AVFALLSTRANSPORTER Rättslig grund : Förordning 31993R0259 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2203 Medlemsstat : IRLAND Ärende : LUFT BESLUT 1753/2000, UTSLÄPP AV CO2 FRÅN NYA PERSONBILAR Rättslig grund : Beslut 32000D1753 År/Nummer : 2001/5266 Ärende : AVFALL GRÄNSÖVERSKRIDANDE AVFALLSTRANSPORTER Rättslig grund : Förordning 31993R0259 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2002/2140 Ärende : LUFT - FÖRORDNING NR 2037/2000, ÄMNEN SOM BRYTER NED OZONSKIKTET RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER Rättslig grund : Förordning 32000R2037 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2002/2142 Medlemsstat : IRLAND Ärende : LUFT - FÖRORDNING NR 2037/2000, ÄMNEN SOM BRYTER NED OZONSKIKTET RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER Rättslig grund : Förordning 32000R2037 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ FISKE 9

10 År/Nummer : 1984/0445 Ärende : FISKE BRISTFÄLLIG KONTROLL AV HUR TEKNISKA FÖRESKRIFTER IAKTTAS VID KONSERVERING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E171; förordning 31982R2057; förordning 31983R0171 Andra väckande av talan - Mål C-2002/304 År/Nummer : 1990/0384 Ärende : VILLKOR FÖR FISKEFARTYG ; EG-fördraget 197A029 År/Nummer : 1990/0418 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE 1988 Rättslig grund : Förordning 31983R0170;förordning 31987R2241;förordning 31987R3977 Väckande av talan - Mål C-1999/333 - dom År/Nummer : 1992/2256 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET Rättslig grund : Förordning 31983R0170;förordning 31987R2241;förordning 31989R4047 Ärendet behandlat under 1999/2284 År/Nummer : 1993/2219 Medlemsstat : DANMARK Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (1990) Rättslig grund : Förordning 31983R0170;förordning 31987R2241;förordning 31989R4047 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2255 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2258 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2260 Medlemsstat : FINLAND Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362; förordning 31994R3366; förordning 31994R3370; förordning 31995R3074 Väckande av talan - Mål C-2002/437 År/Nummer : 1998/

11 Medlemsstat : IRLAND Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan - Mål C-2002/317 År/Nummer : 1998/2262 Medlemsstat : SVERIGE Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan - Mål C-2002/271 År/Nummer : 1998/2264 Medlemsstat : DANMARK Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE (1995) OCH 1996 Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31994R3362;förordning 31995R3074 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/2283 Medlemsstat : DANMARK Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (ÖVERFISKE 1997) Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31992R3760; förordning 31993R2847; förordning 31997R390; förordning 31997R395 År/Nummer : 1999/2284 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (ÖVERFISKE 1997) Rättslig grund : Förordning 31992R3760; förordning 31993R2847; förordning 31997R406 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/2285 Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET (ÖVERFISKE 1997) Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31993R2847; förordning 31993R3760; förordning 31997R390; förordning 31997R394 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/2048 Ärende : TIDSFRIST INTE RESPEKTERAD FÖR GENOMFÖRANDE AV VMS- SYSTEMET Rättslig grund : Förordning 32847R1993 År/Nummer : 2000/2049 Ärende : TIDSFRIST INTE RESPEKTERAD FÖR GENOMFÖRANDE AV VMS- SYSTEMET Rättslig grund : Förordning 32847R1993 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/

12 År/Nummer : 2000/2175 Medlemsstat : SVERIGE Ärende : BROTT MOT ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET - ÖVERFISKE Rättslig grund : Förordning 31983R2807; förordning 31992R3760; förordning 31993R2847; förordning 31997R390; förordning 31997R392, förordning 31997R400 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR År/Nummer : 1999/2273 Ärende : DISKRIMINERING PÅ GRUND AV NATIONALITET Rättslig grund : EG-fördraget 197A12; EG-fördraget 197A17; EG-fördraget 197A18; EGfördraget 197A39; EG-fördraget 197A43 INRE MARKNADEN År/Nummer : 1991/0555 Ärende : ANSVARSSTÄMPEL VID IMPORT AV ÄDELMETALLARBETEN År/Nummer : 1992/2085 Medlemsstat : IRLAND Ärende : IMPORT AV ÄDELMETALLARBETEN År/Nummer : 1992/2222 Ärende : LAGRING OCH MARKNADSFÖRING AV OLJEPRODUKTER År/Nummer : 1994/2150 Ärende : ENSYMPREPARAT I LIVSMEDEL OCH DRYCKER ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1994/4075 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : VÄGRAN ATT GE TILLSTÅND TILL IMPORT AV VITAMIN- OCH JÄRNBERIKADE LIVSMEDEL ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2002/420 År/Nummer : 1994/4883 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV ICKE ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 12

13 ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2001/420 År/Nummer : 1994/5125 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : HINDER MOT IMPORT AV VITAMINBERIKADE LIVSMEDEL ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2002/041 År/Nummer : 1995/2176 Ärende : TEKNISKA HJÄLPMEDEL VID FRAMSTÄLLNING AV LIVSMEDEL Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1996/4208 Ärende : VITAMINBERIKADE DRYCKER (ENERGIDRYCKER) Motiverat yttrande avgivet : SG(1998)D/8993 År/Nummer : 1996/4609 Ärende : HINDER MOT SALUFÖRING AV KOSTTILLSKOTT Kompletterande motiverat yttrande avgivet: SG(2001)D/ År/Nummer : 1997/2060 Medlemsstat : NEDERLÄNDERNA Ärende : LAGSTIFTNING OM TILLSATSER AV SPÅRÄMNEN I LIVSMEDEL Väckande av talan - Mål C-2002/041 År/Nummer : 1997/2261 Ärende : MÄRKNING AV ICKE ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (FÖRESLAGNA FÖRSÄLJNINGSPRISER) År/Nummer : 1997/4239 Ärende : BESLAG AV RESERVDELAR UNDER TRANSITERING - MÖNSTERSKYDD - PIRATTILLVERKNING År/Nummer : 1997/4418 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV MARIN UTRUSTNING Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030; EG-fördraget 197A028 Väckande av talan - Mål C-2001/455 År/Nummer : 1997/4419 Ärende : HINDER MOT SALUFÖRING AV PRODUKTER FÖR RENING AV VATTEN I SIMBASSÄNGER 13

14 År/Nummer : 1997/4579 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV LIVSMEDEL FÖR IDROTTSUTÖVARE ; EG-fördraget 197A030 Väckande av talan - Mål C-2002/270 År/Nummer : 1998/4032 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV LÄKEMEDEL Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/4387 Ärende : FÖRBUD MOT REGISTRERING OCH FRAMFÖRANDE AV MOTORCYKEL MED SLÄP Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030;EG-fördraget 197A018;EG-fördraget 197A028;EGfördraget 197A049 Väckande av talan - Mål C-2002/197 År/Nummer : 1997/4815 Medlemsstat : DANMARK Ärende : OFFENTLIG UPPHANDLING AV VAROR - FARMACEUTISKA SPECIALITETER Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/4738 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV LÄKEMEDEL TILLVERKADE I ÖSTERRIKE Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/5023 Medlemsstat : FÖRENADE KUNGARIKET Ärende : TIDSFRIST FÖR PARALLELLIMPORT AV BEKÄMPNINGSMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1998/5043 Ärende : IMPORT AV HOMEOPATISKA LÄKEMEDEL FÖR PERSONLIGT BRUK Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/5128 Ärende : IMPORT AV LÄKEMEDEL År/Nummer : 1998/5130 Ärende : BESTÄMMELSER OM VÄGMÄRKEN 14

15 År/Nummer : 1999/4016 Medlemsstat : DANMARK Ärende : HINDER MOT SALUFÖRING AV VITAMINBERIKAD DRYCK Rättslig grund : EEG-fördraget 157E030 Väckande av talan - Mål C-2001/192 År/Nummer : 1999/4017 Medlemsstat : IRLAND Ärende : PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDEL År/Nummer : 1999/4056 Ärende : LÄKEMEDELSIMPORT - KOPIA AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅNDET Rättslig grund Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/4134 Ärende : HANDELSHINDER/SPANSK LAGSTIFTNING OM KLORBLEKMEDEL Väckande av talan - Mål C-2001/358 År/Nummer : 1999/4303 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV BYGGPRODUKTER Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/4321 Ärende : IMPORT AV LÄKEMEDEL År/Nummer : 1999/4426 Medlemsstat : SVERIGE Ärende : PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/4515 Ärende : MARKNADSFÖRING AV ÄDELMETALLARBETEN År/Nummer : 1999/4675 Ärende : ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR MEDICINSK UTRUSTNING Väckande av talan : Beslut

16 År/Nummer : 1999/4826 Medlemsstat : FINLAND Ärende : VITAMINPILLREN PLUS TABS År/Nummer : 1999/5021 Ärende : HANDIKAPPHJÄLPMEDEL År/Nummer : 1999/5257 Ärende : REGISTRERING - ERKÄNNANDE AV INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE EG Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 2000/2016 Ärende : TEKNISKA SPECIFIKATIONER KASSAREGISTER År/Nummer : 2000/2230 Ärende : BETECKNING LÅNGFENAD TONFISK - AVSAKNAD AV KLAUSUL OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE Rättslig grund : Euratomfördraget 157A028 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 2000/2314 Ärende : REGISTRERING AV BILAR: FÖRENKLAT FÖRFARANDE Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4091 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM PRISER År/Nummer : 2000/4211 Ärende : HINDER FÖR LÄTTA FYRHJULIGA MOTORFORDON Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4397 Medlemsstat : PORTUGAL Ärende : TYPGODKÄNNANDE AV RÖR FÖR AVFALLSVATTEN FRÅN SANITETSAPPARATER - ICKE ERKÄNNANDE AV INTYG UTFÄRDADE I TYSKLAND Rättslig grund : Euratomfördraget 157A028 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/

17 År/Nummer : 2000/4410 Ärende : HINDER MOT PARALLELLIMPORT AV LÄKEMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4605 Medlemsstat : IRLAND Ärende : CERTIFIERING AV BYGGPRODUKTER Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4740 Ärende : FÖRBUD MOT POSTORDERFÖRSÄLJNING AV KOSTTILLSKOTT Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4806 Ärende : KOSTTILLSKOTT MED VITLÖK Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/5140 Ärende : FÖRBUD MOT HANDEL MED FÅGLAR UPPFÖDDA I FÅNGENSKAP Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/5169 Ärende : KOSTTILLSKOTT TILLTRÄDE TILL MARKNADEN Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2003 Ärende : SPRÅKANVÄNDNING LIVSMEDELSSEKTORN Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2001/2068 Ärende : SPECIALDESTINERADE LIVSMEDEL OBLIGATORISK GODKÄNNANDEMÄRKNING År/Nummer : 2001/5234 Ärende : KALIBRERING AV MÄTVERKTYG Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

18 År/Nummer : 2001/5274 Ärende : HINDER MOT IMPORT AV PLASTAVFALL ;EG-fördraget 197A029;EG-fördraget 197A090 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2002/4576 Ärende : PARALLELLIMPORT AV BEKÄMPNINGSMEDEL Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1990/0388 Ärende : BEGRÄNSNING AV FRIHETEN ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER SOM TURISTGUIDE Rättslig grund : EG-fördraget 197E010;EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EGfördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1993/4893 Ärende : ERKÄNNANDE AV ETT BRITTISKT BETYG BADEN-WURTTEMBERG Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1995/4302 Ärende : VÄGRAN ATT UPPTA EN PERSON I ARKITEKTSAMFUNDET I LIÈGE Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A047 Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1996/4407 Ärende : TILLSTÅND ATT ANVÄNDA AKADEMISKA TITLAR FRÅN ANDRA MEDLEMSLÄNDER Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1997/4569 Ärende : FÖRBUD FÖR FÖRETAG ATT INNEHA AFFÄRER FÖR OPTISKT MATERIAL Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/4265 Ärende : ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS FÖR SPECIALISTLÄKARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/5352 Ärende : TILLDELNING AV TJÄNSTEN ATT SAMLA IN SPELPOTTER Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

19 År/Nummer : 1998/4293 Ärende : ETABLERINGSRÄTT FÖR SPECIALISTLÄKARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A039; EG-fördraget 197A043 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/5041 Ärende : BEGÄRAN OM ERKÄNNANDE AV ITALIENSKT BETYG - FARMAKOLOGI Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/4512 Ärende : SOCIALFÖRSÄKRING/MEDICINSKA YRKEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG52001)D/ År/Nummer : 1992/4643 Ärende : SKYLDIGHET ATT UPPRÄTTA EN FILIAL I TYSKLAND Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(1997)D/09388 År/Nummer : 1993/2300 Ärende : RESTRIKTIONER I KONSULTVERKSAMHET RÖRANDE DRIFT AV TRANSPORTMEDEL Rättslig grund : EG-fördraget 197A012;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1994/4855 Ärende : FELAKTIG TILLÄMPNING AV EVIN-LAGEN Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan - Mål C-2002/262 År/Nummer : 1994/4903 Ärende : SKYLDIGHET ATT BETALA ERSÄTTNING FÖR BELGISKA PATENT VIA ETT BELGISKT OMBUD Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1994/5095 Ärende : ITALIENSKA BESTÄMMELSER OM MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Väckande av talan - Mål C-1999/439 - dom År/Nummer : 1995/2068 Ärende : DISKRIMINERANDE RESTRIKTIONER - PRIVAT SÄKERHETSVERKSAMHET Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 19

20 År/Nummer : 1995/2105 Ärende : RESTRIKTIONER FÖR BEVAKNINGS- OCH SÄKERHETSVERKSAMHET Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A043;EG-fördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2000)D/ År/Nummer : 1995/4291 Ärende : FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1995/4563 Ärende : TREDJELANDSMEDBORGARE: BEGRÄNSNINGAR AV DEN FRIA RÖRLIGHETEN FÖR TJÄNSTER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1995/4687 Ärende : ARBETSTAGARE FRÅN TREDJE LAND: REGISTRERING SOM EGENFÖRETAGARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1996/2246 Ärende : RÄTTSLIGA HINDER MOT ATT BEDRIVA VERKSAMHET SOM SPEDITÖR Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande 228 avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1996/4509 Ärende : UTSTATIONERING AV ARBETSTAGARE I SAMBAND MED EN ARBETSGRUPP Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1997/2161 Ärende : TILLFÄLLIGA ARBETSFÖRMEDLINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Formell underrättelse 228 skickad SG(2002)D/ År/Nummer : 1997/4388 Ärende : BONUSPROGRAM FÖR TROGNA KUNDER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 År/Nummer : 1997/4483 Ärende : EKONOMISKT STÖD TILL SPRÅKRESOR Rättslig grund : EG-fördraget 197A049; Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

21 År/Nummer : 1997/4533 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : SKYLDIGHET FÖR PATENTOMBUD ATT VARA BOSATTA I LANDET Rättslig grund : EG-fördraget 197A43; EG-fördraget 197A49 Väckande av talan - Mål C-2001/478 År/Nummer : 1997/4642 Ärende : ERBJUDANDE AV TJÄNSTER OCH UTSTATIONERING AV ARBETSTAGARE Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1998/2002 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1998/2003 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget Återkallelse : År/Nummer : 1998/2006 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget ;EG-fördraget År/Nummer : 1998/2011 Ärende : PRIVATA ARBETSFÖRMEDLINGAR Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2000)D/ År/Nummer : 1998/2040 Medlemsstat : IRLAND Ärende : HINDER MOT FRIHETEN ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Kompletterande motiverat yttrande avgivet: SG(2002)D/ År/Nummer : 1998/2055 Ärende : HINDER MOT FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER OCH ETABLERINGSRÄTT FÖR UTLÄNDSKA PATENTOMBUD Rättslig grund : EG-fördraget Väckande av talan - Mål C-2001/131 År/Nummer : 1998/2146 Medlemsstat : LUXEMBURG Ärende : EG-FÖRETAGS UTSÄNDNING AV PERSONAL FRÅN TREDJE LAND Rättslig grund : EG-fördraget 197A010; EG-fördraget 197A049 21

22 År/Nummer : 1998/4137 Ärende : KOMMUNALSKATT PÅ PARABOLANTENNER Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(1999)D/03803 År/Nummer : 1998/5097 Ärende : VILLKOR FÖR ETABLERING FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHET FÖR ETT LABORATORIUM Rättslig grund : EEG-fördraget 197E043;EG-fördraget 197A049;EG-fördraget 197A10 Väckande av talan - Mål C-2001/496 År/Nummer : 1999/4064 Ärende : BROTT MOT PRINCIPEN OM LIKABEHANDLING I SAMBAND MED SJUKHUSVÅRD Rättslig grund : EG-fördraget 197A039;EG-fördraget 197A049;EG-fördraget 197A050;EGfördraget 197A06 Väckande av talan : Beslut År/Nummer : 1999/4511 Ärende : KONCESSION FÖR GRUVINDUSTRIN Rättslig grund : EG-fördraget 197A043 Motiverat yttrande avgivet : SG(2001)D/ År/Nummer : 1999/4615 Ärende : INGENJÖRSBYRÅERS DELTAGANDE I VISSA ANBUDSFÖRFARANDEN Rättslig grund : EG-fördraget Väckande av talan - uppskov : Beslut År/Nummer : 1999/5057 Ärende : KONTROLLORGAN FÖR EKOLOGISKT JORDBRUK Rättslig grund : EG-fördraget ; förordning 31991R2092 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 1999/5344 Ärende : BESTÄMMELSER FÖR LABORATORIER FÖR KLINISK BIOLOGI Rättslig grund : EG-fördraget 197A043; EG-fördraget 197A082; EG-fördraget 197A086 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/2181 Ärende : KRAV PÅ HUVUDKONTOR FÖR KONTROLLORGAN FÖR EKOLOGISKT JORDBRUK Rättslig grund : EG-fördraget 197A049;förordning 31991R2092 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/ År/Nummer : 2000/4110 Ärende : FRITT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Rättslig grund : EG-fördraget 197A049 Motiverat yttrande avgivet : SG(2002)D/

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

+DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG

+DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG ,3 Bryssel den 3 juli 1998 +DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG,WDOLHQÃ6YHULJHÃRFKÃgVWHUULNH 7LOOÃI OMGÃDYÃNODJRPnOÃKDUÃ(XURSHLVNDÃNRPPLVVLRQHQÃEHVOXWDWÃDWWÃ

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE EG-rätten De lagar och regler som medlemsländerna antar kallas för EG-rätten och har sin rättsliga grund i EG- fördraget. Det är också främst inom EG-rätten

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Europeiska unionens officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning L 16/44 23.1.2004 RÅDETS DIREKTIV 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE Se anvisningarna på sidan 4 E 411 ( 1 ) BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2004 INNEHÅLLANDE Nr 1 59 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2004 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 5 C 40 C 49 D 1 D 5 E 5 E 11 E 25 G 1 H 9 H 30 K 17

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=sv&num=79919778c19060201&doc...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=sv&num=79919778c19060201&doc... Page 1 of 8 VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt. DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) den 21 februari 2008

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad?

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen har medborgarnas, sammanslutningarnas och företagens möjligheter att få sin sak prövad utvidgats.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Styrdokument Diarienummer: 27-41/12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2012-02-08 Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer