FACKöversättaren. Äntligen Bok & Bibliotek igen! Läs om monterbyggarnas frivilliga insatser och några monterarbetares intryck, sid 8 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKöversättaren. Äntligen Bok & Bibliotek igen! Läs om monterbyggarnas frivilliga insatser och några monterarbetares intryck, sid 8 9"

Transkript

1 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 5/2005 Årgång 16 Äntligen Bok & Bibliotek igen! Läs om monterbyggarnas frivilliga insatser och några monterarbetares intryck, sid 8 9 1

2 FACKöversättaren 5/05, årgång 16 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Karin Ashing, Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid: mån fre kl Fax E-post: Hemsida: Postgiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel , fax E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Rolli Fölsch och Britt-Marie Seex Grafisk design Heidi Vuoppola Tryck Ale tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2005 SEK 300:- + moms. Hieronymusdagen firas den 22 september i samarbete med andra översättarorganisationer, nätverk och språkfolk, i Stockholm och i år för första gången i Lund. Språkdagen firas den 26 september överallt i Europa, där människor på Europarådets uppmaning celebrate linguistic diversity. SFÖ Väst firar dagen på Språkcaféet i Göteborg. Liksom tidigare fanns vi med på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 29/9-2/10. Lagom till mässan fanns en ny upplaga av Ian Hinchliffes skrift Translating names klar och Infogruppen har tagit fram en spännande nyhet en SFÖ-kalender! Välbesökta kurser om redigering resp. årsredovisningens språk anordnas i höst, ytterligare Trados-kurs och en skrivarkurs är planerad. Västfolket jobbar febrilt med planeringen av nästa års konferens på Västkusten. Prissättning är en ständigt lika aktuell fråga. En grupp har bildats som jobbar med en enkät till medlemmarna. Yrkesetiska regler för SFÖ är ett annat pågående projekt, ett led i kvalitetsarbetet. Det som är så upplyftande är att alla dessa möten och projekt initieras och utförs av frivilliga krafter inom våra egna led, som lägger ner massor med tid och energi och har kul tillsammans! Mycket trevligt är också att flera evenemang ordnas tillsammans med våra systerorganisationer, ett samarbete som vi vill fortsätta att utveckla. Allt som händer i språkvärlden är tyvärr inte lika trevligt. Allt oftare ser vi rapporter och artiklar om att ungdomar väljer bort språkstudier på gymnasiet av taktiska betygsskäl. Vi ser att utländska översättningsagenturer börjat konkurrera med priser som för en översättare bosatt i Sverige är helt orimliga. Den nyligen publicerade samordnade statliga upphandlingen av tolk- och översättartjänster innehåller krav som ger anledning till oro för många SFÖ-medlemmar. Vi arbetar med dessa frågor också. Det finns mycket att göra, och ju fler vi är som engagerar oss, desto mer kan vi åstadkomma. Vill du också hjälpa till? Hör av dig till styrelsen, vi välkomnar alla nya krafter! Karin Det rör på sig inom SFÖ! Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan Manusstopp Utgivning 17 november 22 december januari 22 februari 17 mars 24 april 17 maj 22 juni 17 juli 22 augusti 18 september 23 oktober 17 november 22 december ISSN X. Sveriges Facköversättarförening, INNEHÅLL 3 INSÄNDARE 3 ARBETSGRUPPERNA 6 FIT-KONGRESS VS SFÖ-KONFERENS 7 SPRÅKSPALTEN 8 BOKMÄSSAN SUCCÉ I ÅR IGEN 10 SPRÅKGRUPPERNA 12 BOKTIPSET 12 MEDLEMSNYTT 12 SETT & HÖRT 14 VAD SÄGS OM 50 ÖRE ORDET? 15 KALENDARIUM 2

3 INSÄNDARE Skickas till: Loole Hagberg, Hej! Jag har läst din text om Kalakukko och vatkattu marjapuuro i Facköversättaren. Eftersom texten var rolig och intressant särskilt ur finsk synvinkel tänker jag använda den i min undervisning (med en källhänvisning naturligtvis). Nu undrar jag dock vad du menar med Huvve och ompa när du skriver om slutklämmen i sketchen om barnet som läspade? Jag kan berätta att jag använder Facköversättaren ganska ofta i undervisningen. Jag utbildar nämligen blivande översättare/ tolkar, och det är nyttigt för dem att läsa om sitt yrke på svenska. Studenterna har alltså finska som modersmål, men läser svenska. Hälsning från Tammerfors, Finland Marja Kivilehto Hejsan! Vad roligt att du kan använda artikeln! Den lilla sketchen är en gammal historia som gick varm i skolor på den s.k. roliga timman och huvve och ompa står för huvud och rumpa (när små barn inte kan tala rent blir det lätt huvve och ompa istället!). Soliga västkusthälsningar Heidi Vuoppola En pangnyhet? Annonsera i Facköversättaren, kontakta: Arbetsgrupperna KONFERENS 2005 Jennifer Evans, Idémarknaden Det var många intressanta förslag som kom upp i vintras då konferensgruppen planerade inför SFÖ:s konferens i Uppsala Ett av dem, som också blev verklighet och som uppskattades mycket bland besökarna, var idémarknaden. Idémarknaden gick till på så sätt att olika ämnen under ett tema, i det här fallet Laddat språk, diskuterades fritt men under ordnade former. Ett antal diskussionsledare introducerade var sitt ämne och satte fart på diskussionen. På ett blädderblock skrev de simultant ned det som diskussionsdeltagarna sade, och förde diskussionen vidare om den stannade till. Diskussionsledarna gjorde ett fantastiskt jobb under idémarknaden och har dessutom samlat intrycken i fylliga sammandrag som alla finns att ladda ned från SFÖ:s hemsida. Sammanfattningarna består till större delen av de reflektioner, idéer, och uppfattningar deltagarna hade som kom fram under idémarknaden. Det är spännande och intressant läsning med många värdefulla och goda idéer. Vi hoppas de kan fungera som inspiration för SFÖ:s medlemmar och leda till ytterligare debatt och diskussion på SFÖ:s forum, sfoe_debatt, och andra ställen där medlemmar träffas och möts. Det bör kunna resultera i ännu fler matnyttigheter som kan bli till glädje för både erfarna och nyetablerade facköversättare. Följande teman togs upp vid de olika borden: * Är det bättre att vara självlärd, eller att ha gått en översättarutbildning? * Hur kan man förbättra relationer mellan byråer och den enskilde översättaren? * Hur bör prissättningen för översättningar se ut? * Ska SFÖ kunna lägga vite eller utestänga medlemmar som inte uppträder enligt SFÖ:s regler för god yrkessed? * Vad kan SFÖ-medlemmar göra för att behålla sina kunder och skaffa nya? * Vad kan vi göra för att försäkra den enskilda översättaren om ersättning som det går att leva på, samtidigt som byråernas lönsamhetsintresse tillgodoses? * Bör översättaren förbättra en dålig originaltext? Och ska han eller hon i så fall ta betalt för detta? * Hur kan översättaren förbättra det ofta invecklade byråkratiska språket i EUtexter? * Översättning verksamhet som när eller tär? Hur bevisar vi bäst att produkter som lanseras med högkvalitativa översättningar till de olika lanseringsländernas språk konkurrerar på bättre villkor än sina konkurrenter? * Hur kan man få skribenter att skriva med tanke på att texten ska översättas? Hälsningar från konferensgruppen 2005 och idémarknadsledarna! NATIONELLA Mia Poletto Andersson, Hieronymusdagen firades på Kulturhuset i Stockholm den 22 september 2005, Parallellskrivning översättning bortom källspråk och målspråk Detta var temat för årets Hieronymusdag. I år var det något färre besökare än tidigare år, ca personer. Arrangörer var som vanligt Hieronymus-nätverket, som består av representanter för olika organisationer och föreningar för översättare i Sverige, SFÖ, FAT, Sveriges Författarförbund - översättarsektionen, Svenska Teaterförbundet - Medieöversättarna, Sveriges Television, Tolk- och översättarinstitutet TÖI och Översättarcentrum. Efter lite mingel i foajén inleddes programmet, med Olle Josephson från Svenska språknämnden som moderator, med att Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT) delade ut sitt översättarpris I år gick det till Birgitta Lindgren, språkvårdare på Svenska språknämnden, med motiveringen: Fortsättning nästa sida 3

4 Forts. Arbetsgrupperna För utomordentliga förtjänster inom svensk språkvård och nordiskt språksamarbete. Prisutdelare var Adolf Dahl, kassör i FAT. Birgitta Lindgren tackade för priset och sa bl.a. att översättare är språkvårdens bästa bundsförvanter och att kompetens är mycket viktigt när det gäller översättningsarbete. Efter prisutdelningen berättade Britt- Louise Gunnarsson, FUMS (Uppsala universitet) om parallellskrivning och redogjorde för ett forskningsprojekt om Elektrolux och hur det företaget hanterar material som ges ut på olika språk. Där översätts årsberättelser från källspråk till målspråk, på klassiskt vis. Men när det gäller produktbroschyrer och personaltidningar så använder man sig istället av parallellskrivning. I parallellskrivning utgår man från en bastext på engelska, ett råmaterial, och producerar därefter texter på andra språk som görs så lika bastexten som möjligt men anpassas beroende på var de ska användas. Här handlar det således om skribenter och inte översättare som producerar den slutliga textversionen. Multinationell miljö Efter en paus med frukt och förfriskningar följde ett föredrag om översättning i multinationell miljö av Olle Alsén, TeliaSonera. TeliaSoneras koncept när det gäller texter på olika språk är att så lite som möjligt översätts, endast juridiskt bindande texter, avtal och kollektivavtal. Eller som Olle Alsén uttryckte det: Översättning är ett nödvändigt ont. Koncernens officiella språk är engelska, både i tal och i skrift. Grundtexterna är på engelska och nästan allt material finns också på svenska och finska. Utifrån de engelska grundtexterna bearbetas information sedan till andra språk. Men ändå poängterade Olle Alsén att översättning är mycket viktigt. Inom koncernen finns det dokument översatta till olika språk. Språkproblemen är särskilt påtagliga i de fackliga kontakterna och inom det området översätts alla dokument och dessutom använder man sig av tolkar. För TeliaSonera är språkfrågan en praktisk fråga för att kommunikationen skall fungera. Dagen avslutades med en frågestund. Såväl Britt-Louise Gunnarsson som Olle Alsén ansåg att det i framtiden blir nödvändigt för översättare att specialisera sig och kombinera översättaryrket med t.ex. copywriterns. 4 Vid SFÖ:s informationsbord, som bemannades av Karin Grönvall och Helene Biesheuvel, visade deltagarna stort intresse för SFÖ:s nya årskalender 2006 som presenterades. Nadja Chekhov Hieronymusdagen i Lund den 22 september 2005, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet Det ska inte vara så att allt det roliga händer bara i Stockholm... Är det inte dags att börja fira översättarnas skyddshelgon Hieronymus även i Sydsverige? På Hieronymusdagen var det splitternya språk- och litteraturcentret vid Lunds universitet en perfekt träffpunkt för studenter, översättare, utbildare och beställare i synnerhet för att universitetet igen satt igång med den eftertraktade facköversättarutbildningen. Dagen inleddes i SOL-vestibulen där språkintresserade besökare blev informerade av facköversättare, undertextare, skönlitterära översättare och auktoriserade translatorer. Det var säkert inspirerande för studenter att få möjlighet till en kort pratstund med riktiga professionella översättare. Studenterna fick bland annat höra att det gäller att hitta sin egen nisch för att man ska klara sig i den ständigt hårdnande konkurrensen! Därför var det glädjande att flera studenter hade mycket goda kunskaper i lite ovanligare språk: litauiska, persiska, kinesiska, slovakiska... Informationsbordet var otroligt välbesökt: flera broschyrer tog snabbt slut, informatörerna blev hesa i halsen och hann inte ens slå sig ner för en kopp kaffe på kaféet bredvid. Foto: Lisbeth Mejer Tre timmar senare i hörsalen erbjöds åhörarna korta informationssnuttar om FAT, SFÖ:s fadderprogram, samarbetet mellan översättare och förlag, undertextning, fack- och skönlitterär översättning, språkvården i Sydsvenska Dagbladet, EUöversättning samt översättarutbildningen vid Lunds universitet. Organisatörernas önskan hade varit att fylla den nya hörsalen på SOL-centret och det gjorde vi! Vid ett tillfälle fick åhörarna till och med stå på grund av brist på sittplatser... Berättarivern var stor hos alla föredragshållare och det krävdes lite extra insats av organisatörerna för att hålla tidtabellen ens ungefärligt. Vid niotiden på kvällen var det en omtumlad men mycket glad grupp organisatörer som begav sig ut i höstmörkret för att hitta en kvällsbit och ventilera intrycken och reaktionerna. Ett stort tack till huvudorganisatörerna Inger Johansson från Sveriges författarförbund och Harriet Johansen från SFÖ samt alla föredragshållare! Aija Myllymäki SFÖ VÄST Ann-Sofie Hult, Maare Ollin, föreläsare och SFÖ-medlem Europeiska språkdagen 26 september 2005 Language After Work Den som hade vägarna förbi Språkcaféet på Esperantoplatsen i Göteborg den 26 september hade chansen att få sig ett riktigt språkbad. Då firades nämligen den europeiska språkdagen, i samarrangemang mellan Europa Direkt, SFÖ, flera studieförbund m.fl. Foto: Camilla Ek, Europa Direkt Västsverige

5 Språk ur olika aspekter behandlades, främmande språk som engelska, bosniska, makedonska, tjeckiska, italienska, svenska, spanska, japanska och ungerska, konstgjorda språk som esperanto, olika sätt att använda språk på resan, som poesi, vid tolkning och, inte minst, vid facköversättning. Det hela avslutades med grekisk musik, med sång på svenska. SFÖ representerades av Maare Ollin, som höll ett kort föredrag på temat Facköversättare vad gör de? Maare började med att försöka beskriva den typiske facköversättaren, vilket inte är lätt, och det var just det som var syftet också att framhålla att facköversättarkåren består av en salig blandning människor med ytterst varierande bakgrund. Hon talade vidare om alla de olika texter som facköversättare jobbar med och, till ackompanjemang av det för caféer så karakteristiska ljudet av en espressomaskin, beskrev hon de spår som översättarna lämnar i allas vardag, till exempel i form av en teknisk specifikation eller en glassig broschyr för just en kaffemaskin. Föredraget behandlade också de mer språkliga aspekterna och varför man alltid översätter till sitt modersmål. Den intresserade publiken ställde avslutningsvis en mängd frågor och Maare avrundade det hela med att, som svar på en fråga, konstatera att maskiner, IT och Internet är ovärderliga hjälpmedel, men de kommer aldrig att kunna ersätta översättaren. Förutom det digra programmet fanns också informationsbord med en mängd information från alla arrangörerna. Under kvällen pågick också en tipstävling med fina priser, bl.a. en språkkurs och en SFÖ-väska! Och naturligtvis drack besökarna kaffe! Fattas bara, när man är på Språkcaféet! Maria Lundahl INFOGRUPPEN Nadja Chekhov, SFÖ:s årskalender 2006 För mig som ny sammankallande i Infogruppen efter Mai Ottoson är det speciellt roligt att kunna meddela att vi inom gruppen har tagit fram en för SFÖ helt ny produkt SFÖ:s årskalender 2006! Temat är Den professionelle översättaren i fokus och syftet är att profilera SFÖ:s medlemmar som moderna, professionella yrkespersoner. Denna första utgåva av kalendern har finansierats genom sponsring av några av SFÖ:s medlemsföretag samt Tamarind, Transförlag, WordFinder och Föreningen Auktoriserade Translatorer FAT. Kalendern har lanserats på Hieronymusdagen i Stockholm och Lund samt på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Vi hoppas att kalendern skall kunna ges ut varje år, men först kommer en utvärdering av projektet att göras under våren. Beställningsblankett hittar ni på sista sidan av detta nummer av FÖ. Kalendern kan också beställas via blankett på SFÖ:s hemsida, Publikationsgruppen, som sorterar under Infogruppen, kan också rapportera ett mycket lyckat projekt. Det populära häftet Translating Names har redigerats och tryckts i nyutgåva tack vare sponsring av Star Translittera. Publikationen fanns att köpa på Bokoch Biblioteksmässan i Göteborg. Inom Infogruppen pågår för närvarande också arbetet med att ta fram en profilmanual för föreningen. I nästa nummer av FÖ kommer det en rapport om Infogruppens möte i Göteborg den 30 september. Nadja Chekhov UTBILDNINGSGRUPPEN Maria Lundahl, An all-day seminar on editing Utbildningshösten inleds den 24 september med Judy Petersens mycket uppskattade heldagskurs om redigering. Den här gången hålls kursen i Lund, efter att tidigare ha getts i Stockholm och Alingsås. Translator s workbench-trados - fortsättningskurs En fortsättningskurs i Translator s Workbench planeras i Göteborg den 28 oktober, med Daniel Lodeiro som kursledare. Denna kurs tar vid ungefär där förra årets nybörjarkurs slutade. Inbjudan kommer inom kort. Translating Annual Reports/Årsredovisningens språk Slutligen hålls den resp november en för SFÖ ny typ av kurs i Stockholm. Det är en tvådagarskurs om språket i årsredovisningar och kursledaren heter Jan Sigfridsson. Första kurstillfället är på mer grundläggande nivå medan det andra är på avancerad nivå. Förhandsintresset har varit mycket stort, vilket tyder på att detta är ett efterfrågat ämne. Båda dessa kurser hålls på engelska, och är mest avsedda för översättare till engelska. Vi hoppas dock kunna återkomma med liknande kurser till våren och då åt andra hållet, dvs. till svenska. Utbildningsgruppen tar tacksamt emot förslag på andra kurser och även förslag på lämpliga kursledare inom olika ämnen. Maria Lundahl, Karin Ashing och Jennifer Evans STYRELSEN INFORMERAR Karin Ashing, Styrelsmöte den september i Båstad Ett litet axplock av de frågor vi diskuterade då: Ekonomin är i balans. Aktuella evenemang, Bok & Biblioteksmässan, Hieronymus, Språkdagen Vår hemsida en webbgrupp ska tillsättas, uppdatering av informationen kan förbättras, översättning till engelska påbörjas Marknadsföring: ny SFÖ-kalender, presentationsfoldern om vår verksamhet uppdateras Medlemsfrågor: Medlemsantalet ökar, men ett antal personer har också slutat, arbetar med annat, har gått i pension, osv. Språkgrupperna sorterar numera under medlemsgruppen. En folder med yrkesetiska regler utarbetas, som ett led i att stärka vår profil och utveckla kvalitetsarbetet. Den ska vara färdig för utdelning/försäljning efter nästa årsmöte. Vi hade besök av försäkringsmäklare som undersöker om SFÖ-medlemmar kan få bättre/mer prisvärda försäkringar. Utländska översättningsföretag har sökt medlemskap. Konferensen Hålls i Stenungsund maj. Planeringsarbetet pågår. Utbildning: Höstens aktuella kurser välbesökta. Trados-kurs o skrivarkurs planeras, samt kurs om årsredovisningsspråk för översättare med svenska som modersmål. Internationellt: Samarbete/representation med systerorganisationer diskuterades. Förslag/synpunkter från medlemmarna togs upp. En av dessa handlade om statlig upphandling av tolk- och översättartjänster. En grupp arbetar med detta. En annan, om konkurrens från utlandet, tas upp i en artikel i Facköversättaren. 5

6 FIT-kongress Jag hade länge funderat på hur en FIT-kongress skulle vara jämfört med en SFÖ-konferens. Redan 1996, när kongressen hölls i Australien, var jag nyfiken på att delta och hade vilda tankar på att kombinera kongressen med ett släktbesök. Dock blev släktbesöket av men inte kongressen, för deltagaravgiften var avskräckande dyr. På den tiden var jag anställd översättare och kunde inte göra som jag själv ville. Men nu var det andra villkor: kongressen skulle hållas i mitt forna hemland Finland som jag lämnade i de övre tonåren. Visserligen var deltagaravgiften fortfarande hög men efter att ha suttit och frilansat i åtta år på min kammare tänkte jag att det ändå kunde vara berikande att uppleva en världskongress. Jag anmälde alltså mig och min man som fick följa med som accompanying person. 6 FIT: kongress hölls i det pampiga Tammerforshuset, Tammerfors, Finland. VS Kongressen hölls i Tammerforshuset som var rätt så pampigt. Tyvärr missade jag invigningen. Vid ankomsten fick alla en namnbricka som skulle hängas runt halsen (ganska bra, man slapp sticka sig med en säkerhetsnål!). På min bricka stod det Paula Thulin, Sweden; det var allt. Visserligen var det rätt så befriande för en själv att vara lite anonym men det var också en nackdel när man pratade med folk för man hade inte en aning om de var översättare, lärare eller firmarepresentanter. Deltagarlistan var imponerande: sammanlagt 655 deltagare från 60 olika länder. Finland var i majoritet med 255 deltagare, Norge tvåa med 56. Från Kina var det 42 deltagare, USA 29 o.s.v. Men var fanns alla svenskar? Endast 15 deltagare från Sverige, bara tre från SFÖ! Digert program Vid ankomsten fick man också i sin hand ett digert program på engelska och franska, det var en hel bok! Alla föreläsningar var på dessa språk. Det var nästan ett företag att i förväg läsa i programmet och bestämma sig vad man skulle gå och lyssna på. Utbudet var ytterst varierande och in- SFÖ-konferens tressant och föreläsningarna gick förstås för det mesta parallellt. Naturligtvis kan nyttan av en litterär föreläsning, där man jämför hur Gullivers resor har översatts till franska av tre olika översättare diskuteras. Eller temat nyöversättningar av Shakespeares verk till finska (när dessutom föreläsningen hölls på engelska av en finsktalande person, vilket för mig kändes en aning makabert). Franska och engelska Rätt så snart vande man sig dock vid att de språk som gällde på kongressen antingen var engelska eller franska. Detta gällde också vid tilltal av de andra kongressmedlemmarna om man inte var säker på att det gick bra på något annat språk. De hade också en hel dag med temat medicin som jag valde för att jag arbetar med medicinska texter. Där hölls föreläsningarna på franska och engelska. Jag deltog också i en workshop där man skulle förbättra andra översättares autentiska fel i medicinska texter. Workshopen var på engelska. För övrigt lade jag märke till att det var ganska många som valde bort franska föreläsningar för att de inte förstod språket.

7 Kongressutrymmena bestod av flera våningar och man hade lätt att tappa bort sina nyvunna vänner. Annars såg det ut som det brukar på SFÖ-konferenser: lexikonutställning, firmarepresentanter i slips och kostym, kaffe och kakor. (Men ingen frukt! Där skall SFÖ ha en eloge!) Och toalettköer... Get-together Det fanns också en social del av kongressen: min man och jag deltog i Gettogether-Party och galamiddag. Det fanns också möjlighet att delta i Finnish Evening med bastu och dans, men det evenemanget hoppade vi över och utforskade staden på egen hand i stället. Och det var också intressant, för Tammerfors verkar vara en ganska ung stad med en hel del uteställen! Första kvällens Get-together-Party gick ut på att man skulle ta för sig av buffén med typiska finska delikatesser, sedan ta ett glas vin och fästa vinglaset i en speciell behållare som satt fast vid matbrickan. Sedan skulle man stå och balansera med brickan bland en massa folk, äta och dricka, och samtidigt föra en intelligent konversation med någon, förmodligen på ett annat språk än ens modersmål, med dånande jazzmusik i bakgrunden! Vi klarade balansprovet bra, men orkade inte stå och mingla alltför länge. Man har ju blivit gammal och bekväm... Trevliga bordsgrannar Galamiddagen var också rätt så lik en middag på en SFÖ-konferens. Våra bordsgrannar bestod av ett par australiensare, en kines och resten finnar. Australiensarna hade båda hållit föredrag på kongressen. De var mycket lättpratade. Kinesen mittemot kunde bara franska, sa han. Min franska är trots mina universitetspoäng inte så lysande, så någon direkt konversation blev det inte. Men jag talade länge engelska med en tjej som hade en namnskylt med ett helengelskt namn. Efter ett tag visade det sig att hon var helfinne men hade en engelsk far. Hon hade dessutom en syster som hade gått i samma skola i Helsingfors som jag! Vid vårt bord satt också f.d. ordföranden för Finlands översättaroch tolkförbund. Han råkar vara gift med en av mina f.d. klasskamrater... Världen är stor och samtidigt så liten! Visitkort växlades flitigt. Galamiddagen hade också underhållning. Det var en finsk artist som förde tankarna till Lena Philipson. Bl.a. sjöng hon finsk tango: Du tog mitt förstånd och gjorde mig till din slav... Kan det bli mera finskt? Konferensprogrammet innehöll också en programpunkt som gick ut på att alla finsktalande översättare som arbetade utomlands skulle träffas. I det lilla rummet avsett för ändamålet blev det proppfullt och varmt som i en finsk bastu (eftermiddagssolen gjorde sitt!): det visade sig att vi var många fler översättare som hade flyttat utomlands än vad man kunde klura ut av namnskyltarna. Vissa talade finska med pikant brytning. Det gjordes i ordning en e-postlista. Alla sådana kontakter kan vara värdefulla med tanke på framtiden! Långtråkigt slut Själva avslutningsdagen på kongressen var lite långtråkig med en prisutdelning som drog ut på tiden. Som avslutning fick vi höra en finsk flickkör som sjöng verkligen uttrycksfullt! Mycket njutbart! Sedan fick alla ett glas skumpa innan det åter var dags att spridas för alla världens väderstreck. Nästa FIT-kongress skall hållas i Shanghai om tre år. Det gjordes redan mycket reklam för den av de kinesiska deltagarna, det visades video oavbrutet m.m. Jag tycker att det vore en otroligt intressant upplevelse att åka till kongressen i Shanghai. Jag besökte faktiskt staden förra året och vågar påstå att det var den mest intressanta utlandsresan i mitt liv hittills: så annorlunda! Kanske ses vi där? Paula Thulin SFÖ-konferens 2006 Snart kommer information och inbjudan läs mer på sidan 11. SPRÅKSPALTEN Skicka frågor/svar till: Mai Ottoson, I förra numrets språkspalt undrade signaturen Svante över ordet tuggmotstånd. Vi har fått in följande synpunkter från läsekretsen. Ingegerd Thungström: Att en CD-skiva kan anses ge tuggmotstånd är väl inte konstigare än att en VD har en våt dröm om att hans företag blir börsnoterat, eller hur? Man undrar ju för övrigt hur hans sexualliv ser ut. Åke Rullgård: Språkspalten i Facköversättaren 4/2005 handlade om tuggmotstånd. Signaturen Svante undrar om ordet håller på att få en annan betydelse men det handlar väl snarast om att tuggmotstånd används metaforiskt, till exempel i samband med film. Och då blir det som ofta med metaforer: Man måste tolka innebörden och det ger som regel olika resultat beroende på vem som läser texten där ordet förekommer. Metaforer kan krydda språket men leder ofta till missförstånd. Speciellt besvärligt blir det om texten med en metafor av detta hemmagjorda slag ska översättas till ett annat språk. Översättaren vet ju som regel inte hur författaren av förlagan tänkt så det kan bli snart nog vad som helst. Ofta kommer sådana hemmagjorda metaforer till genom att författaren inte bemödat sig om att hitta ett begripligt och någorlunda entydigt ordval. Välkommen med nya frågor och inlägg! 7

8 Det var en strid ström av besökare som passerade vår monter, och i pauserna mellan tävlande och intresserade hann monterarbetarna prata en kort stund med varandra. Här ser vi Britt-Marie Seex och Maria Elofsson-Drury. Bokmässan succé i år igen Rubriken är ett citat från Göteborgs-Posten den 3 oktober och samma rubrik tycker jag stämmer in även på oss. Bokmässan hade drygt besökare i år och cirka 300 av dessa besökte vår monter. Förra årets tema var Storbritannien och i år var det Litauen. För att uppmärksamma Litauen även i vår lilla monter hade vi en artikel om vår enda litauiska översättare i SFÖ (vi värvade nog in ytterligare två under mässan), vi hade med en tävling 10 frågor om Litauen och så bjöd vi på äkta litauiskt godis. Samtidigt informerade vi naturligtvis om SFÖ, som var huvudpunkten. Frivilligt arbete Det ligger många timmars frivilligt arbete bakom uppbyggandet av hela Bok och Bibliotekskonceptet för SFÖ. Detta arbete inkluderar flera planeringsmöten, bokning av monterplats, beställning av material, upptryckning av informationsmaterial, Facköversättaren, bokning av medhjälpare samt reserver till montern, sedan montering av monterplatsen, få allting att klaffa under mässdagarna, nedmontering av monterplatsen och till sist rapport och analys av alla intryck. Vi vill passa på att tacka 8 alla som hjälpte till att göra denna tillställning till en succé. Nästa års tema kommer att handla om yttrandefriheten. Vi får väl se vad vår uppfinningsrika Heidi Vuoppola vår självutnämnda monterdesigner, då hittar på i vår monter. Det är alltid lika spännande varje år. Här nedan kan ni läsa om några intryck från årets montermedhjälpare: Torsdag kl Under vårt pass besökte till och med Litauens kulturminister vår monter, han sa inte värst mycket, men hans tolk förklarade att han fastnade för montern där de fina flaggorna var. Det var lätt att få in folk och tävla (dynorna gick åt). Heidi Vuoppola Torsdag kl Det var jättekul på mässan! Anne-Li Lindqvist Mooe Torsdag kl Det var som vanligt superroligt att stå i montern och prata med folk. På vårt pass var det ingen rusning precis, kanske lite fullt vid något tillfälle den första timmen, men sista timman blev det väldigt lugnt (men så har jag för mig att det brukar vara i slutet av torsdagen). Vi upplevde att vi kanske inte hade något riktigt blickfång i år, eftersom inte många stannade till och tittade. Tidigare har texter som Tävla med oss, som har gjort folk lite nyfikna. Så det krävde att man var aktiv och värvade tävlande. Gry Foldvik Cedlöf Fredag Fredag morgon började väldigt lugnt. Folk promenerade förbi utan att riktigt se oss och det var lite svårt att stoppa dem. Plötsligt kom en liten dinosaurie (heliumuppblåst ballong) promenerandes in i vår monter och folk stannade till och pekade och skrattade. Vi fick snart veta att en monter inte långt ifrån oss sålde sådana ballonger. Jag gick snabbt och köpte Dino för 50:- och sedan hade vi inga problem med att få folk att stanna till vid vår monter. När jag skulle rusa iväg kl för att hinna med info- och redaktionsmötet på Eggers hotell, var montern fullspäckad med folk. Vissa ville bli medlemmar, andra undrade vilka vi var och succén med sittdynorna var ett faktum. Malin och jag hade ett väldigt givande och trevligt pass. Loole Hagberg

9 Fredag SFÖ:s monter gjorde sig som vanligt väldigt bra mitt emot Författarförbundets översättaravdelning och med utsikt över samma förbunds scen. I år var det picknicktema i montern. Många strömmade förbi och en hel del stannade till och fick sig en pratstund med någon representant för SFÖ. Alla uppskattade lite litauiskt godis och en vilopaus på parkbänken, många ville fylla i tävlingskupongen, där vinsten var en årsprenumeration på FÖ och lockbetet en trevlig sittdyna med texten FULLÄNDADE ÖVERSÄTT- NINGAR och SFÖ:s webbadress i tryck. Statistiken över möjliga medlemmar, köpare, medlemmar och övriga fylldes raskt på. Stämningen var, som alltid på bokmässan, öppen och positiv. Till alla som inte kunde komma i år vill jag bara säga: misströsta inte, det kommer ett nästa år igen. Boka in den i tid! Karolina Schultz Danielsson Tävlingen 10 frågor om Litauen 205 personer deltog i tävlingen. Ingen fick rätt på alla frågorna. Däremot var det sju stycken som lyckades pricka in nio rätt: 1. Jan Pålsson, Halmstad 2. Virginia Simkiene, Ängelholm 3. Ingegerd Ohlsson, Sandared 4. Jurate Jureviciute, Målsryd 5. Snorre K Svensson, Riga 6. Angele Budiene, Göteborg 7. Ronny Andersson, Växjö Ett stort GRATTIS till vinnarna, som kommer att få en årsprenumeration av Facköversättaren. Malin Öberg och Dino trivdes bra i montern. På utslagsfrågan Vad tyckte du bäst om i SFÖ:s monter? fick vi följande svar (antal i parentes): Den trevliga personalens vänliga bemötande (74) Sittunderläggen (17) Dino (14) Få sitta ner, bänken (12) Den fina picknickatmosfären med bänk och grönt (8) Godiset (8) Reklamen, informationen, Facköversättaren (8) Vackra bilder, inte för mycket reklam, enkelheten (6) Intressant och roligt (5) Allt! (4) Frågetävlingen (4) Kalendern (2) Champagnen (2) Flaggorna (1) Pennorna (1) Den orangefärgade filten (1) Proffsigt! (1) Picknickkorgarna (1) Den gröna fikusen (1) Här kommer några speciella svar: Att få tänka igenom hur lite jag egentligen kan om ett land som ligger så nära mitt hemland en skrämmande reflektion. (En bra reflektion, med tanke på att 55 personer trodde att Riga var Litauens huvudstad). Att ni nästa år kommer att ha information även om Uppsalas översättarprogram. Att de frågade på ett snällt och välkomnande sätt. Vissa andra frågar på ett mycket sämre sätt. Och så kan man vinna ett väldigt intressant pris. Att det är fackspråk det handlar om och översättning såklart! Helt i min smak. Vad drar vi då för slutsats av detta? Jo, att den personliga kontakten är viktigast. Det går inte att vara inaktiv i montern. Att få sitta ner en stund, tyckte många var skönt. Det var tur att Dino inte tog över den personliga kontakten men något publikdragande behövs helt klart... De rätta svaren finns på SFÖ:s hemsida, Sammanställt av Loole Hagberg Boka alltså september 2006 för nästa bokmässa! SFÖ:s nya informationsskylt, en s.k. rollit, som syns på bilden på framsidan, kan lånas ut till mässor och utställningar. Kontakta Ulla på kansliet för bokning. Besöksstatistik* möjlig medlem tagit broschyren Vad är SFÖ fyllt i intresseanmälan möjlig översättningsköpare SFÖ-medlem tävlande bokmärke... minst 400 Därtill språkvårdaren Katarina Grünbaum på DN, Litauens kulturminister Vladimiras Prudnikovskas, 4 utställare och en och annan nyfiken... och alla de vi glömde att pricka av... * Öppettider: Torsdag 9 18, fredag 9 19, lördag 9 18 och söndag 9 17 Tack för denna gång hälsar den trötta men glada Bok & Biblioteksgruppen, från vänster: Loole Hagberg, Gisela Thunberg, Gry Foldvik Cedlöf och Heidi Vuoppola. 9

10 Språkgrupperna Samordnare: Jennifer Evans , 10 DANSKA Kontaktperson: Lisbeth Mejer , Skandinaviska språk Nu dagas det kanske för de skandinaviska språken. I åratal har vi inte riktigt fungerat som språkgrupper, ingen ville ha hand om svenska språkgruppen (trots det att den ju faktisk representerar en ganska så stor del av medlemmerna), och den danska/norska gruppen var för liten. Men nu tänkte vi göra något nytt: samarbeta! Nu vill vi göra en gemensam skandinavisk språkgrupp med Roar Riseld som sammankallande och norsk representant, det blir dessutom en dansk och en svensk representant i gruppen, och då kanske vi kan åstadkomma lite mer liv i denna språkgrupp? Vi får se. Förslag till aktiviteter kan tills vidare skickas till Roar eller till Lisbeth Mejer. Vi har inte namn på den svenska representanten vid redaktionens slut, men detta kommer att meddelas i nästa FÖ. Lisbeth Mejer ENGELSKA Kontaktperson: Susan Larsson, Think about this one if you are UP to it. You lovers of the English language might enjoy this. There is a word that has more meanings than any other two-letter word, and that is up. It s easy to understand up, meaning toward the sky or at the top of the list, but when we awaken in the morning, why do we wake up? At a meeting, why does a topic come up? Why do we speak up and why are the officers up for election and why is it up to the secretary to write up a report? We call up our friends And we use it to brighten up a room, polish up the silver, we warm up the leftovers and clean up the kitchen. We lock up the house and some guys fix up The old car At other times the little word has real special meaning. People stir up trouble, line up for tickets, work up an appetite, and think up excuses. To be dressed is one thing but to be dressed up is special. And this up is confusing: A drain must be opened up because it is stopped up. We open up a store in the morning but we close it up at night. We seem to be pretty mixed up about up! To be knowledgeable about the proper uses of up, look the word up in the dictionary. In a desk-sized dictionary, it takes up almost 1/4th of the page and can add up to about thirty definitions. If you are up to it, you might try building up a list of the many ways UP is used. It will take up a lot of your time, but if you don t give up, you may wind up with a hundred or more. When it threatens to rain, we say it is clouding up. When the sun comes out we say it is clearing up When it rains, it wets up the earth. When it doesn t rain for a while, things dry up. One could go on and on, but I ll wrap it up, for now my time is up, so... Time to shut up...! Insänt av Björn Olofsson FINSKA Kontaktperson: Laura Koskela, , Skribenten rapporterar i dagboksform från FIT:s världskongress i Tammerfors i augusti. Raportti FIT:n maailmankongressista Tampereelta Lähdin Tampereelle suurin odotuksin. Osallistuisinhan ensimmäistä kertaa näinkin suureen tilaisuuteen. SKTL:n vuosikokousten lisäksi olen vain kerran osallistunut SFÖ:n konferenssiin. Torstai 4.8. Saapuessani Tampere-talolle oli avajaisseremonia juuri päättynyt ja ensimmäiset luennot alkamassa. Valitsin luennon, jossa Lingsoftin ja Sysmedian oikoluku- ja käännösmuistiohjelmien valmistajat esittelivät varsin vakuuttavasti tuotteitaan. Luentoa juonsi Ranskasta Suomeen muuttanut, ja loistavista suomen taidoistaan kuuluisa, Dominique Pivard. Iltapäivällä osallistuin luentoon, jossa amerikkalainen Paul Fields selvitteli maailmanlaajuista ja monikielistä terminologiaprojektia, joka ainakin osittain perustuu vapaaehtoiseen toimintaan. Oli mielenkiintoista kuunnella asialleen vihkiytyneitä ihmisiä. Iltapäivän toinen luento käsitteli käännöstekniikkaa ja konekäännöksiä. Englannin ja afrikaansin välistä konekäännösprojektia käsittelevä luento oli tosi mielenkiintoinen. IIlalla oli sitten tervetuliaisbileet vanhalla tullikamarilla, jossa tutustuin moniin ennestään vain nimeltä tuttuihintranslat-listalaisiin. Nyt moni nimi sai kasvot ja useimmat olivat aivan erinäköisiä kuin olin kuvitellut. Perjantai 5.8. Päivä alkoi eteläafrikkalaisen Neville Alexanderin Afrikan kielioloja käsittelevällä esitelmällä. Siitä kävi ilmi, että afrikkalaisen on edelleen lähes mahdotonta suorittaa yliopiston loppututkintoa omalla äidinkielellään. Aamupäivän toinen tilaisuus käsitteli audiovisuaalista kääntämistä, johon liittyviä eri näkökulmia saatiin kiinalaisilta, japanilaisilta, espanjalaisilta sekä amerikkalaisilta esitelmöitsijöiltä. En ollut ajatellut sen olevan niin monimutkaista. Ensimmäisessä iltapäivän tilaisuudessa näytettiin videofilmi, joka käsitteli suomalaista audiovisuaalista kääntämistä, lähinnä tvkääntämistä. Filmi ja sitä seurannut keskustelu valaisivat mm. oopperatekstien käännöstekniikkaa ja sen käyttöä oopperassa. Iltapäivän toisessa tilaisuudessa käsiteltiin mahdollisuuksia opiskella kirjallisuuden kääntämistä eri maissa. Tämän paneelityyppisen keskustelun anti jäi ainakin minulle hieman vajaaksi, koska faktatiedot tuntuivat olevan kiven takana. Perjantain illanviettoon Viikinsaareen menimme laivalla. Ohjelmaan kuului iltapalan ja lavatanssien lisäksi saunavihtojen tekoa, saunomista sekä alastonuintia kylmässä Näsijärvessä. Kiinalaiset vieraamme pitivät sitä ymmärrettävistä syistä hieman hulluna touhuna.

11 Lauantai 6.8. Päivä alkoi mahtavalla luennolla! Heikki E.S. Mattila luennoi ranskaksi latinankielisistä juridisista termeistä nykyjuridiikan kielessä. Tulkit tulkkasivat tämän niin erinomaisesti englanniksi, ettei ollut mitään vaikeuksia seurata esitelmää. Toinen aamupäivän tilaisuus käsitteli lääketieteellisten tekstien kääntämistä, joissa usein lähtökielenä on englanti. Esitelmät pidettiin osittain ranskaksi. Pientä erimielisyyttä syntyi katalonialaisen esitelmöitsijän ja erään kuuntelijan välille espanjan ja katalaaninkielisten kirjallisten lähteiden saatavuudesta. Eräs konferenssin mielenkiintoisimmista tilaisuuksista oli Tiina Kinnusen ja Liisa Laakso-Tammiston alustama keskustelu kääntämisestä väärään suuntaan, eli äidinkielestä vieraaseen kieleen. He lähtivät erittäin pedagogisesti Suomen tilanteesta, lähinnä englannin kielen tilanteen pohjalta. Koska Suomessa asuvien, suomea osaavien englantilaisten määrä on pieni ja käännettävien asiakirjojen määrä on suhteellisen suuri, joudutaan pakostakin tilanteeseen, jossa suomalainen joutuu kääntämään englanniksi. Onko tämä sitten huono asia? Heidän mielestään ei, koska suomalaisen tuottaman englanninkielisen tekstin voi luettaa syntyperäisellä lukijalla, ja sen jälkeen tarkistaa lukijan tekemät muutokset asiasisällön kannalta. Mielenkiintoinen keskustelu asiasta päätti tämän antoisan luennon. Lauantain iltajuhla pidettiin Työväenteatterin juhlasalissa. Istuin erään helsinkiläisen kollegan kanssa kanadalaisten pöydässä, jossa Kanadan maantiede kävi illan mittaan aika tutuksi. Pääesiintyjänä olleen oopperalaulajan hienon show n, Lapin herkkujen ja muutaman tangon jälkeen sänky tuntuikin hyvältä vaihtoehdolta. Sunnuntai 7.8. Sunnuntain ohjelmassa oli FIT:n palkintojen jako ja päätöspuheenvuorot. FIT:lle valittiin myös uusi hallitus. Lapsikuoro lauloi hienosti suomalaisia kansanlauluja. Tuli vanhallekin ihan kyynel silmään. Tutut hyvästeltiin ja ehdin vielä Helsinkiin MM-kisoihin. Yhteenvetona voisin sanoa, että SKTL:n suorittamat järjestelyt olivat huippuluokkaa. Ja Tampere-talon henkilökunta teki olon viihtyisäksi. Osallistuin eri kongressiohjelmiin aamusta iltaan, joten olin kongressin jälkeen aivan poikki. Jonkin verran ihmetytti ruotsalaisten ja tanskalaisten vähälukuisuus. Selityksenä on varmaankin se, että SKTL maksoi ennen maaliskuun loppua ilmoittautuneiden jäsentensä osallistumismaksun, mitä muut järjestöt eivät ilmeisesti tehneet. Erkki Peltomaa SVENSKA Kontaktperson: Ann-Sofie Hult, , Är svenskan bland världens språk stort eller litet? I en artikel i TUR RETUR av Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska vid Göteborgs universitet, presenteras vårt svenska språk ur olika perspektiv. Det finns ungefär 200 stater i världen och om vi skulle tro på principen en nation ett språk, så skulle det finnas ungefär lika många språk i världen. Det gör det inte. Den mest omfattande och även mest Konferensblänkare: NOTIS re papers.pdf generösa förteckning över världens språk finns i boken Ethnologue Languages of the World, som ges ut av den kristna missionsorganisationen Summer Insitute of Linguistics med högkvarter i Dallas. I den här boken anges antalet språk i världen till 6528 (1992). Alla sådana här uppgifter om antalet språk i världen är mycket osäkra. Svenskan tillhör de största språken i världen och att 99 av världens språk är mindre, mätt i antalet modersmålstalare. Detta är förstås tvärt emot vad vi svenskar brukar tänka om vårt språk. Något som är uppseendeväckande är att de flesta språk i världen saknar skriftspråk, inte de flesta individer, men väl de flesta språk. Två tredjedelar av världens språk saknar skriftspråk. Svenskans situation är annorlunda. I Sverige skrivs och trycks det flera tusen sidor varje dag. Svenskan är ett stort språk om vi använder alla världens språk som jämförelsebakgrund. Om vi i stället jämför med de officiella EU-språken, blir svenskans och övriga nordiska språks position mindre imponerande. Slutsatsen blir att svenskan är ett av de mindre språken inom EU, trots att det tillhör de hundra största språken i världen. (Sammanfattat av Loole Hagberg) 11

12 BOKTIPSET Rolli Fölsch, Boktipset utvidgar sin repertoar! Av tradition har jag i Boktipset hittills koncentrerat mig på böcker som handlar om språk, detta fascinerande ämne och verktyg som rätt använt är effektivare och vassare än vilket vapen som helst som onda och dunkla hjärnor värkt fram. Det tänker jag fortsätta med, men även vi arbetshästar inom översättarskrået kan behöva en stunds avkoppling emellanåt och då kan det ju vara trevligt med tips om böcker som inte i första hand är avsedda till att vässa vår språkliga skärpa. Som lektör för Bibliotekstjänst har jag specialiserat mig på ämnena skönlitteratur, pedagogik, serier, humor, kokkonst, teknik, sex & samlevnad och musik, så det går utmärkt att framöver förvänta sig lite blandkost, betraktelser av böcker som inte enbart har med ordbruk och bokstavsskötsel att göra. Självklart ämnesval? Första ut heter Största möjliga njutning (Alfabeta). Här vill man kanske föreställa sig att ämnesvalet blev sex & samlevnad, men icke så! Cirkus, människor och mat handlar det om. Det är den levande cirkuslegenden Henry Bronett, som debuterade i cirkusmanegen när han var tre, som här berättar om dråpliga och dramatiska situationer inom cirkusens värld. Eftersom maten är en viktig del i konsten att njuta och sprida njutning till andra (som det står i baksidestexten) är det viktigt att den är varierande, spännande och exotisk. Så mellan inslagen om hur ett sjölejon blir svartsjukt på en trapetsartist och när Henry hällde en hink konfetti över sin pappa Francois finner man recept från halva jordklotet. Exotiska var namnet eller vad sägs om Viltgryta utan igelkott (!), Flautas, Pewlimeni och Ben Hamids couscous? Med den här boken inom räckhåll blir tillagningen en enkel match. Slutlig språkriktighet Men låt mig avslutningsvis tipsa om en bok om språk så att den trogne Boktipset-läsaren inte skall tro att redaktören för spalten helt tappat koncepten. Språkriktighetsboken (Norstedts Akademiska Förlag) är en veritabel guldgruva för oss språkjobbare. Det hjälper inte att vi redan har Svenska Akademiens grammatik, språklära och ordlista inom räckhåll. Vi är inte ens hjälpta av Svenskt språkbruk, Svenska skrivregler eller Nationalencyklopedins ordbok om vi på ett enkelt sätt vill veta varför det exempelvis heter vägkarta, men järnvägskarta. Här får vi också veta om man skall säga drottningen av Sveriges bostad eller drottningens av Sverige bostad. Och är kommunalrådet sjukt eller är han bara sjuk? En sjukt spännande språkresa blir det i alla fall så det är bara att låta sig hänföras. Och glöm inte att ambitionen med boktipsspalten är att den skall vara interaktiv. Har Du synpunkter på innehållet, egna boktips eller rentav en klurig språkfråga så är detta Ditt forum på blott två knapptryckningars avstånd. Välkommen att höra av Dig till Rolli Fölsch PS Jo, skall man vara knastertorrt korrekt, så är ju det stackars kommunalrådet fortfarande sjukt, men vill man vara med och leda språkutvecklingen skriver man om. Exempelvis: NN, vårt kära kommunalråd, har blivit frisk! Månadens tanke: Rådgör aldrig när du vill göra en god gärning MEDLEMSNYTT Aktuellt om medlemsantalet i SFÖ. Vi önskar följande medlemmar välkomna in i SFÖ: Otto Åkesson... Karlskoga Carina Andersson Galliate... Lombardo Monika Banach...Nacka Robbin Battison...Stockholm Michaela Beijer... Stockholm Erika Bergholm... Stockholm Lennart Berglind-Dehlin... Lund Louise Berglund...Umeå Mats Borgström...Stockholm Camilla Bouchta... Lidingö Margareta Brandin Berndtsson...Kivik Maria Cederroth... Stockholm Waleska Conejeros Triviño... Göteborg Thomas Edholm...Kista Larissa Ekonoja... Solna Karin Folkeryd... Löddeköpinge Sofia Hildsdotter... Nacka Annika Holm... Växjö Ulrika Jannert Kallenberg... Ljungskile Karen Lundgren...Knivsta Graciela Mateo Reig... Knutby Sven-Erik Melin... Uppsala Mervi Moisander...Pitlochry Maria Morris... Norrköping Ingeborg Nedeby...Stockholm Henrik Nyberg... Hässelby Anna Orr...Skärholmen Jenny Ottersten... Hägersten Camilla Ottosson...Lund Jennifer Palley... Saltsjö-Boo Karin Starborg... Saltsjö Boo Susanna Stevens... Toulouse Annika Säll...Huddinge Kathrin Tengsand...Mölndal Isabel Thomson...Stockholm Ingegerd Thungström... Bandhagen Jessica Helen Williams... Knivsta Steven Yaskell... Sollentuna Vi har nu 866 medlemmar i SFÖ (fullvärdiga 587, associerade 252, intresse 9, företagsmedlemmar 18). SETT & HÖRT Skicka till: Loole Hagberg, Artikelserie I dagarna inledde Östgöta Correspondenten en artikelserie i tre delar om översättaren. Se också krönikan: Översättaren bara en rad i recensionen. ibf6hfb4f9dxthl.xml?category1= Insänt av Inga-Beth Hinchliffe

13 Rykande färsk nyhet? Annonsera i Facköversättaren, kontakta: Annonsplats, bokas genom: 13

14 14 Vad sägs om 50 öre ordet? SFÖ-styrelsen har fått ett brev från en medlem som vill rikta vår uppmärksamhet på följande problem: Medlemmen deltog för en tid sedan i en anbudsinfordran för en teknisk översättning. Medlemmen fick dock inte jobbet utan istället fick han efter samtal med det upphandlande företaget information om att företaget fått in ett anbud från ett estniskt översättningsföretag som var så lågt som 0,50 kronor per ord. Företaget påpekade också att flera svenska översättningsföretag lämnat anbud som understeg 1,30 kronor per ord. Medlemmen anser att ett ordpris kring 1,30 kronor är rimligt och anser sig vara chanslös i en sådan situation. Han får helt enkelt inte täckning för sina kostnader. Medlemmen skriver vidare att det inte fanns några företagsmedlemmar i SFÖ när han gick med, och att han anser att SFÖ:s ursprungliga intentioner förfelas om översättningsbyråerna lyckas i sin målsättning att ta över marknaden. I sitt brev ber medlemmen styrelsen att ta upp denna fråga för en noggrann genomlysning av problemet. Styrelsen har beslutat att diskutera frågan genom denna artikel i FÖ, och även om styrelsen har läst och godkänt artikeln så är det främst mina egna åsikter som kommer till uttryck här. Sjunkande priser ett problem Inledningsvis vill jag konstatera att jag håller med medlemmen om att de sjunkande priserna är ett problem. Utvecklingen har pågått under ett antal år och är i längden ohållbar. Jag tycker också att det är positivt att medlemmen vill ta upp denna för hela branschen viktiga fråga till diskussion och inte låter sig förledas att lämna anbud som han själv anser är för låga. Däremot håller jag inte med honom om att detta är en fråga om företagsmedlemmar (eller översättningsföretag i allmänhet) kontra enskilda översättare. Jag tror inte att denna prispress utgår från illvilliga översättningsföretag, utan dessa drabbas på samma sätt som enskilda översättare. Huvudorsaken till prispressen är som jag ser det en överetablering i branschen. Priser sjunker aldrig på marknader som är i jämvikt eller där det finns ett underutbud av arbetskraft. Det finns helt enkelt för många människor som åtar sig översättningsarbete till svenska idag. Alla kan inte få jobb (åtminstone tror många enskilda översättare att det är så och anpassar sitt beteende till detta antagande), individerna tävlar om att få jobben och detta medför sjunkande priser. Konkurrens Översättningsföretagen konkurrerar dels med varandra, dels med frilansarna om jobben (i den mån frilansarna har eller försöker få direktkunder), och som alla företag gör de sitt bästa för att just de ska få ett visst uppdrag men översättningsföretagen har ingen som helst anledning att vilja se priserna sjunka, utan skulle säkert bli minst lika glada som frilansarna om branschen kunde lyckas ta ut högre priser. Att många översättningsföretag skulle må bra av högre priser är uppenbart Sverige är ett högkostnadsland med höga skatter och (jämfört med vissa andra länder) dyr arbetskraft. Översättningsföretagen har oftast (till skillnad från frilansare) betydande fasta kostnader man måste få teckning för man har anställda i Sverige och förväntas betala svenska löner, man har lokaler där man ska betala svenska hyror o.s.v. När det uppstår prispress i en bransch krymper företagens marginaler. De försöker då på olika sätt minska sina kostnader. Ett sådant sätt är att betala sina frilansare mindre än tidigare och det är detta fenomen vi alla drabbas av. Man kan naturligtvis diskutera huruvida översättningsföretagen är effektiva ur ekonomisk synpunkt eller måste ta ut för stor del av det pris slutkunden betalar för att få täckning för sina kostnader, men det faller utanför ramen för den här artikeln. Anledningen till att jag inte anser att översättningsföretagen är orsaken till de sjunkande priserna är att de i allmänhet inte håller sig med särskilt många in-house översättare och därmed egentligen inte har något större inflytande över prisbildningen. Tvärtom vid närmare eftertanke har företagen en ganska utsatt position. Bolagen är direkt beroende av någon annan, nämligen frilansmarknaden. Det är där prisbildningen sker. Om frilansmarknaden inte åtar sig ett jobb kan bolagen inte leverera till sina slutkunder. Så enkelt är det. Projektledare Översättningsföretagen (som egentligen är en sorts projektledare snarare än översättare) konkurrerar förutom med individuella översättare även med företag utanför Sverige som har samma affärsidé. Dessa utländska bolag lämnar (ur svenskt perspektiv) extremt låga anbud, delvis beroende på att de har lägre omkostnader för sin projektledningsverksamhet, t.ex. lägre skatt, lägre hyror etc. Det finns många exempel på detta, här är ett: EU:s institutioner upphandlar mycket översättningsarbete, och på Publikationsbyråns webbplats TED (http:// ted.publications.eu.int/official/) publiceras då och då resultaten från dessa upphandlingar (vilka priser som inkommit som anbud). Följande siffror är intressanta. I upphandlingen med numret 2005/S inkom enligt nedanstående tabell. Språkkombinationer Lägsta anbud för Högsta anbud för en normalsida en normalsida (ca 300 ord) (ca 300 ord) EN > Tyska 32 euro 70 euro FR > Tyska 33 euro 70 euro EN > Svenska 39 euro 55 euro FR > Svenska 39 euro 72 euro EN > Lettiska 15 euro 26,50 euro FR > Lettiska 25 euro 26,50 euro

15 Det är ingen slump att det dyraste anbudet avser svenska, följt av tyska och med lettiska på sista plats (detta är bara ett urval. Uppgifter om priser på övriga språkkombinationer finns på TED). Men även om man kan få intrycket att utländska aktörer dumpar marknaden får man inte glömma att de låga priserna främst gäller översättningar TILL de egna språken, inte svenska. Och detta är viktigt: normalt har inte heller de utländska översättningsföretagen några svenska inhouseöversättare. Även dessa företag är beroende av vad frilansmarknaden i Sverige är beredd att jobba för. Illvilliga företag Om det nu inte är de illvilliga översättningsföretagens fel att priserna fortsätter att sjunka, vad beror detta då på? Helt enkelt att det fortfarande finns tillräckligt många frilansare (verksamma i Sverige) som är beredda att jobba för de lägre taxorna. Vad kan då SFÖ göra mot detta? Förmodligen ganska lite utöver det föreningen redan gör: Att arbeta för hela branschens bästa och att öka omvärldens medvetenhet om översättaryrkets betydelse. Att verka för att föreningens medlemmar uppfattas som seriösa yrkesmän där kvalitet och pålitlighet är honnörsord. Men detta är ett långsiktigt arbete som handlar om att långsiktigt påverka attityder. SFÖ:s målsättning är att hela branschen skall må bra, men har som förening tyvärr knappast något inflytande över de priser som dagligen fastställs på marknaden. Dagens prisbildning är upp till dagens marknadsaktörer, vilket betyder att varje person som är verksam inom översättningsbranschen måste ta sitt ansvar för prissättningen. Det gäller såväl företag som enskilda översättare. Tacka nej till alltför dåligt betalda jobb och arbeta kontinuerligt på att informera alla dina kunder om att en bra översättning tar tid och kostar pengar. På kort sikt kan det göra ont att tacka nej till jobb, men på sikt tjänar hela branschen på det. En annan tänkbar variant är att vissa företag (och kanske också enskilda översättare) på sikt väljer att flytta sin verksamhet till länder där löner och skatter (och den allmänna prisnivån) är lägre än i Sverige. Eftersom det (i princip) råder fri etableringsrätt inom EU, fri rörlighet för kapital och fri rörlighet för medborgarna är det inte längre omöjligt för mig som individ eller företagare att flytta mig själv eller min verksamhet till ett land med betydligt lägre kostnader. Detta är ju som bekant inget nytt fenomen, men länge har det varit främst tillverkningsindustrin som flyttat ut. Men även tjänstesektorn påverkas av denna utveckling, alltså även vi översättare. I detta sammanhang kan det vara intressant att hänvisa till en artikel som Peter Travis skrev i FÖ nr 4/2003 (sid. 6 och 7). Han beskriver där hur den ekonomiska situationen är för en översättare bosatt i Storbritannien jämfört med Sverige. Han visar hur olika de ekonomiska förutsättningarna är och hur stor betydelse skatterna har för det belopp en översättare måste fakturera varje månad för att nå samma nettobehållning. Detta är ett exempel, och är man beredd att flytta längre bort finns säkert ännu bättre upplägg. Ett annat exempel på den pågående utvecklingen såg jag i en annons på SFÖ:s hemsida nyligen. Där sökte företaget Euroscript Baltija svenskspråkiga översättare (på heltid) till sitt kontor i Riga. Även om en del företag och översättare väljer att flytta, tror jag dock inte att man som enskild översättare behöver vara alltför oroad för att man ska tvingas flytta inom kort för att upprätthålla en bra språkkänsla måste man regelbundet vistas längre tid i Sverige, så de bästa översättarna till svenska kommer sannolikt även i framtiden att finnas här. Ett konsekvent nej Däremot misstänker jag att priserna kommer att fortsätta sjunka så länge som inte alla som är verksamma inom översättarbranschen bestämmer sig för att konsekvent tacka nej till alltför dåligt betalda jobb. Om den enskilde tackar nej gör han både sig själv och även sina kollegor en tjänst. Ordet solidaritet var ett slagord för ett antal år sedan, men har på senare tid förlorat i popularitet. Men innebörden av ordet och vad ett solidariskt förhållande gentemot kollegor och branschen är kanske kan vara något att fundera över nästa gång en prisförfrågan kommer in. Olof Dandanelle Synpunkter? E-post: KALENDARIUM Aktuella föreläsningar, möten och konferenser American Translators Asscociations årskonferens den 9 12 november 2005 i Seattle Washington. Upplysningar om konferensen finns på Nästa nummer av Facköversättaren kommer ut omkring den 22 december (manusstopp den 17 november) Nästa nummer kommer att handla om: Kommunikations- och språkforum 2005 i Köpehamn. Vi kommer att få en rapport från Info- och redaktionsgruppsmötena. Leif Magnusson berättar om sitt äventyr med bärbar dator. Skicka gärna in några roliga julrim och goda, exotiska julrecept. Har du något du tycker vi ska skriva om? Har du något du själv kan skriva och skicka in? Skicka till: Skriv kort! Max 400 ord per artikel, så får vi säkert plats med den i tidningen! 15

16 Beställ SFÖ:s nya årskalender! Inom varje yrkeskår är utbildning, fortbildning och vidareutbildning absolut nödvändigt. SFÖ arrangerar med jämna mellanrum föreläsningar och seminarier, med olika För första gången erbjuder SFÖ en årskalender för 2006 för översättare och andra språkintresserade. ämnen som teman. De är oftast mycket välbesökta. Denna månad sponsras av: Ord & Stil AB, Tjurholmsgränd 6, Johanneshov Telefon: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Motiven, ett för varje månad, profilerar översättare inom SFÖ som moderna, professionella yrkespersoner i en internationell och teknologisk miljö. SFÖ Sveriges Facköversättarförening Schwedischer Fackübersetzerverband SFÖ:s kalender är en utmärkt julklapp eller gåva till kunder och kollegor. Sätt din stämpel på baksidan och skicka den som ett tack eller för att göra dig påmind. I ett helt år! Februari Inom SFÖ har vi en levande yrkeskodex Månadens slogan: Unser lebendiger Berufskodex ist typisch für SFÖ översatt till: tyska I tabellen nedan ser du priserna för upp till 10 kalendrar. Max 10 kalendrar kan skickas per paket. Fyll i blanketten och faxa den till SFÖ:s kansli: , eller mejla din beställning till Betalning görs samtidigt till SFÖ:s postgiro Antal kalendrar/paket Pris (inkl. moms) Porto/Frakt (inkl. moms) Summa att betala Härmed beställes Företag... Namn... Adress... Leveransadress... (om annat än ovanstående) Postadress...

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs Sveriges Facköversättarförening Dobrý den! Hej! Hola! Bonjour! Guten Tag! Hello! Shalom! Gör världen mer begriplig Världen krymper, brukar det heta. Men det betyder

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Företagspaket datatjej 2005 Umeå 27/1-30/1 Tema: mentorskap Kontaktpersoner Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Hemsida: Mailadress: www.cs.umu.se/ datatjej datatjej@cs.umu.se

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011 SFD 2011 Louis De Geer 26-28 augusti 2011 1 Sveriges släktforskarförbund samlar årligen sina 170 föreningar * till info- och beslutsmöte samt släktforskarmöte = kongress * Nu den 25:e i ordningen = JUBILEUMs-

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej!

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej! Inledning Hej! Det här är en bok som är skriven till dig som är kille och som verkligen längtar efter att få träffa de tjejer du vill vara med men som fastnat någonstans på vägen. Jag vill ge dig chansen

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. från

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Teambildning aktivitetspaket Uppfinningsrikedom, glada skratt och spännande tävlingar

Teambildning aktivitetspaket Uppfinningsrikedom, glada skratt och spännande tävlingar Teambildning aktivitetspaket Uppfinningsrikedom, glada skratt och spännande tävlingar Med Uppsala Konsert & Kongress aktivitetspaket med tema musik, mat, underhållning samt kunskap och utveckling kan du

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 14-16 september 2007 Chokladfesten fortsätter! I september förvandlas Askersund återigen till chokladens huvudstad. För

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge INBJUDAN Postskidan i Borlänge 9 februari 2008 Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge Varmt välkommen till Borlänge! Vi välkomnar Er till ett underbart skiddistrikt

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola.

Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola. Syfte Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola. Syftet med den här uppsatsen är dels att ta reda på hur tidigt man kan börja lära barnen/eleverna spela schack

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013.

Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013. Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013. Fler bilder från Regnbågsparken och många möten i Saco-tältet finns på: http://www.youtube.com/watch?v=csb0f3zepjk Redovisning

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

R M I Rätt Mental Inställning

R M I Rätt Mental Inställning R M I Rätt Mental Inställning För att coacha, hjälpa personer inom näringslivet, finns det en uppsjö av konsulter, som mer eller mindre effektivt sätter sin prägel på utvecklingen. En av de mer framgångsrika

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Packa kappsäcken till translatorprovet

Packa kappsäcken till translatorprovet Packa kappsäcken till translatorprovet Mina erfarenheter och tips jag samlat på mig (med benäget bidrag från Kammarkollegiet och Föreningen Auktoriserade Translatorer) Del 1 Vad innebär en auktorisation

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 Vi avslutade 2013 med en härlig nyårsfest i äkta barnhemsanda och det nya året har så här långt bjudit på kära besök och lugn skön

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer