FACKöversättaren. Äntligen Bok & Bibliotek igen! Läs om monterbyggarnas frivilliga insatser och några monterarbetares intryck, sid 8 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKöversättaren. Äntligen Bok & Bibliotek igen! Läs om monterbyggarnas frivilliga insatser och några monterarbetares intryck, sid 8 9"

Transkript

1 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 5/2005 Årgång 16 Äntligen Bok & Bibliotek igen! Läs om monterbyggarnas frivilliga insatser och några monterarbetares intryck, sid 8 9 1

2 FACKöversättaren 5/05, årgång 16 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Karin Ashing, Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid: mån fre kl Fax E-post: Hemsida: Postgiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel , fax E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Rolli Fölsch och Britt-Marie Seex Grafisk design Heidi Vuoppola Tryck Ale tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2005 SEK 300:- + moms. Hieronymusdagen firas den 22 september i samarbete med andra översättarorganisationer, nätverk och språkfolk, i Stockholm och i år för första gången i Lund. Språkdagen firas den 26 september överallt i Europa, där människor på Europarådets uppmaning celebrate linguistic diversity. SFÖ Väst firar dagen på Språkcaféet i Göteborg. Liksom tidigare fanns vi med på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 29/9-2/10. Lagom till mässan fanns en ny upplaga av Ian Hinchliffes skrift Translating names klar och Infogruppen har tagit fram en spännande nyhet en SFÖ-kalender! Välbesökta kurser om redigering resp. årsredovisningens språk anordnas i höst, ytterligare Trados-kurs och en skrivarkurs är planerad. Västfolket jobbar febrilt med planeringen av nästa års konferens på Västkusten. Prissättning är en ständigt lika aktuell fråga. En grupp har bildats som jobbar med en enkät till medlemmarna. Yrkesetiska regler för SFÖ är ett annat pågående projekt, ett led i kvalitetsarbetet. Det som är så upplyftande är att alla dessa möten och projekt initieras och utförs av frivilliga krafter inom våra egna led, som lägger ner massor med tid och energi och har kul tillsammans! Mycket trevligt är också att flera evenemang ordnas tillsammans med våra systerorganisationer, ett samarbete som vi vill fortsätta att utveckla. Allt som händer i språkvärlden är tyvärr inte lika trevligt. Allt oftare ser vi rapporter och artiklar om att ungdomar väljer bort språkstudier på gymnasiet av taktiska betygsskäl. Vi ser att utländska översättningsagenturer börjat konkurrera med priser som för en översättare bosatt i Sverige är helt orimliga. Den nyligen publicerade samordnade statliga upphandlingen av tolk- och översättartjänster innehåller krav som ger anledning till oro för många SFÖ-medlemmar. Vi arbetar med dessa frågor också. Det finns mycket att göra, och ju fler vi är som engagerar oss, desto mer kan vi åstadkomma. Vill du också hjälpa till? Hör av dig till styrelsen, vi välkomnar alla nya krafter! Karin Det rör på sig inom SFÖ! Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan Manusstopp Utgivning 17 november 22 december januari 22 februari 17 mars 24 april 17 maj 22 juni 17 juli 22 augusti 18 september 23 oktober 17 november 22 december ISSN X. Sveriges Facköversättarförening, INNEHÅLL 3 INSÄNDARE 3 ARBETSGRUPPERNA 6 FIT-KONGRESS VS SFÖ-KONFERENS 7 SPRÅKSPALTEN 8 BOKMÄSSAN SUCCÉ I ÅR IGEN 10 SPRÅKGRUPPERNA 12 BOKTIPSET 12 MEDLEMSNYTT 12 SETT & HÖRT 14 VAD SÄGS OM 50 ÖRE ORDET? 15 KALENDARIUM 2

3 INSÄNDARE Skickas till: Loole Hagberg, Hej! Jag har läst din text om Kalakukko och vatkattu marjapuuro i Facköversättaren. Eftersom texten var rolig och intressant särskilt ur finsk synvinkel tänker jag använda den i min undervisning (med en källhänvisning naturligtvis). Nu undrar jag dock vad du menar med Huvve och ompa när du skriver om slutklämmen i sketchen om barnet som läspade? Jag kan berätta att jag använder Facköversättaren ganska ofta i undervisningen. Jag utbildar nämligen blivande översättare/ tolkar, och det är nyttigt för dem att läsa om sitt yrke på svenska. Studenterna har alltså finska som modersmål, men läser svenska. Hälsning från Tammerfors, Finland Marja Kivilehto Hejsan! Vad roligt att du kan använda artikeln! Den lilla sketchen är en gammal historia som gick varm i skolor på den s.k. roliga timman och huvve och ompa står för huvud och rumpa (när små barn inte kan tala rent blir det lätt huvve och ompa istället!). Soliga västkusthälsningar Heidi Vuoppola En pangnyhet? Annonsera i Facköversättaren, kontakta: Arbetsgrupperna KONFERENS 2005 Jennifer Evans, Idémarknaden Det var många intressanta förslag som kom upp i vintras då konferensgruppen planerade inför SFÖ:s konferens i Uppsala Ett av dem, som också blev verklighet och som uppskattades mycket bland besökarna, var idémarknaden. Idémarknaden gick till på så sätt att olika ämnen under ett tema, i det här fallet Laddat språk, diskuterades fritt men under ordnade former. Ett antal diskussionsledare introducerade var sitt ämne och satte fart på diskussionen. På ett blädderblock skrev de simultant ned det som diskussionsdeltagarna sade, och förde diskussionen vidare om den stannade till. Diskussionsledarna gjorde ett fantastiskt jobb under idémarknaden och har dessutom samlat intrycken i fylliga sammandrag som alla finns att ladda ned från SFÖ:s hemsida. Sammanfattningarna består till större delen av de reflektioner, idéer, och uppfattningar deltagarna hade som kom fram under idémarknaden. Det är spännande och intressant läsning med många värdefulla och goda idéer. Vi hoppas de kan fungera som inspiration för SFÖ:s medlemmar och leda till ytterligare debatt och diskussion på SFÖ:s forum, sfoe_debatt, och andra ställen där medlemmar träffas och möts. Det bör kunna resultera i ännu fler matnyttigheter som kan bli till glädje för både erfarna och nyetablerade facköversättare. Följande teman togs upp vid de olika borden: * Är det bättre att vara självlärd, eller att ha gått en översättarutbildning? * Hur kan man förbättra relationer mellan byråer och den enskilde översättaren? * Hur bör prissättningen för översättningar se ut? * Ska SFÖ kunna lägga vite eller utestänga medlemmar som inte uppträder enligt SFÖ:s regler för god yrkessed? * Vad kan SFÖ-medlemmar göra för att behålla sina kunder och skaffa nya? * Vad kan vi göra för att försäkra den enskilda översättaren om ersättning som det går att leva på, samtidigt som byråernas lönsamhetsintresse tillgodoses? * Bör översättaren förbättra en dålig originaltext? Och ska han eller hon i så fall ta betalt för detta? * Hur kan översättaren förbättra det ofta invecklade byråkratiska språket i EUtexter? * Översättning verksamhet som när eller tär? Hur bevisar vi bäst att produkter som lanseras med högkvalitativa översättningar till de olika lanseringsländernas språk konkurrerar på bättre villkor än sina konkurrenter? * Hur kan man få skribenter att skriva med tanke på att texten ska översättas? Hälsningar från konferensgruppen 2005 och idémarknadsledarna! NATIONELLA Mia Poletto Andersson, Hieronymusdagen firades på Kulturhuset i Stockholm den 22 september 2005, Parallellskrivning översättning bortom källspråk och målspråk Detta var temat för årets Hieronymusdag. I år var det något färre besökare än tidigare år, ca personer. Arrangörer var som vanligt Hieronymus-nätverket, som består av representanter för olika organisationer och föreningar för översättare i Sverige, SFÖ, FAT, Sveriges Författarförbund - översättarsektionen, Svenska Teaterförbundet - Medieöversättarna, Sveriges Television, Tolk- och översättarinstitutet TÖI och Översättarcentrum. Efter lite mingel i foajén inleddes programmet, med Olle Josephson från Svenska språknämnden som moderator, med att Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT) delade ut sitt översättarpris I år gick det till Birgitta Lindgren, språkvårdare på Svenska språknämnden, med motiveringen: Fortsättning nästa sida 3

4 Forts. Arbetsgrupperna För utomordentliga förtjänster inom svensk språkvård och nordiskt språksamarbete. Prisutdelare var Adolf Dahl, kassör i FAT. Birgitta Lindgren tackade för priset och sa bl.a. att översättare är språkvårdens bästa bundsförvanter och att kompetens är mycket viktigt när det gäller översättningsarbete. Efter prisutdelningen berättade Britt- Louise Gunnarsson, FUMS (Uppsala universitet) om parallellskrivning och redogjorde för ett forskningsprojekt om Elektrolux och hur det företaget hanterar material som ges ut på olika språk. Där översätts årsberättelser från källspråk till målspråk, på klassiskt vis. Men när det gäller produktbroschyrer och personaltidningar så använder man sig istället av parallellskrivning. I parallellskrivning utgår man från en bastext på engelska, ett råmaterial, och producerar därefter texter på andra språk som görs så lika bastexten som möjligt men anpassas beroende på var de ska användas. Här handlar det således om skribenter och inte översättare som producerar den slutliga textversionen. Multinationell miljö Efter en paus med frukt och förfriskningar följde ett föredrag om översättning i multinationell miljö av Olle Alsén, TeliaSonera. TeliaSoneras koncept när det gäller texter på olika språk är att så lite som möjligt översätts, endast juridiskt bindande texter, avtal och kollektivavtal. Eller som Olle Alsén uttryckte det: Översättning är ett nödvändigt ont. Koncernens officiella språk är engelska, både i tal och i skrift. Grundtexterna är på engelska och nästan allt material finns också på svenska och finska. Utifrån de engelska grundtexterna bearbetas information sedan till andra språk. Men ändå poängterade Olle Alsén att översättning är mycket viktigt. Inom koncernen finns det dokument översatta till olika språk. Språkproblemen är särskilt påtagliga i de fackliga kontakterna och inom det området översätts alla dokument och dessutom använder man sig av tolkar. För TeliaSonera är språkfrågan en praktisk fråga för att kommunikationen skall fungera. Dagen avslutades med en frågestund. Såväl Britt-Louise Gunnarsson som Olle Alsén ansåg att det i framtiden blir nödvändigt för översättare att specialisera sig och kombinera översättaryrket med t.ex. copywriterns. 4 Vid SFÖ:s informationsbord, som bemannades av Karin Grönvall och Helene Biesheuvel, visade deltagarna stort intresse för SFÖ:s nya årskalender 2006 som presenterades. Nadja Chekhov Hieronymusdagen i Lund den 22 september 2005, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet Det ska inte vara så att allt det roliga händer bara i Stockholm... Är det inte dags att börja fira översättarnas skyddshelgon Hieronymus även i Sydsverige? På Hieronymusdagen var det splitternya språk- och litteraturcentret vid Lunds universitet en perfekt träffpunkt för studenter, översättare, utbildare och beställare i synnerhet för att universitetet igen satt igång med den eftertraktade facköversättarutbildningen. Dagen inleddes i SOL-vestibulen där språkintresserade besökare blev informerade av facköversättare, undertextare, skönlitterära översättare och auktoriserade translatorer. Det var säkert inspirerande för studenter att få möjlighet till en kort pratstund med riktiga professionella översättare. Studenterna fick bland annat höra att det gäller att hitta sin egen nisch för att man ska klara sig i den ständigt hårdnande konkurrensen! Därför var det glädjande att flera studenter hade mycket goda kunskaper i lite ovanligare språk: litauiska, persiska, kinesiska, slovakiska... Informationsbordet var otroligt välbesökt: flera broschyrer tog snabbt slut, informatörerna blev hesa i halsen och hann inte ens slå sig ner för en kopp kaffe på kaféet bredvid. Foto: Lisbeth Mejer Tre timmar senare i hörsalen erbjöds åhörarna korta informationssnuttar om FAT, SFÖ:s fadderprogram, samarbetet mellan översättare och förlag, undertextning, fack- och skönlitterär översättning, språkvården i Sydsvenska Dagbladet, EUöversättning samt översättarutbildningen vid Lunds universitet. Organisatörernas önskan hade varit att fylla den nya hörsalen på SOL-centret och det gjorde vi! Vid ett tillfälle fick åhörarna till och med stå på grund av brist på sittplatser... Berättarivern var stor hos alla föredragshållare och det krävdes lite extra insats av organisatörerna för att hålla tidtabellen ens ungefärligt. Vid niotiden på kvällen var det en omtumlad men mycket glad grupp organisatörer som begav sig ut i höstmörkret för att hitta en kvällsbit och ventilera intrycken och reaktionerna. Ett stort tack till huvudorganisatörerna Inger Johansson från Sveriges författarförbund och Harriet Johansen från SFÖ samt alla föredragshållare! Aija Myllymäki SFÖ VÄST Ann-Sofie Hult, Maare Ollin, föreläsare och SFÖ-medlem Europeiska språkdagen 26 september 2005 Language After Work Den som hade vägarna förbi Språkcaféet på Esperantoplatsen i Göteborg den 26 september hade chansen att få sig ett riktigt språkbad. Då firades nämligen den europeiska språkdagen, i samarrangemang mellan Europa Direkt, SFÖ, flera studieförbund m.fl. Foto: Camilla Ek, Europa Direkt Västsverige

5 Språk ur olika aspekter behandlades, främmande språk som engelska, bosniska, makedonska, tjeckiska, italienska, svenska, spanska, japanska och ungerska, konstgjorda språk som esperanto, olika sätt att använda språk på resan, som poesi, vid tolkning och, inte minst, vid facköversättning. Det hela avslutades med grekisk musik, med sång på svenska. SFÖ representerades av Maare Ollin, som höll ett kort föredrag på temat Facköversättare vad gör de? Maare började med att försöka beskriva den typiske facköversättaren, vilket inte är lätt, och det var just det som var syftet också att framhålla att facköversättarkåren består av en salig blandning människor med ytterst varierande bakgrund. Hon talade vidare om alla de olika texter som facköversättare jobbar med och, till ackompanjemang av det för caféer så karakteristiska ljudet av en espressomaskin, beskrev hon de spår som översättarna lämnar i allas vardag, till exempel i form av en teknisk specifikation eller en glassig broschyr för just en kaffemaskin. Föredraget behandlade också de mer språkliga aspekterna och varför man alltid översätter till sitt modersmål. Den intresserade publiken ställde avslutningsvis en mängd frågor och Maare avrundade det hela med att, som svar på en fråga, konstatera att maskiner, IT och Internet är ovärderliga hjälpmedel, men de kommer aldrig att kunna ersätta översättaren. Förutom det digra programmet fanns också informationsbord med en mängd information från alla arrangörerna. Under kvällen pågick också en tipstävling med fina priser, bl.a. en språkkurs och en SFÖ-väska! Och naturligtvis drack besökarna kaffe! Fattas bara, när man är på Språkcaféet! Maria Lundahl INFOGRUPPEN Nadja Chekhov, SFÖ:s årskalender 2006 För mig som ny sammankallande i Infogruppen efter Mai Ottoson är det speciellt roligt att kunna meddela att vi inom gruppen har tagit fram en för SFÖ helt ny produkt SFÖ:s årskalender 2006! Temat är Den professionelle översättaren i fokus och syftet är att profilera SFÖ:s medlemmar som moderna, professionella yrkespersoner. Denna första utgåva av kalendern har finansierats genom sponsring av några av SFÖ:s medlemsföretag samt Tamarind, Transförlag, WordFinder och Föreningen Auktoriserade Translatorer FAT. Kalendern har lanserats på Hieronymusdagen i Stockholm och Lund samt på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Vi hoppas att kalendern skall kunna ges ut varje år, men först kommer en utvärdering av projektet att göras under våren. Beställningsblankett hittar ni på sista sidan av detta nummer av FÖ. Kalendern kan också beställas via blankett på SFÖ:s hemsida, Publikationsgruppen, som sorterar under Infogruppen, kan också rapportera ett mycket lyckat projekt. Det populära häftet Translating Names har redigerats och tryckts i nyutgåva tack vare sponsring av Star Translittera. Publikationen fanns att köpa på Bokoch Biblioteksmässan i Göteborg. Inom Infogruppen pågår för närvarande också arbetet med att ta fram en profilmanual för föreningen. I nästa nummer av FÖ kommer det en rapport om Infogruppens möte i Göteborg den 30 september. Nadja Chekhov UTBILDNINGSGRUPPEN Maria Lundahl, An all-day seminar on editing Utbildningshösten inleds den 24 september med Judy Petersens mycket uppskattade heldagskurs om redigering. Den här gången hålls kursen i Lund, efter att tidigare ha getts i Stockholm och Alingsås. Translator s workbench-trados - fortsättningskurs En fortsättningskurs i Translator s Workbench planeras i Göteborg den 28 oktober, med Daniel Lodeiro som kursledare. Denna kurs tar vid ungefär där förra årets nybörjarkurs slutade. Inbjudan kommer inom kort. Translating Annual Reports/Årsredovisningens språk Slutligen hålls den resp november en för SFÖ ny typ av kurs i Stockholm. Det är en tvådagarskurs om språket i årsredovisningar och kursledaren heter Jan Sigfridsson. Första kurstillfället är på mer grundläggande nivå medan det andra är på avancerad nivå. Förhandsintresset har varit mycket stort, vilket tyder på att detta är ett efterfrågat ämne. Båda dessa kurser hålls på engelska, och är mest avsedda för översättare till engelska. Vi hoppas dock kunna återkomma med liknande kurser till våren och då åt andra hållet, dvs. till svenska. Utbildningsgruppen tar tacksamt emot förslag på andra kurser och även förslag på lämpliga kursledare inom olika ämnen. Maria Lundahl, Karin Ashing och Jennifer Evans STYRELSEN INFORMERAR Karin Ashing, Styrelsmöte den september i Båstad Ett litet axplock av de frågor vi diskuterade då: Ekonomin är i balans. Aktuella evenemang, Bok & Biblioteksmässan, Hieronymus, Språkdagen Vår hemsida en webbgrupp ska tillsättas, uppdatering av informationen kan förbättras, översättning till engelska påbörjas Marknadsföring: ny SFÖ-kalender, presentationsfoldern om vår verksamhet uppdateras Medlemsfrågor: Medlemsantalet ökar, men ett antal personer har också slutat, arbetar med annat, har gått i pension, osv. Språkgrupperna sorterar numera under medlemsgruppen. En folder med yrkesetiska regler utarbetas, som ett led i att stärka vår profil och utveckla kvalitetsarbetet. Den ska vara färdig för utdelning/försäljning efter nästa årsmöte. Vi hade besök av försäkringsmäklare som undersöker om SFÖ-medlemmar kan få bättre/mer prisvärda försäkringar. Utländska översättningsföretag har sökt medlemskap. Konferensen Hålls i Stenungsund maj. Planeringsarbetet pågår. Utbildning: Höstens aktuella kurser välbesökta. Trados-kurs o skrivarkurs planeras, samt kurs om årsredovisningsspråk för översättare med svenska som modersmål. Internationellt: Samarbete/representation med systerorganisationer diskuterades. Förslag/synpunkter från medlemmarna togs upp. En av dessa handlade om statlig upphandling av tolk- och översättartjänster. En grupp arbetar med detta. En annan, om konkurrens från utlandet, tas upp i en artikel i Facköversättaren. 5

6 FIT-kongress Jag hade länge funderat på hur en FIT-kongress skulle vara jämfört med en SFÖ-konferens. Redan 1996, när kongressen hölls i Australien, var jag nyfiken på att delta och hade vilda tankar på att kombinera kongressen med ett släktbesök. Dock blev släktbesöket av men inte kongressen, för deltagaravgiften var avskräckande dyr. På den tiden var jag anställd översättare och kunde inte göra som jag själv ville. Men nu var det andra villkor: kongressen skulle hållas i mitt forna hemland Finland som jag lämnade i de övre tonåren. Visserligen var deltagaravgiften fortfarande hög men efter att ha suttit och frilansat i åtta år på min kammare tänkte jag att det ändå kunde vara berikande att uppleva en världskongress. Jag anmälde alltså mig och min man som fick följa med som accompanying person. 6 FIT: kongress hölls i det pampiga Tammerforshuset, Tammerfors, Finland. VS Kongressen hölls i Tammerforshuset som var rätt så pampigt. Tyvärr missade jag invigningen. Vid ankomsten fick alla en namnbricka som skulle hängas runt halsen (ganska bra, man slapp sticka sig med en säkerhetsnål!). På min bricka stod det Paula Thulin, Sweden; det var allt. Visserligen var det rätt så befriande för en själv att vara lite anonym men det var också en nackdel när man pratade med folk för man hade inte en aning om de var översättare, lärare eller firmarepresentanter. Deltagarlistan var imponerande: sammanlagt 655 deltagare från 60 olika länder. Finland var i majoritet med 255 deltagare, Norge tvåa med 56. Från Kina var det 42 deltagare, USA 29 o.s.v. Men var fanns alla svenskar? Endast 15 deltagare från Sverige, bara tre från SFÖ! Digert program Vid ankomsten fick man också i sin hand ett digert program på engelska och franska, det var en hel bok! Alla föreläsningar var på dessa språk. Det var nästan ett företag att i förväg läsa i programmet och bestämma sig vad man skulle gå och lyssna på. Utbudet var ytterst varierande och in- SFÖ-konferens tressant och föreläsningarna gick förstås för det mesta parallellt. Naturligtvis kan nyttan av en litterär föreläsning, där man jämför hur Gullivers resor har översatts till franska av tre olika översättare diskuteras. Eller temat nyöversättningar av Shakespeares verk till finska (när dessutom föreläsningen hölls på engelska av en finsktalande person, vilket för mig kändes en aning makabert). Franska och engelska Rätt så snart vande man sig dock vid att de språk som gällde på kongressen antingen var engelska eller franska. Detta gällde också vid tilltal av de andra kongressmedlemmarna om man inte var säker på att det gick bra på något annat språk. De hade också en hel dag med temat medicin som jag valde för att jag arbetar med medicinska texter. Där hölls föreläsningarna på franska och engelska. Jag deltog också i en workshop där man skulle förbättra andra översättares autentiska fel i medicinska texter. Workshopen var på engelska. För övrigt lade jag märke till att det var ganska många som valde bort franska föreläsningar för att de inte förstod språket.

7 Kongressutrymmena bestod av flera våningar och man hade lätt att tappa bort sina nyvunna vänner. Annars såg det ut som det brukar på SFÖ-konferenser: lexikonutställning, firmarepresentanter i slips och kostym, kaffe och kakor. (Men ingen frukt! Där skall SFÖ ha en eloge!) Och toalettköer... Get-together Det fanns också en social del av kongressen: min man och jag deltog i Gettogether-Party och galamiddag. Det fanns också möjlighet att delta i Finnish Evening med bastu och dans, men det evenemanget hoppade vi över och utforskade staden på egen hand i stället. Och det var också intressant, för Tammerfors verkar vara en ganska ung stad med en hel del uteställen! Första kvällens Get-together-Party gick ut på att man skulle ta för sig av buffén med typiska finska delikatesser, sedan ta ett glas vin och fästa vinglaset i en speciell behållare som satt fast vid matbrickan. Sedan skulle man stå och balansera med brickan bland en massa folk, äta och dricka, och samtidigt föra en intelligent konversation med någon, förmodligen på ett annat språk än ens modersmål, med dånande jazzmusik i bakgrunden! Vi klarade balansprovet bra, men orkade inte stå och mingla alltför länge. Man har ju blivit gammal och bekväm... Trevliga bordsgrannar Galamiddagen var också rätt så lik en middag på en SFÖ-konferens. Våra bordsgrannar bestod av ett par australiensare, en kines och resten finnar. Australiensarna hade båda hållit föredrag på kongressen. De var mycket lättpratade. Kinesen mittemot kunde bara franska, sa han. Min franska är trots mina universitetspoäng inte så lysande, så någon direkt konversation blev det inte. Men jag talade länge engelska med en tjej som hade en namnskylt med ett helengelskt namn. Efter ett tag visade det sig att hon var helfinne men hade en engelsk far. Hon hade dessutom en syster som hade gått i samma skola i Helsingfors som jag! Vid vårt bord satt också f.d. ordföranden för Finlands översättaroch tolkförbund. Han råkar vara gift med en av mina f.d. klasskamrater... Världen är stor och samtidigt så liten! Visitkort växlades flitigt. Galamiddagen hade också underhållning. Det var en finsk artist som förde tankarna till Lena Philipson. Bl.a. sjöng hon finsk tango: Du tog mitt förstånd och gjorde mig till din slav... Kan det bli mera finskt? Konferensprogrammet innehöll också en programpunkt som gick ut på att alla finsktalande översättare som arbetade utomlands skulle träffas. I det lilla rummet avsett för ändamålet blev det proppfullt och varmt som i en finsk bastu (eftermiddagssolen gjorde sitt!): det visade sig att vi var många fler översättare som hade flyttat utomlands än vad man kunde klura ut av namnskyltarna. Vissa talade finska med pikant brytning. Det gjordes i ordning en e-postlista. Alla sådana kontakter kan vara värdefulla med tanke på framtiden! Långtråkigt slut Själva avslutningsdagen på kongressen var lite långtråkig med en prisutdelning som drog ut på tiden. Som avslutning fick vi höra en finsk flickkör som sjöng verkligen uttrycksfullt! Mycket njutbart! Sedan fick alla ett glas skumpa innan det åter var dags att spridas för alla världens väderstreck. Nästa FIT-kongress skall hållas i Shanghai om tre år. Det gjordes redan mycket reklam för den av de kinesiska deltagarna, det visades video oavbrutet m.m. Jag tycker att det vore en otroligt intressant upplevelse att åka till kongressen i Shanghai. Jag besökte faktiskt staden förra året och vågar påstå att det var den mest intressanta utlandsresan i mitt liv hittills: så annorlunda! Kanske ses vi där? Paula Thulin SFÖ-konferens 2006 Snart kommer information och inbjudan läs mer på sidan 11. SPRÅKSPALTEN Skicka frågor/svar till: Mai Ottoson, I förra numrets språkspalt undrade signaturen Svante över ordet tuggmotstånd. Vi har fått in följande synpunkter från läsekretsen. Ingegerd Thungström: Att en CD-skiva kan anses ge tuggmotstånd är väl inte konstigare än att en VD har en våt dröm om att hans företag blir börsnoterat, eller hur? Man undrar ju för övrigt hur hans sexualliv ser ut. Åke Rullgård: Språkspalten i Facköversättaren 4/2005 handlade om tuggmotstånd. Signaturen Svante undrar om ordet håller på att få en annan betydelse men det handlar väl snarast om att tuggmotstånd används metaforiskt, till exempel i samband med film. Och då blir det som ofta med metaforer: Man måste tolka innebörden och det ger som regel olika resultat beroende på vem som läser texten där ordet förekommer. Metaforer kan krydda språket men leder ofta till missförstånd. Speciellt besvärligt blir det om texten med en metafor av detta hemmagjorda slag ska översättas till ett annat språk. Översättaren vet ju som regel inte hur författaren av förlagan tänkt så det kan bli snart nog vad som helst. Ofta kommer sådana hemmagjorda metaforer till genom att författaren inte bemödat sig om att hitta ett begripligt och någorlunda entydigt ordval. Välkommen med nya frågor och inlägg! 7

8 Det var en strid ström av besökare som passerade vår monter, och i pauserna mellan tävlande och intresserade hann monterarbetarna prata en kort stund med varandra. Här ser vi Britt-Marie Seex och Maria Elofsson-Drury. Bokmässan succé i år igen Rubriken är ett citat från Göteborgs-Posten den 3 oktober och samma rubrik tycker jag stämmer in även på oss. Bokmässan hade drygt besökare i år och cirka 300 av dessa besökte vår monter. Förra årets tema var Storbritannien och i år var det Litauen. För att uppmärksamma Litauen även i vår lilla monter hade vi en artikel om vår enda litauiska översättare i SFÖ (vi värvade nog in ytterligare två under mässan), vi hade med en tävling 10 frågor om Litauen och så bjöd vi på äkta litauiskt godis. Samtidigt informerade vi naturligtvis om SFÖ, som var huvudpunkten. Frivilligt arbete Det ligger många timmars frivilligt arbete bakom uppbyggandet av hela Bok och Bibliotekskonceptet för SFÖ. Detta arbete inkluderar flera planeringsmöten, bokning av monterplats, beställning av material, upptryckning av informationsmaterial, Facköversättaren, bokning av medhjälpare samt reserver till montern, sedan montering av monterplatsen, få allting att klaffa under mässdagarna, nedmontering av monterplatsen och till sist rapport och analys av alla intryck. Vi vill passa på att tacka 8 alla som hjälpte till att göra denna tillställning till en succé. Nästa års tema kommer att handla om yttrandefriheten. Vi får väl se vad vår uppfinningsrika Heidi Vuoppola vår självutnämnda monterdesigner, då hittar på i vår monter. Det är alltid lika spännande varje år. Här nedan kan ni läsa om några intryck från årets montermedhjälpare: Torsdag kl Under vårt pass besökte till och med Litauens kulturminister vår monter, han sa inte värst mycket, men hans tolk förklarade att han fastnade för montern där de fina flaggorna var. Det var lätt att få in folk och tävla (dynorna gick åt). Heidi Vuoppola Torsdag kl Det var jättekul på mässan! Anne-Li Lindqvist Mooe Torsdag kl Det var som vanligt superroligt att stå i montern och prata med folk. På vårt pass var det ingen rusning precis, kanske lite fullt vid något tillfälle den första timmen, men sista timman blev det väldigt lugnt (men så har jag för mig att det brukar vara i slutet av torsdagen). Vi upplevde att vi kanske inte hade något riktigt blickfång i år, eftersom inte många stannade till och tittade. Tidigare har texter som Tävla med oss, som har gjort folk lite nyfikna. Så det krävde att man var aktiv och värvade tävlande. Gry Foldvik Cedlöf Fredag Fredag morgon började väldigt lugnt. Folk promenerade förbi utan att riktigt se oss och det var lite svårt att stoppa dem. Plötsligt kom en liten dinosaurie (heliumuppblåst ballong) promenerandes in i vår monter och folk stannade till och pekade och skrattade. Vi fick snart veta att en monter inte långt ifrån oss sålde sådana ballonger. Jag gick snabbt och köpte Dino för 50:- och sedan hade vi inga problem med att få folk att stanna till vid vår monter. När jag skulle rusa iväg kl för att hinna med info- och redaktionsmötet på Eggers hotell, var montern fullspäckad med folk. Vissa ville bli medlemmar, andra undrade vilka vi var och succén med sittdynorna var ett faktum. Malin och jag hade ett väldigt givande och trevligt pass. Loole Hagberg

9 Fredag SFÖ:s monter gjorde sig som vanligt väldigt bra mitt emot Författarförbundets översättaravdelning och med utsikt över samma förbunds scen. I år var det picknicktema i montern. Många strömmade förbi och en hel del stannade till och fick sig en pratstund med någon representant för SFÖ. Alla uppskattade lite litauiskt godis och en vilopaus på parkbänken, många ville fylla i tävlingskupongen, där vinsten var en årsprenumeration på FÖ och lockbetet en trevlig sittdyna med texten FULLÄNDADE ÖVERSÄTT- NINGAR och SFÖ:s webbadress i tryck. Statistiken över möjliga medlemmar, köpare, medlemmar och övriga fylldes raskt på. Stämningen var, som alltid på bokmässan, öppen och positiv. Till alla som inte kunde komma i år vill jag bara säga: misströsta inte, det kommer ett nästa år igen. Boka in den i tid! Karolina Schultz Danielsson Tävlingen 10 frågor om Litauen 205 personer deltog i tävlingen. Ingen fick rätt på alla frågorna. Däremot var det sju stycken som lyckades pricka in nio rätt: 1. Jan Pålsson, Halmstad 2. Virginia Simkiene, Ängelholm 3. Ingegerd Ohlsson, Sandared 4. Jurate Jureviciute, Målsryd 5. Snorre K Svensson, Riga 6. Angele Budiene, Göteborg 7. Ronny Andersson, Växjö Ett stort GRATTIS till vinnarna, som kommer att få en årsprenumeration av Facköversättaren. Malin Öberg och Dino trivdes bra i montern. På utslagsfrågan Vad tyckte du bäst om i SFÖ:s monter? fick vi följande svar (antal i parentes): Den trevliga personalens vänliga bemötande (74) Sittunderläggen (17) Dino (14) Få sitta ner, bänken (12) Den fina picknickatmosfären med bänk och grönt (8) Godiset (8) Reklamen, informationen, Facköversättaren (8) Vackra bilder, inte för mycket reklam, enkelheten (6) Intressant och roligt (5) Allt! (4) Frågetävlingen (4) Kalendern (2) Champagnen (2) Flaggorna (1) Pennorna (1) Den orangefärgade filten (1) Proffsigt! (1) Picknickkorgarna (1) Den gröna fikusen (1) Här kommer några speciella svar: Att få tänka igenom hur lite jag egentligen kan om ett land som ligger så nära mitt hemland en skrämmande reflektion. (En bra reflektion, med tanke på att 55 personer trodde att Riga var Litauens huvudstad). Att ni nästa år kommer att ha information även om Uppsalas översättarprogram. Att de frågade på ett snällt och välkomnande sätt. Vissa andra frågar på ett mycket sämre sätt. Och så kan man vinna ett väldigt intressant pris. Att det är fackspråk det handlar om och översättning såklart! Helt i min smak. Vad drar vi då för slutsats av detta? Jo, att den personliga kontakten är viktigast. Det går inte att vara inaktiv i montern. Att få sitta ner en stund, tyckte många var skönt. Det var tur att Dino inte tog över den personliga kontakten men något publikdragande behövs helt klart... De rätta svaren finns på SFÖ:s hemsida, Sammanställt av Loole Hagberg Boka alltså september 2006 för nästa bokmässa! SFÖ:s nya informationsskylt, en s.k. rollit, som syns på bilden på framsidan, kan lånas ut till mässor och utställningar. Kontakta Ulla på kansliet för bokning. Besöksstatistik* möjlig medlem tagit broschyren Vad är SFÖ fyllt i intresseanmälan möjlig översättningsköpare SFÖ-medlem tävlande bokmärke... minst 400 Därtill språkvårdaren Katarina Grünbaum på DN, Litauens kulturminister Vladimiras Prudnikovskas, 4 utställare och en och annan nyfiken... och alla de vi glömde att pricka av... * Öppettider: Torsdag 9 18, fredag 9 19, lördag 9 18 och söndag 9 17 Tack för denna gång hälsar den trötta men glada Bok & Biblioteksgruppen, från vänster: Loole Hagberg, Gisela Thunberg, Gry Foldvik Cedlöf och Heidi Vuoppola. 9

10 Språkgrupperna Samordnare: Jennifer Evans , 10 DANSKA Kontaktperson: Lisbeth Mejer , Skandinaviska språk Nu dagas det kanske för de skandinaviska språken. I åratal har vi inte riktigt fungerat som språkgrupper, ingen ville ha hand om svenska språkgruppen (trots det att den ju faktisk representerar en ganska så stor del av medlemmerna), och den danska/norska gruppen var för liten. Men nu tänkte vi göra något nytt: samarbeta! Nu vill vi göra en gemensam skandinavisk språkgrupp med Roar Riseld som sammankallande och norsk representant, det blir dessutom en dansk och en svensk representant i gruppen, och då kanske vi kan åstadkomma lite mer liv i denna språkgrupp? Vi får se. Förslag till aktiviteter kan tills vidare skickas till Roar eller till Lisbeth Mejer. Vi har inte namn på den svenska representanten vid redaktionens slut, men detta kommer att meddelas i nästa FÖ. Lisbeth Mejer ENGELSKA Kontaktperson: Susan Larsson, Think about this one if you are UP to it. You lovers of the English language might enjoy this. There is a word that has more meanings than any other two-letter word, and that is up. It s easy to understand up, meaning toward the sky or at the top of the list, but when we awaken in the morning, why do we wake up? At a meeting, why does a topic come up? Why do we speak up and why are the officers up for election and why is it up to the secretary to write up a report? We call up our friends And we use it to brighten up a room, polish up the silver, we warm up the leftovers and clean up the kitchen. We lock up the house and some guys fix up The old car At other times the little word has real special meaning. People stir up trouble, line up for tickets, work up an appetite, and think up excuses. To be dressed is one thing but to be dressed up is special. And this up is confusing: A drain must be opened up because it is stopped up. We open up a store in the morning but we close it up at night. We seem to be pretty mixed up about up! To be knowledgeable about the proper uses of up, look the word up in the dictionary. In a desk-sized dictionary, it takes up almost 1/4th of the page and can add up to about thirty definitions. If you are up to it, you might try building up a list of the many ways UP is used. It will take up a lot of your time, but if you don t give up, you may wind up with a hundred or more. When it threatens to rain, we say it is clouding up. When the sun comes out we say it is clearing up When it rains, it wets up the earth. When it doesn t rain for a while, things dry up. One could go on and on, but I ll wrap it up, for now my time is up, so... Time to shut up...! Insänt av Björn Olofsson FINSKA Kontaktperson: Laura Koskela, , Skribenten rapporterar i dagboksform från FIT:s världskongress i Tammerfors i augusti. Raportti FIT:n maailmankongressista Tampereelta Lähdin Tampereelle suurin odotuksin. Osallistuisinhan ensimmäistä kertaa näinkin suureen tilaisuuteen. SKTL:n vuosikokousten lisäksi olen vain kerran osallistunut SFÖ:n konferenssiin. Torstai 4.8. Saapuessani Tampere-talolle oli avajaisseremonia juuri päättynyt ja ensimmäiset luennot alkamassa. Valitsin luennon, jossa Lingsoftin ja Sysmedian oikoluku- ja käännösmuistiohjelmien valmistajat esittelivät varsin vakuuttavasti tuotteitaan. Luentoa juonsi Ranskasta Suomeen muuttanut, ja loistavista suomen taidoistaan kuuluisa, Dominique Pivard. Iltapäivällä osallistuin luentoon, jossa amerikkalainen Paul Fields selvitteli maailmanlaajuista ja monikielistä terminologiaprojektia, joka ainakin osittain perustuu vapaaehtoiseen toimintaan. Oli mielenkiintoista kuunnella asialleen vihkiytyneitä ihmisiä. Iltapäivän toinen luento käsitteli käännöstekniikkaa ja konekäännöksiä. Englannin ja afrikaansin välistä konekäännösprojektia käsittelevä luento oli tosi mielenkiintoinen. IIlalla oli sitten tervetuliaisbileet vanhalla tullikamarilla, jossa tutustuin moniin ennestään vain nimeltä tuttuihintranslat-listalaisiin. Nyt moni nimi sai kasvot ja useimmat olivat aivan erinäköisiä kuin olin kuvitellut. Perjantai 5.8. Päivä alkoi eteläafrikkalaisen Neville Alexanderin Afrikan kielioloja käsittelevällä esitelmällä. Siitä kävi ilmi, että afrikkalaisen on edelleen lähes mahdotonta suorittaa yliopiston loppututkintoa omalla äidinkielellään. Aamupäivän toinen tilaisuus käsitteli audiovisuaalista kääntämistä, johon liittyviä eri näkökulmia saatiin kiinalaisilta, japanilaisilta, espanjalaisilta sekä amerikkalaisilta esitelmöitsijöiltä. En ollut ajatellut sen olevan niin monimutkaista. Ensimmäisessä iltapäivän tilaisuudessa näytettiin videofilmi, joka käsitteli suomalaista audiovisuaalista kääntämistä, lähinnä tvkääntämistä. Filmi ja sitä seurannut keskustelu valaisivat mm. oopperatekstien käännöstekniikkaa ja sen käyttöä oopperassa. Iltapäivän toisessa tilaisuudessa käsiteltiin mahdollisuuksia opiskella kirjallisuuden kääntämistä eri maissa. Tämän paneelityyppisen keskustelun anti jäi ainakin minulle hieman vajaaksi, koska faktatiedot tuntuivat olevan kiven takana. Perjantain illanviettoon Viikinsaareen menimme laivalla. Ohjelmaan kuului iltapalan ja lavatanssien lisäksi saunavihtojen tekoa, saunomista sekä alastonuintia kylmässä Näsijärvessä. Kiinalaiset vieraamme pitivät sitä ymmärrettävistä syistä hieman hulluna touhuna.

11 Lauantai 6.8. Päivä alkoi mahtavalla luennolla! Heikki E.S. Mattila luennoi ranskaksi latinankielisistä juridisista termeistä nykyjuridiikan kielessä. Tulkit tulkkasivat tämän niin erinomaisesti englanniksi, ettei ollut mitään vaikeuksia seurata esitelmää. Toinen aamupäivän tilaisuus käsitteli lääketieteellisten tekstien kääntämistä, joissa usein lähtökielenä on englanti. Esitelmät pidettiin osittain ranskaksi. Pientä erimielisyyttä syntyi katalonialaisen esitelmöitsijän ja erään kuuntelijan välille espanjan ja katalaaninkielisten kirjallisten lähteiden saatavuudesta. Eräs konferenssin mielenkiintoisimmista tilaisuuksista oli Tiina Kinnusen ja Liisa Laakso-Tammiston alustama keskustelu kääntämisestä väärään suuntaan, eli äidinkielestä vieraaseen kieleen. He lähtivät erittäin pedagogisesti Suomen tilanteesta, lähinnä englannin kielen tilanteen pohjalta. Koska Suomessa asuvien, suomea osaavien englantilaisten määrä on pieni ja käännettävien asiakirjojen määrä on suhteellisen suuri, joudutaan pakostakin tilanteeseen, jossa suomalainen joutuu kääntämään englanniksi. Onko tämä sitten huono asia? Heidän mielestään ei, koska suomalaisen tuottaman englanninkielisen tekstin voi luettaa syntyperäisellä lukijalla, ja sen jälkeen tarkistaa lukijan tekemät muutokset asiasisällön kannalta. Mielenkiintoinen keskustelu asiasta päätti tämän antoisan luennon. Lauantain iltajuhla pidettiin Työväenteatterin juhlasalissa. Istuin erään helsinkiläisen kollegan kanssa kanadalaisten pöydässä, jossa Kanadan maantiede kävi illan mittaan aika tutuksi. Pääesiintyjänä olleen oopperalaulajan hienon show n, Lapin herkkujen ja muutaman tangon jälkeen sänky tuntuikin hyvältä vaihtoehdolta. Sunnuntai 7.8. Sunnuntain ohjelmassa oli FIT:n palkintojen jako ja päätöspuheenvuorot. FIT:lle valittiin myös uusi hallitus. Lapsikuoro lauloi hienosti suomalaisia kansanlauluja. Tuli vanhallekin ihan kyynel silmään. Tutut hyvästeltiin ja ehdin vielä Helsinkiin MM-kisoihin. Yhteenvetona voisin sanoa, että SKTL:n suorittamat järjestelyt olivat huippuluokkaa. Ja Tampere-talon henkilökunta teki olon viihtyisäksi. Osallistuin eri kongressiohjelmiin aamusta iltaan, joten olin kongressin jälkeen aivan poikki. Jonkin verran ihmetytti ruotsalaisten ja tanskalaisten vähälukuisuus. Selityksenä on varmaankin se, että SKTL maksoi ennen maaliskuun loppua ilmoittautuneiden jäsentensä osallistumismaksun, mitä muut järjestöt eivät ilmeisesti tehneet. Erkki Peltomaa SVENSKA Kontaktperson: Ann-Sofie Hult, , Är svenskan bland världens språk stort eller litet? I en artikel i TUR RETUR av Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska vid Göteborgs universitet, presenteras vårt svenska språk ur olika perspektiv. Det finns ungefär 200 stater i världen och om vi skulle tro på principen en nation ett språk, så skulle det finnas ungefär lika många språk i världen. Det gör det inte. Den mest omfattande och även mest Konferensblänkare: NOTIS re papers.pdf generösa förteckning över världens språk finns i boken Ethnologue Languages of the World, som ges ut av den kristna missionsorganisationen Summer Insitute of Linguistics med högkvarter i Dallas. I den här boken anges antalet språk i världen till 6528 (1992). Alla sådana här uppgifter om antalet språk i världen är mycket osäkra. Svenskan tillhör de största språken i världen och att 99 av världens språk är mindre, mätt i antalet modersmålstalare. Detta är förstås tvärt emot vad vi svenskar brukar tänka om vårt språk. Något som är uppseendeväckande är att de flesta språk i världen saknar skriftspråk, inte de flesta individer, men väl de flesta språk. Två tredjedelar av världens språk saknar skriftspråk. Svenskans situation är annorlunda. I Sverige skrivs och trycks det flera tusen sidor varje dag. Svenskan är ett stort språk om vi använder alla världens språk som jämförelsebakgrund. Om vi i stället jämför med de officiella EU-språken, blir svenskans och övriga nordiska språks position mindre imponerande. Slutsatsen blir att svenskan är ett av de mindre språken inom EU, trots att det tillhör de hundra största språken i världen. (Sammanfattat av Loole Hagberg) 11

12 BOKTIPSET Rolli Fölsch, Boktipset utvidgar sin repertoar! Av tradition har jag i Boktipset hittills koncentrerat mig på böcker som handlar om språk, detta fascinerande ämne och verktyg som rätt använt är effektivare och vassare än vilket vapen som helst som onda och dunkla hjärnor värkt fram. Det tänker jag fortsätta med, men även vi arbetshästar inom översättarskrået kan behöva en stunds avkoppling emellanåt och då kan det ju vara trevligt med tips om böcker som inte i första hand är avsedda till att vässa vår språkliga skärpa. Som lektör för Bibliotekstjänst har jag specialiserat mig på ämnena skönlitteratur, pedagogik, serier, humor, kokkonst, teknik, sex & samlevnad och musik, så det går utmärkt att framöver förvänta sig lite blandkost, betraktelser av böcker som inte enbart har med ordbruk och bokstavsskötsel att göra. Självklart ämnesval? Första ut heter Största möjliga njutning (Alfabeta). Här vill man kanske föreställa sig att ämnesvalet blev sex & samlevnad, men icke så! Cirkus, människor och mat handlar det om. Det är den levande cirkuslegenden Henry Bronett, som debuterade i cirkusmanegen när han var tre, som här berättar om dråpliga och dramatiska situationer inom cirkusens värld. Eftersom maten är en viktig del i konsten att njuta och sprida njutning till andra (som det står i baksidestexten) är det viktigt att den är varierande, spännande och exotisk. Så mellan inslagen om hur ett sjölejon blir svartsjukt på en trapetsartist och när Henry hällde en hink konfetti över sin pappa Francois finner man recept från halva jordklotet. Exotiska var namnet eller vad sägs om Viltgryta utan igelkott (!), Flautas, Pewlimeni och Ben Hamids couscous? Med den här boken inom räckhåll blir tillagningen en enkel match. Slutlig språkriktighet Men låt mig avslutningsvis tipsa om en bok om språk så att den trogne Boktipset-läsaren inte skall tro att redaktören för spalten helt tappat koncepten. Språkriktighetsboken (Norstedts Akademiska Förlag) är en veritabel guldgruva för oss språkjobbare. Det hjälper inte att vi redan har Svenska Akademiens grammatik, språklära och ordlista inom räckhåll. Vi är inte ens hjälpta av Svenskt språkbruk, Svenska skrivregler eller Nationalencyklopedins ordbok om vi på ett enkelt sätt vill veta varför det exempelvis heter vägkarta, men järnvägskarta. Här får vi också veta om man skall säga drottningen av Sveriges bostad eller drottningens av Sverige bostad. Och är kommunalrådet sjukt eller är han bara sjuk? En sjukt spännande språkresa blir det i alla fall så det är bara att låta sig hänföras. Och glöm inte att ambitionen med boktipsspalten är att den skall vara interaktiv. Har Du synpunkter på innehållet, egna boktips eller rentav en klurig språkfråga så är detta Ditt forum på blott två knapptryckningars avstånd. Välkommen att höra av Dig till Rolli Fölsch PS Jo, skall man vara knastertorrt korrekt, så är ju det stackars kommunalrådet fortfarande sjukt, men vill man vara med och leda språkutvecklingen skriver man om. Exempelvis: NN, vårt kära kommunalråd, har blivit frisk! Månadens tanke: Rådgör aldrig när du vill göra en god gärning MEDLEMSNYTT Aktuellt om medlemsantalet i SFÖ. Vi önskar följande medlemmar välkomna in i SFÖ: Otto Åkesson... Karlskoga Carina Andersson Galliate... Lombardo Monika Banach...Nacka Robbin Battison...Stockholm Michaela Beijer... Stockholm Erika Bergholm... Stockholm Lennart Berglind-Dehlin... Lund Louise Berglund...Umeå Mats Borgström...Stockholm Camilla Bouchta... Lidingö Margareta Brandin Berndtsson...Kivik Maria Cederroth... Stockholm Waleska Conejeros Triviño... Göteborg Thomas Edholm...Kista Larissa Ekonoja... Solna Karin Folkeryd... Löddeköpinge Sofia Hildsdotter... Nacka Annika Holm... Växjö Ulrika Jannert Kallenberg... Ljungskile Karen Lundgren...Knivsta Graciela Mateo Reig... Knutby Sven-Erik Melin... Uppsala Mervi Moisander...Pitlochry Maria Morris... Norrköping Ingeborg Nedeby...Stockholm Henrik Nyberg... Hässelby Anna Orr...Skärholmen Jenny Ottersten... Hägersten Camilla Ottosson...Lund Jennifer Palley... Saltsjö-Boo Karin Starborg... Saltsjö Boo Susanna Stevens... Toulouse Annika Säll...Huddinge Kathrin Tengsand...Mölndal Isabel Thomson...Stockholm Ingegerd Thungström... Bandhagen Jessica Helen Williams... Knivsta Steven Yaskell... Sollentuna Vi har nu 866 medlemmar i SFÖ (fullvärdiga 587, associerade 252, intresse 9, företagsmedlemmar 18). SETT & HÖRT Skicka till: Loole Hagberg, Artikelserie I dagarna inledde Östgöta Correspondenten en artikelserie i tre delar om översättaren. Se också krönikan: Översättaren bara en rad i recensionen. ibf6hfb4f9dxthl.xml?category1= Insänt av Inga-Beth Hinchliffe

13 Rykande färsk nyhet? Annonsera i Facköversättaren, kontakta: Annonsplats, bokas genom: 13

14 14 Vad sägs om 50 öre ordet? SFÖ-styrelsen har fått ett brev från en medlem som vill rikta vår uppmärksamhet på följande problem: Medlemmen deltog för en tid sedan i en anbudsinfordran för en teknisk översättning. Medlemmen fick dock inte jobbet utan istället fick han efter samtal med det upphandlande företaget information om att företaget fått in ett anbud från ett estniskt översättningsföretag som var så lågt som 0,50 kronor per ord. Företaget påpekade också att flera svenska översättningsföretag lämnat anbud som understeg 1,30 kronor per ord. Medlemmen anser att ett ordpris kring 1,30 kronor är rimligt och anser sig vara chanslös i en sådan situation. Han får helt enkelt inte täckning för sina kostnader. Medlemmen skriver vidare att det inte fanns några företagsmedlemmar i SFÖ när han gick med, och att han anser att SFÖ:s ursprungliga intentioner förfelas om översättningsbyråerna lyckas i sin målsättning att ta över marknaden. I sitt brev ber medlemmen styrelsen att ta upp denna fråga för en noggrann genomlysning av problemet. Styrelsen har beslutat att diskutera frågan genom denna artikel i FÖ, och även om styrelsen har läst och godkänt artikeln så är det främst mina egna åsikter som kommer till uttryck här. Sjunkande priser ett problem Inledningsvis vill jag konstatera att jag håller med medlemmen om att de sjunkande priserna är ett problem. Utvecklingen har pågått under ett antal år och är i längden ohållbar. Jag tycker också att det är positivt att medlemmen vill ta upp denna för hela branschen viktiga fråga till diskussion och inte låter sig förledas att lämna anbud som han själv anser är för låga. Däremot håller jag inte med honom om att detta är en fråga om företagsmedlemmar (eller översättningsföretag i allmänhet) kontra enskilda översättare. Jag tror inte att denna prispress utgår från illvilliga översättningsföretag, utan dessa drabbas på samma sätt som enskilda översättare. Huvudorsaken till prispressen är som jag ser det en överetablering i branschen. Priser sjunker aldrig på marknader som är i jämvikt eller där det finns ett underutbud av arbetskraft. Det finns helt enkelt för många människor som åtar sig översättningsarbete till svenska idag. Alla kan inte få jobb (åtminstone tror många enskilda översättare att det är så och anpassar sitt beteende till detta antagande), individerna tävlar om att få jobben och detta medför sjunkande priser. Konkurrens Översättningsföretagen konkurrerar dels med varandra, dels med frilansarna om jobben (i den mån frilansarna har eller försöker få direktkunder), och som alla företag gör de sitt bästa för att just de ska få ett visst uppdrag men översättningsföretagen har ingen som helst anledning att vilja se priserna sjunka, utan skulle säkert bli minst lika glada som frilansarna om branschen kunde lyckas ta ut högre priser. Att många översättningsföretag skulle må bra av högre priser är uppenbart Sverige är ett högkostnadsland med höga skatter och (jämfört med vissa andra länder) dyr arbetskraft. Översättningsföretagen har oftast (till skillnad från frilansare) betydande fasta kostnader man måste få teckning för man har anställda i Sverige och förväntas betala svenska löner, man har lokaler där man ska betala svenska hyror o.s.v. När det uppstår prispress i en bransch krymper företagens marginaler. De försöker då på olika sätt minska sina kostnader. Ett sådant sätt är att betala sina frilansare mindre än tidigare och det är detta fenomen vi alla drabbas av. Man kan naturligtvis diskutera huruvida översättningsföretagen är effektiva ur ekonomisk synpunkt eller måste ta ut för stor del av det pris slutkunden betalar för att få täckning för sina kostnader, men det faller utanför ramen för den här artikeln. Anledningen till att jag inte anser att översättningsföretagen är orsaken till de sjunkande priserna är att de i allmänhet inte håller sig med särskilt många in-house översättare och därmed egentligen inte har något större inflytande över prisbildningen. Tvärtom vid närmare eftertanke har företagen en ganska utsatt position. Bolagen är direkt beroende av någon annan, nämligen frilansmarknaden. Det är där prisbildningen sker. Om frilansmarknaden inte åtar sig ett jobb kan bolagen inte leverera till sina slutkunder. Så enkelt är det. Projektledare Översättningsföretagen (som egentligen är en sorts projektledare snarare än översättare) konkurrerar förutom med individuella översättare även med företag utanför Sverige som har samma affärsidé. Dessa utländska bolag lämnar (ur svenskt perspektiv) extremt låga anbud, delvis beroende på att de har lägre omkostnader för sin projektledningsverksamhet, t.ex. lägre skatt, lägre hyror etc. Det finns många exempel på detta, här är ett: EU:s institutioner upphandlar mycket översättningsarbete, och på Publikationsbyråns webbplats TED (http:// ted.publications.eu.int/official/) publiceras då och då resultaten från dessa upphandlingar (vilka priser som inkommit som anbud). Följande siffror är intressanta. I upphandlingen med numret 2005/S inkom enligt nedanstående tabell. Språkkombinationer Lägsta anbud för Högsta anbud för en normalsida en normalsida (ca 300 ord) (ca 300 ord) EN > Tyska 32 euro 70 euro FR > Tyska 33 euro 70 euro EN > Svenska 39 euro 55 euro FR > Svenska 39 euro 72 euro EN > Lettiska 15 euro 26,50 euro FR > Lettiska 25 euro 26,50 euro

15 Det är ingen slump att det dyraste anbudet avser svenska, följt av tyska och med lettiska på sista plats (detta är bara ett urval. Uppgifter om priser på övriga språkkombinationer finns på TED). Men även om man kan få intrycket att utländska aktörer dumpar marknaden får man inte glömma att de låga priserna främst gäller översättningar TILL de egna språken, inte svenska. Och detta är viktigt: normalt har inte heller de utländska översättningsföretagen några svenska inhouseöversättare. Även dessa företag är beroende av vad frilansmarknaden i Sverige är beredd att jobba för. Illvilliga företag Om det nu inte är de illvilliga översättningsföretagens fel att priserna fortsätter att sjunka, vad beror detta då på? Helt enkelt att det fortfarande finns tillräckligt många frilansare (verksamma i Sverige) som är beredda att jobba för de lägre taxorna. Vad kan då SFÖ göra mot detta? Förmodligen ganska lite utöver det föreningen redan gör: Att arbeta för hela branschens bästa och att öka omvärldens medvetenhet om översättaryrkets betydelse. Att verka för att föreningens medlemmar uppfattas som seriösa yrkesmän där kvalitet och pålitlighet är honnörsord. Men detta är ett långsiktigt arbete som handlar om att långsiktigt påverka attityder. SFÖ:s målsättning är att hela branschen skall må bra, men har som förening tyvärr knappast något inflytande över de priser som dagligen fastställs på marknaden. Dagens prisbildning är upp till dagens marknadsaktörer, vilket betyder att varje person som är verksam inom översättningsbranschen måste ta sitt ansvar för prissättningen. Det gäller såväl företag som enskilda översättare. Tacka nej till alltför dåligt betalda jobb och arbeta kontinuerligt på att informera alla dina kunder om att en bra översättning tar tid och kostar pengar. På kort sikt kan det göra ont att tacka nej till jobb, men på sikt tjänar hela branschen på det. En annan tänkbar variant är att vissa företag (och kanske också enskilda översättare) på sikt väljer att flytta sin verksamhet till länder där löner och skatter (och den allmänna prisnivån) är lägre än i Sverige. Eftersom det (i princip) råder fri etableringsrätt inom EU, fri rörlighet för kapital och fri rörlighet för medborgarna är det inte längre omöjligt för mig som individ eller företagare att flytta mig själv eller min verksamhet till ett land med betydligt lägre kostnader. Detta är ju som bekant inget nytt fenomen, men länge har det varit främst tillverkningsindustrin som flyttat ut. Men även tjänstesektorn påverkas av denna utveckling, alltså även vi översättare. I detta sammanhang kan det vara intressant att hänvisa till en artikel som Peter Travis skrev i FÖ nr 4/2003 (sid. 6 och 7). Han beskriver där hur den ekonomiska situationen är för en översättare bosatt i Storbritannien jämfört med Sverige. Han visar hur olika de ekonomiska förutsättningarna är och hur stor betydelse skatterna har för det belopp en översättare måste fakturera varje månad för att nå samma nettobehållning. Detta är ett exempel, och är man beredd att flytta längre bort finns säkert ännu bättre upplägg. Ett annat exempel på den pågående utvecklingen såg jag i en annons på SFÖ:s hemsida nyligen. Där sökte företaget Euroscript Baltija svenskspråkiga översättare (på heltid) till sitt kontor i Riga. Även om en del företag och översättare väljer att flytta, tror jag dock inte att man som enskild översättare behöver vara alltför oroad för att man ska tvingas flytta inom kort för att upprätthålla en bra språkkänsla måste man regelbundet vistas längre tid i Sverige, så de bästa översättarna till svenska kommer sannolikt även i framtiden att finnas här. Ett konsekvent nej Däremot misstänker jag att priserna kommer att fortsätta sjunka så länge som inte alla som är verksamma inom översättarbranschen bestämmer sig för att konsekvent tacka nej till alltför dåligt betalda jobb. Om den enskilde tackar nej gör han både sig själv och även sina kollegor en tjänst. Ordet solidaritet var ett slagord för ett antal år sedan, men har på senare tid förlorat i popularitet. Men innebörden av ordet och vad ett solidariskt förhållande gentemot kollegor och branschen är kanske kan vara något att fundera över nästa gång en prisförfrågan kommer in. Olof Dandanelle Synpunkter? E-post: KALENDARIUM Aktuella föreläsningar, möten och konferenser American Translators Asscociations årskonferens den 9 12 november 2005 i Seattle Washington. Upplysningar om konferensen finns på Nästa nummer av Facköversättaren kommer ut omkring den 22 december (manusstopp den 17 november) Nästa nummer kommer att handla om: Kommunikations- och språkforum 2005 i Köpehamn. Vi kommer att få en rapport från Info- och redaktionsgruppsmötena. Leif Magnusson berättar om sitt äventyr med bärbar dator. Skicka gärna in några roliga julrim och goda, exotiska julrecept. Har du något du tycker vi ska skriva om? Har du något du själv kan skriva och skicka in? Skicka till: Skriv kort! Max 400 ord per artikel, så får vi säkert plats med den i tidningen! 15

16 Beställ SFÖ:s nya årskalender! Inom varje yrkeskår är utbildning, fortbildning och vidareutbildning absolut nödvändigt. SFÖ arrangerar med jämna mellanrum föreläsningar och seminarier, med olika För första gången erbjuder SFÖ en årskalender för 2006 för översättare och andra språkintresserade. ämnen som teman. De är oftast mycket välbesökta. Denna månad sponsras av: Ord & Stil AB, Tjurholmsgränd 6, Johanneshov Telefon: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Motiven, ett för varje månad, profilerar översättare inom SFÖ som moderna, professionella yrkespersoner i en internationell och teknologisk miljö. SFÖ Sveriges Facköversättarförening Schwedischer Fackübersetzerverband SFÖ:s kalender är en utmärkt julklapp eller gåva till kunder och kollegor. Sätt din stämpel på baksidan och skicka den som ett tack eller för att göra dig påmind. I ett helt år! Februari Inom SFÖ har vi en levande yrkeskodex Månadens slogan: Unser lebendiger Berufskodex ist typisch für SFÖ översatt till: tyska I tabellen nedan ser du priserna för upp till 10 kalendrar. Max 10 kalendrar kan skickas per paket. Fyll i blanketten och faxa den till SFÖ:s kansli: , eller mejla din beställning till Betalning görs samtidigt till SFÖ:s postgiro Antal kalendrar/paket Pris (inkl. moms) Porto/Frakt (inkl. moms) Summa att betala Härmed beställes Företag... Namn... Adress... Leveransadress... (om annat än ovanstående) Postadress...

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/200 Årgång 17 Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11 FACKöversättaren 3/200, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet

Läs mer

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 Nr 3 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet

Läs mer

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 4 2007 årgång 18 Nr 4 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag.

Läs mer

Mingel bland ester och Estlands kultur

Mingel bland ester och Estlands kultur organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2007 årgång 18 Mingel bland ester och Estlands kultur Läs om SFÖ:s deltagande på Bok & Bibliotek sid. 8 9 Nr 5 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för

Läs mer

FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6

FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 5/2006 Årgång 17 Afarernas överlevnad Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6 Bok & Bibliotek

Läs mer

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER?

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER? organ för sveriges facköversättarförening nr 3 2011 årgång 22 facköversättaren Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: Nu, nu, nu men sen då? F OTO : I S TO C K P H OTO PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA

Läs mer

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 INGRID ARVIDSSON

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 INGRID ARVIDSSON FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 Så liten plats en människa tar på jorden, mindre än ett träd i skogen. Så stort tomrum hon lämnar efter sig. En hel värld

Läs mer

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18 FACKöversättaren 1/2007, årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om

Läs mer

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 facköversättaren Stort debattnummer! VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 Nr 1 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare? organ för sveriges facköversät tarförening nr 2 2008 årgång 19 facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

Läs mer

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2013 årgång 24 facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 Nr 1 2013 Årgång 24

Läs mer

facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS 4

facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2009 årgång 20 facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide F OTO : D R E A M S T I M E ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS

Läs mer

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2012 årgång 23 facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 Nr 6 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? PRESENTATION ÖVERSÄTTNING AV SFÖ:S ÄR KUL STYRELSE ÄVEN 10

Läs mer

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2009 årgång 20 facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 Nr 4 2009 Årgång

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14

organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren Att översätta i Kenya UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14 Nr 2 2012 Årgång 23 Innehållet får gärna återges

Läs mer

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2010 årgång 21 facköversättaren Kan översättare samarbeta? I L LUS T R AT I O N : M I R EK P / I S TO C K P H OTO MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN?

Läs mer

FACKöversättaren. Snart är det jul -

FACKöversättaren. Snart är det jul - FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2006 Årgång 17 Snart är det jul - Prova några läckra julrecept på sidan 10 och 11. Läs även om David Rumseys föreläsning på konferensen i

Läs mer

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2010 årgång 21 facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 Nr 5 2010 Årgång 21 Innehållet får gärna

Läs mer

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 organ för sveriges facköversät tarförening nr 5 2008 årgång 19 facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 Nr 5 2008 Årgång

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11

facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11 organ för sveriges facköversät tarförening nr 1 2008 årgång 19 facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11 Nr 1 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma

Läs mer

FACKöversättaren. Vandring på världens tak. Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8.

FACKöversättaren. Vandring på världens tak. Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8. FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2006 Årgång 17 Vandring på världens tak Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8. FACKöversättaren 1/2006, årgång 17

Läs mer

facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14

facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2011 årgång 22 facköversättaren F OTO : I S TO C K P H OTO Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN

Läs mer

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2009 årgång 20 facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren Vad Hur är snabbt det som kan händer man översätta med våra en priser? roman? PRESENTATION MOBILSÄKERHET AV SFÖ:S

Läs mer

facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL 10

facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL 10 organ för sveriges facköversät tarförening nr 6 2008 årgång 19 facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL

Läs mer

FACKöversättaren. Alf Henrikson. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16

FACKöversättaren. Alf Henrikson. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16 Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

Jag var beredd att lämna bort min dotter. Sören Olsson Om konsten att ge och ta

Jag var beredd att lämna bort min dotter. Sören Olsson Om konsten att ge och ta NR 3 SOMMAR 2008 54 KR inkl moms Sören Olsson Om konsten att ge och ta > Vi visar att det går 12 sidor om nya hjälpmedel för kommunikation Efter läkarens besked: Jag var beredd att lämna bort min dotter

Läs mer