Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN SKUTSKÄR Tfn: exp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp"

Transkript

1 ROTSKÄRSSKOLAN SKUTSKÄR Tfn: exp Hemsida: Rotskärsskolan Förskoleklass Åk 9 Läsåret 2014/2015 1

2 Innehållsförteckning Vision för Rotskärsskolan Rotskärsskolans förväntansdokument Policy/Ordningsregler Läsårsdata Föräldramedverkan Adressändring Biblioteket Busskort Frånvaro vid sjukdom Frånvaro vid ledighet Handlingsplan vid elevfrånvaro Måltider Skolhälsovården Olycksfallsförsäkring Regler vid studiebesök Studieresor Språkval Profiler Personal Lärare

3 Vision för Rotskärsskolan Arbetet med elever utgår alltid från varje individs förmåga, intresse och kunskapsnivå. Varje tillfälle görs till ett lärande. Elever känner lust och intresse för att utveckla sitt lärande. Verksamheten genomsyras av RESPEKT och goda RELATIONER. På vår skola tar alla ANSVAR. Personal såväl som elever och deras föräldrar har inflytande i lärandeprocessen. Vi tror på FRAMTIDEN och dess möjligheter. Vårt arbete präglas av optimism utan att för den skull bortse från problem. MOD präglar medarbetare och elever i vår verksamhet. Att ha egna åsikter och stå för dessa är en självklarhet, liksom att lyssna till, tolerera och acceptera andras. Genom SAMARBETE bidrar alla till utveckling av vår verksamhet. Anna Wenngren-Muhr Birgitta Skärberg Rektor F-5 Rektor 6-9 3

4 ROTSKÄRSSKOLANS FÖRVÄNTANSDOKUMENT Alla ska känna sig trygga, därför ingriper vi mot våld, mobbing, rasism och all annan diskriminering. För att skapa goda kamratrelationer uppträder vi trevligt, använder ett vårdat språk och hjälps åt att lösa konflikter. Genom att visa hänsyn och respekt för varandra tar vi ansvar för vår arbetsmiljö. Våra förväntningar på dig som elev Är att du Passar tider och är aktivt deltagande på lektion. Följer skolans regler. Tillsammans med läraren ser till att klassrummet ställs i ordning och att bänkarna är tomma vid slutet av varje lektion samt att skolan hålls ren och snygg. Respekterar att skolan är en arbetsplats och att alla där har rätt till arbetsro. Uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla elever och vuxna och använder ett vårdat språk. Tar ansvar för ditt lärande genom att sköta dina hemuppgifter och tar med det du behöver under skoldagen och till varje lektion (idrottskläder, böcker, pennor m m). Lyssnar på andra och väntar på din tur. 4

5 Våra förväntningar på dig som förälder Är att du Kontaktar skolan vid eventuella frågor och funderingar. Ser till att ditt barn kommer i tid har med det som behövs under skoldagen. Hjälper ditt barn med hemuppgifter och ser till att det sköts. Tar del av information från skolan och skickar tillbaka svarslappar. Sjukanmäler ditt barn på morgonen samma dag på F-5 tel tel ( ). Viktigt så att inte ogiltig frånvaro inrapporteras. Gentemot ditt barn visar ett positivt förhållningssätt till skolan. Deltar och är väl förberedd inför föräldramöten och utvecklingssamtal. Meddelar mentor om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn. Vågar vara vuxen och sätter gränser för ditt barn. Ser till att ditt barn sover tillräckligt och äter regelbundet Tar ansvar för ditt barns användande av sociala medier t ex Facebook och spel. Dessa förväntningar kan ni ha på skolans personal Att vi Ansvarar för placeringen i klassrummet. Tillsammans med elever ser till att klassrummet ställs i ordning och att bänkar är tomma och tavlan suddad vid slutet av varje lektion. Detta gäller även efter lektioner i bibliotek och datasal. Arbetar för att skapa trygghet för eleverna och formar en trivsam skolmiljö genom att arbeta mot mobbning, rasism och sexism och hjälper eleverna att lösa konflikter som skett under skoltid. Möter alla elever med hänsyn, vänlighet och respekt och arbetar för jämställdhet. Uppmuntrar ett gott uppförande och en positiv anda på skolan. Strävar för att ge alla elever stöd efter behov. Samarbetar kring eleverna för en positiv utveckling. Tar kontakt med familjen om något särskilt hänt. Välkomnar och uppmuntrar alla föräldrar att komma till skolan. Utvärderar vårt arbete och ständigt strävar för att förbättra kvalitén. 5

6 Vi på Rotskärsskolan ska arbeta med förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Policy på Rotskärsskolan 6-9: Den gemensamma samlingsplatsen för åk 9 är cafeterian och skolgården. De utrymmen som finns i varje trappuppgång är inte till för andra att samlas i. Om någon elev missköter sig i matsalen, kontaktas förälder samma dag av mentor. Eleven avstängs att äta tillsammans med övriga elever nästkommande dag. Elever får stå för kostnader för skadegörelse som uppkommit genom uppsåt eller att man bryter mot regler. Detta gäller även borttappat material exempelvis böcker, läromedel och kopierat material. Prov och förhör skrivs på ordinarie lektionstillfälle. Omprov eller sent skrivna prov eller förhör skrivs på omprovstid på tisdagseftermiddagar. Sista inlämningsdag för prov på hösten 2014: 5/12 och våren 2015: 25/5. Elever som riskerar att ej nå E-betyg förutsätts använda läxhjälp och lovskola. Allvarliga incidenter såsom slagsmål, hot, bråk och skadegörelse polisanmäls. Ordningsregler på Rotskärsskolan F-5 Du ska vara rädd om din skola och det material som du får eller får låna Om du behöver lämna skolan fråga alltid en vuxen om lov Mobiltelefoner förvaras i ett låst skåp under skoldagen Ytterkläder används endast utomhus Snöbollskastning är förbjudet Skolan ansvarar ej för saker som tas med hemifrån Skojbråk är förbjudet Ordningsregler på Rotskärsskolan 6-9 Eleverna ansvarar för personlig egendom t ex mobiltelefon, pengar och värdesaker. Förlust ersätts inte av skolan. Den bestulne ansvarar för att göra polisanmälan. Mobiltelefoner får ej missbrukas på lektionerna. Undervisande lärare har rätt att samla in mobiltelefonen om så behövs och bestämmer även när, om och hur telefonerna får användas i undervisningen. Förälder ansvarar för att elev får ta med mobiltelefonen till skolan. Det är förbjudet att fuska. Fusk innebär bl a att medföra otillåtna hjälpmedel på prov och förhör samt att kopiera någon annans arbete såväl från klasskamrater som från internetdokument. När fusk upptäcks blir konsekvensen att arbetet/provet underkänns och får göras om vid annat tillfälle. Vårdnadshavare kontaktas. Förtäring sker enbart i cafeterian eller utomhus om ej annat ordnats. Det är ej tillåtet att ha ytterjacka i klassrummet, matsalen, biblioteket eller i aulan. Det är förbjudet att kasta snöboll inom skolans område. Skojbråk är förbjudet 6

7 Vid regelbrott kontaktas hemmet. LÄSÅRSDATA 2014/2015 Ht 2014 Vt 2014 Måndag 18 augusti Fredag 19 december Torsdag 8 januari Onsdag 10 juni Lovdagar Höstterminen Ve 39 Måndag 15 september (Studiedag för lärarpersonal) Ve 44 Måndag 27 oktober Fredag 31 oktober (Höstlov) Lovdagar Vårterminen Ve 9 Måndag 23 februari Fredag 27 februari (Sportlov) Ve 15 Tisdag 7 april Fredag 10 april (Påsklov) Ve 20 Fredag 15 maj (Klämdag) PRAO-veckor åk 6-9 Ht 2014 Ve 42 Åk 9 Ve 46 Åk 8 Friluftsverksamhet åk 6-9 HT-2014 Ve 39 tors 25/9 Skol-M i friidrott Ve 48 tis 25/11 Friluftsdag (val av olika idrottsgrenar) VT-2015 Ve 8 mån 16/2 Vinterfriluftsdag Ve 21 fre 22/5 Patrulltävling/teambuilding/orientering Ve 24 tis 9/6 Klassens dag + åk 9 lediga Nationella prov VT 2015 Åk 3 Vecka Ämnesprov i matematik och svenska och svenska som andra språk ska genomföras i skolor under perioden 9 mars 15 maj Åk 6 Vecka Provdatum Svenska/Svenska som andra språk 6 Måndag 2/2 6 Onsdag 4/2 Matematik 13 Tisdag 24/3 13 Torsdag 26/3 Engelska 16 Onsdag 15/4 16 Fredag 17/4 Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap 18 Tisdag 28/4 18 Onsdag 29/4 Biologi/Fysik/Kemi 19 Tisdag 5/5 19 Torsdag 7/5 Åk 9 Vecka Provdatum Svenska/Svenska som andra språk 12 Tisdag 17/3 12 Torsdag 19/3 Biologi/Fysik/Kemi 16 Torsdag 16/4 Engelska 17 Onsdag 22/4 17 Fredag 24/4 Matematik 19 Onsdag 6/5 19 Fredag 8/5 Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap 20 Måndag 11/5 20 Tisdag 12/5 7

8 FÖRÄLDRAMEDVERKAN OCH SAMRÅD Vi vill verka för ett gott samarbete mellan hem och skola. Det sker i olika former, t ex enskilda kontakter, utvecklingssamtal, klassmöten m m. Samråd med elever och föräldrar äger rum 2-3 gånger per termin. Varje klass utser en förälder som ordinarie representant i samrådet. Om han/hon är förhindrad att delta i något samråd ska han/hon ta kontakt med någon annan förälder i klassen som har möjlighet att delta. Beträffande klassrepresentanterna bestämmer varje klass hur dessa ska utses. För de klasser som ej haft klassmöten och valt nya representanter kallas de "gamla" till första samrådet. Alla föräldrar är välkomna att delta i samrådet. OBS! Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan under en vanlig arbetsdag!!! ADRESSÄNDRING Adressändring lämnas snarast till skolexpeditionen. Elevs utflyttning: Förälder meddelar elevansvarig följande: 1. Flyttning utom eller inom kommunen 2. Datum för flyttningen 3. Mottagande skolenhet 4. Mottagande kommun 5. Elevens nya adress och telefonnummer. Har eleven haft busskort ska det återlämnas. Elevens mentor meddelar expeditionen så fort som möjligt. BIBLIOTEKET På Rotskärsskolan har vi ett modernt väl fungerande skolbibliotek som ska stimulera till ett elevaktivt och undersökande arbetssätt. För att detta ska fungera, måste låneböcker lämnas tillbaka. - Lånetid för läroböcker sätts efter kursplan. - Lånetid för övriga böcker är 4 veckor och för referensböcker 1 skoldag. - Alla lånade böcker måste återlämnas till skolbiblioteket vid skolårets slut. - Borttappad bok kostar 100:--. - Du är personligen ansvarig för boken du lånar. - All misskötsel vid datorerna rapporteras till mentor som i sin tur kontaktar hemmet. Datorerna är i första hand till för undervisning/skolarbete. BUSSKORT Skolkortet gäller alla skoldagar, helgfri mån-fre kl , under hela läsåret. Kortet gäller för obegränsat antal resor inom angiven zon (ej till Gävle). Hemresan ska påbörjas senast kl Om elev förlorat sitt busskort tas en exp avgift på 150:-- ut för ett ersättningskort. Elever har rätt att åka med till skolan även om kortet är glömt hemma. Intyg för hemresa har utgått och ersatts med enkelbiljetter som finns att köpa på skolan (pris 15:-) Om elev slutar skolan innan läsårets slut måste skolkortet återlämnas till skolan senast sista skoldagen. I annat fall tas en avgift ut av skolan. Hittegods tel

9 Älvkarleby kommuns Skridskopolicy F-5 I första hand tar eleverna med sig egna skridskor, skridskoskydd, hjälm, vantar och halsskydd. Vi rekommenderar hjälm med galler på grund av skaderisken. I andra hand lånar eleverna utrustning från skolan (begränsat antal). Det är ej tillåtet att använda puck under lektionerna på grund av att alla inte har rätt utrustning. 6-9 I första hand tar eleverna med sig egna skridskor, skridskoskydd, hjälm, vantar och halsskydd. Vi rekommenderar hjälm med galler på grund av skaderisken. I andra hand lånar eleverna utrustning från skolan (begränsat antal). Rutiner vid giltig frånvaro, så som anmäld sjukdom eller ledighet Sjukdom Om elev är sjuk kontaktar vårdnadshavare skolan F-5 på tel på tel svarare (eller till mentor) varje morgon. Viktigt att anmäla på morgonen så att inte ogiltig frånvaro inrapporteras. Ledighet Av 7 kap. 18 skollagen (2010:800) framgår att en elev i grundskolan och grundsärskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. I princip avråder skolan ledigheter längre än 2 dagar. Detta beroende på att eleven skall garanteras en viss undervisningstid. Skolan har också ett ansvar att ge eleven möjlighet att uppnå fastställda mål. Skolan kan om skäl föreligger göra undantag från ovanstående princip. Någon rätt att få igen tid man förlorat p.g.a. ledighet finns ej. Ordning för beviljande av ledighet Skriftlig ansökan om ledighet lämnas in av vårdnadshavare i god tid. Mentor fattar beslut om ledighet Vid ledighet över fem dagar yttrar mentor sig om ledigheten och rektor fattar beslut. Ansvaret för att förlorad undervisning inhämtas ligger hos elev och föräldrar. 9

10 Information till vårdnadshavare Handlingsplan vid elevfrånvaro 1. Vårdnadshavare kontaktar skolan då eleven är sjuk. 2. Mentor går igenom frånvarolistorna varje dag. 3. Om en elev är frånvarande och ingen sjukanmälan finns eller om eleven är i skolan men inte deltar i skolarbetet räknas det som ogiltig frånvaro. Mentor kontaktar då hemmet senast på eftermiddagen samma dag. 4. Om den sammanlagda frånvaron, såväl giltig som ogiltig, upprepas vid sex tillfällen upprättar mentor tillsammans med vårdnadshavare och elev en handlingsplan för upprepad frånvaro för att komma tillrätta med frånvaron. 5. Om ingen förändring sker kallar rektor till en elevkonferens där elev och föräldrar deltar tillsammans med berörd personal. 6. Om elevens frånvaro fortsätter är skolan skyldig att anmäla skriftligt till myndighetsansvarig på socialförvaltningen. 10

11 MÅLTIDER Särskild kost De elever som av medicinska skäl inte kan äta all mat får specialkost. Skolsköterskan utfärdar ett skriftligt intyg om detta. OBS! Elever/personal som har specialkost - kontakta Centralköket vid frånvaro, ändring av kost m m så slipper vi kasta mat som tillagats. Vardagar mellan finns vi som arbetar på C-köket tillgängliga ni når oss på telefon SKOLHÄLSOVÅRDEN Skolsköterska Helena Jansson tel Skolläkare Karin Hedberg träffas efter tidsbeställning hos skolsköterskan. BUN-psykologen Ingrid Sjögren träffas efter tidsbeställning genom rektor eller skolsköterska. Skolhälsovården är kostnadsfri. Hälsoundersökning sker i åk 8 vt. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Samtliga elever är försäkrade, även på fritiden. Försäkringen gäller ej vid sjukdom. Blanketter som skall fyllas i vid olycksfall, kan hämtas hos skolsköterskan eller på rektorsexpeditionen. Skolskjuts vid olycksfall Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfall ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi ordinerats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, ska försäkringsbolaget Protector kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor ske. STÖLD Skolan har inte någon försäkring som kan ersätta personliga tillhörigheter (t ex mobiltelefoner) vid en eventuell stöld/förlust. Därför måste värdefulla tillhörigheter hållas inlåsta eller under uppsikt. Hemmet ansvarar för ev polisanmälan. REGLER VID STUDIEBESÖK Ibland åker eleverna till annan ort på studiebesök, badresor och dyl i skolans regi. Vid dessa tillfällen går bussarna tillbaka till skolan på utsatt tid. Elever, som nonchalerar tidspassningen, får ta sig tillbaka till hemorten på egen bekostnad. De som planerar att inte åka tillbaka med klassen/gruppen måste visa upp ett intyg från föräldrarna på att de får stanna. Mentor avbeställer mat och meddelar expeditionen vilka som deltar (både elever och personal). 11

12 STUDIERESOR OCH ÖVRIGA S K KLASSRESOR Skolan har ett ansvar att ge eleven möjlighet att uppnå fastställda mål. I basämnena svenska, engelska och matematik måste eleven uppnå minst betyget E för att komma in på något av gymnasieskolans nationella program. Därför är det viktigt att eleverna deltar i skolarbetet under terminstid. Studieresor kan endast motiveras om innehållet har klar anknytning till skolarbetet. Rotskärsskolans personal har därför beslutat följande angående resor: Vänortsbesök får ske under skoltid. Dessa ska för- och efterbehandlas av skolans personal tillsammans med de elever som reser. Redovisning ska ske vid hemkomsten. Språkresor förläggs till den vecka när Kristi Himmelfärdsdagen infaller, under lovveckor eller efter läsårets slut. Övriga resor, de s k klassresorna, med inslag av fritidsaktiviteter bör förläggas till lovveckor eller efter läsårets slut. SPRÅKVAL PÅ ROTSKÄRSSKOLAN Under höstterminen i åk 6 provar eleverna på både spanska och tyska. I december väljs sedan det språk eleven vill läsa på våren och även i åk 7-9. Om förälder och elev så önskar kan de ansöka om att eleven får läsa Svenska/Engelska. Detta bör först diskuteras med mentor. Om det finns speciella skäl kan omval göras vid annan tidpunkt efter beslut i elevkonferens. PROFILER Eleverna i åk 6 får välja en profilinriktning när de börjar på skolan. Profilerna är Idrott & Hälsa, Hantverk, Kultur och NO/Teknik. Eleverna gör ett första och ett andrahandsval. Eleverna i åk 5 får välja Hockeyprofil som ingår i profilen Idrott och Hälsa. 12

13 Adress och telefonnummer ROTSKÄRSSKOLAN Forsvägen SKUTSKÄR, Tel Rektorer Wenngren,Muhr, Anna åk F Skärberg, Birgitta åk Skoladministratör Pettersson, Ingrid Studie- och yrkesvägledare Ahlenbring, Annika Elevassistenter Bertelson, Catharina Friberg, Martin Hedlund, Irja Henriksen, Laila Skog, Carin Wendin, Ann-Sofie Skolsköterska Jansson, Helena Skolläkare Hedberg, Karin (träffas efter tidsbest hos skolsköterska) Skolpsykolog Ingrid Sjögren (träffas efter tidsbest hos rektor eller skolsköterska) Kurator Annelie Björk Specialpedagog/Talpedagog Diffner, Monica Specialpedagoger Johansson, Terttu Leim, Anika Skolvärd Hållqvist, Lena Cafeteriavärd Majsan Makaroff Skolbibliotek Edberg, Pia 13

14 Kontaktpolitiker för Rotskärsskolan (Ledamöter i Utbildnings- och Omsorgsnämnden, UTOM) Anett Aulin, Clarrie Leim och Kicki Othén Lärare åk 6-9 Sign Mentor i: Andersson, Liselott LAn 7C Andersson, Thomas TA 6CD Bodotter, Ulrica UB Brännström, Gun GB 9E Englund, Nina (Tjänstledig) NE Forsberg, Erika EF 6EF Haga, Anders AH 9B Hillbom, Torsten TH 8C Johansson, Jessica JJ 8D Juggas, Pernilla PJ 6AB Landquist, Sofie SDL 7D Lavikkala, Pernilla PL 6CD Myrén, Anders (Föräldraledig Ht) AM Mattila, Reino RM 6EF Nordén, Liza LN 6AB Nääs, Emma (Föräldraledig) EN Persson, Johanna JP 7B Pereira, Ruth RP 9A Sandberg, Lars LSg 9F Samuelsson, Malin MSn 8B Sandsten, Christina CS 8A Östberg, Annette AÖ 7A Lärare F-5 Eriksson, Maria ME F-klass Eriksson, Ulrica UE 1A Furbo, Loïc LF Slöjdlärare Gideonsson, Sara SSG 2 Gårdman, Karin KG Jeppsson, Jenny JJ 3A Kandén, Mari MKn 1B Karlsson, Nina (Tjänstledig) NK Kokko, Marja Leena MK F-klass Sparring, Ulrika US Speciallärare Thunberg, Malin MT 3B Wessman, Carina CW 4 Åsberg, Paola PÅ 5 Personal Särskolan, tel (åk 6-9), tel (åk 1-5) Forsberg, Therèse, lärare Pettersson, Åsa, lärare Gehlin, Anita, elevassistent Grönvall, Ann, elevassistent Siirtola, Sofia, elevassistent 14

15 Fritidspersonal tel Furbo, Loïc Hvornum, Annette Karlsson, Nicklas Skog, Carin Wistedt, Ann Kök tel Ahlström, Margareta Jansson, Susanne Kylli, Liisa Maliniemi, Minna Kulturskolan tel Kramer, Stefan

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp Hemsida: http://www.alvkarleby.se/skolportal/grundskola/rotskarsskolan.asp Rotskärsskolan Förskoleklass Åk 9 Läsåret 2013/2014 1 Innehållsförteckning Vision

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Söderfjärdsskolan Vaxholm

Söderfjärdsskolan Vaxholm Söderfjärdsskolan Vaxholm Läsåret 2014-2015 Vi som arbetar i Söderfjärdsskolan har som mål att alla elever känner trygghet att alla elever tar ett växande ansvar för sitt lärande och lär sig samarbeta

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Läsårsplan Tegnérskolan

Läsårsplan Tegnérskolan SÄFFLE KOMMUN Läsårsplan Tegnérskolan Elever 2014/2015 Administration Tegnérskolan Rektor Marie Eriksson 68 11 80 Biträdande rektor Calle Skålén 68 11 97 Skoladministratör Ulla Wennsten 68 18 00 Skolkurator

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 VÄLKOMMEN Till LÅNGÄNGSKOLAN Läsåret 13/14 Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 Vi strävar efter att Långängskolan ska kännetecknas av Utveckling

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 2012/2013. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 2012/2013. Rosendalsskolan och Fritidshemmen Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 2012/2013 Rosendalsskolan och Fritidshemmen 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Sid. 4-5 Sid. 6 Sid. 7-8 Sid. 9-10 Sid. 11 Välkommen till Rosendalsskolan

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 INFORMATION Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vart vänder Du Dig 3-5 - skolans hemsida - skolans adress - Frånvaroanmälan/sjukdom - Ledighet - Försäkring

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler Utbildningsenheten 2015-02-18 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr UBN/2014:226 haina.berndtsson@upplandsvasby.se Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 7 Hur är vi mot varandra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från 2013-08-16 Planen ska revideras senast 2014-06-21 Ansvarig

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen 140818-141219 Vårterminen 150108 150612 (studiedagar 8-9 jan) Lovdagar v. 44 Höstlov 141027 141031 v. 8 Sportlov 150216-150220 v. 15 Påsklov

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever VECKOBLAD v. 49 2008 Elever Veckans ordspråk: Man ser direkt om någon är kär för då blir de alldeles röda i ögonen. Martin 9 år Hej! Vintern var här!! Snöbollarna med dem!!! Snöbollskastningen skötte ni

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Välkommen till Hagaskolan

Välkommen till Hagaskolan Välkommen till Hagaskolan INFORMATIONSSKRIFT Läsåret 2015-2016 Hagaskolan Box 315 35 701 35 ÖREBRO Telefon exp: 019-21 21 40 Fax: 019-21 24 70 Besöksadress: Blåmesvägen 1 Rektor: Ina Axelryd 21 22 18,

Läs mer

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola REGELVERK 1[5] Referens Christina Palm Erika Nysäter Mottagare Vårdnadshavare och skolor Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola Skollagen

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler 2011-01-01 Dnr BUN/2012:54 Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14, 61 Reviderad: 2012-02-29 Giltig t.o.m: Tillsvidare Ansvarig

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Litet kalendarium Höstterminen 2015 Vårterminen 2016 17 aug Skolstart 11 jan Skolstart V 44 Lov för elever V 7 Sportlov 18 dec Sista skoldagen ht-15 7-8 mars

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

2009-11-11. Informationsbroschyr. Friggesundsskolan & Svågadalens skola 2009/2010

2009-11-11. Informationsbroschyr. Friggesundsskolan & Svågadalens skola 2009/2010 2009-11-11 Informationsbroschyr Friggesundsskolan & Svågadalens skola 2009/2010 Innehållsförteckning Skolledning, administration, personalrum, sjukanmälan Kostnadsfri skola Rutiner vid elevs skadegörelse

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer