Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN SKUTSKÄR Tfn: exp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp"

Transkript

1 ROTSKÄRSSKOLAN SKUTSKÄR Tfn: exp Hemsida: Rotskärsskolan Förskoleklass Åk 9 Läsåret 2014/2015 1

2 Innehållsförteckning Vision för Rotskärsskolan Rotskärsskolans förväntansdokument Policy/Ordningsregler Läsårsdata Föräldramedverkan Adressändring Biblioteket Busskort Frånvaro vid sjukdom Frånvaro vid ledighet Handlingsplan vid elevfrånvaro Måltider Skolhälsovården Olycksfallsförsäkring Regler vid studiebesök Studieresor Språkval Profiler Personal Lärare

3 Vision för Rotskärsskolan Arbetet med elever utgår alltid från varje individs förmåga, intresse och kunskapsnivå. Varje tillfälle görs till ett lärande. Elever känner lust och intresse för att utveckla sitt lärande. Verksamheten genomsyras av RESPEKT och goda RELATIONER. På vår skola tar alla ANSVAR. Personal såväl som elever och deras föräldrar har inflytande i lärandeprocessen. Vi tror på FRAMTIDEN och dess möjligheter. Vårt arbete präglas av optimism utan att för den skull bortse från problem. MOD präglar medarbetare och elever i vår verksamhet. Att ha egna åsikter och stå för dessa är en självklarhet, liksom att lyssna till, tolerera och acceptera andras. Genom SAMARBETE bidrar alla till utveckling av vår verksamhet. Anna Wenngren-Muhr Birgitta Skärberg Rektor F-5 Rektor 6-9 3

4 ROTSKÄRSSKOLANS FÖRVÄNTANSDOKUMENT Alla ska känna sig trygga, därför ingriper vi mot våld, mobbing, rasism och all annan diskriminering. För att skapa goda kamratrelationer uppträder vi trevligt, använder ett vårdat språk och hjälps åt att lösa konflikter. Genom att visa hänsyn och respekt för varandra tar vi ansvar för vår arbetsmiljö. Våra förväntningar på dig som elev Är att du Passar tider och är aktivt deltagande på lektion. Följer skolans regler. Tillsammans med läraren ser till att klassrummet ställs i ordning och att bänkarna är tomma vid slutet av varje lektion samt att skolan hålls ren och snygg. Respekterar att skolan är en arbetsplats och att alla där har rätt till arbetsro. Uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla elever och vuxna och använder ett vårdat språk. Tar ansvar för ditt lärande genom att sköta dina hemuppgifter och tar med det du behöver under skoldagen och till varje lektion (idrottskläder, böcker, pennor m m). Lyssnar på andra och väntar på din tur. 4

5 Våra förväntningar på dig som förälder Är att du Kontaktar skolan vid eventuella frågor och funderingar. Ser till att ditt barn kommer i tid har med det som behövs under skoldagen. Hjälper ditt barn med hemuppgifter och ser till att det sköts. Tar del av information från skolan och skickar tillbaka svarslappar. Sjukanmäler ditt barn på morgonen samma dag på F-5 tel tel ( ). Viktigt så att inte ogiltig frånvaro inrapporteras. Gentemot ditt barn visar ett positivt förhållningssätt till skolan. Deltar och är väl förberedd inför föräldramöten och utvecklingssamtal. Meddelar mentor om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn. Vågar vara vuxen och sätter gränser för ditt barn. Ser till att ditt barn sover tillräckligt och äter regelbundet Tar ansvar för ditt barns användande av sociala medier t ex Facebook och spel. Dessa förväntningar kan ni ha på skolans personal Att vi Ansvarar för placeringen i klassrummet. Tillsammans med elever ser till att klassrummet ställs i ordning och att bänkar är tomma och tavlan suddad vid slutet av varje lektion. Detta gäller även efter lektioner i bibliotek och datasal. Arbetar för att skapa trygghet för eleverna och formar en trivsam skolmiljö genom att arbeta mot mobbning, rasism och sexism och hjälper eleverna att lösa konflikter som skett under skoltid. Möter alla elever med hänsyn, vänlighet och respekt och arbetar för jämställdhet. Uppmuntrar ett gott uppförande och en positiv anda på skolan. Strävar för att ge alla elever stöd efter behov. Samarbetar kring eleverna för en positiv utveckling. Tar kontakt med familjen om något särskilt hänt. Välkomnar och uppmuntrar alla föräldrar att komma till skolan. Utvärderar vårt arbete och ständigt strävar för att förbättra kvalitén. 5

6 Vi på Rotskärsskolan ska arbeta med förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Policy på Rotskärsskolan 6-9: Den gemensamma samlingsplatsen för åk 9 är cafeterian och skolgården. De utrymmen som finns i varje trappuppgång är inte till för andra att samlas i. Om någon elev missköter sig i matsalen, kontaktas förälder samma dag av mentor. Eleven avstängs att äta tillsammans med övriga elever nästkommande dag. Elever får stå för kostnader för skadegörelse som uppkommit genom uppsåt eller att man bryter mot regler. Detta gäller även borttappat material exempelvis böcker, läromedel och kopierat material. Prov och förhör skrivs på ordinarie lektionstillfälle. Omprov eller sent skrivna prov eller förhör skrivs på omprovstid på tisdagseftermiddagar. Sista inlämningsdag för prov på hösten 2014: 5/12 och våren 2015: 25/5. Elever som riskerar att ej nå E-betyg förutsätts använda läxhjälp och lovskola. Allvarliga incidenter såsom slagsmål, hot, bråk och skadegörelse polisanmäls. Ordningsregler på Rotskärsskolan F-5 Du ska vara rädd om din skola och det material som du får eller får låna Om du behöver lämna skolan fråga alltid en vuxen om lov Mobiltelefoner förvaras i ett låst skåp under skoldagen Ytterkläder används endast utomhus Snöbollskastning är förbjudet Skolan ansvarar ej för saker som tas med hemifrån Skojbråk är förbjudet Ordningsregler på Rotskärsskolan 6-9 Eleverna ansvarar för personlig egendom t ex mobiltelefon, pengar och värdesaker. Förlust ersätts inte av skolan. Den bestulne ansvarar för att göra polisanmälan. Mobiltelefoner får ej missbrukas på lektionerna. Undervisande lärare har rätt att samla in mobiltelefonen om så behövs och bestämmer även när, om och hur telefonerna får användas i undervisningen. Förälder ansvarar för att elev får ta med mobiltelefonen till skolan. Det är förbjudet att fuska. Fusk innebär bl a att medföra otillåtna hjälpmedel på prov och förhör samt att kopiera någon annans arbete såväl från klasskamrater som från internetdokument. När fusk upptäcks blir konsekvensen att arbetet/provet underkänns och får göras om vid annat tillfälle. Vårdnadshavare kontaktas. Förtäring sker enbart i cafeterian eller utomhus om ej annat ordnats. Det är ej tillåtet att ha ytterjacka i klassrummet, matsalen, biblioteket eller i aulan. Det är förbjudet att kasta snöboll inom skolans område. Skojbråk är förbjudet 6

7 Vid regelbrott kontaktas hemmet. LÄSÅRSDATA 2014/2015 Ht 2014 Vt 2014 Måndag 18 augusti Fredag 19 december Torsdag 8 januari Onsdag 10 juni Lovdagar Höstterminen Ve 39 Måndag 15 september (Studiedag för lärarpersonal) Ve 44 Måndag 27 oktober Fredag 31 oktober (Höstlov) Lovdagar Vårterminen Ve 9 Måndag 23 februari Fredag 27 februari (Sportlov) Ve 15 Tisdag 7 april Fredag 10 april (Påsklov) Ve 20 Fredag 15 maj (Klämdag) PRAO-veckor åk 6-9 Ht 2014 Ve 42 Åk 9 Ve 46 Åk 8 Friluftsverksamhet åk 6-9 HT-2014 Ve 39 tors 25/9 Skol-M i friidrott Ve 48 tis 25/11 Friluftsdag (val av olika idrottsgrenar) VT-2015 Ve 8 mån 16/2 Vinterfriluftsdag Ve 21 fre 22/5 Patrulltävling/teambuilding/orientering Ve 24 tis 9/6 Klassens dag + åk 9 lediga Nationella prov VT 2015 Åk 3 Vecka Ämnesprov i matematik och svenska och svenska som andra språk ska genomföras i skolor under perioden 9 mars 15 maj Åk 6 Vecka Provdatum Svenska/Svenska som andra språk 6 Måndag 2/2 6 Onsdag 4/2 Matematik 13 Tisdag 24/3 13 Torsdag 26/3 Engelska 16 Onsdag 15/4 16 Fredag 17/4 Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap 18 Tisdag 28/4 18 Onsdag 29/4 Biologi/Fysik/Kemi 19 Tisdag 5/5 19 Torsdag 7/5 Åk 9 Vecka Provdatum Svenska/Svenska som andra språk 12 Tisdag 17/3 12 Torsdag 19/3 Biologi/Fysik/Kemi 16 Torsdag 16/4 Engelska 17 Onsdag 22/4 17 Fredag 24/4 Matematik 19 Onsdag 6/5 19 Fredag 8/5 Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap 20 Måndag 11/5 20 Tisdag 12/5 7

8 FÖRÄLDRAMEDVERKAN OCH SAMRÅD Vi vill verka för ett gott samarbete mellan hem och skola. Det sker i olika former, t ex enskilda kontakter, utvecklingssamtal, klassmöten m m. Samråd med elever och föräldrar äger rum 2-3 gånger per termin. Varje klass utser en förälder som ordinarie representant i samrådet. Om han/hon är förhindrad att delta i något samråd ska han/hon ta kontakt med någon annan förälder i klassen som har möjlighet att delta. Beträffande klassrepresentanterna bestämmer varje klass hur dessa ska utses. För de klasser som ej haft klassmöten och valt nya representanter kallas de "gamla" till första samrådet. Alla föräldrar är välkomna att delta i samrådet. OBS! Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan under en vanlig arbetsdag!!! ADRESSÄNDRING Adressändring lämnas snarast till skolexpeditionen. Elevs utflyttning: Förälder meddelar elevansvarig följande: 1. Flyttning utom eller inom kommunen 2. Datum för flyttningen 3. Mottagande skolenhet 4. Mottagande kommun 5. Elevens nya adress och telefonnummer. Har eleven haft busskort ska det återlämnas. Elevens mentor meddelar expeditionen så fort som möjligt. BIBLIOTEKET På Rotskärsskolan har vi ett modernt väl fungerande skolbibliotek som ska stimulera till ett elevaktivt och undersökande arbetssätt. För att detta ska fungera, måste låneböcker lämnas tillbaka. - Lånetid för läroböcker sätts efter kursplan. - Lånetid för övriga böcker är 4 veckor och för referensböcker 1 skoldag. - Alla lånade böcker måste återlämnas till skolbiblioteket vid skolårets slut. - Borttappad bok kostar 100:--. - Du är personligen ansvarig för boken du lånar. - All misskötsel vid datorerna rapporteras till mentor som i sin tur kontaktar hemmet. Datorerna är i första hand till för undervisning/skolarbete. BUSSKORT Skolkortet gäller alla skoldagar, helgfri mån-fre kl , under hela läsåret. Kortet gäller för obegränsat antal resor inom angiven zon (ej till Gävle). Hemresan ska påbörjas senast kl Om elev förlorat sitt busskort tas en exp avgift på 150:-- ut för ett ersättningskort. Elever har rätt att åka med till skolan även om kortet är glömt hemma. Intyg för hemresa har utgått och ersatts med enkelbiljetter som finns att köpa på skolan (pris 15:-) Om elev slutar skolan innan läsårets slut måste skolkortet återlämnas till skolan senast sista skoldagen. I annat fall tas en avgift ut av skolan. Hittegods tel

9 Älvkarleby kommuns Skridskopolicy F-5 I första hand tar eleverna med sig egna skridskor, skridskoskydd, hjälm, vantar och halsskydd. Vi rekommenderar hjälm med galler på grund av skaderisken. I andra hand lånar eleverna utrustning från skolan (begränsat antal). Det är ej tillåtet att använda puck under lektionerna på grund av att alla inte har rätt utrustning. 6-9 I första hand tar eleverna med sig egna skridskor, skridskoskydd, hjälm, vantar och halsskydd. Vi rekommenderar hjälm med galler på grund av skaderisken. I andra hand lånar eleverna utrustning från skolan (begränsat antal). Rutiner vid giltig frånvaro, så som anmäld sjukdom eller ledighet Sjukdom Om elev är sjuk kontaktar vårdnadshavare skolan F-5 på tel på tel svarare (eller till mentor) varje morgon. Viktigt att anmäla på morgonen så att inte ogiltig frånvaro inrapporteras. Ledighet Av 7 kap. 18 skollagen (2010:800) framgår att en elev i grundskolan och grundsärskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. I princip avråder skolan ledigheter längre än 2 dagar. Detta beroende på att eleven skall garanteras en viss undervisningstid. Skolan har också ett ansvar att ge eleven möjlighet att uppnå fastställda mål. Skolan kan om skäl föreligger göra undantag från ovanstående princip. Någon rätt att få igen tid man förlorat p.g.a. ledighet finns ej. Ordning för beviljande av ledighet Skriftlig ansökan om ledighet lämnas in av vårdnadshavare i god tid. Mentor fattar beslut om ledighet Vid ledighet över fem dagar yttrar mentor sig om ledigheten och rektor fattar beslut. Ansvaret för att förlorad undervisning inhämtas ligger hos elev och föräldrar. 9

10 Information till vårdnadshavare Handlingsplan vid elevfrånvaro 1. Vårdnadshavare kontaktar skolan då eleven är sjuk. 2. Mentor går igenom frånvarolistorna varje dag. 3. Om en elev är frånvarande och ingen sjukanmälan finns eller om eleven är i skolan men inte deltar i skolarbetet räknas det som ogiltig frånvaro. Mentor kontaktar då hemmet senast på eftermiddagen samma dag. 4. Om den sammanlagda frånvaron, såväl giltig som ogiltig, upprepas vid sex tillfällen upprättar mentor tillsammans med vårdnadshavare och elev en handlingsplan för upprepad frånvaro för att komma tillrätta med frånvaron. 5. Om ingen förändring sker kallar rektor till en elevkonferens där elev och föräldrar deltar tillsammans med berörd personal. 6. Om elevens frånvaro fortsätter är skolan skyldig att anmäla skriftligt till myndighetsansvarig på socialförvaltningen. 10

11 MÅLTIDER Särskild kost De elever som av medicinska skäl inte kan äta all mat får specialkost. Skolsköterskan utfärdar ett skriftligt intyg om detta. OBS! Elever/personal som har specialkost - kontakta Centralköket vid frånvaro, ändring av kost m m så slipper vi kasta mat som tillagats. Vardagar mellan finns vi som arbetar på C-köket tillgängliga ni når oss på telefon SKOLHÄLSOVÅRDEN Skolsköterska Helena Jansson tel Skolläkare Karin Hedberg träffas efter tidsbeställning hos skolsköterskan. BUN-psykologen Ingrid Sjögren träffas efter tidsbeställning genom rektor eller skolsköterska. Skolhälsovården är kostnadsfri. Hälsoundersökning sker i åk 8 vt. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Samtliga elever är försäkrade, även på fritiden. Försäkringen gäller ej vid sjukdom. Blanketter som skall fyllas i vid olycksfall, kan hämtas hos skolsköterskan eller på rektorsexpeditionen. Skolskjuts vid olycksfall Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfall ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi ordinerats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, ska försäkringsbolaget Protector kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor ske. STÖLD Skolan har inte någon försäkring som kan ersätta personliga tillhörigheter (t ex mobiltelefoner) vid en eventuell stöld/förlust. Därför måste värdefulla tillhörigheter hållas inlåsta eller under uppsikt. Hemmet ansvarar för ev polisanmälan. REGLER VID STUDIEBESÖK Ibland åker eleverna till annan ort på studiebesök, badresor och dyl i skolans regi. Vid dessa tillfällen går bussarna tillbaka till skolan på utsatt tid. Elever, som nonchalerar tidspassningen, får ta sig tillbaka till hemorten på egen bekostnad. De som planerar att inte åka tillbaka med klassen/gruppen måste visa upp ett intyg från föräldrarna på att de får stanna. Mentor avbeställer mat och meddelar expeditionen vilka som deltar (både elever och personal). 11

12 STUDIERESOR OCH ÖVRIGA S K KLASSRESOR Skolan har ett ansvar att ge eleven möjlighet att uppnå fastställda mål. I basämnena svenska, engelska och matematik måste eleven uppnå minst betyget E för att komma in på något av gymnasieskolans nationella program. Därför är det viktigt att eleverna deltar i skolarbetet under terminstid. Studieresor kan endast motiveras om innehållet har klar anknytning till skolarbetet. Rotskärsskolans personal har därför beslutat följande angående resor: Vänortsbesök får ske under skoltid. Dessa ska för- och efterbehandlas av skolans personal tillsammans med de elever som reser. Redovisning ska ske vid hemkomsten. Språkresor förläggs till den vecka när Kristi Himmelfärdsdagen infaller, under lovveckor eller efter läsårets slut. Övriga resor, de s k klassresorna, med inslag av fritidsaktiviteter bör förläggas till lovveckor eller efter läsårets slut. SPRÅKVAL PÅ ROTSKÄRSSKOLAN Under höstterminen i åk 6 provar eleverna på både spanska och tyska. I december väljs sedan det språk eleven vill läsa på våren och även i åk 7-9. Om förälder och elev så önskar kan de ansöka om att eleven får läsa Svenska/Engelska. Detta bör först diskuteras med mentor. Om det finns speciella skäl kan omval göras vid annan tidpunkt efter beslut i elevkonferens. PROFILER Eleverna i åk 6 får välja en profilinriktning när de börjar på skolan. Profilerna är Idrott & Hälsa, Hantverk, Kultur och NO/Teknik. Eleverna gör ett första och ett andrahandsval. Eleverna i åk 5 får välja Hockeyprofil som ingår i profilen Idrott och Hälsa. 12

13 Adress och telefonnummer ROTSKÄRSSKOLAN Forsvägen SKUTSKÄR, Tel Rektorer Wenngren,Muhr, Anna åk F Skärberg, Birgitta åk Skoladministratör Pettersson, Ingrid Studie- och yrkesvägledare Ahlenbring, Annika Elevassistenter Bertelson, Catharina Friberg, Martin Hedlund, Irja Henriksen, Laila Skog, Carin Wendin, Ann-Sofie Skolsköterska Jansson, Helena Skolläkare Hedberg, Karin (träffas efter tidsbest hos skolsköterska) Skolpsykolog Ingrid Sjögren (träffas efter tidsbest hos rektor eller skolsköterska) Kurator Annelie Björk Specialpedagog/Talpedagog Diffner, Monica Specialpedagoger Johansson, Terttu Leim, Anika Skolvärd Hållqvist, Lena Cafeteriavärd Majsan Makaroff Skolbibliotek Edberg, Pia 13

14 Kontaktpolitiker för Rotskärsskolan (Ledamöter i Utbildnings- och Omsorgsnämnden, UTOM) Anett Aulin, Clarrie Leim och Kicki Othén Lärare åk 6-9 Sign Mentor i: Andersson, Liselott LAn 7C Andersson, Thomas TA 6CD Bodotter, Ulrica UB Brännström, Gun GB 9E Englund, Nina (Tjänstledig) NE Forsberg, Erika EF 6EF Haga, Anders AH 9B Hillbom, Torsten TH 8C Johansson, Jessica JJ 8D Juggas, Pernilla PJ 6AB Landquist, Sofie SDL 7D Lavikkala, Pernilla PL 6CD Myrén, Anders (Föräldraledig Ht) AM Mattila, Reino RM 6EF Nordén, Liza LN 6AB Nääs, Emma (Föräldraledig) EN Persson, Johanna JP 7B Pereira, Ruth RP 9A Sandberg, Lars LSg 9F Samuelsson, Malin MSn 8B Sandsten, Christina CS 8A Östberg, Annette AÖ 7A Lärare F-5 Eriksson, Maria ME F-klass Eriksson, Ulrica UE 1A Furbo, Loïc LF Slöjdlärare Gideonsson, Sara SSG 2 Gårdman, Karin KG Jeppsson, Jenny JJ 3A Kandén, Mari MKn 1B Karlsson, Nina (Tjänstledig) NK Kokko, Marja Leena MK F-klass Sparring, Ulrika US Speciallärare Thunberg, Malin MT 3B Wessman, Carina CW 4 Åsberg, Paola PÅ 5 Personal Särskolan, tel (åk 6-9), tel (åk 1-5) Forsberg, Therèse, lärare Pettersson, Åsa, lärare Gehlin, Anita, elevassistent Grönvall, Ann, elevassistent Siirtola, Sofia, elevassistent 14

15 Fritidspersonal tel Furbo, Loïc Hvornum, Annette Karlsson, Nicklas Skog, Carin Wistedt, Ann Kök tel Ahlström, Margareta Jansson, Susanne Kylli, Liisa Maliniemi, Minna Kulturskolan tel Kramer, Stefan

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp Hemsida: http://www.alvkarleby.se/skolportal/grundskola/rotskarsskolan.asp Rotskärsskolan Förskoleklass Åk 9 Läsåret 2013/2014 1 Innehållsförteckning Vision

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Häggetorpsskolan. Läsåret Tibro kommun TIBRO Växel:

Elev- och föräldrainformation. Häggetorpsskolan. Läsåret Tibro kommun TIBRO  Växel: Elev- och föräldrainformation Häggetorpsskolan Läsåret 2013-2014 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar...

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 Läsårstider Höstterminen 2012 21 augusti Skolstart 29 oktober Studiedag HELA skolan stängd 30 okt 31 okt Studiedagar, fritidsverksamheten öppen 1-2 november Höstlov. Fritidsverksamheten

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Lokala ordningsregler för Spängerskolan

Lokala ordningsregler för Spängerskolan Lokala ordningsregler för Spängerskolan Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Ordningsregler Läsåret 2015/2016

Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Gy 11. Förutom den Lokala arbetsplanen

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Häggviks Gymnasium Lå 14/15 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2014/15 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Lpf 94 (för elever

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Högoms skola. Förhållningssätt och förväntningar

Högoms skola. Förhållningssätt och förväntningar Högoms skola Förhållningssätt och förväntningar Högoms skola " En skola som satsar på bra kunskapsresultat och värdegrundsarbete" Högoms skola ligger 2 km västerut från Sundvalls centrum. Skolan ligger

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Skärhamns skola Välkommen 2015/2016

Skärhamns skola Välkommen 2015/2016 Skärhamns skola Välkommen 2015/2016 Tjörn Möjligheternas ö Telefonlista Skärhamns skola Tubbegatan 48 471 31 Skärhamn Tel: 0304-601450 Personal Skola Expedition 60 14 50 Rektor Lars-Eric Pettersson 60

Läs mer

Nolskolans Värdegrund

Nolskolans Värdegrund Nolskolans Värdegrund På Nolskolan förväntas alla som arbetar och studerar vara engagerade i att leva upp till vår gemensamma värdegrund. Värdegrunden på skolan kretsar kring TURE. T står för Trygghet,

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår!

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår! Barn och utbildningsförvaltningen Datum 1 Hållsta skola 2016-08-11 Maria Johansson Skoladministratör 016-710 46 64 Informationsbrev augusti 2016 Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Uppgifter om elev- och vårdnadshavare

Uppgifter om elev- och vårdnadshavare Uppgifter om elev- och vårdnadshavare Elev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elevens förnamn Efternamn Personnummer

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ Nyborg Skola och Behandling Läsår 2015/16 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND 2015-02-02 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning - 1. Välkommen 2. En kort

Läs mer

Information. Steningeskolan

Information. Steningeskolan Information Steningeskolan 2012/2013 Skola F-6/fritidshem Orion Galaxen Oriongatan 218 Uranusgatan 2 195 55 Märsta 195 56 Märsta tel rektorsexp 08-591 26613 fax 08-591 171 26 e-post. rose-marie.hoglund@sigtuna.se

Läs mer

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Välkommen till Ekbergaskolan Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Läsåret 2008/2009 Välkommen till Ekbergaskolan Vi arbetar för: Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Ekbergaskolan är belägen

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan 1(9) TILLSAMMANS Hos oss möts barn, ungdomar och vuxna på världens viktigaste arbetsplats. Det är här vi vuxna ska hjälpa Dig som växer upp

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Tällbergs skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Tällbergs skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/15

Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsfrågor/mobbning/värdegrund Så här gör vi på Östersunds Waldorfskola Här på Östersunds Waldorfskola vill vi erbjuda alla barn en trygg och utvecklande skolmiljö.

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Arbetslag Röd År 4 och år 5 Cirka 128 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Ellinor Ling, SO/Engelska/Svenska ellinor.ling@landskrona.se

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 Läsåret 15/16 Välkommen till ASKEBYSKOLAN Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 askebyskolan@stockholm.se www.askebyskolan.se Innehållsförteckning sida Välkommen till

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad Välkommen till Kastanjeskolan Infoblad Läsåret 2014/2015 1 Telefonnummer Per-Olof Johansson Rektor 0417-18384 Martin Rodhe Bitr. rektor 0417-18495 Marion Andrée Skolassistent 0417-18362 Lisbeth Andersson

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015 FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015 SKOLLEDNING Johan Lindeberg är ansvarig rektor för alla elever i årskurs F-9 i Sundet, Byn samt Viken. Bitr. rektor Jenny Råström ansvarar för Tegelvikens fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Hela verksamheten genomsyras av vår gemensamma värdegrund samt den Årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Hela verksamheten genomsyras av vår gemensamma värdegrund samt den Årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling. Under läsåret 2013-2014 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna. Tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetades en gemensam värdegrund för

Läs mer

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Välkomna till föräldramöte 3a och 3b Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Mötets innehåll Vad gör vi i skolan? Skolan informerar Fritids Läxor Utvecklingssamtal Om ett år En vädjan Skolans informationskanaler

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Trygghet och studiero Skolans värdegrund och vision På Råbyskolan har vi höga förväntningar på våra elever, deras vårdnadshavare och på oss själva. Vi jobbar för att öka tryggheten självtilliten och respekten

Läs mer

Välkomna till ENSKEDE BYSKOLA. Viktig information om Enskede byskola till dig som förälder.

Välkomna till ENSKEDE BYSKOLA. Viktig information om Enskede byskola till dig som förälder. Välkomna till ENSKEDE BYSKOLA Viktig information om Enskede byskola till dig som förälder. Kort information om skolan sid. 3 Kontaktuppgifter...sid. 3 Öppettider...sid. 3 Hemsidan...sid. 4 Facebook...sid.

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

FREDRIKSBERGS SKOLA Askersundsvägen 6-8, VRETSTORP

FREDRIKSBERGS SKOLA Askersundsvägen 6-8, VRETSTORP 2013/ 2014 FREDRIKSBERGS SKOLA Askersundsvägen 6-8, 694 50 VRETSTORP REKTOR Telefon Fax Katarina Wallströmer 68 64 00 68 64 01 katarina.wallstromer@hallsberg.se ASSISTENT Telefon Fax Ulrika Fredriksson

Läs mer

Ordningsregler för Prästavångsskolan

Ordningsregler för Prästavångsskolan Ordningsregler för Prästavångsskolan med stöd av skollagens 5 kap. - Trygghet och studiero Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Uppdaterad 2014-10-09 Ordningsregler för Prästavångsskolan Jag ger mig

Läs mer

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Om skolan Väröbackaskolan är en av landsortsskolorna i Varbergs kommun. Skolan byggdes 1954 och var då en skola med elever från 7-12 år. I och med F-9-reformen

Läs mer