Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN SKUTSKÄR Tfn: exp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp"

Transkript

1 ROTSKÄRSSKOLAN SKUTSKÄR Tfn: exp Hemsida: Rotskärsskolan Förskoleklass Åk 9 Läsåret 2014/2015 1

2 Innehållsförteckning Vision för Rotskärsskolan Rotskärsskolans förväntansdokument Policy/Ordningsregler Läsårsdata Föräldramedverkan Adressändring Biblioteket Busskort Frånvaro vid sjukdom Frånvaro vid ledighet Handlingsplan vid elevfrånvaro Måltider Skolhälsovården Olycksfallsförsäkring Regler vid studiebesök Studieresor Språkval Profiler Personal Lärare

3 Vision för Rotskärsskolan Arbetet med elever utgår alltid från varje individs förmåga, intresse och kunskapsnivå. Varje tillfälle görs till ett lärande. Elever känner lust och intresse för att utveckla sitt lärande. Verksamheten genomsyras av RESPEKT och goda RELATIONER. På vår skola tar alla ANSVAR. Personal såväl som elever och deras föräldrar har inflytande i lärandeprocessen. Vi tror på FRAMTIDEN och dess möjligheter. Vårt arbete präglas av optimism utan att för den skull bortse från problem. MOD präglar medarbetare och elever i vår verksamhet. Att ha egna åsikter och stå för dessa är en självklarhet, liksom att lyssna till, tolerera och acceptera andras. Genom SAMARBETE bidrar alla till utveckling av vår verksamhet. Anna Wenngren-Muhr Birgitta Skärberg Rektor F-5 Rektor 6-9 3

4 ROTSKÄRSSKOLANS FÖRVÄNTANSDOKUMENT Alla ska känna sig trygga, därför ingriper vi mot våld, mobbing, rasism och all annan diskriminering. För att skapa goda kamratrelationer uppträder vi trevligt, använder ett vårdat språk och hjälps åt att lösa konflikter. Genom att visa hänsyn och respekt för varandra tar vi ansvar för vår arbetsmiljö. Våra förväntningar på dig som elev Är att du Passar tider och är aktivt deltagande på lektion. Följer skolans regler. Tillsammans med läraren ser till att klassrummet ställs i ordning och att bänkarna är tomma vid slutet av varje lektion samt att skolan hålls ren och snygg. Respekterar att skolan är en arbetsplats och att alla där har rätt till arbetsro. Uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla elever och vuxna och använder ett vårdat språk. Tar ansvar för ditt lärande genom att sköta dina hemuppgifter och tar med det du behöver under skoldagen och till varje lektion (idrottskläder, böcker, pennor m m). Lyssnar på andra och väntar på din tur. 4

5 Våra förväntningar på dig som förälder Är att du Kontaktar skolan vid eventuella frågor och funderingar. Ser till att ditt barn kommer i tid har med det som behövs under skoldagen. Hjälper ditt barn med hemuppgifter och ser till att det sköts. Tar del av information från skolan och skickar tillbaka svarslappar. Sjukanmäler ditt barn på morgonen samma dag på F-5 tel tel ( ). Viktigt så att inte ogiltig frånvaro inrapporteras. Gentemot ditt barn visar ett positivt förhållningssätt till skolan. Deltar och är väl förberedd inför föräldramöten och utvecklingssamtal. Meddelar mentor om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn. Vågar vara vuxen och sätter gränser för ditt barn. Ser till att ditt barn sover tillräckligt och äter regelbundet Tar ansvar för ditt barns användande av sociala medier t ex Facebook och spel. Dessa förväntningar kan ni ha på skolans personal Att vi Ansvarar för placeringen i klassrummet. Tillsammans med elever ser till att klassrummet ställs i ordning och att bänkar är tomma och tavlan suddad vid slutet av varje lektion. Detta gäller även efter lektioner i bibliotek och datasal. Arbetar för att skapa trygghet för eleverna och formar en trivsam skolmiljö genom att arbeta mot mobbning, rasism och sexism och hjälper eleverna att lösa konflikter som skett under skoltid. Möter alla elever med hänsyn, vänlighet och respekt och arbetar för jämställdhet. Uppmuntrar ett gott uppförande och en positiv anda på skolan. Strävar för att ge alla elever stöd efter behov. Samarbetar kring eleverna för en positiv utveckling. Tar kontakt med familjen om något särskilt hänt. Välkomnar och uppmuntrar alla föräldrar att komma till skolan. Utvärderar vårt arbete och ständigt strävar för att förbättra kvalitén. 5

6 Vi på Rotskärsskolan ska arbeta med förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Policy på Rotskärsskolan 6-9: Den gemensamma samlingsplatsen för åk 9 är cafeterian och skolgården. De utrymmen som finns i varje trappuppgång är inte till för andra att samlas i. Om någon elev missköter sig i matsalen, kontaktas förälder samma dag av mentor. Eleven avstängs att äta tillsammans med övriga elever nästkommande dag. Elever får stå för kostnader för skadegörelse som uppkommit genom uppsåt eller att man bryter mot regler. Detta gäller även borttappat material exempelvis böcker, läromedel och kopierat material. Prov och förhör skrivs på ordinarie lektionstillfälle. Omprov eller sent skrivna prov eller förhör skrivs på omprovstid på tisdagseftermiddagar. Sista inlämningsdag för prov på hösten 2014: 5/12 och våren 2015: 25/5. Elever som riskerar att ej nå E-betyg förutsätts använda läxhjälp och lovskola. Allvarliga incidenter såsom slagsmål, hot, bråk och skadegörelse polisanmäls. Ordningsregler på Rotskärsskolan F-5 Du ska vara rädd om din skola och det material som du får eller får låna Om du behöver lämna skolan fråga alltid en vuxen om lov Mobiltelefoner förvaras i ett låst skåp under skoldagen Ytterkläder används endast utomhus Snöbollskastning är förbjudet Skolan ansvarar ej för saker som tas med hemifrån Skojbråk är förbjudet Ordningsregler på Rotskärsskolan 6-9 Eleverna ansvarar för personlig egendom t ex mobiltelefon, pengar och värdesaker. Förlust ersätts inte av skolan. Den bestulne ansvarar för att göra polisanmälan. Mobiltelefoner får ej missbrukas på lektionerna. Undervisande lärare har rätt att samla in mobiltelefonen om så behövs och bestämmer även när, om och hur telefonerna får användas i undervisningen. Förälder ansvarar för att elev får ta med mobiltelefonen till skolan. Det är förbjudet att fuska. Fusk innebär bl a att medföra otillåtna hjälpmedel på prov och förhör samt att kopiera någon annans arbete såväl från klasskamrater som från internetdokument. När fusk upptäcks blir konsekvensen att arbetet/provet underkänns och får göras om vid annat tillfälle. Vårdnadshavare kontaktas. Förtäring sker enbart i cafeterian eller utomhus om ej annat ordnats. Det är ej tillåtet att ha ytterjacka i klassrummet, matsalen, biblioteket eller i aulan. Det är förbjudet att kasta snöboll inom skolans område. Skojbråk är förbjudet 6

7 Vid regelbrott kontaktas hemmet. LÄSÅRSDATA 2014/2015 Ht 2014 Vt 2014 Måndag 18 augusti Fredag 19 december Torsdag 8 januari Onsdag 10 juni Lovdagar Höstterminen Ve 39 Måndag 15 september (Studiedag för lärarpersonal) Ve 44 Måndag 27 oktober Fredag 31 oktober (Höstlov) Lovdagar Vårterminen Ve 9 Måndag 23 februari Fredag 27 februari (Sportlov) Ve 15 Tisdag 7 april Fredag 10 april (Påsklov) Ve 20 Fredag 15 maj (Klämdag) PRAO-veckor åk 6-9 Ht 2014 Ve 42 Åk 9 Ve 46 Åk 8 Friluftsverksamhet åk 6-9 HT-2014 Ve 39 tors 25/9 Skol-M i friidrott Ve 48 tis 25/11 Friluftsdag (val av olika idrottsgrenar) VT-2015 Ve 8 mån 16/2 Vinterfriluftsdag Ve 21 fre 22/5 Patrulltävling/teambuilding/orientering Ve 24 tis 9/6 Klassens dag + åk 9 lediga Nationella prov VT 2015 Åk 3 Vecka Ämnesprov i matematik och svenska och svenska som andra språk ska genomföras i skolor under perioden 9 mars 15 maj Åk 6 Vecka Provdatum Svenska/Svenska som andra språk 6 Måndag 2/2 6 Onsdag 4/2 Matematik 13 Tisdag 24/3 13 Torsdag 26/3 Engelska 16 Onsdag 15/4 16 Fredag 17/4 Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap 18 Tisdag 28/4 18 Onsdag 29/4 Biologi/Fysik/Kemi 19 Tisdag 5/5 19 Torsdag 7/5 Åk 9 Vecka Provdatum Svenska/Svenska som andra språk 12 Tisdag 17/3 12 Torsdag 19/3 Biologi/Fysik/Kemi 16 Torsdag 16/4 Engelska 17 Onsdag 22/4 17 Fredag 24/4 Matematik 19 Onsdag 6/5 19 Fredag 8/5 Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap 20 Måndag 11/5 20 Tisdag 12/5 7

8 FÖRÄLDRAMEDVERKAN OCH SAMRÅD Vi vill verka för ett gott samarbete mellan hem och skola. Det sker i olika former, t ex enskilda kontakter, utvecklingssamtal, klassmöten m m. Samråd med elever och föräldrar äger rum 2-3 gånger per termin. Varje klass utser en förälder som ordinarie representant i samrådet. Om han/hon är förhindrad att delta i något samråd ska han/hon ta kontakt med någon annan förälder i klassen som har möjlighet att delta. Beträffande klassrepresentanterna bestämmer varje klass hur dessa ska utses. För de klasser som ej haft klassmöten och valt nya representanter kallas de "gamla" till första samrådet. Alla föräldrar är välkomna att delta i samrådet. OBS! Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan under en vanlig arbetsdag!!! ADRESSÄNDRING Adressändring lämnas snarast till skolexpeditionen. Elevs utflyttning: Förälder meddelar elevansvarig följande: 1. Flyttning utom eller inom kommunen 2. Datum för flyttningen 3. Mottagande skolenhet 4. Mottagande kommun 5. Elevens nya adress och telefonnummer. Har eleven haft busskort ska det återlämnas. Elevens mentor meddelar expeditionen så fort som möjligt. BIBLIOTEKET På Rotskärsskolan har vi ett modernt väl fungerande skolbibliotek som ska stimulera till ett elevaktivt och undersökande arbetssätt. För att detta ska fungera, måste låneböcker lämnas tillbaka. - Lånetid för läroböcker sätts efter kursplan. - Lånetid för övriga böcker är 4 veckor och för referensböcker 1 skoldag. - Alla lånade böcker måste återlämnas till skolbiblioteket vid skolårets slut. - Borttappad bok kostar 100:--. - Du är personligen ansvarig för boken du lånar. - All misskötsel vid datorerna rapporteras till mentor som i sin tur kontaktar hemmet. Datorerna är i första hand till för undervisning/skolarbete. BUSSKORT Skolkortet gäller alla skoldagar, helgfri mån-fre kl , under hela läsåret. Kortet gäller för obegränsat antal resor inom angiven zon (ej till Gävle). Hemresan ska påbörjas senast kl Om elev förlorat sitt busskort tas en exp avgift på 150:-- ut för ett ersättningskort. Elever har rätt att åka med till skolan även om kortet är glömt hemma. Intyg för hemresa har utgått och ersatts med enkelbiljetter som finns att köpa på skolan (pris 15:-) Om elev slutar skolan innan läsårets slut måste skolkortet återlämnas till skolan senast sista skoldagen. I annat fall tas en avgift ut av skolan. Hittegods tel

9 Älvkarleby kommuns Skridskopolicy F-5 I första hand tar eleverna med sig egna skridskor, skridskoskydd, hjälm, vantar och halsskydd. Vi rekommenderar hjälm med galler på grund av skaderisken. I andra hand lånar eleverna utrustning från skolan (begränsat antal). Det är ej tillåtet att använda puck under lektionerna på grund av att alla inte har rätt utrustning. 6-9 I första hand tar eleverna med sig egna skridskor, skridskoskydd, hjälm, vantar och halsskydd. Vi rekommenderar hjälm med galler på grund av skaderisken. I andra hand lånar eleverna utrustning från skolan (begränsat antal). Rutiner vid giltig frånvaro, så som anmäld sjukdom eller ledighet Sjukdom Om elev är sjuk kontaktar vårdnadshavare skolan F-5 på tel på tel svarare (eller till mentor) varje morgon. Viktigt att anmäla på morgonen så att inte ogiltig frånvaro inrapporteras. Ledighet Av 7 kap. 18 skollagen (2010:800) framgår att en elev i grundskolan och grundsärskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. I princip avråder skolan ledigheter längre än 2 dagar. Detta beroende på att eleven skall garanteras en viss undervisningstid. Skolan har också ett ansvar att ge eleven möjlighet att uppnå fastställda mål. Skolan kan om skäl föreligger göra undantag från ovanstående princip. Någon rätt att få igen tid man förlorat p.g.a. ledighet finns ej. Ordning för beviljande av ledighet Skriftlig ansökan om ledighet lämnas in av vårdnadshavare i god tid. Mentor fattar beslut om ledighet Vid ledighet över fem dagar yttrar mentor sig om ledigheten och rektor fattar beslut. Ansvaret för att förlorad undervisning inhämtas ligger hos elev och föräldrar. 9

10 Information till vårdnadshavare Handlingsplan vid elevfrånvaro 1. Vårdnadshavare kontaktar skolan då eleven är sjuk. 2. Mentor går igenom frånvarolistorna varje dag. 3. Om en elev är frånvarande och ingen sjukanmälan finns eller om eleven är i skolan men inte deltar i skolarbetet räknas det som ogiltig frånvaro. Mentor kontaktar då hemmet senast på eftermiddagen samma dag. 4. Om den sammanlagda frånvaron, såväl giltig som ogiltig, upprepas vid sex tillfällen upprättar mentor tillsammans med vårdnadshavare och elev en handlingsplan för upprepad frånvaro för att komma tillrätta med frånvaron. 5. Om ingen förändring sker kallar rektor till en elevkonferens där elev och föräldrar deltar tillsammans med berörd personal. 6. Om elevens frånvaro fortsätter är skolan skyldig att anmäla skriftligt till myndighetsansvarig på socialförvaltningen. 10

11 MÅLTIDER Särskild kost De elever som av medicinska skäl inte kan äta all mat får specialkost. Skolsköterskan utfärdar ett skriftligt intyg om detta. OBS! Elever/personal som har specialkost - kontakta Centralköket vid frånvaro, ändring av kost m m så slipper vi kasta mat som tillagats. Vardagar mellan finns vi som arbetar på C-köket tillgängliga ni når oss på telefon SKOLHÄLSOVÅRDEN Skolsköterska Helena Jansson tel Skolläkare Karin Hedberg träffas efter tidsbeställning hos skolsköterskan. BUN-psykologen Ingrid Sjögren träffas efter tidsbeställning genom rektor eller skolsköterska. Skolhälsovården är kostnadsfri. Hälsoundersökning sker i åk 8 vt. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Samtliga elever är försäkrade, även på fritiden. Försäkringen gäller ej vid sjukdom. Blanketter som skall fyllas i vid olycksfall, kan hämtas hos skolsköterskan eller på rektorsexpeditionen. Skolskjuts vid olycksfall Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfall ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi ordinerats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, ska försäkringsbolaget Protector kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor ske. STÖLD Skolan har inte någon försäkring som kan ersätta personliga tillhörigheter (t ex mobiltelefoner) vid en eventuell stöld/förlust. Därför måste värdefulla tillhörigheter hållas inlåsta eller under uppsikt. Hemmet ansvarar för ev polisanmälan. REGLER VID STUDIEBESÖK Ibland åker eleverna till annan ort på studiebesök, badresor och dyl i skolans regi. Vid dessa tillfällen går bussarna tillbaka till skolan på utsatt tid. Elever, som nonchalerar tidspassningen, får ta sig tillbaka till hemorten på egen bekostnad. De som planerar att inte åka tillbaka med klassen/gruppen måste visa upp ett intyg från föräldrarna på att de får stanna. Mentor avbeställer mat och meddelar expeditionen vilka som deltar (både elever och personal). 11

12 STUDIERESOR OCH ÖVRIGA S K KLASSRESOR Skolan har ett ansvar att ge eleven möjlighet att uppnå fastställda mål. I basämnena svenska, engelska och matematik måste eleven uppnå minst betyget E för att komma in på något av gymnasieskolans nationella program. Därför är det viktigt att eleverna deltar i skolarbetet under terminstid. Studieresor kan endast motiveras om innehållet har klar anknytning till skolarbetet. Rotskärsskolans personal har därför beslutat följande angående resor: Vänortsbesök får ske under skoltid. Dessa ska för- och efterbehandlas av skolans personal tillsammans med de elever som reser. Redovisning ska ske vid hemkomsten. Språkresor förläggs till den vecka när Kristi Himmelfärdsdagen infaller, under lovveckor eller efter läsårets slut. Övriga resor, de s k klassresorna, med inslag av fritidsaktiviteter bör förläggas till lovveckor eller efter läsårets slut. SPRÅKVAL PÅ ROTSKÄRSSKOLAN Under höstterminen i åk 6 provar eleverna på både spanska och tyska. I december väljs sedan det språk eleven vill läsa på våren och även i åk 7-9. Om förälder och elev så önskar kan de ansöka om att eleven får läsa Svenska/Engelska. Detta bör först diskuteras med mentor. Om det finns speciella skäl kan omval göras vid annan tidpunkt efter beslut i elevkonferens. PROFILER Eleverna i åk 6 får välja en profilinriktning när de börjar på skolan. Profilerna är Idrott & Hälsa, Hantverk, Kultur och NO/Teknik. Eleverna gör ett första och ett andrahandsval. Eleverna i åk 5 får välja Hockeyprofil som ingår i profilen Idrott och Hälsa. 12

13 Adress och telefonnummer ROTSKÄRSSKOLAN Forsvägen SKUTSKÄR, Tel Rektorer Wenngren,Muhr, Anna åk F Skärberg, Birgitta åk Skoladministratör Pettersson, Ingrid Studie- och yrkesvägledare Ahlenbring, Annika Elevassistenter Bertelson, Catharina Friberg, Martin Hedlund, Irja Henriksen, Laila Skog, Carin Wendin, Ann-Sofie Skolsköterska Jansson, Helena Skolläkare Hedberg, Karin (träffas efter tidsbest hos skolsköterska) Skolpsykolog Ingrid Sjögren (träffas efter tidsbest hos rektor eller skolsköterska) Kurator Annelie Björk Specialpedagog/Talpedagog Diffner, Monica Specialpedagoger Johansson, Terttu Leim, Anika Skolvärd Hållqvist, Lena Cafeteriavärd Majsan Makaroff Skolbibliotek Edberg, Pia 13

14 Kontaktpolitiker för Rotskärsskolan (Ledamöter i Utbildnings- och Omsorgsnämnden, UTOM) Anett Aulin, Clarrie Leim och Kicki Othén Lärare åk 6-9 Sign Mentor i: Andersson, Liselott LAn 7C Andersson, Thomas TA 6CD Bodotter, Ulrica UB Brännström, Gun GB 9E Englund, Nina (Tjänstledig) NE Forsberg, Erika EF 6EF Haga, Anders AH 9B Hillbom, Torsten TH 8C Johansson, Jessica JJ 8D Juggas, Pernilla PJ 6AB Landquist, Sofie SDL 7D Lavikkala, Pernilla PL 6CD Myrén, Anders (Föräldraledig Ht) AM Mattila, Reino RM 6EF Nordén, Liza LN 6AB Nääs, Emma (Föräldraledig) EN Persson, Johanna JP 7B Pereira, Ruth RP 9A Sandberg, Lars LSg 9F Samuelsson, Malin MSn 8B Sandsten, Christina CS 8A Östberg, Annette AÖ 7A Lärare F-5 Eriksson, Maria ME F-klass Eriksson, Ulrica UE 1A Furbo, Loïc LF Slöjdlärare Gideonsson, Sara SSG 2 Gårdman, Karin KG Jeppsson, Jenny JJ 3A Kandén, Mari MKn 1B Karlsson, Nina (Tjänstledig) NK Kokko, Marja Leena MK F-klass Sparring, Ulrika US Speciallärare Thunberg, Malin MT 3B Wessman, Carina CW 4 Åsberg, Paola PÅ 5 Personal Särskolan, tel (åk 6-9), tel (åk 1-5) Forsberg, Therèse, lärare Pettersson, Åsa, lärare Gehlin, Anita, elevassistent Grönvall, Ann, elevassistent Siirtola, Sofia, elevassistent 14

15 Fritidspersonal tel Furbo, Loïc Hvornum, Annette Karlsson, Nicklas Skog, Carin Wistedt, Ann Kök tel Ahlström, Margareta Jansson, Susanne Kylli, Liisa Maliniemi, Minna Kulturskolan tel Kramer, Stefan

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer