Danderyds. Besök kommunens hemsida Nummer 7 - november Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 7 - november 2006. Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre"

Transkript

1 Danderyds Nummer 7 - november 2006 Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre Det ser förhållandevis ljust ut för Danderyds ekonomi inför 2007 och de närmast följande åren. Kostnadsökningarna för verksamheterna är låg, ca 1,3% för 2006, och balansen i ekonomin har återställts. Kommunens inkomster från skatter och statsbidrag väntas öka beroende på dels att invånarnas inkomster ökar dels att inbetalningarna till skatteutjämningssystemet inte ökar lika snabbt som tidigare. Effekterna av skatteutjämningen Danderyd har under många år betalat in stora summor i skatteutjämning till andra kommuner. Från och med 2005 har effekterna av systemet lindrats för Danderyd. Den främsta orsaken är att större hänsyn tas till att Danderyd har en förhållandevis dyr åldersstruktur på befolkningen, dvs. många barn i förskola och skola och många äldre som behöver kommunal service. Fortsättning på sidorna 3 och 4. Att söka barnomsorg på Internet! Alla som vill söka förskola, familjedaghem och flerfamiljesystem ska från och med den 11 januari 2007 göra det på Under december ska du som idag står i kö till förskola och familjedaghem uppdatera din köplats via internet. Du kommer att få information på din faktura eller via brev. För att kunna göra ditt val, ändra omsorgstid och säga upp plats måste du ha ett medborgarkonto. Detta söker du på Du kan redan nu ansöka om medborgarkonto. Öppet hus Information inför valet till gymnasieskolan Söndag 3 december 2006 kl Marina läroverket Stocksunds hamn Välkomna! Lucia cup Den 12 december har vi innebandyturnering och disco hela natten! Arrangemanget är till för högstadieelever eller äldre och är drogfritt! Inträde: 20 kr med gårdskort och 50 kr utan. Vill du veta mer, ring Fribergagården, eller Djursholms fritidsgård, Ur innehållet: Information Danderyd Nytt informationscenter i Mörby centrum. Sidan 2 Samrådsmöte om kommunikationer till och från Tranholmen Sidan 2 Nästa kommunfullmäktige Sidan 3 Budget 2007 Sidorna 3 och 4 Skolresan en presentation av den kommunala skolan Sidan I - VIII Politikernas syn på budgetförslaget Sidan 5-7 Kultur, evenemang och julmarknader Sidan 8 Ny kommundirektör Johan Haesert är ny kommundirektör i Danderyd sedan den 1 november. Närmast kommer Johan Haesert från en tjänst som produktionsdirektör i Danderyd. DANDERYDS KOMMUN Besök kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Nästa fullmäktige Beslut i kommunstyrelsen Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 27 och 28 november i Danderyds församlingsgård. Se annons på nästa sida. Föredragningslistan kommer att publiceras på under rubriken Insyn. Sammanträdet sänds i närradion på 98,3 Mhz. Information Danderyd i Mörby centrum öppnar till hösten Under 2007 flyttar Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret till Mörby centrum och Socialkontorets lokaler byggs om. I samband med att ett tioårigt hyreskontrakt tecknades fick kommunen option på en lokal för ett informationscenter i butiksplanet. Kommunstyrelsen har nu beslutat att utnyttja optionen och att hyra lokaler för informationscentret, som beräknas öppna i augusti. Förutom information, utställningar och service kommer Information Danderyd att vara reception för Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret. Beslut i fullmäktige Trygg i Danderyd nytt brottsförebyggande råd Antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden och produktionsstyrelsen ökas till 11. Nämnderna får också beredningsutskott. Tekniska nämndens naturvårdsutskott ombildas till ett fastighets- och naturvårdsutskott. Jämställdhetsrådets ansvar överförs till respektive nämnd och rådet upphör. Ett brottsförebyggande råd inrättas med namnet Trygg i Danderyd. Begäran att tillfällig lag om trängselskatt inte förlängs En skrivelse ska skickas till Riksdagen och Regeringen med begäran om att den tillfälliga lagstiftningen om trängselskatter i Stockholm inte förlängs. Resultatet av folkomröstningen i Danderyd och i de 13 övriga förortskommunerna är en mycket stark manifestation mot att den tillfälliga lagstiftningen permanentas. Danderyds kommun förutsätter att Riksdag och Regering respekterar resultatet och inte permanentar lagstiftningen om trängselskatten. Fotbollshallen dyrare I december 2005 beslöt fullmäktige att kommunen skulle teckna borgen för ett lån om max 4 miljoner kronor för att finansiera den nya fotbollshallen vid Danderyds gymnasium. De föreningar som står bakom hallen förutsatte att hallen skulle kunna uppföras på slät mark utan problem med grundläggningen. Byggnadsnämnden accepterade inte den föreslagna placeringen utan hallen måste flyttas till området omedelbart öster om gymnasiet, vilket medfört markarbeten på 2-2,5 miljoner kronor mer än beräknat. Investeringar har redan gjorts och fullmäktige har därför beslutat att utöka borgensåtagandet från 1 miljon till 1,6 miljoner kronor per idrottsförening. 91% av svenskarna har brandvarnare - men fungerar den? Ett vanligt batteri bör man byta en gång om året och ett lämpligt tillfälle att göra det är på batteribytardagen den första advent. När du plockar fram adventsljusstakar och stjärnor för att lysa upp i mörkret, så passa på att byta batterier i brandvarnaren så att du är säker på att den fungerar om olyckan är framme. Det finns idag brandvarnare som är nätanslutna eller med tioårsbatteri. Se till att testa att de fungerar. Och kom ihåg att släcka de levande ljusen när du lämnar rummet. Var rädd om dig! Varma hälsningar, Södra Roslagens Brandförsvar Samrådsmöte om kommunikationer till och från Tranholmen Miljö och stadsbyggnad har fått uppdraget att analysera kommunikationsbehovet mellan Tranholmen och fastlandet samt lägga fram förslag på hur behovet ska kunna lösas på kort och lång sikt. Förvaltningen har just påbörjat arbetet och en referensgrupp har bildats. Samrådsmöte för allmänheten kommer att hållas onsdag 6/12. För närmare information om tid och plats, gå in på vår hemsida klicka på Bygg och miljö samt Detaljplaner och utredningar eller kontakta Ingela Isaksson, telefon Beställning av radonmätning Du kan fortfarande få den rabatterade mätning av radon (285:-/mätpaket) som erbjuds Danderyds kommuninvånare av Gammadata och Miljö och stadsbyggnad. Beställningskupongen som du fått i brevlådan går att använda till slutet av februari. Har du inte kupongen kvar eller om du inte har fått någon, kontakta Miljö och stadsbyggnad, telefon Studera på KomVux? Saknar du slutbetyg från gymnasieskolan eller behöver du behörighetskomplettera? Det finns fortfarande platser kvar på de kommunala vuxenutbildningarna i Danderyd och Täby. Kurser finns dag och kväll på både gymnasial och grundläggande nivå. Kurskatalog och ansökningshandlingar finss på biblioteken, arbetsförmedlingen, Information Täby C, Danderyd KomVux och NosVux Kunskapscenter. Vill du ha mer information kontakta Danderyds KomVux, Täby KomVux, NosVux,

3 D a n d e r y d s A k t u e l l t Danderyds kommunfullmäktige Budgetsammanträde Danderyds församlingsgård på Klockargårdsvägen måndag 27 november kl Sammanträdet inleds med behandling av allmänna ärenden. Därefter allmänpolitisk debatt. Sammanträdet avbryts senast kl och fortsätter tisdag 28 november kl Hit går dina skattepengar Gator o parker 4% Kultur och fritid 4% Övrigt 12% Utjämning* 21% Barnomsorg 14% Anhörigstöd Kommunens ordinarie anhörigsamordnare Ewa Essesjö är åter i tjänst och du kan nå henne på telefon Ändrat datum för julfesten! som blir den 15/12 kl på Danderyds församlingsgård. Anmäl dig till Kristina Wikström, Röda Korset tel senast den 12/12. Varmt Välkomna. Äldre- o handikappomsorg 22% Skola 23% * Utjämningssystemet. Denna utgiftspost avser kommunens nettokostnad för systemet för kostnads- och inkomstutjämning mellan landets kommuner. Resultaträkning, milj. kr Bokslut Prognos Förslag Externa nettokostnader , , ,2 Produktionens resultat 1,7-1,4 0,0 Pensioner -21,8-12,3-25,2 Diverse kostnader och intäkter 1,4 0,0 0,0 Markförsäljning 15,8 25,0 25,0 Avskrivningar -60,1-59,5-63,5 Verksamhetens nettokostnader , , ,9 Skatteintäkter och statsbidrag 1 153, , ,2 Årets resultat 28,8 53,0 7,4 Balanskravskorrigering -13,5-20,4-0,8 Täckning av underskott -17,0-1,6 0,0 Balanskravsmässigt utfall -1,6-31,0 8,2 Utdebitering 18,43 17,86 17,46 Snö och halka Vägverket Produktion är kommunens entreprenör för snöröjning och halkbekämpning och tillsammans kommer vi att göra allt för att Du ska kunna ta Dig fram på ett säkert sätt i vinter. Skulle is eller snö ligga kvar utan åtgärd, kontakta: Dagtid: Tekniska kontoret, e-post: tekniska. Utanför ordinarie arbetstid: Södra Roslagens Brandförsvarsförbund, eller Vägverket Produktion, Julkurs i tennis Julkurs i tennis för juniorer födda 2000 el tidigare. lektioner 2-5 januari. Anmälan och info: tel Danderyds TK 3

4 D a n d e r y d s A k t u e l l t Budget 2007 Övergripande mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi Danderyd ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i. Invånarna ska erbjudas en bra och attraktiv service inom kommunens kärnområden barnomsorg, skola, äldre- och handikappomsorg samt teknisk service. Den enskilde ska ges möjlighet att välja förskola, skola, äldreboende och utförare av olika tjänster. Kommunens interna och externa kommunikation ska förbättras och stödja danderydsbornas möjligheter till rationella val i kundsystemen, ge insikt om skattepengarnas användning, kunskap om pågående projekt samt återkoppling om anmälda händelser och önskemål. Kommunens ekonomi ska vara i balans, såväl på kort som på lång sikt. Kommunen ska ha en fortsatt låg skatt. Kommunstyrelsens förslag till budget Kommunstyrelsen föreslår att skatten sänks med 40 öre år 2007 och fastställs till 17:46 per skattekrona. Budgetförslaget innebär nettokostnader på drygt 1,1 miljarder kronor och att resurser avsätts för utveckling av kommunens verksamheter. Axplock ut budgetförslaget Till hösten 2007 öppnas ett informationscenter, Information Danderyd, i Mörby centrum för att förbättra information och service till invånarna. Ett system för att invånarna ska kunna framföra synpunkter och klagomål ska handlas upp. Klottersaneringen ska intensifieras. Tekniska nämnden förslås få kronor för detta. Renhållning och skötsel av allmänna platser ska prioriteras. 6 miljoner kronor avsätts för förebyggande underhåll av gator och kommunens fastigheter. Tekniska nämnden förslås få 1 miljon kronor för ett försök med tyst asfalt på Enebybergsvägen. Först ska dock en noggrann utvärdering av förutsättningarna göras. 1 miljon kronor avsätts för nya pontoner. För handikappanpassning av busshållplatser avsätts 1,5 miljoner varav hälften täcks av statsbidrag. Förbättringen av trafiksäkerheten fortsätter. Åtgärder ska genomföras runt skolorna bl.a. vid Ekebyskolan. Utmed Edsviksvägen anläggs gång- och cykelbana samt hastighetsdämpande åtgärder. När det gäller bullerskyddet har de flesta mål uppnåtts och nya mål ska därför tas fram innan ytterligare åtgärder vidtas. VA-taxan behålls oförändrad medan renhållingstaxan kommer att höjas. Förskolorna får ökade resurser, vilket delvis finansieras genom att föräldraavgifterna tas ut årets alla 12 månader, vilket redan idag görs i våra grannkommuner. Det ger 4 miljoner i ökade intäkter. Barnomsorgspengen, dvs. den summa förskolorna får per inskrivet barn, räknas upp med 6,9 %. 1,96 % är en reell höjning, resten är kompensation för att statsbidrag på 5 % avvecklas. Skolpengen för grundskolans år 1-6 höjs med 3,69 % för att kunna införa mer individualiserade och flexibla arbetsformer i skolan. Ombyggnader och renoveringar av våra skolor fortsätter. Skolor som berörs av större ombyggnader under 2007 är Långängsskolan, Danderyds gymnasium och Ösbyskolan. Försöksverksamheten med så kallad fixare inom hemtjänsten permanentas. Det innebär att pensionärer som är 75 år eller äldre erbjuds hjälp med uppgifter som inte utförs av ordinarie hentjänst. Tjänsten blir gratis även i framtiden kronor föreslås för stöd och stimulans till frivilligorganisationer för att de ska utveckla sitt arbete med sociala tjänster. I början av 2007 invigs Träffpunkt Enebyberg som kommer att ligga under kultur- och fritidsnämnden. Alla verksamheter, bibliotek, seniorcentrum, fritidsgård och öppen förskola) ska då ha flyttat in i nyrenoverade lokaler. Kultur- och fritidsnämnden föreslås få ett ramanslag på 7 miljoner kronor bl.a. för förbättringar på idrottsplatserna kronor anslås som bidrag till Enebybergs 100-årsfirande

5 Bilaga till DanderydsAktuellt nr D Den a n d kommunala e r y d s A k skolan t u e l l t Skolresan DANDERYDS KOMMUN En presentation av den kommunala skolan Ur innehållet: Frihet och mångfald Sidan III Kunskapståget - biljetten till framtiden Sidan IV-V Hälsa och välbefinnande, trygghet och arbetsro Sidan VI Det digitala klassrummet Sidan VIII Människan har många språk Sidan VIII Välkommen till Danderyds skolor landets bästa Ett påstående som vi vill vi leda i bevis. När du tagit del av denna skrift förstår du hur vi arbetar med Danderyds barn och ungdomar för att de ska kunna nå sina mål och förverkliga sina ambitioner och vad vi gör för att nå våra mål. Skolresan ditt barns biljett till framtiden Skolresan är en resa med flera övergångar men med samma arrangör. Vi har samma helhetssyn på eleverna och deras behov av kunskap, deras hälsa och välbefinnande. Varje barns individuella behov och utveckling löper som en röd tråd genom hela skoltiden. Här får du svar på en rad frågor: Vilka faktorer skapar goda resultat för elever och skolor? Hur säkrar vi varje barns behov av stöd för sin utveckling? Hur arbetar vi för elevernas hälsa och goda levnadsvanor? 5I Vi beskriver den röda tråd som skapar förståelse och sammanhang, inte minst när det gäller språk, matematik och naturvetenskap. Du får en bild av hur vi arbetar med att främja elevernas utveckling till ansvarstagande samhällsmedborgare och hur vi tillvaratar mångfalden i den kommunala skolan. Vår skola är en skola för alla sinnen och intelligenser. Du får möta engagerade lärare och deras undervisning, ta del av elevers tankar och synpunkter och föräldrars reflektioner över sina barns skolor. Välkommen till Skolresan genom Danderyds kommunala skolor, från förskoleklass till studenten i Danderyds Gymnasium.

6 Bilaga till DanderydsAktuellt nr D a Den n d e kommunala r y d s A k t skolan u e l l t Fakta I Danderyds kommun finns: 14 kommunala grundskolor. Några är små med cirka 80 elever, andra är större med fler än 500 elever. Danderyds Gymnasium med elever och Danderyds Kulturskola (tidigare musikskola) med elever. skolor med egna profiler som gör egna satsningar inom naturvetenskap, musik och rörelse, matematik eller språk för att ta några exempel barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år som går i de kommunala skolorna. De undervisas av cirka 550 lärare, 95 % av dem är behöriga. Ytterligare 200 anställda i skolorna har andra arbetsuppgifter. I skolorna finns plats för alla elever. Behöver ditt barn särskilt stöd finns olika resursgrupper såsom tal och språk, Asperger, långsam inlärning, samundervisning, KBT, förberedelseklass och en nystartad träningsskola. Biljetten till framtiden går via Skolresan Att satsa på utbildning är att avstå från konsumtion i ett skede för att kunna nå en högre konsumtion i nästa. Citatet är hämtat ur propositionen till grundskolans läroplan, Lgr 69, men är lika aktuellt idag. Utbildning är fundamentet för produktivitet och välstånd men också för människors självtillit och möjlighet att växa. Skolans uppdrag är att ge elever kunskap, att stärka deras självkänsla och att lyfta fram grundläggande demokratiska värderingar i samverkan med hemmen. I Danderyds kommun har alla unga mycket goda förutsättningar att nå de uppsatta nationella och kommunala målen. Våra kommunala skolor i Danderyd håller genomgående hög klass och resultaten ger många exempel på det. Forskning om de skolor som lyckas bäst med sitt viktiga samhällsuppdrag, visar samstämmigt att de tre mest avgörande faktorerna för elevernas studieframgång är engagerade och välutbildade lärare, studiemotiverade elever och ett starkt föräldraengagemang. I Danderyd finns alla dessa faktorer. I våra skolor arbetar personalen främst med att lyfta fram varje elevs olika förmågor. Lärarens uppdrag är att utmana varje enskild elev i gruppen på hennes egen nivå och att samtidigt utveckla elevens samarbetsförmåga. Därför är läraryrket ett av världens viktigaste jobb och ett av de svåraste. Skolorna i Danderyd lyckas bra med sitt uppdrag, det kan vi avläsa i årliga enkätundersökningar. 94 procent av danderydsföräldrarna var i den senaste enkäten mycket nöjda eller nöjda med sina barns skolor. Det är ett gott betyg åt våra skolor, elever, föräldrar och personal, men först när 100 procent är nöjda är vi det också. Där är vi inte riktigt ännu. Kommunalgrå skola? Inte i Danderyd! De kommunala skolorna erbjuder profiler och särskilda satsningar i olika avseenden, i olika ämnen, i alternativa arbetsformer och lokala tillval. Johan Österberg verksamhetsutvecklare för de kommunala skolorna i Danderyd Ur Profeten av Kahlil Gibran, filosof och poet ( ) En lärare sa: Tala om för oss hur vi ska undervisa? Och han svarade: Den lärare som vandrar i Templets skugga ger inte av sin visdom utan snarare av sin tro och sin kärlek. Om han är i sanning vis, bjuder han er inte att stiga in i sin visdoms boning, utan leder er till tröskeln av er egen själ. Astronomen kan ge er sitt vetande om rymden, men han kan inte ge er sin förståelse. Sören Kirkegaard: Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör. Men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. 6II

7 Bilaga till DanderydsAktuellt nr D Den a n d kommunala e r y d s A k skolan t u e l l t Frihet och mångfald Danderyds kommun ska ha de bästa skolorna. För att vi ska nå det målet har rektorer och personal stor frihet att själva, i samarbete med elever och föräldrar, utforma sin verksamhet. Därför skiljer sig de olika skolornas utbud åt, dock inom ramen för de övergripande gemensamma målen. Att varje skola har sin särart ger eleverna möjligheter att välja utbildning efter det egna intresset. Friskolorna, som drivs av andra än kommunen, bidrar till mångfalden. De bidrar till ömsesidig inspiration, de olika skolorna lär och stimuleras av varandra. Vi är stolta över alla engagerade och duktiga lärare. De bidrar i allra högsta grad till att våra skolor blir allt bättre och till våra pedago- Fakta giska framgångar. Även om hänsyn tas till att våra elever har ovanligt goda studieförutsättningar, placerar sig våra skolor mycket bra även i internationell konkurrens. Att musikskolan utvecklas och blir en kulturskola med ett bredare utbud ger eleverna nya spännande möjligheter. Lika viktigt som mätbara studieresultat är skolornas arbetsmiljö. Respekt för den enskilde elevens förutsättningar är ett mål i sig. På samma sätt ska det för eleverna vara självklart både att ta ansvar för sina studier och att visa hänsyn och omtanke mot andra Boris von Uexküll ordförande i produktionsstyrelsen Fribergaskolan och Mörbyskolan, två skolor i världsklass PISA, Programme for International Student Assesment, är en internationell studie som speglar svenska 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, matematik, problemlösning och läsförståelse i jämförelse med ungdomar i 40 andra länder. Studien görs på initiativ av OECD och genomförs för tredje gången i år. År 2000 placerade sig Fribergaskolans elever på andra plats av alla medverkande skolor i naturvetenskap och matematik. År 2003 blev Mörbyskolans elever bäst av totalt 185 deltagande svenska skolor och bland de bästa skolorna i hela OECD-området med resultat långt bättre än de världsledande finska skolorna. Katarina Tynell, lärare på Stocksundsskolan Alla elever i år 4 får undervisning i retorik 45 min/vecka. Ett tiotal lärare har deltagit i ett pilotprojekt för att använda retorik i sina ämnen. Vi börjar med övningar för att lära känna varandra och talar om klassrumsklimatet, om hur vi är mot varandra. Vi sätter upp talarregler och lyssnarregler. Vi jobbar med kroppsspråket och rösten. Senare kommer argumentationen in, säger Katarina. - Retoriken hjälper eleverna att uttrycka vad de tänker och tycker och ger dem ökat inflytande. Övningarna skapar också en bra relation med andra människor. Eleverna lär sig att sätta ord på konflikter. Varför blir jag ledsen, arg eller besviken? Susanne Gennow, matematiklärare på Danderyds Gymnasium. Projektet Röda tråden startade Alla kommunala skolor träffas en gång i månaden för att få en gemensam syn på matematiken genom alla skolåren och underlätta stadieövergångarna. Intressanta diskussioner har resulterat i gemensamma mål i matematik för grundskolan, berättar Susanne. En geometridag har genomförts i alla skolor. Övningar av varierande svårighetsgrad har tagits fram och kan användas vid andra tillfällen. Den 14 mars blir nästa gemensamma dag, pi-dagen. Matematik ska vara roligt, säger Susanne som blivit utvald till kommunens matematikutvecklare. Helena Resele, lärare, IT-samordnare på Mörbyskolan IT är idag kulturteknik, där kommunikation mellan människor är en viktig del. Tekniken är ett multimediaverktyg för att ta in omvärlden. Skolbiblioteken hjälper till att hämta information utöver webben, radio och TV. Hemsidan, en informationsportal för lärare, elever och föräldrar samt e-post-systemet underlättar kommunikationen. Vi fortsätter också att utrusta klassrummen med modern teknik. Nätverk mellan människor ger inspiration och idéer som skapar nya idéer. Min uppgift är också att utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans med IT-pedagogerna som finns på varje skola, avslutar Helena. Cecilia Ölmedal, musiklärare på Fribergaskolan Cecilia har utvecklat musikundervisningen på skolan i 30 år. Det finns en kör i varje årskurs, vilket är unikt, som turas om att framträda vid olika tillfällen, såsom FN-dagen, Lucia och avslutningar. Musikundervisningen ska vara lustbetonad och innehålla teori, sång och instrument. Alla elever lär sig att spela gitarr eller synt. Kören har varit i Lettland och sjungit och elever därifrån har varit här. I Spanien har vi framfört luciatåg på El Campello, säger Cecilia. Alla elever får spela upp individuellt och får då ett omdöme. I år 8 och 9 tillkommer sången. Ljudet av gitarr och sång hörs överallt i skolan, säger Cecilia. III 7

8 Bilaga till DanderydsAktuellt nr D a Den n d e kommunala r y d s A k t skolan u e l l t Karin Törnblom, lärare Balderskolan Det är viktigt att skapa läsoch skrivglädje i klassen. Högläsning och eget berättande stimulerar barnens fantasi och ökar föreställningsförmågan. De får ett större ordförråd och motiveras att läsa själva, säger Karin. Det är viktigt att hela personalen har ett språkutvecklande arbetssätt och använder metoder som tränar språket. Föräldrarna är också mycket viktiga när det gäller att stimulera barnen språkligt. Jonas Hall, lärare, Mörbyskolan Inom fem år finns projektorer i alla klassrum. Den stora fördelen är att vi kan arbeta tillsammans med en uppgift, säger Jonas. Grafräknare kan kopplas i nätverk. Läraren kan förklara geometri och grafer på ett visuellt sätt vilket underlättar förståelsen för matematiska formler. Uppmärksamheten ökar, det blir en annan klassrumsdynamik och fler ingångar i lärandet, förutom läraren och böcker. Pia Norrthon, lärare och NTAsamordnare Vasaskolan NTA ska ge stöd till lärarna, väcka nyfikenhet och ge eleverna ett vetenskapligt arbetssätt. Övningarna kopplas till vardagen och får eleverna att se helheten, säger Pia. Frö till frö är ett av många teman som innehåller flera uppdrag som bygger på varandra. Kunskapståget - bilj Språkresan Matteresan Matte är kul när man fattar och tråkigt när man inte förstår (Lisa åtta år) Matteverkstad och spel Fröken Ulla och åtta elever i år 4 samlas i matematikverkstaden på Långängsskolan. Ulla ger bakgrunden till dagens arbete som är matematiska begrepp. Språket grunden för vår kommunikation Våra kompetenta förskollärare och grundskollärare följer och utvecklar elevernas förmåga att tala, läsa och skriva. Behöver ditt barn extra stöd och stimulans får hon/han hjälp med språkutvecklingen av speciallärare. I alla våra skolor finns bibliotek och ofta kunniga bibliotekarier som inspirerar och lockar till läsning. Lässtunder och läsgrupper är populära aktiviteter. Engelska från starten Redan i förskoleklassen startar vi med engelska sånglekar, rim och ramsor. Från ettan finns engelska med i timplanen. Från fyran hålls engelsklektionerna så mycket som möjligt på engelska. I sexan kan ditt barn välja tyska, franska, spanska, förstärkt engelska eller modersmålet om ditt barn pratar ett annat språk än svenska hemma. Andra länder stimulerar Kontakter med andra länder stimulerar elevernas intresse för språk. Även de yngre barnen får delta i internationella projekt och skriva mail Resan genom naturvetenskap och teknik Eleverna jobbar parvis med Matte- spindeln och tränar begreppen summa, differens, produkt och kvot. Efter en kvart går arbetspasset över i spelet Döden dö. Halvvägs in i spelet börjar Elsa och Malcolm se vissa matematiska mönster för ett lyckat slut på spelet, hur man kan slippa ta giftbäret och sedan dö. När spelet är slut startar en livlig diskussion om vad man sett, Natur och teknik från förskoleklass till sexan NTA Naturvetenskap och Teknik för Alla är ett stöd för lärande i biologi, fysik, kemi och teknik, men indirekt också för andra ämnen. Våra skolor arbetar i detta utvecklingsprogram inom NO och teknik sedan hösten Det viktigaste är arbetssättet som ska inspirera och aktivera eleverna. Konceptet är hämtat från USA och lanserat i Sverige av Kungliga Vetenskapsakademien. Att bygga en strömkrets Läraren Cajsa Lindqvist startar lektionen i Vasaskolan med att fånga upp elevernas intresse och lärande från förra gången. Dagens förstått och lärt. Långängsskolan har fått pris och hedersomnämnande av barnoch utbildningsnämnden för sitt arbete med matematik. Att kunna matematik är att förstå matematik. Hur lär vi eleverna att förstå matematik? Siffror och tal är abstrakta begrepp och för att kunna använda siffror och tal måste barnen förstå vad det innebär på ett konkret sätt. uppdrag består i att bygga en komplett strömkrets med strömbrytare. Stor aktivitet utbryter när materialet plockas fram. Tystnaden sänker sig och konstruktionsarbetet pågår under stillsamt samtal. Lina är först klar med sin strömkrets och ritar upp den i loggboken. Efter hand lyckas alla med sin krets och samtalet, samlärandet resul- IV 8

9 Bilaga till DanderydsAktuellt nr D Den a n d kommunala e r y d s A k skolan t u e l l t etten till framtiden till barn runt om i världen. 7-9-skolorna Friberga och Mörby har ett brett internationellt utbyte. Skolorna har kontakter och utbyte med Spanien, Frankrike, Tyskland, England, Polen och Sri Lanka. Det stimulerar och inspirerar eleverna till att lära sig främmande språk. Cirka 80 procent av eleverna läser ett andra språk förutom engelska. Spanska är det största andraspråket, därefter kommer franska och tyska. Dessutom läser flera elever i år 8 ett tredje språk. Språken bär oss ut i världen Att utveckla internationella kontakter för alla elever är ett viktigt mål på Danderyds gymnasium. Skolan har landets modernaste språklabb och erbjuder en mängd språkkurser. Språk studeras bäst på plats. Elevutbyten sker årligen med många europeiska länder liksom med Ryssland och Afrika. Vi ingår i ett europeiskt nätverk, Europrojekt, med resor ut i Europa, senast till Zaragoza i Spanien. Där arbetade ungdomar från 20 länder med vattenfrågor. Carl Bergström, elev i 6 röd på Kevingeskolan Engelska tycker jag är roligast. Varje vecka går vi igenom en ny text och får nya glosor att lära in. Ibland får vi dramatisera något och spela upp det på engelska. Vi skriver också egna slut till berättelser som vi fått en början på. Idrott gillar jag också. På rasterna brukar vi spela fotboll. Jag ska åka till London med pappa och se en fotbollsmatch. Att arbeta med material som kottar, tändstickor, tärningar, hushållsmått, kuber, kortlekar, mattespel och kluringar är ett steg på vägen att förstå matematik. Grafräknare i nätverk Mörbyskolan satsar särskilt på matematikundervisningen. Eleverna kan i år 9 läsa och tentera gymnasiets A-kurs. Skolan använder räknare som kan rita grafer och programvara för dynamisk geometri, där eleverna själva kan upptäcka matematiken på ett sätt som inte är möjligt i läroböckerna. Räknarna kopplas ibland ihop i nätverk så att klassen gemensamt kan lösa vissa problem. terar i en skiss och en laborationsredogörelse för var och en. Detta fysikpass sker i en grupp nioåringar där flickorna är de mest tongivande! Glöm gamla fördomar om flickor och fysik! Naturvetenskap och teknik för alla bygger på att eleverna formulerar frågor och gör förutsägelser. De undersöker, experimenterar och utforskar. Eleverna dokumenterar sitt arbete för att få återkoppling till tidigare erfarenheter och utvecklar på så sätt språket. De utvecklar sitt eget ansvarstagande och sin förmåga att planera, genomföra och dra slutsatser av experiment samt redovisa sina resultat. V9 Fördjupning på gymnasiet Fördjupning och utveckling av elevens matematikkunskaper är gymnasiets uppdrag. Det sker i kursvalssystemet. I möjligaste mån möter eleven samma lärare under hela sin gymnasietid. Matematikgymnasiet utgör en oas för elever med särskilt intresse och talang för ämnet. Goda kontakter med högskolor och Nationellt Centrum för Matematikutbildning bidrar till ämnets utveckling hos oss. Avancerade experiment på gymnasiet Eleverna i årskurs 1 på naturvetenskapsprogrammet startar med tre dagar där de planerar, genomför och skriver rapport om en laboration. De besöker Tom Tits Experiment i Södertälje och Vetenskapens hus för att få arbeta i högklassig laboratoriemiljö. Alla elever gör också en exkursion med provtagningsfartyget Petsamo för att undersöka tillståndet i Östersjön. Eliot Diklev, elev i 4A i Kyrkskolan Matte tycker jag är roligast. Vi har precis haft provräkning. Det gick bra tror jag. Ett tal var att plussa ihop pengar som en klass hade fått in från olika aktiviteter och räkna ut hur stor klasskassan blev. Jag tycker också om engelskan. Jag har gjort en saga om den eldsprutande fågeln. Först ritade jag fågeln och sedan slog jag upp de engelska orden i ordlistan. Otto Walker, elev i klass 5 på Vasaskolan NTA (natur och teknik för alla) är mitt favoritämne. Vi har jobbat med temat flyta och sjunka. Först fick vi forma båtar i lera och sätta dem i vatten och se om de kunde flyta. Sedan skulle man försöka att lasta dem med så många stenkulor som möjligt. Vi har också jobbat med el. Då fick vi koppla ihop batterier. Vi gjorde ett hus och satte in belysning i olika färger med hjälp av färgat papper.

10 Bilaga till DanderydsAktuellt nr Jan Lindh, lärare på Ekebyskolans RE (Ekebyskolan, Svalnässkolan och Ösbyskolan) Värdegrund, moral och etik vad är det? Arbetet började med att vi diskuterade och kom fram till en gemensam syn på begreppen. Ett EQ-dokument togs fram med skolans vision, mål och ordningsregler, säger Jan. Eleverna jobbar med materialet Kamrat, som innehåller övningar där de tränar på att uttrycka sina åsikter utan att värdera varandra. Varje år bör läraren tillsammans med barnen sätta upp regler och en konsekvensstege, vad som händer om någon bryter mot regeln. Detta ökar elevens delaktighet, säger Jan. Det är viktigt att vi lärare har social kompetens och vågar vara vuxna, säger Jan. Dora Abdennabi Elev på Danderyds gymnasium, samhällsprogrammet med inriktning juridik och ekonomi. - Vi har jättebra sammanhållning i klassen vilket gör att jag trivs så bra. Jag har inte själv märkt av tendenser till mobbning och inte någon överdriven märkeshysteri heller. - Även om jag själv inte behövt det är vårt Lärcentrum mycket bra om man behöver extra stöd. - Vi har en fräsch skolmatsal med väldigt god och fantasifull mat. Många datorer och ett skolbibliotek med ett mycket brett sortiment är också fördelar med Danderyds gymnasium. D a Den n d e kommunala r y d s A k t skolan u e l l t Hälsa och välbefinnande, trygghet och arbetsro Elevhälsoteam På alla skolor finns professionella elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, specialpedagog/ speciallärare, talpedagog/logoped och rektor. Teamen samarbetar regelbundet och har gemensam kompetensutveckling. Stärkt självförtroende och självkänsla Skolorna arbetar aktivt för att bygga upp och stärka elevernas självförtroende och självkänsla samt att förebygga mobbning och trakasserier. Vi använder olika modeller i det förebyggande arbetet, från förskoleklass till gymnasiet, såsom Charlie, Elever för elever, Kamrat, Steg för Steg, Lions Quest och samarbete med Friends. I F-6-skolorna har vi EQ, emotionell intelligens, på schemat. Rörelse ger glädje Regnet hänger i luften, ur 200-wattshögtalarna strömmar diskomusiken och på skolans trappa studsar idrottslärarna Leo och Chris tillsammans med musikläraren Katty. Framför dem gungar ett hav av 300 elever i åldrarna 6-12 år och ett 20-tal lärare på Kevingeskolans skolgård. Ett gigantiskt Friskis & Svettispass på tio minuter med rytm, rörelse och glädje varje fredag. Ett av flera goda exempel på vad våra F-6 skolor ger, förutom 2 till 3 pass per vecka med idrott i egna idrottshallar. Alla våra skolor deltar i Riksidrottsförbundets satsning Handslaget och har dagliga, fysiska aktiviteter vid sidan av timplanen. - Musik skapar rörelse och rörelse skapar glädje. Piggelinprojektet har vuxit fram för att öka elevernas hälsomedvetande och inspirera till röresle utan krav på prestation, säger Chris Qwist, idrottslärare på Kevingeskolan. - Rörelse främjar också inlärningen. Vi har olika inriktningar varje termin, dans-piggelin och OS-piggelin är några exempel. Eleverna får samla poäng och välja mellan olika aktiviteter. Stavgång var en hit. 10 VI

11 Bilaga till DanderydsAktuellt nr D Den a n d kommunala e r y d s A k skolan t u e l l t Trivsel och trygghet Att eleverna i Friberga, Mörby och Danderyds Gymnasium trivs och känner trygghet visar våra kontinuerliga utvärderingar. Bakom detta ligger en genomtänkt strategi och målmedvetet arbete. Hög stress, för lite sömn och riskabel livsstil bland alltför många elever är en verklighet som vi möter med regelbundna samtal med lärare, kamratstödjare och den särskilda elevvårdspersonalen. För att motverka mobbning och främja trivsel och trygghet har vi god beredskap i form av antimobbningsteam, elevvårdspersonal, vuxenteam och klasstödjare. Antimobbningsgrupp, idrott och hälsa på Danderyds Gymnasium Visionen för Danderyds Gymnasium är att alla studerande och alla medarbetare i en anda av trygghet, glädje och kreativitet skall utvecklas så att de både vill och kan ge sitt bidrag till skolans och omvärldens utveckling. Våra elever formar själva sin individuella studieplan genom att välja kurser men klassen är elevens bas. Alla elever får stöd på vägen till en bra utbildning av lärare, personlig mentor och studie- och yrkesvägledare. I skolans Lärcentrum med behöriga och kompetenta Läs mer om kommunens skolor på Här finns också länkar till skolornas egna hemsidor. lärare kan eleverna få handledning, extraundervisning och stödundervisning. En antimobbningsgrupp arbetar mot alla former av kränkande behandling. Det finns en elev- och medarbetarförening, Kontrast, som tilldelades TCO:S demokratipris redan I stort sett alla elever läser utökad kurs i idrott och hälsa, vilket ger goda kunskaper om hälsofrågor och möjlighet till regelbunden rörelse under hela studietiden. Att utveckla elevernas estetiska intressen är viktigt. Teaterföreställningar, konserter och utställningar är givna inslag. Teatereleverna spelar varje år på Ulriksdals slottsteater Confidencen och reser sedan till S:t Petersburg för att spela uppsättningen på den välkända Komediteatern. Trivseln ökat Enligt Ungt Fokus livsstilsenkät i år 9 och Danderyds Gymnasium har trivseln i skolorna ökat mellan 2004 och Störst är ökningen bland flickor. Ungt Fokus arbetar för att stärka barn och ungdomar, att förebygga missbruk och mot alkohol och droger. Marie Henriksson, idrottslärare och elevkonsulent på Danderyds Gymnasium Det viktigaste inom idrotten är att skapa ett livslångt intresse för rörelse, goda vanor och att känna rörelseglädje. Som elevkonsulent har jag mycket kontakt med eleverna. Det är superkul att få hjälpa till med allt från studentbaler till djupare samtal. Det är viktigt att eleverna känner att de har någon att vända sig till. Eva Griffith, förälder till Elias i 3C Långängsskolan Ledarskapet på skolan är tydligt. Lärarna och fritidspersonalen är pedagogiska, trygga, kreativa och entusiasmerar eleverna. Jag är överlycklig över att de ser varje barn och över deras förmåga att lära ut. Eleverna får ta eget ansvar för sitt lärande. De får formulera vad de kan, vad de ska lära sig och utvärdera vad de har lärt sig. Alexandra Agholme, elev i 9F, Mörbyskolan I varje klass finns två klasstödjare som träffas en gång i månaden för att träna in olika övningar. Övningarna görs sedan i klasserna för att öka trivseln och samspelet. Vårt globala ansvar är ett nytt tillval på skolan. Efter tsunamikatastrofen startades en inslamling till en skola i Sri Lanka. Två lärare har besökt skolan och överlämnat pengarna. Kontakten med skolan fortsätter, säger Alexandra. VII 11

12 Bilaga till DanderydsAktuellt nr Monke Apelman, slöjdlärare på Mörbyskolan. Eleverna fotograferar alla sina slöjdalster, en produktbild samt en bild på sig och föremålet. Bilderna läggs in i datorn och varje klass gör ett bildspel med musik. En stor databas av bilder har skapats under de tio år vi arbetat på detta sätt. Fotograferandet inspirerar och dokumenterar slöjdarbetet. Det väcker diskussioner om form och design och eleverna lär sig att se helheten och att ta bra bilder, säger Monke. Först får eleven hjälp att lära sig ett moment. Nästa steg är att klara sig själv, för att sedan kunna hjälpa en kamrat. I slöjden är alla ämnen praktiskt integrerade alla gör sin digitala portfolio. Catharina Tennefors, förälder till Idun i 2A på Hagaskolan (ingår i Brage RE, Brage-, Eneby- och Hagaskolan) Undervisningen sker utifrån ett elevperspektiv. Eleven håller nu i utvecklingssamtalet, vilket visar på nytänkande. Lärarna öppnar klassrummet för föräldrar att berätta om sitt jobb eller något annat som är intressant för barnen. Det är också en konstruktiv och bra dialog mellan skolan och föräldraföreningen. Dessutom arbetar man mycket målmedvetet med stadieövergångarna. Redaktion: Anne-Marie Bratt, Berit Eklund, Anders Stengård, Håkan Söderström, Karin Tegsten, Karin Westerberg, Ingegerd Wikström, Johan Österberg. D a Den n d e kommunala r y d s A k t skolan u e l l t Människan har många språk! De estetiska ämnena utgör en viktig del i språkutvecklingen. I samhället möts vi dagligen av budskap där avsändaren använder bild, musik, dans och drama som kommunikationsmedel i TV, film och reklam. Det är ett kraftfullt språk som många gånger ersätter det talade och skrivna ordet. Att kunna förstå och kritiskt granska detta språk är av central betydelse, och ännu viktigare, att göra det till sitt eget för att kommunicera med andra människor är avgörande för framtiden. Man talar i dag om estetiska lärprocesser där en elev genom att bearbeta ny kunskap i olika uttrycksformer fördjupar den och gör den till sin egen. När samhället och arbetslivet blir allt mindre beroende av tid och plats för att kommunicera, att utföra tjänster, att lära nytt så måste skolan anpassa sig till denna verklighet. I Danderyds kommunala skolor har vi tagit till oss de nya tankegångarna där digital infrastruktur nu handlar om kulturell teknik och inte som tidigare om teknisk kultur. De första digitala klassrummen inreddes redan hösten 2005 i tre av våra skolor. Den nya utrustningen består av Internet med fast ansluten projektor, video, DVD, TV och radio. Traditionella kartset, rullvagnar med TV-utrustning och diabildsprojektorer skrotas i takt med att ny utrustning köps in. Utbildningsradion och läromedelsförlagen skapar digitala program och läromedel som komplement till traditionella böcker. I de digitala klassrummen kan våra skolor leva upp till omvärldens krav och förväntningar på modern skolmiljö. Brageskolan, Enebyskolan och Hagaskolan ska i ett pilotprojekt testa interaktiva skrivtavlor, som är en interaktiv whiteboard med tryckkänslig yta som kan kopplas till dator och projektor. Lärare och elever kan direkt nå information och läromedel via Internet. Det som skrivs på tavla kan sparas i datorn och skrivas ut. Möjligheten att använda de digitala informationsvägarna vidgas och metoder och utrustning sprids till alltfler skolor i kommunen. De lärare och IT-pedagoger som aktivt använder dessa nya metoder samarbetar och samverkar för att stödja och inspirera varandra.. Danderyds Kulturskola har cirka elever i musik, dans och teater. Detta är en frivillig undervisning som, förutom konstformernas egenvärde, syftar till att vara en del i elevernas personlighetsutveckling. Kulturskolan har också uppdraget att erbjuda grundskolan en ökad kompetens i dessa ämnen. Grundkursen, körer, lucia och skolavslutningar har sedan många år varit en del av musikundervisningen i lågstadiet. I projektform har kulturskolan drivit och medverkat i klassorkestrar och musikaler. I samarbete med Danderyds Gymnasium har kulturskolan kunnat Det digitala klassrummet Musik, dans och teater i Danderyds Kulturskola erbjuda deras musikelever lektioner och orkesterspel. Med de nya ämnena dans och teater/drama ser kulturskolan fram emot ett fördjupat samarbete med kommunens skolor. Kulturskolans lärare har pedagogisk högskoleutbildning och lång erfarenhet av konstnärligt utövande. Kunskap är vår vinst Rektorerna i Danderyds kommunala skolor VIII 12

13 D a n d e r y d s A k t u e l l t Politikernas syn på budgetförslaget Gunnar Oom Moderata Samlingspartiet Per-Ove Lannerö Kristdemokraterna Majoritetens förslag till budget för 2007 Majoritetens gemensamma politik för Danderyds utveckling har ett tydligt genomslag i vårt förslag till budget för Vi ökar insatserna för att göra vår kommun än mer attraktiv att bo och verka i. Vi fortsätter med kvalitetssatsningar i kärnverksamheterna med bibehållet fokus på valfrihet, mångfald och konkurrensutsättning. Vi har bra balans i den kommunala ekonomin och vi kan för andra året i rad föreslå en större skattesänkning, denna gång med 40 öre. Att vårda och utveckla Danderyds kommuns fina varumärke förpliktigar. Vi vill ha en vacker miljö, därför anslår vi mer resurser för klottersanering, städning och slyröjning samt sex miljoner extra för förebyggande underhållsåtgärder i vägar och fastigheter. Vi vill ha vackrare och mer attraktiva lokala centrum, därför utvecklas nya detaljplaner för Mörby centrum och Eneby torg. Vi vill att danderydsborna skall vara informerade och kunna påverka, därför anslår vi pengar till ett informationscentrum i Mörby centrum och inför ett internetbaserat klagomålshanteringssystem. Vi vill att förskolor och skolor ligger i fortsatt topp, därför ökar vi förskolepengen med 7%, skolpengen till låg- och mellanstadierna med cirka 4% och bygger om Ösbyskolan, Långängsskolan och Danderyds gymnasium. Vi vill att det skall vara bra att åldras i Danderyd, därför permanentar vi tjänsten med Fixar-Jerka, anslår ytterligare medel för frivilligorganisationernas stödjande verksamhet, reserverar mark för byggande av fler seniorboenden och går vidare i analysen hur Solgården skall kunna omvandlas till ett demenscentrum. I Danderyd har vi ett mycket aktivt föreningsliv. Det stödjer vi med ombyggnader av Stockhagens IP, stöd för olika föreningsinitiativ som t ex konstgräsplaner på Djursholms IP, genomförandet av Träffpunkt Enebyberg och kulturskola för våra ungdomar i Danderydsgården. Och att uppmärksamma och stödja Enebybergs 100-årsjubileum nästa år tycker vi är självklart! Våra välkända och berättigade krav om stora omläggningar av boendeskatterna och utjämningsskatten får nu en helt annan uppmärksamhet jämfört med vad som var fallet med den förra regeringen. Utjämningsskatten är fortfarande kommunens största utgiftspost rensad från allmänna kommunbidrag. Nästan 30%, dvs drygt 400 miljoner, av kommunalskatten går till andra kommuner. Nu lovar den nya regeringen att göra en översyn av systemet ett välkommet och viktigt besked för oss danderydsbor. Siv Sahlström Danderydscentern Föräldrar ska, när de är på sin arbetsplats, kunna känna sig trygga och veta att barnen har det bra på dagis och i skolan. Vuxna barn ska veta att deras föräldrar får den hjälp de behöver när de inte längre klarar sig själva. Vi i Danderydscentern prioriterar därför som tidigare kärnverksamheterna. Vi höjer pengen i förskola, skola och äldrevård och förstärker hemtjänsten. Extra resurser ges till t ex F-6 klasserna. Därutöver vill vi i Danderydscentern att det ska se snyggt ut i vårt Danderyd. Klottersanering, skötsel av parker, grönytor, underhåll av allmänna platser och snöröjning ska prioriteras. avsätta pengar som kan sökas av skola, klass eller studiegrupp för internationellt utbyte. utöka närvarotimmarna i förskolan från 20 till 25 timmar för föräldralediga. fortsätta upprustningen av kommunens skolor och av- sätta sex miljoner för ökat underhåll av vägar och fastigheter. permanenta fixarjerka -tjänsten för hjälp inomhus och inrätta en ny för hjälp med utomhusarbeten, som snöskottning och gräsklippning, för dem som inte längre orkar sköta detta. i samarbete med föreningarna satsa på ett varierat utbud av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. satsa på en informationscentral i Mörby centrum och ett effektivt system för klagomålshantering. sänka kommunens kostnader genom besparingar på byråkrati, partistöd och politikerarvoden, genom driftseffektiviseringar i kommunens fastigheter, bättre teknik och rationaliseringar. 13 5

14 D a n d e r y d s A k t u e l l t Vi i Danderydscentern accepterar inte en höjning av barnomsorgsavgiften genom att den ska betalas 12 månader i stället för 10,5 om inte pengarna används för en kvalitetshöjning i förskolorna. rydsborna tvingades betala in extra för två år sedan och som ligger fonderade. Vi anser inte att kommunen ska ta ut mer skatt än absolut nödvändigt. Danderydsborna är själva bäst skickade att förvalta sina pengar. Vi föreslår en skattesänkning med 50 öre för Vi återbetalar då de åtta miljoner kronor - med ränta - som Dande- Bengt Sylvan Folkpartiet Liberalerna Ett bra Danderyd bättre! Den budgetprocess vi använder i Danderyd är inte bra. Den identifierar inte alla problem och förbättringsmöjligheter som finns i den kommunala verksamheten. Den konserverar istället för att förnya. Den budget som kommunstyrelsens ordförande presenterar är i stort sett identisk med nämndernas egna budgetförslag. Trots detta ger den utrymme för en sänkning av skatten med 40 öre. Folkpartiet liberalerna anser att en skattesänkning med 25 öre är fullt tillräcklig. Detta ger utrymme för att förstärka budgeten på några viktiga punkter. På skolans område är det angeläget att minska elevgrupperna, särskilt inom förskolan. Det är också viktigt att skapa utrymme för en lönepolitik som gör det möjligt att rekrytera fler behöriga lärare. Inom socialnämndens verksamhet har en ny utredning visat på stora svagheter när det gäller kvaliteten inom hemtjänsten. Vi anser att kvalitetskontrollen måste utvecklas på alla de områden som nämnden svarar för. Privatiseringen och valfrihetsreformerna kan fungera bara om kvaliteten säkerställs inte bara vid upphandling och auktorisation utan genom täta uppföljningar av verksamheterna. Då räcker det inte att förvaltningen har en enda kvalitetsutvecklare anställd. Ett av de största problemen i Danderyd är att våra ungdomar dricker sprit, vin och öl i större omfattning än unga i andra Stockholmskommuner. I kampen mot detta missbruk gör ungdomsgruppen med socialnämndens fältsekreterare och de tjänstemän som fritidsförvaltningen och BUN ställer upp med ett viktigt arbete. Men erfarenheten visar att insatserna inte räcker. Vi vill ställa medel till förfogande för en personalförstärkning. Vi anser också att socialnämnden bör få resurser för ytterligare insatser för att hjälpa familjer i kris. Behovet av sådana insatser ökar hela tiden. Detta är pengar som är väl använda investeringar mot problem som kan bli mycket dyrbara att hantera i framtiden. Totalt innebär våra förslag att budgeten förstärks med 13 miljoner. Detta ger möjligheter till förstärkt kvalitet i flera av kommunens verksamheter. Vi vill göra ett bra Danderyd ännu bättre! Sivert Svärling Socialdemokraterna En bra kommun - kan bli bättre Att vara politiker är att ställas inför olika val. Så även lokalt här i Danderyd. Specielt gäller det budgeten som till stora delar styr den kommunala verksamhetens omfång och standard. Tack vare en god ekonomisk utveckling i landet kan Danderyds kommun också glädja sig åt en bättre ekonomi under senare år. Detta ger, enligt vår uppfattning, möjlighet till viss skattesänkning och utrymme för behövliga förbättringar inom viktiga verksamheter. Majoriteten föreslår en skattesänkning på 40 öre till per skattekrona år Vi för vår del förordar en skattesänkning på 20 öre, alltså halva beloppet. Detta, ca 18 miljoner, vill vi lägga på angelägna områden som förskola, skola, kultur, en fritidsgård, idrott, de äldres hemtjänst och infrastruktur. Om jag börjar med de mindre barnen föreslår vi en höjning av ersättningen till daghemmen och fritidsverksamheten på sammanlagt 5 miljoner. Detta för att kunna öka andelen utbildad personal i förskola och på fritids. Vi vill också att barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska få vara på dagis 30 timmar per vecka. Vidare vill vi öka anslaget för barn med särskilda behov samt tar upp kr per elev/år i högstadiet i stöd till olika skolresor. Totalt ökar vi anslaget till förskola/skola med ca 10 miljoner. Allt för att uppnå en ännu bättre verksamhet. Vi föreslår vidare att en fritidsgård åter öppnas i Stocksund samt att kommunen tar ansvaret för tillkomsten av den nya fotbollshallen vid gymnasiet. Vi menar att kommunen 14 6

15 D a n d e r y d s A k t u e l l t skall svara för rimliga anläggningar för breddidrott för barn och ungdom, medan föreningarna skall driva själva idrottsverksamheten. Att föreningarna gör detta, med många barn och ungdomar inom olika idrotter, skall kommunen vara tacksam för. Och inte lägga sten på börda. Vi säger alltså nej till moderaternas s.k. danderydsmodell. Denna innebär ju att föreningslivet skall ta upp stora och långa lån med kommunal borgen och bygga anläggningar för breddidrott. Dessa anser vi kommunen skall svara för. Vi tar uppdrygt 3 miljoner kronor i budgeten för att på olika sätt utveckla de äldres hemtjänst. De äldre, som behöver, bör få bättre möjligheter att komma ut och få sällskap och hjälp vid sina måltider. Vi vill också öka ersättningen till hemtjänstutförarna för att de ska kunna hantera avtalsrörelsen.vidare ingår, i vårt budgetförslag, en fullvärdig dagcentral för äldre samt en receptionist/värdinna på Kevinge äldreboende. Vi tar upp mer medel både för drift och investeringar för skötsel av gator, vägar och vägbelysning för att uppnå en bättre miljö både i trafiken och vid promenader. Vi vill också rusta upp de olika strandbaden vid våra fina stränder. Med dessa 18 miljoner vill vi göra en bra kommun något bättre att bo och/eller arbeta i. Mikael Adersteg Miljöpartiet de gröna Använd kunskapen om framtiden Med den kunskap som idag finns om framtiden anser vi att kommunens förnyelse inte går i takt med övriga samhällets förändring. Övergången till ett långsiktigt hållbart samhälle är den enskilt viktigaste frågan idag. I den av majoriteten antagna Översiktsplanen betonar man visserligen en långsiktigt hållbar utveckling. Vi upplever att majoriteten säger en sak och handlar på ett annat sätt. Det görs kortsiktiga beslut för att hålla ner skatterna under mandatperioden. Vi menar att det finns en annan långsiktig väg som kan kräva vissa investeringar men också leder till bibehållen låg skatt. För oss miljöpartister finns tre viktiga punkter som skall beaktas i ett budgetförslag. Ekokommun Det är hög tid att vi budgeterar för att bli en ekokommun. Allt fler kommuner blir ekokommuner och det innebär att vi tar ett lokalt ansvar för våra barns framtid och gör vad vi kan för att minska belastningen på vår miljö och hälsa. Därför fortsätter vi miljöpartister ihärdigt att propagera för tillsättande av en kommunekolog som skall förbereda omvandlingen till en ekokommun. Om vi skall leva upp till den relativt nya miljöbalken och nya direktiv som kommer från EU kommer det att behövas en kommunekolog. Ungdomars och äldres behov Budgeten skall spegla alla innevånares behov inte minst ungdomar och äldres behov. En trygghet för dessa grupper är att veta att de har någonstans att bo när de kommer i en period i livet när de har behov av hyresbostäder. Idag är behovet av olika former av hyresbostäder mycket större än tillgångarna. Vi har en stor utflyttning av ungdomar och nästan ingen inflyttning. Skolan Våra skolbarn är vår framtid. De senaste åren har det inte tillskjutits medel för att täcka kostnadshöjningar. Det har inneburit större klasser och vår duktiga personal sliter hårt. Vi anser att vi måste skjuta till medel så att det åtminstone täcker kostnadshöjningar. Dessutom är en kvalitetshöjande åtgärd att friskolor och kommunala skolor skall ha samma förutsättningar. Under vecka 47 kommer vi på vår hemsida danderyd ge ytterliggare synpunkter på den föreslagna budgeten. Läs mer om vad partierna tycker på deras egna hemsidor!

16 D a n d e r y d s A k t u e l l t Gruppförsändelse till hushållen Kultur och evenemang 23/11-13/12 Sön. 26/11 kl Jutlandia Saxofonkvartett i Petruskyrkan. Michael H. Lund, Kasper Hemmer Pihl, Florián Navarro, Claus Olesen. 27/11-31/12 Utställningar under 20 år - ett urval. Djursholms Forntid och Framtid på Djursholms bibliotek. Tis. 28/11 kl Danderyds Astronomicentrum. Visning av stjärnhimlen vid klart väder. Aludden mitt emot Villa Pauli. Läs mer på Tors. 30/11 kl Ninas resa. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. Lör. 2/12 kl Ur bokfloden. Dagmar Hesser presenterar årets bästa böcker på Stocksunds bibliotek. Sön. 3/ Adventsmusik i Danderyds kyrka med Koralkören. Anders Ölund, orgel. Erna Scherwin, dirigent. 9-27/12 Änglar och landskap. Keramik av Eugenia Fröberg och akvareller av Magdalena Bartha på Stocksunds bibliotek. Lör. 9/12 kl Stor försäljning av skänkta böcker på Djursholms bibliotek Djursholmsbibliotekets vänner. Lör. 9/12 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Lör. 9/12 kl Boken - en glädjekälla. Dagmar Hesser tipsar om böcker lagom till julen. Danderyds bibliotek. Lör. 9/12 kl Julkonsert i Djursholms kapell med kapellkören, Cecilia von Heijne och Kjell Crafoord. Musiken kretsar kring Maria med barnet och deras gäster. Lör. 9/12 kl Traditionell julkonsert i Petruskyrkan med kammarkören Cantare Niclas Bertell, dirigent. Julmarknader i Danderyd Söndag 26/11 kl Röda Korset Stocksund håller Julmarknad på traditionellt vis. Stocksunds scoutstuga, Stockbyv. 12. Söndag 26/11 kl Danderyds Slöjdgilles traditionella Julmarknad i Danderydsgården. Broderier, vävnader, kaffe med hembakt. 30/11-1/12 kl Danderyds Slöjdgilles försäljning i Mörby centrum. 1-3/12, 8-10/12 och 15-17/12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Välkomen till tradition och trevnad med sedvanliga aktiviteter. Lördag 2/12 kl 9.00 Julmarknad i kyrkan i Enebyberg. Grötfrukost, loppmarknad, lotterier m.m. Lördag 2/12 kl Enebybergsbibliotekets vänners traditionella Julmarknad med kaffe, glögg, lotterier och försäljning. Träffpunkt Enebyberg. Lördag 2/12 kl Julmarknad på Djursholms torg med våra traditionella aktiviteter. Lördag 2/12 kl Röda Korset Djursholmskretsen. Julmarknad på Djursholms bibliotek. Lördag 2/12 kl Välkommen till traditionell Julbasar i Djursholms församlingsgård. Djursholms Kyrkliga Arbetskrets. Lördag 2/12 kl Julbasar på Ösbyskolan. Dekorationer. Korv, kaffe, glögg, hembakt och våfflor. Ons. 13/12 kl Musik i juletid. Danderydskörens traditionella julkonsert i Djursholms kapell, Danavägen 9, Djursholm, 4-16/12 Kolgagruppen visar barnbilder i akryl och akvarell på Djursholms bibliotek. Ons. 6/12 kl Ur bokfloden. Dagmar Hesser presenterar årets bästa böcker på Djursholms bibliotek. Tors. 7/12 kl Med 10 cents på fickan. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Efter filmen ordnar vi en liten julfest. Medlemsavgift. Sön. 10/12 kl Julkonsert i Sätraängskyrkan. Carl Ackerfeldt, baryton, Petruskören, Christiane Højlund, orgel, piano, Erna Scherwin, dirigent. Tis. 12/12 kl I lyktans sken. Monica Lundgren berättar julsagor för barn från 4 år på Stocksunds bibliotek. Ons. 13/12 kl Traditionellt luciafirande i Mörby Centrum. Arrangör: Lions Club Danderyd Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 14 december. Manusstopp den 24 november.

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Välkommen till Näsbydalskolan!

Välkommen till Näsbydalskolan! Välkommen till Näsbydalskolan! Vi erbjuder våra elever: Goda kunskaper som förmedlas av våra välutbildade och engagerade lärare. Vi placerar oss i topp i nationella tävlingar. En trygg och trevlig arbetsmiljö.

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14 Välkommen till Myrsjöskolan Ditt skolval 2013/14 Elever som trivs i sin skola lär sig mer I Myrsjöskolan har vi skapat en stark gemenskap mellan lärare och elever samt en genomtänkt värdegrund för vårt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 Lyans förskola Övergripande tema Arlanda - närmiljön Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Dags att välja skola inför åk 7

Dags att välja skola inför åk 7 Eriksdalskolan Dags att välja skola inför åk 7 Presentation av verksamhet och valbara profiler på kommunens högstadieskolor. Vasaskolan Helenaskolan Stöpenskolan Här får du läsa mer om Eriksdalskolan,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Hur är skolan organiserad?

Hur är skolan organiserad? Hur är skolan organiserad? Viggbyskolan bildar tillsammans med Drakskeppsskolan ett rektorsområde. Rektor är Gary Sundell och biträdande rektorer är Marie Johansson och Ulf Nilsson. Det är en kommunal

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

En liten skola med stora ambitioner

En liten skola med stora ambitioner En liten skola med stora ambitioner Vi ger alla elever goda förutsättningar att lyckas med sina studier! Gribby Gård är en liten 6-9 skola som ligger i Gribbylund. Vår ambition är att, så långt som möjligt,

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Premiär för Prima En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Inspiration Kreativitet Utveckling Prima handlar om kreativitet och digital kompetens! Prima är en helt ny, spännande form av grundskola.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

KULTURSKOLAN VT Glädje & gemenskap. Kunskap & kreativitet. Upplevelse & livslångt lärande. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

KULTURSKOLAN VT Glädje & gemenskap. Kunskap & kreativitet. Upplevelse & livslångt lärande.  BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Glädje & gemenskap Kunskap & kreativitet Upplevelse & livslångt lärande KULTURSKOLAN VT 2017 www.atvidaberg.se BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Välkommen till en mötesplats för musik och skapande i gemenskap

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Kunskap, kreativitet och nytänkande Tallbohovskolan står för kunskap, kreativitet och nytänkande. Vi tänker i nya banor, har stark idérikedom

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17: That s revolting (åk 8 & 9) RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim (åk 4-6) Att Mima Hösten (förskolan & åk F) Kroppens fantasi (åk 2-6) Did I Really? (åk 4-6) Hej!

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 1. Verksamhetsbeskrivning Alvhemsförskola består av två avdelningar Loket 1-3 och Vagnen 3-5. Förskolan ligger i Alvhem med Kungsgården med dess

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Välkommen till Fyren!

Välkommen till Fyren! Välkommen till Fyren! Kvällens program: Presentation av oss Information om Fyren Vad gör barnen i förskoleklass? Frågestund Rundvandring på Fyren Fyrens organisation 2015-2016 Vattnet Båten Kusten Relingen

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer