7/2013. Äldre glöms bort när pengarna styr. Fetmaoperationer undviks på äldre. Emilie sadlade om jobbar med döden. Marie Göranzon gör ingen besviken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7/2013. Äldre glöms bort när pengarna styr. Fetmaoperationer undviks på äldre. Emilie sadlade om jobbar med döden. Marie Göranzon gör ingen besviken"

Transkript

1 7/2013 Äldre glöms bort när pengarna styr Fetmaoperationer undviks på äldre Emilie sadlade om jobbar med döden Marie Göranzon gör ingen besviken

2 Innehåll Pengar styr i vård av äldre 3 Fetma negligeras i vården 5 Nytt liv efter fetmaoperation 6 Medelhavskost bästa dieten 9 Tsunamin ändrade livsval 10 Äldre ger hjälp som IT-coach 12 Gymmet framtid för Ny lärdom på språkresa 19 Marie Göranzon sällan nöjd 22 Debatt 24 Fler äldre har aktivt sexliv 26 Krönika 27 Gävlebocken världskänd 28 Korsord 31 SPRF tidningen nr 7/2013 Presslagd Nr utkommer vecka 8 Tidningen utkommer med 7 nr/år Når läsare Årgång 73 ISSN Ansvarig utgivare: Benny Hellis e-post: Chefredaktör: Ullacarin Tiderman e-post: tel redaktionen: (vx) Layout: Ullacarin Tiderman Tryck: V-TAB Vimmerby Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotat. Omslagsbild Marie Göranzon: Dramaten Bild Benny Hellis: Ullacarin Tiderman 2 Hej! Världen är delad. Hälften av jordens befolkning hotas av att dö i förtid av svält och den andra halvan hotas av samma öde för att de är för feta. I Sverige är fetma ett stort hälsoproblem och i detta nummer ägnas fyra sidor åt problematiken. Mest drastiskt är helt enkelt att genomgå en operation. Men sjukhusen opererar helst inte personer över 60, riskerna är för stora och därför görs individuella bedömningar. Göran Björn, 68, beviljades operation efter två hjärtinfarkter och vägde då 156 kilo. Nu väger jag 86 och mår jättebra, säger han. Men bäst av allt är förebyggande friskvård. Vi har varit på gym och följt ett gäng 90-plussare som tränar tillsammans. Medelåldern är 94 och Olle Lalin blir 100 år i maj nästa år. Det är den bästa medicinen om man vill uppleva sin 100 årsdag, säger han. Vi vill alla leva ett långt liv men någon gång avslutas det. Emilie Tingström möter dagligen döden i sitt arbete på en begravningsbyrå, som har en kista i skyltfönstret. Döden är naturlig och ingenting att hymla om. Och när någon dör behövs en kista, bemöter hon de kritiker som tycker skyltningen är opassande. Pensionerade läraren Torgil Persson kan numera titulera sig IT-coach. Dagligen hjälper han pensionärer som svär över trilskande datorer eller tv-apparater. Och hans tjänster är gratis. Min ersättning är att jag fått en meningsfull tillvaro, säger han. Enkelhet tycker vi om och efter påtryckningar från pensionärsorganisationerna går det nu att få tillsvidarebeslut på bostadstillägget, BTP. Positivt för pensionärer och för oss, skriver Pensionsmyndigheten i en utvärderingsrapport. Sannolikheten att julafton inträffar den 24 december är 100 procent. Däremot är det osäkert om den världsberömda Gävlebocken står kvar då. Den 13 meter höga och tre ton tunga bocken kan då, liksom 27 tidigare år, vara uppeldad. Bockränningen är världsberömd och spelbolagen tar emot insatser på Gävlebockens förmodade livslängd. Marie Göranzon är en av våra främsta aktriser. I nästan 50 år har hon stått på scenen, men har sällan varit riktigt nöjd. Jag är bara riktigt nöjd med fem teaterföreställningar som jag medverkat i, säger hon. Vi är nöjda med detta nummer av SPRF-tidningen, säger jag, och önskar God Jul och Gott Nytt År. Förbundsstyrelsen: Jöran Rubensson, förbundsordförande Gunvor Petersson, vice förbundsordförande Ledamöter: Göran Gagner Maj Lundström Kent Nordenberg Bert Selström Solweig Thalén samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Åsa Kindblom, kanslichef Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen Postadress: SPRF Box Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 4, 1 tr Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Telfontid: måndag-torsdag 9-14 Pg Benny Hellis Pengar styr mer än äldres vårdbehov Ofta är tidsramarna för snävt tilltagna när hemtjänst beviljas. De äldre får då inte all hjälp de har rätt till, tjänster tas bort. När vård och omsorg till äldre med omsorgsbehov ska utredas och fördelas, styr kommunens pengar mer än individens behov, visar en rapport Akademikerförbundet SSR har gjort. Resultatet blir att multisjuka äldre får alltför snäva biståndsbeslut. De beviljas vårdinsatser senare och när de väl ska utföras kan insatser utebli för att hemtjänsten inte har tillräckligt med tid att utföra dem. I undersökningen har 196 biståndshandläggare i en enkät tillfrågats om sina arbetsvillkor, ytterligare 1002 personer, bestående av omsorgspersonal inom hemtjänsten, har svarat på frågor i en telefonintervju. Därefter har man genomfört djupintervjuer med biståndshandläggare och omsorgspersonal på tre orter. Utredarna konstaterar i rapporten att omvårdnad och omsorg inte är dåligt överallt, men att på alltför många orter upplever de båda yrkesgrupperna att de saknar grundläggande förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Och att arbetet påverkas av kommunernas snäva budgetramar. Hög arbetsbelastning För biståndshandläggare innebär det främst en alltför hög arbetsbelastning, där de parallellt har hand om omsorgstagare och att de känner sig tvungna att ta mer hänsyn till kommunens budget än till den äldres behov. Hälften av de tillfrågade menar att de minst en gång i veckan känner att det inte kan arbeta på ett sätt som de anser deras yrkesroll kräver. Hälften är också tveksamma till om den egna kommunen lever upp till kraven på kvalitet och rättssäkerhet enligt lagen om god omvårdnad. Drygt 40 procent ansåg att kommunens budget vägde lika tungt eller tyngre än den äldres behov. Och bara i vart tredje ärende följdes biståndsbesluten upp. Omsorgspersonal inom hemtjänsten ansåg att de snäva budgetramarna innebar att arbetet blev detaljstyrt, ofta i kombination med en mycket hög, ibland alltför hög arbetsbelastning. Vilket naturligtvis i slutänden missgynnade de äldre på olika sätt. I de telefonintervjuer som genomfördes svarade var tredje att de varje dag saknade tid för att ta sig mellan de äldre med omsorgsbehov, som de enligt schema skulle besöka. Aktuellt Text: Ullacarin Tiderman, Bild: Mostphotos, Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet, SSR, kräver en ökad grundbemanningen i hemtjänsten, att frånvarande personal ersätts. Äldres behov och gällande lagstiftning ska styra, inte kommunens budget. Rapporten går att ladda ner från Akademiker SSRs hemsida www. akademssr.se, sök efter Matlåda med eller utan samtal. Hjälp tas bort Var femte uppgav att de var tvungna att prioritera bort hjälpinsatser till de äldre, hjälp som de beviljats i biståndsbeslut. Detta skedde minst en gång i veckan och berodde på att det saknades personal. De hjälpinsatser som man tvingades kapa bort var, i fallande ordning, social samvaro, städning och dusch. Andra insatser som personalen inte hann med var såromläggning, toalettbesök, medicinering och att lindra oro och ångest. Det är en dyster rapport som Akademikerförbundet SSR presenterar hur vård och omsorg fallerar i tre led. Först i det snäva biståndsbeslutet, därefter när biståndsbeslutade insatser ska läggas ut på hemtjänstpersonalens arbetsscheman och slutligen av hemtjänstpersonalen själva, då deras arbetsscheman är så snävt tilltagna tidsmässigt att de är omöjliga att följa. Därtill fick flera äldre sin hjälptid minskad utan att det har gjorts någon individuell prövning av deras hjälpbehov. Detta förstärks på grund av att biståndsbesluten inte följdes upp. Det är lätt att lägga problemen längst ut i organisationen. Men verksamheten styrs av politiska beslut och det är politikerna som ska tala om vilken riktning äldreomsorgen ska ha och vilka förutsättningar som personalen har att arbeta under, säger Carola Bertolino utvecklingsledare Uppsala kommun Vård & bildning. Politiska beslut styr Hon menar att biståndshandläggarens arbete styrs av politiska beslut på samma sätt som utförare inom hemtjänsten styrs av de ekonomiska ramar som de fått sig tilldelade. I Uppsala kommun får utförarna betalt för den tid de utför hemtjänst, är det 7,5 timmar beviljade för en månad så är det 7,5 timmar som utförs. I timersättningen ska alla kostnader ingå; restid, tid för personalens utbildning, handledning, dokumentation, men även kostnader för lokaler, bilar, cyklar etc. Ersättningen för 2013 i Uppsala är 357 kr per timme. I Stockholm har utförare hoppat av eftersom ersättningen inte varit tillräcklig hög för att bedriva verksamheten med den kvalitet som de önskat. Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR menar att det handlar mer om pengar än trygghet och livskvalitet när man utreder äldres behov. Camilla Sköld Man hinner inte göra ordentliga utredningar och man hinner inte följa upp. Hälften säger att de minst en gång i veckan hamnar i situationer där de inte kan handla på ett professionellt sätt, säger Camilla Sköld till Sveriges radios ekoredaktion. 3

3 Aktuellt Text: Karl-Olov Hedler Detta får statspensionären 2014 Vid årsskiftet räknas pensionerna om igen, mest ner den här gången. De allmänna ålderspensionerna, tilläggs-/ inkomstpensionerna och garantipensionerna räknas ned med 2,7 respektive 0,2 procent. De flesta avtalspensioner räknas också ned med 0,2 procent (prisbasbeloppsomräkningen). Procenttalen beror på gällande regler för pensionsomräkningarna, främst den så kallade bromsen samt prisnivåns förändringar. Som illustration redovisas räkneexempel i tabellen här bredvid vad som kan hända med pensionen för statspensionärer av olika årgångar och med olika pensionsavtal. Äldre statspensionärer har i regel så kalllat bruttopensionsavtal PA-SPR (74), yngre statspensionärer har nettopensionsavtal PA 91 eller PA 03. Utgångspunkt är i båda exemplen månadspension om kronor år För de i dessa exempel redovisade pensionerna blir förändringen från år 2013 till 2014 minskningar av den 4 Var 17:e minut får någon STROKE Äldre SPV-pensioner, bruttopensionsavtal (PA SPR) Bruttopensionsavtal innebär i princip att omräkningsprocenten tillämpas på den ursprungliga pensionen inklusive den allmänna pensionen. Nedräkning av den allmänna pensionsdelen kan då medföra uppräkning av avtalspensionen från SPV så att totalsumman följer prisbasbeloppet skillnad Bruttopension, totalt (-0,2%) därav allmän pension (-2,7%) avtalspension SPV Senare SPV-pensioner nettopensionsavtal (PA 91 eller PA 03) skillnad Allmän pension (-2,7 %) Avtalspension SPV (-0,2 %) Kåpan Tjänste, SPV Total pension totala pensionen för både äldre och yngre statspensionärer, med drygt 30 kronor i månaden för de äldre och drygt 350 kronor i månaden för de yngre (nettopensionärerna). Det är resultat av att de äldre är Strokefonden Pg Tel: tillförsäkrade omräkning av avtalspensionens totalbelopp inklusive de allmänna pensionerna, medan SPVpensionen för de yngre är ett tillägg ovanpå den allmänna pensionen, här med större nedräkningstal. Vi skickar gärna en GRATIS KATALOG! blimo hjälpmedel FÖRBOKNINGSPRIS: Blimo Moto 2014 Nu ännu starkare med 600W motor kr Blimo X-35-7,5 km/h - 250W elmotor - 30 km räckvidd Spara 4000 kr kr 833 kr/månad* Du sparar 5000 kr Trehjuling - Med elmotor 250W - 20 km/h - 40 km räckvidd Spara 4000 kr kr 916 kr/månad* Blimo X-Moto - 20 km/h - 600W elmotor - 55 km räckvidd Spara 7000 kr kr 1250 kr/månad* Leverans i januari 2014 Nu erbjuder vi även FRI HEMLEVERANS Även kampanjpriser på 2013 års modeller: Blimo X km/h - 800W elmotor - 55 km räckvidd Spara 8000 kr kr 1666 kr/månad* Blimo X-50-8 km/h - 400W elmotor - 45 km räckvidd Spara 5000 kr kr 1250 kr/månad* Blimo T-30-6,5 km/h - 250W elmotor - 30 km räckvidd Spara 4000 kr kr 750 kr/månad* Kontakta Tel: oss 309 så 80 skickar Mail: vi en GRATIS PRODUKTKATALOG! * = Gäller vid 12 mån. delbetalning. Uppläggningsavgift 299 kr samt aviavgift 29 kr/betalning tillkommer. Tel: Mail: Bara en bråkdel får behandling mot fetma Claude Marcus menar att primärvården måste göra mer för att hjälpa överviktiga att gå ner i vikt. Andelen överviktiga i Sverige ökar, hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor är överviktiga, 14 procent lider av fetma. Hittills har fetmakirurgi visat sig mest framgångsrikt för att behandla fetma. En bättre modell vore om vården och privata viktminskningsföretag samarbetade, menar fetmaläkaren Claude Marcus vid Karolinska institutet. Huruvida vi har en fetmaepidemi eller inte, får vi låta de lärde tvista om. Men otvetydigt är att övervikt och fetma ökar och mest bland unga. En ung människa som vid 20-årsåldern har ett BMI på mellan 35 och 40 förlorar år av sitt liv, visar studier. Fetma ökar även risken för en mängd andra sjukdomar, som diabetes, cancer och ger en ökad risk att dö i hjärtkärlsjukdomar. Ökad sjuklighet kostar också pengar. Några hälsoekonomer satte prislappen 2011 till 20 miljarder kronor, 2012 menade finansdepartementet att notan var 35 miljarder. Och problemen kommer att öka. Den bäst framkomliga vägen i dag är enligt, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, fetmakirurgi. Men Claude Marcus menar att vi måste hitta andra behandlingsformer. Förutom att en operation alltid innebär en viss risk, visar det sig att mellan 25 och 30 procent går upp igen efter en operation. Vissa får depressiva problem, vissa får hetsät- ningsproblem. Och en fetmaoperation är dyr. De lämnas i sticket Han menar att de som har överviktsproblem lämnas i sticket. Inom svensk fetmavård visar det sig att procent av dem som kommer till primärvården är överviktiga, 20 procent lider av fetma. Men merparten får ingen behandling mot sin sjukdom. Bantningstips, piller och olika metoder mot fetma är en miljardindustri. Media säljer för att det finns ett desperat behov. Det är LCHF, Atkins, GI-metoden, 5:2. Det visar bara hur stort behovet är att få hjälp. Men räckte goda råd då skulle vi inte behöva någon fetmakirurgi, säger Claude Marcus. I stället skulle han vilja se en behandlingsform där vården och privata viktminskningsföretag, som Itrim och Viktväktarna, samarbetade för att uppnå en varaktig viktminskning. Det finns företag som erbjuder effektiv fetmabehandling, med en kombination av beteendestöd, lågkaloriprodukter, kostråd och fysisk aktivitet. I en studie som forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet genomförde 2012 där de använde ett av de kommersiella viktminskningsprogrammen, Itrim, gick deltagarna i programmet i genomsnitt ner cirka elva kilo i vikt. Krav på långsiktighet Claude Marcus pekar även på andra studier där viktminskningen varit högre hos dem som fått hjälp via privata företag. Och han anser att sjukvården måste ändra attityd och skaffa sig nödvändig kompetens. Fetmabehandling från seriösa privata aktörer inom sjukvårdsbudgeten finns i England. I Skåne har primärvården ett samarbete med Viktväktarna. De som får remiss får det för att de verkligen behöver det. Fetma är en kronisk sjukdom och att klara av en viktminskning är jobbigt. Det handlar om engagemang och att jobba långsiktigt och gör man detta dagligen blir man expert. Hälsa Text & bild: Ullacarin Tiderman Livsstil vid 50 påverkar livslängd Hur länge dina föräldrar levde påverkar inte din egen livslängd, visar ny forskning. I stället är det hur du själv lever ditt liv som avgör hur gammal du blir. Det har ofta antagits att om föräldrarna lever länge så gör också barnen det, men en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att det inte stämmer. De som inte rökte, drack måttliga mängder kaffe, hade god social standard vid 50 års ålder och hade låga kolesterolvärden hade störst chans att fira sin 90-årsdag. Fettdieter kan öka risk för stroke Flera svenska professorer varnar för att fettdieter i kombination med ett stillasittande liv är ett hot mot hälsan. De menar att kosten leder till stigande kolesterolhalter i blodet och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. LCHF-dieten som innebär att man äter mindre kolhydrater och mer mättat fett har fått genomslag i Sverige. I stället förespråkar kritikerna Medelhavskost, mycket grönsaker och frukt, bönor, fisk och skaldjur samt omättade fetter. Ny myndighet för folkhälsa nästa år Den 1 januari 2014 startar Folkhälsomyndigheten sin verksamhet. Myndigheten övertar de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut ansvarar för i dag och ersätter därmed dessa myndigheter. Samtidigt överförs större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen till Folkhälsomyndigheten. Skillnad i väntetid för cancerpatienter De stora regionala skillnaderna i väntetider för cancervård kvarstår. I Sverige som helhet är väntetiden fram till behandlingsstart över en månad, visar Socialstyrelsens granskning. Socialstyrelsen vill nu se om en metod som införts i Danmark kan ta bort de längsta väntetiderna och därmed jämna ut skillnaderna. 5

4 Hälsa Text & bild: KG Mattsson, Bild: Privat, Illustration: Gerhard T Fetmaoperationen gav Göran Björn ett nytt liv Efter sin andra hjärtinfarkt gick Göran Björn stadigt upp i vikt. Komplikationer satte stopp för det rörliga liv han tidigare levt. I stället följde ett stillasittande liv och till slut stannade vågen på 156 kilo. Då skickade min husläkare en remiss till sjukhuset och jag fick genomgå en fetmaoperation, säger Göran Björn, 68. Det är en smärt herre som möter upp i tamburen, på gränsen till mager. Vitt skägg och tunnhårig, men annars till synes vital. Frun hälsar och visar in oss i det ljusa, nyrenoverade köket. Kaffepannan kommer fram och det bjuds på både kakor och bullar. Men Göran Björn smakar inte en enda, numera räcker en kopp kaffe som mellanmål. Göran Björn har levt ett aktivt liv, kanske lite för verksamt egentligen. När snickarjobbet var slut för dagen brukade han spela tennis eller ta med sig Maud till Brunnsparken och dansa. Dock rökte han en hel del och tyckte alltför mycket om mat fick jag min andra hjärtinfarkt och blev först helt sjukskriven. Efter en tid försökte jag gå tillbaka Ingmar Näslund, överläkare på Universitetssjukhuset i Örebro och specialist på obesitaskirurgi, svarar på frågor. Varför vill ni inte operera patienter efter 60 års ålder? Därför att vi kunnat påvisa en ökad risk när man närmar sig 60, med högre dödlighet och mera komplikationer. Visserligen är risken att dö av operationen i Sverige väldigt låg, bara en halv promille dör. Men marginalerna att klara komplikationer blir mindre ju äldre man blir. Men enligt sjukvårdslagen får man ju inte använda ålder som ett kriterium? Nej och det tar vi hänsyn till. Men det finns ju en samsjuklighet kring fetman ju äldre man blir i form av hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och diabetes. Så 60 är en fingervisare för oss. Då brukar vi ta ett extra varv och 6 till jobbet på 75 procent, men orkade inte så jag fick nöja mig med halvtid. Sedan blev jag förtidspensionerad och blev sittande hemma. Fick flera sjukdomar Inte blev det bättre av den hjärtsvikt han fick till följd av hjärtinfarkten. Eller psoriasisen som resulterade i värkande leder. Båda sjukdomarna krävde mängder av mediciner och gav mycket vatten i kroppen. Göran Björn fick dessutom lungsjukdomen KOL och blev andfådd för minsta lilla rörelse. Jag försökte banta, men det slutade ofta med återfall och jag gick upp ännu mer i stället. Till sist vägde jag 156 kilo och var i väldigt dålig kondition. Hade det nu inte varit för hustruns envishet hade det kanske aldrig gått till fetmaoperation. Göran är ju norrlänning och de är ju aldrig sjuka. Och inte kan de prata för sig heller, skrattar Maud Björn. Snart gick familjens husläkare på samma linje och skickade iväg en remiss till universitetssjukhuset i Örebro. Efter flera besök och ett års väntan gavs klartecken för kirurgi. Jag blev upplyst att det på grund av min ålder innebar en större risk för komplikationer efter operationen. Men läkarna bedömde ändå att jag hade en så bra fysik att jag skulle klara av operationen. Och för mig var det inget svårt beslut, det fanns bara en väg att gå och jag var beredd. Operation godkändes Göran var tvungen att gå ner 15 kilo innan operation. Han skulle äta bantarsoppor som finns på apoteket, men det slog inte väl ut. Efter tre veckor fick jag utslag över hela kroppen. Sopporna slog ut både medicinerna och immunförsvaret. Det blev besök på hudavdelningen och först efter att nio läkare bedömt Göran Björns hälsotillstånd godkändes till slut operationen. Därefter gick allt väldigt fort. Jag kom dit tidigt på morgon, sövdes ner, titthålsopererades klockan åtta och fick åka hem dagen därpå. Lite trött var jag väl efteråt, men hade annars inga smärtor i magen. Eftervården skötte Göran Björn hemma med hjälp av sin hustru. Det fanns sju titthåll att hålla rena och binda om. Två år har nu gått och Göran Björn känner sig i utomordentlig form. Jag mår jättebra, och känner mig som om jag vore 25 år igen. Nu väger jag bara 86 kilo, lever ett helt annat liv och orkar mycket mer. Det är jag som inte orkar med honom nu, skrattar Maud Björn. Ta bort överflödshud Om en månad ska Göran Björn på återbesök. Läkarna ska ta ställning till om han behöver operera bort överflödshud som inte drar sig tillbaka efter operationen. Men det blir det nog ingenting med det om hustrun får bestämma. När man börjar närma sig 70 har man inte lika bra läkekött längre, så jag tycker han ska avstå. Och han har blivit så fin ändå, så det behövs inte. För den som är kring 60 och tror Operation efter 60 kräver individuell bedömning diskutera riskerna med patienten. Sedan är det naturligtvis så att patienten måste vara med och fatta beslut. Hur gammal var den äldsta person ni magopererat? Den äldsta vi operarat var 73 år. Någon på 80 år har jag aldrig hört talas om, där är det nog inte rimligt längre ur risksynpunkt. Men de som är så där år de opererar vi ofta. Opererar ni en patient som är så fet att risken finns att han dör om han inte opereras? Ja, för yngre människor är det orsaken till att vi opererar dem. Men om det finns andra risker, om hjärtat sviktar och det finns kärlsjukdom med, då kan det bli skäl till att vi inte genomför en operation. Det här är ju verkligen ett mynt med två sidor. Hur mycket ska man väga för att få en operation? Ett BMI på över 35 då är det en gräns oavsett ålder. Under 35 är det inte aktuellt. Nu förs det en diskussion om det finns en grupp som är lägre än 35 som skulle ha nytta av den här kirurgin, nydebuterade diabetessjuka till exempel, men det är fortfarande ett forskningsområde. Hur mycket vägde den tyngsta patient du opererat? Jag tror det var 360 kilo, men honom bantade vi ner 100 kilo innan operationen. Men 200 och 220 kilo det händer ju relativt ofta. Men snittvikterna ligger på omkring 130 kilo. Vore det annars inte billigare för samhället att fetmaoperera äldre. Man slipper ju på så vis andra sjukdomar som kostar samhällt mycket i dag? Det är ingen tvekan om att det kan gälla dem som inte kan röra sig, är rullstolsbundna eller har utslitna leder. Där finns det säkert hälsoekonomiska vinster, både för samhället och för individen. Jag tror dock inte att man kan räkna med vinst när det gäller stroke och hjärtinfarkt, då skulle insatsen ha satts in tidigare. Vad kostar en operation? Allt som allt, med vård, upparbetning och eftervård ligger det i snitt på omkring kronor. Ännu mer om man genomför operationen privat. Vad kan man äta efter operationen? Det finns inget exakt svar men som riktlinje kan man säga cirka kcal per dag under den aktiva viktminskningen efter operationen. Det är så mycket man får i sig om man följer dietråden. Efter ungefär ett halvår så börjar man successivt öka intaget och när man når önskad vikt så är man uppe i en energinivå där man är viktstabil. Samtliga nivåer är självklart väldigt individuella men det är viktigt att veta att man inte ska äta kcal resten av livet, utan bara under viktminskningsfasen. Hur ska man äta? För att må bra och få i sig den näring man behöver samtidigt som man går Göran Björn och hustrun Maud. Till höger Göran Björn innan operationen. att de klarar av en operation, ser Göran Björn inga hinder varför personen inte skulle genomgå en operation. Däremot tror han att risken är för stor när man börjar närmar sig 70. Och för dem som befinner sig i riskzonen att utveckla fetma och vill undvika operation, delar Göran ner i vikt behöver man äta 6-8 gånger per dag, detta då man inte klarar av att äta så mycket vid varje måltidstillfälle. Fakta gastric bypass Den vanligaste fetmaoperationen (mer än 95 procent av alla operationer) kallas gastric bypass. En liten ficka i övre delen av magsäcken avsnörs till en storlek av cirka en till en och en halv deciliter. Därefter kapas tunntarmen av och sys fast vid den nya magsäcksfickan. Tolvfingertarmen sys sedan fast cirka en till en och en halv meter ned efter tunntarmen. Operationen tar 1 3 timmar. 95 procent av operationerna sker med titthålsteknik. Den första gastric bypassoperationen i Sverige gjordes i Örebro Omkring fetmaoperationer genomförs på 44 enheter i Sverige varje år. 42 år är genomsnittsåldern på dem som opereras i Sverige. Fetmaoperation är hittills det enda sätt som visat sig vara en hållbar metod för viktnedgång. Men man söker hela tiden nya lösningar, exempelvis läkemedel. Man går ner ungefär två tredjedelar från det man väger för mycket, varför de flesta efter operationen fortfarande är överviktiga. Men operationen har en stor effekt på hälsa och livskvalitet. Sök mer information på universitetssjukhuset i Örebro klicka på videoarkiv, obesitas och därefter dietistråd och dietistinformation frågor och svar. Hälsa Björn gärna med sig några goda råd. Ät mindre, helst bara en assiett per måltid, ta aldrig om. Håll mattiderna, drick mycket vatten, stressa mindre och rör på dig lite varje dag, säger han. Man behöver inte äta på exakt samma tider varje dag men det bör inte gå mer än ca 2 3 timmar mellan målen. Mag-tarmkanalen Magsäck Tolvfingertarm Tjocktarm Tunntarm Ändtarm Gastric bypass En stor del av magsäcken och Den del av magsäcken som blir kvar tunntarmen kopplas bort 7

5 Annons Gamla hälsotips fortfarande aktuella Hälsa Text & bild: Ullacarin Tiderman Vad ska man äta för att hålla sig frisk, undvika ohälsa och övervikt? Frågan besvaras olika beroende på vem man vänder sig till. Nu har 100 nordiska forskare enats. De nya nordiska näringsrekommendationerna fokuserar mer på helheten, mer på vilket slags fett och vilka slags kolhydrater vi bör äta. Men det är fortfarande mer fibrer, frukt och grönt som gäller. OPERAHISTORIENS SEVILLA HISTORISKA SEVILLA var knutpunkt för framgångsrika spanska kolonisatörers erövringar i Nya Världen. Då fullkomligt sjöd Sevilla av liv med sjöfartens dyrbara handelsvaror och viktiga kontaktnät. Här frodades exotism, folklor och mytiska karaktärer med starkt romantisk prägel. Under den GYLLENE ERAN besöktes Sevilla av en mängd författare och kompositörer. Verdi, Rossini, Donizetti, Mozart och Bizet baserade många av sina intriger och karaktärer ur stadens fängslande personlig heter och historia. Faktum är att mer än 20 operors handling utspelar sig i Sevilla och tillsammans med vår Sevillakännare och ciceron CATHERINE URWITZ och engelsktalande lokala guider lär vi inte bara att känna Sevilla ur kulturens och historiens perspektiv utan i synnerhet genom Figaros, Don Juans och Carmens ögon. TEATRO DE LA MAESTRANZA i stram funktionell stil, byggdes inför Världsutställningen i Sevilla 1992, inte ens 100 meter från den plats där Carmen mötte sitt öde vid den ikoniska tjurfäktningsarenan. FÖR ATT BOKA Här njuter vi av Belcantomästaren Rossinis Askungen, med scenografi av bekante Paul Curran. Under vistelsen blir det flera nedslag bland det andalusiska kökets läckerheter, noggrant utvalda av Catherine. Vi hinner också med ett heldagsbesök i Jerez. Besök i ett av de många sherry husen är ett måste i sherryns hemstad. Liksom i Real Escuela där de världs berömda ANDALUSISKA HÄSTARNA har sin träningsanläggning. 5 dagar Avresa 19/2 MER UR SVERIGES STÖRSTA MUSIKRESEPROGRAM Operahelg i Barcelona, 5 dagar 12/2 Mallorca med musik, 8 dagar 18/2 Opera i Dresden och Berlin, 5 dagar 20/3 Musikfest i Florens, 5 dagar 1/5 NY KATALOG! BESTÄLL VÅR KATALOG, eller Mat och hälsa är ett trendkänsligt kapitel. Ena gången är det socker som ska bort ur kosten, andra gången är det vita mjölet orsak till ohälsa och övervikt. Eller så läggs fokus på vilket slags fett man bör äta eller undvika. Men vad är det egentligen som gäller? Efter fyra års arbete och en genomgång av mängder av vetenskapliga studier, som publicerats de senaste fyra åren har 100 nordiska forskare i en expertgrupp nu enats om riktlinjerna för de nya nordiska näringsrekommendationerna, NNR5. Kostråd som också svenska Livsmedelsverket infört i sina rekommendationer. Medelhavskost bäst Och inget nytt under solen, även om det kan kännas trösterikt att flera av de kostråd som gällt tidigare också lever kvar i de nya rekommendationerna, trots populära dietprogram som LCHF, GI-metoden och 5:2. Det är fortfarande gammaldags Medelhavskost som gäller. Men i de nya rekommendationerna är det mer fokus på helheten. Man avdramatiseras rädslan för fett och kolhydrater, men betonar vilket slags fett och kolhydrater du bör välja. Det är också mer fokus på vilka livsmedel man bör Stöd miljörelaterad Cancer- och Allergiforskning Mai-Lis Hellénius budskap är tydligt: Var inte rädd för fett, men välj rätt fett. Mer fullkorn, frukt, rapsolja, nötter, fisk. Mindre mättat fett, socker och salt. äta för att minska risken för hjärtkärlsjukdom, cancer, övervikt och typ 2-diabetes, säger livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius vid Karolinska institutet. I de nya råden, NNR5, betonas vikten av ett ökat intag av D-vitamin och selen. Vi bör äta mindre rött kött och i stället hitta andra proteinkällor som i vitt kött eller i vegetabiliska produkter: baljväxter, sojabönor, spannmål, tofu, nötter och frön. Mer grönsaker och frukt För god hälsa bör vi också öka intaget av grönsaker och frukt och gå från vitt bröd till fullkorn. I rekommendationerna lyfter man fram livsmedel som fisk och skaldjur och rådet att i högre utsträckning välja fleromättat fett och möjligaste mån undvika mättat fett. Mindre salt, minska fett i Ditt Bidrag gör skillnad! Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden Godkänd som gåvomottagare Tillsyn: Länsstyrelsen och Svensk Insamlingskontroll mjölkprodukter och minskat intag av alkohol poängteras också. Det är skillnad på fett och fett. I vetenskapliga undersökningar som omfattar kvinnor och män visar det sig att LCHF, en lågkolhydratkost med animaliskt fett och protein, ökade dödligheten, medan en LCHF-kost med vegetabiliskt fett och protein däremot minskade dödligheten, säger Mai-Lis Hellénius. Nya nordiska näringsråd, NNR5: Ät mer linser, bönor, grönsaker, frukt, fisk, skaldjur, frön och nötter. Byt ut vitt mjöl mot fullkorn. Animaliskt fett mot vegetabiliskt och välj produkter med låg fetthalt. Ät mindre av processad mat, rött kött, läsk, socker, salt och alkohol. Källa: NNR 8 9

6 Porträtt Text: Carita Andersson, Bild: Annika af Klercker Döden gör livet rikare Om du släpper in döden så blir livet rikare. Det är Emilie Tingströms övertygelse. Själv har hon släppt in döden så mycket att det blivit ett levebröd. På den egna begravningsbyrån Grindstolpen vill hon hjälpa människor att ta avsked av sina nära och kära. Emilie Tingström jobbade tidigare som sjuksköterska, men mitt i livet hände något som fick henne att byta riktning tsunamin i Sydostasien Som frivillig hjälparbetare fick hon möta människor som varit med om fasansfulla saker, som förlorat vänner och familjemedlemmar. Och hon såg hjälplösa hjälparbetare som själva var rädda för döden och hade svårt att möta chockade människor. För Emilie kändes det annorlunda: Jag tyckte att jag klarade att hjälpa människor under fruktansvärda omständigheter, säger Emilie när vi träffas i begravningsbyråns lokaler i centrala Uppsala. En kista i skyltfönstret Ingen kan missta sig på att det här är en begravningsbyrå. I skyltfönstret står en kista till exempel. Bara det är en utmaning för branschen. Medlemmarna i förbundet för privata begravningsbyråer får uttryckligen inte ha sådan skyltning. Alltså är inte Emilie Tingström med där. Döden är naturlig. Ingenting att hymla med, tycker hon. Och när någon dör så använder man en kista. Ingenting att hymla med där heller. När jag jobbade inom vården pratade man inte i klartext om döden, den smusslades undan, säger Emilie och ser begravningsbranschens ovilja mot att skylta med kistor som en annan sida av samma mynt. Viktigt att få prata Emilies uppgift som begravningsrådgivare är inte bara att hjälpa de anhöriga att välja kista, sånger till begravningen och utsmyckning av dödsannons, tycker hon. De sörjande måste få prata också. Prata, prata, prata även på begravningsbyrån. Sorgen kan man inte hoppa över. Den kommer någon gång förr eller senare. Själv vill hon se sig mer som en Emilie Tingström menar att hon har hamnat helt rätt i livet, att det är så meningsfullt det hon gör nu. Nyligen var hon med i tv-serien Döden, döden, döden som gick i SVT. vägledare genom sorgeprocessen. Hon har därför också utbildat sig i att hålla kurser om sorgbearbetning och gått flera kurser i avancerad självkännedom. Jag vill ta folk i handen och visa dem att döden inte behöver vara så läskig som man tror. Del i sorgeprocess Hon tycker till exempel att närstående ska vara med vid svepningen. Det är en hjälp i sorgeprocessen, menar hon. Att vara med och lägga den döde i kistan gör att det blir verkligare. Det blir inte bara synintryck du får in det i kroppen på ett helt annat sätt. Det är också lättare att möta någon på en brits; till exempel krama, istället för att göra det när någon redan är nerbäddad i kistan. Därför berättar Emilie alltid för de anhöriga vilka fördelar det är att vara med, och de allra flesta är det också till skillnad från hur det brukar vara på andra begravningsbyråer. Ungefär 80 procent är med vid svepningen på Grindstolpen, uppskattar Emilie. På andra byråer är det 3-5 procent, säger hon och då är det de som redan innan vet att de vill vara det. Att göra det tillsammans blir en fantastisk upplevelse och en djupare gemenskap efteråt. Förebilden för Emilie är barnbegravningar. Där har det länge varit praxis att föräldrarna tar hand om sitt döda barn. Om du är med kan du också prata med den döde. Mycket sorg handlar om oavslutade relationer. Det finns saker man vill säga. Många olika känslor. Du kanske inte bara är ledsen, du kanske är arg också. Eller lättad, om det var en svårt sjuk människa. Det är bra att få ur sig saker, säger Emilie där hon sitter i sina vanliga kläder, med bordercollien Enya bredvid sig. Vanlig människa Det sistnämnda är också en del av Emilies affärsidé hon är en vanlig människa, hon vill inte gömma sig Faktaruta begravning: En borgerlig begravning kan utformas helt individuellt. Vem som helst kan leda en sådan ceremoni och man kan vara på vilken plats som helst. Du kan göra i princip allt själv, och måste inte anlita begravningsbyrå. De flesta gör dock det för att få hjälp och vägledning. Kyrklig begravning leds av en präst utifrån kyrkans regler. Kistor kan också utformas individuellt, så länge man håller sig till de mått som fungerar i ett krematorium. Personliga saker kan läggas i och på kistan. För att få askan spridd i naturen eller i havet krävs särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Lättast är det att få tillstånd till spridning i havet. bakom en yrkesroll. Svarta kläder vägrar hon ha på sig. Och hunden är en del av den tanken. Enya är en glad, svansviftande, kundmottagare. Djur har för övrigt fyllt en stor del av Emilies tidigare liv, länge var hon lantbrukare och hade djur vid sidan C av jobbet som sjuksköterska inom M äldrevården. I båda rollerna lärde hon sig mycket om döden. Y CM Ett fint avsked MY Hon har ju också varit med om dödsfall i familjen, så är det nog för de CY flesta som väljer att jobba med döden CMY varje dag. Den närmaste var pappan, K som hon tog ett fint avsked av. Jag och mina bröder la honom i kistan, och bar in och ut den ur kyrkan. Sedan spred vi askan i havet. Vi lever ibland som om livet alltid kommer att se ut som det gör i dag, med våra nära och kära omkring oss. Att bli påmind om döden får oss kanske att värdera saker i livet annorlunda. Talar jag om för mina nära hur mycket de betyder för mig? Vad är Mae Phim? Jo, Mae Phim är en liten genuin Thailändsk by med härliga bad, spännande utflyktsmöjligheter och god mat. Mae Phim passar bäst för den som vill uppleva lokalt thailändskt vardagsliv samtidigt som man har en avkopplande semester med god mat, sköna bad, härlig massage, intressanta utflykter och vänlig atmosfär. Denna del av Thailand är mest känd för sina långa, vackra och nästan helt folktomma stränder. Det är absolut ingen risk att man ska trängas med andra eftersom stranden är så lång. Här finns inte heller några strandförsäjare och högljudda barer. Det är inte utan anledning som vårt Kungapar semestrat här liksom tusentals seniorer som har semestrat här tillsammans med oss. Prisnivå: Tack vare att många thailändare själva tillbringar sina weekends och semestrar här är prisnivån ca 30 % lägre jämfört med charterorterna i Thailand. I priset ingår: Porträtt Gör även Du som vårt Kungapar, semestra i genuina Mae Phim! Res till Thailands genuina pärla på En nästan All inclusive resa Badparadiset Mae Phim 2/1, 9/2, 21/2, 5/3** och 20/3* dagars resa med reseledare, endast :- (med SPRF:s rabatt), med möjlighet till förlängning med 11 nätter (*gäller ej den 20/3) för endast 6.600:-/pers. i dbl-rum inkl. middagar. **OBS! Resan den 5/ finns även som 17-dagarsresa, pristillägg 1.800:- i dblrum. Res med SPRF och få /person i dubbelrum (med SPRF:s rabatt) Enkelrumstillägg 2.175: :- RABATT! Pris endast den 5/3! Pris: : :- Bangkok Phuket NYHET! 17-dagarsresa inkl. River Kwai och Bangkok (med SPRF:s rabatt) Mae Phim Flyg t/r samt transfer flygpl-hotellet Boende på hotell Princess Rummen till kl avresedagen Frukost och middagar Tre helkroppsmassage Utfärder (värde ca SEK) Christers och/eller svensktalande lokalguides tjänster Och sist, men inte minst, all dricks under måltider och utfärder. För mer info, reseberättelser m.m. gå in på Anmälan helst per Epost: SPRF pdf :35:09 Christer Kullberg eller OBS! Begränsat antal platser. Vinter på Gran Canaria och Tenerife, Flyg, Hotell & Transfer i 4 veckor för fr 7.900:- Välj med flexibla reslängder bland de 125 populäraste hotellen med lägenhet eller dubbelrum, från budget till lyx, alla de populäraste orterna som: Playa del Ingles, Maspalomas, Puerto Rico, Las Palmas, Los Cristianos, Playa de las Americas, Fañabe, Puerto de la Cruz. Direktflyg från: Arlanda, Landvetter, Sturup, Kastrup, Karlstad och Umeå (även från Luleå via Arlanda t/r). 4 Veckor Lägenhet: Halvpension: All-Inclusive: Gran Canaria: 8.500: : :- Tenerife: 8.800: : :- Prisex: 4 veckor, per person i lägenhet i sällskap om 2, med flyg och transfer. Gran Canaria 4 veckor pris ex. i feb - apr Jardin del Atlantico **, Playa del Ingles fr :- per person i tvårumsvåning inkl flyg och transfer Trevligt våningshotell nära strandpromenaden med inbjudande poolområden och lägenheter. Reception, restaurant, uppvärmd pool (ca 27 C ), hiss, butiker, sovrum, vardagsrum/pentry, balkong. Satellit-TV, 1 km till strand och centrum. Ring för bokning, rådgivning beställ våra broschyrer! Hotelreservation.se Fridhemsgatan Stockholm

7 Aktuellt Text & bild: Benny Hellis IT-coacher hjälp vid datorproblem Härryda kommun på västkusten satsar hårt på ny teknik och erbjuder pensionärer stöd för att lära sig mer om vardagsteknik. Några pensionärer har fått utbildning för att hjälpa äldre med sina datorer, smartphones och surfplattor. Jag besöker äldre i deras hem och försöker hjälpa till med teknik som krånglar, säger IT-coachen Torgil Persson. Torgil Persson är en av kommunens sex IT-coacher, varav fyra är kvinnor och två är män och samtliga är pensionärer. De har rekryterats av kommunen och utbildats av gymnasieelever, kommunens IT-piloter. Nu är hans uppgift att besöka pensionärer som har problem med tekniken. Som lärare kunde jag inte så mycket om teknik innan utbildningarna men nu fixar jag det mesta. Och när jag inte kan så ringer jag Hjälpmedelsinstitutets, HI, datasupport. De kan allt. Torgil Persson säger att hans pedagogiska erfarenheter är en tillgång. Yngre människor pratar ofta för snabbt. De äldre som behöver hjälp kräver lite längre tid för att förstå hur tekniken fungerar, men tar man det lugnt och metodiskt så går det in. Mina hembesök brukar i regel röra sig om ett par timmar. Ideellt arbete Torgil Persson ingår i kommunens volontärcentral, vilket innebär att hans arbete är ideellt och att det är gratis för dem som efterfrågar tjänsterna. Min ersättning är att jag fått en meningsfull tillvaro. Ingrid Grange, projektansvarig på kommunen, fick idén med IT-coacher när hon besökte en gammal dam som inte längre kunde se på tv för att bilden var för dålig. Det var en modern platt-tv så jag förstod att detta måste kunna fixas genom inställningarna på tv-apparaten, men damen visste inte hur man gjorde. Då insåg jag att äldre behöver mer vardagskunskap om hur teknikprylarna som används hemma fungerar. Härryda kommun sökte pengar från HI för att pröva idén i ett projekt och detta har nu blivit en permanent verksamhet inom kommunen. Även Läraren Torgil Persson blev IT-coach när han blev pensionär. Ideellt hjälper han andra pensionärer när de har problem med tekniken i hemmet. Oftast är det enklare fel på mobilen eller datorn. Efter en omstart så fungerar det igen, säger han. om det heter IT-coacher så får äldre i kommunen också hjälp med exempelvis tv, mikrovågsugn och mobiltelefon. Kostnadsfria utbildningar Förutom hjälp från IT-coacher erbjuder kommunen också kostnadsfria utbildningar. Bland de mest populära utbildningarna dominerar datorkunskap, men nu ökar intresset för surfplattor som blivit allt populärare. Vi har grund- och fortsättningskurser och den senaste grundkursens 60 platser blev fullsatt direkt. Trycket var som när de släpper biljetterna till en rockkonsert, säger Ingrid Grange, och tillägger: Men sms-kurserna är också populära. Många äldre skaffar moderna telefoner men vet inte riktigt hur de ska kommunicera med dem, exempelvis genom sms eller e-post. Syftet med kurserna är att försöka minska äldres datorrädsla så att rädslan i stället övergår i nyfikenhet. Allt fler äldre inser att de utestängs från många möjligheter om de inte använder internet. Kommunen har därför öppnat ett internetcafé dit äldre kan gå för att surfa och få hjälp, främst av ungdomar. Ett populärt sätt att också minska generationsklyftorna. Men gamlingarna ställer ju helt vanliga frågor, säger ungdomarna och ser förvånade ut, berättar Ingrid Grange. Många tar också med sig sin egen trasiga dator till caféet och vill ha den fixad. Oftast är det en gammal dator de fått från ett barn eller barnbarn, säger Torgil Persson. Fakta Teknik för äldre Under sex år satsade regeringen pengar på att stödja utvecklingen av produkter och tjänster som underlättar vardag och boende för äldre och anhörigvårdare. Projektet Teknik för äldre drevs av Hjälpmedelsinstitutet, HI. 100 projekt fick stöd och projekten har innefattat alltifrån en smart mobil för äldre till nyttokostnadsstudier av välfärdsteknologi i äldreomsorgen. Syftet har varit att testa och utveckla ny teknik för äldre som bor i ordinärt boende. Det har även handlat om att förbättra tillgängligheten i fastigheter där äldre bor. Kommunala försöksverksamheter har genomförts i Göteborg, Norrköping och Västerås. IT-coacher i Härryda kommun ingick i denna satsning. Läs mer om projekten på eller ring HI, tel: Det börjar nu Livet är långt och kanske är ditt som allra bäst just nu. Med friheten kommer också tiden att göra det du verkligen har lust till. Så vad drömmer du om? Är det en resa, ett födelsedagsparty eller vill du bygga om hemma? Med Sparliv 60+ kan du komma närmare din dröm. För en liten summa bygger du upp ett kapital att använda till precis vad du vill. Samtidigt ingår ett belopp till dina efterlevande. Kontakta oss så hjälper vi dig, snabbt och enkelt. Ring eller gå in på folksam.se/sparliv60+ Aktuellt Enkelt att komma igång! A Foto: Andreas Lindh 12 13

8 Friskvård Maja Larsson, 93, tränar armstyrka och axlar. Alice Wettergren, 94, tränar knäböj. Dusan Dutina, 97, tränar benstyrka. 14 Fakta projektet Aldrig för sent projekt 90+ är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, några vårdcentraler och några lokala gym. Varje vecka ringer 90-åringar som inte fått plats, men som gärna vill vara med i någon av träningsgrupperna. Göran Murvall har en vision att alla över 90 år i Nacka Värmdö ska kunna bli erbjudna gratis träning en gång i veckan. 90-plussarna som vet aldrig för sent Utanför gymmet vid Sickla hälsocenter är det sol. Det är en härlig höstdag, varmt och skönt på parkbänken. Men de fyra som sitter där väntar otåligt. De är tidiga för att inte missa en enda sekund av träningen med gruppen 90+. Varje fredag styrketränar 16 seniorer i grupp, alla över 90 år, den äldste blir 100 år i maj. Det här är den bästa medicinen för att klara 100 år, säger Per-Olof Olle Lalin, 99 och ett halvt, förtydligar han och ler stort. Och än hänger gubben med, säger han och styr rullatorn in mot entrén. Jo, det är trivseln fyller han på med när jag frågar varför han deltar i träningen, och för att de har så trevligt ihop. Men, så säger han att han också blivit starkare i benen. Och att balansen blivit bättre. Mitt problem är dålig balans och då är benstyrkan viktigast, förtydligar Olle Lalin. Om det är den äldsta träningsgruppen i Sverige, ska jag låta vara osagt, medelåldern är på 94 år. Men att det är ett ovanligt projekt att starta en Anne-Marie Novotny, 94, Ingrid Norelius, 92, Maja Larsson, 93 och tränaren Kristoffer Sjöberg, 23. styrketräning för dem över 90 år är uppenbart. Projektet vid Sickla hälsocenter, utanför Stockholm, har uppmärksammats både i tidningar och tv och nu har, förutom Sicklagruppen, ytterligare tre grupper med 90-plussare startat i kommunen. Det är distriktsläkaren Göran Murvall, delägare i Sickla hälsocenter och initiativtagare, som nu vill erbjuder fler medborgare över 90 år gratis träning. Vill ge något tillbaka Samtliga 45 personer som anmält sig har fått svara på en enkät om livsstil och testat den fysiska förmågan. I vår ska deltagarna åter genomgå olika fysiska tester för att se om de förbättrat sin muskelstyrka och balans. Jag fick en idé för tre år sedan att jag ville ge något tillbaka till den äldre generationen som sett mig växa upp när jag var barn. Jag vill erbjuda dem gratis träning, säger Göran Murvall. Så han skrev ett brev till alla sina patienter över 90 år och 16 av 18 kallade kom till den första träningen. Flera studier talar för att man även som äldre kan öka muskelstyrkan med träning, upptill 200 procent. Träning minskar också risken för fallskador och höftfrakturer. Vården sparar flera hundra tusen kronor om man undviker en höftfraktur, säger Göran Murvall. Men initiativet har gett ytterligare pluseffekter. Deltagarna har inte bara blivit piggare och gladare. Från en lite reserverad inledning, pågår nu livliga samtal både före och efter träningen. Några av deltagarna har även tagit kontakt privat och bjudit varandra på middag, berättar Göran Murvall. Friskvård Text & bild: Ullacarin Tiderman Träning i maskiner I gymmet har deltagarna spridit ut sig för att ge plats till några minuters uppvärmning. Därefter väntar cirkelträning i de olika maskinerna som drivs med tryckluft, ju snabbar övningarna utförs, desto tyngre blir motståndet. Cirka en minut vid varje station och därefter byter man till nästa. Mellan maskinerna finns andra stationer med medicinbollar, balansboll, kettelbells och gummiband. Övningar som kan varieras. Det är bara att hänga med, man känner att det gör nytta, säger Birgitta Lalin, 92, när hon pustar i en maskin där hon ska böja sig framåt med motstånd och därmed tränar magmusklerna. Kristoffer Sjöberg, 23, är personlig tränare, och ansvarig för gymmet på Sickla hälsocenter. Det är han som tillsammans med Göran Murvall har satt ihop träningsprogrammet. Och nu går han runt och ger dem som behöver en hjälpande hand. Får hjälp med balans Det är Maja Larsson, 93, som behöver balansstöd för att kunna använda vissa maskiner. Och det är Dusan Dutina, 97, som äntligen vågar sig upp på den halva balansbollen med den rundade sidan nedåt när Kristoffer Sjöberg håller i som extra stöd. Leendet är brett när han lyckas hålla balansen. Många blir inspirerade när de kommer hit och ser den här gruppen och vill vara med. Och många i gruppen har börjat träna hemma för att de vill vara duktiga och klara övningarna när de kommer nästa gång, säger Kristoffer Sjöberg. Men helt enkelt var det inte från början. Det skulle vara modern styrketräning, ansåg Kristoffer Sjöberg ingen pensionärsgympa. Likväl som yngre tränar för att det är kul, måste även träningen för äldre väcka lust och intresse, resonerade han. Vid första tillfället sa de att de här kommer vi aldrig att klara, säger han och skrattar. Sedan har jag fått anpassa övningarna. Men i stället för att plocka bort övningar har jag försökt hitta alternativ som passar bättre. Saft och kakor Efter träningen väntar en stunds samvaro med fika, saft, kakor och frukt. Det är uppsluppet och glatt. Man blir glad både av träningen och samvaron. Jag var så trött i morse, men man blir pigg av att komma hit, säger Maja Larsson och stoppar en kaka i munnen. Strax kommer färdtjänsten och innan hon lämnar gymmet får hon hjälp med att knäppa igen den gröna dunjackan av Kristoffer Sjöberg. Du är bra Kristoffer, fixar och donar. Vad vore jag utan dig? Det är så roligt att komma hit, säger hon. 15

9 Annons Vad säger barnen om jag ger 15 % till hjärtforskningen? Jag har skrivit in Hjärt-Lungfonden i mitt testamente. Jag vill att 15 procent av min kvarlåtenskap ska gå till hjärtforskningen. Även om jag själv inte är drabbad av hjärtsjukdom så vet jag många som är det. Mer forskning är enda vägen att besegra vår tids stora folksjukdom. Från början gruvade jag mig lite för vad barnen skulle säga om jag gav bort en del av arvet. Skulle de tycka att jag var dum eller fått en knäpp? Då bestämde jag mig för att tala om att jag valt att ge en gåva till hjärtforskningen. Att jag ville göra något bra för framtiden. För dem, för deras barn och barnbarn och för alla som riskerar att drabbas i framtiden. Glädjande nog tyckte mina barn att det var en bra idé. De får också sin del av arvet och vad kan vara viktigare för framtiden än forskning? Gör som jag. Om du också tycker att hjärtforskning är viktigt, så skriv in det i ditt testamente även du. Då vet du att din vilja gäller och att din gåva för forskningen framåt och räddar liv. Beställ Hjärt-Lungfondens handledning så får du veta hur man gör detta på enklast möjliga sätt. Fyll i och posta kupongen redan idag eller ring PS. Om du inte har några arvingar går din kvarlåtenskap till staten. Med ett enkelt testamente blir det istället du som bestämmer. Ja, skicka mig kostnadsfritt Testamentshandledningen som informerar om hur jag upprättar ett testamente och hur jag kan testamentera till forskningen. N A M N A D R E S S P O S T N R P O S TA D R E S S Posta kupongen till Hjärt-Lungfonden, Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du portokostnader. Beställ eller läs mer på vår hemsida Bra med bostadstillägg tillsvidare Efter påtryckningar från pensionärsorganisationerna beslutade regeringen att ändra reglerna för äldres bostadstillägg, BTP. Från att fylla i samma blanketter och vänta på ett beslut varje år kan man nu få ett tillsvidarebeslut. Över pensionärer slipper nu söka bostadstillägg varje år och övergången har också inneburit att Pensionsmyndigheten kunnat ta hand om ärendena snabbare, utan att kvaliteten försämrats, skriver Pensionsmyndigheten i en aktuell rapport. Enligt vår bedömning har övergången från tidsbegränsat bostadstillägg för pensionärer till beslut tillsvidare, varit övervägande positiv och bidragit till att handläggningen sker snabbare utan att kvaliteten och besluten i de enskilda ärendena har försämrats, säger Richard Wirenius, försäkringsspecialist. Framförallt slipper nu hundratusentals av landets pensionärer med lägst inkomst söka om sitt bo- Richard Wirenius, försäkringsspecialist på Pensionsmyndigheten. stadstillägg varje år, om de inte får ändrade uppgifter. Omräkningen av tjänstepension sker automatiskt i samarbete med de stora tjänstepensionsbolagen. Uppgifter kontrolleras Pensionsmyndigheten började i juni 2012 kvalitetssäkra de uppgifter som Aktuellt Text: Benny Hellis, Bild: Pensionsmyndigheten ligger till grund för beräkningen av bostadstillägg och under november kvalitetsgranskades ett antal ärenden. Därefter beslöt Pensionsmyndigheten att i samband med årsomräkningen omvandla en stor mängd tidsbegränsade beslut till tillsvidare beslut. Detta sker nu utan ett särskilt ansökningsförfarande. Under 2013 har systematiska efterkontroller påbörjats. Fler får BTP tills vidare Totalt omfattade årsomräkningen ärenden. Av dessa omvandlades automatiskt till tillsvidarebeslut medan ärenden fick tillsvidarebeslut efter en ansökan. Efter årsomräkningen har fortfarande ärenden ett tidsbegränsat beslut. Dessa kommer att omvandlas till tillsvidarebeslut när en ny ansökan kommer in. tillsammans r äddar vi liv 16 pg t-lung fonden.se 17

10 Resereportage Resereportage Text & bild: Ullacarin Tiderman Nära språk och kultur på språkresa 18 Nej, det är inte bara ungdomar som släntrar in den första dagen på den två veckor långa språkresan i Málaga. Jag möter en pensionerad tysk som köpt hus i Málaga, Patricia från England, Kathy från USA och Nicolle från Schweiz. Alla i en varierad ålder mellan 50 och 70 år. Det är det spanska språket, lite sol och bad, atmosfären och den spanska livsstilen med tapas, gärna vid midnatt, som lockar. Spanska är ett världsspråk och allt fler svenska ungdomar börjar läsa spanska redan i grundskolan. Med spanska i bagaget klarar man sig inte bara på en resa i Spanien utan även i Mellanamerika och stora delar av Sydamerika, även hjälpligt i Brasilien som är portugistalande. I dag talar närmare 400 miljoner människor i 21 länder spanska som förstaspråk och spanskan är det andra mest talade språket efter kinesiska, på tredje plats kommer engelska. Det finns flera olika skolor som erbjuder spanskakurser i varierande längder och inriktningar. Där kan du ta examen i spanska för att bli diplomerad spansklärare, förbättra din affärsspanska, starta som helt nybörjare eller bara ta upp språkstudierna som du lämnade oavslutade en gång i tiden. Många skolor Skolorna för spanskastudier är många, det finns helt inhemska eller de som samarbetar med olika svenska företag som specialiserat sig på språkresor. Maria Sjödin Nilsson, 39, från Sverige lästa spanska just i Málaga för 20 år sedan. Under ett år bodde hon tillsammans med studenter från olika delar av världen, lärde känna staden, kulturen och hade diffusa planer att använda sig av språket i framtiden. Nu sitter hon på skolbänken igen tillsammans med sin 15-åriga dotter Bilder på omstående sida fr v till h: Picasso bar intill skolan, Instituto Picasso. En gatuartist uppträder med en Michael Jackson-docka. Stranden i Nerja med Balcón de Europa i fonden. Hamnen i Málaga. Olivia, som vill förbättra sin skolspanska. Mycket har förändrats, men det är roligt att känna igen sig och promenera i de områden som jag lärde känna som ung, säger Maria Sjödin Nilsson. Olivia verkar nöjd. Det är kul att ha mamma för sig själv när lillasyster åkt med en kompis och kompisens familj till Barcelona. Kathy Bussert Webb, 51, från Texas, USA, är inneboende som jag hos señora Lola Avilés på elfte vången i ett av hamnens höghus med en stor altan och utsikt över hamninloppet. Vi bor i singelrum med halvpension och varje dag går señora Lola på stadens bästa marknad för att handla råvaror till vår lunch. Spansk husmanskost Spansk husmanskost i en familj sägs överträffa restaurangerna och vi äter fantastiskt gott; paella, gryta med skaldjur, fisk, spansk tortilla, gazpacho. Varje dag en ny maträtt och señora Lola blinkar menande och frågar retoriskt om hon någon dag upprepat sig. Nej, så gott och så mycket var det länge sedan jag åt till lunch. El resturante de señora Lola tiene tres estrellas de guía Michelin, säger jag och ger henne högsta betyg med tre stjärnor i guide Michelin. Kathy Bussert Webb har tidigare bott i Spanien och hade under en period en spansk pojkvän. Hon arbetade också många år med bistånd i Honduras. I dag har hon en befattning vid Universitet i Texas, Brownsville, har man och dottern Katrina 15 år, som också läser spanska i Málaga tillsammans med mamma, men på en lägre nivå. Dansar salsa En kväll gör vi sällskap till en salsaklubb tillsammans med en annan kursdeltagare, Nicolle från Schweiz, för att dansa salsa. Lokalen är halvtom när vi kommer, men några salsainstruktörer försöker att få oss att släppa stelheten och ta ut svängarna med ben och höfter roligt, men inte alls så lätt som det ser ut. Tillammans med några kurskamrater gör jag några spontana utflykter, vi går på museum och andra sevärdheter, äter tapas på olika restauranger. Den första fria helgen åker jag till Nerja, som ligger en och en halv timmes bussfärd från Málaga, tillsammans med min brasilianska väninna, Cristina, 31. Helgen efter åker jag till Granada och Alhambra tillsammans med en italiensk kurskompis, Julie, 17. Hela tiden pratar vi spanska. Jag så gott de går med mina nya kunskaper, medan mina kurskamrater rättar generöst och för konversationen framåt. Den dagen jag lämnar señora Lola flyttar Patricia från England in och får den fantastiska utsikten, över playa de Malagueta, hamn och stad, som var min i två veckor. Visst kommer jag att återvända kanske blir det Cadiz vid Atlantkusten nästa gång. Señora Lola tillsammans med Kathy och dottern Katrina. Studera spanska i utlandet Det finns flera olika skolor som erbjuder spanskakurser i varierande svårighetsgrad, längd och med olika teman. Priserna varierar också. Resa, flyg tur och retur, spanskakurs och boende med halvpension i två veckor kostade cirka kronor, fördelat enligt följande. Resa kronor, kurs 2 700, boende Estudio Hispánico Instituto Picasso Don Quijote 19

11 Annsuppslag Annonsuppslag AKTIV SENIOR TRAINING CAMP 1 VECKA FRÅN 7675 KR 2 VECKOR FRÅN 9950KR Följ med oss till soliga Algarvekusten. AKTIV SENIOR - PORTUGAL RESAN FÖR DIG SOM VILL VARA AKTIV OCH UPPLEVA NÅGOT NYTT 8 mars - 19 april Resealternativ 1-3 veckor. Aktiv Senior - Är resan för dig som vill vara aktiv och uppleva nya saker. Dagligen erbjuds du pass som till exempel stavgång, styrketräning och vattengympa allt i ditt individuella tempo! Träningsveckorna blandas med aktivitet, god mat och avkoppling. Vi erbjuder också möjlighet till utflykter, golf, tennis, strandbad och andra aktiviteter. Direktflyg till Algarvekusten och med på resan finns instruktörer, sjukgymnaster som tillsammans med den svensktalande reseledningen ser till att din semester blir så aktiv och njutbar som möjligt i ditt egna tempo! Välkommen med till Portugal med oss! TRAINING CAMP SENIOR - PORTUGAL FÖR DIG SOM VILL NÅ NYA NIVÅER OCH UTMANA DIG SJÄLV 15 februari - 8 mars Resealternativ 1-3 veckor. Training Camp Senior - Är resan för dig som håller igång 2-3 pass i veckan hemma. Som tränar för att bli stark och som fortfarande kanske är en klassiker. Fokus ligger på träning, kost och hälsa, självklart med mycket skratt och glädje. Veckorna bjuder på ett smörgåsbord av olika aktiviteter som stavgång, jogg, core, yoga, styrketräning och jympa. Här erbjuder vi ca 10 pass om dagen och vi har ca 10 instruktörer på plats, en vecka att utmana dig själv och som kommer att ta dig till nya nivåer. Välkommen med till Portugal med oss! Våra huvudpartners: FÖR FLER RESOR, INFORMATION OCH BOKNING: SPRINGTIME.SE ELLER RING

12 Kultur Text & bild: Ullacarin Tiderman Marie Göranzon som ett moget vin bara bättre och bättre Kultur Teaterlivet är blodigt allvar, ständigt med kniven på strupen när man som skådespelare ska göra entré på scenen. Det är på liv och död. Det förstår man när man hållit på ett tag. Det är ingen lek och inget för några mesar, då får man filma, anser Marie Göranzon. I nästan 50 år har skådespelaren Marie Göranzon, 71, stått på Dramatens scen i Stockholm. Det har blivit över 100 föreställningar. Hon har även varit engagerad vid några av Stockholms privatteatrar och gjort ett flertal filmroller, bland annat som polischef i flera Beck-filmer. Att hon i dag tillhör Sveriges skådespelarelit, är ingen överdrift. Men det är på teaterscenen som hon har sin största lyskraft. De senaste åren har hon fått göra flera stora roller, i bland annat En familj och Höstsonaten, som också renderade henne SvDs Thaliapris Med stark men sårbar urkraft gestaltade hon på scenen två dominerande mödrar. Går inte att göra om Kväll efter kväll samma roll men med samma skärpa och inlevelse och alltid, alltid inför en ny publik. Hur går det till? Och det är här Marie Göranzon gör en distinktion mellan en filmroll och att stå på scenen inför en publik. På scenen är det här och nu. Film går att göra om, en scen kan tas om och om igen. Det här går inte att göra om. Nej, det har inte blivit lättare med åren, snarare lurar scenskräcken i kulisserna, nu mer än tidigare. Och det gäller att inte hålla sig alltför långt borta från de stora rollerna, om man kan, för då är det inte alls säkert att man vågar stå på scenen över huvud taget, menar Marie Göranzon. Nu har jag två år som är ganska fullspäckade framför mig, men sedan, så småningom, kan jag tänka mig att ta lite mer ledigt i perioder, kanske ett halvår, eller fyra fem månader. Om jag får vara frisk och om någon vill ha en när man kommer tillbaka, säger hon sedan med visst förbehåll. Vill resa till Berlin I en uppmärksammad tv-intervju i programmet Min sanning sa Marie Göranzon att hon såg ett slut på sin långa skådespelarkarriär, men när vi träffas i hennes loge på Dramaten är hon mer svävande. Jo, hon ska nog hålla på ett tag till, men vill försöka ta lite mer ledigt för att kunna göra annat. Hon skulle vilja göra en resa till London eller Berlin några dagar tillsammans med några nära väninnor sen barndomstiden i Linköping. Vi träffas regelbundet, ungefär var tredje månad. Det är oerhört viktigt för mig att det finns människor som känner till min bakgrund och vet vad jag har i min ryggsäck. Där man aldrig behöver förklara något, utan det är bara att ta vid där man slutade förra gången. Lutar sig mot erfarenhet Men perioderna av ledighet får inte vara för långa, för då lurar rädslan för att kliva ut på scenen igen. Scenskräcken har blivit värre med åren. Det är så nära självmord man kan komma, har hon sagt i en intervju. Det är då i det ögonblicket som hon kan luta sig mot sin kunskap, teknik och långa erfarenhet. Den lilla logen på Dramaten där vi sitter är hemtrevligt inredd, en soffa med ett färgglatt överdrag, bekväma kuddar, ett litet bord och en fåtölj vid sidan av. På väggarna hänger modern konst, roliga och intressanta att vila ögonen på. Marie Göranzons sminkbord är en dröm av ordning och reda med smink, parfym, borste, kam prydligt uppställda, foton av barn och barnbarn, barnteckningar. Bredvid på golvet står fyra par skor i en snörrät rad. Hjälper yngre skådespelare Logen, som hon delar med sin man Jan Malmsjö, är hennes andra hem. Hit kan hon dra sig tillbaka om hon vill vara ifred och repetera texter och här tar hon också emot yngre skådespelare, främst kvinnor, som vill fråga henne om råd eller be om hjälp i en viss roll. Jag har blivit tillfrågad om att bli lärare på scenskolan flera gånger, men jag har alltid tackat nej. Det känns alltför ansvarsfullt. Det passar mig bättre att möta redan färdigutbildade unga skådespelare, som vill fråga mig om råd eller höra mina synpunkter på en text eller en roll, säger Marie Göranzon. När vi träffas är det tre roller som hon arbetar med samtidigt. Den pågående Andra ökenstäder (Other desert cities), Ingmar Bergmans pjäs, Fanny och Alexander, som återupptas på repertoaren innan jul, och Dödspatrullen, som har premiär i januari. Ja, det är lite mycket just nu. Jag har tre texter i huvudet, men jag hoppas att det ska gå om inte hjärnan går sönder, säger Marie Göranzon med viss ironi i rösten. Marie Göranzon menar att det endast är fem procent av alla teaterföreställningar där hon medverkat som hon är nöjd med. Förutom nämnda Höstsonaten och En familj också Lång dags färd mot natt och Fröken Julie som Ingmar Bergman regisserade. Fakta Namn: Marie Göranzon Född: 27 oktober 1942 Familj: Maken Jan Malmsjö, 81, dottern Lolo Amble (med Lars Amble), sonen Jonas Malmsjö. Tre barnbarn, 20, 7 och 1,5 år Bor: På Strandvägen i Stockholm Aktuell: Spelar huvudrollen i pjäsen Dödspatrullen som har premiär den 18 januari på Dramaten mot Örjan Ramberg. Övriga medspelare Lars Amble, Lil Terselius, Lena Nilsson, Basia Frydman. Regi, Marie-Louise Ekman. Priser: SvDs Thaliapris 2010 Ny pjäs i januari Dödspatrullen är en nyskriven pjäs av Dramatenchefen Marie-Louise Ekman som utspelar sig på ett äldreboende. Den roll som Marie Göranzon spelar bygger till stor del på Marie- Louise Ekmans egen mamma. Dödspatrullen är mammans öknamn på hemtjänsten. Den är lite sorglig, men också rolig. Hon kommer direkt hemifrån till det här boendet. Hon är slagkraftig och drastisk. Hon är fräck och hittar på saker. Allt finns kvar, man ser flickan i henne, den unga kvinnan, modern. Det är en rolig och komplex roll och en pjäs som passar både en äldre och en yngre publik. Hur gör du när du närmar dig en roll? Det handlar mycket om inlevelse. Jag försöker att känna mig in i rollen, i mamman och alla hennes sidor, sympatiska och osympatiska. För i slutänden måste jag ändå på något sätt försvara henne. Jag försöker att göra henne så trovärdig som möjligt inför mig själv. Jag kryper in under skinnet på henne, så att hon inte blir en karikatyr, utan en människa av kött och blod. Ett andra hem i solen! Våga vägra vinter! Algarveregionen i södra Portugal är en utmärkt plats att spendera några vinterveckor på, solsäkert och med intressanta utflyktsmål inom bekvämt räckhåll. Du bor familjärt i den lilla, charmiga orten Alvor, en tidigare fiskeby med snirklande gränder som numera huserar affärer, kaféer och barer. Svensktalande värdinna. Vår kunniga värdinna i Alvor kan hjälpa dig med de flesta praktiska frågor som kan dyka upp från tips om roliga utflykter till kontakt med läkare. Hon kan mycket om orten och pratar självklart också landets språk, vilket kan vara en trygghet om du inte gör det själv. Aktiviteter. Boule, frågesport, bridge, minigolf, vandring, spa eller cykling? Förutom att utforska omgivningarna på egen hand kan du delta i de aktiviteter vi arrangerar. För att alla ska få behållning av aktiviteterna skräddarsys programmet efter deltagarnas önskemål. Avresa från Stockholm 22/1, 15/10 (8 dagar), 29/1, 26/2, 22/10, 19/11 (29 dagar). Pris från kr (8 dagar). Boka på grandtours.se eller ring oss på

13 Debatt Satsa på vårdcentraler för äldre Intresset för äldrevård är stort, men det politiska handlaget för att på bred front komma till rätta med behoven saknas. Med relativt blygsamma insatser kan många äldre ges bättre hälsa och högre livskvalitet samtidigt som våra gemensamma resurser används på ett effektivt sätt. I Sverige har vi unika system för att främja hälsa och förebygga ohälsa, som mödrahälsovård, MVC, barnhälsovård, BVC, skolhälsovård, ungdomsmottagningar, primärvård och företagshälsovård. Men för äldre över 65 år saknas ett strukturerat och förebyggande hälsovårdsprogram. Det Staten både ger och tar Årets allmänna pension ökade med 4,1 procent och den statliga tjänstepensionen (PA74) med 1,1 procent vilket framförts i media av politiker inom Alliansen. Detta låter ju bra, men verkligheten blev tyvärr endast 291 kronor brutto eller efter skatt cirka 200 kronor netto i plånboken. Min allmänna pension ökade brutto med 661 kronor per månad och tjänstepensionen minskade med 370 Skattepengar ska inte gå till riskkapitalister Tack Göran Rosenberg för en bra och belysande artikel. När moderaterna med Alliansen kalllade sig själv det nya arbetarpartiet tog riskkapitalet chansen. Att vanligt folk tog det skämtet till sig övergår mitt förstånd. De borde vara tvungna att betala skolan, dagis, vård och omsorg utav sina egna pengar i minst sex månader. Regeringen sitter högst upp i landet. Det är den som bestämmer hur landet ska ledas. Om alla skattepengar går till riskkapitalister innan vård, skola och omsorg så blir det mindre pengar kvar till kommunerna. 24 pågår ambitiösa och framgångsrika projekt för äldre på 13 vårdcentraler i Göteborg, men ett nationellt program saknas. Vårdförbundet och Sveriges pensionärers riksförbund, SPRF, anser att uppbyggnaden av ett sådant bör ske inom ramen för äldrevårdscentraler, ÄVC, med bred geriatrisk kompetens. ÄVC ska se till hela människan, både den fysiska kroppen och psyket. Hälsokontroller och hälsosamtal som tar upp alla aspekter som bidrar till en hög livskvalitet bör utgöra stommen i hälsovårdsarbetet. kronor per månad vilket motsvarade en minskning på 11 procent. Ökning med 1,1 procent blev således 11 procent mindre. Hur är nu detta möjligt? Eftersom summan av allmänna pensionen och tjänstepensionen överstiger en så kallad bruttopension kapas tjänstepension ner till dess satta maxbelopp. Man ger med ena handen och tar med den andra, efter 42 år i statlig tjänst. Åke Jäderberg Sedan har vi vägarna i landet. Får vi i glesbygd hälften utav pengarna som utgör 80 procent av landets yta, går resten till storstadsområdena. Man frågar sig, är Socialstyrelsen i Stockholm köpt? Och i så fall av vem? För hur kan regler ändras? Eller har inte Socialstyrelsen haft några regler att följa förut? Staten ska ta hand om våra skolor, inte riskkapitalister eller Jan Björklund. Och kommunerna ska ta hand om vård och omsorg. Då kommer skattepengarna till sin rätt. Britt-Marie Lundberg I Sverige finns ungefär 1,8 miljoner personer som är 65 år eller äldre. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent fram till Mot denna bakgrund måste forskning rörande åldrande och äldres hälsa uppmuntras och intensifieras. Med hjälp av hälsoekonomisk forskning kan vinsterna för hälsan och samhällsekonomin göras tydliga. Sjuksköterskan Erik Jedenius avhandling beträffande demensvårdsprogrammet i Kalmar visar att om det programmet tillämpas i hela landet skulle besparingarna för hela samhället bli 1,5 miljarder kronor per år. Demenssjuksköterskan har i detta program en nyckelroll att guida patienten och närstående genom hälsooch sjukvårdssystemet. För att säkra kompetensnivån behövs specialistutbildad personal. Behoven är stora, i synnerhet som alltmer avancerad sjukvård kommer att bedrivas på äldreboenden och i de äldres egna bostäder. Vårdförbundet och SPRF lyfter ofta fram frågan om möjligheterna för sjuksköterskor att specialistutbilda sig inom ramen för sin anställning. Men incitament för att själv bekosta utbildningen saknas tyvärr i de flesta fall i dagsläget. Till detta ska läggas att nästan hälften av landets distriktssköterskor är 55 år eller äldre. Den bristsituation som kan uppstå vid deras pensionsavgångar är allvarlig, i synnerhet som distriktssköterskorna förväntas leda och samordna uppdraget för äldres hälsa. Sammantaget står landet inför stora utmaningar, men här finns också en stor utvecklingspotential. Det är bara de politiska besluten som fattas, och de måste komma nu. Hjördis Ahlm, Göteborg SPRF Sineva Ribeiro, Förbundsordförande Vårdförbundet Jöran Rubensson, Förbundsordförande SPRF Marita Tenggren, Ordförande Vårdförbundet, Västra Götaland Passa På! Bäddar från 2.990:- TITTa IN På VåR NYa hemsida eller i vår butik i Molkom. Nu har vi ännu större sortiment! Ring för broschyr MOLKOM Stationsgatan 11 A ÖPPET vard lör ullbadden.com STENSTRÖMS SLÄKTFORSKNING TEL Kaffeservering Välkomna! SLÄKTFORSKNING FÖR DIG När du vill veta mera om din släkt men inte har tiden eller kunskapen att göra det själv. Jag gör släktforskningen åt dig. ERBJUDANDE FÖR MEDLEMMAR I SPRF Annoser Den perfekta julklappen! Varma och sköna tofflor för kalla vinterdagar. Svenska Cinnamon har även skor som är snygga och bra för fötterna. Beställ via internet eller köp dem hos någon av våra återförsäljare: För frågor och mer information, ring FANTASTISKA NORRLAND - Jokkmokks marknad & Ishotellet En resa för alla sinnen, där vi låter oss smaka på mat tillagad av de goda lokala råvarorna samt får ett oförglömligt möte med Helena, renskötare och same. Kiruna och Jukkasjärvi med Ishotellet samt Jokkmokk med den årliga vintermarknaden som bjuder på stort utbud av varor, renrace, samiskt hantverk och renrajd. Vi flyger bekvämt och bor på Hotell Jokkmokk samt Elite hotell i Kiruna. SPRF PRIS: KR (8 350 KR) 7-9 feb ERBJUDANDE: kr ( kr) I PRISET INgåR: Flyg Stockholm - Kiruna, Luleå - Stockholm Bussresa 3 dgr Reseledares tjänster Del I priset ingår: Direktflyg Arlanda - Aqaba t/r Reseledare Auktoriserad lokalguide Jeepsafari i dubbelrum med två frukost 2 nätter Guidad visning av Ishotellet Tre middagar 2 luncher Besök på Del i dubbelrum 7 nätter 5*/4* hotell med frukost 9 måltider inkl. 2 på flyget Alla transporter Jokkmokks tenn, Ajtte Fjäll- & Samemuseum och Helena Läntas sameviste. Enkelrum: kr FIRA PåSK På MALTA - Upplev den traditionella festan Svenskbygderna i Amerika 26 april -9 maj 2014 Inkl. flyg från Arlanda och Landvetter via Amsterdam till New York för 2 övern. rundtur, besök bl.a. vid Frihetsgudinnan och Ellis Island. Bussresa via Niagara Falls, Chicago och Bishop Hill till Minneapolis för 5 övern. med utflykter i Mobergland :- Buss Karlstad-Åmål-Landvetter exkl. Reseledare: Lill-Ingmar Nilsson, Årjäng Grums Våren har kommit till Malta i april. Tillsammans med Fredrik Hammenborn vår svenska guide och det maltesiska folket firar vi påsk genom att ta del av påskceremonierna. Utfärder, maltesisk mat & hotell vid havet. SPRF PRIS: KR ( KR) 17-22/4 I PRISET INgåR: Flyg Arlanda - Malta t/r Svensk guide & reseledare Logi 5 nätter med frukost 4* hotell 5 måltider 4 utfärder: Påskprocession & Södra Malta, Mdina & Mosta, Valletta, Birgu. Enkelrum: +950 kr KOMMANDE RESOR - RINg FÖR VåR NYA KATALOg RESOR 2014 Dublin & Belfast, Kroatien med Hercegovinas skatter, Slovakien med Tatrabergen & Kosice Södra England med Hampton blomstershow, Skottland med Tattoo, Prag, Berlin, Wales, Amalfi med Capri, Delsbostämman, Sydamerika - Ecuador & Peru, matresor & musikresor Reseskaparna annons DEC SPRF 2013.indd :56:47 25

14 Aktuellt Krönika Text: Benny Hellis Fråga arbetsterapeuten och få hjälp på distans Fler äldre har sex I dag finns flera gratistjänster på internet som hjälper människor med problem. Här presenterar vi två av dessa. Fler hittar du enklast genom att söka på sökmotorn Google. Skriv bara in vad du vill ha hjälp med på sajten Skillnaden mellan mäns och kvinnors sexualitet minskar enligt undersökningen National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, som är den största brittiska sexvaneundersökningen på 20 år. När Bo Lewin, professor i sociologi och sexualforskare vid Uppsala universitet, kommenterar undersökningen i DN, säger han att detta överensstämmer med vad som också sker i Sverige. Vill du ställa frågor om olika hjälpmedel? Ställ frågan till en legitimerad arbetsterapeut. Exempelvis: Jag börjar få svårt att minnas saker. Finns det något praktiskt minnesstöd? Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inte registrera dig eller skapa ett konto för att ställa en fråga. Behöver du någon att tala med? Äldretelefonen är öppen vardagar kl Den vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Numret är och samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal. dansställen, inom föreningslivet eller på jobbet. I dag hittar vi varandra på internet, via dejtingssajter och sociala medier, säger han till DN. På internet finns flera kontaktsajter som vänder sig till äldre. Här nedan följer adresser till några av de olika sidorna. Enligt den brittiska undersökningen, som presenteras i den medicinska tidskriften Lancet, spelar också åldern en allt mindre roll. Bland de personer som var mellan 65 och 74 år uppgav 40 procent av kvinnorna och 60 procent av männen att de haft sex det senaste året. Mediciner som viagra anses ha stor del i äldre mäns ökade sexualitet. Bo Lewin säger att det största hindret för sex i dag är avsaknaden av en partner, men han menar att det nu har blivit lättare att hitta en partner genom dagens kontaktsajter på internet. Förr träffades man antingen på Hälsoresor 2014 Vi har lång erfarenhet av SPA-resor till Estland. På 7-dagarsresorna ingår 12 behandlingar! Pris från 2995: Ljuva dagar -Det vardagliga erektionsstödet! Gratis dejting för 50+ och pensionärer hos Ljuva dagar. HejSenior Beställ på hemsidan eller ring! Hej senior är en mötesplats och dejtingsida för seniorer med samma intressen. Dax Dax är en dejtingsida för dig 50+ med community, events, bloggar, fotoalbum, diskussioner m.m. Syrsan ger den sinnliga höjdpunkt som ett rikt sexualliv innebär. Hälsovästen R Hälsovästen tränar effektivt upp din hållning och ryggmuskulatur under promenaden, joggingrundan eller medan du arbetar. Testa DSI Saltinhalator du också. Flera tusen nöjda kunder kan inte ha fel! Patenterad Tvåan först. I kolumn 2 i Skatteverkets tabeller hamnar alla som tagit ut ålderspension och som har fyllt 65 år vid årets ingång. Här finns de flesta av dagens pensionärer. En 65-åring med kronor i pension betalar i runda slängar kronor i skatt varje månad, med lite variationer för hur hög skatten är där man bor. Nästa år sänks skatten här, med en hundralapp ungefär. I kolumn sex däremot hamnar de som tagit ut pension före 65-årsdagen. Här klumpas man ihop med andra som har inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag. Skatten här, för den som har en pension på kronor i månaden blir högre, kronor i månaden ungefär, utan rätt till hundralappssänkning nästa år. Först vid 65-årsdagen får man del av skattesänkningarna. Effektiv Snygg hållning 1 KLASS DSI Saltinhalator är ett tryggt val! Problem med andning eller hosta? Den som vill kan börja ta ut sin allmänna pension från 61 års ålder. Det går också att vänta med att ta ut den, i princip hur länge som helst. Den som planerar att börja ta ut sin pension ska dock veta att det händer en hel del saker när man passerar 65-årsstrecket. Inte minst när det handlar om skatt. Läser man tidningarnas löpsedlar tycks dieten 5:2 vara det allra senaste för den som vill gå ner i vikt. För den som funderar på pension är det i stället siffrorna 6:2 som det kan vara värt att lägga på minnet. Kolumn 6 och 2 i skattetabellen handlar det om. Nackdel att ta ut pengar tidigt Under många år kunde Henry Jansson, 74, knappt gå upp ur sängen på morgonen på grund av andningssvårigheter. Han lider av astma, KOL och allergi. - Redan efter en vecka kändes det lättare att andas, säger han Vi skräddarsyr bilen efter dina behov. Kontakta Bilanpassning i Staffanstorp 50plusmatch är en dejtingssida för aktiva Att inhalera bergssalt har hjälpt mig, säger Henry Jansson. FRIHETEN för en kostnadsfri rådgivning. Problem med andningen? Saltluft bra för luftvägarna DSI Saltinhalatorn innehåller kristaller av naturligt rent bergsalt, halit. Inhalering av saltluft renar och skyddar luftvägarnas slemhinna. En hundralapp i månaden i snitt talas det om. Men alla pensionärer berörs inte av den skattesänkningen. Skatteskalorna är väldigt olika för den som är yngre eller äldre än 65 år. 50plusmatch (Specialresan i januari) Bussanslutning från ett 50-tal orter. Beställ vår katalog med 7, 9 & 13-dagarsresor! Sänkt skatt för pensionärer utlovas till nästa år. föreställ dig Motverka ryggproblem Flera Modeller Bra Hållning Dålig Hållning Inte tid att bli förkyld! - Jag håller mig frisk tack vare DSI Saltinhalator, säger Alexandra Schauman. Som professionell konståkerska som turnerar med ishower världen över är hon ständigt på resande fot. Jag inhalerar saltluft varje dag, säger Alexandra. -Tack vare den klarar jag mig undan svåra förkylningar och influensor. Beställ på internet eller via telefon Tel Trött och hängig? Balansera och stärk din kropp med ishavsalger. 30 års erfarenhet! För mer info: Alg-Börje AB Tel: Det är alltså rätt stora skatteskillnader som beror på vid vilken ålder pensionen plockas ut. Det här kan även vara något att lägga på minnet när telefonen ringer och någon vill locka dig att ta ut din pension från 61 för att placera den smart samtidigt som du jobbar vidare. Den smarta placeringen ska även täcka inför att du har högre skatt på pengarna som du tar ut tidigt. Jobbar du vidare men tar ut din pension lever du också farligt om du blir av med jobbet. A-kassorna betraktar dig som pensionär och därmed minskar a-kassan. Den som plockar ut pensionen tidigt får också räkna med att den blir lägre eftersom de pensionspengar man samlat ihop under arbetslivet då ska räcka i flera år. Kristina Kamp, pensionsekonom Pensionsmyndigheten 27

15 Julaktuellt Ny design! Systembolagets mest prisvärda mousserande vin Dina viner, nov 2012 Ett brinnande in tresse för Gävlebocken Ett brinnande in tresse för Gävlebocken Med tiden har Gävlebocken fått ett allt större marknadsvärde och funnits med i fler sammanhang, än bara som ett inslag i julmarknaden. Våren 1990 byggdes en bock upp för att finnas med i Colin Nutleys film Black Jack, sommaren 1995 figurerade den under Gävle stads 550-årsjubileum. Julaktuellt Text: KG Mattsson, Bild: Robert Månsson liga föreningen på lokala Vasaskolan. De byggde en egen bock, en och en halv meter hög. Sedan dess har skolans bock alltid funnits med på Slottstorget, nu som lillebror till den stora bocken. I början av åttiotalet började julbocken uppmärksammas utomlands kom den med i Guinness rekordbok och 1988 började bocken figurera på de engelska spelbolagens oddslistor. Än i dag spelas det om Gävlebockens förmodade livslängd. Anor från vikingatiden Gävlebocken har gamla anor och har sitt ursprung i vikingatidens magiska äringsfester. Då gällde det för bonden att under midvinternatten rädda över växtkraften från årets skörd till nästa års gröda, genom att tillverka en sista kärve formad som en bock. I början av 1800-talet dök bocken upp i stugorna för att skrämma slag på barnen, så att de höll sig snälla under året. Numera står halmbocken mest som prydnad vid julgranen, utan att röja något om sitt diaboliska förflutna. Adventtidens marodörer har dock fått alltmer sofistikerade metoder för att förstöra bocken hackades Gävle kommuns webbplats med meddelandet Burn bockjaevel, som prydde både webb och webbkamera utsattes kommunens webbplats för en överbelastningsattack, webbkamerorna blev så tröga att bilden stannade, vilket möjliggjorde för bockbrännare att tutta eld på bocken innan polis och brandkår var på plats. Crémant d Alsace 12% 750 ml art.nr kr Alkohol kan skada din hälsa. Gävle är staden som blivit världskändis tack vare en julbock som man sätter upp varje år till första advent. Så länge den nu får stå kvar. Bockbränningen har blivit ett varumärke värt miljoner för Gävle kommun, säger Peder Mellander, ordförande i Gävle Gilles hembygdsförening. Den står uppställd på Slottstorget, mitt i centrala Gävle. Byggd i halm från Mackmyra och försedd med röda band kring mage, ben och svans. Med bockskägg och 32 lampor lysande i hornen. Mer än tre ton tung, sju meter lång och 13 meter hög. Gävlebocken, stadens vintriga turistattraktion. Vi har jobbat med den i tre månader nu, stommen till bocken satte vi redan i somras, säger Leif Bäcker, kommunal arbetsledare för Gävlebockens förfärdigande. Kort om Gävlebocken Vikt: 3,6 ton Höjd vid horn: 13 meter Mankhöjd: 7,6 meter Längd: 7 meter Gjord av: Halm Bränd: 27 gånger Fick stå kvar: 13 gånger Slogs sönder: 3 gånger Påkörd av bil: 3 gånger Stulen: 1 gång Håll koll på bocken: Första advent invigdes den med pompa och ståt. Med invigningstal, musik och ett sprakande fyrverkeri. Om allt går enligt planerna kommer bocken att stå kvar i till trettondagjul. Men så länge brukar den sällan stå. Det finns en skara dumskallar som tydligen tror att de kan göra sig populära genom att bränna ner den. En gärning som klassas som brottslig handling, rubriceras som grov skadegörelse, alternativt mordbrand och kan ge fängelse upp till två år. Sattes i brand Den första bocken finansierades av köpmännen på söder, invigdes 1 december 1966 och fick stå hela månaden ut. Vid tolvslaget på nyårsafton sattes bocken dock i brand. Det blev räfst och rättarting. Gävleborna satte upp en belöning på kronor till den som kunde lämna sådana upplysningar att bockbrännaren kunde gripas. Efter en lång utredning med förhör av ett 70-tal personer kunde den lokala polisen i april året därpå fälla en yngre Gävlebo för brottet. Sedan dess har bara ytterligare en brännare åkt fast, en turistande amerikan som 2001 påstod att han trodde att det var en tradition att bränna ner bocken. Båda dömdes för mordbrand. Sedan har det bara fortsatt. Under de 47 år som bocken satts upp har den bränts ner 27 gånger. Motståndare har slagit sönder den, kört på den med bil och till och med stulit delar av den innan den kom på plats. Allt medan lokala bidragsgivare genast ryckt in och byggt upp den igen tröttnade köpmännen dock på alltihop och la ner hela projektet. Något som inte gillades av Naturvetenskap- Stora reklamvärden Men reklamvärdet för bockbränningen kan inte underskattas. Denna tradition förknippad till en särskild stad har blivit en världsnyhet. En titt i gästboken på Gävlebockens egen hemsida visar på intresserade ända från andra sidan jordklotet, i Australien. Vilka det är som ligger bakom bockbränningen vet man inte riktigt säkert. Spekulationer finns om ett hemligt bockbrännarsällskap, men av dem som man hittills gripit tycks det handla om rena pojkstreck, unga mäns impulshandlingar. Men även andra förklaringar har sökts, som när Sveriges radio i ett nyhetsinslag förra året antydde att det var kommunen själva som låg bakom bränningen för att få all uppmärksamhet riktad mot hembygden. Något som kommunen skarpt förnekar

16 Korsordslösning ULL i SÄNGEN Värk i kroppen? Stel i muskler/leder? Ull i sängen kan bli din räddning. När du sover gott kommer din kropp och själ till ro och du vaknar utvilad, mjuk i kroppen och full av energi. Rätt lösning krysset nr 6 Korsord Gunilla Hultström PENSIONÄRSRABATTER HÖGSTA KVALITET Oslagbart låga priser Våra priser tål att jämföras Kontrollera pris hos oss innan du betalar onödigt mycket på t. ex. buss/charterresan. MÅ VÄL PRODUKTER Import av ullprodukter i finaste kashmir och merinolamm, även magnet och örtprodukter från Tyskland. Ring för information och broschyr B Fem vinnare i Krysset nr 6 får varsin Sverigelott Leif Hjelte, Kristinehamn Eivor Lindberg, Västerås Hjördis Nilsson, Kristinehamn Kerstin Egerbo, Borås Inge Blom, Gävle Här kommer kryss nummer 7. Lösningen till detta ska vara insänt senast den 22 januari 2014 under adress: SPRF, Box , Stockholm. Märk kuvertet med Krysset nr 7. Fem pristagare vinner varsin Sverigelott. Namn. Adress 30 Postadress 31

17 Annons Till Peking med SPRF Beijing - Peking 8 dagar 30 mars 6 april mars 6 april 2014 OBS! 500 kronor extra rabatt för SPRF-medlem som bokar innan den 15 januari Följ med på SPRFs spännande resa till Kinas huvudstad Peking, en resa som lägger beslag Följ på alla med dina till sinnen. Kinas Upplev huvudstad alla kända Peking, platser, en som resa du som drömt lägger om att beslag få se - den på mytomspunna alla dina sinnen! förbjudna Upplev staden, alla det vackra kända sommarpalatset, platser, den du fantastiska drömt om kinesiska att få se muren, - den de nybyggda imponerande olympiska arenorna och mycket annat. Upplev de gamla hutongerna i cykeltaxi mytomspunna Förbjudna staden, det vackra Sommarpalatset, den fantastiska och låt dig förtjusas eller förskräckas av smidiga kinesiska akrobater. Naturligtvis kommer vi Kinesiska att prova på muren, det kinesiska de nybyggda köket, och imponerande den berömda pekingankan olympiska blir arenorna kanske höjdpunkten och mycket för annat. många. Upplev Peking de är också gamla ett hutongerna eldorado för den i cykeltaxi som vill shoppa. och Här låt kan dig man förtjusas handla eller till mycket förskräckas förmånliga priser av smidiga och utbudet kinesiska är stort. akrobater. Under en händelserik Naturligtvis vecka ger kommer vi dig reseminnen vi att prova för på livet. det kinesiska köket och den berömda Pekingankan blir kanske höjdpunkten för Resan arrangerar SPRF tillsammans med Omnia Resor den 30 mars till den 6 april och kostar många. för medlemmar Peking 13 är 990 också kronor. ett eldorado Icke medlemmar för den betalar som 14 vill 340 shoppa. kronor. Här kan man handla till mycket förmånliga priser och utbudet är stort. Under en händelserik I priset ingår vecka ger vi dig reseminnen för livet. Reguljärflyg i ekonomiklass med Finnair Stockholm-Helsingfors-Peking t/r Alla lokala transporter i Kina enligt program. Inkvartering i delat dubbelrum sex nätter på 4-stjärnigt hotell i Peking Samtliga utflykter enligt program 6 frukostar 6 luncher inkl. ett glas lokalt öl eller bordsvatten 6 middagar inkl. ett glas lokalt öl eller bordsvatten Under flygresorna serveras måltider ombord t/r Kinesisk lokalguide under vistelsen i Peking. Svensk reseledare under hela resan Flygskatt (för närvarande 397 kr, kan komma att ändras) Vår kunniga och uppskattade svenska reseledare, Therese Blomqvist, finns tillhands under hela resan. Tillsammans med vår svensktalande lokalguide i Peking, ser de till att vi får veta allt om Peking och Kina. Med morfar och mor i resebranschen fanns passionen och reslusten med redan från barnsben. 20 år gammal började jag min reseledarkarriär och 25 år senare längtar jag efter att få visa just Dig mitt Peking Information och bokning OmniaResor Tel Stora Gatan 44, Västerås Fax: E-post: Internet: Aktuellt Annons i SPRF Sammanställt: Åsa Kindblom Förbundskansliet flyttar till ny adress Kansliet flyttar den 16 december till Franzéngatan 4 i Stadshagen. Vi har stängt på grund av flytt och helgledigheter från den 13 december 2013 och öppnar igen den 7 januari Vi vill förvarna om att tillgängligheten kan bli lite begränsad i början med anledning av övergången till ny teknik, uppackningstid mm. Ny postadress: Sveriges Pensionärers Riksförbund Box 30079, Stockholm Ny besöksadress: Sveriges Pensionärers Riksförbund Franzéngatan 4, 1 tr, Stockholm, T-bana blå linje till Stadshagen. Kontaktuppgifter: Telefonnummer Agneta Ohlson, ekonomi mm Sonia Stellan, medlemsadministration Ullacarin Tiderman, chefredaktör SPRF-tidningen mobil Benny Hellis, ansvarig utgivare SPRF-tidningen mobil Åsa Kindblom, kanslichef mobil Jöran Rubensson, förbundsordförande mobil Åtgärder och satsning på medlemmar Rekryteringen går bra i flera avdelningar, men tyvärr räcker det inte för att hålla totala medlemsantalet uppe. En samlad rekryteringssatsning planeras under våren 2014 med regionala och lokala rekryteringsmöten under ledning av SPRFs centrala arbetsgrupp för rekrytering och medlemsvård. Pekingresa. Följ med på SPRFs medlemsresa till Peking den 30 mars till den 6 april Vi fortsätter samarbetet med Omniaresor och prövar nu en resa för SPRFs medlemmar till Peking. Priset för SPRF medlem är kr och då ingår flyg, dubbelrum i 4-stjärnigt hotell, svensk reseledare och svensktalande lokal guide i Peking samt måltider och utflykter enligt program. Tillkommer kostnad för visum och ev. enkelrumstillägg. Omniaresor har stor erfarenhet av resor till Kina och garanterar god kvalitet på resans alla delar, guider, boende, utflykter, transporter och mat. Kontakta Omniaresor för mer information och bokning. Se annons på omstående sida. OBS! 500 kronor extra rabatt för SPRF-medlem vid boking innan den 15 januari. Kulturresa. Boka in den 28 till den 29 september för 2014 års kulturresa. Programplanering pågår för fullt. Smart Seniorkort ingår i medlemsavgiften även i fortsättningen. Årets medlemsavisering inför 2014 innehåller en del förändringar. Det blir inget tryckt medlemskort i plast som föregående år, men samarbetet med Smart Senior fortsätter. Medlemmar måste dock själva beställa sitt Smart Seniorkort via telefon eller via internet och uppge kod SPRF2014 så skickas kortet hem utan kostnad. Denna information finns med i det aviseringsbrev som skickas ut i december. Säkerhet i vardagen i ny tappning En ny upplaga av foldern Från benbrott till inbrott. Studiematerial Säkerhet i hemmet. Avdelning 56 i Nyköping har sammanställt ett eget studiematerial kring Säkerhet i hemmet. Kontakta Bengt Engstedt eller Håkan Säfström om du är intresserad av att beställa en digital kopia av häftet i pdf-format som kostar 20 kronor. Vissa pensions- och äldrepolitiska frågor kan drivas gemensamt under valåret, men de flesta pensionärsförbunden planerar också egna satsningar. SPRFs förbundsstyrelse vill framför allt prioritera tre frågeområden: Pensioner skatteskillnaderna och efterlevandepensionen. Tandvård ska omfattas av högkostnadsskyddet. Äldreomsorg behov av vårdplatser, boende och personal. Vill du själv, eller har du en vän som vill bli medlem i SPRF? Fyll bara i denna talong, klipp ur och lägg den i ett kuvert. Skriv Sveriges pensionärers riksförbund, Svarspost, , Stockholm på kuvertet. SPRF bjuder på portot. Namn Adress Postnummer och ort E-post Jag vill bli medlem i SPRF. Årsavgiften är från 180 till 300 kronor beroende på vilken avdelning du tillhör. Jag vill ha mer information om SPRF

18 Landet Aktuellt runt i SPRF med SPRF Text & bild: Ullacarin Tiderman Röster om utbildningen Tryggare ekonomi Äldreomsorgen en krisbransch Ledare Leif Ringström, SPRF avd 70, Motala, distrikt Östergötland Ja, det här blir en utmaning. Det är ett massivt material. Målet är att köra i gång utbildningar genom distriktet. Vi har massor av material och så går det även att hyra in någon lokal expert som kan ämnet. Gulli-Maj Norén, SKPF, avd 58 Skellefteå/distrikt Västerbotten Jag har ekonomisk bakgrund, eftersom jag arbetat på bank och känner till en hel del om de frågor man tagit upp under utbildningen. Jag har lett kurser i vardagsjuridik i flera år, nu tänkte jag baka in även andra delar av privatekonomiska frågor. Håkan Axelsson, SPRF avd 75, Västervik Det var lite korvstoppning. Jag ska läsa igenom materialet och sedan presentera detta för styrelsen. Det finns mycket här som jag själv tycker är intressant och nyttigt för seniorer att veta. Jag har jobbat med marknadsföring i hela mitt liv så jag hoppas få igång studiecirklar på flera ställen. Eleonor Wikman, SKPF avd 82, Fagersta/distrikt Västmanland Det har varit jättebra, men mastigt. Men det är viktiga frågor och jag tänker ta kontakt med respektive styrelse i distriktet, anordna medlemsmöten och hoppas att det bildas team som kan genomföra olika studiecirklar och sprida kunskapen vidare. 34 I seniorprojektet medverkar bla Finansinspektionen, Pensionsmyndigheten, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Konsumenternas bank- och finansbyrå. Medverkande pensionärsorganisationer SPRF, SKPF, SPF, PRO, RPG. De första kurserna i seniorprojektet med 30 seniorer från hela landet genomfördes i oktober och december. Under 2014 ska fler kurser genomföras. SPRF-initiativ tryggar ekonomin för äldre Tycker du att det är svårt att begripa hur och varför pensionerna förändras år från år, hur dina lån och skulder påverkar din vardagsekonomi? Eller har du börjat undra över hur arvet efter dig kommer att fördelas mellan make/maka, gemensamma barn och särkullbarn? Du är inte ensam. För att öka pensionärernas kunskap om den egna privatekonomin har SPRF tagit initiativet till seniorprojektet Tryggare ekonomi på äldre dar. Behovet av kunskaper om den egna ekonomin har ökat i takt med att allt fler ekonomiska beslut har flyttats över till den enskilde individen. Vi ska välja fonder där vi sparar till den privata pensionen, vi ska välja bank för bostadslån, hur och var vi ska lägga våra besparingar, samt fundera på hur sedan allt detta överlåts till våra efterkommande. Bättre kunskap Ja, det är inte helt enkelt att orientera sig i alla dessa ekonomiska skikt och att kunskaperna är bristfälliga är välkänt. Behovet av lämplig och oberoende privatekonomisk utbildning har även uppmärksammats på EU-nivå. Europeiska unionen och OECD har uppmanat medlemsländerna att ta fram egna nationella strategier för att utbilda medborgarna i privatekonomi. Uppmaningen har riktat sig till myndigheter, organisationer och företag på marknaden, som man menar bör samarbeta för att öka vanliga människors ekonomiska kunskaper gav regeringen Finansinspektionen i uppdrag att göra något för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden och ta initiativ till en privatekonomisk utbildning. Utbildning av pensionärer Ett lovvärt initiativ, men varför inte göra något liknande för pensionärerna, resonerade SPRFs förbundsordförande Jöran Rubensson. Det händer mycket med ekonomin när man blir äldre. Man kanske ska lägga om lån för att få ner kostnaderna. Men det kan också handla om konsumenträtt, när du köper något via telefonförsäljare och är missnöjd. Utbildningen är upplagd så att intresserade medlemmar i de olika pensionärsorganisationerna kan få en tvådagars utbildning till vidareiformatörer. Dessa ska sedan anordna kursdagar eller initiera cirklar i vardagsekonomi för att sprida kunskapen vidare hemmavid. Har vi glömt de äldres behov av mänsklighet? Den frågan ställer sig professor Lars Andersson som anser att forskning kring äldre och åldrande fått en ny inriktning mot innovationer som ska spara tid, effektivisera och även kunna bli en exportvara. En annan professor, Yngve Gustafson, säger helt frankt att han är förfärad, men inte förvånad, över situationen inom äldreomsorgen. Han menar att det finns negativa attityder till de äldre, ända från ledande politiker ner till vårdpersonalen. Och författaren Carin Mannheimer har samma dystra bild. Hon anser att vårdideologin i dag handlar om att man ska klara sig så länge som möjligt själv och helst dö i sin egen säng. Det blir billigast för kommunen. På toppen av dessa utlåtanden kom så den tidigare socialministern, Gertrud Sigurdsen, med sitt inlägg i DN den 18 oktober. Hon är 90 år, bor ensam i Stockholms innerstad och har trots sjukdom och flera svåra fallolyckor nekats ett omsorgsboende. Tvångsvård i hemmet är vad Sigurdsen anser sig bli utsatt för. Känn välbefinnande och trygghet, säger man i Stockholms riktlinjer för äldreomsorgen. Jodå, det låter bra. Men det är nästan omöjligt för den som har andra kroniska besvär än demens att få plats på ett äldreboende. Bakom de vackra orden döljer sig en häpnadsväckande oförmåga hos politikerna att förverkliga målsättningarna. Politikerna klarar helt enkelt inte av sitt uppdrag i Stockholm och i flera andra kommuner. Mot den här bakgrunden är det lätt att känna sig uppgiven. Påtalas bristerna blir svaret ofta att Sverige är världens bästa land att åldras i, vilket också framgår av en färsk undersökning från biståndsorganisationen Help Age International. Visst, men det utesluter inte att det finns allvarliga sprickor i fasaden. Och dessa blir vi inom SPRF ofta varse och vill komma till rätta med. Därför driver vi de äldres intressefrågor på flera plan i samhället. I äldreråden, i debattartiklar och i många andra sammanhang ställer vi konkreta krav på förbättringar av äldreomsorgen. Men vackra formuleringar om behovet av god kvalité i välfärden har vi fått nog av. Den senaste i raden rubriceras Etisk plattform och är undertecknad Staten bör ta över ansvar för hälso- och sjukvården Sveriges pensionärers riksförbund, SPRF, har avgett ett remissvar på utredningen Ansvarsfull hälso- sjukvård (SOU 2013:44). SPRF bedömer att de åtgärder som utredningen förslår är otillräckliga. För att uppnå jämlik vård i hela landet måste det upprättas ett enhetligt reglemente. Kostnadsskäl ska inte avgöra om det enskilda landstinget ska förmedla jämlik vård. Inte heller landstingsgränser ska avgöra vilken vård som ska ges i enlighet med beprövad av fack och arbetsgivare inom vård- och omsorgssektorn. Förmodligen finns en god tanke i den fluffiga ordmarängen, men den pyser snabbt samman när vi vet att äldreomsorgen befinner sig längst ned i den kommunala makt- och statusordningen. Därmed alltid satt under svår ekonomisk press. medicinsk vetenskap. Men alla landstingen kan för närvarande inte uppfylla detta krav. Därför menar SPRF att staten ska ta över ansvaret för hälsooch sjukvården, för att alla medborgare ska ha rätt till jämlik vård. Utredningens förslag om samlade regler om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamheten är inte tillräckligt. För att den ska tillämpas av vårdgivare och verksamhetsansvariga krävs mycket tydliga direktiv som inte fanns medtagna i patientlag SOU 2013:2. Sverige saknar en nationell strategi för att komma till rätta med krisen inom äldreomsorgen. Därför är det hög tid att våra politiker tar ett samlat grepp och formulerar en handlingsplan för äldreomsorgen på motsvarande sätt som en gång skedde med barnomsorgen. Med dess professionalisering som förebild står det klart att frånvaron av en tydlig lagstiftning är en av de viktigaste orsakerna till bristerna i äldreomsorgen. I skydd av kommunalt självbestämmande, luddigt regelverk etc blir det möjligt för kommunerna att försvara och förklara oacceptabla förhållanden men omöjligt att nå målet nolltolerans mot vanvård av äldre. Och det brådskar att komma till rätta med problemen, för de är välkända och behöver inte utredas mer. Till sist. Jul- och nyårsfirandet närmar sig. Bara några dagar kvar innan släkten samlas, julklappar öppnas och nyårslöften ges. Men så är det inte för alla. Många äldre sitter ensamma, endast omgivna av inramade foton på sina närmaste. Ingen människa är en ö, skrev poeten John Donne redan på 1600-talet. Vi är många som kan hjälpas åt att göra helgfirandet meningsfullt för fler i vår omgivning. Det finns telefonsamtal som bara jag kan ringa, besök som bara du kan göra. Tack för det gångna året! God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla läsare! Jöran Rubensson Förbundsordförande SPRF Pensionsinformation finns på flera språk Alla som arbetar och bor i Sverige har rätt till pension. Det är budskapet som Pensionsmyndigheten sprider i en kampanj på åtta olika språk. Orsaken är att pensionssparare som inte är födda i Sverige tillhör en grupp som kan få en låg allmän pension. Personer födda utomlands med kort boendetid i Sverige, företagare som inte tar ut lön och kvinnor med låga inkomster, som jobbar deltid, är tre grupper som riskerar låg pension. 35

19 Posttidning B Adressuppdatering Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress sänds försändelsen till nya adressen. Rapportkort med nya adressen sänds till Postkontoret Stockholm God Jul och Gott Nytt 2014 önskar SPRF Ny postadress: SPRF, Box , Stockholm Besöksadress Franzéngatan 4, Stockholm, T-bana Stadshagen Kansliet har stängt 13 december till 7 januari pga flytt I år barrar inte julgranen Den konstgjorda granen fortsätter att ta plats i de svenska hemmen. I Norrland har hela 45 procent av invånarna en konstgjord gran, och i Göteborg och Malmö har 43 respektive 44 procent ingen gran alls. Detta visar Åhléns årliga julundersökning. Den äkta julgranen blir allt ovanligare i de svenska hemmen. Endast 37 procent av svenskarna kommer att ha en äkta julgran i år, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med Stockholmarna är de som bäst håller traditionen vid liv, 43 procent har en äkta gran. Förutom att den äkta julgranen blir allt ovanligare är det tydligt att det råder många förväntningar och känslor kring julklappar. 16 procent av svenskarna anser att de förtjänar fler julklappar än de faktiskt får, vilket syns tydligast i gruppen år där en fjärdedel anser att de borde få fler julklappar åringarna är mest nöjda, 59 procent tycker inte att de förtjänar fler julklappar än de faktiskt får. Svenskarna önskar sig upplevelser och resor i julklapp, följt av underhållning (böcker, spel etc.) och kläder. Samtliga regioner har upplevelser högst på önskelistan, förutom norrlänningarna som önskar sig hemelektronik och Malmöborna som vill ha underhållning. Kvinnorna vill ha upplevelser och presentkort, medan männen önskar sig underhållning följt av hemelektronik personer har tillfrågats. Av de svarande är 49 procent kvinnor och 51 procent män.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Hur gör du? Balans Mat Rörelse. Örebro kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Förebyggande området orebro.se 019-21 10 00

Hur gör du? Balans Mat Rörelse. Örebro kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Förebyggande området orebro.se 019-21 10 00 Hur gör du? Balans Mat Rörelse Örebro kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Förebyggande området orebro.se 019-21 10 00 Hur gör du? Det är bara du själv som kan göra förändringar i ditt liv. Förändringar

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING

MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING Den här broschyren är en översättning av World Cancer Research Funds sammanfattning av forskning på mat, vikt, fysisk aktivitet och vad som ökar eller minskar

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid diabetes. Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid diabetes Hanna Andersson Leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Vägledningen Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av Nationella

Läs mer

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Vill du veta mer o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Hälsan tiger still? När vi mår bra har vi sällan anledning att klaga. Först när vi börjar känna oss lite risiga funderar vi över vad som

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Må bra av mat vid diabetes Äldre. Erik Fröjdhammar Leg. Dietist Tierp Vårdcentral

Må bra av mat vid diabetes Äldre. Erik Fröjdhammar Leg. Dietist Tierp Vårdcentral Må bra av mat vid diabetes Äldre Erik Fröjdhammar Leg. Dietist Tierp Vårdcentral Må bra av mat Hälsosamma kostråd Måltidsordning Tallriksmodellen Nyckelhål Frukt och grönt Socialstyrelsens rekommendationer

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Testa dina vanor Hälsotest

Testa dina vanor Hälsotest Testa dina vanor Hälsotest För barn och ungdomar Mat, Fysisk aktivitet och Sömn Testa dina vanor - Hälsotest Barn och ungdomar Här finner du tre olika hälsotester där du kan testa hälsosamma vanor - mat,

Läs mer

Kost vid diabetes. Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset

Kost vid diabetes. Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset Kost vid diabetes Nina Olofsson Leg dietist Akademiska sjukhuset Mat vid diabetes Vägledningen Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av Nationella riktlinjer

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Viktnedgång vid behov och bättre matvanor

Viktnedgång vid behov och bättre matvanor KOST VID DIABETES Kostbehandling är en viktig Viktnedgång vid behov och bättre matvanor = Stabilare blodsocker Förbättrad metabol kontroll Minskad risk för diabeteskomplikationer vilket senarelägger behovet

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016

HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016 HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016 Återhämtningsresa med Lise och Anna en härlig och inspirerande resa som passar både vana yogautövare och nybörjare. Tillsammans med Anna Hallén och Lise

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen.

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Bättre fettbalans i skolmaten. Bra fettbalans i skolmaten. Klara och tydliga rekommendationer. Nordiska Näringsrekommendationer i korthet

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Testa dina vanor Hälsotest

Testa dina vanor Hälsotest Testa dina vanor Hälsotest Sömn Testa dina vanor - Hälsotest - Sömn Det här formuläret är ett test för sömnvanor. Finns det utrymme till förbättring eller är vanan tillräckligt hälsosam? I testet ges även

Läs mer

Handlingsplan vid värmebölja. Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan vid värmebölja. Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning Handlingsplan vid värmebölja Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning Innehåll 1 Allmänna råd till vård- och omsorgspersonal inom ordinärt boende, hemsjukvård samt särskilt boende

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal.

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Bild 2 Släng ut frågorna: Vad är det som gör att Per och Anna (de vanligaste namnen på personer över 65 år i Jämtland) inte faller? Vad

Läs mer

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan.

Hälsa, mat och rörelse för våra små. Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 2009 06 29 Hälsa, mat och rörelse för våra små Material till stöd för personal vid samtal med föräldrar till barn i förskolan. 1 En hälsofrämjande förskola Det friska är i fokus. Arbetet utgår från att

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Vänner kan man bli hela livet!

Vänner kan man bli hela livet! Vänner kan man bli hela livet! Vänner kan man tydligen bli hela livet, men är man riktigt gammal och rätt så ensam behöver man ibland lite hjälp på traven (deltagaren Marianne 88 år med nya väninnan Ansa

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Turkiet. Här finner du endast ett fåtal av alla hundratals vi har över hela Turkiet. Kontakta oss om du söker andra orter eller hotell.

Turkiet. Här finner du endast ett fåtal av alla hundratals vi har över hela Turkiet. Kontakta oss om du söker andra orter eller hotell. Turkiet Trots att det var först i slutet av åttiotalet som Turkiet på allvar klev in i semesterarrangörernas värld har landet verkligen lyckats etablera sig som ett av skandinavernas favoritresmål. Det

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Maj 2013 SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa Maj 2013 SBU ger kunskap för bättre vård Kunskapssammanställningar Systematiska

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Winbergs Hälsa Friskare Du

Winbergs Hälsa Friskare Du Hälsoutbud Winbergs Hälsa Friskare Du Innehåll Varför satsa på hälsa? sid. 4 Hälsointervention sid. 5 Föreläsningar sid. 7 Kurser i hälsosam matlagning sid. 8 Gym sid. 11 Hälsokonsultation sid. 12 Gruppträning

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Råd för en god hälsa

Råd för en god hälsa Råd för en god hälsa Råd för en god hälsa I denna broschyr hittar du rekommendationer för kost och fysisk aktivitet. Dessa riktar sig till dig som är vuxen, 18 år och uppåt. Partille kommuns visionsblomma

Läs mer

- 1 - 3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv av Seif Fendukly 2012. Alla rättigheter förbehålls.

- 1 - 3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv av Seif Fendukly 2012. Alla rättigheter förbehålls. - 1 - - 2-3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv Av Seif Fendukly Användarvillkor I den här guiden presenterar författaren information om muskler, fysiologi och kostråd. All information presenteras enbart

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Sammanfattning Tema A 3:3

Sammanfattning Tema A 3:3 Sammanfattning Tema A 3:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Vi är nu framme vid den tredje och sista omgången i Tema

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016

TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016 Toughest OCR camp TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både fysiskt och

Läs mer

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Hälsa Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Vad kan man själv påverka? 1. Kost. 2. Fysisk aktivitet. 3. Vikt. 4. Rökning. 5. Alkohol. 6. Social aktivering. På sidan 3-4 finns ett test där

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Dagens kostråd orsakar diabetes, och

Dagens kostråd orsakar diabetes, och Dagens kostråd orsakar diabetes, och Bygger övervikt och fetma. Ger många magproblem. Sänker immunförsvaret. Skapar ADHD-barn. Främjar indirekt tobaksrökning. Underminerar undervisningen En viktig orsak

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Matprat i primärvården

Matprat i primärvården Matprat i primärvården 23-24 november 2017 Borlänge och Mora Inger Stevén Rådgivare och Dietist Råd och beredskapsavdelningen Slutsatser Matvanor viktigaste riskfaktorn för ohälsa Vården vill samtala om

Läs mer

Kreta 7-14 maj. Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans.

Kreta 7-14 maj. Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans. Kreta 7-14 maj Hälsoresa med Maria och Anna -en resa full av energi, kraft och balans. Tillsammans med Anna Hallén och Maria Helander får du hjälp och inspiration att skapa balans i ditt liv, samla kraft

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hej! a. Äter du riktig frukost? Nyhetsbrev, december 2008

Hej! a. Äter du riktig frukost? Nyhetsbrev, december 2008 Nyhetsbrev, december 2008 Hej! Efter sommarens sköna avkoppling och höstens allt mörkare verklighet har vi nu fått vinterns mörker och kyla. Kanske har du haft tid att fundera på olika saker under sommaren/hösten?

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

MOTION och DIABETES. Översättning och faktagranskning, Camilla Franks

MOTION och DIABETES. Översättning och faktagranskning, Camilla Franks MOTION och DIABETES Översättning och faktagranskning, Camilla Franks MOTION OCH DIABETES Motion och diabetes I den här broschyren hittar du information om varför det är så viktigt att motionera för dig

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar 1 (7) Datum 2016-12-05 Diarienummer SN 2016-129 Handläggare Christina Nilsson Direkttelefon 0380-51 85 07 E-postadress Christina.nilsson@nassjo.se Socialnämnden Information om uppsökande verksamhet för

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut.

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut. Om skaparen Tomas vet exakt vad han pratar om eftersom allt han förmedlar är självupplevt. Å ena sidan Mr Destruktiv med droger, slagsmål, mobbing och självhat i bagaget. Å andra sidan en stark vilja att

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer