T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19"

Transkript

1 1 05 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Vinterstormen i södra Sverige > Förslag till Skogsakademikernas årsmöte: > Garpenberg kunskapscentrum i Bergslagen Vi går samman med Naturevetareförbundet

2 Ann GuldVärd_90x Sida 1 Guld värd! Kunskap, både ny och gammal, är viktig för att skogen ska utvecklas och även långsiktigt bli ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Forsätter vi tillsammans att satsa på skogens möjligheter kommer den att vara guld värd! Vi bidrar med vårt kunnande och du med ditt! Guldkantade skogslån - låg ränta, värdefulla råd och del av hypotekets överskott. Det finns en avgörande skillnad mellan Landshypotek och andra låneinstitut: Vi finansierar bara jordbruks- och skogsfastigheter. Bostadsrätter och hyresfastigheter kan andra bättre men ska du köpa skog t ex, är det oss du ska vända dig till. Vi kan ge dig sakkunniga råd som leder både till bra köp och rätt finansiering. Förutom låg ränta får du dessutom del av hypotekets årliga överskott. Vill du veta mer om det här gå in på eller ännu hellre, ring oss på Box 626, Jönköping. Tel , fax Jordnära finansieringar

3 Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97 under namnet JÄGMÄSTAREN. REDAKTÖR Kerstin Diamant tel ANSVARIG UTGIVARE James Tersmeden tel FÖRBUNDSKANSLI Box 760, Nacka Tel: (vx), Fax: sidan tio sidan femton Innehåll 1 05 Ledaren Stormen vad blir konsekvenserna? 4 sidan trettio Ill. André Prah BESÖKSADRESS Planiavägen 13, Nacka station James Tersmeden (förbundsdirektör) Kerstin Diamant (redaktör, a-kassa) Gunilla Gidlund, tel , (ekonomi, medlemsregister, utskick) Erik Palmqvist, tel , (marknadsföring, medlemsservice) ORDFÖRANDE Erik Petré tel Vinterstormen Hasse Bengtsson rapporterar 6 7 SKOGSAKADEMIKERNA & NATURVETAREFÖRBUNDET Detta är Naturvetareförbundet 8 Tidningen Naturvetaren 9 Sex medlemmar om Skogsakademikernas framtid Naturvetareförbundets inkomstförsäkring Garpenberg skogligt kunskapscentrum Facklig kurs i april 18 REDAKTIONSRÅD Malin von Essen, Skogforsk Björn Lyngfelt, SCA Forest Products Lotta Möller, Skogsutredningen 2004 Hasse Bengtsson, SVS Jönköping Kronoberg Varför går vi inte ihop med CF? 18 Stipendium från Nils Delins fond 19 JFs mentorsprojekt 19 PRODUKTION/ANNONSER LIME AB, Tejarps Gård, Klågerup. Tel Grafisk form & layout: Pia Johansson Annonsförsäljning: Eva Raihle Lästips 20 Medlemsporträtt: Anna Avilov Skogsmästarstudenter om baltiskt skogsbruk PRENUMERATION SKOGSAKADEMIKERN utkommer med fyra nummer per år. Prenumerera enklast genom att sätta in 140 kronor på postgiro och skriv "prenumeration år xx" på inbetalningskortet. För osignerat material svarar redaktören. Eftertryck av osignerade artiklar medges om källan anges, av övrigt material enligt överenskommelse. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Näringslivsdag i Skinnskatteberg 26 Studentkårens 100-årsjubileum i Umeå 26 Nya medlemmar 27 Välkommen Bert Pilo! 27 Notiser ISSN X Norra Skåne Offset, Hässleholm OMSLAGSBILDEN: Jägmästare Anna Avilov, jägmästare på Skogssällskapet med titeln fastighetsförädlare/mångbruk, på rekognoseringstur i Nackaskogen vid Erstavik utanför Stockholm i november Se artikel s Skogsakademikernas verksamhet Skogsakademikernas årsmöte kallelse 36 3 Skogsakademikern 1/05

4 Ledaren Stormen vad blir konsekvenserna? Svar från regeringen om Skogsutredningen Just innan vi går i tryck kom svar på vårt brev om skogsutredningen. Vi fick inte gehör för att ett tilläggsdirektiv. Vi tycker att det är synd och fel! Debatt och beslut den senaste tiden bland annat kring SAAB i Trollhättan och andra utlokaliseringar visar tydligt hur viktig frågan med kunskap och kompetens är. För det är väl ändå inte med lönedumpning som vi på allvar tror att vi ska konkurrera? ERIK PETRÉ Jägmästare Erik Petré är sedan 1 maj 2004 VD för Skogsutveckling AB, SUSAB, som förvaltar ett 40-tal större skogsegendomar i Skåne, Småland, Blekinge och Halland. Erik Petré är sedan 2003 Skogsakademikernas ordförande. På grund av sitt arbete avser Erik Petré att i samband med den planerade fusionen lämna Skogsakademikernas styrelse. Foto: Kerstin Diamant På söndagsmorgonen den 9 januari körde jag från Skövde ner mot Skåne i ett krigsliknande landskap. Riksnyheterna i bilradion meddelade att alla skulle ha ström och telefon tillbaka inom något dygn! Jag insåg medan jag körde att det var helt orealistiskt. Och jag funderade på hur förödelsen omkring mig skulle påverka mitt företag, våra medlemmars arbetssituation och svenskt skogsbruk i stort. Mer arbete och nya arbetsuppgifter Även om tidigare mera regionala stormar har drabbat enskilda hårt saknas nu jämförelse. Enorma arealer skog har fällts i hela Sydsverige. Nästan allt blir kaotiskt: från virkesmarknad till hamnverksamhet, jagande efter åkare och på elektricitet, frågor kring certifieringsregler och hur skadeinsekter påverkas av helt nya livsbetingelser. Många av våra medlemmar hanterar nu följderna av de enorma volymerna nerblåst skog. Normalt arbete ska nu utföras i mångdubbel skala. Annat är helt nytt. Förtvivlade skogsägare ska stöttas, arbete för utländska entreprenörer ska organiseras, myndigheter ska ge dispenser och journalister informeras. Var rädd om din och andras hälsa! Vi ställs i helt nya och ibland helt oväntade situationer. Snabba beslut och direkt handling krävs. Stressen är stor och risken för hjärtbesvär, sömnstörningar och utmattning ökar dramatiskt. Det är därför viktigt att du är observant både som chef, medarbetare och på din egen situation. Många har förhandlat sig till sex veckors semester istället för reglerad arbetstid. Det är nu viktigt att inte denna överenskommelse missbrukas. För alla som arbetar i södra Götaland kommer nuvarande arbetssituation att råda det närmaste året. Se därför redan nu till att du har en rimlig arbetssituation! Stormens kostnader Skogsstyrelsens beräkning är att stormen kostat ofattbara 18,4 miljarder och merparten av förlusten ligger på ett eller annat sätt på skogsägarna. Ungefär en hel svensk årsavverkning har blåst ner med ett förädlingsvärde av 100 miljarder och arbete för ett par hundratusen människor. Regeringens enligt egen utsago generösa bidrag för denna naturkatastrof är en dryg miljard! Det finns gott om kloka och okloka förslag på hur vi ska gardera oss mot kommande stormar. Från flera håll hörs röster om att vi nu ska sluta plantera gran. Det finns de som talar om lagskärpning och att samhället måste gripa in. För mig är i alla fall en fråga klar ska vi ha ett lönsamt skogsbruk med biologisk mångfald så krävs inte mera regler men bredare satsning på att utveckla industriell användning av framförallt löv men även av barr. Idag är efterfrågan på de bättre sågbara kvalitéerna av exempelvis bok och björk obefintlig och priserna är förstås därefter! Det krävs en helhetssyn när man utvärderar stormen. Och för det krävs en bred kompetens och kunskap det vill säga helikopterperspektiv på allt från gröna ämnen till insikt i hur en kommersiell marknad fungerar. Skoglig utbildning behöver belysas När vi så småningom kan utvärdera årets vinterstorm ska den belysas ur många aspekter, allt från val av trädslag och gallringsmetoder till att ta vara på de okonventionella lösningar som vi under stressen tvingas ta fram. Många skogsakademiker har gjort och gör ett strålande arbete och det har faktiskt märkts i mycket av mediebevakningen av stormen. Både i senare utvärdering av alla aspekter av stormens verkningar och för att lösa de operativa frågorna just nu är skoglig kompetens och utbildning viktiga. Skogsakademikerna påtalade redan i december att regeringen i direktiven till den breda skogsutredningen inte tagit med den skogliga utbildningen. Vi har ännu inte fått svar från jordbruksministern. Vi tror att Sveriges framtid ligger i att sätta utbildning och kompetens i fokus. Då har man kunskap för att även klara det oväntade! Bredda Skogsutredningen med att inkludera den skogliga utbildningen. ERIK PETRÉ Förbundets brev till jordbruksministern finns i sin helhet på webbplatsen och kan även rekvireras från kansliet. Se också verksamhetsberättelsen, s. 33. Skogsakademikern 1/05 4

5 Redaktörens ruta Planering och slump Kära läsare, du håller i din hand nummer 73 av tidningen, om vi nu räknar från den första Jägmästaren som kom i början av Det blev många sidor denna gång, det råder ingen brist på ämnen att belysa. Vinterstormen i södra Sverige har ställt skogsnäringen i offentligt fokus. Många medlemmar arbetar hårt med följderna av den. Vår kanslisamverkan och planer på samgående med Naturvetareförbundet belyses i ett antal artiklar. Vad tycker medlemmar i Skogsakademikerna? Naturvetareförbundets ordförande och tidningen Naturvetaren liksom Naturvetareförbundets inkomstförsäkring presenteras. Skogsakademikernas verksamhetsberättelse det gångna året finns som vanligt med här i nummer 1. Vi har en rapport om Garpenberg vad händer där nu? Och fyra skogsmästarstudenter gjort examensarbeten i Estland och Lettland tillsammans med baltiska studenter. Anna Avilov berättar om sitt arbete på Skogssällskapet och vägen dit. Yrkeskarriären blir ofta en kombination av planering och slump. Att satsa på en utbildning är början till att planera sitt yrkesliv men den vidare yrkeskarriären handlar i många fall både om planering och slump att gripa tillfället och se möjligheterna. I perioder utan arbete ska fackföreningen försöka vara ett stöd. En gemensam inkomstförsäkring är ett sätt att kompensera för den låga nivån i den vanliga arbetslöshetsförsäkringen. Våra platsannonser, Skogsakademikertips, är ett annat sätt att stödja medlemmarna på arbetsmarknaden. Annonserna går ut till alla kanske den som inte alls tänkt byta jobb låter slumpen i form av en lockande annons i brevlådan styra mot en ny och tidigare oplanerad karriär. Ni är många som har skrivit, blivit intervjuade, kollat texter och skickat foton till denna tidning. Ett varmt tack för er medverkan! KERSTIN DIAMANT Foto: Lena Bartholdson SCHMIDT Investera i kvalitet. Det lönar sig i längden. H A N D M A D E I N F I N L A N D 5 Skogsakademikern 1/05

6 Vinterstormen Hasse Bengtsson: Förödelsen måste upplevas på plats Hasse Bengtsson i stormfälld skog strax utanför Växjö. Foto: Andreas Bengtsson Januaristormen har orsakat stora skador och de kommer att påverka skogsnäringen och den skogliga arbetsmarknaden under lång tid. Hasse Bengtsson rapporterar från Jönköpings och Kronobergs län. Hur har stormen drabbat ert område? Det finns många siffror men förödelsen måste upplevas genom besök i naturen. Varken flygbilder eller TV-reportage ger en rättvisande bild. Maud Olofssons tårar inför TV-kamerorna var varken de första eller de sista. Känslorna när man står mitt i förödelsen och inser vilka krafter som dragit fram går knappt att beskriva. Hur har ert arbete påverkats på kort och lång sikt? Vi tvingades prioritera om i stort sett allt vårt arbete. Första veckorna gick åt till att prata i telefon med alla skogsägare som hörde av sig. Mest ville man prata av sig konkreta råd och fakta var inte det viktigaste. En distriktschef hade 68 meddelanden på sin mobiltelefon, sedan han haft den avstängd under två timmar en förmiddag dagarna efter stormen! OM > Hasse Bengtsson Hasse Bengtsson är jägmästare med examensår Sedan 1982 har han arbetat på Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-Kronoberg, där han är enhetschef och ställföreträdande länsjägmästare. Som chef för planeringsenheten har Hasse ansvar för en stor del av uppdragsverksamheten samt planering och utveckling. Detta innebär vinterstormen många resor och kontakter med de egna distrikten och med skogsbolag och myndigheter kring hur stormens verkningar ska åtgärdas, allt ifrån kortsiktig uppröjning till långsiktigt återställande. Hasse Bengtsson var under åren ledamot i Skogsakademikernas styrelse. Skogsakademikern 1/05 6

7 Vinterstormen På kort sikt ska vi ge råd och samla skogsägare till informationskvällar och öppet hus, där de kan träffas och ge utlopp för sina känslor. Vi erbjuder alla gratis utbildning i motorsågsarbete i stormfälld skog. Sedan har vi många ärenden där försäkringsbolag vill att vi ska värdera stormskador. Vi tar fram flygbilder och satellitanalyser åt övriga skogsbruket. Att ta hand om alla politiker och tjänstemän, som kommer för att skaffa sig en uppfattning om katastrofen på plats, tar en hel del tid. Vi har också i samarbete med SLU genomfört ett välbesökt seminarium om lagring av virke. På seminariet deltog också Tysklands ambassadör, kanske som ett tack för den hjälp många svenskar gav i samband med de omfattande stormfällningarna där Vad valde ni att ta itu med först? Vi behövde inte välja, det gjorde omvärlden åt oss. Att större delen av telefonnätet var utslaget märkte vi, som sagt, inte av. Alla ville prata med oss veckorna efter stormen. De första dagarna gällde det att försöka greppa skadornas omfattning. Våra distrikt uppskattade i samverkan med övriga skogsbruket rätt snabbt skadorna till 75 miljoner m 3 sk, vilket sedan i stort sett har bekräftats via flyginventering. Här är det naturligtvis viktigt att den fackliga organisationen kan stödja de medlemmar som behöver hjälp. Man bör också ligga på arbetsgivaren om möjligheterna att anlita professionell hjälp. Företagshälsovården bör vara förvarnad och insatt. Facklig hjälp behövs för att se till övertidsuttaget inte blir för stort. Nästan alla vill göra allt vad de kan i en krissituation men för att vara uthållig är det viktigt att medarbetare också går hem och tar ledigt. Vi lånar skogliga rådgivare från andra skogsvårdsstyrelser eftersom vi inte har tillräckligt många som kan utbilda i motorsåg och upparbetning av stormskadad skog. Den inlånade personalens rättigheter måste tas till vara. Kanske det vore lämpligt med någon form av specialavtal i den här situationen? För andra organisationer är frågan om inlåning/ förstärkning av personalstyrkan mycket stor. Avverkningskapaciteten ska på kort tid mångdubblas. Man anlitar också arbetskraft från andra länder än Sverige. Avtal och villkor för dessa människor behöver nog bevakas fackligt. Dessutom måste villkoren för befintliga arbetsledare/chefer vara rimliga också i en situation, där många människor på kort tid ska inordnas i nya organisationsmönster. HASSE BENGTSSON Har det skogliga nätverket och i så fall i vilken form, jobbets, förbundet, annat varit till nytta? Visst fyller både formella och informella skogliga nätverk en stor funktion. Det skogliga sektorsrådet i Jönköpings Kronobergs län sammankallades av Skogsvårdsstyrelsen. I rådet ingår länsstyrelserna, kommunförbunden, stiftet, Sveaskog, Sydved, Södra, Såg i Syd, museerna samt ideella föreningar som Naturskyddsföreningen och jägarorganisationerna. Rådet diskuterade vad man behövde göra gemensamt och hur myndigheterna kunde underlätta. Efter det formella mötet har kontakterna fortsatt i de mer personliga nätverken. På motsvarande sätt samlades sektorsråden i övriga drabbade län. Något skogligt nätverk i Skogsakademikernas regi kan vi nog inte tala om här, utan personer finner varandra utifrån jobbkontakterna. Kan nätverket komma att behövas framöver? Ser du viktiga fackliga uppgifter? Framöver behöver vi vara uppmärksamma på personer som hamnar i kris. Flera av våra medarbetare är själva skogsägare och har varit utan elektricitet och vatten. Att i en sådan situation fungera som kurator åt andra drabbade kan vara mycket påfrestande. Stormskadorna på nätet Internet är ett utmärkt medium för att sprida snabb och mångsidig information. I stormens spår finns oerhört mycket att hämta. Inte minst våra medlemmars arbete avspeglar sig på webben. Redan den 14 januari hölls en hearing på Växjö universitet som finns utlagd. Internetportalen SkogsSverige drog igång se och i stort sett alla skogliga aktörer har innehållsrik information på nätet. Länkar finns på nyhetsplats på För den som har fungerande datoruppkoppling och elektrisk ström, vill säga! < Stormskadorna i tidningar Många skogliga tidningar har skrivit utförligt om stormen. Två bra exempel, som utkom tidigt, är: Vi Skogsägare nr , som kan beställas på tel , per. och Holmen Skogs specialnummer1-05, STORM & Virke, som kan beställas från tel Båda tidningarna belyser hur skogsägare drabbats och frågor ekonomi, försäkringsaspekter, vad ska man plantera efteråt, insektsrisker.etc. < 7 Skogsakademikern 1/05

8 Naturvetareförbundet Detta är Naturvetareförbundet Årsmötet den 19 april ska ta ställning till styrelsens förslag att Skogsakademikerna går OM > Göran Bengtsson Göran Bengtsson är länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan Dessförinnan har han bland annat varit landshövding i Göteborgs och Bohus län och miljövårdsdirektör vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Göran Bengtsson har i flera omgångar varit verksam i regeringskansliet. Göran var till och med 2003 ledamot i Vetenskapsrådets ämneskommitté för naturvetenskap och teknik och dess företrädare Naturvetenskapliga forskningsrådet till och med Han har en examen från den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Göran Bengtsson har varit Naturvetareförbundets ordförande sedan Foto: Katarina Bengtsson samman med Naturvetareförbundet. Naturvetareförbundet är ett SACOförbund med runt medlemmar bland universitets- och högskoleutbildade naturvetare. I Naturvetareförbundet finns bland andra biologer, biomedicinare, datavetare, fysiker, geologer, hydrologer, kemister, matematiker och meteorologer. Runt 25 procent av medlemmarna är forskarutbildade och många arbetar med forskning och utveckling inom näringsliv, universitet och myndigheter. Runt 20 procent har en chefsbefattning medan andra arbetar som specialister. Av de yrkesverksamma medlemmarna i Naturvetareförbundet arbetar drygt 45 procent inom privat sektor, 38 procent statlig och knappt 17 procent inom kommunal/landstingskommunal sektor. Olika yrkes- och utbildningsgrupper har egna sektioner inom förbundet. Naturvetareförbundets kansli har 19 anställda. Av dessa är fem ombudsmän på heltid på kansliet i Nacka och fyra regionala ombudsmän för anställda i kommunerna. Kansliet leds av förbundsdirektör Jörgen Ohlsson, (intervjuad i Skogsakademikern 2-04.). Naturvetareförbundets styrelse har elva ledamöter. Göran Bengtsson är förbundets ordförande. Han välkomnar Skogsakademikerna till Naturvetareförbundet och kommenterar: Vi övriga naturvetare har en gemensam utbildningsbakgrund med skogsakademiker. Och på många arbetsplatser arbetare vi sida vid sida. I mitt eget arbete har jag främst kontakterna med skogsvårdsorganisationen. Våra arbetsuppgifter går ju även de mer och mer in i varandra. Om det tidigare fanns ett skogsspår och ett miljöspår så löper dessa nu ihop i många arbetsuppgifter, säger Göran Bengtsson. KERSTIN DIAMANT Se vidare eller kontakta Skogsakademikernas kansli. Tidigare artiklar om samarbetet och Naturvetareförbundets verksamhet i Skogsakademikern 2, 3 och finns både på vår webb och kan beställas från kansliet. Skogsakademikern 1/05 8

9 Facklig information och naturvetenskap Naturvetareförbundet Naturvetaren går på två ben Om Skogsakademikerna går ihop med Naturvetareförbundet kommer alla skogsakademiker att få tidningen Naturvetaren i brevlådan. Marita Teräs är Naturvetarens redaktör. Naturvetenskapliga kunskaper behövs. I vår tidning vill vi visa upp våra medlemmars arbete och samtidigt koppla det till viktiga och aktuella fackliga frågor. Det säger Marita Teräs, redaktör för tidningen Naturvetaren, som blir medlemstidning också för Skogsakademikernas medlemmar om årsmötet den 19 april och ett extra medlemsmöte i maj säger ja till samgående. Redan i vår kommer medlemmarna få ett smakprov då ett nummer av Naturvetaren kommer i brevlådan. Till skillnad mot Skogsakademikern skriver vi också om naturvetenskapliga frågor, vid sidan av rent facklig information och medlemsintervjuer. Vi känner ett tydligt uppdrag från våra medlemmar att gå på två ben. Marita framhåller att artiklarna ska ligga på en nivå så att de blir läsbara och läsvärda av alla med allmänintresse för naturvetenskap. Skogen är en viktig del av naturvetenskapen. Såväl årets stormar i Sverige som tsunamikatastrofen visar tydligt hur olika kunskaper hos medlemmar inom olika naturvetenskapliga fält skogliga, meteorologiska, biologiska och geologiska samverkar. Sådant är viktigt att belysa. Jag välkomnar Skogsakademikerna och ser fram emot att ge de skogliga frågorna plats i Naturvetaren, säger Marita Teräs. Naturvetaren kommer så ofta som 14 gånger om året. Det beror på det den innehåller platsannonser, som också finansierar en stor del av tidningen. Det gör att det möjligt att genomföra många spännande och aktuella reportage om naturvetare och deras insatser. Marita Teräs sammanfattar: Mitt mål är att alla Sveriges naturvetare ska se Naturvetaren som sitt naturliga forum. TEXT & FOTO: KERSTIN DIAMANT Tidningen Skogakademikern planeras år 2005 utkomma som tidigare med två nummer under våren och två i höst. OM > Marita Teräs Utbildning och arbete > Biologexamen vid Stockholm universitet 1992, arbetat på Naturvetareförbundet sedan 1995 som studenthandläggare, informatör och nu informationschef och redaktör för Naturvetaren. Familj och fritid > Bor på landet utanför Gnesta med maken Ulf och barnen Morgan och Mira, har hund och häst. Rider, simmar, går i skogen. Kamp mot gräshoppor och historien bakom akrylamidlarmet är exempel på artiklar i årets två första nummer av Naturvetaren. 9 Skogsakademikern 1/05

10 Skogsakademikerna & Naturvetareförbundet Sex röster om Skogsakademikernas framtid Det är rätt att gå samman med Naturvetareförbundet men viktigt att behålla Skogsakademikernas profil. Därom är sex medlemmar, som intervjuas här, eniga. Matrikeln är en viktig del av ryggraden i förbundet... Bo Hansson Bo, du har följt förbundet genom åren. På årsmötet i mars 2004 förespråkade du att Skogsakademikerna skulle gå samman med Naturvetareförbundet. Vilka är dina viktigaste argument? Ett litet förbund kan inte i längden ha de resurser och kompetenser som behövs för att motsvara de fackliga krav som våra medlemmar ställer och kommer att ställa. Vad är viktigt att behålla och utveckla för oss om/när vi blir en del i en större organisation? Vi måste på bästa sätt slå vakt om vår profil, bland annat genom att behålla matrikeln. Därigenom ökar möjligheten att behålla den fina kamratandan som rått i vårt förbund. Det är också av vikt att hålla kontakt med de högskolor som vi vill rekrytera våra nya medlemmar från. Finns det ballast att kasta över bord? Medlemstidningen bör inte vara kvar som separat organ. Våra speciella angelägenheter och medlemskontakter bör i stället beredas särskilt utrymme i Naturvetareförbundets tidning. Så får vi ett ömsesidigt utbyte av information och vi får ta del av aktuella fackliga frågor. Hur ser du på utvecklingen framöver? Facklig medvetenhet kommer inte automatiskt. Där kan vi få draghjälp av ett stort förbund. Men framförallt måste vi aktivt arbeta för att studenterna vid våra högskolor ska finna vårt förbund, där vi gått samman med Naturvetareförbundet, naturligt och bäst att tillhöra. < Anna Möller Anna, du har suttit i Skogsakademikernas styrelse sedan 1998 och du varit med arbetsgruppen som föreslog nära samarbete och sedan samgående med Naturvetareförbundet. Vilka är dina viktigaste argument? Fanns det alternativ och hur ser du på dem? Förbundets ekonomi startade processen. Vi satsade stort år 2000 på nyanställning och medlemsrekrytering. Det var helt rätt. Men när vi fick underskott i flera år måste vi göra en rejäl översyn. Vi hade att välja mellan att öka intäkterna bland annat kraftigt höjda medlemsavgifter eller minska kostnaderna. Ett krympt kansli var ett scenario, en nära samverkan/samgående med andra förbund en annan. Då kändes samverkan som ett mer attraktivt alternativ, det erbjuder spännande möjligheter både för medlemmar och kansli och därmed en mer ansvarsfull lösning. Dessutom blir arbetsmarknaden alltmer komplex och de anställda behöver både spetskompetens och allmänna kunskaper hos sitt fackförbund. Man måste vara duktig på det man gör. Ett fortlevande eget förbund med krympt kansli tror jag inte skulle kunna tillgodose de behoven. Vad är viktigt att behålla och utveckla for oss om/när OM > Bo Hansson Bo Hansson tog jägmästarexamen Han pensionerades från tjänsten som skogsdirektör vid Skogsägarnas Riksförbund Bo var förbundets ordförande Foto: Kerstin Diamant OM > Anna Möller Jägmästare Anna Möller är Skogsakademikernas vice ordförande och med i styrelsen sedan Hon är distriktschef på skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland, med kontoret i Östersund. En längre intervju med Anna i Skogsakademikern 3/2003 kan beställas från kansliet. Foto: Hans-Råger Bergström Skogsakademikern 4/04 1/05 10

11 Skogsakademikerna & Naturvetareförbundet vi blir en del i en större organisation? Det är viktigt att behålla det lilla förbundets kitt, kontakt mellan skogsakademiker. Där är matrikeln, lönestatistiken, personligt och professionellt bemötande och tidningen viktiga. Kanske tidningen ska ha annan omfattning/utformning men jag är inte beredd att skippa den nu. Professionsfrågorna är viktiga att ha kvar och utveckla. Finns det ballast att kasta över bord? Vi måste fortsätta kasta jägmästeriet skråtänkandet över bord och se skogen som det förenande. Det har vi jobbat på sedan vi blev Skogsakademikerna för snart åtta år sedan och öppnade för andra skogliga utbildningar än jägmästare. Men än finns det mycket kvar att göra där. Hur ser du på utvecklingen framöver? Jag hoppas på och ser en möjlighet till ett ännu större förbund av medlemmar med naturvetenskapliga och gröna utbildningar. Alla goda krafter bör samlas. Många av våra medlemmar finns på arbetsplatser utan lokalt fackligt stöd, kan ha osäkra anställningar och kan vara väldigt utlämnade. De löneförhandlar och ser om sina arbetsförhållanden själva. Det har jag egen erfarenhet av. För alla dem är det mycket viktigt med individuell facklig hjälp. Likaså behövs ett ökat stöd till chefer. Vem för min talan som mellanchef? Där har fackförbundet en viktig uppgift. < Bengt Ek Bengt, ni har ju genomlevt en period i Föreningen Skogen med krympande ekonomi. Även om Skogsakademikernas situation är annorlunda, har du lärdomar att förmedla? Stöder du förslaget att gå samman med Naturvetareförbundet? Förändringar behövs regelbundet, så sammanslagningen kan säkert skapa utveckling. På föreningen fick vi dra ner rejält på personalen, så vi tvingades ompröva både verksamheter och arbetssätt. Oförändrad personalstyrka ställer större krav på självprövning för att förändringen ska ge förnyelse. Vad är viktigt att behålla och utveckla för oss om/när vi blir en del i en större organisation? Närheten och den personliga kontakten är värdefull. Jag vill behålla åtminstone lite av en tydlig skogsgrupp inom Naturvetareförbundet. Jägmästarna dominerar fortfarande helt på ledande skogliga tjänster. Därför är matrikeln väldigt användbar och omsorgsfullt uppdaterad. Den vill jag ha kvar. Tills vidare vill jag också gärna ha kvar en separat skogstidning gärna utbyggd med material från övriga Naturvetareförbundet. Tidningen Skogsakademikern engagerar sina läsare en tidning med en så snäv målgrupp är väl varje redaktörs dröm. Finns det ballast att kasta över bord? Skråandan är en tillgång i många sammanhang men blir också konserverande. När förenas vi med fler skogstjänstemannafack? Mer av den sociala rollen kan kanske tas över av rent ideella föreningar, till exempel Skogshistoriska Sällskapet, Kolarorden och skogsklubbar, liksom i vissa sammanhang även Föreningen Skogen. Hur ser du på utvecklingen framöver? På kort sikt ser jag fram mot ökad konkret medlemsnytta: pressade kostnader, mer rådgivning och fackligt stöd, bättre förmåner, ännu mer statistik, mer opinionsbildning. Stridsropet Skogen förenar stämmer fortfarande. Men på längre sikt kan man väl hoppas att andra SACO-grupper blir bättre representerade i skogsbruket. Facket kan gärna ligga långt framme i integreringen och det tycker jag att man gör genom samgående med Naturvetareförbundet. < Åsa Almberg Åsa, du var på Skogsakademikernas årsmöte förra året då frågan om samverkan med Naturvetareförbundet först dryftades. Stöder du förslaget att gå samman med Naturvetareförbundet? Vad är viktigt att behålla > OM > Bengt Ek Jägmästare Bengt Ek är VD för Föreningen Skogen och redaktör för föreningens tidning Skogen. OM > Åsa Almberg Åsa Almberg har läst skoglig kandidatexamen med biologiinriktning 1996/1999, påbyggd med miljö- och ekonomikurser på Stockholms universitet och är arbetssökande inom detta utbildningsområde. 11 Skogsakademikern 1/05 4/04

12 Skogsakademikerna & Naturvetareförbundet och utveckla för oss om/när vi blir en del i en större organisation? Ja. Det är viktigt att behålla Skogsakademikernas profil (matrikeln, snabb och vänlig service till medlemmarna samt framhålla deras intressen). Vi ska se till att i Naturvetareförbundet upplysa om skogens enorma resurser och betydelse för landets ekonomi, klimat och människors hälsa. Finns det ballast att kasta över bord? Hur ser du på utvecklingen framöver? Vid ett samgående kan lokalhyror, kostnader för datautveckling och kontorsservice troligtvis minskas. Om Skogsakademikerna behåller sin tydliga skogliga profil, sänker fackföreningsavgiften och medlemmarna får veta vad de får för sin avgift, tror jag att många medlemmar vill vara kvar och att många nya väljer att gå med. < Martin Lindskog Stöder du förslaget att Skogsakademikerna går samman med Naturvetareförbundet? Ja, jag tror det är en nödvändig breddning som i viss mån speglar arbetsmarknaden för skogsakademiker. Även om Skogsakademikerna behåller och ökar sitt medlemsantal något är det i allmänhet en ödesfråga för fackliga organisationer att många, speciellt yngre, ifrågasätter nyttan av fackligt medlemskap. Det gäller att se över och hålla i kostnaderna. Vad är viktigt att behålla och utveckla för oss om/när vi blir en del i en större organisation? Det är viktigt att behålla den kontakt som kansliet har med oss medlemmar i den lilla organisation vi varit. Matrikeln är en viktig del av ryggraden i förbundet, den är medlemsnytta i praktiken. Den kan inte ersättas av uppgifter på datorn, matrikeln vill jag läsa i sängen! Finns det ballast att kasta över bord? Hur ser du på utvecklingen framöver? Jag har svårt att peka ut vad som kan kastas över bord. Det är helt rätt att satsa på att få med studenterna tidigt. Det är också viktigt att ta fram exempel på medlemmar som haft konkret nytta av förbundet och att allmänt ge svar på frågan vad medlemmarna får för sina pengar. Ja, tricket framöver är att behålla vår särprägel i en större organisation. < Ulrika Sehlberg Samuelsson Ulrika, du har redan tidigare valt att vara medlem också i Naturvetareförbundet. Stöder du förslaget om samgående? Ja. Naturvetareförbundet är en stor organisation, vilket ger en större trygghet för medlemmarna. Och i samgåendet tillför Skogakademikerna den skogliga kompetens som Naturvetareförbundet nu saknar. Vad är viktigt att behålla och utveckla för oss om/när vi blir en del i en större organisation? Det är viktigt att behålla fokus på skogsvetenskapliga frågorna. Annars kan Skogsakademikernas identitet lätt suddas ut i och med att Naturvetareförbundet är så mycket större. Det vi kan dra nytta av är Naturvetareförbundets resurser och kompetens. Utifrån detta kan vi ytterligare stärka Skogsakademikernas identitet och därmed bli starkare i fackliga diskussioner. Finns det ballast att kasta över bord? Hur ser du på utvecklingen framöver? Det finns ingen tydlig ballast att kasta överbord, men jag tror att Skogsakademikerna skulle behöva bli en tydligare facklig representant för medlemmarna. Framöver ser jag positivt, tillsammans blir vi bara starkare. < Vad tycker du? Hör av dig! På Skogsakademikernas webbplats finns sedan mitten av december all information om samverkan/samgående som vi publicerat det senaste året. Vi uppdaterar fortlöpande. Där finns också kontaktuppgifter till styrelsen och möjlighet att enkelt skicka dina synpunkter. För övriga kontaktuppgifter, se sidan 3. Och kom på förbundets årsmöte 19 april då beslutet ska fattas! Se inbjudan s. 36. OM > Martin Lindskog Martin Lindskog är jägmästare med examen Han arbetar på LRF Konsult Skogsbyrån i Norrköping, där han är fackligt SACO-ombud. Foto: Thomas Nordén OM > Ulrika Sehlberg Samuelsson Ulrika tog jägmästarexamen 2002 och blev magister i vetenskapsjournalistik Hon är vetenskapsjournalist med eget företag, sedan 2004 kombinerat med en tjänst som virkesköpare för Stora Enso i Bollnäs. Foto: Marcus Samuelsson Skogsakademikern 1/05 12

13 Skogsakademikerna & Naturvetareförbundet Inkomstförsäkringen höjer taket Om Skogsakademikerna går samman med Naturvetareförbundet kommer också våra medlemmar med i den inkomstförsäkring som ger 80 procents ersättning vid arbetslöshet även för inkomster som ligger över det tak som gäller för den vanliga arbetslöshetsförsäkringen. Hur stor är AEA-ersättningen? Dagpenningen i den vanliga arbetslöshetsförsäkringen är maximalt 730 kronor fem dagar i veckan under de första 100 dagarna och maximalt 680 kronor fem dagar i veckan de följande 200 dagarna. Alltså är ersättningen från a-kassan begränsad till maximalt 80 procent av kr/månad brutto de första 100 dagarna och 80 procent av kr/månad från dag 101. För många blir därför ersättningen långt ifrån 80 procent av tidigare inkomst. Hur mycket kan inkomstförsäkringen ge? Och hur länge? Naturvetareförbundets Inkomstförsäkring kompletterar den ersättning du får från a-kassan, så att du verkligen får 80 procent av din tidigare inkomst vid ofrivillig arbetslöshet. Inkomstförsäkringen ersätter inkomster upp till kr/månad, d.v.s. maximalt kr/månad i ersättning. Inkomstförsäkringen betalas ut maximalt i 120 ersättningsdagar, fem dagar i veckan. Liksom den vanliga försäkringen har den fem dagars karens. Vem omfattas? Inkomstförsäkringen omfattar alla yrkesverksamma medlemmar under 61 år och ingår i ditt medlemskap och din medlemsavgift. Under 2005 höjs inte avgiften och under 2006 räknar vi med en höjning på 20 kronor för premien till inkomstförsäkringen. När börjar den att gälla? För Skogsakademikernas medlemmar träder Naturvetareförbundets Inkomstförsäkring i kraft den 1 juli, under förutsättning att samgåendet sker från detta datum. Det innebär att du som blir arbetslös 1 juli 2005 eller senare har rätt till ersättning från inkomstförsäkringen under förutsättning att: du varit medlem i Skogsakademikerna i minst 18 månader är medlem i AEA beviljas ersättning från AEA inte sagt upp dig själv, om det inte är av godtagbart skäl i lagens mening Omfattas jag av försäkringen om jag redan är arbetslös? Du som redan är inne i en a-kasseperiod när Inkomstförsäkringen träder i kraft kan inte få ersättning under din pågående ersättningsperiod. För att omfattas av försäkringen måste du alltså påbörja en ny ersättningsperiod tidigast 1 juli 2005 samt ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna. Att vara arbetslös betyder i detta sammanhang att du har sökt ersättning från AEA. Man kan vara anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen utan att det påverkar rätten till ersättning från inkomstförsäkringen. Vad händer om jag säger upp mig själv? Om du slutar ditt arbete på egen begäran får du normalt ingen ersättning genom Naturvetareförbundets Inkomstförsäkring. I fall där AEA (Akademikernas erkända arbetslöshetskassa) anser att du har godtagbart skäl kan ersättning ändå utbetalas från Naturvetareförbundets Inkomstförsäkring. Exempel på godtagbart skäl är om företaget flyttar till annan ort och det inte är möjligt att pendla till och från arbetet. Jag har redan tecknat SACO Inkomstförsäkring? Ska jag sluta betala till den? Naturvetareförbundets Inkomstförsäkring gäller i 120 dagar. Därför erbjuds en tilläggsförsäkring, > 13 Skogsakademikern 4/04 1/05

14 Skogsakademikerna & Naturvetareförbundet som tecknas individuellt, för ytterligare 120 dagar. Den som tecknat SACO Inkomstförsäkring förs över till tilläggsförsäkringen och tar med sin kvalifikationstid. Premien sänks självklart i tilläggsförsäkringen jämfört med den i SACO Inkomstförsäkring. Om jag riskerar att bli arbetslös under våren vad ska jag göra? När du blir eller riskerar att bli arbetslös alltid klokt att anmäla sig på arbetsförmedlingen. Det är också en förutsättning för att inte förlora sin sjukpenninggrundande inkomst, om man till exempel fått ett längre avgångsvederlag. När du anmäler dig på arbetsförmedlingen och är medlem i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) får AEA automatiskt meddelande om detta. De skickar papper till dig för att ansöka om a-kasseersättning. Kontakta oss! Innan du skickar in dina papper till AEA och gärna redan när du riskerar att bli arbetslös kontakta Skogsakademikernas/Naturvetareförbundets kansli. Kerstin Diamant, tel och Gunnar Ragnå, tel är de som i första hand informerar om dessa frågor. På webben finns information på och KERSTIN DIAMANT Det statliga trygghetsavtalet täcker upp lön upp till 80 procent för den som varit fast anställd och blir uppsagd på grund av arbetsbrist men inte för tidsbegränsat anställda med kortare anställningstid än tre år i följd. För den gruppen statligt anställda ger Naturvetareförbundets inkomstförsäkring skydd. Se vidare webben enligt ovan eller kontakta oss. Inkomstförsäkringen behövs trots trygghetsavtal Gunnar Ragnå är förbundssekreterare på Naturvetareförbundet och den som i första hand informerar om inkomstförsäkringen och a-kassefrågor. Foto: Katarina Bengtsson Vår inkomstförsäkring har nu funnits sedan maj Under 2004 fick drygt 160 medlemmar ersättning från den. Det har löpt smidigt och det känns bra att kunna erbjuda den här försäkringen, säger Gunnar Ragnå, förbundssekreterare på Naturvetareförbundet. Gunnar fortsätter: För medlemmar på statlig sektor ger visserligen trygghetsavtalet samma täckning men trygghetsavtalet omfattar dock inte alla anställda. Vår försäkring innebär därför en komplettering av skyddet för dessa och bidrar dessutom till att det kan kännas lättare att byta arbete. På den privata sektorn finns också avtalad trygghetsförsäkring men den är mer villkorad både avseende anställningstid och ålder och ersätter endast upp till 70 procent av lönen. Även i dessa fall innebär inkomstförsäkringen därför bättre trygghet för medlemmarna. Trygghetsrådet har det senaste året ändrat, d. v. s. försämrat, villkoren för ersättning två gånger. KERSTIN DIAMANT Skogsakademikern 1/05 14

15 Garpenbergs herrgård och alla anläggningens moderna byggnader i sina natursköna omgivningar. Här finns resurser för ett skogligt kunskapscentrum i Bergslagen. Foto: Jonas Palm. Slå vakt om Garpenbergs spetskompetens och potential! Varaktig verksamhet lösningen När de sista eller kanske senaste jägmästarstudenterna slutade i Garpenberg i juni 1996 fortsatte undervisning, forskning och mycket annat i anläggningen. Alf Arvidsson, VD för Garpenbergs Intressenter AB, berättar om en imponerande verksamhet, som knäar under kostsam fastighetsförvaltning. Våren 1995 beslutade SLUs styrelse att till följd av nedskurna anslag bland annat flytta all sin forskning och utbildning från Garpenberg, där jägmästarstudenter utbildats i nästan 100 år och där stora investeringar gjorts i lokaler så sent som Personal sades upp och/eller erbjöds tjänster på SLUs övriga orter, framför allt i Uppsala. Våren 1997, två år efter styrelsens beslut, lämnade SLU helt anläggningen. Garpenbergs Intressenter AB SLU inledde redan 1995 samarbete med Högskolan Dalarna, som från och med hösten 1996 förlade första året av sin treåriga ingenjörsutbildning i skog och trä till Garpenberg, då med ett drygt 20- tal studenter. I arbetet att rädda undervisning och forskning i Garpenberg var många lärare/forskare och annan personal starkt engagerade. Man ville också ha kvar och utveckla företagande som fanns i anläggningen och detta blev en angelägenhet inte bara för SLUs anställda. Garpenbergs Intressenter AB, GIAB, bildades. GIAB är ett aktiebolag som ägs av en ideell förening med ett 20-tal organisationer/företag, fyra kommuner och cirka 75 privatpersoner som medlemmar. Bolaget skall bedriva verksamhet vid Garpenbergs Utvecklingscentrum. Syftet för bolaget är att tillhandahålla resurser för forskning, utbildning och utveckling samt bedriva kurs- och > 15 Skogsakademikern 1/05

16 Alf Arvidsson, vd för Garpenbergs Intressenter AB. Foto: Daniel Hellström OM > Alf Arvidsson Utbildning och arbete > Jägmästarexamen 1971, institutionen för skogsteknik i Garpenberg från 1972, som assistent, lärare, forskare, prefekt , VD för Garpenbergs Intressenter AB, GIAB, från Övrigt > Bosatt i Hedemora och främsta fritidintresset är natur i olika former. OM > GIAB/Garpenbergs Utvecklingscentrum Efter 7,5 år (till och med 2004) hade vid Garpenbergs UtvecklingsCentrum åstadkommits bland annat: > 335 årsarbeten motsvarande i genomsnitt 45 heltidsanställda över hela verksamhetstiden > Mer än studenter/elever som genomgått delar av sin utbildning i Garpenberg > 25 småföretag, fortfarande verksamma > Ett mycket stort antal kortare kurser och företagsutbildningar > Ett stort antal konferenser, seminarier och workshops. Bland EU-finansierade projekt märks > Förstudie utveckling av timmerhusbranschen > Utveckling av skogs- och träbranscherna > Kvinnliga skogsägare en dold resurs? > Utveckling av biodling > Entreprenörskap på landsbygden > Inhemska träbränslen i ett uthålligt energisystem. Källa: Ur Åtta år i Garpenberg, Vitbok för GIAB, skriven av styrelseordförande Rolf Björheden. Kan rekvireras via kansliet eller direkt från GIAB. Garpenbergs Intressenter har runt 100 medlemmar. Nya medlemmar är varmt välkomna, årsavgiften är 100 kronor, som betalas på postgiro Se vidare konferensverksamhet inom naturresursutnyttjande och förädling. GIAB fick sammanlagt åtta miljoner kronor i bidrag under de första tre åren. Verksamheten fick en bra start med undervisning och forskning inom Högskolan Dalarna, kurser inom Hedemora Lärcentrum, ett antal EU-projekt och Kvalificerad Yrkesutbildning. Nya aktiviteter tillkom bland annat en forskarskola för gymnasister, där 670 elever deltagit bara under åren Dessutom finns ett 15-tal aktiva småföretag med anknytning till Garpenbergs Utvecklingscentrum. Ja, verksamheten är så mångsidig att det är lätt att glömma något. Men allt finns samlat i Rolf Björhedens vitbok, säger Alf Arvidsson. Lokalerna tung börda Det gick alltså utmärkt de första åren och fortfarande bedrivs ett uppskattat arbete med hög kvalitet. Men motgångar kom också. Antalet studenter på ingenjörskursen i Skog och Trä minskade och efter fyra år koncentrerade Högskolan Dalarna all sådan utbildning till Borlänge. Alf beklagar att intresset för skogliga högskoleutbildningar dalat. De studenter som gått utbildningen Skog och Trä i Garpenberg har fått mycket bra jobb. Likaså har KY-kurserna skapat framgångsrika egenföretagare. Högskolan Dalarnas forskning i plantproduktion/-förädling, bioenergi och familjeskogsbruk i Garpenberg fick också minskade anslag med den följden att forskare måste lämna Högskolan. Ungefär samtidigt tvingades kommunala Hedemora Lärcentrum, som var en stor hyresgäst i Garpenberg, krympa verksamheten och lämna lokalerna i Garpenberg. De första åren hyrde GIAB lokalerna av statliga Akademiska Hus, men från 2001 ville de inte äga dem längre. Valet för oss stod mellan att köpa lokalerna eller att lägga ner. Visst fick vi ett bra pris men driften av de drygt kvadratmeter stora lokalerna där vi dessutom förlorat stora hyresgäster knäcker ekonomin, säger Alf Arvidsson. Möjligheter för framtiden När intervjun görs vid årsskiftet 2004/2005 står man inför risken att tvingas lägga ned verksamheten. Men ännu finns fortfarande möjligheter. Spetskompetens när det gäller plantförädling, bioenergi och familjeskogsbruk har vi haft redan från start. Vi har fina moderna laboratorier och växthus och vi har en fantastisk skoglig miljö. Skogsakademikern 1/05 16

17 Alf Arvidsson fortsätter: GIAB har också ett gott namn som administratör och vi har anlitats som projektägare, framför allt olika i EU-projekt. Intäkterna har varit hyfsade, men ingalunda tillräckliga. På GIAB har man genom åren arbetat med målsättningen att själva hålla ihop många olika verksamheter. Som VD har jag haft allehanda sysslor, säger Alf Arvidsson, som fortfarande rycker in som lärare mellan varven. Om Garpenbergs Utvecklingscentrum ska kunna fortsätta och utvecklas i GIABs regi måste man slå in på nya vägar. Försäljning av den mekaniska verkstaden, värmecentralen och bostäderna diskuteras, och GIAB försöker hela tiden rekrytera företag och andra verksamheter som hyresgäster i de återstående lokalerna. Vi vill lansera Garpenberg som fältforskningsoch fältundervisningsstation för andra universitet, ja, alla skogliga utbildningar i hela världen är välkomna hit. SLU har genom åren tillsammans med Purdue University i Indiana haft sommaruniversitet här. Likaså har vi haft Euromaster-kurser på fyra veckor i Garpenberg tre år i rad. Högskolan Dalarna har årliga veckolånga floristikkurser, och Riksskogstaxeringen har fältkurser i Garpenberg. En internationell skogscertifieringskurs på tre veckor hålls årligen med drygt 30 elever/gång från flera kontinenter, liksom designkurser. Deltagare utifrån ser mycket positivt på kvalitén på våra lokaler, våra undervisningsmöjligheter och våra skogliga omgivningar. Vi ser det sammantaget som ett kvitto på att vi är en fältforskningsstation med hög kvalitet och med potential att utvecklas, säger Alf Arvidsson. Samtidigt framhåller Alf att Garpenbergs framtid inte bör byggas enbart på skogen. Även andra typer av verksamhet måste finnas varaktigt. Lokalt förankrad forskning behövs Alf Arvidsson ser Skinnskatteberg och Gammelkroppa, som också ger skoglig utbildning i Mellansverige, som samarbetspartners absolut inte som konkurrenter. Till exempel håller man i samarbete med Gammelkroppa kurser och utfärdar grönt kort i skogsvård och gallring för entreprenörer. Inte heller forskningen på SLU i Ultuna är konkurrerande. I Garpenberg har vi lokalt/regionalt förankrad skoglig forskning och den är mycket viktigt för den regionalt verksamma skogsbranschen. Vi måste fortsätta utnyttja våra speciella kompetenser när det gäller plantforskning, bioenergi och familjeskogsbruk. Vi vill etablera oss som ett skogligt kunskapscentrum i Bergslagen, understryker Alf Arvidsson. Alltid Garpenberg för Alf Och Alf Arvidsson själv hur ser hans yrkesliv ut? Jag anställdes i Garpenberg 1972, först som...alla skogliga utbildningar i hela världen är välkomna hit... assistent till professor Anders Staaf på institutionen för skogsteknik, där jag sedan haft olika befattningar, mellan 1983 och 1997 som prefekt på institutionen. Alf tillhörde dem som följde med till Ultuna och han arbetade på den nya skogsteknikpaviljongen där. Samtidigt var han aktivt med i arbetet att dra igång GIAB. I slutet av 1997 lämnade Alf Arvidsson SLU och blev VD för GIAB/Garpenbergs Utvecklingscentrum. Vändningen kom, som sagt, i samband med att vi tog över fastigheterna. Samtidigt upplevde vi att Högskolan Dalarna inte gav oss samma stöd som tidigare. Det vikande antalet skogliga studenter fick styra för mycket, tycker vi. Om vi fått/får mer resurser till forskning tror vi, på sikt, att fler studenter skulle intressera sig för undervisningen. Du som studerat i Garp ge ditt stöd! En naturlig fråga för Skogsakademikern är: Vad kan medlemmar i den kår där så många tillbringat ett minnesrikt studieår på Garpenberg göra för att stötta fortsatt verksamhet? Ja, syns man inte finns man inte så är det väl? Vi har ju så många i kåren som har stora kontaktnät och kan berätta om GIABs verksamhet och möjligheterna i Garpenberg. Besökare utifrån imponeras, som sagt, över den samlade skogliga kompetensen. För att bättre kunna föra ut det tar vi gärna hjälp av gamla skogisar. KERSTIN DIAMANT Vid pressläggningen av Skogsakademikern i slutet av februari 2005 ser den ekonomiska situationen för GIAB under innevarande år ut att vara i balans genom att bland annat vissa byggnader sålts till företag som etablerar sig på området. De långsiktiga problemen kvarstår. Vill du veta och göra mer? Kontakta Alf Arvidsson, , e-post Se också faktarutan. 17 Skogsakademikern 1/05

18 Anmäl dig till facklig kurs! E n facklig kurs i Naturvetareförbundets regi hålls april 2005, två dagar för ombud på privat och kommunal sektor och tre dagar för statliga ombud. Kursen är öppen för fackliga ombud på arbetsplatser där Naturvetareförbundet är kontaktförbund, oavsett vilket SACO-förbund de är med i, liksom för alla Skogsakademikernas fackliga ombud. Mer information på webben. Anmäl dig till se. < Varför går vi inte ihop med CF? I diskussionerna om samgående har frågan ställts varför Skogsakademikerna inte går ihop med Civilingenjörsförbundet, CF. På privat sektor samarbetar vi ju så nära i det lokala fackliga arbetet. Styrelsens arbetsgrupp har fört diskussioner också med CF och då kommit fram till att ett samgående med CF inte är en möjlig väg. Detta av flera skäl: I CFs organisation finns inga sektioner eller delföreningar. I CF skulle Skogsakademikerna därför förlora sin identitet. CF anser sig heller inte kunna ta över vårt kansli, då de ganska nyligen inlett kanslisamverkan med Ingenjörsförbundet, som organiserar högskoleingenjörer med sikte på en eventuell fusion. Du som är privatanställd medlem kommer fortsatt att tillhöra den CF- eller akademikerklubb som finns på arbetsplatsen. Naturvetareförbundet samarbetar med CF på samma sätt som Skogsakademikerna och det lokala fackliga arbete påverkas därför inte av fusionsplanerna. JAMES TERSMEDEN Skogsakademikern 1/05 18

19 JFs första utvärderat Värdefullt och insiktsfullt Värdefullt och insiktsfullt. Så kan omdömena om Jägmästarnas Förenings första mentorsprogram sammanfattas vid avslutningen den 25 januari på Bergendals kursgård i Stockholm. Såväl adepter som mentorer är mycket nöjda. Att detta är ett externt program utan arbetsgivarkopplingar mellan adepter och mentorer framhölls som speciellt bra. JFs mentorsprogram är ett mycket lämpligt sätt att överföra kunskap och information mellan människor, därom var alla överens. Dessutom fick alla deltagare ökad kunskap om andra företag och organisationer än den egna. Anmäl dig till nästa program! Nu planerar JF ett nytt program och vänder sig främst till dig som jobbat några år och nu vill utvecklas vidare. Läs mer på där du också anmäler dig. Vill du komma i kontakt med adepter eller mentorer från det första programmet eller fråga något, ring till projektledare Erik Palmqvist eller mejla < mentorsprogram Resestipendium för yngre jägmästare F akulteten för skogsvetenskap kungör till ansökan ledigt stipendium ur Nils Delins stipendiefond kr utdelas till jägmästare, i första hand till dem som examinerades under 2000 eller senare, för studieresor i språk eller affärsteknik i utlandet. Ansökan skickas till: Registrator, SLU, Umeå senast den 31 mars Ytterligare upplysningar om stipendiet kan du få av Eva Andersson, tel , e-post < Nästa nummer av tidningen utkommer runt 25 juni. Annonsmaterial behöver vi senast den 7 juni. Annonsera i Skogsakademikern! Ring LIME AB, Eva Raihle på tel Skogsakademikern 1/05

20 Lästips Skogshistorisk årsskrift Skogshistoriska Sällskapets årsskrift för 2004 utkom i januari. Ekologi och skogsanvändning under Linnés dagar, Skogsteknik förr och nu, Skogshushållens arbete är titlar på några av de intressanta artiklarna. Verkningarna på Korsnäs marker av den stora stormen 1954 redovisas. Medlemmar i Sällskapet får årsskriften och medlemsbladet Skogshistoriska Tidender. Årsavgiften är 200 kronor, 50 kronor för studerande. För ständiga medlemmar kostar årsskriften 100 kronor. Äldre nummer kostar också 100 kronor. Besök Skogshistoriska Sällskapet på www. skogshistoria.nu eller kontakta sällskapets sekreterare Gunnar Johansson, Klockarstigen 14, Gävle, tel Kolarna om hemliga sällskap i skogen I boken Kolarna har skogsmästare Bertil Delin gjort nedslag kring hemliga sällskap i historisk tid. Han skriver om antikens trädbärare i Rom, om medeltidens skogskumpaner i Frankrike och Tyskland samt om Carbonari i 1800-talets Italien. En riklig lista med referenslitteratur leder den vetgirige vidare. Boken är utgiven 2004 på Axel Abrahamsons Förlag, tel , och kan av Skogsakademikerns läsare beställas för specialpriset 160 kronor inklusive frakt. Teckning av Sten Helgesson i ur boken Kolarna. Skogsakademikern 4/04 1/05 20

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Inledning Under verksamhetsåret 2009 har styrelsens arbete varit fokuserat på fyra huvudspår tidningen Agronomen, planeringen av Agronommatrikel och Agronomdag

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Skogsakademikernas verksamhet 2007

Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogs akademikern har utkommit med fyra nummer under 2007. Förkortningar: jm=jägmästare, skog. mag.=skoglig magister, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker Arbetsmarknadsinformation för sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Sjukhusfysikern har också ett

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

utvec k las s o m c h e f

utvec k las s o m c h e f utvec k las s o m c h e f rna m e d n a t u r v e ta N AT U R V E TA R N A CHEF h a n s d a h lq u i s t, naturvetare och chef Medlem sedan 1980. Ni är så aktiva och med stort utbud. Ni är lysande, vet

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 (1) Minnesanteckningar Uppstartsseminarium 2012-05-02 Skogens kulturarv fokus på fossil åker Deltagare: Jenny Ameziane Tomas Areslätt Peter Ask Tony Axelsson Hasse Bengtsson Markus Boxe Ann-Cathrine

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Turbulent år i mejerisverige!

Turbulent år i mejerisverige! Turbulent år i mejerisverige! 2011 har varit ett minst sagt turbulent år för oss mjölkproducenter. För Milkomedlemmar har det varit otroligt tufft och läget är fortfarande mycket allvarligt på många gårdar.

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Öppettider för medlemsjouren

FÖRBUNDSINFO. Öppettider för medlemsjouren FÖRBUNDSINFO FOTO: CAMILLA SVENSK JUSEK ÖPPNAR KONTOR I MALMÖ Under hösten kommer Jusek att starta kontor i Öresundsregionen. Torbjörn Severin, ombudsman på Jusek, kommer att arbeta i regionen. Ett av

Läs mer