Deklarera smart 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deklarera smart 2010"

Transkript

1 Gör ditt ITP-val Sid 36 Fondskolan del 5 Sid 40 smart 2010 Avdragsjakten har börjat. Högre gräns för reseavdraget och lägre skatt för uthyrning av bostäder är två av nyheterna. Privata Affärer har samlat de bästa tipsen inför årets deklaration. Här har du årets alla nyheter foto: Sjöberg bild Senast den 3 maj ska du lämna in din deklaration april 2010 Privata affärer 27

2 Skatter PA tipsar Här är de viktigaste nyheterna Snabbläsning för dig som bara vill ha koll på det nya för i år. 1 För dig som har resor till och från arbetet har den del av reseutgifterna du inte får avdrag för höjts från kr till kr. 2Ett av de två schablonavdrag du får göra om du hyr ut hela eller en del av din privatbostad har höjts från kr till kr. 3Förmån av hemlånedator värderas till marknadsvärdet. I fjolårets deklaration värderades förmånen enligt schablon till 400 kr per månad. 4En ny bilaga K47 har införts för dig som under andra halvåret 2009 betalat för husarbete men inte fått skattereduktionen beaktad på fakturan. 5Ett förhöjt grundavdrag har införts för pensionärer. 6Jobbskatteavdraget har höjts för dig som arbetar. Är du pensionär har uträkningen av avdraget dessutom förenklats. 7Bolagsskatten och expansionsfondsskatten har sänkts från 28 procent till 26,3 procent. 8För dig som är aktiv delägare i ett fåmansföretag har utrymmet för kapitalbeskattad utdelning som beräknas enligt schablon höjts från kr till kr. 9I år är det kvinnan i familjen som får broschyren Dags att deklarera om du är gift. Sambor får var sitt exemplar. smart Bostad Kom ihåg rot-avdraget Gäller ditt hus-avdrag första halvåret i fjol måste du själv ansöka om avdraget. Annars är pengarna förlorade. Är du en av dem som köpt och betalat för sådana arbeten under fjolåret och inte fått skatterabatt direkt på fakturan, måste du själv lämna in en ansökan. Hälften av det du betalat kan du få tillbaka genom sänkt skatt. Men det är endast utgiften för själva arbetet som ger rätt till husavdrag, inte material, utrustning och resor. Rabatten är dessutom maximerad till kr per år och person. För avdrag krävs att arbetet utförts i eller i nära anslutning till en bostad som du eller dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Om det är Husavdragets ABC Avdrag Altan, renovering (ej bostadsrätt) Badrum, renovering Balkong, inglasning (ej bostadsrätt) Bergvärme, installation Braskamin, installation Brunnsborrning på egna tomten Catering, tillagning i bostaden Centraldammsugare, installation Dränering av grund Dörr, byte. Ej ytterdörr i bostadsrätt Fasadtvätt Flyttstädning Fönster, renovering och byte (ej bostadsrätt) Fönsterputsning Garage, renovering Gräsklippning Hängrännor, byte och rensning Höstgrävning i trädgård Infiltrationsanläggning på tomten, installation Jordvärme, installation Kakelugn, installation Kök, renovering Luftvärmepump, Du får ingen skatterabatt för att bygga nytt fråga om reparationsarbeten måste du dessutom äga eller vara delägare i den aktuella bostaden. Du får ingen skatterabatt för att bygga nytt och från den 1 juli 2009 får du dessutom ingen rabatt vid om- och tillbyggnad av ett hus som är fem år eller yngre. För arbeten utförda fram till och med den 30 juni 2009 använder du en särskild blankett som heter Ansökan skattereduktion för husarbete. Den ska du lämna senast installation Läxläsning, ej undervisning Markis, montering (ej bostadsrätt) Målningsarbete, i bostadsrätt endast invändigt Pool inomhus, renovering Radonsanering Slutstädning av hyrd stuga Snöskottning Tak, omläggning Tvättning av kläder i bostaden Ventilation, montering och byte Värmepanna, installation och byte Ej avdrag den 3 maj Observera att du inte kan få anstånd med inlämnandet av denna blankett. Kommer ansökan in för sent förlorar du rätten till skatterabatt. Men du ska inte skicka den med deklarationen utan direkt till skattekontoret i Västervik. Arbeten utförda och betalda från den 1 juli 2009 fram till årsskiftet där du betalat hela arbetskostnaden redovisar du på bilaga K47, som du bifogar din inkomstdeklaration. Chatta med vår skatteexpert den 28 april kl Arkitekttjänster Asfaltering Avfall, bortforslig Besiktning Brygga, reparation Catering, tillagning i företagets lokaler Djur, passning Gräsmatta, anläggning Homestyling Installation av maskiner, inventarier Jultomte, hyra Larm, installation Maskiner, reparation och service Möbler, omklädning Nybyggnad Persienner, montering Planteringsarbeten Plattsättning på marken Pool utomhus, renovering Samfällighet, rotarbete Skadedjursbekämpning Skorsten, provtryckning Slyröjning Staket, reparation Stambyte, bostadsrätt Trädbeskärning Trädgårdsgång, anläggning 28 Privata affärer april 2010

3 Detta gäller om du säljer bostaden För en uppskjuten vinst betalar du 0,5 procent årligen Att köpa och sälja fastigheten är för de flesta livets största affär. Det finns många skatteregler att hålla reda på. Här är det viktigaste. foto: Sjöberg bild Har du under 2009 skrivit kontrakt om försäljning av din fastighet eller bostadsrätt ska du redovisa försäljningen i årets deklaration. Tillträdesdag och betalning av handpenning saknar betydelse för vilket år vinsten ska beskattas. Följande blanketter kan vara aktuella K2 Uppskov bostad K5 Försäljning av småhus K6 Försäljning av bostadsrätt K7 Försäljning näringsfastighet K8 Försäljning näringsbostadsrätt En privatbostad är ett småhus eller en bostadsrätt där du eller någon närstående till dig bor eller har haft för avsikt att bo. Ändras dessa förutsättningar får bostaden behålla karaktären av privatbostad under två kalenderår därefter. Övriga är antingen näringsfastigheter eller näringsbostadsrätter. (Läs mer i PA 3/2010, sidan 36.) Vid vinstberäkningen får du bland annat dra av dina utgifter för ny-, till- och ombyggnad under hela innehavstiden. Du får dessutom dra av dina utgifter för förbättrande reparationer under försäljningsåret och de fem föregående åren. Utgifterna måste tillsammans uppgå till minst kr för de år du gör avdrag. Avdrag för förbättrande reparationer förutsätter att fastigheten eller bostadsrätten genom åtgärden är i bättre skick vid försäljningen jämfört med vid inköpet. Numera beskattas 22/30-delar av vinsten med 30 procents skatt vid försäljning av privatbostad. Det innebär att skatten på vinsten blir 22 procent. Vid försäljning av näringsfastighet är skatten på vinsten 27 procent. Kvitton Givetvis är det bra om du har kvitton på de förbättringar du yrkar avdrag för. Men det är inget absolut krav. Kan du med foton, byggnadslovshandlingar med mera göra troligt att du har haft utgifter för förbättringar har Regeringsrätten, RÅ 2002 ref 73, slagit fast att du åtminstone ska ha avdrag med ett skäligt belopp. I rättsfallet ansågs ett skäligt belopp vara ungefär hälften av de utgifter säljaren hade yrkat avdrag för i sin deklaration. Uppskov Har du sålt din permanentbostad kan du få uppskov med beskattning av vinsten om du köper en ny bostad. Som permanentbostad räknas en bostad där du varit bosatt tre av de senaste fem åren eller minst ett år före försäljningen. Om den nya bostaden kostade minst lika mycket som den sålda kan du få uppskov med vinsten upp till ett tak på 1,6 miljoner kr. Vinst däröver måste du alltid skatta för. Är ni flera delägare kan ni tillsammans inte få uppskov med mer än detta takbelopp. Köper du en billigare bostad kan du få uppskov med ett belopp motsvarande vinsten minskad med prisskillnaden. Du behöver inte utnyttja uppskovet maximalt utan du kan frivilligt välja att skatta av en del av vinsten. Men ditt uppskov måste uppgå till minst kr. Det går också att frivilligt återföra tidigare beviljat uppskov helt eller delvis. Det belopp du återför måste dock uppgå till minst kr. Tänk på att du är tvungen att återföra uppskovet till beskattning i samband med arv, gåva eller bodelning. Har du under 2009 överlåtit en del av bostaden till din make för att ni ska kunna utnyttja rot-avdraget maximalt, ska ett eventuellt uppskov återföras i årets deklaration som motsvarar överlåten del. Uppskovet får dock behållas när bostaden övergår i form av arv eller testamente till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år, samt i samband med bodelning när äktenskap eller samboförhållande upphör eller när maken eller sambon dör. Årlig skatt För en uppskjuten bostadsvinst betalar du en årlig skatt på 0,5 procent. Har du ett uppskov för Skatteverket in en schablonintäkt i din deklaration på 1,67 procent av uppskovsbeloppet som sedan beskattas med 30 procent skatt. Skatten är jämförbar med en avdragsgill låneränta på 3,2 procent för ett lån motsvarande den uppskjutna vinstskatten, som är 22 procent av uppskjuten vinst. april 2010 Privata affärer 29

4 Skatter smart Värdepapper Du som gjort vinst på värdepapper Schablon- och genomsnittsmetod. Det finns mycket att hålla reda på för dig som gör aktieaffärer. Håll koll på utdelningarna Utdelning på både svenska och utländska aktier och andelar i värdepappersfonder redovisar du i ruta 50 på din inkomstdeklaration. En utdelning på utländsk aktie har oftast beskattats i det land där det utdelande bolaget finns. Men utdelningen ska även beskattas i Sverige om du är bosatt här. Du redovisar utdelningen med bruttobelopp, det vill säga före avräkning av den utländska skatten. Normalt får den utländska skatten avräknas mot den svenska skatten på utdelningen. För vissa aktier sker denna avräkning automatiskt. Dessa aktier är: ABB Ltd Schweiz Astra Zeneca PLC Storbritannien Autoliv Inc. USA Nobel Biocare Holding AG Schweiz Nokia Abp Finland Monsanto Co USA Old Mutual plc Storbritannien Oriflame Cosmetics S.A. Luxemb. Pfizer Inc USA Stora Enso Oyj Finland Tieto Enator Abp Finland Transcom Worldwide S.A. Luxemb. Om Skatteverket redan har medgivit dig avräkning för den utländska skatten framgår det av ett meddelande på den preliminära skatteuträkning som bifogats din inkomstdeklaration. Där sägs att hänsyn tagits till gällande skatteavtal och det anges med vilket belopp avräkning har gjorts. Om det inte finns ett sådant meddelande eller du har betalt utländsk skatt på utdelning med mer än 100 kr för andra än de uppräknade aktierna, måste du själv begära avräkning i din deklaration. Du begär avräkning under Övriga upplysningar och bifogar kvitto eller liknande på betald utländsk skatt. Skattefri utdelning av aktier Det förekommer att ett bolag delar ut aktier i ett annat bolag. Under vissa förutsättningar är en sådan utdelning skattefri för dig som mottagare. Du behöver då inte redovisa utdelningen i din deklaration. I samband med en sådan utdelning ska din anskaffningsutgift för aktien i det utdelande bolaget fördelas så att viss del hamnar på den aktie som delats ut. Bra att notera det redan nu inför framtida försäljning av respektive aktie. Under 2009 delade ACAP Invest ut aktier i Active Properties AB. 3,2 procent av ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp för dina aktier i ACAP Invest för du över till de erhållna aktierna. foto: Sjöberg bild 30 Privata affärer april 2010

5 Har du köpt aktier vid olika tillfällen ska du räkna ut snittet och vinstbeskattningen Skatteverket har ingen information om vad du betalat för dina aktier. Man kan därför inte räkna ut din vinst. Det måste du göra själv. Det kan bli mycket besvärligt. Särskilt om bolaget krånglat till det med avknoppningar och inlösta aktier. Men Skatteverket anstränger sig för att hjälpa till. Det finns en särskild broschyr, Försäljning av aktier, som du bör läsa, och på Skatteverkets hemsida finns en Aktiehistorik över händelser i svenska börsbolag som påverkar vinstberäkningen. Andelsbyten Om du under 2009 sålt aktier och fått betalt med aktier i det köpande företaget har du deltagit i ett andelsbyte. Normalt ska en vinstbeskattning ske. Men för vissa aktier tillämpas regler om framskjuten beskattning (uppskov). Du behöver då inte lämna några uppgifter i deklarationen om aktiebytet. I ett sådant fall kommer anskaffningsutgiften för de andelar du fick vid bytet att motsvara omkostnadsbeloppet för de aktier du bytt bort. Följande andelsbyten under 2009 uppfyller kraven för framskjuten beskattning: Uppköpt bolag Annehem Fastigheter AB Din Bostad Sverige AB Peab Industri AB Köpande bolag Peab AB Fastighets AB Balder Peab AB Observera att de aktier i Annehem Fastigheter AB du fått kontant betalt för ska redovisas och beskattas enligt vanliga regler. Genomsnittsmetoden När du räknar ut kapitalvinsten eller kapitalförlusten i samband med en värdepappersaffär får du göra avdrag för den faktiska anskaffningsutgiften. Har du köpt aktier vid flera tillfällen ska du räkna ut ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort. Du får inte glömma bort att beakta emissioner och splittar som skett under den tid du ägt aktien. Denna beräkning gör du inte längre på blankett K4 utan Skatteverket har tagit fram en särskild hjälpblankett som du kan använda. Schablonmetoden Enligt schablonmetoden får du i stället för den faktiska anskaffningsutgiften för en marknadsnoterad aktie beräkna omkostnadsbeloppet till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter. Du får inte använda schablonmetoden för optioner och terminer och inte heller för teckningsrätter, fondaktierätter och inlösenrätter som du erhållit på grund av aktieinnehav. Noterad aktie På Skatteverkets hemsida finns all aktiehistorik En noterad aktie är föremål för en kontinuerlig notering på svensk eller utländsk börs eller föremål för annan notering som är allmänt tillgänglig och sker minst var tionde dag baserad på en marknadsmässig omsättning. Övriga aktier är onoterade. Detsamma gäller för fonder. Onoterade aktier På grund av att förluster på onoterade aktier inte får kvittas fullt ut mot aktievinster ska du redovisa försäljning av sådana aktier på blankett K 12. Gåva och arv Får du värdepapper i gåva eller arv övertar du givarens respektive den avlidnes omkostnadsbelopp. Känner du inte till det, men kan göra sannolikt när till exempel aktierna köptes, får du enligt Skatteverket uppskatta ett omkostnadsbelopp med ledning av marknadsvärdet vid den tidpunkten. Teckningsrätter Teckningsrätter, fondaktierätter och inlösenrätter som du fått på grund av aktieinnehav anses anskaffade för noll kronor. Har du sålt sådana rätter ska hela ersättningen beskattas. Inlösen och återköp Ett inlösenerbjudande innebär att du som aktieägare antingen får sälja tilldelade inlösenrätter eller en del av ditt aktieinnehav. Om du under 2009 inte gjort andra värdepappersaffärer än sålt erhållna inlösenrätter behöver du inte redovisa detta på blankett K4. Det framgår av en specifikation du får tillsam- april 2010 Privata affärer 31

6 Skatter smart Värdepapper Vinst på premieobligationer är skattefria mans med din inkomstdeklaration. Har du utnyttjat erhållna inlösenrätter och sålt en aktie ska detta redovisas som en vanlig aktieförsäljning, där försäljningsintäkten motsvaras av inlösenbeloppet. När inlösenförfarandet skett Aktieslag Inlösenaktiens del av Pris inlösenanskaffningsutg, proc aktie, kr Betsson 5,4 5,10 Betting Promotion AB Ingen fördelning 1,65 Bure Equity Ingen fördelning 30,00 Entraction Holding AB 2,2 1,15 HiQ International 5,1 1,40 Net Entertainment 2,4 1,25 WeSC 6,4 5,00 Vostok Gas 98,6 68,53 Öresund Ingen fördelning 100,00 genom inlösenaktier i stället för med inlösenrätter ska en del av din anskaffningsutgift för aktierna i bolaget fördelas över till inlösenaktien. Om du i fjol löst in aktier i något av dessa bolag måste du lämna en K4-blankett som beräknar vinst och förlust. För marknadsnoterade aktier får du använda schablonmetoden vid vinstberäkningen om den ger en lägre vinst. Premieobligationer Dragningsvinster på premieobligationer är skattefria. Men vinst vid försäljning eller inlösen beskattas. Har du under 2009 enbart löst in eller sålt premieobligationer i lån 2004:1 eller 2005:1 behöver du inte deklarera detta. Det framgår av specifikationen som du får tillsammans med din inkomstdeklaration. Alla avdrag för din förvaltning Har du en aktiv värdepappershandel har du säkert funderat över vilka utgifter du kan dra av som förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital. Kontrollera i listan vilka avdrag du kan göra och vilka du verkligen inte kan göra. Uppmärksamma också de fall där du kan dra av det som annat än förvaltningsavgift. Observera att det endast är den del av dina sammanlagda utgifter som överstiger kr som sänker din skatt. Avdrag Advokatarvode, kan vara avdragsgillt om advokat anlitats i samband med exempelvis en tvist med en värdepappersmäklare om en oriktig köp/ säljorder. Utgifter för advokathjälp i en skatteprocess får inte dras av i kapital. Aviseringsavgift, får göras för avisering av lån. RÅ :62. Bankfacksavgift, om facket används för att förvara egendom som kapitalvinstbeskattas. Bankgarantiavgift, om lånet använts för till exempel en aktieinvestering. Dataprogram, för inköp av dataprogram om det typiskt sett endast kan användas för värdepappershantering. RÅ 2000 ref 3. Depåavgift, avgift för t ex din aktiedepå är avdragsgill. RÅ 1978 ref 39 och RÅ :44. Expeditionskostnader för lån är avdragsgillt. Facktidskrifter, om du har en aktiv värdepappershandel kan du göra avdrag för exempelvis Privata Affärers specialtidning Placeringsguiden, Börsveckan, Börstendenser och Optionstendenser. Men inte tidningar som Veckans Affärer, Affärsvärlden eller Dagens Industri. RÅ 2000 ref 3. Förmyndararvode, om det avser förvaltning av omyndigs egendom samt befogenheter att företräda honom i andra angelägenheter än dem som rör hans person. Förvaltararvode, arvode till förvaltare som utsetts för vård av viss egendom. God mans arvode, till den del du kan visa att det avser förvaltning av tillgångar. Inkassoutgifter, för att inkassera fordringar. Om du som låntagare tvingats betala för inkasso är den utgiften inte avdragsgill i kapital. Mobiltelefon/ telefon, utgifter för samtal som avser aktiv förvaltning av värdepapper. Men inte inköp av telefon. Notariatavgift, är avdragsgill. Portoutgifter, om de har samband med din värdepappersförvaltning. Rådgivning, har du en aktiv värdepappersförvaltning kan utgifter för rådgivning om kapitalplacering vara avdragsgill. Ej avdrag Avbetalningstillägg, ej avdrag. RÅ 1970 ref 9. Arbetsrum i bostaden, troligen inte avdragsgillt. Gäller även om du har en aktiv värdepappershandel. Bankgiroavgift, är inte avdragsgillt. Bouppteckningsutgifter, även om du ärvt aktier. Boutredningsutgifter, även om du ärvt aktier. Courtage, ingen förvaltningsutgift. Dras av vid vinstberäkning i samband med försäljning av värdepapper. Dator, rättspraxis är mycket restriktiv. Har du en omfattande handel med värdepapper går det kanske att få avdrag för en del av ett datorinköp om fördelning sker på fem år. Men generellt kan man säga att inköp av dator inte får dras av. Deklarationshjälp, är inte avdragsgillt. Expeditionsutgift vid avbetalningsköp, RÅ 1970 ref 9. Förvaltningsavgifter i fonder, fondbolaget gör avdrag för utgiften. Förvaltningsavgifter, i pensions- eller kapitalförsäkring. Inteckningsutgifter, ingen förvaltningsutgift. Dras av vid vinstberäkning i samband med försäljning av fastigheten. Kontokortsavgifter Kurser, enligt Skatteverket räknas inte kurser i aktiekunskap som en förvaltningsutgift. Lagfartsutgift, dras av vid vinstberäkning i samband med försäljning av fastigheten. Låneuppläggning, utgift för att lägga upp lån är ingen förvaltningsutgift. Pantlåneavgift, dras av som ränta. Plusgiroavgift, ej avdrag. Resor, enligt Skatteverket är resor till bolagsstämmor och aktieträffar ingen förvaltningsutgift. Skatterådgivning, inget avdrag. Stämpelskatt, dras av vid vinstberäkning i samband med försäljning av fastigheten. Övertrasseringsavgift, övertrasseringsränta är avdragsgill som vanlig skuldränta. RÅ = Regeringsrättens årsbok. Innehåller referat av avgjorda mål i Regeringsrätten. 32 Privata affärer april 2010

7 april 2010 Privata affärer 33

8 Skatter smart Övriga avdrag Fler avdrag du kan göra Nu har den del av utgifterna du inte får avdrag för höjts till kr. Pensionssparande Råkade du betala in mer i pensionspremie under 2008 än vad du fick göra avdrag med i fjolårets deklaration kan du dra av överskjutande belopp i årets deklaration. Men bara om det finns avdragsutrymme kvar upp till kr sedan du dragit av den premie du betalat under Resor till och från arbetet För att du ska få någon avdragseffekt för dina resor till och från arbetet måste dina utgifter vara höga. I årets deklaration har den del av utgifterna du inte får avdrag för höjts från kr till kr. Normalt drar du av det du betalat för att åka till och från arbetet med allmänna kommunikationer. Men du får göra bilavdrag om du har minst 5 kilometer till arbetet och dessutom tjänar minst 120 minuter i restid jämfört med om du åker med allmänna kommunikationer. Saknas allmänna kommunikationer för minst 2 kilometer av sträckan får du dra av för bil oavsett tidsvinst. Kör du egen bil är avdraget 18:50 kr per mil. Har du tjänstebil är avdraget 6:50 kr per mil om bilen är dieseldriven. För övriga drivmedel är avdraget 9:50 kr per mil. (Läs mer i PA 12/2009, sid 32.) Tjänsteresa Normalt brukar arbetsgivaren betala traktamente om du varit på tjänsteresa med övernattning. Men har du inte fått traktamente för en sådan resa har du rätt att göra avdrag för dina ökade utgifter i deklarationen. Kravet är Ännu fler avdrag i bokstavsordning att den ort du besökt ligger mer än 5 mil från din bostad respektive arbetsort. Avdraget vid årets taxering är 210 kr per dag de tre första månaderna på samma förrättningsort. Tillfällig anställning Om du varit tillfälligt anställd på en ort som ligger mer än fem mil från din bostadsort finns speciella avdragsregler. Har du haft en bostad även på arbetsorten där du övernattat, kan du göra avdrag för dina utgifter för den bostaden. Normalt är det hyran för den tillfälliga bostaden du drar av. Du får dessutom dra av 105 kr per dag som du varit på den tillfälliga arbetsorten. Men det avdraget får du bara göra den första månaden av den tillfälliga anställningen. Avdrag enligt reglerna för tillfällig anställning kan du normalt räkna med att göra under högst två år. Kan du inte visa hur stor din utgift varit för bostaden får du dra av 105 kr per natt. Dubbel bosättning Har du flyttat till en ny bostadsort på grund av ditt arbete kan du ha rätt att dra av för dubbel bosättning. Kravet är att du har behållit en bostad på din tidigare bostadsort och att det är mer än fem mil mellan orterna. Då kan du under två år göra avdrag för de utgifter du har för din bostad på arbetsorten. Är du gift eller sambo kan du göra avdrag under sammanlagt fem år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Avdraget ska avse dina faktiska utgifter för bostaden. Om du på grund av ditt arbete själv måste hålla dig med arbetsrum, köpa facklitteratur, skyddsutrustning, med mera, kan du dra av dina utgifter i deklarationen. Men det är bara den del av de totala utgifterna som överstiger kr som minskar din skatt. Advokat- och rättegångskostnader Har du betalat advokatarvode eller rättegångskostnader i en tvist om uppsägning, lönefordran eller avgångsvederlag kan du dra av det du betalat. Men räkna med att Skatteverket kommer att bedöma om tvisten verkligen var berättigad och om kostnaderna är skäliga. Arbetskläder Arbetskläder får du inget avdrag för. Däremot går det bra att dra av utgifter för inköp av skyddskläder och skyddsutrustning som du endast använder i ditt arbete. Arbetsredskap Dina utgifter för inköp av utrustning i form av maskiner, instrument, verktyg med mera som varit nödvändiga för ditt arbete får du dra av direkt om de kostat högst kr. För dyrare arbetsredskap fördelar du utgiften på fem år. Arbetsrum Det är ofta svårt att få avdrag för arbetsrum. Men ett avdrag på kr bör du kunna få igenom om du uppfyller detta: l Har ett klart behov av ett sådant rum. l Har verkliga merutgifter för detta. l Möblerar det så att det inte går att använda som bostadsrum. l Har rummet avskilt från den egna bostaden. Deklarationshjälp Utgifter för att anlita en skattekonsult eller för att upprätta din inkomstdeklaration är inte avdragsgilla. Facklitteratur och tidskrifter Du får dra av dina utgifter för inköp av sådan speciallitteratur som du skaffat för att kunna utföra ditt arbete. Felräkningspengar Har du ett sådant arbete där du ibland tvingas ersätta din arbetsgivare för en verklig förlust vid exempelvis felräkning, svinn eller stöld, kan du dra av det du betalat via nettolönen till din arbetsgivare. Flyttning Om du enligt dina anställningsvillkor varit tvungen att flytta för att undvika uppsägning kan du dra av dina utgifter för emballering, packning, transport, uppackning av familjens bohag liksom familjens transport till den nya bostaden. Mobiltelefon Använder du din privata mobiltelefon i arbetet får du dra av för de samtalsmarkeringar som beror på tjänstesamtal. 34 Privata affärer april 2010

9 Varannan svensk gör det elektroniskt Allt fler väljer att deklarera via datorn Det finns inget schablonavdrag för boendet vid dubbel bosättning. Du får även dra av utgifter för måltider, med mera, med 63 kr för de dagar du varit på arbetsorten. Men det gäller numera bara under den första månaden. (Läs mer i PA nr 9/2009, sid. 22.) Studier Du kan göra avdrag för en utbildning du själv betalat om den varit nödvändig för att du ska kunna behålla ditt nuvarande arbete. Utgifter för en utbildning som syftar till att kvalificera dig för en ny anställning får du inte dra av. Hemresor Vid dubbel bosättning och tillfällig anställning har du rätt att göra avdrag för en hemresa i veckan till din bostadsort. Det har du rätt till oavsett om du får avdrag för dina merutgifter på arbetsorten eller inte. (Läs mer i PA 10/2009, sid. 29.) Studieresor och kongresser Har du själv betalat en studie- eller kongressresa som kan anses vara av påtaglig nytta för ditt arbete kan du göra avdrag för dina utgifter. Men för avdrag krävs att resan kan jämställas med arbetstid, därför bör din arbetsgivare ha betalat ut full lön under resan. Du bör även ha deltagit i minst 30 timmars schemalagd studietid per vecka under resan. Söka arbete Har du under 2009 fått ersättning från svensk a-kassa har du rätt att dra av dina utgifter för l Resor till Arbetsförmedlingen. l Resor med mera när du sökt lämpliga arbeten. l Trafikavgifter för internet och telefon. l Porto och betygskopior. foto: Sjöberg bild Det tar tid att ändra beteende. Men det är ingen tvekan om att allt fler inser fördelen med att deklarera elektroniskt. Möjligheten att e-deklarera infördes 2002, och 2009 valde mer än hälften att deklarera på detta sätt, 3,9 miljoner. Fler kvinnor än män deklarerar elektroniskt. Det finns fyra sätt: 1 Via telefon Ring och godkänn deklarationsförslaget Skatteverket skickat till dig. Knappa in personnummer och de personliga säkerhetskoder som du hittar på specifikationen till deklarationen. Du får en bekräftelse när det är klart. 2 Via sms Skriv ditt personnummer, mellanslag och koden för underskrift som du hittar på specifikationen till deklarationen. Skicka till Du får ett sms som bekräftelse. 3 Via nätet - säkerhetskod Gå in på skatteverket.se och välj e-tjänst samt Inkomstdeklaration 1. Logga in med din kod för identifiering som du hittar på specifikationen till deklarationen. Skriv under med Din kod för underskrift. Du får en kvittens på att deklarationen är inskickad. 4 Via nätet e-legitimation Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. Har du inte e-legitimation kan du få en hos din internetbank eller hos Telia. Med e-legitimation kan du ändra eller lägga till uppgifter i din deklaration. Du kan även lämna bilagor: Elektroniska bilagor K2 Uppskov - bostad K4 Försäljning av värdepapper K5 Försäljning av småhus K6 Försäljning av bostadsrätt K10 Kvalificerade andelar i fåmansföretag K47 Skattereduktion för husarbete NE Inkomst av näringsverksamhet N8 Skogsavdrag och substansminskningsavdrag Momsbilaga För näringsidkare Datum att hålla koll på 23 mars. Du kan börja deklarera elektroniskt. 19 april. Du ska ha fått din förtryckta inkomstdeklaration. 3 maj. Dags att lämna inkomstdeklarationen till Skatteverket. 3 maj. Sista dag att lämna din ansökan om skattereduktion för husarbete som utförts under första halvåret maj. Sista dag att fyllnadsinbetala belopp på högst kr för att undvika ränta. ( kr så länge basräntan är 0 procent.) 31 maj. Dags att lämna inkomstdeklarationen om du bor utomlands. Juni. Du kan få din skatteåterbäring om du lämnat e-deklaration. 15 augusti. Utskick av slutskattebesked. 15 september. Utskick av slutskattebesked. 12 november. Kvarskatten ska betalas om du fått ditt slutskattebesked i augusti. 13 december. Kvarskatten ska betalas om du fått ditt slutskattebesked i september. 17 december. Nu ska alla ha fått slutskattebesked för 2010 års taxering. 14 mars Kvarskatten ska betalas om du fått ditt slutskattebesked i december december Sista dag att överklaga 2010 års deklaration. april 2010 Privata affärer 35

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus Deklarera 2015 Försäljning av småhus Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av småhus och ägarlägenheter 2 Olika sätt att lämna blankett K5 3 Hur

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus Deklarera 2014 Försäljning av småhus Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av småhus och ägarlägenheter 2 Olika sätt att lämna blankett K5 3 Hur

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet.

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Årsvärdepappers förteckning och deklarationsuppgifter depå

Årsvärdepappers förteckning och deklarationsuppgifter depå Förklaringar till Årsvärdepappers förteckning och deklarationsuppgifter depå Sparas till inkomstdeklarationen för inkomståret 2013. Detta dokument innehåller förklaringar till årsvärdepappersförteckning

Läs mer

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag?

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Page 1 of 13 Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Exempel på ROT-arbete Skatteverket

Exempel på ROT-arbete Skatteverket Page 1 of 12 Exempel på rotarbete Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer