VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012"

Transkript

1 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012 Foto: Sara Lindström Det är kul med läsplattor, tycker Lovisa Axling, som går i förskoleklassen på Skanörs skola. Hon är bland annat en hejare på Memory. Projektet Att skriva sig till läsning har dragit igång på Vellinge kommuns grundskolor. Projektet innebär att elever med hjälp av datorer eller läsplattor får skaffa sig ett förhållande till språket som helhet innan de tränar in formen på enskilda bokstäver. Stigande havsnivåer så vill kommunen möta hotet Foto: Magnus Mosén Foto: Annika Lundh Nya hastigheter för en tryggare kommun Nu justeras hastigheterna i Gessie by, Hököpinge och Hököpinge kyrkby och övervakning sätts in på olika ställen runt om i kommunen. Tillsammans kan vi skapa en tryggare miljö genom att ta det lugnt på vägarna. Sidan 5 Att havsnivån stiger är känt för de flesta. Läs Hans Hanssons, professor vid LTH, och kommunalråd Lars-Ingvar Ljungmans text om hur Vellinge kommun vill rusta för att skydda bebyggelsen på Näset. Sidan 4 Foto: Nils-Arvid Andersson Det är på Sunds det händer På Sundsgymnasiet kokar det av aktivitet. I detta nummer läser du om det estetiska programmet On Stage, om skolans golfgenier, om körtjejerna som åker till Sydafrika och om en EUtidning med humor. Sidan 6 7 Special: Sundsgymnasiet

2 Bygga, bo och miljö Vellinge på Facebook Hur kommer Lovisa Axling, som leker med sin läsplatta på framsidan av denna tidning, och hennes vänner vilja kommunicera med Vellinge kommun om några år? Det kan ingen exakt veta. Men jag vill göra vad jag kan för att göra Vellinge kommun ännu bättre på sociala medier, som på något sätt kommer att vara en del av Lovisas självklara vardag. Vellinge finns nu officiellt på Facebook och min önskan är att Facebook på sikt ska bli en lika självklar kommunikationsväg till kommunen som Vellinge.se, mejl, telefon eller besök. Det finns mycket vi kan göra på Facebook, till exempel blixtsnabbt informera om vad vi gör i vardag och kris och ge ännu mer och fylligare information än den du får via massmedia. Visserligen kan vi göra det på Vellinge.se också, men jag tror att ju fler kanaler vi kan erbjuda, desto lättare har vi att nå ut till våra medborgare och andra som är intresserade av vår kommun. Genom att gilla oss på Facebook, kommentera och debattera bidrar du till en levande och vital Facebooksida. Har du ett företag i kommunen som finns på Facebook och gillar oss, gillar vi dig tillbaka. Välkommen att gilla oss och tycka till på facebook.com/ vellingekommun! Magnus Mosén, kommunikatör Ansvarig utgivare: Marie Carlberg, vellinge.se, tfn Tidningen är tryckt på Cocoon Silk. Repro och tryck: JMS, Vellinge Nästa nummer kommer 31 mars. Han vill sätta Vellinge på miljökartan I tidningen Miljöaktuellts miljörankning finns Vellinge kommun på plats 117. Den siffran vill kommunens nya miljöchef Rickard Sandberg förbättra ordentligt. Jag vill sätta Vellinge på miljökartan. Till att börja med vill vi ha en tvåsiffrig placering i tabellen. Och sedan i framtiden förhoppningsvis en ensiffrig, säger Rickard Sandberg med ett leende. Han vill att Vellinge kommun ska vara en förebild inom en mängd miljöfrågor. Det kan handla om energieffektivisering, sopsortering och inte minst transporter. Men vi måste också jobba ännu mer för att få in miljöaspekten vid upphandlingar och när vi gör vår stadsplanering. Det är viktigt att tidigt få med miljötänket, säger han. Miljöledningssystem underlättar I framtiden kan Vellinge kommun även få ett så kallat miljöledningssystem som gör det lättare för kommunens olika verksamheter att tänka på miljön i det dagliga arbetet. Ett miljöledningssystem kan till exempel innehålla checklistor och Ragn-Sells fortsätter tömma slammet Septictankar, trekammarbrunnar, slutna tankar och fettavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Före tömning måste fastighetsägaren frilägga och märka ut brunnslocket, annars debiteras extra avgift. Ny entreprenad för slamtömning börjar 1 april. Foto: Karin Nilsson rutiner som underlättar miljöarbetet i verksamheterna, berättar Rickard Sandberg. Fler bör åka kollektivt En annan fråga som han tycker är viktig är kollektivtrafiken. Han vill att kommuninvånarna i ännu högre grad ska åka kollektivt. Men återigen handlar det om att kommunen ska vara ett föredöme och visa på möjligheterna. Om till exempel en politiker ska åka till Stockholm kanske han eller hon borde ta tåget i stället för flyget om det är möjligt, tycker Rickard Sandberg. Text: Magnus Mosén Liksom tidigare är det Ragn-Sells som utför tjänsten. Tömningsdag meddelas i god tid. Du kan söka dispens för slamtömning hos Vellinge kommun, vellinge.se. Ragnsells når du på telefon tipsar Text: Anna Olsson 27 februari börjar tömningen av trädgårdskärl för dig som har ett abonnemang. Om vi har snö vid den tiden skjuts tömningen fram tills vi åter har barmark. 2 KOMMUNIKÉN Februari 2012

3 Bygga, bo och miljö Nederländskt skydd mot höjd havsnivå Kan man fortsätta att bo på Falsterbonäset? Kan vi stå emot när vågorna rasar och havet stiger? Svaret är ja. Klimatförändringen och dess inverkan på Falsterbonäset har fått förnyad aktualitet, dels genom den dialog som ägt rum mellan Vellinge kommun och Länsstyrelsen, dels genom media. Vellinge kommun vill skydda Näset mot erosion och översvämningar, dels genom att fylla sand på stränderna, dels genom att bygga jordvallar utmed delar av kusten. Länsstyrelsen ifrågasätter huruvida det är möjligt att använda sand för att motverka kusterosioner. Strandfodring en lösning I Nederländerna tillsatte regeringen för ett antal år sedan den senaste Deltakommissionen, troligen den vetenskapligt mest kompetenta som funderat kring dessa frågor. Den presenterade sina resultat 2008 och formulerade en vision om skyddet av den nederländska kusten med hänsyn till klimatförändringar. Olika lösningar föreslås. Den som passar Näset bäst är strandfodring, som innebär att man lägger ny sand på stranden och i det grunda vattnet utanför. Genom att höja stranden i samma takt som havet stiger behåller man balansen mellan hav och strand. Genom inverkan av vinden kommer de strandnära sanddynerna, som idag skyddar delar av Näset mot översvämning, att skjuta i höjden på motsvarande sätt. Därmed förblir också balansen mellan havet, extrema högvatten och sanddynerna densamma som idag. Det finns således ingen anledning att tro att sanddynerna i framtiden skulle vara mera utsatta än vad de är idag, förutsatt att nivån på stranden och den grunda bottnen utanför successivt höjs genom strandfordring i takt med att havet stiger. Beräkningar för Ystad visar att detta fram till år 2050 skulle kosta cirka konor per kilometer strand och år. Samma studie visar att Ystads stränder år 2009 genererade inkomster på cirka 55 miljoner kronor. Kostnaden för att bibehålla stränderna är således liten. Liknande belopp torde gälla för Näset. Vallar en beprövad lösning I Nederländerna kommer man även att fortsätta skydda kustområden med jordvallar. Också Vellinge kommun vill använda jordvallar. Kostnaden för en jordvall, som skulle skydda Näset mot översvämningar fram till 2050, uppgår till cirka 15 miljoner kronor en liten summa med tanke på att värdet på infrastrukturen som skyddas uppgår till cirka 60 miljarder kronor. Problem med grundvattenhöjning Länsstyrelsen har uttryckt oro för grundvattnets höjning. Den åtgärd vi föreslår kallas dränering. Genom att pumpa ut grundvatten i rätt mängd och på rätt nivå i marken kontrolleras nivån både på det saltare havsvattnet och på grundvattnets överyta. Att detta är tekniskt möjligt visar man i Nederländerna där cirka en tredjedel av landets yta redan idag ligger under havets medelvattentyta. Kostnaden för att hålla grundvattennivåerna nere på Näset uppgår till cirka en miljon kronor per år fram till 2050 en i sammanhanget mycket liten summa. Det är fullt möjligt att skydda Näset mot erosion och översvämningar. Vi har väl underbyggda förslag på hur och var dessa skyddsåtgärder ska byggas. Vi vill att myndigheterna bestämmer sig och ger oss de tillstånd vi behöver. Vi vill agera nu. Läs mer på Vellinge.se/havsniva. Text: Lars-Ingvar Ljungman, kommunstyrelsens ordförande och Hans Hansson, professor i teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola Utredning av dagvatten Sommarens regnmängder har skapat problem med vattenavrinning inom stora delar av kommunen. På flera håll uppstod bland annat problem med översvämningar. Dessutom har det framkommit att en del bebyggda områden inte har någon dagvattenavledning. Kommunen har därför tillsatt en utredning för att komma tillrätta med problemen. Utredningen, som leds av kommunens tidigare va-chef Per Juhlin, ska kartlägga hur det ser ut med dagvattenavledning i kommunen och även komma fram till både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, med hänsyn till klimatförändringarna. Själva utredningen beräknas pågå under hela 2012 och består av fem delar. Under första delen tas bland annat underlag för avrinningsområden fram. Befintliga anläggningar och utloppspunkter inventeras. Klart i mars. Den andra delen består bland annat i att inventera befintliga dikningsföretag och utloppspunkter för nya anläggningar. Klart i maj. Under del tre inventeras bland annat anläggningar för dagvatten inom vägföreningsområde. Klart i september. Under del fyra tas grova kostnadsberäkningar fram områdesvis. Olika finansieringsalternativ kontra taxekonsekvenser utreds och en prioritetsordning tas fram. Klart i december. Slutrapporten (del fem) med förslag till åtgärder beräknas Text: Magnus vara klar Mosén någon gång under december. Text: Magnus Mosén Februari 2012 KOMMUNIKÉN 3

4 Vård och omsorg Anhörig till någon med funktionshinder? Då är du välkommen på föreläsning med psykologen och föreläsaren Marie Lindgren som bl.a. tar upp: Stress och utmattning Hur hantera ångest, sorg och skuld Att släppa taget Målsättningen är att deltagarna får ventilera olika frågeställningar och får med sig verktyg för att kunna leva och njuta av nuet tillsammans med sina närstående. Datum: 13 mars Tid: kl Plats: fullmäktigesalen, kommunhuset i Vellinge, Norrevångsg. 3. Fika serveras. Obligatorisk anmälan senast 28 februari till anhörigstödskoordinator Susann Lindmark, eller vellinge.se. Text: Susann Lindmark Månstorps ängar snart sanerat Under hösten pågick saneringsarbetet på Månstorps ängar. Arbetet ska vara klart i mitten av februari. Ingen av hyresgästerna har behövt lämna Månstorps ängar under arbetet. En del i taget har sanerats och de boende har under tiden flyttat upp till korttidsavdelningen med sitt bohag. Saneringsarbetet har inneburit att vi har fått köpa in korttidsplatser i andra kommuner. Många har behov av en lägenhet på våra vård- och omsorgsboenden just nu, så vi ser vi fram mot att korttidsavdelningen på Månstorps ängar kan öppna snart, säger Anna Mannfalk, ordförande i omsorgsnämnden. Text: Catharina Byström Hjälp en medmänniska Kornet är en daglig verksamhet i kommunal regi för den som bor i Vellinge kommun, är år och har drabbats av psykisk ohälsa. Foto: Annika Lundh Nu söker vi dig som är mellan 30 och 40 år och vill göra en social insats. Alla behöver en vän att prata och umgås med, men vi har alla olika förutsättningar för att knyta sociala kontakter. De människor som lever med en livslång funktionsnedsättning har kanske i det dagliga livet få sociala kontakter utöver anhöriga och personal. Laglig rätt till kontaktperson Genom LSS-lagstiftningen* finns en möjlighet att ansöka om kontaktperson, en vän. De som har denna möjlighet är människor med utvecklingsstörning, autism- och autismliknande tillstånd och de med förvärvade hjärnskador. Även andra personer med varaktiga psykiska och fysiska funktionsnedsättningar kan söka kontaktperson. Vara medmänniska Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara medmänniska, en vän att umgås med, som har tid och tålamod och som går att lita på. Vad kontaktpersonsparet gör beror på vad man tillsammans kommer fram till. När träffarna sker beror helt på när båda parter kan. Kontaktpersonen har rätt att åka på semester och att vara sjuk och behöver inte ta igen tiden. Vanligtvis träffas paret två till fyra gånger i månaden, men det är som sagt en överenskommelse. I avtalet står att uppdraget omfattar minst åtta timmar i månaden. Dessa timmar får disponeras fritt. Kontaktpersonen får ett arvode och en omkostnadsersättning utbetald varje månad. Intresserad? Kontakta Cecilia Rosencrantz, samordnare LSS, telefon eller cecilia. Text: Maria Dedic * LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Källa: Socialstyrelsen 4 KOMMUNIKÉN Februari 2012

5 Trafik och trygghet Ta det piano i trafiken Vid ökade hastigheter ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen kraftigt. Hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenserna blir vid en olycka. Högre hastighet ger inte heller någon större tidsvinst. I höstas tog Vellinge kommun fram en ny hastighetsplan som resulterat i nya hastigheter. Många synpunkter kom in under samrådsprocessen. Efter beslut i nämnden för gemensam medborgarservice och en andra remissrunda med väghållarna, införs nu, i ett första steg i februari/ mars, nya hastigheter i Gessie by, Hököpinge och Hököpinge kyrkby. 40 km/tim blir den nya hastigheten på Bruksvägen, väg 500 genom Hököpinge och på huvudvägarna genom Hököpinge kyrkby. Hastigheten på väg 500 sänks till 40 km/tim i korsningen med Bruksvägen och höjs till 60 km/ tim mellan Hököpinge och Gessie by. Även hastigheten på Mossahusvägen ändras till 40 km/tim. Näst på tur för omskyltning står Vellinge tätort. Förhoppningen är att stora delar av omskyltningen kan ske under våren. I samrådsprocessen fanns det stor oro för att hastigheten på Stenbocks väg i Höllviken skulle höjas till 60 km/tim, men nämnden för gemensam medborgarservice beslutade att 50 km/tim ska vara kvar. Omskyltningen av hastigheter ingår i en nationell ambition att sträva efter jämna hastighetssteg 40, 60, 80 och 100 km/tim. Övervakning av vägnätet Just nu prioriteras övervakning på platserna nedan, men vägnätet övervakas även på andra platser. Väg 100/Falsterbovägen Väg 101 Bruksvägen, Hököpinge Kungstorpsvägen, Höllviken Stenbocks väg, Höllviken Ängdalavägen, Höllviken Östra Fädriften, Höllviken Halörsvägen, Skanör Malmövägen, Skanör Clemensagervägen, Falsterbo Norrevångsgatan, Vellinge Södervångsgatan, Vellinge Besök Vellinge.se under Trafik & infrastruktur för mer information. Text: Annette Bengtsson Grannsamverkan och guidning på St Hammars nya skola Höst och vinter ökar bostadsinbrot-ten radikalt. Grannsamverkan är en del av lösningen. Att råka ut för att någon har varit i ens hem känns obehagligt och kränkande. Än värre är det att upptäcka att värdesaker har försvunnit. Oftast avgör inte slumpen vem som blir utsatt; tjuven har valt sina måltavlor med mer eller mindre omsorg. Du kan Parkeringsregler övervakas Från mitten av februari sköter Malmö industrivakter AB parkeringsövervakningen i Vellinge på allmänna kommunala gator och parkeringsplatser. Parkeringsvakterna följer bland annat upp hur den tidsbegränsade parkeringen efterlevs och att bilister inte parkerar på platser reserverade för rörelsehindrade, dock göra det svårare för tjuven genom något så enkelt som att samverka med grannarna. Polisen, kommunen och Länsförsäkringar Skåne hjälper er gärna igång! Kom till Stora Hammars nya skola på Esplanaden 7 i Höllviken tisdag 28 februari kl så berättar vi hur! Vill du passa på att få en guidning genom Vellinges modernaste om de inte har tillstånd. Handlare, handikapporganisationer med flera har ofta klagat på att parkeringsplatserna inte används som det är tänkt eller att framkomligheten hindras av felparkerade bilar. Kommunens ambition med övervakningen är att tillgängligheten och trafiksäkerheten ska öka. Om man parkerar i strid med trafikreglerna kan man få betala skola av rektor Stina Hansson, är du välkommen redan kl Anmälan vellinge.se eller Vellinge Direkt, Meddela om du kommer kl eller Vid många deltagare arrangerar vi ytterligare tillfällen. Välkommen! Text: Marie Louise Arendt en avgift, för närvarande 300 eller 600 kronor, beroende på hur allvarlig förseelsen är. Om man får en parkeringsanmärkning och anser att den är felaktig kan man bestrida den till Polisen. Avgiften ska betalas även om man begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Text: Annette Bengtsson Februari 2012 KOMMUNIKÉN 5

6 Special: Sundsgymnasiet Fortsatta studier i USA för golfelever Filip Brattse Emma Henrikson Emma Henrikson och Filip Brattse går på Sundsgymnasiets idrottsprogram med inriktning golf. De har utvecklats stort under åren på skolan. Emma har under det gångna året dragit på sig landslagströjan två gånger. Team Rudersdal Open i Danmark gav en fjärdeplats och på Finnish Amateur Open slutade Emma tvåa. På senaste Skandia Elit vann Emma med hela sex slags marginal. I skrivande stund är hon rankad trea bland Sveriges juniorer. Filip har liksom Emma haft två landslagsuppdrag under 2011, Team Rudersdal Open och German Junior Open. Båda två har blivit antagna vid college i USA för sina framtida studier Emma i San Diego och Filip i Chicago. Text och foto: Per Johansson Det ska koka här! 44 elever går på det estetiska programmet On Stage på Sundsgymnasiet. Kommunikén fick se frukten av treornas arbete under föreställningen Videobutiken Rullen en fartfylld och rolig musikal om en videobutik som hotas av rivning. Eleverna har skrivit all text och dialog själva till föreställningen, som innehåller allt ifrån en sexuellt frustrerad präst till en kärlekskrank brevbärare. Linnéa Lindgren, som har en nyckelroll i musikalens handling, har sång som sitt huvudintresse och ångrar inte att hon valde Sundsgymnasiets estetiska program. Speciellt tycker jag om gehörs- och musiklära. Man får verkligen lära sig musik från grunden, säger hon. En lyckoträff Linus Ask spelar bland annat präst i uppsättningen och efter snart tre år på estetprogrammet är ambitionen klar. Jag tänker åka till USA som au-pair ett år. Sedan vill jag komma in på Teaterhögskolan. Att jag valde estetiska programmet berodde mest på att jag kände att jag inte skulle orka pendla in till Malmö. Men det visade sig vara en lyckoträff, säger han. Alla involveras Klemens Rosberg är slagverks- och ensemblelärare. Han berättar passionerat om estetprogrammets syn på kreativitet och framförande. Det ska koka här! Alla elever, oavsett hur bra de är, ska involveras i föreställningarna. Det är fantastiskt att se hur alla hjälper varandra, säger han när han visar upp skolans imponerande lokaler. Eleverna har tillgång till replokaler, studio och en mängd instrument. Vi brukar uppmuntra eleverna att använda lokalerna även när de inte har lektion. Sitt inte och häng på håltimmarna, kom ner och spela in din egen platta istället, brukar jag säga, berättar Mattias Leesment Bergh, musiklärare. En viktig del av estetprogrammet är att eleverna ska fokusera på sitt sceniska framförande. Låtarna ska övas in för att verkligen framföras. Man ska inte bara repa in åtta låtar och så blir det inget mer med det. Det ska finnas en deadline. Det är spännande att se hur eleverna alltid fixar det. Vissa behöver kniven mot strupen och börjar öva som hårdast någon månad innan det är dags för föreställning. Men de brukar alltid fixa det, säger Klemens Rosberg. Lukas Wall, Olof Nilsson och Linnéa Lindgren trivs på Sundsgymnasiet. Företag hör av sig Elevernas föreställningar och konserter har vid det här laget nått så pass stor framgång att de ofta anlitas till evenemang utanför skolan. Företag och andra organisationer hör av sig och berättar att de hört gott om våra konserter och att de vill anlita oss. Det är jättekul, berättar Klemens Rosberg. Text och foto: Magnus Mosén Fakta: Sundsgymnasiets estetiska program On Stage: Utbildningen förbereder dig både för högskola och en framtid som artist. Fokus ligger på att eleverna ska spela mycket. Modern teknik och professionell utrustning är självklara delar av utbildingen. 6 KOMMUNIKÉN Februari 2012

7 Special: Sundsgymnasiet Elever gör tidning om EU På bilden ser du från vänster Cecilia Vegelius, Emma Svärd, Linnea Olsson, Amanda Dyberg och Jonatan Nyhlén på besök i Bryssel. Foto: Viktoria Nordström I september 2011 gjorde fem samhällselever på Sundsgymnasiet med inriktning Europa en enkät på skolan om grundläggande faktakunskaper inom EU. Resultatet var mycket dåligt, men en sak var klar: eleverna på skolan ville lära sig mer om EU. Peppade körtjejer mot Sydafrika Linnéa Lindgren och Sara Frenning från Sundsgymnasiet beger sig snart ut på en spännande resa. Om några dar ska de åka till Sydafrika. Jag är peppad och förväntansfull, säger Linnéa Lindgren. Och jag är så spänd inför resan, sprudlar Sara Frenning. De har blivit uttagna till att Vi bestämde oss för att på ett humoristiskt och lite lättare sätt förmedla kunskap om EU genom att göra en tidning, berättar Amanda Dyberg. Vi vill engagera och informera ungdomar om hur mycket EU påverkar våra liv och namnet Engagerad Ungdom var därför ett enkelt val. Tidningens innehåll kommer att vara blandat med intervjuer, krönikor, debattinlägg och grundläggande fakta om EU. Linnea Olsson berättar också att en del nyheter kommer att finnas med för att uppdatera läsaren om vad som händer inom EU. Förutom grundläggande kunskap kommer även reportage från elevernas skolresor till Strasbourg och Bryssel att finnas med. I december besökte vi Europaparlamentet i Strasbourg och sjunga i en kör, i regi av stiftelsen Star for Life, vars mål är att bekämpa aids och hiv i Afrika. De ska ska sjunga för och tillsammans med olika skolor i Sydafrika. Vi kommer bland annat sjunga på invigningen av en skola, berättar Linnéa. Vad förväntar ni er av er resa? Att se hur ungdomarna har det i Sydafrika, säger Sara Frenning. Jag är intresserad av att se hur ungdomarna i Sydafrika kombinerar dans och musik. I Sverige skiljer vi ofta dans och musik åt. I Sydafrika hör det mer ihop, har jag hört, säger Linnéa. Text och foto: Magnus Mosén agerade parlamentariker för en dag tillsammans med elever från EU:s alla medlemsländer, säger Emma Svärd. Jonatan Nyhlén fortsätter: I januari var vi i Bryssel där vi bland annat besökte NATO och USEU (USA:s EU-ambassad) och träffade Europaparlamentarikern Mikael Gustafsson. Vi fick också se föreläsningen som Bill Gates höll i plenisalen för parlamentarikerna. Han talade om välgörenhet och hur du på ett effektivt sätt botar sjukdomar i Afrika. Föreläsningen heter Innovation with Impact. Att göra en tidning från grunden är ingen lätt uppgift men med hjälp från skolans medialärare och elever har processen blivit smidigare. Vi har även fått hjälp med de datorprogram som behövs för att skapa tidningen och skolan har verkligen funnits där för oss, säger Cecilia Vegelius. Tidningen kommer att tryckas i slutet av februari för att sedan finnas med på Sundsgymnasiets Europadag den 9 maj. Tidningen kommer också att finnas på kommunens bibliotek. Text: Cecilia Vegelius Första steget mot kulturskola För att omvandla Vellinge Musikskola till Vellinge Kulturskola krävs nya lokaler. Därför byggs Mediahuset på Sundsgymnasiet om i sin helhet. Den fristående byggnaden som idag kallas Studion byggs ihop med Mediahuset för att rymma en större scen med plats för fler åskådare. När vårterminen är slut påbörjas ombyggnaden av Studion, vilken beräknas vara klar i slutet av augusti. Om allt går som det ska invigs de nya lokalerna i mitten av oktober. Text: Lennart Willemo Februari 2012 KOMMUNIKÉN 7

8 Monica, Anders och alla de andra Vernissage lördagen den 18 februari kl : Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt av Georg Oddner. Utställningen är producerad av Malmö museer ochpågår till och med den 11 mars. Öppet: lör sön kl Uppleva och göra Vernissager och sportlov på konsthallen Hästkrafter Vernissage lördagen den 17 mars kl : Hästkrafter en samlingsutställning med tio konstnärer på tema hästar och bilar. Utställningen pågår till och med den 15 april. Öppet: fre sön kl , även Skärtorsdag och Annandag påsk. För mer information besök Vellinge.se/ konsthall. Mona Niklassons tavla Mustang finns med på samlingsutställningen. Släktforskning i Västra Ingelstad Onsdagen den 15 februari kl är det släktforskningskväll på Västra Ingelstads bibliotek. Britt-Marie Ridell från Söderslätt Släkt- och hembygdsforskarförening visar hur man kommer igång med sin släktforskning. Det är främst för nybörjare men även vana släktforskare kan få tips och idéer. Evenemanget är gratis och ingen anmälan behövs. Välkommen! Text: Jenny Ahlin Musikalen Hotel Nelson Nu är det snart dags för musikalen Hotel Nelson i Södervångshallen. Hotel Nelson är en spännande historia om saker som försvinner på ett hotell som dessutom besöks av både gäster och spöken. Musikalen är gjord av hela musikklassen årskurs 4 9. Tider: onsdagen den 15 februari och torsdagen den 16 februari kl och Torsdagen den 16 februari även kl Entré 50 kronor Porträtt av Monica Zetterlund, Georg Oddner/Malmö museer Aktivitet på sportlovet Sportlovsateljé för skollediga ungdomar i årskurs 4 6. Vi tittar på porträtten i utställningen Monica, Anders och alla de andra och skapar egna ansikten med kollageteknik. Onsdag 22 februari kl Torsdag 23 februari kl Kostnad 40 kronor Välj dag och anmäl till eller ring senast den 16 februari. Text: Lena Miörner Text: Margareta Månsson Affisch: Creativomedia Foto: Frida Nyqvist

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Specialbilaga - flygbilder över Vellinge kommun - februari 2009

Specialbilaga - flygbilder över Vellinge kommun - februari 2009 VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga - flygbilder över Vellinge kommun - februari 2009 Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen har låtit Lars Bygdemark, en av Sveriges främsta flygfotografer, ta nya flygbilder

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Mona Ohlsson Skoog, Miljö och klimatstrateg mona.skoog@ystad.se Kustförvaltningen i Ystad Policy för förvaltning och skydd av kusten 2008 Den generella

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december 2017 Detta programblad vänder sig till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon

Läs mer

Regional kustplanering i Skåne med fokus på stränder och erosion

Regional kustplanering i Skåne med fokus på stränder och erosion Regional kustplanering i Skåne med fokus på stränder och erosion Pär Persson vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Regional planering enligt PBL finns inte i Skåne men länsstyrelsen har många uppdrag

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012

Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012 Foto: Sara Lindström Nu är det dags att sortera matavfall för alla i Vellinge kommun. Restauranger, skolkök och andra verksamheter

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Falsterbohalvön skydd mot höjda havsnivåer Hans Folkeson stadsbyggnadsdirektör Vellinge kommun MSB 7/12 2010

Falsterbohalvön skydd mot höjda havsnivåer Hans Folkeson stadsbyggnadsdirektör Vellinge kommun MSB 7/12 2010 Falsterbohalvön skydd mot höjda havsnivåer Hans Folkeson stadsbyggnadsdirektör Vellinge kommun MSB 7/12 2010 O Ca 8 000 18 000 33 300 40 000 50 000 År 1960 1975 2010 2025 2050 Befolkningsutveckling i Vellinge

Läs mer

Kungörelse 2012-09-07. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2012-09-07. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(23) 2012-09-07 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Kommunhuset i Vellinge, sammanträdesrum 1, Kolabacken

Kommunhuset i Vellinge, sammanträdesrum 1, Kolabacken KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-08-11 M-nämnden M-förvaltningen Vensel Roskvist tel 040-425207 M-nämnden Plats Kommunhuset i Vellinge, sammanträdesrum 1, Kolabacken Tid 2009-08-18 kl. 17.00 Ärenden 1 Val för

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Anhörigstöd i Mjölby kommun

Anhörigstöd i Mjölby kommun Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7 RAPPORT Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Pianot i fokus Daniel Larsson Hur fick du idén till att göra pianokonserten och varför ville du göra den? Jag har spelat piano sedan jag var runt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Verksamhetsråd Stora Hammars rektorsområde

Verksamhetsråd Stora Hammars rektorsområde Verksamhetsråd Stora Hammars rektorsområde Ärende: Verksamhetsråd Stora Hammars platschefsområde Höllviken Datum: 20 mars 2012 Plats: Stora Hammars skola Närvarande: Tove Svensson, tillförordnad rektor

Läs mer

Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill

Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill att du ska känna när du kommer in genom dörrarna. Den

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp Välkommen till Vellinge kommun Kust och slätt Vellinge kommun Våra kommundelar Folkmängd 2014 Totalt: 34 110 Höllviken: 10 902 Ö. Grevie: 603 Ljunghusen: 2 645 V. Ingelstad: 711 Rängs sand: 881 Gessie

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

FRITIDSPROGRAM November 2012

FRITIDSPROGRAM November 2012 FRITIDSPROGRAM November 2012 Teater Mimulus Eldshow Kulturnatten 21/9 i Museiparken 1 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUN Karlstads Kommuns Fritidsverksamhet (LSS) För personer

Läs mer

Vad är en översvämning?

Vad är en översvämning? ÖVERSVÄMNING Vad är en översvämning? Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Översvämning kan dels ske utmed vattendrag, men också drabba

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

www.m.lst.se Dialog vid hög nivå När klimatet blir varmare stiger havsnivån. Vad kan kommunen göra? Och vad gör staten? 2008-08-28

www.m.lst.se Dialog vid hög nivå När klimatet blir varmare stiger havsnivån. Vad kan kommunen göra? Och vad gör staten? 2008-08-28 2008-08-28 Dialog vid hög nivå När klimatet blir varmare stiger havsnivån. Vad kan kommunen göra? Och vad gör staten? Länsarkitekt Kerstin Nilermark, Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnadsdirektör Hans

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan.

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan. VECKOBLAD v. 7 2013 Till elever Veckans ordspråk: Det är när man upptäcker musiken som många unga hjärtan också lär sig älska. Richard Strauss Hej! En vecka med massor av nationella prov har tagit sitt

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan).

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan). Sida 1 av 3 Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev mars Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: mars 2014 Inbrott

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Program barn & unga. Våren Öppettider: Mån kl Tis kl Ons kl

Program barn & unga. Våren Öppettider: Mån kl Tis kl Ons kl Älmhults Bibliotek Program barn & unga Våren 2017 http://bibliotek.almhult.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Eva Sjölin, klusterledare för SUD non-profit organisation 130 companies and institutions with a high environmental profile creates networks between businesses and organisations

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015 Sportlov 2015 2015 Hörby 16-20 februari 2015 Skapa på museet och se den fantastiska utställningen Undrien Kom till Undrien, hälsa på i Trottoarien! Se den fantastiska utställningen och låt fantasin flöda

Läs mer

Barn- och familjeverksamhet i Löddebygdens församling

Barn- och familjeverksamhet i Löddebygdens församling Barn- och familjeverksamhet i Löddebygdens församling Marie saknas på bilden Det är oss du träffar i verksamheterna Om ni undrar något får ni gärna höra av er till någon av oss: André Nyberg, församlingspedagog

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

PM UNGDOMS-SM CYKEL 1-3 AUGUSTI

PM UNGDOMS-SM CYKEL 1-3 AUGUSTI PM UNGDOMS-SM CYKEL 1-3 AUGUSTI Höllviken CK, Vellinge kommun och Svenska Cykelförbundet hälsar tävlande, ledare och publik välkomna till 2014 års Svenska Mästerskap i cykel på landsväg för ungdomar. Tävlingarna

Läs mer

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och 09Ne Välkomna till höstens estetvecka. Som vanligt stuvar

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

m e d s t a r k a r e r ö s t s t u d i e m a t e r i a l ➌ Att representera Att föra någons talan är en förmån. Tillsammans får vi en starkare röst.

m e d s t a r k a r e r ö s t s t u d i e m a t e r i a l ➌ Att representera Att föra någons talan är en förmån. Tillsammans får vi en starkare röst. ➌ Att representera 20 Att föra någons talan är en förmån. Tillsammans får vi en starkare röst. Det här avsnittet handlar om dig och ditt engagemang. Om hur personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, psykiska

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

NyhetsBrevnr 2 2013. Tinnitus - en dold folksjukdom

NyhetsBrevnr 2 2013. Tinnitus - en dold folksjukdom Vintern är på väg över mot vår, solen kikar fram bakom molnen och påsken står för dörren. På ABF är verksamheten i full gång. Här kan du läsa om några av våra nyheter. Håll även utkik efter intressant,

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Minnesanteckningar från Erosionsskadecentrums medlems- och styrelsemöte den 27 januari i Malmö.

Minnesanteckningar från Erosionsskadecentrums medlems- och styrelsemöte den 27 januari i Malmö. Minnesanteckningar från Erosionsskadecentrums medlems- och styrelsemöte den 27 januari i Malmö. Beslutande: Hans Lilja Sofia Warpman Skurups kommun Trelleborgskommun Halmstads kommun Ej NV Övriga medlemmar:

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand!

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Vad är konfirmation egentligen? Konfirmation handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om ditt liv och dina frågor. Helt

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer