VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012"

Transkript

1 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012 Foto: Sara Lindström Det är kul med läsplattor, tycker Lovisa Axling, som går i förskoleklassen på Skanörs skola. Hon är bland annat en hejare på Memory. Projektet Att skriva sig till läsning har dragit igång på Vellinge kommuns grundskolor. Projektet innebär att elever med hjälp av datorer eller läsplattor får skaffa sig ett förhållande till språket som helhet innan de tränar in formen på enskilda bokstäver. Stigande havsnivåer så vill kommunen möta hotet Foto: Magnus Mosén Foto: Annika Lundh Nya hastigheter för en tryggare kommun Nu justeras hastigheterna i Gessie by, Hököpinge och Hököpinge kyrkby och övervakning sätts in på olika ställen runt om i kommunen. Tillsammans kan vi skapa en tryggare miljö genom att ta det lugnt på vägarna. Sidan 5 Att havsnivån stiger är känt för de flesta. Läs Hans Hanssons, professor vid LTH, och kommunalråd Lars-Ingvar Ljungmans text om hur Vellinge kommun vill rusta för att skydda bebyggelsen på Näset. Sidan 4 Foto: Nils-Arvid Andersson Det är på Sunds det händer På Sundsgymnasiet kokar det av aktivitet. I detta nummer läser du om det estetiska programmet On Stage, om skolans golfgenier, om körtjejerna som åker till Sydafrika och om en EUtidning med humor. Sidan 6 7 Special: Sundsgymnasiet

2 Bygga, bo och miljö Vellinge på Facebook Hur kommer Lovisa Axling, som leker med sin läsplatta på framsidan av denna tidning, och hennes vänner vilja kommunicera med Vellinge kommun om några år? Det kan ingen exakt veta. Men jag vill göra vad jag kan för att göra Vellinge kommun ännu bättre på sociala medier, som på något sätt kommer att vara en del av Lovisas självklara vardag. Vellinge finns nu officiellt på Facebook och min önskan är att Facebook på sikt ska bli en lika självklar kommunikationsväg till kommunen som Vellinge.se, mejl, telefon eller besök. Det finns mycket vi kan göra på Facebook, till exempel blixtsnabbt informera om vad vi gör i vardag och kris och ge ännu mer och fylligare information än den du får via massmedia. Visserligen kan vi göra det på Vellinge.se också, men jag tror att ju fler kanaler vi kan erbjuda, desto lättare har vi att nå ut till våra medborgare och andra som är intresserade av vår kommun. Genom att gilla oss på Facebook, kommentera och debattera bidrar du till en levande och vital Facebooksida. Har du ett företag i kommunen som finns på Facebook och gillar oss, gillar vi dig tillbaka. Välkommen att gilla oss och tycka till på facebook.com/ vellingekommun! Magnus Mosén, kommunikatör Ansvarig utgivare: Marie Carlberg, vellinge.se, tfn Tidningen är tryckt på Cocoon Silk. Repro och tryck: JMS, Vellinge Nästa nummer kommer 31 mars. Han vill sätta Vellinge på miljökartan I tidningen Miljöaktuellts miljörankning finns Vellinge kommun på plats 117. Den siffran vill kommunens nya miljöchef Rickard Sandberg förbättra ordentligt. Jag vill sätta Vellinge på miljökartan. Till att börja med vill vi ha en tvåsiffrig placering i tabellen. Och sedan i framtiden förhoppningsvis en ensiffrig, säger Rickard Sandberg med ett leende. Han vill att Vellinge kommun ska vara en förebild inom en mängd miljöfrågor. Det kan handla om energieffektivisering, sopsortering och inte minst transporter. Men vi måste också jobba ännu mer för att få in miljöaspekten vid upphandlingar och när vi gör vår stadsplanering. Det är viktigt att tidigt få med miljötänket, säger han. Miljöledningssystem underlättar I framtiden kan Vellinge kommun även få ett så kallat miljöledningssystem som gör det lättare för kommunens olika verksamheter att tänka på miljön i det dagliga arbetet. Ett miljöledningssystem kan till exempel innehålla checklistor och Ragn-Sells fortsätter tömma slammet Septictankar, trekammarbrunnar, slutna tankar och fettavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Före tömning måste fastighetsägaren frilägga och märka ut brunnslocket, annars debiteras extra avgift. Ny entreprenad för slamtömning börjar 1 april. Foto: Karin Nilsson rutiner som underlättar miljöarbetet i verksamheterna, berättar Rickard Sandberg. Fler bör åka kollektivt En annan fråga som han tycker är viktig är kollektivtrafiken. Han vill att kommuninvånarna i ännu högre grad ska åka kollektivt. Men återigen handlar det om att kommunen ska vara ett föredöme och visa på möjligheterna. Om till exempel en politiker ska åka till Stockholm kanske han eller hon borde ta tåget i stället för flyget om det är möjligt, tycker Rickard Sandberg. Text: Magnus Mosén Liksom tidigare är det Ragn-Sells som utför tjänsten. Tömningsdag meddelas i god tid. Du kan söka dispens för slamtömning hos Vellinge kommun, vellinge.se. Ragnsells når du på telefon tipsar Text: Anna Olsson 27 februari börjar tömningen av trädgårdskärl för dig som har ett abonnemang. Om vi har snö vid den tiden skjuts tömningen fram tills vi åter har barmark. 2 KOMMUNIKÉN Februari 2012

3 Bygga, bo och miljö Nederländskt skydd mot höjd havsnivå Kan man fortsätta att bo på Falsterbonäset? Kan vi stå emot när vågorna rasar och havet stiger? Svaret är ja. Klimatförändringen och dess inverkan på Falsterbonäset har fått förnyad aktualitet, dels genom den dialog som ägt rum mellan Vellinge kommun och Länsstyrelsen, dels genom media. Vellinge kommun vill skydda Näset mot erosion och översvämningar, dels genom att fylla sand på stränderna, dels genom att bygga jordvallar utmed delar av kusten. Länsstyrelsen ifrågasätter huruvida det är möjligt att använda sand för att motverka kusterosioner. Strandfodring en lösning I Nederländerna tillsatte regeringen för ett antal år sedan den senaste Deltakommissionen, troligen den vetenskapligt mest kompetenta som funderat kring dessa frågor. Den presenterade sina resultat 2008 och formulerade en vision om skyddet av den nederländska kusten med hänsyn till klimatförändringar. Olika lösningar föreslås. Den som passar Näset bäst är strandfodring, som innebär att man lägger ny sand på stranden och i det grunda vattnet utanför. Genom att höja stranden i samma takt som havet stiger behåller man balansen mellan hav och strand. Genom inverkan av vinden kommer de strandnära sanddynerna, som idag skyddar delar av Näset mot översvämning, att skjuta i höjden på motsvarande sätt. Därmed förblir också balansen mellan havet, extrema högvatten och sanddynerna densamma som idag. Det finns således ingen anledning att tro att sanddynerna i framtiden skulle vara mera utsatta än vad de är idag, förutsatt att nivån på stranden och den grunda bottnen utanför successivt höjs genom strandfordring i takt med att havet stiger. Beräkningar för Ystad visar att detta fram till år 2050 skulle kosta cirka konor per kilometer strand och år. Samma studie visar att Ystads stränder år 2009 genererade inkomster på cirka 55 miljoner kronor. Kostnaden för att bibehålla stränderna är således liten. Liknande belopp torde gälla för Näset. Vallar en beprövad lösning I Nederländerna kommer man även att fortsätta skydda kustområden med jordvallar. Också Vellinge kommun vill använda jordvallar. Kostnaden för en jordvall, som skulle skydda Näset mot översvämningar fram till 2050, uppgår till cirka 15 miljoner kronor en liten summa med tanke på att värdet på infrastrukturen som skyddas uppgår till cirka 60 miljarder kronor. Problem med grundvattenhöjning Länsstyrelsen har uttryckt oro för grundvattnets höjning. Den åtgärd vi föreslår kallas dränering. Genom att pumpa ut grundvatten i rätt mängd och på rätt nivå i marken kontrolleras nivån både på det saltare havsvattnet och på grundvattnets överyta. Att detta är tekniskt möjligt visar man i Nederländerna där cirka en tredjedel av landets yta redan idag ligger under havets medelvattentyta. Kostnaden för att hålla grundvattennivåerna nere på Näset uppgår till cirka en miljon kronor per år fram till 2050 en i sammanhanget mycket liten summa. Det är fullt möjligt att skydda Näset mot erosion och översvämningar. Vi har väl underbyggda förslag på hur och var dessa skyddsåtgärder ska byggas. Vi vill att myndigheterna bestämmer sig och ger oss de tillstånd vi behöver. Vi vill agera nu. Läs mer på Vellinge.se/havsniva. Text: Lars-Ingvar Ljungman, kommunstyrelsens ordförande och Hans Hansson, professor i teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola Utredning av dagvatten Sommarens regnmängder har skapat problem med vattenavrinning inom stora delar av kommunen. På flera håll uppstod bland annat problem med översvämningar. Dessutom har det framkommit att en del bebyggda områden inte har någon dagvattenavledning. Kommunen har därför tillsatt en utredning för att komma tillrätta med problemen. Utredningen, som leds av kommunens tidigare va-chef Per Juhlin, ska kartlägga hur det ser ut med dagvattenavledning i kommunen och även komma fram till både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, med hänsyn till klimatförändringarna. Själva utredningen beräknas pågå under hela 2012 och består av fem delar. Under första delen tas bland annat underlag för avrinningsområden fram. Befintliga anläggningar och utloppspunkter inventeras. Klart i mars. Den andra delen består bland annat i att inventera befintliga dikningsföretag och utloppspunkter för nya anläggningar. Klart i maj. Under del tre inventeras bland annat anläggningar för dagvatten inom vägföreningsområde. Klart i september. Under del fyra tas grova kostnadsberäkningar fram områdesvis. Olika finansieringsalternativ kontra taxekonsekvenser utreds och en prioritetsordning tas fram. Klart i december. Slutrapporten (del fem) med förslag till åtgärder beräknas Text: Magnus vara klar Mosén någon gång under december. Text: Magnus Mosén Februari 2012 KOMMUNIKÉN 3

4 Vård och omsorg Anhörig till någon med funktionshinder? Då är du välkommen på föreläsning med psykologen och föreläsaren Marie Lindgren som bl.a. tar upp: Stress och utmattning Hur hantera ångest, sorg och skuld Att släppa taget Målsättningen är att deltagarna får ventilera olika frågeställningar och får med sig verktyg för att kunna leva och njuta av nuet tillsammans med sina närstående. Datum: 13 mars Tid: kl Plats: fullmäktigesalen, kommunhuset i Vellinge, Norrevångsg. 3. Fika serveras. Obligatorisk anmälan senast 28 februari till anhörigstödskoordinator Susann Lindmark, eller vellinge.se. Text: Susann Lindmark Månstorps ängar snart sanerat Under hösten pågick saneringsarbetet på Månstorps ängar. Arbetet ska vara klart i mitten av februari. Ingen av hyresgästerna har behövt lämna Månstorps ängar under arbetet. En del i taget har sanerats och de boende har under tiden flyttat upp till korttidsavdelningen med sitt bohag. Saneringsarbetet har inneburit att vi har fått köpa in korttidsplatser i andra kommuner. Många har behov av en lägenhet på våra vård- och omsorgsboenden just nu, så vi ser vi fram mot att korttidsavdelningen på Månstorps ängar kan öppna snart, säger Anna Mannfalk, ordförande i omsorgsnämnden. Text: Catharina Byström Hjälp en medmänniska Kornet är en daglig verksamhet i kommunal regi för den som bor i Vellinge kommun, är år och har drabbats av psykisk ohälsa. Foto: Annika Lundh Nu söker vi dig som är mellan 30 och 40 år och vill göra en social insats. Alla behöver en vän att prata och umgås med, men vi har alla olika förutsättningar för att knyta sociala kontakter. De människor som lever med en livslång funktionsnedsättning har kanske i det dagliga livet få sociala kontakter utöver anhöriga och personal. Laglig rätt till kontaktperson Genom LSS-lagstiftningen* finns en möjlighet att ansöka om kontaktperson, en vän. De som har denna möjlighet är människor med utvecklingsstörning, autism- och autismliknande tillstånd och de med förvärvade hjärnskador. Även andra personer med varaktiga psykiska och fysiska funktionsnedsättningar kan söka kontaktperson. Vara medmänniska Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara medmänniska, en vän att umgås med, som har tid och tålamod och som går att lita på. Vad kontaktpersonsparet gör beror på vad man tillsammans kommer fram till. När träffarna sker beror helt på när båda parter kan. Kontaktpersonen har rätt att åka på semester och att vara sjuk och behöver inte ta igen tiden. Vanligtvis träffas paret två till fyra gånger i månaden, men det är som sagt en överenskommelse. I avtalet står att uppdraget omfattar minst åtta timmar i månaden. Dessa timmar får disponeras fritt. Kontaktpersonen får ett arvode och en omkostnadsersättning utbetald varje månad. Intresserad? Kontakta Cecilia Rosencrantz, samordnare LSS, telefon eller cecilia. Text: Maria Dedic * LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Källa: Socialstyrelsen 4 KOMMUNIKÉN Februari 2012

5 Trafik och trygghet Ta det piano i trafiken Vid ökade hastigheter ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen kraftigt. Hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenserna blir vid en olycka. Högre hastighet ger inte heller någon större tidsvinst. I höstas tog Vellinge kommun fram en ny hastighetsplan som resulterat i nya hastigheter. Många synpunkter kom in under samrådsprocessen. Efter beslut i nämnden för gemensam medborgarservice och en andra remissrunda med väghållarna, införs nu, i ett första steg i februari/ mars, nya hastigheter i Gessie by, Hököpinge och Hököpinge kyrkby. 40 km/tim blir den nya hastigheten på Bruksvägen, väg 500 genom Hököpinge och på huvudvägarna genom Hököpinge kyrkby. Hastigheten på väg 500 sänks till 40 km/tim i korsningen med Bruksvägen och höjs till 60 km/ tim mellan Hököpinge och Gessie by. Även hastigheten på Mossahusvägen ändras till 40 km/tim. Näst på tur för omskyltning står Vellinge tätort. Förhoppningen är att stora delar av omskyltningen kan ske under våren. I samrådsprocessen fanns det stor oro för att hastigheten på Stenbocks väg i Höllviken skulle höjas till 60 km/tim, men nämnden för gemensam medborgarservice beslutade att 50 km/tim ska vara kvar. Omskyltningen av hastigheter ingår i en nationell ambition att sträva efter jämna hastighetssteg 40, 60, 80 och 100 km/tim. Övervakning av vägnätet Just nu prioriteras övervakning på platserna nedan, men vägnätet övervakas även på andra platser. Väg 100/Falsterbovägen Väg 101 Bruksvägen, Hököpinge Kungstorpsvägen, Höllviken Stenbocks väg, Höllviken Ängdalavägen, Höllviken Östra Fädriften, Höllviken Halörsvägen, Skanör Malmövägen, Skanör Clemensagervägen, Falsterbo Norrevångsgatan, Vellinge Södervångsgatan, Vellinge Besök Vellinge.se under Trafik & infrastruktur för mer information. Text: Annette Bengtsson Grannsamverkan och guidning på St Hammars nya skola Höst och vinter ökar bostadsinbrot-ten radikalt. Grannsamverkan är en del av lösningen. Att råka ut för att någon har varit i ens hem känns obehagligt och kränkande. Än värre är det att upptäcka att värdesaker har försvunnit. Oftast avgör inte slumpen vem som blir utsatt; tjuven har valt sina måltavlor med mer eller mindre omsorg. Du kan Parkeringsregler övervakas Från mitten av februari sköter Malmö industrivakter AB parkeringsövervakningen i Vellinge på allmänna kommunala gator och parkeringsplatser. Parkeringsvakterna följer bland annat upp hur den tidsbegränsade parkeringen efterlevs och att bilister inte parkerar på platser reserverade för rörelsehindrade, dock göra det svårare för tjuven genom något så enkelt som att samverka med grannarna. Polisen, kommunen och Länsförsäkringar Skåne hjälper er gärna igång! Kom till Stora Hammars nya skola på Esplanaden 7 i Höllviken tisdag 28 februari kl så berättar vi hur! Vill du passa på att få en guidning genom Vellinges modernaste om de inte har tillstånd. Handlare, handikapporganisationer med flera har ofta klagat på att parkeringsplatserna inte används som det är tänkt eller att framkomligheten hindras av felparkerade bilar. Kommunens ambition med övervakningen är att tillgängligheten och trafiksäkerheten ska öka. Om man parkerar i strid med trafikreglerna kan man få betala skola av rektor Stina Hansson, är du välkommen redan kl Anmälan vellinge.se eller Vellinge Direkt, Meddela om du kommer kl eller Vid många deltagare arrangerar vi ytterligare tillfällen. Välkommen! Text: Marie Louise Arendt en avgift, för närvarande 300 eller 600 kronor, beroende på hur allvarlig förseelsen är. Om man får en parkeringsanmärkning och anser att den är felaktig kan man bestrida den till Polisen. Avgiften ska betalas även om man begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Text: Annette Bengtsson Februari 2012 KOMMUNIKÉN 5

6 Special: Sundsgymnasiet Fortsatta studier i USA för golfelever Filip Brattse Emma Henrikson Emma Henrikson och Filip Brattse går på Sundsgymnasiets idrottsprogram med inriktning golf. De har utvecklats stort under åren på skolan. Emma har under det gångna året dragit på sig landslagströjan två gånger. Team Rudersdal Open i Danmark gav en fjärdeplats och på Finnish Amateur Open slutade Emma tvåa. På senaste Skandia Elit vann Emma med hela sex slags marginal. I skrivande stund är hon rankad trea bland Sveriges juniorer. Filip har liksom Emma haft två landslagsuppdrag under 2011, Team Rudersdal Open och German Junior Open. Båda två har blivit antagna vid college i USA för sina framtida studier Emma i San Diego och Filip i Chicago. Text och foto: Per Johansson Det ska koka här! 44 elever går på det estetiska programmet On Stage på Sundsgymnasiet. Kommunikén fick se frukten av treornas arbete under föreställningen Videobutiken Rullen en fartfylld och rolig musikal om en videobutik som hotas av rivning. Eleverna har skrivit all text och dialog själva till föreställningen, som innehåller allt ifrån en sexuellt frustrerad präst till en kärlekskrank brevbärare. Linnéa Lindgren, som har en nyckelroll i musikalens handling, har sång som sitt huvudintresse och ångrar inte att hon valde Sundsgymnasiets estetiska program. Speciellt tycker jag om gehörs- och musiklära. Man får verkligen lära sig musik från grunden, säger hon. En lyckoträff Linus Ask spelar bland annat präst i uppsättningen och efter snart tre år på estetprogrammet är ambitionen klar. Jag tänker åka till USA som au-pair ett år. Sedan vill jag komma in på Teaterhögskolan. Att jag valde estetiska programmet berodde mest på att jag kände att jag inte skulle orka pendla in till Malmö. Men det visade sig vara en lyckoträff, säger han. Alla involveras Klemens Rosberg är slagverks- och ensemblelärare. Han berättar passionerat om estetprogrammets syn på kreativitet och framförande. Det ska koka här! Alla elever, oavsett hur bra de är, ska involveras i föreställningarna. Det är fantastiskt att se hur alla hjälper varandra, säger han när han visar upp skolans imponerande lokaler. Eleverna har tillgång till replokaler, studio och en mängd instrument. Vi brukar uppmuntra eleverna att använda lokalerna även när de inte har lektion. Sitt inte och häng på håltimmarna, kom ner och spela in din egen platta istället, brukar jag säga, berättar Mattias Leesment Bergh, musiklärare. En viktig del av estetprogrammet är att eleverna ska fokusera på sitt sceniska framförande. Låtarna ska övas in för att verkligen framföras. Man ska inte bara repa in åtta låtar och så blir det inget mer med det. Det ska finnas en deadline. Det är spännande att se hur eleverna alltid fixar det. Vissa behöver kniven mot strupen och börjar öva som hårdast någon månad innan det är dags för föreställning. Men de brukar alltid fixa det, säger Klemens Rosberg. Lukas Wall, Olof Nilsson och Linnéa Lindgren trivs på Sundsgymnasiet. Företag hör av sig Elevernas föreställningar och konserter har vid det här laget nått så pass stor framgång att de ofta anlitas till evenemang utanför skolan. Företag och andra organisationer hör av sig och berättar att de hört gott om våra konserter och att de vill anlita oss. Det är jättekul, berättar Klemens Rosberg. Text och foto: Magnus Mosén Fakta: Sundsgymnasiets estetiska program On Stage: Utbildningen förbereder dig både för högskola och en framtid som artist. Fokus ligger på att eleverna ska spela mycket. Modern teknik och professionell utrustning är självklara delar av utbildingen. 6 KOMMUNIKÉN Februari 2012

7 Special: Sundsgymnasiet Elever gör tidning om EU På bilden ser du från vänster Cecilia Vegelius, Emma Svärd, Linnea Olsson, Amanda Dyberg och Jonatan Nyhlén på besök i Bryssel. Foto: Viktoria Nordström I september 2011 gjorde fem samhällselever på Sundsgymnasiet med inriktning Europa en enkät på skolan om grundläggande faktakunskaper inom EU. Resultatet var mycket dåligt, men en sak var klar: eleverna på skolan ville lära sig mer om EU. Peppade körtjejer mot Sydafrika Linnéa Lindgren och Sara Frenning från Sundsgymnasiet beger sig snart ut på en spännande resa. Om några dar ska de åka till Sydafrika. Jag är peppad och förväntansfull, säger Linnéa Lindgren. Och jag är så spänd inför resan, sprudlar Sara Frenning. De har blivit uttagna till att Vi bestämde oss för att på ett humoristiskt och lite lättare sätt förmedla kunskap om EU genom att göra en tidning, berättar Amanda Dyberg. Vi vill engagera och informera ungdomar om hur mycket EU påverkar våra liv och namnet Engagerad Ungdom var därför ett enkelt val. Tidningens innehåll kommer att vara blandat med intervjuer, krönikor, debattinlägg och grundläggande fakta om EU. Linnea Olsson berättar också att en del nyheter kommer att finnas med för att uppdatera läsaren om vad som händer inom EU. Förutom grundläggande kunskap kommer även reportage från elevernas skolresor till Strasbourg och Bryssel att finnas med. I december besökte vi Europaparlamentet i Strasbourg och sjunga i en kör, i regi av stiftelsen Star for Life, vars mål är att bekämpa aids och hiv i Afrika. De ska ska sjunga för och tillsammans med olika skolor i Sydafrika. Vi kommer bland annat sjunga på invigningen av en skola, berättar Linnéa. Vad förväntar ni er av er resa? Att se hur ungdomarna har det i Sydafrika, säger Sara Frenning. Jag är intresserad av att se hur ungdomarna i Sydafrika kombinerar dans och musik. I Sverige skiljer vi ofta dans och musik åt. I Sydafrika hör det mer ihop, har jag hört, säger Linnéa. Text och foto: Magnus Mosén agerade parlamentariker för en dag tillsammans med elever från EU:s alla medlemsländer, säger Emma Svärd. Jonatan Nyhlén fortsätter: I januari var vi i Bryssel där vi bland annat besökte NATO och USEU (USA:s EU-ambassad) och träffade Europaparlamentarikern Mikael Gustafsson. Vi fick också se föreläsningen som Bill Gates höll i plenisalen för parlamentarikerna. Han talade om välgörenhet och hur du på ett effektivt sätt botar sjukdomar i Afrika. Föreläsningen heter Innovation with Impact. Att göra en tidning från grunden är ingen lätt uppgift men med hjälp från skolans medialärare och elever har processen blivit smidigare. Vi har även fått hjälp med de datorprogram som behövs för att skapa tidningen och skolan har verkligen funnits där för oss, säger Cecilia Vegelius. Tidningen kommer att tryckas i slutet av februari för att sedan finnas med på Sundsgymnasiets Europadag den 9 maj. Tidningen kommer också att finnas på kommunens bibliotek. Text: Cecilia Vegelius Första steget mot kulturskola För att omvandla Vellinge Musikskola till Vellinge Kulturskola krävs nya lokaler. Därför byggs Mediahuset på Sundsgymnasiet om i sin helhet. Den fristående byggnaden som idag kallas Studion byggs ihop med Mediahuset för att rymma en större scen med plats för fler åskådare. När vårterminen är slut påbörjas ombyggnaden av Studion, vilken beräknas vara klar i slutet av augusti. Om allt går som det ska invigs de nya lokalerna i mitten av oktober. Text: Lennart Willemo Februari 2012 KOMMUNIKÉN 7

8 Monica, Anders och alla de andra Vernissage lördagen den 18 februari kl : Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt av Georg Oddner. Utställningen är producerad av Malmö museer ochpågår till och med den 11 mars. Öppet: lör sön kl Uppleva och göra Vernissager och sportlov på konsthallen Hästkrafter Vernissage lördagen den 17 mars kl : Hästkrafter en samlingsutställning med tio konstnärer på tema hästar och bilar. Utställningen pågår till och med den 15 april. Öppet: fre sön kl , även Skärtorsdag och Annandag påsk. För mer information besök Vellinge.se/ konsthall. Mona Niklassons tavla Mustang finns med på samlingsutställningen. Släktforskning i Västra Ingelstad Onsdagen den 15 februari kl är det släktforskningskväll på Västra Ingelstads bibliotek. Britt-Marie Ridell från Söderslätt Släkt- och hembygdsforskarförening visar hur man kommer igång med sin släktforskning. Det är främst för nybörjare men även vana släktforskare kan få tips och idéer. Evenemanget är gratis och ingen anmälan behövs. Välkommen! Text: Jenny Ahlin Musikalen Hotel Nelson Nu är det snart dags för musikalen Hotel Nelson i Södervångshallen. Hotel Nelson är en spännande historia om saker som försvinner på ett hotell som dessutom besöks av både gäster och spöken. Musikalen är gjord av hela musikklassen årskurs 4 9. Tider: onsdagen den 15 februari och torsdagen den 16 februari kl och Torsdagen den 16 februari även kl Entré 50 kronor Porträtt av Monica Zetterlund, Georg Oddner/Malmö museer Aktivitet på sportlovet Sportlovsateljé för skollediga ungdomar i årskurs 4 6. Vi tittar på porträtten i utställningen Monica, Anders och alla de andra och skapar egna ansikten med kollageteknik. Onsdag 22 februari kl Torsdag 23 februari kl Kostnad 40 kronor Välj dag och anmäl till eller ring senast den 16 februari. Text: Lena Miörner Text: Margareta Månsson Affisch: Creativomedia Foto: Frida Nyqvist

Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012

Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012 Foto: Sara Lindström Nu är det dags att sortera matavfall för alla i Vellinge kommun. Restauranger, skolkök och andra verksamheter

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 1 (6) Protokoll M-förvaltningen Assistent Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 Mötesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011

Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 1 (6) 2011-03-25 Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 Mötesdatum 2011-05-19 Plats Månstorps Ängar Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor tisdag 30 november

Rådet för funktionshinderfrågor tisdag 30 november 1 (5) Protokoll M-förvaltningen Assistent Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Rådet för funktionshinderfrågor tisdag 30 november Mötesdatum 2010-11-30 Plats Kommunhuset, Slusan Tid 14.00-16.00 Ordinarie Ersättare

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Mona Ohlsson Skoog, Miljö och klimatstrateg mona.skoog@ystad.se Kustförvaltningen i Ystad Policy för förvaltning och skydd av kusten 2008 Den generella

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och

ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och ESTETVECKA HT 2011 Peder Skrivares Skola Estet- och Naturestetprogrammen MUSIK Schema för 11EsA, 11EsB, 11NaA,10EsA, 10EsB, 10Ne, 09EsA, 09EsB och 09Ne Välkomna till höstens estetvecka. Som vanligt stuvar

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011

Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011 1 (6) Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011 Mötesdatum 2011-10-06 Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda.

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Kören har sjungit tillsammans i nuvarande konstellation

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Välkommen till Zwing it Dans- och Musikskola! Vill du uppleva glädje och samhörighet, och ge uttryck för din kreativa och konstnärliga sida? Vill du att din kropp skall bli starkare,

Läs mer

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad Behovet är stort Behovet av att öka människors medvetenhet om hur beroende, missbruk och droger styr och begränsar oss som individer är stort. Inte minst med tanke på ökande alkoholkonsumtion för både

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kommuniké. Ett UFO i Vellinge? VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013. Uppleva & göra Både häst och fest

Kommuniké. Ett UFO i Vellinge? VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013. Uppleva & göra Både häst och fest VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013 Ett UFO i Vellinge? Läs mer på sidan 6 Foto: Annika Lundh Bygga, bo & miljö Broskjutning lockade Läs mer på sidan 2 Vård & omsorg

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde

Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde Stockholm Västra Götaland Skåne Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde För mer information kontakta:

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.45 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ledamöter Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen (fr.o.m.

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Operatrion Divine Handelsprogrammets

Läs mer