VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012"

Transkript

1 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2012 Foto: Sara Lindström Det är kul med läsplattor, tycker Lovisa Axling, som går i förskoleklassen på Skanörs skola. Hon är bland annat en hejare på Memory. Projektet Att skriva sig till läsning har dragit igång på Vellinge kommuns grundskolor. Projektet innebär att elever med hjälp av datorer eller läsplattor får skaffa sig ett förhållande till språket som helhet innan de tränar in formen på enskilda bokstäver. Stigande havsnivåer så vill kommunen möta hotet Foto: Magnus Mosén Foto: Annika Lundh Nya hastigheter för en tryggare kommun Nu justeras hastigheterna i Gessie by, Hököpinge och Hököpinge kyrkby och övervakning sätts in på olika ställen runt om i kommunen. Tillsammans kan vi skapa en tryggare miljö genom att ta det lugnt på vägarna. Sidan 5 Att havsnivån stiger är känt för de flesta. Läs Hans Hanssons, professor vid LTH, och kommunalråd Lars-Ingvar Ljungmans text om hur Vellinge kommun vill rusta för att skydda bebyggelsen på Näset. Sidan 4 Foto: Nils-Arvid Andersson Det är på Sunds det händer På Sundsgymnasiet kokar det av aktivitet. I detta nummer läser du om det estetiska programmet On Stage, om skolans golfgenier, om körtjejerna som åker till Sydafrika och om en EUtidning med humor. Sidan 6 7 Special: Sundsgymnasiet

2 Bygga, bo och miljö Vellinge på Facebook Hur kommer Lovisa Axling, som leker med sin läsplatta på framsidan av denna tidning, och hennes vänner vilja kommunicera med Vellinge kommun om några år? Det kan ingen exakt veta. Men jag vill göra vad jag kan för att göra Vellinge kommun ännu bättre på sociala medier, som på något sätt kommer att vara en del av Lovisas självklara vardag. Vellinge finns nu officiellt på Facebook och min önskan är att Facebook på sikt ska bli en lika självklar kommunikationsväg till kommunen som Vellinge.se, mejl, telefon eller besök. Det finns mycket vi kan göra på Facebook, till exempel blixtsnabbt informera om vad vi gör i vardag och kris och ge ännu mer och fylligare information än den du får via massmedia. Visserligen kan vi göra det på Vellinge.se också, men jag tror att ju fler kanaler vi kan erbjuda, desto lättare har vi att nå ut till våra medborgare och andra som är intresserade av vår kommun. Genom att gilla oss på Facebook, kommentera och debattera bidrar du till en levande och vital Facebooksida. Har du ett företag i kommunen som finns på Facebook och gillar oss, gillar vi dig tillbaka. Välkommen att gilla oss och tycka till på facebook.com/ vellingekommun! Magnus Mosén, kommunikatör Ansvarig utgivare: Marie Carlberg, vellinge.se, tfn Tidningen är tryckt på Cocoon Silk. Repro och tryck: JMS, Vellinge Nästa nummer kommer 31 mars. Han vill sätta Vellinge på miljökartan I tidningen Miljöaktuellts miljörankning finns Vellinge kommun på plats 117. Den siffran vill kommunens nya miljöchef Rickard Sandberg förbättra ordentligt. Jag vill sätta Vellinge på miljökartan. Till att börja med vill vi ha en tvåsiffrig placering i tabellen. Och sedan i framtiden förhoppningsvis en ensiffrig, säger Rickard Sandberg med ett leende. Han vill att Vellinge kommun ska vara en förebild inom en mängd miljöfrågor. Det kan handla om energieffektivisering, sopsortering och inte minst transporter. Men vi måste också jobba ännu mer för att få in miljöaspekten vid upphandlingar och när vi gör vår stadsplanering. Det är viktigt att tidigt få med miljötänket, säger han. Miljöledningssystem underlättar I framtiden kan Vellinge kommun även få ett så kallat miljöledningssystem som gör det lättare för kommunens olika verksamheter att tänka på miljön i det dagliga arbetet. Ett miljöledningssystem kan till exempel innehålla checklistor och Ragn-Sells fortsätter tömma slammet Septictankar, trekammarbrunnar, slutna tankar och fettavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Före tömning måste fastighetsägaren frilägga och märka ut brunnslocket, annars debiteras extra avgift. Ny entreprenad för slamtömning börjar 1 april. Foto: Karin Nilsson rutiner som underlättar miljöarbetet i verksamheterna, berättar Rickard Sandberg. Fler bör åka kollektivt En annan fråga som han tycker är viktig är kollektivtrafiken. Han vill att kommuninvånarna i ännu högre grad ska åka kollektivt. Men återigen handlar det om att kommunen ska vara ett föredöme och visa på möjligheterna. Om till exempel en politiker ska åka till Stockholm kanske han eller hon borde ta tåget i stället för flyget om det är möjligt, tycker Rickard Sandberg. Text: Magnus Mosén Liksom tidigare är det Ragn-Sells som utför tjänsten. Tömningsdag meddelas i god tid. Du kan söka dispens för slamtömning hos Vellinge kommun, vellinge.se. Ragnsells når du på telefon tipsar Text: Anna Olsson 27 februari börjar tömningen av trädgårdskärl för dig som har ett abonnemang. Om vi har snö vid den tiden skjuts tömningen fram tills vi åter har barmark. 2 KOMMUNIKÉN Februari 2012

3 Bygga, bo och miljö Nederländskt skydd mot höjd havsnivå Kan man fortsätta att bo på Falsterbonäset? Kan vi stå emot när vågorna rasar och havet stiger? Svaret är ja. Klimatförändringen och dess inverkan på Falsterbonäset har fått förnyad aktualitet, dels genom den dialog som ägt rum mellan Vellinge kommun och Länsstyrelsen, dels genom media. Vellinge kommun vill skydda Näset mot erosion och översvämningar, dels genom att fylla sand på stränderna, dels genom att bygga jordvallar utmed delar av kusten. Länsstyrelsen ifrågasätter huruvida det är möjligt att använda sand för att motverka kusterosioner. Strandfodring en lösning I Nederländerna tillsatte regeringen för ett antal år sedan den senaste Deltakommissionen, troligen den vetenskapligt mest kompetenta som funderat kring dessa frågor. Den presenterade sina resultat 2008 och formulerade en vision om skyddet av den nederländska kusten med hänsyn till klimatförändringar. Olika lösningar föreslås. Den som passar Näset bäst är strandfodring, som innebär att man lägger ny sand på stranden och i det grunda vattnet utanför. Genom att höja stranden i samma takt som havet stiger behåller man balansen mellan hav och strand. Genom inverkan av vinden kommer de strandnära sanddynerna, som idag skyddar delar av Näset mot översvämning, att skjuta i höjden på motsvarande sätt. Därmed förblir också balansen mellan havet, extrema högvatten och sanddynerna densamma som idag. Det finns således ingen anledning att tro att sanddynerna i framtiden skulle vara mera utsatta än vad de är idag, förutsatt att nivån på stranden och den grunda bottnen utanför successivt höjs genom strandfordring i takt med att havet stiger. Beräkningar för Ystad visar att detta fram till år 2050 skulle kosta cirka konor per kilometer strand och år. Samma studie visar att Ystads stränder år 2009 genererade inkomster på cirka 55 miljoner kronor. Kostnaden för att bibehålla stränderna är således liten. Liknande belopp torde gälla för Näset. Vallar en beprövad lösning I Nederländerna kommer man även att fortsätta skydda kustområden med jordvallar. Också Vellinge kommun vill använda jordvallar. Kostnaden för en jordvall, som skulle skydda Näset mot översvämningar fram till 2050, uppgår till cirka 15 miljoner kronor en liten summa med tanke på att värdet på infrastrukturen som skyddas uppgår till cirka 60 miljarder kronor. Problem med grundvattenhöjning Länsstyrelsen har uttryckt oro för grundvattnets höjning. Den åtgärd vi föreslår kallas dränering. Genom att pumpa ut grundvatten i rätt mängd och på rätt nivå i marken kontrolleras nivån både på det saltare havsvattnet och på grundvattnets överyta. Att detta är tekniskt möjligt visar man i Nederländerna där cirka en tredjedel av landets yta redan idag ligger under havets medelvattentyta. Kostnaden för att hålla grundvattennivåerna nere på Näset uppgår till cirka en miljon kronor per år fram till 2050 en i sammanhanget mycket liten summa. Det är fullt möjligt att skydda Näset mot erosion och översvämningar. Vi har väl underbyggda förslag på hur och var dessa skyddsåtgärder ska byggas. Vi vill att myndigheterna bestämmer sig och ger oss de tillstånd vi behöver. Vi vill agera nu. Läs mer på Vellinge.se/havsniva. Text: Lars-Ingvar Ljungman, kommunstyrelsens ordförande och Hans Hansson, professor i teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola Utredning av dagvatten Sommarens regnmängder har skapat problem med vattenavrinning inom stora delar av kommunen. På flera håll uppstod bland annat problem med översvämningar. Dessutom har det framkommit att en del bebyggda områden inte har någon dagvattenavledning. Kommunen har därför tillsatt en utredning för att komma tillrätta med problemen. Utredningen, som leds av kommunens tidigare va-chef Per Juhlin, ska kartlägga hur det ser ut med dagvattenavledning i kommunen och även komma fram till både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, med hänsyn till klimatförändringarna. Själva utredningen beräknas pågå under hela 2012 och består av fem delar. Under första delen tas bland annat underlag för avrinningsområden fram. Befintliga anläggningar och utloppspunkter inventeras. Klart i mars. Den andra delen består bland annat i att inventera befintliga dikningsföretag och utloppspunkter för nya anläggningar. Klart i maj. Under del tre inventeras bland annat anläggningar för dagvatten inom vägföreningsområde. Klart i september. Under del fyra tas grova kostnadsberäkningar fram områdesvis. Olika finansieringsalternativ kontra taxekonsekvenser utreds och en prioritetsordning tas fram. Klart i december. Slutrapporten (del fem) med förslag till åtgärder beräknas Text: Magnus vara klar Mosén någon gång under december. Text: Magnus Mosén Februari 2012 KOMMUNIKÉN 3

4 Vård och omsorg Anhörig till någon med funktionshinder? Då är du välkommen på föreläsning med psykologen och föreläsaren Marie Lindgren som bl.a. tar upp: Stress och utmattning Hur hantera ångest, sorg och skuld Att släppa taget Målsättningen är att deltagarna får ventilera olika frågeställningar och får med sig verktyg för att kunna leva och njuta av nuet tillsammans med sina närstående. Datum: 13 mars Tid: kl Plats: fullmäktigesalen, kommunhuset i Vellinge, Norrevångsg. 3. Fika serveras. Obligatorisk anmälan senast 28 februari till anhörigstödskoordinator Susann Lindmark, eller vellinge.se. Text: Susann Lindmark Månstorps ängar snart sanerat Under hösten pågick saneringsarbetet på Månstorps ängar. Arbetet ska vara klart i mitten av februari. Ingen av hyresgästerna har behövt lämna Månstorps ängar under arbetet. En del i taget har sanerats och de boende har under tiden flyttat upp till korttidsavdelningen med sitt bohag. Saneringsarbetet har inneburit att vi har fått köpa in korttidsplatser i andra kommuner. Många har behov av en lägenhet på våra vård- och omsorgsboenden just nu, så vi ser vi fram mot att korttidsavdelningen på Månstorps ängar kan öppna snart, säger Anna Mannfalk, ordförande i omsorgsnämnden. Text: Catharina Byström Hjälp en medmänniska Kornet är en daglig verksamhet i kommunal regi för den som bor i Vellinge kommun, är år och har drabbats av psykisk ohälsa. Foto: Annika Lundh Nu söker vi dig som är mellan 30 och 40 år och vill göra en social insats. Alla behöver en vän att prata och umgås med, men vi har alla olika förutsättningar för att knyta sociala kontakter. De människor som lever med en livslång funktionsnedsättning har kanske i det dagliga livet få sociala kontakter utöver anhöriga och personal. Laglig rätt till kontaktperson Genom LSS-lagstiftningen* finns en möjlighet att ansöka om kontaktperson, en vän. De som har denna möjlighet är människor med utvecklingsstörning, autism- och autismliknande tillstånd och de med förvärvade hjärnskador. Även andra personer med varaktiga psykiska och fysiska funktionsnedsättningar kan söka kontaktperson. Vara medmänniska Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara medmänniska, en vän att umgås med, som har tid och tålamod och som går att lita på. Vad kontaktpersonsparet gör beror på vad man tillsammans kommer fram till. När träffarna sker beror helt på när båda parter kan. Kontaktpersonen har rätt att åka på semester och att vara sjuk och behöver inte ta igen tiden. Vanligtvis träffas paret två till fyra gånger i månaden, men det är som sagt en överenskommelse. I avtalet står att uppdraget omfattar minst åtta timmar i månaden. Dessa timmar får disponeras fritt. Kontaktpersonen får ett arvode och en omkostnadsersättning utbetald varje månad. Intresserad? Kontakta Cecilia Rosencrantz, samordnare LSS, telefon eller cecilia. Text: Maria Dedic * LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Källa: Socialstyrelsen 4 KOMMUNIKÉN Februari 2012

5 Trafik och trygghet Ta det piano i trafiken Vid ökade hastigheter ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen kraftigt. Hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenserna blir vid en olycka. Högre hastighet ger inte heller någon större tidsvinst. I höstas tog Vellinge kommun fram en ny hastighetsplan som resulterat i nya hastigheter. Många synpunkter kom in under samrådsprocessen. Efter beslut i nämnden för gemensam medborgarservice och en andra remissrunda med väghållarna, införs nu, i ett första steg i februari/ mars, nya hastigheter i Gessie by, Hököpinge och Hököpinge kyrkby. 40 km/tim blir den nya hastigheten på Bruksvägen, väg 500 genom Hököpinge och på huvudvägarna genom Hököpinge kyrkby. Hastigheten på väg 500 sänks till 40 km/tim i korsningen med Bruksvägen och höjs till 60 km/ tim mellan Hököpinge och Gessie by. Även hastigheten på Mossahusvägen ändras till 40 km/tim. Näst på tur för omskyltning står Vellinge tätort. Förhoppningen är att stora delar av omskyltningen kan ske under våren. I samrådsprocessen fanns det stor oro för att hastigheten på Stenbocks väg i Höllviken skulle höjas till 60 km/tim, men nämnden för gemensam medborgarservice beslutade att 50 km/tim ska vara kvar. Omskyltningen av hastigheter ingår i en nationell ambition att sträva efter jämna hastighetssteg 40, 60, 80 och 100 km/tim. Övervakning av vägnätet Just nu prioriteras övervakning på platserna nedan, men vägnätet övervakas även på andra platser. Väg 100/Falsterbovägen Väg 101 Bruksvägen, Hököpinge Kungstorpsvägen, Höllviken Stenbocks väg, Höllviken Ängdalavägen, Höllviken Östra Fädriften, Höllviken Halörsvägen, Skanör Malmövägen, Skanör Clemensagervägen, Falsterbo Norrevångsgatan, Vellinge Södervångsgatan, Vellinge Besök Vellinge.se under Trafik & infrastruktur för mer information. Text: Annette Bengtsson Grannsamverkan och guidning på St Hammars nya skola Höst och vinter ökar bostadsinbrot-ten radikalt. Grannsamverkan är en del av lösningen. Att råka ut för att någon har varit i ens hem känns obehagligt och kränkande. Än värre är det att upptäcka att värdesaker har försvunnit. Oftast avgör inte slumpen vem som blir utsatt; tjuven har valt sina måltavlor med mer eller mindre omsorg. Du kan Parkeringsregler övervakas Från mitten av februari sköter Malmö industrivakter AB parkeringsövervakningen i Vellinge på allmänna kommunala gator och parkeringsplatser. Parkeringsvakterna följer bland annat upp hur den tidsbegränsade parkeringen efterlevs och att bilister inte parkerar på platser reserverade för rörelsehindrade, dock göra det svårare för tjuven genom något så enkelt som att samverka med grannarna. Polisen, kommunen och Länsförsäkringar Skåne hjälper er gärna igång! Kom till Stora Hammars nya skola på Esplanaden 7 i Höllviken tisdag 28 februari kl så berättar vi hur! Vill du passa på att få en guidning genom Vellinges modernaste om de inte har tillstånd. Handlare, handikapporganisationer med flera har ofta klagat på att parkeringsplatserna inte används som det är tänkt eller att framkomligheten hindras av felparkerade bilar. Kommunens ambition med övervakningen är att tillgängligheten och trafiksäkerheten ska öka. Om man parkerar i strid med trafikreglerna kan man få betala skola av rektor Stina Hansson, är du välkommen redan kl Anmälan vellinge.se eller Vellinge Direkt, Meddela om du kommer kl eller Vid många deltagare arrangerar vi ytterligare tillfällen. Välkommen! Text: Marie Louise Arendt en avgift, för närvarande 300 eller 600 kronor, beroende på hur allvarlig förseelsen är. Om man får en parkeringsanmärkning och anser att den är felaktig kan man bestrida den till Polisen. Avgiften ska betalas även om man begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Text: Annette Bengtsson Februari 2012 KOMMUNIKÉN 5

6 Special: Sundsgymnasiet Fortsatta studier i USA för golfelever Filip Brattse Emma Henrikson Emma Henrikson och Filip Brattse går på Sundsgymnasiets idrottsprogram med inriktning golf. De har utvecklats stort under åren på skolan. Emma har under det gångna året dragit på sig landslagströjan två gånger. Team Rudersdal Open i Danmark gav en fjärdeplats och på Finnish Amateur Open slutade Emma tvåa. På senaste Skandia Elit vann Emma med hela sex slags marginal. I skrivande stund är hon rankad trea bland Sveriges juniorer. Filip har liksom Emma haft två landslagsuppdrag under 2011, Team Rudersdal Open och German Junior Open. Båda två har blivit antagna vid college i USA för sina framtida studier Emma i San Diego och Filip i Chicago. Text och foto: Per Johansson Det ska koka här! 44 elever går på det estetiska programmet On Stage på Sundsgymnasiet. Kommunikén fick se frukten av treornas arbete under föreställningen Videobutiken Rullen en fartfylld och rolig musikal om en videobutik som hotas av rivning. Eleverna har skrivit all text och dialog själva till föreställningen, som innehåller allt ifrån en sexuellt frustrerad präst till en kärlekskrank brevbärare. Linnéa Lindgren, som har en nyckelroll i musikalens handling, har sång som sitt huvudintresse och ångrar inte att hon valde Sundsgymnasiets estetiska program. Speciellt tycker jag om gehörs- och musiklära. Man får verkligen lära sig musik från grunden, säger hon. En lyckoträff Linus Ask spelar bland annat präst i uppsättningen och efter snart tre år på estetprogrammet är ambitionen klar. Jag tänker åka till USA som au-pair ett år. Sedan vill jag komma in på Teaterhögskolan. Att jag valde estetiska programmet berodde mest på att jag kände att jag inte skulle orka pendla in till Malmö. Men det visade sig vara en lyckoträff, säger han. Alla involveras Klemens Rosberg är slagverks- och ensemblelärare. Han berättar passionerat om estetprogrammets syn på kreativitet och framförande. Det ska koka här! Alla elever, oavsett hur bra de är, ska involveras i föreställningarna. Det är fantastiskt att se hur alla hjälper varandra, säger han när han visar upp skolans imponerande lokaler. Eleverna har tillgång till replokaler, studio och en mängd instrument. Vi brukar uppmuntra eleverna att använda lokalerna även när de inte har lektion. Sitt inte och häng på håltimmarna, kom ner och spela in din egen platta istället, brukar jag säga, berättar Mattias Leesment Bergh, musiklärare. En viktig del av estetprogrammet är att eleverna ska fokusera på sitt sceniska framförande. Låtarna ska övas in för att verkligen framföras. Man ska inte bara repa in åtta låtar och så blir det inget mer med det. Det ska finnas en deadline. Det är spännande att se hur eleverna alltid fixar det. Vissa behöver kniven mot strupen och börjar öva som hårdast någon månad innan det är dags för föreställning. Men de brukar alltid fixa det, säger Klemens Rosberg. Lukas Wall, Olof Nilsson och Linnéa Lindgren trivs på Sundsgymnasiet. Företag hör av sig Elevernas föreställningar och konserter har vid det här laget nått så pass stor framgång att de ofta anlitas till evenemang utanför skolan. Företag och andra organisationer hör av sig och berättar att de hört gott om våra konserter och att de vill anlita oss. Det är jättekul, berättar Klemens Rosberg. Text och foto: Magnus Mosén Fakta: Sundsgymnasiets estetiska program On Stage: Utbildningen förbereder dig både för högskola och en framtid som artist. Fokus ligger på att eleverna ska spela mycket. Modern teknik och professionell utrustning är självklara delar av utbildingen. 6 KOMMUNIKÉN Februari 2012

7 Special: Sundsgymnasiet Elever gör tidning om EU På bilden ser du från vänster Cecilia Vegelius, Emma Svärd, Linnea Olsson, Amanda Dyberg och Jonatan Nyhlén på besök i Bryssel. Foto: Viktoria Nordström I september 2011 gjorde fem samhällselever på Sundsgymnasiet med inriktning Europa en enkät på skolan om grundläggande faktakunskaper inom EU. Resultatet var mycket dåligt, men en sak var klar: eleverna på skolan ville lära sig mer om EU. Peppade körtjejer mot Sydafrika Linnéa Lindgren och Sara Frenning från Sundsgymnasiet beger sig snart ut på en spännande resa. Om några dar ska de åka till Sydafrika. Jag är peppad och förväntansfull, säger Linnéa Lindgren. Och jag är så spänd inför resan, sprudlar Sara Frenning. De har blivit uttagna till att Vi bestämde oss för att på ett humoristiskt och lite lättare sätt förmedla kunskap om EU genom att göra en tidning, berättar Amanda Dyberg. Vi vill engagera och informera ungdomar om hur mycket EU påverkar våra liv och namnet Engagerad Ungdom var därför ett enkelt val. Tidningens innehåll kommer att vara blandat med intervjuer, krönikor, debattinlägg och grundläggande fakta om EU. Linnea Olsson berättar också att en del nyheter kommer att finnas med för att uppdatera läsaren om vad som händer inom EU. Förutom grundläggande kunskap kommer även reportage från elevernas skolresor till Strasbourg och Bryssel att finnas med. I december besökte vi Europaparlamentet i Strasbourg och sjunga i en kör, i regi av stiftelsen Star for Life, vars mål är att bekämpa aids och hiv i Afrika. De ska ska sjunga för och tillsammans med olika skolor i Sydafrika. Vi kommer bland annat sjunga på invigningen av en skola, berättar Linnéa. Vad förväntar ni er av er resa? Att se hur ungdomarna har det i Sydafrika, säger Sara Frenning. Jag är intresserad av att se hur ungdomarna i Sydafrika kombinerar dans och musik. I Sverige skiljer vi ofta dans och musik åt. I Sydafrika hör det mer ihop, har jag hört, säger Linnéa. Text och foto: Magnus Mosén agerade parlamentariker för en dag tillsammans med elever från EU:s alla medlemsländer, säger Emma Svärd. Jonatan Nyhlén fortsätter: I januari var vi i Bryssel där vi bland annat besökte NATO och USEU (USA:s EU-ambassad) och träffade Europaparlamentarikern Mikael Gustafsson. Vi fick också se föreläsningen som Bill Gates höll i plenisalen för parlamentarikerna. Han talade om välgörenhet och hur du på ett effektivt sätt botar sjukdomar i Afrika. Föreläsningen heter Innovation with Impact. Att göra en tidning från grunden är ingen lätt uppgift men med hjälp från skolans medialärare och elever har processen blivit smidigare. Vi har även fått hjälp med de datorprogram som behövs för att skapa tidningen och skolan har verkligen funnits där för oss, säger Cecilia Vegelius. Tidningen kommer att tryckas i slutet av februari för att sedan finnas med på Sundsgymnasiets Europadag den 9 maj. Tidningen kommer också att finnas på kommunens bibliotek. Text: Cecilia Vegelius Första steget mot kulturskola För att omvandla Vellinge Musikskola till Vellinge Kulturskola krävs nya lokaler. Därför byggs Mediahuset på Sundsgymnasiet om i sin helhet. Den fristående byggnaden som idag kallas Studion byggs ihop med Mediahuset för att rymma en större scen med plats för fler åskådare. När vårterminen är slut påbörjas ombyggnaden av Studion, vilken beräknas vara klar i slutet av augusti. Om allt går som det ska invigs de nya lokalerna i mitten av oktober. Text: Lennart Willemo Februari 2012 KOMMUNIKÉN 7

8 Monica, Anders och alla de andra Vernissage lördagen den 18 februari kl : Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt av Georg Oddner. Utställningen är producerad av Malmö museer ochpågår till och med den 11 mars. Öppet: lör sön kl Uppleva och göra Vernissager och sportlov på konsthallen Hästkrafter Vernissage lördagen den 17 mars kl : Hästkrafter en samlingsutställning med tio konstnärer på tema hästar och bilar. Utställningen pågår till och med den 15 april. Öppet: fre sön kl , även Skärtorsdag och Annandag påsk. För mer information besök Vellinge.se/ konsthall. Mona Niklassons tavla Mustang finns med på samlingsutställningen. Släktforskning i Västra Ingelstad Onsdagen den 15 februari kl är det släktforskningskväll på Västra Ingelstads bibliotek. Britt-Marie Ridell från Söderslätt Släkt- och hembygdsforskarförening visar hur man kommer igång med sin släktforskning. Det är främst för nybörjare men även vana släktforskare kan få tips och idéer. Evenemanget är gratis och ingen anmälan behövs. Välkommen! Text: Jenny Ahlin Musikalen Hotel Nelson Nu är det snart dags för musikalen Hotel Nelson i Södervångshallen. Hotel Nelson är en spännande historia om saker som försvinner på ett hotell som dessutom besöks av både gäster och spöken. Musikalen är gjord av hela musikklassen årskurs 4 9. Tider: onsdagen den 15 februari och torsdagen den 16 februari kl och Torsdagen den 16 februari även kl Entré 50 kronor Porträtt av Monica Zetterlund, Georg Oddner/Malmö museer Aktivitet på sportlovet Sportlovsateljé för skollediga ungdomar i årskurs 4 6. Vi tittar på porträtten i utställningen Monica, Anders och alla de andra och skapar egna ansikten med kollageteknik. Onsdag 22 februari kl Torsdag 23 februari kl Kostnad 40 kronor Välj dag och anmäl till eller ring senast den 16 februari. Text: Lena Miörner Text: Margareta Månsson Affisch: Creativomedia Foto: Frida Nyqvist

Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar

Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2014 Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Läs mer på sidan 4 Foto: Annika Lundh Foto: Agnes Liljeberg Foto: Sara Lindström Bygga,

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012

Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 Foto: Krister Appelfeldt Falsterbo Horse Show är otroligt viktigt för Vellinge kommun. Näringslivet på Näset är till stora delar beroende

Läs mer

Kommuniké. Kommunhus blir generalförsamling VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 Mars 2015

Kommuniké. Kommunhus blir generalförsamling VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 Mars 2015 VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 Mars 2015 Kommunhus blir generalförsamling Läs mer på sidan 6 Foto: Anders Lindskoug Kommun & politik Fixa eget sommarjobb Läs mer på sidan

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 4 augusti 2011. En fest för folk och fåglar

Vellinge kommuns informationstidning Nr 4 augusti 2011. En fest för folk och fåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 4 augusti 2011 En fest för folk och fåglar Evenemang i september 25 sept. Falsterbo Strandbad Arrangeras av VFFG, Företagarna & GRID Företagarföreningarna

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Kommuniké. Inför supervalåret! Vellinge. Om dig och din hund. Läs mer på sidan 4 5. Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 april 2014

Kommuniké. Inför supervalåret! Vellinge. Om dig och din hund. Läs mer på sidan 4 5. Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 april 2014 Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 april 2014 Inför supervalåret! Läs mer på sidan 4 5 Foto: Tulio Capriles Foto: Ingbritt Nilsson Bygga, bo & miljö Ett första spadtag togs Utbildning

Läs mer

Ge oss fyra år till! till

Ge oss fyra år till! till EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NR.3 SEPTEMBER 2006. 19:E ÅRGÅNGEN Rösta på Människor Ge oss fyra år till! till moderaterna sid 13 Här kan du rösta i årets val och träffa dina Moderata ledamöter

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

SPORTLOV ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1. FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7. INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8

SPORTLOV ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1. FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7. INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8 Bo i Askersund 2015 ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 FRITID Sportlovsextra! Sid 6 7 INFRASTRUKTUR Järnvägsutbyggnaden Sid 8 OMSORG OCH SÄKERHET Krisberedskap i kommunen Sid 10 & 11 SPORTLOV

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT 2014. Uppdrag samhällsorientering, sid 15

SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT 2014. Uppdrag samhällsorientering, sid 15 NOLASKOGS EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER ETT 2014 KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE Uppdrag samhällsorientering, sid 15 KONTAKTFAMILJ Ett helt vanligt hem, sid 10 SPORTLOVSTIPS Läs mer om

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 7 december. Äntligen byggstart för motorväg på E6 Vellinge-Trelleborg - sid 6-7.

Vellinge kommuns informationstidning Nr 7 december. Äntligen byggstart för motorväg på E6 Vellinge-Trelleborg - sid 6-7. 2009 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 7 december Äntligen byggstart för motorväg på E6 Vellinge-Trelleborg - sid 6-7. Skolonas julavslutningar - sid 3 Årets kultur- och idrottsstipendiater

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud kraft För dig med barn med funktionshinder 39 KR inkl moms NR 1 2007 Feb 2007 Reportage Unga får egna ombud Anna Eklund Tarantino, sopransångerska: Det blir aldrig som man tänkt sig och det är underbart

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD FÖRÄLDRAKRAFT NR 6 2014 TEMA SKOLA LÄR DIG ÖVERKLAGA EKONOMI ATJOO-GUIDE HELGESSON & GARDELL Ekonomi PERSONLIG KONTAKT FÖRENKLAR STÖDEN Skräcken ha dig

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14 Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Rätten till ett värdigt liv Adventstjärnorna som lyser i fönstren sprider ljus i

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer