Malmös skolor på rätt väg. men än återstår mycket. Nr 2 23 april 2015 Val och motioner på årsmöte Valborg i Malmö Folkets hus en mötesplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmös skolor på rätt väg. men än återstår mycket. Nr 2 23 april 2015 Val och motioner på årsmöte Valborg i Malmö Folkets hus en mötesplats"

Transkript

1 ESS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ Nr 2 23 april 2015 Val och motioner på årsmöte Valborg i Malmö Folkets hus en mötesplats»vi ska inte underskatta samtalets värde och att det krävs samtal mellan många människor.» Ledaren Malmös skolor på rätt väg men än återstår mycket Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 1 MAJ KUNSKAP, FRIHET, FRAMTID Södergatan Folkets Park Unikt hus fullt av verksamhet Per-Albin Hanssons födelsehem i Malmö är i gott skick och fullt av verksamheter tack för stödföreningen. Bli medlem! 6 Sidorna 4-5 Vårbudget: Äntligen höjs a-kassan Ett av de roligaste förslagen i regeringens nya budgetförslag är att taket i A-kassan höjs rejält under de första 100 ersättningsdagarna. 3

2 ESS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ Olof Palmes plats 1, Malmö Telefon: Fax: ANSVARIG UTGIVARE: Joakim Sandell. REDAKTIONSSEKRETERARE: Zinaida Kajevic, PRODUKTION: Mezzo Media AB TRYCK: Värmlands Folkblad, Karlstad. OMSLAGSBILD: Tre socialdemokratiska skolpolitiker Anders Rubin, Rose-Marie Carlsson och Andreas Schönström. Foto: Jens Ohlsson. LEDARE» Underskatta inte samtalets värde» För mig är den största respekten att mötas i ett bra samtal. Att lyssna och förklara, fram och tillbaka. Det går inte att förstå varandra om det inte förs några samtal alls. Ett sätt som vi inom partiet för samtal är att vi håller partikongress. Alldeles snart kommer vi att ha 350 ombud från hela landet där vi samtalar om hur vi vill forma vår jobbpolitik och hur vi vill utveckla vårt parti. Många samtal I slutet av mars hade vi vårt årsmöte där vi förde ett lokalt, internt samtal om politiska frågor. För en kort tid sen hade vi distriktskongressen där vi förde samtal om delvis andra politiska frågor men också om vårt parti. Det är många tankar om hur Sverige borde gå vidare men också om hur vårt eget parti borde agera och växa. Just nu har vi kampanj där vi försöker få många samtal med Malmöborna. Vi försöker berätta om våra politiska förslag och om skillnaden dessa gör i vardagen. Nu får vi tillfälle att berätta om traneeplatserna för ungdomar, om fler utbildningsplatser inom bristyrken och om en bättre a-kassa. Och om många fler förslag som vår regering föreslagit i vårändringsbudgeten. Det är med stolthet jag lyssnade på vår finansminister när hon presenterade förslag efter förslag som ska se till att Sverige på ett bättre sätt klarar av framtidsutmaningarna. Allt detta måste vi berätta om och föra vidare. Vi ska inte underskatta»just nu har vi kampanj där vi försöker få många samtal med Malmöborna.» samtalets värde och att det krävs samtal mellan många människor. Samt ödmjukhet att lyssna. Vi behöver nå fram till en gemensam väg. Vi ska se till att Sverige håller ihop. Joakim Sandell ordförande Malmö Arbetarekommun Niklas Karlsson. Kö till valurnan. Kerstin Sverin avtackades. Val och motioner på årsmöte Den 28 mars höll arbetarekommunen sitt årsmöte på Limhamn Folkets hus. På dagordningen stod val av ordförande och Joakim Sandell valdes om till en period på två år. En nyhet var att studieledaren valdes på ett fyllnadsval på ett år och det blev Mathias Persson. Till ledamöter i styrelsen valdes Carina Svensson, Daniel Wolski, Charlotte Malmborg och Juan Espitia på två år. Sedan förra året sitter Katrin Stjernfeldt Jammeh, Leif Jakobsson, Mikael Widéen, Elin Brusewith och Linda Johnsson i styrelsen. Till ersättare valdes Hillevi Larsson, Mikael Andersson, Andreas Schönström, Neziya Rahman, Camilla Kronholm och Mubarik Abdirahman Årsmötet gästades av Niklas Karlsson som sitter med i partistyrelsen och är ordförande för det skånska partidistriktet. Kjell Arne Landgren, Kerstin Sverin, Ulla Svensson och Kjell Ossian Nilsson tackades för sina många insatser och engagemang med Hjalmar Branting-medaljen. Vidare avtackades många som lämnat sina politiska förtroendeuppdrag förra året. Årsmötet behandlade sexton motioner och verksamhetsinriktningen för mandatperioden. Välkommen på repskapet! Alla medlemmar är välkomna till Malmö arbetarekommuns representantskapsmöte. Måndag 18 maj kl Kockum fritid Tag med ditt medlemskort för avprickning! Styrelsen

3 Vårändringsbudgeten 2015: Ett Sverige som håller ihop Ett av de roligaste förslagen i regeringens nya budgetförslag är att taket i A-kassan höjs så att alla som har en månadsinkomst upp till kronor får ut 80 procent av sin inkomst under de första 100 ersättningsdagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 910 kronor de första hundra dagarna. Därefter sker en avtrappning till 760 kronor per dag. Vår regering har föreslagit flera stora förändringar för att nå målet om att ha lägst arbetslöshet i EU år Det satsas på traneejobb för unga arbetslösa och på extratjänster inom välfärden. Extratjänster är subventionerade anställningar inom välfärden som riktar sig till de långtidsarbetslösa. Vidare satsar regeringen 71 miljoner kronor 2015 på företag och näringsliv för att stärka kapitaltillgången för nya och växande företag. Innovationsrådet får 50 miljoner kronor för innovationsfrämjande insatser. Regeringen föreslår även att 75 miljoner kronor satsas på en exportoffensiv under 2015 som ska fortsätta för med 105 miljoner kronor per år. Anslaget till drift och underhåll av järnvägen ökas med 1, 24 miljarder per år Regeringen inför också ett särskilt investeringsstöd för att få fart på byggandet på 3,2 miljarder kronor årligen. Regeringen avsätter 4,3 miljarder till svensk natur och havsmiljö under mandatperioden. Regeringen kommer även att avsätta 125 miljoner kronor till ett stöd för lokala klimatinvesteringar. Det ska satsas 2 miljarder för att anställa fler lärare på lågstadiet och på fler utbildningsplatser på lärarutbildningen. Regeringen föreslår att 1 miljard kronor avsätts för en utökad bemanning inom äldreomsorgen. För beräknas satsningen uppgå till 2 miljarder kronor årligen. För att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa föreslår regeringen att 400 miljoner kronor avsätts per år Regeringen avsätter 120 miljoner kronor per år från och med 2016 till ekonomiskt stöd för att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon. Alla landsting ger redan bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0 7 år. Det ska även införas att barn upp till 18 år får tillgång till kostnadsfria läkemedel och varor inom läkemedelsförmåner. Underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs med 300 kronor per barn och månad, från maximalt 1273 kr per barn/månad till 1573 kr per barn/månad. För att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn föreslår regeringen att det avsätts pengar till de ideella kvinno- och tjejjourerna. Under perioden avsätts ytterligare 100 miljoner kr per år till kvinnojourerna. Det innebär dock att vissa miljöskatter också höjs, ROT-subventionen minskas till max 30 procent, den nedsatta socialavgiften för unga tas bort och att läx- RUT försvinner. Läs om alla regeringens förslag i korthet på Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister MAJ Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 1 MAJ KUNSKAP, FRIHET, FRAMTID KUNSKAP, FRIHET, FRAMTID Södergatan Folkets Park Södergatan Folkets Park HJÄRTERESS 3

4 Det finns få verktyg som är så viktiga för att bygga ett socialt hållbart Malmö, som en sammanhållen och likvärdig skola, som ger alla barn och unga en bra start i livet, menar Anders Rubin, kommunalråd med ansvar för grundskola och fritid. Av Jens Ohlsson Malmös skolor på rätt väg men mycket återstår Det är det viktigaste redskapet vi har för att utjämna den ojämlikhet som drabbar barn redan från födseln. Därför är hela skolpolitiken, från de första åren på förskolan, via åren i grundskolan och gymnasiet vidare ut i arbetslivet, helt central för oss Socialdemokrater, fortsätter Anders Rubin. Rose-Marie Carlsson, som är ordförande i förskolenämnden håller med. Det är för stora skillnader mellan förskolorna idag. Oavsett vilken av alla Malmös 240 kommunala förskolor ett barn går på, vill vi ge alla barn en förskola med hög kvalitet och goda möjligheter till lek, lärande och personlig utveckling, säger Rose-Marie Carlsson. Många nya förskolor De senaste åren har förskolan behövt byggas ut i snabb takt, för att möta den stora inflyttningen och de stora barnkullarna. Ca 1000 nya platser om året behövs, och även om man inte riktigt är i mål ännu, så har nya förskolor öppnats nästan på löpande band de senaste åren, och inom ett par år beräknas Malmö stad vara i fas med behovet av förskoleplatser. Det är en utmaning att både bygga ut förskolan i snabb takt, och samtidigt hålla en hög kvalitet och jobba för att öka likvärdigheten mellan förskolorna, men det går, menar Rose-Marie Carlsson. Anders Rubin, som ansvarar för Malmös 70 kommunala grundskolor, ser liknande utmaningar för grundskolan. Det stora problemet med skolorna är bristen på likvärdighet. Enkelt uttryckt är det för stora skillnader mellan skolorna, och vilken skola du som elev går på ger dig olika bra förutsättningar att lyckas med kunskapsmålen. Så kan vi inte ha det! Skolans uppgift ska vara att utjämna samhällsklyftorna, inte att förstärka dem, säger Anders Rubin. Malmö ska bli Sveriges talanghuvudstad. Andreas Schönström siktar högt. Ny skolorganisation För fem år sedan börjades en stor utvecklingsprocess av Malmös skolor. I flera steg har Socialdemokraterna gjort stora satsningar på Malmös skolor med det långsiktiga målet att alla elever ska få en bra utbildning och klara utbildningsmålen. Kvalitetsarbetet har förbättrat och mer pengar har tillförts, genom en riktad skattehöjning som gick direkt till skolan. Ett problem man såg med den gamla organisationen, där skolorna låg under tio olika stadsdelar, var att det inte fanns ett sammanhållet kvalitetsarbete. Därför samlades alla Malmös skolor under centrala skolnämnden en förskolenämnd och en grundskolenämnd, på samma sätt som gymnasieskolan styrts sedan tidigare. Unikt resursfördelningssystem Samtidigt utvecklades ett genomgripande resursfördelningssystem som fördelar pengarna till Malmös förskolor och skolor utifrån en rad sociala kriterier, som t.ex. föräldrarnas utbildningsbakgrund, om de är födda i Sverige och så vidare. Detta är kända faktorer som vi vet slår igenom på barnens och elevernas möjlighet att klara kunskapsmålen i skolan. Genom att ta hänsyn till elevernas sociala bakgrund kan vi fördela pengarna på ett sätt som utjämnar skillnader och ökar likvärdigheten mellan skolorna. Vårt fördelningssystem är det mest genomarbetade av alla i landet och har därför större träffsäkerhet, Alla skolor i Malmö ska hålla samma kvalitet som de bästa, säger Anders Rubin. säger Rose-Marie Carlsson och Anders Rubin. Satsningarna börjar nu ge resultat. Skolresultaten i både grundskolan och gymnasiet har vänt uppåt och Malmös skolor utvecklas bättre än riksgenomsnittet. Myter om Malmös skolor Det är en myt att Malmös skolor skulle vara sämre än andra skolor, menar Anders Rubin. Om man väger in våra elevers sociala bakgrund, som skiljer sig från andra kommuner, då är våra skolor inte på något sätt dåliga tvärtom! Redan idag har Malmö några av Sveriges bästa skolor. Men vårt mål är att alla skolor i Malmö ska hålla samma höga kvalitet. Det ska inte vara avgörande för dig som elev vilken skola du går på. Det långsiktiga målet är självfallet att alla Malmös elever ska klara kunskapsmålen i skolan. Men vägen dit ser olika ut för olika elever, och det är vårt ansvar att ge dem de förutsättningar de behöver för att klara skolan, säger Anders Rubin Det nya sättet att styra grundskolan, med en central facknämnd, liknar det sätt som gymnasie- och vuxenutbildningen styrs. Ansvarig för gymnasieskolan är Andreas Schönström, som är kommunalråd med ansvar gör gymnasie- och vuxenutbildning. Även om gymnasie- och vuxenutbildningsnämn Forts nästa sida 4 HJÄRTERESS

5 Marie Granlund leder nya Lavalutredningen Pengarna till Malmös elever fördelas med hänsyn till social bakgrund. Det ökar likvärdigheten mellan skolorberättar förskolenämndens Rose-Marie Carlsson. den fick stå som grundmodell för de övriga skolnämnderna och förvaltningarna krävdes det förändringar även här. Dels har ledarorganisationen gjorts om, så att vi precis som de övriga förvaltningarna har en tydligare ledarstruktur, men framförallt krävdes anpassning för nämndens nya uppdrag att ta ansvar för stadens arbetsmarknadsinsatser, berättar Andreas Schönström. Arbetsmarknadsinsatser Arbetsmarknadsinsatserna är en viktig del av nämndens uppdrag, som har två tydliga uppgifter för framtidens gymnasieskola i Malmö. Dels måste man fånga alla elever som kommer från grundskolan och ge dem de bästa förutsättningar för att klara fortsatta studier, men också se till att stadens ungdomar under sin tid i gymnasiet får möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet och en utbildning som är relevant för arbetsmarknaden. Vår uppgift är att öppna så många dörrar vi kan för stadens ungdomar både för fortsatta studier och för framtida karriärer. Vi har ett tydligt mål om att bli Sveriges talanghuvudstad. Då måste vi fånga alla dessa talanger och ge dem de bästa förutsättningarna, konstaterar Andreas Schönström. Den nya arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har många uppgifter framför sig, men arbetet med dessa har redan satt igång. Den styrande majoriteten har inför årets arbete med nämndmål parallellt utvecklat ett dokument som beskriver den politiska viljeinriktningen för mandatperioden. I dokumentet ges femton uppdrag till förvaltningen som ska genomföras under mandatperioden. De handlar om allt från att lyfta gymnasiet och vuxenutbildningen till nya arbetsmarknadsinsatser. Vi är redo Vi ville från politiskt håll visa tydligt för förvaltningen, oppositionen och malmöborna att vi är redo för de utmaningar vi står inför, att vi vill något och att vi är övertygade om att vi kan göra skillnad. Nu återstår den svåraste uppgiften, att förverkliga det, avslutar Andreas Schönström. Allt fler unga i Malmö får jobb Arbetslösheten för unga i Malmö är nu lägre än någon gång tidigare under Sedan augusti förra året har andelen sjunkit varje månad till att i mars i år ligga på 21,1 procent. Statistiken visar också att andelen arbetslösa var lägre varje månad hittills 2015 jämfört med samma månad tidigare år. För att ta ytterligare krafttag utvecklar Malmö stad och Arbetsförmedlingen nu en gemensam handlingsplan för att alla unga ska kunna erbjudas arbete, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Jag gläds åt utvecklingen. Unga är en särskilt utsatt grupp. Om de inte hittar det där första jobbet riskerar avståndet till arbetsmarknaden att växa. Nu går vi vidare i våra ansträngningar för att sänka ungdomsarbetslösheten ännu mer, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad. Marie Granlund, riksdagsledamot från Malmö, har utsett att leda utredningen om EU:s utstationeringsdirektiv. Domen från EU-domstolen om blockaden av Laval slog ned som en bomb år 2007 i med att denna innebar inskränkningar av fackförbundens strejkrätt. Därefter har det varit svårt att hävda svenska kollektivavtal och därmed kräva att utstationerade arbetstagare i Sverige får lika regler som svenska arbetstagare. Utstationeringskommittén fick sitt uppdrag 2012 av den dåvarande borgerliga regeringen med syftet att undersöka hur direktivet om utstationering har genomförts. Utstationeringsdirektivet är EUs regler för arbetstagare som arbetar i ett EU-land men kommer från ett annat land, vare sig detta land är ett EU-land eller inte. Arbete på EU-nivå Regeringen har satt igång ett brett arbete såväl på EU-nivå för att ändra på hindrande EU-regler som utstationeringsdirektivet men också göra förändringar i Sverige. I november förra året, strax efter att vår regering tillträdde, utvidgades direktiven till kommittén och en ny ordförande, Marie Granlund, tillsattes. Nu ska kommittén även titta på hur kollektivavtalens ställning kan stärkas i utstationeringssituationer här i Sverige. Samtidigt som utstationeringskommittén arbetar för att förändra lagstiftningen i Sverige måste vi också arbeta för att ändra EU:s utstationeringsdirektiv. Partiet har därför startat en arbetsgrupp tillsammans med LO och våra motsvarigheter i Tyskland och Österrike för att driva frågan på EU-nivå. Från svensk sida Marie Granlund leder utredningen om EUs utstationeringsdirektiv. ingår Marie Granlund och Torbjörn Johansson. Hur kommer det sig att det är du som får uppdraget att leda hela arbetet? Jag har arbetat med liknande frågor tidigare. Genom EU-nämnden har jag arbetat för att vi ska behålla den svenska modellen i Sverige. Jag har även arbetat för att vi ska ha ett socialt protokoll till EUfördraget som ska tydliggöra att grundläggande sociala rättigheter ska vara överordnade de ekonomiska friheterna. Ledde arbetsgrupp Marie Granlund undersökte förutsättningarna för ett socialt protokoll redan under 2012 då hon ledde en arbetsgrupp som tillsats av LOs styrelse och Socialdemokraterna. Allt detta är ett tålmodigt arbete men vi kommer aldrig att ge oss. I Sverige ska svenska avtal och regler gälla. Oavsett nationalitet ska du inte särbehandlas! Detta säger Marie Granlund, som är ny ordförande i utstationeringskommittén och dessutom ingår i partiets arbetsgrupp för att ändra villkoren på EU-nivå. HJÄRTERESS 5

6 Mycket verksamhet i unikt hus FOTO: JENS OHLSSON Stödföreningen håller igång Per- Albins födelsehem. Socialdemokraterna i Malmö Svarspost Malmö Göran Svensson sköter den dagliga driften i födelsehemmet. Lars-Erik Hernvall tar emot i den gamla arbetarlängan ute på Kulladal. I huset som länge stod och förföll, och en gång var på vippen att rivas, föddes Sveriges statsminister Per-Albin Hansson. Av Jens Ohlsson Idag är huset, tack vare Stödföreningen Per-Albin Hanssons födelsehem, i gott skick och fullt av verksamheter, men inrymmer även ett litet museum, som är återställt så som det såg ut i slutet av förrförra seklet, när Per-Albin Hansson föddes och växte upp i huset. Just den här kvällen håller stödföreningen årsmöte och långa rader av bullar och kakor står uppdukade i den stora möteslokalen i huset. Det är mycket verksamhet i huset, och det är ofta uthyrt. Det är den viktigaste inkomsten för huset och helt nödvändigt för att vi ska kunna driva och bevara huset i det här skicket, säger stödföreningens ordförande Lars-Erik Hernvall. I huset finns också Göran Svensson, som sköter mycket av de dagliga bestyren i huset. Han var med när en grupp partivänner bestämde sig för att renovera det då fallfärdiga huset Genom en studiecirkel i samarbete med ABF, som hette Gräv där du står gjordes planerna för en renovering och bevarande av huset upp. Tre år senare, 1988, var det dags för högtidlig invigning av det nyrenoverade huset. Vårt nästa projekt är att renovera vinden, säger Göran Svensson och visar gången där det en gång fanns en trappa. Förhoppningen är att få tag på en tidstypisk trappa så att vi kan öppna upp vindsvåningen också. Huset kostar en del att driva och hålla i gott skick. Runt kronor om året för själva huset, och så en handfull tusenlappar för att hålla den fina trädgården, där det varje sommar serveras sillamackor. Därför är det viktigt att fler blir medlemmar i vår förening och då får man också hyra huset till förmånliga priser, avslutar Lars-Erik Hernvall, som på årsmötet återvaldes till ordförande för Stödföreningen Per-Albin Hanssons födelsehem. Välkommen som medlem! Medlemskapet hjälper till att bevara huset och ger möjlighet att hyra huset till reducerade priser. Årsavgiften är 130 kronor för enskild medlem och 400 kronor för förening/organisation från och med Plusgiro Valborg VÄLKOMMEN TILL Välkomna att fira valborg med oss på olika platser i Malmö. Vi tänder bålen enligt tiderna nedan. På plats har vi sångkörer som sjunger in våren med oss! Möllevången Folkets Park Fosie Gullviksparken vid grusplanen Husie/Höja Husie Mosse Lindängen Lindängsparken Oxie Blekeparken Lindeborg Stolpalösa Grönområde Klagshamn Kajkanten, Klagshamns hamn Holma-Fosiedal Kullarna vid Kroksbäcksparken Västra Hamnen Ljudkullarna vid Scaniabadet Arrangörer: socialdemokratiska föreningar, Socialdemokraterna i Malmö och ABF Malmö. 6 HJÄRTERESS

7 HJÄRTER ESS UTGIVNING 2015 Nästa nummer: 11 juni, manusstopp 25 maj (gäller även mötestips till Hjärter Ess). Övriga nummer utkommer 27 aug (manusstopp 14 aug), 15 okt (manusstopp 2 okt) samt 17 dec (manusstopp 1 dec). Aktuellt FÖRSTA MAJ I MALMÖ Demonstration och aktiviteter i Folkets park. Annons sid 3. VALBORGSMÄSSOFIRANDE 30 APRIL Firas på olika håll i Malmö. Se annons föreg sida. ARBETAREKOMMUNENS REPSKAP MÅNDAG 18 MAJ KL Alla medlemmar är välkomna. Medtag medlemskortet. Representantskapets ombud är kallade. Plats: Kockums fritid. PUB EFTER JUBB FREDAG 29 MAJ KL Dagens värd är HRF:s S-fackklubb. Plats: Sir Toby s Davidhallsgatan 21. Socialdemokratiska föreningar KVINNOKLUBBEN KAROLINA TORSDAG 23 APRIL KL Plats: Sandbackegatan 10. Medlemsmöte LINDÄNGENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING MÅNDAG 27 APRI KL Medlemsmöte Plats: Motettens Folkets hus (Munkhättegatan 202). MALMÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING FREDAG 1 MAJ KL Brunch Förstamajbrunch inför demonstrationen. Föranmälan. Plats: Restaurang Akropolis, Davidhallsgatan. ONSDAG 10 JUNI KL Medlemsmöte Sommaravslutning med korvgrillning. Föranmälan. Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg KALENDERN Seminarier DAGS ATT GLÖMMA ARBETE ÅT ALLA? MÅNDAG 11 MAJ, KL Seminarie om arbetsmarknadspolitik med kommunalrådet Andreas Schönström och Raimo Pärssinen, ordförande i arbetsmarknadsutskottet i riksdagen. Antal platser begränsad. Anmäl dig till Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg Café Per Albin EFTERLYSES: TIDSTYPISKA 50-TALSMÖBLER LIMHAMNS FOLKETS HUS invigdes 1955, vilket innebär att det är 60-årsjubileum i år. Nu letar vi efter, framförallt, tidstypiska 50-talsmöbler/prylar som kan bidra till att skapa den ursprungliga atmosfären. Har ni något i era gömmor, vindar eller källare som ni tror skulle passa in, så mejla oss på MÅNDAG 4 MAJ, KL Riksdagsledamoten Hillevi Larsson kommer på besök. Sillamacka och kaffe för 20 kronor. Plats: Per Albin Hanssons väg VÄSTRA INNERSTADENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING TISDAG 28 APRIL KL Öppet möte Shatila Salami om ämnet min väg till räddningstjänsten. Plats: Korsörvägen 1 (Dammfrigården). OXIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING ONSDAG 29 APRIL KL Öppet möte Nyheter från tekniska nämnden. Träff med kommunalrådet Milan Obradovic. Plats: Stengodsvägen 145 ONSDAG 13 MAJ KL Öppet möte Utbildning och arbetsmarknad. Träff med kommunalrådet Andreas Schönström. Plats: Stengodsvägen 145 STÖDFÖRENINGEN PER ALBINS FÖDELSEHEM OCH KULLADALS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING TORSDAG 14 MAJ KL Trädgårdsfest Trivsam fest i trädgården. Kaffe och kakor serveras till ett pris av 30 kronor. Plats: Per Albin Hanssons väg KROKSBÄCK-HYLLIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING TORSDAG 28 MAJ KL Medlemsmöte Ämnet: Aktuell nationell politik. Plats: Mobäcksgatn 27 (ingång på gaveln). Ring Alai om du inte hittar. HJÄRTERESS 7

8 ESS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ OLOF PALMES PLATS MALMÖ TELEFON Rekordmånga demonstrerade i Malmö på Internationella kvinnodagen. Rekordmarsch på Kvinnodagen Den 8 mars, på Internationella Kvinnodagen, var vi med och arrangerade en demonstration som gick från Gustav Adolfs torg till Malmö Folkets park. Det var rekordmånga deltagare, cirka personer, denna soliga dag. Både före och efter demonstrationen hölls det flera tal. Amela Hodzic, vårt regionråd, talade på Gustav Adolfs torg och två SSU- ungdomar, Sara Khatemi och Fatimah Al-Sharkawi, höll tal i Folkets park. Dagen avslutades på Inkonst där människor samlades för samtal, fika, självförsvarstips och en spännande medley kring årets paroller med bl a våra Sara Mellander och Nasra Abdi Ali. Malmö skickar nio ombud till kongressen I sista numret av Hjärter Ess för 2014 presenterades alla kandidater till årets partikongress. De som valdes i medlemsomröstningen blev: Rose-Marie Carlsson, Daniel Hedén, Sofia Hedén, Amela Hodzic, Milan Obradovic, Anders Rubin, Joakim Sandell, Eva Sjöstedt och Carina Svensson. De kommer att åka till Västerås maj och företrädda oss. De ingår i den skånska delegationen på sammanlagt 35 ombud. Vi från Malmö har skickat 41 motioner till kongressen, 2 som enskilda och 39 som arbetarekommunens egna motioner. Smått & stort Spännande diskussioner vid besök hos SPD Kiel februari var 22 av våra medlemmar på besök i Kiel. Detta var ytterligare ett steg i den samverkan vi har med Socialdemokratiska partiet i Kiel. Den första dagen hade vi möjlighet att delta i en spännande diskussion kring åtgärderna för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Vi fick lära oss lite om det tyska systemet och hur våra tyska partikamrater resonerar kring åtgärderna. Dagen efter var vi gäster på SPD Kiels årsmöte där vår ordförande, Joakim Sandell, höll ett tacktal. Internationellt utbyte: Över tjugo medlemmar besökte Kiel. Nästa Hjärter ESS: 11 juni Folkets hus och parker vi är en folkrörelse! SVERIGES FÖRSTA Folkets hus startade på 1890-talet i Kristianstad och Malmö. De blev mötesplatser för människor i alla åldrar som engagerade sig i olika föreningar och politiska möten. I Limhamn anlades, i anslutning till Folkets Hus, Sveriges första Folkets park, där dansbanan utgjorde en central del av den lilla parken. Just kombinationen av olika förenings- och kulturaktiviteter har under alla år genomsyrat Folketshusrörelsen. Visst har det skett förändringar över tid, Folkparkerna med sina dansbanor har blivit färre, vilket många beklagar, och en rad Folkets Hus över landet har lagts ner. Men grundidén för alla kvarvarande verksamheter är densamma som tidigare. Folkets Hus och Folkparker ska vara öppna och demokratiska mötesarenor för alla som delar våra grundläggande värderingar om allas lika värde och där allvar och lek får plats under samma tak. IDAG HAR VI, i hjärtat av Malmö, en av Sveriges vackraste och mest välbesökta Folkets park. Hit vallfärdar Malmöborna för att lyssna på 1:a majtalet, besöka Barnens scen, delta i allsång eller lyssna till världsmusik från scener som sedan snabbt kan ställas om till rock och hiphopframträdande. Men kanske viktigast av allt, parken är dagligen öppen och tillgänglig för alla utan krav på motprestationer eller inträde. När allt fler aktiviteter drivs med vinst- och prestationskrav, ställs många människor utanför den gemenskap och glädje som det ger att få engagera sig tillsammans med andra. Folkets hus kan och ska vara mötesplatsen för framför allt ideellt drivna föreningar som behöver lokaler för sina verksamheter men också en plats för olika kulturevenemang, utbildningar, konferenser och fester. I MALMÖ FINNS idag fem aktiva Folkets hus som alla har samma grunduppdrag men med olika förutsättningar för att kunna utveckla sitt folkrörelsearbete. Det kan vara lokalmässiga begränsningar som gör det svårt att erbjuda föreningarna plats i den omfattning som Agneta Eriksson ordförande Limhamns Folkets hus efterfrågas. Om utrymmet är begränsat så blir det naturligtvis svårare att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. Grunden för Folkets hus och parkrörelsen bygger på ett starkt och ideellt engagemang från många människor. Tillsammans kan vi bidra till att utveckla och stötta dessa verksamheter och därmed slå vakt om en fortsatt demokratisk och levande folkrörelsetradition i Malmö.

Nationella riktlinjer krav från Malmö

Nationella riktlinjer krav från Malmö SS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ Nr 1 12 februari 2015 Alina ny kvinnoklubb i Malmö Svenska kyrkan i ny kostym»jag är en stolt ambassadör»»vi måste träffas, prata politik, skriva motioner,

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Frida Michelsen 2. 1985, studerande. 3.Unga Socialdemokrater. 5. Motarbeta klassklyftor. Abdulkhadir. Mohamed 2. 1978, samordnare/ lärare

Frida Michelsen 2. 1985, studerande. 3.Unga Socialdemokrater. 5. Motarbeta klassklyftor. Abdulkhadir. Mohamed 2. 1978, samordnare/ lärare SS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ ATER I KONGRESSVALET Daniel Hedén 2. 1978 3. Unga socialdemokrater 5. Brinner för att skapa en god och jämlik hälsa för alla, via mer jämlika livschanser

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 3 14 juni 2013 Hör religion och politik ihop? Stadsvandra i arbetarrörelsens spår Koncert till minne av Utöya»Ilmar Reepalus arv förvaltas vidare genom

Läs mer

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Frida får hand om kultur, fritid och folkhälsa

Frida får hand om kultur, fritid och folkhälsa ESS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ Nr 4 17 september 2015 Höstens bästa kurser! Tillgängligheten på SUS ska öka Tio jobbmiljarder i statens budget»vi har allt vinna på att vara ännu tydligare

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015 Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal Medlem som önskar ta upp ärende på årsmötet, skall inkomma

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Fler skattebetalare i Malmö

Fler skattebetalare i Malmö Rapport Fler skattebetalare i Malmö jobb istället för bidrag En granskningsrapport från Moderaterna i Malmö 1 Introduktion Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Årsberättelse 2013. Unga Örnar på 1940-talet!

Årsberättelse 2013. Unga Örnar på 1940-talet! Årsberättelse 2013 Unga Örnar på 1940-talet! Styrelse och förtroendevalda Verkställande utskott Ordförande Kjell-Arne Landgren, vice ordförande Roger Johansson, kassör Birgit Hansson och sekreterare Gert

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer