Malmös skolor på rätt väg. men än återstår mycket. Nr 2 23 april 2015 Val och motioner på årsmöte Valborg i Malmö Folkets hus en mötesplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmös skolor på rätt väg. men än återstår mycket. Nr 2 23 april 2015 Val och motioner på årsmöte Valborg i Malmö Folkets hus en mötesplats"

Transkript

1 ESS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ Nr 2 23 april 2015 Val och motioner på årsmöte Valborg i Malmö Folkets hus en mötesplats»vi ska inte underskatta samtalets värde och att det krävs samtal mellan många människor.» Ledaren Malmös skolor på rätt väg men än återstår mycket Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 1 MAJ KUNSKAP, FRIHET, FRAMTID Södergatan Folkets Park Unikt hus fullt av verksamhet Per-Albin Hanssons födelsehem i Malmö är i gott skick och fullt av verksamheter tack för stödföreningen. Bli medlem! 6 Sidorna 4-5 Vårbudget: Äntligen höjs a-kassan Ett av de roligaste förslagen i regeringens nya budgetförslag är att taket i A-kassan höjs rejält under de första 100 ersättningsdagarna. 3

2 ESS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ Olof Palmes plats 1, Malmö Telefon: Fax: ANSVARIG UTGIVARE: Joakim Sandell. REDAKTIONSSEKRETERARE: Zinaida Kajevic, PRODUKTION: Mezzo Media AB TRYCK: Värmlands Folkblad, Karlstad. OMSLAGSBILD: Tre socialdemokratiska skolpolitiker Anders Rubin, Rose-Marie Carlsson och Andreas Schönström. Foto: Jens Ohlsson. LEDARE» Underskatta inte samtalets värde» För mig är den största respekten att mötas i ett bra samtal. Att lyssna och förklara, fram och tillbaka. Det går inte att förstå varandra om det inte förs några samtal alls. Ett sätt som vi inom partiet för samtal är att vi håller partikongress. Alldeles snart kommer vi att ha 350 ombud från hela landet där vi samtalar om hur vi vill forma vår jobbpolitik och hur vi vill utveckla vårt parti. Många samtal I slutet av mars hade vi vårt årsmöte där vi förde ett lokalt, internt samtal om politiska frågor. För en kort tid sen hade vi distriktskongressen där vi förde samtal om delvis andra politiska frågor men också om vårt parti. Det är många tankar om hur Sverige borde gå vidare men också om hur vårt eget parti borde agera och växa. Just nu har vi kampanj där vi försöker få många samtal med Malmöborna. Vi försöker berätta om våra politiska förslag och om skillnaden dessa gör i vardagen. Nu får vi tillfälle att berätta om traneeplatserna för ungdomar, om fler utbildningsplatser inom bristyrken och om en bättre a-kassa. Och om många fler förslag som vår regering föreslagit i vårändringsbudgeten. Det är med stolthet jag lyssnade på vår finansminister när hon presenterade förslag efter förslag som ska se till att Sverige på ett bättre sätt klarar av framtidsutmaningarna. Allt detta måste vi berätta om och föra vidare. Vi ska inte underskatta»just nu har vi kampanj där vi försöker få många samtal med Malmöborna.» samtalets värde och att det krävs samtal mellan många människor. Samt ödmjukhet att lyssna. Vi behöver nå fram till en gemensam väg. Vi ska se till att Sverige håller ihop. Joakim Sandell ordförande Malmö Arbetarekommun Niklas Karlsson. Kö till valurnan. Kerstin Sverin avtackades. Val och motioner på årsmöte Den 28 mars höll arbetarekommunen sitt årsmöte på Limhamn Folkets hus. På dagordningen stod val av ordförande och Joakim Sandell valdes om till en period på två år. En nyhet var att studieledaren valdes på ett fyllnadsval på ett år och det blev Mathias Persson. Till ledamöter i styrelsen valdes Carina Svensson, Daniel Wolski, Charlotte Malmborg och Juan Espitia på två år. Sedan förra året sitter Katrin Stjernfeldt Jammeh, Leif Jakobsson, Mikael Widéen, Elin Brusewith och Linda Johnsson i styrelsen. Till ersättare valdes Hillevi Larsson, Mikael Andersson, Andreas Schönström, Neziya Rahman, Camilla Kronholm och Mubarik Abdirahman Årsmötet gästades av Niklas Karlsson som sitter med i partistyrelsen och är ordförande för det skånska partidistriktet. Kjell Arne Landgren, Kerstin Sverin, Ulla Svensson och Kjell Ossian Nilsson tackades för sina många insatser och engagemang med Hjalmar Branting-medaljen. Vidare avtackades många som lämnat sina politiska förtroendeuppdrag förra året. Årsmötet behandlade sexton motioner och verksamhetsinriktningen för mandatperioden. Välkommen på repskapet! Alla medlemmar är välkomna till Malmö arbetarekommuns representantskapsmöte. Måndag 18 maj kl Kockum fritid Tag med ditt medlemskort för avprickning! Styrelsen

3 Vårändringsbudgeten 2015: Ett Sverige som håller ihop Ett av de roligaste förslagen i regeringens nya budgetförslag är att taket i A-kassan höjs så att alla som har en månadsinkomst upp till kronor får ut 80 procent av sin inkomst under de första 100 ersättningsdagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 910 kronor de första hundra dagarna. Därefter sker en avtrappning till 760 kronor per dag. Vår regering har föreslagit flera stora förändringar för att nå målet om att ha lägst arbetslöshet i EU år Det satsas på traneejobb för unga arbetslösa och på extratjänster inom välfärden. Extratjänster är subventionerade anställningar inom välfärden som riktar sig till de långtidsarbetslösa. Vidare satsar regeringen 71 miljoner kronor 2015 på företag och näringsliv för att stärka kapitaltillgången för nya och växande företag. Innovationsrådet får 50 miljoner kronor för innovationsfrämjande insatser. Regeringen föreslår även att 75 miljoner kronor satsas på en exportoffensiv under 2015 som ska fortsätta för med 105 miljoner kronor per år. Anslaget till drift och underhåll av järnvägen ökas med 1, 24 miljarder per år Regeringen inför också ett särskilt investeringsstöd för att få fart på byggandet på 3,2 miljarder kronor årligen. Regeringen avsätter 4,3 miljarder till svensk natur och havsmiljö under mandatperioden. Regeringen kommer även att avsätta 125 miljoner kronor till ett stöd för lokala klimatinvesteringar. Det ska satsas 2 miljarder för att anställa fler lärare på lågstadiet och på fler utbildningsplatser på lärarutbildningen. Regeringen föreslår att 1 miljard kronor avsätts för en utökad bemanning inom äldreomsorgen. För beräknas satsningen uppgå till 2 miljarder kronor årligen. För att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa föreslår regeringen att 400 miljoner kronor avsätts per år Regeringen avsätter 120 miljoner kronor per år från och med 2016 till ekonomiskt stöd för att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon. Alla landsting ger redan bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0 7 år. Det ska även införas att barn upp till 18 år får tillgång till kostnadsfria läkemedel och varor inom läkemedelsförmåner. Underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs med 300 kronor per barn och månad, från maximalt 1273 kr per barn/månad till 1573 kr per barn/månad. För att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn föreslår regeringen att det avsätts pengar till de ideella kvinno- och tjejjourerna. Under perioden avsätts ytterligare 100 miljoner kr per år till kvinnojourerna. Det innebär dock att vissa miljöskatter också höjs, ROT-subventionen minskas till max 30 procent, den nedsatta socialavgiften för unga tas bort och att läx- RUT försvinner. Läs om alla regeringens förslag i korthet på Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister MAJ Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 1 MAJ KUNSKAP, FRIHET, FRAMTID KUNSKAP, FRIHET, FRAMTID Södergatan Folkets Park Södergatan Folkets Park HJÄRTERESS 3

4 Det finns få verktyg som är så viktiga för att bygga ett socialt hållbart Malmö, som en sammanhållen och likvärdig skola, som ger alla barn och unga en bra start i livet, menar Anders Rubin, kommunalråd med ansvar för grundskola och fritid. Av Jens Ohlsson Malmös skolor på rätt väg men mycket återstår Det är det viktigaste redskapet vi har för att utjämna den ojämlikhet som drabbar barn redan från födseln. Därför är hela skolpolitiken, från de första åren på förskolan, via åren i grundskolan och gymnasiet vidare ut i arbetslivet, helt central för oss Socialdemokrater, fortsätter Anders Rubin. Rose-Marie Carlsson, som är ordförande i förskolenämnden håller med. Det är för stora skillnader mellan förskolorna idag. Oavsett vilken av alla Malmös 240 kommunala förskolor ett barn går på, vill vi ge alla barn en förskola med hög kvalitet och goda möjligheter till lek, lärande och personlig utveckling, säger Rose-Marie Carlsson. Många nya förskolor De senaste åren har förskolan behövt byggas ut i snabb takt, för att möta den stora inflyttningen och de stora barnkullarna. Ca 1000 nya platser om året behövs, och även om man inte riktigt är i mål ännu, så har nya förskolor öppnats nästan på löpande band de senaste åren, och inom ett par år beräknas Malmö stad vara i fas med behovet av förskoleplatser. Det är en utmaning att både bygga ut förskolan i snabb takt, och samtidigt hålla en hög kvalitet och jobba för att öka likvärdigheten mellan förskolorna, men det går, menar Rose-Marie Carlsson. Anders Rubin, som ansvarar för Malmös 70 kommunala grundskolor, ser liknande utmaningar för grundskolan. Det stora problemet med skolorna är bristen på likvärdighet. Enkelt uttryckt är det för stora skillnader mellan skolorna, och vilken skola du som elev går på ger dig olika bra förutsättningar att lyckas med kunskapsmålen. Så kan vi inte ha det! Skolans uppgift ska vara att utjämna samhällsklyftorna, inte att förstärka dem, säger Anders Rubin. Malmö ska bli Sveriges talanghuvudstad. Andreas Schönström siktar högt. Ny skolorganisation För fem år sedan börjades en stor utvecklingsprocess av Malmös skolor. I flera steg har Socialdemokraterna gjort stora satsningar på Malmös skolor med det långsiktiga målet att alla elever ska få en bra utbildning och klara utbildningsmålen. Kvalitetsarbetet har förbättrat och mer pengar har tillförts, genom en riktad skattehöjning som gick direkt till skolan. Ett problem man såg med den gamla organisationen, där skolorna låg under tio olika stadsdelar, var att det inte fanns ett sammanhållet kvalitetsarbete. Därför samlades alla Malmös skolor under centrala skolnämnden en förskolenämnd och en grundskolenämnd, på samma sätt som gymnasieskolan styrts sedan tidigare. Unikt resursfördelningssystem Samtidigt utvecklades ett genomgripande resursfördelningssystem som fördelar pengarna till Malmös förskolor och skolor utifrån en rad sociala kriterier, som t.ex. föräldrarnas utbildningsbakgrund, om de är födda i Sverige och så vidare. Detta är kända faktorer som vi vet slår igenom på barnens och elevernas möjlighet att klara kunskapsmålen i skolan. Genom att ta hänsyn till elevernas sociala bakgrund kan vi fördela pengarna på ett sätt som utjämnar skillnader och ökar likvärdigheten mellan skolorna. Vårt fördelningssystem är det mest genomarbetade av alla i landet och har därför större träffsäkerhet, Alla skolor i Malmö ska hålla samma kvalitet som de bästa, säger Anders Rubin. säger Rose-Marie Carlsson och Anders Rubin. Satsningarna börjar nu ge resultat. Skolresultaten i både grundskolan och gymnasiet har vänt uppåt och Malmös skolor utvecklas bättre än riksgenomsnittet. Myter om Malmös skolor Det är en myt att Malmös skolor skulle vara sämre än andra skolor, menar Anders Rubin. Om man väger in våra elevers sociala bakgrund, som skiljer sig från andra kommuner, då är våra skolor inte på något sätt dåliga tvärtom! Redan idag har Malmö några av Sveriges bästa skolor. Men vårt mål är att alla skolor i Malmö ska hålla samma höga kvalitet. Det ska inte vara avgörande för dig som elev vilken skola du går på. Det långsiktiga målet är självfallet att alla Malmös elever ska klara kunskapsmålen i skolan. Men vägen dit ser olika ut för olika elever, och det är vårt ansvar att ge dem de förutsättningar de behöver för att klara skolan, säger Anders Rubin Det nya sättet att styra grundskolan, med en central facknämnd, liknar det sätt som gymnasie- och vuxenutbildningen styrs. Ansvarig för gymnasieskolan är Andreas Schönström, som är kommunalråd med ansvar gör gymnasie- och vuxenutbildning. Även om gymnasie- och vuxenutbildningsnämn Forts nästa sida 4 HJÄRTERESS

5 Marie Granlund leder nya Lavalutredningen Pengarna till Malmös elever fördelas med hänsyn till social bakgrund. Det ökar likvärdigheten mellan skolorberättar förskolenämndens Rose-Marie Carlsson. den fick stå som grundmodell för de övriga skolnämnderna och förvaltningarna krävdes det förändringar även här. Dels har ledarorganisationen gjorts om, så att vi precis som de övriga förvaltningarna har en tydligare ledarstruktur, men framförallt krävdes anpassning för nämndens nya uppdrag att ta ansvar för stadens arbetsmarknadsinsatser, berättar Andreas Schönström. Arbetsmarknadsinsatser Arbetsmarknadsinsatserna är en viktig del av nämndens uppdrag, som har två tydliga uppgifter för framtidens gymnasieskola i Malmö. Dels måste man fånga alla elever som kommer från grundskolan och ge dem de bästa förutsättningar för att klara fortsatta studier, men också se till att stadens ungdomar under sin tid i gymnasiet får möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet och en utbildning som är relevant för arbetsmarknaden. Vår uppgift är att öppna så många dörrar vi kan för stadens ungdomar både för fortsatta studier och för framtida karriärer. Vi har ett tydligt mål om att bli Sveriges talanghuvudstad. Då måste vi fånga alla dessa talanger och ge dem de bästa förutsättningarna, konstaterar Andreas Schönström. Den nya arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har många uppgifter framför sig, men arbetet med dessa har redan satt igång. Den styrande majoriteten har inför årets arbete med nämndmål parallellt utvecklat ett dokument som beskriver den politiska viljeinriktningen för mandatperioden. I dokumentet ges femton uppdrag till förvaltningen som ska genomföras under mandatperioden. De handlar om allt från att lyfta gymnasiet och vuxenutbildningen till nya arbetsmarknadsinsatser. Vi är redo Vi ville från politiskt håll visa tydligt för förvaltningen, oppositionen och malmöborna att vi är redo för de utmaningar vi står inför, att vi vill något och att vi är övertygade om att vi kan göra skillnad. Nu återstår den svåraste uppgiften, att förverkliga det, avslutar Andreas Schönström. Allt fler unga i Malmö får jobb Arbetslösheten för unga i Malmö är nu lägre än någon gång tidigare under Sedan augusti förra året har andelen sjunkit varje månad till att i mars i år ligga på 21,1 procent. Statistiken visar också att andelen arbetslösa var lägre varje månad hittills 2015 jämfört med samma månad tidigare år. För att ta ytterligare krafttag utvecklar Malmö stad och Arbetsförmedlingen nu en gemensam handlingsplan för att alla unga ska kunna erbjudas arbete, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Jag gläds åt utvecklingen. Unga är en särskilt utsatt grupp. Om de inte hittar det där första jobbet riskerar avståndet till arbetsmarknaden att växa. Nu går vi vidare i våra ansträngningar för att sänka ungdomsarbetslösheten ännu mer, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad. Marie Granlund, riksdagsledamot från Malmö, har utsett att leda utredningen om EU:s utstationeringsdirektiv. Domen från EU-domstolen om blockaden av Laval slog ned som en bomb år 2007 i med att denna innebar inskränkningar av fackförbundens strejkrätt. Därefter har det varit svårt att hävda svenska kollektivavtal och därmed kräva att utstationerade arbetstagare i Sverige får lika regler som svenska arbetstagare. Utstationeringskommittén fick sitt uppdrag 2012 av den dåvarande borgerliga regeringen med syftet att undersöka hur direktivet om utstationering har genomförts. Utstationeringsdirektivet är EUs regler för arbetstagare som arbetar i ett EU-land men kommer från ett annat land, vare sig detta land är ett EU-land eller inte. Arbete på EU-nivå Regeringen har satt igång ett brett arbete såväl på EU-nivå för att ändra på hindrande EU-regler som utstationeringsdirektivet men också göra förändringar i Sverige. I november förra året, strax efter att vår regering tillträdde, utvidgades direktiven till kommittén och en ny ordförande, Marie Granlund, tillsattes. Nu ska kommittén även titta på hur kollektivavtalens ställning kan stärkas i utstationeringssituationer här i Sverige. Samtidigt som utstationeringskommittén arbetar för att förändra lagstiftningen i Sverige måste vi också arbeta för att ändra EU:s utstationeringsdirektiv. Partiet har därför startat en arbetsgrupp tillsammans med LO och våra motsvarigheter i Tyskland och Österrike för att driva frågan på EU-nivå. Från svensk sida Marie Granlund leder utredningen om EUs utstationeringsdirektiv. ingår Marie Granlund och Torbjörn Johansson. Hur kommer det sig att det är du som får uppdraget att leda hela arbetet? Jag har arbetat med liknande frågor tidigare. Genom EU-nämnden har jag arbetat för att vi ska behålla den svenska modellen i Sverige. Jag har även arbetat för att vi ska ha ett socialt protokoll till EUfördraget som ska tydliggöra att grundläggande sociala rättigheter ska vara överordnade de ekonomiska friheterna. Ledde arbetsgrupp Marie Granlund undersökte förutsättningarna för ett socialt protokoll redan under 2012 då hon ledde en arbetsgrupp som tillsats av LOs styrelse och Socialdemokraterna. Allt detta är ett tålmodigt arbete men vi kommer aldrig att ge oss. I Sverige ska svenska avtal och regler gälla. Oavsett nationalitet ska du inte särbehandlas! Detta säger Marie Granlund, som är ny ordförande i utstationeringskommittén och dessutom ingår i partiets arbetsgrupp för att ändra villkoren på EU-nivå. HJÄRTERESS 5

6 Mycket verksamhet i unikt hus FOTO: JENS OHLSSON Stödföreningen håller igång Per- Albins födelsehem. Socialdemokraterna i Malmö Svarspost Malmö Göran Svensson sköter den dagliga driften i födelsehemmet. Lars-Erik Hernvall tar emot i den gamla arbetarlängan ute på Kulladal. I huset som länge stod och förföll, och en gång var på vippen att rivas, föddes Sveriges statsminister Per-Albin Hansson. Av Jens Ohlsson Idag är huset, tack vare Stödföreningen Per-Albin Hanssons födelsehem, i gott skick och fullt av verksamheter, men inrymmer även ett litet museum, som är återställt så som det såg ut i slutet av förrförra seklet, när Per-Albin Hansson föddes och växte upp i huset. Just den här kvällen håller stödföreningen årsmöte och långa rader av bullar och kakor står uppdukade i den stora möteslokalen i huset. Det är mycket verksamhet i huset, och det är ofta uthyrt. Det är den viktigaste inkomsten för huset och helt nödvändigt för att vi ska kunna driva och bevara huset i det här skicket, säger stödföreningens ordförande Lars-Erik Hernvall. I huset finns också Göran Svensson, som sköter mycket av de dagliga bestyren i huset. Han var med när en grupp partivänner bestämde sig för att renovera det då fallfärdiga huset Genom en studiecirkel i samarbete med ABF, som hette Gräv där du står gjordes planerna för en renovering och bevarande av huset upp. Tre år senare, 1988, var det dags för högtidlig invigning av det nyrenoverade huset. Vårt nästa projekt är att renovera vinden, säger Göran Svensson och visar gången där det en gång fanns en trappa. Förhoppningen är att få tag på en tidstypisk trappa så att vi kan öppna upp vindsvåningen också. Huset kostar en del att driva och hålla i gott skick. Runt kronor om året för själva huset, och så en handfull tusenlappar för att hålla den fina trädgården, där det varje sommar serveras sillamackor. Därför är det viktigt att fler blir medlemmar i vår förening och då får man också hyra huset till förmånliga priser, avslutar Lars-Erik Hernvall, som på årsmötet återvaldes till ordförande för Stödföreningen Per-Albin Hanssons födelsehem. Välkommen som medlem! Medlemskapet hjälper till att bevara huset och ger möjlighet att hyra huset till reducerade priser. Årsavgiften är 130 kronor för enskild medlem och 400 kronor för förening/organisation från och med Plusgiro Valborg VÄLKOMMEN TILL Välkomna att fira valborg med oss på olika platser i Malmö. Vi tänder bålen enligt tiderna nedan. På plats har vi sångkörer som sjunger in våren med oss! Möllevången Folkets Park Fosie Gullviksparken vid grusplanen Husie/Höja Husie Mosse Lindängen Lindängsparken Oxie Blekeparken Lindeborg Stolpalösa Grönområde Klagshamn Kajkanten, Klagshamns hamn Holma-Fosiedal Kullarna vid Kroksbäcksparken Västra Hamnen Ljudkullarna vid Scaniabadet Arrangörer: socialdemokratiska föreningar, Socialdemokraterna i Malmö och ABF Malmö. 6 HJÄRTERESS

7 HJÄRTER ESS UTGIVNING 2015 Nästa nummer: 11 juni, manusstopp 25 maj (gäller även mötestips till Hjärter Ess). Övriga nummer utkommer 27 aug (manusstopp 14 aug), 15 okt (manusstopp 2 okt) samt 17 dec (manusstopp 1 dec). Aktuellt FÖRSTA MAJ I MALMÖ Demonstration och aktiviteter i Folkets park. Annons sid 3. VALBORGSMÄSSOFIRANDE 30 APRIL Firas på olika håll i Malmö. Se annons föreg sida. ARBETAREKOMMUNENS REPSKAP MÅNDAG 18 MAJ KL Alla medlemmar är välkomna. Medtag medlemskortet. Representantskapets ombud är kallade. Plats: Kockums fritid. PUB EFTER JUBB FREDAG 29 MAJ KL Dagens värd är HRF:s S-fackklubb. Plats: Sir Toby s Davidhallsgatan 21. Socialdemokratiska föreningar KVINNOKLUBBEN KAROLINA TORSDAG 23 APRIL KL Plats: Sandbackegatan 10. Medlemsmöte LINDÄNGENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING MÅNDAG 27 APRI KL Medlemsmöte Plats: Motettens Folkets hus (Munkhättegatan 202). MALMÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING FREDAG 1 MAJ KL Brunch Förstamajbrunch inför demonstrationen. Föranmälan. Plats: Restaurang Akropolis, Davidhallsgatan. ONSDAG 10 JUNI KL Medlemsmöte Sommaravslutning med korvgrillning. Föranmälan. Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg KALENDERN Seminarier DAGS ATT GLÖMMA ARBETE ÅT ALLA? MÅNDAG 11 MAJ, KL Seminarie om arbetsmarknadspolitik med kommunalrådet Andreas Schönström och Raimo Pärssinen, ordförande i arbetsmarknadsutskottet i riksdagen. Antal platser begränsad. Anmäl dig till Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg Café Per Albin EFTERLYSES: TIDSTYPISKA 50-TALSMÖBLER LIMHAMNS FOLKETS HUS invigdes 1955, vilket innebär att det är 60-årsjubileum i år. Nu letar vi efter, framförallt, tidstypiska 50-talsmöbler/prylar som kan bidra till att skapa den ursprungliga atmosfären. Har ni något i era gömmor, vindar eller källare som ni tror skulle passa in, så mejla oss på MÅNDAG 4 MAJ, KL Riksdagsledamoten Hillevi Larsson kommer på besök. Sillamacka och kaffe för 20 kronor. Plats: Per Albin Hanssons väg VÄSTRA INNERSTADENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING TISDAG 28 APRIL KL Öppet möte Shatila Salami om ämnet min väg till räddningstjänsten. Plats: Korsörvägen 1 (Dammfrigården). OXIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING ONSDAG 29 APRIL KL Öppet möte Nyheter från tekniska nämnden. Träff med kommunalrådet Milan Obradovic. Plats: Stengodsvägen 145 ONSDAG 13 MAJ KL Öppet möte Utbildning och arbetsmarknad. Träff med kommunalrådet Andreas Schönström. Plats: Stengodsvägen 145 STÖDFÖRENINGEN PER ALBINS FÖDELSEHEM OCH KULLADALS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING TORSDAG 14 MAJ KL Trädgårdsfest Trivsam fest i trädgården. Kaffe och kakor serveras till ett pris av 30 kronor. Plats: Per Albin Hanssons väg KROKSBÄCK-HYLLIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING TORSDAG 28 MAJ KL Medlemsmöte Ämnet: Aktuell nationell politik. Plats: Mobäcksgatn 27 (ingång på gaveln). Ring Alai om du inte hittar. HJÄRTERESS 7

8 ESS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ OLOF PALMES PLATS MALMÖ TELEFON Rekordmånga demonstrerade i Malmö på Internationella kvinnodagen. Rekordmarsch på Kvinnodagen Den 8 mars, på Internationella Kvinnodagen, var vi med och arrangerade en demonstration som gick från Gustav Adolfs torg till Malmö Folkets park. Det var rekordmånga deltagare, cirka personer, denna soliga dag. Både före och efter demonstrationen hölls det flera tal. Amela Hodzic, vårt regionråd, talade på Gustav Adolfs torg och två SSU- ungdomar, Sara Khatemi och Fatimah Al-Sharkawi, höll tal i Folkets park. Dagen avslutades på Inkonst där människor samlades för samtal, fika, självförsvarstips och en spännande medley kring årets paroller med bl a våra Sara Mellander och Nasra Abdi Ali. Malmö skickar nio ombud till kongressen I sista numret av Hjärter Ess för 2014 presenterades alla kandidater till årets partikongress. De som valdes i medlemsomröstningen blev: Rose-Marie Carlsson, Daniel Hedén, Sofia Hedén, Amela Hodzic, Milan Obradovic, Anders Rubin, Joakim Sandell, Eva Sjöstedt och Carina Svensson. De kommer att åka till Västerås maj och företrädda oss. De ingår i den skånska delegationen på sammanlagt 35 ombud. Vi från Malmö har skickat 41 motioner till kongressen, 2 som enskilda och 39 som arbetarekommunens egna motioner. Smått & stort Spännande diskussioner vid besök hos SPD Kiel februari var 22 av våra medlemmar på besök i Kiel. Detta var ytterligare ett steg i den samverkan vi har med Socialdemokratiska partiet i Kiel. Den första dagen hade vi möjlighet att delta i en spännande diskussion kring åtgärderna för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Vi fick lära oss lite om det tyska systemet och hur våra tyska partikamrater resonerar kring åtgärderna. Dagen efter var vi gäster på SPD Kiels årsmöte där vår ordförande, Joakim Sandell, höll ett tacktal. Internationellt utbyte: Över tjugo medlemmar besökte Kiel. Nästa Hjärter ESS: 11 juni Folkets hus och parker vi är en folkrörelse! SVERIGES FÖRSTA Folkets hus startade på 1890-talet i Kristianstad och Malmö. De blev mötesplatser för människor i alla åldrar som engagerade sig i olika föreningar och politiska möten. I Limhamn anlades, i anslutning till Folkets Hus, Sveriges första Folkets park, där dansbanan utgjorde en central del av den lilla parken. Just kombinationen av olika förenings- och kulturaktiviteter har under alla år genomsyrat Folketshusrörelsen. Visst har det skett förändringar över tid, Folkparkerna med sina dansbanor har blivit färre, vilket många beklagar, och en rad Folkets Hus över landet har lagts ner. Men grundidén för alla kvarvarande verksamheter är densamma som tidigare. Folkets Hus och Folkparker ska vara öppna och demokratiska mötesarenor för alla som delar våra grundläggande värderingar om allas lika värde och där allvar och lek får plats under samma tak. IDAG HAR VI, i hjärtat av Malmö, en av Sveriges vackraste och mest välbesökta Folkets park. Hit vallfärdar Malmöborna för att lyssna på 1:a majtalet, besöka Barnens scen, delta i allsång eller lyssna till världsmusik från scener som sedan snabbt kan ställas om till rock och hiphopframträdande. Men kanske viktigast av allt, parken är dagligen öppen och tillgänglig för alla utan krav på motprestationer eller inträde. När allt fler aktiviteter drivs med vinst- och prestationskrav, ställs många människor utanför den gemenskap och glädje som det ger att få engagera sig tillsammans med andra. Folkets hus kan och ska vara mötesplatsen för framför allt ideellt drivna föreningar som behöver lokaler för sina verksamheter men också en plats för olika kulturevenemang, utbildningar, konferenser och fester. I MALMÖ FINNS idag fem aktiva Folkets hus som alla har samma grunduppdrag men med olika förutsättningar för att kunna utveckla sitt folkrörelsearbete. Det kan vara lokalmässiga begränsningar som gör det svårt att erbjuda föreningarna plats i den omfattning som Agneta Eriksson ordförande Limhamns Folkets hus efterfrågas. Om utrymmet är begränsat så blir det naturligtvis svårare att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. Grunden för Folkets hus och parkrörelsen bygger på ett starkt och ideellt engagemang från många människor. Tillsammans kan vi bidra till att utveckla och stötta dessa verksamheter och därmed slå vakt om en fortsatt demokratisk och levande folkrörelsetradition i Malmö.

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 3 14 juni 2013 Hör religion och politik ihop? Stadsvandra i arbetarrörelsens spår Koncert till minne av Utöya»Ilmar Reepalus arv förvaltas vidare genom

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Trevlig sommar! SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Framtidens folkrörelse Det handlar om vårt parti som framtidens folkrörelse, viktiga jämställdhetsfrågor och jobben rapporterar

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År ÖRNSKÖLDSVIKS ARBETAREKOMMUN Box 307 891 27 Örnsköldsvik Besöksadress Nygatan 5 Tel: 0660 88 770 E-post: socialdemokraterna@ornskolddsvik.com Hemsida: www.ornskoldsvik.sap.se Socialdemokraternas Medlemstidning

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna

Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Vi behandlar kongressmotioner, träffar ombudskandidater och ställer gruppledarna mot väggen I april nästa år är det partikongress som hålls i Göteborg.

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

AURORA. Kents röda önskelista. Motionera mera - ett sunt hälsoval! Vid denna. Att motionera. En högre växel! Möjligheternas. Ystad

AURORA. Kents röda önskelista. Motionera mera - ett sunt hälsoval! Vid denna. Att motionera. En högre växel! Möjligheternas. Ystad En högre växel! Vid denna tidpunkt på året är det vanligt att göra en reflektion över året som har gått, samtidigt som blicken fästs mot framtiden. Under året har vi tagit fram 25 stycken motioner till

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Valupptakten 2006 MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien Nr. 3 september 2006 Det är allvar nu! Nu går valrörelsen

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Borås S-föreningar. Låt stå! Arbetarekommunmöten 2010 Bellonasalen, onsdagar kl. 18:00. Kalendarium/Anslagstavla. Utbildning/Träffar.

Borås S-föreningar. Låt stå! Arbetarekommunmöten 2010 Bellonasalen, onsdagar kl. 18:00. Kalendarium/Anslagstavla. Utbildning/Träffar. Kalendarium/Anslagstavla Borås S-föreningar Miljödebatt Partivän! Den 12 maj klockan 18:00 på Hulta fritidsgård anordnar S-gruppen i miljönämnden tillsammans med Brämhults-, Hulta-Trandareds- och Boda

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag Sju tips till dig som ska värva Bästa sättet att värva medlemmar? Vi har sju goda råd på vägen... Skånska Kenneth ny facklig ledare LO-distriktets ordförande Kenneth Björkman har valts till partidistriktets

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer