Innehåll Sammanfattande rapport från Almedalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Sammanfattande rapport från Almedalen 2014..."

Transkript

1

2 Innehåll Sammanfattande rapport från Almedalen Bakgrund... 2 Syfte... 2 Målgrupp för resan... 2 Förutsättningar och kostnader Förberedelser... 2 Personliga program... 3 Dokumentation... 3 Gemensamma avstämningar under veckan Övergripande erfarenheter Om seminarierna och föreläsningarna... 4 Jämställdhet och mångfald... 5 Upphandling... 7 Aktuella frågor rörande arbetsrätt (och arbetsmiljö)... 8 Övrigt Uppföljning... 11

3 Sammanfattande rapport från Almedalen 2014 Deltagare: Saime Civas Johan Berken Annelie Sjöberg Helené Engström Kamilla Lantz 1. Bakgrund Avdelningsstyrelsen beslutade i april 2014 att Vision Stockholms stad skulle finnas på plats i Almedalen under Almedalsveckan. Syfte Almedalsveckan är intensiv och händelserik. Det är klokt finnas representerade i ett sådant sammanhang där det både finns informell möjlighet att påverka men också att lyssna av debatten och vilka frågor som är heta och kan komma att beröra våra medlemmar. Flera av våra fackliga kollegor från andra håll i landet och andra förbund finns på plats men också vår egen arbetsgivare, våra lokala politiker i Stockholms stad. Målgrupp för resan Avdelningsstyrelsen och Framtidsgruppen. Inbjudan skickades ut till samtliga i dessa grupper, som ombads svara med vändande post på grund av svårigheter att hitta ledigt boende och de alternativ som fortfarande fanns tillgängliga behövde bokas definitivt tämligen omgående för att resan skulle kunna bli av. Förutsättningar och kostnader Vision Stockholms stad stod för resan till och från Visby samt hyra av huset. Övriga omkostnader betalades av deltagarna själva. Resan genomfördes helt på deltagarnas semester eller annan ledighet. Vision Stockholms stad ersatte inga förlorade arbetsinkomster och facklig tid kan inte nyttjas till den här typen av föreningsuppdrag. 2. Förberedelser Två planeringsmöten genomfördes innan resan.

4 Personliga program Inför planeringsmötena fick varje Almedalenresenär ta fram sitt eget förslag på seminarieprogram. På mötet diskuterades därefter varje personligt program och hur vi tillsammans skulle lägga upp veckan på ett bra sätt. Dokumentation Det beslutades att dokumentation skulle göras genom att alla efter varje seminarium besvarade frågorna i en särskild dokumentationsbilaga som togs fram. Det bestämdes också att den som var med på ett särskilt spännande evenemang skulle sms:a eller mejla en bild och några korta meningar till Annelie omgående om det är något som borde läggas upp på Visions Facebooksida. Gemensamma avstämningar under veckan Det bokades in två gemensamma middagar för avstämning, på tisdagen och lördagen. Organisationer som bedömdes vara prioriterade (lyssna på, mingla med, diskutera med): Andra fackliga organisationer TCO SKL Politiker i olika skepnader och roller (både Stockholms- och riksnivå) Teman som bedömdes vara särskilt viktiga: Aktuella frågor rörande arbetsrätt (och arbetsmiljö) EU-frågor Jämställdhet och mångfald 3. Övergripande erfarenheter Veckan var givande och stimulerande, men också oerhört intensiv. Utbudet av spännande seminarier, föreläsningar och andra event var enormt och det var frestande att späcka sitt schema maximalt, vilket deltagarna också gjorde. Det var lätt att vilja vara överallt hela tiden.

5 Det ledde för flera till överstimulans och i slutet av veckan blev det ibland svårt att sortera alla intryck. Lärdomen av detta är att det är viktigt att fokusera mer och ta sig tid att smälta all information. Fler gemensamma avstämningar och träffpunkter hade också varit klokt. Alla deltagarna var ändå mycket nöjda med veckan och fick med sig många erfarenheter, kunskaper, inspiration och idéer till vårt gemensamma fackliga arbete. Förhoppningen är att det ska bli ett återkommande event i Vision Stockholms stad. Ett medskick i så fall är att beslutet att åka till Almedalsveckan bör tas redan i samband med verksamhetsplaneringen för året. Då blir möjligheten att planera syftet och önskvärt resultat med resan ännu bättre. Möjligheterna blir också större att fundera över hur deltagarna skulle kunna bidra även på andra sätt, exempelvis på plats i Almedalen eller genom föreläsningar, rapporter och så vidare. 4. Om seminarierna och föreläsningarna Nedan presenteras exempel på vad deltagarna fick med sig i tankar och erfarenheter från seminarier och föreläsningar. Eftersom de flesta under flera av dagarna deltog i både fem, sex och sju arrangemang per dag fokuserar rapporten på de seminarier/föreläsningar som gav något extra. Några av seminarierna/föreläsningarna visade sig innehålla i huvudsak information som deltagarna redan var bekanta med, vilket inte innebar att dessa alltid var bortkastad tid ibland är det bra att påminnas och stärkas även i detta. I andra fall fanns också seminarier som såg mer intressanta och givande ut i programmet än de visade sig vara i verkligheten. Utöver seminarier och föreläsningar deltogs det också i olika mingel med TCO, LO, Upphandling 24, Stiftelsen för strategisk forskning med flera.

6 Jämställdhet och mångfald Utbudet av seminarier/föreläsningar med temat jämställdhet och mångfald var i det närmaste oändligt med många olika arrangörer, bland annat LO, EXPO, TCO, C&M Projekt, Fotografiska, Tele2, AIK, Almega och Handikappförbundet, angrep temat med lite olika fokus. Några av de tankar som deltagarna tog med från sina olika seminarier om jämställdhet och mångfald Seminarier/föreläsningar om: Jämställdhet ur ett ekonomiskt perspektiv Det kan vara intressant att tänka på jämställdhet ur ett ekonomiskt perspektiv, som Gertrud Åström (svensk företags- och organisationsledare samt expert på jämställdhetsfrågor, sedan 2009 ordförande för organisationen Sveriges Kvinnolobby) lyfte. Sverigedemokraterna Hur partiet kan benämnas, hur vi undviker vanliga fallgropar i debatten och andra praktiska frågor. Det är bra att påminna sig själv om de grunder som Sverigedemokraterna står på och få sakliga fakta och argument. Intressant också att i detalj gå in på vad som faktiskt står i Sverigedemokraternas partiprogram, vilket ytterligare tydliggjorde vad de står för. Den som representerar Expo måste vara modig och under deras föreläsning blev det tydligt hur utsatt man kan bli. Vikten av att ta debatten med Sverigedemokraterna på nätet som är ett forum där de vinner mark och får stå oemotsagda. Jämställdhet och siffror Intressant med siffror från bland annat Statistiska Centralbyrån som kunde bekräfta en bild som används i allmänna debatter och runt fikabord, exempelvis att ökad andel kvinnor inom olika yrkesgrupper ger en minskad löneökning och ökade deltider. Samtidigt som inkomsterna har ökat i Sverige de senaste åtta åren har försörjningsstödet ökat för de människor som har lägst inkomster. Jobbskatteavdragen har bidragit till stora inkomstskillnader mellan könen och mellan olika klasser samt att avkastning på högre utbildningar ger lägre resultat för kvinnor. Vad är inbyggt i själva svenska samhällsmodellen och reproducerar skillnader för klass och kön?

7 Att ta del av olika aktörers sätt att använda könsuppdelad statistik och resultatet av detta var intressant. Det stärkte uppfattningen om könsuppdelad statistik som en viktig del i jämställdhetsintegrering och att könsuppdelad statistik kan ge underlag för att granska olika frågor närmare. Strategiers och ledarskaps betydelse för jämställdhet och mångfald Att man som företag kan se jämställdhet som ett affärsmål som ger konkurrensfördelar är intressant. Vikten av förebilder där ledarskapet spelar en viktig roll, vilket givetvis också ska vara en självklarhet för ett fackförbund som Vision. Vision har mycket att hämta från AIK:s arbete som är metod- och strategiinriktat och skulle kunna fungerar som en verktygslåda även för oss. Inom fotbollen har etnisk mångfald kommit långt i jämförelse. Män måste förändra sig Heteronormens starka fäste och hur mikrohandlingar kan leda till förändring. Teamet är också en nyckel i på framtidens arbetsplatser då jobben försvinner och/eller omvandlas. Personer med funktionsnedsättning Insikt i hur det fungerar utanför vår verksamhet och i vad Handikappförbundet framför för sina medlemmars räkning. Att anställda med lönesubvention ofta inte känner sig som anställda på riktigt. Förslag på användning i Vision Stockholms stad av erfarenheterna Bjuda in Gertrud Åström på en föreläsning för alla skyddsombud. Ta del av de 15 punkterna för jämställdhet, där vi kan ta några av de frågorna och arbeta med lokalt. Knyta kontakt med Expo för samarbete och utbildning Det finns ett värde för våra ombud att få fakta, svart på vitt om ojämlikhet för kön när det gäller exempelvis löner och utbildning för att kunna ta en eventuell debatt om detta på ett sakligt sätt. Ta ett beslut om att anamma strategin jämställdhetsintegrering vilket skulle vara båda spännande och utmanande. Beställa boken på tal om kvinnor och män 2014 (lathund om jämställdhet) från SCB till avdelningsstyrelsen I frågan om Inför en tredje jämställdhetsmånad i föräldraförsäkringen TCO - ta med de 10 argumenten som TCO har tagit fram, se till att det kommer till medlemmarnas kännedom och marknadsför TCO hos medlemmarna. Policy på stadsövergripandenivå skulle behövas och frågan är om Vision ska ges sig in i detta? Med utgångspunkten att arbetsgivaren betalar för det som levereras och lönesubvention täcker den andra delen. Viktigt är också att när handledning och stöd finns. Mikrohandlingar fastnade. Att vi tillsammans genom små handlingar och uttalanden kan göra skillnad. Gäller i många frågor som till exempel jämställdhet, mobbing på jobbet, mångfald.

8 Upphandling Flera seminarer/föreläsningar besöktes, med information både ur arbetsgivarperspektiv och fackligt perspektiv. Bland annat TCO, Sparbankerna, Offentliga affärer och Konkurrensverket. Några av de tankar som deltagarna tog med från sina olika seminarier om upphandling Hur vi i Sverige kan påverka arbetsförhållanden i låglöneländer via upphandling. Det var intressant att få höra om det nya EU-direktivet som både uppmanar och i viss mån anger en skyldighet att ta olika sociala hänsyn. Att IT är en stor upphandlingspost som ofta bryter mot mänskliga rättigheter och att det är där det kanske är viktigast att påbörja en förändring. Vikten av att upphandling bör användas för att koppla till olika kommunala mål. Vision Stockholms stad lokalt måste bli bättre på uppföljningen av upphandlingar. Att tidigt vara med i processen och fortsätta jobba som vi gör redan idag, men öka medlemmarnas kompetens inom Fair Union och det etiska engagemanget. Vikten av att kravställa vid upphandlingar samt ha koll på vilka företag som är involverade i CSR-arbetet. Att Vision tillsammans med övriga fack deltar i upphandlingsprocessen och att Vision är med och påverkar upphandlingsfunktionernas arbete och organisation. Förslag på användning i Vision Stockholms stad av erfarenheterna Beställ facklig handbok för bättre offentlig upphandling (OFR ) Kunskapen om det nya direktivet (upphandling) måste spridas till våra ombud som hanterar samverkan med arbetsgivaren så att de har kunskap om innebörden och vilka krav man kan

9 arbeta för. Vision centralt, eller Vision Stockholm stad, bör hålla i utbildningar. Man kanske också bör överväga vissa gemensamma ståndpunkter centralt, eller inom Stockholms stad, som man vill arbeta för gemensamt till exempel krav på kollektivavtal. Uppdatera Vision Stockholms stad gemensamma dokument om yrkanden med mera vid upphandling till att stämma överens med de nya direktiven. Nya möjligheter öppnas. Jobba ännu mer med spridningen av våra standardyrkanden m.m. Uppdatera Visions Stockholms stads utbildning (inom ramen för ombudssamverkan) med de nya reglerna. Göra ännu mer reklam för utbildningen för att öka intresset för att delta. Tankegångarna går att översätta till att ställa till exempel krav om kollektivavtal med mera vid upphandlingar. Aktuella frågor rörande arbetsrätt (och arbetsmiljö) Även här fanns ett stort utbud av seminarier med olika arrangörer som hade olika utgångspunkter. Bland annat ST, Vision, Förenade Liv, Almega, LO-TCO och Entreprenörföretagen. Några av de tankar som deltagarna tog med från sina olika seminarier om frågor rörande arbetsrätt Strejk och konflikt Fler än en gång framfördes det hur starka facket är i denna fråga, hur de utnyttjar reglerna som vapen och hur lite arbetsgivaren har att sätta emot. Det kändes märkligt då jag uppfattar det som att fackförbunden använder sig av metoder som strejk och sympatiåtgärder väldigt sparsamt. Arbetsgivarförbunden vill se över konfliktreglerna och regelverket för hur strejkrätten ska användas trots att Sverige internationellt sett har få konflikter. Kanske den svenska modellen har bidragit till just detta? Omställning

10 Att utbildning är nyckeln i omställning. Att våra politiska partier slirar på hur de skulle vilja lösa problemet. Lön Lika lön för lika prestation. Lönespridning leder till möjlighet till lönekarriär. Enligt arbetsgivaren vill många av de anslutna i Byggnads ha individuella löner, medan Byggnads anser att laglön med prestation som bas är bäst. Att Vision är banbrytande då det gäller individuell lönesättning. Problematiken är att sälja sig själv, facket blir coach och att det kräver lönesättande chefer med kompetens och mod. Dialogen är viktigt mellan chef och medarbetare. Frågor som poppar upp är: Vad tycker våra medlemmar egentligen? Inom Vision i landet, i Stockholmsregionen, i avdelningen och inom respektive sektion. Fungerar individuell lönesättning för Visions medlemmar? Vikten av medlemskommunikationen hur känna av vad medlemmarna vill och sedan balansera olika särintressen mot kollektivet. Makten om lönebildningen Arbetsgivaren eller facket? Vision ska fortsatta jobba som vi jobbar idag, öka kompetensen hos chefer så att är dessa blir tydliga med vad de förväntar sig av medarbetarna. Att lönesättningen inte får uppfattas som godtycklig. Individuella lönesättningar bidrar till ökad produktivitet. Förslag på användning i Vision Stockholms stad av erfarenheterna För Vision som fackförbund är det viktigt att delta i debatten om den svenska modellen och lyfta fram fördelarna där likväl som att lyfta fram fördelarna med kollektivavtal. Vi måste kraftsamla för att få medarbetare och arbetsgivare att tillsammans verka för att medarbetarna fortlöpande för fortbildning så att de är omställningsbara. Vikten av att de individuella kompetensutvecklingsplanerna tas fram och följs framkom tydligt. Vara tydligare med rutiner och inte tillåta ensam arbete - hot och våld i arbetslivet. En god arbetsmiljö måste få kosta. Övrigt Akademikernas a-kassa, SACO, LO, SSF Stiftelsen för Strategisk Forskning anordnade även seminarium med teman som a-kassan, framtidens arbetsmarknad, försäkringar osv.

11 Några av de tankar som deltagarna tog med från sina olika seminarier: Om a-kassan Jag har själv inte ägnat så mycket tankar åt arbetslöshetsförsäkringens utformning och fick mig en tankeställare om synen på detta och hur denna försäkring faktiskt är en kugge i en dynamisk ekonomi. Försäkringar Fördjupad förståelse för hur försäkringarna fungerar och nyttan de gör/gjort samt riskbilden för äldre i arbetslivet. Att svenska arbetsgivare investerar mer i arbetstagarnas väl o ve än konkurrenterna. Att omvärldens pensionsålder generellt är lägre än i Sverige. Hot? Att ungdomar glöms bort, kvinnofällan Framtidens arbetsmarknad Återigen är det förmågan att som arbetstagare kunna hänga med i förändringen som är i fokus, när dagens jobb omvandlas och datorerna tar över mer och mer. Omställningsförmåga hos våra medlemmar kommer att sättas på prov och utbildning måste ske löpande hela tiden. Förslag på praktisk användning av erfarenheterna i vår avdelning Ta med sig inspiration av den satsning som Saco gjorde under Almedalen. En komiker som intervjuar kända personer under en halvtimme flera gånger per dag. Tillfället inleddes med att komikern berättade om Saco och a-kassan och förmåner som finns tillgängliga. Varje program finns som podcast för att lyssna på vid senare tillfälle. På samlade sedan Saco mycket information från detta och Almedalen. Det finns många möjligheter att profilera sig på under Almedalen och detta är ett sätt för Vision eller TCO att inspireras av. Sunt arbetsliv är en viktig partner Vision Stockholms stad bör undersöka om de kan användas på något sätt i vår verksamhet. IBM:s Watson borde bjudas in till ett event inom Vision.

12 5. Uppföljning Den 2 oktober träffades deltagarna för att stämma av och följa upp Almedalsveckan. Redan gjort Vi kunde konstatera att vi redan några månader efter resan startat upp ett samarbete med Expo i form av tre seminarier för medlemmar plus en föreläsning för förtroendevalda i samband med höstens sektionsutbildning. Förslag har också skickats till avdelningsstyrelsen om att beställa boken På tal om kvinnor och män 2014 lathund om jämställdhet från SCB, beställa Facklig handbok för bättre offentlig upphandling (OFR) och att uppdatera Vision Stockholms stads gemensamma dokument om yrkanden med mera vid upphandling och att även uppdatera utbildningen om upphandling. Andra frågor har hunnit bestämmas på landsövergripande nivå, som höjt tak i a-kassan samt en tredje jämställdhetsmånad i föräldraförsäkringen. Fortsätter att jobba med Förutsättningarna för att bjuda in Gertrud Åström till en föreläsning och att ta del av de 15 punkterna för jämställdhet och arbeta med lokalt kommer att undersökas vidare. Så även om AIK skulle kunna bjudas in för att berätta om sitt arbete med mikrohandlingar samt IBM:s Watson om framtidens arbetsmarknad. Framtidsgruppen kommer att diskutera möjligheterna att ta fram ett förslag till hur Vision Stockholms stad skulle kunna anamma jämställdhetsintegrering. Utbildningsansvarig kommer att undersöka om Sunt Liv kan användas i samband med något tillfälle för skyddsombudssamverkan under 2015 Framtidsgruppen kommer på sin planeringsdag att lyfta frågan om hur vi på bästa sätt kan delta i debatten om den svenska modellen och lyfta fram fördelarna där likväl som att lyfta fram fördelarna med kollektivavtal. Yrkande i budgetförhandlingarna rörande stadsövergripande policy för anställda med lönesubvention. Om eventuell återkommande Almedalsresa Enligt gruppens erfarenheter från resan var det mycket givande men skulle kunna göras ännu bättre om: Resan beslutas i samband med verksamhetsplanen för året och att inbjudan går ut till målgrupperna (avdelningsstyrelsen och framtidsgruppen) direkt därefter. Att det redan i inbjudan framgår: o o o Förutsättningar för ekonomi = avdelningen betalar omkostnader för resa och boende. Förutsättningar för ledighet = att deltagande sker på egen ledighet, det vill säga semester eller motsvarande. Att avdelningen inte ersätter för några förlorade arbetsinkomster och att resan heller inte omfattas av facklig tid. Datum för de förberedande mötena och att det är obligatoriskt att delta i dessa.

13 o De tre standardfrågorna som ska besvaras efter varje seminarium gruppen ser gärna att det är samma frågor som i år. Fler gemensamma tider för reflektion Något lägre tempo än i år för att hinna smälta alla intryck. Ännu bättre förberedelser för att hinna planera till exempel bloggande med mera under resan. Fundera över hur vi kan profilera oss. Fortsätta med teman, även om det bör vara nya teman nästa år. Ta inspiration av den satsning som SACO gjorde under Almedalen med en komiker som intervjuar kända personer under en halvtimme.

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer