Innehåll Sammanfattande rapport från Almedalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Sammanfattande rapport från Almedalen 2014..."

Transkript

1

2 Innehåll Sammanfattande rapport från Almedalen Bakgrund... 2 Syfte... 2 Målgrupp för resan... 2 Förutsättningar och kostnader Förberedelser... 2 Personliga program... 3 Dokumentation... 3 Gemensamma avstämningar under veckan Övergripande erfarenheter Om seminarierna och föreläsningarna... 4 Jämställdhet och mångfald... 5 Upphandling... 7 Aktuella frågor rörande arbetsrätt (och arbetsmiljö)... 8 Övrigt Uppföljning... 11

3 Sammanfattande rapport från Almedalen 2014 Deltagare: Saime Civas Johan Berken Annelie Sjöberg Helené Engström Kamilla Lantz 1. Bakgrund Avdelningsstyrelsen beslutade i april 2014 att Vision Stockholms stad skulle finnas på plats i Almedalen under Almedalsveckan. Syfte Almedalsveckan är intensiv och händelserik. Det är klokt finnas representerade i ett sådant sammanhang där det både finns informell möjlighet att påverka men också att lyssna av debatten och vilka frågor som är heta och kan komma att beröra våra medlemmar. Flera av våra fackliga kollegor från andra håll i landet och andra förbund finns på plats men också vår egen arbetsgivare, våra lokala politiker i Stockholms stad. Målgrupp för resan Avdelningsstyrelsen och Framtidsgruppen. Inbjudan skickades ut till samtliga i dessa grupper, som ombads svara med vändande post på grund av svårigheter att hitta ledigt boende och de alternativ som fortfarande fanns tillgängliga behövde bokas definitivt tämligen omgående för att resan skulle kunna bli av. Förutsättningar och kostnader Vision Stockholms stad stod för resan till och från Visby samt hyra av huset. Övriga omkostnader betalades av deltagarna själva. Resan genomfördes helt på deltagarnas semester eller annan ledighet. Vision Stockholms stad ersatte inga förlorade arbetsinkomster och facklig tid kan inte nyttjas till den här typen av föreningsuppdrag. 2. Förberedelser Två planeringsmöten genomfördes innan resan.

4 Personliga program Inför planeringsmötena fick varje Almedalenresenär ta fram sitt eget förslag på seminarieprogram. På mötet diskuterades därefter varje personligt program och hur vi tillsammans skulle lägga upp veckan på ett bra sätt. Dokumentation Det beslutades att dokumentation skulle göras genom att alla efter varje seminarium besvarade frågorna i en särskild dokumentationsbilaga som togs fram. Det bestämdes också att den som var med på ett särskilt spännande evenemang skulle sms:a eller mejla en bild och några korta meningar till Annelie omgående om det är något som borde läggas upp på Visions Facebooksida. Gemensamma avstämningar under veckan Det bokades in två gemensamma middagar för avstämning, på tisdagen och lördagen. Organisationer som bedömdes vara prioriterade (lyssna på, mingla med, diskutera med): Andra fackliga organisationer TCO SKL Politiker i olika skepnader och roller (både Stockholms- och riksnivå) Teman som bedömdes vara särskilt viktiga: Aktuella frågor rörande arbetsrätt (och arbetsmiljö) EU-frågor Jämställdhet och mångfald 3. Övergripande erfarenheter Veckan var givande och stimulerande, men också oerhört intensiv. Utbudet av spännande seminarier, föreläsningar och andra event var enormt och det var frestande att späcka sitt schema maximalt, vilket deltagarna också gjorde. Det var lätt att vilja vara överallt hela tiden.

5 Det ledde för flera till överstimulans och i slutet av veckan blev det ibland svårt att sortera alla intryck. Lärdomen av detta är att det är viktigt att fokusera mer och ta sig tid att smälta all information. Fler gemensamma avstämningar och träffpunkter hade också varit klokt. Alla deltagarna var ändå mycket nöjda med veckan och fick med sig många erfarenheter, kunskaper, inspiration och idéer till vårt gemensamma fackliga arbete. Förhoppningen är att det ska bli ett återkommande event i Vision Stockholms stad. Ett medskick i så fall är att beslutet att åka till Almedalsveckan bör tas redan i samband med verksamhetsplaneringen för året. Då blir möjligheten att planera syftet och önskvärt resultat med resan ännu bättre. Möjligheterna blir också större att fundera över hur deltagarna skulle kunna bidra även på andra sätt, exempelvis på plats i Almedalen eller genom föreläsningar, rapporter och så vidare. 4. Om seminarierna och föreläsningarna Nedan presenteras exempel på vad deltagarna fick med sig i tankar och erfarenheter från seminarier och föreläsningar. Eftersom de flesta under flera av dagarna deltog i både fem, sex och sju arrangemang per dag fokuserar rapporten på de seminarier/föreläsningar som gav något extra. Några av seminarierna/föreläsningarna visade sig innehålla i huvudsak information som deltagarna redan var bekanta med, vilket inte innebar att dessa alltid var bortkastad tid ibland är det bra att påminnas och stärkas även i detta. I andra fall fanns också seminarier som såg mer intressanta och givande ut i programmet än de visade sig vara i verkligheten. Utöver seminarier och föreläsningar deltogs det också i olika mingel med TCO, LO, Upphandling 24, Stiftelsen för strategisk forskning med flera.

6 Jämställdhet och mångfald Utbudet av seminarier/föreläsningar med temat jämställdhet och mångfald var i det närmaste oändligt med många olika arrangörer, bland annat LO, EXPO, TCO, C&M Projekt, Fotografiska, Tele2, AIK, Almega och Handikappförbundet, angrep temat med lite olika fokus. Några av de tankar som deltagarna tog med från sina olika seminarier om jämställdhet och mångfald Seminarier/föreläsningar om: Jämställdhet ur ett ekonomiskt perspektiv Det kan vara intressant att tänka på jämställdhet ur ett ekonomiskt perspektiv, som Gertrud Åström (svensk företags- och organisationsledare samt expert på jämställdhetsfrågor, sedan 2009 ordförande för organisationen Sveriges Kvinnolobby) lyfte. Sverigedemokraterna Hur partiet kan benämnas, hur vi undviker vanliga fallgropar i debatten och andra praktiska frågor. Det är bra att påminna sig själv om de grunder som Sverigedemokraterna står på och få sakliga fakta och argument. Intressant också att i detalj gå in på vad som faktiskt står i Sverigedemokraternas partiprogram, vilket ytterligare tydliggjorde vad de står för. Den som representerar Expo måste vara modig och under deras föreläsning blev det tydligt hur utsatt man kan bli. Vikten av att ta debatten med Sverigedemokraterna på nätet som är ett forum där de vinner mark och får stå oemotsagda. Jämställdhet och siffror Intressant med siffror från bland annat Statistiska Centralbyrån som kunde bekräfta en bild som används i allmänna debatter och runt fikabord, exempelvis att ökad andel kvinnor inom olika yrkesgrupper ger en minskad löneökning och ökade deltider. Samtidigt som inkomsterna har ökat i Sverige de senaste åtta åren har försörjningsstödet ökat för de människor som har lägst inkomster. Jobbskatteavdragen har bidragit till stora inkomstskillnader mellan könen och mellan olika klasser samt att avkastning på högre utbildningar ger lägre resultat för kvinnor. Vad är inbyggt i själva svenska samhällsmodellen och reproducerar skillnader för klass och kön?

7 Att ta del av olika aktörers sätt att använda könsuppdelad statistik och resultatet av detta var intressant. Det stärkte uppfattningen om könsuppdelad statistik som en viktig del i jämställdhetsintegrering och att könsuppdelad statistik kan ge underlag för att granska olika frågor närmare. Strategiers och ledarskaps betydelse för jämställdhet och mångfald Att man som företag kan se jämställdhet som ett affärsmål som ger konkurrensfördelar är intressant. Vikten av förebilder där ledarskapet spelar en viktig roll, vilket givetvis också ska vara en självklarhet för ett fackförbund som Vision. Vision har mycket att hämta från AIK:s arbete som är metod- och strategiinriktat och skulle kunna fungerar som en verktygslåda även för oss. Inom fotbollen har etnisk mångfald kommit långt i jämförelse. Män måste förändra sig Heteronormens starka fäste och hur mikrohandlingar kan leda till förändring. Teamet är också en nyckel i på framtidens arbetsplatser då jobben försvinner och/eller omvandlas. Personer med funktionsnedsättning Insikt i hur det fungerar utanför vår verksamhet och i vad Handikappförbundet framför för sina medlemmars räkning. Att anställda med lönesubvention ofta inte känner sig som anställda på riktigt. Förslag på användning i Vision Stockholms stad av erfarenheterna Bjuda in Gertrud Åström på en föreläsning för alla skyddsombud. Ta del av de 15 punkterna för jämställdhet, där vi kan ta några av de frågorna och arbeta med lokalt. Knyta kontakt med Expo för samarbete och utbildning Det finns ett värde för våra ombud att få fakta, svart på vitt om ojämlikhet för kön när det gäller exempelvis löner och utbildning för att kunna ta en eventuell debatt om detta på ett sakligt sätt. Ta ett beslut om att anamma strategin jämställdhetsintegrering vilket skulle vara båda spännande och utmanande. Beställa boken på tal om kvinnor och män 2014 (lathund om jämställdhet) från SCB till avdelningsstyrelsen I frågan om Inför en tredje jämställdhetsmånad i föräldraförsäkringen TCO - ta med de 10 argumenten som TCO har tagit fram, se till att det kommer till medlemmarnas kännedom och marknadsför TCO hos medlemmarna. Policy på stadsövergripandenivå skulle behövas och frågan är om Vision ska ges sig in i detta? Med utgångspunkten att arbetsgivaren betalar för det som levereras och lönesubvention täcker den andra delen. Viktigt är också att när handledning och stöd finns. Mikrohandlingar fastnade. Att vi tillsammans genom små handlingar och uttalanden kan göra skillnad. Gäller i många frågor som till exempel jämställdhet, mobbing på jobbet, mångfald.

8 Upphandling Flera seminarer/föreläsningar besöktes, med information både ur arbetsgivarperspektiv och fackligt perspektiv. Bland annat TCO, Sparbankerna, Offentliga affärer och Konkurrensverket. Några av de tankar som deltagarna tog med från sina olika seminarier om upphandling Hur vi i Sverige kan påverka arbetsförhållanden i låglöneländer via upphandling. Det var intressant att få höra om det nya EU-direktivet som både uppmanar och i viss mån anger en skyldighet att ta olika sociala hänsyn. Att IT är en stor upphandlingspost som ofta bryter mot mänskliga rättigheter och att det är där det kanske är viktigast att påbörja en förändring. Vikten av att upphandling bör användas för att koppla till olika kommunala mål. Vision Stockholms stad lokalt måste bli bättre på uppföljningen av upphandlingar. Att tidigt vara med i processen och fortsätta jobba som vi gör redan idag, men öka medlemmarnas kompetens inom Fair Union och det etiska engagemanget. Vikten av att kravställa vid upphandlingar samt ha koll på vilka företag som är involverade i CSR-arbetet. Att Vision tillsammans med övriga fack deltar i upphandlingsprocessen och att Vision är med och påverkar upphandlingsfunktionernas arbete och organisation. Förslag på användning i Vision Stockholms stad av erfarenheterna Beställ facklig handbok för bättre offentlig upphandling (OFR ) Kunskapen om det nya direktivet (upphandling) måste spridas till våra ombud som hanterar samverkan med arbetsgivaren så att de har kunskap om innebörden och vilka krav man kan

9 arbeta för. Vision centralt, eller Vision Stockholm stad, bör hålla i utbildningar. Man kanske också bör överväga vissa gemensamma ståndpunkter centralt, eller inom Stockholms stad, som man vill arbeta för gemensamt till exempel krav på kollektivavtal. Uppdatera Vision Stockholms stad gemensamma dokument om yrkanden med mera vid upphandling till att stämma överens med de nya direktiven. Nya möjligheter öppnas. Jobba ännu mer med spridningen av våra standardyrkanden m.m. Uppdatera Visions Stockholms stads utbildning (inom ramen för ombudssamverkan) med de nya reglerna. Göra ännu mer reklam för utbildningen för att öka intresset för att delta. Tankegångarna går att översätta till att ställa till exempel krav om kollektivavtal med mera vid upphandlingar. Aktuella frågor rörande arbetsrätt (och arbetsmiljö) Även här fanns ett stort utbud av seminarier med olika arrangörer som hade olika utgångspunkter. Bland annat ST, Vision, Förenade Liv, Almega, LO-TCO och Entreprenörföretagen. Några av de tankar som deltagarna tog med från sina olika seminarier om frågor rörande arbetsrätt Strejk och konflikt Fler än en gång framfördes det hur starka facket är i denna fråga, hur de utnyttjar reglerna som vapen och hur lite arbetsgivaren har att sätta emot. Det kändes märkligt då jag uppfattar det som att fackförbunden använder sig av metoder som strejk och sympatiåtgärder väldigt sparsamt. Arbetsgivarförbunden vill se över konfliktreglerna och regelverket för hur strejkrätten ska användas trots att Sverige internationellt sett har få konflikter. Kanske den svenska modellen har bidragit till just detta? Omställning

10 Att utbildning är nyckeln i omställning. Att våra politiska partier slirar på hur de skulle vilja lösa problemet. Lön Lika lön för lika prestation. Lönespridning leder till möjlighet till lönekarriär. Enligt arbetsgivaren vill många av de anslutna i Byggnads ha individuella löner, medan Byggnads anser att laglön med prestation som bas är bäst. Att Vision är banbrytande då det gäller individuell lönesättning. Problematiken är att sälja sig själv, facket blir coach och att det kräver lönesättande chefer med kompetens och mod. Dialogen är viktigt mellan chef och medarbetare. Frågor som poppar upp är: Vad tycker våra medlemmar egentligen? Inom Vision i landet, i Stockholmsregionen, i avdelningen och inom respektive sektion. Fungerar individuell lönesättning för Visions medlemmar? Vikten av medlemskommunikationen hur känna av vad medlemmarna vill och sedan balansera olika särintressen mot kollektivet. Makten om lönebildningen Arbetsgivaren eller facket? Vision ska fortsatta jobba som vi jobbar idag, öka kompetensen hos chefer så att är dessa blir tydliga med vad de förväntar sig av medarbetarna. Att lönesättningen inte får uppfattas som godtycklig. Individuella lönesättningar bidrar till ökad produktivitet. Förslag på användning i Vision Stockholms stad av erfarenheterna För Vision som fackförbund är det viktigt att delta i debatten om den svenska modellen och lyfta fram fördelarna där likväl som att lyfta fram fördelarna med kollektivavtal. Vi måste kraftsamla för att få medarbetare och arbetsgivare att tillsammans verka för att medarbetarna fortlöpande för fortbildning så att de är omställningsbara. Vikten av att de individuella kompetensutvecklingsplanerna tas fram och följs framkom tydligt. Vara tydligare med rutiner och inte tillåta ensam arbete - hot och våld i arbetslivet. En god arbetsmiljö måste få kosta. Övrigt Akademikernas a-kassa, SACO, LO, SSF Stiftelsen för Strategisk Forskning anordnade även seminarium med teman som a-kassan, framtidens arbetsmarknad, försäkringar osv.

11 Några av de tankar som deltagarna tog med från sina olika seminarier: Om a-kassan Jag har själv inte ägnat så mycket tankar åt arbetslöshetsförsäkringens utformning och fick mig en tankeställare om synen på detta och hur denna försäkring faktiskt är en kugge i en dynamisk ekonomi. Försäkringar Fördjupad förståelse för hur försäkringarna fungerar och nyttan de gör/gjort samt riskbilden för äldre i arbetslivet. Att svenska arbetsgivare investerar mer i arbetstagarnas väl o ve än konkurrenterna. Att omvärldens pensionsålder generellt är lägre än i Sverige. Hot? Att ungdomar glöms bort, kvinnofällan Framtidens arbetsmarknad Återigen är det förmågan att som arbetstagare kunna hänga med i förändringen som är i fokus, när dagens jobb omvandlas och datorerna tar över mer och mer. Omställningsförmåga hos våra medlemmar kommer att sättas på prov och utbildning måste ske löpande hela tiden. Förslag på praktisk användning av erfarenheterna i vår avdelning Ta med sig inspiration av den satsning som Saco gjorde under Almedalen. En komiker som intervjuar kända personer under en halvtimme flera gånger per dag. Tillfället inleddes med att komikern berättade om Saco och a-kassan och förmåner som finns tillgängliga. Varje program finns som podcast för att lyssna på vid senare tillfälle. På samlade sedan Saco mycket information från detta och Almedalen. Det finns många möjligheter att profilera sig på under Almedalen och detta är ett sätt för Vision eller TCO att inspireras av. Sunt arbetsliv är en viktig partner Vision Stockholms stad bör undersöka om de kan användas på något sätt i vår verksamhet. IBM:s Watson borde bjudas in till ett event inom Vision.

12 5. Uppföljning Den 2 oktober träffades deltagarna för att stämma av och följa upp Almedalsveckan. Redan gjort Vi kunde konstatera att vi redan några månader efter resan startat upp ett samarbete med Expo i form av tre seminarier för medlemmar plus en föreläsning för förtroendevalda i samband med höstens sektionsutbildning. Förslag har också skickats till avdelningsstyrelsen om att beställa boken På tal om kvinnor och män 2014 lathund om jämställdhet från SCB, beställa Facklig handbok för bättre offentlig upphandling (OFR) och att uppdatera Vision Stockholms stads gemensamma dokument om yrkanden med mera vid upphandling och att även uppdatera utbildningen om upphandling. Andra frågor har hunnit bestämmas på landsövergripande nivå, som höjt tak i a-kassan samt en tredje jämställdhetsmånad i föräldraförsäkringen. Fortsätter att jobba med Förutsättningarna för att bjuda in Gertrud Åström till en föreläsning och att ta del av de 15 punkterna för jämställdhet och arbeta med lokalt kommer att undersökas vidare. Så även om AIK skulle kunna bjudas in för att berätta om sitt arbete med mikrohandlingar samt IBM:s Watson om framtidens arbetsmarknad. Framtidsgruppen kommer att diskutera möjligheterna att ta fram ett förslag till hur Vision Stockholms stad skulle kunna anamma jämställdhetsintegrering. Utbildningsansvarig kommer att undersöka om Sunt Liv kan användas i samband med något tillfälle för skyddsombudssamverkan under 2015 Framtidsgruppen kommer på sin planeringsdag att lyfta frågan om hur vi på bästa sätt kan delta i debatten om den svenska modellen och lyfta fram fördelarna där likväl som att lyfta fram fördelarna med kollektivavtal. Yrkande i budgetförhandlingarna rörande stadsövergripande policy för anställda med lönesubvention. Om eventuell återkommande Almedalsresa Enligt gruppens erfarenheter från resan var det mycket givande men skulle kunna göras ännu bättre om: Resan beslutas i samband med verksamhetsplanen för året och att inbjudan går ut till målgrupperna (avdelningsstyrelsen och framtidsgruppen) direkt därefter. Att det redan i inbjudan framgår: o o o Förutsättningar för ekonomi = avdelningen betalar omkostnader för resa och boende. Förutsättningar för ledighet = att deltagande sker på egen ledighet, det vill säga semester eller motsvarande. Att avdelningen inte ersätter för några förlorade arbetsinkomster och att resan heller inte omfattas av facklig tid. Datum för de förberedande mötena och att det är obligatoriskt att delta i dessa.

13 o De tre standardfrågorna som ska besvaras efter varje seminarium gruppen ser gärna att det är samma frågor som i år. Fler gemensamma tider för reflektion Något lägre tempo än i år för att hinna smälta alla intryck. Ännu bättre förberedelser för att hinna planera till exempel bloggande med mera under resan. Fundera över hur vi kan profilera oss. Fortsätta med teman, även om det bör vara nya teman nästa år. Ta inspiration av den satsning som SACO gjorde under Almedalen med en komiker som intervjuar kända personer under en halvtimme.

Medlemsdemokratiresa 2015

Medlemsdemokratiresa 2015 1 Medlemsdemokratiresa 2015 2 Det blev båt i år igen! Förra året, förbundsmötesåret 2014, åkte vi också båt med medlemsdemokratiresan. Men lite större båt. Finlandsfärja. I år blev det istället ångbåt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 SEKTIONENS ORGANISATION Ordförande - Saime Civas (huvudskyddsombud Farsta, huvudförhandlare) Ledamot - Beatrice Kantén (studieorganisatör, informatör, webbredaktör, sekreterare,

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Almedalsopinion. April 2011

Almedalsopinion. April 2011 Almedalsopinion April 2011 1. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Bas: 388 svar Almedalsopinion 2011 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2011? Bas: 388 svar För en organisation

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Handbok för. Lönesättande samtal. Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras.

Handbok för. Lönesättande samtal. Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras. Handbok för Lönesättande samtal Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras. Lönesättande samtal I det lönesättande samtalet pratar du och din chef om sambandet mellan din

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Allmänheten om den nya arbetsrätten 8 Copyright (c) 1996 Demoskop AB --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25-

Allmänheten om den nya arbetsrätten 8 Copyright (c) 1996 Demoskop AB --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25- Allmänheten om den nya arbetsrätten 7 --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25- 45-65- Grund Gymna- Hög- ALLA Män nor 24år 44år 64år 89år skola sium skola Hög Medel Låg

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Strategi Strategi för att säkerställa för att säkerställa behovet behovet av av projektledare och specialister Sida 1 (6)

Läs mer

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan.

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan. nr 1/ 2016 Malmöavdelningen I det här numret: Ordförande har ordet 2 Lönerevision 2016 3 Jämställdhetsdagarna 4-6 Nu är vintern snart över! Jämställdhetsdagarna 2016 Följ oss på Facebook! Vi lägger ut

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V)

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2012: RI (Dnr 222-1911/2011) Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära dig

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd.

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag och glöm inte att anmäla dig till steg 2 - du hittar tid och

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST Kurskatalog 2008 Våren TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under våren 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer