MARS I detta nummer... Ord från ordförande Styrelsen Att bli medlem 2. Förslag till stadgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARS 2008. I detta nummer... Ord från ordförande Styrelsen Att bli medlem 2. Förslag till stadgar"

Transkript

1 Redakto rens ruta Tips till medlemmar och läsare: Ta med kameran så ofta ni kan, både till skolan och till intressanta arrangemang. Ange vem som är fotograf så att vi kan visa vem som har upphovsrätt till bilden. Tom Engström BAKSIDAN Va ffelbak Ingredienser 2.5 dl mjölk 1 ägg 2 dl mjöl 1/2 tsk bakpulver 50 g smält smör Blanda mjölk och ägg. Rör ner bakpulvret i mjölet och häll det torra i det våta. Tillsätt sist smöret och grädda i våffeljärnet. Job Ad Avsändare: AMI Kamratförening c/o Waller Bellmansgatan 6A, Stockholm Bakning i Vasastan Foto: Malin Butler Sjögren Litet våffelhistoria 25 mars är Marie bebådelsedag och kallas ofta även för våffeldagen. Det är en förvanskning av Vårfrudagen och har genom former som Våffeldag kommit att associeras med våfflor. Så seden att äta våfflor just denna dag har alltså en språklig bakgrund. Och Vårfrudag kallas festdagen för att den ägnats åt Jungfru Maria, Vår Fru. Beijing Lidu Bilingual Montessori Kindergarten, China is seeking English speakers for the following positions: An Academic Director Primary Classroom Directors English Language Teachers Classroom Assistants The school is located in Beijing Lido area and we offer you a competitive salary and invaluble experience living in China. Please send CV to: Dear Colleagues, Friday 29 February 2008 was a historic moment here in Amsterdam and we wanted to share the event with all of you. The 33 participants of the new seminar programme for the Training of Trainers programme assembled from various parts of the world, to meet and begin the process of sharing knowledge and expertise. I know that you will join with us in welcoming them all. This is a wonderful step forward for AMI and for our future ability to meet training demand around the world. With very best wishes to you all, Lynne Lawrence AMI KAMRATFÖRENING MARS 2008 I detta nummer... Ord från ordförande Styrelsen Att bli medlem 2 Förslag till stadgar för AMI Kamratförening efter namnbyte till MONTESSORI AMI SVERIGE ideell förening för Montessoripedagoger 3 Programmet för vårkonferensen med Silvia Dubovoy, Veronica Daly och Lore Anderlik 4 Vasastans Montessoriskola i Stockholm presenteras 6 Inger Bjurs rapport från 0 3-utbildningen i Varberg 8 Baksidan - Våffeldagen - Tjänster i Kina - Best wishes from Lynn Lawrence 12 Vidareutbildning i Varberg Nätverk för Montessorilärare ansluten till AMI Foto: Inger Bjur Montessorikurs i Varberg Inger Bjur har fått tillbringa tio veckor i höstas i montessoriskolan Lära för Livet i Varberg och ska nu vara där i ytterligare sju veckor för att förkovra sig i montessoripedagogik för åldrarna 0 3 år. Det är nio elever på kursen och deltagarna kommer från hela världen, Japan, Aruba, Sri Lanka, Tyskland, Ukraina, USA, Norge och Sverige och läraren, Patricia Wallner, är bosatt i Holland. Rapport på sidan 8.

2 Ord fra n ordfo rande Kära medlemmar! Det är tätt mellan utskicken! Bara en månad sedan sist. Men vi har en del som vi vill dela med oss av. T. ex. trycka på att det fortfarande går att anmäla sig till konferensen i april som vi verkligen ser fram emot och har vi förstått även våra föreläsare gör. De har mycket intressant att ge oss vilket ni också kan läsa mer om i detta utskick. Det kommer verkligen att bli spännande att få höra tre olika, inom ämnet kunniga föreläsare, från tre olika länder! Det kommer också att bli tillfällen för oss åhörare att komma med frågor, så har ni barn med challenging behaviour kan ni redan nu börja fundera på vad ni vill ha svar på. I detta utskick får vi också en inblick i 0 3 utbildningen i Varberg genom Inger Bjurs artikel. Vasastans Montessoriskola presenteras den här gången. Har ni en montessoriskola ni vill berätta om, skicka då gärna in ett bidrag! Och så än en gång en påminnelse om medlemsavgiften. Fr.o.m. detta nummer kommer tidningen bara till den som betalt medlemsavgift (150 kr/år). Bli gärna även medlem i AMI International bl.a.för att stötta deras outtröttliga globala arbete för Montessori men observera att avgiften till AMI International har höjts till 300 kr (se rutan nedan). Eva Greer 2 Association Montessori Internationale Styrelsen 2008 Eva Greer (ordförande) Norra Kyrkvägen Kållered Barbra Waller (kassör) Bellmansgatan 6A Stockholm Ledamöter Maria Johnsson (sekreterare) Mångatan 6 D Alingsås Christel Zapka Klintvägen Järfälla Barbro Stenlund Draget Onsala Kerstin Eld Lärargården Lidingö Jennifer Grahn Setons Väg 8 B Danderyd För att bli medlem i AMI Kamratförening, sätt in 150 kr på plusgiro Vill du även prenumerera på AMI Communications och därmed också bli medlem i Association Montessori Internationale, sätter du in ytterligare 300 kr. Kom ihåg att skriva namn, adress, e-post, och gärna också tel.nr. Den som betalat medlemsavgift får föreningens utskick jämte en kraftig rabatt på föreningens olika arrangemang under året. Vi söker en Montessoriförskollärare 0-3 år och en Montessoriförskollärare 3-6 år. Tjänsterna är en heltid, tills vidare med tillträde i aug Asplyckan är en liten förskola i Alingsås med två avdelningar som tillsammans har 32 barn. Förskolan drivs som föräldrakooperativ och har tre personal på varje avdelning. Läs mer om oss på Frågor? Ring Gudrun Wannebo mån-ons på telefon Ansökan vill vi ha in snarast. eller Asplyckans Montessoriförskola Sveagatan Alingsås 11

3 STADGEFÖRSLAG inför årsmötet 1. FÖRENING Föreningen är en ideell förening och dess namn är MONTESSORI AMI SVERIGE, ideell förening för Montessoripedagoger. 2. FÖRENINGENS SYFTE Föreningens syfte är att verka för att: - Skapa och bevara kontakter mellan montessoripedagoger, såväl nationellt som internationellt - Bevara och vidareutveckla montessoripedagogers kunskap och kompetens genom att t.ex. anordna föredrag, kurser m.m. - Sprida information och kunskap om Montessori till omvärlden. - Stödja och främja AMI-utbildning av montessorilärare. 3. SÄTE Säte: Sverige 4. MEDLEMSKAP I ASSOCIATION MONTESSORI INTERNATIONALE Föreningen skall vara ansluten till Association Montessori Internationale. 5. MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN Medlemskap i föreningen kan erhållas av Montessoripedagoger som innehar AMI-diplom. Medlemskap utan rösträtt kan erhållas av studerande vid AMI-montessoriutbildning mot uppvisande av studieintyg. Medlemsavgift fastställs på årsmötet. 6. STYRELSE Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, 2 4 övriga ledamöter samt 1 2 suppleanter. Mandatperioden för ordförande och kassör är två år. Mandatperioden för övriga ledamöter är ett år. Styrelsen är beslutsför då minst tre ordinarie ledamöter är närvarande. 7. FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas av ordföranden och annan ledamot, i förening. 8. RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskapsår är kalenderår (1 januari 31 december). 9. FÖRENINGSMÖTE ÅRSMÖTE Föreningens ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång. Kallelse skall utsändas senast tre veckor före mötet. I kallelsen skall tydligt framgå vilka ärenden som skall förekomma på årsmötet. I samband med kallelsen skall valberedningens förslag till styrelse presenteras. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen anser det erforderligt, eller minst 10 % av föreningens rösträttsberättigade medlemmar begär det. Vid årsmötet och föreningsmöten har varje medlem rösträtt (gäller ej studerande). All omröstning skall vara öppen, men val skall, om medlem så begär, ske genom sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet. Protokoll skall föras vid årsmöte eller föreningsmöte. Protokoll skall skrivas ut, justeras och vara tillgängligt för medlemmar senast tre veckor efter årsmöte 10. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE Ärenden som skall förekomma vid ordinarie årsmöte är: Upprättande av deltagarförteckning/röstlängd 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning 5. Föredragning av styrelsens årsberättelse och resultat- och balansräkning avseende föregående verksamhetsår. 6. Fastställande av resultat- och balansräkning 7. Föredragning av revisionsberättelse 8. Fråga om styrelsen beviljas ansvarsfrihet 9. Fastställande av medlemsavgift 10. Val av styrelse 11. Val av suppleanter 12. Val av revisor och revisorsuppleant 13. Val av valberedning 14. Inkomna motioner 15. Övriga frågor 11. REVISOR Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av en revisor. Revisorn skall ha tillgång till föreningens räkenskaper och andra handlingar rörande styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter, senast en månad före ordinarie årsmöte. Revisorn skall varje år avge revisionsberättelse över föregående räkenskapsår, senast två veckor före ordinarie årsmöte. Mandatperiod för revisor är ett år. 12. VALBEREDNING Valberedningen skall bestå av två personer och ha till uppgift att vid föreningens årsmöte, eller när så erfordras vid föreningsmöte, förslå ledamöter. Valberedningen väljs på årsmöte för tiden intill nästa årsmöte. 13. STADGEÄNDRING För ändring av föreningens stadgar erfordras beslut av föreningens ordinarie årsmöte samt ytterligare ett föreningsmöte. Ändringsförslaget skall utsändas tillsammans med kallelse till årsmötet. 14. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN Beslut om föreningens upplösning fattas vid två föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan mötena och förslaget skall vid båda mötena bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Mötet bestämmer då, hur man skall förfara med föreningens tillgångar vid upplösandet. 10 3

4 Association Montessori Internationale Association Montessori Internationale CONFERENCE AMI Kamratfo rening AMI ALUMNI ASSOCIATION How to work with CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS in a Montessori Environment Maria Montessoris relation to special education (Nature makes differences, society makes handicaps) Jon Osterkorn Friday 4 April (2 p.m.) to Saturday 5 April 2008 (4 p.m.) Place Lidingö Hotell och Utbildningscentrum Kottlavägen 116, Lidingö, (Stockholm) Sweden tel hemsida: Speakers are Silvia Dubovoy from the Montessori Institute of San Diego (AMI), California, USA Veronica Daly from Dublin, Ireland Lore Anderlik from Munich, Germany (All lectures in English) Friday Registration Lore Anderlik. She will give us an overview of the background of Montessori Special Education. She will talk about classroom management with manifold handicapped children and how to adapt the material and teaching if necessary AMI KAMRATFÖRENING Årsmöte (Annual General Meeting of the AMI ALUMNI ASSOCIATION) Dinner at a restaurant in The Old Town (included in conf. fee) och fem månader gamla som vi har observerat. Vårt nästa projekt var att bygga en klassrumsmiljö för de lite äldre barnen. Det är fantastiskt roligt och lärorikt att vara med om en sådan process; att försöka hitta rätt saker på ett både ekonomiskt och smart sätt. Vi kan t. ex. inte längre gå på stan eller i butiker utan att upptäcka saker som kanske skulle passa i projektet och detta är en montessorilärares dilemma man är fast för livet, man kan aldrig mer gå runt i en affär utan att se saker som är lämpliga för montessorimiljön! Tiden mellan höst- och vårkursen har vi ägnat åt att observation av barn mellan 0 3 år, såväl i hemmet som på förskolan. Då ser vi verkligen hur viktigt det är att göra observationer, att kunna följa händelseförloppen på ett helt annat sätt än när vi är i verksamheten och jobbar. Det som vi hela tiden slås av är hur fantasiskt viktig 0 3 år är i ett barns utveckling och hur mycket vi som vuxna kan bidra med för att hjälpa barnet på rätt sätt. T. ex. att med, egentligen med ganska små medel, förbereda barnets miljö och undanröja onödiga hinder både i hemmet och i förskolan. Det gäller bara att veta vad vi kan göra. Det här behövs mer än någonsin i dagens samhälle och kan vi på något sätt hjälpa föräldrarna är mycket vunnet i en tid med mycket TV och data. Med anledning av kursen gjorde jag ett studiebesök på en BB-avdelning där barnmorskan hade konstaterat att föräldrar behöver mycket stöd idag eftersom de blir ganska vilsna av all den information och alla goda råd som öses över dem i olika media. De vill verkligen göra allting rätt och glömmer lätt bort eller vågar kanske inte ens känna efter vad som skulle passa just dem som förälder. Detta gör det sunda och enkla i montessoripedagogiken mer aktuellt än någonsin tidigare. Häromdagen hörde jag en person i en TV-intervju konstatera att vi måste låta barnen få känna att dom kan själva. Någon som hört det förut? Kanske från en dam som kom underfund detta för drygt 100 år sedan!! Synd bara att inte fler tagit chansen att gå denna kurs som är så fantasiskt rolig och viktig! Det är en utbildning för livet! Inger Bjur 4 9

5 Association Montessori Internationale Association Montessori Internationale Saturday Silvia Dubovoy. She will give us information about the special child, preferably called the child with differences and classroom management on preschool level. She will also give us ideas about how to support the parents and bring them to collaboration Lunch at conference site (included in the conference fee) Veronica Daly. She will tell us about Mainstream Education and Special Education about legislation and how to set up a school and organize the work. Team work. How can we deal with challenging behaviour? Case study of a most challenging student. And she will give us a Music workshop. En ha lsning fra n ett va rligt Varberg There will be opportunity for asking questions at every lecture. You are welcome to prepare questions about specific problems that you may have experienced. There will be small breaks when needed and some refreshments offered. Jag har haft förmånen att få vara tio veckor på montessoriskolan Lära för Livet i Varberg i höstas och ska nu vara här i sju veckor till under våren för att förkovra mej i montessoripedagogik. Jag går AMI:s 0 3 års utbildning som efter flera års planerande äntligen lyckats komma till Sverige. Vi är nio tjejer/damer från åtta länder, Japan, Aruba, Sri Lanka, Tyskland, Ukraina, USA, Norge och Sverige och vår lärare, Patricia Wallner, är bosatt i Holland. Det är väldigt roligt att kunna utbyta erfarenheter från så olika delar av världen där en del av oss har lång montessorierfarenhet medan andra har ingen alls. Trots att jag har gått montessorilärarutbildning för åldrarna 3 6 har jag många nya saker att lära och en hel del gamla att bli påmind om. Det som är spännande med just 0 3 årsutbildningen är att den börjar redan vid födseln, ja till och med före, och att vi väldigt ingående får lära mer om just den här åldern vilket också ger oss en väldigt bra förberedelse för att hålla föräldrautbildningar. Kursen varvas med föreläsningar och lektioner om olika ämnen, allt ifrån montessoripedegogik till fosterutveckling, anatomi, material m.m. Vi har byggt upp en hemmiljö för ett litet barn i klassrummet där vi haft besök av några mycket små vänner, tre Conference fee 3000 SEK (non members) 2500 SEK (for members of the Swedish AMI Alumni Association) Discount for participants from the same school. Payments due by 28 March 2008 Registration is transferable to another person but non refundable. We also need to know if there is any special food requirements. Please contact AMI Alumni Association in Sweden by 20 March 2008 for information and registration Barbra Waller Eva Greer Bellmansgatan 6 A Norra Kyrkvägen 2 S Stockholm S Kållered Sweden Sweden 8 5

6 startade ett antal engagerade föräldrar i Vasastan en förskola för sina barn. Då hette föreningen Vasastans Montessoriförskola och verksamheten omfattade tolv barn och tre lärare. I dag går mer än 140 barn i Vasastans Montessoriskola och möts varje dag av ungefär 25 entusiastiska lärare. Föreningen har under åren vuxit och bytt namn och fått nya medlemmar men den ursprungliga tanken och visionen finns kvar att ge barnen ett fundament för ett livslångt lärande. Vasastans Montessoriskola driver förskola, skola och fritidsverksamhet med montessoripedagogiken som grund och de tre delarna samarbetar naturligt genom att de finns under samma tak. Barnen får en trygg miljö som präglas av kontinuitet både när det gäller personal och kamrater. Lokalerna är ljusa och funktionella, och ligger på Hälsingehöjden i Vasastan medan högstadiet finns i en annan lokal i närheten. Den ideella föreningen Vasastans Montessoriskola, som driver verksamheten, bildades redan 1986 med en vision om en auktoriserad montessoriverksamhet för barnens utvecklings skull. Målet med verksamheten var, och är fortfarande, att utveckla barnen till harmoniska, ansvarstagande och självständiga medmänniskor varför respekten för Foto: Malin Butler Sjögren det enskilda barnet alltid står i centrum. Föräldrarna är en viktig resurs för verksamheten och är alltid välkomna att besöka skolan och bjuds också in för att dela med sig av sina erfarenheter. Föräldrarna deltar även i storstädningar, ordnar avslutningar, ingår i ansvarsgruppeer för gård, fester, lägervistelser m.m. Genom föräldrarnas engagemang tillsammans med arbetet hos skolans skickliga pedagoger skapas en skola att vara stolt över och där barnen trivs. I föreningens framtidsplaner ingår att utöka verksamheten med parallella klasser och starta fler förskolegrupper. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Vasastans Montessoriskola eller besöka hemsidan:

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Vad är CISV? Information för föräldrar

Vad är CISV? Information för föräldrar Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Delta Kappa Gamma INFO

Delta Kappa Gamma INFO The Delta Kappa Gamma Society International Delta Kappa Gamma INFO Svenska riksföreningen Sweden INFO State Sweden State Årgång Årgång 14 14 Nummer 1 1 Januari 2013 AU-Arbetsutskottet: Ordförande: Ingrid

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning Up Date Innehållsförteckning Juni 2012 Ordförande har ordet... Presentation av styrelsen 2012... Verksamhetsplan för 2012... Info om medlemsavgift... UWP i Stockholm, PR-teamet rapporterar... Valberedningen

Läs mer

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle Nr 1, 2015 Årgång 107 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Calle Kait Gun Anki Madeleine Jenny Dags att välja styrelsekandidater Boktips Syskon emellan Hälsningar från

Läs mer

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL 2 ROBBAN BERÄTTAR 3 EKONOMI OCH FINANSIERING

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer