Amerika från öst till väst i norr och söder därom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amerika från öst till väst i norr och söder därom"

Transkript

1 Amerika från öst till väst i norr och söder därom Turismen i Nordamerika följde en annan utveckling än i Europa och präglades av de stora avstånden och den fortsatta omvandlingen av avlägsna vidder och territorier i väst. De växande och allt fler städerna på östkusten blev givetvis resmål i sig själva, samtidigt som allt fler av deras invånare också ville se något av det nya landet, särskilt efter dess födelse som självständig nation 1776, och även nyfikna européer började sälla sig till dem. Så t.ex. publicerades mellan 1816 och 1860 mer än två hundra resebeskrivningar i England av brittiska besökare i USA, låt vara att sådana bearbetningar av egna reseerfarenheter delvis ingick i den engelska överklassens fritidsnöjen (Introduktion till Charles Dickens American Notes for General Circulation, s 11. Citerat i Withey 1997, s. 105). Förutom entusiastiskt beskrivna vyer och scener från olika städer kom de att redovisa omtumlande och starka upplevelser av en kontinental naturformation och nation som driven av nybyggar- och företagarandan med konstitutionen i botten lade grunden för den amerikanska identiteten. Kringresandet med turistiska förtecken var dock länge begränsat i omfattning och geografisk utsträckning och ännu in på 1800-talet inte mer framträdande i den till synes aldrig sinande strömmen immigranter som någonsin vilka äventyrare, lycksökare och skojare som helst. Östkustturismen De nya resekulturer som turismen representerade antog först tydligare former i USA med hjälp av revolutionerna inom transporttekniken, dvs med ångmaskinen. Hjulångare var redan i trafik i seklets början (den första 1807), med regelrätta linjer på en del av de många stora floderna och sjöarna på 1810-talet och den felande länken i norr färdig 1825: Eirekanalen. Vägnätet i de östra staterna förbättrades dessutom genom en rad samlade initiativ på talet, och decenniet därefter inleddes utbyggnaden av järnvägen på allvar, med de privata järnvägsbolagen i konkurrens om koncessioner i delstaterna. Vid mitten av seklet formade järnvägarna, flod- och kanaltrafiken och de olika diligenslinjerna ett regelbundet trafikerat nätverk från Mississippi till östkusten i höjd med Chicago-Boston ner till Washington. Det gjorde de flesta berörda städerna, orterna och omtalade sevärdheterna mer lättillgängliga, många snart också försedda med moderna hotell. Turismens expansion i 1800-talets början skedde främst inom denna trafikalt sammanlänkade uppsättning stater i takt med att restiderna längs de populära rutterna kortades, som t.ex. Boston-Washington havs- och landvägen eller Hudsonfloden till Albany och vidare upp till Niagarafallen. Även om städerna, särskilt de större, hade en egen attraktionskraft, var flera av de främsta resmålen naturgivna, som

2 Niagarafallen, floderna, Catskill Mountains vid Hudson, New England och Vermont med sina kuststräckor och de nordamerikanska sjöarna. Framför allt var det de s.k. sceniska kvaliteterna som uppmärksammades och framöver gav upphov till den vanligaste karaktäriseringen av både guiderna själva och de landskap och rutter de beskrev. Scenic blev helt enkelt det förlösande ordet, en term som snarare medförde en betoning av utbredning, rymd och självständig komposition (som ett vykort) till viss skillnad från termen pittoresk, som förvisso också förekom. Ordet sublim ligger också till sin innebörd närmare det sceniska och olika utsikter och sights kallades lika ofta sceneries. Häften, böcker och album kallade sig rentav sceniska guider och nöjde sig ibland rentav med enbart korta kommentarer till presenterade vyer i bild. I de mer detaljerat beskrivna turerna infogades också de alltfler upptäckta kur- och brunnsorterna (t.ex. det berömda Saratoga Springs) och historiska minnesmärkena såsom slagfält, anläggningar och monumentalbyggnader som symboliserade den institutionaliserade samhällordningen, t.ex. regeringsbyggnaderna i Washington eller West Point vid Hudsonfloden. Till och med de moderna fängelserna blev turistmål och även kolfälten i östra Pennsylvania och olika förebildliga industriorter infogades i föreslagna turer som bekräftelser på företagsamheten i landet. Redan tidigt förekom ofta jämförelser med Europa och skulle bli ännu vanligare när allt fler naturområden, bergskedjor och floder införlivades i turisternas program och alltfler amerikaner också började få erfarenheter av Europas mest välbesökta platser och sevärdheter. Hudson sågs gärna som lika mäktig och överraskande som Rhen, utan borgar förstås, men med pittoreska städer, historiska märkesplatser och framskjutande skogsklädda åsar och berg. Landets natur- och landskapstyper jämfördes i storslagenhet, variation och sublimitet med Alperna, skottska högländerna och Lake District, varvid Klippiga bergen senare beskrevs som The Switzerland of America, medan Niagarafallen, tidigt under seklet populärt resmål för smekmånadsparen och enligt vissa redan för trångt på 1830-talet (turistiskt sett), kunde beskrivas som lika unikt och majestätiskt som någonsin Egyptens pyramider. För beskrivningen av ovanstående ansatser beträffande turismen i USA har Lynne Withey`s ovanligt väldisponerade bok A History of Leisure Travel 1750 to 1915 (1997) varit den främsta källan, särskilt det kapitel vars rubrik så tydligt angav vad den bredare turismen i USA i kombination med den tilltagande migrationen inom landet i stor utsträckning skulle komma att handla om: Selling the American West! Bokens perspektiv är överhuvudtaget mycket anglosaxiskt.

3 Resehandböcker och guider till olika delar av USA saknades inte i 1800-talets början, eftersom utvecklingen både stimulerade de förmögnas reslust, sprungen ur upplevelsen av att bidra till bygget av ett nytt, ännu relativt obekant land, och lade grunden till ett företagande och en företagsamhet där möjligheterna att praktiskt tillgodose denna reslust var många. Några tidiga exempel på just guider var T. Dwight`s Northern Traveller 1825 (i flera senare utvidgade upplagor) och D. Hewett`s The Travellers Guide Through US, som bestod av en serie kortare volymer om olika delstater och distrikt (åtta varianter mellan 1822 och 1840, t.ex. om New England 1829). En guide och pocket companion från 1836 för resande och emigranter av D. Rupp hade valt den märkliga titeln Den geografiska katakesen för Pennsylvania, och staterna i väst, men därmed också både pekat ut och angett Ohio, Indiana och Illinois som riktningen för emigrationen om inte Pennsylvania passade. Resande, mobilitet och migration höll på sätt och vis att bli en del av nationens väsen och existensvillor, med lustresandet bara som en rännil, men vägvisaren som nyckeln. Nu skulle den emellertid inte få den europeiska föregångarens och marschrutans utformning ort för ort där knappast inga orter fanns var meningslöst utan kartans. En guide från 1833 hade t.o.m. en avstånds- och kartbilaga på 24 sidor (The Traveller`s Guide through the Northern and Middle States. G. M. Davidson, Saratoga Springs). Också de flesta andra guiderna tycks ha varit upptagna av just rutter, och resmål givetvis, t.ex. The Picturesque Tourist 1844, som beskrev rutten från New England till Chicago, och givetvis vägarna till favoritdestinationen Niagara, t.ex. The Northern Traveller. Routes to Niagara 1825 (W. Campell I, Quebec), J. Disturnell`s The Northern Traveller Hudson River Guide (bl.a. 1836, 1839 och 1844, den sistnämnda redan nu med t.ex. två långa, utvikbara stripkartor), samme författares The Western Traveller 1844 (Canal and railroad routes from Albany to Troy, to Buffalo and Niagara Falls, N. Y. 96 s.), F. H. Johnson`s Every Man his own Guide to Niagara Falls 1853 (Buffalo, 142 s.) och C. Peck`s & C. Williams` Tourist Companion to Niagara Falls 1850 (Buffalo). I guiderna gick resan till fallen oftast via Hudson River, även om också Chicago senare blev en vanlig startpunkt, som fick sina helt egna guider, t.ex. How to see Niagara Samtidigt var stadsguider ännu inte så vanliga, varför förstautgåvan av H. S. Tannens guide till Philadelphia (4:e 1845) antagligen bara hade motsvarigheter i New York, Boston, Washington och några städer till. För emigranterna och nybyggarna, som ännu ändå inte i alltför täta strömmar drog västerut, framställdes det också tidigt olika informativa handböcker, directories, kalendrar och guider, en del användbara som beskrivningar även för turister, t.ex. J. Melish`s The travellers

4 Directory through the United States 1816 och S. Brown`s The Western Gazetter or Emigrant`s Directory 1817 (360 s. med bla. geografiska beskrivningar av Västern ). Andra, som Mitchells Travellers Guide through the United States (Philadelphia 1934), var små som fickalmanackor med stor vikkarta (44 x 54 cm) och text komprimerad på ett ungefär lika stort och tunt vikt ark (ortsindex, ångsbåtsrutter, befolkningsstatistik, bergshöjder, flodlängder, m.m). The Western Tourist, or Emigrant`s guide var en serie guider av J. H. Holton, om än inte enhetligt utformade och med t.ex. en volym till Wisconsin och Iowa 1843 (119 s. + karta med de mest relevanta diligensrutterna, järnvägslinjerna och kanalerna), en annan till Ohio och Michigan Att det ännu främst var mellanvästern som gällde avslöjar mängden guidetitlar entydigt adresserade till immigranter, t.ex. ytterligare en till Iowa 1846 (2:a) och en årligen uppdaterad till Ohio, Indiana, Illinois och Michigan 1832 (G. Oliver). Ett av undantagen var W. Hastings` The Emigrants` Guide to Oregon and California 1845 (G. Conclin, Cincinnati), som beskrev resvägar och lämplig utrustning över bergen och t.o.m. redovisade tidigare expeditioner och själv blev orsak till den mest ödesdigra, känd som Hasting`s Cutoff eller The Donner party prövade nämligen en grupp på 16 personer en av guidens egentligen aldrig praktiskt undersökta förslag på genvägar över The Sierras, men snöade in i bergen och svalt till döds med antydningar om t.o.m. kannibalism. Hasting åtalades, men utan påföljd. Ännu i ett par decennier skulle också nybyggarna på väg mot stillahavssidan ta sig fram i konvojer av prärieskonare från t.ex. Omaha och Kansas City. Kustlandskapen i väst var ännu till största delen oexploaterade, Los Angeles en by och hamnstaden San Fransisco inte mycket mer förrän den första guldrushen fick den växa från ett till tjugofemtusen invånare under några år runt Många indianstammar var heller inte kuvade, vilda västern fortfarande vild och ännu väntade landet på att slitas sönder av inbördeskriget. Vid mitten av 1800-talet hade det ändå vid sidan om emigrantguiderna börjat publiceras mer välmatade turistguider med anspråk på att omfamna hela landet, inklusive Kanada. Några hade i olika former och med olika titlar börjat ges ut av det stora bokförlaget D. Appleton & Co, t.ex. Navigation Guide for United States and Canada 1852 (300 s.) och Appleton`s Illustrated Hand-Book of American Travel: United States and the British Provinces 1857 (420 s.). En annan guide var The Traveller`s and Tourist`s Guide through US, Canada, etc (1:a, 216 sidor. Lippincott, Grants & Co). Författare till den senare var William Wellington som även skrev för Appleton & Co, som vid seklets mitt var på väg att bli en av de främsta

5 auktoriteterna beträffande guider med tidtabeller och kartor för diligens, ångbåts- och järnvägstrafiken i olika delar av landet. Över bergen, till The Pacific. Att reseguiderna och vägvisarna dominerade i antal över destinationsguiderna speglade givetvis uppbyggnadstidens villkor och de stora avstånden, men hade inga större likheter med den utdragna successiva utvecklingen från enkla vägvisare till resehandböcker i Europa, utan blev guider med både väg- och ortsbeskrivningar så snart de avhandlade territorierna fått en mer permanent samhällelig struktur. Den regelbundna flodtrafiken hade utvecklats snabbt i USA med hjälp av hjulångarna och vid inbördeskrigets slut 1865 var även järnvägsnätet i mellanvästern väl förgrenat, inte minst för att säkra försörjningen av bl.a. slakterierna i Chicago, som gjort staden till kontinentens främsta järnvägsknut redan innan det stora språnget över bergen togs och en ny fas i landets utveckling inleddes. Den första s.k. transkontinentala järnvägslinjen öppnades 1869 sedan Central Pacific från San Fransisco förlängts och förenats med Union Pacific Rail Road, som utgick från Omaha vid Missouri River. Därefter följde The Northern Line (Pacific) 1883 (St. Paul-Tacoma), The Canadian Pacific 1885 (Montreal-Vancover), The Atlantic eller Atchison, Topeka & Santa Fe line 1886 (Kansas City-San Diego), den långa The Southern Pacific 1887 (till slut linjen New Orleans- Portland via L.A.) och The Great Northern 1893 (Minneapolis-Seattle), alltså sex linjer over the range på 24 år. Resan med Central och Union Pacific på nästan miles till San Fransisco tog 1869 knappt fem dygn från Omaha. Utformningen av tågseten var viktig och de bestod i USA, liksom i de flesta europeiska länderna, av vagnar med allmän passage förbi alla platser i antingen öppna salonger eller mindre kupéer, och då inte som i England av en rad avskilda kupéer, tillgängliga endast vid av- och påstigning, ungefär som om en rad diligenser hade placerats efter varandra på samma vagn. Det engelska arrangemanget var ett försök att säkra möjligheten till privat avskildhet inom kollektivtrafiken, men egentligen ovanligt missriktat då främlingar nu istället kunde hamna intill varandra i avskilda, inte sällan ganska besvärande sammanhang och situationer. De amerikanska s.k. Pullmanvagnarna (efter tillverkaren) kom nu istället att dominera vagnparken och framställdes i olika varianter från enklaste utformning till lyxmodeller med sovkupéer och salonger, osv. Komfortens betydelse för resan över bergen kunde nämligen inte underskattas även om klasskillnaderna också här bibehölls och var stora. Mat intogs dock till en början enligt överenskommelser med hotell och restauranger på lämpliga orter.

6 Alla bolagen kom att lägga ner stor möda på att att locka resenärer (broschyrer, guider, särskilda biljettpriser) och sökte och fick stöd av hotellägare och städer längs vägen. Även reseagenturerna gav sig in i leken, med Cook som vanligt tidigt på plats, men nu hela tiden i hård konkurrens med en bostonfirma, Raymond & Whitcomb. Lockelsen i själva resan för tågpassagerarna låg nu efter de första enformiga prärieetapperna i de storslagna naturscenerierna som dessutom ofta ingick i större säregna naturområden, till vilka järnvägsbolagen, hotellägare eller markförvaltare ibland ordnade anslutningsvägar eller spår från huvudlinjen med särskilda arrangemang för turister och besökare (promenadvägar, utsiktsplatser, hotell). Vissa distrikt var t.o.m. så magnifika och varierade berg, kanjons, gejsrar, floder, sjöar, mineralkällor, sällsamt växt- och djurliv, osv att de förvandlades till skyddade områden och nationalparker, som t.ex. Yellowstone, först i raden Northern Pacific låg närmast och utnyttjade också möjligheten att med en sidolinje skapa förutsättningar och program för turer och längre vistelser i området, som betraktades som något av ett Wonderland och bl.a. annonserades i en broschyr kallad just Alice`s Adventures in the New Wonderland. Många intygade att Yellowstone var vackrare än Lago Maggiore och upplevelsen av området starkare än ett besök i Jerusalem, Venedig, Rom eller t.o.m. till Niagara (Withey 1997, s. 309). Andra bolag anslöt senare med egna linjer till andra delar av nationalparken. Överhuvudtaget kom upptäckten av sevärdheter och uppkomsten av nya städer längs de allt fler öst-västliga linjerna över bergen leda till att det mellan desamma uppkom både nya vägar och järnvägslinjer, nya knutpunkter och nya orter som växte snabbt (Salt Lake City, Denever, Santa Fe). Andra områden fick också status som nationalparker, såsom Yosemite i Kalifornien 1890, med Southern Pacific som närmaste järnvägsbolag och området på sin lista över turistmål sen långt tidigare (t.o.m. den huvudsakligen engelska serien Nelson`s Pictorial Guide Books Series gav ut en volym om Yosemite 1880). Det tredje verkligt stora resmålet i Klippiga Bergen, Grand Canyon, kom emellertid först inom räckhåll när Santa Fe-linjen fullbordade sin sträckning genom Arizona i mitten av 1880-talet och efter 1900 bidrog till att göra platsen välurustad och lättillgänglig (den blev nationalpark först 1919). The Great Northern Pacific svarade å sin sida på utmaningen från Yellowstone genom att lansera turer till bergen och glaciärerna i nordvästra Montana, som hade uppmärksammats på allvar När området auktoriserades som Glazier National Park 1910 hade två sidospår till området säkrats. Men framför allt kom bolaget att driva en helt annorlunda reklamkampanj än vad som var brukligt. De europeiska jämförelserna ratades helt och hållet och under järnvägsbolagets nya motto See America First! lanserade och beskrev man istället sevärdheterna i sin egen rätt och kom även att lyfta fram kulturen hos den

7 indianstam som hörde hemma i området, svartfötterna (Withey 1997, s ). År 1912 hade parken sex tusen besökare (Yellowstone som jämförelse femtio tusen ibid) och året därpå intensifierades ansträngningarna, varvid företaget snart erfor hur 1:a världskrigets utbrott fick amerikanska turister att avstå från europaresan för att välja Amerika, ungefär som engelska resenärer under Napoleon-krigen en gång avstått från kontinenten till fördel för resmål i det egna landets mer obefolkade, outforskade och vilda delar i norr. Hur mycket detta lade sordin på de evinnerliga europajämförelserna är det väl ingen som riktigt vet, men försöken att göra det hade pågått sen länge på många håll. I t.ex. guiden How to see Niagara 1889 föreställde sig förordet att många av de amerikaner som satte foten på europeisk mark ännu inte hade sett vare sig Yellowstone eller Niagara, och detta trots att guiden kanske med rätta såg amerikanerna som det mest resbenägna folket i världen. Alltså, varför inte det egna landet? En förvånande orsak som angavs var faktiskt de egna guideböckerna, sämre än de utländska hette det, t.o.m. i beskrivningarna av katarakten Niagara, det mest givna resmålet för varje utländsk turist i USA. Så, bättring alltså, löd guidens uppmaningen, en guide som i just det här angivna fallet var en ovanligt smidig och medryckande sak med en del fina bilder, dock med väl korta texter och utan kartor. Först runt 1900 verkar den definitiva turistiska vändningen ha skett beträffande landets egna naturtillgångar, även om europakomplexets kulturella konnotationer skulle kvarstå mycket längre: Paris och Rom, något motsvarande fanns helt enkelt inte i USA. En egen litteratur, bildkonst och särskilt filmindustri bidrog emellertid till att mejsla fram bärkraftiga amerikanska identiteter, och störst betydelse fick kanske den nya mobilitet som skulle ge de amerikanska resekulturerna en egen identitet i global jämförelse: bilismen. Det var t.ex. den senare som från 1920-talet och framöver på allvar skulle omstrukturera amerikanernas bild av stillahavskustens geografi, där Los Angeles hade fått sin järnväganslutning norröver till de transkontinentala linjerna så sent som 1876 och staden som ekonomiskt centrum för olika näringar först på 1880-talet hade börjat kunna mäta sig med Monterey och San Fransisco (men bevärdigades ändå ännu inte som 14 andra städer med en karta i den pålitliga Appleton`s guide till USA och Canada 1890). Over the range: guiderna Järnhästens väg över bergen åtföljdes från första turen av en ymnig produktion guider. Med tanke på den amerikanska guide- och reselitteraturens tidigare engagemang i långa resor genom oexploaterade landskap med mäktiga naturscenerier var det inte överraskande att detta

8 också nu blev huvudtemat för de många nya guiderna med namn efter järnvägsbolagen eller titlar som Over the Range, The Overland Tourist, From Sea to Sea, The Pacific Traveller, osv. Naturformationerna skulle emellertid få sällskap av bygget självt: fakta och berättelser om rallarlivet och arbetena, bilder och beskrivningar av passen, bergssidorna, tunnlarna och inte minst av broarna. Den första, väl förberedda guiden kom 1869: Great Trans-Continental Railroad Guide av Denver-förläggaren och författaren G. A. Crofutt, som i årligen förnyade och uppdaterade versioner med lite skiftande titlar, t.ex. Transcontinental Tourist eller New Overland Tourist and Pacific Coast Guide, påstod sig ha sålt en halv miljon guider efter fjorton år. Detta enligt förordet till den sistnämnda titeln 1884, som inte bara skröt med försäljning och popularitet utan också med att guiden på sina 262 tättskrivna tvåspaltiga sidor täckte ett fyra gånger större landområde än någon annan tidigare guide gjort och att den även var den bästa och mest kompletta guide till de västra staterna som någonsin publicerats. För säkerhets skull bifogades också ett exempel på dess ansenliga produktionskostnad: över 4000 dollar för varje plåt till den medföljande kartan! Dessutom påstods det här att de flesta av de inte mindre än uppskattningsvis 31 stycken guider som hade imiterat Crofutt`s transcontinentalguider efter 1869 var sammanställda av författare från östkusten som aldrig satt sin fot eller vistats högst ett par dagar längs de rutter de beskrev, allt medan vi (alltså Crofutt`s medarbetare, min anm.) sedan 1860-talet alltid tillbringat de bästa årstiderna på plats för att samla ny information. Den normale läsaren kunde naturligtvis inte mycket annat än köpa guidens påståenden eller se dem som ett uttryck för den oblyga amerikanska säljstil som knappast alls förekom hos förlagen i Europa, eller möjligen först sedan massturismen erfarit en stegrad intensitet efter 1:a världskriget. Alla storslagna och märkliga naturformationer fick givetvis stort utrymme i alla dessa transkontinentala guider från pionjärtiden och dramatiserades dessutom våldsamt i både text och bild, t.ex. i omständliga måleriska och detaljerade beskrivningar av det alla besökare ändå själva kunde erfara på plats, och i bilder som ofta utifrån foton och teckningar på ett ovanligt förenklat och stereotypt sätt förstärkte motivens särdrag. Allt detta gällde Corfutt`s guide från 1884, där också själva framställningen dominerades av superlativer, dramatiska händelser och allt som kunde kittla turisternas fantasi utan minsta ambition till någon sammanfattande väl avvägd kunskapsbild t.o.m. de mest vidriga utfallen mot vinddrivna indianer förekom. Men trots detta gav författaren samtidigt också utrymme för massor av nutidshistoriska fakta och hade alltid något att säga om praktiskt taget varenda plats, håla och passage i denna främmande, exotiska och outforskade värld. För en äldre läsare idag, med alla dessa platser med egendomliga, träffsäkra och vackra namn, senare laddade med ytterligare mening och illusion genom den amerikanska filmen,

9 litteraturen och musiken, torde därför många av de här gamla guiderna till den här delen av USA kunna bli en ovanligt nostalgisk populärkulturell resa. Det senare gäller alltså inte minst Crofutt`s guider, som historikern Lynne Withey, trots alla invändningar man kan ha mot förlagets stil och jargong, ger ett ganska stort utrymme i sin nämnda bok ovan. I jämförelse med honom tycks också en del av de övriga, lite yngre overlands -guiderna, ha ett både mer modest, men också mer kunskapsorienterat anslag i övergripande mening, t.ex. Over the Range to the Golden Gate av Stanley Wood (ny reviderad utgåva 1895), Henry Williams The Pacific Tourist. William`s Illustrated Trans- Continental Guide of Travel from the Atlantic to the Pacific Ocean 1876 och möjligen även J. E. Lester`s The Atlantic to the Pacific 1873 (Boston). Medan den förra redovisar flera olika sträckningar, linjer och alternativ (i 1904 års utgåva är de flesta bilderna dessutom foton), följer den senare i The Union and Central Pacific Railroads spår och är både mer innehållsrik (309 s. i stort format med text i två kolumner) och mer detaljerad vad gäller olika samhällen, näringar och kulturella bakgrunder, möjligen med misstänksamt stort intresse för mormonerna i Salt Lake City. Många illustrationer har dock samma enkla och lätt stereotypa anslag som i Crofutts guider. B. C. Higgin`s New Guide to the Pacific Coast 1894 (Rand McNally), å sin sida, följer Santa Fé-rutten (the Atlantic Pacific) och är lite enklare med färre bilder och en mer lättläst typografi, och kanske just därför en gång inköpt av biblioteket på Sing Sing (som den kopia jag håller i handen). Den kolonialiserade kontinenten Alla guiderna ovan har ganska naturligt en linjär disposition enligt tydliga rutter med orterna angivna i fetstil i den ordning de följer varandra i resans riktning. Överhuvudtaget öppnade järnvägarna emellertid nu också för en mer regelbunden produktion av kontinentala guider, vilka blev vanligare i USA än i Europa, eftersom just historiken kunde hållas mycket kortare eller åtminstone inte avkrävdes beskrivningar av en massa befintliga historiska märkvärdigheter och lämningar annat än indianers bo- och kultplatser. De sistnämndas öde och villkor gavs dock vanligtvis mycket begränsat utrymme om det inte handlade om sammandrabbningar med de vita, och när motsatsen var fallet skedde det möjligen i specialarbeten eller detaljerade reseberättelser, med närvaron i de flesta reseguiderna mest bara som en exotisk krydda. Inte i en enda guide har jag t.ex. funnit en illustrativ sammanfattande karta över stammarnas tidigare olika territorier och samtida reservat, något som tillsammans med en del andra fakta annars skulle ha kunnat bli ett kartografiskt inslag

10 med mersmak för en potentiell köpare och läsare, och en typ av illustrationer som många europeiska förlag hade en viss känsla för. Appleton`s guide till USA och Kanada i tre volymer (som började ges ut på 1860-talet) fick oavsett den svepande hanteringen av indianerna i varje fall nu en större tyngd och legitimitet och kom snart också i en enda samlad volym, liksom en gedigen guide av förlaget om amerikanska städer 1876 (se nedan). Nästan lika imponerande var rederiet German Lloyds` Guide Through North America 1898 (1:a 486 s.) och King`s Handbook of the United States 1891 (939 s.). Annars var utbudet skiftande i orientering, format och omfattning, som t.ex. J. Bachelder`s Illustrated Tourist`s Guide of the US. Popular Resorts 1873 (Boston, s. och 100 träsnitt), Canada from Sea to Sea 1888 av Adam G. Marcer (Toronto, enbart 57 s.) och H. Morford`s Short-Trip Guide to America 1874 (Lippincott & Co, NY). Efter seklets mitt hade också utgivningen av välmatade guider till olika regioner i öst ökat, inte minst med olika vattenleder i fokus, som t.ex. Burt`s Illustrated Guide to Conneticut Valley 1866, The Traveller`s Guide to the Hudson River, Saratoga Springs, Niagara, Montreal , Hunter`s Panoramic Guide from Niagara Falls to Quebec. Montreal 1860, James` River Guide (beskrivning av orter, sevärdheter längs missisipidalen) av U. P. James 1861 (med statistik, avstånd, 44 kartor) och t.ex. flodbeskrivningar med långa utvikningskartor som det huvudsakliga lockbetet, t.ex. The Hudson by Daylight 1878 av William F. Link och Gulf and River Navigation upwards 700 miles from Quebec to the Atlantic Ocean. En flod som inte kan försummas är givetvis också Mississippi med New Orleans i sitt delta i söder. Som besöks- och turistmål sedan 1800-talets början hade den under hela seklet inte bara varit en av landets viktigaste nord-sydliga transportleder fram till järnvägen och bilismen tog över, utan också en symbolisk tröskel för fortsättningen mot de mer oexploaterade territorierna i väst. Som ett slags geografisk urkonfiguration hade floden tillsammans med slätterna och bergen i väst och de stora sjöarna i norr kommit att inta en central plats i litteraturen och berättelserna om landets erövring. I sin roll som landets fjärde kust (Reps 1994 s. 333) gav den med St Louis som metropol upphov till ett pärlband av orter och utposter för seklets expansion. Med amerikanernas smak för det scenografiska panoramat blev de flesta av dem beskrivna i ungefär samma stereotypa och suggestivt oändliga fågelperspektiv med hela gatunätet och de flesta byggnaderna avbildade ner till mötet med den långa raden av hjulångare i strandlinjen. Det handlade här snarare om ett kommersiellt

11 och turistiskt framställningssätt än en tidsenlig konventionell kartografisk dokumentation. John W. Reps har emellertid gjort en insiktsfull presentation till försvar av dessa vyer i sin praktfulla bok Cities of the Mississippi De kompletterades dessutom bl.a. av nog så många rättvisande beskrivningar i text och siffror, ofta i form av adresskalendrar, directories och guider om varje stad eller i guider för resenärer längs längre sträckor eller i större områden, t.ex. Conclins` New River Guide 1850, W. Glazier Down the Great River 1888, R. Baird View of the Valley of Mississippi, or the Emigrant`s and Traveller`s Guide to the West 1834, N. H. Parker Iowa as it is 1855, H. Lewis The Valley of the Mississipi Illustrated I sammanhanget kom t.ex. också James Osgood`s The Maritime Districts 1875 och hans New England (8:e 1894) att framstå som särskilt omsorgsfulla ingångar till kusten och sjösystemen i norr, allt medan den amerikanska Södern fortfarande runt 1900 var ganska underrepresenterad på guidemarknaden med undantag för New Orleans och t.ex. Texas (guide av J. L. Rock & W. J. Smith 1878) och att upptäckten av Florida hade börjat ge resultat i konkurrens med öarna Bermuda, Kuba och Hawaii, den sistnämnda t.ex. genom H. M. Whitney`s The Hawaiian Guide Book for Travelers (1875). En mer rättvisande överblick kräver dock en nogrann inventering beträffande mer lokala och specialiserade guider, eftersom städer, förlag och ångbåts- och järnvägsbolag nu på allvar hade gett sig in i leken, som t.ex. New York Central & Hudson River Railroad med en egen serie guider (Four-Track Series). Utöver naturområdena kom naturligtvis många städer att dokumenteras och beskrivas, ofta med större ambitioner att redovisa industrier, näringar och tekniska anläggningar än i samtida europeiska stadsguider, där beskrivningen av städernas historiska roll och tillhörande äldre byggnader fick en mer framskjuten plats, låt vara att de viktigaste samhällsinstitutionerna stadshusen, kyrkorna, museerna, m.m. framhölls i båda fallen. Det inledande och pågående samhällsbygget tycks dock ha varit just det som gav amerikanska stadsguider ett mer påtagligt engagemang för vad som åstadkommits konkret av produktion, näringar, nöjes- och handelsanläggningar, bebyggelser, osv, åtminstone till en början. Här fanns ofta en beskrivande och berättande ambition, exemplifierad av R. F. Burtons bok om bl.a. Salt Lake City, The City of the saints, and across the Rocky Mountains to California 1862, men där det omfattande materialet om bergen, siouxindianerna och mormonerna plus ett panorama och en stor, närmast precis tomtkarta som mer än väl torde ha tillfredsställt samtida besökare i Salt

Brittisk jakt på det pittoreska

Brittisk jakt på det pittoreska Brittisk jakt på det pittoreska Turismens hemland är tveklöst England även om vi talar om en kulturell praktik och näring för vilken själva grundidén är att vara någon annanstans än hemma. Från 1700-talets

Läs mer

men väl Korea. Beträffande Kina tycks inhemska företag och myndigheter inte ha sett någon större idé med guider på kinesiska, men väl t.ex.

men väl Korea. Beträffande Kina tycks inhemska företag och myndigheter inte ha sett någon större idé med guider på kinesiska, men väl t.ex. Mot Fjärran Östern Benämningen Fjärran Östern The Far East ger lätt obehagliga känningar av en förgången geografi, för oss svenskar representerad av forskningsresenären som samtidshjälte i Sven Hedins

Läs mer

Sverige, också ett fädernesland

Sverige, också ett fädernesland Sverige, också ett fädernesland Med kuperade, skogsrika och ganska glest befolkade vidsträckta länder var Norden länge inskriven i ett slags utkantsmystik hos de alltfler resenärer som av nyfikenhet och

Läs mer

Palestina, Egypten och Mellersta Östern

Palestina, Egypten och Mellersta Östern Palestina, Egypten och Mellersta Östern Kanske kan Mellanöstern, Främre Orienten, Mindre Asien eller vad man föredrar att kalla länderna runt Medelhavets östra del vara en acceptabel geopolitisk ansats

Läs mer

UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen

UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Las Vegas framväxt En undersökning om stadens historia sett ur ett THEME:ing perspektiv David Frostell ABSTRACT Frostell, D. 2015. Las Vegas framväxt En undersökning

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Vägvisaren till lean företagsamhet

Vägvisaren till lean företagsamhet Vägvisaren till lean företagsamhet Jan Helling HellingGruppen AB Utgåva maj 2010 1 Vägvisaren till lean företagsamhet Innehåll Sida Förord 3 Kapitel 1 Industriell vidareutveckling 4 Kapitel 2 Utveckling

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Dagbok från USA Anteckningar om en samhällsmodell i fritt fall

Dagbok från USA Anteckningar om en samhällsmodell i fritt fall Dagbok från USA Anteckningar om en samhällsmodell i fritt fall 1 2 Dagbok från USA Anteckningar om en samhällsmodell i fritt fall Karl-Henrik Pettersson LIVREL PUBLISHING 3 Läs mer om boken och kommentera

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

* * * FÖREDRAG PRESENTERADE UNDER INDIANKLUBBENS MEDLEMSRESA TILL SYDVÄSTERN ÅR 2008. Sammanställda av: BERTIL THÖRN

* * * FÖREDRAG PRESENTERADE UNDER INDIANKLUBBENS MEDLEMSRESA TILL SYDVÄSTERN ÅR 2008. Sammanställda av: BERTIL THÖRN FÖREDRAG PRESENTERADE UNDER INDIANKLUBBENS MEDLEMSRESA TILL SYDVÄSTERN ÅR 2008 FÖREDRAG PRESENTERADE UNDER INDIANKLUBBENS MEDLEMSRESA TILL SYDVÄSTERN ÅR 2008 * * * Sammanställda av: BERTIL THÖRN Medförfattare:

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009 panorama inforegio 29 Våren 2009 Kreativitet och innovation Stimulera konkurrenskraften i regionerna sv INNEHÅLL 3 LEDARE Danuta Hübner 4 7 ÖVERSIKT En innovativ och kreativ framtid för Europa 8 11 INTERVJU

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

R-07-14 Laddade landskap värdering och gestaltning av teknologiskt sublima platser Svensk Kärnbränslehantering AB

R-07-14 Laddade landskap värdering och gestaltning av teknologiskt sublima platser Svensk Kärnbränslehantering AB R-07-14 Laddade landskap värdering och gestaltning av teknologiskt sublima platser Gunilla Bandolin, Konstfack Sverker Sörlin, KTH, Arkitekturskolan Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Kapitalismen igår och idag

Kapitalismen igår och idag Maurice Dobb Kapitalismen igår och idag Engelskt original 1958, svensk översättning (Göran Andersson) från 1970 Innehåll 1. Vad är kapitalismen?... 1 2. Hur kapitalismen uppstod... 8 3. Konkurrens och

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

Tekniska universitet på världsmarknaden?

Tekniska universitet på världsmarknaden? Arbetsrapport 2004 32 Tekniska universitet på världsmarknaden? motiv och förutsättningar för en strategisk allians mellan KTH och Chalmers ANDERS BROSTRÖM, ENRICO DEIACO & SVERKER SÖRLIN Institutet för

Läs mer

Små och nära lösningar på stora problem Sex projekt inom Urban II i Göteborg

Små och nära lösningar på stora problem Sex projekt inom Urban II i Göteborg Små och nära lösningar på stora problem Sex projekt inom Urban II i Göteborg Anders Törnquist april 2007 Rapport i utvärderingen av Urban II i Göteborg Små och nära lösningar på stora problem Sex projekt

Läs mer

PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP DET MARGINELLA GÖRS CENTRALT. Författare: Björn Bjerke Daniel Hjorth Håkan Larsson Carl-Johan Asplund

PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP DET MARGINELLA GÖRS CENTRALT. Författare: Björn Bjerke Daniel Hjorth Håkan Larsson Carl-Johan Asplund PUBLIKT ENTREPRENÖRSKAP DET MARGINELLA GÖRS CENTRALT Författare: Björn Bjerke Daniel Hjorth Håkan Larsson Carl-Johan Asplund Författarna Att bygga den glokala staden 1 Folkbildningsföreningen, 2007 LAYOUT

Läs mer

INDIANKLUBBENS MEDLEMSRESA 2010 till

INDIANKLUBBENS MEDLEMSRESA 2010 till INDIANKLUBBENS MEDLEMSRESA 2010 till INDIANKLUBBENS MEDLEMSRESA 2010 till THE PACIFIC NORTHWEST en resebeskrivning författad av BERTIL THÖRN Helsingborg oktober 2010 THE PACIFIC NORTHWEST BESKRIVNING AV

Läs mer

Turism i natur. Definitioner, omfattning, statistik RAPPORTSERIEN. Peter Fredman, Sandra Wall Reinius & Christine Lundberg

Turism i natur. Definitioner, omfattning, statistik RAPPORTSERIEN. Peter Fredman, Sandra Wall Reinius & Christine Lundberg R 2009:23 Turism i natur Definitioner, omfattning, statistik Peter Fredman, Sandra Wall Reinius & Christine Lundberg Med bidrag av C. Michael Hall, Michael Yuan & Laila Gibson Turismforskningsinstitutet

Läs mer

Dagbok från USA. Karl-Henrik Pettersson

Dagbok från USA. Karl-Henrik Pettersson Dagbok från USA Karl-Henrik Pettersson 1 Dagbok från USA 10 oktober 12 november 2009 Karl-Henrik Pettersson 2 Förord Jag har aldrig tidigare skrivit dagbok. Men under den månadslånga resa i västra USA

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer