Amerika från öst till väst i norr och söder därom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amerika från öst till väst i norr och söder därom"

Transkript

1 Amerika från öst till väst i norr och söder därom Turismen i Nordamerika följde en annan utveckling än i Europa och präglades av de stora avstånden och den fortsatta omvandlingen av avlägsna vidder och territorier i väst. De växande och allt fler städerna på östkusten blev givetvis resmål i sig själva, samtidigt som allt fler av deras invånare också ville se något av det nya landet, särskilt efter dess födelse som självständig nation 1776, och även nyfikna européer började sälla sig till dem. Så t.ex. publicerades mellan 1816 och 1860 mer än två hundra resebeskrivningar i England av brittiska besökare i USA, låt vara att sådana bearbetningar av egna reseerfarenheter delvis ingick i den engelska överklassens fritidsnöjen (Introduktion till Charles Dickens American Notes for General Circulation, s 11. Citerat i Withey 1997, s. 105). Förutom entusiastiskt beskrivna vyer och scener från olika städer kom de att redovisa omtumlande och starka upplevelser av en kontinental naturformation och nation som driven av nybyggar- och företagarandan med konstitutionen i botten lade grunden för den amerikanska identiteten. Kringresandet med turistiska förtecken var dock länge begränsat i omfattning och geografisk utsträckning och ännu in på 1800-talet inte mer framträdande i den till synes aldrig sinande strömmen immigranter som någonsin vilka äventyrare, lycksökare och skojare som helst. Östkustturismen De nya resekulturer som turismen representerade antog först tydligare former i USA med hjälp av revolutionerna inom transporttekniken, dvs med ångmaskinen. Hjulångare var redan i trafik i seklets början (den första 1807), med regelrätta linjer på en del av de många stora floderna och sjöarna på 1810-talet och den felande länken i norr färdig 1825: Eirekanalen. Vägnätet i de östra staterna förbättrades dessutom genom en rad samlade initiativ på talet, och decenniet därefter inleddes utbyggnaden av järnvägen på allvar, med de privata järnvägsbolagen i konkurrens om koncessioner i delstaterna. Vid mitten av seklet formade järnvägarna, flod- och kanaltrafiken och de olika diligenslinjerna ett regelbundet trafikerat nätverk från Mississippi till östkusten i höjd med Chicago-Boston ner till Washington. Det gjorde de flesta berörda städerna, orterna och omtalade sevärdheterna mer lättillgängliga, många snart också försedda med moderna hotell. Turismens expansion i 1800-talets början skedde främst inom denna trafikalt sammanlänkade uppsättning stater i takt med att restiderna längs de populära rutterna kortades, som t.ex. Boston-Washington havs- och landvägen eller Hudsonfloden till Albany och vidare upp till Niagarafallen. Även om städerna, särskilt de större, hade en egen attraktionskraft, var flera av de främsta resmålen naturgivna, som

2 Niagarafallen, floderna, Catskill Mountains vid Hudson, New England och Vermont med sina kuststräckor och de nordamerikanska sjöarna. Framför allt var det de s.k. sceniska kvaliteterna som uppmärksammades och framöver gav upphov till den vanligaste karaktäriseringen av både guiderna själva och de landskap och rutter de beskrev. Scenic blev helt enkelt det förlösande ordet, en term som snarare medförde en betoning av utbredning, rymd och självständig komposition (som ett vykort) till viss skillnad från termen pittoresk, som förvisso också förekom. Ordet sublim ligger också till sin innebörd närmare det sceniska och olika utsikter och sights kallades lika ofta sceneries. Häften, böcker och album kallade sig rentav sceniska guider och nöjde sig ibland rentav med enbart korta kommentarer till presenterade vyer i bild. I de mer detaljerat beskrivna turerna infogades också de alltfler upptäckta kur- och brunnsorterna (t.ex. det berömda Saratoga Springs) och historiska minnesmärkena såsom slagfält, anläggningar och monumentalbyggnader som symboliserade den institutionaliserade samhällordningen, t.ex. regeringsbyggnaderna i Washington eller West Point vid Hudsonfloden. Till och med de moderna fängelserna blev turistmål och även kolfälten i östra Pennsylvania och olika förebildliga industriorter infogades i föreslagna turer som bekräftelser på företagsamheten i landet. Redan tidigt förekom ofta jämförelser med Europa och skulle bli ännu vanligare när allt fler naturområden, bergskedjor och floder införlivades i turisternas program och alltfler amerikaner också började få erfarenheter av Europas mest välbesökta platser och sevärdheter. Hudson sågs gärna som lika mäktig och överraskande som Rhen, utan borgar förstås, men med pittoreska städer, historiska märkesplatser och framskjutande skogsklädda åsar och berg. Landets natur- och landskapstyper jämfördes i storslagenhet, variation och sublimitet med Alperna, skottska högländerna och Lake District, varvid Klippiga bergen senare beskrevs som The Switzerland of America, medan Niagarafallen, tidigt under seklet populärt resmål för smekmånadsparen och enligt vissa redan för trångt på 1830-talet (turistiskt sett), kunde beskrivas som lika unikt och majestätiskt som någonsin Egyptens pyramider. För beskrivningen av ovanstående ansatser beträffande turismen i USA har Lynne Withey`s ovanligt väldisponerade bok A History of Leisure Travel 1750 to 1915 (1997) varit den främsta källan, särskilt det kapitel vars rubrik så tydligt angav vad den bredare turismen i USA i kombination med den tilltagande migrationen inom landet i stor utsträckning skulle komma att handla om: Selling the American West! Bokens perspektiv är överhuvudtaget mycket anglosaxiskt.

3 Resehandböcker och guider till olika delar av USA saknades inte i 1800-talets början, eftersom utvecklingen både stimulerade de förmögnas reslust, sprungen ur upplevelsen av att bidra till bygget av ett nytt, ännu relativt obekant land, och lade grunden till ett företagande och en företagsamhet där möjligheterna att praktiskt tillgodose denna reslust var många. Några tidiga exempel på just guider var T. Dwight`s Northern Traveller 1825 (i flera senare utvidgade upplagor) och D. Hewett`s The Travellers Guide Through US, som bestod av en serie kortare volymer om olika delstater och distrikt (åtta varianter mellan 1822 och 1840, t.ex. om New England 1829). En guide och pocket companion från 1836 för resande och emigranter av D. Rupp hade valt den märkliga titeln Den geografiska katakesen för Pennsylvania, och staterna i väst, men därmed också både pekat ut och angett Ohio, Indiana och Illinois som riktningen för emigrationen om inte Pennsylvania passade. Resande, mobilitet och migration höll på sätt och vis att bli en del av nationens väsen och existensvillor, med lustresandet bara som en rännil, men vägvisaren som nyckeln. Nu skulle den emellertid inte få den europeiska föregångarens och marschrutans utformning ort för ort där knappast inga orter fanns var meningslöst utan kartans. En guide från 1833 hade t.o.m. en avstånds- och kartbilaga på 24 sidor (The Traveller`s Guide through the Northern and Middle States. G. M. Davidson, Saratoga Springs). Också de flesta andra guiderna tycks ha varit upptagna av just rutter, och resmål givetvis, t.ex. The Picturesque Tourist 1844, som beskrev rutten från New England till Chicago, och givetvis vägarna till favoritdestinationen Niagara, t.ex. The Northern Traveller. Routes to Niagara 1825 (W. Campell I, Quebec), J. Disturnell`s The Northern Traveller Hudson River Guide (bl.a. 1836, 1839 och 1844, den sistnämnda redan nu med t.ex. två långa, utvikbara stripkartor), samme författares The Western Traveller 1844 (Canal and railroad routes from Albany to Troy, to Buffalo and Niagara Falls, N. Y. 96 s.), F. H. Johnson`s Every Man his own Guide to Niagara Falls 1853 (Buffalo, 142 s.) och C. Peck`s & C. Williams` Tourist Companion to Niagara Falls 1850 (Buffalo). I guiderna gick resan till fallen oftast via Hudson River, även om också Chicago senare blev en vanlig startpunkt, som fick sina helt egna guider, t.ex. How to see Niagara Samtidigt var stadsguider ännu inte så vanliga, varför förstautgåvan av H. S. Tannens guide till Philadelphia (4:e 1845) antagligen bara hade motsvarigheter i New York, Boston, Washington och några städer till. För emigranterna och nybyggarna, som ännu ändå inte i alltför täta strömmar drog västerut, framställdes det också tidigt olika informativa handböcker, directories, kalendrar och guider, en del användbara som beskrivningar även för turister, t.ex. J. Melish`s The travellers

4 Directory through the United States 1816 och S. Brown`s The Western Gazetter or Emigrant`s Directory 1817 (360 s. med bla. geografiska beskrivningar av Västern ). Andra, som Mitchells Travellers Guide through the United States (Philadelphia 1934), var små som fickalmanackor med stor vikkarta (44 x 54 cm) och text komprimerad på ett ungefär lika stort och tunt vikt ark (ortsindex, ångsbåtsrutter, befolkningsstatistik, bergshöjder, flodlängder, m.m). The Western Tourist, or Emigrant`s guide var en serie guider av J. H. Holton, om än inte enhetligt utformade och med t.ex. en volym till Wisconsin och Iowa 1843 (119 s. + karta med de mest relevanta diligensrutterna, järnvägslinjerna och kanalerna), en annan till Ohio och Michigan Att det ännu främst var mellanvästern som gällde avslöjar mängden guidetitlar entydigt adresserade till immigranter, t.ex. ytterligare en till Iowa 1846 (2:a) och en årligen uppdaterad till Ohio, Indiana, Illinois och Michigan 1832 (G. Oliver). Ett av undantagen var W. Hastings` The Emigrants` Guide to Oregon and California 1845 (G. Conclin, Cincinnati), som beskrev resvägar och lämplig utrustning över bergen och t.o.m. redovisade tidigare expeditioner och själv blev orsak till den mest ödesdigra, känd som Hasting`s Cutoff eller The Donner party prövade nämligen en grupp på 16 personer en av guidens egentligen aldrig praktiskt undersökta förslag på genvägar över The Sierras, men snöade in i bergen och svalt till döds med antydningar om t.o.m. kannibalism. Hasting åtalades, men utan påföljd. Ännu i ett par decennier skulle också nybyggarna på väg mot stillahavssidan ta sig fram i konvojer av prärieskonare från t.ex. Omaha och Kansas City. Kustlandskapen i väst var ännu till största delen oexploaterade, Los Angeles en by och hamnstaden San Fransisco inte mycket mer förrän den första guldrushen fick den växa från ett till tjugofemtusen invånare under några år runt Många indianstammar var heller inte kuvade, vilda västern fortfarande vild och ännu väntade landet på att slitas sönder av inbördeskriget. Vid mitten av 1800-talet hade det ändå vid sidan om emigrantguiderna börjat publiceras mer välmatade turistguider med anspråk på att omfamna hela landet, inklusive Kanada. Några hade i olika former och med olika titlar börjat ges ut av det stora bokförlaget D. Appleton & Co, t.ex. Navigation Guide for United States and Canada 1852 (300 s.) och Appleton`s Illustrated Hand-Book of American Travel: United States and the British Provinces 1857 (420 s.). En annan guide var The Traveller`s and Tourist`s Guide through US, Canada, etc (1:a, 216 sidor. Lippincott, Grants & Co). Författare till den senare var William Wellington som även skrev för Appleton & Co, som vid seklets mitt var på väg att bli en av de främsta

5 auktoriteterna beträffande guider med tidtabeller och kartor för diligens, ångbåts- och järnvägstrafiken i olika delar av landet. Över bergen, till The Pacific. Att reseguiderna och vägvisarna dominerade i antal över destinationsguiderna speglade givetvis uppbyggnadstidens villkor och de stora avstånden, men hade inga större likheter med den utdragna successiva utvecklingen från enkla vägvisare till resehandböcker i Europa, utan blev guider med både väg- och ortsbeskrivningar så snart de avhandlade territorierna fått en mer permanent samhällelig struktur. Den regelbundna flodtrafiken hade utvecklats snabbt i USA med hjälp av hjulångarna och vid inbördeskrigets slut 1865 var även järnvägsnätet i mellanvästern väl förgrenat, inte minst för att säkra försörjningen av bl.a. slakterierna i Chicago, som gjort staden till kontinentens främsta järnvägsknut redan innan det stora språnget över bergen togs och en ny fas i landets utveckling inleddes. Den första s.k. transkontinentala järnvägslinjen öppnades 1869 sedan Central Pacific från San Fransisco förlängts och förenats med Union Pacific Rail Road, som utgick från Omaha vid Missouri River. Därefter följde The Northern Line (Pacific) 1883 (St. Paul-Tacoma), The Canadian Pacific 1885 (Montreal-Vancover), The Atlantic eller Atchison, Topeka & Santa Fe line 1886 (Kansas City-San Diego), den långa The Southern Pacific 1887 (till slut linjen New Orleans- Portland via L.A.) och The Great Northern 1893 (Minneapolis-Seattle), alltså sex linjer over the range på 24 år. Resan med Central och Union Pacific på nästan miles till San Fransisco tog 1869 knappt fem dygn från Omaha. Utformningen av tågseten var viktig och de bestod i USA, liksom i de flesta europeiska länderna, av vagnar med allmän passage förbi alla platser i antingen öppna salonger eller mindre kupéer, och då inte som i England av en rad avskilda kupéer, tillgängliga endast vid av- och påstigning, ungefär som om en rad diligenser hade placerats efter varandra på samma vagn. Det engelska arrangemanget var ett försök att säkra möjligheten till privat avskildhet inom kollektivtrafiken, men egentligen ovanligt missriktat då främlingar nu istället kunde hamna intill varandra i avskilda, inte sällan ganska besvärande sammanhang och situationer. De amerikanska s.k. Pullmanvagnarna (efter tillverkaren) kom nu istället att dominera vagnparken och framställdes i olika varianter från enklaste utformning till lyxmodeller med sovkupéer och salonger, osv. Komfortens betydelse för resan över bergen kunde nämligen inte underskattas även om klasskillnaderna också här bibehölls och var stora. Mat intogs dock till en början enligt överenskommelser med hotell och restauranger på lämpliga orter.

6 Alla bolagen kom att lägga ner stor möda på att att locka resenärer (broschyrer, guider, särskilda biljettpriser) och sökte och fick stöd av hotellägare och städer längs vägen. Även reseagenturerna gav sig in i leken, med Cook som vanligt tidigt på plats, men nu hela tiden i hård konkurrens med en bostonfirma, Raymond & Whitcomb. Lockelsen i själva resan för tågpassagerarna låg nu efter de första enformiga prärieetapperna i de storslagna naturscenerierna som dessutom ofta ingick i större säregna naturområden, till vilka järnvägsbolagen, hotellägare eller markförvaltare ibland ordnade anslutningsvägar eller spår från huvudlinjen med särskilda arrangemang för turister och besökare (promenadvägar, utsiktsplatser, hotell). Vissa distrikt var t.o.m. så magnifika och varierade berg, kanjons, gejsrar, floder, sjöar, mineralkällor, sällsamt växt- och djurliv, osv att de förvandlades till skyddade områden och nationalparker, som t.ex. Yellowstone, först i raden Northern Pacific låg närmast och utnyttjade också möjligheten att med en sidolinje skapa förutsättningar och program för turer och längre vistelser i området, som betraktades som något av ett Wonderland och bl.a. annonserades i en broschyr kallad just Alice`s Adventures in the New Wonderland. Många intygade att Yellowstone var vackrare än Lago Maggiore och upplevelsen av området starkare än ett besök i Jerusalem, Venedig, Rom eller t.o.m. till Niagara (Withey 1997, s. 309). Andra bolag anslöt senare med egna linjer till andra delar av nationalparken. Överhuvudtaget kom upptäckten av sevärdheter och uppkomsten av nya städer längs de allt fler öst-västliga linjerna över bergen leda till att det mellan desamma uppkom både nya vägar och järnvägslinjer, nya knutpunkter och nya orter som växte snabbt (Salt Lake City, Denever, Santa Fe). Andra områden fick också status som nationalparker, såsom Yosemite i Kalifornien 1890, med Southern Pacific som närmaste järnvägsbolag och området på sin lista över turistmål sen långt tidigare (t.o.m. den huvudsakligen engelska serien Nelson`s Pictorial Guide Books Series gav ut en volym om Yosemite 1880). Det tredje verkligt stora resmålet i Klippiga Bergen, Grand Canyon, kom emellertid först inom räckhåll när Santa Fe-linjen fullbordade sin sträckning genom Arizona i mitten av 1880-talet och efter 1900 bidrog till att göra platsen välurustad och lättillgänglig (den blev nationalpark först 1919). The Great Northern Pacific svarade å sin sida på utmaningen från Yellowstone genom att lansera turer till bergen och glaciärerna i nordvästra Montana, som hade uppmärksammats på allvar När området auktoriserades som Glazier National Park 1910 hade två sidospår till området säkrats. Men framför allt kom bolaget att driva en helt annorlunda reklamkampanj än vad som var brukligt. De europeiska jämförelserna ratades helt och hållet och under järnvägsbolagets nya motto See America First! lanserade och beskrev man istället sevärdheterna i sin egen rätt och kom även att lyfta fram kulturen hos den

7 indianstam som hörde hemma i området, svartfötterna (Withey 1997, s ). År 1912 hade parken sex tusen besökare (Yellowstone som jämförelse femtio tusen ibid) och året därpå intensifierades ansträngningarna, varvid företaget snart erfor hur 1:a världskrigets utbrott fick amerikanska turister att avstå från europaresan för att välja Amerika, ungefär som engelska resenärer under Napoleon-krigen en gång avstått från kontinenten till fördel för resmål i det egna landets mer obefolkade, outforskade och vilda delar i norr. Hur mycket detta lade sordin på de evinnerliga europajämförelserna är det väl ingen som riktigt vet, men försöken att göra det hade pågått sen länge på många håll. I t.ex. guiden How to see Niagara 1889 föreställde sig förordet att många av de amerikaner som satte foten på europeisk mark ännu inte hade sett vare sig Yellowstone eller Niagara, och detta trots att guiden kanske med rätta såg amerikanerna som det mest resbenägna folket i världen. Alltså, varför inte det egna landet? En förvånande orsak som angavs var faktiskt de egna guideböckerna, sämre än de utländska hette det, t.o.m. i beskrivningarna av katarakten Niagara, det mest givna resmålet för varje utländsk turist i USA. Så, bättring alltså, löd guidens uppmaningen, en guide som i just det här angivna fallet var en ovanligt smidig och medryckande sak med en del fina bilder, dock med väl korta texter och utan kartor. Först runt 1900 verkar den definitiva turistiska vändningen ha skett beträffande landets egna naturtillgångar, även om europakomplexets kulturella konnotationer skulle kvarstå mycket längre: Paris och Rom, något motsvarande fanns helt enkelt inte i USA. En egen litteratur, bildkonst och särskilt filmindustri bidrog emellertid till att mejsla fram bärkraftiga amerikanska identiteter, och störst betydelse fick kanske den nya mobilitet som skulle ge de amerikanska resekulturerna en egen identitet i global jämförelse: bilismen. Det var t.ex. den senare som från 1920-talet och framöver på allvar skulle omstrukturera amerikanernas bild av stillahavskustens geografi, där Los Angeles hade fått sin järnväganslutning norröver till de transkontinentala linjerna så sent som 1876 och staden som ekonomiskt centrum för olika näringar först på 1880-talet hade börjat kunna mäta sig med Monterey och San Fransisco (men bevärdigades ändå ännu inte som 14 andra städer med en karta i den pålitliga Appleton`s guide till USA och Canada 1890). Over the range: guiderna Järnhästens väg över bergen åtföljdes från första turen av en ymnig produktion guider. Med tanke på den amerikanska guide- och reselitteraturens tidigare engagemang i långa resor genom oexploaterade landskap med mäktiga naturscenerier var det inte överraskande att detta

8 också nu blev huvudtemat för de många nya guiderna med namn efter järnvägsbolagen eller titlar som Over the Range, The Overland Tourist, From Sea to Sea, The Pacific Traveller, osv. Naturformationerna skulle emellertid få sällskap av bygget självt: fakta och berättelser om rallarlivet och arbetena, bilder och beskrivningar av passen, bergssidorna, tunnlarna och inte minst av broarna. Den första, väl förberedda guiden kom 1869: Great Trans-Continental Railroad Guide av Denver-förläggaren och författaren G. A. Crofutt, som i årligen förnyade och uppdaterade versioner med lite skiftande titlar, t.ex. Transcontinental Tourist eller New Overland Tourist and Pacific Coast Guide, påstod sig ha sålt en halv miljon guider efter fjorton år. Detta enligt förordet till den sistnämnda titeln 1884, som inte bara skröt med försäljning och popularitet utan också med att guiden på sina 262 tättskrivna tvåspaltiga sidor täckte ett fyra gånger större landområde än någon annan tidigare guide gjort och att den även var den bästa och mest kompletta guide till de västra staterna som någonsin publicerats. För säkerhets skull bifogades också ett exempel på dess ansenliga produktionskostnad: över 4000 dollar för varje plåt till den medföljande kartan! Dessutom påstods det här att de flesta av de inte mindre än uppskattningsvis 31 stycken guider som hade imiterat Crofutt`s transcontinentalguider efter 1869 var sammanställda av författare från östkusten som aldrig satt sin fot eller vistats högst ett par dagar längs de rutter de beskrev, allt medan vi (alltså Crofutt`s medarbetare, min anm.) sedan 1860-talet alltid tillbringat de bästa årstiderna på plats för att samla ny information. Den normale läsaren kunde naturligtvis inte mycket annat än köpa guidens påståenden eller se dem som ett uttryck för den oblyga amerikanska säljstil som knappast alls förekom hos förlagen i Europa, eller möjligen först sedan massturismen erfarit en stegrad intensitet efter 1:a världskriget. Alla storslagna och märkliga naturformationer fick givetvis stort utrymme i alla dessa transkontinentala guider från pionjärtiden och dramatiserades dessutom våldsamt i både text och bild, t.ex. i omständliga måleriska och detaljerade beskrivningar av det alla besökare ändå själva kunde erfara på plats, och i bilder som ofta utifrån foton och teckningar på ett ovanligt förenklat och stereotypt sätt förstärkte motivens särdrag. Allt detta gällde Corfutt`s guide från 1884, där också själva framställningen dominerades av superlativer, dramatiska händelser och allt som kunde kittla turisternas fantasi utan minsta ambition till någon sammanfattande väl avvägd kunskapsbild t.o.m. de mest vidriga utfallen mot vinddrivna indianer förekom. Men trots detta gav författaren samtidigt också utrymme för massor av nutidshistoriska fakta och hade alltid något att säga om praktiskt taget varenda plats, håla och passage i denna främmande, exotiska och outforskade värld. För en äldre läsare idag, med alla dessa platser med egendomliga, träffsäkra och vackra namn, senare laddade med ytterligare mening och illusion genom den amerikanska filmen,

9 litteraturen och musiken, torde därför många av de här gamla guiderna till den här delen av USA kunna bli en ovanligt nostalgisk populärkulturell resa. Det senare gäller alltså inte minst Crofutt`s guider, som historikern Lynne Withey, trots alla invändningar man kan ha mot förlagets stil och jargong, ger ett ganska stort utrymme i sin nämnda bok ovan. I jämförelse med honom tycks också en del av de övriga, lite yngre overlands -guiderna, ha ett både mer modest, men också mer kunskapsorienterat anslag i övergripande mening, t.ex. Over the Range to the Golden Gate av Stanley Wood (ny reviderad utgåva 1895), Henry Williams The Pacific Tourist. William`s Illustrated Trans- Continental Guide of Travel from the Atlantic to the Pacific Ocean 1876 och möjligen även J. E. Lester`s The Atlantic to the Pacific 1873 (Boston). Medan den förra redovisar flera olika sträckningar, linjer och alternativ (i 1904 års utgåva är de flesta bilderna dessutom foton), följer den senare i The Union and Central Pacific Railroads spår och är både mer innehållsrik (309 s. i stort format med text i två kolumner) och mer detaljerad vad gäller olika samhällen, näringar och kulturella bakgrunder, möjligen med misstänksamt stort intresse för mormonerna i Salt Lake City. Många illustrationer har dock samma enkla och lätt stereotypa anslag som i Crofutts guider. B. C. Higgin`s New Guide to the Pacific Coast 1894 (Rand McNally), å sin sida, följer Santa Fé-rutten (the Atlantic Pacific) och är lite enklare med färre bilder och en mer lättläst typografi, och kanske just därför en gång inköpt av biblioteket på Sing Sing (som den kopia jag håller i handen). Den kolonialiserade kontinenten Alla guiderna ovan har ganska naturligt en linjär disposition enligt tydliga rutter med orterna angivna i fetstil i den ordning de följer varandra i resans riktning. Överhuvudtaget öppnade järnvägarna emellertid nu också för en mer regelbunden produktion av kontinentala guider, vilka blev vanligare i USA än i Europa, eftersom just historiken kunde hållas mycket kortare eller åtminstone inte avkrävdes beskrivningar av en massa befintliga historiska märkvärdigheter och lämningar annat än indianers bo- och kultplatser. De sistnämndas öde och villkor gavs dock vanligtvis mycket begränsat utrymme om det inte handlade om sammandrabbningar med de vita, och när motsatsen var fallet skedde det möjligen i specialarbeten eller detaljerade reseberättelser, med närvaron i de flesta reseguiderna mest bara som en exotisk krydda. Inte i en enda guide har jag t.ex. funnit en illustrativ sammanfattande karta över stammarnas tidigare olika territorier och samtida reservat, något som tillsammans med en del andra fakta annars skulle ha kunnat bli ett kartografiskt inslag

10 med mersmak för en potentiell köpare och läsare, och en typ av illustrationer som många europeiska förlag hade en viss känsla för. Appleton`s guide till USA och Kanada i tre volymer (som började ges ut på 1860-talet) fick oavsett den svepande hanteringen av indianerna i varje fall nu en större tyngd och legitimitet och kom snart också i en enda samlad volym, liksom en gedigen guide av förlaget om amerikanska städer 1876 (se nedan). Nästan lika imponerande var rederiet German Lloyds` Guide Through North America 1898 (1:a 486 s.) och King`s Handbook of the United States 1891 (939 s.). Annars var utbudet skiftande i orientering, format och omfattning, som t.ex. J. Bachelder`s Illustrated Tourist`s Guide of the US. Popular Resorts 1873 (Boston, s. och 100 träsnitt), Canada from Sea to Sea 1888 av Adam G. Marcer (Toronto, enbart 57 s.) och H. Morford`s Short-Trip Guide to America 1874 (Lippincott & Co, NY). Efter seklets mitt hade också utgivningen av välmatade guider till olika regioner i öst ökat, inte minst med olika vattenleder i fokus, som t.ex. Burt`s Illustrated Guide to Conneticut Valley 1866, The Traveller`s Guide to the Hudson River, Saratoga Springs, Niagara, Montreal , Hunter`s Panoramic Guide from Niagara Falls to Quebec. Montreal 1860, James` River Guide (beskrivning av orter, sevärdheter längs missisipidalen) av U. P. James 1861 (med statistik, avstånd, 44 kartor) och t.ex. flodbeskrivningar med långa utvikningskartor som det huvudsakliga lockbetet, t.ex. The Hudson by Daylight 1878 av William F. Link och Gulf and River Navigation upwards 700 miles from Quebec to the Atlantic Ocean. En flod som inte kan försummas är givetvis också Mississippi med New Orleans i sitt delta i söder. Som besöks- och turistmål sedan 1800-talets början hade den under hela seklet inte bara varit en av landets viktigaste nord-sydliga transportleder fram till järnvägen och bilismen tog över, utan också en symbolisk tröskel för fortsättningen mot de mer oexploaterade territorierna i väst. Som ett slags geografisk urkonfiguration hade floden tillsammans med slätterna och bergen i väst och de stora sjöarna i norr kommit att inta en central plats i litteraturen och berättelserna om landets erövring. I sin roll som landets fjärde kust (Reps 1994 s. 333) gav den med St Louis som metropol upphov till ett pärlband av orter och utposter för seklets expansion. Med amerikanernas smak för det scenografiska panoramat blev de flesta av dem beskrivna i ungefär samma stereotypa och suggestivt oändliga fågelperspektiv med hela gatunätet och de flesta byggnaderna avbildade ner till mötet med den långa raden av hjulångare i strandlinjen. Det handlade här snarare om ett kommersiellt

11 och turistiskt framställningssätt än en tidsenlig konventionell kartografisk dokumentation. John W. Reps har emellertid gjort en insiktsfull presentation till försvar av dessa vyer i sin praktfulla bok Cities of the Mississippi De kompletterades dessutom bl.a. av nog så många rättvisande beskrivningar i text och siffror, ofta i form av adresskalendrar, directories och guider om varje stad eller i guider för resenärer längs längre sträckor eller i större områden, t.ex. Conclins` New River Guide 1850, W. Glazier Down the Great River 1888, R. Baird View of the Valley of Mississippi, or the Emigrant`s and Traveller`s Guide to the West 1834, N. H. Parker Iowa as it is 1855, H. Lewis The Valley of the Mississipi Illustrated I sammanhanget kom t.ex. också James Osgood`s The Maritime Districts 1875 och hans New England (8:e 1894) att framstå som särskilt omsorgsfulla ingångar till kusten och sjösystemen i norr, allt medan den amerikanska Södern fortfarande runt 1900 var ganska underrepresenterad på guidemarknaden med undantag för New Orleans och t.ex. Texas (guide av J. L. Rock & W. J. Smith 1878) och att upptäckten av Florida hade börjat ge resultat i konkurrens med öarna Bermuda, Kuba och Hawaii, den sistnämnda t.ex. genom H. M. Whitney`s The Hawaiian Guide Book for Travelers (1875). En mer rättvisande överblick kräver dock en nogrann inventering beträffande mer lokala och specialiserade guider, eftersom städer, förlag och ångbåts- och järnvägsbolag nu på allvar hade gett sig in i leken, som t.ex. New York Central & Hudson River Railroad med en egen serie guider (Four-Track Series). Utöver naturområdena kom naturligtvis många städer att dokumenteras och beskrivas, ofta med större ambitioner att redovisa industrier, näringar och tekniska anläggningar än i samtida europeiska stadsguider, där beskrivningen av städernas historiska roll och tillhörande äldre byggnader fick en mer framskjuten plats, låt vara att de viktigaste samhällsinstitutionerna stadshusen, kyrkorna, museerna, m.m. framhölls i båda fallen. Det inledande och pågående samhällsbygget tycks dock ha varit just det som gav amerikanska stadsguider ett mer påtagligt engagemang för vad som åstadkommits konkret av produktion, näringar, nöjes- och handelsanläggningar, bebyggelser, osv, åtminstone till en början. Här fanns ofta en beskrivande och berättande ambition, exemplifierad av R. F. Burtons bok om bl.a. Salt Lake City, The City of the saints, and across the Rocky Mountains to California 1862, men där det omfattande materialet om bergen, siouxindianerna och mormonerna plus ett panorama och en stor, närmast precis tomtkarta som mer än väl torde ha tillfredsställt samtida besökare i Salt

Dakota. Massachusetts Nevada. New Jersey Kansas Kalifornien Arizona Mexico. Arkansas. Georgia Texas Louisiana Florida

Dakota. Massachusetts Nevada. New Jersey Kansas Kalifornien Arizona Mexico. Arkansas. Georgia Texas Louisiana Florida USA Alaska Stilla havet Washington Montana North Oregon Dakota Minnesota Vermont Maine Idaho South Wisconsin New Hampshire Wyoming Dakota Michigan New York Massachusetts Nevada Nebraska Iowa Pennsylvania

Läs mer

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN W ashington Montana North Dakota Minnesota New Hampshire Vermont Maine Massa- Oregon W isconsin chusetts Idaho W yoming South Dakota Michigan New York Rhode Island Connecticut

Läs mer

DEN STORA AMERIKARESAN 7-9, GY

DEN STORA AMERIKARESAN 7-9, GY Filmhandledning DEN STORA AMERIKARESAN 7-9, GY USA:s geografi USA är ett stort land och täcker stora delar av Nordamerika. Befolkningen är nästan 320 miljoner till antalet och landets geografi skiljer

Läs mer

Panamakanalens fyrar blev AGA:s genombrott

Panamakanalens fyrar blev AGA:s genombrott Panamakanalens fyrar blev AGA:s genombrott Mats Carlsson-Lénart (text & foto där inte annat anges) I år fyller Panamakanalen, genvägen mellan världshaven, 100 år. Den 77 kilometer långa sträckan mellan

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

KARTÖVNINGAR för kartbok

KARTÖVNINGAR för kartbok 1 KARTÖVNINGAR för kartbok Instruktioner Använd endast kartboken för att lösa uppgifterna. Skriv alla svaren i häftet och använd de tomma kartorna för att skriva och färglägga enligt uppgifterna. Arbeta

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014. Maria Landgren Chefsstrateg

Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014. Maria Landgren Chefsstrateg Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014 Maria Landgren Chefsstrateg Sverige rankas högt - innovation och konkurrenskraft Innovation Union Scoreboard 2014 Global Competitiveness

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

SAS, San Francisco & bilhyra

SAS, San Francisco & bilhyra SAS, San Francisco & bilhyra MyPlanet har satt samman en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor av frihet. Vi

Läs mer

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN OM SERIEN Filmserien Europas huvudstäder är en filmserie som handlar om just huvudstäderna i Europa och dess betydelse för sitt land och Europa. t med filmerna är att ge en

Läs mer

Upptäck världen med GO Cruising

Upptäck världen med GO Cruising Upptäck världen med GO Cruising Välkommen till GO Cruising GO Cruising är specialiserade på kryssningar runt om i världen. Det finns otroligt många rederier och resmål att välja mellan och vi kan guida

Läs mer

Cádiz Europas äldsta stad

Cádiz Europas äldsta stad å Cádiz Europas äldsta stad fy r, g rot ta eller trädkoja AnnorlundA hotell & unika semesterboenden Kanarieöarna La Graciosa Los Caños de Meca innehåll 03 LEDARE 04 10 vintertips 07 skidor 12 CáDiz 15

Läs mer

Revolutionernas tidevarv

Revolutionernas tidevarv Revolutionernas tidevarv Bakgrund/förutsättningar Vetenskapliga framsteg på 1600-talet; grundade på erfarenheter (empirismen) o förnuftstro (rationalismen), ledde till en inriktning på det för människan

Läs mer

Järnvägens linjeguider

Järnvägens linjeguider Järnvägens linjeguider På 1830-talet inleddes järnvägens utbyggnad på allvar i Europa (spår för muskeldrivna transporter på räls fanns sen långt tidigare), då först i England och sedan i Belgien med mångas

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

Utställningsförslag Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning i Södertälje kommun

Utställningsförslag Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning i Södertälje kommun Södertälje Nykvarn 2012-12-31 YTTRANDE Till Samhällsbyggnadskontoret Plan Södertälje kommun 151 89 Södertälje E-post: sbk.plan@sodertalje.se Utställningsförslag Fördjupad översiktsplan för Järna tätort

Läs mer

Tåg i USA - Natur & storstäder

Tåg i USA - Natur & storstäder Tåg i - Natur & storstäder Detta är den perfekta tågresan för naturälskare. Från Denver kommer du till bergstoppar och vackra sjöar i Rocky Mountains National Park. Därefter går tåget genom svindlande

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012

NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012 NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012 Onsdag 21 mars Köpenhamn London 10:45 12:00 London San Francisco 14:25 18:20 Vår guide möter upp efter ankomst och vi tar oss med buss till vårt hotell King George

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten. SIDAN 1 Elevmaterial Namn: Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog. LÄSFÖRSTÅELSE Amerika upptäcks 1. Var ligger USA? 2. Vem

Läs mer

Kursplan. GEA513 Dnr 2001:3D Beslutsdatum Institutionen för samhällsvetenskap. Kurs kod. Poängtal 20. Nivå Kursplanen gäller från

Kursplan. GEA513 Dnr 2001:3D Beslutsdatum Institutionen för samhällsvetenskap. Kurs kod. Poängtal 20. Nivå Kursplanen gäller från Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurs kod GEA513 Dnr 2001:3D Beslutsdatum 2001-03-12 Kursens benämning Geografi, allmän kurs, 1-20 poäng Engelsk benämning Ämne Geography, General Course, 1-20

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

^j^- y/^f/z^'^ studieresa USA 28 mars - 4 april 2009. Sport och kultur som motor i utveckling av stadsmiljöer

^j^- y/^f/z^'^ studieresa USA 28 mars - 4 april 2009. Sport och kultur som motor i utveckling av stadsmiljöer ^j^- y/^f/z^'^ studieresa USA 28 mars - 4 april 2009 Sport och kultur som motor i utveckling av stadsmiljöer Lördag den 28 mars kom vi till ett soligt Kalifornien. Besöket var planerat till en hel vecka

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater:

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater: Afrika 2. Markera Victoriasjön med namn och blått 3. Markera bergskedjan Atlasbergen med brunt och namn 4. Markera ut godahoppsudden på kartan 5. Markera Ön madagaskar med röd färg 6. Markera ut Saharaöknen

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Målgrupp: 7-9 Tema: USA, historia, slaveri, västerländsk historieskrivning Sökord: USA, historia, slaveri, västerländsk

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Västra USA & Nationalparker

Västra USA & Nationalparker Västra USA & Nationalparker Boka resan mellan 9/11-8/12 och få2 för 1 på valfri utflykt till ettmaxvärde av 1.500 kr. Detta är en komplett rundresa med bil i Västra USA. Upplev San Francisco, vackra Yosemite

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Västra USA & Nationalparker

Västra USA & Nationalparker Västra & Nationalparker Detta är en komplett rundresa med bil i Västra. Upplev San Francisco, vackra Yosemite National Park, mäktiga Grand Canyon, spännande Death Valley, Las Vegas och Los Angeles nöjesparker

Läs mer

Det är viktigast för svensken på semestern

Det är viktigast för svensken på semestern Det är viktigast för svensken på semestern Om undersökningen En webbenkät har i samarbete med Mind Research skickats ut till urval av SJ Prio-medlemmar i: - Stockholm - Göteborg - Malmö - Karlstad - Linköping

Läs mer

Rapport: Svenska reserapporten 2017

Rapport: Svenska reserapporten 2017 Rapport: Svenska reserapporten 2017 Juni 2017 Älskade svenska sommar! Semester hemma i Sverige ökar Det främsta resmålet för svenskarnas sommarsemester är varken Thailand eller Spanien. Det är Sverige

Läs mer

BOLIVIAS KONDORER. intressant klassisk filateli! av Bo C. Olsson

BOLIVIAS KONDORER. intressant klassisk filateli! av Bo C. Olsson BOLIVIAS KONDORER intressant klassisk filateli! av Bo C. Olsson Ett vackert exemplar av 50-centavosmärket från Bolivias kondorserie med en rakstämpel COTAGAITA. De sydamerikanska länderna har av någon

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

lördag 23 februari 2013

lördag 23 februari 2013 lördag 23 februari 2013 KULTUR Världens största bokhandel. Powell s City of Books är 7 000 kvadratmeter Portlands boktempel lockar läsare från hela världen Det finns kartor som hjälp för kunderna att hitta

Läs mer

Sommarerbjudande Kalifornien

Sommarerbjudande Kalifornien Sommarerbjudande Kalifornien MyPlanet har satt samman årets julklapp - en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kursplan. Kulturgeografi, allmän kurs, 1-20 poäng. Human Geography, General Course, 1-20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Kulturgeografi, allmän kurs, 1-20 poäng. Human Geography, General Course, 1-20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod KGA511 Dnr 1999:13D Beslutsdatum 1999-09-30 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Kulturgeografi, allmän kurs, 1-20 poäng Human Geography, General

Läs mer

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5 SPRÅKKURSER MED CD-SKIVOR BERLITZ Engelska för nybörjare 9789174252958 190 25% Franska för nybörjare 9789174252965 190 25% Italienska för nybörjare 9789174252972 190 25% Spanska för nybörjare 9789174252989

Läs mer

Östra Kanadas höjdpunkter

Östra Kanadas höjdpunkter Östra s höjdpunkter Östra s höjdpunkter Detta är en äventyrlig resa genom östra som kommer stimulera alla sinnen. Resan börjar med upplevelser i s största stad Toronto, sedan följer det charmiga historiska

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV BREV 27 POCKETBÖCKER Här kommer ett axplock av gamla, nya, svenska och utländska pocket. Olika formspråk och olika titlar. Den första pocketboken kom ut i England

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Nationella höjdsystem historik

Nationella höjdsystem historik L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) 2005-12-16 Nationella höjdsystem historik Introduktion De svenska höjdsystemens historia består till stor del av de tre nationella precisionsavvägningarna, genomförda under

Läs mer

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Vindkraft och turism Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Landskapsanalys * - Europiska landskapskonv. Betalningsvilja sol- resp vindk. Havsnäs; kort- (250-1000) resp lång sikt (13) lok. årsarbeten

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

INNEHÅLL. Förord. Karta. Valley of Fire State Park. Mono Lake och Eastern Sierra. Death Valley National Park. Vermillion Cliffs National Monument

INNEHÅLL. Förord. Karta. Valley of Fire State Park. Mono Lake och Eastern Sierra. Death Valley National Park. Vermillion Cliffs National Monument INNEHÅLL Förord 5 Karta 6 Valley of Fire State Park 8 Mono Lake och Eastern Sierra 22 Death Valley National Park 34 Vermillion Cliffs National Monument 46 Antelope Canyon 60 Hoodoos i närheten av Page

Läs mer

Lärares planering och genomförande av arbetsområdet Trafiksignalsystem

Lärares planering och genomförande av arbetsområdet Trafiksignalsystem t Tre lärare som undervisar i årskurs 9 har planerat och genomfört ett arbetsområde som handlade om trafiksignalsystem i sina klasser. Målen för arbetsområdet och därmed bedömningen har fokuserat på samtliga

Läs mer

Lärarhandledning: Alperna Europas höjdpunkt. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Alperna Europas höjdpunkt. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Alperna Europas höjdpunkt Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: 44116 Ämnen: Geografi, biologi Målgrupp: Grundskola 4-6 Speltid: 22 min Produktionsår: 2016 INNEHÅLL: Centralt innehåll

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

2C 6C. Form logiska block. strävorna

2C 6C. Form logiska block. strävorna strävorna 2C 6C Form logiska block samband begrepp kreativ och estetisk verksamhet geometri Avsikt och matematikinnehåll När vi ser oss omkring är form en framträdande egenskap. För att kunna känna igen,

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Med bil i New England

Med bil i New England Med bil i New England Nordöstra är så mycket mer än bara New York. Tyvärr är det många som inte hittar till dessa nordöstliga stater även kallade New England. Men här väntar både spännande städer, vacker

Läs mer

16532 En värld. Titta gärna i det medföljande häftet för att se tillhörande bilder till texten som är översatt.

16532 En värld. Titta gärna i det medföljande häftet för att se tillhörande bilder till texten som är översatt. 16532 En värld Titta gärna i det medföljande häftet för att se tillhörande bilder till texten som är översatt. Innehåller: a) spelplan Ålder: 5 år + b) 6 spelpjäser Spelare: 2-6 c) 36 kort med världsdelar

Läs mer

En frisbee-fanatiker i Afrika

En frisbee-fanatiker i Afrika En frisbee-fanatiker i Afrika Att vara en hängiven discgolfspelare är att ständigt betrakta sin omgivning som en presumtiv discgolfbana. Att se på en vacker kulle och tänka hur perfekt den vore för en

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola Kvalitetsanalys Sörgårdens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin

Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin 1 Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin Tänk dig att vara barn i 1800-talets Sverige. Du är fattig och hungrig och framtiden ser inte mycket bättre ut. Den enda utvägen

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Reseberättelse. La Paz. Minor Field Study i Bolivia och Peru, November februari 09/10. Skriven av Anders & Anders

Reseberättelse. La Paz. Minor Field Study i Bolivia och Peru, November februari 09/10. Skriven av Anders & Anders Reseberättelse Minor Field Study i Bolivia och Peru, November februari 09/10 Skriven av Anders & Anders Projekt För vårt examensarbete tog vi kontakt med International Finance Corporation (IFC), som är

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

Här lockar man turister med släckta lampor Av Mikael Jägerbrand

Här lockar man turister med släckta lampor Av Mikael Jägerbrand Här lockar man turister med släckta lampor Av Mikael Jägerbrand De flesta av världens invånare bor i dag i städer där det nästan är omöjligt att se natthimlen. Nu satsar 100-tals småstäder och nationalparker

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007

GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007 GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007 Vänligen tänk på miljön före du skriver ut denna manual. Behöver du den på papper? Hannu Sääskilahti hannu.saaskilahti@hanken.fi ÖPPNA

Läs mer

Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga

Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga Chris Silverström De finlandssvenska eleverna deltog i utvärderingen av A-engelska, B-franska, B-tyska och B-ryska i årskurs 9. Utvärderingen visar

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Paris i början av maj 2009

Paris i början av maj 2009 Paris i början av maj 2009 Liljekonvaljens tid 1:a maj firas med liljekonvaljer som kostar förvånansvärt många pengar. Små buketter som inhandlas och kostar upp till 1,5 euro per stängel. Överallt kunde

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Norden. Du kommer att få lära dig mer om:

Norden. Du kommer att få lära dig mer om: Norden Nu har det blivit dags att lära oss mer om våra nordiska grannländer. Vi får följa med Holger och Mårtensson på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

En skolmiljö som inspirerar och motiverar

En skolmiljö som inspirerar och motiverar En skolmiljö som inspirerar och motiverar 3 I grunden handlar det om trivsel Första dagen efter sommarlovet. Hela kroppen pirrar av förväntan och nervositet. Att träffa samma lärare och samma kamrater,

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014 En kung abdikerade, en ny kung har proklamerats Ömtålig vändning i den spanska ekonomin Är det läge att köpa semesterbostad i Spanien? Spanien vinnare som turistdestination

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer