Amerika från öst till väst i norr och söder därom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amerika från öst till väst i norr och söder därom"

Transkript

1 Amerika från öst till väst i norr och söder därom Turismen i Nordamerika följde en annan utveckling än i Europa och präglades av de stora avstånden och den fortsatta omvandlingen av avlägsna vidder och territorier i väst. De växande och allt fler städerna på östkusten blev givetvis resmål i sig själva, samtidigt som allt fler av deras invånare också ville se något av det nya landet, särskilt efter dess födelse som självständig nation 1776, och även nyfikna européer började sälla sig till dem. Så t.ex. publicerades mellan 1816 och 1860 mer än två hundra resebeskrivningar i England av brittiska besökare i USA, låt vara att sådana bearbetningar av egna reseerfarenheter delvis ingick i den engelska överklassens fritidsnöjen (Introduktion till Charles Dickens American Notes for General Circulation, s 11. Citerat i Withey 1997, s. 105). Förutom entusiastiskt beskrivna vyer och scener från olika städer kom de att redovisa omtumlande och starka upplevelser av en kontinental naturformation och nation som driven av nybyggar- och företagarandan med konstitutionen i botten lade grunden för den amerikanska identiteten. Kringresandet med turistiska förtecken var dock länge begränsat i omfattning och geografisk utsträckning och ännu in på 1800-talet inte mer framträdande i den till synes aldrig sinande strömmen immigranter som någonsin vilka äventyrare, lycksökare och skojare som helst. Östkustturismen De nya resekulturer som turismen representerade antog först tydligare former i USA med hjälp av revolutionerna inom transporttekniken, dvs med ångmaskinen. Hjulångare var redan i trafik i seklets början (den första 1807), med regelrätta linjer på en del av de många stora floderna och sjöarna på 1810-talet och den felande länken i norr färdig 1825: Eirekanalen. Vägnätet i de östra staterna förbättrades dessutom genom en rad samlade initiativ på talet, och decenniet därefter inleddes utbyggnaden av järnvägen på allvar, med de privata järnvägsbolagen i konkurrens om koncessioner i delstaterna. Vid mitten av seklet formade järnvägarna, flod- och kanaltrafiken och de olika diligenslinjerna ett regelbundet trafikerat nätverk från Mississippi till östkusten i höjd med Chicago-Boston ner till Washington. Det gjorde de flesta berörda städerna, orterna och omtalade sevärdheterna mer lättillgängliga, många snart också försedda med moderna hotell. Turismens expansion i 1800-talets början skedde främst inom denna trafikalt sammanlänkade uppsättning stater i takt med att restiderna längs de populära rutterna kortades, som t.ex. Boston-Washington havs- och landvägen eller Hudsonfloden till Albany och vidare upp till Niagarafallen. Även om städerna, särskilt de större, hade en egen attraktionskraft, var flera av de främsta resmålen naturgivna, som

2 Niagarafallen, floderna, Catskill Mountains vid Hudson, New England och Vermont med sina kuststräckor och de nordamerikanska sjöarna. Framför allt var det de s.k. sceniska kvaliteterna som uppmärksammades och framöver gav upphov till den vanligaste karaktäriseringen av både guiderna själva och de landskap och rutter de beskrev. Scenic blev helt enkelt det förlösande ordet, en term som snarare medförde en betoning av utbredning, rymd och självständig komposition (som ett vykort) till viss skillnad från termen pittoresk, som förvisso också förekom. Ordet sublim ligger också till sin innebörd närmare det sceniska och olika utsikter och sights kallades lika ofta sceneries. Häften, böcker och album kallade sig rentav sceniska guider och nöjde sig ibland rentav med enbart korta kommentarer till presenterade vyer i bild. I de mer detaljerat beskrivna turerna infogades också de alltfler upptäckta kur- och brunnsorterna (t.ex. det berömda Saratoga Springs) och historiska minnesmärkena såsom slagfält, anläggningar och monumentalbyggnader som symboliserade den institutionaliserade samhällordningen, t.ex. regeringsbyggnaderna i Washington eller West Point vid Hudsonfloden. Till och med de moderna fängelserna blev turistmål och även kolfälten i östra Pennsylvania och olika förebildliga industriorter infogades i föreslagna turer som bekräftelser på företagsamheten i landet. Redan tidigt förekom ofta jämförelser med Europa och skulle bli ännu vanligare när allt fler naturområden, bergskedjor och floder införlivades i turisternas program och alltfler amerikaner också började få erfarenheter av Europas mest välbesökta platser och sevärdheter. Hudson sågs gärna som lika mäktig och överraskande som Rhen, utan borgar förstås, men med pittoreska städer, historiska märkesplatser och framskjutande skogsklädda åsar och berg. Landets natur- och landskapstyper jämfördes i storslagenhet, variation och sublimitet med Alperna, skottska högländerna och Lake District, varvid Klippiga bergen senare beskrevs som The Switzerland of America, medan Niagarafallen, tidigt under seklet populärt resmål för smekmånadsparen och enligt vissa redan för trångt på 1830-talet (turistiskt sett), kunde beskrivas som lika unikt och majestätiskt som någonsin Egyptens pyramider. För beskrivningen av ovanstående ansatser beträffande turismen i USA har Lynne Withey`s ovanligt väldisponerade bok A History of Leisure Travel 1750 to 1915 (1997) varit den främsta källan, särskilt det kapitel vars rubrik så tydligt angav vad den bredare turismen i USA i kombination med den tilltagande migrationen inom landet i stor utsträckning skulle komma att handla om: Selling the American West! Bokens perspektiv är överhuvudtaget mycket anglosaxiskt.

3 Resehandböcker och guider till olika delar av USA saknades inte i 1800-talets början, eftersom utvecklingen både stimulerade de förmögnas reslust, sprungen ur upplevelsen av att bidra till bygget av ett nytt, ännu relativt obekant land, och lade grunden till ett företagande och en företagsamhet där möjligheterna att praktiskt tillgodose denna reslust var många. Några tidiga exempel på just guider var T. Dwight`s Northern Traveller 1825 (i flera senare utvidgade upplagor) och D. Hewett`s The Travellers Guide Through US, som bestod av en serie kortare volymer om olika delstater och distrikt (åtta varianter mellan 1822 och 1840, t.ex. om New England 1829). En guide och pocket companion från 1836 för resande och emigranter av D. Rupp hade valt den märkliga titeln Den geografiska katakesen för Pennsylvania, och staterna i väst, men därmed också både pekat ut och angett Ohio, Indiana och Illinois som riktningen för emigrationen om inte Pennsylvania passade. Resande, mobilitet och migration höll på sätt och vis att bli en del av nationens väsen och existensvillor, med lustresandet bara som en rännil, men vägvisaren som nyckeln. Nu skulle den emellertid inte få den europeiska föregångarens och marschrutans utformning ort för ort där knappast inga orter fanns var meningslöst utan kartans. En guide från 1833 hade t.o.m. en avstånds- och kartbilaga på 24 sidor (The Traveller`s Guide through the Northern and Middle States. G. M. Davidson, Saratoga Springs). Också de flesta andra guiderna tycks ha varit upptagna av just rutter, och resmål givetvis, t.ex. The Picturesque Tourist 1844, som beskrev rutten från New England till Chicago, och givetvis vägarna till favoritdestinationen Niagara, t.ex. The Northern Traveller. Routes to Niagara 1825 (W. Campell I, Quebec), J. Disturnell`s The Northern Traveller Hudson River Guide (bl.a. 1836, 1839 och 1844, den sistnämnda redan nu med t.ex. två långa, utvikbara stripkartor), samme författares The Western Traveller 1844 (Canal and railroad routes from Albany to Troy, to Buffalo and Niagara Falls, N. Y. 96 s.), F. H. Johnson`s Every Man his own Guide to Niagara Falls 1853 (Buffalo, 142 s.) och C. Peck`s & C. Williams` Tourist Companion to Niagara Falls 1850 (Buffalo). I guiderna gick resan till fallen oftast via Hudson River, även om också Chicago senare blev en vanlig startpunkt, som fick sina helt egna guider, t.ex. How to see Niagara Samtidigt var stadsguider ännu inte så vanliga, varför förstautgåvan av H. S. Tannens guide till Philadelphia (4:e 1845) antagligen bara hade motsvarigheter i New York, Boston, Washington och några städer till. För emigranterna och nybyggarna, som ännu ändå inte i alltför täta strömmar drog västerut, framställdes det också tidigt olika informativa handböcker, directories, kalendrar och guider, en del användbara som beskrivningar även för turister, t.ex. J. Melish`s The travellers

4 Directory through the United States 1816 och S. Brown`s The Western Gazetter or Emigrant`s Directory 1817 (360 s. med bla. geografiska beskrivningar av Västern ). Andra, som Mitchells Travellers Guide through the United States (Philadelphia 1934), var små som fickalmanackor med stor vikkarta (44 x 54 cm) och text komprimerad på ett ungefär lika stort och tunt vikt ark (ortsindex, ångsbåtsrutter, befolkningsstatistik, bergshöjder, flodlängder, m.m). The Western Tourist, or Emigrant`s guide var en serie guider av J. H. Holton, om än inte enhetligt utformade och med t.ex. en volym till Wisconsin och Iowa 1843 (119 s. + karta med de mest relevanta diligensrutterna, järnvägslinjerna och kanalerna), en annan till Ohio och Michigan Att det ännu främst var mellanvästern som gällde avslöjar mängden guidetitlar entydigt adresserade till immigranter, t.ex. ytterligare en till Iowa 1846 (2:a) och en årligen uppdaterad till Ohio, Indiana, Illinois och Michigan 1832 (G. Oliver). Ett av undantagen var W. Hastings` The Emigrants` Guide to Oregon and California 1845 (G. Conclin, Cincinnati), som beskrev resvägar och lämplig utrustning över bergen och t.o.m. redovisade tidigare expeditioner och själv blev orsak till den mest ödesdigra, känd som Hasting`s Cutoff eller The Donner party prövade nämligen en grupp på 16 personer en av guidens egentligen aldrig praktiskt undersökta förslag på genvägar över The Sierras, men snöade in i bergen och svalt till döds med antydningar om t.o.m. kannibalism. Hasting åtalades, men utan påföljd. Ännu i ett par decennier skulle också nybyggarna på väg mot stillahavssidan ta sig fram i konvojer av prärieskonare från t.ex. Omaha och Kansas City. Kustlandskapen i väst var ännu till största delen oexploaterade, Los Angeles en by och hamnstaden San Fransisco inte mycket mer förrän den första guldrushen fick den växa från ett till tjugofemtusen invånare under några år runt Många indianstammar var heller inte kuvade, vilda västern fortfarande vild och ännu väntade landet på att slitas sönder av inbördeskriget. Vid mitten av 1800-talet hade det ändå vid sidan om emigrantguiderna börjat publiceras mer välmatade turistguider med anspråk på att omfamna hela landet, inklusive Kanada. Några hade i olika former och med olika titlar börjat ges ut av det stora bokförlaget D. Appleton & Co, t.ex. Navigation Guide for United States and Canada 1852 (300 s.) och Appleton`s Illustrated Hand-Book of American Travel: United States and the British Provinces 1857 (420 s.). En annan guide var The Traveller`s and Tourist`s Guide through US, Canada, etc (1:a, 216 sidor. Lippincott, Grants & Co). Författare till den senare var William Wellington som även skrev för Appleton & Co, som vid seklets mitt var på väg att bli en av de främsta

5 auktoriteterna beträffande guider med tidtabeller och kartor för diligens, ångbåts- och järnvägstrafiken i olika delar av landet. Över bergen, till The Pacific. Att reseguiderna och vägvisarna dominerade i antal över destinationsguiderna speglade givetvis uppbyggnadstidens villkor och de stora avstånden, men hade inga större likheter med den utdragna successiva utvecklingen från enkla vägvisare till resehandböcker i Europa, utan blev guider med både väg- och ortsbeskrivningar så snart de avhandlade territorierna fått en mer permanent samhällelig struktur. Den regelbundna flodtrafiken hade utvecklats snabbt i USA med hjälp av hjulångarna och vid inbördeskrigets slut 1865 var även järnvägsnätet i mellanvästern väl förgrenat, inte minst för att säkra försörjningen av bl.a. slakterierna i Chicago, som gjort staden till kontinentens främsta järnvägsknut redan innan det stora språnget över bergen togs och en ny fas i landets utveckling inleddes. Den första s.k. transkontinentala järnvägslinjen öppnades 1869 sedan Central Pacific från San Fransisco förlängts och förenats med Union Pacific Rail Road, som utgick från Omaha vid Missouri River. Därefter följde The Northern Line (Pacific) 1883 (St. Paul-Tacoma), The Canadian Pacific 1885 (Montreal-Vancover), The Atlantic eller Atchison, Topeka & Santa Fe line 1886 (Kansas City-San Diego), den långa The Southern Pacific 1887 (till slut linjen New Orleans- Portland via L.A.) och The Great Northern 1893 (Minneapolis-Seattle), alltså sex linjer over the range på 24 år. Resan med Central och Union Pacific på nästan miles till San Fransisco tog 1869 knappt fem dygn från Omaha. Utformningen av tågseten var viktig och de bestod i USA, liksom i de flesta europeiska länderna, av vagnar med allmän passage förbi alla platser i antingen öppna salonger eller mindre kupéer, och då inte som i England av en rad avskilda kupéer, tillgängliga endast vid av- och påstigning, ungefär som om en rad diligenser hade placerats efter varandra på samma vagn. Det engelska arrangemanget var ett försök att säkra möjligheten till privat avskildhet inom kollektivtrafiken, men egentligen ovanligt missriktat då främlingar nu istället kunde hamna intill varandra i avskilda, inte sällan ganska besvärande sammanhang och situationer. De amerikanska s.k. Pullmanvagnarna (efter tillverkaren) kom nu istället att dominera vagnparken och framställdes i olika varianter från enklaste utformning till lyxmodeller med sovkupéer och salonger, osv. Komfortens betydelse för resan över bergen kunde nämligen inte underskattas även om klasskillnaderna också här bibehölls och var stora. Mat intogs dock till en början enligt överenskommelser med hotell och restauranger på lämpliga orter.

6 Alla bolagen kom att lägga ner stor möda på att att locka resenärer (broschyrer, guider, särskilda biljettpriser) och sökte och fick stöd av hotellägare och städer längs vägen. Även reseagenturerna gav sig in i leken, med Cook som vanligt tidigt på plats, men nu hela tiden i hård konkurrens med en bostonfirma, Raymond & Whitcomb. Lockelsen i själva resan för tågpassagerarna låg nu efter de första enformiga prärieetapperna i de storslagna naturscenerierna som dessutom ofta ingick i större säregna naturområden, till vilka järnvägsbolagen, hotellägare eller markförvaltare ibland ordnade anslutningsvägar eller spår från huvudlinjen med särskilda arrangemang för turister och besökare (promenadvägar, utsiktsplatser, hotell). Vissa distrikt var t.o.m. så magnifika och varierade berg, kanjons, gejsrar, floder, sjöar, mineralkällor, sällsamt växt- och djurliv, osv att de förvandlades till skyddade områden och nationalparker, som t.ex. Yellowstone, först i raden Northern Pacific låg närmast och utnyttjade också möjligheten att med en sidolinje skapa förutsättningar och program för turer och längre vistelser i området, som betraktades som något av ett Wonderland och bl.a. annonserades i en broschyr kallad just Alice`s Adventures in the New Wonderland. Många intygade att Yellowstone var vackrare än Lago Maggiore och upplevelsen av området starkare än ett besök i Jerusalem, Venedig, Rom eller t.o.m. till Niagara (Withey 1997, s. 309). Andra bolag anslöt senare med egna linjer till andra delar av nationalparken. Överhuvudtaget kom upptäckten av sevärdheter och uppkomsten av nya städer längs de allt fler öst-västliga linjerna över bergen leda till att det mellan desamma uppkom både nya vägar och järnvägslinjer, nya knutpunkter och nya orter som växte snabbt (Salt Lake City, Denever, Santa Fe). Andra områden fick också status som nationalparker, såsom Yosemite i Kalifornien 1890, med Southern Pacific som närmaste järnvägsbolag och området på sin lista över turistmål sen långt tidigare (t.o.m. den huvudsakligen engelska serien Nelson`s Pictorial Guide Books Series gav ut en volym om Yosemite 1880). Det tredje verkligt stora resmålet i Klippiga Bergen, Grand Canyon, kom emellertid först inom räckhåll när Santa Fe-linjen fullbordade sin sträckning genom Arizona i mitten av 1880-talet och efter 1900 bidrog till att göra platsen välurustad och lättillgänglig (den blev nationalpark först 1919). The Great Northern Pacific svarade å sin sida på utmaningen från Yellowstone genom att lansera turer till bergen och glaciärerna i nordvästra Montana, som hade uppmärksammats på allvar När området auktoriserades som Glazier National Park 1910 hade två sidospår till området säkrats. Men framför allt kom bolaget att driva en helt annorlunda reklamkampanj än vad som var brukligt. De europeiska jämförelserna ratades helt och hållet och under järnvägsbolagets nya motto See America First! lanserade och beskrev man istället sevärdheterna i sin egen rätt och kom även att lyfta fram kulturen hos den

7 indianstam som hörde hemma i området, svartfötterna (Withey 1997, s ). År 1912 hade parken sex tusen besökare (Yellowstone som jämförelse femtio tusen ibid) och året därpå intensifierades ansträngningarna, varvid företaget snart erfor hur 1:a världskrigets utbrott fick amerikanska turister att avstå från europaresan för att välja Amerika, ungefär som engelska resenärer under Napoleon-krigen en gång avstått från kontinenten till fördel för resmål i det egna landets mer obefolkade, outforskade och vilda delar i norr. Hur mycket detta lade sordin på de evinnerliga europajämförelserna är det väl ingen som riktigt vet, men försöken att göra det hade pågått sen länge på många håll. I t.ex. guiden How to see Niagara 1889 föreställde sig förordet att många av de amerikaner som satte foten på europeisk mark ännu inte hade sett vare sig Yellowstone eller Niagara, och detta trots att guiden kanske med rätta såg amerikanerna som det mest resbenägna folket i världen. Alltså, varför inte det egna landet? En förvånande orsak som angavs var faktiskt de egna guideböckerna, sämre än de utländska hette det, t.o.m. i beskrivningarna av katarakten Niagara, det mest givna resmålet för varje utländsk turist i USA. Så, bättring alltså, löd guidens uppmaningen, en guide som i just det här angivna fallet var en ovanligt smidig och medryckande sak med en del fina bilder, dock med väl korta texter och utan kartor. Först runt 1900 verkar den definitiva turistiska vändningen ha skett beträffande landets egna naturtillgångar, även om europakomplexets kulturella konnotationer skulle kvarstå mycket längre: Paris och Rom, något motsvarande fanns helt enkelt inte i USA. En egen litteratur, bildkonst och särskilt filmindustri bidrog emellertid till att mejsla fram bärkraftiga amerikanska identiteter, och störst betydelse fick kanske den nya mobilitet som skulle ge de amerikanska resekulturerna en egen identitet i global jämförelse: bilismen. Det var t.ex. den senare som från 1920-talet och framöver på allvar skulle omstrukturera amerikanernas bild av stillahavskustens geografi, där Los Angeles hade fått sin järnväganslutning norröver till de transkontinentala linjerna så sent som 1876 och staden som ekonomiskt centrum för olika näringar först på 1880-talet hade börjat kunna mäta sig med Monterey och San Fransisco (men bevärdigades ändå ännu inte som 14 andra städer med en karta i den pålitliga Appleton`s guide till USA och Canada 1890). Over the range: guiderna Järnhästens väg över bergen åtföljdes från första turen av en ymnig produktion guider. Med tanke på den amerikanska guide- och reselitteraturens tidigare engagemang i långa resor genom oexploaterade landskap med mäktiga naturscenerier var det inte överraskande att detta

8 också nu blev huvudtemat för de många nya guiderna med namn efter järnvägsbolagen eller titlar som Over the Range, The Overland Tourist, From Sea to Sea, The Pacific Traveller, osv. Naturformationerna skulle emellertid få sällskap av bygget självt: fakta och berättelser om rallarlivet och arbetena, bilder och beskrivningar av passen, bergssidorna, tunnlarna och inte minst av broarna. Den första, väl förberedda guiden kom 1869: Great Trans-Continental Railroad Guide av Denver-förläggaren och författaren G. A. Crofutt, som i årligen förnyade och uppdaterade versioner med lite skiftande titlar, t.ex. Transcontinental Tourist eller New Overland Tourist and Pacific Coast Guide, påstod sig ha sålt en halv miljon guider efter fjorton år. Detta enligt förordet till den sistnämnda titeln 1884, som inte bara skröt med försäljning och popularitet utan också med att guiden på sina 262 tättskrivna tvåspaltiga sidor täckte ett fyra gånger större landområde än någon annan tidigare guide gjort och att den även var den bästa och mest kompletta guide till de västra staterna som någonsin publicerats. För säkerhets skull bifogades också ett exempel på dess ansenliga produktionskostnad: över 4000 dollar för varje plåt till den medföljande kartan! Dessutom påstods det här att de flesta av de inte mindre än uppskattningsvis 31 stycken guider som hade imiterat Crofutt`s transcontinentalguider efter 1869 var sammanställda av författare från östkusten som aldrig satt sin fot eller vistats högst ett par dagar längs de rutter de beskrev, allt medan vi (alltså Crofutt`s medarbetare, min anm.) sedan 1860-talet alltid tillbringat de bästa årstiderna på plats för att samla ny information. Den normale läsaren kunde naturligtvis inte mycket annat än köpa guidens påståenden eller se dem som ett uttryck för den oblyga amerikanska säljstil som knappast alls förekom hos förlagen i Europa, eller möjligen först sedan massturismen erfarit en stegrad intensitet efter 1:a världskriget. Alla storslagna och märkliga naturformationer fick givetvis stort utrymme i alla dessa transkontinentala guider från pionjärtiden och dramatiserades dessutom våldsamt i både text och bild, t.ex. i omständliga måleriska och detaljerade beskrivningar av det alla besökare ändå själva kunde erfara på plats, och i bilder som ofta utifrån foton och teckningar på ett ovanligt förenklat och stereotypt sätt förstärkte motivens särdrag. Allt detta gällde Corfutt`s guide från 1884, där också själva framställningen dominerades av superlativer, dramatiska händelser och allt som kunde kittla turisternas fantasi utan minsta ambition till någon sammanfattande väl avvägd kunskapsbild t.o.m. de mest vidriga utfallen mot vinddrivna indianer förekom. Men trots detta gav författaren samtidigt också utrymme för massor av nutidshistoriska fakta och hade alltid något att säga om praktiskt taget varenda plats, håla och passage i denna främmande, exotiska och outforskade värld. För en äldre läsare idag, med alla dessa platser med egendomliga, träffsäkra och vackra namn, senare laddade med ytterligare mening och illusion genom den amerikanska filmen,

9 litteraturen och musiken, torde därför många av de här gamla guiderna till den här delen av USA kunna bli en ovanligt nostalgisk populärkulturell resa. Det senare gäller alltså inte minst Crofutt`s guider, som historikern Lynne Withey, trots alla invändningar man kan ha mot förlagets stil och jargong, ger ett ganska stort utrymme i sin nämnda bok ovan. I jämförelse med honom tycks också en del av de övriga, lite yngre overlands -guiderna, ha ett både mer modest, men också mer kunskapsorienterat anslag i övergripande mening, t.ex. Over the Range to the Golden Gate av Stanley Wood (ny reviderad utgåva 1895), Henry Williams The Pacific Tourist. William`s Illustrated Trans- Continental Guide of Travel from the Atlantic to the Pacific Ocean 1876 och möjligen även J. E. Lester`s The Atlantic to the Pacific 1873 (Boston). Medan den förra redovisar flera olika sträckningar, linjer och alternativ (i 1904 års utgåva är de flesta bilderna dessutom foton), följer den senare i The Union and Central Pacific Railroads spår och är både mer innehållsrik (309 s. i stort format med text i två kolumner) och mer detaljerad vad gäller olika samhällen, näringar och kulturella bakgrunder, möjligen med misstänksamt stort intresse för mormonerna i Salt Lake City. Många illustrationer har dock samma enkla och lätt stereotypa anslag som i Crofutts guider. B. C. Higgin`s New Guide to the Pacific Coast 1894 (Rand McNally), å sin sida, följer Santa Fé-rutten (the Atlantic Pacific) och är lite enklare med färre bilder och en mer lättläst typografi, och kanske just därför en gång inköpt av biblioteket på Sing Sing (som den kopia jag håller i handen). Den kolonialiserade kontinenten Alla guiderna ovan har ganska naturligt en linjär disposition enligt tydliga rutter med orterna angivna i fetstil i den ordning de följer varandra i resans riktning. Överhuvudtaget öppnade järnvägarna emellertid nu också för en mer regelbunden produktion av kontinentala guider, vilka blev vanligare i USA än i Europa, eftersom just historiken kunde hållas mycket kortare eller åtminstone inte avkrävdes beskrivningar av en massa befintliga historiska märkvärdigheter och lämningar annat än indianers bo- och kultplatser. De sistnämndas öde och villkor gavs dock vanligtvis mycket begränsat utrymme om det inte handlade om sammandrabbningar med de vita, och när motsatsen var fallet skedde det möjligen i specialarbeten eller detaljerade reseberättelser, med närvaron i de flesta reseguiderna mest bara som en exotisk krydda. Inte i en enda guide har jag t.ex. funnit en illustrativ sammanfattande karta över stammarnas tidigare olika territorier och samtida reservat, något som tillsammans med en del andra fakta annars skulle ha kunnat bli ett kartografiskt inslag

10 med mersmak för en potentiell köpare och läsare, och en typ av illustrationer som många europeiska förlag hade en viss känsla för. Appleton`s guide till USA och Kanada i tre volymer (som började ges ut på 1860-talet) fick oavsett den svepande hanteringen av indianerna i varje fall nu en större tyngd och legitimitet och kom snart också i en enda samlad volym, liksom en gedigen guide av förlaget om amerikanska städer 1876 (se nedan). Nästan lika imponerande var rederiet German Lloyds` Guide Through North America 1898 (1:a 486 s.) och King`s Handbook of the United States 1891 (939 s.). Annars var utbudet skiftande i orientering, format och omfattning, som t.ex. J. Bachelder`s Illustrated Tourist`s Guide of the US. Popular Resorts 1873 (Boston, s. och 100 träsnitt), Canada from Sea to Sea 1888 av Adam G. Marcer (Toronto, enbart 57 s.) och H. Morford`s Short-Trip Guide to America 1874 (Lippincott & Co, NY). Efter seklets mitt hade också utgivningen av välmatade guider till olika regioner i öst ökat, inte minst med olika vattenleder i fokus, som t.ex. Burt`s Illustrated Guide to Conneticut Valley 1866, The Traveller`s Guide to the Hudson River, Saratoga Springs, Niagara, Montreal , Hunter`s Panoramic Guide from Niagara Falls to Quebec. Montreal 1860, James` River Guide (beskrivning av orter, sevärdheter längs missisipidalen) av U. P. James 1861 (med statistik, avstånd, 44 kartor) och t.ex. flodbeskrivningar med långa utvikningskartor som det huvudsakliga lockbetet, t.ex. The Hudson by Daylight 1878 av William F. Link och Gulf and River Navigation upwards 700 miles from Quebec to the Atlantic Ocean. En flod som inte kan försummas är givetvis också Mississippi med New Orleans i sitt delta i söder. Som besöks- och turistmål sedan 1800-talets början hade den under hela seklet inte bara varit en av landets viktigaste nord-sydliga transportleder fram till järnvägen och bilismen tog över, utan också en symbolisk tröskel för fortsättningen mot de mer oexploaterade territorierna i väst. Som ett slags geografisk urkonfiguration hade floden tillsammans med slätterna och bergen i väst och de stora sjöarna i norr kommit att inta en central plats i litteraturen och berättelserna om landets erövring. I sin roll som landets fjärde kust (Reps 1994 s. 333) gav den med St Louis som metropol upphov till ett pärlband av orter och utposter för seklets expansion. Med amerikanernas smak för det scenografiska panoramat blev de flesta av dem beskrivna i ungefär samma stereotypa och suggestivt oändliga fågelperspektiv med hela gatunätet och de flesta byggnaderna avbildade ner till mötet med den långa raden av hjulångare i strandlinjen. Det handlade här snarare om ett kommersiellt

11 och turistiskt framställningssätt än en tidsenlig konventionell kartografisk dokumentation. John W. Reps har emellertid gjort en insiktsfull presentation till försvar av dessa vyer i sin praktfulla bok Cities of the Mississippi De kompletterades dessutom bl.a. av nog så många rättvisande beskrivningar i text och siffror, ofta i form av adresskalendrar, directories och guider om varje stad eller i guider för resenärer längs längre sträckor eller i större områden, t.ex. Conclins` New River Guide 1850, W. Glazier Down the Great River 1888, R. Baird View of the Valley of Mississippi, or the Emigrant`s and Traveller`s Guide to the West 1834, N. H. Parker Iowa as it is 1855, H. Lewis The Valley of the Mississipi Illustrated I sammanhanget kom t.ex. också James Osgood`s The Maritime Districts 1875 och hans New England (8:e 1894) att framstå som särskilt omsorgsfulla ingångar till kusten och sjösystemen i norr, allt medan den amerikanska Södern fortfarande runt 1900 var ganska underrepresenterad på guidemarknaden med undantag för New Orleans och t.ex. Texas (guide av J. L. Rock & W. J. Smith 1878) och att upptäckten av Florida hade börjat ge resultat i konkurrens med öarna Bermuda, Kuba och Hawaii, den sistnämnda t.ex. genom H. M. Whitney`s The Hawaiian Guide Book for Travelers (1875). En mer rättvisande överblick kräver dock en nogrann inventering beträffande mer lokala och specialiserade guider, eftersom städer, förlag och ångbåts- och järnvägsbolag nu på allvar hade gett sig in i leken, som t.ex. New York Central & Hudson River Railroad med en egen serie guider (Four-Track Series). Utöver naturområdena kom naturligtvis många städer att dokumenteras och beskrivas, ofta med större ambitioner att redovisa industrier, näringar och tekniska anläggningar än i samtida europeiska stadsguider, där beskrivningen av städernas historiska roll och tillhörande äldre byggnader fick en mer framskjuten plats, låt vara att de viktigaste samhällsinstitutionerna stadshusen, kyrkorna, museerna, m.m. framhölls i båda fallen. Det inledande och pågående samhällsbygget tycks dock ha varit just det som gav amerikanska stadsguider ett mer påtagligt engagemang för vad som åstadkommits konkret av produktion, näringar, nöjes- och handelsanläggningar, bebyggelser, osv, åtminstone till en början. Här fanns ofta en beskrivande och berättande ambition, exemplifierad av R. F. Burtons bok om bl.a. Salt Lake City, The City of the saints, and across the Rocky Mountains to California 1862, men där det omfattande materialet om bergen, siouxindianerna och mormonerna plus ett panorama och en stor, närmast precis tomtkarta som mer än väl torde ha tillfredsställt samtida besökare i Salt

Västra USA & Nationalparker

Västra USA & Nationalparker Västra & Nationalparker Detta är en komplett rundresa med bil i Västra. Upplev San Francisco, vackra Yosemite National Park, mäktiga Grand Canyon, spännande Death Valley, Las Vegas och Los Angeles nöjesparker

Läs mer

SAS, San Francisco & bilhyra

SAS, San Francisco & bilhyra SAS, San Francisco & bilhyra MyPlanet har satt samman en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor av frihet. Vi

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012

NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012 NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012 Onsdag 21 mars Köpenhamn London 10:45 12:00 London San Francisco 14:25 18:20 Vår guide möter upp efter ankomst och vi tar oss med buss till vårt hotell King George

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Med bil i New England

Med bil i New England Med bil i New England Nordöstra är så mycket mer än bara New York. Tyvärr är det många som inte hittar till dessa nordöstliga stater även kallade New England. Men här väntar både spännande städer, vacker

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan

Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Naturskydd och social utveckling lagen, tolkningen, glädjen och hälsan Presentation vid Ekoseminariet Nr. 5 i Tequisquiapan, Querétaro, Mexiko den 11 april 2014. Av Ann-Marie Svensson Utan en lokal tolkning

Läs mer

Sommarerbjudande Kalifornien

Sommarerbjudande Kalifornien Sommarerbjudande Kalifornien MyPlanet har satt samman årets julklapp - en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor

Läs mer

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Vindkraft och turism Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Landskapsanalys * - Europiska landskapskonv. Betalningsvilja sol- resp vindk. Havsnäs; kort- (250-1000) resp lång sikt (13) lok. årsarbeten

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

TransCanada by Rail. TransCanada by Rail. Resan i korthet. Kanada

TransCanada by Rail. TransCanada by Rail. Resan i korthet. Kanada TransCanada by Rail Tågresan tvärs genom bjuder in till fantastiska upplevelser. Från Torontos storstadsliv i öst, genom trollbindande landskap i Klippiga bergen, till Vancouver i väst. Utforska först

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Kulturrundresa Skottland - Guidad Resa Upplev de pittoreska högländerna med majestätiska

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

En studie i ojämlikhet

En studie i ojämlikhet En studie i ojämlikhet En studiehandledning till jämlikhetsanden utarbetad av karneval förlag och LO-distriktet i Stockholms län richard wilkinson kate pickett Jämlikhetsanden Därför är mer jämlika samhällen

Läs mer

Flygpriser med SAS. Bokningsklasser. Flygtillägg Go-priser samt skatter/bränsletillägg.

Flygpriser med SAS. Bokningsklasser. Flygtillägg Go-priser samt skatter/bränsletillägg. FLYGPRISER Alla våra arrangemang bygger på flyg med reguljära flygbolag. Den stora fördelen är att man själv kan välja reslängd (inom respektive biljetts villkor). Man kan även kombinera städer, dvs flyga

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG. RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG. Inledning...sid 1..... 1 Serier 2 2. Monografier, systematiskt uppställda efter områden USA : allmänt... 6 USA : delstater Alabama... 11 Alaska...

Läs mer

Kalifornien Runt. Kalifornien Runt. Resan i korthet USA

Kalifornien Runt. Kalifornien Runt. Resan i korthet USA Kalifornien Runt För många är Kalifornien det som många anser vara den amerikanska drömmen. Ända sedan man fann guld på 1840-talet har Kalifornien haft en magisk dragningskraft - det är staten där drömmarna

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Västra USA i privatflyg

Västra USA i privatflyg Västra i privatflyg Du kan uppleva 's västkust på många sätt men det finns ingenting som kan mäta sig med att uppleva Västra med privatflyg. Tidigare var en sån livsstil endast möjlig för miljonärer och

Läs mer

på Bohusläns sockertopp

på Bohusläns sockertopp på Bohusläns sockertopp Martin Fahlén Jimmy Stigh Hans Årebäck 2 Innehåll Förord... 3 Karta över Älgön-Brattön... 4 Linné kryssar nära... 6 Målaren ställer en fråga... 10 Bortom armlängds avstånd... 14

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon Sveriges hamnar - Idag och i morgon Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika

Läs mer

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar)

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar) ROADTRIP FLORIDA 2015-05-18 (14 dagar) DELSTATER: FLORIDA, GEORGIA, S och N CAROLINA, TENNESSEE, KENTUCKY, INDIANA, ILLINOIS, IOWA, WISCONSIN OCH MINNESOTA Våra tankar om resan Saxentorp Tours har arrangerat

Läs mer

Normandie platsen för krigshistoriens största militära invasion den 6 juni 1944

Normandie platsen för krigshistoriens största militära invasion den 6 juni 1944 Normandie platsen för krigshistoriens största militära invasion den 6 juni 1944 Kommer du ihåg de ödesmättade kodnamnen: UTAH, OMAHA, GOLD, JUNO och SWORD? Eller är du född långt efter andra världskrigets

Läs mer

OPERATION HAIL STONE

OPERATION HAIL STONE Sida 1 OPERATION HAIL STONE THE WRECKS OF TRUUK LAGOON Chuuk 9 22 november 2015 Sida 2 VÄRLDENS BÄSTA VRAKDYKNING? De som är intresserade av vrakdykning behöver kanske ingen närmare presentation av vraken

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central

Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central 20:45 Kommer till STF vandrarhem Vi handlar och gör ordning smörgås + youghurt

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Irland. Dublin och andra städer Maj 2015

Irland. Dublin och andra städer Maj 2015 Irland Dublin och andra städer Maj 2015 Medan andra är på väg till jobbet ser vi turister oss omkring i Dublin. Härifrån regeringsbyggnaderna i Dublin styrs idag republiken Irland. Men den långa kampen

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR.

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. ATLAS Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. Ofärdsland Kent Werne och Bokförlaget Atlas, 2014 Omslag och grafisk form: Conny Lindström Författarporträtt: Jessica Segerberg Tryck: Nørhaven,

Läs mer

Paris i början av maj 2009

Paris i början av maj 2009 Paris i början av maj 2009 Liljekonvaljens tid 1:a maj firas med liljekonvaljer som kostar förvånansvärt många pengar. Små buketter som inhandlas och kostar upp till 1,5 euro per stängel. Överallt kunde

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Great Ocean Road i bil

Great Ocean Road i bil Great Ocean Road i bil Spendera fem hela dagar på en av s mest spektakulära kuststräckor och upplev den omtalade Great Ocean Road. Längs vägen får ni se "De tolv apostlarna", uppleva regnskog med ett rikt

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

De första guideserierna

De första guideserierna Svenska guideserier Guidebokens standardisering från 1800-talets mitt var bland annat en följd av bok- och tryckeribranschens industrialisering. Men för förläggarna handlade det också om att skapa en produkt

Läs mer

Nokia Kartor Användarhandbok

Nokia Kartor Användarhandbok Nokia Kartor Användarhandbok Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kartor 3 Se din plats och bläddra på kartan 3 Hitta en plats 4 Upptäcka platser i närheten 4 Lägga till ett foto till en plats 5 Spara

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema:

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema: När & fjärran Asien Antarktis Sydamerika Nordamerika Europa Afrika Oceanien Tema: Period 4 vecka 2-7 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) ut och upptäcka världen

Läs mer

Ticket Collection granskar alla charterresor

Ticket Collection granskar alla charterresor Ticket Collection granskar alla charterresor I ett försök att hjälpa kunderna hitta rätt bland alla resor har Ticket startat Ticket Collection - en granskning av samtliga stora charterarrangörers utbud.

Läs mer

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com InfoBox Jessica Helenius Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com Marie Stenmark Höst 2011 marie.stenmark@hotmail.com ABSTRAKT I detta grupparbete har gruppen valt att utveckla en informationsenhet, som

Läs mer

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Längs New Englands östkust finns städer med prestigefyllda universitet, pampiga byggnader och mycket historia. Innanför ö-och hummerrika CascoBay

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Res klokt framtidens resenärer

Res klokt framtidens resenärer Res klokt framtidens resenärer Många barn lär sig i dag att det enda färdmedlet är bil. Man blir skjutsad till skolan, till fritidsaktiviteter och till vänner och bekanta. När de blir äldre och ska ta

Läs mer

ETT AXPLOCK AV GAMLA TENTAFRÅGOR. (PB) 1p. Vilken region i världen lockar de flesta turisterna? Nordamerika Europa Sydostasien Afrika

ETT AXPLOCK AV GAMLA TENTAFRÅGOR. (PB) 1p. Vilken region i världen lockar de flesta turisterna? Nordamerika Europa Sydostasien Afrika ETT AXPLOCK AV GAMLA TENTAFRÅGOR Vilken region i världen lockar de flesta turisterna? Nordamerika Europa Sydostasien Afrika Vilket av nedanstående land lockar flesta turister? Spanien Frankrike Kina USA

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Nationalparker med privatflyg

Nationalparker med privatflyg Nationalparker med privatflyg Res lite lyxigare och upplev Västra 's nationalparker med privatflyg med max 16 passagerare per flyg. Vi erbjuder nu er möjligheten att lägga mer tid till upplevelser och

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

LPP Geografi Livsmiljöer, geografiska arbetssätt och människors levnadsvillkor.

LPP Geografi Livsmiljöer, geografiska arbetssätt och människors levnadsvillkor. LPP Geografi Livsmiljöer, geografiska arbetssätt och människors levnadsvillkor. Europaresan Arbetsbeskrivning: Eleverna kommer att genomföra en resa genom minst fyra av Europas länder. Eleverna ska ta

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär

Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär Vi är specialiserade på bra lägen till bra priser! Välj mellan över 20.000 bostäder lägenheter villor radhus - fincor etvab fastigheter www.etvab.nu

Läs mer

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång

Vägen till ett framgångsrikare liv. Framgång föder framgång Framgång föder framgång I din strävan till ett framgångsrikare liv, finns det en fundamental ingrediens som de flesta människor missar. Nämligen att se till det de redan har, och göra detta med en tacksamhet.

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team Karriär inom Akelius Gå med i vårt team Akeliusgruppen Om oss Historia Akelius äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar bostadsfastigheter. Företaget äger fler än 50 000 lägenheter i storstäder i Sverige,

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Bli ett original. inte en kopia!

Bli ett original. inte en kopia! Bli ett original inte en kopia! Vi ser alltför få original i vårt samhälle och i vår omgivning i dag. Originalen som kör sin egen grej och har sin speciella framtoning. Och visst är det konstigt, när vi

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Öppna föreläsningar våren 2013

Öppna föreläsningar våren 2013 I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under via videokonferens, torsdagar kl 07.45-09.00 och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar bjuder

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Kalifornien & Sydvästra USA

Kalifornien & Sydvästra USA Kalifornien & Sydvästra USA Kalifornien & Sydvästra USA Detta är en komplett rundresa i Västra USA. Storslagna ökenområden, monumentala Grand Canyon och vilda kuststräckor. Under resns gång upplever ni

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

En frisbee-fanatiker i Afrika

En frisbee-fanatiker i Afrika En frisbee-fanatiker i Afrika Att vara en hängiven discgolfspelare är att ständigt betrakta sin omgivning som en presumtiv discgolfbana. Att se på en vacker kulle och tänka hur perfekt den vore för en

Läs mer