RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG."

Transkript

1 RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

2 Inledning...sid Serier 2 2. Monografier, systematiskt uppställda efter områden USA : allmänt... 6 USA : delstater Alabama Alaska Arizona Arkansas Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa... Kalifornien... Kansas... Kentucky... Louisiana... Maine... Maryland... Massachusetts... Michigan...a. Minnesota... Mississi.ppi... ~issouri... Montana... Nebraska... Nevada... New Hampishire... New Jersey... New Mexico... New York... North Carolina... North Dalcota... Ohio... Oklahoma... Oregon... Pennsylvania... Rhode Island... South Carolina... South Dalcota... Tennessee... Texas... Utah...

3 Washington... s 42 Vermont West Virginia Virginia Wisconsin Wyoming USA : andra områden Amerikanska Jungfruöarna (U.S. Virgin Islands) Amerikanska Samoa Guam Mikronesien Panamakanalzonen Puerto Rico Washington. D.C. (District of Columbia) KANADA Ämnesordsregister Alfabetiskt författar- och titelregister... 57

4 INLEDNING Syftet med detta arbete har varit att förteckna ett urval reseguider om USA och Kanada, utgivna sedan 1970 och tillgängliga på svenska bibliotek. För urvalet har jag framför allt använt mig av Utländska nyförvärv och Svensk bokförteckning. Ett mindre antal reseguider om Kanada har hämtats ur: Canadian reference sources : supplement / Dorothy E. Ryder, editor. - Ottowa, Jag har inte kunnat belägga om dessa finns på svenska bibliotek (markeras med * itexten). För annotationen av den reseguide som ingår i herican guide series samt i Baedeker har jag använt mig av Bibliotekshögskolans samling. All litteratur som jag gått igenom är klassificerad under någon av följande signa: Nqa (geograf i: Förenta staterna) Nqb ( l' : Kanada) men då det g,aller reseguider som huvudsakligen behandlar amerikanska områden i Karibiska havet och i Stilla havet: Nqc (geografi: Mexico och Centralamerika) I I Nrc ( : Melanesien, Polynesien och ~ikronesien) En svårighet under arbetets gång har varit att utifrån titeln avgöra om en bok är en reseguide eller en reseskildring. På en reseguide av god kvalitet ska man kunna ställa vissa krav: att den till. exempel behandlar 1. resväg 2. övernattningsmöjligheter, var man kan inta sina måltider 3. sevärdheter, lämpliga utflyktsmål 4. olika formaliteter, t.ex. pass, visum samt att den också har 5. ett behändigt format 6. rikligt med goda kartor 7. ett bra register Alla böcker i denna förteckning överensstämmer ej helt med min definition. Men gemensamt för dem är att de i större eller mindre utsträckning innehål.ler upplysningar av praktisk natur, som kan vara värdefulla för den presumptive resenären. I första kapitlet har jag förtecknat de förlagsserier jag funnit. Jag har vidare i kapitel 2 försökt dela upp materialet systematiskt efter olika slag av områden. Kapitel 3 består av ett ämnesordsregister, som bland annat innehåller en avdelning för guider på svenska. Arbetet avsl.utas med ett alfabetiskt författar- och titelregister. Jag vill påpeka att detta arbete inte gör några anspråk på fullständighet. Borås i maj 1979 Mats Norling

5 SERIER American guide series // / compiled by the Federal Writers1Project (later called writers 'program). Serien omfattar nordamerikanska stater. Den har under årens lopp utgivits på flera förlag. California : a guide to the Golden State Baedeker //. - Kemnat bei Stuttgart : Baedekers AutofKhrer-Verlag. Se Baedekers USA' Fodor's modern guides //. - London : Hodder and Stoughton. Den innehållsmässiga kvaliteten är ganska ojämn. Större delen av serien revideras årligen, men dessa förändringar är i allmänhet små. Guiderna är utformade i ett relativt praktiskt format. I USA utges serien av förlaget David McKay. Bland de brittiska utgåvorna ma.rks följande böcker: + Fodor's Canada Fodorfs Indian America Fodor's Caribbean, Bahamas and Bermuda Fodorfs USA Fodor ' s Hawaii Fodor's modern guides //. - New York : David McKay Co., Inc. Bland de amerikanska utgåvorna i serien USA: Fodor's far west Fodor's Mid-Atlantic Fodor's Mid-west + Fodor's New England Fodor's New 'York and yew Jersey Fodor's the Old SoutQ Fodor's the Old West ingår följande böcker om Fodor's only-ig-america vacation guide + Fodor's outdoors America Fodor's Rockies and Plajns Fodorfs seaside America Fodor's the South Fodor's South-West Michelin green guides //. - New York : Michelin Tire Corporation. Se New York City / Michelin Mobil trave1 guide // / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - Chicago : Rand McNally & Company. Mobil trave1 guide är med undantag av Alaska och Hawaii en rikstäckande förteckning över restauranger, hotell, motell och s.k. f'resorts" ( = här ungefär rekreationsanläggningar med hyrbara rum + OBS! Bok märkt med har tagits med för att ge en helhetsbild av serien. Dessa böcker behandlas inte i senare delar av specialarbetet.

6 och / eller fritidsstugor). Man har försökt välja ett representativt tvärsnitt, både med avseende på pris, kvalitet och typ av anläggning. Dessutom informeras det om sevärdheter, utflyktsmål, rundturer och olika begivenheter under året i de förtecknade orterna. Serien har utgivits sedan 1958 i samarbete mellan oljeföretaget Mobil och bokförlaget Rand McNally. Det finns sju volymer och varje volym täcker en större region, i vilken då ingår ett antal delstater. Eftersom mail har som målsättning att hålla alla uppgifter standigt aktuella, revideras serien fullständigt varje år. Under varje stat förtecknas alfabetiskt städer och mindre orter. Darundler, i sin tur, följer hotell, motell, "resorts" samt restauranger. För varje ställe får man många praktiska upplysningar vad 'beträffar priser, öppettider och annat. Dessutom utdelar man ett sammanfattande kvalitetsomdöme. Fem stjärnor innebär högsta utmärkelse. Systemet med kvalitetsomdömen förklaras i varje volyms introduktion, som redogör för hur man använder guiderna. I inledningen till varje stat får man dessutom veta något om dess historia och geografi, vidare finns uppgifter om parker och rekreationsområden och vart man kan vända sig om man önskar ytterligare lokala upplysningar. Illustrationerna består helt av kartor, alla av hög kvalitet. Det finns en karta över varje stat och ibland även över större städer. Dessutom en karta över det amerikanska vägnätet samt en avståndskarta med angivande av avstånd imiles och uppskattad körtid mellan städer. Ett utförligt index i slutet av varje volym. Guiderna har ett stort yttre format. Följande regioner / volymer finns i serien: California and the west Northwest and Great Plains states Great Lakes area Southeastern states Middle Atlantic states Southwest and South Central area Northeastern states Nagel's encyclopedia-guides //. - Geneva : Nagel Publishers. Serien täcker många av de länder och stader som ingår i.baedeker. Liksom Baedeker ger Nagel's resehandböcker avsevärt mer än många andra. De är utformade i behändigt fickformat. S e Canada / the text of this guide was prepared in Canada by William H. Parker - New York City / original English text by Peter Baumgarten och USA / English version by James Hogarth - Pan Am's total trave1 planner //. - New York : Bantam Books. Se The real Pa.cific : Hawaii to Hong Kong

7 Polyglott-Reisefuhrer //. - Munchen : Polyglott-Verlag. S e Rauen, Birgid : ~ontréal/quebec Rand McNally guides //. - Chicago : Rand McNally & Company. Rand McNally är ett känt amerikanskt förlag, som länge har utgivit resehandböcker av god kvalitet. USA omfattas i en serie av 10 delar, som alla är skrivna av en och samma fbrfattare. De är uppbyggda och fungerar efter ett likartat möilster. Utmärkande för varje del är att det finns: 1. en åskåd2ig innehållsförteckning och ett index. 2. ett inledande kapitel om hur man använder sig av guiden. 3. en informativ allmän text, där sevärda platser beskrivs. Färdbeskr ivningar. 4. korta inslag om intressanta ämnen med viss anknytning till området ifråga. 5. detaljerade förteckningar över ett urval hotell, motell och restauranger, alfabetiskt uppställda efter stat och stad. (OBS! Se upp med aktualiteten, många av dessa uppgifter börjar b'li föråldrade. ) 6. olika tylper av detaljerade och funktionella kartor. Ett numer p; kartan anger att just den platsen är beskriven under samma nummer i texten. 7. rikligt med goda fotografier. Samtliga guider är dessutom utformade i ett praktiskt format. Följande delar finns, och de är alla skrivna av Andrew Hepburn: Florida New England The Great Lakes New York City The Mid-Atlantic Northern California The Midwest Southern California Mountains & Plains Washington, D.C. Tilläggas slta, att det i serien Rand McNally guides finns ytterligare en reseguide om Florida, en om Kanada samt en om att resa med tåg i Nordamerika: S e Guide to Florida Hilts, Len : Guide to Canada och Wojtas, Edward J.: Trave1 by train En särskild serie, som också den utges av Rand McNally, behandlar USAS nationalparker: S e Rand McNa1l;y national park guide // Dessutom utger Rand McNally i samarbete med oljeföretaget Mobil en särskild serie om hotell, motell och restauranger i USA: Se Mobil trave1 guide //

8 Rand McNally national park guide // / Michael Frome. - Chicago : Rand McNally & Company. Se Frome, Michael : National park guide Semesterserien //. - Stockholm : Generalstabens Litografiska Anstalts förlag. Se Clairmont, L,eonard : Hawaii Hedman, IrinLa : Canada och Löfgren, Sva.nte : Kalifornien Sesams reseguider //. - Stockholm : AldusIBonnier. Se Lindahl, Mac: : Första gången i New York The today series //. - Paris : Editions J. A. S e Doucet, Louis : The Caribbean today Travelaid guide series //. - London : Trave1 Aid Services Ltd. S e A moneywise guide to North America World cultural guides //. - London : Thames and Hudson. Se Ashton, Dore : New York $10-a-day guides //. - New York : Arthur Frommer, Iix. S e Hamburg, Joan : New York on $15 a day och Bryant, Bet11 : Washington, D. C. on 10 dollars a day

9 MONOGRAFIER Baedekers USA : Reisefiihrer durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Ny uppl.. - Kemnat bei Stuttgart : Baedekers Autofuhrer-Verlag, cop s. : ill. - (~aedeker) Baedekers förlag har en lång tradition bakom sig och är kant för sina utm,ärkta resehandböcker. En Baedeker har nästan blivit en synonym till ordet resehandbok, genom den noggrannhet och detaljrikedom som kännetecknar de uppgifter som lämnas. Denna guide, som är en tysk utgåva, behandlar alltså USA. Den är indelad i tre större delar. I en inledanlde allmän del finns artiklar som beskriver USAs geografi, historia, statsskick, näringsliv, befolkningsgrupper,.. bildningsvas~en och kultur. Den andra delen innehåller praktisk information, av värde inte minst vid förberedelsen av resan. Man får har b1.a. veta vilka formaliteter som behöver ordnas, råd om lämplig restid, olika satt att ta sig till USA och hur man tar sig fram i landet, vilka sevärdheter som kan vara värda ett besök m.m. Den tredje delen beskriver till att börja med regionvis alla USAs delstater, men även andra områden, t.ex. i Karibiska havet (Puerto 'Rico och Jungf ruöarna). Sedan följer 20 rekommenderade resrutter, med avstickare och varianter. Förslagen är främst riktade till bilturister. Utförliga uppgifter om sevärdheter längs de olika färdvägarna. Mot slutet av denna tredje och sista del i boken finns en alfabetisk förteckning över besöksvärda städer, nationalparker och naturscenerier. Uppgifter om hotell och restauranger. Boken avs1ut.a~ med ett omfattande register. Nar det galler illustrationer finns det förutom ett rikt kartmaterial i fiirg (översiktskartor, stadskartor, detaljkartor) också planskisser över museer, teckningar och olika slag av tabeller och andra översikter. Guiden har ett kompakt och praktiskt fickformat. Cohen, Marjorie Adoff : Where to stay USA : from 50d to $10 a night ed., completely revised. - New York : The Frommer / Pasmantier Publishing Corporation, s. : ill. Boken informt~rar huvudsakligen om billiga övernattningsställen i USA. Det finns fyra huvudkapitel. I första kapitlet finns uppgifter om hur man tar sig fram med olika färdmedel till låga kostnader, fr2mst buss, tåg, bil och flyg men aveln udda transportsätt som t.ex. cykelåkning behandlas. Kapitel 2 ar en introduktion till nästa kapitel. Det handlar om olika kategorier av övernattningsställen, som vandrarhem, studenthem, 'billiga motell, campingplatser m.fl. Tredje kapitlet utgör bokens huvuddel och är indelat alfabetiskt, i första hand efter stater och sedan efter städer. Staderna ar inprickade på en översiktskarta över varje stat, så att man får en ungefärlig uppfattning om avstånden. Alla Övernattningsställen, som kostar $10 och mindre per natt

10 ( 1 976), f örtecknas under rubriken "Accommodation". Campingplatser f örtecknas under "Camping1'. I fjärde kapitlet får man b1.a. veta något om speciella reserabatter som galler för utländska besökare i USA, vidare vart man kan vändia sig ifall man önskar besöka ett amerikanskt hem under vistelsen. Slutligen finns fakta om telefon, post, valuta m.m. Register saknas i guiden. Men innehållsförteckningen är utförlig och bokeil i sig ar ju konstruerad som en alfabetisk uppslagsbok. Det yttre formatet ar praktiskt. Fodor's USA 1978 / Robert C. Fischer, editor. - New ed.. - London : Hodder & Stoughton, s. : ill. - (Fodor 's modern guides) Se : Fodor's modern guides Frome, Michael : National park guide annual ed., expanded and revised. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally national park guide) Rand McNally national park guide, som utkommer årligen, är av hög kvalitet både vad gäller text och bildmaterial. Boken har tv& större delar. Den första delen, huvuddelen, tar upp samtliga 38 nationalparker i USA, iilklusive en i Karibiska havet ungfr fru öarna). Varje nationalpark agnas ett kapitel. Först introduceras parken med er1 allmän bakgrund. Därefter följer information av praktisk art. Man f år bl. a. veta vilka "ingångar" parken har, hur lång tid man bör avsatta vid ett besök för att få behållning, vidare utförliga uppgifter om naturscenerier (också i området runt själva parken), friluftsliv (t.ex. möjligheter till fiske), rundturer, vilka övernattningsmöjligheter som står till butis, säsonger (öppethållande m.m.) samt fotograferingstips. Längre fram :i boken informeras allmänt om vad man bör tänka på nar man planerar besök till nationalparker. Detaljerade kartor i färg över många parker. I början av boken finns en översiktskarta över USA, på vilken alla nationalparker är inprickade. Nästa del i denna guide innehåller fyra kapitel om andra områden och enheter, som ingår i "the National Park System". Först ett urval mirinesmärken och monument i och omkring Washington D.C. Sedan följer kapitlen "Archaeological areas", "Historical areas" och "IJatural and recreational areas". Det sistnämnda kapitlet orienterar b1.a. om de s.k. "national parkways", som ar vägslingor, avsedda för nöjesåkning, genom natursköna trakter. Boken avslutiis med ett kapitel om nationalparkernas geologi och ekosystem. Sist ett index, uppställt efter stater. Illustrationc~rna består av, förutom kartmaterialet, vackra fotografier ]?å naturscenerier, de allra flesta i färg. Bokens format är stort.

11 Heilborn, Adele : Resor och studier i USA : handbok / utgiven av Sverige-Amerika Stiftelsen (The Sweden-America ~oundation) uppl., helt omarbetad. - Stockholm : LTs förlag, s. Detta är en handbok som främst vänder sig till dem som tänker bedriva studier i USA. Men den kan också vara till stor hjälp för dem som planerar att besöka USA av andra orsaker, t.ex. då som turist. Speciellt värdefull måste boken vara för alla som stannar i landet en längre tid. Resor och stutiier i USA är en mycket faktaspäckad bok och lämpar sig väl som snabbreferens för olika praktiska frågor före och under visirelsen. Det finns t.ex. uppgifter om vad man bör tänka på när rnan förbereder resan, uppgifter om resor i USA och råd av olika slag, som kan vara av värde under vistelsen. Det finns olilca omvandlingstabeller, t.ex. för mått och avstånd, samt termlistor för Översättning av svenska begrepp. Boken inleds rned en mycket utförlig innehållsförteckning. k slutet av boken finns också ett register. A moneywise guide to North America : Canada, USA, Mexico / edited, updiited and rewritten by Michael von Haag and Anna Crew ed. - London : Trave1 Aid Services Ltd., cop s. : ilz. - (Travelaid guide series) Denna guide, :som behandlar USA, Kanada och Mexico, vänder sig framför allt till alla som reser med knappa resurser. Priset har spelat stor roll för urvalet av uppgifter, som bygger förutom på författarnas egna erfarenheter också på bidrag från läsarna. Guiden ar uppbyggd på så satt att det finns två kapitel om varje land. Det första kapitlet ger en allmän introduktion. Har finns kortfattade upplysningar om b1.a. de formaliteter som behöver ordnas före resan, olika färdsätt till och inom respektive larid, vidare finns uppgifter om klimat, tidszoner, valuta, telefon, post, elektricitet m.m. I det andra kapitlet delas USA och Kanada först var för sig upp i större geografiska områden. Var je sådan region innehåller för USA ett antal delstater och för Kanada ett antal provinser och territorier. Därunder behandlas sedan stader och platser enligt ett visst mönster. Det finns först till varje region, stat, stad etc. en allmän bakgrund. Sedan lämnas detaljerade upplysningar b1.a. om kommunikationer, sevärdheter, sightseeing, shopping, måltidsställen samt logi. Tyvärr saknas register i guiden, vilket gör det svårt att snabbt leta fram uppgifter om mindre platser, om man på förhand inte vet ungefär var de ligger i förhållande till en större stad. När det gäller illustrationer, finns b1.a. några kartor över viktiga städe-r. s art materialet är av ganska dålig kvalitet och avser att endiist ge en första allmän orientering. Guiden är utformad i fickformat.

12 - New horizons U.S.A. : Pan Am's complete guide to trave1 in the United States: / Gerald W. Whitted, editor. - 6., revised ed. - New York, M.Y. : Pan American World Airways, s. : ill. 1nf ormat'ionen.är överskådlig och mycket lättåtkomlig, tack vare enkla uppställningar av fakta och bra index, dock ei på lånat när så utförlig som i Nagel's och Baedeker's reseguider. USA delas in i sju större delar, varav en del behandlar Alaska, Hawaii, Puert:o Rico och Jungfruöarna. Varje del inleds med korta beskrivningar av de stater som ingår. Sedan följer en längre redogtirelse för varje större stad. Man får veta litet om stadens hi.storia, de största sevärdheterna, teatrar, nattklubbar, rest.auranger, hotell m.m. Hänvisningar till var man kan vända sig för ytterligare lokal information förekommer ofta. I början av boken finns ett lexikon för amerikanska maträtter. Ett särskilt kapitel ägnas åt information till utländska besökare, b1.a. med olika omvandlingstabeller för mått etc. Guiden avslutas med en avdelning som tar upp de amerikanska nationalparkerna. Kartor och fotoillustrationer förekommer, dock av relat.ivt dålig kvalitet. Guiden ar utformad i fickformat. Power, John : The camper's handbook : a complete guide to wilderness and family camping in North America. - Toronto : Modern Canadi,an Library, s. : ill. Har finns b1.a. kapitel om utrustning och' packning, matlagning, växt- cich djurliv samt kanoting. Thomas, Bill : Tripping in America : off the beaten track. - Radnor, Pa. : Chilton Book Company, s. : ill. Detta är ingen reseguide i vanlig bemärkelse. Upplysningar om t.ex. hotell, restauranger, färdväg och färdsätt saknas helt. Istället är det mer en slags uppslagsbok, späckad med upplysningar om mindre kända "udda" platser, företeelser och händelser i USA. Författaren har medvetet undvikit att namna alla berömda sevärdheter längs de vanligaste turiststråken. Istället vill han väcka resenärens intresse för det "okända" Amerika. Därav i titeln uttrycket "off the beaten track". Boken är uppställd kapitelvis efter stater i bokstavsordning. Den omfattar alla amerikanska stater samt District of Columbia (Washington-- D.C.). I slutet av varje kapitellstat finns alltid uppgift om vart man kan vända sig för ytterligare information. Index saknas. Illustrationer endast i form av fotografier i svart / vitt. Bokens format är stort. USA / English version by James Hogarth. - Geneva : Nagel Publishers, cop s. : ill. - (Nagel" encyclopediaguides) Guiden är ytterst utförlig. Den inleds med en allmän introduktion, där det finns artiklar om USAS geografi, historia, kulturliv m.m.

13 Bokens huvuddel ar uppdelad på tre delar: Första delen ger korta lättlästa redogörelser om USAs olika stater och områden. Staterna ar uppdelade alfabetiskt under större regioner. Andra delen beskriver 37 större städer och deras närmaste omgivningar. Ett avsnitt finns också om berömda nationalparker. Tredje deleil innehåller en mängd information av praktisk natur. Man får t.e:s. veta hur man kan ta sig fram i USA på olika sätt. Dessutom fiinns ordlistor, listor över rekommenderade hotell och restauranger m.m. Kartor förekommer rikligt och de ar av god kvalitet. Ett iittömmainde index avslutar boken. Se aven: Nagel's encyclopedia-guides Wojtas, Edward J. : Trave1 by train. - New York : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally guides) Boken handlar om hur man tar sig fram med tåg i USA, men även Kanada och Hexico omnämns. Inledningsvis finns en allmän introduktion om olika typer av tåg, vagnar, service m.m. Sedan följer en detaljerad redogörelse av alla viktiga järnvägslinjer, både kortare linjer och s.k. fjärrtåg. Plan får dels praktiska upplysningar i anslutning till varje resrutt, dels utförliga beskrivningar av de städer och naturscenerier som passeras. För den specielltjärnvägsintresseradeturi'sten finns en förteckning övler museijärnvägar i USA. Det finns också ett kapitel om s.k. biltåg, som alltså bilturisten kan använda sig av. Boken avslutas med ett index över i texten omnämnda stader samt en förteckning med uppgifter om vart man kan vända sig för ytterligare upp1,ysningar om tågresor. Illustratio-nerna består av svart / vita foton och ett antal kartor. Det finns en översiktskarta över USAs järnvägsnät samt kartor över de enskilda linjerna.

14 USA : DELSTATER ALABAMA Fodor's the South : Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee /' ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodorl's modern guides Southeastern states : Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, ~issisci~~i~ Tennessee / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) ALASKA Fodor's far west : California, Oregon, Washington, Idaho, Nevada, Alaska / ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s. : ill- - (Fodor's modern guides) Se : Fador's modern guides Spring, Norma : Alaska : the complete trave1 book. - New York, N.Y. : The Macmillan Company, s. : ill- Det finns förutom detaljerade praktiska upplysningar också ett fylligt bakgrundsmaterial om Alaska. Boken är indelad i fem större kapitel. Det första kapitlet, "Some facts of Alaskan life", är en allmän introdukti,on och innehåller iippgifter om Alaskas geografi, natur och människor. Det finns vidare uppgifter om hur man kan ta sig fram, väder, lämplig klädsel m.m. De fyra övriga kapitlen behandlar vart och ett ett större geografiskt område, t.ex. den arktiska delen av Alaska. Man får utförliga uppgifter om b1.a. kommunikationer, naturscenerier och stader (historia, sevärdheter, utflyktsmål, ev. guidade rundturer, shopping, hotell, restauranger m.m.1. Mot slutet av boken finns en sammanfattande förteckning över tillgängliga transportmedel samt uppgifter om vart man kan vanda sig för ytterligare information om turism i Alaska. Det finns här även några litteraturtips. Allra sist ett index. Boken ar illustrerad med fotografier, huvudsakligen i svart / vitt. Det finns en enda karta, en översiktskarta över staten.

15

16 I bokens första kapitel, om Los Angeles, redogörs detaljerat för olika sevärdheter i och omkring stadskärnan. I "Utflykter från Los Angeles" kan man läsa om San Diego, Palm Springs, Las Tlegas, Phoenix, Tucson och Tombstone ("Vita dukens A Västern"), Grand Canyon samt om indianreservaten i sydväst;. Liknande kapitel finns sedan om San Francisco och Seattle. 4. i Resten av boken innehåller huvudsakligen praktisk information. Först "Tips och råd om resor i västra USA". Här behandlas olika färdmedel som flyg, båt, tåg, buss, bii (både hyrning och begagnat köp). Sedan följer "Tolv turförslag", där de stater som inte finns med i huvudtexten tas upp, b1.a. New Mexico och Hawaii. Alla resrutter ar inprickade på ett kartblad som medföljer boken som lös bilaga. Det sista kapitlet heter "Praktisk handledning till tre metropoler". Man får här råd och upplysningar om b1.a. klimat och lämplig klädsel, lokala kommunikationer, affärer, restauranger, nöjesliv. Det finns vidare en förteckning med viktiga adresser och telefonnummer och uppgifter om telefon, post, mått och vikt, temperatur (t.. ex. hur man omvandlar grader i Fahrenheit till Celsius). Det: finns omvandlingstabeller för kladstorlekar samt en avståndstabell, både i engelska miles och i kilometer, mellan viktiga platser. Tyvärr ar registret i denna reseguide inte särskilt utförligt, men det kompenseras å andra sidan av en detaljerad innehållsförteckning. Illustrationerna utgörs av några svart / vita fotografier samt ett ganska utförligt kartmaterial. Det finns både översiktskartor och olika detal j kartor. Fodor's the South : Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, A.rkansas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee / ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc,, s. : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodor'c modern guides -- Southwest arid South Central area : Arkansas, Colorado, Kansas, Louisiana, lilissouri, New Mexico, Oklahoma, Texas / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNa1l:g & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) Bower, Donald E. : Roaming the American West : adventure and activity guide to 110 scenic, historic & natural wonders. - New York : Galahad Books, cop s. : ill- Se : ARIZONA

17 Fodorls Rockies and Plains : Colorado, Nebraska, Utah, Wyoming, South Dakota, North Dakota, Montana / ed. by Eugene Fodor New York : Ilavid McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor' s mode~rn guides) Se : Fodor's modern guides Hepburn, Andrew : Rand McNally guide to Mountains & Plains : North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Montana, Wyoming, Colorado, Utab. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : il'l. - (Rand McNally guides) Se : Rand McNally guides Southwest and South Central area : Arkansas, Colorado, Kansas, Louisiana, Mi.ssouri, New Mexico, Oklahoma, Texas / Rand McNally & Company, Molbil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally,& Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) Se : Mobil tr.ave1 guide CONNECTICUT Hepburn, Andrew : Rand McNally guide to New England : Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Rand McNally guides) Se : Rand McNally guides Northeastern states : Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) DELAWARE Fodor's Mid-Atlantic : Pennsylvania, Maryland, Washington D.C., Delaware, Virginia, West Virginia / ed. by Eugene Fodor.... New York : David McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodor's modern guides

18 Hepburn, Andrew : Rand McNally guide to the Mid-Atlantic : New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, District of Columbia, West Virginia, Virginia. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally guides) Se : Rand McMally guides Middle Atlantic states : Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia, West Virginia / Rand ~ c ~ a & l Company, l ~ Mobil Oil Corporation. - New ed... - Chicago : Rand McNally & Company,, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) FLORIDA Fodor's the South : Florida, Georgis, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor 's modern guides) Se : Fodor's modern guides Guide to Florida / Rand McNally & Company. - New ed.. - New York : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Rand McNall'y guides) Hepburn, Andrew : Florida. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally guides) Se : Rand MclVally guides Southeastern states : Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Tennessee / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, c. : ill. - (Mobil trave1 guide).. GEORGIA Fodor's the South : Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkarisas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee / ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodor's modern guides Southeastern states : Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Tennessee / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide)

19 HAWAII Clairmont, Leonard : Hawaii. - Stockholm : Generalstabens Litografiska Anstalts förlag, s. : ill. - (Semestsrserien) I första halften får man en hel del praktisk information av allmän art, t.ex. hur man kan ta sig till Hawaii, klimat m.m. Därefter följer en kortfattad presentation av ögruppen och dess åtta öar. I bokens senare hälft redovisas mer utförligt några av öarna. Rekommenderade hotell och restauranger är grupperade'efter den klass de håller. Det finns utförliga tips på olika sevärdheter och råd hur rnan kan ta sig dit. Uppgifter om ögruppens historia, dess folkraser och språk, natur- och djurvärld, kultur och seder saknas inte. Avslutningsv:is en hotellförteckning, ett register och en karta. Davenport, William W. : Fodor's Hawaii 1978 / by William W. Davenport ; and others. - London : Hodder and Stoughton, s. : ill. - (Fodor's modern guides) Det finns i boken tre stora avdelningar: "Facts at your fingertips1', "The Hawaiian scene" och "The face of Hawaii". I den första avdelningen lämnas b1.a. uppgifter om formaliteter som pass och visum, om kostnader för en resa (från Amerikas västkust) samt uppehälle, färdsätt (listor på flygbolag och rederier), vad man bör packa (och inte packa) inför resan, komunikatiorier mellan ögruppens öar och rundturer, fri1cft.saktiviteter som kan utövas samt viktiga årliga begivaqheter. Avslutningsvis finns en adress förteckning samt en del råd till fotograferingsintresserade. I nästa avael!ning, "The Hawaiian scene", försöker olika författare beskriva Hawaii och dess invånare. Exempel på rubriker: 11 Hawaii's rorilantic history - from Stone Age to statehood", "Island speec:h is different - Hawaiian salt and pidgin pepper" (här ingår bl-. a. en ordlista över van1 igt f örekommande hawaiianska ord), "Creative Hawaii - East meets West in the arts" (det finns e? förteckning med uppgifter om kända konstnärer) samt kapitlet I I Shopping in Hawaii - showcase for six continents" (b1.a. en detaljerad fört:eckning över affärer, uppställd efter sortiment), I den tredje stora avdelningen, "The face of Hawaii", behandlas i tur och ordning Hawaii's åtta öar. Efter en allniän presentation följer rubriken "Exploring...l1. Här redogörs för alla kända och mindre kända sevärdheter och utflyktsmål på respektive ö. Ön Oahu och dess stad Honolulu, som kanske turisten i första hand möter, beskrivs extra utförligt. Det finns för Honolulu en omfattande alfabetisk lista, där sevardheterna ar aarkerade på ett visst sätt, som ger ledning om vilka som är mest besöksvärda. 'l Practical irlformation" i slutet av arje je ö~eskrivninn ko~~pletterar delvis "Facts at your fingertips". Här finner man preciserade uppgifter om b1.a. lokala kommunikationer, guidade rundturer, hotell (indelade efter prisnivå), mat (inklusive specialiteter) och restauranger (uppställda efter prisnivå), nöjen n.m. Guiden avslutas med ett index, kartor över öarna samt en karta över Honolulu. I början av boken finns dessutom en översiktskarta över ögruppen. Övriga illust.rationer utgörs av teckningar och fotografier. Se aven: Fodor's modern guides

20 17. Henriksson, Anne : Det nygamla Västern : en handbok för den moderne amerikaresenären. - Stockholm : Askild & Kärnekull, s. : ill. & ett kartbl. Se : ARIZONA The real Facific : Hawaii to Hong Kong. - New York : Bantam Books, s. : ill. - (Pan Am's total trave1 planner) Guiden beistår dels av en allmän introduktion dels av beskrivningar av länder i Stilla havet och i Orienten. Den all~änna delen ger tips på förberedelser inför en resa. Men många av råden riktas främst till amerikaner. I länderbeskrivningarna finns uppgifter om de amerikanska Guam, Hawaii, Mikronesien och Samoa. Man får här mycket kortfattade upplysningar av uppslagsbokskaraktär gällande bl. a. 1. historia, geografi, statsskick, klimat, språk, religion 2. valuta, flyglinjer dit, inresebestämmelser, flygplatser, lokala kommunikationer 3. mat och dryck, restauranger, hotell (med prisuppgifter), shoppirig, nöjesliv 4. sevärdheter, fotografering, var man kan erhålla ytterligare lokal j-nformation Det finns en översiktskarta över Stilla havet samt kartor över länderna. Boken avsl.utas med ett index. Waldo, Myra : Myra Waldo's trave1 guide to the Orient and the Pacific s. : ill. - New ed.. - New York, N. Y. : Collier Books, De uppgifter som lämnas är mycket utförliga. Första delen av boken är allmänt orienterande, medan huvuddelen tar upp dels Orienten, dels turistmål i Stilla havet, däribland de aizerikanska områdena Guam, Hawaii, Mikronesien och Samoa. I den första delen jämför författaren flygresor och båtresor samt olika sätt att resa (t.ex. i grupp och individuellt). Vidare ger hon uppgifter om formaliteter (som pass och visum), valuta, nödvändiga vaccinationer m.m. I den andra delen av boken lämnas b1.a. följande upplysningar om varje land: Bakgrund (historisk och geografisk), lämplig tid att resa dit, inresebestämmelser, ridsskillnad (i förhållande till det amerikanska fastlandet). Dessutom finns uppgifter om städer, sevärdheter, kommunikationer, hotell och restauranger (grupperade efter den klass de håller), shopping, nöjesliv samt slutligen olika typer av utflykter och rundturer. Allra sist ett omfattande index. Det finns i guiden kartor samt tabeller som visar temperatur och nederb6rd i de beskrivna länderna. IDAHO Bower, Donald E. : Roaming the American West : adventure and activity guide to 110 scenic, historic & natural wonders. - New York : Galahad Books, cop s. : ill. Se : ARIZONA

BILA I USA. 5 911 Nödnummer till polis, ambulans

BILA I USA. 5 911 Nödnummer till polis, ambulans redaktion Guideredaktör Helena Utter (helena.utter@aftonbladet.se). Redigerare Katarina Lundberg. Grafik Rikard Bodin. Text Mikael Jägerbrand. Foto Mikael Jägerbrand, AB Bild. Utgivare Aftonbladet Nya

Läs mer

5 bästa rutterna. Fler guider på nätet. Hyra & köpa bil Packning Försäkringar. Musik på vägen Boende Praktiska fakta. Måste ses!

5 bästa rutterna. Fler guider på nätet. Hyra & köpa bil Packning Försäkringar. Musik på vägen Boende Praktiska fakta. Måste ses! Vik här Publicerad april 2013 5 bästa rutterna Måste ses! Maten Musik på vägen Boende Praktiska fakta Hyra & köpa bil Packning Försäkringar LADDA HEM ÖVER Fler guider på nätet 200 RESGUIDER Miami New York

Läs mer

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 Som High School student får du chansen att uppleva den stora världen, en annan kultur och ett annat skolsystem

Läs mer

Storstadsnära skärgårdar i Europa och Nordamerika

Storstadsnära skärgårdar i Europa och Nordamerika Storstadsnära skärgårdar i Europa och Nordamerika Helena Eklund och Lennart Fridén, INREGIA på uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret December 1999 1 Förord Denna promemoria är en del i kontorets arbete

Läs mer

Brittisk jakt på det pittoreska

Brittisk jakt på det pittoreska Brittisk jakt på det pittoreska Turismens hemland är tveklöst England även om vi talar om en kulturell praktik och näring för vilken själva grundidén är att vara någon annanstans än hemma. Från 1700-talets

Läs mer

NUMMER 4 2007 MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN PRIS 45 KRONOR WWW.SVIV.SE

NUMMER 4 2007 MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN PRIS 45 KRONOR WWW.SVIV.SE NUMMER 4 2007 MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN PRIS 45 KRONOR WWW.SVIV.SE Carl Bildts man ny event manager i House of Sweden Språkörat om hor på nätet SVIV guidar i bokflod Överklassen i Sverige badar

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Möten med näcken och sjörået

Möten med näcken och sjörået Tartu Universitet Filosofiska fakulteten Colleget för främmande språk och kulturer Avdelningen för skandinavistik Möten med näcken och sjörået En studie av trosföreställningar kring vattenboende väsen

Läs mer

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12 Svar Direkt 2011:12 Studentrekrytering i USA Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att

Läs mer

FORMALIAHANDBOK för kandidat- och masteruppsatsförfattare vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan 2010-11-10

FORMALIAHANDBOK för kandidat- och masteruppsatsförfattare vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan 2010-11-10 FORMALIAHANDBOK för kandidat- och masteruppsatsförfattare vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan 2010-11-10 Innehållsförteckning 1 Formalia: citering, noter... 2 1.1

Läs mer

IDROTTA OCH STUDERA I USA

IDROTTA OCH STUDERA I USA IDROTTA OCH STUDERA I USA SKANDINAVIENS LEDANDE EXPERT PÅ STIPENDIER I USA WAII NEVADA WASHINGTON CALIFORNIA MAINE MASSACHUSETTS CONNEC CUT NEW YORK PENNSYLVANIA NORTH CAROLINA FLORIDA GEORGIA ALAB ARKANSAS

Läs mer

UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen

UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Las Vegas framväxt En undersökning om stadens historia sett ur ett THEME:ing perspektiv David Frostell ABSTRACT Frostell, D. 2015. Las Vegas framväxt En undersökning

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN TIDNINGEN RES ANNONS. San Francisco. kan ta dig till. på americanexpress.se/sas

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN TIDNINGEN RES ANNONS. San Francisco. kan ta dig till. på americanexpress.se/sas ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN TIDNINGEN RES ANNONS KRYSSNINGS- TRENDER STÖRRE OCH LYXIGARE TILL HAVS FANTASTISKA FJORDAR ALLA HINNER MED HURTIGRUTEN NORDISKA SMAKER FÖRFÖR PÅ ÖSTERSJÖN MEDELHAVET

Läs mer

Upptäck. Okrångliga reseförsäkringar & avbeställningsskydd för årets alla resor - www.solidab.se!

Upptäck. Okrångliga reseförsäkringar & avbeställningsskydd för årets alla resor - www.solidab.se! guide till Galapagosöarna & Inkaleden Vackra Dubrovnik Februari 2011 Världen Hållbar semester honeymoon hawaii Upptäck sydafrikas big five Frihet på fyra hjul guldkorn i alla världsdelar njut av din resa

Läs mer

SPRÅKRESOR ABC HANDBOK

SPRÅKRESOR ABC HANDBOK SPRÅKRESOR Glöm inte att ta med ABC-handboken på din resa! ABC HANDBOK Namn:... Innehåll Före och under DIN resa Avresemöte... 5 Information om ditt boende... 5 Viktiga resedokument... 5 Tilläggsbeställningar...

Läs mer

Detaljerad beskrivning av resan Chicago - Los Angeles OBS! ändringar i det dagliga programmet kan förekomma.

Detaljerad beskrivning av resan Chicago - Los Angeles OBS! ändringar i det dagliga programmet kan förekomma. Detaljerad beskrivning av resan Chicago - Los Angeles OBS! ändringar i det dagliga programmet kan förekomma. Fakta Chicago - Illinois. Staten Illinois kallas ofta "The Prairie State". Här finner du utpräglade

Läs mer

ABC BOK HAND SPRÅKRESOR

ABC BOK HAND SPRÅKRESOR ABC HAND BOK Vi på STS Språkresor hälsar dig välkommen till sommarens kurser. Vi hoppas att du har siktet inställt på en rolig och lärorik sommar! Den här boken har vi sammanställt för att du skall få

Läs mer

HIGH SCHOOL STUDERA UTOMLANDS LÄSÅRET 2016 2017 FÖR DIG SOM ÄR 14 18 ÅR

HIGH SCHOOL STUDERA UTOMLANDS LÄSÅRET 2016 2017 FÖR DIG SOM ÄR 14 18 ÅR HIGH SCHOOL STUDERA UTOMLANDS LÄSÅRET 2016 2017 FÖR DIG SOM ÄR 14 18 ÅR Välj mellan 15 länder High school i USA; STS Prep Course i New York ingår! Ditt äventyr börjar nu! ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN

Läs mer

Seniorer utforskar Internet med hjälp av distansstudier

Seniorer utforskar Internet med hjälp av distansstudier GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Fördjupningskurs 1 i pedagogik med allmän inriktning 41-60 p. VT. 2003 Seniorer utforskar Internet med hjälp av distansstudier Författare:

Läs mer

Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask

Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask Bi bliotekshogskolan Specialarbete 1978 :rask Förord Vad ar navigation? Navigationens historia och lexikon Nybörjarböcker för amatörer Fortsättningsböcker för amatörer Seglings- och hannbeskrivningar För

Läs mer

Något sådant vill vi inte ha

Något sådant vill vi inte ha 1 Karl-Henrik Pettersson Det amerikanska sjukvårdssystemet Något sådant vill vi inte ha Om värderingarnas betydelse för politiken 2 Förord Det här är mina skriverier om det amerikanska vårdssystemet från

Läs mer

RES05 Intervjuarinstruktioner

RES05 Intervjuarinstruktioner RES05 Intervjuarinstruktioner RES05 Intervuarinstruktioner Innehåll 1. INLEDNING... 1 2. FRÅGEINNEHÅLL I STORT... 2 3. INDIVIDEN OCH HUSHÅLLET... 3 4. REFERENSPERIODER... 8 5. MÄTDAGSFÖRFLYTTNINGAR...

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA

LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Björn Axén Tfn: 08-786 57 40 PM 2011-01-17 Dnr 1822 LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA I denna promemoria ges en översikt över lagstiftningen kring

Läs mer

Den som spar han har

Den som spar han har Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Den som spar han har Hem- och konsumentkunskapens roll i undervisning kring sparande, lån och skuldsättning Afrodite Kostopoulos Maria Källberg Examensarbete

Läs mer

I väntan på framtiden

I väntan på framtiden Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C- vt 2003 Handledare: Örjan Pettersson I väntan på framtiden - en studie i arbets- & försörjningsmöjligheter i Sorsele kommun utifrån ett

Läs mer

BLUFFUNIVERSITET OCH FALSKA EXAMENSBEVIS

BLUFFUNIVERSITET OCH FALSKA EXAMENSBEVIS BLUFFUNIVERSITET OCH FALSKA EXAMENSBEVIS Sverige och världen Högskoleverket 2005 Universitetsnamnen på omslaget härrör från Dept. of Civil Service, State of Michigan. Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer