RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG."

Transkript

1 RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

2 Inledning...sid Serier 2 2. Monografier, systematiskt uppställda efter områden USA : allmänt... 6 USA : delstater Alabama Alaska Arizona Arkansas Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa... Kalifornien... Kansas... Kentucky... Louisiana... Maine... Maryland... Massachusetts... Michigan...a. Minnesota... Mississi.ppi... ~issouri... Montana... Nebraska... Nevada... New Hampishire... New Jersey... New Mexico... New York... North Carolina... North Dalcota... Ohio... Oklahoma... Oregon... Pennsylvania... Rhode Island... South Carolina... South Dalcota... Tennessee... Texas... Utah...

3 Washington... s 42 Vermont West Virginia Virginia Wisconsin Wyoming USA : andra områden Amerikanska Jungfruöarna (U.S. Virgin Islands) Amerikanska Samoa Guam Mikronesien Panamakanalzonen Puerto Rico Washington. D.C. (District of Columbia) KANADA Ämnesordsregister Alfabetiskt författar- och titelregister... 57

4 INLEDNING Syftet med detta arbete har varit att förteckna ett urval reseguider om USA och Kanada, utgivna sedan 1970 och tillgängliga på svenska bibliotek. För urvalet har jag framför allt använt mig av Utländska nyförvärv och Svensk bokförteckning. Ett mindre antal reseguider om Kanada har hämtats ur: Canadian reference sources : supplement / Dorothy E. Ryder, editor. - Ottowa, Jag har inte kunnat belägga om dessa finns på svenska bibliotek (markeras med * itexten). För annotationen av den reseguide som ingår i herican guide series samt i Baedeker har jag använt mig av Bibliotekshögskolans samling. All litteratur som jag gått igenom är klassificerad under någon av följande signa: Nqa (geograf i: Förenta staterna) Nqb ( l' : Kanada) men då det g,aller reseguider som huvudsakligen behandlar amerikanska områden i Karibiska havet och i Stilla havet: Nqc (geografi: Mexico och Centralamerika) I I Nrc ( : Melanesien, Polynesien och ~ikronesien) En svårighet under arbetets gång har varit att utifrån titeln avgöra om en bok är en reseguide eller en reseskildring. På en reseguide av god kvalitet ska man kunna ställa vissa krav: att den till. exempel behandlar 1. resväg 2. övernattningsmöjligheter, var man kan inta sina måltider 3. sevärdheter, lämpliga utflyktsmål 4. olika formaliteter, t.ex. pass, visum samt att den också har 5. ett behändigt format 6. rikligt med goda kartor 7. ett bra register Alla böcker i denna förteckning överensstämmer ej helt med min definition. Men gemensamt för dem är att de i större eller mindre utsträckning innehål.ler upplysningar av praktisk natur, som kan vara värdefulla för den presumptive resenären. I första kapitlet har jag förtecknat de förlagsserier jag funnit. Jag har vidare i kapitel 2 försökt dela upp materialet systematiskt efter olika slag av områden. Kapitel 3 består av ett ämnesordsregister, som bland annat innehåller en avdelning för guider på svenska. Arbetet avsl.utas med ett alfabetiskt författar- och titelregister. Jag vill påpeka att detta arbete inte gör några anspråk på fullständighet. Borås i maj 1979 Mats Norling

5 SERIER American guide series // / compiled by the Federal Writers1Project (later called writers 'program). Serien omfattar nordamerikanska stater. Den har under årens lopp utgivits på flera förlag. California : a guide to the Golden State Baedeker //. - Kemnat bei Stuttgart : Baedekers AutofKhrer-Verlag. Se Baedekers USA' Fodor's modern guides //. - London : Hodder and Stoughton. Den innehållsmässiga kvaliteten är ganska ojämn. Större delen av serien revideras årligen, men dessa förändringar är i allmänhet små. Guiderna är utformade i ett relativt praktiskt format. I USA utges serien av förlaget David McKay. Bland de brittiska utgåvorna ma.rks följande böcker: + Fodor's Canada Fodorfs Indian America Fodor's Caribbean, Bahamas and Bermuda Fodorfs USA Fodor ' s Hawaii Fodor's modern guides //. - New York : David McKay Co., Inc. Bland de amerikanska utgåvorna i serien USA: Fodor's far west Fodor's Mid-Atlantic Fodor's Mid-west + Fodor's New England Fodor's New 'York and yew Jersey Fodor's the Old SoutQ Fodor's the Old West ingår följande böcker om Fodor's only-ig-america vacation guide + Fodor's outdoors America Fodor's Rockies and Plajns Fodorfs seaside America Fodor's the South Fodor's South-West Michelin green guides //. - New York : Michelin Tire Corporation. Se New York City / Michelin Mobil trave1 guide // / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - Chicago : Rand McNally & Company. Mobil trave1 guide är med undantag av Alaska och Hawaii en rikstäckande förteckning över restauranger, hotell, motell och s.k. f'resorts" ( = här ungefär rekreationsanläggningar med hyrbara rum + OBS! Bok märkt med har tagits med för att ge en helhetsbild av serien. Dessa böcker behandlas inte i senare delar av specialarbetet.

6 och / eller fritidsstugor). Man har försökt välja ett representativt tvärsnitt, både med avseende på pris, kvalitet och typ av anläggning. Dessutom informeras det om sevärdheter, utflyktsmål, rundturer och olika begivenheter under året i de förtecknade orterna. Serien har utgivits sedan 1958 i samarbete mellan oljeföretaget Mobil och bokförlaget Rand McNally. Det finns sju volymer och varje volym täcker en större region, i vilken då ingår ett antal delstater. Eftersom mail har som målsättning att hålla alla uppgifter standigt aktuella, revideras serien fullständigt varje år. Under varje stat förtecknas alfabetiskt städer och mindre orter. Darundler, i sin tur, följer hotell, motell, "resorts" samt restauranger. För varje ställe får man många praktiska upplysningar vad 'beträffar priser, öppettider och annat. Dessutom utdelar man ett sammanfattande kvalitetsomdöme. Fem stjärnor innebär högsta utmärkelse. Systemet med kvalitetsomdömen förklaras i varje volyms introduktion, som redogör för hur man använder guiderna. I inledningen till varje stat får man dessutom veta något om dess historia och geografi, vidare finns uppgifter om parker och rekreationsområden och vart man kan vända sig om man önskar ytterligare lokala upplysningar. Illustrationerna består helt av kartor, alla av hög kvalitet. Det finns en karta över varje stat och ibland även över större städer. Dessutom en karta över det amerikanska vägnätet samt en avståndskarta med angivande av avstånd imiles och uppskattad körtid mellan städer. Ett utförligt index i slutet av varje volym. Guiderna har ett stort yttre format. Följande regioner / volymer finns i serien: California and the west Northwest and Great Plains states Great Lakes area Southeastern states Middle Atlantic states Southwest and South Central area Northeastern states Nagel's encyclopedia-guides //. - Geneva : Nagel Publishers. Serien täcker många av de länder och stader som ingår i.baedeker. Liksom Baedeker ger Nagel's resehandböcker avsevärt mer än många andra. De är utformade i behändigt fickformat. S e Canada / the text of this guide was prepared in Canada by William H. Parker - New York City / original English text by Peter Baumgarten och USA / English version by James Hogarth - Pan Am's total trave1 planner //. - New York : Bantam Books. Se The real Pa.cific : Hawaii to Hong Kong

7 Polyglott-Reisefuhrer //. - Munchen : Polyglott-Verlag. S e Rauen, Birgid : ~ontréal/quebec Rand McNally guides //. - Chicago : Rand McNally & Company. Rand McNally är ett känt amerikanskt förlag, som länge har utgivit resehandböcker av god kvalitet. USA omfattas i en serie av 10 delar, som alla är skrivna av en och samma fbrfattare. De är uppbyggda och fungerar efter ett likartat möilster. Utmärkande för varje del är att det finns: 1. en åskåd2ig innehållsförteckning och ett index. 2. ett inledande kapitel om hur man använder sig av guiden. 3. en informativ allmän text, där sevärda platser beskrivs. Färdbeskr ivningar. 4. korta inslag om intressanta ämnen med viss anknytning till området ifråga. 5. detaljerade förteckningar över ett urval hotell, motell och restauranger, alfabetiskt uppställda efter stat och stad. (OBS! Se upp med aktualiteten, många av dessa uppgifter börjar b'li föråldrade. ) 6. olika tylper av detaljerade och funktionella kartor. Ett numer p; kartan anger att just den platsen är beskriven under samma nummer i texten. 7. rikligt med goda fotografier. Samtliga guider är dessutom utformade i ett praktiskt format. Följande delar finns, och de är alla skrivna av Andrew Hepburn: Florida New England The Great Lakes New York City The Mid-Atlantic Northern California The Midwest Southern California Mountains & Plains Washington, D.C. Tilläggas slta, att det i serien Rand McNally guides finns ytterligare en reseguide om Florida, en om Kanada samt en om att resa med tåg i Nordamerika: S e Guide to Florida Hilts, Len : Guide to Canada och Wojtas, Edward J.: Trave1 by train En särskild serie, som också den utges av Rand McNally, behandlar USAS nationalparker: S e Rand McNa1l;y national park guide // Dessutom utger Rand McNally i samarbete med oljeföretaget Mobil en särskild serie om hotell, motell och restauranger i USA: Se Mobil trave1 guide //

8 Rand McNally national park guide // / Michael Frome. - Chicago : Rand McNally & Company. Se Frome, Michael : National park guide Semesterserien //. - Stockholm : Generalstabens Litografiska Anstalts förlag. Se Clairmont, L,eonard : Hawaii Hedman, IrinLa : Canada och Löfgren, Sva.nte : Kalifornien Sesams reseguider //. - Stockholm : AldusIBonnier. Se Lindahl, Mac: : Första gången i New York The today series //. - Paris : Editions J. A. S e Doucet, Louis : The Caribbean today Travelaid guide series //. - London : Trave1 Aid Services Ltd. S e A moneywise guide to North America World cultural guides //. - London : Thames and Hudson. Se Ashton, Dore : New York $10-a-day guides //. - New York : Arthur Frommer, Iix. S e Hamburg, Joan : New York on $15 a day och Bryant, Bet11 : Washington, D. C. on 10 dollars a day

9 MONOGRAFIER Baedekers USA : Reisefiihrer durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Ny uppl.. - Kemnat bei Stuttgart : Baedekers Autofuhrer-Verlag, cop s. : ill. - (~aedeker) Baedekers förlag har en lång tradition bakom sig och är kant för sina utm,ärkta resehandböcker. En Baedeker har nästan blivit en synonym till ordet resehandbok, genom den noggrannhet och detaljrikedom som kännetecknar de uppgifter som lämnas. Denna guide, som är en tysk utgåva, behandlar alltså USA. Den är indelad i tre större delar. I en inledanlde allmän del finns artiklar som beskriver USAs geografi, historia, statsskick, näringsliv, befolkningsgrupper,.. bildningsvas~en och kultur. Den andra delen innehåller praktisk information, av värde inte minst vid förberedelsen av resan. Man får har b1.a. veta vilka formaliteter som behöver ordnas, råd om lämplig restid, olika satt att ta sig till USA och hur man tar sig fram i landet, vilka sevärdheter som kan vara värda ett besök m.m. Den tredje delen beskriver till att börja med regionvis alla USAs delstater, men även andra områden, t.ex. i Karibiska havet (Puerto 'Rico och Jungf ruöarna). Sedan följer 20 rekommenderade resrutter, med avstickare och varianter. Förslagen är främst riktade till bilturister. Utförliga uppgifter om sevärdheter längs de olika färdvägarna. Mot slutet av denna tredje och sista del i boken finns en alfabetisk förteckning över besöksvärda städer, nationalparker och naturscenerier. Uppgifter om hotell och restauranger. Boken avs1ut.a~ med ett omfattande register. Nar det galler illustrationer finns det förutom ett rikt kartmaterial i fiirg (översiktskartor, stadskartor, detaljkartor) också planskisser över museer, teckningar och olika slag av tabeller och andra översikter. Guiden har ett kompakt och praktiskt fickformat. Cohen, Marjorie Adoff : Where to stay USA : from 50d to $10 a night ed., completely revised. - New York : The Frommer / Pasmantier Publishing Corporation, s. : ill. Boken informt~rar huvudsakligen om billiga övernattningsställen i USA. Det finns fyra huvudkapitel. I första kapitlet finns uppgifter om hur man tar sig fram med olika färdmedel till låga kostnader, fr2mst buss, tåg, bil och flyg men aveln udda transportsätt som t.ex. cykelåkning behandlas. Kapitel 2 ar en introduktion till nästa kapitel. Det handlar om olika kategorier av övernattningsställen, som vandrarhem, studenthem, 'billiga motell, campingplatser m.fl. Tredje kapitlet utgör bokens huvuddel och är indelat alfabetiskt, i första hand efter stater och sedan efter städer. Staderna ar inprickade på en översiktskarta över varje stat, så att man får en ungefärlig uppfattning om avstånden. Alla Övernattningsställen, som kostar $10 och mindre per natt

10 ( 1 976), f örtecknas under rubriken "Accommodation". Campingplatser f örtecknas under "Camping1'. I fjärde kapitlet får man b1.a. veta något om speciella reserabatter som galler för utländska besökare i USA, vidare vart man kan vändia sig ifall man önskar besöka ett amerikanskt hem under vistelsen. Slutligen finns fakta om telefon, post, valuta m.m. Register saknas i guiden. Men innehållsförteckningen är utförlig och bokeil i sig ar ju konstruerad som en alfabetisk uppslagsbok. Det yttre formatet ar praktiskt. Fodor's USA 1978 / Robert C. Fischer, editor. - New ed.. - London : Hodder & Stoughton, s. : ill. - (Fodor 's modern guides) Se : Fodor's modern guides Frome, Michael : National park guide annual ed., expanded and revised. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally national park guide) Rand McNally national park guide, som utkommer årligen, är av hög kvalitet både vad gäller text och bildmaterial. Boken har tv& större delar. Den första delen, huvuddelen, tar upp samtliga 38 nationalparker i USA, iilklusive en i Karibiska havet ungfr fru öarna). Varje nationalpark agnas ett kapitel. Först introduceras parken med er1 allmän bakgrund. Därefter följer information av praktisk art. Man f år bl. a. veta vilka "ingångar" parken har, hur lång tid man bör avsatta vid ett besök för att få behållning, vidare utförliga uppgifter om naturscenerier (också i området runt själva parken), friluftsliv (t.ex. möjligheter till fiske), rundturer, vilka övernattningsmöjligheter som står till butis, säsonger (öppethållande m.m.) samt fotograferingstips. Längre fram :i boken informeras allmänt om vad man bör tänka på nar man planerar besök till nationalparker. Detaljerade kartor i färg över många parker. I början av boken finns en översiktskarta över USA, på vilken alla nationalparker är inprickade. Nästa del i denna guide innehåller fyra kapitel om andra områden och enheter, som ingår i "the National Park System". Först ett urval mirinesmärken och monument i och omkring Washington D.C. Sedan följer kapitlen "Archaeological areas", "Historical areas" och "IJatural and recreational areas". Det sistnämnda kapitlet orienterar b1.a. om de s.k. "national parkways", som ar vägslingor, avsedda för nöjesåkning, genom natursköna trakter. Boken avslutiis med ett kapitel om nationalparkernas geologi och ekosystem. Sist ett index, uppställt efter stater. Illustrationc~rna består av, förutom kartmaterialet, vackra fotografier ]?å naturscenerier, de allra flesta i färg. Bokens format är stort.

11 Heilborn, Adele : Resor och studier i USA : handbok / utgiven av Sverige-Amerika Stiftelsen (The Sweden-America ~oundation) uppl., helt omarbetad. - Stockholm : LTs förlag, s. Detta är en handbok som främst vänder sig till dem som tänker bedriva studier i USA. Men den kan också vara till stor hjälp för dem som planerar att besöka USA av andra orsaker, t.ex. då som turist. Speciellt värdefull måste boken vara för alla som stannar i landet en längre tid. Resor och stutiier i USA är en mycket faktaspäckad bok och lämpar sig väl som snabbreferens för olika praktiska frågor före och under visirelsen. Det finns t.ex. uppgifter om vad man bör tänka på när rnan förbereder resan, uppgifter om resor i USA och råd av olika slag, som kan vara av värde under vistelsen. Det finns olilca omvandlingstabeller, t.ex. för mått och avstånd, samt termlistor för Översättning av svenska begrepp. Boken inleds rned en mycket utförlig innehållsförteckning. k slutet av boken finns också ett register. A moneywise guide to North America : Canada, USA, Mexico / edited, updiited and rewritten by Michael von Haag and Anna Crew ed. - London : Trave1 Aid Services Ltd., cop s. : ilz. - (Travelaid guide series) Denna guide, :som behandlar USA, Kanada och Mexico, vänder sig framför allt till alla som reser med knappa resurser. Priset har spelat stor roll för urvalet av uppgifter, som bygger förutom på författarnas egna erfarenheter också på bidrag från läsarna. Guiden ar uppbyggd på så satt att det finns två kapitel om varje land. Det första kapitlet ger en allmän introduktion. Har finns kortfattade upplysningar om b1.a. de formaliteter som behöver ordnas före resan, olika färdsätt till och inom respektive larid, vidare finns uppgifter om klimat, tidszoner, valuta, telefon, post, elektricitet m.m. I det andra kapitlet delas USA och Kanada först var för sig upp i större geografiska områden. Var je sådan region innehåller för USA ett antal delstater och för Kanada ett antal provinser och territorier. Därunder behandlas sedan stader och platser enligt ett visst mönster. Det finns först till varje region, stat, stad etc. en allmän bakgrund. Sedan lämnas detaljerade upplysningar b1.a. om kommunikationer, sevärdheter, sightseeing, shopping, måltidsställen samt logi. Tyvärr saknas register i guiden, vilket gör det svårt att snabbt leta fram uppgifter om mindre platser, om man på förhand inte vet ungefär var de ligger i förhållande till en större stad. När det gäller illustrationer, finns b1.a. några kartor över viktiga städe-r. s art materialet är av ganska dålig kvalitet och avser att endiist ge en första allmän orientering. Guiden är utformad i fickformat.

12 - New horizons U.S.A. : Pan Am's complete guide to trave1 in the United States: / Gerald W. Whitted, editor. - 6., revised ed. - New York, M.Y. : Pan American World Airways, s. : ill. 1nf ormat'ionen.är överskådlig och mycket lättåtkomlig, tack vare enkla uppställningar av fakta och bra index, dock ei på lånat när så utförlig som i Nagel's och Baedeker's reseguider. USA delas in i sju större delar, varav en del behandlar Alaska, Hawaii, Puert:o Rico och Jungfruöarna. Varje del inleds med korta beskrivningar av de stater som ingår. Sedan följer en längre redogtirelse för varje större stad. Man får veta litet om stadens hi.storia, de största sevärdheterna, teatrar, nattklubbar, rest.auranger, hotell m.m. Hänvisningar till var man kan vända sig för ytterligare lokal information förekommer ofta. I början av boken finns ett lexikon för amerikanska maträtter. Ett särskilt kapitel ägnas åt information till utländska besökare, b1.a. med olika omvandlingstabeller för mått etc. Guiden avslutas med en avdelning som tar upp de amerikanska nationalparkerna. Kartor och fotoillustrationer förekommer, dock av relat.ivt dålig kvalitet. Guiden ar utformad i fickformat. Power, John : The camper's handbook : a complete guide to wilderness and family camping in North America. - Toronto : Modern Canadi,an Library, s. : ill. Har finns b1.a. kapitel om utrustning och' packning, matlagning, växt- cich djurliv samt kanoting. Thomas, Bill : Tripping in America : off the beaten track. - Radnor, Pa. : Chilton Book Company, s. : ill. Detta är ingen reseguide i vanlig bemärkelse. Upplysningar om t.ex. hotell, restauranger, färdväg och färdsätt saknas helt. Istället är det mer en slags uppslagsbok, späckad med upplysningar om mindre kända "udda" platser, företeelser och händelser i USA. Författaren har medvetet undvikit att namna alla berömda sevärdheter längs de vanligaste turiststråken. Istället vill han väcka resenärens intresse för det "okända" Amerika. Därav i titeln uttrycket "off the beaten track". Boken är uppställd kapitelvis efter stater i bokstavsordning. Den omfattar alla amerikanska stater samt District of Columbia (Washington-- D.C.). I slutet av varje kapitellstat finns alltid uppgift om vart man kan vända sig för ytterligare information. Index saknas. Illustrationer endast i form av fotografier i svart / vitt. Bokens format är stort. USA / English version by James Hogarth. - Geneva : Nagel Publishers, cop s. : ill. - (Nagel" encyclopediaguides) Guiden är ytterst utförlig. Den inleds med en allmän introduktion, där det finns artiklar om USAS geografi, historia, kulturliv m.m.

13 Bokens huvuddel ar uppdelad på tre delar: Första delen ger korta lättlästa redogörelser om USAs olika stater och områden. Staterna ar uppdelade alfabetiskt under större regioner. Andra delen beskriver 37 större städer och deras närmaste omgivningar. Ett avsnitt finns också om berömda nationalparker. Tredje deleil innehåller en mängd information av praktisk natur. Man får t.e:s. veta hur man kan ta sig fram i USA på olika sätt. Dessutom fiinns ordlistor, listor över rekommenderade hotell och restauranger m.m. Kartor förekommer rikligt och de ar av god kvalitet. Ett iittömmainde index avslutar boken. Se aven: Nagel's encyclopedia-guides Wojtas, Edward J. : Trave1 by train. - New York : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally guides) Boken handlar om hur man tar sig fram med tåg i USA, men även Kanada och Hexico omnämns. Inledningsvis finns en allmän introduktion om olika typer av tåg, vagnar, service m.m. Sedan följer en detaljerad redogörelse av alla viktiga järnvägslinjer, både kortare linjer och s.k. fjärrtåg. Plan får dels praktiska upplysningar i anslutning till varje resrutt, dels utförliga beskrivningar av de städer och naturscenerier som passeras. För den specielltjärnvägsintresseradeturi'sten finns en förteckning övler museijärnvägar i USA. Det finns också ett kapitel om s.k. biltåg, som alltså bilturisten kan använda sig av. Boken avslutas med ett index över i texten omnämnda stader samt en förteckning med uppgifter om vart man kan vända sig för ytterligare upp1,ysningar om tågresor. Illustratio-nerna består av svart / vita foton och ett antal kartor. Det finns en översiktskarta över USAs järnvägsnät samt kartor över de enskilda linjerna.

14 USA : DELSTATER ALABAMA Fodor's the South : Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee /' ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodorl's modern guides Southeastern states : Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, ~issisci~~i~ Tennessee / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) ALASKA Fodor's far west : California, Oregon, Washington, Idaho, Nevada, Alaska / ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s. : ill- - (Fodor's modern guides) Se : Fador's modern guides Spring, Norma : Alaska : the complete trave1 book. - New York, N.Y. : The Macmillan Company, s. : ill- Det finns förutom detaljerade praktiska upplysningar också ett fylligt bakgrundsmaterial om Alaska. Boken är indelad i fem större kapitel. Det första kapitlet, "Some facts of Alaskan life", är en allmän introdukti,on och innehåller iippgifter om Alaskas geografi, natur och människor. Det finns vidare uppgifter om hur man kan ta sig fram, väder, lämplig klädsel m.m. De fyra övriga kapitlen behandlar vart och ett ett större geografiskt område, t.ex. den arktiska delen av Alaska. Man får utförliga uppgifter om b1.a. kommunikationer, naturscenerier och stader (historia, sevärdheter, utflyktsmål, ev. guidade rundturer, shopping, hotell, restauranger m.m.1. Mot slutet av boken finns en sammanfattande förteckning över tillgängliga transportmedel samt uppgifter om vart man kan vanda sig för ytterligare information om turism i Alaska. Det finns här även några litteraturtips. Allra sist ett index. Boken ar illustrerad med fotografier, huvudsakligen i svart / vitt. Det finns en enda karta, en översiktskarta över staten.

15

16 I bokens första kapitel, om Los Angeles, redogörs detaljerat för olika sevärdheter i och omkring stadskärnan. I "Utflykter från Los Angeles" kan man läsa om San Diego, Palm Springs, Las Tlegas, Phoenix, Tucson och Tombstone ("Vita dukens A Västern"), Grand Canyon samt om indianreservaten i sydväst;. Liknande kapitel finns sedan om San Francisco och Seattle. 4. i Resten av boken innehåller huvudsakligen praktisk information. Först "Tips och råd om resor i västra USA". Här behandlas olika färdmedel som flyg, båt, tåg, buss, bii (både hyrning och begagnat köp). Sedan följer "Tolv turförslag", där de stater som inte finns med i huvudtexten tas upp, b1.a. New Mexico och Hawaii. Alla resrutter ar inprickade på ett kartblad som medföljer boken som lös bilaga. Det sista kapitlet heter "Praktisk handledning till tre metropoler". Man får här råd och upplysningar om b1.a. klimat och lämplig klädsel, lokala kommunikationer, affärer, restauranger, nöjesliv. Det finns vidare en förteckning med viktiga adresser och telefonnummer och uppgifter om telefon, post, mått och vikt, temperatur (t.. ex. hur man omvandlar grader i Fahrenheit till Celsius). Det: finns omvandlingstabeller för kladstorlekar samt en avståndstabell, både i engelska miles och i kilometer, mellan viktiga platser. Tyvärr ar registret i denna reseguide inte särskilt utförligt, men det kompenseras å andra sidan av en detaljerad innehållsförteckning. Illustrationerna utgörs av några svart / vita fotografier samt ett ganska utförligt kartmaterial. Det finns både översiktskartor och olika detal j kartor. Fodor's the South : Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, A.rkansas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee / ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc,, s. : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodor'c modern guides -- Southwest arid South Central area : Arkansas, Colorado, Kansas, Louisiana, lilissouri, New Mexico, Oklahoma, Texas / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNa1l:g & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) Bower, Donald E. : Roaming the American West : adventure and activity guide to 110 scenic, historic & natural wonders. - New York : Galahad Books, cop s. : ill- Se : ARIZONA

17 Fodorls Rockies and Plains : Colorado, Nebraska, Utah, Wyoming, South Dakota, North Dakota, Montana / ed. by Eugene Fodor New York : Ilavid McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor' s mode~rn guides) Se : Fodor's modern guides Hepburn, Andrew : Rand McNally guide to Mountains & Plains : North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Montana, Wyoming, Colorado, Utab. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : il'l. - (Rand McNally guides) Se : Rand McNally guides Southwest and South Central area : Arkansas, Colorado, Kansas, Louisiana, Mi.ssouri, New Mexico, Oklahoma, Texas / Rand McNally & Company, Molbil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally,& Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) Se : Mobil tr.ave1 guide CONNECTICUT Hepburn, Andrew : Rand McNally guide to New England : Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Rand McNally guides) Se : Rand McNally guides Northeastern states : Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) DELAWARE Fodor's Mid-Atlantic : Pennsylvania, Maryland, Washington D.C., Delaware, Virginia, West Virginia / ed. by Eugene Fodor.... New York : David McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodor's modern guides

18 Hepburn, Andrew : Rand McNally guide to the Mid-Atlantic : New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, District of Columbia, West Virginia, Virginia. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally guides) Se : Rand McMally guides Middle Atlantic states : Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia, West Virginia / Rand ~ c ~ a & l Company, l ~ Mobil Oil Corporation. - New ed... - Chicago : Rand McNally & Company,, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) FLORIDA Fodor's the South : Florida, Georgis, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor 's modern guides) Se : Fodor's modern guides Guide to Florida / Rand McNally & Company. - New ed.. - New York : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Rand McNall'y guides) Hepburn, Andrew : Florida. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally guides) Se : Rand MclVally guides Southeastern states : Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Tennessee / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, c. : ill. - (Mobil trave1 guide).. GEORGIA Fodor's the South : Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkarisas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee / ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodor's modern guides Southeastern states : Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Tennessee / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide)

19 HAWAII Clairmont, Leonard : Hawaii. - Stockholm : Generalstabens Litografiska Anstalts förlag, s. : ill. - (Semestsrserien) I första halften får man en hel del praktisk information av allmän art, t.ex. hur man kan ta sig till Hawaii, klimat m.m. Därefter följer en kortfattad presentation av ögruppen och dess åtta öar. I bokens senare hälft redovisas mer utförligt några av öarna. Rekommenderade hotell och restauranger är grupperade'efter den klass de håller. Det finns utförliga tips på olika sevärdheter och råd hur rnan kan ta sig dit. Uppgifter om ögruppens historia, dess folkraser och språk, natur- och djurvärld, kultur och seder saknas inte. Avslutningsv:is en hotellförteckning, ett register och en karta. Davenport, William W. : Fodor's Hawaii 1978 / by William W. Davenport ; and others. - London : Hodder and Stoughton, s. : ill. - (Fodor's modern guides) Det finns i boken tre stora avdelningar: "Facts at your fingertips1', "The Hawaiian scene" och "The face of Hawaii". I den första avdelningen lämnas b1.a. uppgifter om formaliteter som pass och visum, om kostnader för en resa (från Amerikas västkust) samt uppehälle, färdsätt (listor på flygbolag och rederier), vad man bör packa (och inte packa) inför resan, komunikatiorier mellan ögruppens öar och rundturer, fri1cft.saktiviteter som kan utövas samt viktiga årliga begivaqheter. Avslutningsvis finns en adress förteckning samt en del råd till fotograferingsintresserade. I nästa avael!ning, "The Hawaiian scene", försöker olika författare beskriva Hawaii och dess invånare. Exempel på rubriker: 11 Hawaii's rorilantic history - from Stone Age to statehood", "Island speec:h is different - Hawaiian salt and pidgin pepper" (här ingår bl-. a. en ordlista över van1 igt f örekommande hawaiianska ord), "Creative Hawaii - East meets West in the arts" (det finns e? förteckning med uppgifter om kända konstnärer) samt kapitlet I I Shopping in Hawaii - showcase for six continents" (b1.a. en detaljerad fört:eckning över affärer, uppställd efter sortiment), I den tredje stora avdelningen, "The face of Hawaii", behandlas i tur och ordning Hawaii's åtta öar. Efter en allniän presentation följer rubriken "Exploring...l1. Här redogörs för alla kända och mindre kända sevärdheter och utflyktsmål på respektive ö. Ön Oahu och dess stad Honolulu, som kanske turisten i första hand möter, beskrivs extra utförligt. Det finns för Honolulu en omfattande alfabetisk lista, där sevardheterna ar aarkerade på ett visst sätt, som ger ledning om vilka som är mest besöksvärda. 'l Practical irlformation" i slutet av arje je ö~eskrivninn ko~~pletterar delvis "Facts at your fingertips". Här finner man preciserade uppgifter om b1.a. lokala kommunikationer, guidade rundturer, hotell (indelade efter prisnivå), mat (inklusive specialiteter) och restauranger (uppställda efter prisnivå), nöjen n.m. Guiden avslutas med ett index, kartor över öarna samt en karta över Honolulu. I början av boken finns dessutom en översiktskarta över ögruppen. Övriga illust.rationer utgörs av teckningar och fotografier. Se aven: Fodor's modern guides

20 17. Henriksson, Anne : Det nygamla Västern : en handbok för den moderne amerikaresenären. - Stockholm : Askild & Kärnekull, s. : ill. & ett kartbl. Se : ARIZONA The real Facific : Hawaii to Hong Kong. - New York : Bantam Books, s. : ill. - (Pan Am's total trave1 planner) Guiden beistår dels av en allmän introduktion dels av beskrivningar av länder i Stilla havet och i Orienten. Den all~änna delen ger tips på förberedelser inför en resa. Men många av råden riktas främst till amerikaner. I länderbeskrivningarna finns uppgifter om de amerikanska Guam, Hawaii, Mikronesien och Samoa. Man får här mycket kortfattade upplysningar av uppslagsbokskaraktär gällande bl. a. 1. historia, geografi, statsskick, klimat, språk, religion 2. valuta, flyglinjer dit, inresebestämmelser, flygplatser, lokala kommunikationer 3. mat och dryck, restauranger, hotell (med prisuppgifter), shoppirig, nöjesliv 4. sevärdheter, fotografering, var man kan erhålla ytterligare lokal j-nformation Det finns en översiktskarta över Stilla havet samt kartor över länderna. Boken avsl.utas med ett index. Waldo, Myra : Myra Waldo's trave1 guide to the Orient and the Pacific s. : ill. - New ed.. - New York, N. Y. : Collier Books, De uppgifter som lämnas är mycket utförliga. Första delen av boken är allmänt orienterande, medan huvuddelen tar upp dels Orienten, dels turistmål i Stilla havet, däribland de aizerikanska områdena Guam, Hawaii, Mikronesien och Samoa. I den första delen jämför författaren flygresor och båtresor samt olika sätt att resa (t.ex. i grupp och individuellt). Vidare ger hon uppgifter om formaliteter (som pass och visum), valuta, nödvändiga vaccinationer m.m. I den andra delen av boken lämnas b1.a. följande upplysningar om varje land: Bakgrund (historisk och geografisk), lämplig tid att resa dit, inresebestämmelser, ridsskillnad (i förhållande till det amerikanska fastlandet). Dessutom finns uppgifter om städer, sevärdheter, kommunikationer, hotell och restauranger (grupperade efter den klass de håller), shopping, nöjesliv samt slutligen olika typer av utflykter och rundturer. Allra sist ett omfattande index. Det finns i guiden kartor samt tabeller som visar temperatur och nederb6rd i de beskrivna länderna. IDAHO Bower, Donald E. : Roaming the American West : adventure and activity guide to 110 scenic, historic & natural wonders. - New York : Galahad Books, cop s. : ill. Se : ARIZONA

Dakota. Massachusetts Nevada. New Jersey Kansas Kalifornien Arizona Mexico. Arkansas. Georgia Texas Louisiana Florida

Dakota. Massachusetts Nevada. New Jersey Kansas Kalifornien Arizona Mexico. Arkansas. Georgia Texas Louisiana Florida USA Alaska Stilla havet Washington Montana North Oregon Dakota Minnesota Vermont Maine Idaho South Wisconsin New Hampshire Wyoming Dakota Michigan New York Massachusetts Nevada Nebraska Iowa Pennsylvania

Läs mer

Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014. Maria Landgren Chefsstrateg

Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014. Maria Landgren Chefsstrateg Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014 Maria Landgren Chefsstrateg Sverige rankas högt - innovation och konkurrenskraft Innovation Union Scoreboard 2014 Global Competitiveness

Läs mer

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN W ashington Montana North Dakota Minnesota New Hampshire Vermont Maine Massa- Oregon W isconsin chusetts Idaho W yoming South Dakota Michigan New York Rhode Island Connecticut

Läs mer

DEN STORA AMERIKARESAN 7-9, GY

DEN STORA AMERIKARESAN 7-9, GY Filmhandledning DEN STORA AMERIKARESAN 7-9, GY USA:s geografi USA är ett stort land och täcker stora delar av Nordamerika. Befolkningen är nästan 320 miljoner till antalet och landets geografi skiljer

Läs mer

Värt att veta om USA. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om USA. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om USA Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta USA Huvudstad Invånarantal Språk Washington DC 321 milj. Engelska Religion Valuta Yta Kristendom US dollar 9.826.675 km2 På denna sida hittar

Läs mer

Magnus Nilsson Produktion

Magnus Nilsson Produktion Magnus Nilsson Produktion Förbehåll: Clean Power Plan består av tre gigantiska dokument på totalt över 3 000 sidor. Jag har själva läst knappt hälften. Allt är inte enkelt att förstå (om man säger ) och

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

Tåg i USA - Natur & storstäder

Tåg i USA - Natur & storstäder Tåg i - Natur & storstäder Detta är den perfekta tågresan för naturälskare. Från Denver kommer du till bergstoppar och vackra sjöar i Rocky Mountains National Park. Därefter går tåget genom svindlande

Läs mer

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar)

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar) ROADTRIP FLORIDA 2015-05-18 (14 dagar) DELSTATER: FLORIDA, GEORGIA, S och N CAROLINA, TENNESSEE, KENTUCKY, INDIANA, ILLINOIS, IOWA, WISCONSIN OCH MINNESOTA Våra tankar om resan Saxentorp Tours har arrangerat

Läs mer

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state NANNY I KALIFORNIEN Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state Att jobba som Au pair Att fara till Kalifornien och jobba som en Au pair är en fantastisk möjlighet att utvecklas och

Läs mer

Västra USA i husbil. Västra USA i husbil. Resan i korthet USA

Västra USA i husbil. Västra USA i husbil. Resan i korthet USA Västra i husbil Västra i husbil Varför välja husbil i Ni har allt. Kök, matplats, badrum, toalett och sovplatser. En perfekt miljö för en familj med barn där det handlar om naturen, camping och upplevelser.

Läs mer

SAS, San Francisco & bilhyra

SAS, San Francisco & bilhyra SAS, San Francisco & bilhyra MyPlanet har satt samman en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor av frihet. Vi

Läs mer

BOKA SOMMARRESAN NU OCH FÅ 500:-I RABATT

BOKA SOMMARRESAN NU OCH FÅ 500:-I RABATT Stora Hawaiiresan BOKA SOMMARRESAN NU OCH FÅ 500:-I RABATT (Resan skall vara bokad och klar senast 28/2 - avresa senast 30/9) I bilagan 9/1 i Svenska Dagbladet står felaktigt pris vid 2 vuxna. Korrekt

Läs mer

Sol & bad Fort Myers. Sol & bad Fort Myers. Resan i korthet USA

Sol & bad Fort Myers. Sol & bad Fort Myers. Resan i korthet USA Sol & bad Fort Myers Sol & badsemester vid en av 's bästa stränder. Fort Myers på Floridas västkust är perfekt för en sol och badsemester. Klimatet är varmt och skönt året om, stranden är bland de bästa

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

Värt att veta om Kanada. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om Kanada. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Kanada Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Kanada Huvudstad Invånarantal Språk Ottawa 35 miljoner Engelska och franska Religion Valuta Yta Romerskkatolska kyrkan och protestantism

Läs mer

Västra USA & Nationalparker

Västra USA & Nationalparker Västra USA & Nationalparker Boka resan mellan 9/11-8/12 och få2 för 1 på valfri utflykt till ettmaxvärde av 1.500 kr. Detta är en komplett rundresa med bil i Västra USA. Upplev San Francisco, vackra Yosemite

Läs mer

Stora Hawaiiresan. Stora Hawaiiresan. Resan i korthet USA

Stora Hawaiiresan. Stora Hawaiiresan. Resan i korthet USA Stora Hawaiiresan Med sina fantastiska stränder, snorkling i världsklass och underbart tropiska klimat kan Hawaiiöarna leva upp till de flesta drömmarna om den perfekta tropiska ön. En resa till Hawaii

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Med bil i New England

Med bil i New England Med bil i New England Nordöstra är så mycket mer än bara New York. Tyvärr är det många som inte hittar till dessa nordöstliga stater även kallade New England. Men här väntar både spännande städer, vacker

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

Västra USA & Nationalparker

Västra USA & Nationalparker Västra & Nationalparker Detta är en komplett rundresa med bil i Västra. Upplev San Francisco, vackra Yosemite National Park, mäktiga Grand Canyon, spännande Death Valley, Las Vegas och Los Angeles nöjesparker

Läs mer

Blue Hawaii. Blue Hawaii. Resan i korthet USA

Blue Hawaii. Blue Hawaii. Resan i korthet USA Blue Hawaii Blue Hawaii På denna tur upplever du tre sidor av - det dynamiska och multikulturella New York, det glamorösa Hollywood och slutligen, men inte minst, det tropiska Hawaii, som är ett paradis

Läs mer

Upptäck världen med GO Cruising

Upptäck världen med GO Cruising Upptäck världen med GO Cruising Välkommen till GO Cruising GO Cruising är specialiserade på kryssningar runt om i världen. Det finns otroligt många rederier och resmål att välja mellan och vi kan guida

Läs mer

Lärobok Under dina förberedelser för din prövning ska du använda Progress Gold B av Eva Hedencrona och boken finns att köpa på Läromedia.

Lärobok Under dina förberedelser för din prövning ska du använda Progress Gold B av Eva Hedencrona och boken finns att köpa på Läromedia. Våren 2017 Välkommen till prövning i Engelska 6! Målet för kursen är att du allsidigt utvecklar din engelska och självständigt använder språket i olika situationer, såväl formellt som informellt. Särskild

Läs mer

AoM Consult AB. Din utbildningskonsult. Brottmålskurs med inriktning på Förundersökning och kriminalteknik

AoM Consult AB. Din utbildningskonsult. Brottmålskurs med inriktning på Förundersökning och kriminalteknik AoM Consult AB Din utbildningskonsult Brottmålskurs med inriktning på Förundersökning och kriminalteknik Plats: Honolulu- Hawaii Datum: 4-14 januari 2017 Brottmålskurs med inriktning på Förundersökning

Läs mer

Sol & Bad Fort Myers. Sol & Bad Fort Myers. Resan i korthet USA

Sol & Bad Fort Myers. Sol & Bad Fort Myers. Resan i korthet USA Sol & Bad Fort Myers Sol & badsemester vid en av 's bästa stränder. Fort Myers på Floridas västkust är perfekt för en sol och badsemester. Klimatet är varmt och skönt året om, stranden är bland de bästa

Läs mer

Sommarerbjudande Kalifornien

Sommarerbjudande Kalifornien Sommarerbjudande Kalifornien MyPlanet har satt samman årets julklapp - en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor

Läs mer

Västra USA i privatflyg

Västra USA i privatflyg Västra i privatflyg Du kan uppleva 's västkust på många sätt men det finns ingenting som kan mäta sig med att uppleva Västra med privatflyg. Tidigare var en sån livsstil endast möjlig för miljonärer och

Läs mer

FORUM. International VÄRLDSVID VÄNSKAP, GLOBAL KOMPETENS, LOKALT STÖD

FORUM. International VÄRLDSVID VÄNSKAP, GLOBAL KOMPETENS, LOKALT STÖD International VÄRLDSVID VÄNSKAP, GLOBAL KOMPETENS, LOKALT STÖD FORUM UTGIVEN AV SWEDISH WOMEN S EDUCATIONAL ASSOCIATION INTERNATIONAL, INC. NR 1 VÅR/SOMMAR 2009 SWEAS GRUNDARE Agneta grundade en unik organisation

Läs mer

Värt att veta om Malaysia. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om Malaysia. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Malaysia Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta om Malaysia Huvudstad Invånare Språk Kuala Lumpur 31,3 milj. Religion Valuta Yta Sunni-islam och buddhism Ringgit Här nedan hittar du

Läs mer

NHL Live! Hockeyresa, Los Angeles 14 > 20 mars 2016

NHL Live! Hockeyresa, Los Angeles 14 > 20 mars 2016 NHL Live! Hockeyresa, Los Angeles 14 > 20 mars 2016 Häng med till Kalifornien, flyg nonstop med SAS från Arlanda, se 3 NHL matcher med bl.a Henke Lundqvist och hans Rangers och träffa Sollentunakillen

Läs mer

Torekovs församlings skrifter om ön Läs mer

Torekovs församlings skrifter om ön Läs mer 1 Torekovs församlings skrifter om ön Läs mer Stiftnämndens karta över Hallands Väderö kom ut 1965, samma år som naturparken från 1958 fick beteckningen naturreservat med anledning av en ny naturvårdslag.

Läs mer

BORGHOLMS KOMMUN Samrådshandling FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN BYXELKROKSOMRÅDET 2013 KAPITEL 1 INLEDNING

BORGHOLMS KOMMUN Samrådshandling FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN BYXELKROKSOMRÅDET 2013 KAPITEL 1 INLEDNING KAPITEL 1 INLEDNING - 1 Innehåll Kapitel 1 INTRODUKTION... 3 Bakgrund och syfte... 4 Vision och mål... 6 Beskrivning av arbetet... 6 Kapitel 2 PLANFÖRSLAGET...9 Allmänt om planförslaget...11 Människan

Läs mer

San Diego, California

San Diego, California Foto: Dancestrokes San Diego, California Du kanske har hört att San Diego har det bästa klimatet i USA och det är förmodligen sant. Som om det underbara vädret inte var tillräckligt, så har San Diego också

Läs mer

Värt att veta om Amerikanska Jungfruöarna. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om Amerikanska Jungfruöarna. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Amerikanska Jungfruöarna Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Amerikanska Jungfruöarna Huvudstad Invånarantal Språk Charlotte Amalie Protestantism 104.000 Engelska Religion Valuta

Läs mer

Boka resan på Internet. Dataträff med Eva Dieden Eva Nisséus

Boka resan på Internet. Dataträff med Eva Dieden Eva Nisséus Boka resan på Internet Dataträff 2017-04-20 med Eva Dieden Eva Nisséus Dagens agenda Del 1 13:30 14:15 Del 2 14:45 15:30 Introduktion En resa till London Flyg Hotell Hyrbilar Fortsättning Appar Internationella

Läs mer

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018!

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! IRLAND Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! Vi reser med buss till Köpenhamn och flyg vidare till Dublin. Under rundresan på Irland,

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

USAs nationalparker. Dag 1 Välkommen till USA

USAs nationalparker. Dag 1 Välkommen till USA USAs nationalparker Första nationalparken vi besöker är Grand Canyon där vi stannar tills solnedgången färgar klipporna röda. Vi fortsätter mot Utah där de flesta västernfilmer spelades in. Höjdpunkten

Läs mer

New York till LA med bil

New York till LA med bil New York till LA med bil Välkommen med på en spännande och lång roadtrip tvärs igenom hela. Ni kör från New York på östkusten för att sedan avsluta i Los Angeles på västkusten. Däremellan stannar ni i

Läs mer

IDROTTA OCH STUDERA I USA

IDROTTA OCH STUDERA I USA IDROTTA OCH STUDERA I USA SKANDINAVIENS LEDANDE EXPERT PÅ STIPENDIER I USA WAII NEVADA WASHINGTON CALIFORNIA MAINE MASSACHUSETTS CONNEC CUT NEW YORK PENNSYLVANIA NORTH CAROLINA FLORIDA GEORGIA ALAB ARKANSAS

Läs mer

Kryssning runt Hawaiis paradisöar med San Francisco & Los Angeles

Kryssning runt Hawaiis paradisöar med San Francisco & Los Angeles Club Eriks noga utvalda upplevelser Kryssning runt Hawaiis paradisöar med San Francisco & Los Angeles San Francisco Hawaii Los Angeles Vi gör en fantastisk kryssning där vi upplever Hawaii och de fyra

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Förslag Bröllopsresa Australien

Förslag Bröllopsresa Australien Förslag Bröllopsresa Förslag Bröllopsresa Vi har satt samman ett paket på cirka två veckor där ni blir bortskämda med bra boende och utsökt mat men också med flera spännande upplevelser. Denna bröllopsresa

Läs mer

Stora Hawaiiresan. Stora Hawaiiresan. Resan i korthet USA

Stora Hawaiiresan. Stora Hawaiiresan. Resan i korthet USA Stora Hawaiiresan Med sina fantastiska stränder, snorkling i världsklass och underbart tropiska klimat kan Hawaiiöarna leva upp till de flesta drömmarna om den perfekta tropiska ön. En resa till Hawaii

Läs mer

Västra USA & Nationalparker

Västra USA & Nationalparker Västra & Nationalparker Detta är en komplett rundresa med bil i Västra. Upplev San Francisco, vackra Yosemite National Park, mäktiga Grand Canyon, spännande Death Valley, Las Vegas och Los Angeles nöjesparker

Läs mer

Sustainable Use of Natural Resources in North America, International Course, 7,5 hp Information 22:a september 2015 i Sal A

Sustainable Use of Natural Resources in North America, International Course, 7,5 hp Information 22:a september 2015 i Sal A Sustainable Use of Natural Resources in North America, International Course, 7,5 hp Information 22:a september 2015 i Sal A Kurssida: https://student.slu.se/en/studier/kurser/?anmkod=50024.1516 OBS! Ej

Läs mer

Med bil i New England

Med bil i New England Med bil i New England BOKA SOMMARRESAN NU OCH FÅ 500:-I RABATT (Resan skall vara bokad och klar senast28/2 - avresa senast 30/9) Nordöstra är så mycket mer än bara New York. Tyvärr är det många som inte

Läs mer

Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin

Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin 1 Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin Tänk dig att vara barn i 1800-talets Sverige. Du är fattig och hungrig och framtiden ser inte mycket bättre ut. Den enda utvägen

Läs mer

NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012

NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012 NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012 Onsdag 21 mars Köpenhamn London 10:45 12:00 London San Francisco 14:25 18:20 Vår guide möter upp efter ankomst och vi tar oss med buss till vårt hotell King George

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

KARTÖVNINGAR för kartbok

KARTÖVNINGAR för kartbok 1 KARTÖVNINGAR för kartbok Instruktioner Använd endast kartboken för att lösa uppgifterna. Skriv alla svaren i häftet och använd de tomma kartorna för att skriva och färglägga enligt uppgifterna. Arbeta

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.

Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten. SIDAN 1 Elevmaterial Namn: Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog. LÄSFÖRSTÅELSE Amerika upptäcks 1. Var ligger USA? 2. Vem

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

Avbokningsvillkor Endast Kryssning

Avbokningsvillkor Endast Kryssning Avbokningsvillkor Endast Kryssning Gäller från och med 2015-06-03 (för endast kryssning bokad tidigare gäller kompletterande resevillkor för paketresor) Avbokningsvillkor för Endast Kryssning Utöver rederiernas

Läs mer

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse!

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Gambia tour 5-10 februari 2014 Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Onsdag 5/2 Bakau tour. Vi promenerar i omgivningarna, besöker Crocodile

Läs mer

Boka resan mellan 9/11-8/12 och få 2 för 1 på valfri utflykt till ett maxvärde av 1.400 kr.

Boka resan mellan 9/11-8/12 och få 2 för 1 på valfri utflykt till ett maxvärde av 1.400 kr. Florida och New York Florida och New York Boka resan mellan 9/11-8/12 och få 2 för 1 på valfri utflykt till ett maxvärde av 1.400 kr. Upplev Florida och New York på samma resa. Först har ni sex dagar på

Läs mer

DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS EN UPPLEVELSERNAS STAD SPORT I NEW YORK

DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS EN UPPLEVELSERNAS STAD SPORT I NEW YORK RESA NEW YORK DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS Frihetsgudinnan vakar lugnt vid inloppet av Hudson River, som för att välkomna alla de förväntansfulla som anländer till storstadsmetropolen New York. New York, även

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka New York och Washington, D.C., USA den 6 13 september 2015. Det övergripande

Läs mer

Värt att veta om. Rumänien. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Rumänien. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Rumänien Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta om Rumänien Huvudstad Invånarantal Språk Bukarest 21,5 milj. Rumänska Religion Valuta Yta Rumänskortodoxa kyrkan Rumänska lei 238 391

Läs mer

Östra USAs höjdpunkter

Östra USAs höjdpunkter Östra s höjdpunkter En resa genom östra bjuder både på fantastisk natur, mycket kultur och inte minst några av världens mest spännande storstäder. Njut av utsikten till New Yorks skyline från toppen av

Läs mer

Östra USA med bil. Östra USA med bil. Resan i korthet. USA, sommarkampanj

Östra USA med bil. Östra USA med bil. Resan i korthet. USA, <b>sommarkampanj</b> Östra USA med bil Denna resa tar er från Boston i norr till Washington i söder. Däremellan upplever ni de spektakulära Niagarafallen och otroliga Amish-County. Ni avslutar med ett par dagar i storstädernas

Läs mer

Östra Kanadas höjdpunkter

Östra Kanadas höjdpunkter Östra s höjdpunkter Östra s höjdpunkter Detta är en äventyrlig resa genom östra som kommer stimulera alla sinnen. Resan börjar med upplevelser i s största stad Toronto, sedan följer det charmiga historiska

Läs mer

ÅBO AKADEMIS UTBYTESPLATSER I NORDAMERIKA

ÅBO AKADEMIS UTBYTESPLATSER I NORDAMERIKA 7.3.2012 ÅBO AKADEMIS UTBYTESPLATSER I NORDAMERIKA bilaterala platser ISEP CREPUQ till Québec Samt ISEP I-to-I till bl.a. Japan, Korea och Mexico - - Deadline för ansökningar: 16 mars 2012 Ansökan inlämnas

Läs mer

Värt att veta om. England. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. England. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om England Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta England Huvudstad Invånarantal Språk London 64 milj. Engelska Religion Valuta Yta Kristendom Brittiskt pund 130 395 km2 Här nedan hittar

Läs mer

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Längs New Englands östkust finns städer med prestigefyllda universitet, pampiga byggnader och mycket historia. Innanför ö-och hummerrika CascoBay

Läs mer

Bild+1.+Chiang+KaiPShek+Memorial+Hall+i+Taipei+ Bild+2+Kväll+vid+Daan+station,+Taiepi+101+i+ bakgrunden+

Bild+1.+Chiang+KaiPShek+Memorial+Hall+i+Taipei+ Bild+2+Kväll+vid+Daan+station,+Taiepi+101+i+ bakgrunden+ Utbytesrapport NationalTaiwanUniversityofScienceandTechnology(NTUST) Taipei,Taiwan Våren2015 fanny.henriksson@aalto.fi 13.8.2015 E"postadressochrapportfårpubliceraspåskolanshemsida RapportöverutbyteiTaipeivåren2015

Läs mer

Kryssning längs Nordamerikas västkust Vancouver, Kanada Los Angeles, USA

Kryssning längs Nordamerikas västkust Vancouver, Kanada Los Angeles, USA Club Eriks noga utvalda upplevelser Kryssning längs Nordamerikas västkust Vancouver, Kanada Los Angeles, USA Vancouver Nanaimo Astoria San Francisco Santa Barbara Los Angeles Följ med på en spektakulär

Läs mer

HOLLAND I BLOMNING. Man måste ha sett det med egna ögon för att förstå hur stor, varierad och fantastisk den här parken är.

HOLLAND I BLOMNING. Man måste ha sett det med egna ögon för att förstå hur stor, varierad och fantastisk den här parken är. HOLLAND I BLOMNING När det i början av maj fortfarande kan vara lite ostadigt väder här hemma i Sverige har som regel Nederländerna haft härlig vår ett tag. Uteserveringarna är öppna och vårblommor finns

Läs mer

Simon Shopping. Simon Shopping USA

Simon Shopping. Simon Shopping USA Simon Shopping Shoppa loss på resan till och ta del av landets stora outletutbud. När du köper din resa hos MyPlanet får du en voucher till Simon Shopping med i bagaget. Vouchern byter du in till ett rabatthäfte

Läs mer

Karibien i Privatflyg

Karibien i Privatflyg Karibien i Privatflyg Efter succén med Privatflyg i Västra & Östra USA lanserar nu MyPlanet Karibien i Privatflyg - ett helt nytt fantastiskt sätt att uppleva Karibien. Huvuddestinationerna i denna resa

Läs mer

Värt att veta om. Mexiko. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Mexiko. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Mexiko Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Mexiko Huvudstad Invånarantal Språk Mexico City 121,7 milj. Spanska Religion Valuta Yta Romerskkatolsk Peso 1.964.375 km2 Nedanför kan du

Läs mer

INNEHÅLL. Förord. Karta. Valley of Fire State Park. Mono Lake och Eastern Sierra. Death Valley National Park. Vermillion Cliffs National Monument

INNEHÅLL. Förord. Karta. Valley of Fire State Park. Mono Lake och Eastern Sierra. Death Valley National Park. Vermillion Cliffs National Monument INNEHÅLL Förord 5 Karta 6 Valley of Fire State Park 8 Mono Lake och Eastern Sierra 22 Death Valley National Park 34 Vermillion Cliffs National Monument 46 Antelope Canyon 60 Hoodoos i närheten av Page

Läs mer

Nyhetsbrev December 2014

Nyhetsbrev December 2014 Nyhetsbrev December 2014 Innehåll Sverigelaget Head of Delegation Seminar, januari 2015 PreCamp SOWSG 2015LA, Stockholm 6-8 mars 2015 Pass och ESTA Resor till SOWSG LA2015 Families Program Host Town Program

Läs mer

DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS EN UPPLEVELSERNAS STAD SPORT I NEW YORK

DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS EN UPPLEVELSERNAS STAD SPORT I NEW YORK RESA NEW YORK DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS Frihetsgudinnan vakar lugnt vid inloppet av Hudson River, som för att välkomna alla de förväntansfulla som anländer till storstadsmetropolen New York. New York, även

Läs mer

Nationalparker med privatflyg

Nationalparker med privatflyg Nationalparker med privatflyg Res lite lyxigare och upplev Västra 's nationalparker med privatflyg med max 16 passagerare per flyg. Vi erbjuder nu er möjligheten att lägga mer tid till upplevelser och

Läs mer

USA. Östra & Mellersta. 25/10 2015-13 dagar 25/10 2015-19 dagar 2/11 2015-11 dagar 6/11 2015-7 dagar. Reseprogram SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET

USA. Östra & Mellersta. 25/10 2015-13 dagar 25/10 2015-19 dagar 2/11 2015-11 dagar 6/11 2015-7 dagar. Reseprogram SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET Reseprogram SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET Stockholmsavdelningen Östra & Mellersta USA 25/10 2015-13 dagar 25/10 2015-19 dagar 2/11 2015-11 dagar 6/11 2015-7 dagar Östra och mellersta USA i 4 delar Spårvägssällskapet

Läs mer

22-29/1 & 31/1-7/2 OMAN SAGOLIK ÖKENRITT MOT STRÄNDER & TIDVATTENS DYNINGAR

22-29/1 & 31/1-7/2 OMAN SAGOLIK ÖKENRITT MOT STRÄNDER & TIDVATTENS DYNINGAR 22-29/1 & 31/1-7/2 OMAN SAGOLIK ÖKENRITT MOT STRÄNDER & TIDVATTENS DYNINGAR Nu erbjuder vi som första arrangör en äventyrlig och riktigt häftig resa som aldrig gjorts tidigare för besökande ryttare. Men

Läs mer

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adress Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Amerikanskt adressformat: Företagsnamn Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer Mr.

Läs mer

UNDERSÖKNING: TRENDER INOM FLYGRESOR 2015

UNDERSÖKNING: TRENDER INOM FLYGRESOR 2015 UNDERSÖKNING: TRENDER INOM FLYGRESOR 2015 En halvårsgranskning av flygresedata och en titt på vad det innebär för resenärerna Introduktion Resebranschen för med sig enorma mängder data. Bara inom Expedia

Läs mer

Florida och New York. Florida och New York. Resan i korthet USA

Florida och New York. Florida och New York. Resan i korthet USA Florida och New York Florida och New York Upplev Florida och New York på samma resa. Först har ni sex dagar på Miami Beach. Sola och bada på den berömda stranden, njut av stämningen längs Ocean Drive under

Läs mer

Revillagigedo Islands

Revillagigedo Islands Revillagigedo Islands Den 30 november, klockan 09.00 lä4ar Nau7lus Explorer ankar för a4 ta oss de 400 kilometrarna från Cabo San Lucas i Mexico i sydvästlig riktning ut i S7lla Havet. EJer cirka e4 dygn

Läs mer

Israelsson/Kål och krasse En av förra årets höjdare. Lena Israelsson visar hur man snyggt och skojigt blandar grönsaker med prydnadsväxter.

Israelsson/Kål och krasse En av förra årets höjdare. Lena Israelsson visar hur man snyggt och skojigt blandar grönsaker med prydnadsväxter. Israelsson/Kål och krasse En av förra årets höjdare. Lena Israelsson visar hur man snyggt och skojigt blandar grönsaker med prydnadsväxter. Israelsson/Handbok för köksträdgården Detta är troligen den mest

Läs mer

Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! Resperiod: 14 till 29 mars 2015

Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! Resperiod: 14 till 29 mars 2015 Res med Plan till Laos och Thailand! Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! 1 Resperiod: 14 till 29 mars 2015 Resans innehåll Vi reser till

Läs mer

Kryssning i Alaskas skärgård

Kryssning i Alaskas skärgård Kryssning i Alaskas skärgård Nu börjar den fantastiska resan till Alaska med ett stort utbud av aktiviteter ombord. Kryssningen startar och slutar i Seattle som gränsar till Kanada. Kryssningen passerar

Läs mer

ANNEX 1 BILAGA. Tillägg. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

ANNEX 1 BILAGA. Tillägg. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final ANNEX 1 BILAGA Tillägg till Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

I love my city: New York

I love my city: New York I love my city: New York Följ med till New York, London, Quebec och Paris! Serien I love my city lär dig engelska eller franska samtidigt tar den dig med på en spännande upptäcktsfärd! Du får besöka olika

Läs mer

LAS VEGAS NÖJENAS STAD

LAS VEGAS NÖJENAS STAD MÄSSRESA LAS VEGAS LAS VEGAS NÖJENAS STAD Las Vegas är den största staden i delstaten Nevada i sydvästra USA. Staden är ett centrum för alla möjliga upplevelser och aktiviteter. Las Vegas är ett av världens

Läs mer

Värt att veta om Estland. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om Estland. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Estland Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Estland Huvudstad Invånarantal Språk Tallinn 1,3 miljoner Estniska Religion Valuta Yta Olika former av kristendom Euro Här hittar du praktisk

Läs mer

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet)

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet) Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn RAPPORTSKRIVNING (titel på arbetet) Ort och datum Författare(om det är flera skrivs namnen i bokstavsordning) Innehåll 1. Inledning(kapitelrubrik)...3

Läs mer

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017 2017-03-08 1 (5) Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan Namn skola/förening Antal behöriga elever Beviljat statsbidrag Svenska skolföreningen

Läs mer

TransCanada by Rail. TransCanada by Rail. Resan i korthet. Kanada

TransCanada by Rail. TransCanada by Rail. Resan i korthet. Kanada TransCanada by Rail Tågresan tvärs genom bjuder in till fantastiska upplevelser. Från Torontos storstadsliv i öst, genom trollbindande landskap i Klippiga bergen, till Vancouver i väst. Utforska först

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer