RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG."

Transkript

1 RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

2 Inledning...sid Serier 2 2. Monografier, systematiskt uppställda efter områden USA : allmänt... 6 USA : delstater Alabama Alaska Arizona Arkansas Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa... Kalifornien... Kansas... Kentucky... Louisiana... Maine... Maryland... Massachusetts... Michigan...a. Minnesota... Mississi.ppi... ~issouri... Montana... Nebraska... Nevada... New Hampishire... New Jersey... New Mexico... New York... North Carolina... North Dalcota... Ohio... Oklahoma... Oregon... Pennsylvania... Rhode Island... South Carolina... South Dalcota... Tennessee... Texas... Utah...

3 Washington... s 42 Vermont West Virginia Virginia Wisconsin Wyoming USA : andra områden Amerikanska Jungfruöarna (U.S. Virgin Islands) Amerikanska Samoa Guam Mikronesien Panamakanalzonen Puerto Rico Washington. D.C. (District of Columbia) KANADA Ämnesordsregister Alfabetiskt författar- och titelregister... 57

4 INLEDNING Syftet med detta arbete har varit att förteckna ett urval reseguider om USA och Kanada, utgivna sedan 1970 och tillgängliga på svenska bibliotek. För urvalet har jag framför allt använt mig av Utländska nyförvärv och Svensk bokförteckning. Ett mindre antal reseguider om Kanada har hämtats ur: Canadian reference sources : supplement / Dorothy E. Ryder, editor. - Ottowa, Jag har inte kunnat belägga om dessa finns på svenska bibliotek (markeras med * itexten). För annotationen av den reseguide som ingår i herican guide series samt i Baedeker har jag använt mig av Bibliotekshögskolans samling. All litteratur som jag gått igenom är klassificerad under någon av följande signa: Nqa (geograf i: Förenta staterna) Nqb ( l' : Kanada) men då det g,aller reseguider som huvudsakligen behandlar amerikanska områden i Karibiska havet och i Stilla havet: Nqc (geografi: Mexico och Centralamerika) I I Nrc ( : Melanesien, Polynesien och ~ikronesien) En svårighet under arbetets gång har varit att utifrån titeln avgöra om en bok är en reseguide eller en reseskildring. På en reseguide av god kvalitet ska man kunna ställa vissa krav: att den till. exempel behandlar 1. resväg 2. övernattningsmöjligheter, var man kan inta sina måltider 3. sevärdheter, lämpliga utflyktsmål 4. olika formaliteter, t.ex. pass, visum samt att den också har 5. ett behändigt format 6. rikligt med goda kartor 7. ett bra register Alla böcker i denna förteckning överensstämmer ej helt med min definition. Men gemensamt för dem är att de i större eller mindre utsträckning innehål.ler upplysningar av praktisk natur, som kan vara värdefulla för den presumptive resenären. I första kapitlet har jag förtecknat de förlagsserier jag funnit. Jag har vidare i kapitel 2 försökt dela upp materialet systematiskt efter olika slag av områden. Kapitel 3 består av ett ämnesordsregister, som bland annat innehåller en avdelning för guider på svenska. Arbetet avsl.utas med ett alfabetiskt författar- och titelregister. Jag vill påpeka att detta arbete inte gör några anspråk på fullständighet. Borås i maj 1979 Mats Norling

5 SERIER American guide series // / compiled by the Federal Writers1Project (later called writers 'program). Serien omfattar nordamerikanska stater. Den har under årens lopp utgivits på flera förlag. California : a guide to the Golden State Baedeker //. - Kemnat bei Stuttgart : Baedekers AutofKhrer-Verlag. Se Baedekers USA' Fodor's modern guides //. - London : Hodder and Stoughton. Den innehållsmässiga kvaliteten är ganska ojämn. Större delen av serien revideras årligen, men dessa förändringar är i allmänhet små. Guiderna är utformade i ett relativt praktiskt format. I USA utges serien av förlaget David McKay. Bland de brittiska utgåvorna ma.rks följande böcker: + Fodor's Canada Fodorfs Indian America Fodor's Caribbean, Bahamas and Bermuda Fodorfs USA Fodor ' s Hawaii Fodor's modern guides //. - New York : David McKay Co., Inc. Bland de amerikanska utgåvorna i serien USA: Fodor's far west Fodor's Mid-Atlantic Fodor's Mid-west + Fodor's New England Fodor's New 'York and yew Jersey Fodor's the Old SoutQ Fodor's the Old West ingår följande böcker om Fodor's only-ig-america vacation guide + Fodor's outdoors America Fodor's Rockies and Plajns Fodorfs seaside America Fodor's the South Fodor's South-West Michelin green guides //. - New York : Michelin Tire Corporation. Se New York City / Michelin Mobil trave1 guide // / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - Chicago : Rand McNally & Company. Mobil trave1 guide är med undantag av Alaska och Hawaii en rikstäckande förteckning över restauranger, hotell, motell och s.k. f'resorts" ( = här ungefär rekreationsanläggningar med hyrbara rum + OBS! Bok märkt med har tagits med för att ge en helhetsbild av serien. Dessa böcker behandlas inte i senare delar av specialarbetet.

6 och / eller fritidsstugor). Man har försökt välja ett representativt tvärsnitt, både med avseende på pris, kvalitet och typ av anläggning. Dessutom informeras det om sevärdheter, utflyktsmål, rundturer och olika begivenheter under året i de förtecknade orterna. Serien har utgivits sedan 1958 i samarbete mellan oljeföretaget Mobil och bokförlaget Rand McNally. Det finns sju volymer och varje volym täcker en större region, i vilken då ingår ett antal delstater. Eftersom mail har som målsättning att hålla alla uppgifter standigt aktuella, revideras serien fullständigt varje år. Under varje stat förtecknas alfabetiskt städer och mindre orter. Darundler, i sin tur, följer hotell, motell, "resorts" samt restauranger. För varje ställe får man många praktiska upplysningar vad 'beträffar priser, öppettider och annat. Dessutom utdelar man ett sammanfattande kvalitetsomdöme. Fem stjärnor innebär högsta utmärkelse. Systemet med kvalitetsomdömen förklaras i varje volyms introduktion, som redogör för hur man använder guiderna. I inledningen till varje stat får man dessutom veta något om dess historia och geografi, vidare finns uppgifter om parker och rekreationsområden och vart man kan vända sig om man önskar ytterligare lokala upplysningar. Illustrationerna består helt av kartor, alla av hög kvalitet. Det finns en karta över varje stat och ibland även över större städer. Dessutom en karta över det amerikanska vägnätet samt en avståndskarta med angivande av avstånd imiles och uppskattad körtid mellan städer. Ett utförligt index i slutet av varje volym. Guiderna har ett stort yttre format. Följande regioner / volymer finns i serien: California and the west Northwest and Great Plains states Great Lakes area Southeastern states Middle Atlantic states Southwest and South Central area Northeastern states Nagel's encyclopedia-guides //. - Geneva : Nagel Publishers. Serien täcker många av de länder och stader som ingår i.baedeker. Liksom Baedeker ger Nagel's resehandböcker avsevärt mer än många andra. De är utformade i behändigt fickformat. S e Canada / the text of this guide was prepared in Canada by William H. Parker - New York City / original English text by Peter Baumgarten och USA / English version by James Hogarth - Pan Am's total trave1 planner //. - New York : Bantam Books. Se The real Pa.cific : Hawaii to Hong Kong

7 Polyglott-Reisefuhrer //. - Munchen : Polyglott-Verlag. S e Rauen, Birgid : ~ontréal/quebec Rand McNally guides //. - Chicago : Rand McNally & Company. Rand McNally är ett känt amerikanskt förlag, som länge har utgivit resehandböcker av god kvalitet. USA omfattas i en serie av 10 delar, som alla är skrivna av en och samma fbrfattare. De är uppbyggda och fungerar efter ett likartat möilster. Utmärkande för varje del är att det finns: 1. en åskåd2ig innehållsförteckning och ett index. 2. ett inledande kapitel om hur man använder sig av guiden. 3. en informativ allmän text, där sevärda platser beskrivs. Färdbeskr ivningar. 4. korta inslag om intressanta ämnen med viss anknytning till området ifråga. 5. detaljerade förteckningar över ett urval hotell, motell och restauranger, alfabetiskt uppställda efter stat och stad. (OBS! Se upp med aktualiteten, många av dessa uppgifter börjar b'li föråldrade. ) 6. olika tylper av detaljerade och funktionella kartor. Ett numer p; kartan anger att just den platsen är beskriven under samma nummer i texten. 7. rikligt med goda fotografier. Samtliga guider är dessutom utformade i ett praktiskt format. Följande delar finns, och de är alla skrivna av Andrew Hepburn: Florida New England The Great Lakes New York City The Mid-Atlantic Northern California The Midwest Southern California Mountains & Plains Washington, D.C. Tilläggas slta, att det i serien Rand McNally guides finns ytterligare en reseguide om Florida, en om Kanada samt en om att resa med tåg i Nordamerika: S e Guide to Florida Hilts, Len : Guide to Canada och Wojtas, Edward J.: Trave1 by train En särskild serie, som också den utges av Rand McNally, behandlar USAS nationalparker: S e Rand McNa1l;y national park guide // Dessutom utger Rand McNally i samarbete med oljeföretaget Mobil en särskild serie om hotell, motell och restauranger i USA: Se Mobil trave1 guide //

8 Rand McNally national park guide // / Michael Frome. - Chicago : Rand McNally & Company. Se Frome, Michael : National park guide Semesterserien //. - Stockholm : Generalstabens Litografiska Anstalts förlag. Se Clairmont, L,eonard : Hawaii Hedman, IrinLa : Canada och Löfgren, Sva.nte : Kalifornien Sesams reseguider //. - Stockholm : AldusIBonnier. Se Lindahl, Mac: : Första gången i New York The today series //. - Paris : Editions J. A. S e Doucet, Louis : The Caribbean today Travelaid guide series //. - London : Trave1 Aid Services Ltd. S e A moneywise guide to North America World cultural guides //. - London : Thames and Hudson. Se Ashton, Dore : New York $10-a-day guides //. - New York : Arthur Frommer, Iix. S e Hamburg, Joan : New York on $15 a day och Bryant, Bet11 : Washington, D. C. on 10 dollars a day

9 MONOGRAFIER Baedekers USA : Reisefiihrer durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Ny uppl.. - Kemnat bei Stuttgart : Baedekers Autofuhrer-Verlag, cop s. : ill. - (~aedeker) Baedekers förlag har en lång tradition bakom sig och är kant för sina utm,ärkta resehandböcker. En Baedeker har nästan blivit en synonym till ordet resehandbok, genom den noggrannhet och detaljrikedom som kännetecknar de uppgifter som lämnas. Denna guide, som är en tysk utgåva, behandlar alltså USA. Den är indelad i tre större delar. I en inledanlde allmän del finns artiklar som beskriver USAs geografi, historia, statsskick, näringsliv, befolkningsgrupper,.. bildningsvas~en och kultur. Den andra delen innehåller praktisk information, av värde inte minst vid förberedelsen av resan. Man får har b1.a. veta vilka formaliteter som behöver ordnas, råd om lämplig restid, olika satt att ta sig till USA och hur man tar sig fram i landet, vilka sevärdheter som kan vara värda ett besök m.m. Den tredje delen beskriver till att börja med regionvis alla USAs delstater, men även andra områden, t.ex. i Karibiska havet (Puerto 'Rico och Jungf ruöarna). Sedan följer 20 rekommenderade resrutter, med avstickare och varianter. Förslagen är främst riktade till bilturister. Utförliga uppgifter om sevärdheter längs de olika färdvägarna. Mot slutet av denna tredje och sista del i boken finns en alfabetisk förteckning över besöksvärda städer, nationalparker och naturscenerier. Uppgifter om hotell och restauranger. Boken avs1ut.a~ med ett omfattande register. Nar det galler illustrationer finns det förutom ett rikt kartmaterial i fiirg (översiktskartor, stadskartor, detaljkartor) också planskisser över museer, teckningar och olika slag av tabeller och andra översikter. Guiden har ett kompakt och praktiskt fickformat. Cohen, Marjorie Adoff : Where to stay USA : from 50d to $10 a night ed., completely revised. - New York : The Frommer / Pasmantier Publishing Corporation, s. : ill. Boken informt~rar huvudsakligen om billiga övernattningsställen i USA. Det finns fyra huvudkapitel. I första kapitlet finns uppgifter om hur man tar sig fram med olika färdmedel till låga kostnader, fr2mst buss, tåg, bil och flyg men aveln udda transportsätt som t.ex. cykelåkning behandlas. Kapitel 2 ar en introduktion till nästa kapitel. Det handlar om olika kategorier av övernattningsställen, som vandrarhem, studenthem, 'billiga motell, campingplatser m.fl. Tredje kapitlet utgör bokens huvuddel och är indelat alfabetiskt, i första hand efter stater och sedan efter städer. Staderna ar inprickade på en översiktskarta över varje stat, så att man får en ungefärlig uppfattning om avstånden. Alla Övernattningsställen, som kostar $10 och mindre per natt

10 ( 1 976), f örtecknas under rubriken "Accommodation". Campingplatser f örtecknas under "Camping1'. I fjärde kapitlet får man b1.a. veta något om speciella reserabatter som galler för utländska besökare i USA, vidare vart man kan vändia sig ifall man önskar besöka ett amerikanskt hem under vistelsen. Slutligen finns fakta om telefon, post, valuta m.m. Register saknas i guiden. Men innehållsförteckningen är utförlig och bokeil i sig ar ju konstruerad som en alfabetisk uppslagsbok. Det yttre formatet ar praktiskt. Fodor's USA 1978 / Robert C. Fischer, editor. - New ed.. - London : Hodder & Stoughton, s. : ill. - (Fodor 's modern guides) Se : Fodor's modern guides Frome, Michael : National park guide annual ed., expanded and revised. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally national park guide) Rand McNally national park guide, som utkommer årligen, är av hög kvalitet både vad gäller text och bildmaterial. Boken har tv& större delar. Den första delen, huvuddelen, tar upp samtliga 38 nationalparker i USA, iilklusive en i Karibiska havet ungfr fru öarna). Varje nationalpark agnas ett kapitel. Först introduceras parken med er1 allmän bakgrund. Därefter följer information av praktisk art. Man f år bl. a. veta vilka "ingångar" parken har, hur lång tid man bör avsatta vid ett besök för att få behållning, vidare utförliga uppgifter om naturscenerier (också i området runt själva parken), friluftsliv (t.ex. möjligheter till fiske), rundturer, vilka övernattningsmöjligheter som står till butis, säsonger (öppethållande m.m.) samt fotograferingstips. Längre fram :i boken informeras allmänt om vad man bör tänka på nar man planerar besök till nationalparker. Detaljerade kartor i färg över många parker. I början av boken finns en översiktskarta över USA, på vilken alla nationalparker är inprickade. Nästa del i denna guide innehåller fyra kapitel om andra områden och enheter, som ingår i "the National Park System". Först ett urval mirinesmärken och monument i och omkring Washington D.C. Sedan följer kapitlen "Archaeological areas", "Historical areas" och "IJatural and recreational areas". Det sistnämnda kapitlet orienterar b1.a. om de s.k. "national parkways", som ar vägslingor, avsedda för nöjesåkning, genom natursköna trakter. Boken avslutiis med ett kapitel om nationalparkernas geologi och ekosystem. Sist ett index, uppställt efter stater. Illustrationc~rna består av, förutom kartmaterialet, vackra fotografier ]?å naturscenerier, de allra flesta i färg. Bokens format är stort.

11 Heilborn, Adele : Resor och studier i USA : handbok / utgiven av Sverige-Amerika Stiftelsen (The Sweden-America ~oundation) uppl., helt omarbetad. - Stockholm : LTs förlag, s. Detta är en handbok som främst vänder sig till dem som tänker bedriva studier i USA. Men den kan också vara till stor hjälp för dem som planerar att besöka USA av andra orsaker, t.ex. då som turist. Speciellt värdefull måste boken vara för alla som stannar i landet en längre tid. Resor och stutiier i USA är en mycket faktaspäckad bok och lämpar sig väl som snabbreferens för olika praktiska frågor före och under visirelsen. Det finns t.ex. uppgifter om vad man bör tänka på när rnan förbereder resan, uppgifter om resor i USA och råd av olika slag, som kan vara av värde under vistelsen. Det finns olilca omvandlingstabeller, t.ex. för mått och avstånd, samt termlistor för Översättning av svenska begrepp. Boken inleds rned en mycket utförlig innehållsförteckning. k slutet av boken finns också ett register. A moneywise guide to North America : Canada, USA, Mexico / edited, updiited and rewritten by Michael von Haag and Anna Crew ed. - London : Trave1 Aid Services Ltd., cop s. : ilz. - (Travelaid guide series) Denna guide, :som behandlar USA, Kanada och Mexico, vänder sig framför allt till alla som reser med knappa resurser. Priset har spelat stor roll för urvalet av uppgifter, som bygger förutom på författarnas egna erfarenheter också på bidrag från läsarna. Guiden ar uppbyggd på så satt att det finns två kapitel om varje land. Det första kapitlet ger en allmän introduktion. Har finns kortfattade upplysningar om b1.a. de formaliteter som behöver ordnas före resan, olika färdsätt till och inom respektive larid, vidare finns uppgifter om klimat, tidszoner, valuta, telefon, post, elektricitet m.m. I det andra kapitlet delas USA och Kanada först var för sig upp i större geografiska områden. Var je sådan region innehåller för USA ett antal delstater och för Kanada ett antal provinser och territorier. Därunder behandlas sedan stader och platser enligt ett visst mönster. Det finns först till varje region, stat, stad etc. en allmän bakgrund. Sedan lämnas detaljerade upplysningar b1.a. om kommunikationer, sevärdheter, sightseeing, shopping, måltidsställen samt logi. Tyvärr saknas register i guiden, vilket gör det svårt att snabbt leta fram uppgifter om mindre platser, om man på förhand inte vet ungefär var de ligger i förhållande till en större stad. När det gäller illustrationer, finns b1.a. några kartor över viktiga städe-r. s art materialet är av ganska dålig kvalitet och avser att endiist ge en första allmän orientering. Guiden är utformad i fickformat.

12 - New horizons U.S.A. : Pan Am's complete guide to trave1 in the United States: / Gerald W. Whitted, editor. - 6., revised ed. - New York, M.Y. : Pan American World Airways, s. : ill. 1nf ormat'ionen.är överskådlig och mycket lättåtkomlig, tack vare enkla uppställningar av fakta och bra index, dock ei på lånat när så utförlig som i Nagel's och Baedeker's reseguider. USA delas in i sju större delar, varav en del behandlar Alaska, Hawaii, Puert:o Rico och Jungfruöarna. Varje del inleds med korta beskrivningar av de stater som ingår. Sedan följer en längre redogtirelse för varje större stad. Man får veta litet om stadens hi.storia, de största sevärdheterna, teatrar, nattklubbar, rest.auranger, hotell m.m. Hänvisningar till var man kan vända sig för ytterligare lokal information förekommer ofta. I början av boken finns ett lexikon för amerikanska maträtter. Ett särskilt kapitel ägnas åt information till utländska besökare, b1.a. med olika omvandlingstabeller för mått etc. Guiden avslutas med en avdelning som tar upp de amerikanska nationalparkerna. Kartor och fotoillustrationer förekommer, dock av relat.ivt dålig kvalitet. Guiden ar utformad i fickformat. Power, John : The camper's handbook : a complete guide to wilderness and family camping in North America. - Toronto : Modern Canadi,an Library, s. : ill. Har finns b1.a. kapitel om utrustning och' packning, matlagning, växt- cich djurliv samt kanoting. Thomas, Bill : Tripping in America : off the beaten track. - Radnor, Pa. : Chilton Book Company, s. : ill. Detta är ingen reseguide i vanlig bemärkelse. Upplysningar om t.ex. hotell, restauranger, färdväg och färdsätt saknas helt. Istället är det mer en slags uppslagsbok, späckad med upplysningar om mindre kända "udda" platser, företeelser och händelser i USA. Författaren har medvetet undvikit att namna alla berömda sevärdheter längs de vanligaste turiststråken. Istället vill han väcka resenärens intresse för det "okända" Amerika. Därav i titeln uttrycket "off the beaten track". Boken är uppställd kapitelvis efter stater i bokstavsordning. Den omfattar alla amerikanska stater samt District of Columbia (Washington-- D.C.). I slutet av varje kapitellstat finns alltid uppgift om vart man kan vända sig för ytterligare information. Index saknas. Illustrationer endast i form av fotografier i svart / vitt. Bokens format är stort. USA / English version by James Hogarth. - Geneva : Nagel Publishers, cop s. : ill. - (Nagel" encyclopediaguides) Guiden är ytterst utförlig. Den inleds med en allmän introduktion, där det finns artiklar om USAS geografi, historia, kulturliv m.m.

13 Bokens huvuddel ar uppdelad på tre delar: Första delen ger korta lättlästa redogörelser om USAs olika stater och områden. Staterna ar uppdelade alfabetiskt under större regioner. Andra delen beskriver 37 större städer och deras närmaste omgivningar. Ett avsnitt finns också om berömda nationalparker. Tredje deleil innehåller en mängd information av praktisk natur. Man får t.e:s. veta hur man kan ta sig fram i USA på olika sätt. Dessutom fiinns ordlistor, listor över rekommenderade hotell och restauranger m.m. Kartor förekommer rikligt och de ar av god kvalitet. Ett iittömmainde index avslutar boken. Se aven: Nagel's encyclopedia-guides Wojtas, Edward J. : Trave1 by train. - New York : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally guides) Boken handlar om hur man tar sig fram med tåg i USA, men även Kanada och Hexico omnämns. Inledningsvis finns en allmän introduktion om olika typer av tåg, vagnar, service m.m. Sedan följer en detaljerad redogörelse av alla viktiga järnvägslinjer, både kortare linjer och s.k. fjärrtåg. Plan får dels praktiska upplysningar i anslutning till varje resrutt, dels utförliga beskrivningar av de städer och naturscenerier som passeras. För den specielltjärnvägsintresseradeturi'sten finns en förteckning övler museijärnvägar i USA. Det finns också ett kapitel om s.k. biltåg, som alltså bilturisten kan använda sig av. Boken avslutas med ett index över i texten omnämnda stader samt en förteckning med uppgifter om vart man kan vända sig för ytterligare upp1,ysningar om tågresor. Illustratio-nerna består av svart / vita foton och ett antal kartor. Det finns en översiktskarta över USAs järnvägsnät samt kartor över de enskilda linjerna.

14 USA : DELSTATER ALABAMA Fodor's the South : Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee /' ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodorl's modern guides Southeastern states : Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, ~issisci~~i~ Tennessee / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) ALASKA Fodor's far west : California, Oregon, Washington, Idaho, Nevada, Alaska / ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s. : ill- - (Fodor's modern guides) Se : Fador's modern guides Spring, Norma : Alaska : the complete trave1 book. - New York, N.Y. : The Macmillan Company, s. : ill- Det finns förutom detaljerade praktiska upplysningar också ett fylligt bakgrundsmaterial om Alaska. Boken är indelad i fem större kapitel. Det första kapitlet, "Some facts of Alaskan life", är en allmän introdukti,on och innehåller iippgifter om Alaskas geografi, natur och människor. Det finns vidare uppgifter om hur man kan ta sig fram, väder, lämplig klädsel m.m. De fyra övriga kapitlen behandlar vart och ett ett större geografiskt område, t.ex. den arktiska delen av Alaska. Man får utförliga uppgifter om b1.a. kommunikationer, naturscenerier och stader (historia, sevärdheter, utflyktsmål, ev. guidade rundturer, shopping, hotell, restauranger m.m.1. Mot slutet av boken finns en sammanfattande förteckning över tillgängliga transportmedel samt uppgifter om vart man kan vanda sig för ytterligare information om turism i Alaska. Det finns här även några litteraturtips. Allra sist ett index. Boken ar illustrerad med fotografier, huvudsakligen i svart / vitt. Det finns en enda karta, en översiktskarta över staten.

15

16 I bokens första kapitel, om Los Angeles, redogörs detaljerat för olika sevärdheter i och omkring stadskärnan. I "Utflykter från Los Angeles" kan man läsa om San Diego, Palm Springs, Las Tlegas, Phoenix, Tucson och Tombstone ("Vita dukens A Västern"), Grand Canyon samt om indianreservaten i sydväst;. Liknande kapitel finns sedan om San Francisco och Seattle. 4. i Resten av boken innehåller huvudsakligen praktisk information. Först "Tips och råd om resor i västra USA". Här behandlas olika färdmedel som flyg, båt, tåg, buss, bii (både hyrning och begagnat köp). Sedan följer "Tolv turförslag", där de stater som inte finns med i huvudtexten tas upp, b1.a. New Mexico och Hawaii. Alla resrutter ar inprickade på ett kartblad som medföljer boken som lös bilaga. Det sista kapitlet heter "Praktisk handledning till tre metropoler". Man får här råd och upplysningar om b1.a. klimat och lämplig klädsel, lokala kommunikationer, affärer, restauranger, nöjesliv. Det finns vidare en förteckning med viktiga adresser och telefonnummer och uppgifter om telefon, post, mått och vikt, temperatur (t.. ex. hur man omvandlar grader i Fahrenheit till Celsius). Det: finns omvandlingstabeller för kladstorlekar samt en avståndstabell, både i engelska miles och i kilometer, mellan viktiga platser. Tyvärr ar registret i denna reseguide inte särskilt utförligt, men det kompenseras å andra sidan av en detaljerad innehållsförteckning. Illustrationerna utgörs av några svart / vita fotografier samt ett ganska utförligt kartmaterial. Det finns både översiktskartor och olika detal j kartor. Fodor's the South : Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, A.rkansas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee / ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc,, s. : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodor'c modern guides -- Southwest arid South Central area : Arkansas, Colorado, Kansas, Louisiana, lilissouri, New Mexico, Oklahoma, Texas / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNa1l:g & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) Bower, Donald E. : Roaming the American West : adventure and activity guide to 110 scenic, historic & natural wonders. - New York : Galahad Books, cop s. : ill- Se : ARIZONA

17 Fodorls Rockies and Plains : Colorado, Nebraska, Utah, Wyoming, South Dakota, North Dakota, Montana / ed. by Eugene Fodor New York : Ilavid McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor' s mode~rn guides) Se : Fodor's modern guides Hepburn, Andrew : Rand McNally guide to Mountains & Plains : North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Montana, Wyoming, Colorado, Utab. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : il'l. - (Rand McNally guides) Se : Rand McNally guides Southwest and South Central area : Arkansas, Colorado, Kansas, Louisiana, Mi.ssouri, New Mexico, Oklahoma, Texas / Rand McNally & Company, Molbil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally,& Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) Se : Mobil tr.ave1 guide CONNECTICUT Hepburn, Andrew : Rand McNally guide to New England : Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Rand McNally guides) Se : Rand McNally guides Northeastern states : Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) DELAWARE Fodor's Mid-Atlantic : Pennsylvania, Maryland, Washington D.C., Delaware, Virginia, West Virginia / ed. by Eugene Fodor.... New York : David McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodor's modern guides

18 Hepburn, Andrew : Rand McNally guide to the Mid-Atlantic : New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, District of Columbia, West Virginia, Virginia. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally guides) Se : Rand McMally guides Middle Atlantic states : Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia, West Virginia / Rand ~ c ~ a & l Company, l ~ Mobil Oil Corporation. - New ed... - Chicago : Rand McNally & Company,, s. : ill. - (Mobil trave1 guide) FLORIDA Fodor's the South : Florida, Georgis, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor 's modern guides) Se : Fodor's modern guides Guide to Florida / Rand McNally & Company. - New ed.. - New York : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Rand McNall'y guides) Hepburn, Andrew : Florida. - Chicago : Rand McNally & Company, cop s. : ill. - (Rand McNally guides) Se : Rand MclVally guides Southeastern states : Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Tennessee / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, c. : ill. - (Mobil trave1 guide).. GEORGIA Fodor's the South : Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkarisas, North Carolina, South Carolina, Kentucky, Tennessee / ed. by Eugene Fodor New York : David McKay Co., Inc., s. : ill. - (Fodor's modern guides) Se : Fodor's modern guides Southeastern states : Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Tennessee / Rand McNally & Company, Mobil Oil Corporation. - New ed.. - Chicago : Rand McNally & Company, s. : ill. - (Mobil trave1 guide)

19 HAWAII Clairmont, Leonard : Hawaii. - Stockholm : Generalstabens Litografiska Anstalts förlag, s. : ill. - (Semestsrserien) I första halften får man en hel del praktisk information av allmän art, t.ex. hur man kan ta sig till Hawaii, klimat m.m. Därefter följer en kortfattad presentation av ögruppen och dess åtta öar. I bokens senare hälft redovisas mer utförligt några av öarna. Rekommenderade hotell och restauranger är grupperade'efter den klass de håller. Det finns utförliga tips på olika sevärdheter och råd hur rnan kan ta sig dit. Uppgifter om ögruppens historia, dess folkraser och språk, natur- och djurvärld, kultur och seder saknas inte. Avslutningsv:is en hotellförteckning, ett register och en karta. Davenport, William W. : Fodor's Hawaii 1978 / by William W. Davenport ; and others. - London : Hodder and Stoughton, s. : ill. - (Fodor's modern guides) Det finns i boken tre stora avdelningar: "Facts at your fingertips1', "The Hawaiian scene" och "The face of Hawaii". I den första avdelningen lämnas b1.a. uppgifter om formaliteter som pass och visum, om kostnader för en resa (från Amerikas västkust) samt uppehälle, färdsätt (listor på flygbolag och rederier), vad man bör packa (och inte packa) inför resan, komunikatiorier mellan ögruppens öar och rundturer, fri1cft.saktiviteter som kan utövas samt viktiga årliga begivaqheter. Avslutningsvis finns en adress förteckning samt en del råd till fotograferingsintresserade. I nästa avael!ning, "The Hawaiian scene", försöker olika författare beskriva Hawaii och dess invånare. Exempel på rubriker: 11 Hawaii's rorilantic history - from Stone Age to statehood", "Island speec:h is different - Hawaiian salt and pidgin pepper" (här ingår bl-. a. en ordlista över van1 igt f örekommande hawaiianska ord), "Creative Hawaii - East meets West in the arts" (det finns e? förteckning med uppgifter om kända konstnärer) samt kapitlet I I Shopping in Hawaii - showcase for six continents" (b1.a. en detaljerad fört:eckning över affärer, uppställd efter sortiment), I den tredje stora avdelningen, "The face of Hawaii", behandlas i tur och ordning Hawaii's åtta öar. Efter en allniän presentation följer rubriken "Exploring...l1. Här redogörs för alla kända och mindre kända sevärdheter och utflyktsmål på respektive ö. Ön Oahu och dess stad Honolulu, som kanske turisten i första hand möter, beskrivs extra utförligt. Det finns för Honolulu en omfattande alfabetisk lista, där sevardheterna ar aarkerade på ett visst sätt, som ger ledning om vilka som är mest besöksvärda. 'l Practical irlformation" i slutet av arje je ö~eskrivninn ko~~pletterar delvis "Facts at your fingertips". Här finner man preciserade uppgifter om b1.a. lokala kommunikationer, guidade rundturer, hotell (indelade efter prisnivå), mat (inklusive specialiteter) och restauranger (uppställda efter prisnivå), nöjen n.m. Guiden avslutas med ett index, kartor över öarna samt en karta över Honolulu. I början av boken finns dessutom en översiktskarta över ögruppen. Övriga illust.rationer utgörs av teckningar och fotografier. Se aven: Fodor's modern guides

20 17. Henriksson, Anne : Det nygamla Västern : en handbok för den moderne amerikaresenären. - Stockholm : Askild & Kärnekull, s. : ill. & ett kartbl. Se : ARIZONA The real Facific : Hawaii to Hong Kong. - New York : Bantam Books, s. : ill. - (Pan Am's total trave1 planner) Guiden beistår dels av en allmän introduktion dels av beskrivningar av länder i Stilla havet och i Orienten. Den all~änna delen ger tips på förberedelser inför en resa. Men många av råden riktas främst till amerikaner. I länderbeskrivningarna finns uppgifter om de amerikanska Guam, Hawaii, Mikronesien och Samoa. Man får här mycket kortfattade upplysningar av uppslagsbokskaraktär gällande bl. a. 1. historia, geografi, statsskick, klimat, språk, religion 2. valuta, flyglinjer dit, inresebestämmelser, flygplatser, lokala kommunikationer 3. mat och dryck, restauranger, hotell (med prisuppgifter), shoppirig, nöjesliv 4. sevärdheter, fotografering, var man kan erhålla ytterligare lokal j-nformation Det finns en översiktskarta över Stilla havet samt kartor över länderna. Boken avsl.utas med ett index. Waldo, Myra : Myra Waldo's trave1 guide to the Orient and the Pacific s. : ill. - New ed.. - New York, N. Y. : Collier Books, De uppgifter som lämnas är mycket utförliga. Första delen av boken är allmänt orienterande, medan huvuddelen tar upp dels Orienten, dels turistmål i Stilla havet, däribland de aizerikanska områdena Guam, Hawaii, Mikronesien och Samoa. I den första delen jämför författaren flygresor och båtresor samt olika sätt att resa (t.ex. i grupp och individuellt). Vidare ger hon uppgifter om formaliteter (som pass och visum), valuta, nödvändiga vaccinationer m.m. I den andra delen av boken lämnas b1.a. följande upplysningar om varje land: Bakgrund (historisk och geografisk), lämplig tid att resa dit, inresebestämmelser, ridsskillnad (i förhållande till det amerikanska fastlandet). Dessutom finns uppgifter om städer, sevärdheter, kommunikationer, hotell och restauranger (grupperade efter den klass de håller), shopping, nöjesliv samt slutligen olika typer av utflykter och rundturer. Allra sist ett omfattande index. Det finns i guiden kartor samt tabeller som visar temperatur och nederb6rd i de beskrivna länderna. IDAHO Bower, Donald E. : Roaming the American West : adventure and activity guide to 110 scenic, historic & natural wonders. - New York : Galahad Books, cop s. : ill. Se : ARIZONA

Magnus Nilsson Produktion

Magnus Nilsson Produktion Magnus Nilsson Produktion Förbehåll: Clean Power Plan består av tre gigantiska dokument på totalt över 3 000 sidor. Jag har själva läst knappt hälften. Allt är inte enkelt att förstå (om man säger ) och

Läs mer

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar)

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar) ROADTRIP FLORIDA 2015-05-18 (14 dagar) DELSTATER: FLORIDA, GEORGIA, S och N CAROLINA, TENNESSEE, KENTUCKY, INDIANA, ILLINOIS, IOWA, WISCONSIN OCH MINNESOTA Våra tankar om resan Saxentorp Tours har arrangerat

Läs mer

SAS, San Francisco & bilhyra

SAS, San Francisco & bilhyra SAS, San Francisco & bilhyra MyPlanet har satt samman en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor av frihet. Vi

Läs mer

Stora Hawaiiresan. Stora Hawaiiresan. Resan i korthet USA

Stora Hawaiiresan. Stora Hawaiiresan. Resan i korthet USA Stora Hawaiiresan Med sina fantastiska stränder, snorkling i världsklass och underbart tropiska klimat kan Hawaiiöarna leva upp till de flesta drömmarna om den perfekta tropiska ön. En resa till Hawaii

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Blue Hawaii. Blue Hawaii. Resan i korthet USA

Blue Hawaii. Blue Hawaii. Resan i korthet USA Blue Hawaii Blue Hawaii På denna tur upplever du tre sidor av - det dynamiska och multikulturella New York, det glamorösa Hollywood och slutligen, men inte minst, det tropiska Hawaii, som är ett paradis

Läs mer

Med bil i New England

Med bil i New England Med bil i New England Nordöstra är så mycket mer än bara New York. Tyvärr är det många som inte hittar till dessa nordöstliga stater även kallade New England. Men här väntar både spännande städer, vacker

Läs mer

Västra USA i privatflyg

Västra USA i privatflyg Västra i privatflyg Du kan uppleva 's västkust på många sätt men det finns ingenting som kan mäta sig med att uppleva Västra med privatflyg. Tidigare var en sån livsstil endast möjlig för miljonärer och

Läs mer

Sommarerbjudande Kalifornien

Sommarerbjudande Kalifornien Sommarerbjudande Kalifornien MyPlanet har satt samman årets julklapp - en resa till Kalifornien under sommarsemestern 2014 (juni och juli) till ett mycket attraktivt pris. Enkelt. Snabbt. Bra pris. Massor

Läs mer

IDROTTA OCH STUDERA I USA

IDROTTA OCH STUDERA I USA IDROTTA OCH STUDERA I USA SKANDINAVIENS LEDANDE EXPERT PÅ STIPENDIER I USA WAII NEVADA WASHINGTON CALIFORNIA MAINE MASSACHUSETTS CONNEC CUT NEW YORK PENNSYLVANIA NORTH CAROLINA FLORIDA GEORGIA ALAB ARKANSAS

Läs mer

Västra USA & Nationalparker

Västra USA & Nationalparker Västra & Nationalparker Detta är en komplett rundresa med bil i Västra. Upplev San Francisco, vackra Yosemite National Park, mäktiga Grand Canyon, spännande Death Valley, Las Vegas och Los Angeles nöjesparker

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

ÅBO AKADEMIS UTBYTESPLATSER I NORDAMERIKA

ÅBO AKADEMIS UTBYTESPLATSER I NORDAMERIKA 7.3.2012 ÅBO AKADEMIS UTBYTESPLATSER I NORDAMERIKA bilaterala platser ISEP CREPUQ till Québec Samt ISEP I-to-I till bl.a. Japan, Korea och Mexico - - Deadline för ansökningar: 16 mars 2012 Ansökan inlämnas

Läs mer

Avbokningsvillkor Endast Kryssning

Avbokningsvillkor Endast Kryssning Avbokningsvillkor Endast Kryssning Gäller från och med 2015-06-03 (för endast kryssning bokad tidigare gäller kompletterande resevillkor för paketresor) Avbokningsvillkor för Endast Kryssning Utöver rederiernas

Läs mer

NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012

NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012 NHL Hockey San Francisco 21 26 mars 2012 Onsdag 21 mars Köpenhamn London 10:45 12:00 London San Francisco 14:25 18:20 Vår guide möter upp efter ankomst och vi tar oss med buss till vårt hotell King George

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Förslag Bröllopsresa Australien

Förslag Bröllopsresa Australien Förslag Bröllopsresa Förslag Bröllopsresa Vi har satt samman ett paket på cirka två veckor där ni blir bortskämda med bra boende och utsökt mat men också med flera spännande upplevelser. Denna bröllopsresa

Läs mer

14 dagars resa till Australien med fokus på östkusten och öarna i Queensland. Rundresa med australisk guide.

14 dagars resa till Australien med fokus på östkusten och öarna i Queensland. Rundresa med australisk guide. East Coast Adventure 14 dagars resa till med fokus på östkusten och öarna i Queensland. Rundresa med australisk guide. Höjdpunkter på resan: Brisbane Moreton Island Australia Zoo Fraser Island Airlie Beach

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

USA. Östra & Mellersta. 25/10 2015-13 dagar 25/10 2015-19 dagar 2/11 2015-11 dagar 6/11 2015-7 dagar. Reseprogram SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET

USA. Östra & Mellersta. 25/10 2015-13 dagar 25/10 2015-19 dagar 2/11 2015-11 dagar 6/11 2015-7 dagar. Reseprogram SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET Reseprogram SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET Stockholmsavdelningen Östra & Mellersta USA 25/10 2015-13 dagar 25/10 2015-19 dagar 2/11 2015-11 dagar 6/11 2015-7 dagar Östra och mellersta USA i 4 delar Spårvägssällskapet

Läs mer

Kryssning i Alaskas skärgård

Kryssning i Alaskas skärgård Kryssning i Alaskas skärgård Nu börjar den fantastiska resan till Alaska med ett stort utbud av aktiviteter ombord. Kryssningen startar och slutar i Seattle som gränsar till Kanada. Kryssningen passerar

Läs mer

TransCanada by Rail. TransCanada by Rail. Resan i korthet. Kanada

TransCanada by Rail. TransCanada by Rail. Resan i korthet. Kanada TransCanada by Rail Tågresan tvärs genom bjuder in till fantastiska upplevelser. Från Torontos storstadsliv i öst, genom trollbindande landskap i Klippiga bergen, till Vancouver i väst. Utforska först

Läs mer

Nationalparker med privatflyg

Nationalparker med privatflyg Nationalparker med privatflyg Res lite lyxigare och upplev Västra 's nationalparker med privatflyg med max 16 passagerare per flyg. Vi erbjuder nu er möjligheten att lägga mer tid till upplevelser och

Läs mer

Nyhetsbrev December 2014

Nyhetsbrev December 2014 Nyhetsbrev December 2014 Innehåll Sverigelaget Head of Delegation Seminar, januari 2015 PreCamp SOWSG 2015LA, Stockholm 6-8 mars 2015 Pass och ESTA Resor till SOWSG LA2015 Families Program Host Town Program

Läs mer

Stora USA-resan. Stora USA-resan. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

Stora USA-resan. Stora USA-resan. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare Stora USA-resan Från öst till väst och söder till norr. Upplev alla USAs väderstreck och dess sevärdheter under vägen. På denna guidade gruppresa till USA besöker ni storstäderna New York, Washington,

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA

LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Björn Axén Tfn: 08-786 57 40 PM 2011-01-17 Dnr 1822 LAGAR OCH REGER KRING TOBAKSKONSUMTION I EU OCH USA I denna promemoria ges en översikt över lagstiftningen kring

Läs mer

Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central

Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central Avfärd Ankomst Övr Tider Aktivitet Mat Gbg 17:57 Malmö 20:29 Intercity tåg Matsäck tas med för kvällen 17:35 Samling Gbgs Central 20:45 Kommer till STF vandrarhem Vi handlar och gör ordning smörgås + youghurt

Läs mer

LIONS PARAD VID DEN 93:E INTERNATIONELLA KONGRESSEN SYDNEY, AUSTRALIEN TISDAG DEN 29 JUNI 2010

LIONS PARAD VID DEN 93:E INTERNATIONELLA KONGRESSEN SYDNEY, AUSTRALIEN TISDAG DEN 29 JUNI 2010 PARADREGLER OCH BESTÄMMELSER LIONS PARAD VID DEN 93:E INTERNATIONELLA KONGRESSEN SYDNEY, AUSTRALIEN TISDAG DEN 29 JUNI 2010 EBERHARD J. WIRFS INTERNATIONELL PRESIDENT JOSEPH L. WROBLEWSKI, TIDIGARE INTERNATIONELL

Läs mer

HOCKEYWEEKEND I NEW YORK

HOCKEYWEEKEND I NEW YORK HOCKEYWEEKEND I NEW YORK Upplev 2 NHL-matcher under samma hockey-weekend: New York Rangers - Chicago Blackhawks, 27/2 kl 19:00 I Madison Square Garden New York Islanders - New Jersey Devils, 1/3 kl 13:00

Läs mer

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7/3 2012 15 dagar Dag 1 (Sandviken) - Gävle - Johannesburg Vår resa börjar kl 11.30 med att hämta resenärer i Sandviken. Vi åker vidare via Gävle till Arlanda

Läs mer

USA. CALIFORNIA DREAMING - Reslängd 11 dagar.

USA. CALIFORNIA DREAMING - Reslängd 11 dagar. USA CALIFORNIA DREAMING - Reslängd 11 dagar. California Dreaming är en resa som verkligen gör skäl för namnet. Drömmen om Kalifornien har funnits i århundraden och vi tror oss kunna förverkliga den. Resan

Läs mer

Amerika från öst till väst i norr och söder därom

Amerika från öst till väst i norr och söder därom Amerika från öst till väst i norr och söder därom Turismen i Nordamerika följde en annan utveckling än i Europa och präglades av de stora avstånden och den fortsatta omvandlingen av avlägsna vidder och

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

Flygpriser med SAS. Bokningsklasser. Flygtillägg Go-priser samt skatter/bränsletillägg.

Flygpriser med SAS. Bokningsklasser. Flygtillägg Go-priser samt skatter/bränsletillägg. FLYGPRISER Alla våra arrangemang bygger på flyg med reguljära flygbolag. Den stora fördelen är att man själv kan välja reslängd (inom respektive biljetts villkor). Man kan även kombinera städer, dvs flyga

Läs mer

USA CALIFORNIA DREAMING

USA CALIFORNIA DREAMING USA CALIFORNIA DREAMING California Dreaming är en rundresa som verkligen gör skäl för namnet. Drömmen om Kalifornien har funnits i århundraden och vi tror oss kunna förverkliga den. Resan erbjuder ett

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Längs New Englands östkust finns städer med prestigefyllda universitet, pampiga byggnader och mycket historia. Innanför ö-och hummerrika CascoBay

Läs mer

DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS EN UPPLEVELSERNAS STAD SPORT I NEW YORK

DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS EN UPPLEVELSERNAS STAD SPORT I NEW YORK RESA NEW YORK DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS Frihetsgudinnan vakar lugnt vid inloppet av Hudson River, som för att välkomna alla de förväntansfulla som anländer till storstadsmetropolen New York. New York, även

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Mars 2015. Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect.

Mars 2015. Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect. Mars 2015 Bästa partner/vuxen i sällskap till DG Elect. Kon'nichiwa från Japan! Som maka till första vice president Dr. Jitsuhiro Yamada är det en glädje för mig få gratulera till att din partner har valts

Läs mer

USA CALIFORNIA DREAMING

USA CALIFORNIA DREAMING USA CALIFORNIA DREAMING California Dreaming är en resa som verkligen gör skäl för namnet. Drömmen om Kalifornien har funnits i århundraden och vi tror oss kunna förverkliga den. Resan erbjuder ett omfattande

Läs mer

Kalifornien & Sydvästra USA

Kalifornien & Sydvästra USA Kalifornien & Sydvästra USA Kalifornien & Sydvästra USA Detta är en komplett rundresa i Västra USA. Storslagna ökenområden, monumentala Grand Canyon och vilda kuststräckor. Under resns gång upplever ni

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

USA. Reslängd 11 dagar.

USA. Reslängd 11 dagar. USA CALIFORNIA DREAMING - California Dreaming är en rundresa som verkligen gör skäl för namnet. Drömmen om Kalifornien har funnits i århundraden och vi tror oss kunna förverkliga den. Resan erbjuder ett

Läs mer

Svinga lasso och fösa kor. Rida iväg och Cecilia Bang-Melchior har testat hur det

Svinga lasso och fösa kor. Rida iväg och Cecilia Bang-Melchior har testat hur det resa ranchliv i USA Bli cowgirl Nära naturen. På ranchen lever Cecilia och de andra besökarna i symbios med djuren och naturen. Det är magiskt, man får en otroligt nära relation med hästarna, hundarna

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

I love my city: New York

I love my city: New York I love my city: New York Följ med till New York, London, Quebec och Paris! Serien I love my city lär dig engelska eller franska samtidigt tar den dig med på en spännande upptäcktsfärd! Du får besöka olika

Läs mer

Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013

Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013 Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013 Sjuksköterskeprogrammet Old Quarter, Hanoi Emmy Lundbäck Sanna Henricsson Sjuksköterskeprogrammet Kurs 2/11 Vi har alltid velat göra någon typ av utbyte under vår

Läs mer

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015!

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Mabuhay! Välkommen! Följ med i februari/mars när det är som mörkast och tråkigast här i Skandinavien och upplev den tropiska dykningen i Filippinerna

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

Hockeyresa USA, 28 feb. > 7 mars 2014

Hockeyresa USA, 28 feb. > 7 mars 2014 Hockeyresa USA, 28 feb. > 7 mars 2014 Häng med Hesa Fredrik till Phoenix och upplev Oliver Ekman Larsson, bröderna Sedin och flera andra NHL svenskar Live! Det preliminära programmet för resan ser ut enligt

Läs mer

Nyhetsbrev Februari 2015

Nyhetsbrev Februari 2015 Nyhetsbrev Februari 2015 Innehåll PreCamp SOWSG 2015LA, Stockholm 6-8 mars Resor till SOWSG LA2015 Pass och ESTA dead line 15 april Truppens boende i Los Angeles Families Program supporterträff på PreCamp

Läs mer

Den stora amerikaresan: Roadmovie

Den stora amerikaresan: Roadmovie Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: Roadmovie Målgrupp: 7-9 Tema: USA, kulturell identitet Sökord: kulturell identitet, USA, kultur, musik, ekonomi, finanskris Förmågor

Läs mer

Medicinsk marijuana. - en väg till legalisering. Föreläsning 2015 (2 x 45 min) Pelle Olsson

Medicinsk marijuana. - en väg till legalisering. Föreläsning 2015 (2 x 45 min) Pelle Olsson Medicinsk marijuana - en väg till legalisering Föreläsning 2015 (2 x 45 min) Pelle Olsson Först lite cannabishistoria För länge, länge sen: folkmedicin 1950-talet: försvinner som läkemedel 1970-talet:

Läs mer

SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE

SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE Denna servicehandbok är en omarbetad version baserad på utgåvan från 2013. Det ursprungliga materialet har reviderats något men principerna om service har bibehållits. Innehållet

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

4-1 Tid och tidmätning Namn: Några viktiga tidpunkter. Inledning. I vilka enheter mäter vi tid? Sortförvandlingar

4-1 Tid och tidmätning Namn: Några viktiga tidpunkter. Inledning. I vilka enheter mäter vi tid? Sortförvandlingar 4-1 Tid och tidmätning Namn: Inledning Vad är tid? Har du någon aning? Ett enkelt svar är att det är någonting man måste passa om man har avtalat ett möte, men det rymmer ju inte hela sanningen. Tid tycks

Läs mer

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre

Läs mer

Fråga. Vilken är planeten? 1. Uranus. X. Jupiter. 2. Venus

Fråga. Vilken är planeten? 1. Uranus. X. Jupiter. 2. Venus Fråga Rymden Den största planeten i vårt solsystem är en gasjätte, kanske mest känd för sin röda fläck som är en enorm virvelstorm. Planetens massa är mer än dubbelt så stor som alla andra planeter i solsystemet

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Vi erbjuder här en unik resa till Sydafrika med Laila Nordfors som reseledare. Laila har på uppdrag av Gävle Kommun haft ett tätt samarbete

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

Resa Island 22-26 augusti 2012

Resa Island 22-26 augusti 2012 Resa Island 22-26 augusti 2012 Här kommer ett kortfattat program om vår Islands resa. Detta är en kursresa där vi lyckats att få Islands mest eftertraktade föreläsare Bjarni Pjetursson att hålla en exklusive

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Kulturrundresa Skottland - Guidad Resa Upplev de pittoreska högländerna med majestätiska

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Revillagigedo Islands

Revillagigedo Islands Revillagigedo Islands Den 30 november, klockan 09.00 lä4ar Nau7lus Explorer ankar för a4 ta oss de 400 kilometrarna från Cabo San Lucas i Mexico i sydvästlig riktning ut i S7lla Havet. EJer cirka e4 dygn

Läs mer

Ambassadör: Tomas Jansson Destination: Bimini Island Resa: Hammerhead Heaven. Bahamas

Ambassadör: Tomas Jansson Destination: Bimini Island Resa: Hammerhead Heaven. Bahamas Ambassadör: Tomas Jansson Destination: Bimini Island Resa: Hammerhead Heaven Bahamas Bimini Sands Bimini en av Bahamas tropiska pärlor! Ön med sina vita stränder och turkosblå vatten ligger bara 50 mil

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet avon.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet avon.se BESLUT 2006-06-12 Ärendenr. 124 Sökande Avon Products, Inc, I.R.S Employer Id. No, 13-05445597, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1196 Ombud Jur.Kand Anders R, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

LAS VEGAS NÖJENAS STAD

LAS VEGAS NÖJENAS STAD MÄSSRESA LAS VEGAS LAS VEGAS NÖJENAS STAD Las Vegas är den största staden i delstaten Nevada i sydvästra USA. Staden är ett centrum för alla möjliga upplevelser och aktiviteter. Las Vegas är ett av världens

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Utbytesstudier 2013-2014

Utbytesstudier 2013-2014 Utbytesstudier 2013-2014 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Helena Gradin & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid

Läs mer

Villa Balea, Ciudad Quesada och Rojales

Villa Balea, Ciudad Quesada och Rojales Villa Balea, Ciudad Quesada och Rojales Villa Balea, i villastaden Ciudad Quesada, köptes av familjen Olsson för a= förverkliga drömmen a= ha en bostad i solen med egen trädgård och pool, bredvid en golbana

Läs mer

Irlandsresan MMWS 12-17 maj 2010. Resedokument MMWS Irlandsresa 2010. Agenda. Onsdag 12 maj

Irlandsresan MMWS 12-17 maj 2010. Resedokument MMWS Irlandsresa 2010. Agenda. Onsdag 12 maj Resedokument MMWS Irlandsresa 2010 Agenda Onsdag 12 maj Samling Kastrup 08:30, Terminal 2. GLÖM IINTE PASSET!!!!!!!!!! Flyg Köpenhamn Dublin 10:30 11:40 Flight DY3692 Norwegian Airlines Incheckat bagage

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

LAS VEGAS NÖJENAS STAD

LAS VEGAS NÖJENAS STAD MÄSSRESA LAS VEGAS LAS VEGAS NÖJENAS STAD Las Vegas är den största staden i delstaten Nevada i sydvästra USA. Staden är ett centrum för alla möjliga upplevelser och aktiviteter. Las Vegas är ett av världens

Läs mer

Hur skapas beroende Hur skapas beroende, vad händer i hjärnan och vad kan vi göra åt det?

Hur skapas beroende Hur skapas beroende, vad händer i hjärnan och vad kan vi göra åt det? Hur skapas beroende Hur skapas beroende, vad händer i hjärnan och vad kan vi göra åt det? Dr. Fred Nyberg, Professor Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University, Sweden Stockholm den 2015-09-10

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Massive Open Online Courses, MOOCs Hur påverkas svenska universitet?

Massive Open Online Courses, MOOCs Hur påverkas svenska universitet? Massive Open Online Courses, MOOCs Hur påverkas svenska universitet? Henrik Blomgren Industriell Ekonomi KTH SNS 20141010 Begreppet MOOC kom redan 2008 Kronologi Nyckelordet i Mooc = Massive Ar8ficiell

Läs mer

Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert

Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert Datum: 2012-05-30 Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert Fix Travel Er resebyrå för en lyckad resa! We Fix It Kundansvarig/Projektansvarig Åsa Melander Fix Travel AB Brädgårdsvägen 28 236 32

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer