Alliansens 57 försämringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alliansens 57 försämringar"

Transkript

1 Alliansens 57 försämringar 1. Försämrad a-kassa: Sänkt tak i a-kassan från 730 till 680 kronor. 2. Försämrad a-kassa: Sänkt ersättning i a-kassan till 70 procent efter 200 dagar och 65 procent efter 300 dagar (450 dagar om du har försörjningsansvar). 3. Försämrad a-kassa: Skärpt arbetsvillkor från 70 till 80 timmar under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. 4. Försämrad a-kassa: Avskaffat studerandevillkor studenter kan inte längre kvalificera sig för a-kassan. 5. Försämrad a-kassa: Ersättningen i a-kassan baseras på 12 månader istället för som idag 6 månader. Tiden att kvalificera sig för en full inkomstbortfallsförsäkring fördubblas. 6. Försämrad a-kassa: Höjd egenfinansiering i a-kassan. 7. Försämrad a-kassa: Göra medlemskapet i a-kassan obligatoriskt, ska utredas. 8. Försämrad a-kassa: Slopa avdragsrätten för avgift till a-kassa och för fackavgift. 9. Hushållsnära tjänster: Den borgerliga regeringen inför ett skatteavdrag. För hushållsnära tjänster från och med 1 juli Det är de med högre inkomster som främst kommer att efterfråga denna typ av tjänster och därmed få del av skattesubventionen. Avdraget om hushållsnära tjänster ska även ses mot bakgrund av den borgerliga regeringens ambitioner att skapa en låglönemarknad. För att öka efterfrågan på låglönejobb inför regeringen Ett avdrag för hushållsnära tjänster. Tillsammans med de brutala försämringarna i a-kassan, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken samverkar den borgerliga skattepolitiken till att skapa en ny arbetsmarknad där lönerna är mycket låga.

2 10. F-skattsedel: F-skattesedel även om man bara har en uppdragsgivare, utredning ska tillsättas. 11. Arbetsmarknadspolitik: Kraftiga nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken. Drygt människor går ut i öppen arbetslöshet istället för att få möjlighet till utbildning eller praktik. Får dock inte effekt förrän senare under mandatperioden. 12. Skattesänkning: Minskade skatteintäkter med 65 miljarder mellan 2006 och De genomförda skattesänkningarna gynnar främst de som redan har och tränger undan utlovade välfärdsreformer. 13. Sjukintyg: Ge arbetsgivare lagreglerad rätt att kräva sjukintyg av sina anställda från första sjukdagen. Se även lagrådsremiss Läkarintyg för första sjukfrånvarodagen. Avsedd att träda i kraft den 1 januari Utförsäljning av akutsjukhus: Den borgerliga regeringen vill privatisera akutsjukvården och tillåta gräddfiler i vården. De lagändringar som krävs för genomförandet kommer att träda i kraft 1 juli (fler privata vårdgivare, avknoppning, ökad konkurrens). De flesta människor accepterar inte en uppdelning i landstingspatienter och försäkringspatienter med olika rätt till vård som inte grundas på medicinska behov. Vi vill inte att plånboken ska avgöra om du behöver vänta på att få vård eller inte. Och vi säger nej till att våra gemensamma och högspecialiserade sjukhus tillåts hamna på börsen eller hamnar i händerna på internationella riskkapitalister. 15. Försämrade socialförsäkringar: Sänkt ersättning i sjuk- och föräldraförsäkringen genom att sänka beräkningsgrunden från 100 procent till 99 procent. 16. Försämrade socialförsäkringar: Sänkt tak i den tillfälliga föräldrapenningen, rehabiliteringspenningen, havandeskapspenningen, närståendepenningen, smittbärarpenningen, arbetsskadesjukpenningen, dagpenningen enligt det statliga personskadeskyddet och ersättningen från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön från 10 prisbasbelopp till 7,5 from 1 januari Färre kommer att få ut 80 procent av sin inkomst i ersättning. 17. Försämrade socialförsäkringar: Sänkt tak i sjukförsäkringen från 10 prisbasbelopp till 7,5 prisbasbelopp från och med 1 januari Färre kommer att få ut 80 procent av sin inkomst i ersättning.

3 18. Pensionärsskatt: Pensionärer får betala högre skatt än yrkesarbetande (grundavdraget gäller för yrkesarbetande). 19. Högre skatt för vissa grupper: Arbetslösa, sjuka och föräldralediga får betala högre skatt än övriga from Regeringens budgetproposition (grundavdraget gäller för yrkesarbetande) Försämrad ålderspension: Sänkt ålderspension för förtidspensionärer genom förändrad antagandeinkomst från 93 till 80 procent. 20. Höjd trafikförsäkringspremie: Den borgerliga regeringen höjer trafikförsäkringspremien med 32 procent från och med 1 juli Det motsvarar en bensinskattehöjning på 76 öre per liter. På sikt ska försäkringen också privatiseras. 21. Avskaffad förmögenhetsskatt: Regeringen sänker skatten för de allra rikaste genom att avskaffa förmögenhetsskatten per den 1 januari Avskaffad värnskatt: Den borgerliga regeringen vill på sikt ta bort värnskatten för höginkomsttagare. 23. Fastighetsskatt: Den borgerliga regeringen förändrar fastighetsskatten så att rika gynnas och kvinnor missgynnas. Det är flest ensamstående kvinnor som bor i egen fastighet med låga avdragsförmåner. 24. Avgifter på museum: Den borgerliga regeringen har återinfört entréavgifterna på de statliga museerna. (satsar enbart på fri entré för unga upp till 19 år). Från 1/1 år 2007 minskad besök med 80%. 25. Bostadspolitik: Den borgerliga regeringen har avskaffat investeringsstödet och räntebidraget som innebär att byggandet av nya bostäder kommer att minska. 26. Integrationsverket: Den borgerliga regeringen lägger ner Integrationsverket 27. Arbetslivsinstitutet: Den borgerliga regeringen lägger ner Arbetslivsinstitutet 1 juli Djurskyddsmyndigheten: Den 1 juli 2007ska Djurskyddsmyndigheten läggas ned enligt ett förslag från den borgerliga regeringen. Utförsäljning av allmännyttan: 29. Bostadspolitik: Den borgerliga regeringen upphäver reglerna som hindrat ideologiska utförsäljningar av allmännyttiga bostäder.

4 Utförsäljningarna av allmännyttiga bostäder innebär att det blir färre hyresrätter, vilket särskilt drabbar grupper som inte kan eller inte vill ta lån; ungdomar, pensionärer eller låginkomsttagare. När allmännyttan försvinner från attraktiva områden, så riskerar vi en hård uppdelning i samhället beroende på var man bor. De nya reglerna träder i kraft 1 juli Arbetsmiljöverket: Minska anslagen till Arbetsmiljöverket, påbörjas Försämrat anställningsskydd: De förslag som nu läggs fram av den borgerliga regeringen innebär kraftiga försämringar av anställningsskyddet jämfört med den socialdemokratiska regeringens förslag. Det finns anledning att känna oro. 32. Visstidsanställda: Det finns en rad nackdelar med visstidsanställningar: Sämre löneutveckling, lägre sjuk- och arbetslöshetsersättning och lägre pension. Möjligheterna att planera ekonomin blir sämre. Det är svårare att få lån, hyreskontrakt eller telefonabonnemang. Med den pågående tendensen mot fler visstidsanställningar skapar arbetsmarknaden ytterligare ekonomiska orättvisor mellan kvinnor och män som består livet igenom. Dessutom har visstidsanställda ofta mindre inflytande på jobbet och sämre stöd av sina chefer. Det är svårt att ställa rättmätiga krav på arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Risken finns för tystare arbetsplatser med sämre arbetsmiljö. Socialdemokraterna anser att anställningstryggheten bör stärkas. Med den borgerliga regeringens förslag kommer flera korta anställningar av olika slag att kunna staplas på varandra. Trots en lång tids arbete hos samma arbetsgivare i olika visstidsanställningar blir det omöjligt att kräva tillsvidareanställning. Regeringen förefaller medveten om problemet men slår bort det med motiveringen att det blir relativt ovanligt. Reglerna träder i kraft 1 juli och 2007 och 1 januari En del av förslagen träder i kraft 1 juli 2007 medan förslaget om när en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning träder i kraft 1 januari Höjda arbetsgivaravgifter: Kraftigt höjda arbetsgivaravgiften för alla småföretagare från och med årsskiftet 2006/07. Regeringens budgetproposition 34. Bensinskattehöjning: Höjd momsen på bensin med 7 öre från och med årsskiftet 2006/07.

5 35. Miljöpolitik: Minska anslaget till SMHI med 20 miljoner kronor per från och med Det motsvarar två tredjedelar av SMHIs hela klimatarbete och är dubbelt så stort som SMHIs klimatforskning. 36. Jobb- och utvecklingsgarantin: Den borgerliga regeringen har slagit stort på trumman och sagt att de ska införa en jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa och socialbidragstagare, men det är bara tomt prat. Till jobb- och utvecklingsgarantin, som ska träda i kraft den 2 juli, avsätts endast 123 miljoner kronor i år. Utslaget per antalet personer som ingår i målgruppen (enligt LO-ekonomerna uppgår målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin till cirka personer) är det inte mer än en dryg tusenlapp per person! I år avsätts 123 miljoner kronor för jobb- och utvecklingsgarantin. Utslaget per person i en målgrupp som enligt LO-ekonomerna uppgår till totalt är det cirka kronor. Det räcker knappast till några utvecklande aktiviteter. 37. Tillträde till högskolan: Regeln om grundläggande behörighet på grund av ålder, arbetslivserfarenhet och kunskaper i svenska och engelska eller flera språk den s.k. 25:4-regeln, ska tas bort. Endast fullgod gymnasieutbildning med höga betyg Mg/Mvg ska räknas. Det finns risk för utanförskap och snedrekryteringen till högskolorna ökar. 38. Högre ränta: Vårpropositionen visar att den borgerliga regeringen nu visar sig bli desperata. De sänker skatterna och höjer utgifterna med 13 miljarder kronor mitt under en brinnande högkonjunktur för att förbättra opinionssiffrorna. Och erkänner själva att det leder till överhettning. I vårpropositionen visar regeringen att de räknar med att Riksbanken kommer att höja räntan till 4,75 procent det är betydligt mer än Riksbankens egen prognos på 3,75 procent. 39. Försämrad a-kassa igen: Regeringen ska skärpa villkoren ytterligare i a-kassan. I vårpropositionen skriver man: De förändringar i finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen som infördes 2007 förbättrade incitamenten till återhållsamhet i lönebildningen. Regeringen avser att stärka dessa incitament ytterligare. Det man menar är att man ska göra det ännu dyrare att vara med i a-kassor med hög arbetslöshet. Det är som Anders Borg själv uttryckte det i en debatt på TCO den 2 juni förra året: Då kommer en del fackförbund som Teater, Byggnads att få höjda avgifter [ ] Och det är ju, om jag ska vara helt ärlig [ ]

6 meningen. Och vad är syftet? Jo, syftet är att pressa ned lönerna i dessa branscher. Det är en metod för att skapa nya jobb. 40. Utebliven tilläggsjustering för investeringsstöden: Regeringen lovade i BP2007 att alla byggföretag som gjutit plattor för lägenheterna innan den 30 december 2006 skulle få del av räntebidrag och investeringsstöd. Eftersökningar hos Boverket har visat att ramen för byggande utanför Stockholms län redan innan årsskiftet var övertecknade med 160 miljoner kronor. 41. Minskad satsning på energieffektivisering: Stödet till de villaägare som vill byta ut sin direktverkande el mot fjärrvärme eller pelletspanna minskar med 12 miljoner kronor och kraftiga besparingar, hela 120 miljoner kronor, görs på energirådgivning och informationsinsatser för ökad energieffektivisering. Det är tydligt att man inte tar energipolitiken på allvar. 42. Utförsäljning av de statliga bolagen återkallas: Mats Odell rear ut Teliasonera. Tillsammans med bankernas arvoden närmar sig notan redan efter utförsäljningspremiären två miljarder kronor. Och fortfarande återstår mycket att sälja om regeringen ska nå sina mål. Fram till 2010 har de nämligen beslutat sig för att statliga företag till ett värde av minst 200 miljarder kronor ska säljas ut. Och efter förra veckans affär står det nu klart att utförsäljningarna kan komma att ske genom en lång rad, för svenska skattebetalare, mycket kostsamma transaktioner. Utförsäljningarna är dock redan från grunden en mycket dålig affär för svenska staten. Genom att använda utförsäljningsmiljarderna till att betala av på statsskulden minskar statens räntekostnader. Men samtidigt går staten också miste om stora utdelningar. Förra året delade bara TeliaSonera, Nordea, OMX, Vasakronan, SBAB och Vin&Sprit ut nästan 10 miljarder kronor till statskassan och i år blev utdelningarna från dessa sex företag över 16 miljarder kronor. Det är dubbelt så hög avkastning som om företagen istället sålts för att betala av på statsskulden. På bolånemarknaden till exempel kan utförsäljningen innebära sämre konkurrens. SBAB har tvingat fram en rejäl prispress på boräntorna och när SBAB nu säljs ut är risken stor att konkurrensen försämras och att lånen återigen blir dyrare. 43. Public service: Sändningstillståndet för public service har förkortats från sex år till tre år. 44. Sämre a-kassa för ungdomar: Regeringen försämrar a-kassa ytterligare för ungdomar mellan 16 och 24 år. A-kassan sänks till

7 70 procent redan efter 100 dagar (200 dagar för människor över 24 år) och 65 procent efter 200 dagar (300 dagar för människor över 24 år). De som inte är berättigade till a-kassa får en utvecklingsersättning i nivå med studiebidraget inom studiehjälpen och studiemedlet på respektive kronor per månad. 45. Avskaffade bostadsbidrag: Anders Borg aviserade i Ekots lördagsintervju (14 april 2007) att moderaterna vill avskaffa bostadsbidraget. 46. Näringspolitik: Den största näringspolitiska satsningen i årets tilläggsbudget är de 100 miljoner kronor som ska användas för att sälja ut de statliga företagen. Samtidigt undviker regeringen, trots tidigare löften att redan i år återställa anslaget på 100 miljoner till forskningsprogrammet Forska&Väx. Det är ett svek mot den företagsnära forskningen. 47. Hem-pc: En förmånsbeskattning av löntagares hem-pc införs till ett värde av kronor per år. 48. Höjt reseavdrag: I de borgerliga partiernas gemensamma budgetmotion från våren 2006 utlovas en höjning av reseavdraget från 18 till 20 kronor milen. Istället försämras reseavdraget i budgetpropositionen för 2007 genom att beloppet för rätten till avdrag höjs från till 8000 kronor. 49. Möjligheten att begränsa arbetssökande tas bort: Att under de första 100 dagarna i en arbetslöshetsperiod begränsa sitt arbetssökande till egna yrket och till sitt närområde tas bort. I kraft 2 juli Möjligheten att förlänga ersättningsperioden med 300 dagar tas bort: Längsta period att kunna få arbetslöshetsersättning blir 300 dagar. Om man är förälder till barn under 18 år, då man får den 300:e ersättningsdagen, kan man få ytterligare 150 ersättningsdagar. Kompensationsnivån är då 70 procent. I kraft 2 juli Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd räknas ihop: Detta innebär att ersättningsperioden blir sammanlagt 300 dagar eller 450 dagar med aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning. I kraft 2 juli Bisyssla 12 månader vid sidan av heltidsarbete: För att få extraarbete godkänt som bisyssla kommer det att krävas att bisysslan utförs 12 månader vid sidan av heltidsarbete. Tages bort och träder i kraft 2 juli 2007.

8 53. Starkare incitament till återhållsamhet i lönebildningen: I vårpropositionen skriver regeringen: De förändringar av finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen som infördes 2007 förbättrade incitamenten till återhållsamhet i lönebildningen. Regeringen avser att stärka dessa incitament ytterligare. Aviserat i VÅP Avskaffa rekryteringsbidrag: Rekryteringsbidraget är till för personer som fyllt 25 år och som har kort tidigare utbildning. Dessa personer ska också vara eller riskera att bli arbetslösa eller ha funktionshinder och därför behöva extra tid för att klara studierna. Rekryteringsbidraget är ett bidrag som inte behöver betalas tillbaka. Den borgerliga regeringen har i proposition 2006/07:17 lagt förslag om en avveckling av rekryteringsbidraget. Man anger att förslaget syftar till att villkoren för finansiering av studier ska bli mer likvärdiga och enhetliga för vuxna studerande på olika utbildningsnivåer. Rekryteringsbidraget ska enligt förslaget avvecklas från och med den 1 januari 2007, med vissa övergångsbestämmelser. 55. Neddragning i Komvux: Regeringen minskar anslaget till kommunal vuxenutbildning med en tredjedel, från 1,8 miljarder kr till 1,0 miljarder kr. Dessutom kommer pengarna inte längre att fördelas efter behov till kommunerna utan ingå i det generella bidraget till kommunerna. 56. Höjd reavinstskatt: Det finns två förslag till finansiering av förändringen av fastighetsskatten, det ena förslaget innebär att reavinstbeskattningen höjs från 20 till 30 procent vilket kommer att leda till kraftiga inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Framför allt ungdomar får de svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det andra förslaget innebär att reavinstskatten höjs från 20 till 25 procent. Därutöver beläggs eventuella uppskovsavdrag med en ränta på 2 procent som ska betalas löpande. Flera bostadsägare kan i själva verket förlora på det senare alternativet beroende på hur stora uppskov man har. Detta ökar osäkerheten på en marknad som redan är i gungning på grund av höjda räntor. 57. Vårdnadsbidrag: Regeringen vill införa ett vårdnadsbidrag, det vill säga betala föräldrar som vill vara hemma längre än föräldraförsäkringen tillåter. En kvinnofälla? kvinnorna kommer att tappa kontakten med arbetsmarknaden samtidigt som ålderspensionen blir väsentligt längre.

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga regeringens ekonomiska politik Örebro län Exempel på effekter av den borgerliga regeringens politik för Örebro län framtagna i samband med den borgerliga regeringens budgetproposition

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Cirkulärnr: 2007:24 Diarienr: 2007/0735 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2007-03-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Lokala effekter av den borgerliga alliansens ekonomiska politik

Lokala effekter av den borgerliga alliansens ekonomiska politik Lokala effekter av den borgerliga alliansens ekonomiska politik Jönköpings län Exempel på effekter av den borgerliga alliansens politik för Jönköpings län framtagna i samband med den borgerliga alliansens

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407

Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Tryggare kan alla vara -särskilt studenterna Tryggare kan allla vara, Maria Noleryd, 110407 Socialförsäkringarna för studenten Socialförsäkringarnas grundläggande principer och finansiering: Arbetsgivaravgifter

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Regeringen har gett uttryck för att den högsta dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen

Regeringen har gett uttryck för att den högsta dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen Promemoria 2014-10-09 A2014/3522/A Arbetsmarknadsdepartementet Höjd inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen Bakgrund Regeringen har gett uttryck för att den högsta dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ekonomiska vårmotion En gemensam rödgrön budget Starka offentliga

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

PM 2006-10-19. Roger Vilhelmsson Karin Lien Olofsson Matilda Nyström Margareta Sjöberg

PM 2006-10-19. Roger Vilhelmsson Karin Lien Olofsson Matilda Nyström Margareta Sjöberg PM 2006-10-19 Roger Vilhelmsson Karin Lien Olofsson Matilda Nyström Margareta Sjöberg Kommentarer till budgetpropositionen för 2007 I budgetpropositionen för år 2007 föreslår regeringen en ökad belastning

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Ett år under borgarna vem firar?

Ett år under borgarna vem firar? 2007-09-17 Socialdemokraterna Ett år under borgarna vem firar? Ett år under borgarna vem firar?...1 Orättvis och oansvarigt...4 Ökade orättvisor...4 Oansvarig politik...5 Ett skattesystem i förfall...6

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi 2001-09-20 Välkommet stöd till småbarnsfamiljer Förändringarna är som vanligt många för hushållen. Det positiva med denna budgetproposition

Läs mer

Hur bör sysselsättningspolitiken föras? Lars Calmfors Jusek 7/5 2012

Hur bör sysselsättningspolitiken föras? Lars Calmfors Jusek 7/5 2012 Hur bör sysselsättningspolitiken föras? Lars Calmfors Jusek 7/5 2012 Sysselsättningspolitikens mål Det viktigaste målet för regeringens ekonomiska politik är full sysselsättning (Vårpropositionen

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

En liten bok om stora klyftor. - en argumentationshandbok för valrörelsen 2006

En liten bok om stora klyftor. - en argumentationshandbok för valrörelsen 2006 En liten bok om stora klyftor - en argumentationshandbok för valrörelsen 2006 1 2 Innehållsförteckning Moderaterna ett kort argumentationsunderlag 4 Moderaterna och skatterna 5 Moderaterna och jobben 7

Läs mer

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Välfärd - minska klyftorna S-kvinnor i Kronoberg Carina Adolfsson Elgestam

Välfärd - minska klyftorna S-kvinnor i Kronoberg Carina Adolfsson Elgestam Socialdemokraterna Växjö 2010-08-30 Välfärd - minska klyftorna S-kvinnor i Kronoberg Carina Adolfsson Elgestam 2 (10) Innehållsförteckning Klyftorna och orättvisorna ökar... 3 Berättelser från verkligheten...

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Positiv start på det nya årtusendet

Positiv start på det nya årtusendet Pressmeddelande Från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Stockholm den 20 september 1999 Kommentar till budgetpropositionen: Positiv start på det nya årtusendet De flesta hushåll kan se fram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2007:814 Utkom från trycket den 20 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

Ge Sveriges unga chansen!

Ge Sveriges unga chansen! Socialdemokraterna Stockholm 2010-06-07 Ge Sveriges unga chansen! En granskning av regeringens politik. 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Möjligheternas land... 5 En granskning

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Ett år under borgarna vem firar?

Ett år under borgarna vem firar? 2007-09-17 Socialdemokraterna Ett år under borgarna vem firar? Ett år under borgarna vem firar?...1 Inledning...2 Orättvis och oansvarigt...3 Jobben...6 Förlorad andra chans...9 Socialförsäkringarna...10

Läs mer

Fler jobb och bättre integration Mer kunskap i skolan Ökad trygghet

Fler jobb och bättre integration Mer kunskap i skolan Ökad trygghet Fler jobb och bättre integration Mer kunskap i skolan Ökad trygghet Andelen, i helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar, 20-64 år 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 Ungdomsarbetslöshet

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi 2002-09-06 Valet 2002: Guldregn över barnfamiljerna! Institutet för privatekonomi på FöreningsSparbanken har gjort en granskning av

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad.

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad. Föräldraförsäkringen 1. Något om dagens regler 1 Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte den dåvarande moderskapspenningen. Syftet var att båda föräldrarna skulle ha möjlighet att kombinera föräldraskap

Läs mer