projekbeskrivning ansökan Regionförbundet i Kalmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "projekbeskrivning ansökan Regionförbundet i Kalmar"

Transkript

1 projekbeskrivning ansökan Regionförbundet i Kalmar Anna-Linda Gabriel Gissamåla Emmaboda Jeanette Lennartsdotter Slottsskogsgatan 43 c Göteborg gemensam e-post 1

2 Innehållsförteckning bakgrund syfte mål målgrupper genoförande/aktiviteter tidplan projektorganisation kostnadsbudget finansiering sysselsättning/beräknad sysselsättning redovisning/uppföljning cv 2

3 Bakgrund Vi är båda glaskonstnärer, formgivare och konsthantverkare som på olika sätt arbetar med glas. För oss är det viktigt att ha tillgång till glasets alla produktionsmöjligheter och arbetet med det varma glaset är en viktig aspekt som vi har upptäckt är dyr och svårtillgänglig. Vi har gjort en egen analys över vad det beror på och har kommit fram till följande: De stora bruken/industrierna har under de sista 50 åren krympt sin verksamhet i relation till en krympande marknad för handgjort glas. Detta har gjort att de flesta glasbruk idag gapar tomma på verksamhet sånär som på några procent av industrins ursprungliga yta. Det är svårt att få tillgång till att hyra in sig i en befintlig hytta både för glasblåsare och formgivare, likaså har det blivit svårare att finna en anställning som inom glasindustrin. Mycket av den kunskap, kreativitet och det engagemang som finns bland de som vill arbeta med glas förtvinar idag pga av att man inte kan arbeta aktivt med det varma glaset och hålla kunskaperna vid liv. Alternativet att starta och driva en studioglashytta har många fördelar. Man styr själv över sin verksamhet, sin produktion, kapacitet och arbetstid. Här finns också många nackdelar; dyra investerings/startkostnader och svårigheter att få avsättning för den egna produktionen. Man blir också låst då man själv behöver vara i hyttan och arbeta full tid, vilket begränsar tiden för försäljning, marknadsföring och nätverkande. För den som hyr in sig för att blåsa själv består svårigheten i att få tillgång till hyttan kontinuerligt, man få anpassa sig till de ev. spilltider som kan erbjudas om man ens får lova att hyra in. Ofta är det dyrt i relation till vad man kan få ut, idag ligger timtaxan på ca 400 kr per timme. För den som anlitar glasblåsare för sin produktion blir svårigheterna dels själva tillgången till hyttid, dels att hitta kvalificerad personal som man kan etablera en relation till (dvs arbeta tillsammans fler än en gång). Det blir ocskå väldigt dyrt i relation till vad man kan få ut, då den enskilde studioglasblåsaren ofta konkurrensbevakar genom att ha en relativt hög timtaxa. Idag ligger en gående taxa på kr per timme för två personal. En annan aspekt vi upptäckt är att hela glasriket håller på att dö ut. En tur i glasriket idag känns som ett museibesök mer än att möta en livskraftig industri. Detta faktum har både förfärat och sporrat oss att tänka i nya banor. Det som gör den svenska glasvärlden unik är vår kunskap baserad på generationers erfarenheter som passerat i arv från generation till generation. Idag finns det få aktiva glasarbetar kvar, de som inte längre kan erbjudas sysselsättning inom glasbranchen har hittat sig andra, mindre slitsamma yrken och kunskapen försvinner sakta med säkert bokstavligt talat ut genom dörren med varje person som lämnar. Vi ser att glasbranschen befinner sig i en nedåtgående spiral och vi närmar oss en slags kritisk gräns. När kunskapsdepåerna och resurserna inte längre förnyas ser vi en stor risk för att hela glasriket i framtiden kommer att bli ett enda stort glasmuseum. Vi erbjuder ett alternativ till utveckling, som vi hoppas blir en nystart för att blåsa liv i glasriket, genom att bygga vidare på den innovativa och kreativa andra som präglade glasriket i början av 1900-talet. Vår idé baserar sig också på en jämförelse av hur man arbetar inom andra branscher idag, så som t ex frisörerbranschen. 3

4 Syfte Syftet med förstudien är att undersöka hur många och vilken/vilka målgrupper som är mest intresserade av att vara medlemmar i en andelshytta och hur deras behov ser ut gällande tid, insats, påverkan, form för samarbete mm. Syftet är också att marknadsföra idén samt skapa en dialog kring innehåll och utformning med potentiella deltagare, institutioner och näringsliv. Genom förstudien tror vi oss kunna skapa det nätverk av intressenter vi behöver för att ha färdiga informations- och marknadsföringskanaler att verka genom framöver. Vi får också ett faktabaserat underlag, som kan ligga till grund för att öppna en andelshytta i i Pukeberg januari Mål Marknadsföra och kommunicera projektet till aktiva glaskonstnärer, konsthantverkare och glasformgivare i Sverige, Norge och Danmark. Informera media om projektet i media både lokalt, regionalt, på riksnivå och i Norge och Danmark. Söka 40 personer som lämnar en intresseanmälan för medlemsskap i en andelshytta på Pukeberg. Målgrupper för förstudien Vi har en hypotes om vilka målgrupper och segment som kan vara intresserade av och intressanta för ett medlemsskap i en andelshytta. De är uppdelade i fyra huvudkategorier och några segment inom respektive målgrupp. Samtliga målgrupper avgränsas till Sverige, Norge och Danmark. Med Nykläckt menar vi nyss utexaminerade elever från relevanta utbildningar. Med På gång menar vi konstnärer och konsthantverkare som är nyetablerade (2-10 år). Med Etablerad menar vi de sm redan skapat sig ett namn/försörjningsmöjlighet. 4

5 Genomförande/aktiviteter Genomföra en marknadsundersökning gällande behov och önskemål av tillgång till det varma glaset. Undersökningen riktar sig i första hand till de målgrupper vi angivit ovan. (Se målgrupper). Etablera ett djupare samarbete med delägarna av Pukeberg, Andris Nolendorfs och Pigge. Genomföra 20 djupinterbvjuer med befintliga studioglashyttor i Sverige, Norge och Danmark. Genomföra en informationsturné där vi bl. a. träffar följande skolor/utbildningar/föreningar: 1. Bornholms Glas och Keramikskole Danmark 2. Konstfack- Glasutbildningen Sverige 3. Kosta Glasskola Sverige 4. Orrefors Glasskola Sverige 5. HDK Göteborg-Keramikutbildningen Sverige 6. KKV konstnärerernas Kollektivverkstad -Göteborg Sverige 7. NK Norske Kunsthåndverkere Norge 8. Det Dansek Glasnættet Danmark 9. KHVC Konsthantverkscentrum Sverige 10. Linnéuniversitetet Nybro Sverige 11. F.d. elever vid Glasdesignutbildningen Växjö Sverige 12. Samtliga större konsthantverkskooperativ i Sverige, Norge och Danmark Intervjua Glasmuséet i Ebeltoft och Växjö. Skapa reklam- och informationsmaterial för presentation av projektet. Skapa en enkel hemsida för projektet. Tidplan Vi avser att starta projektet 15 november 2009 och beräknar att vi behöver 6,5 arbetsmånader för att genomföra förstudien, 8-10 kalendermånader. nov dec Förbderedelse, planering. mar-apr Starta hemsida, göra reklam-och informationsmaterial, göra enkät, intervjua Pukeberg, planera informationsturnén. apr-jul Djupintervjua 20 studioglashyttor, genomföra inforamtionsturné, genomföra marknadsundersökningen/enkäten. jul-aug Sammanställa information, dokumentera, sammanställa enkätsvar, följa upp lösa trådar, redovsia förstudien till berörda parter. 5

6 Projektorganisation Organisation för förstudien kommer bestå av två personer; Anna-Linda Gabriel och Jeanette Lennarsttdotter. Vi kommer under förstudien att arbeta tillsammans, parallelt och individuellt. Kostnadsbudget Se separat bilaga. Finansiering Se separat bilaga. Sysselsättning & beräknad sysselsättning Vi som skall driva projektet är idag fullt yrkesverksamma, men avser att avsätta motsvarande 80% arbetstid under 6 arbetsmånader för att genomföra förstudien. Förstudien innebär ingen direkt sysselsättningsökning inom Kalmar Län, men däremot ser vi stora möjligheter att skapa ett flertal arbetstillfällen genom att starta en andelshytta. Redovisning Förstudien kommer att redovisas skriftligen till berörda parter senast en månad efter projektets slut, enligt de anvisningar Regionförbundet ställt samman. Vi kommer även på begäran att redovisa och presentera resultatet av förstudien för den som så önskar. 6

7 Curriculum Vitæ Anna-Linda Gabriel f Utbildningar Växjö Universitet Glasdesign Glasskolan i Kosta Nordisk Linje Universitetet i Oslo Förb. Ex.fac Samhällsvetenskap Nadderud Gymnasium Allmänfaglig linje Bekkestua Ungdomsskole Grundskolan Haslum Skole Oslo Grundskolan 1-6 Anställningar 08- Firma Anna-Linda Gabriel eget företag 08- Kosta Glascenter Kursledare sandgjutning/lampworking Emmaboa Kommun personlig assistent Mammaledig Emmaboa Kommun personlig assistent 2003 Skruvs glasbruk 2002 Kosta Glasskola Sommarkurslärare 2002 Tusen Knas Glassblåseri v/ Lene Kristin Hansen 2001 Glasshytta i Henningsvær v/ Kari Malmberg Egenart Glassmakerne a/s sommarjobb som glasblåsarassisten 2000 Skagen Glasværksted v/ Torben Christensen BjörnsGlasshytte glasblåsarassistent Bärrum kommune Barnehageassisten Uppdrag Renovering av Erik Höglund skulptur för Funkabo Högstadie skola Framtagande av glasskulptur til Kronprinsparet Håkon Magnus o Mette-Marit i samband med prosjekt Blomsterpikenes fest for vakre vannskapninger St.Croix Huset,Fredrikstad Norge Kurser/seminarier/praktik/studieresor 2008 Kurs Kilncasting KKV 2001 Kurs Italienska tekniker, Tobias Møhl (Danmark) 2001 Kurs Lampwork, Wilfried Markus (Tyskland) 2001 Studieresa Murano,Venezia, Italien 2000 Studieresa Seattle, USA 2000 Praktik Ben Moore 1999 Studieresa Cerfav glasskola i Nancy, Frankrike Medlem i avspänt konstdesignkonsthantverk KRO-KIF KHVC Noshörningen Kalmar 7

8 Curriculum Vitæ Jeanette Lennartsdotter f Utbildningar Göteborgs Konstskola Skulpturlinjen IHM Business School Personligt ledarskap KV Konstskola Konstnärlig utbildning 05 Folkuniversitetet Silversmide/Konstn. tekniker Växjö Universitet Glasdesign IHM Business School DIHM Strategic Brand Management IHM Business School DIHM Marknadsföring RMI Berghs RKO Reklamkommunikation Kronofogdemyndigheten Ekonomi, juridik, informationsteknik, pedagogik mm Västerviks Gymnasium Samhällsvetenskaplig linje Totebo/Ankarsrums skola Grundskolan Anställningar 05- Egen firma Konstnärligt arbete i egen ateljé Trigger Momentum proj.led./keyaccount, reklambyrå Circus Communication delägare/marknadsansvarig Elixir Reklambyrå projekt- & produktionsledare P2 Reklambyrå produktionsledare MIC House projektledare föräldraledig JC, Gulins butiksbiträde, extraarbete Kronofogdemyndigheten kronoinspektör/skolinformatör 88 Polisen kontorist 87 PUB butiksbiträde Västerviks kommun turistvärdinna Kurser/seminarier/praktik/övrigt styrelsesuppelant. Röda Sten 08 kurs i ugnsgjutet glas KKV GBG 08 Stenhuggarkurs KKV Bohuslän kurser i screentryck KKV GBG 03- styrelseledamot, Hyresgästföreningen Västra Göteborg 04- avspänt konstdesignkonsthantverk grundare projektledare för projektet : Utställarverksamhet Majorna glaskonstnär/keramiker Agneta Dellwik-Lanz, lärling ungsformat glas AB Studioglas Strömbergshyttan, praktik glaskonstnär Anders Solfors, gravering och graalteknik ungsformat glas/studieförbundet Vuxenskolan glaskonstnär Mari-Anne Faerge, glasmålning IHM seminarier inom försäljning och marknadsföring (ca 4 ggr/år) 91 informatörsutbildning Medlem i avspänt konstdesignkonsthantverk KRO-KIF KHVC KKV Göteborg 8

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Förstudie Kvinnors Företagande

Förstudie Kvinnors Företagande Förstudie Kvinnors Företagande 2012-12-05 info@innerstadengbg.se REVIDERAD 2013-05-20 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De undersökta företagen... 4 Undersökningsperioden... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 The Glass Factory Glasmuseet i Boda

Kvalitetsredovisning 2013 The Glass Factory Glasmuseet i Boda Kvalitetsredovisning 2013 The Glass Factory Glasmuseet i Boda 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. The Glass Factory Glasmuseet i Boda 5 3. Förutsättningar 6 Samling Faciliteter Personalens kompetens

Läs mer

FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV

FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV 2014-05-28 Konceptuellt diskussionsunderlag för skapande av kooperativet Liv i Verkstan KLIV Paraplyorganisationen Verkstadsliv har under några år diskuterat på vilket sätt

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Prototyp. Rapport till Fonden Innovativ Kultur

Prototyp. Rapport till Fonden Innovativ Kultur Prototyp Rapport till Fonden Innovativ Kultur Prototyp är ett projekt inom Hybris Konstproduktion som arbetar med hur konstnärlig och organisatorisk praktik relaterar till varandra. Med utgångspunkt i

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Här kommer en kort Introduktion av våra produkter i olika faser och på vilka aktuella marknader:

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärdering av projektet Integration i landsbygdsföretagande Slutrapport Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärderare Gunilla Thurfjell, fil dr, thurfjell

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer