För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: och klicka på AVTAL 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: www.gsfacket.se och klicka på AVTAL 2013"

Transkript

1 talskonferenser. Tyvärr har det varit dålig uppslutning på mötena. De avtal som tion handlade om förbundets verksamhetsplan och fördelnings beloppen. så dags att sätta igång med avtalsförebe- har slutits har varit korta och det är allt- Till suppleanter valdes Kimmo Vaveniemi, Anders Segerberg och Johan Ekholm till att kallas i nämnd ordning. tidningen ska skickas ut till samtliga med- Mötesordföranden Bror Lord avslu- Ytterligare en motion önskade att LOredande arbete igen. gre i Stockholm än i övriga landet, det är en punkt som måste åtgärdas framöver. Till valberedning valdes Hans Janslemmar i fackförbund anslutna till LO. tade mötet. För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: och klicka på AVTAL RevynNr 1 Medlemstidning för GS Avdelning 9 Östra Svealand 2013 Ledaren: Sverige behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik och satsning på utbildningar. Sid 2 Hanna är med och odlar fram 12 miljoner plantor om året. Sid 6 Lättnaden byttes till besvikelse Carlos och 84 grafiker till får gå när Strålfors lägger ned i Tomteboda Sid 4 Diskriminering fick Malin att intressera sig för facket. Sid 3 Avdelningens årsmöte hålls den 15 april, i tidningen hittar du verksamhetsberättelsen 8 Verksamhetsberättelse 2012 verksamhetsberättelse har varit ett tufft år i våra branscher. Trähusproduktionen har lidit av eurokris och social oro som infördes härom året är i dessa situationer ett starkt ställningen på berörda arbetsplatser varit total, ingen paket är på väg att genomföras. Den inkomstförsäkring en vara strejkvakt. Med glädje kan jag notera att upp- i arabvärlden, dessutom har lånereglerna gjorts om så extra skydd vid arbetslöshet och omställning till nytt som helst tvekan. Vilket också skickat tydliga signaler att det krävs 15 procent egeninsats vid husköp. jobb. Den ger utfyllnad till 80 procent av lönen i 100 arbetsdagar, och den gäller exklusivt för GS medlemmar. inom olika branscher vikt ner sig i elfte timmen. till arbetsgivarnas organisationer, och två år i rad har de Under 2012 så har trähusindustrin gått på cirka 40 procent av sin produktionskapacitet. Fallande upplagor på dagstidningar påverkar också jobben negativt. De SenaSte åren har det varit årliga avtalsrörelser intakt inom förbundet och inom vår avdelning, så har Även om vi ser att konfliktstyrkan fortfarande är Flera pappersbruk har fått stänga produktionslinor för med allt vad det innebär av förberedelser och möten på vi på grund av branschförändringar tappat en hel del dagstidningspapper. Ekonomin på dagstidningarna arbetsplatser. Vi har jobbat så att vi till förbundet har aktivister, vilket i sin tur påverkat våra möjligheter att påverkas också av fallande annonsintäkter. rapporterat in de företag som vi ansett vara lämpliga nå upp till satta mål när det gäller besök på arbetsplatser och lönerevision (lokala löneförhandlingar). Inom avdelningens område har många medlemmar drabbats av konkurser och nedläggningar, bland företagen och diskuterat med medlemmarna vad som Ett målinriktat arbete pågår just nu med att hitta att ta ut i en eventuell konflikt. Vi har besökt alla de annat SCA i Järfälla och Kadax/Karlit i Karlholmsbruk gäller om konflikt utbryter. Konfliktersättningen var nya utförare, för ett tätt samarbete mellan avdelningen i Norduppland. Mer än 100 medlemmar förlorade sina av förbundsstyrelsen satt till faktiskt förlorad arbetsförtjänstning för ett starkt fack. och medlemmarna på arbetsplatserna är en förutsätt- jobb på dessa arbetsplatser. Avdelningens största arbetsplats DNEX-tryckeriet Förutsättningen för att få ut konfliktersättning är har investerat i en ny press, men med ny teknik behövs att medlemmarna vid konflikt står till GS-fackets förfogande, till exempel för att tillsammans med Seppo Sinimaa färre i produktionen så ett stort personalbesparings- avdelning- Sammandrag årsmöte Onsdagen den 25 april 2012 Ordförande GS avdelning 9 avdelningsordföranden Seppo Ett lägre fördelningsbelopp från förbundet samt ett lågt placeringsutfall gör att Lars Albrektsson och Bo Elefalk. Den bundets kortfattade delrapport om åtson, Göran Svensson, Helmut Feichter, Seppo Sinimaa redogjorde för för- Sinimaa öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna till avdelningens demokratiska hjärta. Totalt var 53 personer framöver. de. Mandattiden är på ett (1) år. Inga val balans. Delrapporten fokuserar på per- läget måste ses över för att inte förvärras sistnämnda utsågs till sammankallangärder för att få förbundets ekonomi i närvarande. Bror Lord valdes till mötesordföranderelsen ansvarsfrihet för det gångna året. I fyllnadsval valdes Peter Isgren som medlemsavgiften. Mötet beslutade bevilja avdelningssty- till suppleant för valberedning gjordes. sonalkostnader, hemförsäkringen och Journalisten och debattören Bror Perjus höll ett engagerande och upplysanrelse på två år: Jan Eriksson (Setra) valdes omval av Claes Hallin på två (2) år. Jan Er- och avdelningsstyrelsens tankar om kon- Mötet beslutade att välja följande sty- förbundsmötesledamot på ett (1) år samt Seppo Sinimaa redogjorde för sina de samtal med mötesdeltagarna om hur även till kassör, Lars Norin (V-tab) valdes iksson och Karin Johansson valdes som sekvenserna av rapportens åtgärdsförslag. Mötets deltagare yttrade sig i några världen har förändrats de senaste årtiondena. Det är generellt en mer öppen och (Ineko), Peter Isgren (BTJ), Mahmoud tesledamöterna Peter Isgren respektive fall och man ställde sig undrande till hur även till studieansvarig, Karin Johansson personliga suppleanter för förbundsmö- fri värld vi upplever idag, men den globala maktkoncentrationen har ökat vilket lit) och Alf Jarneland (Eson Pac). Posten Mötet beslutade att en sektion ska säkringen som inkluderas i medlemska- Hajsaid (Samhall), Östen Sundberg (Kar- Claes Hallin. Mandatet är på ett (1) år. det kom sig att en så dyr sak som hemför- sätter nationalstaterna ur spel i vissa fall. som studieansvarig var ett fyllnadsval bildas för Stockholm och östra delarna pet, inte varit finansierat på förhand. Lösningen enligt Bror Perjus är ökad demokrati, mer facklig-politisk samverkan Mötet valde följande till suppleanter roger lord informerade helt kort och mandatet är på ett år. av Uppland. där fler mäniskor får göra sig hörda. på ett år: Annika Gullin Caspersen (Setra), Veronica Glansholm, Dick Askling motioner som skickats in i avdelningens haft med arbetsgivarnas representanter. SeppO Sinimaa informerade om de om de problem som avtalsdelegationerna Alternativet till ökad demokrati är fascism, något som syns växa fram i vissa (Scandinavian Kitchen), och Dan Lagerstedt (Printley). handlade möjligheterna att utöka byggan- från ombudsmännens sida kallat till av- namn. En motion till förbundsmötet be- Lena Rosén informerade om att man delar av världen. Mötet beslutade godkänna den redovisade verksamhetsberättelsen. Seppo fors), Eva Molling (BTJ) och Kent Åke antalet jobb inom våra branscher. En mo- Mötet valde Maria Enache (Stråldet med trästrukturer, detta för att öka Sinimaa redogjorde för den ekonomiska Deblén (DNEX) till ordinarie revisorer. berättelsen. Bland annat redogjordes om att hyreskostnaderna för kontoret är hö- Sid 8

2 2 9 Revyn Arbetslinjen som havererade ledaren Sverige har idag en arbetslöshet på 8,4 procent, en arbetslöshet som är väsentligt högre än jämförbara länder. Tyskland har 5,3 procents arbetslöshet, Österrike 4,9 procent, Nederländerna 6,0 procent, Danmark 7,4 procent och Finland har 7,9 procents arbetslöshet. För en regering som har gått till val på att fixa jobben två valrörelser i rad är kanske följande siffror också besvärande när Alliansen tog makten så var människor långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än två år), 2012 hade långtidsarbetslösheten ökat till Antalet långtidsarbetslösa ungdomar (arbetslösa mer än 6 månader) har ökat från år 2006 till år Något som är extra bekymmersamt är att det finns lediga jobb, men det finns inte rätt kompetens hos de arbetslösa. Arbetsmarknadsutbildningar har ersatts med ekonomisk svältkur och inlåsning i meningslös verksamhet i FAS människor har hittills hamnat där och antalet ökar. Samtidigt satsar regeringen på att sänka kunskapskraven genom att införa tvååriga yrkesinriktade gymnasieutbildningar som inte leder till högskolebehörighet. Vi vet att ungdomar som inte har gymnasieutbildning är arbetslösa i betydligt högre utsträckning än de med treårigt gymnasium. Även arbetsgivarna är negativa till sänkta kunskapskrav. Samtidigt som detta sker minskas också antalet högskoleplatser, därigenom försvåras möjligheterna för arbetslösa att vidareutbilda sig. Det som var en plan och genomfördes direkt när alliansen kom till makten 2006 var att sätta en press på lönerna nedåt. Verktyget var en försvagad och mycket dyrare A-kassa. Ersättningsnivåerna i A- kassan utgör ju en bottenplatta för de löner folk kan tvingas att acceptera. Sjuka och arbetslösa har drabbats hårt av de senaste sex årens politik. Men Fredrik Reinfeldt är ändå inte nöjd, vid det nyligen genomförda World Economic Forum förvånade han med sin öppenhet. Sverige har, enligt Reinfeldt, för låg andel låglönejobb, snittet i EU:s medlemsländer är att de har sju gånger så många låglönejobb jämfört med Sverige. Vid en efterföljande paneldebatt så menade han att detta säger man kanske inte rakt ut, för det låter inte så trevligt. Gör en googlesökning på Reinfeldt och Davos så hittar ni klippen. Vad Sverige behöver idag är en aktiv arbetsmarknadspolitik, och satsning på utbildningar. Vidare måste ersättningsnivåerna i A-kassa och socialförsäkringar höjas. Mer pengar till barnfamiljer och pensionärer skulle också öka efterfrågan på varor och tjänster och därigenom minska arbetslösheten. Seppo Sinimaa Ordförande GS avdelning 9 Östra Svealand Aktuellt från Veteranklubben Konståkning 3 i T-banan Onsdag 10 april. Guidningen börjar kl Samling på T-banestation Alvik, utgång mot tvärbanan. Konståkningen nr 1 och 2 var så omtyckta att vi nu gör en tredje konståkning, detta år med inriktning på den gröna linjen. Vi slutar med kaffe och dopp vid Medborgarplatsen. Högst 25 personer kan deltaga. Pris: 100 kr inklusive guidning och kaffe. Sista anmälningsdag 11 mars. Betalas senast 28 mars. Spritmuseet mellan vrak och tivoli Onsdag 15 maj kl Samling kl utanför museet, Djurgårdsvägen En ny, unik mötesplats med fokus på svenskarnas för hållande till alkohol. Här finns bland annat Absolut Art Collection, en av vår tids mest särpräglade konstsamlingar. Efter den guidade visningen, som tar cirka en timme, dricker vi kaffe med något gott till. Pris 150: - inkl. guidning och kaffe. Sista anmälningsdag 29 april. Betalas senast 8 maj. Strömma kanal Sandhamn Onsdag 26 juni. Samling vid Nybrokajen kl Båten går En fantastisk båtresa till Sandhamn från storstad till ytterskärgård, genom en väldigt speciell kanal, Strömma Kanal. Resan går genom trånga passager, förbi pittoreska skärgårdshus och trädgårdar. Vi äter ångbåtsbiff på vägen ut. Pris 350 kr. Sista anmälningsdag 6 maj. Betalas senast 20 maj. Bornholm & Kivik Äpplets Hus 2 5 september. buss avgår från Cityterminalen. Dag 1: Vi åker söderut mot Ystad och färjan till Bornholm Rönne där vi bor på Hotel Griffen vid hamnen nära centrum. Dagen avslutas med gemensam middag. Dag 2: Efter frukost gör vi en rundtur till norra delarna av ön i sällskap av en lokalguide. Vi äter lunch i idylliska Gudhjem och besöker Österlars Rundkirke. Middag på hotellet. Dag 3: Efter frukost rundtur med lokalguide på södra Bornholm. Efter Rönne besöker vi Due Odde, de pittoreska städerna Nexö och Svaneke och mot kvällen middag på hotellet. Dag 4: Frukost, tidig båt och vidare mot Kivik, guidning och lunch på Äpplets Hus. Hemresa. Pris: kr. I priset ingår bussresa, färja tur och retur, tre dagars halvpension på Hotel Griffen, lokalguide två dagar, lunchbuffé på Gudhjem, entré Rundkirke. Lunch och guidning på Äpplets Hus. Sista anmälningsdag 12 juni. Betalas senast 24 juli. Alla anmälningar till Lillemor Åström , Ann-Cathrine Jernbrant , Leif Sjöberg

3 9 Revyn Jag vill förbättra! Jag har kommit till Sandby för att träffa Malin Pettersson eftersom det var hon och en annan tjej som drog igång fackklubben för ett par år sedan. TEXT och FOTO Jonas Lundborg På Aven Sandbys lådfabrik förbereder sig de tre i klubbstyrelsen för årsmöte. Tillsammans med Kimmo Vaveniemi från GS går de igenom dagordningen och vilka som är nominerade till nya styrelsen. De har inte fått in några nya namn. Lorentz Gilliam säger att han vill avgå som ordförande, men kan sitta kvar i styrelsen. Stefan Svensson kandiderar till ordförande och Malin till vice ordförande. Malin och jag hinner prata lite innan årsmötet. Malin drar bakgrunden till att hon började med fackliga frågor. När de förra ägarna sålde Sandby Lådf abrik till koncernen Aven kom ordföranden Anders Hodell från fackklubben vid Avens fabrik i Forsa och höll ett medlemsmöte där han uppmanade dem i Sandby att bilda klubb. Alla tyckte att det var en bra idé, men få kände sig manade att ta på sig förtroendeuppdrag. Malin tvekade inte. På frågan varför hon engagerade sig svarar hon kort: Jag vill förbättra och jag vill att alla ska ha rätt till ett bra arbete. Tankarna om rätten till ett bra arbete kommer nog från Malins mamma som dog i cancer för två år sedan. Malins pap pa dog 1987 av hjärtfel och mamman arbetade som tidningsbud och städare. Hon hade inget körkort så hon cyklade runt Karlholm oavsett väder och delade ut tidningar. Samtidigt uppfostrade hon fyra barn. Det pratades inte så mycket politik, men mamman var noga med att man skulle vara med i facket och rösta på sossarna. Hon var en stark kvinna, säger Malin, det försöker jag ta efter. Malin har även valt att engagera sig utanför arbetsplatsen. I Tierps LOkommitté sysslar hon med ungdomsfrågor. Hon vill också hinna med att jobba med uppsökerier i GS-sektionen i Uppland. Malin gick linjen fotografisk bild på gymnasiet men det blev aldrig något arbete inom den branschen. Första sommarjobbet var på en fabrik som tillverkade plastlådor till livsmedelsindustrin. Där jobbade hon i nio år innan företaget flyttade produktionen till Polen. Det var också där hon öppnade ett kollektivavtal för första gången. Killarna som hade börjat samtidigt som Malin fick fast anställning efter sex månader. Malin och resten av tjejerna fick inte fast anställning förrän efter ett år. Jag började läsa på för att hjälpa mig själv, berättar Malin. Där jobbade även hennes man Nicklas som hon träffade under gymnasieåren. Hon betonar att de valde att skaffa det första barnet när hon fick fast anställning. Efter ett par år blev det ett till. Sen kom beskedet om att produktionen skulle flyttas. Malin och Nicklas blev arbetslösa. Nicklas fick jobb på Sandby Lådfabrik och Malin fick jobb i Tierp, ett halvår senare blev hon arbetslös. Det var tråkigt att gå arbetslös. Av Arbetsförmedlingen fick jag ingen hjälp, det var många här som gick arbetslösa då. Jag saknade att ha arbetskamrater. Malin hade också pratat med arbetsgivaren på Sandby Lådfabrik och en dag ringde de frågade om hon ville börja. Det var för tre år sedan. Men strax innan jul 2011 kom varslet, tio skulle bort bland de varslade fanns Malin. Till slut blev det inte tio som sades upp, men Malin och två till blev av med jobbet. Då fick hon tid att ta tag i fotointresset igen, hon anmälde sig till kurs i digital bildbehandling. Favoritmotiven hittar hon på sina promenader i naturen. Efter ett halvår ringde de från Aven Sandby och ville återanställa henne. Något Malin är glad över eftersom att hon trivs med arbetskamraterna. Det var kul att komma hit, att vara ett original bland originalen. Här kan man vara sig själv, säger Malin med ett skratt. Men jobbet är tungt. Malin är maskinförare och tillverkar lastpall. Det innebär inte bara att ställa in maskin efter olika mått utan även att lägga in virke i den. Ibland har hon värk i nacke och axlar. De försöker införa rotation bland arbetsuppgifterna, men enligt Malin går det trögt. Att Malin arbetar på samma arbetsplats som sin man har hon aldrig hört något negativt om från arbetskamraterna. Hon tycker att det finns en fördel, då båda vet vad de pratar om när de diskuterar jobbet. Malin tror att en förklaring till att det har funkat att vara på samma arbetsplatser är att de aldrig varit på samma avdelning och slitit på varandra. I den pågående avtalsrörelsen finns det en fråga som är viktig för Malin, det är frågan om arbetstidskontot som arbetsgivarna vill ta bort. Visst är lönen viktig, men för mig är det viktigare att arbetstidskontot finns kvar så att jag får ledig tid tillsammans med barnen, avslutar Malin. På årsmötet samlas alla 27 medlemmarna och några som inte är med i facket. Kimmo Vaveniemi håller en facklig information där han förklarar hur det som är viktigt för oss på ett privat plan hänger ihop med facket och varför facket även måste agera politiskt. När det är dags att välja styrelse får de som inte är med i facket gå ut. Efter lite om och men lyckas klubben få två till som är beredda att bli förtroendevalda. Och Malin valdes till vice ordförande.

4 4 9 Revyn NOTISER Vi finns på facebook Avdelningen har nu en grupp på facebook för medlemmar. Är du medlem i GS avdelning 9 gå med! Facebookgruppen, GS avdelning 9, är till för att snabbt få ut nyheter om avdelningens verksamhet varvat med fackliga och politiska nyheter. När du hittat gruppen måste du begära att få gå med i gruppen. Under det övre menyfältet står det "Gå med i gruppen", klicka där. Över Stockholmare utan a-kassegrundad ersättning Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, visar en färsk rapport från LO. I Stockholms län handlar det om över individer som är arbetslösa, deltidarbetslösa eller tillfälligt anställda som inte får a-kassegrundad ersättning. Noteras bör att mörkertalet är stort och siffran i realiteten är mycket högre då långt ifrån alla arbetslösa och undersysselsatta är inskrivna på Arbetsförmedlingen vars siffror rapporten baseras på. Sedan regeringen stramade åt reglerna för att kvalificera sig till ersättning, har antalet arbetslösa utan ersättning nästan fördubblats sedan LO-distriktet i Stockholms län har med hjälp av Arbetsförmedlingens statistik analyserat läget i länets alla kommuner och konstaterar att siffrorna är alarmerande. LO-distriktet i Stockholms län presenterar en rad satsningar för att förnya och förbättra arbetslöshetsförsäkringen, bland annat: Bättre villkor så att fler omfattas, Slopa 75-dagarsregeln, Inför studerandevillkor, Sänk medlemsavgiften till a-kassan, Höj taket i a-kasseersättningen. Ta reda på mer om personlig skyddsutrustning Arbetsmiljöverket har skapat en temasida om personlig skyddsutrustning som samlat all information om vilken typ av skyddsutrustning som behövs i arbetslivet. Under rubriken Vanliga brister vid kontroll länkas bland annat till farliga produkter, exempelvis vilka sågar eller vinkelslipar som inte får säljas eller användas. Adressen till Arbetsmiljöverkets temasida är: teman/personlig_ skyddsutrustning Strålfors lägger ned i Tomteboda I slutet av februari fick personalen på Strålfors i Tomteboda beskedet all verksamhet där läggs ned. 95 anställda, varav 85 grafiker, är varslade. Strålfors, som är specialiserade på fakturor, anger som skäl till nedläggningen att printvolymerna på svart/vita fakturor ständigt sjunker, däremot ökar färgproduktionen samtidigt som allt fler människor använder e-fakturor. Att Strålfors inte väljer att investera i 4-färsgprintrar i Stockholm menar de beror på de höga fasta kostnaderna som finns i regionen. Tryckproduktionen ska flyttas till Stålfors anläggningar i Ljungby och till Polen. Många av medlemmarna på Strålfors är idag upprörda och frågar sig varför före taget kan lägga ned när det går med vinst. Stor besvikelse bland personalen Informationsmötena har de senaste veckorna avlöst varandra på Strålfors i Tomteboda. Företaget har informerat om beslutet att lägga ned, facket har berättat om förhandlingarna och om hur a-kassan och försäkringarna fungerar. 9-Revyn besöker Tomteboda i samband med ett av fackklubbsmötena där Roger Lord berättar om hur de har resonerat i förhandlingarna, att det tidigt stod klart att Strålfors inte hade några andra planer än att lägga ned verksamheten i Tomteboda. Besvikelsen över företaget bland medlemmarna var stor och frågorna många om både förhandlingar och försäkringar. Någon spekulerar i om nedläggningen är ett svar på att GS fick behålla avtalet med Strålfors. Roger svarar att det inte är troligt eftersom avtalet handlar om hela Strålfors och inte bara Tomteboda. En av medlemmarna undrar om uppgörelsen var bra i förhållande till liknande uppgörelser när företag lägger ner. Seppo Sinimaa, avdelningens ordförande, förklarar att det ser olika ut beroende på om det är små eller stora företag, men att ibland spelar det ingen roll om ett företag ingår i en stor koncern de kan vara snåla ändå. När det gäller förhandlingsresultatet på Tomteboda är det bra, men inte det bästa som någonsin uppnåtts. Före mötet pratar jag med några medlemmar. Carlos Izquierdo som arbetat Roger Lord, ombudsman på GS, förklarar att företag i Sverige har laglig rätt att lägga ner eller flytta verksamhet efter eget huvud oavsett om de går med vinst eller inte. Roger Lord berättar att Strålfors har haft bråttom i förhandlingarna: Det har varit svårt för fackklubbarna i Tomteboda att skapa rådrum. Företaget har stressat fram för att nå snabba lösningar, vilket är ovanligt när det gäller nedläggningar i den här storleken. I förhandlingarna har företaget erbjudit anställda att flytta med produktionen till Ljungby, det handlar om anställningar, ett par anställningar kan komma att erbjudas i Tandsbyn. Strålfors kommer att anordna studieresor till de båda orterna för dem som är intresserade. 13 år på Strålfors är mycket besviken på företaget. Jag trodde inte de skulle lägga ner. De har pratat om hopp, att det går bra och vi skulle flytta till Rosersberg. Jag känner mig lurad. Hur framtiden för honom ser ut vet han inte, Jag är 50 år och kan bara hoppas på ett nytt jobb, eller en yrkesutbildning. Att flytta till Ljungby är inget alternativ. Jag har min familj och barnen har sina liv här. Om jag vore ensam hade jag kanske gjort ett annat val. Anna Hogler började 2006 och berättar att beskedet kom som en chock. Jag hade väntat mig att de skulle förvarnat om vilka alternativ de funderade över. Jag blev chockad över hur snabbt beskedet kom. Har jag tur kan jag jobba över sommaren, sen får jag passa på att utbilda mig till något annat. Även Atilla Yigin är besviken på hur Strålfors agerat. Det var ett tråkigt besked. Man har gett mycket till Strålfors och företaget har gått bra och så kommer det här. På fackklubbsmötet försöker Kimmo Vaveniemi från avdelningen ingjuta hopp i medlemmarna. Han berättar om nedläggningen av SCA i Järfälla förra året, att idag är det bara sex av 35 som är arbetslösa. Jonas Lundborg När fackklubben har frågat runt bland medlemmarna har det visat sig att intresset i dagsläget är ljumt till att flytta. Endast ett fåtal har sagt de överväger erbjudandet. Däremot har Strålfors, som ägs av PostNord som samägs av svenska och danska staten, inte erbjudit de anställda förtur till anställningar inom Posten, vilket klubben är mycket kritisk till. Om jag ska säga något positivt om förhandlingarna så är det att alla får sin uppsägningstid arbetsbefriad och avräkningsfri, säger Roger Lord. Avvecklingen i Tomteboda är tänkt att ske fyra steg som påbörjas i april och ska vara avslutad sista mars Vid pressläggningen är inte alla detaljer i förhandlingarna färdiga. Jonas Lundborg Atilla Yigin Anna Hogler Carlos Izquierdo

5 9 Revyn Rapport från tidningsavtalet Nu i början av mars finns inte mycket att referera kring förhandlingarna. Det som vi vet idag är att kraven mellan GSfacket och Mediaföretagen skall överlämnas den 3 april, samt att det finns för handlingsdatum utsatta till slutet av april, avtalet går ut sista april. Den stora frågan för arbetsgivaren vid förra årets avtalsförhandling var arbetstidens förläggning, och dispositiviten av kollektivavtalet. Då vi stod långt ifrån varandra i att hitta lösningar, resulterade det i endast redaktionella ändringar i avtalet, förutom 2,4 procent till en fördelningspott. På Almegas hemsida presenterar arbetsgivarna i Almega sina gemensamma krav. Några exempel: Avtalen ska anpassas efter arbetsplats; Lönebildningen ska ske lokalt mellan arbetsgivare och individ. Samt: Inga normerande avtal med siffror eller lägstalöner. En gissning är att arbetsgivaren också kommer tillbaka med arbetstiden även i årets förhandling, det har varit deras huvudfråga under de senaste årens avtalsförhandlingar. Signalerna är att arbetsgivaren vill rida på den rådande ekonomiska svackan, både vad gäller arbetstider och andra försämringar i avtalet. Min uppfattning är att vi måste hålla i och försvara frågorna kring arbetstider och ersättningar i avtalet. Avtalets utformning erbjuder redan i dagsläget stor flexibilitet, om bara förhandlingsviljan från motparten finns. För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: och klicka på AVTAL 2013 Det har varit tätt mellan avtalsrörelserna de senaste åren. Det beror naturligtvis till stor del på det knepiga ekonomiska läge som rått efter finanskrisen 2008 och den efterföljande eurokrisen. Det är svårt att sia om framtiden och svårt att veta vad som är rimliga löneökningar om tre år. Så ingen av parterna, varken fack eller arbetsgivarorganisation, vill ta risken att hamna fel. Det här kan vara ett problem, och kanske särskilt för facket, eftersom en avtalsrörelse handlar om mer än bara löner. Fackliga krav på att det nya kollektivavtalet ska ge arbetstidsförkortning, förbättrad arbetsskadeförsäkring och föräldrapenningtillägg är enklare att förhandla om, om avtalsperioden sträcker sig över flera år. Får arbetsgivarsidan en lång stabil period med arbetsfred är de ofta beredda att ge lite mer. I år har LO-förbunden enats om vissa krav: Löneökningar på 2,8 procent på ett år, dock lägst 700 kr i månaden. Höjning av minimilönerna i avtalen med minst 700 kr. Motsvarande höjning av OB-, skiftoch övertidsersättningarna. Förbättrad arbetsskadeförsäkring. Föräldrapenningtillägg som avtalsförsäkring. Att LO-förbunden har samordnat sig kring dessa krav betyder alltså att ett förbund har rätt att få stöd av de andra för att få igenom kraven. En för alla alla för en. När det här blir läst kanske IF Metall, GS Facket eller något annat förbund redan har ett avtal på gång. Men det betyder inte att avtalsrörelsen är över. När industrin gjort upp väntar bland andra Handels, Hotell & Restaurangfacket och Kommunal. Där väntar hårdare motsättningar än på länge eftersom fack och arbetsgivare är djupt oeniga om hur löneökningsutrymmet ska fördelas mellan avtalsområden och branscher. Arbetsgivarna vill att industrin ska sätta ett märke i procent, gärna så lågt som möjligt, som sedan ska gälla för alla LO-förbund. Men med procent betalar man inte hyran och köper mat. Det gör man med kronor. Fjorton LO-förbund, och GS Facket är ett av dem, kräver i stället att lägre avlönade avtalsområden ska ha rätt till lika mycket i kronor som industrin får. Får IF Metalls verkstadsarbetare två procent betyder det cirka 500 kr i månaden. Då, menar LO-förbunden, ska också städare och undersköterskor ha 500 kr, trots att En viktig fråga är utbildning inom de grafiska yrkena, med den snabba tekniska utveckling som skett under de senaste årtiondena och som kommer fortsätta, är yrkeskompetensen hos de yrkesarbetande en fokuserad fråga. När TU (tidningsutgivarna) var motpart fanns ett partssammansatt utbildningsråd som hade vissa framgångar. Med Medieföretagen som motpart har det ännu inte funnits något intresse för dessa frågor, ett mål är att det under nästa avtalsperiod bildas en partssammansatt grupp som tar frågan på allvar. Claes Hallin DNEX-tryckeriet Tidningsdelegationen det innebär ett högre procentpåslag i de branscherna. Annars ökar löneklyftorna i samhället. De som tjänar minst ska ha rätt till lite mer. Och motsättningarna slutar inte där. I tidigare avtalsrörelser har LO-förbunden försökt samma sak men resultatet har blivit att lågavlönade avtalsområden har fått betala för sitt krontalspåslag genom att hålla nere minimilönerna i avtalen. Det gillar arbetsgivarna för det minskar lönekostnaderna i en bransch och blir på sikt en press neråt på alla löner även för dem som har högre lön än avtalens lägstalön. En för alla alla för en. Vad innebär LO-samordningen? Men i år har LO-förbunden tagit i hand på att stötta varandra, med sympatistrejker om nödvändigt, för att förhindra att minimilönerna urholkas mer. Om arbetsgivarna menar allvar med sitt motstånd mot de fackliga kraven väntar en tuff avtalsrörelse även om GS Fackets avtal är i hamn. Om de förbund som förhandlar efter oss hamnar i konflikt måste alla LOförbund vara beredda att ställa upp med sympatiåtgärder. Göran Larsson NOTISER jobb för långtidsarbetslösa Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen ska tillsammans skapa jobb inom de gröna näringarna, för långtidsarbetslösa. Jobben kommer att inledas med en sysselsättningsplats och utbildning innan de övergår till anställning. Överenskommelsen rör arbeten över hela landet. Arbetsförmedlingen matchar och anvisar personer från jobboch utvecklingsgarantin till Skogsstyrelsen. Personerna får sedan maximalt sex månader sysselsättningsplats hos Skogsstyrelsen, med kortare utbildningsinsatser vid behov i form av arbetsmarknadsutbildningar. Detta följs av ett års anställning med förstärkt särskilt anställningsstöd och del tagarna kan i vissa fall efter denna period ges möjlighet till fortsatt sysselsättning. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om upprustning av leder och rastplatser, inventeringar i skogsmark och landskapsvårdande åtgärder arbetslösa saknar a-kassa i Uppsala LO presenterade i februari länsindelade siffror för dem som står utan a-kassa. I oktober 2012 fick, i Uppsala län, a-kasseersättning eller aktivitetsstöd baserat på att man tidigare haft rätt till a-kasseersättning. Samtidigt var totalt arbetslösa, inklusive deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda. Det innebär att minst arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Uppsalas län. Eftersom långt ifrån alla arbetslösa och undersysselsatta är inskrivna på Arbetsförmedlingen, får vi också räkna med att detta är en kraftigt underskattad siffra. Trots mörkertal är det tydligt att det finns ett skriande behov av att förbättra arbetslöshetsförsäkringen, skriver LO. Sedan den borgerliga regeringens omfattande försämringar i arbetslöshetsförsäkringen hänger försäkringen inte längre med i konjunktursvängningar. Detta märktes tydligt i samband med finanskrisen När arbetslösheten ökade skedde ingen motsvarande ökning i antalet ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen.

6 6 9 Revyn Så länge jag får lära mig nya saker vill jag vara kvar Det kärvar i inmatningen. Hanna försöker rätta till problemet. Enköpingsvägen norr om Bålsta är en fin cykelväg. Om man efter fyra kilometer tar in på Sigtunavägen kommer man efter en kilometer fram till Lugnets Plant skola. Här har det odlats skogsplantor i 58 år. Hanna Aminder som är både kontaktoch skyddsombud möter oss på besöksparkeringen för att visa oss runt. TEXT Jonas Lundborg FOTO Stellan Englund Varje kruka i kassetten fylls med torv och ett frö. Lugnets Plantskola är en del av företaget Svenska Skogsplantor som i sin tur ingår i koncernen Sveaskog som är Sveriges största skogsägare, vilket ägs av svenska staten. Som kuriosa kan sägas att det är den tidigare ordföranden i Social demokraterna, Göran Persson, som är styrelseordförande i Sveaskog. Men åter till Lugnet. Hanna tar med oss in i en byggnad där temperaturen ligger på minus fem. Här övervintrar plantorna i väntan på våren. När jag undrar hur många plantor som finns i byggnaden frågar Hanna en kollega som svarar cirka tre miljoner. Det är en lite märklig känsla att stå i en frys omgiven av tre miljoner plantor. Årligen producerar Lugnets Plantskola ungefär 12 miljoner plantor, det mesta är gran och tall, även lärk förekommer. Det mesta av arbetet är säsongsbetonat. Av den ordinarie personalen är endast fem fast anställda, sex är ordinarie säsongsanställda. Utöver det går det till och från nästan lika många från bemanningsföretag. Hanna började 2002 och är säsongsanställd. Normalt är säsongen från 1 mars till 31 december. Vilket innebär att säsongsarbetarna går till arbetsförmedlingen 2 januari och anmäler sig som arbetssökande. Den borgerliga regeringens försämringar i a-kassan har slitit hårt på Hannas ekonomi. Det har blivit en spiral neråt, eftersom a-kassan beräknas på de senaste tolv månadernas inkomst och för varje arbetslöshetsperiod sänks a-kassan. Det är också en press att gå till arbetsförmedlingen. De har kommit med erbjudanden om andra säsongsarbeten som är kortare än det här. Anledningen till att Hanna inte har sökt sig vidare är att hon trivs med jobbet och att det är ett bra gäng som hon arbetar med. Hon tycker också att hon har fått utvecklas och nu kan hon nästan alla arbetsuppgifter, vilket märks när hon kunnigt guidar oss runt anläggningen. Det Hanna tycker är trist är att de yngre inte blir kvar, vilket hon tror beror på lönenivåerna. Trots att mycket av produktionen sker maskinellt är det ett tungt jobb med många lyft om dagen. Hanna berättar att det är något som de inom personalen har pratat om, hur viktigt det är att ta pauser och stretcha och hur de kan förbättra arbetet. För Hanna är det viktigaste i de pågående avtalsförhandlingarna att lönerna höjs. Hon tror att det är avgörande för att få in ny personal och behålla den.

7 9 Revyn Jag tar vintersemester, annars skulle det inte gå ihop ekonomiskt, säger Anna-Lena som är säsongsanställd. Plantorna sprutas med lim och sedan sand, vilket skyddar mot skadedjur. Inne i en annan byggnad pågår arbetet med att packa plantor för fullt. En hjullastare kör in stora tråg fyllda med kassetter fyllda med granplantor. Kassetterna forslas vidare längs ett band in för att besprutas och packas i lådor. Tidigare besprutades plantorna med kemikalier för att skydda dem mot snytbaggen som äter barken på plantorna, men dispenserna för en del av kemikaliebesprutningen går ut Sedan hösten 2011 har de successivt övergått till en miljövänligare form av skydd. Plantorna duschas med ett vattenbaserat klister och sen sandas de. Snytbaggen kan inte tugga igenom den blandningen. Som alla omställningar har det varit en hel del problem innan det fungerar. Sanden slet på kolvar och band och ledde till stopp i produktionen, men nu går det som det ska. Vid packningen står Anna-Lena Andersson och synar av kassetterna med plantor som rullar in längs bandet. Hon tar bort kassetter som är trasiga, plantor som är skadade och handpackar om. Arbetet är tungt och monotont. Anna-Lena kom till Lugnets Plantskola genom ett bemanningsföretag år 2000, men tillhör nu de ordinarie säsongsanställda. Det hon gillar med jobbet är att det är varierande, truck och hjul lastare har hon lärt sig att köra här. Bäst trivs hon på sommaren när hon arbetar med odlingarna i frilanden. Säsongsarbetet försöker hon lösa med semester. Jag tar vintersemester, annars skulle det inte gå ihop ekonomiskt. Även för Anna-Lena är lönen avtalsrörelsens viktigaste fråga, hon tjänar kronor i månaden före skatt. I entrén till lunchrummet finns ett rött streck på golvet som markerar skoförbud. Hanna förklarar att med tanke på att de jobbar oavsett väder vill de undvika att dra in för mycket smuts. Vid ett av borden sitter Ove Ström och äter sin matlåda, han är fast anställd och jobbar med reparationer och underhåll. Han är även en av få som inte är med i facket. Han gillar friheten med sitt arbete, men ogillar att jobba skift. Från avtalsrörelsen har han inga förväntningar. Han är inte heller med i a-kassan eftersom han inte tror att han någonsin ska bli arbetslös eftersom han har egen firma vid sidan av det här jobbet. Att det inte är helt oproblematiskt är han medveten om: Jag åker nog lite snålskjuts på de andra, konstaterar han. Tillbaka i produktionen träffar vi en av de yngre, Sebastian Hallgren, som har sagt upp sig. Han bara varit på Lugnet i två år men bestämt sig för att gå vidare, han ska börja arbeta inom Försvarsmakten i stället. Jag har två småbarn som jag inte vill försumma, berättar Sebastian, och tvåskiftsarbetet pågår under allt längre perioder. Men för Sebastian handlar det även om lön- och karriärmöjligheter som han anser vara för små inom företaget. Trots de negativa aspekterna har han uppskattat själva arbetet för att det är varierande. Inne i ett av växthusen är temperaturen så behaglig att jag nästan börjar fantisera om våren. Ett grönt fält av granplantor breder ut sig. Hanna berättar att det får plats ungefär plantor i växthuset. Vi pratar om framtiden, Hanna har inga planer på att söka ett annat arbete. Så länge jag får lära mig nya saker vill jag vara kvar. Jag har börjat arbeta med distributionen och det innebär att jag får mer ansvar och får träffa kunder. Det är roligt och spännande. Lönen är den viktigaste frågan. Sebastian slutar, lönen och karriärsmöjligheterna är för dåliga.

8 8 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse har varit ett tufft år i våra branscher. Trähusproduktionen har lidit av eurokris och social oro i arabvärlden, dessutom har lånereglerna gjorts om så att det krävs 15 procent egeninsats vid husköp. Under 2012 så har trähusindustrin gått på cirka 40 procent av sin produktionskapacitet. Fallande upplagor på dagstidningar påverkar också jobben negativt. Flera pappersbruk har fått stänga produktionslinor för dagstidningspapper. Ekonomin på dagstidningarna påverkas också av fallande annonsintäkter. Inom avdelningens område har många medlemmar drabbats av konkurser och nedläggningar, bland annat SCA i Järfälla och Kadax/Karlit i Karlholmsbruk i Norduppland. Mer än 100 medlemmar förlorade sina jobb på dessa arbetsplatser. Avdelningens största arbetsplats DNEX-tryckeriet har investerat i en ny press, men med ny teknik behövs färre i produktionen så ett stort personalbesparingspaket är på väg att genomföras. Den inkomstförsäkring som infördes härom året är i dessa situationer ett starkt extra skydd vid arbetslöshet och omställning till nytt jobb. Den ger utfyllnad till 80 procent av lönen i 100 arbetsdagar, och den gäller exklusivt för GS medlemmar. De senaste åren har det varit årliga avtalsrörelser med allt vad det innebär av förberedelser och möten på arbetsplatser. Vi har jobbat så att vi till förbundet har rapporterat in de företag som vi ansett vara lämpliga att ta ut i en eventuell konflikt. Vi har besökt alla de företagen och diskuterat med medlemmarna vad som gäller om konflikt utbryter. Konfliktersättningen var av förbundsstyrelsen satt till faktiskt förlorad arbetsförtjänst. Förutsättningen för att få ut konfliktersättning är att medlemmarna vid konflikt står till GS-fackets förfogande, till exempel för att tillsammans med avdelningen vara strejkvakt. Med glädje kan jag notera att uppställningen på berörda arbetsplatser varit total, ingen som helst tvekan. Vilket också skickat tydliga signaler till arbetsgivarnas organisationer, och två år i rad har de inom olika branscher vikt ner sig i elfte timmen. Även om vi ser att konfliktstyrkan fortfarande är intakt inom förbundet och inom vår avdelning, så har vi på grund av branschförändringar tappat en hel del aktivister, vilket i sin tur påverkat våra möjligheter att nå upp till satta mål när det gäller besök på arbetsplatser och lönerevision (lokala löneförhandlingar). Ett målinriktat arbete pågår just nu med att hitta nya utförare, för ett tätt samarbete mellan avdelningen och medlemmarna på arbetsplatserna är en förutsättning för ett starkt fack. Seppo Sinimaa Ordförande GS avdelning 9 Sammandrag årsmöte Onsdagen den 25 april 2012 Avdelningsordföranden Seppo Sinimaa öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna till avdelningens demokratiska hjärta. Totalt var 53 personer närvarande. Bror Lord valdes till mötesordförande. Journalisten och debattören Bror Perjus höll ett engagerande och upplysande samtal med mötesdeltagarna om hur världen har förändrats de senaste årtiondena. Det är generellt en mer öppen och fri värld vi upplever idag, men den globala maktkoncentrationen har ökat vilket sätter nationalstaterna ur spel i vissa fall. Lösningen enligt Bror Perjus är ökad demokrati, mer facklig-politisk samverkan där fler mäniskor får göra sig hörda. Alternativet till ökad demokrati är fascism, något som syns växa fram i vissa delar av världen. Mötet beslutade godkänna den redovisade verksamhetsberättelsen. Seppo Sinimaa redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Bland annat redogjordes om att hyreskostnaderna för kontoret är högre i Stockholm än i övriga landet, det är en punkt som måste åtgärdas framöver. Ett lägre fördelningsbelopp från förbundet samt ett lågt placeringsutfall gör att läget måste ses över för att inte förvärras framöver. Mötet beslutade bevilja avdelningsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Mötet beslutade att välja följande styrelse på två år: Jan Eriksson (Setra) valdes även till kassör, Lars Norin (V-tab) valdes även till studieansvarig, Karin Johansson (Ineko), Peter Isgren (BTJ), Mahmoud Hajsaid (Samhall), Östen Sundberg (Karlit) och Alf Jarneland (Eson Pac). Posten som studieansvarig var ett fyllnadsval och mandatet är på ett år. Mötet valde följande till suppleanter på ett år: Annika Gullin Caspersen (Setra), Veronica Glansholm, Dick Askling (Scandinavian Kitchen), och Dan Lagerstedt (Printley). Mötet valde Maria Enache (Strålfors), Eva Molling (BTJ) och Kent Åke Deblén (DNEX) till ordinarie revisorer. Till suppleanter valdes Kimmo Vaveniemi, Anders Segerberg och Johan Ekholm till att kallas i nämnd ordning. Till valberedning valdes Hans Jansson, Göran Svensson, Helmut Feichter, Lars Albrektsson och Bo Elefalk. Den sistnämnda utsågs till sammankallande. Mandattiden är på ett (1) år. Inga val till suppleant för valberedning gjordes. I fyllnadsval valdes Peter Isgren som förbundsmötesledamot på ett (1) år samt omval av Claes Hallin på två (2) år. Jan Eriksson och Karin Johansson valdes som personliga suppleanter för förbundsmötesledamöterna Peter Isgren respektive Claes Hallin. Mandatet är på ett (1) år. Mötet beslutade att en sektion ska bildas för Stockholm och östra delarna av Uppland. Seppo Sinimaa informerade om de motioner som skickats in i avdelningens namn. En motion till förbundsmötet behandlade möjligheterna att utöka byggandet med trästrukturer, detta för att öka antalet jobb inom våra branscher. En motion handlade om förbundets verksamhetsplan och fördelnings beloppen. Ytterligare en motion önskade att LOtidningen ska skickas ut till samtliga medlemmar i fackförbund anslutna till LO. Seppo Sinimaa redogjorde för förbundets kortfattade delrapport om åtgärder för att få förbundets ekonomi i balans. Delrapporten fokuserar på personalkostnader, hemförsäkringen och medlemsavgiften. Seppo Sinimaa redogjorde för sina och avdelningsstyrelsens tankar om konsekvenserna av rapportens åtgärdsförslag. Mötets deltagare yttrade sig i några fall och man ställde sig undrande till hur det kom sig att en så dyr sak som hemförsäkringen som inkluderas i medlemskapet, inte varit finansierat på förhand. Roger Lord informerade helt kort om de problem som avtalsdelegationerna haft med arbetsgivarnas representanter. Lena Rosén informerade om att man från ombudsmännens sida kallat till avtalskonferenser. Tyvärr har det varit dålig uppslutning på mötena. De avtal som har slutits har varit korta och det är alltså dags att sätta igång med avtalsföreberedande arbete igen. Mötesordföranden Bror Lord avslutade mötet.

9 Verksamhetsberättelse Sammandrag för Repskapsmöte Torsdagen den 11 oktober 2012 Seppo Sinimaa öppnade mötet och hälsade 21 valda ombud samt tio styrelseledamöter välkomna. Han fortsatte sedan med att konstatera att det är tider för reflektion. Sverige har nu en borgerlig statsminister som suttit i sju år, det är nytt rekord. Välfärdssamhället fortsätter att monteras ned. Torbjörn Öhrnell valdes till mötes ordförande. Sandra Eriksson deltog på mötet för att låta deltagarna diskutera rasism och främlingsfientlighet utifrån LO:s satsning i frågan. Bakgrunden till satsningen är självklar enligt Sandra Eriksson och att diskussionen behövs är synnerligen tydligt då sportkommentatorn Bo Hansson nyligen fällt olämpliga komentarer om afrikanska fotbollsspelare i samband med en match. Diskussionen måste tas! Allt fler i våra egna led röstar på Sverigedemokraterna och skolvalen visar skrämmande siffror. Under 1940-talet uteslöt exempelvis LO nazistsympatisörer ur förbunden. Man visade många solidaritetshandlingar mot nazism och fascism. Den finns en alltmer tydlig trend där sjuka ställs mot friska, invandrare mot infödda, utbildade mot outbildade. Att värna om de svagare och mer utsatta är i enlighet med det fackliga löftet. Att dela upp mäniskor i olika grupper hjälper oss inte utan möjliggör bara för odemokratiska krafter att få starkare fäste. Nye LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson gästade mötet för att berätta om sina funderingar om dagsläget i politiken och vilka krav som LO står inför framöver. Han sade att en stor sak att arbeta med framöver är om vi vill ha ett samhälle där alla står var och en för sig eller ett samhälle där vi arbetar för varandra? Grekland har visat vad som händer då ett land hamnar i total kris; starka främlingsfientliga krafter får större makt. Vi har hög arbetalöshet, bostadsbrist och dåligt framtidstro. Det är exakt samma scenario som under 20-talet då fascister och nazister tog makten. Borgarna vill sänka bolagsskatten med 16 miljarder och allt fler svenska skaffar privat sjukförsäkring för att få den vård de vill ha. Är det ett A- och ett B-lag vi ska ha framöver? LO vill bygga ett bättre samhälle där bostad, vård och full syssel sättning står högst på dagordningen. Mötet beslutade att godkänna den föreslagna verksamhetsplaneringen. Mötet beslutade anta föreslagen budget. Jonas Lundborg informerade mötet om hur GS är uppbyggt och vilka beslutsvägarna är från medlem, via exempelvis klubb eller branschråd, upp till beslut i den yttersta ledningen av GS. Slutsatsen var att Demokrati tar tid. Lena Rosén informerade mötets deltagare om de senaste nytt från avtals rörelsen. Seppo Sinimaa informerade mötet om att avdelningen arrangerat ett inslag på Socialistiskt forum i ABF-huset den 1 december. Mötesordförande Torbjörn Öhrnell tackade mötesdeltagarna för visat intresse. Förtroendevalda Avdelningsstyrelsen Jan Eriksson, Setra Heby Sågverk Mahmoud Hajsaid, Samhall Claes Hallin, DN/EX Peter Isgren, BTJ Alf Jarneland, Eson Pac Karin Johansson, Intellecta/Tryckindustri Claes Muschkin, Strålfors Svenska AB Lars Norin, V-Tab Seppo Sinimaa Östen Sundberg, Karlit Under året avgick Tommy Mårtensson, Karlit Suppleanter Veronica Glansholm Annica Gullin Caspersen, Setra Heby Dick Askling, Scandinavian kitchen Dan Lagerstedt, Brand Factory Under året har styrelsen haft nio protokollförda möten, verkställande utskottet har genomfört sju protokollförda möten. Regionala skyddsombud Ronny Frithiof Göran Svensson Revisorer Michael Slagbrand, DNEX Maria Enache, Strålfors Eva Molling, Eson pac Revisorssuppleant Anders Segerberg, Vitt Grafiska Kimmo Vaveniemi, SCA Johan Ekholm, Eson Pac Förhandlingsombud Jan Eriksson Seppo Sinimaa Ronny Frithiof Mahmoud Hajsaid Tommy Mårtensson Lars Albrektsson Göran Svensson Tony Zickbauer Förbundsmötet Seppo Sinimaa Claes Hallin Peter Isgren Suppleanter Tommy Mårtensson Jan Eriksson Karin Johansson Fjällstugan Avdelningens fjällstuga som ligger i Storhogna i Jämtland har varit flitigt utnyttjad under året. Stugan har varit uthyrd 20 veckor under året. Slitaget blir högre än normalt i en stuga som hyrs ut veckovis än med en stuga som används av samma boende hela tiden. Därför har vi ett renoveringsbehov som är större än normalt. Under året har vissa underhållsarbeten genomförts. Arbetsmiljöverksamheten Avdelningen har två regionala skyddsombud. Under året gjordes 47 besök på arbetsplatser som saknar skyddskommitté. Vi har genomfört två grundutbildningar för skyddsombud, BAM. En utbildning genomfördes i Uppsala med sex deltagare och en genomfördes i Stockholm med nio deltagare. Avdelningen har vidare varit representerad i Förbundets arbetsmiljöråd. Försäkringsverksamheten Under året beslutade LO:s kongress att begreppet Försäkringsrådgivare skulle bytas ut mot Försäkringsinformatör vilket bättre speglar vår verksamhet. Vi ska informera om våra försäkringar. Avdelningen har idag 27 Försäkringsinformatörer som är verksamma på sina respektive arbetsplatser. GS har beslutat att de som har mandat att besöka andra arbetsplatser än sina egna även i fortsättningen ska kallas regionala försäkringsrådgivare. Avdelningen har i dagsläget två regionala försäkringsrådgivare. Avdelningen har dessutom projektanställt en försäkringsinformatör som ska besöka företag där vi har kollektivavtal men saknar medlemmar. I juni genomfördes en heldag där 22 av våra informatörer var närvarande. Claes-Göran Enman från LO redogjorde för avtalspensionen och hur den kom till.

10 10 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse studier Möten/konferenser. GS studieansvariga har under året haft nio telefonmöten, två videokonferenser samt en fysisk konferens i Stockholm. Syftet med dessa träffar har varit ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter och information samt diskussioner om praktiska och ekonomiska angelägenheter. Lokalt har vi varit adjungerade till LO-distriktets fackliga utbildningskommitté, FUK, där ett antal möten har hållits på LO-borgen. Dessa möten har i huvudsak handlat om vidareutveckling av och diskussioner om det tvärfackliga kursutbudet. En konferens för klubbarnas studieansvariga samt kontaktombud har genomförts med tio deltagare. egen studieverksamhet. Klubbstyrelseutbildning har genomförts för totalt 24 deltagare från fem företag/klubbar samt har påbörjats ytterligare en för sex deltagare. Utbildningarna har genomförts såväl lokalt på avdelningsexpeditionen som på arbetsplatser. Förhandlarutbildning steg 1 genomfördes i ABF:s lokaler för 23 deltagare från tolvföretag/klubbar. Tillsammans med GS centralt har det även, via videosystemet, genomförts två utbildningar för ombudsmän. Såväl klubbstyrelse- som förhandlarutbildningarna har genomförts tillsammans med ombudsmän, anställda och ordförande som kursledare. Ansvariga för avdelningens utbildningar har varit Lars Norin, Göran Larsson samt Åke Gylfe. Tvärfacklig studieverksamhet. Inriktningen att erbjuda fler utbildningar tvärfackligt fortsätter. Det gäller både facklig introduktion, grundläggande medlemsutbildningar, funktionsutbildningar för förtroendevalda samt allmänna spetsutbildningar. Vi har gjort ett antal såväl riktade som mer allmänna utskick med information om det tvärfackliga kursutbudet samt har vi vid olika arbetsplatsbesök informerat om och puffat för dessa utbildningar. Resultatet kan sägas vara klent och ser ut som följer: Medlem i Facket fem deltagare, Medlemsutbildning en deltagare, olika funktionsutbildningar - nio deltagare. Ungdomsverksamhet. Tyvärr kan konstateras att det från ungdomsverksamheten inte finns mycket att rapportera. Riktade utskick har gjorts vid två tillfällen med informationsmaterial om tvärfackliga ungdomskurser. I skrivande stund har detta genererat en kursanmälan! Puffandet för ungdomskurser och nödvändigheten av att engagera ungdomar fackligt har självklart gjorts vid alla möjliga tillfällen då fackliga studier har diskuterats, men hittills alltså med mycket klent resultat. Lars Norin GS-Veteranerna Östra svealand Styrelsens sammansättning har under verksamhetsåret 2012 varit ordförande Lillemor Åström, vice ordförande Leif Sjöberg, kassör Lars Johansson, vice kassör Ann-Cathrine Jernbrant, sekreterare Ann-Marie Vahlberg, vice sekreterare Liv Silnes. Ledamöter: Björn Carlqvist, Åke Gylfe och Stig Hansson. Revisorer: Gunnar Olausson och Åke Rosenquist. Revisorssuppleant: Giorgio Conzato. Valberedning: Åke Nygren, sammankallande, Håkan Meijer, Bror Lord och Giorgio Conzato. Arbetsutskott: Lillemor Åström, Leif Sjöberg, Lars Johansson, Björn Carlqvist och Ann-Marie Vahlberg. Studieledare Björn Carlqvist och Lillemor Åström. Möten. Styrelsen har haft tio ordinarie, protokollförda möten samt ett konstituerande sammanträde i anslutning till mötet den 30 mars. Arbetsutskottet har träffats vid behov. EKONOMI. Även under det gångna verksamhetsåret har styrelsens ambition varit att så långt ekonomin tillåtit subventionera studieverksamhet och egna arrangemang i form av resor, två medlems möten och en jullunch. Den ekonomiska berättelsen redovisas separat. REPRESENTATION. Klubben är medlem i Litografklubbens Arkiv och får därmed varje år ett exemplar av årets litografi. Den utgör högsta vinsten i klubbens lotteri vid jullunchen. Medlemsaktiviteter 2012 Möten. Årsmötet hölls 7 mars i Hedén salen i ABFhuset. Ett fyrtiotal medlemmar deltog. Förre förbundsordföranden Åke Rosenquist, valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Stadgeenliga val genomfördes och valberedningens förslag till styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleant godkändes. Verksamhets- och ekonomisk berättelse godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Gästtalare var Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens Tankesmedja, som berättade om systemskiftet i det svenska samhället, efter alliansregeringens tillträde Inom a-kassan, trygghetsförsäkringarna och tjänstesektorn har skiften ägt rum, som fått stora konsekvenser för maktstrukturerna i arbetslivet. Genom försämringarna har skapats utrymme att sänka skatterna för dem som har ett arbete och en ordnad tillvaro. Klubbens vice ordförande, Leif Sjöberg, underhöll med två egna noveller från sitt medarbetarskap i skogsarbetarnas medlemstidning SIA, som numera ingår i Dagens Arbete. Höstmötet hölls 3 oktober. Övrig aktivitet: 24 januari, dansa ut julen-resa till Mariehamn; 15 februari, Fotografiska muséet; 11 april, Grafikens Hus och Gripsholms slott i Mariefred; maj, Roslagen Åland; Rigaresan i augusti ställdes in på grund av försämrad ekonomi. Traditionsenlig jullunch förtärdes den 8 december. STUDIEVERKSAMHET. Engelska språkcirklarna fortsätter på två nivåer. Oslagbar ledare är fortfarande Birgitta Hoyaukin, som förutom språkliga kunskaper ger sina elever såväl allmänbildning som inblickar i brittisk historia och samhällsliv. Birgitta leder även Stockholmiana, en studiecirkel om Stockholm i ord och bild. Filmvisningar, stadsvandringar och musei besök är regelbundet återkommande inslag. SLUTORD. Styrelsen tackar GS Facket för Skogs-, Träoch Grafisk bransch, GS Avdelning 9 Östra Svealand och alla medlemmar, som under året på olika sätt gett sitt stöd till GS-Veteranerna Östra Svealand. Kommunikation 9-Revyn. 9-Revyn har under 2012 utkommit med fyra ordinarie nummer. Redaktionens ambition är att spegla de branscher vi organiserar och vara en tidning för medlemmar oavsett om de bor i Karlholms Bruk, Visby eller i Stockholm. Vi har valt att fokusera på material som handlar om vardagen på våra arbetsplatser. På de problem som medlemmarna ställs inför, de förhandlingar som klubbar och ombudsmän gör samt annat som rör det fackliga arbetet och medlemmarnas rättigheter. Vi har särskilt velat lyfta frågor kring arbetsmiljö och medlemsförsäkringar och har därför vikt särskilt utrymme åt dessa frågor. Redaktionen har under året bestått av Stellan Englund, Ronny Frithiof, Sirpa Moisio, Jonas Lundborg (redaktör), Lena Rosén och Seppo Sinimaa (ansvarig utgivare). Förtroendemannabrevet. I början på 2012 beslöt Jonas Lundborg att lägga ner arbetet med För- troendemannabrevet. Skälet till detta var att för få engagerade sig i att medverka med skrivet material. Hemsidan. Hemsidan är ett sorgligt eftersatt kapitel. Anledningen till att hem sidan är eftersatt är att få i styrelsen eller bland personalen överhuvudtaget har hemsidan i åtanke i den dagliga verksamheten. Jonas Lundborg

11 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse avd 9 sektion Uppland 2012 Klubbstyrelse Ordförande Tommy Mårtensson Vice ordförande Göran Svensson Sekreterare Östen Sundberg Ledamot Jan Eriksson Suppleanter Johan Ahlroth, Jonas Hägglund Mötesverksamhet. Sektionen har haft sex styrelsemöten, ett årsmöte och ett valmöte. Facklig närvaro och lönerevisioner. Första halvåret genomfördes flera lönerevisioner och facklig närvarobesök. Men efter sommaren blev det glesare med besök eftersom Göran har varit den enda som varit ute på fältet. Slutord. Sektionens mål var att ha 100 procent facklig närvaro under året, men verkligheten blev annorlunda. En av anledningarna är att Tommy tog time out så Göran fick kliva in som ordförande, en annan var att Karlit där Tommy och Östen jobbar gick i konkurs. Sedan gjorde avdelningen utskick till arbetsplatserna att man själv skulle skicka in lönerevisionerna, vilket gjorde det svårare att planera besöken eftersom man inte visste vad som var gjort eller inte. Men vi får se framåt och hoppas att vi når ett bättre resultat 2013, med nya hungriga ledamöter och ett nytt upplägg. Karlholmsbruk Östen Sundberg, Tommy Mårtensson, Göran Svensson och Jan Eriksson Sektion Gotland Styrelsen avlägger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012 som omfattar GS-facket sektion Gotland till GS-facket sektion Gotland består av följande ledamöter: Ansvarig: Roine Brobäck Vice ansvarig: Veronika Glansholm Sekreterare: Veronika Glansholm Ledamot: Fredrik Karlsson Ledamot: Per-Olof Hansson Styrelsesuppleant: Göran Gabrielsson Styrelsesuppleant: Claes-Göran Bergsten Styrelsesuppleant: Asta Sellin-Broberg Styrelsen har under året haft sex stycken styrelsemöten, ett årsmöte och ett medlemsmöte/valkretsmöte. Sektionen har under det gångna året legat lågt med Facklig Närvaro då tiden inte har funnits för sektionen av personliga bakgrundsfaktorer. Den gemensamma receptionen på Arbetarrörelsens hus finns kvar för våra medlemmar, där finns hjälp att tillgå i olika ärenden när vi inte finns på plats. Kommande verksamhetsår blir ett år då vi ska bli bättre på att få medlemmar till utbildning. Många kurser körs tvärfackligt och man kör då kurser tillsammans med andra fackförbund för att få så stora grupper som möjligt. Besök hos medlemmar i det som kallas Facklig Närvaro ska ses mer prioriterat då vi värnar om medlemmarnas intressen. Styrelsen Visby Verksamhetsberättelse mars 2012 till mars 2013 Fotografklubben Repro Fotografklubben Repros styrelse och dess Historiekommitté har bestått av följande personer: Klubbens styrelse: Ordförande: Lars Malmberg Kassör: Karl Åke Ståhl Sekreterare: Leif Olofsson Ledamöter: Åke Fred och Jens Reichert Suppleant: Rune Thorsell Historiekommitté: Åke Fred, Bo Jemseby, Rune Thorsell och Stig Forsberg Under verksamhetsåret har förutom kontakter genom E-post och telefon, fyra protokollförda möten skett samt ett arbetsmöte. Klubben har genomfört två studiebesök. Det första på Observatoriet vid Observatoriekullen och det andra på Waldemarsudde i januari där Lars Jonsson hade en utställning. Styrelsen har fortsatt att försöka samla den kunskap som finns kvar gällande fotografisk maskningsteknik. Vi fortsätter med att göra en inventering på årsmötet. Målet är att göra en utställning i ämnet på Grafiska Museet i Sundby Gård. Slutligen tackar den avgående delen av styrelsen för det förtroende som kommit oss till del under det gångna året och önskar den nya styrelsen lycka till. Bildande av nya klubbar Under året har det bildats en ny klubb, på Vida Österlövsta AB (Träindustriavtalet) i Skärplinge. Klubben har 21 medlemmar och klubbstyrelsen har påbörjat klubbstyrelseutbildning. En nystart av klubbverksamheten har gjorts på Elanders i Vällingby (Visbyavtalet). Klubben har 28 medlemmar. I skrivande stund förs diskussioner om bildande av klubb med ett mindre antal arbetsplatser. Lars Norin

12 krönikan B-post Rörelse-å-skärpa, del 8 Förberedelser För mig är förberedelserna minst lika roliga som själva aktiviteterna. Möjligtvis är de "viktiga" för att det man tänkt göra ska fungera. Men just att det finns ett nöje i sig i det man gör innan man gör det är ganska ball, eller hur? Och varför skulle det inte vara så när man lägger ned så mycket tid och energi på det? Håller jag på med något projekt, vad det än vara månde, så kan jag grotta ned mig något så infernaliskt att själva informationssökandet blir en hobby i sig. Och jag älskar de roliga överraskningarna man råkar ut för. Är man väl förberedd kan man senare välja bort vad man vill. Ska jag ut på resa så läser jag, googlar, pratar med folk, jagar reda på information, tittar på filmer. Ska jag upp på fjället så rotar jag bland kartor, plöjer än fler böcker, söker på nätet, ringer en kompis eller någon fjällstation för att få reda på något specifikt. Just nu förbereder jag mig på en längre vandring; jag ska ned till Spanien och gå leden till Santiago de Compostela, en liten nätt promenad på 80 mil under fyra veckor. Leden är sluttampen på ett vitt förgrenat nätverk av pilgrimsleder som leder till den Helige Jakobs grav och har bevandrats i dryga årtusendet från alla Europas hörn. Min vandring tar sin början i Frankrike, i St. Jean-Pied-de-Port, och går direkt upp över Pyrenéerna, in i Spanien och tvärs genom det spanska landskapet. Heliga Birgitta startade sin färd hemma i Sverige, hon hade ju inget flygplan. Man startar liksom där man står. Genom förberedelserna har jag redan vandrat varenda meter ett otal gånger, pratat med bönder och caféägare på deras egna lokala dialekter, jag har svalkat mina trötta fötter i porlande vattendrag, druckit ett par glas rödvin med andra vandrare på kvällen, svurit över snarkare på pilgrimshärbärgen och så vidare. Jag har redan gjort allt, utom möjligen att de facto gå själva sträckan. Jag är dock en van vandrare och jag tror inte att de långa dagsetapperna kommer att bli jobbigast. Förmodligen är inte heller den mentala påfrestningen det tuffaste även om man har precis hur mycket tid som helst att fundera på sakernas tillstånd och sin egen inblandning i det hela. Jag tror att det svåraste är att komma hem igen. Jag vore i så fall inte den förste att göra den upptäckten. Och i och med att skriva denna text så har jag målat in mig i ett hörn och det finns nu ingen återvändo. Det är också en sorts del i förberedelserna. Det återstår alltså bara att snöra på sig kängorna och dra iväg. Stellan Englund GS avdelning 9, Östra Svealand ÅRSMÖTE den 15 april 2013 kl i LO-huset på Barnhusgatan 18, Norra bantorget Välfärdsfrågorna och framtiden; Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO Val till avdelningsstyrelsen GS organisationsutredning Information om LO Mervärde Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Valda representanter kallas per post, övriga medlemmar i GS som önskar delta på mötet ska höra av sig till eller senast den 27 mars. Mötet pågår med avbrott för lunch. Välkommen! 9 Revyn GS avdelning 9, Östra Svealand Besöksadress; Arenavägen 39, Globen. Postadress: Box Johanneshov Tel , e-post: Hemsida Redaktör Jonas Lundborg, Ansvarig utgivare Seppo Sinimaa, tel Facket för skogs-, trä- och grafisk branch Redaktion Stellan Englund, Ronny Frithiof, Jonas Lundborg, Sirpa Moisio, Lena Rosén och Seppo Sinimaa. Grafisk form Losita Design, Omslagsbild Jonas Lundborg Tryck Pressgrannar 2013

Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga. Hemera. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga. Hemera. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga samhällsförändringar. Sid 7 Hemera Smått & blandat Här kan du tipsa, anmäla, klaga eller berömma... sid 11 Nyfödd! 9 Revyn 9 Revyn GS Fackets tidning för Avdelning 9

Läs mer

Vad har belysningen med belastningsskador att göra? Sid 11. 9 Revyn. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Vad har belysningen med belastningsskador att göra? Sid 11. 9 Revyn. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Hemera Vad har belysningen med belastningsskador att göra? Sid 11 Kolla om partierna tycker som du. Sid 12-15 9 Revyn GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Nr 2-2010 På Elanders: Klubben ser

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År önskar GS avd 9 alla medlemmar!

God Jul & Gott Nytt År önskar GS avd 9 alla medlemmar! God Jul & Gott Nytt År önskar GS avd 9 alla medlemmar! 9 RevynNr 4 Medlemstidning för GS Avdelning 9 Östra Svealand 2012 Kan man tävla i snickeri? John kan, han är svensk mästare Sid 3 Lättnad på Strålfors

Läs mer

ANNICA nyvald kassör. Så RÖSTADE partierna Klubben på Ineko hoppas på ARBETSRO Skogsbolagen BRISTER i arbetsmiljö MEDLEMSTIDNING FÖR GS AVDELNING 9

ANNICA nyvald kassör. Så RÖSTADE partierna Klubben på Ineko hoppas på ARBETSRO Skogsbolagen BRISTER i arbetsmiljö MEDLEMSTIDNING FÖR GS AVDELNING 9 MEDLEMSTIDNING FÖR GS AVDELNING 9 NR 2 2014 Så RÖSTADE partierna Klubben på Ineko hoppas på ARBETSRO Skogsbolagen BRISTER i arbetsmiljö ANNICA nyvald kassör 2 9 REVYN 2 2014 Ett annat Sverige LEDAREN När

Läs mer

Kadax och Karlit. Nya varsel på DNEX DS Smith lägger ner förpacknings - tillverkningen i Järfälla

Kadax och Karlit. Nya varsel på DNEX DS Smith lägger ner förpacknings - tillverkningen i Järfälla Ledaren: Att tala om klass är fult, det blottlägger orättvisor Sid 2 Sirpo Moisio råder bot på nyhjälplösheten och visar vägen till en hållbar utveckling Sid 12 Ronny Frithiof varnar för onödiga pensionsråd

Läs mer

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8 Sverigedemokraterna röstar oftast med de borgerliga. Sid 8 9 Revyn Just nu betalar vi vår a-kassa tre gånger, berättar Leif Johansson, ombudsman på GS-facket.

Läs mer

YLVA nytt regionalt skyddsombud. FACKMÖTET gav ny medlem TRÄMÖGEL smygande risk GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR GS AVD 9

YLVA nytt regionalt skyddsombud. FACKMÖTET gav ny medlem TRÄMÖGEL smygande risk GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR GS AVD 9 MEDLEMSTIDNING FÖR GS AVDELNING 9 NR 4 2014 FACKMÖTET gav ny medlem TRÄMÖGEL smygande risk GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR GS AVD 9 YLVA nytt regionalt skyddsombud 2 9 REVYN 4 2014 Sverigedemokraterna kommer

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009 UNIONEN Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009 Lagerchefer tjänar upp till 34 000 (Nyhetsartikel) Intelligent Logistik, 2009-09-30 Intelligent Logistik jämför lönerna inom fackförbunden. Inköpare inom

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011 medlemsförsäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar De brinner faktiskt för försäkringar Han har Sveriges farligaste jobb Starta eget? Tänk på detta Sid 4 Sid 6 Sid 8 Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget

l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget INNEHÅLL 4 Med förbundets hjälp blev uppsägningen en bra

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer