För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: och klicka på AVTAL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: www.gsfacket.se och klicka på AVTAL 2013"

Transkript

1 talskonferenser. Tyvärr har det varit dålig uppslutning på mötena. De avtal som tion handlade om förbundets verksamhetsplan och fördelnings beloppen. så dags att sätta igång med avtalsförebe- har slutits har varit korta och det är allt- Till suppleanter valdes Kimmo Vaveniemi, Anders Segerberg och Johan Ekholm till att kallas i nämnd ordning. tidningen ska skickas ut till samtliga med- Mötesordföranden Bror Lord avslu- Ytterligare en motion önskade att LOredande arbete igen. gre i Stockholm än i övriga landet, det är en punkt som måste åtgärdas framöver. Till valberedning valdes Hans Janslemmar i fackförbund anslutna till LO. tade mötet. För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: och klicka på AVTAL RevynNr 1 Medlemstidning för GS Avdelning 9 Östra Svealand 2013 Ledaren: Sverige behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik och satsning på utbildningar. Sid 2 Hanna är med och odlar fram 12 miljoner plantor om året. Sid 6 Lättnaden byttes till besvikelse Carlos och 84 grafiker till får gå när Strålfors lägger ned i Tomteboda Sid 4 Diskriminering fick Malin att intressera sig för facket. Sid 3 Avdelningens årsmöte hålls den 15 april, i tidningen hittar du verksamhetsberättelsen 8 Verksamhetsberättelse 2012 verksamhetsberättelse har varit ett tufft år i våra branscher. Trähusproduktionen har lidit av eurokris och social oro som infördes härom året är i dessa situationer ett starkt ställningen på berörda arbetsplatser varit total, ingen paket är på väg att genomföras. Den inkomstförsäkring en vara strejkvakt. Med glädje kan jag notera att upp- i arabvärlden, dessutom har lånereglerna gjorts om så extra skydd vid arbetslöshet och omställning till nytt som helst tvekan. Vilket också skickat tydliga signaler att det krävs 15 procent egeninsats vid husköp. jobb. Den ger utfyllnad till 80 procent av lönen i 100 arbetsdagar, och den gäller exklusivt för GS medlemmar. inom olika branscher vikt ner sig i elfte timmen. till arbetsgivarnas organisationer, och två år i rad har de Under 2012 så har trähusindustrin gått på cirka 40 procent av sin produktionskapacitet. Fallande upplagor på dagstidningar påverkar också jobben negativt. De SenaSte åren har det varit årliga avtalsrörelser intakt inom förbundet och inom vår avdelning, så har Även om vi ser att konfliktstyrkan fortfarande är Flera pappersbruk har fått stänga produktionslinor för med allt vad det innebär av förberedelser och möten på vi på grund av branschförändringar tappat en hel del dagstidningspapper. Ekonomin på dagstidningarna arbetsplatser. Vi har jobbat så att vi till förbundet har aktivister, vilket i sin tur påverkat våra möjligheter att påverkas också av fallande annonsintäkter. rapporterat in de företag som vi ansett vara lämpliga nå upp till satta mål när det gäller besök på arbetsplatser och lönerevision (lokala löneförhandlingar). Inom avdelningens område har många medlemmar drabbats av konkurser och nedläggningar, bland företagen och diskuterat med medlemmarna vad som Ett målinriktat arbete pågår just nu med att hitta att ta ut i en eventuell konflikt. Vi har besökt alla de annat SCA i Järfälla och Kadax/Karlit i Karlholmsbruk gäller om konflikt utbryter. Konfliktersättningen var nya utförare, för ett tätt samarbete mellan avdelningen i Norduppland. Mer än 100 medlemmar förlorade sina av förbundsstyrelsen satt till faktiskt förlorad arbetsförtjänstning för ett starkt fack. och medlemmarna på arbetsplatserna är en förutsätt- jobb på dessa arbetsplatser. Avdelningens största arbetsplats DNEX-tryckeriet Förutsättningen för att få ut konfliktersättning är har investerat i en ny press, men med ny teknik behövs att medlemmarna vid konflikt står till GS-fackets förfogande, till exempel för att tillsammans med Seppo Sinimaa färre i produktionen så ett stort personalbesparings- avdelning- Sammandrag årsmöte Onsdagen den 25 april 2012 Ordförande GS avdelning 9 avdelningsordföranden Seppo Ett lägre fördelningsbelopp från förbundet samt ett lågt placeringsutfall gör att Lars Albrektsson och Bo Elefalk. Den bundets kortfattade delrapport om åtson, Göran Svensson, Helmut Feichter, Seppo Sinimaa redogjorde för för- Sinimaa öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna till avdelningens demokratiska hjärta. Totalt var 53 personer framöver. de. Mandattiden är på ett (1) år. Inga val balans. Delrapporten fokuserar på per- läget måste ses över för att inte förvärras sistnämnda utsågs till sammankallangärder för att få förbundets ekonomi i närvarande. Bror Lord valdes till mötesordföranderelsen ansvarsfrihet för det gångna året. I fyllnadsval valdes Peter Isgren som medlemsavgiften. Mötet beslutade bevilja avdelningssty- till suppleant för valberedning gjordes. sonalkostnader, hemförsäkringen och Journalisten och debattören Bror Perjus höll ett engagerande och upplysanrelse på två år: Jan Eriksson (Setra) valdes omval av Claes Hallin på två (2) år. Jan Er- och avdelningsstyrelsens tankar om kon- Mötet beslutade att välja följande sty- förbundsmötesledamot på ett (1) år samt Seppo Sinimaa redogjorde för sina de samtal med mötesdeltagarna om hur även till kassör, Lars Norin (V-tab) valdes iksson och Karin Johansson valdes som sekvenserna av rapportens åtgärdsförslag. Mötets deltagare yttrade sig i några världen har förändrats de senaste årtiondena. Det är generellt en mer öppen och (Ineko), Peter Isgren (BTJ), Mahmoud tesledamöterna Peter Isgren respektive fall och man ställde sig undrande till hur även till studieansvarig, Karin Johansson personliga suppleanter för förbundsmö- fri värld vi upplever idag, men den globala maktkoncentrationen har ökat vilket lit) och Alf Jarneland (Eson Pac). Posten Mötet beslutade att en sektion ska säkringen som inkluderas i medlemska- Hajsaid (Samhall), Östen Sundberg (Kar- Claes Hallin. Mandatet är på ett (1) år. det kom sig att en så dyr sak som hemför- sätter nationalstaterna ur spel i vissa fall. som studieansvarig var ett fyllnadsval bildas för Stockholm och östra delarna pet, inte varit finansierat på förhand. Lösningen enligt Bror Perjus är ökad demokrati, mer facklig-politisk samverkan Mötet valde följande till suppleanter roger lord informerade helt kort och mandatet är på ett år. av Uppland. där fler mäniskor får göra sig hörda. på ett år: Annika Gullin Caspersen (Setra), Veronica Glansholm, Dick Askling motioner som skickats in i avdelningens haft med arbetsgivarnas representanter. SeppO Sinimaa informerade om de om de problem som avtalsdelegationerna Alternativet till ökad demokrati är fascism, något som syns växa fram i vissa (Scandinavian Kitchen), och Dan Lagerstedt (Printley). handlade möjligheterna att utöka byggan- från ombudsmännens sida kallat till av- namn. En motion till förbundsmötet be- Lena Rosén informerade om att man delar av världen. Mötet beslutade godkänna den redovisade verksamhetsberättelsen. Seppo fors), Eva Molling (BTJ) och Kent Åke antalet jobb inom våra branscher. En mo- Mötet valde Maria Enache (Stråldet med trästrukturer, detta för att öka Sinimaa redogjorde för den ekonomiska Deblén (DNEX) till ordinarie revisorer. berättelsen. Bland annat redogjordes om att hyreskostnaderna för kontoret är hö- Sid 8

2 2 9 Revyn Arbetslinjen som havererade ledaren Sverige har idag en arbetslöshet på 8,4 procent, en arbetslöshet som är väsentligt högre än jämförbara länder. Tyskland har 5,3 procents arbetslöshet, Österrike 4,9 procent, Nederländerna 6,0 procent, Danmark 7,4 procent och Finland har 7,9 procents arbetslöshet. För en regering som har gått till val på att fixa jobben två valrörelser i rad är kanske följande siffror också besvärande när Alliansen tog makten så var människor långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än två år), 2012 hade långtidsarbetslösheten ökat till Antalet långtidsarbetslösa ungdomar (arbetslösa mer än 6 månader) har ökat från år 2006 till år Något som är extra bekymmersamt är att det finns lediga jobb, men det finns inte rätt kompetens hos de arbetslösa. Arbetsmarknadsutbildningar har ersatts med ekonomisk svältkur och inlåsning i meningslös verksamhet i FAS människor har hittills hamnat där och antalet ökar. Samtidigt satsar regeringen på att sänka kunskapskraven genom att införa tvååriga yrkesinriktade gymnasieutbildningar som inte leder till högskolebehörighet. Vi vet att ungdomar som inte har gymnasieutbildning är arbetslösa i betydligt högre utsträckning än de med treårigt gymnasium. Även arbetsgivarna är negativa till sänkta kunskapskrav. Samtidigt som detta sker minskas också antalet högskoleplatser, därigenom försvåras möjligheterna för arbetslösa att vidareutbilda sig. Det som var en plan och genomfördes direkt när alliansen kom till makten 2006 var att sätta en press på lönerna nedåt. Verktyget var en försvagad och mycket dyrare A-kassa. Ersättningsnivåerna i A- kassan utgör ju en bottenplatta för de löner folk kan tvingas att acceptera. Sjuka och arbetslösa har drabbats hårt av de senaste sex årens politik. Men Fredrik Reinfeldt är ändå inte nöjd, vid det nyligen genomförda World Economic Forum förvånade han med sin öppenhet. Sverige har, enligt Reinfeldt, för låg andel låglönejobb, snittet i EU:s medlemsländer är att de har sju gånger så många låglönejobb jämfört med Sverige. Vid en efterföljande paneldebatt så menade han att detta säger man kanske inte rakt ut, för det låter inte så trevligt. Gör en googlesökning på Reinfeldt och Davos så hittar ni klippen. Vad Sverige behöver idag är en aktiv arbetsmarknadspolitik, och satsning på utbildningar. Vidare måste ersättningsnivåerna i A-kassa och socialförsäkringar höjas. Mer pengar till barnfamiljer och pensionärer skulle också öka efterfrågan på varor och tjänster och därigenom minska arbetslösheten. Seppo Sinimaa Ordförande GS avdelning 9 Östra Svealand Aktuellt från Veteranklubben Konståkning 3 i T-banan Onsdag 10 april. Guidningen börjar kl Samling på T-banestation Alvik, utgång mot tvärbanan. Konståkningen nr 1 och 2 var så omtyckta att vi nu gör en tredje konståkning, detta år med inriktning på den gröna linjen. Vi slutar med kaffe och dopp vid Medborgarplatsen. Högst 25 personer kan deltaga. Pris: 100 kr inklusive guidning och kaffe. Sista anmälningsdag 11 mars. Betalas senast 28 mars. Spritmuseet mellan vrak och tivoli Onsdag 15 maj kl Samling kl utanför museet, Djurgårdsvägen En ny, unik mötesplats med fokus på svenskarnas för hållande till alkohol. Här finns bland annat Absolut Art Collection, en av vår tids mest särpräglade konstsamlingar. Efter den guidade visningen, som tar cirka en timme, dricker vi kaffe med något gott till. Pris 150: - inkl. guidning och kaffe. Sista anmälningsdag 29 april. Betalas senast 8 maj. Strömma kanal Sandhamn Onsdag 26 juni. Samling vid Nybrokajen kl Båten går En fantastisk båtresa till Sandhamn från storstad till ytterskärgård, genom en väldigt speciell kanal, Strömma Kanal. Resan går genom trånga passager, förbi pittoreska skärgårdshus och trädgårdar. Vi äter ångbåtsbiff på vägen ut. Pris 350 kr. Sista anmälningsdag 6 maj. Betalas senast 20 maj. Bornholm & Kivik Äpplets Hus 2 5 september. buss avgår från Cityterminalen. Dag 1: Vi åker söderut mot Ystad och färjan till Bornholm Rönne där vi bor på Hotel Griffen vid hamnen nära centrum. Dagen avslutas med gemensam middag. Dag 2: Efter frukost gör vi en rundtur till norra delarna av ön i sällskap av en lokalguide. Vi äter lunch i idylliska Gudhjem och besöker Österlars Rundkirke. Middag på hotellet. Dag 3: Efter frukost rundtur med lokalguide på södra Bornholm. Efter Rönne besöker vi Due Odde, de pittoreska städerna Nexö och Svaneke och mot kvällen middag på hotellet. Dag 4: Frukost, tidig båt och vidare mot Kivik, guidning och lunch på Äpplets Hus. Hemresa. Pris: kr. I priset ingår bussresa, färja tur och retur, tre dagars halvpension på Hotel Griffen, lokalguide två dagar, lunchbuffé på Gudhjem, entré Rundkirke. Lunch och guidning på Äpplets Hus. Sista anmälningsdag 12 juni. Betalas senast 24 juli. Alla anmälningar till Lillemor Åström , Ann-Cathrine Jernbrant , Leif Sjöberg

3 9 Revyn Jag vill förbättra! Jag har kommit till Sandby för att träffa Malin Pettersson eftersom det var hon och en annan tjej som drog igång fackklubben för ett par år sedan. TEXT och FOTO Jonas Lundborg På Aven Sandbys lådfabrik förbereder sig de tre i klubbstyrelsen för årsmöte. Tillsammans med Kimmo Vaveniemi från GS går de igenom dagordningen och vilka som är nominerade till nya styrelsen. De har inte fått in några nya namn. Lorentz Gilliam säger att han vill avgå som ordförande, men kan sitta kvar i styrelsen. Stefan Svensson kandiderar till ordförande och Malin till vice ordförande. Malin och jag hinner prata lite innan årsmötet. Malin drar bakgrunden till att hon började med fackliga frågor. När de förra ägarna sålde Sandby Lådf abrik till koncernen Aven kom ordföranden Anders Hodell från fackklubben vid Avens fabrik i Forsa och höll ett medlemsmöte där han uppmanade dem i Sandby att bilda klubb. Alla tyckte att det var en bra idé, men få kände sig manade att ta på sig förtroendeuppdrag. Malin tvekade inte. På frågan varför hon engagerade sig svarar hon kort: Jag vill förbättra och jag vill att alla ska ha rätt till ett bra arbete. Tankarna om rätten till ett bra arbete kommer nog från Malins mamma som dog i cancer för två år sedan. Malins pap pa dog 1987 av hjärtfel och mamman arbetade som tidningsbud och städare. Hon hade inget körkort så hon cyklade runt Karlholm oavsett väder och delade ut tidningar. Samtidigt uppfostrade hon fyra barn. Det pratades inte så mycket politik, men mamman var noga med att man skulle vara med i facket och rösta på sossarna. Hon var en stark kvinna, säger Malin, det försöker jag ta efter. Malin har även valt att engagera sig utanför arbetsplatsen. I Tierps LOkommitté sysslar hon med ungdomsfrågor. Hon vill också hinna med att jobba med uppsökerier i GS-sektionen i Uppland. Malin gick linjen fotografisk bild på gymnasiet men det blev aldrig något arbete inom den branschen. Första sommarjobbet var på en fabrik som tillverkade plastlådor till livsmedelsindustrin. Där jobbade hon i nio år innan företaget flyttade produktionen till Polen. Det var också där hon öppnade ett kollektivavtal för första gången. Killarna som hade börjat samtidigt som Malin fick fast anställning efter sex månader. Malin och resten av tjejerna fick inte fast anställning förrän efter ett år. Jag började läsa på för att hjälpa mig själv, berättar Malin. Där jobbade även hennes man Nicklas som hon träffade under gymnasieåren. Hon betonar att de valde att skaffa det första barnet när hon fick fast anställning. Efter ett par år blev det ett till. Sen kom beskedet om att produktionen skulle flyttas. Malin och Nicklas blev arbetslösa. Nicklas fick jobb på Sandby Lådfabrik och Malin fick jobb i Tierp, ett halvår senare blev hon arbetslös. Det var tråkigt att gå arbetslös. Av Arbetsförmedlingen fick jag ingen hjälp, det var många här som gick arbetslösa då. Jag saknade att ha arbetskamrater. Malin hade också pratat med arbetsgivaren på Sandby Lådfabrik och en dag ringde de frågade om hon ville börja. Det var för tre år sedan. Men strax innan jul 2011 kom varslet, tio skulle bort bland de varslade fanns Malin. Till slut blev det inte tio som sades upp, men Malin och två till blev av med jobbet. Då fick hon tid att ta tag i fotointresset igen, hon anmälde sig till kurs i digital bildbehandling. Favoritmotiven hittar hon på sina promenader i naturen. Efter ett halvår ringde de från Aven Sandby och ville återanställa henne. Något Malin är glad över eftersom att hon trivs med arbetskamraterna. Det var kul att komma hit, att vara ett original bland originalen. Här kan man vara sig själv, säger Malin med ett skratt. Men jobbet är tungt. Malin är maskinförare och tillverkar lastpall. Det innebär inte bara att ställa in maskin efter olika mått utan även att lägga in virke i den. Ibland har hon värk i nacke och axlar. De försöker införa rotation bland arbetsuppgifterna, men enligt Malin går det trögt. Att Malin arbetar på samma arbetsplats som sin man har hon aldrig hört något negativt om från arbetskamraterna. Hon tycker att det finns en fördel, då båda vet vad de pratar om när de diskuterar jobbet. Malin tror att en förklaring till att det har funkat att vara på samma arbetsplatser är att de aldrig varit på samma avdelning och slitit på varandra. I den pågående avtalsrörelsen finns det en fråga som är viktig för Malin, det är frågan om arbetstidskontot som arbetsgivarna vill ta bort. Visst är lönen viktig, men för mig är det viktigare att arbetstidskontot finns kvar så att jag får ledig tid tillsammans med barnen, avslutar Malin. På årsmötet samlas alla 27 medlemmarna och några som inte är med i facket. Kimmo Vaveniemi håller en facklig information där han förklarar hur det som är viktigt för oss på ett privat plan hänger ihop med facket och varför facket även måste agera politiskt. När det är dags att välja styrelse får de som inte är med i facket gå ut. Efter lite om och men lyckas klubben få två till som är beredda att bli förtroendevalda. Och Malin valdes till vice ordförande.

4 4 9 Revyn NOTISER Vi finns på facebook Avdelningen har nu en grupp på facebook för medlemmar. Är du medlem i GS avdelning 9 gå med! Facebookgruppen, GS avdelning 9, är till för att snabbt få ut nyheter om avdelningens verksamhet varvat med fackliga och politiska nyheter. När du hittat gruppen måste du begära att få gå med i gruppen. Under det övre menyfältet står det "Gå med i gruppen", klicka där. Över Stockholmare utan a-kassegrundad ersättning Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, visar en färsk rapport från LO. I Stockholms län handlar det om över individer som är arbetslösa, deltidarbetslösa eller tillfälligt anställda som inte får a-kassegrundad ersättning. Noteras bör att mörkertalet är stort och siffran i realiteten är mycket högre då långt ifrån alla arbetslösa och undersysselsatta är inskrivna på Arbetsförmedlingen vars siffror rapporten baseras på. Sedan regeringen stramade åt reglerna för att kvalificera sig till ersättning, har antalet arbetslösa utan ersättning nästan fördubblats sedan LO-distriktet i Stockholms län har med hjälp av Arbetsförmedlingens statistik analyserat läget i länets alla kommuner och konstaterar att siffrorna är alarmerande. LO-distriktet i Stockholms län presenterar en rad satsningar för att förnya och förbättra arbetslöshetsförsäkringen, bland annat: Bättre villkor så att fler omfattas, Slopa 75-dagarsregeln, Inför studerandevillkor, Sänk medlemsavgiften till a-kassan, Höj taket i a-kasseersättningen. Ta reda på mer om personlig skyddsutrustning Arbetsmiljöverket har skapat en temasida om personlig skyddsutrustning som samlat all information om vilken typ av skyddsutrustning som behövs i arbetslivet. Under rubriken Vanliga brister vid kontroll länkas bland annat till farliga produkter, exempelvis vilka sågar eller vinkelslipar som inte får säljas eller användas. Adressen till Arbetsmiljöverkets temasida är: teman/personlig_ skyddsutrustning Strålfors lägger ned i Tomteboda I slutet av februari fick personalen på Strålfors i Tomteboda beskedet all verksamhet där läggs ned. 95 anställda, varav 85 grafiker, är varslade. Strålfors, som är specialiserade på fakturor, anger som skäl till nedläggningen att printvolymerna på svart/vita fakturor ständigt sjunker, däremot ökar färgproduktionen samtidigt som allt fler människor använder e-fakturor. Att Strålfors inte väljer att investera i 4-färsgprintrar i Stockholm menar de beror på de höga fasta kostnaderna som finns i regionen. Tryckproduktionen ska flyttas till Stålfors anläggningar i Ljungby och till Polen. Många av medlemmarna på Strålfors är idag upprörda och frågar sig varför före taget kan lägga ned när det går med vinst. Stor besvikelse bland personalen Informationsmötena har de senaste veckorna avlöst varandra på Strålfors i Tomteboda. Företaget har informerat om beslutet att lägga ned, facket har berättat om förhandlingarna och om hur a-kassan och försäkringarna fungerar. 9-Revyn besöker Tomteboda i samband med ett av fackklubbsmötena där Roger Lord berättar om hur de har resonerat i förhandlingarna, att det tidigt stod klart att Strålfors inte hade några andra planer än att lägga ned verksamheten i Tomteboda. Besvikelsen över företaget bland medlemmarna var stor och frågorna många om både förhandlingar och försäkringar. Någon spekulerar i om nedläggningen är ett svar på att GS fick behålla avtalet med Strålfors. Roger svarar att det inte är troligt eftersom avtalet handlar om hela Strålfors och inte bara Tomteboda. En av medlemmarna undrar om uppgörelsen var bra i förhållande till liknande uppgörelser när företag lägger ner. Seppo Sinimaa, avdelningens ordförande, förklarar att det ser olika ut beroende på om det är små eller stora företag, men att ibland spelar det ingen roll om ett företag ingår i en stor koncern de kan vara snåla ändå. När det gäller förhandlingsresultatet på Tomteboda är det bra, men inte det bästa som någonsin uppnåtts. Före mötet pratar jag med några medlemmar. Carlos Izquierdo som arbetat Roger Lord, ombudsman på GS, förklarar att företag i Sverige har laglig rätt att lägga ner eller flytta verksamhet efter eget huvud oavsett om de går med vinst eller inte. Roger Lord berättar att Strålfors har haft bråttom i förhandlingarna: Det har varit svårt för fackklubbarna i Tomteboda att skapa rådrum. Företaget har stressat fram för att nå snabba lösningar, vilket är ovanligt när det gäller nedläggningar i den här storleken. I förhandlingarna har företaget erbjudit anställda att flytta med produktionen till Ljungby, det handlar om anställningar, ett par anställningar kan komma att erbjudas i Tandsbyn. Strålfors kommer att anordna studieresor till de båda orterna för dem som är intresserade. 13 år på Strålfors är mycket besviken på företaget. Jag trodde inte de skulle lägga ner. De har pratat om hopp, att det går bra och vi skulle flytta till Rosersberg. Jag känner mig lurad. Hur framtiden för honom ser ut vet han inte, Jag är 50 år och kan bara hoppas på ett nytt jobb, eller en yrkesutbildning. Att flytta till Ljungby är inget alternativ. Jag har min familj och barnen har sina liv här. Om jag vore ensam hade jag kanske gjort ett annat val. Anna Hogler började 2006 och berättar att beskedet kom som en chock. Jag hade väntat mig att de skulle förvarnat om vilka alternativ de funderade över. Jag blev chockad över hur snabbt beskedet kom. Har jag tur kan jag jobba över sommaren, sen får jag passa på att utbilda mig till något annat. Även Atilla Yigin är besviken på hur Strålfors agerat. Det var ett tråkigt besked. Man har gett mycket till Strålfors och företaget har gått bra och så kommer det här. På fackklubbsmötet försöker Kimmo Vaveniemi från avdelningen ingjuta hopp i medlemmarna. Han berättar om nedläggningen av SCA i Järfälla förra året, att idag är det bara sex av 35 som är arbetslösa. Jonas Lundborg När fackklubben har frågat runt bland medlemmarna har det visat sig att intresset i dagsläget är ljumt till att flytta. Endast ett fåtal har sagt de överväger erbjudandet. Däremot har Strålfors, som ägs av PostNord som samägs av svenska och danska staten, inte erbjudit de anställda förtur till anställningar inom Posten, vilket klubben är mycket kritisk till. Om jag ska säga något positivt om förhandlingarna så är det att alla får sin uppsägningstid arbetsbefriad och avräkningsfri, säger Roger Lord. Avvecklingen i Tomteboda är tänkt att ske fyra steg som påbörjas i april och ska vara avslutad sista mars Vid pressläggningen är inte alla detaljer i förhandlingarna färdiga. Jonas Lundborg Atilla Yigin Anna Hogler Carlos Izquierdo

5 9 Revyn Rapport från tidningsavtalet Nu i början av mars finns inte mycket att referera kring förhandlingarna. Det som vi vet idag är att kraven mellan GSfacket och Mediaföretagen skall överlämnas den 3 april, samt att det finns för handlingsdatum utsatta till slutet av april, avtalet går ut sista april. Den stora frågan för arbetsgivaren vid förra årets avtalsförhandling var arbetstidens förläggning, och dispositiviten av kollektivavtalet. Då vi stod långt ifrån varandra i att hitta lösningar, resulterade det i endast redaktionella ändringar i avtalet, förutom 2,4 procent till en fördelningspott. På Almegas hemsida presenterar arbetsgivarna i Almega sina gemensamma krav. Några exempel: Avtalen ska anpassas efter arbetsplats; Lönebildningen ska ske lokalt mellan arbetsgivare och individ. Samt: Inga normerande avtal med siffror eller lägstalöner. En gissning är att arbetsgivaren också kommer tillbaka med arbetstiden även i årets förhandling, det har varit deras huvudfråga under de senaste årens avtalsförhandlingar. Signalerna är att arbetsgivaren vill rida på den rådande ekonomiska svackan, både vad gäller arbetstider och andra försämringar i avtalet. Min uppfattning är att vi måste hålla i och försvara frågorna kring arbetstider och ersättningar i avtalet. Avtalets utformning erbjuder redan i dagsläget stor flexibilitet, om bara förhandlingsviljan från motparten finns. För senaste nytt i avtalsrörelsen, gå in på: och klicka på AVTAL 2013 Det har varit tätt mellan avtalsrörelserna de senaste åren. Det beror naturligtvis till stor del på det knepiga ekonomiska läge som rått efter finanskrisen 2008 och den efterföljande eurokrisen. Det är svårt att sia om framtiden och svårt att veta vad som är rimliga löneökningar om tre år. Så ingen av parterna, varken fack eller arbetsgivarorganisation, vill ta risken att hamna fel. Det här kan vara ett problem, och kanske särskilt för facket, eftersom en avtalsrörelse handlar om mer än bara löner. Fackliga krav på att det nya kollektivavtalet ska ge arbetstidsförkortning, förbättrad arbetsskadeförsäkring och föräldrapenningtillägg är enklare att förhandla om, om avtalsperioden sträcker sig över flera år. Får arbetsgivarsidan en lång stabil period med arbetsfred är de ofta beredda att ge lite mer. I år har LO-förbunden enats om vissa krav: Löneökningar på 2,8 procent på ett år, dock lägst 700 kr i månaden. Höjning av minimilönerna i avtalen med minst 700 kr. Motsvarande höjning av OB-, skiftoch övertidsersättningarna. Förbättrad arbetsskadeförsäkring. Föräldrapenningtillägg som avtalsförsäkring. Att LO-förbunden har samordnat sig kring dessa krav betyder alltså att ett förbund har rätt att få stöd av de andra för att få igenom kraven. En för alla alla för en. När det här blir läst kanske IF Metall, GS Facket eller något annat förbund redan har ett avtal på gång. Men det betyder inte att avtalsrörelsen är över. När industrin gjort upp väntar bland andra Handels, Hotell & Restaurangfacket och Kommunal. Där väntar hårdare motsättningar än på länge eftersom fack och arbetsgivare är djupt oeniga om hur löneökningsutrymmet ska fördelas mellan avtalsområden och branscher. Arbetsgivarna vill att industrin ska sätta ett märke i procent, gärna så lågt som möjligt, som sedan ska gälla för alla LO-förbund. Men med procent betalar man inte hyran och köper mat. Det gör man med kronor. Fjorton LO-förbund, och GS Facket är ett av dem, kräver i stället att lägre avlönade avtalsområden ska ha rätt till lika mycket i kronor som industrin får. Får IF Metalls verkstadsarbetare två procent betyder det cirka 500 kr i månaden. Då, menar LO-förbunden, ska också städare och undersköterskor ha 500 kr, trots att En viktig fråga är utbildning inom de grafiska yrkena, med den snabba tekniska utveckling som skett under de senaste årtiondena och som kommer fortsätta, är yrkeskompetensen hos de yrkesarbetande en fokuserad fråga. När TU (tidningsutgivarna) var motpart fanns ett partssammansatt utbildningsråd som hade vissa framgångar. Med Medieföretagen som motpart har det ännu inte funnits något intresse för dessa frågor, ett mål är att det under nästa avtalsperiod bildas en partssammansatt grupp som tar frågan på allvar. Claes Hallin DNEX-tryckeriet Tidningsdelegationen det innebär ett högre procentpåslag i de branscherna. Annars ökar löneklyftorna i samhället. De som tjänar minst ska ha rätt till lite mer. Och motsättningarna slutar inte där. I tidigare avtalsrörelser har LO-förbunden försökt samma sak men resultatet har blivit att lågavlönade avtalsområden har fått betala för sitt krontalspåslag genom att hålla nere minimilönerna i avtalen. Det gillar arbetsgivarna för det minskar lönekostnaderna i en bransch och blir på sikt en press neråt på alla löner även för dem som har högre lön än avtalens lägstalön. En för alla alla för en. Vad innebär LO-samordningen? Men i år har LO-förbunden tagit i hand på att stötta varandra, med sympatistrejker om nödvändigt, för att förhindra att minimilönerna urholkas mer. Om arbetsgivarna menar allvar med sitt motstånd mot de fackliga kraven väntar en tuff avtalsrörelse även om GS Fackets avtal är i hamn. Om de förbund som förhandlar efter oss hamnar i konflikt måste alla LOförbund vara beredda att ställa upp med sympatiåtgärder. Göran Larsson NOTISER jobb för långtidsarbetslösa Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen ska tillsammans skapa jobb inom de gröna näringarna, för långtidsarbetslösa. Jobben kommer att inledas med en sysselsättningsplats och utbildning innan de övergår till anställning. Överenskommelsen rör arbeten över hela landet. Arbetsförmedlingen matchar och anvisar personer från jobboch utvecklingsgarantin till Skogsstyrelsen. Personerna får sedan maximalt sex månader sysselsättningsplats hos Skogsstyrelsen, med kortare utbildningsinsatser vid behov i form av arbetsmarknadsutbildningar. Detta följs av ett års anställning med förstärkt särskilt anställningsstöd och del tagarna kan i vissa fall efter denna period ges möjlighet till fortsatt sysselsättning. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om upprustning av leder och rastplatser, inventeringar i skogsmark och landskapsvårdande åtgärder arbetslösa saknar a-kassa i Uppsala LO presenterade i februari länsindelade siffror för dem som står utan a-kassa. I oktober 2012 fick, i Uppsala län, a-kasseersättning eller aktivitetsstöd baserat på att man tidigare haft rätt till a-kasseersättning. Samtidigt var totalt arbetslösa, inklusive deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda. Det innebär att minst arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Uppsalas län. Eftersom långt ifrån alla arbetslösa och undersysselsatta är inskrivna på Arbetsförmedlingen, får vi också räkna med att detta är en kraftigt underskattad siffra. Trots mörkertal är det tydligt att det finns ett skriande behov av att förbättra arbetslöshetsförsäkringen, skriver LO. Sedan den borgerliga regeringens omfattande försämringar i arbetslöshetsförsäkringen hänger försäkringen inte längre med i konjunktursvängningar. Detta märktes tydligt i samband med finanskrisen När arbetslösheten ökade skedde ingen motsvarande ökning i antalet ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen.

6 6 9 Revyn Så länge jag får lära mig nya saker vill jag vara kvar Det kärvar i inmatningen. Hanna försöker rätta till problemet. Enköpingsvägen norr om Bålsta är en fin cykelväg. Om man efter fyra kilometer tar in på Sigtunavägen kommer man efter en kilometer fram till Lugnets Plant skola. Här har det odlats skogsplantor i 58 år. Hanna Aminder som är både kontaktoch skyddsombud möter oss på besöksparkeringen för att visa oss runt. TEXT Jonas Lundborg FOTO Stellan Englund Varje kruka i kassetten fylls med torv och ett frö. Lugnets Plantskola är en del av företaget Svenska Skogsplantor som i sin tur ingår i koncernen Sveaskog som är Sveriges största skogsägare, vilket ägs av svenska staten. Som kuriosa kan sägas att det är den tidigare ordföranden i Social demokraterna, Göran Persson, som är styrelseordförande i Sveaskog. Men åter till Lugnet. Hanna tar med oss in i en byggnad där temperaturen ligger på minus fem. Här övervintrar plantorna i väntan på våren. När jag undrar hur många plantor som finns i byggnaden frågar Hanna en kollega som svarar cirka tre miljoner. Det är en lite märklig känsla att stå i en frys omgiven av tre miljoner plantor. Årligen producerar Lugnets Plantskola ungefär 12 miljoner plantor, det mesta är gran och tall, även lärk förekommer. Det mesta av arbetet är säsongsbetonat. Av den ordinarie personalen är endast fem fast anställda, sex är ordinarie säsongsanställda. Utöver det går det till och från nästan lika många från bemanningsföretag. Hanna började 2002 och är säsongsanställd. Normalt är säsongen från 1 mars till 31 december. Vilket innebär att säsongsarbetarna går till arbetsförmedlingen 2 januari och anmäler sig som arbetssökande. Den borgerliga regeringens försämringar i a-kassan har slitit hårt på Hannas ekonomi. Det har blivit en spiral neråt, eftersom a-kassan beräknas på de senaste tolv månadernas inkomst och för varje arbetslöshetsperiod sänks a-kassan. Det är också en press att gå till arbetsförmedlingen. De har kommit med erbjudanden om andra säsongsarbeten som är kortare än det här. Anledningen till att Hanna inte har sökt sig vidare är att hon trivs med jobbet och att det är ett bra gäng som hon arbetar med. Hon tycker också att hon har fått utvecklas och nu kan hon nästan alla arbetsuppgifter, vilket märks när hon kunnigt guidar oss runt anläggningen. Det Hanna tycker är trist är att de yngre inte blir kvar, vilket hon tror beror på lönenivåerna. Trots att mycket av produktionen sker maskinellt är det ett tungt jobb med många lyft om dagen. Hanna berättar att det är något som de inom personalen har pratat om, hur viktigt det är att ta pauser och stretcha och hur de kan förbättra arbetet. För Hanna är det viktigaste i de pågående avtalsförhandlingarna att lönerna höjs. Hon tror att det är avgörande för att få in ny personal och behålla den.

7 9 Revyn Jag tar vintersemester, annars skulle det inte gå ihop ekonomiskt, säger Anna-Lena som är säsongsanställd. Plantorna sprutas med lim och sedan sand, vilket skyddar mot skadedjur. Inne i en annan byggnad pågår arbetet med att packa plantor för fullt. En hjullastare kör in stora tråg fyllda med kassetter fyllda med granplantor. Kassetterna forslas vidare längs ett band in för att besprutas och packas i lådor. Tidigare besprutades plantorna med kemikalier för att skydda dem mot snytbaggen som äter barken på plantorna, men dispenserna för en del av kemikaliebesprutningen går ut Sedan hösten 2011 har de successivt övergått till en miljövänligare form av skydd. Plantorna duschas med ett vattenbaserat klister och sen sandas de. Snytbaggen kan inte tugga igenom den blandningen. Som alla omställningar har det varit en hel del problem innan det fungerar. Sanden slet på kolvar och band och ledde till stopp i produktionen, men nu går det som det ska. Vid packningen står Anna-Lena Andersson och synar av kassetterna med plantor som rullar in längs bandet. Hon tar bort kassetter som är trasiga, plantor som är skadade och handpackar om. Arbetet är tungt och monotont. Anna-Lena kom till Lugnets Plantskola genom ett bemanningsföretag år 2000, men tillhör nu de ordinarie säsongsanställda. Det hon gillar med jobbet är att det är varierande, truck och hjul lastare har hon lärt sig att köra här. Bäst trivs hon på sommaren när hon arbetar med odlingarna i frilanden. Säsongsarbetet försöker hon lösa med semester. Jag tar vintersemester, annars skulle det inte gå ihop ekonomiskt. Även för Anna-Lena är lönen avtalsrörelsens viktigaste fråga, hon tjänar kronor i månaden före skatt. I entrén till lunchrummet finns ett rött streck på golvet som markerar skoförbud. Hanna förklarar att med tanke på att de jobbar oavsett väder vill de undvika att dra in för mycket smuts. Vid ett av borden sitter Ove Ström och äter sin matlåda, han är fast anställd och jobbar med reparationer och underhåll. Han är även en av få som inte är med i facket. Han gillar friheten med sitt arbete, men ogillar att jobba skift. Från avtalsrörelsen har han inga förväntningar. Han är inte heller med i a-kassan eftersom han inte tror att han någonsin ska bli arbetslös eftersom han har egen firma vid sidan av det här jobbet. Att det inte är helt oproblematiskt är han medveten om: Jag åker nog lite snålskjuts på de andra, konstaterar han. Tillbaka i produktionen träffar vi en av de yngre, Sebastian Hallgren, som har sagt upp sig. Han bara varit på Lugnet i två år men bestämt sig för att gå vidare, han ska börja arbeta inom Försvarsmakten i stället. Jag har två småbarn som jag inte vill försumma, berättar Sebastian, och tvåskiftsarbetet pågår under allt längre perioder. Men för Sebastian handlar det även om lön- och karriärmöjligheter som han anser vara för små inom företaget. Trots de negativa aspekterna har han uppskattat själva arbetet för att det är varierande. Inne i ett av växthusen är temperaturen så behaglig att jag nästan börjar fantisera om våren. Ett grönt fält av granplantor breder ut sig. Hanna berättar att det får plats ungefär plantor i växthuset. Vi pratar om framtiden, Hanna har inga planer på att söka ett annat arbete. Så länge jag får lära mig nya saker vill jag vara kvar. Jag har börjat arbeta med distributionen och det innebär att jag får mer ansvar och får träffa kunder. Det är roligt och spännande. Lönen är den viktigaste frågan. Sebastian slutar, lönen och karriärsmöjligheterna är för dåliga.

8 8 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse har varit ett tufft år i våra branscher. Trähusproduktionen har lidit av eurokris och social oro i arabvärlden, dessutom har lånereglerna gjorts om så att det krävs 15 procent egeninsats vid husköp. Under 2012 så har trähusindustrin gått på cirka 40 procent av sin produktionskapacitet. Fallande upplagor på dagstidningar påverkar också jobben negativt. Flera pappersbruk har fått stänga produktionslinor för dagstidningspapper. Ekonomin på dagstidningarna påverkas också av fallande annonsintäkter. Inom avdelningens område har många medlemmar drabbats av konkurser och nedläggningar, bland annat SCA i Järfälla och Kadax/Karlit i Karlholmsbruk i Norduppland. Mer än 100 medlemmar förlorade sina jobb på dessa arbetsplatser. Avdelningens största arbetsplats DNEX-tryckeriet har investerat i en ny press, men med ny teknik behövs färre i produktionen så ett stort personalbesparingspaket är på väg att genomföras. Den inkomstförsäkring som infördes härom året är i dessa situationer ett starkt extra skydd vid arbetslöshet och omställning till nytt jobb. Den ger utfyllnad till 80 procent av lönen i 100 arbetsdagar, och den gäller exklusivt för GS medlemmar. De senaste åren har det varit årliga avtalsrörelser med allt vad det innebär av förberedelser och möten på arbetsplatser. Vi har jobbat så att vi till förbundet har rapporterat in de företag som vi ansett vara lämpliga att ta ut i en eventuell konflikt. Vi har besökt alla de företagen och diskuterat med medlemmarna vad som gäller om konflikt utbryter. Konfliktersättningen var av förbundsstyrelsen satt till faktiskt förlorad arbetsförtjänst. Förutsättningen för att få ut konfliktersättning är att medlemmarna vid konflikt står till GS-fackets förfogande, till exempel för att tillsammans med avdelningen vara strejkvakt. Med glädje kan jag notera att uppställningen på berörda arbetsplatser varit total, ingen som helst tvekan. Vilket också skickat tydliga signaler till arbetsgivarnas organisationer, och två år i rad har de inom olika branscher vikt ner sig i elfte timmen. Även om vi ser att konfliktstyrkan fortfarande är intakt inom förbundet och inom vår avdelning, så har vi på grund av branschförändringar tappat en hel del aktivister, vilket i sin tur påverkat våra möjligheter att nå upp till satta mål när det gäller besök på arbetsplatser och lönerevision (lokala löneförhandlingar). Ett målinriktat arbete pågår just nu med att hitta nya utförare, för ett tätt samarbete mellan avdelningen och medlemmarna på arbetsplatserna är en förutsättning för ett starkt fack. Seppo Sinimaa Ordförande GS avdelning 9 Sammandrag årsmöte Onsdagen den 25 april 2012 Avdelningsordföranden Seppo Sinimaa öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna till avdelningens demokratiska hjärta. Totalt var 53 personer närvarande. Bror Lord valdes till mötesordförande. Journalisten och debattören Bror Perjus höll ett engagerande och upplysande samtal med mötesdeltagarna om hur världen har förändrats de senaste årtiondena. Det är generellt en mer öppen och fri värld vi upplever idag, men den globala maktkoncentrationen har ökat vilket sätter nationalstaterna ur spel i vissa fall. Lösningen enligt Bror Perjus är ökad demokrati, mer facklig-politisk samverkan där fler mäniskor får göra sig hörda. Alternativet till ökad demokrati är fascism, något som syns växa fram i vissa delar av världen. Mötet beslutade godkänna den redovisade verksamhetsberättelsen. Seppo Sinimaa redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Bland annat redogjordes om att hyreskostnaderna för kontoret är högre i Stockholm än i övriga landet, det är en punkt som måste åtgärdas framöver. Ett lägre fördelningsbelopp från förbundet samt ett lågt placeringsutfall gör att läget måste ses över för att inte förvärras framöver. Mötet beslutade bevilja avdelningsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Mötet beslutade att välja följande styrelse på två år: Jan Eriksson (Setra) valdes även till kassör, Lars Norin (V-tab) valdes även till studieansvarig, Karin Johansson (Ineko), Peter Isgren (BTJ), Mahmoud Hajsaid (Samhall), Östen Sundberg (Karlit) och Alf Jarneland (Eson Pac). Posten som studieansvarig var ett fyllnadsval och mandatet är på ett år. Mötet valde följande till suppleanter på ett år: Annika Gullin Caspersen (Setra), Veronica Glansholm, Dick Askling (Scandinavian Kitchen), och Dan Lagerstedt (Printley). Mötet valde Maria Enache (Strålfors), Eva Molling (BTJ) och Kent Åke Deblén (DNEX) till ordinarie revisorer. Till suppleanter valdes Kimmo Vaveniemi, Anders Segerberg och Johan Ekholm till att kallas i nämnd ordning. Till valberedning valdes Hans Jansson, Göran Svensson, Helmut Feichter, Lars Albrektsson och Bo Elefalk. Den sistnämnda utsågs till sammankallande. Mandattiden är på ett (1) år. Inga val till suppleant för valberedning gjordes. I fyllnadsval valdes Peter Isgren som förbundsmötesledamot på ett (1) år samt omval av Claes Hallin på två (2) år. Jan Eriksson och Karin Johansson valdes som personliga suppleanter för förbundsmötesledamöterna Peter Isgren respektive Claes Hallin. Mandatet är på ett (1) år. Mötet beslutade att en sektion ska bildas för Stockholm och östra delarna av Uppland. Seppo Sinimaa informerade om de motioner som skickats in i avdelningens namn. En motion till förbundsmötet behandlade möjligheterna att utöka byggandet med trästrukturer, detta för att öka antalet jobb inom våra branscher. En motion handlade om förbundets verksamhetsplan och fördelnings beloppen. Ytterligare en motion önskade att LOtidningen ska skickas ut till samtliga medlemmar i fackförbund anslutna till LO. Seppo Sinimaa redogjorde för förbundets kortfattade delrapport om åtgärder för att få förbundets ekonomi i balans. Delrapporten fokuserar på personalkostnader, hemförsäkringen och medlemsavgiften. Seppo Sinimaa redogjorde för sina och avdelningsstyrelsens tankar om konsekvenserna av rapportens åtgärdsförslag. Mötets deltagare yttrade sig i några fall och man ställde sig undrande till hur det kom sig att en så dyr sak som hemförsäkringen som inkluderas i medlemskapet, inte varit finansierat på förhand. Roger Lord informerade helt kort om de problem som avtalsdelegationerna haft med arbetsgivarnas representanter. Lena Rosén informerade om att man från ombudsmännens sida kallat till avtalskonferenser. Tyvärr har det varit dålig uppslutning på mötena. De avtal som har slutits har varit korta och det är alltså dags att sätta igång med avtalsföreberedande arbete igen. Mötesordföranden Bror Lord avslutade mötet.

9 Verksamhetsberättelse Sammandrag för Repskapsmöte Torsdagen den 11 oktober 2012 Seppo Sinimaa öppnade mötet och hälsade 21 valda ombud samt tio styrelseledamöter välkomna. Han fortsatte sedan med att konstatera att det är tider för reflektion. Sverige har nu en borgerlig statsminister som suttit i sju år, det är nytt rekord. Välfärdssamhället fortsätter att monteras ned. Torbjörn Öhrnell valdes till mötes ordförande. Sandra Eriksson deltog på mötet för att låta deltagarna diskutera rasism och främlingsfientlighet utifrån LO:s satsning i frågan. Bakgrunden till satsningen är självklar enligt Sandra Eriksson och att diskussionen behövs är synnerligen tydligt då sportkommentatorn Bo Hansson nyligen fällt olämpliga komentarer om afrikanska fotbollsspelare i samband med en match. Diskussionen måste tas! Allt fler i våra egna led röstar på Sverigedemokraterna och skolvalen visar skrämmande siffror. Under 1940-talet uteslöt exempelvis LO nazistsympatisörer ur förbunden. Man visade många solidaritetshandlingar mot nazism och fascism. Den finns en alltmer tydlig trend där sjuka ställs mot friska, invandrare mot infödda, utbildade mot outbildade. Att värna om de svagare och mer utsatta är i enlighet med det fackliga löftet. Att dela upp mäniskor i olika grupper hjälper oss inte utan möjliggör bara för odemokratiska krafter att få starkare fäste. Nye LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson gästade mötet för att berätta om sina funderingar om dagsläget i politiken och vilka krav som LO står inför framöver. Han sade att en stor sak att arbeta med framöver är om vi vill ha ett samhälle där alla står var och en för sig eller ett samhälle där vi arbetar för varandra? Grekland har visat vad som händer då ett land hamnar i total kris; starka främlingsfientliga krafter får större makt. Vi har hög arbetalöshet, bostadsbrist och dåligt framtidstro. Det är exakt samma scenario som under 20-talet då fascister och nazister tog makten. Borgarna vill sänka bolagsskatten med 16 miljarder och allt fler svenska skaffar privat sjukförsäkring för att få den vård de vill ha. Är det ett A- och ett B-lag vi ska ha framöver? LO vill bygga ett bättre samhälle där bostad, vård och full syssel sättning står högst på dagordningen. Mötet beslutade att godkänna den föreslagna verksamhetsplaneringen. Mötet beslutade anta föreslagen budget. Jonas Lundborg informerade mötet om hur GS är uppbyggt och vilka beslutsvägarna är från medlem, via exempelvis klubb eller branschråd, upp till beslut i den yttersta ledningen av GS. Slutsatsen var att Demokrati tar tid. Lena Rosén informerade mötets deltagare om de senaste nytt från avtals rörelsen. Seppo Sinimaa informerade mötet om att avdelningen arrangerat ett inslag på Socialistiskt forum i ABF-huset den 1 december. Mötesordförande Torbjörn Öhrnell tackade mötesdeltagarna för visat intresse. Förtroendevalda Avdelningsstyrelsen Jan Eriksson, Setra Heby Sågverk Mahmoud Hajsaid, Samhall Claes Hallin, DN/EX Peter Isgren, BTJ Alf Jarneland, Eson Pac Karin Johansson, Intellecta/Tryckindustri Claes Muschkin, Strålfors Svenska AB Lars Norin, V-Tab Seppo Sinimaa Östen Sundberg, Karlit Under året avgick Tommy Mårtensson, Karlit Suppleanter Veronica Glansholm Annica Gullin Caspersen, Setra Heby Dick Askling, Scandinavian kitchen Dan Lagerstedt, Brand Factory Under året har styrelsen haft nio protokollförda möten, verkställande utskottet har genomfört sju protokollförda möten. Regionala skyddsombud Ronny Frithiof Göran Svensson Revisorer Michael Slagbrand, DNEX Maria Enache, Strålfors Eva Molling, Eson pac Revisorssuppleant Anders Segerberg, Vitt Grafiska Kimmo Vaveniemi, SCA Johan Ekholm, Eson Pac Förhandlingsombud Jan Eriksson Seppo Sinimaa Ronny Frithiof Mahmoud Hajsaid Tommy Mårtensson Lars Albrektsson Göran Svensson Tony Zickbauer Förbundsmötet Seppo Sinimaa Claes Hallin Peter Isgren Suppleanter Tommy Mårtensson Jan Eriksson Karin Johansson Fjällstugan Avdelningens fjällstuga som ligger i Storhogna i Jämtland har varit flitigt utnyttjad under året. Stugan har varit uthyrd 20 veckor under året. Slitaget blir högre än normalt i en stuga som hyrs ut veckovis än med en stuga som används av samma boende hela tiden. Därför har vi ett renoveringsbehov som är större än normalt. Under året har vissa underhållsarbeten genomförts. Arbetsmiljöverksamheten Avdelningen har två regionala skyddsombud. Under året gjordes 47 besök på arbetsplatser som saknar skyddskommitté. Vi har genomfört två grundutbildningar för skyddsombud, BAM. En utbildning genomfördes i Uppsala med sex deltagare och en genomfördes i Stockholm med nio deltagare. Avdelningen har vidare varit representerad i Förbundets arbetsmiljöråd. Försäkringsverksamheten Under året beslutade LO:s kongress att begreppet Försäkringsrådgivare skulle bytas ut mot Försäkringsinformatör vilket bättre speglar vår verksamhet. Vi ska informera om våra försäkringar. Avdelningen har idag 27 Försäkringsinformatörer som är verksamma på sina respektive arbetsplatser. GS har beslutat att de som har mandat att besöka andra arbetsplatser än sina egna även i fortsättningen ska kallas regionala försäkringsrådgivare. Avdelningen har i dagsläget två regionala försäkringsrådgivare. Avdelningen har dessutom projektanställt en försäkringsinformatör som ska besöka företag där vi har kollektivavtal men saknar medlemmar. I juni genomfördes en heldag där 22 av våra informatörer var närvarande. Claes-Göran Enman från LO redogjorde för avtalspensionen och hur den kom till.

10 10 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse studier Möten/konferenser. GS studieansvariga har under året haft nio telefonmöten, två videokonferenser samt en fysisk konferens i Stockholm. Syftet med dessa träffar har varit ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter och information samt diskussioner om praktiska och ekonomiska angelägenheter. Lokalt har vi varit adjungerade till LO-distriktets fackliga utbildningskommitté, FUK, där ett antal möten har hållits på LO-borgen. Dessa möten har i huvudsak handlat om vidareutveckling av och diskussioner om det tvärfackliga kursutbudet. En konferens för klubbarnas studieansvariga samt kontaktombud har genomförts med tio deltagare. egen studieverksamhet. Klubbstyrelseutbildning har genomförts för totalt 24 deltagare från fem företag/klubbar samt har påbörjats ytterligare en för sex deltagare. Utbildningarna har genomförts såväl lokalt på avdelningsexpeditionen som på arbetsplatser. Förhandlarutbildning steg 1 genomfördes i ABF:s lokaler för 23 deltagare från tolvföretag/klubbar. Tillsammans med GS centralt har det även, via videosystemet, genomförts två utbildningar för ombudsmän. Såväl klubbstyrelse- som förhandlarutbildningarna har genomförts tillsammans med ombudsmän, anställda och ordförande som kursledare. Ansvariga för avdelningens utbildningar har varit Lars Norin, Göran Larsson samt Åke Gylfe. Tvärfacklig studieverksamhet. Inriktningen att erbjuda fler utbildningar tvärfackligt fortsätter. Det gäller både facklig introduktion, grundläggande medlemsutbildningar, funktionsutbildningar för förtroendevalda samt allmänna spetsutbildningar. Vi har gjort ett antal såväl riktade som mer allmänna utskick med information om det tvärfackliga kursutbudet samt har vi vid olika arbetsplatsbesök informerat om och puffat för dessa utbildningar. Resultatet kan sägas vara klent och ser ut som följer: Medlem i Facket fem deltagare, Medlemsutbildning en deltagare, olika funktionsutbildningar - nio deltagare. Ungdomsverksamhet. Tyvärr kan konstateras att det från ungdomsverksamheten inte finns mycket att rapportera. Riktade utskick har gjorts vid två tillfällen med informationsmaterial om tvärfackliga ungdomskurser. I skrivande stund har detta genererat en kursanmälan! Puffandet för ungdomskurser och nödvändigheten av att engagera ungdomar fackligt har självklart gjorts vid alla möjliga tillfällen då fackliga studier har diskuterats, men hittills alltså med mycket klent resultat. Lars Norin GS-Veteranerna Östra svealand Styrelsens sammansättning har under verksamhetsåret 2012 varit ordförande Lillemor Åström, vice ordförande Leif Sjöberg, kassör Lars Johansson, vice kassör Ann-Cathrine Jernbrant, sekreterare Ann-Marie Vahlberg, vice sekreterare Liv Silnes. Ledamöter: Björn Carlqvist, Åke Gylfe och Stig Hansson. Revisorer: Gunnar Olausson och Åke Rosenquist. Revisorssuppleant: Giorgio Conzato. Valberedning: Åke Nygren, sammankallande, Håkan Meijer, Bror Lord och Giorgio Conzato. Arbetsutskott: Lillemor Åström, Leif Sjöberg, Lars Johansson, Björn Carlqvist och Ann-Marie Vahlberg. Studieledare Björn Carlqvist och Lillemor Åström. Möten. Styrelsen har haft tio ordinarie, protokollförda möten samt ett konstituerande sammanträde i anslutning till mötet den 30 mars. Arbetsutskottet har träffats vid behov. EKONOMI. Även under det gångna verksamhetsåret har styrelsens ambition varit att så långt ekonomin tillåtit subventionera studieverksamhet och egna arrangemang i form av resor, två medlems möten och en jullunch. Den ekonomiska berättelsen redovisas separat. REPRESENTATION. Klubben är medlem i Litografklubbens Arkiv och får därmed varje år ett exemplar av årets litografi. Den utgör högsta vinsten i klubbens lotteri vid jullunchen. Medlemsaktiviteter 2012 Möten. Årsmötet hölls 7 mars i Hedén salen i ABFhuset. Ett fyrtiotal medlemmar deltog. Förre förbundsordföranden Åke Rosenquist, valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Stadgeenliga val genomfördes och valberedningens förslag till styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleant godkändes. Verksamhets- och ekonomisk berättelse godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Gästtalare var Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens Tankesmedja, som berättade om systemskiftet i det svenska samhället, efter alliansregeringens tillträde Inom a-kassan, trygghetsförsäkringarna och tjänstesektorn har skiften ägt rum, som fått stora konsekvenser för maktstrukturerna i arbetslivet. Genom försämringarna har skapats utrymme att sänka skatterna för dem som har ett arbete och en ordnad tillvaro. Klubbens vice ordförande, Leif Sjöberg, underhöll med två egna noveller från sitt medarbetarskap i skogsarbetarnas medlemstidning SIA, som numera ingår i Dagens Arbete. Höstmötet hölls 3 oktober. Övrig aktivitet: 24 januari, dansa ut julen-resa till Mariehamn; 15 februari, Fotografiska muséet; 11 april, Grafikens Hus och Gripsholms slott i Mariefred; maj, Roslagen Åland; Rigaresan i augusti ställdes in på grund av försämrad ekonomi. Traditionsenlig jullunch förtärdes den 8 december. STUDIEVERKSAMHET. Engelska språkcirklarna fortsätter på två nivåer. Oslagbar ledare är fortfarande Birgitta Hoyaukin, som förutom språkliga kunskaper ger sina elever såväl allmänbildning som inblickar i brittisk historia och samhällsliv. Birgitta leder även Stockholmiana, en studiecirkel om Stockholm i ord och bild. Filmvisningar, stadsvandringar och musei besök är regelbundet återkommande inslag. SLUTORD. Styrelsen tackar GS Facket för Skogs-, Träoch Grafisk bransch, GS Avdelning 9 Östra Svealand och alla medlemmar, som under året på olika sätt gett sitt stöd till GS-Veteranerna Östra Svealand. Kommunikation 9-Revyn. 9-Revyn har under 2012 utkommit med fyra ordinarie nummer. Redaktionens ambition är att spegla de branscher vi organiserar och vara en tidning för medlemmar oavsett om de bor i Karlholms Bruk, Visby eller i Stockholm. Vi har valt att fokusera på material som handlar om vardagen på våra arbetsplatser. På de problem som medlemmarna ställs inför, de förhandlingar som klubbar och ombudsmän gör samt annat som rör det fackliga arbetet och medlemmarnas rättigheter. Vi har särskilt velat lyfta frågor kring arbetsmiljö och medlemsförsäkringar och har därför vikt särskilt utrymme åt dessa frågor. Redaktionen har under året bestått av Stellan Englund, Ronny Frithiof, Sirpa Moisio, Jonas Lundborg (redaktör), Lena Rosén och Seppo Sinimaa (ansvarig utgivare). Förtroendemannabrevet. I början på 2012 beslöt Jonas Lundborg att lägga ner arbetet med För- troendemannabrevet. Skälet till detta var att för få engagerade sig i att medverka med skrivet material. Hemsidan. Hemsidan är ett sorgligt eftersatt kapitel. Anledningen till att hem sidan är eftersatt är att få i styrelsen eller bland personalen överhuvudtaget har hemsidan i åtanke i den dagliga verksamheten. Jonas Lundborg

11 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse avd 9 sektion Uppland 2012 Klubbstyrelse Ordförande Tommy Mårtensson Vice ordförande Göran Svensson Sekreterare Östen Sundberg Ledamot Jan Eriksson Suppleanter Johan Ahlroth, Jonas Hägglund Mötesverksamhet. Sektionen har haft sex styrelsemöten, ett årsmöte och ett valmöte. Facklig närvaro och lönerevisioner. Första halvåret genomfördes flera lönerevisioner och facklig närvarobesök. Men efter sommaren blev det glesare med besök eftersom Göran har varit den enda som varit ute på fältet. Slutord. Sektionens mål var att ha 100 procent facklig närvaro under året, men verkligheten blev annorlunda. En av anledningarna är att Tommy tog time out så Göran fick kliva in som ordförande, en annan var att Karlit där Tommy och Östen jobbar gick i konkurs. Sedan gjorde avdelningen utskick till arbetsplatserna att man själv skulle skicka in lönerevisionerna, vilket gjorde det svårare att planera besöken eftersom man inte visste vad som var gjort eller inte. Men vi får se framåt och hoppas att vi når ett bättre resultat 2013, med nya hungriga ledamöter och ett nytt upplägg. Karlholmsbruk Östen Sundberg, Tommy Mårtensson, Göran Svensson och Jan Eriksson Sektion Gotland Styrelsen avlägger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012 som omfattar GS-facket sektion Gotland till GS-facket sektion Gotland består av följande ledamöter: Ansvarig: Roine Brobäck Vice ansvarig: Veronika Glansholm Sekreterare: Veronika Glansholm Ledamot: Fredrik Karlsson Ledamot: Per-Olof Hansson Styrelsesuppleant: Göran Gabrielsson Styrelsesuppleant: Claes-Göran Bergsten Styrelsesuppleant: Asta Sellin-Broberg Styrelsen har under året haft sex stycken styrelsemöten, ett årsmöte och ett medlemsmöte/valkretsmöte. Sektionen har under det gångna året legat lågt med Facklig Närvaro då tiden inte har funnits för sektionen av personliga bakgrundsfaktorer. Den gemensamma receptionen på Arbetarrörelsens hus finns kvar för våra medlemmar, där finns hjälp att tillgå i olika ärenden när vi inte finns på plats. Kommande verksamhetsår blir ett år då vi ska bli bättre på att få medlemmar till utbildning. Många kurser körs tvärfackligt och man kör då kurser tillsammans med andra fackförbund för att få så stora grupper som möjligt. Besök hos medlemmar i det som kallas Facklig Närvaro ska ses mer prioriterat då vi värnar om medlemmarnas intressen. Styrelsen Visby Verksamhetsberättelse mars 2012 till mars 2013 Fotografklubben Repro Fotografklubben Repros styrelse och dess Historiekommitté har bestått av följande personer: Klubbens styrelse: Ordförande: Lars Malmberg Kassör: Karl Åke Ståhl Sekreterare: Leif Olofsson Ledamöter: Åke Fred och Jens Reichert Suppleant: Rune Thorsell Historiekommitté: Åke Fred, Bo Jemseby, Rune Thorsell och Stig Forsberg Under verksamhetsåret har förutom kontakter genom E-post och telefon, fyra protokollförda möten skett samt ett arbetsmöte. Klubben har genomfört två studiebesök. Det första på Observatoriet vid Observatoriekullen och det andra på Waldemarsudde i januari där Lars Jonsson hade en utställning. Styrelsen har fortsatt att försöka samla den kunskap som finns kvar gällande fotografisk maskningsteknik. Vi fortsätter med att göra en inventering på årsmötet. Målet är att göra en utställning i ämnet på Grafiska Museet i Sundby Gård. Slutligen tackar den avgående delen av styrelsen för det förtroende som kommit oss till del under det gångna året och önskar den nya styrelsen lycka till. Bildande av nya klubbar Under året har det bildats en ny klubb, på Vida Österlövsta AB (Träindustriavtalet) i Skärplinge. Klubben har 21 medlemmar och klubbstyrelsen har påbörjat klubbstyrelseutbildning. En nystart av klubbverksamheten har gjorts på Elanders i Vällingby (Visbyavtalet). Klubben har 28 medlemmar. I skrivande stund förs diskussioner om bildande av klubb med ett mindre antal arbetsplatser. Lars Norin

12 krönikan B-post Rörelse-å-skärpa, del 8 Förberedelser För mig är förberedelserna minst lika roliga som själva aktiviteterna. Möjligtvis är de "viktiga" för att det man tänkt göra ska fungera. Men just att det finns ett nöje i sig i det man gör innan man gör det är ganska ball, eller hur? Och varför skulle det inte vara så när man lägger ned så mycket tid och energi på det? Håller jag på med något projekt, vad det än vara månde, så kan jag grotta ned mig något så infernaliskt att själva informationssökandet blir en hobby i sig. Och jag älskar de roliga överraskningarna man råkar ut för. Är man väl förberedd kan man senare välja bort vad man vill. Ska jag ut på resa så läser jag, googlar, pratar med folk, jagar reda på information, tittar på filmer. Ska jag upp på fjället så rotar jag bland kartor, plöjer än fler böcker, söker på nätet, ringer en kompis eller någon fjällstation för att få reda på något specifikt. Just nu förbereder jag mig på en längre vandring; jag ska ned till Spanien och gå leden till Santiago de Compostela, en liten nätt promenad på 80 mil under fyra veckor. Leden är sluttampen på ett vitt förgrenat nätverk av pilgrimsleder som leder till den Helige Jakobs grav och har bevandrats i dryga årtusendet från alla Europas hörn. Min vandring tar sin början i Frankrike, i St. Jean-Pied-de-Port, och går direkt upp över Pyrenéerna, in i Spanien och tvärs genom det spanska landskapet. Heliga Birgitta startade sin färd hemma i Sverige, hon hade ju inget flygplan. Man startar liksom där man står. Genom förberedelserna har jag redan vandrat varenda meter ett otal gånger, pratat med bönder och caféägare på deras egna lokala dialekter, jag har svalkat mina trötta fötter i porlande vattendrag, druckit ett par glas rödvin med andra vandrare på kvällen, svurit över snarkare på pilgrimshärbärgen och så vidare. Jag har redan gjort allt, utom möjligen att de facto gå själva sträckan. Jag är dock en van vandrare och jag tror inte att de långa dagsetapperna kommer att bli jobbigast. Förmodligen är inte heller den mentala påfrestningen det tuffaste även om man har precis hur mycket tid som helst att fundera på sakernas tillstånd och sin egen inblandning i det hela. Jag tror att det svåraste är att komma hem igen. Jag vore i så fall inte den förste att göra den upptäckten. Och i och med att skriva denna text så har jag målat in mig i ett hörn och det finns nu ingen återvändo. Det är också en sorts del i förberedelserna. Det återstår alltså bara att snöra på sig kängorna och dra iväg. Stellan Englund GS avdelning 9, Östra Svealand ÅRSMÖTE den 15 april 2013 kl i LO-huset på Barnhusgatan 18, Norra bantorget Välfärdsfrågorna och framtiden; Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO Val till avdelningsstyrelsen GS organisationsutredning Information om LO Mervärde Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Valda representanter kallas per post, övriga medlemmar i GS som önskar delta på mötet ska höra av sig till eller senast den 27 mars. Mötet pågår med avbrott för lunch. Välkommen! 9 Revyn GS avdelning 9, Östra Svealand Besöksadress; Arenavägen 39, Globen. Postadress: Box Johanneshov Tel , e-post: Hemsida Redaktör Jonas Lundborg, Ansvarig utgivare Seppo Sinimaa, tel Facket för skogs-, trä- och grafisk branch Redaktion Stellan Englund, Ronny Frithiof, Jonas Lundborg, Sirpa Moisio, Lena Rosén och Seppo Sinimaa. Grafisk form Losita Design, Omslagsbild Jonas Lundborg Tryck Pressgrannar 2013

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Nr Innehåll. Medlemstidning för GS-facket avd 4 Östra Småland

Nr Innehåll. Medlemstidning för GS-facket avd 4 Östra Småland Medlemstidning för GS-facket avd 4 Östra Småland www.gsfacket.se/avd4 Plankan Innehåll Vice ordförande sid 2 Ombudsman sid 3 Lenanders sid 4 Infomediaavtalet sid 5 Årsmöten sid 6 Sektioner sid 7 Avtal

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Syftet med den fackliga introduktionen är att öka den totala fackliga medvetenheten på arbetsplatsen och vara en första positiv kontakt med facket för att

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier.

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd 24 timmar ( 3 dagar ). Utbildningsstipendium

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer